Pak ondermijning rechtmatig en doelmatig aan!

26 september 2023

Congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit

Overheden, bedrijven en burgers ondervinden schade van ondermijnende criminaliteit, waarbij de integriteit van de samenleving in het geding is en waarbij de directe woon, werk- en leefomgeving wordt bedreigd. Criminelen verplaatsen zich van de onder- naar de bovenwereld. Ze misbruiken plaatselijke infrastructuren en faciliteiten waardoor overheden door het verlenen van vergunningen, het verstrekken van subsidies of het gunnen van overheidsopdrachten mogelijk onbedoeld criminele activiteiten faciliteren. Hierdoor kunnen malafide economische machtposities binnen de samenleving ontstaan die zijn opgebouwd met crimineel vermogen. 

De 8e editie van het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit vindt plaats op 26 & 27 september 2023.

Official Host

 

 

Onderwerpen die tijdens het congres aan bod komen:

 • Rechtmatig en doelmatig aanpakken van ondermijnende georganiseerde criminaliteit
 • Beproefde barrières en interventies om ondermijnende georganiseerde criminaliteit te voorkomen dan wel te bestrijden
 • Informatie gestuurd (samen)werken ten behoeve van de aanpak van ondermijnende georganiseerd criminaliteit
 • Publiek private samenwerking bij de aanpak van ondermijnende activiteiten van criminele netwerken
 • Innovatieve sociale en technologische innovaties in de strijd tegen ondermijnende georganiseerde criminaliteit

Joost van Slobbe
Directeur, Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC)

Michiel Zwinkels
Hoofdofficier, Functioneel Parket

 

Xander Beenhakkers
Hoofd Operatiën, Politie Eenheid Limburg 


Andy Clijnk
Kwartiermaker Zicht op Ondermijning, Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijkrelaties

Ondermijning Innovatie Award

We reiken deze award uit aan het meest innovatieve samenwerkingsverband in de aanpak van ondermijning. Wie neemt dit jaar deze felbegeerde award mee naar huis? Vorige editie heeft de jury de tool van Avans i.s.m met o.a. het RIEC en de provincie waarbij op een datagedreven manier bedrijventerreinen in een dashboard worden vergeleken zodat de relatieve kwetsbaarheid voor ondermijning vastgesteld wordt gekozen als winnaar!

Wil jij dit jaar deze felbegeerde award mee naar huis nemen? Meld jouw nominatie aan via floor.jentjens@sbo.nl o.v.v. ‘ondermijning innovatie award’.


Bekijk korte toelichting op het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit 2022

Door dagvoorzitter Xander Beenhakkers

Door programma manager Liz Boeren


 

Programma Ondermijning & Georganiseerde criminaliteit | 2023

09:00 – 09:30

INLOOP EN REGISTRATIE

09:30 – 09:45

OPENING

Opening door de dagvoorzitter en hoofd operatiën politie eenheid Limburg

Xander Beenhakkers

Hoofd Operatiën, Politie eenheid Limburg


09:45 – 10:15

SAMENWERKEN IN DE STRIJD TEGEN ONDERMIJNENDE GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT

 • Hoe kunnen we samen meer zicht en grip krijgen op ondermijnende georganiseerde criminaliteit?
 • Hoe zet NSOC zich samen met haar partners in om criminele netwerken duurzaam te verstoren en Nederland weerbaarder en minder aantrekkelijk te maken voor de internationale misdaad?
 • Welke nieuwe methoden kunnen bijdragen om de financiële verwevenheid van onder- en bovenwereld bloot te leggen en te ontvlechten?

Joost van Slobbe

Directeur, Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC)


10:15 – 10:45

AANPAK VAN CRIMINELE GELDSTROMEN

 • Welke rol speelt crimineel vermogen in de ondermijnende georganiseerde criminaliteit?
 • Hoe pak je criminele geldstromen aan om criminele netwerken te frustreren?
 • Op welke manier kan crimineel vermogen worden getraceerd en afgepakt?
 • Wat te doen met crypto?

Michiel Zwinkels

Hoofdofficier, Functioneel Parket


10:45 – 11:15

KOFFIEBREAK

11:15 – 11:45

VERHARDING IN DE ONDERWERELD EN DE GEVOLGEN VOOR DE BOVENWERELD

 • Hoe ontwikkelt de onderwereld zich ten opzichte van de bovenwereld?
 • Wat betekent de verharding in de onderwereld voor de bovenwereld?
 • Hoe kunnen we de strijd aangaan met de onderwereld?

MYSTERY GUEST

None


11:45 – 12:00

PRIJSUITREIKING ONDERMIJNING INNOVATIE AWARD EN PRESENTATIE WINNAAR

12:00 – 13:00

LUNCHPAUZE

13:00 – 14:00

WORKSHOPRONDE 1

Kies één van de volgende workshops: 

1 ZICHT OP ONDERMIJNING
 • Hoe verkrijg je zicht op verschijningsvormen van ondermijnende criminaliteit?
 • Op welke manier kun je op basis van een verkregen informatiepositie gericht interveniëren tegen verschijningsvormen van ondermijnende criminaliteit?
 • Hoe kun je jouw informatiepositie in samenwerking met partners verder uitbouwen en versterken?

Andy Clijnkkwartiermaker Zicht op Ondermijning bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties


2 INTEGRALE MULTIDISCIPLINAIRE GEBIEDSGERICHTE AANPAK VAN MISSTANDEN
 • Hoe werk je integraal multidisciplinair gebiedsgericht samen aan de aanpak van misstanden?
 • Op welke manier wissel je rechtmatig en doelmatig informatie met elkaar uit ten behoeve van de aanpak?
 • Wat zijn belangrijke randvoorwaarden voor een integrale multidisciplinaire gebiedsgerichte aanpak van misstanden?

Mike Brouwers, adviseur bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Cynthia van der Meer, adviseur bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten


3 REGIONAAL SAMENWERKEN AAN DE AANPAK VAN MENSENHANDEL
 • Hoe werk je regionaal en integraal samen aan de aanpak van mensenhandel?
 • Op welke manier kun je mensenhandel (waar mogelijk) voorkomen door het opwerpen van barrières en (waar nodig) bestrijden met het inzetten van interventies?
 • Hoe kunnen daders van mensenhandel worden aangepakt en hun slachtoffers de hulp ontvangen die zij nodig hebben?

Michiel Hamhuis, Claudia Stam en Ilse Sanders
Procesmanagers bij het Kenniscentrum Mensenhandel Twente


4 INFORMATIE GESTUURD WERKEN BIJ DE AANPAK VAN ONDERMIJNENDE CRIMINALITEIT
 • Wat is het belang van informatie gestuurd (samen)werken?
 • Hoe werk je informatie gestuurd (samen) bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit?
 • Wat is er nodig om succesvol informatie gestuurd (samen) te werken?

Aniek Voorhuis, adviseur integrale veiligheid, gemeente Tiel


5 GEÏNTEGREERDE AANPAK VAN ONDERMIJNENDE GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT IN BELGIË
 • Hoe kom je tot een geïntegreerde aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit?
 • Op welke manier kun je strafrechtelijke, bestuursrechtelijke en financiële maatregelen gecombineerd inzetten?
 • Wat zijn belangrijke succesfactoren voor een geïntegreerde aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit?

Clara van Quekelberghe, coördinator van het ARIEC


6 REGIONAAL SAMENWERKEN AAN DE AANPAK VAN ONDERMIJNENDE GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT
 • Hoe werk je regionaal samen aan de aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit?
 • Wat zijn belangrijke succesfactoren voor regionale samenwerking ten behoeve van de aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit?
 • Wat kunnen we leren van praktijkvoorbeelden van regionale samenwerking rond de aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit?

Mariska Rijneveld, coördinator bij het Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland


7 FINANCIAL CRIME SCRIPTING
 • Wat is financial crime scripting en hoe kan deze methodiek bijdragen aan de aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit?
 • Op welke manier kan met behulp van de methodiek financial crime scripting het criminele bedrijfsproces, de financiële aspecten van ondermijnende georganiseerde criminaliteit en het witwassen van criminele winsten in kaart worden gebracht?
 • Hoe kan financial crime scripting de integrale samenwerking bevorderen in de aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit?

Manon Kostense, projectmedewerker bij team Xplore, een samenwerking tussen het Functioneel Parket (Openbaar Ministerie) en de FIOD


8 HET VERGAREN VAN INLICHTINGEN OVER ONDERMIJNENDE CRIMINELE ACTIVITEITEN
 • Hoe gaat het Team Criminele Inlichtingen te werk?
 • Op welke manier wordt heimelijk informatie vergaard?
 • Acquisitie in de Tussenwereld

Acquisiteur, bij het Team Criminele Inlichtingen bij de Politie eenheid Oost-Brabant


9 VEILIG, VERANTWOORD EN VITAAL ONDERNEMINGSKLIMAAT OP EEN BEDRIJVENTERREIN
 • Op welke manier normaliseer je de situatie op een kwetsbaar bedrijventerrein dat een voedingsbodem vormt voor misstanden?
 • Hoe bevorder je een veilig, verantwoord en vitaal ondernemingsklimaat op een bedrijventerrein waar legale en illegale activiteiten van bonafide en malafide ondernemers met elkaar zijn verweven?
 • Op welke manier kun je bonafide ondernemers behouden en malafide ondernemers weren op een bedrijventerrein?

Elise Koster de Gelder, stadsmarinier bij de gemeente Capelle aan den IJssel
Marjoke van Ommen, procesregisseur ondermijning bij de gemeente Capelle aan den IJssel


10 SAMEN WEERBAAR
 • Op welke manier ondermijnt de onderwereld de bovenwereld?
 • Hoe werken veiligheidspartners in Gelderland-Midden integraal samen in het districtelijke programma Samen Weerbaar om ondermijning tegen te gaan?
 • Wat zijn succesfactoren voor een succesvolle samenwerking?

Willem Bronkhorst, districtelijke programma coördinator Ondermijning Gelderland-Midden/Samen Weerbaar

14:00 – 14:30

KOFFIEBREAK

14:30 – 15:30

WORKSHOPRONDE 2

Kies één van de volgende workshops: 

1 ZICHT OP ONDERMIJNING
 • Hoe verkrijg je zicht op verschijningsvormen van ondermijnende criminaliteit?
 • Op welke manier kun je op basis van een verkregen informatiepositie gericht interveniëren tegen verschijningsvormen van ondermijnende criminaliteit?
 • Hoe kun je jouw informatiepositie in samenwerking met partners verder uitbouwen en versterken?

Andy Clijnkkwartiermaker Zicht op Ondermijning bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties


2 INTEGRALE MULTIDISCIPLINAIRE GEBIEDSGERICHTE AANPAK VAN MISSTANDEN
 • Hoe werk je integraal multidisciplinair gebiedsgericht samen aan de aanpak van misstanden?
 • Op welke manier wissel je rechtmatig en doelmatig informatie met elkaar uit ten behoeve van de aanpak?
 • Wat zijn belangrijke randvoorwaarden voor een integrale multidisciplinaire gebiedsgerichte aanpak van misstanden?

Mike Brouwers, adviseur bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Cynthia van der Meer, adviseur bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten


3 REGIONAAL SAMENWERKEN AAN DE AANPAK VAN MENSENHANDEL
 • Hoe werk je regionaal en integraal samen aan de aanpak van mensenhandel?
 • Op welke manier kun je mensenhandel (waar mogelijk) voorkomen door het opwerpen van barrières en (waar nodig) bestrijden met het inzetten van interventies?
 • Hoe kunnen daders van mensenhandel worden aangepakt en hun slachtoffers de hulp ontvangen die zij nodig hebben?

Michiel Hamhuis, Claudia Stam en Ilse Sanders
Procesmanagers bij het Kenniscentrum Mensenhandel Twente


4 INFORMATIE GESTUURD WERKEN BIJ DE AANPAK VAN ONDERMIJNENDE CRIMINALITEIT
 • Wat is het belang van informatie gestuurd (samen)werken?
 • Hoe werk je informatie gestuurd (samen) bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit?
 • Wat is er nodig om succesvol informatie gestuurd (samen) te werken?

Aniek Voorhuis, adviseur integrale veiligheid, gemeente Tiel


5 GEÏNTEGREERDE AANPAK VAN ONDERMIJNENDE GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT IN BELGIË
 • Hoe kom je tot een geïntegreerde aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit?
 • Op welke manier kun je strafrechtelijke, bestuursrechtelijke en financiële maatregelen gecombineerd inzetten?
 • Wat zijn belangrijke succesfactoren voor een geïntegreerde aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit?

Clara van Quekelberghe, coördinator van het ARIEC


6 REGIONAAL SAMENWERKEN AAN DE AANPAK VAN ONDERMIJNENDE GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT
 • Hoe werk je regionaal samen aan de aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit?
 • Wat zijn belangrijke succesfactoren voor regionale samenwerking ten behoeve van de aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit?
 • Wat kunnen we leren van praktijkvoorbeelden van regionale samenwerking rond de aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit?

Mariska Rijneveld, coördinator bij het Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland


7 FINANCIAL CRIME SCRIPTING
 • Wat is financial crime scripting en hoe kan deze methodiek bijdragen aan de aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit?
 • Op welke manier kan met behulp van de methodiek financial crime scripting het criminele bedrijfsproces, de financiële aspecten van ondermijnende georganiseerde criminaliteit en het witwassen van criminele winsten in kaart worden gebracht?
 • Hoe kan financial crime scripting de integrale samenwerking bevorderen in de aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit?

Manon Kostense, projectmedewerker bij team Xplore, een samenwerking tussen het Functioneel Parket (Openbaar Ministerie) en de FIOD


8 HET VERGAREN VAN INLICHTINGEN OVER ONDERMIJNENDE CRIMINELE ACTIVITEITEN
 • Hoe gaat het Team Criminele Inlichtingen te werk?
 • Op welke manier wordt heimelijk informatie vergaard?
 • Acquisitie in de Tussenwereld

Acquisiteur, bij het Team Criminele Inlichtingen bij de Politie eenheid Oost-Brabant


9 VEILIG, VERANTWOORD EN VITAAL ONDERNEMINGSKLIMAAT OP EEN BEDRIJVENTERREIN
 • Op welke manier normaliseer je de situatie op een kwetsbaar bedrijventerrein dat een voedingsbodem vormt voor misstanden?
 • Hoe bevorder je een veilig, verantwoord en vitaal ondernemingsklimaat op een bedrijventerrein waar legale en illegale activiteiten van bonafide en malafide ondernemers met elkaar zijn verweven?
 • Op welke manier kun je bonafide ondernemers behouden en malafide ondernemers weren op een bedrijventerrein?

Elise Koster de Gelder, stadsmarinier bij de gemeente Capelle aan den IJssel
Marjoke van Ommen, procesregisseur ondermijning bij de gemeente Capelle aan den IJssel


10 SAMEN WEERBAAR
 • Op welke manier ondermijnd de onderwereld de bovenwereld?
 • Hoe werken veiligheidspartners in Gelderland-Midden integraal samen in het districtelijke programma Samen Weerbaar om ondermijning tegen te gaan?
 • Wat zijn succesfactoren voor een succesvolle samenwerking?

Willem Bronkhorst, districtelijke programma coördinator Ondermijning Gelderland-Midden/Samen Weerbaar

15:30 – 16:00

KOFFIEBREAK

16:00 – 17:00

WORKSHOPRONDE 3

Kies één van de volgende workshops: 

1 ZICHT OP ONDERMIJNING
 • Hoe verkrijg je zicht op verschijningsvormen van ondermijnende criminaliteit?
 • Op welke manier kun je op basis van een verkregen informatiepositie gericht interveniëren tegen verschijningsvormen van ondermijnende criminaliteit?
 • Hoe kun je jouw informatiepositie in samenwerking met partners verder uitbouwen en versterken?

Andy Clijnkkwartiermaker Zicht op Ondermijning bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties


2 INTEGRALE MULTIDISCIPLINAIRE GEBIEDSGERICHTE AANPAK VAN MISSTANDEN
 • Hoe werk je integraal multidisciplinair gebiedsgericht samen aan de aanpak van misstanden?
 • Op welke manier wissel je rechtmatig en doelmatig informatie met elkaar uit ten behoeve van de aanpak?
 • Wat zijn belangrijke randvoorwaarden voor een integrale multidisciplinaire gebiedsgerichte aanpak van misstanden?

Mike Brouwers, adviseur bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Cynthia van der Meer, adviseur bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten


3 REGIONAAL SAMENWERKEN AAN DE AANPAK VAN MENSENHANDEL
 • Hoe werk je regionaal en integraal samen aan de aanpak van mensenhandel?
 • Op welke manier kun je mensenhandel (waar mogelijk) voorkomen door het opwerpen van barrières en (waar nodig) bestrijden met het inzetten van interventies?
 • Hoe kunnen daders van mensenhandel worden aangepakt en hun slachtoffers de hulp ontvangen die zij nodig hebben?

Michiel Hamhuis, Claudia Stam en Ilse Sanders
Procesmanagers bij het Kenniscentrum Mensenhandel Twente


4 INFORMATIE GESTUURD WERKEN BIJ DE AANPAK VAN ONDERMIJNENDE CRIMINALITEIT
 • Wat is het belang van informatie gestuurd (samen)werken?
 • Hoe werk je informatie gestuurd (samen) bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit?
 • Wat is er nodig om succesvol informatie gestuurd (samen) te werken?

Aniek Voorhuis, adviseur integrale veiligheid, gemeente Tiel


5 GEÏNTEGREERDE AANPAK VAN ONDERMIJNENDE GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT IN BELGIË
 • Hoe kom je tot een geïntegreerde aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit?
 • Op welke manier kun je strafrechtelijke, bestuursrechtelijke en financiële maatregelen gecombineerd inzetten?
 • Wat zijn belangrijke succesfactoren voor een geïntegreerde aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit?

Clara van Quekelberghe, coördinator van het ARIEC


6 REGIONAAL SAMENWERKEN AAN DE AANPAK VAN ONDERMIJNENDE GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT
 • Hoe werk je regionaal samen aan de aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit?
 • Wat zijn belangrijke succesfactoren voor regionale samenwerking ten behoeve van de aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit?
 • Wat kunnen we leren van praktijkvoorbeelden van regionale samenwerking rond de aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit?

Mariska Rijneveld, coördinator bij het Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland


7 FINANCIAL CRIME SCRIPTING
 • Wat is financial crime scripting en hoe kan deze methodiek bijdragen aan de aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit?
 • Op welke manier kan met behulp van de methodiek financial crime scripting het criminele bedrijfsproces, de financiële aspecten van ondermijnende georganiseerde criminaliteit en het witwassen van criminele winsten in kaart worden gebracht?
 • Hoe kan financial crime scripting de integrale samenwerking bevorderen in de aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit?

Manon Kostense, projectmedewerker bij team Xplore, een samenwerking tussen het Functioneel Parket (Openbaar Ministerie) en de FIOD


8 HET VERGAREN VAN INLICHTINGEN OVER ONDERMIJNENDE CRIMINELE ACTIVITEITEN
 • Hoe gaat het Team Criminele Inlichtingen te werk?
 • Op welke manier wordt heimelijk informatie vergaard?
 • Acquisitie in de Tussenwereld

Acquisiteur, bij het Team Criminele Inlichtingen bij de Politie eenheid Oost-Brabant


9 VEILIG, VERANTWOORD EN VITAAL ONDERNEMINGSKLIMAAT OP EEN BEDRIJVENTERREIN
 • Op welke manier normaliseer je de situatie op een kwetsbaar bedrijventerrein dat een voedingsbodem vormt voor misstanden?
 • Hoe bevorder je een veilig, verantwoord en vitaal ondernemingsklimaat op een bedrijventerrein waar legale en illegale activiteiten van bonafide en malafide ondernemers met elkaar zijn verweven?
 • Op welke manier kun je bonafide ondernemers behouden en malafide ondernemers weren op een bedrijventerrein?

Elise Koster de Gelder, stadsmarinier bij de gemeente Capelle aan den IJssel
Marjoke van Ommen, procesregisseur ondermijning bij de gemeente Capelle aan den IJssel


10 SAMEN WEERBAAR
 • Op welke manier ondermijnd de onderwereld de bovenwereld?
 • Hoe werken veiligheidspartners in Gelderland-Midden integraal samen in het districtelijke programma Samen Weerbaar om ondermijning tegen te gaan?
 • Wat zijn succesfactoren voor een succesvolle samenwerking?

Willem Bronkhorst, districtelijke programma coördinator Ondermijning Gelderland-Midden/Samen Weerbaar

17:00 – 18:00

AFSLUITING CONGRES MET BORREL

Sprekers 2023

img-Xander Beenhakkers
Xander Beenhakkers

Hoofd Operatiën, Politie Eenheid Limburg

img-Joost van Slobbe
Joost van Slobbe

Directeur, Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC)

img-Michiel Zwinkels
Michiel Zwinkels

Hoofdofficier, Functioneel Parket

img-Andy Clijnk
Andy Clijnk

Kwartiermaker Zicht op Ondermijning bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

img-Mike Brouwers
Mike Brouwers

Adviseur bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

img-Cynthia van der Meer
Cynthia van der Meer

Adviseur bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

img-Michiel Hamhuis
Michiel Hamhuis

Procesmanager bij het Kenniscentrum Mensenhandel Twente

img-Claudia Stam
Claudia Stam

Procesmanager bij het Kenniscentrum Mensenhandel Twente

img-Ilse Sanders
Ilse Sanders

Procesmanager bij het Kenniscentrum Mensenhandel Twente

img-Aniek Voorhuis
Aniek Voorhuis

Adviseur integrale veiligheid, gemeente Tiel

img-Clara Vanquekelberghe
Clara Vanquekelberghe

Coördinator van het ARIEC

img-Mariska Rijneveld
Mariska Rijneveld

Coördinator bij het Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland

img-Manon Kostense
Manon Kostense

Projectmedewerker bij team Xplore, een samenwerking tussen het Functioneel Parket (Openbaar Ministerie) en de FIOD

img-Elise Koster de Gelder
Elise Koster de Gelder

Stadsmarinier bij de gemeente Capelle aan den IJssel

img-Marjoke van Ommen
Marjoke van Ommen

Procesregisseur ondermijning bij de gemeente Capelle aan den IJssel

img-Willem Bronkhorst
Willem Bronkhorst

Districtelijke programma coördinator Ondermijning Gelderland-Midden/Samen Weerbaar

Spreker Excursie

img-Ben Kokkeler
Ben Kokkeler

Directeur van het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering en lector digitalisering en veiligheid bij het expertisecentrum veiligheid van de Avans Hogeschool

Algemene Informatie

Dit congres en de excursie vinden oplaats op 26 & 27 september 2023.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

Dag Datum Tijd Locatie
Congres 26 september 2023 09:30 - 16:45 Orpheus (Apeldoorn)
Excursie 27 september 2023 09:30 - 16:00 Apeldoorn / Amsterdam

 

Congres locatie: 
Orpheus
Churchillplein 1 
7314 BZ  Apeldoorn

Tel: +31 55 527 0300
Routebeschrijving

 


Jouw investering

Werkzaam in de publieke sector

  Vroegboekkorting tot 1 juli Na 1 juli
Congres € 549,- € 649,-
Excursie € 549,- € 649,-
Congres + Excursie € 999,- € 1.099,-

Werkzaam voor de publieke sector

  Vroegboekkorting tot 1 juli Vanaf 1 juli
Congres € 899,- € 999,-
Excursie € 899,- € 999,-
Congres + Excursie € 1.699,- € 1.799,-

De investering voor deelname aan dit congres en/of excursie is inclusief koffie en thee, lunch, borrel en exclusief btw.

Legitimatie

Met het oog op de strenge veiligheidsvoorschriften vragen wij je op de dag van het congres te legitimeren. Alleen personen op de aanwezigheidslijst worden toegelaten. Dit betekent dat de deelnamebewijzen niet overdraagbaar zijn zonder dat dit vooraf aan ons is medegedeeld. Wij rekenen op je begrip. 


Ook interessant:

Jaaropleiding Integrale aanpak van ondermijning
Tijdens deze opleiding leer je gedurende een traject van een jaar hoe je samen met partners integraal werkt aan een aanpak van ondermijning in jouw regio.
Meer informatie >>

6-daagse cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning
Tijdens deze cursus leer je hoe je voorkomt dat criminele organisaties zich vestigen in jouw gemeente.
Meer informatie >>

3-daagse cursus Inzicht in criminologie
Tijdens deze cursus ontvang handvatten voor een effectief criminaliteits- en veiligheidsbeleid. Voorkom criminaliteit door te begrijpen wat de oorzaken zijn.
Meer informatie >>

4-daagse opleiding Datagedreven aanpak van ondermijning 
Tijdens deze opleiding leer je data inzichtelijk te maken en op de juiste manier in te zetten om ondermijning aan te pakken.
Meer informatie >>

 

Download de brochure

Onze privacy-policy

Excursie 27 september 2023

Je kunt kiezen uit één van de onderstaande excursies.


1. Sterke luchthaven: de publiek-private aanpak van ondermijning op luchthaven Schiphol

Bezoek en rondleiding Schiphol door programmateam sterke luchthaven en ketenpartners

Publieke en private partijen werken al langere tijd intensief samen om ondermijning op de luchthaven tegen te gaan. Vanuit het platform Sterke Luchthaven wordt integraal geïnvesteerd in het weerbaar maken van pashouders en werkprocessen op de luchthaven. Door het opwerpen van barrières, het verhogen van de awareness en meldingsbereidheid, onderzoek en analyse, en een gecombineerde inzet van toezicht, handhaving en opsporing wordt de luchthaven van binnenuit sterker gemaakt.


2. Aanpak ondermijning in de boven-, onder- en digitale wereld

Bezoek en rondleiding centrum voor veiligheid en digitalisering.

 • Criminelen opereren steeds meer online, hoe gaan ze hierbij te werk?
 • Welke vormen van digitale ondermijning zijn er?
 • Wat kun je preventief doen tegen digitale ondermijning? 

Ben Kokkeler, directeur van het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering en lector digitalisering en veiligheid bij het expertisecentrum veiligheid van de Avans Hogeschool

Official Host 2023 

Partners 2022

Participeren aan het congres?

Wij zijn op zoek naar partners die een (inhoudelijke) bijdrage willen leveren aan het congres Ondermijning & georganiseerde criminaliteit, bijvoorbeeld door een interessant project of vernieuwende aanpak te presenteren op deze dag.
 

Partnership

Op het congres Ondermijning & georganiseerde criminaliteit bieden wij je een platform om jouw organisatie te tonen. Er zijn verschillende mogelijkheden om jouw organisatie te laten zien. Wat kan je als partner verwachten?

Jouw aanwezigheid op het congres Ondermijning & georganiseerde criminaliteit

Wij bieden je een platform op het congres Ondermijning & georganiseerde criminaliteit, waar je in contact komt met deelnemers. Zo kun je een sessie leiden of aanwezig zijn met jouw eigen stand.

Geïnteresseerd in een samenwerking?

Wil je als partner een bijdrage leveren aan het congres? (bijvoorbeeld door een sessie te verzorgen of met een stand aanwezig te zijn op de beursvloer) dan kun je contact opnemen met:

Tjerk Eijsink
Tel: 06 - 23 74 01 62

eBook met 11 podcasts over de aanpak van ondermijning!

De aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit is er een van de lange adem en je kunt het niet alleen. In deze podcastreeks hebben wij 11 experts vanuit diverse invalshoeken geïnterviewd.

Zij delen hun visie over de aanpak van ondermijning en geven je praktische tips en tricks. In dit eBook vind je alle podcasts in 1 overzicht terug zodat je ze makkelijk kunt beluisteren wanneer het jou uitkomt.

We gaan in op de volgende uitdagingen:

 • Ondermijnende criminaliteit in 2022
 • Bestuurlijke aanpak van ondermijning
 • Hoe houd je jonge aanwas uit de criminaliteit?
 • Waarom is het belangrijk om jonge aanwas uit de criminaliteit te halen?
 • Datagedreven aanpak van ondermijning op bedrijventerreinen
 • Datagedreven aanpak woonfraude
 • Ondermijningsboa’s
 • Hoe maak je een kwetsbare wijk weerbaar tegen ondermijning?
 • Bestrijding van financieel economische criminaliteit
 • Aanpak van mensenhandel
 • De netbeheerders als ketenpartner in de aanpak van ondermijning

In dit eBook krijg je in 11 podcasts verschillende visies van experts en praktische tips & tricks over de aanpak van ondermijning & georganiseerde criminaliteit.

Laat je gegevens achter en download het eBook. Veel luisterplezier!

E-book

Onze privacy-policy

Inschrijven

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!