Jaar Lang Leren Jongerenwelzijn Onderwijs

 • Speciaal voor onderwijsprofessionals binnen het VO, MBO, HO en WO
 • Praktijkgerichte insteek waarbij toepasbaarheid binnen jouw eigen school centraal staat
 • Geheel in jouw eigen tijd op een door jou gekozen moment
 • Word expert jongerenwelzijn en bewijs dit met het certificaat
 • Kijk alles in 2023 terug!

Help jouw leerlingen en studenten: signaleer mentale of fysieke problemen en bied optimale steun

 • Masterclass
 • 1 maart - 31 december 2023
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Waarom dit Jaar Lang Leren pakket?

Steeds meer jongeren in Nederland krijgen te maken met psychische of lichamelijke klachten of
zitten niet lekker in hun vel. We vragen veel van onze jongeren in een levensfase die al best lastig
is en daar heeft corona nog een schep bovenop gedaan. De hevige impact van beperkte sociale
contacten en thuisonderwijs is verontrustend.

Welke thema's passen het beste bij jouw vraagstukken?

Wat zeggen oud-deelnemers?

img-Deelnemer Jongerenwelzijn

Deelnemer Jongerenwelzijn
Docent Hoger Onderwijs

Heel duidelijk, herkenbaar, gelijk toepasbaar in de praktijk en ook bevestigend of je wel/niet al goed bezig bent voor een student.

img-Deelnemer Jongerenwelzijn

Deelnemer Jongerenwelzijn
Docent Voortgezet Onderwijs

Mooie koppeling tussen theorie en praktijk. Los van betekenis voor studenten ook interessante reflectieve vragen!

Help jouw leerlingen en studenten: signaleer mentale of fysieke problemen en bied optimale steun

Tijdens het Jaar Lang Leren pakket ga je het hele jaar door aan de slag met diverse thematieken
op het gebied van jongerenwelzijn, geheel op een door jou gekozen moment. Je ontwikkelt je
als professional door middel van theoretische kennis, het signaleren van mentale en fysieke
problemen en leert, aan de hand van gesprekstechnieken, hoe je deze leerlingen/studenten het
beste benadert.

Tijdens elke Online Masterclass werken we met een vaste methode:

 1. Signaleren
 2. Gesprek aangaan
 3. Welke mensen/instanties benaderen voor doorverwijzing?
 4. Do’s and dont’s

Wat maakt dit Jaar Lang Leren pakket uniek?

 • Speciaal voor onderwijsprofessionals binnen het VO, MBO, HO en WO
 • Praktijkgerichte insteek waarbij toepasbaarheid binnen jouw eigen school centraal staat
 • Geheel in jouw eigen tijd op een door jou gekozen moment
 • Gemakkelijk online te volgen vanuit huis of school

Geheel in jouw eigen tempo!

 • Alle video's zijn geheel op een door jou gekozen moment te kijken.
 • Ontvang praktische handvatten die meteen toepasbaar zijn binnen jouw onderwijs.
 • Je ontvang na het volgen van het Jaar Lang Leren Pakket het certificaat Expert Jongerenwelzijn!
 • Kun je er niet bij zijn bij een live Q&A moment? Je kan deze terugkijken tot 31 december 2023.

Masterclass 1 - Maart

Generatie van nu en motivatie

Veel van de veranderingen in het leven vinden plaats als je jong bent. Van het kiezen van een
studierichting tot het zorgen voor jezelf. De motivatie bij leerlingen/studenten is soms ver te zoeken.
Het ABC van motiveren is erg bekend, maar toch is er meer dan autonomie, verbondenheid en
competentie. Hoe kun je jongeren van vandaag motiveren? En welke populaire ideeën zijn in hun
eenvoud niet altijd correct?

In deze maand krijg je antwoord op vragen als:

 • Wat hebben de belangrijkste theorieën over motivatie met elkaar gemeen?
 • Hoe kan je effectief gebruik maken van de verschillende vormen van extrinsieke motivatie?
 • Wanneer is intrinsieke motivatie negatief?
 • Wanneer kan de zelfdeterminatietheorie demotiveren?
 • Hoe pas je dit alles toe in de dagelijkse praktijk?

Pedro de Bruyckere, Dr., pedagoog en onderzoeker Universiteit Utrecht


Masterclass 2 - April

Mentale gezondheid, depressie en angst

Het gaat slechter dan ooit met de mentale gezondheid van jongeren in Nederland. De twee-jaardurende
pandemie deed daar nog een grote schep bovenop. Een sombere stemming, prikkelbaar gedrag, geen zin hebben in school of vermoeidheid kunnen langdurig voorkomen bij leerlingen/studenten. Wat kun jij als onderwijsprofessional doen om te helpen bij mentale gezondheidsproblemen en depressies bij jongeren?

In deze maand krijg je antwoord op vragen als:

 • Hoe signaleer je vroegtijdig achteruitgang in de mentale gezondheid van jongeren?
 • Hoe kan een depressie zich toonbaar maken?
 • Wat zijn tekenen van angstklachten?
 • Hoe kun je deze jongeren het beste bijstaan?
 • Wat kun je het beste wel en niet doen?

Miek Crouzen, Psycholoog en eigenaar De Basis en adviseur/trainer bij Young Works


Masterclass 3 - Mei

ASS, ADD, ADHD en HSP bij jongeren

Je kent ze vast wel, de schreeuwende stoertjes, de stille dromers, de ouder die al binnen is voordat
de deur open was, het kruipt onder je huid, het zet je aan, het maakt je onzeker en je wilt het zo graag
goed doen. Vaak wordt de aandacht gevestigd op de tekortkomingen van een leerling/student,
maar een behoefte is juist om te focussen op de sterke punten van de leerling/student. Hoe kun jij
jouw leerlingen/studenten het beste bijstaan?

In deze maand krijg je antwoord op vragen als:

 • Bij welk gedrag moet je in actie komen?
 • Wat doet het met jou als onderwijsprofessional en hoe werkt tegenoverdracht in deze situaties?
 • Hoe ga je het gesprek aan met de leerling/student en/of ouders?
 • Waar kun jij terecht voor passend advies en ondersteuning?
 • Wat kun je beter niet doen en wat juist wel?

Manon Wennink, Autismecoach en voorzitter Mama Vita


Masterclass 4 - juni

Perfectionisme en faalangst

Jongeren zijn perfectionistisch en dat kán nare gevolgen hebben voor hun welzijn. Ze ervaren een
sterke sociale druk om perfect te zijn. Het dwangmatige ‘moeten’ krijgt de overhand en ze willen
alles onder controle hebben. Het patroon van perfectionisme is dan ook een belangrijke oorzaak van
stress en burn-out.

In deze maand krijg je antwoord op vragen als:

 • Hoe ontstaat perfectionisme en faalangst?
 • Hoe herken ik perfectionisme en faalangst?
 • Wat zijn de belemmerende patronen?
 • Wat zijn de effecten van perfectionisme en faalangst?
 • Hoe kan ik leerlingen/studenten ondersteunen die last hebben van perfectionisme
  of faalangst?

Jolanda Hodzelmans, Mede-eigenaar en coach bij Puur Perfectionisme, coach bij J&L Coaching
Nicole Meijer, Mede-eigenaar en coach bij Puur Perfectionisme en coach bij DeKeuzeCoach


Masterclass 5 - September

Rouw, scheiding & trauma

Veel jongeren krijgen te maken met ingrijpende gebeurtenissen die kunnen leiden tot veel stress of zelfs een trauma. Dit kan resulteren in problemen met zelfregulatie, sociale vaardigheden en concentratie. De school kan een veilige plek bieden voor de leerlingen/studenten waar zij stabiliteit en rust kunnen vinden. Voor onderwijsprofessionals is het belangrijk dat zij weten hoe ze hiermee om moeten gaan. Maar hoe herken je de signalen en hoe reageer je hierop?

In deze maand krijg je antwoord op vragen als:

 • Wat verstaan wij onder verlies, rouw en trauma?
 • Wat is gestapelde rouw?
 • Wat is coping en overlevingsstrategie?
 • Wanneer moet je je zorgen maken?
 • Hoe ga je het gesprek aan met de leerling/student en waar kun je terecht voor ondersteuning?

Wieke van der Veen, Eigenaar, coach en verlies- en rouwbegeleider bij Z-O-Wel


Masterclass 6 - Oktober

Verslavingsproblematiek

Bij veel scholen is de problematiek rond drank- en drugsgebruik en het overmatig gebruik van social media en gamen onder jongeren hen boven het hoofd gegroeid. Steeds meer jongeren zijn aan deze middelen verslaafd. Er is veel om te doen in de media; maar hoe zit het nou echt? Jongeren en hun ouders weten niet altijd wat het effect van verslaving aan een of meer van deze middelen op de ontwikkeling en opvoeding kan zijn. Drugs lijkt bijvoorbeeld sociaal geaccepteerd te zijn onder jongeren. Hoe kun jij als onderwijsprofessional verslavingen signaleren en welke stappen kan en moet je ondernemen?

In deze maand krijg je antwoord op vragen als:

 • Hoe herken je een verslaving zoals alcohol- en drugsgebruik of overmatig gebruik van social media en gamen? 
 • Recreatief gebruik of verslaving - wanneer moet je je zorgen maken? 
 • Hoe en wanneer ga je het gesprek aan?
 • Straf of zorg - wat is de juiste aanpak?
 • Welke rol speelt het netwerk van de persoon hierbij? 

Jacqueline Krouwel, Senior Jeugdpreventie bij Jellinek


Masterclass 7 - November

Online & offline pesten

Pesten komt voor op en om scholen, maar ook buiten de school kan het pesten verder gaan. Steeds
vaker worden leerlingen/studenten online gepest via whatsapp, snapchat of instagram. Hoewel deze
online manier van pesten buiten schooltijd en buiten het schoolterrein plaats kunnen vinden, heeft het
wel een grote impact op de leerling/student op school. Daarom is het ook in deze situaties belangrijk
om de school te betrekken. Hoe ga jij als onderwijsprofessional om met online- en offline pesten?

In deze maand krijg je antwoord op vragen als:

 • (Klassiek) Pesten: wat is het, verschil plagen/pesten, rollen, vormen en gevolgen.
  • Hoe signaleer je pesten en hoe ga je het gesprek aan met de klas/leerling/student?
 • Online Pesten (Cyberpesten) 24/7: wat is het, rollen, vormen en gevolgen
  • Hoe signaleer je online pesten en hoe ga je het gesprek aan met de klas/leerling/student?
  • Preventieve aanpak van (Klassiek)Pesten en Online Pesten (Cyberpesten)

Patricia Bolwerk, Directeur bestuurder Stichting Stop Pesten Nu


Masterclass 8 - December

Suïcide bij jongeren

Afgelopen jaar hebben meer dan 300 jongeren onder de 30 jaar suïcide gepleegd, zo’n 15% meer dan het jaar daarvoor. Deze cijfers zijn zorgwekkend en verdrietig. Veel scholen worden een keer geconfronteerd met jongeren die denken aan zelfdoding, een poging doen tot of komen te overlijden. Wat kan jij als onderwijsprofessional doen om jongeren te ondersteunen en de weg naar hulp te wijzen?

In deze maand krijg je antwoord op vragen als:

 • Hoe moet ik reageren als een jongere zich suïcidaal uit?
 • Hoe voer ik het gesprek?
 • Wanneer moet ik ouders betrekken?
 • Hoe kan ik het risico op een suicide of een poging beoordelen?
 • Wat kan ik doen om het gevaar te verminderen?

Jan Meerdinkveldboom, Jeugdpsychiater/systeemtherapeut niet praktiserend en auteur

Jouw experts:

img-Pedro de Bruyckere

Pedro de Bruyckere
Dr. pedagoog en onderzoeker Universiteit Utrecht

Pedro is pedagoog en docent aan de Artevelde Hogeschool in Gent. Daarnaast is hij docent aan de Universiteit Utrecht. Hij schreef meerdere boeken waarin hij de meest hardnekkige mythes over onderwijs en opvoeding ontkracht.

img-Miek Crouzen

Miek Crouzen
Psycholoog en eigenaar De Basis en adviseur/trainer bij Young Works

Miek Crouzen is van huis uit psychologe - werkzaam als trainer en coach en gespecialiseerd in jongeren en mentale gezondheid. Haar visie luidt dat we als mensen op jonge leeftijd zouden moeten leren goed voor hun mentale gezondheid te zorgen en niet pas als het ‘misgaat’.

img-Manon Wennink

Manon Wennink
Autismecoach en voorzitter Mama Vita

Manon Wennink is moeder van vier kinderen waarvan twee met ASS. Ruim 15 jaar geleden was zij die moeder waarvan het kind niet functioneerde op school. Nu is zij als jeugd en gezinsprofessional werkzaam binnen iQ Coaches. Ook is zij voorzitter van stichting Mama Vita en bestuurslid bij vereniging Balans.

img-Jolanda Hodzelmans

Jolanda Hodzelmans
Mede-eigenaar en coach bij Puur Perfectionisme

Jolanda Hodzelmans is perfectionismecoach en co-trainer bij de opleiding voor perfectionismecoaches.

img-Nicole Meijer

Nicole Meijer
Mede-eigenaar en coach bij Puur Perfectionisme en coach bij DeKeuzeCoach

Nicole Meijer is perfectionismecoach en intervisor/procesbegeleider bij de opleiding voor perfectionismecoaches.

img-Wieke van der Veen

Wieke van der Veen
Eigenaar, coach en verlies- en rouwbegeleider bij Z-O-Wel

Wieke is verlies- en rouwbegeleider van praktijk Z-O-Wel – Zorg – Ontwikkeling - Welzijn. Zij begeleidt volwassenen, jongeren, kinderen en gezinnen. Daarnaast geeft ze advies aan onderwijs- en zorginstellingen. Naast het begeleiden verzorgt ze scholing rondom Verlies en Rouw bij *Verlies en Rouw op het werk*.

img-Jacqueline Krouwel

Jacqueline Krouwel
Senior Jeugdpreventie bij Jellinek

Jacqueline werkt als senior voor verslavingszorginstelling Jellinek voor de afdeling preventie. Ze maakt jeugdbeleid en zorgt ervoor dat de programma's up to date zijn in samenwerking met haar team en diverse gemeentes.

img-Patricia Bolwerk

Patricia Bolwerk
Directeur bestuurder Stichting Stop Pesten Nu

Patricia is eigenaar van opleidings- en trainingsbureau BOLWERKen en directeur bestuurder bij Stichting Stop Pesten Nu. Ze richt zich op bewustwording, preventie en campagnes en verzorgt workshops en voorlichtingen.

img-Jan Meerdinkveldboom

Jan Meerdinkveldboom
Jeugdpsychiater/systeemtherapeut niet praktiserend en auteur

Jan is Jeugdpsychiater/systeemtherapeut niet praktiserend. Hij houdt zich intensief bezig met suicidepreventie bij jongeren. Ook schreef hij het Handboek Suicidaal gedrag bij jongeren

Voor wie is deze masterclass bestemd?

 • Intern begeleiders
 • Docenten
 • Zorg- ondersteuningscoordinatoren
 • Vertrouwenspersonen
 • Teamleiders
 • Mentoren
 • Alle andere onderwijsprofessionals VO, MBO HO WO

Algemene informatie

Dag     Datum Tijd Locatie
Thema 1: Generatie van nu en motivatie lesstof     1 maart Vanaf 15:00 Online
Thema 1: Generatie van nu en motivatie Live Q&A     28 maart 16:00 - 16:30 Online
Thema 2: Mentale gezondheid, depressie en angst lesstof     1 april  Vanaf 15:00 Online
Thema 2: Mentale gezondheid, depressie en angst lesstof Live Q&A     24 april  16:00 - 16:30 Online
Thema 3: ASS, ADD, ADHD en HSP lesstof     1 mei Vanaf 15:00 Online
Thema 3: ASS, ADD, ADHD en HSP Live Q&A     30 mei 16:00 - 16:30 Online
Thema 4: Perfectionisme en faalangst lesstof     1 juni Vanaf 15:00 Online
Thema 4: Perfectionisme en faalangst Live Q&A     28 juni 16:00 - 16:30 Online
Thema 5: Rouw, scheiding en trauma lesstof     1 september Vanaf 15:00 Online
Thema 5: Rouw, scheiding en trauma Live Q&A     26 september 16:00 - 16:30 Online
Thema 6: Verslavingsproblematiek lesstof     1 oktober  Vanaf 15:00 Online
Thema 6: Verslavingsproblematiek Live Q&A     31 oktober 16:00 - 16:30 Online
Thema 7: Online & Offline pesten lesstof      1 november Vanaf 15:00 Online
Thema 7: Online & Offline pesten Live Q&A     28 november 16:00 - 16:30 Online
Thema 8: Suïcide lesstof     1 december Vanaf 15:00 Online
Thema 8: Suïcide Live Q&A     14 december 16:00 - 16:30 Online

 

Jouw investering

De investering voor dit Jaar Lang Leren Jongerenwelzijn Onderwijs traject bedraagt € 599,00 (excl. btw). Je krijgt heel het jaar 2023 toegang tot de online leeromgeving incl. de content en de opnames van de live Q&A's. 

Schrijf je in voor Jaar Lang Leren Jongerenwelzijn Onderwijs

Elke maand staat er één thema centraal

 1. Schrijf je in voor het Jaar Lang Leren Jongerenwelzijn in het Onderwijs pakket en ontvang de inloggegevens voor de online leeromgeving.
 2. Op de 1e dag van de maand ontvang jij:
  • Video van 15 minuten over de theorie van het betreffende thema
  • Video van 30 minuten over het signaleren, bespreekbaar maken en do's and don'ts van het betreffende thema
  • Een handig overzicht met belangrijke instanties die je kan benaderen
  • Een handig overzicht met tips voor interessante boeken & websites
 3. De laatste week van de maand ontvang jij:
  • Live Q&A moment van 30 minuten met dé expert van dit specifieke thema. 
 4. Bekijk alle opnames, ook van het live Q&A moment heel 2023 terug.
 5. Ontvang het Expert Jongerenwelzijn certificaat
  • Na het volgen van het Jaar Lang Leren pakket ontvang jij het certificaat Expert Jongerenwelzijn. Met het certificaat maak je je kennis en ervaring zichtbaar: erg interessant voor je organisatie en cv.

STAP-Budget

Je kunt het STAP-budget voor deze opleiding aanvragen. Jij krijgt dan een aantrekkelijke subsidie van maximaal € 1.000,- van de overheid.

Neem contact op met onze adviseur voor de mogelijkheden:
Nicole Vonk
040 - 297 27 40
nicole.vonk@sbo.nl

Meer weten over het Stap-budget
 online leeromgeving

Opleiding op maat

Zou jij samen met jouw collega's één van onze opleidingen willen volgen, maar dan gericht op de eigen organisatie, situatie en wensen? Dan is Incompany zeker interessant! Samen stellen we een programma op en bepalen we datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Waarom Incompany

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie en leerbehoeften
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze Incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje Verhoeven

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: guusje.verhoeven@sbo.nl
Tel: +31 40 29 74 980

Download brochure

Onze privacy-policy

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 297 27 40 nicole.vonk@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Onderwijs

Onze privacy-policy