Niet praten over, maar mét de leerling of student!

9 april 2024

Hoe gaan we gezamenlijk de mentale en fysieke gezondheid van onze studenten en leerlingen verbeteren?

In een maatschappelijke context waarin actief wordt gestreefd naar diversiteit en inclusie in het onderwijs, is het van belang dat alle leerlingen en studenten zich verbonden voelen met de opleiding en ondersteuning durven te vragen. Dit vraagt om aanpassingen van onderwijsprofessionals en de inrichting van het onderwijs.

Tijdens dit congres komen we samen met alle onderwijsprofessionals vanuit universiteiten, hogescholen, het mbo en het vo om:

  • Kennis te delen
  • De verschillende onderwijsdomeinen te verbinden
  • Niet over, maar met studenten en leerlingen te praten
  • Samen te werken naar inclusief onderwijs voor iedereen!

Groeien met:

Keynote-sprekers die je helpen vanuit een nieuw perspectief naar jouw onderwijs te kijken.

Luisteren naar:

Tijdens de lezingen worden onderzoeken of plannen gepresenteerd, waarin praktische handvatten voor jouw eigen praktijk geboden worden.

Praten met:

Tijdens deze workshop ga je interactief aan de slag over een specifiek thema met een expert én een student en/of leerling.

Delen van:

In kleine groepjes ga je uiteen en ga je in gesprek met de tafelleider om kennis en ervaringen uit te wisselen.

Momenteel zijn wij druk bezig met het programma. Hieronder vind je het programma van 2023, zodat jij een indruk krijgt wat je kan verwachten!

Programma Congres Jongerenwelzijn in het Onderwijs 2023

09:15 – 09:25

OPENING DOOR DE DAGVOORZITTER

Karim Amghar, TV & Radio presentator NTR, Docent MBO en HBO en auteur

09:25 – 10:15

GROEIEN MET..

10:15 – 11:00

GROEIEN MET..

11:00 – 11:30

Koffiepauze

11:30 – 12:00

LUISTEREN NAAR..

12:00 – 12:30

GROEIEN MET..

12:30 – 13:30

Lunchpauze

13:30 – 14:30

DELEN VAN..

14:30 – 15:00

Koffiepauze

15:00 – 16:00

PRATEN MET.. STUDENTEN EN LEERLINGEN AANWEZIG

16:00 – 16:30

THEATERVOORSTELLING

16:30 – 17:00

Borrel en frietje

Momenteel zijn wij druk bezig met het programma. Hieronder vind je de sprekers van 2023, zodat jij een indruk krijgt wat je kan verwachten!

Dagvoorzitter 2023

img-Karim Amghar

Karim Amghar
Dagvoorzitter, onderwijsprofessional, docent en TV Presentator / Programmamaker bij NTR

Sprekers tijdens het congres 2023

img-Najla Edriouch
Najla Edriouch

GZ-Psycholoog bij Psycholoog Najla

Najla is werkzaam als GZ-psycholoog, met jongeren, binnen de specialistische GGZ. Hiernaast deelt zij op haar sociale media en de reguliere media wetenschappelijk bewezen tips en informatie vanuit de psychologie. Najla zet zich via verschillende initiatieven in om het taboe rondom mentale gezondheidsproblemen te doorbreken en de stap richting hulpverlening te verlagen.

img-Sam van den Haak
Sam van den Haak

Auteur ‘Niet geboren op mijn verjaardag’, oud-docent en spreker over persoonlijk leiderschap, seksueel misbruik, pesten, eenzaamheid, suïcide en adoptie

Sam heeft jarenlange ervaring als docent en leerlingbegeleider. Ze zet zich in voor het doorbreken van taboeonderwerpen zoals eenzaamheid, pesten, seksueel misbruik en suïcide, zodat leerlingen hier ook open over durven te praten. Dit doet ze doormiddel van haar autobiografische boek "Niet geboren op mijn verjaardag". Met haar inspirerende verhaal laat ze zien hoe je zelf de regie over je eigen leven kunt terugpakken.

img-Jelle Jolles
Jelle Jolles

Hoogleraar Neuropsychologie bij Vrije Universiteit Amsterdam en Klinisch Neuropsycholoog bij Adviespraktijk NeuroPsych

Prof. Jelle Jolles is hoogleraar Neuropsychologie e.m. aan de Vrije Universiteit Amsterdam en werkt vanuit de Adviespraktijk NeuroPsy. Hij is specialist in leren, geheugen en de ontwikkeling van het brein, met vele jaren ervaring op in de onderwijsinnovatie. Hij is publicist en actief pleitbezorger van de dialoog met de onderwijspraktijk, en schreef de bestsellers het Tienerbrein (2016) en Leer je kind kennen. Over ontplooiing, leren, denken en het brein (2020). 

img-Debbie Jarec
Debbie Jarec

Consultant Studiesucces bij Fontys Hogeschool

Debbie werkt als consultant Studiesucces bij Fontys Hogeschool waar zij zich bezig houdt met thema’s als studentenwelzijn, studentcoaching en inclusie. Daarnaast is zij projectleider van het Fontys Welzijnslab.

img-Sybren Slimmen
Sybren Slimmen

Docent-onderzoeker bij HZ University of Applied Sciences

Sybren is Docent-onderzoeker bij onderzoeksgroep Healthy Region aan HZ University of Applied Sciences en externe promovendus aan de Universiteit van Maastricht. Hij werkt aan onderzoeksprojecten gericht op preventieve gezondheid onder diverse doelgroepen in internationale context. Zijn promotieonderzoek heeft een centrale focus op mentaal welzijn van jongvolwassenen en richt zich op omgevingsinvloeden vanuit verschillende niveaus.

img-Joram van Velzen
Joram van Velzen

Voorzitter Landelijke Studentenvakbond

Joram is student Social Work aan de Hogeschool Utrecht en dit jaar voorzitter van de Landelijke studentenvakbond. Hij heeft zich meerdere jaren ingezet via de medezeggenschap binnen de HU en ook twee bestuursjaren bij zijn studievereniging achter de rug. Daarnaast was hij lid van de Taskforce Studentenwelzijn van de HU en activist bij de Let’s Talk About Yes campagne van Amnesty International. 

img-Dr. Marloes de Lange
Dr. Marloes de Lange

Onderzoeker bij Academie Educatie bij HAN University of Applied Sciences

Marloes is onderzoeker bij het lectoraat Responsief Beroepsonderwijs aan de HAN en werkt als Kennismakelaar bij de Kennisrotonde (NRO). Marloes werkt graag aan onderzoek waarin de student in het beroepsonderwijs en diens begeleiding centraal staan, zoals rondom aansluitingsvraagstukken en studieloopbanen, studentenwelzijn en studiesucces.

img-Marjolein Bomhof
Marjolein Bomhof

Onderzoeker en Projectleider bij Oberon

Marjolein werkt als onderzoeker/projectleider bij onderzoeksbureau Oberon. Zij richt zich daarbij op thema’s zoals de overstap vmbo-mbo-hbo en de aansluiting onderwijs en zorg. Haar onderzoeken zijn zowel landelijk als regionaal in opdracht van onder andere ministeries, gemeenten, mbo-instellingen en samenwerkingsverbanden.

img-Judith Versteden
Judith Versteden

Kwaliteitscoach bij Join Us

Judith Versteden is sinds 2017 betrokken bij stichting Join Us en actief in de functie van kwaliteitscoach. Judith heeft een achtergrond in de psychomotorische therapie. Mentale gezondheid en eenzaamheid zijn onderwerpen waar Judith zich graag in verdiept. Wie is die ander, wat beweegt de ander, wat beweegt mijzelf en durf ik naar binnen te kijken bij mezelf om te ontdekken?

img-Margreet Pols
Margreet Pols

Docent, trainer en coach bij Ceto Trainingen

Margreet Pols is sinds 2009 coach, trainer en docent van opleidings- en onderwijsprofessionals op diverse niveaus in de organisatie. Ze heeft een achtergrond als leraar in het onderwijs (PO, VO en HO), heeft na haar lerarenopleiding ook een trainers- en een coachopleiding gevolgd en studeert op dit moment psychologie in deeltijd. Haar specialisaties liggen op het gebied van communicatie & coaching, weerstand & motivatie, activerende didactiek en digitale didactiek.

img-Laura Höfte
Laura Höfte

Projectleider Toptraject

Laura is sinds 3 jaar werkzaam als projectleider Toptraject MBO. Sinds 1993 als onderwijskundige en seniordocent werkzaam in het onderwijs. Daarnaast werkt ze al 13 jaar gedetacheerd bij FC Twente als projectleider en coördinator volwassenprojecten. Sinds september 2022 is ze eigenaar van Manani: projectleider, adviseur en ontwikkelaar in sociaal domein, onderwijs en gezondheidszorg. 

img-Manon van der Wel
Manon van der Wel

Manager bedrijfsvoering bij Hogeschool Rotterdam

Manon is manager bedrijfsvoering bij de Hogeschool Rotterdam en heeft Samen met Hoofddocent Astrid Smit Hogendam de afstudeerzaak opgezet in 2018. Zij brachten re-integrerende collega’s samen  en vormden met hen een team van begeleiders die opleidingen ondersteunen in het bijstaan van langstudeerders. 

img-Elbert Visser
Elbert Visser

Begeleidingskundige bij Hogeschool Rotterdam

Elbert  is de begeleidingskundige coördinator van de Afstudeerzaak en bewaakt de samenwerking met de opleidingen en de professionalisering van de begeleiders.

img-Frederieke Kokol
Frederieke Kokol

Directeur Stichting Nederland Geldzorgenvrij

Frederieke is directeur van Stichting Nederland Geldzorgenvrij. Ze richt zich op maatwerk, een persoonlijke touch, op de doelgroep die tussen Wal-en-Schip vallen. Hiervoor was ze werkzaam als kwartiermaker.

img-Annelies van Huizen
Annelies van Huizen

Community Manager, Stichting Nederland Geldzorgenvrij

Annelies is Community Manager bij Stichting Nederland Geldzorgenvrij. “Vroeger” bij haar ouders thuis, hadden ze het niet breed, vakanties en uitstapjes zaten er niet in. Dat heeft haar financieel gevormd. Daarom is ze enorm blij dat ze voor de Stichting haar steentje mag bijdragen aan een Geldzorgenvrij Nederland!

img-Riny Bovy-Ortmans
Riny Bovy-Ortmans

Gedragsexpert, Docent leefstijl en gedragsverandering en Ontwikkelaar bij Fontys Hogeschool

Riny is docent in de bachelor Sportkunde. Met als extra taken is ze coördinator van het Sportkunde studiecentrum, studiecoach, maatwerkbegeleider en onderwijsontwikkelaar. Daarnaast is zij lid van het Fontys Welzijnslab.

img-Lotte Toet
Lotte Toet

Mede-oprichter GELIJKSPEL en Masterstudent

Lotte, Giulia en Marloes zijn medeoprichters van GELIJKSPEL en zijn alle drie student. Samen bespreken zij taboe onderwerpen en samen met studenten herschrijven zij de omgangsnormen omtrent seks.

img-Giulia Hietink
Giulia Hietink

Mede-oprichter GELIJKSPEL en Masterstudent

Lotte, Giulia en Marloes zijn medeoprichters van GELIJKSPEL en zijn alle drie student. Samen bespreken zij taboe onderwerpen en samen met studenten herschrijven zij de omgangsnormen omtrent seks.

img-Marloes Lucas Luyckx
Marloes Lucas Luyckx

Mede-oprichter GELIJKSPEL en Masterstudent

Lotte, Giulia en Marloes zijn medeoprichters van GELIJKSPEL en zijn alle drie student. Samen bespreken zij taboe onderwerpen en samen met studenten herschrijven zij de omgangsnormen omtrent seks.

img-Lara Slaats
Lara Slaats

Bestuurslid Interstedelijk Studenten Overleg

img-Joyce van der Wegen
Joyce van der Wegen

Beleidsmedewerker bij ECIO

Joyce werkt al jaren aan het verbeteren van mentaal welzijn van jongeren vanuit het onderwijs. In 2017 agendeerde zij psychische problematiek onder studenten vanuit haar rol als bestuurslid van de Landelijke Studentenvakbond en later ging zij aan de slag bij het Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO) rondom studentenwelzijn. Joyce is de kartrekker van het Landelijk Netwerk Studentwelzijn

img-Michiel Duesman
Michiel Duesman

Projectleider vo Toptraject

Michiel is sinds 2014 werkzaam voor het Toptraject, daarnaast is hij gymdocent op het vmbo in Oldenzaal. Hij heeft de ontwikkeling van het Toptraject door de jaren doorleefd en weet alle in en outs. Hij is in het bezit van een MBA sportmanagement en hij heeft afgelopen jaar veel scholing rondom coaching en groeimindset gedaan. 

img-Bruno Oldeboom
Bruno Oldeboom

Trainer, spreker en ontwikkelaar bij Buro Wijzicht en Docent Hogeschool Windesheim

Bruno traint leraren, lerarenopleiders, schoolopleiders en werkplekbegeleiders op het gebied van (opleidings)didactiek. 

Ook is hij hoofddocent 'Didactiek en het opleiden van leraren’ op hogeschool Windesheim, Zwolle. Hier is hij onderzoeker en lerarenopleider in master- en bacheloronderwijs. Hij verzorgt onderwijs over groepsdynamiek, professionele identiteit en de onderzoekende leraar.
 

img-Claudia Gomes
Claudia Gomes

Psycholoog, trainer, onderzoeker en docent

Claudia is onderzoeker bij het lectoraat Studiesucces en doet onderzoek naar de psychosociale factoren die van invloed zijn op studiesucces in het eerste studiejaar. Over de impact van de factor sense of belonging op studiesucces heeft zij een publicatie geschreven. Daarnaast is zij docent bij Studentenwelzijn en begeleidt studenten die kampen met faalangst, uitstelgedrag en motivatieproblemen.

img-Janine de Ridder
Janine de Ridder

Oprichter en Creatief Directeur bij Stichting KiKiD

Na haar opleidingen CMV en theater, heeft Janine 15 jaar geleden een theatervoorstelling gemaakt met als doel om met jongeren het gesprek over seksualiteit aan te gaan. Daarna heeft ze KiKiD opgericht met als resultaat nu een organisatie met bijna 40 mensen die jaarlijks tienduizenden leerlingen bereikt met een creatieve én effectieve aanpak waardoor leerlingen voelen dat ze precies goed zijn zoals ze zijn!

img-Esther Werneke
Esther Werneke

Trainer, acteur en regisseur bij EW-Projects

Esther is gespecialiseerd in presentatietechnieken, spreken in het openbaar en non-verbale communicatie. Ze heeft een achtergrond in de theaterwereld en staat als actrice en regisseur al dertig jaar op grote en kleine podiums. Als specialist op het gebied van non-verbale communicatie en gesprekstechnieken traint ze individueel en in groepen.

img-Janouke van Meerveld
Janouke van Meerveld

Voorzitter LAKS en scholier 5 VWO

Janouke is 18 jaar oud, zit in 5 VWO en is voorzitter bij het LAKS. Prestatiedruk is voor het LAKS een belangrijk onderwerp waar ze zich veel voor inzetten.

img-Lotte Prins
Lotte Prins

Algemeen bestuurslid; portefeuillehouder leerlingwelzijn en scholier 6 VWO

Lotte zit in 6 VWO en is 17 jaar oud. Dit jaar is zij algemeen bestuurslid bij het LAKS, met leerlingenwelzijn en toetsen en examens in mijn portefeuille geworden.

img-Elke Elzinga
Elke Elzinga

Onderzoeker bij 113 Zelfmoordpreventie

Elke houdt zich bezig met een onderzoek naar de onderliggende oorzaken van de stijging van suïcides onder jongvolwassenen en de effectiviteit van een sociale media campagne om jongeren veilig te leren communiceren over suïcide online. Ook doet ze onderzoek naar de impact van suïcide en suïcidepogingen op schoolprofessionals.  

img-Vivian Wezenberg
Vivian Wezenberg

Ervaringsdeskundige

img-Marijn Bontje
Marijn Bontje

Mede-eigenaar H3Lab Onderwijs

Marijn is al haar hele loopbaan met leren en ontwikkelen bezig. Eerst in het bedrijfsleven, nu in het onderwijs. Het is haar missie dat er in het onderwijs meer aandacht en tijd komt voor wat er écht belangrijk is; veiligheid om jezelf te zijn, verbinding en het gevoel dat je zelf invloed hebt op wat er gebeurt. Dit geldt voor leerlingen en docenten.

img-Anneloes Bouman
Anneloes Bouman

Mede-eigenaar H3Lab Onderwijs

Anneloes heeft jaren in het praktijkonderwijs en het MBO gewerkt. Volgens haar is het vooral belangrijk dat er meer aandacht komt voor gevoelens en emoties binnen het onderwijs. Ze vindt daarnaast dat de talenten en creativiteit van jongeren gezien mogen worden.

img-Anne Goené
Anne Goené

Trainer en Adviseur bij Sociaal Opleidingsinstituut

Anne heeft jarenlange ervaring in de hulpverlenerspraktijk. In haar vorige functies heeft zij intensief jongeren begeleidt naar een schuldenvrije toekomst. Inmiddels werkt zij al enkele jaren als trainer en adviseur en levert zij met veel passie een bijdrage aan de professionalisering binnen het sociaal domein. 

img-Eline Steenbruggen
Eline Steenbruggen

Projectmedewerker bij Diversion

Eline heeft ervaring met het faciliteren van dialoogsessies en de uitvoering van verschillende onderwijsprogramma’s. Eén van die onderwijsprogramma’s is Gelijk=Gelijk?, waar zij verschillende trainingen geeft aan peer educators, relevante signalen ophaalt uit het klaslokaal, het contact met onderwijsinstellingen onderhoudt en zich bezighoudt met de doorontwikkeling van het lesprogramma. 

img-Sara Gruteke
Sara Gruteke

Adviseur bij Diversion

Sara houdt zich als adviseur bezig met de ontwikkeling en doorontwikkeling van programma’s voor verschillende doelgroepen. Dat doet zij onder andere op het dossier racisme en discriminatie bestrijding, waar zij zich vooral bezighoudt met programma’s en producten om deze thematiek onder jongeren bespreekbaar te maken. Daarnaast houdt Sara zich bezig met kennisdeling en partnerschappen op deze thematiek.

Data en locatie

Data: 9 april 2024

Locatie: Jaarsbeurs Utrecht Meetup (ingang Beatrixgebouw)
Jaarbeursplein 6
3521 AL
Utrecht

Jouw investering

De investering voor dit congres bedraagt € 649 ,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en waardevol digitaal naslagwerk.

Tijdens de lunch zijn er altijd diverse vegetarische opties beschikbaar. 
Heb je een dieetwens of een allergie? Geef dit dan uiterlijk 2 weken voor congresdatum aan ons door via adviseur Nicole Vonk – tel: 
040-2 972 740

Ontvang 10% extra korting

Kom je met 3 personen of meer? Dan krijg je 10% korting op alle tickets! Neem hiervoor contact op met Nicole Vonk | 040 - 2 972 740.

Schrijf je in voor het Congres

Partner worden van het Congres Jongerenwelzijn in het onderwijs?

Maak deel uit van dit unieke event met je organisatie!

Wil je zelf ook aanwezig zijn? Dan kun je contact opnemen om vrijblijvend de mogelijkheden door te spreken. Er zijn diverse en opvallende profileringsmogelijkheden om je organisatie marketing, - communicatie,- en PR technisch te presenteren voorafgaande, en tijdens het Congres Jongerenwelzijn in het Onderwijs. Je kunt hierbij denken aan logovermeldingen, advertenties, stand afname en andere eye-openers.
 

Petit Hovens, congres- en opleidingsmanager

Contact

Om te sparren over de mogelijkheden, of voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Deelnemers vanuit deze organisatie's waren erbij: 

 

Inschrijven

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!