Congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit

Congres: 19 september 2018 | Masterclass 20 september 2018
De Lik Utrecht

Voorkom ondermijning veroorzaakt door
criminele netwerken

Op 20 en 21 september 2017 vond op The Hague Security Delta Campus in Den Haag, de internationale stad van vrede, recht en veiligheid het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit plaats waar ervaringsdeskundigen en experts werkzaam bij de overheid, wetenschap en het bedrijfsleven samenkwamen om kennis en ervaringen uit te wisselen over de aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit om zodoende van elkaar te leren.

Vanwege de animo voor de eerste editie van het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit wordt het congres op 19 en 20 september 2018 opnieuw georganiseerd (met een volledig vernieuwd programma).

Download de brochure


Tijdens het Congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit 2018 hoort u:
 • Hoe u een strategie bepaalt voor de aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit in uw gemeente
 • Op welke manier u barrières kunt opwerpen tegen criminele activiteiten die de samenleving ondermijnen
 • Welke bestuurlijke instrumenten u tot uw beschikking heeft voor de aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit
 • Op welke manier u samenwerkt met publieke en private partners aan de aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit
 • Wat u kunt leren van vooruitstrevende bedrijven uit binnen- en buitenland over innovatieve oplossingen voor veiligheidsvraagstukken

Bekijk het programma


O.a. deze experts op het podium:

 

Xander Beenhakkers

Dagvoorzitter van het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit

Emile Kolthoff

Lector Ondermijning bij het Expertisecentrum Veiligheid van de Avans Hogeschool

Désirée Schmalschläger

Burgemeester van de gemeente Nuth

Jan Brouwer

Hoogleraar Openbare Orde en Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen

Bekijk alle sprekers


Meer informatie

Heeft u vragen over het
Congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit?

Neem dan, geheel vrijblijvend, contact op met onze congresadviseur:

140x140


Tonnie van Zanten

t.van.zanten@sbo.nl
040 - 2 972 780


Vroegboekkorting

Meld u voor 1 april 2018 aan en profiteer van €400,- vroegboekkorting!


Volg ons ook op:

 

Bekijk het programma en de diverse excursies!

Download

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan de brochure te downloaden

Download (PDF)

Congres: 19 september 2018

Bekijk het programma

09.00
Ontvangst met koffie en thee op de beursvloer
09.30
Opening congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit

Xander Beenhakkers, hoofd veiligheid bij de gemeente Zoetermeer, hoofddocent van de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning en dagvoorzitter van het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit

09:45
Ondermijning en Georganiseerde Criminaliteit
 • Waarom is het van het grootste belang dat u ondermijning en georganiseerde criminaliteit een halt toe roept?
 • Op welke manier ondermijnt georganiseerde criminaliteit de samenleving?
 • Hoe voorkomt u dat criminele organisaties onbedoeld door de overheid worden gefaciliteerd?
 • Op welke manier voorkomt u vermenging tussen de onder- en bovenwereld?

Emile Kolthoff, lector Ondermijning bij het Expertisecentrum Veiligheid van de Avans Hogeschool, hoogleraar Criminologie aan de Open Universiteit, docent op de opleiding Integriteitscoördinator in het publieke domein en voormalig directeur van het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten

10.30
Aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit
 • Hoe bepaalt u een strategie voor de aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit?
 • Op welke manier kunt u barrières opwerpen tegen criminele activiteiten die de samenleving ondermijnen?
 • Hoe kunt u criminele netwerken ontmoedigen om zich te vestigen in uw gemeente? En hoe kunt u gevestigde criminele netwerken weren?

Désirée Schmalschläger, burgemeester van de gemeente Nuth, richt zich op de bestuurlijke aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit

11.15
Koffie en theepauze op de beursvloer
11.45
Wet- en regelgeving op het terrein van de aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit
 • Wat is de belangrijkste (nieuwe) wet- en regelgeving op het terrein van de aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit?
 • Welke bestuurlijke en juridische instrumenten (bestuursrecht, strafrecht) heeft u tot uw beschikking voor de aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit?
 • Hoe treedt u op tegen ondermijning en georganiseerde criminaliteit in uw gemeente?
 • Welke bevoegdheden heeft uw burgemeester om criminele netwerken in uw gemeente aan te pakken?

Jan Brouwer, hoogleraar Openbare Orde en Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, directeur van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid en docent op de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid

12.30
Lunchpauze op de beursvloer
Netwerken en inspiratie opdoen op de beursvloer

Tijdens de lunchpauze van het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit kunt u een bezoek brengen aan de beursvloer waar u innovatieve bedrijven uit binnen- en buitenland actief in het veiligheidsdomein ontmoet.

Interactieve sessies

Op het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit worden verschillende inspirerende sessies aangeboden. U kunt kiezen welk topic of welke spreker u het meest aanspreekt en deelnemen aan de desbetreffende sessie om kennis en ervaringen uit te wisselen. Er vinden drie sessierondes plaats.


13.30
Sessieronde 1
14.30
Sessieronde 2
15.30
Koffie en theepauze op de beursvloer
16:00
Sessieronde 3

Bekijk alle sessies

1: Aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit in de wijk
 • Hoe pakt u ondermijning en georganiseerde criminaliteit in uw wijk aan?
 • Op welke manier kunt u ondernemers en bewoners betrekken bij de aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit in uw wijk?
 • Hoe legt u duurzame verbindingen met partijen in uw wijk?

Ron van Gijn, juridisch beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid bij de gemeente ’s-Hertogenbosch en voormalig coördinator rechercheonderzoeken bij de politie


2: Aanpak van misstanden op voormalige vakantieparken
 • Hoe verkrijgt u zicht op voormalige vakantieparken die zich letterlijk en figuurlijk aan het zicht van de overheid onttrekken?
 • Op welke manier kunt u een opeenstapeling van fysieke en sociale problemen in voormalige vakantieparken voorkomen?
 • Hoe treedt u op wanneer de situatie dreigt te escaleren?

Arjan Stokreef, juridisch medewerker Bouwen, Ruimtelijke ordening en Milieu, projectleider Interventieacties Vakantieparken bij de gemeente Putten en docent op de opleiding Overlastcoördinator


3: Aanpak illegale en criminele vormen van kansspelen
 • Welke illegale en criminele vormen van kansspelen zijn er te onderscheiden?
 • Waarom is de Kansspelautoriteit in het leven geroepen?
 • Hoe houdt de Kansspelautoriteit toezicht op het veilig spelen in een eerlijke markt

Lucas Kneppelhout, adviseur integriteitsbeoordelingen bij de afdeling Toezicht & Aanbieder bij de Kansspelautoriteit, onafhankelijke toezichthouder die toeziet op een veilig en betrouwbaar kansspelaanbod


4. Big Data en de aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit
 • Hoe kunt u met behulp van Big Data ondermijning en georganiseerde criminaliteit aanpakken?
 • Op welke manier verkrijgt u zicht op criminele netwerken?
 • Hoe kunt u aan de hand van Big Data criminele netwerken in kaart brengen en gericht aanpakken?

Xander Beenhakkers, hoofd veiligheid bij de gemeente Zoetermeer, hoofddocent van de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning en dagvoorzitter van het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit


5: Veilig, verantwoord en vitaal ondernemingsklimaat op bedrijventerreinen
 • Op welke manier bevordert u een veilig, verantwoord en vitaal ondernemingsklimaat op bedrijventerreinen waar legale en illegale activiteiten van bonafide de en malafide de ondernemers met elkaar zijn verweven?
 • Hoe signaleert u criminele netwerken die gevestigd zijn op bedrijventerreinen en die zich aan het zicht van de overheid onttrekken?
 • Op welke manier treedt u op tegen criminele netwerken die met hun criminele activiteiten de samenleving ondermijnen en maakt u het bedrijventerrein aantrekkelijk voor bonafide de ondernemingen?
 • Hoe verstoort u gelegenheidsstructuren en bestrijdt u economische machtposities van criminelen en hun facilitators?

Marcel van de Ven, Stadsmarinier bij de gemeente Rotterdam en docent op de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning


6: Het leven van een crimineel
 • Hoe komt u in het criminele circuit terecht?
 • Welke factoren spelen een rol bij het ontstaan van een criminele carrière?
 • Hoe ziet het leven van een crimineel eruit?
 • Op welke manier kunt u overleven in het criminele circuit?

Michael Jacobs, ervaringsdeskundige en voormalig lid van een criminele organisatie


7: Informatiepositie van de gemeente op ondermijning en georganiseerde criminaliteit
 • Hoe zitten criminele netwerken in elkaar?
 • Op welke manier kunt u criminele netwerken in kaart brengen met behulp van Big Data?
 • Hoe kunt u criminele netwerken het beste aanpakken?
 • Welke interventiestrategieën werken wanneer en onder welke omstandigheden?

Paul Duijn, strategisch analist bij de FIOD opsporingsdienst van de Belastingdienst, docent op de cursus Big Data in het veiligheidsdomein en voormalig strategisch analist bij Europol en de Nationale Politie eenheid Den Haag, verricht aan de hand van Big Data onderzoek naar de aanpak criminele netwerken


8: Informatiepositie van de gemeente op ondermijning en georganiseerde criminaliteit
 • Hoe komt u tot een goede informatiepositie op het terrein van ondermijning en georganiseerde criminaliteit?
 • Op welke manier behoudt en versterkt u uw informatiepositie in samenwerking met uw partners?
 • Welke rol speelt een integrale informatievoorziening in de organisatie van een sluitende aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit?
 • Hoe zet uw organisatie en haar samenwerkingspartners haar capaciteit en middelen zo goed mogelijk in om ondermijning en georganiseerde criminaliteit effectief aan te pakken?

Robert van Brakel, directeur van C3 Group, maakt complexe samenwerking succesvol met slimme communicatieprocessen en gemakkelijke ICT ondersteuning
Luc Hoogstraten, senior adviseur veiligheid bij C3 Group en voormalig beleidsmedewerker veiligheid bij de gemeenten Montfoort en IJsselstein


9: Witwassen van crimineel vermogen
 • Wat kan worden verstaan onder witwassen?
 • Welke verschijningsvormen van witwassen zijn er te onderscheiden?
 • Wat is de aard en omvang van witwassen in Nederland?
 • Wat zijn veel voorkomende vormen van witwassen?
 • Welke excessen kunt u aantreffen?
 • Hoe kan het witwassen van crimineel vermogen worden voorkomen?

Erna van den Heuvel, medewerker bij het Financial Economic Crime team Fraud & Corporate Security van de Rabobank


10: Rijker Verantwoorden bij ondermijning
 • Hoe mobiliseert u mensen en middelen door rijker verantwoorden?
 • Hoe gaat u om met de verschillende verantwoordingsroutines en behoeften van partnerorganisaties?
 • Praktisch aan de slag met het Public Value Plan

Joost Vos, partner bij RONT Management Consultants en docent op de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning


11: Normalisatie woonwagenlocaties
 • Op welke manier normaliseert u de situatie op een woonwagenlocatie in uw gemeente?
 • Hoe houdt u toezicht op een woonwagenlocatie?
 • Hoe handhaaft u indien nodig?

Jeroen Kemna, projectmanager woonwagenzaken bij Be Flex en docent op de opleiding Overlastcoördinator
Ronny Saedt, directeur van RAAF advocaten, gespecialiseerd in huurrecht en vastgoedrecht


12: Defensie en de aanpak van georganiseerde criminaliteit
 • Wat zijn de specialismen van Defensie?
 • Op welke manier kan Defensie een bijdrage leveren aan de aanpak van georganiseerde criminaliteit?
 • Welke diensten kan Defensie leveren om criminele netwerken aan te pakken?

Eric Bervoets, criminoloog en auteur van het boek Defensiehulp, over de omvang en aard van de militaire bijstand aan de politie door andere eenheden dan de Koninklijke Marechaussee


13: Een nieuwe kijk op de Wet Damocles (artikel 13b Opiumwet)
 • De rechtspraak op het gebied van de Wet Damocles is behoorlijk aangescherpt. Welke lessen moeten hieruit voor de praktijk worden getrokken?
 • Welke ruimte heeft de gemeente om de Wet Damocles toe te passen bij drugsbestrijding met het oog op de rechtspraak?
 • Hoe kan het gemeentelijk Damoclesbeleid het beste worden vormgegeven?
 • Hoe is een goed besluit waarmee toepassing wordt gegeven aan de Wet Damocles opgebouwd?
 • Wat is het belang van een goede bestuurlijke politierapportage en hoe dient deze te worden vormgegeven?
 • Welke alternatieven zijn er als de Wet Damocles in een concreet geval niet passend of geschikt is?

Franc Pommer, advocaat bij Hekkelman Advocaten & Notarissen, docent bij de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid, de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning, de cursus Bestuursrechtelijk handhaven en de opleiding bibob coördinator, gespecialiseerd in openbare- orderecht17.00
Afsluiting met borrel op de beursvloer

Masterclass 20 september 2018

Masterclass: Predictive Profiling
Aansluitend aan het Congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit wordt de masterclass Predictive profiling georganiseerd.


Toepassen van predictive profiling
 • Wat kan worden verstaan onder predictive profiling?
 • Hoe werkt predictive profiling?
 • Waarvoor en onder welke omstandigheden kan de methodiek predictive profiling worden toegepast?
 • Wat zijn goede en slechte praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland op het terrein van predictive profiling en wat kunt u hiervan leren?

Signaleren van afwijkend gedrag

 • Op welke manier brengt u de omgeving in beeld en signaleert u afwijkend gedrag?
 • Hoe herkent en detecteert u afwijkend gedrag?
 • Op welke manier kunt u dreigende situaties vroegtijdig onderkennen?
 • Welke indicatoren zijn goede voorspellers van verkeerde bedoelingen?
 • Hoe krijgt u een beter inzicht in de situatie en signaleert u veranderingen in de omgeving?
 • Op welke manier kunt u inschatten of afwijkend gedrag en de verdachte indicatoren een dreiging vormen?

Verrichten van een dreigingsanalyse
 • Wat is het doel van het verrichten van een dreigingsanalyse?
 • Hoe komt u tot een dreigingsanalyse?
 • Op welke manier brengt u mogelijke dreigingen in kaart? En welke stakeholders betrekt u hierbij?
 • Welke dreigingen kunnen u treffen? En wat moet er beschermd worden en tegen wie?
 • Hoe beoordeelt u potentiele dreigingen en kwetsbaarheden?
 • Wat zijn de meest aannemelijke dreigingen? En onder welke omstandigheden kunnen deze dreigingen zich in meer of mindere mate voordoen?
 • Wat is de kans op deze dreigingen? En wat is de mogelijke (materiele en immateriële) schade als gevolg daarvan?
 • Dreigingen kennen kans en gevolg: hoe weegt u kleine kansen met grote gevolgen versus grote kansen met kleine gevolgen?
Opstellen van een interventiestrategie
 • Waar komt de dreiging vandaan? Met wie heeft u te maken? Waarin zijn ze geïnteresseerd? En wat is hun werkwijze om hun doel te bereiken?
 • Hoe bepaalt u een strategie om u te weren tegen dreigingen van buitenaf?
 • Op welke manier kunt u barrières opwerpen tegen kwaadwillende personen of groepen?
 • Welke interventiestrategieën werken wanneer en onder welke omstandigheden?
 • Hoe adviseert u over mogelijke dreigingen?
 • Op welke manier verschaft u inzicht in kwetsbaarheden, dreigingen en mogelijke gevolgen?
 • Hoe kunt u de voorgestelde interventiestrategie uitdragen en verdedigen?
Leo Mulder, directeur van Q-share, en voormalig inspecteur bij de Politie, kaptein bij de Koninklijke Marechaussee en docent bij de Politieacademie
Peter van den Berg, directeur van Nationaal Trainingscentrum Beveiligingsbranche en voormalig docent bij de Politieacademie

Xander Beenhakkers

Dagvoorzitter van het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit

Emile Kolthoff

Lector Ondermijning bij het Expertisecentrum Veiligheid van de Avans Hogeschool

Désirée Schmalschläger

Burgemeester van de gemeente Nuth

Jan Brouwer

Hoogleraar Openbare Orde en Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen


Datum

Congres: 19 september 2018
Masterclass: 20 september 2018

Locatie

De Lik Utrecht
Wolvenplein 27
3512 CK Utrecht
+31 30 696 61 22

 
 

Bestemd voor:

 • Gemeenten
 • Provincies
 • Rijksoverheid
 • Politie
 • Openbaar Ministerie
 • Regionale Informatie en Expertise Centra
 • Belastingdienst
 • Koninklijke Marechaussee
 • FIOD
 • Douane
 • Veiligheidshuizen
 • Bijzondere opsporingsdiensten
 • Accountancybureaus
 • Advocatenpraktijken

 


Uw investering

Werkzaam in de publieke sector Tot 1 april  Tot 1 juli  Vanaf 1 juli
Congres € 299  € 399 € 499,-
Masterclass € 299  € 399 € 499,-
Congres + Masteclass € 499  € 699 € 899,-

 

Werkzaam voor de publieke sector  Tot 1 april  Tot 1 juli  Vanaf 1 juli
Congres  € 799  € 799 € 799,-
Masterclass  € 799  € 799 € 799,-
Congres + Masteclass  € 1.599  € 1.599 € 1.599,-


De investering voor deelname aan dit seminar is inclusief koffie en thee, lunch en borrel.

Legitimitatie

Met het oog op de strenge veiligheidsvoorschriften dient u zich op de dag van het congres te legitimeren. Alleen namen op de aanwezigheidslijst worden toegelaten. Dit betekent dat de deelnamebewijzen niet overdraagbaar zijn zonder dat dit vooraf aan ons is medegedeeld. Wij rekenen op uw begrip.

Inschrijven


Ook interessant voor u:

Bent u opzoek naar meer verdieping? Dan zijn onderstaande opleidingen zeer interessant voor u en/of uw collega's!

 


Meer informatie

Heeft u vragen over het Congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit? Heeft u interesse in deelname met meerdere collega's? Of heeft u vragen over een van bovenstaande opleidingen?

Neem dan, geheel vrijblijvend, contact op met onze congresadviseur:

140x140


Tonnie van Zanten

t.van.zanten@sbo.nl
040 - 2 972 780

 


Volg ons ook op:

 


Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips

Partners

 

Participeren aan het congres?

Wij zijn op zoek naar partners die een (inhoudelijke) bijdrage willen leveren aan het congres Ondermijning & georganiseerde criminaliteit, bijvoorbeeld door een interessant project of vernieuwende aanpak te presenteren op deze dag.

Partnership

Op het congres Ondermijning & georganiseerde criminaliteit bieden wij u een platform om uw organisatie te tonen. Er zijn verschillende mogelijkheden om uw organisatie te laten zien. Wat kunt u als partner verwachten?

Uw aanwezigheid op het congres Ondermijning & georganiseerde criminaliteit

Wij bieden u een platform op het congres Ondermijning & georganiseerde criminaliteit, waar u in contact komt met deelnemers. Zo kunt u een sessie leiden of aanwezig zijn met uw eigen stand.

 

Geïnteresseerd in een samenwerking?

Wilt u als partner een bijdrage leveren aan het congres? (bijvoorbeeld door een sessie te verzorgen of met een stand aanwezig te zijn op de beursvloer) dan kunt u contact opnemen met:

Bas de Kroon
Tel: 06 - 83 38 68 64

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor dit congres. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan om de brochure te downloaden. Congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit start op 19 & 20 september 2018 in De Lik Utrecht!

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Inlogcode:

Congres met masterclass | 2018-09-19