Congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit

Congres 18 september 2019 | Masterclass 19 september 2019
LocHal Tilburg

Voorkom ondermijning veroorzaakt door
criminele netwerken

Op 18 en 19 september 2019 vindt de vierde editie van het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit plaats in Tilburg, waar ervaringsdeskundigen en experts werkzaam bij de overheid, wetenschap en het bedrijfsleven samenkomen om kennis en ervaringen uit te wisselen over de aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit om zodoende van elkaar te leren.

Download de brochure


 
Tijdens het Congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit 2019 hoort u:
 • Hoe u een strategie bepaalt voor de aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit in uw gemeente
 • Op welke manier u barrières kunt opwerpen tegen criminele activiteiten die de samenleving ondermijnen
 • Hoe u grensoverschrijdend samenwerkt aan de aanpak van criminele netwerken
 • Op welke manier u informatie uitwisselt over criminele organisaties
 • Wat u kunt leren van vooruitstrevende initiatieven uit binnen- en buitenland over de aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit

Bekijk het programma


O.a. deze experts op het podium:

 

Wim van de Donk

Commissaris van de Koning van de provincie Noord-Brabant en voorzitter van het Bestuurlijk Ketenberaad

Theo Weterings

Burgemeester van de gemeente Tilburg, voorzitter van de commissie bestuur en veiligheid bij de VNG en co-voorzitter van de Taskforce Brabant-Zeeland

Pieter Tops

Hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg en lector Politie en Openbaar Bestuur aan de Politieacademie, schreef het boek De achterkant van Nederland en het boek Een ongetemde buurt

Xander Beenhakkers

Hoofd toezicht en handhaving bij de gemeente Almere, docent op de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning en dagvoorzitter van het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit

Bekijk alle sprekers


Meer informatie

Accreditatie aangevraagd voor medewerkers bij de politie, de magistratuur en de advocatuur bij het IGO en bij de OVB.

Heeft u vragen over het Congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit?

Neem dan, geheel vrijblijvend, contact op met onze congresadviseur:

140x140


Tonnie van Zanten

t.van.zanten@sbo.nl
040 - 2 972 780


Volg ons ook op:

 

Bekijk het volledig vernieuwde programma én de masterclass!

Download

Voor een compleet overzicht van het programma raden je aan de brochure te downloaden

Download (PDF)

Congres: 18 september 2019

09.00
Ontvangst met koffie en thee op de beursvloer
09.30
Opening congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit

Theo Weterings, burgemeester van de gemeente Tilburg, voorzitter van de commissie bestuur en veiligheid bij de VNG en co-voorzitter van de Taskforce Brabant-Zeeland

Xander Beenhakkers, hoofd toezicht en handhaving bij de gemeente Almere, docent op de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning en dagvoorzitter van het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit

10.00
Aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit
 • Hoe bepaalt u een strategie voor de aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit?
 • Op welke manier kunt u barrières opwerpen tegen criminele activiteiten die de samenleving ondermijnen?
 • Hoe kunt u criminele netwerken ontmoedigen om zich te vestigen in uw gemeente? En hoe kunt u gevestigde criminele netwerken weren?

Wim van de Donk, commissaris van de Koning van de provincie Noord-Brabant en voorzitter van het Bestuurlijk Ketenberaad

10.30
Ondermijning en Georganiseerde Criminaliteit
 • Waarom is het van het grootste belang dat u ondermijning en georganiseerde criminaliteit een halt toe roept?
 • Op welke manier ondermijnt georganiseerde criminaliteit de samenleving?
 • Hoe voorkomt u dat criminele organisaties onbedoeld door de overheid worden gefaciliteerd?
 • Op welke manier voorkomt u vermenging tussen de onder- en bovenwereld?

Pieter Tops, hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg en lector Politie en Openbaar Bestuur aan de Politieacademie, schreef het boek De achterkant van Nederland en het boek Een ongetemde buurt

11.00
Koffie en theepauze op de beursvloer
11.30
Criminele netwerken in het DarkWeb
 • Wat is het DarkWeb en in hoeverre gebruiken criminele netwerken het DarkWeb?
 • Hoe wordt het DarkWeb ingezet voor criminele activiteiten?
 • Welke kansen bieden het gebruik van het DarkWeb voor het (online) interveniëren tegen criminele netwerken?

Nan van de Coevering, Teamleider Darkweb bij de Nationale Politie

12.00
Lunchpauze op de beursvloer
13.00
Integrale aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit
 • Hoe komt u tot een integrale aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit?
 • Op welke manier combineert u de strafrechtelijke, bestuurlijke en fiscale aanpak om de impact te vergroten?
 • Hoe werkt u grensoverschrijdend samen op nationaal, regionaal en lokaal niveau aan de integrale aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit?
 • Op welke manier vertaalt u de gekozen interventiestrategie op strategisch/bestuurlijk niveau naar het tactisch en operationeel niveau?

Peter Noordanus, voorzitter van het Strategisch Beraad Ondermijning

Netwerken en inspiratie opdoen op de beursvloer

Tijdens de lunchpauze van het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit kunt u een bezoek brengen aan de beursvloer waar u innovatieve bedrijven uit binnen- en buitenland actief in het veiligheidsdomein ontmoet.

Interactieve sessies

Op het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit worden verschillende inspirerende sessies aangeboden. U kunt kiezen welk topic of welke spreker u het meest aanspreekt en deelnemen aan de desbetreffende sessie om kennis en ervaringen uit te wisselen. Er vinden drie sessierondes plaats waarbij u kunt kiezen uit 16 interactieve sessies.


14.15
Sessieronde 1
15.00
Sessieronde 2
15.45
Koffie en theepauze op de beursvloer
16:15
Sessieronde 3

Bekijk alle sessies


1: Big Data en de aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit
 • Hoe kunt u met behulp van Big Data ondermijning en georganiseerde criminaliteit aanpakken?
 • Hoe kunt u bronnen en signalen combineren om ondermijning zichtbaar te maken en vandaaruit een effectieve aanpak te ontwikkelen?
 • Op welke manier kunt u patronen herkennen en analyseren en op basis van de uitkomsten interventies formuleren?

Jurriaan Souer, initiatiefnemer van Shinto Labs en docent op de cursus Big Data en Beleid in vrede, recht en veiligheid, ontwikkelaar van data analyse oplossingen voor de overheid


2: Onderzoek naar vastgoedfraude
 • ‘Vastgoedfraude ontdek je niet met één telefoontje naar het Kadaster’; maar hoe dan wel?
 • Welke beschikbare databronnen kunt u combineren om een betere informatiepositie te verkrijgen over vastgoedfraude?
 • Welke onderzoeksvaardigheden en data (science) tooling zijn vereist?

Robby Philips, Pre-Sales & Partner Manager bij BusinessForensics en voormalig software specialist bij IBM, gespecialiseerd in oplossingen ter voorkoming van financiële- en reputatieschade als gevolg van frauduleuze transacties en onvoorziene bedrijfsrisico’s in de financiële sector zoals banken en verzekeraars

Ron Nieuwendijk, onderzoeker bij Hoffmann Bedrijfsrecherche, een particulier onderzoeksbureau, verricht onderzoeken op het terrein van interne fraude voor de overheid, het bedrijfsleven en instellingen


3: Meld een Vermoeden - Het centrale meldpunt voor ondermijningssignalen
 • Hoe kan een meldpunt ingezet worden in de aanpak van ondermijning?
 • Hoe regelt u de samenwerking met ketenpartners?
 • Hoe kunt u cruciale informatie (omschrijving, signaal type, locatie en zekerheidsniveau) ontvangen over vermoedens van misstanden in uw gemeente? En hoe geeft u terugkoppeling aan de melder?

Joey van Haasen, Accountmanager Meld een Vermoeden


4: Wijkgerichte aanpak van ondermijning
 • Hoe pakt u ondermijning en georganiseerde criminaliteit in uw wijk aan?
 • Op welke manier kunt u ondernemers en bewoners betrekken bij de aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit in uw wijk?
 • Hoe legt u duurzame verbindingen met partijen in uw wijk?
 • Op welke manier kunt u uw wijk weerbaar maken tegen ondermijning?

Claudia van Dongen, coördinator wijkgerichte aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit bij de Gemeente Tilburg

Irene Dijkstra, omgevingsmanager bij de Gemeente Tilburg


5: Barrières tegen ondermijning
 • Waar komt de dreiging vandaan? Met wie heeft u te maken? Waarin zijn ze geïnteresseerd? En wat is hun werkwijze om hun doel te bereiken?
 • Hoe bepaalt u een strategie om u te weren tegen criminele dreigingen van buitenaf?
 • Op welke manier kunt u barrières opwerpen tegen criminele organisaties?
 • Welke interventiestrategieën werken wanneer en onder welke omstandigheden?

Peter Van Dusseldorp, programmamanager aanpak ondermijning bij de gemeente Gouda en verandermanager bij het RIEC Den Haag


6: Witwassen van crimineel vermogen
 • Wat kan worden verstaan onder witwassen?
 • Welke verschijningsvormen van witwassen zijn er te onderscheiden?
 • Wat zijn veel voorkomende vormen van witwassen?
 • Welke excessen kunt u aantreffen?
 • Hoe kan het witwassen van crimineel vermogen worden voorkomen?

Thomas Bernard, Boete Fraude Coördinator bij de Belastingdienst Oost Brabant


7: Aanpak van misstanden op voormalige vakantieparken
 • Hoe verkrijgt u zicht op voormalige vakantieparken die zich letterlijk en figuurlijk aan het zicht van de overheid onttrekken?
 • Op welke manier kunt u een opeenstapeling van fysieke en sociale problemen in voormalige vakantieparken voorkomen?
 • Hoe treedt u op wanneer de situatie dreigt te escaleren?

Gijs van Poppel, projectleider locatiegebonden problematiek bij het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Zeeland, West-Brabant & Oost-Brabant


8. Integrale aanpak van ondermijning in het buitengebied
 • Hoe komt u tot een integrale aanpak van ondermijning in het buitengebied?
 • Op welke manier werkt u integraal samen met uw veiligheidspartners bij de aanpak van ondermijning in het buitengebied?
 • Wat zijn belangrijke randvoorwaarden voor een succesvolle integrale aanpak van ondermijning in het buitengebied?

Jochem Spoorendonk, projectleider aanpak ondermijning buitengebied bij de Provincie Noord-Brabant


9: Het opsporen en aantreffen van laboratoria voor synthetische drugs
 • Hoe en waar zijn deze labs te vinden?
 • Wat zijn de kenmerken en risico’s van deze productieplaatsen?
 • Op welke manier werkt u samen aan de aanpak van drugslabs op bestuurlijke en strafrechtelijke fronten?
 • Wie houdt zich met deze aanpak allemaal bezig en hoe realiseert u samenhang en continuïteit in de aanpak?

Freek Pecht, coördinator synthetische drugs bij Politie Zeeland- West-Brabant


10: Ondermijning door criminele weldoeners
 • Waarom investeren criminelen in sociale projecten (sociale voorzieningen, huizen, sportverenigingen, scholen en armenzorg)?
 • Hoe kunnen criminelen niet alleen hun geld, maar ook hun imago witwassen?
 • Op welke manier kan worden voorkomen dat criminelen door middel van investeringen in sociale projecten hun invloed in de samenleving kunnen vergroten?

Jeroen van den Broek, programmamanager bij de Taskforce Brabant-Zeeland


11: Aanpak van witwassen
 • Welke methoden van witwassen zijn er te onderscheiden? En welke vormen van witwassen worden toegepast door criminele netwerken?
 • Hoe kunt u witwastechnieken herkennen?
 • Wat zijn de mogelijkheden voor de aanpak van witwassen?

Greetje Bos, wethouder Leefbaarheid en Wijkveiligheid bij de gemeente Breda en voormalig officier van justitie bij het Openbaar Ministerie


12: Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
 • Wat is het doel van de Wet Bibob?
 • Wat schrijft de Wet Bibob voor op het terrein van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur? En aan welke regels en procedures moet uw gemeente voldoen bij toepassing van de Wet Bibob?
 • Wat is de reikwijdte en wat zijn de toepassingsgebieden van de Wet Bibob?
 • Wanneer mag u de Wet Bibob toepassen? En aan welke voorwaarden moet u dan voldoen?
 • Wat kunnen we leren van jurisprudentie met betrekking tot de Wet Bibob?

Franc Pommer, advocaat bij Hekkelman Advocaten & Notarissen, docent op de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid, de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning, de cursus Bestuursrechtelijk handhaven, de cursus APV & Bijzondere Wetten en de opleiding Bibob coördinator, gespecialiseerd in openbare- orderecht


13: Van ongebruikelijke transacties naar grote witwaszaken
 • Wat is de rol van de Financial Intelligence Unit bij de aanpak van witwassen en bestrijding van ondermijning?
 • Wat zijn voorbeelden van actuele opsporingszaken welke gestart zijn naar aanleiding van verdachte transacties

Bo van der Meer, operationeel specialist bij de Financial Intelligence Unit, overheidsinstantie waaraan alle meldingsplichtigen ongebruikelijke transacties of zaken waarvan zij vermoeden dat ze te maken hebben met witwassen van geld of financiering van misdaden melden


14: Indicatoren van ondermijning
 • Op welke manier verkrijgt u zicht op ondermijning?
 • Hoe signaleert u verschijningsvormen van ondermijning die zich aan het zicht van de overheid onttrekken?
 • Welke indicatoren zijn goede voorspellers van ondermijning?

Jonas Stuurman en Joost van den Tillaart, docenten Integrale Veiligheid bij de Avans Hogeschool en onderzoekers bij het Lectoraat Ondermijning van het Expertisecentrum veiligheid


15: Ketenaanpak van problematiek van synthetische drugs
 • Hoe kunt u door samen te werken als ketenpartners de problematiek in uw regio in kaart brengen?
 • Op welke manier komt u tot (sociale) netwerkkaarten en kenmerken of indicatoren waar u in het veld op kan letten?
 • Hoe groot is eigenlijk de rol van omgevingsdiensten en/of bestuurlijke toezichthouders?

Jacco Lievaart, programmamanager bij de Omgevingsdienst Rivierenland en spreker op het congres Milieucriminaliteit


16: Rijker Verantwoorden over de €100.000.000 van het ondermijningsfonds
 • Hoe maakt u de inzet zichtbaar (why, how, what)?
 • Hoe verantwoordt u daarover in relatie tot partners, publiek en politiek?
 • (Hoe) draagt die verantwoording bij aan goed werk?
 • (Hoe) helpt verantwoording om te mobiliseren en te leren?
 • Praktisch aan de slag met het Verantwoordingsbeeld

Joost Vos, partner bij RONT Management Consultants en docent op de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning


17: Vitale winkelgebieden
 • Op welke manier bevordert u de vitaliteit en verbetert u tegelijkertijd de leefbaarheid en veiligheid in uw winkelgebied?
 • Hoe stelt u een gebiedsprofiel op voor uw winkelgebied?
 • Hoe vergroot u de aantrekkingskracht van uw winkelgebied?

John Bardoel, adviseur bij Seinpost, heeft ruime ervaring in de aanpak van centrumgebieden, winkelgebieden, vakantieparken, bedrijventerreinen en kantoorlocaties


18: Het begint bij bewustwording
 • Hoe manifesteert zware en georganiseerde criminaliteit zich op het lokale niveau van een notoire straat?
 • Op welke manier signaleert en herkent u uitingen van zware en georganiseerde criminaliteit op lokaal niveau?
 • Op welke manier komt u tot een handelingsperspectief voor notoire probleemstraten of buurten met een hardnekkig imago als broeinest van criminaliteit?
 • Hoe schept u voorwaarden voor een integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit?

Meindert Leutscher, mede eigenaar en senior consultant bij Best Advies en Trainingsbureau Ondermijning (BADOM), een initiatief van (ex-) politiemedewerkers, lokale bestuurders en het ervaren managementadviesbureau Leutscher Consult, gericht op professionals binnen lokale en landelijke overheden en bedrijfsleven met als hoofddoel het creëren van bewustwording inzake ondermijnende criminaliteit als noodzakelijke basis voor preventie


19: Vitale vakantieparken
 • Hoe komt u tot een integrale aanpak van problematiek rondom vakantieparken?
 • Wat zijn belangrijke succesfactoren voor een integrale aanpak?
 • Hoe stelt u een business case op voor uw vakantiepark?
 • Wat is het profiel van uw vakantiepark en haar omgeving? En welke aanpak past hierbij?

Koen van Polanen, directeur van Ruimtemeesters, hét bureau dat de publieke en private sector voorziet van praktische en effectieve oplossingen op ruimtelijke en juridische vraagstukken en capaciteitsproblemen binnen de vakgebieden ruimtelijke ordening, bouwkunde, milieu, bestuurs- en privaatrecht


20: Veegactie tegen ondermijnende criminaliteit
 • Hoe kunt u met een veegactie drugs, geld en luxe goederen verkregen met criminele activiteiten in beslag nemen?
 • Op welke manier kunt u met een veegactie criminaliteit aanpakken, informatie inwinnen en de onderwereld in beroering brengen?

Tijmen Leijen, coördinator ondermijnende criminaliteit bij de gemeente Tilburg

Freek Pecht, coördinator synthetische drugs bij Politie Zeeland- West-Brabant


21: De verborgen waarde van open bronnen en uw data
 • Hoe haalt u verborgen waarde in bestaande data naar boven?
 • Op welke manier gebruikt u open bronnen en het DarkWeb?

Eric Hertogh, projectleider en innovator op het gebied van zware criminaliteitsbestrijding bij de Taskforce Brabant Zeeland – Smart Cell Follow the Money

Edwin Metgod, adviseur analyse bij DataExpert, de kennis- en technologiepartner op het gebied van criminaliteitsbestrijding en databeveiliging


22: Ondermijning in België: uitdagingen, aanpak, vooruitzichten
 • Welke fenomenen worden vastgesteld?
 • In welke mate zijn linken met Nederland een realiteit?
 • Welke beleidsontwikkelingen zijn er en hoe worden deze operationeel?
 • Welke (juridische) dilemma's doen zich voor bij de opsporing en vervolging van criminele netwerken die grensoverschrijdend opereren?
 • Hoe brengt u kennis en informatie samen en stemt u strategieën op elkaar af?

Kris Renckens, directeur veiligheid bij de gemeente Antwerpen


23: Malafide autoverhuurders aanpakken
 • Waarom is een bonafide ondernemersklimaat belangrijk?
 • Hoe past u de APV hiervoor effectief aan?
 • Waaraan moet u denken bij de invoering van een vergunningplicht?
 • Welke wettelijke basis heeft u nodig en welke onderbouwing is vereist?
 • Wie betrekt u op welk moment in dit proces?
 • Hoe geeft u vorm aan de uitvoering?
 • Wat zijn de ervaringen in het land met dit instrument?

Henk de Vries, beleidsadviseur veiligheid bij MB-ALL, dé partner van meer dan 130 gemeenten en omgevingsdiensten in Nederland bij het ontwikkelen en in stand houden van een veilige en leefbare omgeving en expert in toezicht, juridische diensten, beleidsontwikkeling en detachering


24: Succesvolle aanpak ondermijning in diverse Nederlandse gemeenten door slim samenwerken op gemeenschappelijke informatie positie
 • Hoe komt u tot een goede informatiepositie op het terrein van ondermijning en georganiseerde criminaliteit?
 • Op welke manier behoudt en versterkt u uw informatiepositie in samenwerking met uw partners?
 • Welke rol speelt een integrale informatievoorziening in de organisatie van een sluitende aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit?
 • Hoe zet uw organisatie en haar samenwerkingspartners haar capaciteit en middelen zo goed mogelijk in om ondermijning en georganiseerde criminaliteit effectief aan te pakken?

Robert van Brakel, directeur van C3 Group, maakt complexe samenwerking succesvol met slimme communicatieprocessen en gemakkelijke ICT ondersteuning

17.00
Afsluiting met borrel op de beursvloer

Theo Weterings

Burgemeester van de gemeente Tilburg, voorzitter van de commissie bestuur en veiligheid bij de VNG en co-voorzitter van de Taskforce Brabant-Zeeland

Xander Beenhakkers

Hoofd toezicht en handhaving bij de gemeente Almere, docent op de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning en dagvoorzitter van het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit

Wim van de Donk

Commissaris van de Koning van de provincie Noord-Brabant en voorzitter van het Bestuurlijk Ketenberaad

Pieter Tops

Hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg en lector Politie en Openbaar Bestuur aan de Politieacademie, schreef het boek De achterkant van Nederland en het boek Een ongetemde buurt

Peter Noordanus

Voorzitter van het Strategisch Beraad Ondermijning

Nan van de Coevering

Teamleider Darkweb bij de Nationale Politie

Fons Jacobs

Voormalig burgemeester van de gemeente Helmond, werd in het verleden beveiligd tegen externe dreigingen

Patrick van den Brink

Directeur van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, toonaangevend kenniscentrum dat instrumenten ontwikkelt en implementeert voor gemeenten om de veiligheid te vergroten

Sprekers interactieve sessies


 • Jurriaan Souer, initiatiefnemer van Shinto Labs en docent op de cursus Big Data en Beleid in vrede, recht en veiligheid, ontwikkelaar van data analyse oplossingen voor de overheid
 • Robby Philips, Pre-Sales & Partner Manager bij BusinessForensics en voormalig software specialist bij IBM, gespecialiseerd in oplossingen ter voorkoming van financiële- en reputatieschade als gevolg van frauduleuze transacties en onvoorziene bedrijfsrisico’s in de financiële sector zoals banken en verzekeraars
 • Ron Nieuwendijk, onderzoeker bij Hoffmann Bedrijfsrecherche, een particulier onderzoeksbureau, verricht onderzoeken op het terrein van interne fraude voor de overheid, het bedrijfsleven en instellingen
 • Joey van Haasen, Accountmanager Meld een Vermoeden
 • Claudia van Dongen, coördinator wijkgerichte aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit bij de Gemeente Tilburg
 • Irene Dijkstra, omgevingsmanager bij de Gemeente Tilburg
 • Peter Van Dusseldorp, programmamanager aanpak ondermijning bij de gemeente Gouda en verandermanager bij het RIEC Den Haag
 • Thomas Bernard, Boete Fraude Coördinator bij de Belastingdienst Oost Brabant
 • Gijs van Poppel, projectleider locatiegebonden problematiek bij het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Zeeland, West-Brabant & Oost-Brabant
 • Jochem Spoorendonk, projectleider aanpak ondermijning buitengebied bij de Provincie Noord-Brabant
 • Freek Pecht, coördinator synthetische drugs bij Politie Zeeland- West-Brabant
 • Jeroen van den Broek, programmamanager bij de Taskforce Brabant-Zeeland
 • Greetje Bos, wethouder Leefbaarheid en Wijkveiligheid bij de gemeente Breda en voormalig officier van justitie bij het Openbaar Ministerie
 • Franc Pommer, advocaat bij Hekkelman Advocaten & Notarissen, docent op de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid, de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning, de cursus Bestuursrechtelijk handhaven, de cursus APV & Bijzondere Wetten en de opleiding Bibob coördinator, gespecialiseerd in openbare- orderecht
 • Bo van der Meer, operationeel specialist bij de Financial Intelligence Unit, overheidsinstantie waaraan alle meldingsplichtigen ongebruikelijke transacties of zaken waarvan zij vermoeden dat ze te maken hebben met witwassen van geld of financiering van misdaden melden
 • Jonas Stuurman en Joost van den Tillaart, docenten Integrale Veiligheid bij de Avans Hogeschool en onderzoekers bij het Lectoraat Ondermijning van het Expertisecentrum veiligheid
 • Jacco Lievaart, programmamanager bij de Omgevingsdienst Rivierenland en spreker op het congres Milieucriminaliteit
 • Joost Vos, partner bij RONT Management Consultants en docent op de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning
 • John Bardoel, adviseur bij Seinpost, heeft ruime ervaring in de aanpak van centrumgebieden, winkelgebieden, vakantieparken, bedrijventerreinen en kantoorlocaties
 • Meindert Leutscher, mede eigenaar en senior consultant bij Best Advies en Trainingsbureau Ondermijning (BADOM), een initiatief van (ex-) politiemedewerkers, lokale bestuurders en het ervaren managementadviesbureau Leutscher Consult, gericht op professionals binnen lokale en landelijke overheden en bedrijfsleven met als hoofddoel het creëren van bewustwording inzake ondermijnende criminaliteit als noodzakelijke basis voor preventie
 • Koen van Polanen, directeur van Ruimtemeesters, hét bureau dat de publieke en private sector voorziet van praktische en effectieve oplossingen op ruimtelijke en juridische vraagstukken en capaciteitsproblemen binnen de vakgebieden ruimtelijke ordening, bouwkunde, milieu, bestuurs- en privaatrecht
 • Eric Hertogh, projectleider en innovator op het gebied van zware criminaliteitsbestrijding bij de Taskforce Brabant Zeeland – Smart Cell Follow the Money
 • Edwin Metgod, adviseur analyse bij DataExpert, de kennis- en technologiepartner op het gebied van criminaliteitsbestrijding en databeveiliging
 • Tijmen Leijen, coördinator ondermijnende criminaliteit bij de gemeente Tilburg
 • Henk de Vries, beleidsadviseur veiligheid bij MB-ALL, dé partner van meer dan 130 gemeenten en omgevingsdiensten in Nederland bij het ontwikkelen en in stand houden van een veilige en leefbare omgeving en expert in toezicht, juridische diensten, beleidsontwikkeling en detachering
 • Frank Verkoijen, directeur van Leisurebrains

Datum

Congres: 18 september 2019
Masterclass: 19 september 2019

Locatie

LocHal Tilburg
Burgemeester Brokxlaan 1000
5041 SG Tilburg

 


Voor wie bestemd?

Beleidsmakers, -medewerkers, teamleiders, (programma)managers, coördinatoren, adviseurs en juristen openbare orde en veiligheid, toezicht en handhaving bij:

 • Gemeenten
 • Provincies
 • Rijk
 • Politie
 • Openbaar Ministerie
 • Regionale samenwerkingsverbanden (Regionale Informatie en Expertise Centra, Veiligheidshuizen,  Regionale Omgevingsdiensten)
 • Douane
 • Bijzondere opsporingsdiensten
 • Accountancybureaus
 • Advocatenpraktijken

Uw investering

Werkzaam in de publieke sector                            
     
Congres       € 499,-
Excursie    
 
€ 499,-
Congres + Masterclass       € 899,-

 

Werkzaam voor de publieke sector                        
     
Congres    
 
€ 799,-
Excursie    
 
€ 799,-
Congres + Masterclass       € 1.599,-

 

De investering voor deelname aan dit seminar is inclusief koffie en thee, lunch en borrel.

AanmeldenLegitimatie

Met het oog op de strenge veiligheidsvoorschriften dient u zich op de dag van het congres te legitimeren. Alleen namen op de aanwezigheidslijst worden toegelaten. Dit betekent dat de deelnamebewijzen niet overdraagbaar zijn zonder dat dit vooraf aan ons is medegedeeld. Wij rekenen op uw begrip.


Ook interessant voor u:

Bent u opzoek naar meer verdieping? Dan zijn onderstaande opleidingen zeer interessant voor u en/of uw collega's!

 


Meer informatie

Heeft u vragen over het Congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit? Heeft u interesse in deelname met meerdere collega's? Of heeft u vragen over een van bovenstaande opleidingen?

Neem dan, geheel vrijblijvend, contact op met onze congresadviseur:

140x140


Tonnie van Zanten

t.van.zanten@sbo.nl
040 - 2 972 780

 


Volg ons ook op:

 

 


Masterclass 19 september 2019

Masterclass: Omgang met agressie, geweld en intimidatie tegen publieke dienstverleners


Aansluitend aan het congres wordt de masterclass Omgang met agressie, geweld en intimidatie tegen publieke dienstverleners georganiseerd.

Agressie, intimidatie en geweld tegen publieke dienstverleners
 • Wat kan worden verstaan onder agressie, intimidatie en geweld?
 • Wat is de aard en omvang van agressie, intimidatie en geweld tegen publieke dienstverleners?
 • Welke verschijningsvormen van agressie, intimidatie en geweld doen zich voor? En wat is de impact hiervan op uw medewerkers, uw organisatie en de samenleving?
 • Waarom is het van het grootste belang dat u agressie, intimidatie en geweld tegen uw medewerkers waar mogelijk voorkomt en beperkt?
Het signaleren, inventariseren en evalueren van kwetsbaarheden en risico’s
 • Wat betekent agressie, intimidatie en geweld tegen publieke dienstverleners voor uw organisatie? En welke risico’s loopt uw organisatie?
 • Welke agressie-, intimidatie- en geweldsincidenten doen zich voor in uw organisatie? Op welke dagen, tijdstippen en plaatsen vinden de meeste incidenten plaats?
 • Hoe brengt u risicovolle processen en kwetsbare functies binnen uw organisatie in kaart en toetst u op de aanwezigheid van veiligheidsmaatregelen?
 • Bij welke taken of werkzaamheden doen zich de meeste incidenten voor? En wat zijn de belangrijkste aanleidingen en gevolgen van agressie, intimidatie en geweld tegen uw medewerkers?
 • Op welke wijze beoordeelt u potentiële risico’s en kwetsbaarheden?
 • Hoe vertaalt u de risicoanalyse naar een concreet plan van aanpak?
Aan de slag met uw plan van aanpak
 • Hoe komt u tot een plan van aanpak ter voorkoming van agressie, intimidatie en geweld tegen uw medewerkers?
 • Wie ontwikkelt, onderhoudt en accordeert het?
 • Wie betrekt u bij het ontwikkelen van het plan van aanpak? En waarom?
 • Welke stappen neemt u bij de realisatie van het plan van aanpak?
 • Hoe vertaalt u het plan van aanpak naar een concreet uitvoeringsprogramma?
 • Op welke manier legt u verantwoording af over de voortgang van het plan van aanpak, genomen veiligheidsmaatregelen en bereikte resultaten?
Instrumenten en veiligheidsmaatregelen
 • Welke instrumenten en veiligheidsmaatregelen heeft u tot uw beschikking voor het voorkomen dan wel beperken van agressie, intimidatie en geweld tegen uw medewerkers?
 • Op welke manier beïnvloedt u het persoonlijk gedrag en verbetert u het veiligheidsbewustzijn van uw medewerkers?
 • Waarom mogen voorlichting en onderricht niet ontbreken?
 • Hoe formuleert u huisregels en gedragsregels om het aantal agressie-, intimidatie- en geweldsincidenten te reduceren? En hoe informeert u uw medewerkers hierover?
 • Hoe zet u een meld- en registratiesysteem op? En op welke wijze registreert u incidenten?
 • Hoe bewaakt u de voortgang van genomen veiligheidsmaatregelen en adviseert u het management hierover?
Veilige werkomgeving
 • Hoe creëert u een veilige werkomgeving voor uw medewerkers?
 • Over welke voorzieningen (o.a. toegangscontrole en camerasysteem) moet uw organisatie beschikken?
 • Op welke manier komt u tot een juiste balans tussen gastvrijheid en veiligheid?
De publieke dienstverlener als frontlijnwerker
 • Op welke manier geven uw medewerkers invulling aan de uitoefening van hun dagelijkse werkzaamheden?
 • Met welke veiligheidsrisico’s (intimidatie, agressie en geweld) hebben uw medewerkers te maken bij het uitoefenen van hun werkzaamheden? En hoe gaan zij daarmee om?
 • Hoe voorkomt u dat uw medewerkers bij het uitoefenen van hun werkzaamheden in een bedreigende situatie terechtkomen?
 • Op welke manier kunnen uw medewerkers zich zelf beschermen wanneer zij toch in een bedreigende situatie terechtkomen?
 • Hoe vergroot u de weerbaarheid van uw medewerkers?
 • Op welke manier traint u uw medewerkers in het voorkomen van en het omgaan met agressie, intimidatie en geweld?
Incidentenregistratie en aangiftebeleid
 • Hoe brengt u de aard en omvang van agressie, intimidatie en geweld tegen uw medewerkers in uw organisatie in kaart?
 • Op welke manier stimuleert u uw medewerkers tot het melden van agressie-, intimidatie-, en geweldsincidenten?
 • Hoe kunt u uw medewerkers ondersteunen bij het bespreekbaar maken van agressie-, intimidatie-, en geweldsincidenten?
 • Hoe kan uw organisatie namens de medewerker aangifte doen van een incident?
 • Op welke manier kunt u de (materiële en immateriële) schade van het slachtoffer op de dader verhalen?
Psychosociale aspecten van agressie- en geweldsincidenten
 • Wat zijn veelal de ‘emotionele’ reacties die volgen op agressie-, intimidatie- en geweldsincidenten?
 • Hoe verhouden deze reacties en het begrip trauma zich tot elkaar?
 • Welke psychodynamische processen doen zich voor op individueel- , organisatie- en samenlevingsniveau? En hoe beïnvloeden deze processen elkaar?
 • Wat zijn de ‘first needs’ van uw medewerkers na agressie, intimidatie en geweld?
 • Wat betekent de nasleep van een incident voor uw medewerkers?
 • Op welke manier kunt u uw medewerkers het beste ondersteunen?
 • Wat zijn de risico’s op het psychosociaal welbevinden en gezondheid van uw medewerkers? En wat betekent dit voor de organisatie van opvang en nazorg in uw organisatie?

Fons Jacobs, voormalig burgemeester van de gemeente Helmond, werd in het verleden beveiligd tegen externe dreigingen

Patrick van den Brink, directeur van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, toonaangevend kenniscentrum dat instrumenten ontwikkelt en implementeert voor gemeenten om de veiligheid te vergroten

Partners

 

Participeren aan het congres?

Wij zijn op zoek naar partners die een (inhoudelijke) bijdrage willen leveren aan het congres Ondermijning & georganiseerde criminaliteit, bijvoorbeeld door een interessant project of vernieuwende aanpak te presenteren op deze dag.

Partnership

Op het congres Ondermijning & georganiseerde criminaliteit bieden wij u een platform om uw organisatie te tonen. Er zijn verschillende mogelijkheden om uw organisatie te laten zien. Wat kunt u als partner verwachten?

Uw aanwezigheid op het congres Ondermijning & georganiseerde criminaliteit

Wij bieden u een platform op het congres Ondermijning & georganiseerde criminaliteit, waar u in contact komt met deelnemers. Zo kunt u een sessie leiden of aanwezig zijn met uw eigen stand.

 

Geïnteresseerd in een samenwerking?

Wilt u als partner een bijdrage leveren aan het congres? (bijvoorbeeld door een sessie te verzorgen of met een stand aanwezig te zijn op de beursvloer) dan kunt u contact opnemen met:

Liz Boeren -de Bie
Tel: 06 - 11 33 46 94

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor dit congres. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit start op 18 & 19 september 2019 in LocHal Tilburg!

Congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Onze privacy-policy

Inlogcode: