Succesvol verstoren van criminele netwerken en verbindingen

18 september 2024

Ondermijning Innovatie Award

We reiken deze award uit aan het meest innovatieve samenwerkingsverband in de aanpak van ondermijning. Wie neemt dit jaar deze felbegeerde award mee naar huis? In 2023 kreeg NSOC de Ondermijning Innovatie Award uitgereikt en gekozen als winnaar!

Deze prijs is toegekend voor JUR, de Juridische Uitleg Robot. Met deze chattool kunnen straks eenvoudig wetteksten, taken, bevoegdheden door onder andere politiemensen op straat worden opgezocht!

Wil jij in 2024 deze felbegeerde award mee naar huis nemen? Meld jouw nominatie aan via liz.boeren@sbo.nl o.v.v. ‘ondermijning innovatie award’.

Eerste keynote(s):

Marcel Bouwman
Head Anti Fraud, Nationale Nederlanden

Vroegboekkorting

Wil je profiteren van €100,- vroegboekkorting? Schrijf je dan in vóór 1 augustus 2024!

Ik wil me inschrijven

Congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit

Overheden, bedrijven en burgers ondervinden schade van ondermijnende criminaliteit, waarbij de integriteit van de samenleving in het geding is en waarbij de directe woon, werk- en leefomgeving wordt bedreigd. Criminelen verplaatsen zich van de onder- naar de bovenwereld. Ze misbruiken plaatselijke infrastructuren en faciliteiten waardoor overheden door het verlenen van vergunningen, het verstrekken van subsidies of het gunnen van overheidsopdrachten mogelijk onbedoeld criminele activiteiten faciliteren. Hierdoor kunnen malafide economische machtposities binnen de samenleving ontstaan die zijn opgebouwd met crimineel vermogen. 

Official Host

 

 

Onderwerpen die tijdens het congres aan bod kwamen:

 • Rechtmatig en doelmatig aanpakken van ondermijnende georganiseerde criminaliteit
 • Beproefde barrières en interventies om ondermijnende georganiseerde criminaliteit te voorkomen dan wel te bestrijden
 • Informatie gestuurd (samen)werken ten behoeve van de aanpak van ondermijnende georganiseerd criminaliteit
 • Publiek private samenwerking bij de aanpak van ondermijnende activiteiten van criminele netwerken
 • Innovatieve sociale en technologische innovaties in de strijd tegen ondermijnende georganiseerde criminaliteit

 

Sprekers 2023:

 

Ton Heerts
Burgemeester, Gemeente Apeldoorn 

 

Joost van Slobbe
Directeur, Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC)

Wynand Brants
Hoofd Politieke Ambtsdragers en Weerbaarheid, Ministerie van BZK

Michiel Zwinkels
Hoofdofficier, Functioneel Parket


Programma Ondermijning & Georganiseerde criminaliteit | 2023

09:00 – 09:30

INLOOP EN REGISTRATIE

09:30 – 09:45

OPENING DOOR DE BURGEMEESTER VAN APELDOORN EN DE DAGVOORZITTER

Ton Heerts

Burgemeester, gemeente Apeldoorn


Xander Beenhakkers

Hoofd Operatiën, Politie eenheid Limburg


09:45 – 10:15

SAMENWERKEN IN DE STRIJD TEGEN ONDERMIJNENDE GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT

 • Hoe kunnen we samen meer zicht en grip krijgen op ondermijnende georganiseerde criminaliteit?
 • Hoe zet NSOC zich samen met haar partners in om criminele netwerken duurzaam te verstoren en Nederland weerbaarder en minder aantrekkelijk te maken voor de internationale misdaad?
 • Welke nieuwe methoden kunnen bijdragen om de financiële verwevenheid van onder- en bovenwereld bloot te leggen en te ontvlechten?

Joost van Slobbe

Directeur, Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC)


10:15 – 10:45

AANPAK VAN CRIMINELE GELDSTROMEN

 • Welke rol speelt crimineel vermogen in de ondermijnende georganiseerde criminaliteit?
 • Hoe pak je criminele geldstromen aan om criminele netwerken te frustreren?
 • Op welke manier kan crimineel vermogen worden getraceerd en afgepakt?
 • Wat te doen met crypto?

Michiel Zwinkels

Hoofdofficier, Functioneel Parket


10:45 – 11:15

KOFFIEBREAK

11:15 – 11:45

VERHARDING IN DE ONDERWERELD EN DE GEVOLGEN VOOR DE BOVENWERELD

 • Hoe ontwikkelt de onderwereld zich ten opzichte van de bovenwereld?
 • Wat betekent de verharding in de onderwereld voor de bovenwereld?
 • Hoe kunnen we de strijd aangaan met de onderwereld?

MYSTERY GUEST

None


11:45 – 12:15

DE ROL VAN HET BESTUUR IN DE AANPAK VAN ONDERMIJNING

 • De ontwikkeling van de bestuurlijke aanpak in ondermijning.
 • Hoe kunnen we de bestuurder verder ondersteunen in de aanpak van ondermijning?
 • Wat is daar voor nodig?
   

Wynand Brants

Hoofd Politieke Ambtsdragers en Weerbaarheid, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties


12:15 – 12:30

PRIJSUITREIKING ONDERMIJNING INNOVATIE AWARD EN PRESENTATIE WINNAAR

Xander Beenhakkers, Hoofd Operatien, Politie eenheid Limburg
Ben Kokkeler, Directeur, Centrum voor Veiligheid en Digitalisering
Hanneke ter Veen, Wetenschappelijk onderzoeker, Politieacademie
Liz Boeren, Congres- en opleidingsmanager, SBO

12:30 – 13:30

LUNCHPAUZE

13:30 – 14:30

WORKSHOPRONDE 1

Kies één van de volgende workshops: 

1 VEILIGHEIDSINFORMATIEKNOOPPUNT
 • Hoe ondersteunt het veiligheidsinformatieknooppunt gemeenten in de uitvoering van de regierol en de wettelijke taken binnen de veiligheid, toezicht, handhaving, preventie en vergunningen?
 • Op welke manier kan een overzicht worden verkregen van het netwerk van een subject of object?
 • Hoe kan met behulp van het veiligheidsinformatieknooppunt ondermijnende criminaliteit worden aangepakt?
 • Welke stappen moeten genomen worden om een veiligheidsinformatieknooppunt op te zetten?

Edwin Metgod, adviseur, Dataexpert


2 Het herkennen van de signalen van zorgcriminaliteit en een doorkijkje in de aanpak
 • Wat is het verschil tussen zorgcriminaliteit en zorgfraude?
 • Welke signalen zijn er te herkennen?
 • Wat speelt er op het gebied van ZZP-ers die actief zijn in de zorg?
 • Op welke manier kan je starten met de aanpak van zorgcriminaliteit?

Regionaal Informatie en Expertise Centrum Oost-Nederland


3 DE AANWIJZING VAN BRANCHES, GEBIEDEN EN GEBOUWEN ALS VERGUNNINGSPLICHTIG
 • Wat zijn de doelen?
 • Hoe onderbouw je de noodzaak even evenwichtigheid ervan?
 • Welke lessen kunnen worden geleerd uit de (rechts)praktijk?

Franc Pommer, advocaat, Hekkelman Advocaten en Notarissen


4 GEÏNTEGREERDE AANPAK VAN ONDERMIJNENDE GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT IN BELGIË
 • Hoe kom je tot een geïntegreerde aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit?
 • Op welke manier kun je strafrechtelijke, bestuursrechtelijke en financiële maatregelen gecombineerd inzetten?
 • Wat zijn belangrijke succesfactoren voor een geïntegreerde aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit?

Clara Vanquekelberghe, coördinator van het ARIEC


5 VEILIG, VERANTWOORD EN VITAAL ONDERNEMINGSKLIMAAT OP EEN BEDRIJVENTERREIN
 • Op welke manier normaliseer je de situatie op een kwetsbaar bedrijventerrein dat een voedingsbodem vormt voor misstanden?
 • Hoe bevorder je een veilig, verantwoord en vitaal ondernemingsklimaat op een bedrijventerrein waar legale en illegale activiteiten van bonafide en malafide ondernemers met elkaar zijn verweven?
 • Op welke manier kun je bonafide ondernemers behouden en malafide ondernemers weren op een bedrijventerrein?

Elise Koster de Gelder, stadsmarinier, gemeente Capelle aan den IJssel
Marjoke van Ommen, stadsmarinier, gemeente Capelle aan den IJssel
Sander van Beek, adviseur Platform Veilig Ondernemen regio Rotterdam

14:30 – 15:30

WORKSHOPRONDE 2

Kies één van de volgende workshops: 

6 ZICHT OP ONDERMIJNING
 • Hoe verkrijg je zicht op verschijningsvormen van ondermijnende criminaliteit?
 • Op welke manier kun je op basis van een verkregen informatiepositie gericht interveniëren tegen verschijningsvormen van ondermijnende criminaliteit?
 • Hoe kun je jouw informatiepositie in samenwerking met partners verder uitbouwen en versterken?

Andy Clijnkkwartiermaker Zicht op Ondermijning bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties


7 DATAGEDREVEN AANPAK ONDERMIJNING: VAN GECONTROLEERDE SIGNAALOPVOLGING TOT GEAVANCEERDE ANALYSES
 • Op welke manier versterk je jouw informatiepositie ten aanzien van fenomenen en signalen van ondermijning?
 • Hoe verzamel, registreer, analyseer en verrijk je informatie?
 • Op welke manier kun je op basis van de verkregen informatiepositie ondermijning gericht aanpakken?
 • Hoe bundel je signalen, analyses, acties, en privacy protocol in een dossier?

Jurriaan Souer, product strategist, Shintō Labs
Gert Jan Kloppenburg, analist, Gemeente Ede


8 SAMEN WEERBAAR
 • Op welke manier ondermijnt de onderwereld de bovenwereld?
 • Hoe werken veiligheidspartners in Gelderland-Midden integraal samen in het districtelijke programma Samen Weerbaar om ondermijning tegen te gaan?
 • Wat zijn succesfactoren voor een succesvolle samenwerking?

Willem Bronkhorst, districtelijke programma coördinator Ondermijning Gelderland-Midden/Samen Weerbaar
Nicolette Kerkhof Mogot, accountmanager van het district Gelderland-Midden bij het RIEC Oost-Nederland


9 FINANCIAL CRIME SCRIPTING
 • Wat is financial crime scripting en hoe kan deze methodiek bijdragen aan de aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit?
 • Op welke manier kan met behulp van de methodiek financial crime scripting het criminele bedrijfsproces, de financiële aspecten van ondermijnende georganiseerde criminaliteit en het witwassen van criminele winsten in kaart worden gebracht?
 • Hoe kan financial crime scripting de integrale samenwerking bevorderen in de aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit?

Manon Kostense, projectleider bij team Xplore, een samenwerking tussen het Functioneel Parket (Openbaar Ministerie) en de FIOD
Thom Snaphaan, onderzoeker bij het Centre of Expertise Veiligheid & Veerkracht (V&V) van Avans Hogeschool en verbonden aan de lectoraten Ondermijning, Recht & Veiligheid, en Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties


10 WEERBARE TOERISTISCHE SECTOR

Het gaat goed met de toeristische sector in Nederland. En dus is deze branche aantrekkelijk voor de onderwereld. Recreatieparken en jachthavens zijn interessant voor investeerders, maar juist ook voor mensen met minder goede intenties die graag onder de radar blijven. In deze sessie gaan we in op een aantal aspecten van ondermijning in de toeristische sector:

 • Welke vormen van ondermijning kom je tegen op recreatieparken en jachthavens en hoe herken je deze?
 • Waarom loont het om de toeristische sector weerbaar te maken tegen de invloeden van georganiseerde criminaliteit?
 • Waarom is het verstandig om te kiezen voor een preventieve aanpak?
 • Hoe houd je zicht op alle partijen in jouw regio die zich ook met deze problematiek bezighouden?

Ook delen we ervaringen vanuit de projecten Handhavingsknelpunt Recreatieparken en Jachthavens(repressief) èn Regiodeal Zuid-Hollandse Delta (preventief).

Henk de Vries, strategisch adviseur veiligheid, MB-ALL
Lynn van Kooten, adviseur buitengebied, PVO Rotterdam

15:30 – 16:00

KOFFIEBREAK

16:00 – 17:00

WORKSHOPRONDE 3

Kies één van de volgende workshops: 

11 OVERHEID PAKT PROMINENTE EN ZICHTBARE POSITIE IN DE AANPAK ONDERMIJNING  
 • Op welke wijze kun je op basis van een barrière model op lange termijn criminele activiteiten beëindigen? 
 • Op welke wijze vindt het samenspel tussen politie, gemeente en OM dan plaats?
 • Hoe kunnen we daarbij meteen onze informatie positie als overheid in de wijk versterken?
 • Welke knelpunten en kansen kom hierbij tegen als overheid (intern/extern)?

Ton Heerts, burgemeester, gemeente Apeldoorn
Sjoerd Obbink, teamchef, politie Apeldoorn


12 INFORMATIE GESTUURD WERKEN BIJ DE AANPAK VAN ONDERMIJNENDE CRIMINALITEIT
 • Wat is het belang van informatie gestuurd (samen)werken?
 • Hoe werk je informatie gestuurd (samen) bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit?
 • Wat is er nodig om succesvol informatie gestuurd (samen) te werken?

Aniek Voorhuis, adviseur integrale veiligheid, gemeente Tiel


13 REGIONAAL SAMENWERKEN AAN DE AANPAK VAN ONDERMIJNENDE GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT
 • Hoe werk je regionaal samen aan de aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit?
 • Wat zijn belangrijke succesfactoren voor regionale samenwerking ten behoeve van de aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit?
 • Wat kunnen we leren van praktijkvoorbeelden van regionale samenwerking rond de aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit?

Mariska Rijneveld, coördinator bij het Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland


14 REGIONAAL SAMENWERKEN AAN DE AANPAK VAN MENSENHANDEL
 • Hoe werk je regionaal en integraal samen aan de aanpak van mensenhandel?
 • Op welke manier kun je mensenhandel (waar mogelijk) voorkomen door het opwerpen van barrières en (waar nodig) bestrijden met het inzetten van interventies?
 • Hoe kunnen daders van mensenhandel worden aangepakt en hun slachtoffers de hulp ontvangen die zij nodig hebben?

Michiel Hamhuis, Claudia Stam en Ilse Sanders
Procesmanagers bij het Kenniscentrum Mensenhandel Twente


15 HET VERGAREN VAN INLICHTINGEN OVER ONDERMIJNENDE CRIMINELE ACTIVITEITEN
 • Hoe gaat het Team Criminele Inlichtingen te werk?
 • Op welke manier wordt heimelijk informatie vergaard?
 • Acquisitie in de Tussenwereld

Acquisiteur, bij het Team Criminele Inlichtingen bij de Politie eenheid Oost-Brabant

17:00 – 18:00

AFSLUITING CONGRES MET BORREL

Sprekers 2024

img-Marcel Bouwman
Marcel Bouwman

Head Anti Fraud, Nationale Nederlanden

Sprekers 2023

img-Ton Heerts
Ton Heerts

Burgemeester, Gemeente Apeldoorn

img-Joost van Slobbe
Joost van Slobbe

Directeur, Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC)

img-Wynand Brants
Wynand Brants

Hoofd Politieke Ambtsdragers en Weerbaarheid, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

img-Michiel Zwinkels
Michiel Zwinkels

Hoofdofficier, Functioneel Parket

img-Andy Clijnk
Andy Clijnk

Kwartiermaker Zicht op Ondermijning bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

img-Xander Beenhakkers
Xander Beenhakkers

Hoofd Operatiën, Politie Eenheid Limburg

img-Sjoerd Obbink
Sjoerd Obbink

Teamchef, Politie Apeldoorn

img-Michiel Hamhuis
Michiel Hamhuis

Procesmanager bij het Kenniscentrum Mensenhandel Twente

img-Claudia Stam
Claudia Stam

Procesmanager bij het Kenniscentrum Mensenhandel Twente

img-Ilse Sanders
Ilse Sanders

Procesmanager bij het Kenniscentrum Mensenhandel Twente

img-Aniek Voorhuis
Aniek Voorhuis

Adviseur integrale veiligheid, gemeente Tiel

img-Clara Vanquekelberghe
Clara Vanquekelberghe

Coördinator van het ARIEC

img-Mariska Rijneveld
Mariska Rijneveld

Coördinator bij het Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland

img-Manon Kostense
Manon Kostense

Projectleider bij team Xplore, een samenwerking tussen het Functioneel Parket (Openbaar Ministerie) en de FIOD

img-Elise Koster de Gelder
Elise Koster de Gelder

Stadsmarinier, gemeente Capelle aan den IJssel

img-Marjoke van Ommen
Marjoke van Ommen

Stadsmarinier, gemeente Capelle aan den IJssel

img-Willem Bronkhorst
Willem Bronkhorst

Districtelijke programma coördinator Ondermijning Gelderland-Midden/Samen Weerbaar

img-Edwin Metgod
Edwin Metgod

Adviseur, DataExpert

img-Henk de Vries
Henk de Vries

Strategisch Adviseur Veiligheid, MB-ALL

img-Lynn van Kooten
Lynn van Kooten

Adviseur Buitengebied, PVO Rotterdam

img-Jurriaan Souer
Jurriaan Souer

Product Strategist, Shintō Labs

img-Gert Jan Kloppenburg
Gert Jan Kloppenburg

Analist, Gemeente Ede

img-Franc Pommer
Franc Pommer

Advocaat, Hekkelman Advocaten en Notarissen

img-Thom Snaphaan
Thom Snaphaan

Onderzoeker bij het Centre of Expertise Veiligheid & Veerkracht (V&V) van Avans Hogeschool en verbonden aan de lectoraten Ondermijning, Recht & Veiligheid, en Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties

img-Nicolette Kerkhof Mogot
Nicolette Kerkhof Mogot

Accountmanager van het district Gelderland-Midden bij het RIEC Oost-Nederland

img-Sander van Beek
Sander van Beek

Adviseur, Platform Veilig Ondernemen regio Rotterdam

Spreker Excursie

img-Ben Kokkeler
Ben Kokkeler

Directeur van het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering en lector digitalisering en veiligheid bij het expertisecentrum veiligheid van de Avans Hogeschool

Algemene Informatie

Dit congres en de excursie vinden oplaats op 26 & 27 september 2023.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

Dag Datum Tijd Locatie
Congres 19 september 2024 09:30 - 16:45 Volgt zo spoedig mogelijk
Excursie 20 september 2024 09:30 - 16:00 Volgt zo spoedig mogelijk

Aanmelden »

 

Congres locatie: 
Volgt zo spoedig mogelijk

Heb je vragen of wil je deelnemen (met meerdere collega's). Neem dan contact op met:
Tonnie van Zanten | tonnie.van.zanten@sbo.nl | 040 - 2 972 780

Wil jij je op het congres profileren? Neem dan contact op met: 
Tjerk Eijsink | tjerk.eijsink@sbo.nl | 06 - 23 740 162


Jouw investering

Werkzaam in de publieke sector

  Met vroegboekkorting tot 1 augustus 2024 Vanaf 1 augustus 2024
Congres € 599,- € 699,-
Excursie € 599,- € 699,-
Congres + Excursie € 1.099,- € 1.199,-

Werkzaam voor de publieke sector

  Met vroegboekkorting tot 1 augustus 2024 Vanaf 1 augustus 2024
Congres € 999,- € 1.099,-
Excursie € 999,- € 1.099,-
Congres + Excursie € 1.799,- € 1.899,-

Aanmelden »

De investering voor deelname aan dit congres en/of excursie is inclusief koffie en thee, lunch, borrel en exclusief btw.

Tijdens de lunch zijn er altijd diverse vegetarische opties beschikbaar. 
Heb je een dieetwens of een allergie? Geef dit dan uiterlijk 2 weken voor congresdatum aan ons door via adviseur Tonnie van Zanten: tonnie.van.zanten@sbo.nl | 040 - 2 972 780

 

Legitimatie

Met het oog op de strenge veiligheidsvoorschriften vragen wij je op de dag van het congres te legitimeren. Alleen personen op de aanwezigheidslijst worden toegelaten. Dit betekent dat de deelnamebewijzen niet overdraagbaar zijn zonder dat dit vooraf aan ons is medegedeeld. Wij rekenen op je begrip. 


Ook interessant:

Jaaropleiding Integrale aanpak van ondermijning
Tijdens deze opleiding leer je gedurende een traject van een jaar hoe je samen met partners integraal werkt aan een aanpak van ondermijning in jouw regio.
Meer informatie >>

6-daagse cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning
Tijdens deze cursus leer je hoe je voorkomt dat criminele organisaties zich vestigen in jouw gemeente.
Meer informatie >>

3-daagse cursus Inzicht in criminologie
Tijdens deze cursus ontvang handvatten voor een effectief criminaliteits- en veiligheidsbeleid. Voorkom criminaliteit door te begrijpen wat de oorzaken zijn.
Meer informatie >>

4-daagse opleiding Datagedreven aanpak van ondermijning 
Tijdens deze opleiding leer je data inzichtelijk te maken en op de juiste manier in te zetten om ondermijning aan te pakken.
Meer informatie >>

 

Het programma is nog in ontwikkeling!

Wil je op de hoogte gehouden worden met betrekking tot het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit 2024? Laat hieronder dan gerust je gegevens achter!

Houd mij op de hoogte

Onze privacy-policy

Excursie 27 september 2023

 

Sterke luchthaven: de publiek-private aanpak van ondermijning op luchthaven Schiphol

Publieke en private partijen werken al langere tijd intensief samen om ondermijning op de luchthaven tegen te gaan. Vanuit het platform Sterke Luchthaven wordt integraal geïnvesteerd in het weerbaar maken van pashouders en werkprocessen op de luchthaven. Door het opwerpen van barrières, het verhogen van de awareness en meldingsbereidheid, onderzoek en analyse, en een gecombineerde inzet van toezicht, handhaving en opsporing wordt de luchthaven van binnenuit sterker gemaakt.

Ervaar zelf hoe Schiphol ondermijning aanpakt met een bezoek en rondleiding op Schiphol door het programmateam sterke luchthaven en ketenpartners!

Aanmelden »

Programma

Partner Excursie

08:30 uur

Ontvangst bij Orpheus in Apeldoorn

09:00 uur

Per bus naar opleidings-, training-, en kenniscentrum van de Koninklijke Marechaussee in Apeldoorn

09:30 uur

Presentatie en rondleiding bij opleidings-, training-, en kenniscentrum van de Koninklijke Marechaussee

11:00 uur

Per bus naar luchthaven Schiphol inclusief lunch 

13:00 uur

Ontvangst bij doorlaatpost

Bij de doorlaatpost van het beveiligd bedrijventerrein Schiphol-Oost, zal iedereen worden gecontroleerd.   

13:30 - 13:45 uur

Rondleiding met de bus over Schiphol-Oost 

Zodra iedereen is gecontroleerd, zal de bus naar de locatie rijden. Sprekers vanuit de Koninklijke Marechaussee en de Douane vertellen onderweg over de omgeving. 

13:45 - 14:00 uur

Ontvangst KLM Hangaar 10 en welkomst woord 

14:00 - 15:00 uur

Interactieve presentatie aanpak ondermijning op Schiphol 

Korte toelichting op de aanleiding van de integrale aanpak, de context van de luchthaven Schiphol, problematiek en huidige aanpak en activiteiten. 

15:00 - 15:50 uur

Rondleiding KLM-Hangaar en vliegtuig 

Het operationele gedeelte wordt verteld door de experts van KLM E&M. Er zal een korte rondleiding plaatsvinden door de hangaar, waarbij er (onder voorbehoud) een vliegtuig wordt bekeken. 

15:50 - 16:00 uur

Korte plenaire afsluiting

16:00 - 18:00 uur

Per bus naar Orpheus in Apeldoorn

Official Host 2023 

Kennispartners 2023

Participeren aan het congres?

Wij zijn op zoek naar partners die een (inhoudelijke) bijdrage willen leveren aan het congres Ondermijning & georganiseerde criminaliteit, bijvoorbeeld door een interessant project of vernieuwende aanpak te presenteren op deze dag.
 

Partnership

Op het congres Ondermijning & georganiseerde criminaliteit bieden wij je een platform om jouw organisatie te tonen. Er zijn verschillende mogelijkheden om jouw organisatie te laten zien. Wat kan je als partner verwachten?

Jouw aanwezigheid op het congres Ondermijning & georganiseerde criminaliteit

Wij bieden je een platform op het congres Ondermijning & georganiseerde criminaliteit, waar je in contact komt met deelnemers. Zo kun je een sessie leiden of aanwezig zijn met jouw eigen stand.

Geïnteresseerd in een samenwerking?

Wil je als partner een bijdrage leveren aan het congres? (bijvoorbeeld door een sessie te verzorgen of met een stand aanwezig te zijn op de beursvloer) dan kun je contact opnemen met:

Tjerk Eijsink
Tel: 06 - 23 74 01 62

Voer hier het wachtwoord in.

Inschrijven

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!