Opleiding Aanpak jeugdcriminaliteit en jeugdgroepen

 • De eerste signalen naar crimineel gedrag herkennen voor een preventieve aanpak van jonge aanwas voor ondermijnende criminaliteit
 • Ketenpartners ondersteunen om jongeren in de wijk toekomstperspectief te bieden
 • Problematische jeugdgroepen aanpakken zodat onveiligheid in de wijk verkleind wordt

Hoe kom je met ketenpartners tot een preventieve aanpak?

 • 5-daagse opleiding
 • 2 - 30 november 2023
 • BCN Utrecht (Daltonlaan)
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Verharding binnen jeugdcriminaliteit

Jeugdcriminaliteit en overlast van jongeren leiden tot onveiligheid in wijken en een gevoel van onveiligheid bij inwoners. De afgelopen jaren is de leeftijd waarop jongeren in de criminaliteit belanden steeds lager geworden en zijn de strafbare feiten die zij plegen veel ernstiger. Het is daarom belangrijker dan ooit om er vroeg bij te zijn.

Op naar een preventieve, integrale aanpak

De aanpak van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit is complex doordat er veel verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen. Een integrale aanpak met ketenpartners is daarom noodzakelijk. De gemeente speelt een belangrijke rol als verbinder en (keten)regisseur, vanwege het grote aantal partners van de gemeente op het terrein van jeugd, veiligheid en zorg. Maar hoe kom je samen met ketenpartners tot een preventieve, integrale aanpak?

Download de brochure

Dit leer je in 5 dagen:

 • Voorkomen dat probleemgedrag van jongeren zich ontwikkelt tot crimineel gedrag
 • Vroegtijdig ingrijpen zodat jongeren niet de fout in gaan en de justitiële keten in werking treedt
 • Optimaliseren van samenwerking tussen zorg- en strafpartners

Bekijk het programma

Docent Gideon Goudriaan over hoe je samenwerkt bij de aanpak van jeugdcriminaliteit en jeugdgroepen:

Module 1:

Vroegtijdige aanpak jeugdcriminaliteit

In deze module leer je wat de aard, kenmerken en aanpak van jeugdcriminaliteit in Nederland zijn. Je krijgt meer inzicht in waarom bepaalde jeugdgroepen, in bepaalde buurten, op bepaalde tijdstippen actief zijn, zodat je de problematiek beter kunt verklaren en de inzet binnen jouw gemeente daarop inregelt. Daarnaast leer je jonge aanwas in de georganiseerde ondermijnende criminaliteit te voorkomen door in te zetten op een preventieve aanpak.

Preventieve en sociaal-repressieve aanpak van jeugdcriminaliteit

 • Wat is jeugdcriminaliteit?
 • Wat is de relatie tussen jeugdcriminaliteit en georganiseerde criminaliteit?
 • Welke sociale schade richt (georganiseerde) criminaliteit aan onder jongeren?
 • Welke groepen daders en slachtoffers kunnen worden onderscheiden?
 • Welke interventies zijn kansrijk; preventief, repressief en combinaties daarvan? Wanneer helpt een top-X aanpak?
 • In welke mate is jeugdcriminaliteit een taak voor politie en OOV en in hoeverre voor het sociaal domein van de gemeente?

Edward van der Torre, Bestuurskundige en criminoloog bij Bureau LokaleZaken

Jonge aanwas en ondermijning

 • Hoe zetten jongeren de eerste stappen in criminaliteit en hoe kunnen we dit voorkomen?
 • Hoe ga je aan de slag met een preventieve gebiedsgerichte aanpak van ondermijning om jonge aanwas te voorkomen?
 • Hoe ontwikkel je niet alleen preventieve maar ook repressieve interventies?
 • Hoe versterk je de

Patrick Smelt, Eigenaar en ervaringsdeskundige Straatcontact


Module 2:

Integraal samenwerken

De aanpak van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit is complex doordat er veel verschillende oorzaken aan ten grondslag kunnen liggen. Een integrale aanpak met ketenpartners is daarom noodzakelijk. In deze module leer je wat nodig is om tot een goede, integrale samenwerking te komen op het snijvlak zorg, veiligheid, onderwijs, jeugdcriminaliteit, ondermijning en sociaal domein.

Vergroot de samenwerking met (veiligheids)partners

 • Wat houdt samenwerken in?
 • Hoe bepaal je ambitie binnen een samenwerking?
 • Wat zijn indicatoren voor goed samenwerken?
 • Welke belangen bestaan er en hoe verhouden deze zich tot elkaar?
 • Vanuit welke context werken wij samen?
 • Hoe bepaal je de uitgangswaarde voor samenwerken?
 • Hoe staan we met elkaar in verbinding?
 • Welke invloed heb jij op goed samenwerken?

Waar gaan we mee aan de slag?

 • Delen van ervaringen uit de praktijk
 • Gedeeld beeld
 • Probleem vs perspectief (omdenken)
 • Zeven- schillenmodel
 • Management- cyclus (vertaald naar samenwerken)

Gideon Goudriaan, Stadsmarinier, Gemeente Helmond


Tip: Download de brochure voor een compleet overzicht!


Module 3:

Aanpak van problematische jeugdgroepen

In deze module leer je overlast en criminaliteit door jeugdgroepen te voorkomen zodat onveiligheid in de wijk en een onveilig gevoel bij inwoners verkleind wordt.

 • Hoe breng je problematische jeugdgroepen in beeld?
 • Op welke locaties houden de jeugdgroepen zich op?
 • Wat is de samenstelling van jeugdgroepen?
 • Wat zijn de dagelijkse bezigheden en riskante gewoonten van de jeugdgroepen? En wat is de aard en omvang van recent delict gedrag?
 • Hoe zorg je dat je snel scherp zicht hebt op de problemen en de onderliggende oorzaken van jeugdgroepen?

Ted van der Meer, Operationeel Specialist B, Politie Den Haag

Jeugdstrafrecht en nazorg jeugd

 • Hoe zit het jeugdzorgstelsel in elkaar?
 • Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de jeugdzorg en wat betekent dit voor gemeenten?
 • Welke straffen en welke interventies kennen we in Nederland en wat zijn de mogelijkheden voor preventie?
 • Wie moet toestemming geven voor de inzet van hulp?
 • Hoe zit het met de privacy van cliënten?
 • Hoe wissel je rechtmatig en doelmatig informatie uit met ketenpartners?

Ron van Gijn, Juridisch beleidsmedewerker openbare Orde en Veiligheid, gemeente 's-Hertogenbosch 


Module 4:

Samenwerken aan schoolveiligheid

Op school (leerplicht) zijn vaak de allereerste signalen van problemen bij jongeren te vinden. In deze module leer je de samenwerking met scholen continueren en verbeteren. Je leert de signalen herkennen en op welke manier schoolpartners hier een rol in hebben zodat jullie gezamenlijk werken aan een vroegtijdige preventie van problemen bij jongeren.

Schoolveiligheid

 • Hoe bied je jongeren die een verhoogd risico lopen op problemen in de sociale ontwikkeling, snel en vroegtijdig hulp?
 • Hoe verklein je het risico op ernstige gedragsproblemen en zorg je dat jongeren hun schoolloopbaan succesvol doorlopen?
 • Hoe biedt je kansen en perspectief aan jongeren om hen weerbaarder te maken en zelf grenzen te stellen?
 • Hoe kom je tot een plan van aanpak ter voorkoming van agressie en geweld tegen leerlingen en medewerkers?
 • Hoe creëer je een veilige omgeving voor leerlingen en medewerkers?
 • voorkom of verklein je de kans op wapenbezit onder jongeren?

Gevaren van online gedrag

Doordat alles steeds digitaler wordt, groeit ook de digitale criminaliteit onder jongeren. Hierbij kun je denken aan online oplichting, fraude, hacken, grooming of verspreiden van porno. Jongeren zijn zich niet altijd bewust van de ernst van hun online gedrag. In deze module leer je een aanpak opzetten om de awareness en digitale weerbaarheid onder jongeren te versterken.

Cyber(crime)

 • Hoe vergroot je de bewustwording van online gedrag bij jongeren?
 • Hoe voorkom je dat zij digitaal een strafbaar feit plegen?
 • Hoe krijg je inzicht in groepen en chats waarin jongeren elkaar opruien en bijvoorbeeld rellen plannen?
 • Wat zijn de juridische en ethische grenzen van online?

Frans Luijten, Social media regisseur, Politie


Module 5:

Van kansarme naar kansrijke jongeren

In deze module leer je ketenpartners (zoals wijkprofessionals, opvoeders en buurtbewoners) binnen de wijk ondersteunen, zodat jongeren weer toekomstperspectief krijgen en weerbaarder zijn tegen uitsluiting, polarisatie en radicalisering. Je krijgt handvatten wat de taal van de jeugd is en hoe jij en je ketenpartners met hen in contact te komen en blijven.

Voedingsbodem voor polarisatie & radicalisering

 • Hoe kun je polarisatie in wijken voorkomen of verminderen?
 • Wat zijn de kenmerken van radicalisering van jongeren en hoe is dit in een vroegtijdig stadium te herkennen?
 • Welke factoren (werkeloosheid, schooluitval, discriminatie, ongelijkheid, sociale spanningen) spelen een rol bij radicaliseringsprocessen?
 • Hoe stimuleer je een gezonde identiteitsontwikkeling en hoe ondersteun je opvoeders hierin?
 • Hoe kunnen professionals jongeren en hun opvoeders ondersteunen, zodat zij weerbaar zijn tegen spanningen en negatieve ervaringen

Richard Franken, Directeur Franken Security Solutions

Straat- en jongerencultuur

 • Wat is de vindplek van een straatcultuur (online- en offline) en wie voelt zich daarmee verbonden?
 • Wat kenmerkt de donkere kant van een straatcultuur?
 • Wat kunnen professionals van een straatcultuur leren?
 • Hoe komen jongeren in de criminaliteit terecht?
 • Welke 'prijs' moeten jongeren betalen voor een crimineel bestaan?
 • Wat is het verschil of de relatie met de georganiseerde misdaad?
 • Wat zijn succesfactoren in het tegengaan van (jeugd)criminaliteit: op individueel- groep en wijkniveau?

Mathijs Zwinkels, Interventiespecialist, Universiteit van de straat

Een greep uit het docententeam:

img-Patrick Smelt

Patrick Smelt
Eigenaar en ervaringsdeskundige Straatcontact

img-Edward van der Torre

Edward van der Torre
Bestuurskundige en criminoloog bij Bureau LokaleZaken

img-Mathijs Zwinkels

Mathijs Zwinkels
Interventiespecialist, Universiteit van de straat

img-Frans Luijten

Frans Luijten
Social media regisseur, Politie

img-Gideon Goudriaan

Gideon Goudriaan
Stadsmarinier, Gemeente Helmond

img-Ted van der Meer

Ted van der Meer
Operationeel Specialist B, Politie Den Haag

img-Richard Franken

Richard Franken
Directeur Franken Security Solutions

img-Ron van Gijn

Ron van Gijn
Juridisch beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid, gemeente ’s-Hertogenbosch.

Deze opleiding is bestemd voor:

Professionals uit het veiligheids- en sociaal domein die betrokken zijn bij de aanpak van jeugd en jeugdgroepen. Denk hierbij aan jeugdregisseurs, uitvoeringscoördinatoren, procesregisseurs, beleidsadviseur OOV, programmamanagers bij;

 • Gemeenten
 • Veiligheidshuizen
 • Regionale Informatie en Expertise Centra
 • Politie
 • Onderwijsinstellingen
 • Openbaar Ministerie
 • Zorg- en welzijnsinstellingen
 • Jongerenwerk

Algemene Informatie

Deze 5-daagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij BCN Utrecht (Daltonlaan) te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

BCN Utrecht (Daltonlaan)
Daltonlaan 100
3584 BJ
Utrecht
tel: 030 - 256 73 91

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 2 november 2023 09:30 - 16:30 BCN Utrecht (Daltonlaan)
Dag 2 9 november 2023 09:30 - 16:30 BCN Utrecht (Daltonlaan)
Dag 3 16 november 2023 09:30 - 16:30 BCN Utrecht (Daltonlaan)
Dag 4 23 november 2023 09:30 - 16:30 BCN Utrecht (Daltonlaan)
Dag 5 30 november 2023 09:30 - 16:30 BCN Utrecht (Daltonlaan)

Jouw investering

De investering voor deze 5-daagse Cursus/Training bedraagt € 4499,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Opleiding op maat

Zou jij samen met jouw collega's één van onze opleidingen willen volgen, maar dan gericht op de eigen organisatie, situatie en wensen? Dan is Incompany zeker interessant! Samen stellen we een programma op en bepalen we datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Waarom Incompany

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie en leerbehoeften
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze Incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje Verhoeven

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: guusje.verhoeven@sbo.nl
Tel: +31 40 29 74 980

Download brochure

Onze privacy-policy

eBook Aanpak jeugdcriminaliteit en jeugdgroepen

Jeugdcriminaliteit en overlast van jongeren leiden tot onveiligheid in wijken en een gevoel van onveiligheid bij inwoners. De afgelopen jaren is de leeftijd waarop jongeren in de criminaliteit belanden steeds lager geworden en zijn de strafbare feiten die zij plegen veel ernstiger. Het is daarom belangrijker dan ooit om er vroeg bij te zijn.

Hoe kom je samen met partners op het terrein van jeugd, veiligheid en zorg tot een preventieve, integrale aanpak?

In dit e-book lees je onze 15 best gelezen blogs over jeugd en jeugdcriminaliteit van het afgelopen jaar. Laat je gegevens achter en download het eBook. Veel leesplezier!

E-book

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 2 972 780 tonnie.van.zanten@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Veiligheid

Onze privacy-policy