Congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit

Congres: 19 september 2018 | Masterclass 20 september 2018
De Lik Utrecht

Voorkom ondermijning veroorzaakt door
criminele netwerken

Op 19 en 20 september 2018 vindt de 2e editie van het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit plaats waar ervaringsdeskundigen en experts werkzaam bij de overheid, wetenschap en het bedrijfsleven samenkomen om kennis en ervaringen uit te wisselen over de aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit om zodoende van elkaar te leren.

Let op: het congres is inmiddels uitverkocht! Wilt u op de reservelijst geplaatst worden voor deelname? Neem dan contact op met congresadviseur Tonnie van Zanten | T: 040 - 2 972 780

Download de brochure


Tijdens het Congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit 2018 hoort u:
 • Hoe u een strategie bepaalt voor de aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit in uw gemeente
 • Op welke manier u barrières kunt opwerpen tegen criminele activiteiten die de samenleving ondermijnen
 • Welke bestuurlijke instrumenten u tot uw beschikking heeft voor de aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit
 • Op welke manier u samenwerkt met publieke en private partners aan de aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit
 • Wat u kunt leren van vooruitstrevende bedrijven uit binnen- en buitenland over innovatieve oplossingen voor veiligheidsvraagstukken

Bekijk het programma


O.a. deze experts op het podium:

 

Xander Beenhakkers

Dagvoorzitter van het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit

Emile Kolthoff

Lector Ondermijning bij het Expertisecentrum Veiligheid van de Avans Hogeschool

Désirée Schmalschläger

Burgemeester van de gemeente Nuth

Jan Brouwer

Hoogleraar Openbare Orde en Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen

Bekijk alle sprekers


Meer informatie

Heeft u vragen over het Congres Radicalisering en Terrorisme?

Neem dan, geheel vrijblijvend, contact op met onze congresadviseur:

140x140


Tonnie van Zanten

t.van.zanten@sbo.nl
040 - 2 972 780


 Downloaden

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan de brochure te downloaden!

 
Download de brochure

 

 

 


Volg ons ook op:

 

Download

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan de brochure te downloaden

Download (PDF)

Congres: 19 september 2018

09.00
Ontvangst met koffie en thee op de beursvloer
09.30
Opening congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit

Xander Beenhakkers, hoofd veiligheid bij de gemeente Zoetermeer, hoofddocent van de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning en dagvoorzitter van het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit

09:45
Ondermijning en Georganiseerde Criminaliteit
 • Waarom is het van het grootste belang dat u ondermijning en georganiseerde criminaliteit een halt toe roept?
 • Op welke manier ondermijnt georganiseerde criminaliteit de samenleving?
 • Hoe voorkomt u dat criminele organisaties onbedoeld door de overheid worden gefaciliteerd?
 • Op welke manier voorkomt u vermenging tussen de onder- en bovenwereld?

Emile Kolthoff, lector Ondermijning bij het Expertisecentrum Veiligheid van de Avans Hogeschool, hoogleraar Criminologie aan de Open Universiteit, docent op de opleiding Integriteitscoördinator in het publieke domein en voormalig directeur van het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten

10.30
Aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit
 • Hoe bepaalt u een strategie voor de aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit?
 • Op welke manier kunt u barrières opwerpen tegen criminele activiteiten die de samenleving ondermijnen?
 • Hoe kunt u criminele netwerken ontmoedigen om zich te vestigen in uw gemeente? En hoe kunt u gevestigde criminele netwerken weren?

Désirée Schmalschläger, burgemeester van de gemeente Nuth, richt zich op de bestuurlijke aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit

11.15
Koffie en theepauze op de beursvloer
11.45
Wet- en regelgeving op het terrein van de aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit
 • Wat is de belangrijkste (nieuwe) wet- en regelgeving op het terrein van de aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit?
 • Welke bestuurlijke en juridische instrumenten (bestuursrecht, strafrecht) heeft u tot uw beschikking voor de aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit?
 • Hoe treedt u op tegen ondermijning en georganiseerde criminaliteit in uw gemeente?
 • Welke bevoegdheden heeft uw burgemeester om criminele netwerken in uw gemeente aan te pakken?

Jan Brouwer, hoogleraar Openbare Orde en Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, directeur van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid en docent op de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid

12.30
Lunchpauze op de beursvloer
Netwerken en inspiratie opdoen op de beursvloer

Tijdens de lunchpauze van het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit kunt u een bezoek brengen aan de beursvloer waar u innovatieve bedrijven uit binnen- en buitenland actief in het veiligheidsdomein ontmoet.

Interactieve sessies

Op het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit worden verschillende inspirerende sessies aangeboden. U kunt kiezen welk topic of welke spreker u het meest aanspreekt en deelnemen aan de desbetreffende sessie om kennis en ervaringen uit te wisselen. Er vinden drie sessierondes plaats.


13.30
Sessieronde 1
14.30
Sessieronde 2
15.30
Koffie en theepauze op de beursvloer
16:00
Sessieronde 3

Bekijk alle sessies

1: Samen de overheid weerbaar maken tegen fraude en ondermijning
 • Hoe kunt u uw gemeente weerbaarder maken tegen fraude en ondermijning?
 • Met welke ketenpartners werkt u hierbij samen?
 • Hoe kunt u cruciale informatie (omschrijving, signaal type, locatie en zekerheidsniveau) ontvangen over vermoedens van misstanden in uw gemeente? En hoe geeft u terugkoppeling aan de melder?

Viresh Jagesser, directeur van de Anti-Fraud Company, ontwikkelaar van het Meld een vermoeden platform


2: Aanpak van misstanden op voormalige vakantieparken
 • Hoe verkrijgt u zicht op voormalige vakantieparken die zich letterlijk en figuurlijk aan het zicht van de overheid onttrekken?
 • Op welke manier kunt u een opeenstapeling van fysieke en sociale problemen in voormalige vakantieparken voorkomen?
 • Hoe treedt u op wanneer de situatie dreigt te escaleren?

Arjan Stokreef, juridisch medewerker Bouwen, Ruimtelijke ordening en Milieu, projectleider Interventieacties Vakantieparken bij de gemeente Putten en docent op de opleiding Overlastcoördinator


3: De wet Bibob en de markt van kansspelen
 • Hoe weert de Kansspelautoriteit criminelen uit de kansspelmarkt?
 • Wat zijn de lessen van drie jaar Wet Bibob?
 • De internationale dimensie van het gokken.

Lucas Kneppelhout, sr. adviseur integriteitsbeoordelingen bij de afdeling Toezicht & Aanbieder bij de Kansspelautoriteit, onafhankelijke toezichthouder die toeziet op een veilig en betrouwbaar kansspelaanbod


4. Big Data en de aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit
 • Hoe kunt u met behulp van Big Data ondermijning en georganiseerde criminaliteit aanpakken?
 • Op welke manier verkrijgt u zicht op criminele netwerken?
 • Hoe kunt u aan de hand van Big Data criminele netwerken in kaart brengen en gericht aanpakken?

Simon Bakker, beleidscoördinator bij de afdeling Politieke ambtsdragers en Weerbaarheid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties


5: Veilig, verantwoord en vitaal ondernemingsklimaat op bedrijventerreinen
 • Op welke manier bevordert u een veilig, verantwoord en vitaal ondernemingsklimaat op bedrijventerreinen waar legale en illegale activiteiten van bonafide de en malafide de ondernemers met elkaar zijn verweven?
 • Hoe signaleert u criminele netwerken die gevestigd zijn op bedrijventerreinen en die zich aan het zicht van de overheid onttrekken?
 • Op welke manier treedt u op tegen criminele netwerken die met hun criminele activiteiten de samenleving ondermijnen en maakt u het bedrijventerrein aantrekkelijk voor bonafide de ondernemingen?
 • Hoe verstoort u gelegenheidsstructuren en bestrijdt u economische machtposities van criminelen en hun facilitators?

Jorren Scherpenisse, Onderzoeker en Opleidingsmanager bij de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur


6: Het leven van een crimineel
 • Hoe komt u in het criminele circuit terecht?
 • Welke factoren spelen een rol bij het ontstaan van een criminele carrière?
 • Hoe ziet het leven van een crimineel eruit?
 • Op welke manier kunt u overleven in het criminele circuit?

Michael Jacobs, ervaringsdeskundige en voormalig lid van een criminele organisatie


7: Indicatoren van ondermijning
 • Op welke manier verkrijgt u zicht op ondermijning?
 • Hoe signaleert u verschijningsvormen van ondermijning die zicht aan het zicht van de overheid onttrekken?
 • Welke indicatoren zijn goede voorspellers van ondermijning?

Jonas Stuurman, docent Integrale Veiligheid bij de Avans Hogeschool en onderzoeker bij het Lectoraat Ondermijning van het Expertisecentrum veiligheid


8: Informatiepositie van de gemeente op ondermijning en georganiseerde criminaliteit
 • Hoe komt u tot een goede informatiepositie op het terrein van ondermijning en georganiseerde criminaliteit?
 • Op welke manier behoudt en versterkt u uw informatiepositie in samenwerking met uw partners?
 • Welke rol speelt een integrale informatievoorziening in de organisatie van een sluitende aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit?
 • Hoe zet uw organisatie en haar samenwerkingspartners haar capaciteit en middelen zo goed mogelijk in om ondermijning en georganiseerde criminaliteit effectief aan te pakken?

Robert van Brakel, directeur van C3 Group, maakt complexe samenwerking succesvol met slimme communicatieprocessen en gemakkelijke ICT ondersteuning
Luc Hoogstraten, senior adviseur veiligheid bij C3 Group en voormalig beleidsmedewerker veiligheid bij de gemeenten Montfoort en IJsselstein


9: Witwassen van crimineel vermogen
 • Wat kan worden verstaan onder witwassen?
 • Welke verschijningsvormen van witwassen zijn er te onderscheiden?
 • Wat is de aard en omvang van witwassen in Nederland?
 • Wat zijn veel voorkomende vormen van witwassen?
 • Welke excessen kunt u aantreffen?
 • Hoe kan het witwassen van crimineel vermogen worden voorkomen?

Erna van den Heuvel, medewerker bij het Financial Economic Crime team Fraud & Corporate Security van de Rabobank


10: Rijker Verantwoorden bij ondermijning
 • Hoe mobiliseert u mensen en middelen door rijker verantwoorden?
 • Hoe gaat u om met de verschillende verantwoordingsroutines en behoeften van partnerorganisaties?
 • Praktisch aan de slag met het Public Value Plan

Joost Vos, partner bij RONT Management Consultants en docent op de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning


11: Normalisatie woonwagenlocaties
 • Op welke manier normaliseert u de situatie op een woonwagenlocatie in uw gemeente?
 • Hoe houdt u toezicht op een woonwagenlocatie?
 • Hoe handhaaft u indien nodig?

Jeroen Kemna, projectmanager woonwagenzaken bij Be Flex en docent op de opleiding Overlastcoördinator
Ronny Saedt, directeur van RAAF advocaten, gespecialiseerd in huurrecht en vastgoedrecht


12: Defensie en de aanpak van georganiseerde criminaliteit
 • Wat zijn de specialismen van Defensie?
 • Op welke manier kan Defensie een bijdrage leveren aan de aanpak van georganiseerde criminaliteit?
 • Welke diensten kan Defensie leveren om criminele netwerken aan te pakken?

Eric Bervoets, criminoloog en auteur van het boek Defensiehulp, over de omvang en aard van de militaire bijstand aan de politie door andere eenheden dan de Koninklijke Marechaussee


13: Een nieuwe kijk op de Wet Damocles (artikel 13b Opiumwet)
 • De rechtspraak op het gebied van de Wet Damocles is behoorlijk aangescherpt. Welke lessen moeten hieruit voor de praktijk worden getrokken?
 • Welke ruimte heeft de gemeente om de Wet Damocles toe te passen bij drugsbestrijding met het oog op de rechtspraak?
 • Hoe kan het gemeentelijk Damoclesbeleid het beste worden vormgegeven?
 • Hoe is een goed besluit waarmee toepassing wordt gegeven aan de Wet Damocles opgebouwd?
 • Wat is het belang van een goede bestuurlijke politierapportage en hoe dient deze te worden vormgegeven?
 • Welke alternatieven zijn er als de Wet Damocles in een concreet geval niet passend of geschikt is?

Franc Pommer, advocaat bij Hekkelman Advocaten & Notarissen, docent bij de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid, de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning, de cursus Bestuursrechtelijk handhaven en de opleiding bibob coördinator, gespecialiseerd in openbare- orderecht


14: Bestuurlijke weerbaarheid
 • Waarom vraagt de aanpak van ondermijning om een weerbaar bestuur?
 • Welke stappen kunt u zetten om de bestuurlijke weerbaarheid te vergroten?
 • Waar moet u als bestuur rekening mee houden als u uw weerbaarheid wilt vergroten?

Mark Albers, adviseur veiligheid en innovatie bij Van Aetsveld en hoofddocent van de opleiding bibob coördinator en de cursus Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen en docent op de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning
Klaas Litjens, adviseur veiligheid en innovatie bij Van Aetsveld en hoofddocent van de cursus Drones in de openbare ruimte, begeleidt en adviseert veiligheidspartners bij de aanpak van ondermijning


15: Integrale aanpak van onaantastbare criminelen
 • Weet waarmee u te maken heeft: hoe komt u tot een grondige analyse van de onaantastbare criminelen?
 • Hoe laat u met een ‘schouder aan schouder aanpak’ zien dat het menens is?
 • Als lokale overheid weer aan zet in de buurt: wat kunt u leren van een werkend voorbeeld uit de praktijk?
 • Hoe kunt u generalisatieproblematiek levensloopbestendig aanpakken?

Manon Reckin, projectleider Veiligheid en Leefbaarheid bij de gemeente Maastricht


16: Datagedreven aanpak van ondermijning
 • Hoe kunt u bronnen en signalen combineren om ondermijning zichtbaar te maken en vandaaruit een effectieve aanpak te ontwikkelen?
 • Op welke manier kunt u patronen herkennen en analyseren en op basis van de uitkomsten interventies formuleren?

Jurriaan Souer, initiatiefnemer van Shinto Labs, ontwikkelaar van data analyse oplossingen voor de overheid


17. Agressie, intimidatie en geweld tegen publieke dienstverleners
 • Waarom is het van het grootste belang dat u agressie, intimidatie en geweld tegen publieke dienstverleners waar mogelijk voorkomt?
 • Hoe brengt u risicovolle processen en kwetsbare functies binnen uw organisatie in kaart en toetst u op de aanwezigheid van veiligheidsmaatregelen?
 • Op welke wijze beoordeelt u potentiële risico’s en kwetsbaarheden?
 • Hoe vertaalt u de risicoanalyse naar een concreet plan van aanpak?

Fons Jacobs, voormalig burgemeester van de gemeente Helmond, werd in het verleden beveiligd tegen externe dreigingen


18. Onderzoek naar vastgoedfraude
 • “Vastgoedfraude ontdek je niet met één telefoontje naar het Kadaster”; maar hoe dan wel?
 • Welke beschikbare databronnen kunt u combineren om een betere informatiepositie te verkrijgen over vastgoedfraude?
 • Welke onderzoeksvaardigheden en data (science) tooling zijn vereist?

Robby Philips, Pre-Sales & Partner Manager bij BusinessForensics en voormalig software specialist bij IBM, gespecialiseerd in oplossingen ter voorkoming van financiële- en reputatieschade als gevolg van frauduleuze transacties en onvoorziene bedrijfsrisico’s in de financiële sector zoals banken en verzekeraars
Ron Nieuwendijk, onderzoeker bij Hoffmann Bedrijfsrecherche, een particulier onderzoeksbureau, verricht onderzoeken op het terrein van interne fraude voor de overheid, het bedrijfsleven en instellingen


17.00
Afsluiting met borrel op de beursvloer

Xander Beenhakkers

Dagvoorzitter van het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit

Emile Kolthoff

Lector Ondermijning bij het Expertisecentrum Veiligheid van de Avans Hogeschool

Désirée Schmalschläger

Burgemeester van de gemeente Nuth

Jan Brouwer

Hoogleraar Openbare Orde en Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen


Datum

Congres: 19 september 2018
Masterclass: 20 september 2018

Locatie

De Lik Utrecht
Wolvenplein 27
3512 CK Utrecht
+31 30 696 61 22

 
 

Bestemd voor:

 • Gemeenten
 • Provincies
 • Rijksoverheid
 • Politie
 • Openbaar Ministerie
 • Regionale Informatie en Expertise Centra
 • Belastingdienst
 • Koninklijke Marechaussee
 • FIOD
 • Douane
 • Veiligheidshuizen
 • Bijzondere opsporingsdiensten
 • Accountancybureaus
 • Advocatenpraktijken

 


Uw investering

Werkzaam in de publieke sector      
Congres     € 499,-
Masterclass     € 499,-
Congres + Masteclass     € 899,-

 

Werkzaam voor de publieke sector      
Congres     € 799,-
Masterclass     € 799,-
Congres + Masteclass     € 1.599,-


De investering voor deelname aan dit seminar is inclusief koffie en thee, lunch en borrel.

Legitimatie

Met het oog op de strenge veiligheidsvoorschriften dient u zich op de dag van het congres te legitimeren. Alleen namen op de aanwezigheidslijst worden toegelaten. Dit betekent dat de deelnamebewijzen niet overdraagbaar zijn zonder dat dit vooraf aan ons is medegedeeld. Wij rekenen op uw begrip.

 


Ook interessant voor u:

Bent u opzoek naar meer verdieping? Dan zijn onderstaande opleidingen zeer interessant voor u en/of uw collega's!

 


Meer informatie

Heeft u vragen over het Congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit? Heeft u interesse in deelname met meerdere collega's? Of heeft u vragen over een van bovenstaande opleidingen?

Neem dan, geheel vrijblijvend, contact op met onze congresadviseur:

140x140


Tonnie van Zanten

t.van.zanten@sbo.nl
040 - 2 972 780

 


Volg ons ook op:

 


Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips

Masterclass 20 september 2018

Masterclass: Predictive Profiling
Aansluitend aan het Congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit wordt de masterclass Predictive profiling georganiseerd.

 

Toepassen van predictive profiling
 • Wat kan worden verstaan onder predictive profiling?
 • Hoe werkt predictive profiling?
 • Waarvoor en onder welke omstandigheden kan de methodiek predictive profiling worden toegepast?
 • Wat zijn goede en slechte praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland op het terrein van predictive profiling en wat kunt u hiervan leren?

Signaleren van afwijkend gedrag

 • Op welke manier brengt u de omgeving in beeld en signaleert u afwijkend gedrag?
 • Hoe herkent en detecteert u afwijkend gedrag?
 • Op welke manier kunt u dreigende situaties vroegtijdig onderkennen?
 • Welke indicatoren zijn goede voorspellers van verkeerde bedoelingen?
 • Hoe krijgt u een beter inzicht in de situatie en signaleert u veranderingen in de omgeving?
 • Op welke manier kunt u inschatten of afwijkend gedrag en de verdachte indicatoren een dreiging vormen?

Verrichten van een dreigingsanalyse
 • Wat is het doel van het verrichten van een dreigingsanalyse?
 • Hoe komt u tot een dreigingsanalyse?
 • Op welke manier brengt u mogelijke dreigingen in kaart? En welke stakeholders betrekt u hierbij?
 • Welke dreigingen kunnen u treffen? En wat moet er beschermd worden en tegen wie?
 • Hoe beoordeelt u potentiele dreigingen en kwetsbaarheden?
 • Wat zijn de meest aannemelijke dreigingen? En onder welke omstandigheden kunnen deze dreigingen zich in meer of mindere mate voordoen?
 • Wat is de kans op deze dreigingen? En wat is de mogelijke (materiele en immateriële) schade als gevolg daarvan?
 • Dreigingen kennen kans en gevolg: hoe weegt u kleine kansen met grote gevolgen versus grote kansen met kleine gevolgen?
Opstellen van een interventiestrategie
 • Waar komt de dreiging vandaan? Met wie heeft u te maken? Waarin zijn ze geïnteresseerd? En wat is hun werkwijze om hun doel te bereiken?
 • Hoe bepaalt u een strategie om u te weren tegen dreigingen van buitenaf?
 • Op welke manier kunt u barrières opwerpen tegen kwaadwillende personen of groepen?
 • Welke interventiestrategieën werken wanneer en onder welke omstandigheden?
 • Hoe adviseert u over mogelijke dreigingen?
 • Op welke manier verschaft u inzicht in kwetsbaarheden, dreigingen en mogelijke gevolgen?
 • Hoe kunt u de voorgestelde interventiestrategie uitdragen en verdedigen?

Partners

                           

 

Participeren aan het congres?

Wij zijn op zoek naar partners die een (inhoudelijke) bijdrage willen leveren aan het congres Ondermijning & georganiseerde criminaliteit, bijvoorbeeld door een interessant project of vernieuwende aanpak te presenteren op deze dag.

Partnership

Op het congres Ondermijning & georganiseerde criminaliteit bieden wij u een platform om uw organisatie te tonen. Er zijn verschillende mogelijkheden om uw organisatie te laten zien. Wat kunt u als partner verwachten?

Uw aanwezigheid op het congres Ondermijning & georganiseerde criminaliteit

Wij bieden u een platform op het congres Ondermijning & georganiseerde criminaliteit, waar u in contact komt met deelnemers. Zo kunt u een sessie leiden of aanwezig zijn met uw eigen stand.

 

Geïnteresseerd in een samenwerking?

Wilt u als partner een bijdrage leveren aan het congres? (bijvoorbeeld door een sessie te verzorgen of met een stand aanwezig te zijn op de beursvloer) dan kunt u contact opnemen met:

Bas de Kroon
Tel: 06 - 83 38 68 64

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit start op 19 & 20 september 2018 in De Lik Utrecht!

Congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Congres met masterclass | 2018-09-19