Online Masterclasstour Jongerenwelzijn

 • Speciaal voor onderwijsprofessionals binnen het VO, MBO, HO en WO
 • Praktijkgerichte insteek waarbij interactie met de groep centraal staat
 • Bouw je eigen programma en kies de thema’s die passen bij jouw uitdagingen
 • In 2 uur op de hoogte van actuele thema's op het gebied van jongerenwelzijn

Zorg voor een positieve impact op het welzijn van onze jongeren met 10 unieke online masterclasses

 • 24 mei - 28 juni 2022
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Waarom deze Online Masterclasstour?

Steeds meer jongeren in Nederland krijgen te maken met psychische of lichamelijke klachten of zitten niet lekker in hun vel. We vragen veel van onze jongeren in een levensfase die al best lastig is en dan doet
corona daar nog een schep bovenop. De hevige impact van beperkte sociale contacten en thuisonderwijs is verontrustend.

Welke thema's passen het beste bij jouw vraagstukken?

Bouw jouw eigen programma

 • Bouw jouw eigen programma door de thema’s te kiezen die voor jou interessant zijn.
 • Elke Masterclass bestaat uit twee uur waarin jij praktische handvatten krijgt die meteen toepasbaar zijn binnen jouw onderwijs.
 • Of je nu één of meerdere Masterclasses wilt volgen, of samen met collega’s het hele pakket afneemt, je bepaalt het helemaal zelf!

Help jouw leerlingen en studenten: signaleer mentale of fysieke problemen en bied optimale steun

Tijdens deze Online Masterclasses ga je samen met onderwijsprofessionals én experts aan de slag. Je kiest uit 10 specifieke uitdagingen die passen bij jouw praktijk. Of je volgt alle 10 de Masterclasses en wordt Expert Jongerenwelzijn! Tijdens elke Online Masterclass werken we met een vaste methode:

 1. Signaleren
 2. Gesprek aangaan
 3. Welke mensen/instanties benaderen voor doorverwijzing?
 4. Do’s and dont’s

Wat maakt deze Online Masterclasstour uniek?

 • Speciaal voor onderwijsprofessionals binnen het VO, MBO, HO en WO
 • Praktijkgerichte insteek waarbij interactie met de groep centraal staat
 • Bouw je eigen programma en kies de thema’s die passen bij jouw uitdagingen
 • Gemakkelijk online te volgen vanuit huis of school
 • Ontmoet gelijkgestemden en wissel kennis en ervaring uit binnen een veilige omgeving

Masterclass 1

Corona & motivatie

Veel van de veranderingen in het leven vinden plaats als je jong bent. Van het kiezen van een studierichting tot het zorgen voor jezelf. In coronatijd is dit extra uitdagend voor leerlingen/studenten en is de motivatie ver te zoeken. Hoe kun jij als onderwijsprofessional leerlingen/studenten weer bij de les krijgen en je onderwijs door ontwikkelen? We proberen antwoord te vinden op de vraag: Op welke manieren kunnen jongeren zowel mentaal als fysiek in balans blijven (in coronatijd)?

In deze Masterclass krijg je antwoord op vragen als:

 • Hoe ziet de wereld van een leerling/student eruit en waarom is het lastig voor hen om in balans te blijven?
 • Welke rol speelt prestatiedruk in het leven van een leerling/student en wat kan hierbij helpen?
 • Wat is de invloed van corona op (studerende) jongeren?
 • Wat is de invloed van persoonlijke voorkeuren op het welzijn van leerlingen/studenten (in coronatijd)?
 • Hoe herken je dat een leerling niet lekker in zijn of haar vel zit?

Shani Mooijman, Docent Toegepaste Psychologie aan de HAN

Deze masterclass wordt opgenomen en is tijdelijk terug te kijken


Masterclass 2

Social media

De online wereld van jongeren speelt zich grotendeels buiten het zicht van volwassenen af, terwijl het begeleiden van je leerlingen/studenten in deze ongrijpbare wereld wel erg belangrijk is. Het komt steeds vaker voor dat naaktfoto’s van leerlingen/studenten verspreid worden of dat er online gepest wordt. In deze Masterclass gaan we in op de digitale belevingswereld van jongeren en zoomen we in op onderwerpen als mobieltjes, social influencers, desinformatie, sexting, pesten en privacy.

In deze Masterclass krijg je antwoord op vragen als:

 • Welke trends zien we in het gebruik van internet, sociale media en games?
 • Wat zeggen de laatste onderzoeken over de relatie tussen digitale media en hun wereldbeeld, relaties en mentale welbevinden?
 • Waar lopen jongeren online tegenaan?
 • Hoe ga je op school om met onderwerpen als sexting, het rondgaan van een naaktfoto, pesten en privacy?

Linda Vonhof, Directeur, mede-eigenaar Social Media Wijs en trainer

Deze masterclass wordt opgenomen en is tijdelijk terug te kijken


Masterclass 3

Mentale gezondheid, depressie en angst bij jongeren

Het gaat slechter dan ooit met de mentale gezondheid van jongeren in Nederland. De twee-jaardurende pandemie deed daar nog een grote schep bovenop. Een sombere stemming, prikkelbaar gedrag, geen zin hebben in school of vermoeidheid kunnen langdurig voorkomen bij leerlingen/studenten. Wat kun jij als onderwijsprofessional doen om te helpen bij mentale gezondheidsproblemen en depressies bij jongeren?

In deze Masterclass krijg je antwoord op vragen als:

 • Hoe signaleer je vroegtijdig achteruitgang in de mentale gezondheid van jongeren?
 • Hoe kan een depressie zich toonbaar maken?
 • Wat zijn tekenen van angstklachten?
 • Hoe kun je deze jongeren het beste bijstaan?
 • Wat kun je het beste wel en niet doen?

Miek Crouzen, Psycholoog en eigenaar De Basis en adviseur/trainer bij Young Works

Deze masterclass wordt niet opgenomen, maar naslagwerk en de presentatie zijn wel beschikbaar


Masterclass 4

ASS, ADD, ADHD en HSP bij jongeren

Je kent ze vast wel, de schreeuwende stoertjes, de stille dromers, de ouder die al binnen is voordat de deur open was, het kruipt onder je huid, het zet je aan, het maakt je onzeker en je wilt het zo graag goed doen. Vaak wordt de aandacht gevestigd op de tekortkomingen van een leerling/student, maar een behoefte is juist om te focussen op de sterke punten van de leerling/student. In deze Masterclass ga je kijken naar hoe het in de praktijk werkt, wat we al weten en is er ruime tijd voor dialoog en vragen.

In deze Masterclass krijg je antwoord op vragen als:

 • Bij welk gedrag moet je in actie komen?
 • Wat doet het met jou als onderwijsprofessional en hoe werkt tegenoverdracht in deze situaties?
 • Hoe ga je het gesprek aan met de leerling/student en/of ouders?
 • Waar kun jij terecht voor passend advies en ondersteuning?
 • Wat kun je beter niet doen en wat juist wel?

Manon Wennink, Autismecoach en voorzitter Mama Vita

Deze masterclass wordt opgenomen en is tijdelijk terug te kijken


Masterclass 5

Perfectionisme en faalangst bij jongeren

Jongeren zijn tegenwoordig veel perfectionistischer dan dat hun ouders waren en dat kan nare gevolgen hebben voor hun welzijn. Ze ervaren een sterke sociale druk om perfect te zijn. Het dwangmatige ‘moeten’ krijgt de overhand en ze willen alles onder controle hebben. Het patroon van perfectionisme is een belangrijke oorzaak van burn-out en andere ziektebeelden bij jongeren. In deze interactieve Masterclass krijg je direct toepasbare tips voor jezelf en je leerlingen/studenten.

In deze Masterclass krijg je antwoord op vragen als:

 • Hoe ontstaat perfectionisme en faalangst?
 • Hoe herken ik perfectionisme en faalangst?
 • Wat zijn de belemmerende patronen?
 • Wat zijn de effecten van perfectionisme en faalangst?
 • Hoe ga ik om met leerlingen/studenten die perfectionistisch zijn of faalangst hebben?

Jolanda Hodzelmans, Mede-eigenaar en coach bij Puur Perfectionisme
Nicole Meijer, Mede-eigenaar en coach bij Puur Perfectionisme en coach bij DeKeuzeCoach

Deze masterclass wordt opgenomen en is tijdelijk terug te kijken


Masterclass 6

Rouw, scheiding & trauma

Veel jongeren krijgen te maken met ingrijpende gebeurtenissen die kunnen leiden tot veel stress of zelfs een trauma. Dit kan resulteren in problemen met zelfregulatie, sociale vaardigheden en concentratie. De school kan een veilige plek bieden voor de leerlingen/studenten waar zij stabiliteit en rust kunnen vinden. Voor onderwijsprofessionals is het belangrijk dat zij weten hoe ze hiermee om moeten gaan. Maar hoe herken je signalen en hoe reageer je hierop?

In deze Masterclass krijg je antwoord op vragen als:

 • Wat verstaan wij onder trauma en hoe signaleer je dit?
 • Hoe kun je werken met stressregulatie en emotieregulatie?
 • Wat is stimulus en respons en hoe werkt dit?
 • Hoe ga je het gesprek aan met de leerling/student?
 • Waar kun je terecht voor ondersteuning?

Marcel van Zanten, Trainer/coach en rouw en verlies therapeut onderwijs

Deze masterclass wordt opgenomen en is tijdelijk terug te kijken


Masterclass 7

Eetstoornissen

Steeds meer jongeren ontwikkelen al in een vroeg stadium een eetstoornis. Een eetstoornis is vaak lastig te herkennen in de klas, maar hoe eerder je erbij bent hoe groter de kans is op herstel. Er moet bij vermoedens van een eetstoornis daarom adequaat gehandeld worden. Daarom gaan we in deze Masterclass uitgebreid in op het vroegtijdig signaleren van een eetstoornis. Verder krijg je praktische tips over hoe je je vermoedens bespreekbaar kan maken met een leerling/student en wat je vooral wel en niet moet doen.

In deze Masterclass krijg je antwoord op vragen als:

 • Welke onderliggende problemen veroorzaken een eetstoornis?
 • Hoe kun je vroegtijdig een eetstoornis signaleren?
 • Hoe maak je vermoedens bespreekbaar met een leerling of ouders?
 • Wat moet je wel en niet doen als er sprake is van een eetstoornis?
 • Welke vervolgstappen kun je nemen?

Daniëlle Gouman, Coördinator voorlichting & training bij Stichting Kiem

Deze masterclass wordt opgenomen en is tijdelijk terug te kijken


Masterclass 8

Alcohol- en drugsproblematiek bij jongeren

Bij veel scholen is de problematiek rond drank- en drugsgebruik onder jongeren boven het hoofd gegroeid. Jongeren komen steeds sneller in contact met alcohol of drugs en weten niet altijd wat het effect hiervan kan zijn. Ook neemt het gebruik van lachgas de afgelopen jaren fors toe en wordt er aan de lopende band op school gedeald. Ze lijken het zelfs heel normaal te vinden. Hoe kun jij als onderwijsprofessional alcohol- en drugsgebruik signaleren en welke stappen kan je ondernemen?

In deze Masterclass krijg je antwoord op vragen als:

 • Hoe herken je alcohol- en drugsgebruik?
 • Experimenteren of verslaving - wanneer moet je je zorgen maken?
 • Hoe en wanneer ga je het gesprek aan in het geval van alcohol- en drugsgebruik?
 • Straf of zorg - wat is de juiste aanpak bij alcohol- en drugsgebruik?
 • Welke rol speelt het netwerk van de persoon hierbij?

Sarsani Schenk, Preventiedeskundige Jellinek

Deze masterclass wordt opgenomen en is tijdelijk terug te kijken


Masterclass 9

Huiselijk geweld

Gemiddeld zit er in iedere klas één leerling/student dat slachtoffer is van huiselijk geweld. Jongeren vertellen niet snel over geweld dat zich achter de voordeur afspeelt. Ze kunnen introvert of extravert gedrag vertonen in de klas. Gevoelig worden voor signalen is daarom belangrijk. Maar hoe herken je de signalen en hoe moet je handelen als onderwijsprofessional?

In deze Masterclass krijg je antwoord op vragen als:

 • Ik maak me zorgen, maar zie ik het wel goed?
 • Hoe maak ik mijn zorgen bespreekbaar?
 • Hoe werkt de meldcode?
 • Wat doet Veilig Thuis?
 • Wat zijn do’s en dont’s bij signaleren en handelen?

Patricia Ohlsen, Trainer, coach en mediator bij Patan Coaching en Training

Deze masterclass wordt opgenomen en is tijdelijk terug te kijken


Masterclass 10

Suïcide bij jongeren

Afgelopen jaar hebben meer dan 300 jongeren onder de 30 jaar suïcide gepleegd, zo’n 15% meer dan het jaar daarvoor. Deze cijfers zijn zorgwekkend en verdrietig. Veel scholen worden een keer geconfronteerd met jongeren die denken aan zelfdoding, een poging doen tot of komen te overlijden. Wat kan jij als onderwijsprofessional doen om jongeren te ondersteunen en de weg naar hulp te wijzen?

In deze Masterclass krijg je antwoord op vragen als:

 • Wat is jouw rol als onderwijsprofessional?
 • Wat zijn de signalen van iemand met (mogelijk) suïcidale gedachten?
 • Waar stopt jouw verantwoordelijkheid?
 • Hoe maak je het onderwerp bespreekbaar met leerlingen/studenten?
 • Naar wie kun je doorverwijzen?

Stichting 113 Zelfmoordpreventie, nationale organisatie voor preventie van suïcide

Deze masterclass wordt niet opgenomen, maar naslagwerk en de presentatie zijn wel beschikbaar

Jouw docenten:

img-Shani Mooijman

Shani Mooijman
Docent Toegepaste Psychologie, HAN

Shani Mooijman is Docent Toegepaste Psychologie aan de HAN. De afgelopen twee jaar heeft zij zich verdiept in jongerenwelzijn in tijden van corona. Shani heeft vele onderzoeken bekeken, op nationale radio en tv mogen spreken en mogen praten en brainstormen met heel veel jongeren.

img-Linda Vonhof

Linda Vonhof
Ondernemer en medeoprichter, Social Media Wijs

Linda Vonhof is medeoprichter van Social Media Wijs en een ondernemer met een maatschappelijke insteek. Ze wil kwetsbare groepen in de maatschappij leren profiteren van de kracht van internet & sociale media. Al tien jaar geeft zij voorlichting op scholen over mediawijsheid en digitale vaardigheden.

img-Miek Crouzen

Miek Crouzen
Psycholoog en eigenaar De Basis en adviseur/trainer bij Young Works

Miek Crouzen is van huis uit psychologe - werkzaam als trainer en coach en gespecialiseerd in jongeren en mentale gezondheid. Haar visie luidt dat we als mensen op jonge leeftijd zouden moeten leren goed voor hun mentale gezondheid te zorgen en niet pas als het ‘misgaat’.

img-Manon Wennink

Manon Wennink
Autismecoach en voorzitter Mama Vita

Manon Wennink is moeder van vier kinderen waarvan twee met ASS. Ruim 15 jaar geleden was zij die moeder waarvan het kind niet functioneerde op school. Nu is zij als jeugd en gezinsprofessional werkzaam binnen iQ Coaches. Ook is zij voorzitter van stichting Mama Vita en bestuurslid bij vereniging Balans.

img-Jolanda Hodzelmans

Jolanda Hodzelmans
Mede-eigenaar en coach bij Puur Perfectionisme

Jolanda Hodzelmans is perfectionismecoach en co-trainer bij de opleiding voor perfectionismecoaches.

img-Nicole Meijer

Nicole Meijer
Mede-eigenaar en coach bij Puur Perfectionisme en coach bij DeKeuzeCoach

Nicole Meijer is perfectionismecoach en intervisor/procesbegeleider bij de opleiding voor perfectionismecoaches.

img-Marcel van Zanten

Marcel van Zanten
Trainer/coach en rouw en verlies therapeut onderwijs

Marcel van Zanten is verlies en rouwtherapeut en werkzaam als trainer op verschillende gebieden in het onderwijs. In zijn eigen praktijk coacht hij leerkrachten in het omgaan met stress op werk. Ook is hij trainer bij de opleidingen Land van Rouw.

img-Daniëlle Gouman

Daniëlle Gouman
Coördinator voorlichting & training bij Stichting Kiem

Daniëlle Gouman werkt als coördinator voorlichting & training bij Stichting Kiem en is gespecialiseerd in vroegsignalering van eetstoornissen. Jaren geleden heeft ze zelf ook een eetstoornis gehad. Deze ervaring zet ze graag in bij haar trainingen.

img-Sarsani Schenk

Sarsani Schenk
Preventiedeskundige, Jellinek

Sarsani is werkzaam als preventiedeskundige bij Jellinek. Ze houdt zich bezig met het signaleren en analyseren van problematiek en met het ontwikkelen en implementeren van interventies en voorlichtingsmateriaal voor jongeren, hun ouders en professionals die met jongeren werken.

img-Patricia Ohlsen

Patricia Ohlsen
Trainer, coach en mediator bij Patan Coaching en Training

Patricia Ohlsen is pedagoge, coach, mediator, adviseur, externe vertrouwenspersoon en trainer. Zij geeft trainingen op het gebied van kindermishandeling, huiselijk geweld, veiligheidsplanning, ongewenste omgangsvormen en het bespreekbaar maken van zorgen aan professionals.

img-Stichting 113 Zelfmoordpreventie

Stichting 113 Zelfmoordpreventie
nationale organisatie voor preventie van suïcide

Zelfmoordpreventie is dé nationale organisatie voor preventie van suïcide. De trainers van 113 zetten zich landelijk in voor zelfmoordpreventie en doen dit door het geven van suïcidepreventietraining, voorlichtingen en workshops.

Voor wie is deze masterclass bestemd?

 • Intern begeleiders
 • Docenten
 • Zorg- ondersteuningscoordinatoren
 • Vertrouwenspersonen
 • Teamleiders
 • Mentoren
 • Alle andere onderwijsprofessionals VO, MBO HO WO

Algemene informatie

Dag Datum Tijd Locatie Beschikbaarheid
Corona en motivatie 24 mei 2022 15:00 - 17:00 Online Gehele masterclass
Social media 31 mei 2022 15:00 - 17:00 Online Gehele masterclass
Mentale gezondheid, depressie en angst 2 juni 2022 15:00 - 17:00 Online Naslagwerk & presentatie
ASS, ADD, ADHD en HSP 7 juni 2022 15:00 - 17:00 Online Gehele masterclass
Perfectionisme en faalangst 9 juni 2022 15:00 - 17:00 Online Gehele masterclass
Rouw, scheiding en trauma 14 juni 2022 15:00 - 17:00 Online Gehele masterclass
Eetstoornissen 16 juni 2022 15:00 - 17:00 Online Gehele masterclass
Alcohol- en drugsproblematiek 21 juni 2022 15:00 - 17:00 Online Gehele masterclass
Huiselijk geweld 23 juni 2022 15:00 - 17:00 Online Gehele masterclass
Suïcide 28 juni 2022 15:00 - 17:00 Online Naslagwerk & presentatie

 

Jouw investering

De investering voor deze Masterclasstour bedraagt € 99,00 (excl. btw) per masterclass. 

Opleiding op maat

Zou jij samen met jouw collega's één van onze opleidingen willen volgen, maar dan gericht op de eigen organisatie, situatie en wensen? Dan is Incompany zeker interessant! Samen stellen we een programma op en bepalen we datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Waarom Incompany

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie en leerbehoeften
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze Incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje Verhoeven

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: guusje.verhoeven@sbo.nl
Tel: +31 40 29 74 980

Bence Berki

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: bence.berki@sbo.nl
Tel: +31 40 29 74 980

Download brochure

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 297 27 40 nicole.vonk@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Onderwijs

Onze privacy-policy