Congres Jonge aanwas uit de criminaliteit

LET OP! Congres uitverkocht | Voor de excursies zijn nog enkele plaatsen beschikbaar

21 maart 2024

Hoe verbind je school - straat - thuis - online in de preventieve aanpak van jonge aanwas?

Het kabinet blijft stevig inzetten op een brede preventieaanpak van jonge aanwas in de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Verdachten zijn steeds jonger en de delicten steeds zwaarder (zoals drugshandel, geweld en wapenbezit). Jongeren met risicofactoren hebben een verhoogde kans om af te glijden in de criminaliteit. Risicofactoren zijn o.a. een zwakke(re) sociale omgeving, kwetsbare gezinssituatie, schoolverzuim, armoede, verkeerde vrienden of familieleden die actief zijn in het criminele milieu. Een preventieve aanpak bij deze jongeren is belangrijk om te voorkomen dat een jongere uitgroeit tot een beroepscrimineel. Want eenmaal in het circuit, is het moeilijk om eruit te komen.

Op de 2e editie van het congres Jonge aanwas uit de criminaliteit komen wetenschap, (semi-) overheid en bedrijfsleven samen om lessons learned en effectieve interventies met elkaar te delen. Samen met de betrokken operationele zorg- en veiligheidspartners wissel je ervaring uit en krijg je praktische handvatten die je direct kunt toepassen binnen jouw eigen aanpak.

Tijdens het congres:

 • Praten we niet alleen OVER maar juist ook MET degene die in hun jeugd in de criminaliteit zijn beland
 • Krijg je tips & tricks om vroegtijdig en preventief in te grijpen
 • Leer je school – straat – thuis – online te verbinden
 • Leer je niet alleen inzetten op weerbaarheid maar ook op veerkracht van jongeren
 • Delen we effectieve interventies met álle operationele zorg- en veiligheidspartners

 

Deze topsprekers staan o.a. op het podium:

Ahmed Marcouch

Burgemeester, Gemeente Arnhem

Dr. Henk Ferwerda

Criminoloog en inhoudelijk directeur, Bureau Beke. Gepromoveerd op het onderzoek naar criminele carrières van jongeren

Janneke de Smet

plv. Hoofdofficier van jusititie landelijk parket OM en legal woman of the year 2022

Leonie Willemsen

Dagvoorzitter

Programma 21 maart 2024

09:00

Inloop en registratie

09:30

Opening door de dagvoorzitter en burgemeester van Arnhem

DE GOUDEN DRIEHOEK OM JONGEREN UIT DE CRIMINALITEIT TE HOUDEN

 • Wat is er zo succesvol als je school, ouders en de straat betrekt bij jouw aanpak?
 • Hoe betrek je publieke en private partijen in jouw aanpak?
 • En hoe kom je nu gezamenlijk tot een aanpak die daadwerkelijk werkt?
   

Leonie Willemsen

Dagvoorzitter


Ahmed Marcouch

Burgemeester, Gemeente Arnhem


10:00

Keynote lezing

HET LINKEDIN VAN DE MISDAAD

 • Hoe worden jongeren gerekruteerd voor georganiseerde criminaliteit?
 • Welke risico- en beschermende factoren zijn bepalend voor doorgroei in de criminaliteit?
 • Hoe kom je tot zinvolle interventies met jongeren?
 • Krijg in deze keynote concrete do’s en don’ts voor toekomstige initiatieven om jonge aanwas uit de criminaliteit te houden!

Dr. Henk Ferwerda

Criminoloog en inhoudelijk directeur, Bureau Beke. Gepromoveerd op het onderzoek naar criminele carrières van jongeren.


10:30

Panel met ervaringsdeskundigen

PARTNER AGAINST CRIME

We praten niet alleen OVER maar juist ook MET degene die in hun jeugd in de criminaliteit zijn beland. Wat vinden zij van de visies van experts? En denken zij dat onze interventies daadwerkelijk effectief zijn? In deze wrap up geven zij ons een kijkje in hun denkwijze
 

Michael Jacobs

Ervaringsdeskundige


Chris Adriaans

Ervaringsdeskundige


10:45

Koffiepauze

RECHARGE & GO!

11:15

Kennissessies

WEERBARE EN VEERKRACHTIGE JONGEREN

Tijdens deze sessies delen experts hun kennis op een specifiek thema. Je kunt kiezen uit het thema dat het beste aansluit bij jouw vraagstukken. De experts geven je in hun sessie tips mee om jongeren weerbaar te maken tegen criminaliteit en hoe ze veerkrachtig om kunnen gaan met tegenslagen.  

1. Specialistisch jeugdwerk. Plus-preventie voor “de 2%”

 • De ‘black box’ tussen regulier jongerenwerk en gespecialiseerde jeugdzorg
 • Jongerenwerk Plus, Intensieve Coachingstrajecten en andere projecten voor de doelgroep
 • De vijf W’s: Wat werkt? Wie werkt? Waarborging? Waarneming? En waardering? 

Jan Dirk de Jong, criminoloog en lector Aanpak Jeugdcriminaliteit aan Hogeschool Leiden


2. Meiden op het criminele pad

 • Meiden op het criminele pad, is dat anders dan jongens?  Cijfers en aanpak rondom meiden.
 • Meiden eerder in beeld krijgen. Hoe signaleren?
 • Jij bent van invloed! Hoe kan jij van invloed zijn mbt meiden in Nederland. Welke aanpak?

Bianca Boender, Eigenaar You!nG, methodiek ontwikkelaar en trainer


3. De jonge aanwas op het mbo, een kans of bedreiging?

 • Wat is de rol van het onderwijs tav preventie op jonge aanwas uit de criminaliteit?
 • Welke vaardigheden, kennis, ervaring en netwerk heb je hier volgens ons voor nodig?
 • Welke bestuurlijke uitdagingen vergt dit?

Jochem Zwerus, Projectleider preventie op ondermijning in het mbo en projectleider Kennispact mbo Brabant


4. Van de straat naar online: #politie_frans op TikTok

 • Wat zijn praktische tips in de online benadering van kinderen en jongeren?
 • Hoe kun je een nieuwe doelgroep aanspreken en de echte wereld wat dichterbij laten komen bij de virtuele wereld?
 • Wat zijn de (on)mogelijkheden van social media en welke social media kanalen zijn effectief?

Frans Luijten, Social media regisseur, Politie


5. Nazorg en terugkeer in de maatschappij

 • Hoe is het om terug te keren naar de maatschappij nadat je in detentie hebt gezeten?
 • Waarom is nazorg zo belangrijk?

Deniz Uslu, Ervaringsdeskundige, kwam op jonge leeftijd in detentie
Gijs van der Tang, kwam als ondernemer via Gevangenenzorg Nederland in contact met Deniz in de gevangenis en gaf hem een kans

12:00

Lunchpauze

TAKE A BREAK

Tip: bezoek ook onze playground met een aantal leuke activiteiten!

Speeddatesessie met studenten: Samenwerken aan positieve veiligheid
Ga in gesprek met studenten en onderzoekers van het lectoraat Youth Spot over hun onderzoek: wat de rol van jongerenwerkers en straathoekwerkers is in het voorkomen van jonge aanwas


Signeersessie: Van de Straat
Het boek ‘Van de straat’ vertelt Mohameds levensverhaal over een succesvolle carrière in de criminaliteit en de moeilijke weg om eruit te stappen, waarbij de straat blijft lonken. Daarnaast gaat het boek in op de vraag waarom jongens met een Marokkaanse migratieachtergrond vaker in de criminaliteit belanden dan jeugd van Nederlandse komaf? Hoe kan dit worden voorkomen? Het is een waargebeurd en inspirerend verhaal over armoede, ongelijkheid, verleiding en zingeving. 

Mohamed Hedi, Ervaringsdeskundige en rolmodel
Hugo Verkley, Auteur


Game: Onder mijn ogen
Als docent/mentor/coach zul je soms een onderbuikgevoel hebben bij bepaalde situaties. Is hier sprake van ondermijning? Welke signalen duiden op criminele uitbuiting? Zit iemand onder jouw ogen klem in de wereld van georganiseerde criminaliteit? In de training “Onder mijn ogen” krijg je daarop een antwoord, leer de signalen herkennen en te koppelen en eventuele actie te ondernemen. 
Bregje van Goethem, Expert sociale veiligheid en ondermijning in het onderwijs, MBO school Curio
Frank Planten, Medewerker Expertisecentrum Extra Ondersteuning, Koning Willem I College


Escaperoom: No escape 
Bezoek de escaperoom over omgaan met jonge aanwas. In deze escaperoom is een situatie nagebootst waarbij een groep criminelen een trailer gebruikt voor hun vergaderingen, het produceren van drugs, en waarbij ze jonge mensen gevangenhielden en martelden. In de trailer is een boobytrap gevonden en al het bewijsmateriaal is in gevaar. Durf jij het aan om in dit spel de bom onschadelijk te maken en al het bewijsmateriaal te redden?

Door Escape room Designer


Demonstratie VR-game ReAction
Met een VR-bril stapt speler Bas in een interactieve, digitale ervaringswereld waarin hij voor dilemma’s wordt geplaatst om gewelddadige situaties op straat, met name met steekwapens, niet te laten escaleren. De keuzes van de speler hebben een directe invloed op de gebeurtenissen in de game. Escaleert of de-escaleert de speler de situatie? De bewustwording van de eigen verantwoordelijkheid van de betrokkene wordt hiermee vergroot, net als de deelnemers die meekijken.

Susan Rozemeijer, Projectleider ReAction tegen steekgeweld onder jongeren
Bas Ouwens, Jongerenwerker MEE de Wering

13:00

Workshop ronde 1

EFFECTIEVE INTERVENTIES

In deze workshop delen vakgenoten hun kennis en ervaring over interventies die effectief zijn. Ze delen concrete successen die geboekt zijn en wat er nog verbeterd kan worden in de aanpak. Ga samen in gesprek en krijg handvatten waar je direct mee aan de slag kunt en waarmee je daadwerkelijk impact kunt maken!

1. De voordelen van een (sluitende) ketenaanpak in Groningen
Manon van Olst, procesregisseur jeugd, Zorg en Veiligheidshuis Groningen 


2. Schoolveiligheid en een persoonsgerichte aanpak op maat in Zaanstad: 

Mette van Duijn, Adviseur en (doorbraak)specialist jeugd en veiligheid,Zaanstad
Floortje Linnekamp, Procesmanager Persoonsgerichte Aanpakken (PGA) jeugd en veiligheid
Paul van Duin, coördinator voorkomen jonge aanwas,Gemeente Zaanstad


3. Van criminaliteit naar toekomstperspectief  in Dordrecht

Bart Reedijk, Re-integratieofficier, gemeente Dordrecht


4. Samenwerken aan vroegsignalering in Capelle aan den IJssel
Corinne Koers,
Stadsmarinier Jeugd en Criminaliteit, gemeente Capelle aan den Ijssel
Barbara van Croonenborgh, Senior jeugd GGP, Politie Basisteam IJsselland
Charlie Voorn, Meewerkend voorvrouw/jongerenwerker Stichting JOZ
Schaymae van der Lende, Medewerker handhaving gemeente Capelle aan den Ijssel

14:05

Workshop ronde 2

EFFECTIEVE INTERVENTIES

1. VR-game over messengeweld onder jongeren in Den Helder:
Susan Rozemeijer, Projectleider ReAction tegen steekgeweld onder jongeren
Bas Ouwens, Jongerenwerker MEE de Wering


2. De inzet van jeugdboa’s in Velsen
Roos Koopmans, Beleidsadviseur OOV
Aline Zomerdijk, Netwerkcoordinator jeugd en veiligheid
Mike de jong, Senior jeugdboa, Gemeente Velsen
Michael Brouwer, Operationeel expert jeugd, Politie Velsen
Winny van der Wal, Jeugdboa expert, Straatcontact


3.  De aanpak van doorgroeiers in Amsterdam
Alexandra Doukakis,
Criminoloog, Adviseur Doorgroeiers Aanpak AcVZ
Vronie Wijnker, Rechercheur Politie Eenheid Amsterdam 


4. Met de krachten uit de wijk een vangnet creëren in Tilburg
Yassin Settout,
Sociaal ondernemer, Connect2jeugd
Faysal Settout, Sociaal ondernemer, Connect2jeugd

15:00

Koffiepauze

RECHARGE & GO!

Tijd voor een broodje en een goed gesprek

15:30

Interactief debat

SAMEN VERANTWOORDELIJK VOOR EEN PREVENTIEVE AANPAK

 • Wat gaat er al goed in de samenwerking en wat kan er beter?
 • In hoeverre hebben we de juiste focus in de aanpak van jonge aanwas?
 • Iedereen roept dat we integraal moeten samenwerken, maar hoe gaan we nu daadwerkelijk doen?
 • Welke partners (naast de usual suspects) hebben we nodig in deze samenwerking?

Erik Roth

Vestigingsdirecteur van middelbare school Penta De Oude Maas


Vera Willemsen

Hoofd veiligheid, gemeente Ede


Christine van Dijk

Manager, Zorg- en Veiligheidshuis regio Utrecht


Janneke de Smet

plv. Hoofdofficier van jusititie landelijk parket OM en legal woman of the year 2022


Marijke Drogt

Criminoloog & adviseur jonge aanwas Straatwaarden, RIEC


16:15

Keynote lezing

ÉÉN NEST 2 WERELDEN

 • 2 Broers. Beiden opgegroeid in hetzelfde gezin in dezelfde omgeving en toch blijft de een op het rechte pad en loopt het niet goed af met de ander.
 • Je krijgt een inkijkje in de wereld van verleiding, druk en verwachtingen waardoor je beter kunt begrijpen waardoor een jongere in een crimineel kan veranderen.
 • Op inspirerende en indrukwekkende wijze, met goede humor, delen 2 broers hun levensverhaal

Khalid Elbaz

Expert lokale persoonsgerichte aanpak


Rachid Elbaz

Ervaringsdeskundige en expert over bewustwording, verslaving, drugs en jeugdcriminaliteit.


16:45

Wrap up door ervaringsdeskundigen

PARTNER AGAINST CRIME

We praten niet alleen OVER maar juist ook MET degene die in hun jeugd in de criminaliteit zijn beland. Wat vinden zij van de visies van experts? En denken zij dat onze interventies daadwerkelijk effectief zijn? In deze wrap up geven zij ons een kijkje in hun denkwijze
 

Michael Jacobs

Ervaringsdeskundige


Chris Adriaans

Ervaringsdeskundige


17:00

Borrel

DRINK & BITES

Praat tijdens de borrel bij met oude bekenden en nieuwe contacten.

Sprekers

img-Ahmed Marcouch
Ahmed Marcouch

Burgemeester, Gemeente Arnhem

img-Leonie Willemsen
Leonie Willemsen

Dagvoorzitter

Beluister de podcast van Leonie met haar visie over het thema jonge aanwas uit de criminaliteit.

img-Dr. Henk Ferwerda
Dr. Henk Ferwerda

criminoloog en inhoudelijk directeur, Bureau Beke. Gepromoveerd op het onderzoek naar criminele carrières van jongeren

img-Vera Willemsen
Vera Willemsen

Hoofd veiligheid, Gemeente Ede

img-Janneke de Smet
Janneke de Smet

plv. Hoofdofficier van jusititie landelijk parket OM en legal woman of the year 2022

img-Bianca Boender
Bianca Boender

Eigenaar You!nG, methodiek ontwikkelaar en trainer

img-Jan Dirk de Jong
Jan Dirk de Jong

Criminoloog en lector Aanpak Jeugdcriminaliteit aan Hogeschool Leiden

img-Jochem Zwerus
Jochem Zwerus

Projectleider preventie op ondermijning in het mbo en projectleider Kennispact mbo Brabant

img-Frans Luijten
Frans Luijten

Social media regisseur, Politie

img-Mette van Duijn
Mette van Duijn

Adviseur en (doorbraak)specialist jeugd en veiligheid, Zaanstad

img-Floortje Linnekamp
Floortje Linnekamp

Procesmanager PGA jeugd en veiligheid

img-Paul van Duin
Paul van Duin

Regisseur voorkomen jonge aanwas, Gemeente Zaanstad

img-Bart Reedijk
Bart Reedijk

Re-integratieofficier, gemeente Dordrecht

img-Susan Rozemeijer
Susan Rozemeijer

Projectleider ReAction tegen steekgeweld onder jongeren

img-Bas Ouwens
Bas Ouwens

Jongerenwerker MEE de Wering

img-Patrick Smelt
Patrick Smelt

Straatcontact, jeugdgroep fluisteraar en ervaringsdeskundige

img-Erik Roth
Erik Roth

Vestigingsdirecteur van middelbare school Penta De Oude Maas

img-Christine van Dijk
Christine van Dijk

Manager, Zorg- en Veiligheidshuis regio Utrecht

img-Khalid Elbaz
Khalid Elbaz

Expert lokale persoonsgerichte aanpak

img-Rachid Elbaz
Rachid Elbaz

Ervaringsdeskundige en expert over bewustwording, verslaving, drugs en jeugdcriminaliteit

img-Mohamed Hedi
Mohamed Hedi

Ervaringsdeskundige en rolmodel

img-Hugo Verkley
Hugo Verkley

Auteur

img-Bregje van Goethem
Bregje van Goethem

Expert sociale veiligheid en ondermijning in het onderwijs, MBO school Curio

img-Frank Planten
Frank Planten

Medewerker Expertisecentrum Extra Ondersteuning, Koning Willem I College

img-Corinne Koers
Corinne Koers

Stadsmarinier Jeugd en Criminaliteit, gemeente Capelle aan den Ijssel

img-Barbara van Croonenborgh
Barbara van Croonenborgh

Senior jeugd GGP Politie Basisteam IJsselland

img-Charlie Voorn
Charlie Voorn

Meewerkend voorvrouw/jongerenwerker Stichting JOZ

img-Alexandra Doukakis
Alexandra Doukakis

Criminoloog, Adviseur Doorgroeiers Aanpak AcVZ

img-Vronie Wijnker
Vronie Wijnker

Rechercheur Politie Eenheid Amsterdam

img-Yassin Settout
Yassin Settout

Sociaal ondernemer, Connect2jeugd

img-Faysal Settout
Faysal Settout

Sociaal ondernemer, Connect2jeugd

img-Marijke Drogt
Marijke Drogt

criminoloog & adviseur jonge aanwas Straatwaarden, RIEC

img-Michael Jacobs
Michael Jacobs

Ervaringsdeskundige

img-Chris Adriaans
Chris Adriaans

Ervaringsdeskundige

img-Deniz Uslu
Deniz Uslu

Ervaringsdeskundige, kwam op jonge leeftijd in detentie

img-Gijs van der Tang
Gijs van der Tang

Kwam als ondernemer via Gevangenenzorg Nederland in contact met Deniz Uslu in de gevangenis en gaf hem een kans

Algemene Informatie

 

Wie mag dit event niet missen?

Iedereen die zich bezighoudt met het thema jeugd en/of de aanpak van ondermijning en/of de samenwerking tussen zorg en veiligheid. Bij o.a.;
Gemeenten  RIECS  Politie  Zorg- en veiligheidshuizen  Welzijnsinstellingen  Openbaar ministerie  Woningcorporaties  Onderwijsinstellingen  Jongerenwerk  Sociaal werk  Jeugdzorg- en jeugdhulp instellingen  DJI  Centra voor jeugd en gezin 

 

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 UITVERKOCHT! 21 maart 2024 09:30 - 17:00 Koepelgevangenis Arnhem
Dag 2 22 maart 2024 09:30 - 17:00 Excursie 1: Arnhem
Excursie 2: Lelystad
Excacte adresgegevens volgens z.s.m.

Koepelgevangenis Arnhem
Wilhelminastraat 16 
6812 CW Arnhem

Heb je vragen of wil je deelnemen (met meerdere collega's). Neem dan contact op met:
Tonnie van Zanten | tonnie.van.zanten@sbo.nl | 040 - 2 972 780

Wil jij je op het congres profileren? Neem dan contact op met: 
Tjerk Eijsink | tjerk.eijsink@sbo.nl | 06 - 23 740 162

 

Werkzaam in de publieke Sector

     
Congres € 649,-  
Excursie € 649,-  
Congres + Excursie € 1099,-  

 

Werkzaam voor de publieke Sector

     
Congres € 999,-  
Excursie € 999,-  
Congres + Excursie € 1799,-  

De investering is excl. btw per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee en lunch.

Aanmelden »

Excursies 22 maart 2024

Tijdens deze dag zoeken we de verdieping verder op om jongeren uit de criminaliteit te houden. Kies uit één van onderstaande twee excursieprogramma’s:

Programma 1. Straatcultuur en wijkdynamieken

Bezoek aan de Wijk Presikhaaf in Arnhem en middelbare school Leerpark in Arnhem.

Tijdens deze excursie leer je;

 • Wat de aanpak ‘veilig in & om school’ inhoudt
 • Hoe je jouw informatiepositie in de wijk versterkt
 • Wat de aanpak ‘pedagogische wijken’ betekent
 • Hoe je samenwerkt met ketenpartners in de wijk
 • Met eigen ogen zien welke interventies succesvol zijn en wat lessons learned zijn

We beginnen deze verdiepingsdag met een bezoek aan middelbare school Leerpark. Dit is de eerste school in Arnhem die werkt met de aanpak ‘veilig in & om school (VIOS)’. Daarna delen we ervaring over ‘pedagogische wijken’ en welke concrete aanpakken hierin succesvol zijn. Vervolgens wandelen we vanuit Leerpark door de wijk Presikhaaf en bezoeken de Presikhaaf University. We doen deze rondleiding onder begeleiding van straatcoaches zodat je met eigen ogen ziet en ervaart hoe de samenwerking in zijn werk gaat en hoe jij zelf de verbinding kunt leggen tussen de school, straat, thuissituatie en het online domein. We sluiten de dag af met een sessie over het belang van informatie-uitwisseling en hoe je dit op een efficiënte manier kunt doen met jouw samenwerkingspartners.

‘Kwetsbare wijken zijn een kweekvijver voor jonge aanwas‘


Programma 2. Veiligheid in en om de school

Bezoek aan een van de grootste scholencampussen van Nederland bij Porteum in Lelystad.

Tijdens deze excursie leer je;

 • Hoe de combinatie jongerenwerk op straat en school eruitziet
 • Hoe je signalen van (ondermijnende) criminaliteit op school herkent 
 • Hoe project leerling stewards succesvol werkt binnen Porteum 
 • Hoe meidenwerk, jongerenlokaal en werkrelatie ladder werken
 • Welke samenwerkingspartner voor welk onderdeel verantwoordelijk is in de integrale aanpak

We zijn te gast bij het jongerenwerk van Welzijn Lelystad en school Porteum. Dit is een school met meer dan 3600 leerlingen. Tijdens deze excursie ervaar je zelf hoe diverse partijen samenwerken aan veiligheid in en om de school. We bezoeken een innovatief project waarbij jongeren zelf worden ingezet als stewards op de schoolcampus (project leerling stewards). Je krijgt met eigen ogen te zien en ervaart hoe dit in de praktijk in zijn werk gaat. Daarnaast neemt het jongerenwerk ons mee naar enkele andere succesvolle initiatieven waarin samengewerkt wordt aan een prettige en veilige school. Je gaat naar huis met praktische tips om de verbinding met jouw eigen samenwerkingspartners te leggen.

‘De beste voorspeller van criminaliteit is de schooljuf’

Download brochure

Onze privacy-policy

Inschrijven

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!