Congres Jonge aanwas uit de criminaliteit

Voorkom dat jongeren in de ondermijnende criminaliteit belanden en doorgroeien

21 maart 2024

Voorkom dat jongeren (weer) de fout in gaan en doorgroeien naar topcriminelen

De aanpak van jonge aanwas is een belangrijk agendapunt binnen de kabinetsplannen van 2023. Het bleef dan ook niet onbesproken in de Troonrede: Belangrijke inzet is dat kleine jongens niet uitgroeien tot grote criminelen. Kwetsbare jongeren vormen een prooi voor criminelen, die hen de vuile klusjes laten opknappen. Eenmaal verstrikt in het circuit kunnen deze jongeren in de zware criminaliteit belanden. Wijkagenten, jeugdwerkers, leraren en gemeenten werken samen om te voorkomen dat jongeren de criminaliteit in worden gezogen. Er wordt 103 miljoen euro gestoken in deze preventieve en wijkgerichte aanpak.

Om aan de voorkant bewustwording te vergroten en vroegtijdig in te grijpen is samenwerking tussen zorg-, onderwijs- en veiligheidspartners cruciaal. Tijdens het congres Jonge aanwas uit de criminaliteit wissel je kennis en ervaring uit met vakgenoten, ontmoet je (nieuwe) samenwerkingspartners en krijg je concrete handvatten voor jouw aanpak. 

Houd mij op de hoogte

Tijdens het congres gaan we in op de volgende thema's:

 1. PREVENTIE: Hoe voorkom je dat jongeren in de criminaliteit raken?
 2. REPRESSIE: Wat kun je doen als jongeren in de criminaliteit zitten? En hoe voorkom je doorgroei?
 3. NAZORG: Hoe zorg je na detentie voor re-integratie in de maatschappij en voorkom je recidive?

Deze topsprekers stonden in 2023 op het podium:

Leonie Willemsen

Hoofd Veiligheid, Gemeente Nijmegen

Martin Sitalsing

Politiechef, Politie Midden-Nederland

Özcan Akyol

Schrijver en ervaringsdeskundige

Jan Dirk de Jong

Lector Aanpak Jeugdcriminaliteit bij Hogeschool Leiden

Bekijk het programma van de excursie op 5 april
Programma 4 april 2023: Inzet op preventie, repressie en nazorg

09:30 – 09:50

Opening door de dagvoorzitter

VAN JONGE DRUGSRUNNER NAAR TOPCRIMINEEL

Leonie Willemsen

Hoofd Veiligheid, Gemeente Nijmegen


09:50 – 10:05

Energizer

CRIMINEEL GOED!

We nemen je via een korte sketch mee in de vooroordelen over criminelen. Immers, iedereen is toch op zoek naar geluk?

Jeffrey de Bies

Ervaringsdeskundige en eigenaar Holdfast


10:05 – 10:40

Keynote lezing

VAN PREVENTIEVE AANPAK NAAR LANGE TERMIJN GEDRAGSVERANDERING

 • Hoe kun je meten of jouw aanpak ook daadwerkelijk werkt?
 • Hoe meet je in hoeverre de geleverde zorg aansluit bij de jongere?
 • Hoe kijkt de jongere tegen de zorg- of veiligheidsprofessional aan?
 • Hoe verleid je de jongere zoals de straat dat doet?

Jan Dirk de Jong

Lector Aanpak Jeugdcriminaliteit bij Hogeschool Leiden en universitair docent Criminologie, Erasmus Universiteit Rotterdam


10:40 – 11:10

Coffeebreak

Tijd voor een kop koffie en een goed gesprek.

11:10 – 11:45

OPEN YOUR MIND SESSIES | RONDE 1 (KIES UIT 4 SESSIES)

Deze sessies vinden plaats in kleinere zalen zodat jouw vragen nog makkelijker een podium krijgen. Experts delen hun kennis en ervaring op een specifiek thema dus je kunt kiezen uit de sessie die het beste bij jouw vraagstuk past. 

1. Verharding onder jeugdigen

 • Wat zien we gebeuren rondom verharding in de jeugdreclassering?
 • Hoe werk je met verharde jongeren aan herstel en een positieve toekomst?

Ruudje Kea, projectleider 'Jeugdreclassering in Verbinding' van Expect Jeugd
Nigel, ervaringsdeskundige


2. Weerbaarheid start met bewustwording

 • Voorlichting op jongeren is essentieel. Ruim 25.000 studenten op MBO en HBO zijn al bewust gemaakt over ondermijnende criminaliteit. Hoe pak je dit aan?
 • Doel: voorkomen dat elke jongere de stap zet naar criminaliteit
 • Welke verantwoordelijkheid hebben ouders, professionals en docenten? 

Petra van den Berg, programmaleider #leerlingalert


3. Online hulpplatform voor jongeren die (gedwongen) vastzitten in de criminaliteit

 • Jongeren die gedwongen worden tot het plegen van strafbare feiten: wie zijn ze en hoe gaan we ermee om?
 • Hoe bereik je jongeren via het online leefdomein (zoals je normaal op de straat zou doen)?
 • Hoe zorg je dat jongeren op een laagdrempelige manier met je in contact kunnen komen wanneer zij uit de criminaliteit willen stappen?

Thris Leito, onderzoeker, Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM)


4. Jonge aanwas in de jeugdgroep

 • Hoe neemt ‘jonge aanwas’ zijn positie in een bestaande jeugdgroep? 
 • Hoe voorspelbaar zijn jeugdgroepen en wat kunnen professionals doen om het proces positief te beïnvloeden? 

Patrick Smelt, straatcontact, jeugdgroep fluisteraar en ervaringsdeskundige 

11:45 – 12:15

OPEN YOUR MIND SESSIES | RONDE 2 (KIES UIT 4 SESSIES)

Deze sessies vinden plaats in kleinere zalen zodat jouw vragen nog makkelijker een podium krijgen. Experts delen hun kennis en ervaring op een specifiek thema dus je kunt kiezen uit de sessie die het beste bij jouw vraagstuk past.

1. Verharding onder jeugdigen

 • Wat zien we gebeuren rondom verharding in de jeugdreclassering?
 • Hoe werk je met verharde jongeren aan herstel en een positieve toekomst?

Ruudje Kea, projectleider Straatkracht van Expert Jeugd
Nigel, ervaringsdeskundige


2. Weerbaarheid start met bewustwording

 • Voorlichting op jongeren is essentieel. Ruim 25.000 studenten op MBO en HBO zijn al bewust gemaakt over ondermijnende criminaliteit. Hoe pak je dit aan?
 • Doel: voorkomen dat elke jongere de stap zet naar criminaliteit
 • Welke verantwoordelijkheid hebben ouders, professionals en docenten? 

Petra van den Berg, programmaleider #leerlingalert


3. Online hulpplatform voor jongeren die (gedwongen) vastzitten in de criminaliteit

 • Jongeren die gedwongen worden tot het plegen van strafbare feiten: wie zijn ze en hoe gaan we ermee om?
 • Hoe bereik je jongeren via het online leefdomein (zoals je normaal op de straat zou doen)?
 • Hoe zorg je dat jongeren op een laagdrempelige manier met je in contact kunnen komen wanneer zij uit de criminaliteit willen stappen?

Thris Leito, onderzoeker, Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM)


4. Jonge aanwas in de jeugdgroep

 • Hoe neemt ‘jonge aanwas’ zijn positie in een bestaande jeugdgroep? 
 • Hoe voorspelbaar zijn jeugdgroepen en wat kunnen professionals doen om het proces positief te beïnvloeden? 

Patrick Smelt, straatcontact, jeugdgroep fluisteraar en ervaringsdeskundige 

12:15 – 13:15

Lunchbreak

Tijd voor een broodje en een goed gesprek

13:15 – 14:55

GEBOEID!

In dit programmaonderdeel laten we een aantal toonaangevende experts aan het woord over de preventieve aanpak, de inzet van repressieve maatregelen en de zorg voor nazorg. De lezingen zijn kort, krachtig en to the point zodat jij geboeid blijft. Vervolgens gaan we in gesprek over de volgende stap die zorg- en veiligheidspartners in hun aanpak moeten nemen.

13:15 |

Voorkom jonge aanwas in drugscriminaliteit | Keynote talk

 • Waarom is inzetten op preventie zo belangrijk om jonge aanwas in de drugscriminaliteit te voorkomen?
 • Welke succesverhalen zijn er vanuit een preventieve aanpak?
 • Hoe kunnen preventie en repressie hand in hand gaan?

Martin Sitalsing, politiechef, Politie Midden-Nederland

13:35 |

Digitale criminaliteit: criminaliteit van de toekomst? | Keynote talk

 • Hoe wordt digitale criminaliteit ingezet door jonge criminelen?
 • Wie zijn het? Digitale criminaliteit als niche of als mainstream fenomeen?
 • Wat kunnen we doen? Hoe kunnen we de samenleving weerbaar maken tegen digitale criminaliteit?

Maarten van der Vlugt, cybercrimeofficier van justitie Amsterdam

13:55 |

Zorg voor nazorg | Keynote talk

 • Wat is het leef- en leerklimaat van jongeren die het in onze samenleving minder getroffen hebben?
 • Hoe kunnen we de ontwikkelingskansen van jongeren vergroten om weer deel te nemen aan de samenleving?

Peer van der Helm, lector residentiele jeugdzorg Hogeschool Leiden en hoogleraar onderwijs en zorg aan de UvA

14:15 |

Wat is de volgende stap voor zorg- en veiligheidspartners? | Talkshow

Samen met de sprekers van de voorgaande 3 lezingen gaan we brainstormen over de stappen die wij moeten nemen om jeugdcriminaliteit aan te pakken. Tijdens dit debat kun je jouw vragen en stellingen voorleggen aan de debatleden.

Nicole Lieve, expert ondermijning /weerbare samenleving en programmaleider de Blauwe stip Boegbeeld ondermijning, Politie
Greetje Bos, raadsheer plaatsvervanger, Gerechtshof Den Bosch
Han van Midden, burgemeester gemeente Roosendaal
Maryam EL-Rahmouni, coördinator landelijke aanpak jonge aanwas binnen alle RIEC’S en LIEC

14:55 – 15:25

Coffeebreak

Tijd voor een kop koffie en een goed gesprek.

15:25 – 15:55

Inspirerende keynote

HOE BELANDDE EUS IN DE CRIMINALITEIT, HOE KWAM HIJ ER WEER UIT EN WELKE INVLOED

 • Hoe belandde Eus in de criminaliteit? 
 • Welke invloed heeft zijn tijd in de gevangenis op hem gehad? 
 • Wie heeft hem geholpen met het ontdekken van zijn talenten waardoor hij uit de criminaliteit stapte? 

Özcan Akyol

Schrijver en ervaringsdeskundige


15:55 – 16:30

PRAKTIJKLABS | RONDE 1

Tijdens deze sessies staat de praktijk centraal. Een aantal partijen laat zien HOE zij omgaan met de aanpak van jeugdcriminaliteit binnen hun samenwerkingsverband. De sessies zijn in kleinere setting en interactief zodat je kennis en ervaring uitwisselt met elkaar. Er zijn twee rondes, dus je kunt tweemaal een keuze maken.

1. Weerbare aanpak in Veldhoven

Jan Roelands, Adviseur openbare orde en veiligheid, Gemeente Veldhoven


2. Preventie met Gezag in Breda

Margot Funk, Stadsmarinier jeugd, Gemeente Breda
Richelle de Groot, Projectleider vroegsignalering Preventie met Gezag, Gemeente Breda


3. Jongerenwerk in Zaanstad

Kamal Qebayli, Jongerenwerker, de SMD 


4. Dealbreakers in Den Haag

Chrissie van der Meijden, projectleider Dealbreakers, RIEC Den Haag

16:30 – 17:00

PRAKTIJKLABS | RONDE 2

Tijdens deze sessies staat de praktijk centraal. Een aantal partijen laat zien HOE zij omgaan met de aanpak van jeugdcriminaliteit binnen hun samenwerkingsverband. De sessies zijn in kleinere setting en interactief zodat je kennis en ervaring uitwisselt met elkaar. Er zijn twee rondes, dus je kunt tweemaal een keuze maken.

5. Straatwaarde(n) in Midden-Nederland

Jan van Wijck, projectleider straatwaarden, RIEC Midden-Nederland en Henk Goldsteen, interventie adviseur, RIEC Midden-Nederland


6. De Eindhovense aanpak op drugsdealers (jongeren en jongvolwassenen)

Ilona Swinkels, Specialist veiligheid, Gemeente Eindhoven
Frank Henkes, Operationeel specialist, Politie Eindhoven
Mostafa Abdelsamie, Oprichter, Stichting Jeugdcoach


7. Een loopbaan in de drugscriminaliteit tegengaan met een persoonsgerichte aanpak

Michiel Geuzinge, BVNG detachering en advies, Projectleider Doorgroeiers in drugscriminaliteit, Programma Weerbaar Amsterdam-Drugscriminaliteit


8. Werken aan young talents in Arnhem

Melvin Kolf, Jorchino Groenemeijer en Nehkomi Veldt, Jongerenwerkers Presikhaafuniversity 

17:00

Borrel & Bites

Praat tijdens de borrel bij met oude bekenden en nieuwe contacten.

De sprekers - editie 2023:

img-Leonie Willemsen
Leonie Willemsen

Hoofd Veiligheid, Gemeente Nijmegen

Beluister de podcast van Leonie met haar visie over het thema jonge aanwas uit de criminaliteit.

img-Nicole Lieve
Nicole Lieve

Strategisch adviseur ondermijning, Politie

img-Peer van der Helm
Peer van der Helm

Lector residentiële jeugdzorg, Hogeschool Leiden

img-Jan Dirk de Jong
Jan Dirk de Jong

Lector Aanpak Jeugdcriminaliteit bij Hogeschool Leiden en universitair docent Criminologie, Erasmus Universiteit Rotterdam

img-Petra van den Berg
Petra van den Berg

Programmaleider #leerlingalert

img-Thris Leito
Thris Leito

Onderzoeker, Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM)

img-Martin Sitalsing
Martin Sitalsing

Politiechef, Politie Midden-Nederland

img-Greetje Bos
Greetje Bos

Raadsheer plaatsvervanger, Gerechtshof Den Bosch

img-Han van Midden
Han van Midden

Burgemeester gemeente Roosendaal

img-Maryam EL-Rahmouni
Maryam EL-Rahmouni

Coördinator landelijke aanpak jonge aanwas binnen alle RIEC’S en LIEC

img-Jan Roelands
Jan Roelands

Adviseur openbare orde en veiligheid, Gemeente Veldhoven

img-Kamal Qebayli
Kamal Qebayli

Jongerenwerker, de SMD

img-Ilona Swinkels
Ilona Swinkels

Specialist veiligheid, Gemeente Eindhoven

img-Michiel Geuzinge
Michiel Geuzinge

BVNG detachering en advies, Projectleider Doorgroeiers in drugscriminaliteit, Programma Weerbaar Amsterdam-Drugscriminaliteit

img-Jan van Wijck
Jan van Wijck

Projectleider straatwaarden, RIEC Midden-Nederland

img-Özcan Akyol
Özcan Akyol

Schrijver en ervaringsdeskundige

img-Chrissie van der Meijden
Chrissie van der Meijden

Projectleider Dealbreakers, RIEC Den Haag

img-Melvin Kolf
Melvin Kolf

Jongerenwerker Presikhaafuniversity

img-Jorchino Groenemeijer
Jorchino Groenemeijer

Jongerenwerker Presikhaafuniversity

img-Nehkomi Veldt
Nehkomi Veldt

Jongerenwerker Presikhaafuniversity

img-John Bardoel
John Bardoel

Adviseur, Ginder en hoofddocent van de opleiding Gebiedsgerichte aanpak van leefbaarheid en veiligheid

img-Dulcia Evers
Dulcia Evers

Bestuurder | Communicatie | Begeleider, Baass

img-Patrick Smelt
Patrick Smelt

Directeur Straatcontact.nl

Patrick heeft al meer dan 10 jaar ervaring in de ketenaanpak van jeugdgroepen.

img-Jeffrey de Bies
Jeffrey de Bies

Ervaringsdeskundige en eigenaar Holdfast

img-Ruudje Kea
Ruudje Kea

Projectleider 'Jeugdreclassering in Verbinding' van Expect Jeugd

img-Henk Goldsteen
Henk Goldsteen

Interventie adviseur RIEC Midden-Nederland

img-Maarten van der Vlugt
Maarten van der Vlugt

Cybercrimeofficier van justitie Amsterdam

img-Margot Funk
Margot Funk

Stadsmarinier jeugd, gemeente Breda

img-Rianne van Lomm
Rianne van Lomm

Programmamanager Jeugdcriminaliteit en -overlast van de gemeente Eindhoven

img-Richelle de Groot
Richelle de Groot

Projectleider vroegsignalering Preventie met Gezag, Gemeente Breda

img-Frank Henkes
Frank Henkes

Operationeel specialist, Politie Eindhoven

img-Mostafa Abdelsamie
Mostafa Abdelsamie

Oprichter, Stichting Jeugdcoach

img-Nigel
Nigel

Ervaringsdeskundige

Algemene Informatie

Data:

Congres: 21 maart 2024
Excursie: 22 maart 2024

Congreslocatie & excursielocatie:

Beide locaties worden z.s.m. bekend gemaakt.

Houd mij op de hoogte

 

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 21 maart 2024 09:30 - 17:00 Volgt z.s.m.
Dag 2 22 maart 2024 09:30 - 17:00 Volgt z.s.m.

 

Werkzaam in de publieke Sector

  Met vroegboekkorting tot 31 december 2023 Vanaf 1 januari 2024
Congres € 549,- € 649,-
Excursie € 549,- € 649,-
Congres + Excursie € 999,- € 1.099,-

 

Werkzaam voor de publieke Sector

  Met vroegboekkorting tot 31 december 2023 Vanaf 1 januari 2024
Congres € 899,- € 999,-
Excursie € 899,- € 999,-
Congres + Excursie € 1.999,- € 1.799,-

De investering is excl. btw per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee en lunch.

Aanmelden »

Programma excursie 5 april 2023 - Eindhoven:
kansrijk en veilig opgroeien

Gelijke kansen voor iedereen 

 • Wat is het doel van sociale herstructurering in wijken?
 • Hoe kun je criminaliteit en overlast in de wijk tegengaan?
 • Hoe bevorder je de diversiteit (inkomens, huishoudtypen en etniciteit) van een wijk?
 • Hoe betrek je bewoners en ondernemers bij de herstructurering van een gebied?
 • Hoe voorkom je een waterbedeffect naar andere omliggende wijken?

John Bardoel, Adviseur, Ginder en hoofddocent van de opleiding Gebiedsgerichte aanpak van leefbaarheid en veiligheid

Rondleiding door Baass Eindhoven

 • Wat zijn innovatieve woonvormen om jongeren uit hun verleidelijke (criminele) milieu te houden?
 • Hoe richt je de openbare ruimte in om hangjongeren/jeugdgroepen tegen te gaan en het zo min mogelijk aantrekkelijk te maken voor criminaliteit? 
 • Hoe biedt je jeugd uit detentie weer een goede kans in de wijk/maatschappij?
 • Wat zijn succesvolle samenwerkingsvormen tussen zorg- en veiligheidspartners in de wijk?S

Dulcia Evers, Bestuurder | Communicatie | Begeleider, Baass. Baass biedt trajecten aan jongeren die bestaan uit methodisch opgebouwde trainingen gericht op het verbeteren van je fysieke fitheid, je mentale weerbaarheid en je
sociale & communicatieve vaardigheden
Rianne van Lomm, Programmamanager Jeugdcriminaliteit en -overlast van de gemeente Eindhoven 

Tijdschema:
10.00 ontvangst met koffie en thee
10.30 Gelijke kansen voor iedereen door John Bardoel
12.30 lunchpauze
13.30 Rondleiding en lezing van Baass Eindhoven door Dulcia Evers en Rianne van Lomm, Programmamanager Jeugdcriminaliteit en -overlast van de gemeente Eindhoven
16.00 einde programma

Ik schrijf me graag in voor de excursie

Voer hier het wachtwoord in.

Houd mij op de hoogte

Onze privacy-policy

Inschrijven

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!