Opleiding Bestuurlijke aanpak van ondermijning

Effectieve aanpak ondermijning en georganiseerde criminaliteit

 • Bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van ondermijning
 • Ontmoedig criminele netwerken om zich te vestigen in jouw gemeente
 • Aanpak van drugshandel, milieucriminaliteit, mensenhandel en illegale prostitutie
 • Opstellen van bibob beleid, richtlijnen en procedures
 • Wegens succes: 8e editie!

Ook interessant voor jou of je collega:

Jaaropleiding Integrale aanpak van ondermijning
Congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit

Voorkom criminele organisaties in jouw gemeente!

Het overgrote deel van de gemeenten in Nederland ondervindt schade van georganiseerde criminaliteit, waarbij de integriteit van de samenleving in het geding is en waarbij de directe leefomgeving van bewoners wordt bedreigd. Drugshandel, milieucriminaliteit, mensenhandel en illegale prostitutie zijn voorbeelden van criminele activiteiten die zich ook in jouw gemeente kunnen manifesteren.

 

Jouw verantwoordelijkheden nemen toe

De bestuurlijke aanpak is hét instrument om criminele activiteiten te belemmeren en te frustreren. Ook voorkom je met de bestuurlijke aanpak dat (nieuwe) criminele organisaties zich vestigen in jouw gemeente.

 

Tijdens deze opleiding leer je:

 • Hoe je een strategie bepaalt voor de aanpak van georganiseerde ondermijning in jouw gemeente
 • Op welke manier je barrières kunt opwerpen tegen criminele activiteiten
 • Welke bestuurlijke instrumenten je tot jouw beschikking heeft voor de aanpak van ondermijning
 • Hoe je criminele netwerken kunt ontmoedigen om zich te vestigen in jouw gemeente
 • Op welke manier je samenwerkt met veiligheidspartners binnen het Regionaal Informatie en Expertise Centrum aan de aanpak van ondermijning
 • Hoe je rechtmatig en doelmatig informatie uitwisselt met jouw veiligheidspartners

Bekijk het programma

 

De opleiding Bestuurlijke aanpak van ondermijning geeft jou:

 • Handvatten voor de bestuurlijke aanpak van ondermijning in jouw gemeente
 • Antwoorden op al jouw vragen gegeven door ervaringsdeskundigen
 • Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het werkveld
 • Diverse checklisten, modellen en casussen, zodat je direct in jouw eigen praktijk aan de slag kunt
 • Toegang tot een online leeromgeving
 • Een certificaat van deelname 

 Download de brochure (pdf)

 

Stel jouw eigen praktijk centraal

Na inschrijving krijg je de gelegenheid om jouw eigen praktijkcase in te brengen. De docenten gaan hier gericht mee aan de slag. Zo haal je het maximale uit de opleiding. Heb je nog vragen achteraf? De docenten zijn graag bereid om na de opleiding met jou mee te denken over vraagstukken waar je in de praktijk tegen aan loopt.

 

Reacties eerdere deelnemers:

 • "De mix tussen theorie en praktijk is mij goed bevallen. De bevlogenheid, het enthousiasme van de docenten en de interactie binnen de groep."
 • "Ik heb echt genoten van diverse super goede en inspirerende sprekers. Deze sprekers heb ik beoordeeld met een 9! want naar hen kon ik wel dagen blijven luisteren."

Programma van de opleiding Bestuurlijke aanpak van ondermijning

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst 09.00 uur) en eindigt om 17.00 uur.

 

Module 1 - La Vie Utrecht

De aanpak van ondermijning: inzicht in de stand van zaken 

De bestuurlijke aanpak van ondermijning anno 2022

 • Wat zijn de speerpunten van het ministerie van Veiligheid en Justitie op het terrein van de aanpak van ondermijning?
 • Hoe geeft jouw gemeente invulling aan een probleemgerichte aanpak van criminele netwerken?
 • Hoe komt effectieve samenwerking binnen en buiten de overheid tot stand?

Edward Kleemans, hoogleraar zware criminaliteit en rechtshandhaving aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, richt zich in zijn onderzoek op vormen van zware criminaliteit die in georganiseerd verband worden gepleegd en publiceerde het boek ‘Georganiseerde misdaad en de zichtbare hand’.

 

Het aanpakken van criminele netwerken met Big Data

 • Hoe zitten criminele netwerken in elkaar?
 • Op welke manier kun je aan de hand van Big Data criminele netwerken het beste aanpakken?
 • Welke interventiestrategieën werken wanneer en onder welke omstandigheden?

 

Gemeenten en de bestuurlijke aanpak van ondermijning

 • Hoe bepaal je een strategie voor de aanpak van ondermijning in jouw gemeente?
 • Hoe werp je barrières op tegen criminele activiteiten?

Module 2 - La Vie Utrecht

Witwassen: het gaat in de praktijk om het financieel gewin

De diagnostiek van ondermijning bij milieucriminaliteit

 • Hoe herken ik de ondermijning bij milieudelicten?
 • Waarop te letten en hoe te onderzoeken?
 • Hoe kom ik vanuit een probleemgerichte aanpak tot de goede keuzes?
 • Op welke manieren kan op ondermijnende milieucriminaliteit (ook juridisch) worden gereageerd? Waarmee dan rekening te houden?

 

Financieel forensisch onderzoek naar witwassen

 • Wat is witwassen en hoe kan ik die bij ondermijning onderkennen?
 • Op welke manieren kan ook bestuurlijk op witwassen worden gereageerd?
 • Hoe en wanneer kan ik een financieel forensisch onderzoek organiseren?

Gerard Blonk, interventiestrategist

 

Praktijkcase: De bestuurlijke aanpak van mensenhandel

 • Wat is de rol van jouw gemeente bij de aanpak van (seks gerelateerde) mensenhandel?
 • Hoe kom je tot een integrale aanpak van mensenhandel?
 • Op welke manier betrek je veiligheidspartners in de aanpak van mensenhandel?

Joelle Hermens, beleidsadviseur bij de Nationale Politie eenheid Midden- Nederland 


Het complete programma handig in één overzicht? Download de brochure! (pdf)


Module 3 - La Vie Utrecht

Bestuurlijke middelen in de aanpak van ondermijning en samenwerken binnen het RIEC

Strafrechtelijke én bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit door Regionale Informatie en Expertise Centra

 • Georganiseerde criminaliteit trekt zich niets aan van gemeentegrenzen, daarom is samenwerking noodzakelijk: hoe geeft het RIEC hier invulling aan?
 • Wat zijn de taken en bevoegdheden van het RIEC?
 • Hoe kan het RIEC jouw gemeente ondersteunen bij de strafrechtelijke en bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit?

Ton Slingerland, werkzaam bij de Nationale Politie

 

Wet- en regelgeving ondermijning

 • Wat is de belangrijkste wet- en regelgeving op het terrein van de aanpak van drugshandel?
 • Wat is strafbaar (bezit, bereiding, verkoop en export) en wat niet (gebruik)?
 • Hoe handhaaft jouw gemeente de opiumwet?
 • Welke richtlijnen gelden er ten aanzien van het optreden tegen coffeeshops?
 • Hoe treed je op tegen een coffeeshop die de voorwaarden overtreedt? En hoe pas je de wet Damocles toe wanneer er wordt gehandeld in drugs vanuit cafe’s, winkels of woningen?
 • Hoe pas je de Wet Victor toe om (overlast)panden in beheer te nemen of te onteigenen?

Jan Brouwer, hoogleraar Algemene rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen, docent op de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid en directeur van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid, toonaangevend kenniscentrum dat onderzoek verricht op het terrein van openbare- orderecht. 


Module 4 - La Vie Utrecht

Handhaving en toezicht: risicogedreven en normaliserend

Project Theseus, aanpak ondermijnende criminaliteit Gelderse bedrijventerreinen

 • Het doel van het project Theseus (met het Project Theseus beogen de deelnemende partners ondermijning op bedrijventerreinen te ontdekken, en/of te voorkomen en/of tegen te gaan.
 • Inzet van een (vast)team die flexibel inzetbaar is en de werkwijze van dit team
 • Voorlopige resultaten (wat hebben we tot nu toe gezien)

Alex te Dorsthorst, projectleider ketentoezicht/ondermijning, Omgevingsdienst Regio Arnhem

 

Normalisatie woonwagenlocaties

 • Op welke manier normaliseer je de situatie op een woonwagenlocatie in jouw gemeente?
 • Hoe houd je toezicht op een woonwagenlocatie?
 • Hoe handhaaf je indien nodig?

Peter van den Bogaert, Projectmanager, Forticon 

Een georganiseerde overheid tegen georganiseerde criminaliteit

 • Op welke manier kan de overheid zich organiseren voor de geïntegreerde aanpak van ondermijning?
 • Hoe werk je integraal samen bij de aanpak van ondermijning?
 • Welke barrières kan je opwerpen om het criminele ondernemingsklimaat te verslechteren?
 • Hoe verstoor je gelegenheidsstructuren en bestrijdt je economische machtposities van criminelen en hun facilitators?

Mark Albers, verandermanager, Albers Adviseert!


Module 5 - Online module

De Wet Bibob: hoe versterk ik de integriteit van mijn gemeente?

Wet Bibob en de aanpak van ondermijning

 • Waarom is het van het grootste belang dat jouw gemeente haar Bibob beleid op orde heeft?
 • Wat schrijft de Wet Bibob voor op het terrein van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur?
 • Wanneer mag je de Wet Bibob toepassen? En aan welke voorwaarden moet je dan voldoen?
 • Op welke wijze voert het Landelijk Bureau Bibob het onderzoek uit en hoe is het Bibob advies opgebouwd?
 • Wat kunnen we leren van jurisprudentie met betrekking tot de Wet Bibob?

Franc Pommer, advocaat bij Hekkelman Advocaten

 

Toepassing van de Wet Bibob in de praktijk

 • Hoe ziet het ‘eigen huiswerk’ van de gemeente eruit bij een Bibob-toets?
 • Welke trends komen we tegen in de praktijk?
 • Hoe speel je slim in op pogingen om de Wet Bibob te omzeilen?
 • Wanneer kun je juist wel en wanneer juist niet de Wet Bibob inzetten?

Jaap van Leeuwen, bestuurlijk beleidsmedewerker bij de gemeente Den Haag

 

Adviseren in een politiek-bestuurlijke omgeving

 • Wat zijn de verschillende rollen, verantwoordelijkheden en belangen van stakeholders?
 • Hoe kun je beleid en adviezen uitdragen en verdedigen?

Mark Albers, verandermanager, Albers Adviseert!


Module 6 - La Vie Utrecht

De aanpak van drugsnetwerken: hoe versterk ik mijn informatiepositie?

 

De bestuurlijke aanpak van criminele netwerken actief in de drugshandel

 • Hoe krijg je zicht op de drugshandel in jouw gemeente?
 • Op welke manier werk je integraal samen aan de aanpak van criminele netwerken actief in de drugshandel?
 • Hoe gebruik je straatinformatie bij de aanpak van drugshandel?
 • Op welke manier realiseer je samenhang en continuïteit in de aanpak van drugshandel?

Edward van der Torre, onderzoeker bij Bureau Lokale Zaken, lector Gebiedsgebonden politie aan de Politieacademie

 

Wet- en regelgeving rond informatie-uitwisseling

 • Hoe versterk je de informatiepositie van jouw gemeente?
 • Hoe krijg je informatie van veiligheidspartners?
 • Wat schrijven de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), de Wet Politiegegevens (WPG), de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (WIVD) en de Wet Strafvorderlijke en Justitiële gegevens (WSJ) voor over informatie-uitwisseling?
 • Hoe wissel je rechtmatig en doelmatig informatie uit?
 • Op welke wijze ga je om met zeer vertrouwelijke informatie?
 • Hoe voorkom je praktische en organisatorische problemen bij informatieuitwisseling?

Jan Janse, districtchef Zeehaven bij de Nationale Politie eenheid Rotterdam

Jouw docenten:

Mark Albers, van Albers Adviseert!, begeleidt organisaties bij het formuleren van een realiseerbare strategie om hun doelen te bereiken. Daarnaast is hij hoofddocent van de opleiding Bibobcoördinator en de verkorte opleiding Inzicht in criminologie. Daarin zet hij zijn ervaring in die hij opdeed bij politie, justitie en gemeenten in de (bestuurlijke) aanpak van georganiseerde criminaliteit

Edward Kleemans, hoogleraar zware criminaliteit en rechtshandhaving aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, richt zich in zijn onderzoek op vormen van zware criminaliteit die in georganiseerd verband worden gepleegd en publiceerde het boek ‘Georganiseerde misdaad en de zichtbare hand’

Ton Slingerland, projectleider bij het RIEC Zuid-West Nederland, waar gemeenten, de provincie, het Openbaar Ministerie, de Nationale Politie, de Belastingdienst en de Douane samenwerken aan de aanpak van georganiseerde criminaliteit

mr. Gerard Blonk, oud-directeur van ForensicPlaza en voormalig plaatsvervangend strafrechter, rechtbank in Zutphen en officier van
justitie bij het Openbaar Ministerie Oost Nederland, voormalig directeur Rechercheschool Zutphen, Master NLP, gespecialiseerd in besliskunde binnen de publiekrechtelijke en private intelligence-, opsporings- en rechtshandhavingspraktijk, auteur van diverse artikelen en boeken, waaronder het studiehandboek ‘De link in veiligheidszorg’ en ‘De Fraudeaangifte’

Edward van der Torre, onderzoeker bij Bureau Lokale Zaken, lector Gebiedsgebonden politie aan de Politieacademie, verricht onderzoek naar de aanpak van criminele netwerken actief in de drugshandel

Jan Brouwer, hoogleraar Algemene rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen, docent op de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid en directeur van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid, toonaangevend kenniscentrum dat onderzoek verricht op het terrein van openbare- orderecht

Joelle Hermens, beleidsadviseur bij de Nationale Politie eenheid Midden-Nederland

Peter van den Bogaert, projectmanager, Forticon

Franc Pommer, advocaat bij Hekkelman Advocaten en Notarissen

Jaap van Leeuwen, bestuurlijk beleidsmedewerker bij de gemeente Den Haag, verantwoordelijk voor het bibob beleid in de gemeente Den Haag

Jan Janse, districtchef Zeehaven bij de Nationale Politie eenheid Rotterdam en docent op de cursus Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen, heeft ruim 30 jaar in verschillende functies gewerkt bij de politie ondermeer op het terrein van intelligence

Paul Duijn, strategisch analist bij de FIOD, docent op de cursus Big Data in het veiligheidsdomein en voormalig strategisch analist bij de Nationale Politie eenheid Den Haag en Europol, verricht aan de hand van Big Data onderzoek naar de aanpak van criminele netwerken

Alex te Dorsthorst, projectleider ketentoezicht/ondermijning, Omgevingsdienst Regio Arnhem

Algemene informatie over de opleiding Bestuurlijke aanpak van ondermijning

Datum en Plaats

 
 • 20 januari, 3, 10 februari, 10 maart 2022 // La Vie Utrecht 
 • 27 januari en 17 februari 2022 // Online module 
 

 

La Vie Utrecht
Sint Jacobsstraat 61
3511BP Utrecht
Tel. 030 234 0088

Routebeschrijving

 

 

Tijdschema

09.00 uur - Ontvangst met koffie en thee
09.30 uur - Aanvang ochtendprogramma, met tussentijdse koffie- en theepauze
12.30 uur - Lunchpauze
13.30 uur - Aanvang middagprogramma, met tussentijdse koffie- en theepauze
17.00 uur - Afsluiting van de lesdag

 

Bestemd voor:

beleidsmakers, -medewerkers, teamleiders, (programma)managers, coördinatoren, adviseurs en juristen openbare orde en veiligheid, toezicht en handhaving bij:

 • Gemeenten
 • Rijk
 • Provincies
 • Politie
 • Openbaar Ministerie
 • Regionale Informatie en Expertise Centra
 • Belastingdienst
 • Koninklijke Marechaussee
 • FIOD
 • Douane
 • Veiligheidshuizen

 

Jouw investering

De kosten van deze cursus bedragen €3.999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

 

Persoonlijk Opleidingsadviseur

Tonnie van Zanten
Opleidingsadviseur
T: 040 - 2 972 789

 
smaple image

Blended opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden.

De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

 

Lees meer over de blended opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Opleiding Bestuurlijke aanpak van ondermijning


Incompany

Wilt u deze opleiding met uw gehele afdeling volgen?

Vanaf 5 personen kunt u deze opleiding InCompany volgen. Het programma wordt specifiek afgestemd op uw organisatie, in overleg wordt een datum, locatie en tijdstip bepaald.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met onze adviseur:

Guusje Verhoeven incompany
Guusje Verhoeven
Email: g.verhoeven@sbo.nl
Telefoon: 040-2972729

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Opleiding Bestuurlijke aanpak van ondermijning

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Bestuurlijke aanpak van ondermijning start op Start 20 januari 2022 in La Vie Utrecht!

Brochure bestuurlijke aanpak van georganiseerde misdaad

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: Opleiding
Prijs: €3.999,- excl. btw
Datum: Start 20 januari 2022
Beoordeling (6):
8,4 / 10
Locatie: La Vie Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780

Meer informatie over incompany:

040 - 297 49 77

Incompany

Lees meer over incompany
In samenwerking met: 
    

Relevant aanbod

1 Jun

Opleiding Sluitende aanpak personen met verward gedrag

Cursus Procesregisseur personen met verward gedrag. Organiseer de opvang en hulpverlening van personen met verward gedrag in jouw gemeente. Lees meer
Type: 5-daagse opleiding | | Lokatie:BCN Utrecht (Daltonlaan)
8 Sep

Opleiding Coördinator evenementenveiligheid

Leer in 5 dagen hoe je tragische incidenten kunt voorkomen op jouw evenement en ontwikkel jezelf tot Veiligheidsregisseur op jouw evenement. Lees meer
Type: 5-daagse opleiding | | Lokatie:BCN Utrecht (Daltonlaan)
16 Sep

Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit

Congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit - Door grensoverschrijdende samenwerking naar een effectieve aanpak! Lees meer... Lees meer
Type: Congres | | Lokatie:Van der Valk Venlo
21 Sep

Opleiding Coördinator nazorg ex-gedetineerden

Effectief organiseren en regisseren van nazorg aan ex-gedetineerden. Inclusief unieke excursie naar de Pompekliniek Nijmegen. Lees meer
Type: Opleiding | | Lokatie:La Vie Utrecht
14 Okt

Opleiding Bibob coördinator

Voorkom dat jouw gemeente criminele organisaties faciliteert! Leer in 5 dagen alles over de wet Bibob. Lees meer
Type: 5-daagse opleiding | | Lokatie:La Vie Utrecht

Alle events