Opleiding Bestuurlijke aanpak van ondermijning

 • Hoe je een strategie bepaalt voor de aanpak van ondermijning in jouw gemeente
 • Op welke manier je barrières kunt opwerpen tegen criminele activiteiten
 • Welke bestuurlijke instrumenten je tot jouw beschikking hebt
 • Hoe je criminele netwerken ontmoedigt om zich te vestigen in jouw gemeente
 • Hoe je rechtmatig en doelmatig informatie uitwisselt met veiligheidspartners

Deze opleiding op maat voor het  hele team? Download de incompany flyer

Voorkom dat criminele organisaties zich vestigen in jouw gemeente!

 • 20 januari - 10 maart 2022
 • La Vie Utrecht
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Voorkom criminele organisaties in jouw gemeente!

Het overgrote deel van de gemeenten in Nederland ondervindt schade van georganiseerde criminaliteit, waarbij de integriteit van de samenleving in het geding is en waarbij de directe leefomgeving van bewoners wordt bedreigd. Drugshandel, milieucriminaliteit, mensenhandel en illegale prostitutie zijn voorbeelden van criminele activiteiten die zich ook in jouw gemeente kunnen manifesteren.

Jouw verantwoordelijkheden nemen toe

De bestuurlijke aanpak is hét instrument om criminele activiteiten te belemmeren en te frustreren. Ook voorkom je met de bestuurlijke aanpak dat (nieuwe) criminele organisaties zich vestigen in jouw gemeente.

Tijdens deze opleiding leer je:

 • Hoe je een strategie bepaalt voor de aanpak van georganiseerde ondermijning in jouw gemeente
 • Op welke manier je barrières kunt opwerpen tegen criminele activiteiten
 • Welke bestuurlijke instrumenten je tot jouw beschikking heeft voor de aanpak van ondermijning
 • Hoe je criminele netwerken kunt ontmoedigen om zich te vestigen in jouw gemeente
 • Op welke manier je samenwerkt met veiligheidspartners binnen het Regionaal Informatie en Expertise Centrum aan de aanpak van ondermijning
 • Hoe je rechtmatig en doelmatig informatie uitwisselt met jouw veiligheidspartners

De opleiding Bestuurlijke aanpak van ondermijning geeft jou:

 • Handvatten voor de bestuurlijke aanpak van ondermijning in jouw gemeente
 • Antwoorden op al jouw vragen gegeven door ervaringsdeskundigen
 • Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het werkveld
 • Diverse checklisten, modellen en casussen, zodat je direct in jouw eigen praktijk aan de slag kunt
 • Toegang tot een online leeromgeving
 • Een certificaat van deelname 

Stel jouw eigen praktijk centraal

Na inschrijving krijg je de gelegenheid om jouw eigen praktijkcase in te brengen. De docenten gaan hier gericht mee aan de slag. Zo haal je het maximale uit de opleiding. Heb je nog vragen achteraf? De docenten zijn graag bereid om na de opleiding met jou mee te denken over vraagstukken waar je in de praktijk tegen aan loopt.

 

In samenwerking met:

Programma van de opleiding Bestuurlijke aanpak van ondermijning

 

Module 1

De aanpak van ondermijning: inzicht in de stand van zaken 

De bestuurlijke aanpak van ondermijning anno 2022

 • Wat zijn de speerpunten van het ministerie van Veiligheid en Justitie op het terrein van de aanpak van ondermijning?
 • Hoe geeft jouw gemeente invulling aan een probleemgerichte aanpak van criminele netwerken?
 • Hoe komt effectieve samenwerking binnen en buiten de overheid tot stand?

Edward Kleemans, hoogleraar zware criminaliteit en rechtshandhaving aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, richt zich in zijn onderzoek op vormen van zware criminaliteit die in georganiseerd verband worden gepleegd en publiceerde het boek ‘Georganiseerde misdaad en de zichtbare hand’.

Het aanpakken van criminele netwerken met Big Data

 • Hoe zitten criminele netwerken in elkaar?
 • Op welke manier kun je aan de hand van Big Data criminele netwerken het beste aanpakken?
 • Welke interventiestrategieën werken wanneer en onder welke omstandigheden?

Gemeenten en de bestuurlijke aanpak van ondermijning

 • Hoe bepaal je een strategie voor de aanpak van ondermijning in jouw gemeente?
 • Hoe werp je barrières op tegen criminele activiteiten?

Module 2 

Witwassen: het gaat in de praktijk om het financieel gewin

De diagnostiek van ondermijning bij milieucriminaliteit

 • Hoe herken ik de ondermijning bij milieudelicten?
 • Waarop te letten en hoe te onderzoeken?
 • Hoe kom ik vanuit een probleemgerichte aanpak tot de goede keuzes?
 • Op welke manieren kan op ondermijnende milieucriminaliteit (ook juridisch) worden gereageerd? Waarmee dan rekening te houden?

Financieel forensisch onderzoek naar witwassen

 • Wat is witwassen en hoe kan ik die bij ondermijning onderkennen?
 • Op welke manieren kan ook bestuurlijk op witwassen worden gereageerd?
 • Hoe en wanneer kan ik een financieel forensisch onderzoek organiseren?

Gerard Blonk, interventiestrategist

Praktijkcase: De bestuurlijke aanpak van mensenhandel

 • Wat is de rol van jouw gemeente bij de aanpak van (seks gerelateerde) mensenhandel?
 • Hoe kom je tot een integrale aanpak van mensenhandel?
 • Op welke manier betrek je veiligheidspartners in de aanpak van mensenhandel?

Joelle Hermens, beleidsadviseur bij de Nationale Politie eenheid Midden- Nederland 


Module 3

Bestuurlijke middelen in de aanpak van ondermijning en samenwerken binnen het RIEC

Strafrechtelijke én bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit door Regionale Informatie en Expertise Centra

 • Georganiseerde criminaliteit trekt zich niets aan van gemeentegrenzen, daarom is samenwerking noodzakelijk: hoe geeft het RIEC hier invulling aan?
 • Wat zijn de taken en bevoegdheden van het RIEC?
 • Hoe kan het RIEC jouw gemeente ondersteunen bij de strafrechtelijke en bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit?

Ton Slingerland, werkzaam bij de Nationale Politie

Wet- en regelgeving ondermijning

 • Wat is de belangrijkste wet- en regelgeving op het terrein van de aanpak van drugshandel?
 • Wat is strafbaar (bezit, bereiding, verkoop en export) en wat niet (gebruik)?
 • Hoe handhaaft jouw gemeente de opiumwet?
 • Welke richtlijnen gelden er ten aanzien van het optreden tegen coffeeshops?
 • Hoe treed je op tegen een coffeeshop die de voorwaarden overtreedt? En hoe pas je de wet Damocles toe wanneer er wordt gehandeld in drugs vanuit cafe’s, winkels of woningen?
 • Hoe pas je de Wet Victor toe om (overlast)panden in beheer te nemen of te onteigenen?

Jan Brouwer, hoogleraar Algemene rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen, docent op de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid en directeur van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid, toonaangevend kenniscentrum dat onderzoek verricht op het terrein van openbare- orderecht. 


Module 4 

Handhaving en toezicht: risicogedreven en normaliserend

Project Theseus, aanpak ondermijnende criminaliteit Gelderse bedrijventerreinen

 • Het doel van het project Theseus (met het Project Theseus beogen de deelnemende partners ondermijning op bedrijventerreinen te ontdekken, en/of te voorkomen en/of tegen te gaan.
 • Inzet van een (vast)team die flexibel inzetbaar is en de werkwijze van dit team
 • Voorlopige resultaten (wat hebben we tot nu toe gezien)

Alex te Dorsthorst, projectleider ketentoezicht/ondermijning, Omgevingsdienst Regio Arnhem

Normalisatie woonwagenlocaties

 • Op welke manier normaliseer je de situatie op een woonwagenlocatie in jouw gemeente?
 • Hoe houd je toezicht op een woonwagenlocatie?
 • Hoe handhaaf je indien nodig?

Peter van den Bogaert, Projectmanager, Forticon 

Een georganiseerde overheid tegen georganiseerde criminaliteit

 • Op welke manier kan de overheid zich organiseren voor de geïntegreerde aanpak van ondermijning?
 • Hoe werk je integraal samen bij de aanpak van ondermijning?
 • Welke barrières kan je opwerpen om het criminele ondernemingsklimaat te verslechteren?
 • Hoe verstoor je gelegenheidsstructuren en bestrijdt je economische machtposities van criminelen en hun facilitators?

Mark Albers, verandermanager, Albers Adviseert!


Module 5 

De Wet Bibob: hoe versterk ik de integriteit van mijn gemeente?

Wet Bibob en de aanpak van ondermijning

 • Waarom is het van het grootste belang dat jouw gemeente haar Bibob beleid op orde heeft?
 • Wat schrijft de Wet Bibob voor op het terrein van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur?
 • Wanneer mag je de Wet Bibob toepassen? En aan welke voorwaarden moet je dan voldoen?
 • Op welke wijze voert het Landelijk Bureau Bibob het onderzoek uit en hoe is het Bibob advies opgebouwd?
 • Wat kunnen we leren van jurisprudentie met betrekking tot de Wet Bibob?

Franc Pommer, advocaat bij Hekkelman Advocaten

Toepassing van de Wet Bibob in de praktijk

 • Hoe ziet het ‘eigen huiswerk’ van de gemeente eruit bij een Bibob-toets?
 • Welke trends komen we tegen in de praktijk?
 • Hoe speel je slim in op pogingen om de Wet Bibob te omzeilen?
 • Wanneer kun je juist wel en wanneer juist niet de Wet Bibob inzetten?

Jaap van Leeuwen, bestuurlijk beleidsmedewerker bij de gemeente Den Haag

Adviseren in een politiek-bestuurlijke omgeving

 • Wat zijn de verschillende rollen, verantwoordelijkheden en belangen van stakeholders?
 • Hoe kun je beleid en adviezen uitdragen en verdedigen?

Mark Albers, verandermanager, Albers Adviseert!


Module 6 

De aanpak van drugsnetwerken: hoe versterk ik mijn informatiepositie?

De bestuurlijke aanpak van criminele netwerken actief in de drugshandel

 • Hoe krijg je zicht op de drugshandel in jouw gemeente?
 • Op welke manier werk je integraal samen aan de aanpak van criminele netwerken actief in de drugshandel?
 • Hoe gebruik je straatinformatie bij de aanpak van drugshandel?
 • Op welke manier realiseer je samenhang en continuïteit in de aanpak van drugshandel?

Edward van der Torre, onderzoeker bij Bureau Lokale Zaken, lector Gebiedsgebonden politie aan de Politieacademie

Wet- en regelgeving rond informatie-uitwisseling

 • Hoe versterk je de informatiepositie van jouw gemeente?
 • Hoe krijg je informatie van veiligheidspartners?
 • Wat schrijven de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), de Wet Politiegegevens (WPG), de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (WIVD) en de Wet Strafvorderlijke en Justitiële gegevens (WSJ) voor over informatie-uitwisseling?
 • Hoe wissel je rechtmatig en doelmatig informatie uit?
 • Op welke wijze ga je om met zeer vertrouwelijke informatie?
 • Hoe voorkom je praktische en organisatorische problemen bij informatieuitwisseling?

Jan Janse, districtchef Zeehaven bij de Nationale Politie eenheid Rotterdam

Docenten:

img-Mark Albers

Mark Albers
van Albers Adviseert!

Begeleidt organisaties bij het formuleren van een realiseerbare strategie om hun doelen te bereiken. Daarnaast is hij hoofddocent van de opleiding Bibobcoördinator en de verkorte opleiding Inzicht in criminologie. Daarin zet hij zijn ervaring in die hij opdeed bij politie, justitie en gemeenten in de (bestuurlijke) aanpak van georganiseerde criminaliteit

img-Edward Kleemans

Edward Kleemans
Hoogleraar zware criminaliteit en rechtshandhaving aan de Vrije Universiteit van Amsterdam

Richt zich in zijn onderzoek op vormen van zware criminaliteit die in georganiseerd verband worden gepleegd en publiceerde het boek ‘Georganiseerde misdaad en de zichtbare hand’

img-Ton Slingerland

Ton Slingerland
Projectleider bij het RIEC Zuid-West Nederland

Waar gemeenten, de provincie, het Openbaar Ministerie, de Nationale Politie, de Belastingdienst en de Douane samenwerken aan de aanpak van georganiseerde criminaliteit

img-mr. Gerard Blonk

mr. Gerard Blonk
Interventiestrategist

Oud-directeur van ForensicPlaza, voormalig officier van justitie, strafrechter en directeur Rechercheschool Zutphen. Master NLP, gespecialiseerd in besliskunde binnen de publiekrechtelijke en private intelligence-, onderzoeks- en rechtshandhavingspraktijk, auteur van diverse artikelen en boeken, waaronder het studiehandboek ‘De link in veiligheidszorg’ en ‘De Fraudeaangifte’.

img-Edward van der Torre

Edward van der Torre
Onderzoeker bij Bureau Lokale Zaken

lector Gebiedsgebonden politie aan de Politieacademie, verricht onderzoek naar de aanpak van criminele netwerken actief in de drugshandel

img-Jan Brouwer

Jan Brouwer
Hoogleraar Algemene rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen

Docent op de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid en directeur van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid, toonaangevend kenniscentrum dat onderzoek verricht op het terrein van openbare- orderecht

img-Joelle Hermens

Joelle Hermens
beleidsadviseur bij de Nationale Politie eenheid Midden-Nederland

img-Peter van den Bogaert

Peter van den Bogaert
Projectmanager, Forticon

img-Franc Pommer

Franc Pommer
Advocaat bij Hekkelman Advocaten en Notarissen

img-Jaap van Leeuwen

Jaap van Leeuwen
Bestuurlijk beleidsmedewerker bij de gemeente Den Haag

Verantwoordelijk voor het bibob beleid in de gemeente Den Haag

img-Jan Janse

Jan Janse
Districtchef Zeehaven bij de Nationale Politie eenheid Rotterdam

Tevens docent op de cursus Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen, heeft ruim 30 jaar in verschillende functies gewerkt bij de politie ondermeer op het terrein van intelligence

img-Paul Duijn

Paul Duijn
Strategisch analist bij de FIOD

Docent op de cursus Big Data in het veiligheidsdomein en voormalig strategisch analist bij de Nationale Politie eenheid Den Haag en Europol, verricht aan de hand van Big Data onderzoek naar de aanpak van criminele netwerken

img-Alex te Dorsthorst

Alex te Dorsthorst
projectleider ketentoezicht/ondermijning, Omgevingsdienst Regio Arnhem

Deze opleiding is voor:

Beleidsmakers, -medewerkers, teamleiders, (programma)managers, coördinatoren, adviseurs en juristen openbare orde en veiligheid, toezicht en handhaving bij:

 • Gemeenten
 • Provincies
 • Rijk
 • Politie
 • Openbaar Ministerie
 • Regionale Informatie en Expertise Centra
 • Belastingdienst
 • Koninklijke Marechaussee
 • FIOD B Douane
 • Veiligheidshuizen

 • "De mix tussen theorie en praktijk is mij goed bevallen. De bevlogenheid, het enthousiasme van de docenten en de interactie binnen de groep."

 • "Ik heb echt genoten van diverse super goede en inspirerende sprekers. Deze sprekers heb ik beoordeeld met een 9! want naar hen kon ik wel dagen blijven luisteren."

Algemene Informatie

Deze Meerdaagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij La Vie Utrecht te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

La Vie Utrecht
St Jacobsstraat 61
3511 BP
Utrecht
tel: +31 (0)30 234 00 88

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 20 januari 2022 09:30 - 17:00 La Vie Utrecht
Dag 2 27 januari 2022 09:30 - 17:00 online (of n.t.b.)
Dag 3 3 februari 2022 09:30 - 17:00 La Vie Utrecht
Dag 4 10 februari 2022 09:30 - 17:00 La Vie Utrecht
Dag 5 17 februari 2022 09:30 - 17:00 online (of n.t.b.)
Dag 6 10 maart 2022 09:30 - 17:00 La Vie Utrecht

Jouw investering

De investering voor deze Meerdaagse Cursus/Training bedraagt € 3999,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

hybride Learning

Hybride opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden. De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

Lees meer over de hybride opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Opleiding op maat

Zou jij samen met jouw collega's één van onze opleidingen willen volgen, maar dan gericht op de eigen organisatie, situatie en wensen? Dan is Incompany zeker interessant! Samen stellen we een programma op en bepalen we datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Waarom Incompany

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie en leerbehoeften
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze Incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje Verhoeven

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: guusje.verhoeven@sbo.nl
Tel: 040 – 2 974 980

Download brochure

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 2 972 780 tonnie.van.zanten@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Veiligheid

Onze privacy-policy