Congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit

Congres 16 september 2020 | Masterclass 17 september 2020
Zoo Antwerpen

Zet in je agenda: 16 september 2020!

Houd me op de hoogte!

 

Voorkom ondermijning veroorzaakt door
criminele netwerken

 


 
Tijdens het Congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit 2019 bespraken we:
 • Hoe je een strategie bepaalt voor de aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit in jouw gemeente
 • Op welke manier je barrières kunt opwerpen tegen criminele activiteiten die de samenleving ondermijnen
 • Hoe je grensoverschrijdend samenwerkt aan de aanpak van criminele netwerken
 • Op welke manier je informatie uitwisselt over criminele organisaties
 • Wat je kunt leren van vooruitstrevende initiatieven uit binnen- en buitenland over de aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit

Bekijk het programma van 2019   Lees het congresverslag van 2019


O.a. deze experts stonden op het podium in 2019:

 

Fons Jacobs

Voormalig burgemeester van de gemeente Helmond, werd in het verleden beveiligd tegen externe dreigingen

Theo Weterings

Burgemeester van de gemeente Tilburg, voorzitter van de commissie bestuur en veiligheid bij de VNG en co-voorzitter van de Taskforce Brabant-Zeeland

Pieter Tops

Bestuurskundige en lector Politie en Openbaar Bestuur aan de Politieacademie, schreef het boek De achterkant van Nederland en het boek Een ongetemde buurt

Xander Beenhakkers

Hoofd toezicht en handhaving bij de gemeente Almere, docent op de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning en dagvoorzitter van het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit

Bekijk alle sprekers van 2019


Meer informatie

Accreditatie aangevraagd voor medewerkers bij de politie, de magistratuur en de advocatuur bij het IGO en bij de OVB.

Heb je vragen over het Congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit?

Neem dan, geheel vrijblijvend, contact op met onze congresadviseur:

140x140


Tonnie van Zanten

t.van.zanten@sbo.nl
040 - 2 972 780

 

 


Volg ons ook op:

 

Op dit moment zijn we druk met het programma voor de editie van 2020. Laat je gegevens achter en wij houden je op de hoogte.

 

Houd me op de hoogte!


Congres: 18 september 2019

09.00
Ontvangst met koffie en thee op de beursvloer
09.30
Opening congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit

Theo Weterings, burgemeester van de gemeente Tilburg, voorzitter van de commissie bestuur en veiligheid bij de VNG en co-voorzitter van de Taskforce Brabant-Zeeland

Xander Beenhakkers, hoofd toezicht en handhaving bij de gemeente Almere, docent op de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning en dagvoorzitter van het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit

10.00
Bestuurlijk preventieve aanpak van Ondermijning en georganiseerde criminaliteit
 • Ondermijning tast de democratische rechtstaat aan, dat raakt ons allemaal
 • Hoe kunnen we door interbestuurlijke samenwerking de weerbaarheid hiertegen vergroten?
 • Op welke manier krijgt de overheid beter zicht op ondermijning en georganiseerde criminaliteit?
 • Hoe voorkomt u misbruik van overheidsvoorzieningen voor investeringen van crimineel vermogen en het ontplooien van criminele activiteiten?
 • Welke barrières kunt u opwerpen om het criminele vestigingsklimaat te verslechteren?

Chris Kuijpers, directeur-generaal Bestuur Ruimte en Wonen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

10.30
Koffie- en theepauze op de beursvloer
11.00
Aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit
 • Hoe bepaalt u een strategie voor de aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit?
 • Op welke manier kunt u barrières opwerpen tegen criminele activiteiten die de samenleving ondermijnen?
 • Hoe kunt u criminele netwerken ontmoedigen om zich te vestigen in uw gemeente? En hoe kunt u gevestigde criminele netwerken weren?

Cyrille Fijnaut, criminoloog en hoogleraar rechtsvergelijking aan de Universiteit van Tilburg.

11.30
Ondermijning en georganiseerde criminaliteit
 • Waarom is het van het grootste belang dat u ondermijning en georganiseerde criminaliteit een halt toe roept?
 • Op welke manier ondermijnt georganiseerde criminaliteit de samenleving?
 • Hoe voorkomt u dat criminele organisaties onbedoeld door de overheid worden gefaciliteerd?
 • Op welke manier voorkomt u vermenging tussen de onder- en bovenwereld?

Pieter Tops, bestuurskundige en lector Politie en Openbaar Bestuur aan de Politieacademie, schreef het boek De achterkant van Nederland en het boek Een ongetemde buurt

12.00
Lunchpauze op de beursvloer
13.00
Integrale aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit
 • Hoe komt u tot een integrale aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit?
 • Op welke manier combineert u de strafrechtelijke, bestuurlijke en fiscale aanpak om de impact te vergroten?
 • Hoe werkt u grensoverschrijdend samen op nationaal, regionaal en lokaal niveau aan de integrale aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit?
 • Op welke manier vertaalt u de gekozen interventiestrategie op strategisch/bestuurlijk niveau naar het tactisch en operationeel niveau?

Peter Noordanus, voorzitter van het Strategisch Beraad Ondermijning

Interactieve sessies

Op het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit worden verschillende inspirerende sessies aangeboden. U kunt kiezen welk topic of welke spreker u het meest aanspreekt en deelnemen aan de desbetreffende sessie om kennis en ervaringen uit te wisselen. Er vinden drie sessierondes plaats.


13.30
Sessieronde 1
14.30
Sessieronde 2
15.30
Koffie en theepauze op de beursvloer
16:00
Sessieronde 3

Bekijk alle sessies


1: Big Data en de aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit
 • Hoe kunt u met behulp van Big Data ondermijning en georganiseerde criminaliteit aanpakken?
 • Hoe kunt u bronnen en signalen combineren om ondermijning zichtbaar te maken en vandaaruit een effectieve aanpak te ontwikkelen?
 • Op welke manier kunt u patronen herkennen en analyseren en op basis van de uitkomsten interventies formuleren?

Jurriaan Souer, initiatiefnemer van Shinto Labs en docent op de cursus Big Data en Beleid in vrede, recht en veiligheid, ontwikkelaar van data analyse oplossingen voor de overheid


2: Onderzoek naar vastgoedfraude
 • ‘Vastgoedfraude ontdek je niet met één telefoontje naar het Kadaster’; maar hoe dan wel?
 • Welke beschikbare databronnen kunt u combineren om een betere informatiepositie te verkrijgen over vastgoedfraude?
 • Welke onderzoeksvaardigheden en data (science) tooling zijn vereist?

Robby Philips, pre-sales & Partner Manager bij BusinessForensics en voormalig software specialist bij IBM, gespecialiseerd in oplossingen ter voorkoming van financiële- en reputatieschade als gevolg van frauduleuze transacties en onvoorziene bedrijfsrisico’s in de financiële sector zoals banken en verzekeraars

Ron Nieuwendijk, onderzoeker bij Hoffmann Bedrijfsrecherche, een particulier onderzoeksbureau, verricht onderzoeken op het terrein van interne fraude voor de overheid, het bedrijfsleven en instellingen


3: Meld een Vermoeden - Het centrale meldpunt voor ondermijningssignalen
 • Hoe kan een meldpunt ingezet worden in de aanpak van ondermijning?
 • Hoe regelt u de samenwerking met ketenpartners?
 • Hoe kunt u cruciale informatie (omschrijving, signaal type, locatie en zekerheidsniveau) ontvangen over vermoedens van misstanden in uw gemeente? En hoe geeft u terugkoppeling aan de melder?

Joey van Haasen, accountmanager Meld een Vermoeden


4: Wijkgerichte aanpak van ondermijning
 • Hoe pakt u ondermijning en georganiseerde criminaliteit in uw wijk aan?
 • Hoe legt u duurzame verbindingen met partijen in uw wijk?
 • Op welke manier kunt u uw wijk weerbaar maken tegen ondermijning?

Claudia van Dongen, coördinator wijkgerichte aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit bij de Gemeente Tilburg

Irene Dijkstra, omgevingsmanager bij de Gemeente Tilburg


5: Het opsporen en aantreffen van laboratoria voor synthetische drugs
 • Hoe en waar zijn deze labs te vinden?
 • Wat zijn de kenmerken en risico’s van deze productieplaatsen?
 • Op welke manier werkt u samen aan de aanpak van drugslabs op bestuurlijke en strafrechtelijke fronten?
 • Wie houdt zich met deze aanpak allemaal bezig en hoe realiseert u samenhang en continuïteit in de aanpak?

Freek Pecht, coördinator synthetische drugs bij Politie Zeeland-West-Brabant


6: Fiscale interventies tegen ondermijning
 • Wat is de rol van de Belastingdienst bij de integrale handhaving?
 • Welke middelen zet de Belastingdienst in de strijd tegen ondermijning in?
 • Welke indicatoren zijn van belang om fraude te ontdekken?
 • Over welke informatie kan de Belastingdienst beschikken?

Thomas Bernard, boete fraude coördinator bij de Belastingdienst Oost Brabant


7: Aanpak van misstanden op voormalige vakantieparken
 • Hoe verkrijgt u zicht op voormalige vakantieparken die zich letterlijk en figuurlijk aan het zicht van de overheid onttrekken?
 • Op welke manier kunt u een opeenstapeling van fysieke en sociale problemen in voormalige vakantieparken voorkomen?
 • Hoe treedt u op wanneer de situatie dreigt te escaleren?

Gijs van Poppel, projectleider locatiegebonden problematiek bij het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Zeeland, West-Brabant & Oost-Brabant


8. Bestuurlijke weerbaarheid
 • Erkenning en awareness
 • Bereidheid om te investeren
 • Samenwerking en informatiedeling met andere instanties
 • Uitvoeringskwaliteit en reflectie

Peter Van Dusseldorp, programmamanager en organisatieadviseur bij Van Aetsveld, diverse rollen bij RIEC, gemeente en Taskforce Brabant-Zeeland


9: Ondermijning door criminele weldoeners
 • Waarom investeren criminelen in sociale projecten (sociale voorzieningen, huizen, sportverenigingen, scholen en armenzorg)?
 • Hoe kunnen criminelen niet alleen hun geld, maar ook hun imago witwassen?
 • Op welke manier kan worden voorkomen dat criminelen door middel van investeringen in sociale projecten hun invloed in de samenleving kunnen vergroten?

Jeroen van den Broek, programmamanager bij de Taskforce Brabant-Zeeland


10: Het begint bij bewustwording
 • Hoe manifesteert zware en georganiseerde criminaliteit zich op het lokale niveau van een notoire straat?
 • Op welke manier signaleert en herkent u uitingen van zware en georganiseerde criminaliteit op lokaal niveau?
 • Op welke manier komt u tot een handelingsperspectief voor notoire probleemstraten of buurten met een hardnekkig imago als broeinest van criminaliteit?
 • Hoe schept u voorwaarden voor een integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit?

Meindert Leutscher, mede eigenaar en senior consultant bij Best Advies en Trainingsbureau Ondermijning (BADOM), een initiatief van (ex-)politiemedewerkers, lokale bestuurders en het ervaren management-adviesbureau Leutscher Consult, gericht op professionals binnen lokale en landelijke overheden en bedrijfsleven met als hoofddoel het creëren van bewustwording inzake ondermijnende criminaliteit als noodzakelijke basis voor preventie


11: Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
 • Wat is het doel van de Wet Bibob?
 • Wat schrijft de Wet Bibob voor op het terrein van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur? En aan welke regels en procedures moet uw gemeente voldoen bij toepassing van de Wet Bibob?
 • Wat is de reikwijdte en wat zijn de toepassingsgebieden van de Wet Bibob?
 • Wanneer mag u de Wet Bibob toepassen? En aan welke voorwaarden moet u dan voldoen?
 • Wat kunnen we leren van jurisprudentie met betrekking tot de Wet Bibob?

Franc Pommer, advocaat bij Hekkelman Advocaten & Notarissen, docent op de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid, de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning, de cursus Bestuursrechtelijk handhaven, de cursus APV & Bijzondere Wetten en de opleiding Bibob coördinator, gespecialiseerd in openbare- orderecht


12: Van ongebruikelijke transacties naar grote witwaszaken
 • Wat is de rol van de Financial Intelligence Unit bij de aanpak van witwassen en bestrijding van ondermijning?
 • Wat zijn voorbeelden van actuele opsporingszaken welke gestart zijn naar aanleiding van verdachte transacties?

Bo van der Meer, operationeel specialist bij de Financial Intelligence Unit, overheidsinstantie waaraan alle meldingsplichtigen ongebruikelijke transacties of zaken waarvan zij vermoeden dat ze te maken hebben met witwassen van geld of financiering van misdaden melden


13: Indicatoren van ondermijning
 • Op welke manier verkrijgt u zicht op ondermijning?
 • Hoe signaleert u verschijningsvormen van ondermijning die zich aan het zicht van de overheid onttrekken?
 • Welke indicatoren zijn goede voorspellers van ondermijning?

Jonas Stuurman en Joost van den Tillaart, docenten Integrale Veiligheid bij de Avans Hogeschool en onderzoekers bij het Lectoraat Ondermijning van het Expertisecentrum veiligheid


14: Vitale winkelgebieden
 • Op welke manier bevordert u de vitaliteit en verbetert u tegelijkertijd de leefbaarheid en veiligheid in uw winkelgebied?
 • Hoe stelt u een gebiedsprofiel op voor uw winkelgebied?
 • Hoe vergroot u de aantrekkingskracht van uw winkelgebied?

John Bardoel, adviseur bij Seinpost, heeft ruime ervaring in de aanpak van centrumgebieden, winkelgebieden, vakantieparken, bedrijventerreinen en kantoorlocaties


15: Rijker Verantwoorden over de €100.000.000 van het ondermijningsfonds
 • Hoe maakt u de inzet zichtbaar (why, how, what)?
 • Hoe verantwoordt u daarover in relatie tot partners, publiek en politiek?
 • (Hoe) draagt die verantwoording bij aan goed werk?
 • (Hoe) helpt verantwoording om te mobiliseren en te leren?
 • Praktisch aan de slag met het Verantwoordingsbeeld

Joost Vos, partner bij RONT Management Consultants en docent op de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning

Frank van Summeren, adviseur veiligheid bij RONT Management Consultants en voormalig congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid


16: Ketenaanpak van problematiek van synthetische drugs
 • Hoe kunt u door samen te werken als ketenpartners de problematiek in uw regio in kaart brengen?
 • Op welke manier komt u tot (sociale) netwerkkaarten en kenmerken of indicatoren waar u in het veld op kan letten?
 • Hoe groot is eigenlijk de rol van omgevingsdiensten en/of bestuurlijke toezichthouders?

Jacco Lievaart, programmamanager bij de Omgevingsdienst Rivierenland en spreker op het congres Milieucriminaliteit


17: Aanpak van witwassen
 • Welke methoden van witwassen zijn er te onderscheiden? En welke vormen van witwassen worden toegepast door criminele netwerken?
 • Hoe kunt u witwastechnieken herkennen?
 • Wat zijn de mogelijkheden voor de aanpak van witwassen?

Roy Nanhkoesingh, officier van Justitie bij het AP Den Haag


18: Vitale vakantieparken
 • Hoe komt u tot een integrale aanpak van problematiek rondom vakantieparken?
 • Wat zijn belangrijke succesfactoren voor een integrale aanpak?
 • Hoe stelt u een business case op voor uw vakantiepark?
 • Wat is het profiel van uw vakantiepark en haar omgeving? En welke aanpak past hierbij?

Koen van Polanen, directeur van Ruimtemeesters, hét bureau dat de publieke en private sector voorziet van praktische en effectieve oplossingen op ruimtelijke en juridische vraagstukken en capaciteitsproblemen binnen de vakgebieden ruimtelijke ordening, bouwkunde, milieu, bestuurs- en privaatrecht voor preventie

Frank Verkoijen, directeur van Leisure Brains, een advies, onderzoeks- en projectbureau op het gebied van leisure & hospitality


19: Veegactie tegen ondermijnende criminaliteit
 • Hoe kunt u met een veegactie drugs, geld en luxe goederen verkregen met criminele activiteiten in beslag nemen?
 • Op welke manier kunt u met een veegactie criminaliteit aanpakken, informatie inwinnen en de onderwereld in beroering brengen?

Tijmen Leijen, coördinator ondermijnende criminaliteit bij de gemeente Tilburg

Freek Pecht, coördinator synthetische drugs bij Politie Zeeland-West-Brabant


20: Ondermijning in België: uitdagingen, aanpak, vooruitzichten
 • Welke fenomenen worden vastgesteld?
 • In welke mate zijn linken met Nederland een realiteit?
 • Welke beleidsontwikkelingen zijn er en hoe worden deze operationeel?
 • Welke (juridische) dilemma's doen zich voor bij de opsporing en vervolging van criminele netwerken die grensoverschrijdend opereren?
 • Hoe brengt u kennis en informatie samen en stemt u strategieën op elkaar af?

Kris Renckens, directeur veiligheid bij de gemeente Antwerpen


21: De verborgen waarde van open bronnen en uw data
 • Hoe haalt u verborgen waarde in bestaande data naar boven?
 • Op welke manier gebruikt u open bronnen en het DarkWeb?

Eric Hertogh, projectleider en innovator op het gebied van zware criminaliteitsbestrijding bij de Taskforce Brabant Zeeland – Smart Cell Follow the Money

Edwin Metgod, adviseur analyse bij DataExpert, de kennis- en technologiepartner op het gebied van criminaliteitsbestrijding en databeveiliging


22: Malafide autoverhuurders aanpakken
 • Waarom is een bonafide ondernemersklimaat belangrijk?
 • Hoe past u de APV hiervoor effectief aan?
 • Waaraan moet u denken bij de invoering van een vergunningplicht?
 • Welke wettelijke basis heeft u nodig en welke onderbouwing is vereist?
 • Wie betrekt u op welk moment in dit proces?
 • Hoe geeft u vorm aan de uitvoering?
 • Wat zijn de ervaringen in het land met dit instrument?

Henk de Vries, beleidsadviseur veiligheid bij MB-ALL, dé partner van meer dan 130 gemeenten en omgevingsdiensten in Nederland bij het ontwikkelen en in stand houden van een veilige en leefbare omgeving en expert in toezicht, juridische diensten, beleidsontwikkeling en detachering


23: Informatiepositie van de gemeente op ondermijning en georganiseerde criminaliteit
 • Hoe creëer je als gemeente een goede Informatiepositie binnen de grenzen van de AVG?
 • Hoe versterkt u de samenwerking tussen ketenpartners met een slimme informatie uitwisseling?
 • Welke rol speelt integrale informatievoorziening in de succesvolle aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit?
 • Hoe zetten gemeente en samenwerkingspartners beschikbare capaciteit en middelen zo goed mogelijk in om ondermijning effectief aan te pakken?

Robert van Brakel, directeur van C3 Group, maakt complexe samenwerking succesvol met slimme communicatie en gebruikersvriendelijke ICT ondersteuning

17.00
Afsluiting met borrel op de beursvloer

Sprekers 2019:

 

Theo Weterings

Burgemeester van de gemeente Tilburg, voorzitter van de commissie bestuur en veiligheid bij de VNG en co-voorzitter van de Taskforce Brabant-Zeeland

Xander Beenhakkers

Hoofd toezicht en handhaving bij de gemeente Almere, docent op de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning en dagvoorzitter van het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit

Chris Kuijpers

Directeur-generaal Bestuur Ruimte en Wonen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Pieter Tops

Bestuurskundige en lector Politie en Openbaar Bestuur aan de Politieacademie, schreef het boek De achterkant van Nederland en het boek Een ongetemde buurt

Peter Noordanus

Voorzitter van het Strategisch Beraad Ondermijning

Nan van de Coevering

Teamleider Darkweb bij de Nationale Politie

Fons Jacobs

Voormalig burgemeester van de gemeente Helmond, werd in het verleden beveiligd tegen externe dreigingen

Patrick van den Brink

Directeur van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, toonaangevend kenniscentrum dat instrumenten ontwikkelt en implementeert voor gemeenten om de veiligheid te vergroten

Sprekers interactieve sessies 2019


 • Jurriaan Souer, initiatiefnemer van Shinto Labs en docent op de cursus Big Data en Beleid in vrede, recht en veiligheid, ontwikkelaar van data analyse oplossingen voor de overheid
 • Robby Philips, Pre-Sales & Partner Manager bij BusinessForensics en voormalig software specialist bij IBM, gespecialiseerd in oplossingen ter voorkoming van financiële- en reputatieschade als gevolg van frauduleuze transacties en onvoorziene bedrijfsrisico’s in de financiële sector zoals banken en verzekeraars
 • Ron Nieuwendijk, onderzoeker bij Hoffmann Bedrijfsrecherche, een particulier onderzoeksbureau, verricht onderzoeken op het terrein van interne fraude voor de overheid, het bedrijfsleven en instellingen
 • Joey van Haasen, Accountmanager Meld een Vermoeden
 • Claudia van Dongen, coördinator wijkgerichte aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit bij de Gemeente Tilburg
 • Irene Dijkstra, omgevingsmanager bij de Gemeente Tilburg
 • Peter Van Dusseldorp, programmamanager aanpak ondermijning bij de gemeente Gouda en verandermanager bij het RIEC Den Haag
 • Thomas Bernard, Boete Fraude Coördinator bij de Belastingdienst Oost Brabant
 • Gijs van Poppel, projectleider locatiegebonden problematiek bij het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Zeeland, West-Brabant & Oost-Brabant
 • Jochem Spoorendonk, projectleider aanpak ondermijning buitengebied bij de Provincie Noord-Brabant
 • Freek Pecht, coördinator synthetische drugs bij Politie Zeeland- West-Brabant
 • Jeroen van den Broek, programmamanager bij de Taskforce Brabant-Zeeland
 • Greetje Bos, wethouder Leefbaarheid en Wijkveiligheid bij de gemeente Breda en voormalig officier van justitie bij het Openbaar Ministerie
 • Franc Pommer, advocaat bij Hekkelman Advocaten & Notarissen, docent op de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid, de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning, de cursus Bestuursrechtelijk handhaven, de cursus APV & Bijzondere Wetten en de opleiding Bibob coördinator, gespecialiseerd in openbare- orderecht
 • Bo van der Meer, operationeel specialist bij de Financial Intelligence Unit, overheidsinstantie waaraan alle meldingsplichtigen ongebruikelijke transacties of zaken waarvan zij vermoeden dat ze te maken hebben met witwassen van geld of financiering van misdaden melden
 • Jonas Stuurman en Joost van den Tillaart, docenten Integrale Veiligheid bij de Avans Hogeschool en onderzoekers bij het Lectoraat Ondermijning van het Expertisecentrum veiligheid
 • Jacco Lievaart, programmamanager bij de Omgevingsdienst Rivierenland en spreker op het congres Milieucriminaliteit
 • Joost Vos, partner bij RONT Management Consultants en docent op de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning
 • John Bardoel, adviseur bij Seinpost, heeft ruime ervaring in de aanpak van centrumgebieden, winkelgebieden, vakantieparken, bedrijventerreinen en kantoorlocaties
 • Meindert Leutscher, mede eigenaar en senior consultant bij Best Advies en Trainingsbureau Ondermijning (BADOM), een initiatief van (ex-) politiemedewerkers, lokale bestuurders en het ervaren managementadviesbureau Leutscher Consult, gericht op professionals binnen lokale en landelijke overheden en bedrijfsleven met als hoofddoel het creëren van bewustwording inzake ondermijnende criminaliteit als noodzakelijke basis voor preventie
 • Koen van Polanen, directeur van Ruimtemeesters, hét bureau dat de publieke en private sector voorziet van praktische en effectieve oplossingen op ruimtelijke en juridische vraagstukken en capaciteitsproblemen binnen de vakgebieden ruimtelijke ordening, bouwkunde, milieu, bestuurs- en privaatrecht
 • Eric Hertogh, projectleider en innovator op het gebied van zware criminaliteitsbestrijding bij de Taskforce Brabant Zeeland – Smart Cell Follow the Money
 • Edwin Metgod, adviseur analyse bij DataExpert, de kennis- en technologiepartner op het gebied van criminaliteitsbestrijding en databeveiliging
 • Tijmen Leijen, coördinator ondermijnende criminaliteit bij de gemeente Tilburg
 • Henk de Vries, beleidsadviseur veiligheid bij MB-ALL, dé partner van meer dan 130 gemeenten en omgevingsdiensten in Nederland bij het ontwikkelen en in stand houden van een veilige en leefbare omgeving en expert in toezicht, juridische diensten, beleidsontwikkeling en detachering
 • Frank Verkoijen, directeur van Leisurebrains

Datum

Congres: 16 september 2020
Masterclass: 17 september 2020

Locatie

Zoo Antwerpen
Flanders Meeting & Convention Center
Koningin Astridplein 20, 2018 Antwerpen, Belgium

 


Voor wie bestemd?

Beleidsmakers, -medewerkers, teamleiders, (programma)managers, coördinatoren, adviseurs en juristen openbare orde en veiligheid, toezicht en handhaving bij:

 • Gemeenten
 • Provincies
 • Rijk
 • Politie
 • Openbaar Ministerie
 • Regionale samenwerkingsverbanden (Regionale Informatie en Expertise Centra, Veiligheidshuizen,  Regionale Omgevingsdiensten)
 • Douane
 • Bijzondere opsporingsdiensten
 • Accountancybureaus
 • Advocatenpraktijken

Je investering

Werkzaam in de publieke sector                         Vroegboekkorting tot 1 juli 2020                        
vanaf 1 juli 2020     
Congres    € 399,-   € 499,-
Excursie    € 399,-
 
€ 499,-
Congres + Masterclass    € 799,-   € 899,-

 

Werkzaam voor de publieke sector                        
     
Congres    
 
€ 799,-
Excursie    
 
€ 799,-
Congres + Masterclass       € 1.599,-

 

De investering voor deelname aan dit seminar is inclusief koffie en thee, lunch en borrel.

AanmeldenLegitimatie

Met het oog op de strenge veiligheidsvoorschriften vragen wij je om je te legitimeren op de dag van het congres. Alleen namen op de aanwezigheidslijst worden toegelaten. Dit betekent dat de deelnamebewijzen niet overdraagbaar zijn zonder dat dit vooraf aan ons is medegedeeld. Wij rekenen op je begrip.


Ook interessant voor jou:

Bent u opzoek naar meer verdieping? Dan zijn onderstaande opleidingen zeer interessant voor u en/of uw collega's!

 


Meer informatie

Heeft u vragen over het Congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit? Heeft u interesse in deelname met meerdere collega's? Of heeft u vragen over een van bovenstaande opleidingen?

Neem dan, geheel vrijblijvend, contact op met onze congresadviseur:

140x140


Tonnie van Zanten

t.van.zanten@sbo.nl
040 - 2 972 780

 


Volg ons ook op:

 

 


Op dit moment zijn we druk met het programma voor de editie van 2020. Laat je gegevens achter en wij houden je op de hoogte.

 

Houd me op de hoogte!

 

Masterclass 19 september 2019

Masterclass: Omgang met agressie, geweld en intimidatie tegen publieke dienstverleners


Aansluitend aan het congres wordt de masterclass Omgang met agressie, geweld en intimidatie tegen publieke dienstverleners georganiseerd.

Agressie, intimidatie en geweld tegen publieke dienstverleners
 • Wat kan worden verstaan onder agressie, intimidatie en geweld?
 • Wat is de aard en omvang van agressie, intimidatie en geweld tegen publieke dienstverleners?
 • Welke verschijningsvormen van agressie, intimidatie en geweld doen zich voor? En wat is de impact hiervan op uw medewerkers, uw organisatie en de samenleving?
 • Waarom is het van het grootste belang dat u agressie, intimidatie en geweld tegen uw medewerkers waar mogelijk voorkomt en beperkt?
Het signaleren, inventariseren en evalueren van kwetsbaarheden en risico’s
 • Wat betekent agressie, intimidatie en geweld tegen publieke dienstverleners voor uw organisatie? En welke risico’s loopt uw organisatie?
 • Welke agressie-, intimidatie- en geweldsincidenten doen zich voor in uw organisatie? Op welke dagen, tijdstippen en plaatsen vinden de meeste incidenten plaats?
 • Hoe brengt u risicovolle processen en kwetsbare functies binnen uw organisatie in kaart en toetst u op de aanwezigheid van veiligheidsmaatregelen?
 • Bij welke taken of werkzaamheden doen zich de meeste incidenten voor? En wat zijn de belangrijkste aanleidingen en gevolgen van agressie, intimidatie en geweld tegen uw medewerkers?
 • Op welke wijze beoordeelt u potentiële risico’s en kwetsbaarheden?
 • Hoe vertaalt u de risicoanalyse naar een concreet plan van aanpak?
Aan de slag met uw plan van aanpak
 • Hoe komt u tot een plan van aanpak ter voorkoming van agressie, intimidatie en geweld tegen uw medewerkers?
 • Wie ontwikkelt, onderhoudt en accordeert het?
 • Wie betrekt u bij het ontwikkelen van het plan van aanpak? En waarom?
 • Welke stappen neemt u bij de realisatie van het plan van aanpak?
 • Hoe vertaalt u het plan van aanpak naar een concreet uitvoeringsprogramma?
 • Op welke manier legt u verantwoording af over de voortgang van het plan van aanpak, genomen veiligheidsmaatregelen en bereikte resultaten?
Instrumenten en veiligheidsmaatregelen
 • Welke instrumenten en veiligheidsmaatregelen heeft u tot uw beschikking voor het voorkomen dan wel beperken van agressie, intimidatie en geweld tegen uw medewerkers?
 • Op welke manier beïnvloedt u het persoonlijk gedrag en verbetert u het veiligheidsbewustzijn van uw medewerkers?
 • Waarom mogen voorlichting en onderricht niet ontbreken?
 • Hoe formuleert u huisregels en gedragsregels om het aantal agressie-, intimidatie- en geweldsincidenten te reduceren? En hoe informeert u uw medewerkers hierover?
 • Hoe zet u een meld- en registratiesysteem op? En op welke wijze registreert u incidenten?
 • Hoe bewaakt u de voortgang van genomen veiligheidsmaatregelen en adviseert u het management hierover?
Veilige werkomgeving
 • Hoe creëert u een veilige werkomgeving voor uw medewerkers?
 • Over welke voorzieningen (o.a. toegangscontrole en camerasysteem) moet uw organisatie beschikken?
 • Op welke manier komt u tot een juiste balans tussen gastvrijheid en veiligheid?
De publieke dienstverlener als frontlijnwerker
 • Op welke manier geven uw medewerkers invulling aan de uitoefening van hun dagelijkse werkzaamheden?
 • Met welke veiligheidsrisico’s (intimidatie, agressie en geweld) hebben uw medewerkers te maken bij het uitoefenen van hun werkzaamheden? En hoe gaan zij daarmee om?
 • Hoe voorkomt u dat uw medewerkers bij het uitoefenen van hun werkzaamheden in een bedreigende situatie terechtkomen?
 • Op welke manier kunnen uw medewerkers zich zelf beschermen wanneer zij toch in een bedreigende situatie terechtkomen?
 • Hoe vergroot u de weerbaarheid van uw medewerkers?
 • Op welke manier traint u uw medewerkers in het voorkomen van en het omgaan met agressie, intimidatie en geweld?
Incidentenregistratie en aangiftebeleid
 • Hoe brengt u de aard en omvang van agressie, intimidatie en geweld tegen uw medewerkers in uw organisatie in kaart?
 • Op welke manier stimuleert u uw medewerkers tot het melden van agressie-, intimidatie-, en geweldsincidenten?
 • Hoe kunt u uw medewerkers ondersteunen bij het bespreekbaar maken van agressie-, intimidatie-, en geweldsincidenten?
 • Hoe kan uw organisatie namens de medewerker aangifte doen van een incident?
 • Op welke manier kunt u de (materiële en immateriële) schade van het slachtoffer op de dader verhalen?
Psychosociale aspecten van agressie- en geweldsincidenten
 • Wat zijn veelal de ‘emotionele’ reacties die volgen op agressie-, intimidatie- en geweldsincidenten?
 • Hoe verhouden deze reacties en het begrip trauma zich tot elkaar?
 • Welke psychodynamische processen doen zich voor op individueel- , organisatie- en samenlevingsniveau? En hoe beïnvloeden deze processen elkaar?
 • Wat zijn de ‘first needs’ van uw medewerkers na agressie, intimidatie en geweld?
 • Wat betekent de nasleep van een incident voor uw medewerkers?
 • Op welke manier kunt u uw medewerkers het beste ondersteunen?
 • Wat zijn de risico’s op het psychosociaal welbevinden en gezondheid van uw medewerkers? En wat betekent dit voor de organisatie van opvang en nazorg in uw organisatie?

Fons Jacobs, voormalig burgemeester van de gemeente Helmond, werd in het verleden beveiligd tegen externe dreigingen

Patrick van den Brink, directeur van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, toonaangevend kenniscentrum dat instrumenten ontwikkelt en implementeert voor gemeenten om de veiligheid te vergroten

Partners 2019:

 

Participeren aan het congres?

Wij zijn op zoek naar partners die een (inhoudelijke) bijdrage willen leveren aan het congres Ondermijning & georganiseerde criminaliteit, bijvoorbeeld door een interessant project of vernieuwende aanpak te presenteren op deze dag.

Partnership

Op het congres Ondermijning & georganiseerde criminaliteit bieden wij u een platform om uw organisatie te tonen. Er zijn verschillende mogelijkheden om uw organisatie te laten zien. Wat kunt u als partner verwachten?

Uw aanwezigheid op het congres Ondermijning & georganiseerde criminaliteit

Wij bieden u een platform op het congres Ondermijning & georganiseerde criminaliteit, waar u in contact komt met deelnemers. Zo kunt u een sessie leiden of aanwezig zijn met uw eigen stand.

 

Geïnteresseerd in een samenwerking?

Wilt u als partner een bijdrage leveren aan het congres? (bijvoorbeeld door een sessie te verzorgen of met een stand aanwezig te zijn op de beursvloer) dan kunt u contact opnemen met:

Liz Boeren -de Bie
Tel: 06 - 11 33 46 94

Laat hieronder je gegevens achter en wij houden je op de hoogte!

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor dit congres. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit
Inlogcode:

Congres | 2020-09-16