Congres Jonge aanwas uit de criminaliteit

 • Voorkom jonge aanwas in drugscriminaliteit
 • Hoe wordt digitale criminaliteit ingezet door jonge criminelen?
 • Succesvolle samenwerkingsverbanden in de aanpak van jeugdcriminaliteit
 • Verharding onder jongeren
 • Vroegsignalering en preventie

Voorkom dat jongeren in de ondermijnende criminaliteit belanden en doorgroeien

 • 2-daags congres
 • 4 - 5 april 2023
 • Jaarbeurs Utrecht - Mediaplaza
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Voorkom dat jongeren (weer) de fout in gaan en doorgroeien naar topcriminelen

De aanpak van jonge aanwas is een belangrijk agendapunt binnen de kabinetsplannen van 2023. Het bleef dan ook niet onbesproken in de Troonrede: Belangrijke inzet is dat kleine jongens niet uitgroeien tot grote criminelen. Kwetsbare jongeren vormen een prooi voor criminelen, die hen de vuile klusjes laten opknappen. Eenmaal verstrikt in het circuit kunnen deze jongeren in de zware criminaliteit belanden. Wijkagenten, jeugdwerkers, leraren en gemeenten werken samen om te voorkomen dat jongeren de criminaliteit in worden gezogen. Er wordt 103 miljoen euro gestoken in deze preventieve en wijkgerichte aanpak.

Om aan de voorkant bewustwording te vergroten en vroegtijdig in te grijpen is samenwerking tussen zorg-, onderwijs- en veiligheidspartners cruciaal. Tijdens het congres Jonge aanwas uit de criminaliteit wissel je kennis en ervaring uit met vakgenoten, ontmoet je (nieuwe) samenwerkingspartners en krijg je concrete handvatten voor jouw aanpak. 

Tijdens het congres gaan we in op de volgende thema's:

 1. PREVENTIE: Hoe voorkom je dat jongeren in de criminaliteit raken?
 2. REPRESSIE: Wat kun je doen als jongeren in de criminaliteit zitten? En hoe voorkom je doorgroei?
 3. NAZORG: Hoe zorg je na detentie voor re-integratie in de maatschappij en voorkom je recidive?

Met de volgende topsprekers:

Leonie Willemsen

Hoofd Veiligheid, Gemeente Nijmegen

Martin Sitalsing

Politiechef, Politie Midden-Nederland

Özcan Akyol

Schrijver en ervaringsdeskundige

Jan Dirk de Jong

Lector Aanpak Jeugdcriminaliteit bij Hogeschool Leiden

Bekijk het programma van de excursie op 5 april
Programma 4 april 2023: Inzet op preventie, repressie en nazorg

09:30 – 09:55

Opening door de dagvoorzitter

VAN JONGE DRUGSRUNNER NAAR TOPCRIMINEEL

Leonie Willemsen

Hoofd Veiligheid, Gemeente Nijmegen


09:55 – 10:15

Digitale keynote lezing

WEERBARE JONGEREN TEGEN HET SNELLE GELD

 • Mensen verleiden zoals de straat dat doet, hoe doe je dat?
 • Waar is de ouderverantwoordelijkheid bij de aanpak van jonge aanwas?

Ruud Verkuijlen

2e kamerlid J&V Justitieel jeugdbeleid, Raad strafrechttoepassing en jeugdbescherming, aanpak recidive, preventie


10:15 – 10:45

Keynote lezing

VAN PREVENTIEVE AANPAK NAAR LANGE TERMIJN GEDRAGSVERANDERING

 • Hoe kun je meten of jouw aanpak ook daadwerkelijk werkt?
 • Hoe meet je in hoeverre de geleverde zorg aansluit bij de jongere?
 • Hoe kijkt de jongere tegen de zorg- of veiligheidsprofessional aan?
 • Hoe verleid je de jongere zoals de straat dat doet?

Jan Dirk de Jong

Lector Aanpak Jeugdcriminaliteit bij Hogeschool Leiden en universitair docent Criminologie, Erasmus Universiteit Rotterdam


10:45 – 11:15

Coffeebreak

Tijd voor een kop koffie en een goed gesprek.

11:15 – 11:50

OPEN YOUR MIND SESSIES | RONDE 1 (KIES UIT 5 SESSIES)

Deze sessies vinden plaats in kleinere zalen zodat jouw vragen nog makkelijker een podium krijgen. Experts delen hun kennis en ervaring op een specifiek thema dus je kunt kiezen uit de sessie die het beste bij jouw vraagstukken past. 

1. Verharding: wapens en jongeren 

 • Wat zien we gebeuren rondom verharding in de jeugdreclassering?
 • Wat zet je tegenover de aantrekkingskracht van de straat?
 • Hoe werk je met verharde jongeren aan herstel en een positieve toekomst?

Alice Faber, projectleider Straatkracht van Expert Jeugd


2. Weerbaarheid start met bewustwording

 • Voorlichting op jongeren is essentieel. Ruim 25.000 studenten op MBO en HBO zijn al bewust gemaakt over ondermijnende criminaliteit. Hoe pak je dit aan?
 • Doel: voorkomen dat elke jongere de stap zet naar criminaliteit
 • Welke verantwoordelijkheid hebben ouders, professionals en docenten? 

Petra van den Berg, programmaleider #leerlingalert


3. Online hulpplatform voor jongeren die (gedwongen) vastzitten in de criminaliteit

 • Jongeren die gedwongen worden tot het plegen van strafbare feiten: wie zijn ze en hoe gaan we ermee om?
 • Hoe bereik je jongeren via het online leefdomein (zoals je normaal op de straat zou doen)?
 • Hoe zorg je dat jongeren op een laagdrempelige manier met je in contact kunnen komen wanneer zij uit de criminaliteit willen stappen?

Sjoerd van Bemmel, onderzoek coördinator Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM)


4. Jonge aanwas in de jeugdgroep

 • Hoe neemt ‘jonge aanwas’ zijn positie in een bestaande jeugdgroep? 
 • Hoe voorspelbaar zijn jeugdgroepen en wat kunnen professionals doen om het proces positief te beïnvloeden? 

Patrick Smelt, straatcontact, jeugdgroep fluisteraar en ervaringsdeskundige 


5. Vroegsignalering en preventie

 • Wanneer moet je met de jongere ‘aan de slag’ om eventuele verkeerde stappen voor te zijn?
 • Hoe verbind je onderwijs, veiligheid en jeugdhulp? 

11:50 – 12:20

OPEN YOUR MIND SESSIES | RONDE 1 (KIES UIT 5 SESSIES)

Deze sessies vinden plaats in kleinere zalen zodat jouw vragen nog makkelijker een podium krijgen. Experts delen hun kennis en ervaring op een specifiek thema dus je kunt kiezen uit de sessie die het beste bij jouw vraagstukken past.

1. Verharding: wapens en jongeren 

 • Wat zien we gebeuren rondom verharding in de jeugdreclassering?
 • Wat zet je tegenover de aantrekkingskracht van de straat?
 • Hoe werk je met verharde jongeren aan herstel en een positieve toekomst?

Alice Faber, projectleider Straatkracht van Expert Jeugd


2. Weerbaarheid start met bewustwording

 • Voorlichting op jongeren is essentieel. Ruim 25.000 studenten op MBO en HBO zijn al bewust gemaakt over ondermijnende criminaliteit. Hoe pak je dit aan?
 • Doel: voorkomen dat elke jongere de stap zet naar criminaliteit
 • Welke verantwoordelijkheid hebben ouders, professionals en docenten? 

Petra van den Berg, programmaleider #leerlingalert


3. Online hulpplatform voor jongeren die (gedwongen) vastzitten in de criminaliteit

 • Jongeren die gedwongen worden tot het plegen van strafbare feiten: wie zijn ze en hoe gaan we ermee om?
 • Hoe bereik je jongeren via het online leefdomein (zoals je normaal op de straat zou doen)?
 • Hoe zorg je dat jongeren op een laagdrempelige manier met je in contact kunnen komen wanneer zij uit de criminaliteit willen stappen?

Sjoerd van Bemmel, onderzoek coördinator Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM)


4. Jonge aanwas in de jeugdgroep

 • Hoe neemt ‘jonge aanwas’ zijn positie in een bestaande jeugdgroep? 
 • Hoe voorspelbaar zijn jeugdgroepen en wat kunnen professionals doen om het proces positief te beïnvloeden? 

Patrick Smelt, straatcontact, jeugdgroep fluisteraar en ervaringsdeskundige 


5. Vroegsignalering en preventie

 • Wanneer moet je met de jongere ‘aan de slag’ om eventuele verkeerde stappen voor te zijn?
 • Hoe verbind je onderwijs, veiligheid en jeugdhulp?


 

12:20 – 13:20

Lunchbreak

Tijd voor een broodje en een goed gesprek

13:20 – 13:30

Energizer

CRIMINEEL GOED!

We nemen je via een korte sketch mee in de vooroordelen over criminelen. Immers, iedereen is toch op zoek naar geluk? 

Jeffrey de Bies

Eigenaar Holdfast


Roy van schoten

Ervaringsdeskundige


13:30 – 14:45

GEBOEID!

In dit programmaonderdeel laten we een aantal toonaangevende experts aan het woord over de preventieve aanpak, de inzet van repressieve maatregelen en de zorg voor nazorg. De lezingen zijn kort, krachtig en to the point. Vervolgens gaan we in gesprek over de volgende stap die zorg- en veiligheidspartners in hun aanpak moeten nemen.  Praat mee tijdens dit programmaonderdeel m.b.v. een interactieve app!

13:30 |

Voorkom jonge aanwas in drugscriminaliteit | Keynote talk

 • Waarom is inzetten op preventie zo belangrijk om jonge aanwas in de drugscriminaliteit te voorkomen?
 • Welke succesverhalen zijn er vanuit een preventieve aanpak?
 • Hoe kunnen preventie en repressie hand in hand gaan?

Martin Sitalsing, politiechef, Politie Midden-Nederland

13:45 |

Digitale criminaliteit: criminaliteit van de toekomst | Keynote talk

 • Hoe wordt digitale criminaliteit ingezet door jonge criminelen?
 • Welke repressieve maatregelen kunnen we nemen om deze vorm van criminaliteit tegen te gaan?
 • Hoe maken we de samenleving weerbaar voor digitale criminaliteit?

14:00 |

Zorg voor nazorg | Keynote talk

 • Wat is het leef- en leerklimaat van jongeren die het in onze samenleving minder getroffen hebben?
 • Hoe kunnen we de ontwikkelingskansen van jongeren vergroten om weer deel te nemen aan de samenleving?

Peer van der Helm, lector residentiele jeugdzorg Hogeschool Leiden en hoogleraar onderwijs en zorg aan de UvA

14:15 |

Wat is de volgende stap voor zorg- en veiligheidspartners? | Talkshow

Samen met de sprekers van de voorgaande 3 lezingen gaan we brainstormen over de stappen die wij moeten nemen om jeugdcriminaliteit aan te pakken. Tijdens dit debat kun je jouw vragen en stellingen voorleggen aan de debatleden.

Nicole Lieve, expert ondermijning /weerbare samenleving en programmaleider de Blauwe stip Boegbeeld ondermijning, Politie
Greetje Bos, Raadsheer plaatsvervanger, Gerechtshof Den Bosch
Han van Midden, Burgemeester gemeente Roosendaal
Maryam EL-Rahmouni, Coördinator landelijke aanpak jonge aanwas binnen alle RIEC’S en LIEC

14:45 – 15:15

Coffeebreak

Tijd voor een kop koffie en een goed gesprek.

15:15 – 15:25

Kom in beweging! | Energizer

15:25 – 15:55

Inspirerende keynote

HOE BELANDDE EUS IN DE CRIMINALITEIT, HOE KWAM HIJ ER WEER UIT EN WELKE INVLOED

 • Hoe belandde Eus in de criminaliteit? 
 • Welke invloed heeft zijn tijd in de gevangenis op hem gehad? 
 • Wie heeft hem geholpen met het ontdekken van zijn talenten waardoor hij uit de criminaliteit stapte? 

Özcan Akyol

Schrijver en ervaringsdeskundige


15:55 – 16:30

PRAKTIJKLABS | RONDE 1

Tijdens deze sessies staat de praktijk centraal. Een aantal partijen laat zien HOE zij omgaan met de aanpak van jeugdcriminaliteit binnen hun samenwerkingsverband. De sessies zijn in kleinere setting en interactief zodat je kennis en ervaring uitwisselt met elkaar. Er zijn twee rondes, dus je kunt tweemaal een keuze maken.

1. Weerbare aanpak in Veldhoven

Jan Roelands, Adviseur openbare orde en veiligheid, Gemeente Veldhoven


2. Preventie met Gezag in Breda

Margot Funk, Stadsmarinier jeugd, Gemeente Breda


3. Jongerenwerk in Zaanstad

Kamal Qebayli, Jongerenwerker, de SMD 


4. Dealbreakers in Den Haag

Chrissie van der Meijden, projectleider Dealbreakers, RIEC Den Haag

16:30 – 17:00

PRAKTIJKLABS | RONDE 2

Tijdens deze sessies staat de praktijk centraal. Een aantal partijen laat zien HOE zij omgaan met de aanpak van jeugdcriminaliteit binnen hun samenwerkingsverband. De sessies zijn in kleinere setting en interactief zodat je kennis en ervaring uitwisselt met elkaar. Er zijn twee rondes, dus je kunt tweemaal een keuze maken.

5. Straatwaarden in Utrecht

Jan van Wijck, projectleider straatwaarden, RIEC Midden-Nederland


6. De Eindhovense aanpak op drugsdealers (jongeren en jongvolwassenen

Ilona Swinkels, Specialist veiligheid, Gemeente Eindhoven


7. Een loopbaan in de drugscriminaliteit tegengaan met een persoonsgerichte aanpak

Michiel Geuzinge, BVNG detachering en advies, Projectleider Doorgroeiers in drugscriminaliteit, Programma Weerbaar Amsterdam-Drugscriminaliteit


8. Werken aan young talents in Arnhem

Melvin Kolf, Jorchino Groenemeijer en Nehkomi Veldt, Jongerenwerkers Presikhaafuniversity 

17:00

Borrel & Bites

Praat tijdens de borrel bij met oude bekenden en nieuwe contacten.

De sprekers:

img-Leonie Willemsen
Leonie Willemsen

Hoofd Veiligheid, Gemeente Nijmegen

Beluister de podcast van Leonie met haar visie over het thema jonge aanwas uit de criminaliteit.

img-Nicole Lieve
Nicole Lieve

Strategisch adviseur ondermijning, Politie

img-Peer van der Helm
Peer van der Helm

Lector residentiële jeugdzorg, Hogeschool Leiden

img-Jan Dirk de Jong
Jan Dirk de Jong

Lector Aanpak Jeugdcriminaliteit bij Hogeschool Leiden en universitair docent Criminologie, Erasmus Universiteit Rotterdam

img-Petra van den Berg
Petra van den Berg

Programmaleider #leerlingalert

img-Sjoerd van Bemmel
Sjoerd van Bemmel

Onderzoek coördinator Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM)

img-Martin Sitalsing
Martin Sitalsing

Politiechef, Politie Midden-Nederland

img-Greetje Bos
Greetje Bos

Raadsheer plaatsvervanger, Gerechtshof Den Bosch

img-Han van Midden
Han van Midden

Burgemeester gemeente Roosendaal

img-Maryam EL-Rahmouni
Maryam EL-Rahmouni

Coördinator landelijke aanpak jonge aanwas binnen alle RIEC’S en LIEC

img-Jan Roelands
Jan Roelands

Adviseur openbare orde en veiligheid, Gemeente Veldhoven

img-Kamal Qebayli
Kamal Qebayli

Jongerenwerker, de SMD

img-Ilona Swinkels
Ilona Swinkels

Specialist veiligheid, Gemeente Eindhoven

img-Michiel Geuzinge
Michiel Geuzinge

BVNG detachering en advies, Projectleider Doorgroeiers in drugscriminaliteit, Programma Weerbaar Amsterdam-Drugscriminaliteit

img-Jan van Wijck
Jan van Wijck

Projectleider straatwaarden, RIEC Midden-Nederland

img-Özcan Akyol
Özcan Akyol

Schrijver en ervaringsdeskundige

img-Chrissie van der Meijden
Chrissie van der Meijden

Projectleider Dealbreakers, RIEC Den Haag

img-Melvin Kolf
Melvin Kolf

Jongerenwerker Presikhaafuniversity

img-Jorchino Groenemeijer
Jorchino Groenemeijer

Jongerenwerker Presikhaafuniversity

img-Nehkomi Veldt
Nehkomi Veldt

Jongerenwerker Presikhaafuniversity

Dit congres is specaal voor:

Iedereen die zich bezig houdt met het thema jeugd en/of de aanpak van ondermijning en/of de samenwerking tussen zorg en veiligheid. Werkaam bij:

 • Gemeenten
 • RIECS
 • Politie
 • Zorg- en veiligheidshuizen
 • Welzijnsinstellingen
 • Openbaar ministerie
 • Woningcorporaties
 • Onderwijsinstellingen
 • Jongerenwerk
 • Sociaal werk
   

Algemene Informatie

Dit 2-daags congres (inclusief excursie) zal plaatsvinden bij Jaarbeurs Utrecht - Mediaplaza te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

Jaarbeurs Utrecht - Mediaplaza
Jaarbeursplein 6
3521 AL Utrecht
tel: +31 (0)30 295 5881

 

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 4 april 2023 09:30 - 17:00 Meeting Plaza Utrecht
Dag 2 5 april 2023 09:30 - 17:00 Nader te bepalen

 

Werkzaam in de publieke Sector

  t/m 3 februari Vanaf 4 februari
Congres € 499,- € 599,-
Excursie € 499,- € 599,-
Congres + Excursie € 899,- € 999,-

 

Werkzaam voor de publieke Sector

  t/m 3 februari Vanaf 4 februari
Congres € 799,- € 899,-
Excursie € 799,- € 899,-
Congres + Excursie € 1499,- € 1599,-

De investering is excl. btw per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee en lunch.

Aanmelden »

Opleiding op maat

Zou jij samen met jouw collega's één van onze opleidingen willen volgen, maar dan gericht op de eigen organisatie, situatie en wensen? Dan is Incompany zeker interessant! Samen stellen we een programma op en bepalen we datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Waarom Incompany

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie en leerbehoeften
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze Incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje Verhoeven

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: guusje.verhoeven@sbo.nl
Tel: +31 40 29 74 980

Download brochure

Onze privacy-policy

Programma excursie 5 april 2023: kansrijk en veilig opgroeien

Masterclass en rondleiding door een wijk in NL waarbij de focus ligt op de fysieke maatregelen die je kunt nemen om jongeren uit de criminaliteit te houden.

Gelijke kansen voor iedereen 

 • Wat is het doel van sociale herstructurering in wijken?
 • Hoe kun je door sociale herstructurering criminaliteit en overlast in de wijk tegengaan?
 • Hoe bevorder je de diversiteit (inkomens, huishoudtypen en etniciteit) van een wijk?
 • Hoe betrek je bewoners en ondernemers bij de herstructurering van een gebied?
 • Hoe voorkom je een waterbedeffect naar andere omliggende wijken?

Rondleiding door de wijk

 • Wat zijn innovatieve woonvormen om jongeren uit hun verleidelijke (criminele) milieu te houden?
 • Hoe richt je de openbare ruimte in om hangjongeren/jeugdgroepen tegen te gaan en het zo min mogelijk aantrekkelijk te maken voor criminaliteit?
 • Hoe biedt je jeugd uit detentie weer een goeie kans in de wijk/maatschappij?
 • Wat zijn succesvolle samenwerkingsvormen tussen zorg- en veiligheidspartners in de wijk?
Ik schrijf me graag in voor de excursie

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk advies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 2 972 780 tonnie.van.zanten@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Veiligheid

Onze privacy-policy