Opleiding Aanpak jeugdcriminaliteit en jeugdgroepen

 • De eerste signalen naar crimineel gedrag herkennen voor een preventieve aanpak van jonge aanwas voor ondermijnende criminaliteit
 • Ketenpartners ondersteunen om jongeren in de wijk toekomstperspectief te bieden
 • Problematische jeugdgroepen aanpakken zodat onveiligheid in de wijk verkleind wordt

Hoe kom je met ketenpartners tot een preventieve aanpak?

 • 5-daagse opleiding
 • 17 oktober - 28 november 2024
 • BCN Utrecht CS
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Verharding binnen jeugdcriminaliteit

Jeugdcriminaliteit en overlast van jongeren leiden tot onveiligheid in wijken en een gevoel van onveiligheid bij inwoners. De afgelopen jaren is de leeftijd waarop jongeren in de criminaliteit belanden steeds lager geworden en zijn de strafbare feiten die zij plegen veel ernstiger. Het is daarom belangrijker dan ooit om er vroeg bij te zijn.

Op naar een preventieve, integrale aanpak

De aanpak van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit is complex doordat er veel verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen. Een integrale aanpak met ketenpartners is daarom noodzakelijk. De gemeente speelt een belangrijke rol als verbinder en (keten)regisseur, vanwege het grote aantal partners van de gemeente op het terrein van jeugd, veiligheid en zorg. Maar hoe kom je samen met ketenpartners tot een preventieve, integrale aanpak?

Download de brochure

Dit leer je in 5 dagen:

 • Voorkomen dat probleemgedrag van jongeren zich ontwikkelt tot crimineel gedrag
 • Vroegtijdig ingrijpen zodat jongeren niet de fout in gaan en de justitiële keten in werking treedt
 • Optimaliseren van samenwerking tussen zorg- en strafpartners

Bekijk het programma

Praktijkcasus door de opleiding heen!

Gedurende de opleiding krijg je elke dag handvatten om de casus integraal te behandelen. Het eindresultaat is dat er een praktische ketenaanpak staat met veel inzichten voor een goede aanpak van jeugdgroepen.

Deelnemers aan het woord

"Het is een verkenning, verdieping en inspiratievolle opleiding op het gebied van jeugdcriminaliteit en groepsaanpak.” 

Gijs Heijnis, sociaal werker jeugd, MeerWaarde Welzijn
 

"Brede basisopleiding voor de aanpak jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit waarbij alle facetten aan bod komen.” 

Fabienne Leeflang, adviseur openbare orde en veiligheid, gemeente Haarlemmermeer

Module 1:

Vroegtijdige aanpak jeugdcriminaliteit

In deze module leer je wat de aard, kenmerken en aanpak van jeugdcriminaliteit in Nederland zijn. Je krijgt meer inzicht in waarom bepaalde jeugdgroepen, in bepaalde buurten, op bepaalde tijdstippen actief zijn, zodat je de problematiek beter kunt verklaren en de inzet binnen jouw gemeente daarop inregelt. Daarnaast leer je jonge aanwas in de georganiseerde ondermijnende criminaliteit te voorkomen door in te zetten op een preventieve aanpak.

Jonge aanwas en ondermijning

 • Hoe zetten jongeren de eerste stappen in criminaliteit en hoe kunnen we dit voorkomen?
 • Hoe ga je aan de slag met een preventieve gebiedsgerichte aanpak van ondermijning om jonge aanwas te voorkomen?
 • Hoe ontwikkel je niet alleen positieve maar ook repressieve interventies?
 • Hoe versterk je de weerbaarheid en veerkracht onder jongeren tegen criminele verleiding?

Van de straat naar de georganiseerde misdaad

 • Wat is de vindplek van een straatcultuur (online- en offline) en wie voelt zich daarmee verbonden?
 • Wat kenmerkt de donkere kant van een straatcultuur?
 • Wat kunnen professionals van een straatcultuur leren?
 • Hoe komen jongeren in de criminaliteit terecht?
 • Welke ‘prijs’ moeten jongeren betalen voor een crimineel bestaan?
 • Wat is het verschil of de relatie met de georganiseerde misdaad?
 • Wat zijn succesfactoren in het tegengaan van (jeugd)criminaliteit: op individueel- groep en wijkniveau?
Met een inspirerende film word je geprikkeld om met een casus aan de slag te gaan. Deze casus staat centraal gedurende de hele opleiding.

Module 2:

Integraal samenwerken

De aanpak van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit is complex doordat er veel verschillende oorzaken aan ten grondslag kunnen liggen. Een integrale aanpak met ketenpartners is daarom noodzakelijk. In deze module leer je wat nodig is om tot een goede, integrale samenwerking te komen op het snijvlak zorg, veiligheid, onderwijs, jeugdcriminaliteit, ondermijning en sociaal domein.

Praktisch toepassen van het 7-stappen model
Dit model staat centraal in de afweging en we kijken naar een praktische toepassing. Vanuit de casustiek ontvangen we informatie van het jongerenwerk, wijkagent en de jeugdboa. Hoe wegen we deze info en wat kunnen we hiermee in de aanpak?

AVG/WPG in 7 stappen
Bij een grondslag voor de ketenaanpak moet er informatie gedeeld worden, welke informatie delen we, welke afwegingen hebben we nodig en welke stappen moeten we zetten om dit mogelijk te maken.

Convenant groepsaanpak VNG naar lokaal

 • Het convenant is in dit deel erg belangrijk. Wat is het nut van dit convenant?
 • Hoe maak je een convenant voor jouw lokale situatie?
 • Hoe kunnen we scholen hierin betrekken?
Vanuit de casus jeugdgroep in module 1 gaan we kijken naar een afweging in de ketenaanpak en zaken waar we dan rekening mee moeten houden. Aan het einde van deze module beschikt je over praktisch inzicht en antwoorden op vragen over het convenant en de privacy uitdagingen.

Tip: Download de brochure voor een compleet overzicht!


Module 3:

Aanpak van problematische jeugdgroepen

In deze module leer je overlast en criminaliteit door jeugdgroepen te voorkomen zodat onveiligheid in de wijk en een onveilig gevoel bij inwoners verkleind wordt.

 • Hoe breng je problematische jeugdgroepen in beeld?
 • Op welke locaties houden de jeugdgroepen zich op?
 • Wat is de samenstelling van jeugdgroepen?
 • Wat zijn de dagelijkse bezigheden en riskante gewoonten van de jeugdgroepen? En wat is de aard en omvang van recent delict gedrag?
 • Hoe zorg je dat je snel scherp zicht hebt op de problemen en de onderliggende oorzaken van jeugdgroepen?

Groepswerking jeugdgroepen
Vanuit de ketensamenwerking gaan de ketenpartners aan het werk en richten we ons in dit deel op de ontwikkeling binnen de jeugdgroep en herkennen van de juiste rol patronen zoals jonge aanwas en kopstukken (leiders). De casus uit module 1 staat ook hier centraal.


Module 4:

Samenwerken aan schoolveiligheid

Op school (leerplicht) zijn vaak de allereerste signalen van problemen bij jongeren te vinden. In deze module leer je de samenwerking met scholen continueren en verbeteren. Je leert de signalen herkennen en op welke manier schoolpartners hier een rol in hebben zodat jullie gezamenlijk werken aan een vroegtijdige preventie van problemen bij jongeren.

Schoolveiligheid

 • Hoe kom je tot een plan van aanpak ter voorkoming van agressie en geweld tegen leerlingen en medewerkers?
 • Hoe creëer je een veilige omgeving voor leerlingen en medewerkers?
 • Hoe voorkom of verklein je de kans op wapenbezit onder jongeren?

Gevaren van online gedrag

 • Hoe vergroot je de bewustwording van online gedrag bij jongeren?
 • Hoe voorkom je dat zij digitaal een strafbaar feit plegen?
 • Hoe krijg je inzicht in groepen en chats waarin jongeren elkaar opruien en bijvoorbeeld rellen plannen?
 • Wat zijn de juridische en ethische grenzen van online?

Combinatie groepsaanpak met persoonsgerichte aanpak
Bij een groepsaanpak is er een grote kans dat de lokale individu aanpak of trajecten elkaar gaan raken. Denk hierbij aan een TOP600 aanpak, PGA aanpak of een jonge aanwas aanpak. Afstemming hierbinnen is cruciaal. Hoe kun je dat praktisch inrichten? Er is een gezamenlijk belang maar ook de inzichten zullen over en weer gedeeld moeten worden.


Module 5:

Van kansarme naar kansrijke jongeren

In deze module leer je ketenpartners (zoals wijkprofessionals, opvoeders en buurtbewoners) binnen de wijk ondersteunen, zodat jongeren weer toekomstperspectief krijgen en weerbaarder zijn tegen uitsluiting, polarisatie en radicalisering. Je krijgt handvatten wat de taal van de jeugd is en hoe jij en je ketenpartners met hen in contact te komen en blijven.

Jeugdstrafrecht en nazorg jeugd

 • Hoe zit het jeugdzorgstelsel in elkaar?
 • Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de jeugdzorg en wat betekent dit voor gemeenten?
 • Welke straffen en welke interventies kennen we in Nederland en wat zijn de mogelijkheden voor preventie?
 • Hoe zit het met gegevensuitwisseling op basis van privacy?

Analyse groepsdruk


 

img-Ted van der Meer

Ted van der Meer
Operationeel Specialist B, Politie Den Haag

img-Patrick Smelt

Patrick Smelt
Eigenaar en ervaringsdeskundige Straatcontact

img-Frans Luijten

Frans Luijten
Social media regisseur, Politie

img-Mathijs Zwinkels

Mathijs Zwinkels
Interventiespecialist, Universiteit van de straat

img-Lisa Duijts

Lisa Duijts
Adviseur jeugd & veiligheid, gemeente Veenendaal

img-Manon van Olst

Manon van Olst
Procesregisseur Jeugd, Zorg en Veiligheidshuis Groningen

img-Ron van Gijn

Ron van Gijn
Juridisch beleidsmedewerker openbare Orde en Veiligheid

Deze opleiding is bestemd voor:

Professionals uit het veiligheids- en sociaal domein die betrokken zijn bij de aanpak van jeugd en jeugdgroepen. Denk hierbij aan jeugdregisseurs, uitvoeringscoördinatoren, procesregisseurs, beleidsadviseur OOV, programmamanagers bij;

 • Gemeenten
 • Veiligheidshuizen
 • Regionale Informatie en Expertise Centra
 • Politie
 • Onderwijsinstellingen
 • Openbaar Ministerie
 • Zorg- en welzijnsinstellingen
 • Jongerenwerk

Algemene Informatie

Deze 5-daagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij BCN Utrecht CS te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC
Utrecht
tel: 030 - 256 73 91

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 2 17 oktober 2024 09:30 - 16:30 BCN Utrecht CS
Dag 3 7 november 2024 09:30 - 16:30 BCN Utrecht CS
Dag 4 14 november 2024 09:30 - 16:30 BCN Utrecht CS
Dag 5 21 november 2024 09:30 - 16:30 BCN Utrecht CS
Dag 1 28 november 2024 09:30 - 16:30 BCN Utrecht CS

Jouw investering

De investering voor deze 5-daagse opleiding bedraagt € 4499,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Ga gericht aan de slag binnen jullie eigen praktijk

Dit traject is ook volledig op maat te volgen. De theorie en praktijkvoorbeelden worden in dat geval volledig afgestemd op de leerdoelen en praktijk van jouw organisatie. Jullie ervaren hierdoor verschillende voordelen:

Inhoud op maat

Het programma sluit exact aan op jullie leerdoelen en praktijk.

Borging van kennis

Kennis blijft beter behouden in de organisatie.

Kostenefficiënt

Efficiënte investering in het kennisniveau van de organisatie.

Binnen jullie schema

Opleiding binnen jullie planning en op jullie locatie.

Bespreek de mogelijkheden

Plan een vrijblijvend adviesgesprek om het programma op maat te bespreken.

Onder andere deze opdrachtgevers gingen je voor:

Download brochure

Onze privacy-policy

eBook Aanpak jeugdcriminaliteit en jeugdgroepen

Het kabinet blijft stevig inzetten op een brede preventieaanpak van jonge aanwas in de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Verdachten zijn steeds jonger en de delicten steeds zwaarder (zoals drugshandel, geweld en wapenbezit). Jongeren met risicofactoren hebben een verhoogde kans om af te glijden in de criminaliteit. Risicofactoren zijn o.a. een zwakke(re) sociale omgeving, kwetsbare gezinssituatie, schoolverzuim, armoede, verkeerde vrienden of familieleden die actief zijn in het criminele milieu. Een preventieve aanpak bij deze jongeren is belangrijk om te voorkomen dat een jongere uitgroeit tot een beroepscrimineel. Want eenmaal in het circuit, is het moeilijk om eruit te komen.

Onderwerpen die in dit e-book aan bod komen:

 • Hoe herken je als docent signalen van crimineel gedrag in de klas?
 • Hoe ga je om met de toenemende aandacht voor jeugdproblematiek?
 • Vijf signalen waarmee je kwetsbaarheid voor drugscriminaliteit al op de basisschool kunt herkennen
 • Hoe komen steeds meer jongeren in aanraking met criminaliteit?

In dit e-book lees je onze best gelezen blogs over jeugdcriminaliteit van het afgelopen jaar. Veel leesplezier

E-book

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 2 972 780 tonnie.van.zanten@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Veiligheid

Onze privacy-policy