Cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning

Effectieve aanpak ondermijning en georganiseerde criminaliteit

 • Bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van ondermijning
 • Ontmoedig criminele netwerken om zich te vestigen in uw gemeente
 • Aanpak van drugshandel, milieucriminaliteit, mensenhandel en illegale prostitutie
 • Opstellen van bibob beleid, richtlijnen en procedures
 • Wegens succes: 5e editie!

Ook interessant voor u:
Congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit

 

Voorkom criminele organisaties in uw gemeente!

Het overgrote deel van de gemeenten in Nederland ondervindt schade van georganiseerde criminaliteit, waarbij de integriteit van de samenleving in het geding is en waarbij de directe leefomgeving van bewoners wordt bedreigd. Drugshandel, milieucriminaliteit, mensenhandel en illegale prostitutie zijn voorbeelden van criminele activiteiten die zich ook in uw gemeente kunnen manifesteren.

 

Uw verantwoordelijkheden nemen toe

De bestuurlijke aanpak is hét instrument om criminele activiteiten te belemmeren en te frustreren. Ook voorkomt u met de bestuurlijke aanpak dat (nieuwe) criminele organisaties zich vestigen in uw gemeente.

 

Tijdens deze cursus leert u:

 • Hoe u een strategie bepaalt voor de aanpak van georganiseerde ondermijning in uw gemeente
 • Op welke manier u barrières kunt opwerpen tegen criminele activiteiten
 • Welke bestuurlijke instrumenten u tot uw beschikking heeft voor de aanpak van ondermijning
 • Hoe u criminele netwerken kunt ontmoedigen om zich te vestigen in uw gemeente
 • Op welke manier u samenwerkt met veiligheidspartners binnen het Regionaal Informatie en Expertise Centrum aan de aanpak van ondermijning
 • Hoe u rechtmatig en doelmatig informatie uitwisselt met uw veiligheidspartners

Bekijk het programma

 

De cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning geeft u:

 • Handvatten voor de bestuurlijke aanpak van ondermijning in uw gemeente
 • Antwoorden op al uw vragen gegeven door ervaringsdeskundigen
 • Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het werkveld
 • Diverse checklisten, modellen en casussen, zodat u direct in uw eigen praktijk aan de slag kunt
 • Toegang tot een online leeromgeving
 • Een certificaat van deelname 

 Download de brochure (pdf)

 

Stel uw eigen praktijk centraal

Na inschrijving krijgt u de gelegenheid om uw eigen praktijkcase in te brengen. De docenten gaan hier gericht mee aan de slag. Zo haalt u het maximale uit de cursus. Heeft u nog vragen achteraf? De docenten zijn graag bereid om na de cursus met u mee te denken over vraagstukken waar u in de praktijk tegen aan loopt.

 

Reacties eerdere deelnemers:

 • "De mix tussen theorie en praktijk is mij goed bevallen. De bevlogenheid, het enthousiasme van de docenten en de interactie binnen de groep."
 • "Ik heb echt genoten van diverse super goede en inspirerende sprekers. Deze sprekers heb ik beoordeeld met een 9! want naar hen kon ik wel dagen blijven luisteren."

Programma van de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst 09.00 uur) en eindigt om 17.00 uur.

 

Module 1

Gemeenten en de bestuurlijke aanpak van ondermijning

 

Introductie en kennismaking

Raymond Haesenbos, projectmanager bij Van Aetsveld, hoofddocent van de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning en verandermanager Betere Bijdrage aanpak Ondermijning bij de Nationale Politie

 

De bestuurlijke aanpak van ondermijning anno 2019

 • Wat zijn de speerpunten van het ministerie van Veiligheid en Justitie op het terrein van de aanpak van ondermijning?
 • Meer aandacht voor een probleemgerichte aanpak van criminele netwerken: hoe geeft uw gemeente hier invulling aan?
 • Opkomst van de bestuurlijke aanpak van ondermijning en de Regionale
 • Informatie en Expertise Centra: wat betekent dit voor de samenwerking tussen u en uw veiligheidspartners?
 • Toename van samenwerking binnen en buiten de overheid: hoe komt effectieve samenwerking tot stand?

Edward Kleemans, hoogleraar zware criminaliteit en rechtshandhaving aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, richt zich in zijn onderzoek op vormen van zware criminaliteit die in georganiseerd verband worden gepleegd en publiceerde het boek ‘Georganiseerde misdaad en de zichtbare hand’.

 

Gemeenten en de bestuurlijke aanpak van ondermijning

 • Waarom is het van het grootste belang dat uw gemeente ondermijning een halt toe roept?
 • Wat zijn de verschijningsvormen van ondermijning?
 • Hoe bepaalt u een strategie voor de aanpak van ondermijning in uw gemeente?
 • Op welke manier kunt u barrières opwerpen tegen criminele activiteiten?
 • Hoe voorkomt u dat criminele organisaties onbedoeld door de overheid worden gefaciliteerd?
 • Op welke manier voorkomt u vermenging tussen de onder- en bovenwereld?
 • Hoe kunt u criminele netwerken ontmoedigen om zich te vestigen in uw gemeente? En hoe kunt u gevestigde criminele netwerken weren?
 • Welke bestuurlijke instrumenten heeft u tot uw beschikking voor de aanpak van ondermijning?
 • Wat zijn belangrijke randvoorwaarden voor een succesvolle bestuurlijke aanpak van ondermijning?

Arjen Gerritsen, burgemeester van de gemeente Almelo

 

Praktijkcase: Integrale aanpak van ondermijning

 • Hoe bepaalt u, op basis van de gezamenlijke informatiepositie van u en uw veiligheidspartners, welke criminele netwerken u met prioriteit aanpakt?
 • Hoe combineert u de strafrechtelijke, bestuurlijke en fiscale aanpak om de impact te vergroten?
 • Op welke manier vertaalt u de gekozen interventiestrategie op strategisch/bestuurlijk niveau naar het tactisch en operationeel niveau?

Xander Beenhakkers, hoofd veiligheid bij de gemeente Zoetermeer en dagvoorzitter van het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit


Module 2

Geïntegreerde aanpak van ondermijning

 

Een georganiseerde overheid tegen georganiseerde criminaliteit

 • Op welke manier kan de overheid zich organiseren voor de geïntegreerde aanpak van ondermijning?
 • Hoe werkt u integraal samen bij de aanpak van ondermijning?
 • Welke barrières kunt u opwerpen om het criminele ondernemingsklimaat te verslechteren?
 • Hoe verstoort u gelegenheidsstructuren en bestrijdt u economische machtposities van criminelen en hun facilitators?
 • Hoe voorkomt u misbruik van legale economische en juridische (overheids-) voorzieningen voor investeringen van crimineel vermogen en het ontplooien van criminele activiteiten?
 • Hoe speelt u in op relevante ontwikkelingen van ondermijning in uw regio?

Karel Schuurman, hoofd van het Landelijk Informatie en Expertise Centrum, ondersteunt de Regionale Informatie en Expertise Centra bij de bestuurlijke aanpak van ondermijning

 

Praktijkcase: Strafrechtelijke én bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit door Regionale Informatie en Expertise Centra

 • Georganiseerde criminaliteit trekt zich niets aan van gemeentegrenzen, daarom is samenwerking noodzakelijk: hoe geeft het RIEC hier invulling aan?
 • Waarom is het RIEC in het leven geroepen? En wat betekent de opkomst van de RIEC’s voor u en uw gemeente?
 • Wat zijn de taken en bevoegdheden van het RIEC?
 • Hoe kan het RIEC uw gemeente ondersteunen bij de strafrechtelijke en bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit?

Ton Slingerland, projectleider bij het RIEC Zuid-West Nederland, waar gemeenten, de provincie, het Openbaar Ministerie, de Nationale Politie, de Belastingdienst en de Douane samenwerken aan de aanpak van georganiseerde criminaliteit

 

Financieel forensisch onderzoek naar witwassen

 • Wat zijn de mogelijkheden van financieel forensisch onderzoek bij de aanpak van witwassen?
 • Welke methoden van witwassen zijn er te onderscheiden? En welke vormen van witwassen worden toegepast door criminele netwerken?
 • Hoe kunt u witwastechnieken herkennen?

Mark Albers, adviseur veiligheid en innovatie bij Van Aetsveld en hoofddocent van de opleiding bibob coördinator


Het complete programma handig in één overzicht? Download de brochure! (pdf)


Module 3

Gemeenten en de aanpak van drugshandel

 

De bestuurlijke aanpak van criminele netwerken actief in de drugshandel

 • Hoe krijgt u zicht op de drugshandel in uw gemeente?
 • Op welke manier werkt u integraal samen aan de aanpak van criminele netwerken actief in de drugshandel?
 • Hoe gebruikt u straatinformatie bij de aanpak van drugshandel?
 • Op welke manier realiseert u samenhang en continuïteit in de aanpak van drugshandel?

Edward van der Torre, onderzoeker bij Bureau Lokale Zaken, lector Gebiedsgebonden politie aan de Politieacademie en docent op de opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid, verricht onderzoek naar de aanpak van criminele netwerken actief in de drugshandel.

 

Wet- en regelgeving op het terrein van de aanpak van drugshandel

 • Wat is de belangrijkste wet- en regelgeving op het terrein van de aanpak van drugshandel?
 • Wat is strafbaar (bezit, bereiding, verkoop en export) en wat niet (gebruik)?
 • Hoe handhaaft uw gemeente de opiumwet?
 • Welke richtlijnen gelden er ten aanzien van het optreden tegen coffeeshops?
 • Hoe treedt u op tegen een coffeeshop die de voorwaarden overtreedt? En hoe past u de wet Damocles toe wanneer er wordt gehandeld in drugs vanuit cafe’s, winkels of woningen?
 • Hoe past u de Wet Victor toe om (overlast)panden in beheer te nemen of te onteigenen?

Jan Brouwer, hoogleraar Algemene rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen, docent op de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid en directeur van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid, toonaangevend kenniscentrum dat onderzoek verricht op het terrein van openbare- orderecht.

 

Het voorkomen van bedreigende situaties

 • Hoe voorkomt u dat u bij de aanpak van georganiseerde misdaad in een bedreigende situatie terechtkomt?
 • Op welke manier gaat u om met risico’s wanneer u toch in een bedreigende situatie terechtkomt?
 • Hoe kunt u zich laten beveiligen tegen bedreigingen van criminele organisaties?

Peter Adriaens, beleidsmedewerker Bewaken & Beveiligen bij het Openbaar Ministerie en docent op de opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid, schreef het boek ‘Het stelsel B&B geëvalueerd’ over het stelsel bewaken en beveiligen van (bedreigde) personen, objecten en diensten op decentraal niveau.


Module 4

Gemeenten en de aanpak van mensenhandel en illegale prostitutie

 

Mensenhandel en illegale prostitutie

 • Wat zijn de speerpunten van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche?
 • Wat schrijft het uniforme vergunningstelsel voor de uitoefening van een seksbedrijf voor aan exploitanten?
 • Aan welke vergunningsvoorwaarden dient de exploitant te voldoen? En wanneer kunt u een vergunning weigeren?
 • Hoe kunt u de achtergrond van de exploitant onderzoeken?

Corinne Dettmeijer, Voormalig Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen kinderen, informeert de regering over de aard en omvang van mensenhandel in Nederland en over de effecten van het beleid dat op deze terreinen wordt gevoerd.

 

Signalering van mensenhandel

 • Hoe herkent u mensenhandel?
 • Wat is het profiel van de slachtoffers?
 • Op welke manier kan u signalen van mensenhandel opmerken en hoe kunt u daarop anticiperen?
 • Welke rol kunnen voorlichting en preventie spelen om slachtofferschap van mensenhandel te voorkomen?
 • Welke opvang en hulpverlening is er nodig voor slachtoffers van mensenhandel?

Romaike Zuidema, projectmanager bij FairWork Academy, helpt professionals bij het signaleren van mensenhandel

 

Praktijkcase: De bestuurlijke aanpak van mensenhandel

 • Wat is de rol van uw gemeente bij de aanpak van (seks gerelateerde) mensenhandel?
 • Hoe komt u tot een integrale aanpak van mensenhandel?
 • Op welke manier betrekt u uw veiligheidspartners in de aanpak van mensenhandel?

Joelle Hermens, beleidsadviseur bij de Nationale Politie eenheid Midden-Nederland en docent op de opleiding regisseur mensenhandel


Module 5

Gemeenten en de aanpak van milieucriminaliteit

 

Milieucriminaliteit

 • Wat kan worden verstaan onder milieucriminaliteit?
 • Welke verschijningsvormen van milieucriminaliteit zijn er te onderscheiden?
 • Wat zijn de belangrijkste vormen van milieucriminaliteit (productie van verboden gevaarlijke stoffen en het illegaal lozen van afval) in Nederland? En wat is de impact hiervan op onze leefomgeving (bodem, water en lucht)?
 • Wie maken zich schuldig aan milieucriminaliteit?
 • Waarom vindt milieucriminaliteit vaak in internationaal verband plaats?
 • Wat is de relatie tussen milieucriminaliteit en georganiseerde criminaliteit?
 • Welke vormen van criminaliteit (valsheid in geschrifte en belastingontduiking) gaan vaak gepaard met milieucriminaliteit?

Gerard Blonk, directeur van Forensic Plaza en voormalig plaatsvervangend strafrechter bij de rechtbank in Zutphen en officier van justitie bij het openbaar ministerie in Arnhem, gespecialiseerd in forensische besliskunde binnen de publiekrechtelijke en private intelligence-, opsporings- en rechtshandhavingspraktijk, auteur van het studiehandboek ‘De link in veiligheidszorg, managementbeginselen voor opsporing, onderzoek en rechtshandhaving bij informatiegestuurde veiligheidszorg’ en auteur van het boek ‘De Fraudeaangifte’

 

Praktijkcase: Toezicht en handhaving door de Regionale Omgevingsdienst

 • Op welke manier werkt u regionaal samen op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving?
 • Hoe organiseert u (keten)toezicht binnen de Regionale Omgevingsdienst?
 • Wat zijn de taken en bevoegdheden van de Regionale Omgevingsdienst? En zijn deze toereikend?
 • Hoe zorgt u ervoor dat u signalen binnenkrijgt? En hoe weegt u deze signalen (Informatie Gestuurde Handhaving)?
 • Hoe komt u tot een interventiestrategie? Welke interventie zet u wanneer en onder welke voorwaarden in?

Jacco Lievaart, programmamanager bij de Omgevingsdienst Rivierenland, waar gemeenten en de provincie Gelderland samenwerken op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving


Module 6

Gemeenten en de aanpak van vrijplaatsen

 

Praktijkcase: Aan de slag met de aanpak van ondermijning in de wijk

 • Op welke manier pakt u huisjesmelkers, drugsoverlast, illegale prostitutie en illegale bewoning in uw wijk aan?
 • Hoe legt u duurzame verbindingen met partijen in uw wijk?
 • Op welke manier kunt u de samenwerking tussen partijen in uw wijk organiseren en regisseren?
 • Op welke wijze adviseert u politie, justitie en gemeentelijke diensten daar waar nodig?
 • Hoe kunt u bewoners betrekken bij de aanpak van ondermijning in uw wijk?

Marcel van de Ven, stadsmarinier bij de gemeente Rotterdam en docent op de opleiding Overlastcoördinator, verantwoordelijk voor de veiligheid in een van de probleemwijken in Rotterdam

 

Praktijkcase: Normalisatie woonwagenlocaties

 • Op welke manier normaliseert u de situatie op een woonwagenlocatie in uw gemeente?
 • Hoe houdt u toezicht op een woonwagenlocatie?
 • Hoe handhaaft u indien nodig?

Jeroen Kemna, projectmanager woonwagenzaken bij Be Flex en docent op de opleiding beleidsmedewerker Volkshuisvesting, adviseert en begeleidt gemeenten en woningcorporaties bij projecten met bijzondere doelgroepen, waaronder woonwagencentra en krachtwijken

 

Praktijkcase: Aanpak van misstanden op voormalige vakantieparken

 • Hoe verkrijgt u zicht op voormalige vakantieparken die zich letterlijk en figuurlijk aan het zicht van de overheid onttrekken?
 • Op welke manier kunt u een opeenstapeling van fysieke en sociale problemen in voormalige vakantieparken voorkomen?
 • Hoe treedt u op wanneer de situatie dreigt te escaleren?

Arjan Stokreef, juridisch medewerker Bouwen, Ruimtelijke ordening en Milieu en projectleider Interventieacties Vakantieparken bij de gemeente Putten


Module 7

De wet Bibob en de aanpak van ondermijning

 

Wet Bibob en de aanpak van ondermijning

 • Wat is het doel van de wet bibob? En waarom is het van het grootste belang dat uw gemeente haar bibob beleid op orde heeft?
 • Wat schrijft de wet bibob voor op het terrein van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur? En aan welke regels en procedures moet uw gemeente voldoen bij toepassing van de wet bibob?
 • Wat zijn de consequenties van de uitbreiding van de wet bibob voor u en uw gemeente?
 • Wat is de reikwijdte en wat zijn de toepassingsgebieden van de wet bibob?
 • Wanneer mag u de wet bibob toepassen? En aan welke voorwaarden moet u dan voldoen?
 • Hoe kunt u advies inwinnen bij het Landelijk Bureau Bibob?
 • Wanneer kan het Landelijk Bureau Bibob om een advies worden gevraagd? En welke voorwaarden zijn er verbonden aan het aanvragen van een bibob advies?
 • Op welke wijze voert het Landelijk Bureau Bibob het onderzoek uit en hoe is het bibob advies opgebouwd?
 • Wat kunnen we leren van jurisprudentie met betrekking tot de wet bibob?

Franc Pommer, advocaat bij Hekkelmand Advocaten en Notarissen en docent op de opleiding bibob coördinator

 

Het opstellen van bibob beleid, richtlijnen en procedures

 • Hoe stelt u consistent bibob beleid op voor uw gemeente? En aan welke basisnormen moet het bibob beleid van uw gemeente voldoen?
 • In welke branches wordt door uw gemeente de wet bibob toegepast en bij welke indicatoren kan een bibob advies worden aangevraagd bij het Landelijk Bureau bibob?
 • Past u de wet bibob structureel toe in bepaalde risicogebieden of op basis van een risicoinschatting?

Jaap van Leeuwen, bestuurlijk beleidsmedewerker bij de gemeente Den Haag en docent op de opleiding bibob coördinator, verantwoordelijk voor het bibob beleid in de gemeente Den Haag

 

Een integere overheid tegen ondermijning

 • Wat is integriteit? En waarom is het van het grootste belang dat uw gemeente haar integriteitsbeleid op orde heeft in relatatie tot de aanpak van ondermijning?
 • Wat betekent integriteit voor uw gemeente? En welke risico’s loopt uw gemeente met betrekking tot integriteitsschendingen?
 • Hoe brengt u risicovolle processen, kwetsbare functies en verleidingen binnen uw gemeente in kaart en toetst u op de aanwezigheid en de werking van integriteitsmaatregelen?
 • Welke dilemma’s en integriteitsvraagstukken doen zich voor in uw gemeente?
 • Hoe beoordeelt u potentiële risico’s en kwetsbaarheden ?

Emile Kolthoff, lector Veiligheid en Recht bij het Expertisecentrum Veiligheid van de Avans Hogeschool, hoogleraar Criminologie aan de Open Universiteit en voormalig directeur van het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten


Module 8

Informatie-uitwisseling en de aanpak van ondermijning

 

Wet- en regelgeving rond informatie-uitwisseling

 • Hoe versterkt u de informatiepositie van uw gemeente om samen met uw veiligheidspartners ondermijning tegen te gaan?
 • Hoe krijgt u deze informatie van uw veiligheidspartners?
 • Wat schrijven de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), de Wet Politiegegevens (WPG), de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten(WIVD) en de Wet Strafvorderlijke en Justitiële gegevens (WSJ) voor over informatie-uitwisseling?
 • Hoe wisselt u rechtmatig en doelmatig informatie uit met uw veiligheidspartners en andere gemeenten?
 • Op welke wijze gaat u om met zeer vertrouwelijke informatie? En hoe zorgt u ervoor dat deze informatie veilig wordt behandeld en opgeborgen?
 • Welke informatie mag wel en welke informatie mag niet worden gedeeld?
 • Hoe voorkomt u praktische en organisatorische problemen bij informatieuitwisseling?
 • Hoe kunt u het OM, de Belastingdienst, de FIOD en de Koninklijke Marechaussee gebruiken als tipgever?

Jan Janse, districtchef Zeehaven bij de Nationale Politie eenheid Rotterdam en docent op de cursus Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen, heeft ruim 30 jaar in verschillende functies gewerkt bij de politie ondermeer op het terrein van intelligence

 

Adviseren in een politiek-bestuurlijke omgeving

 • Wat zijn de verschillende rollen, verantwoordelijkheden en belangen van stakeholders?
 • Hoe kunt u beleid en adviezen uitdragen en verdedigen?
 • Welke verschillende rollen en stijlen van besturen kunt u hanteren?
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit, hoe voert u overleg op bestuurlijkambtelijk niveau?
 • Op welke manier communiceert u met partners, media en burgers?

Joost Vos, partner van RONT Management Consultants

 

Het aanpakken van criminele netwerken met Big Data

 • Hoe zitten criminele netwerken in elkaar?
 • Op welke manier kunt u aan de hand van Big Data criminele netwerkenhet beste aanpakken?
 • Welke interventiestrategieën werken wanneer en onder welke omstandigheden?

Paul van Duijn, strategisch analist bij de FIOD, docent op de cursus Big Data in het veiligheidsdomein en voormalig strategisch analist bij de Nationale Politie eenheid Den Haag en Europol, verricht aan de hand van Big Data onderzoek naar de aanpak van criminele netwerken

Uw docenten:

Raymond Haesenbos, projectmanager bij Van Aetsveld, hoofddocent van de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning en verandermanager Betere Bijdrage aanpak Ondermijning bij de Nationale Politie

Edward Kleemans, hoogleraar zware criminaliteit en rechtshandhaving aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en docent op de cursus Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen, richt zich in zijn onderzoek op vormen van zware criminaliteit die in georganiseerd verband worden gepleegd en publiceerde het boek ‘Georganiseerde misdaad en de zichtbare hand'.

Karel Schuurman, hoofd van het Landelijk Informatie en Expertise Centrum, ondersteunt de Regionale Informatie en Expertise Centra bij de bestuurlijke aanpak van ondermijning.

Edward van der Torre, onderzoeker bij Bureau Lokale Zaken, lector Gebiedsgebonden politie aan de Politieacademie en docent op de opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid, verricht onderzoek naar de aanpak van criminele netwerken actief in de drugshandel.

Jan Brouwer, hoogleraar Algemene rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen, docent op de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid en directeur van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid, toonaangevend kenniscentrum dat onderzoek verricht op het terrein van openbare- orderecht.

Peter Adriaens, beleidsmedewerker Bewaken & Beveiligen bij het Openbaar Ministerie en docent op de opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid, schreef het boek ‘Het stelsel B&B geëvalueerd’ over het stelsel bewaken en beveiligen van (bedreigde) personen, objecten en diensten op decentraal niveau.

Corinne Dettmeijer, Voormalig Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen kinderen, informeert de regering over de aard en omvang van mensenhandel in Nederland en over de effecten van het beleid dat op deze terreinen wordt gevoerd.

Jaap van Leeuwen, bestuurlijk beleidsmedewerker bij de gemeente Den Haag en docent op de opleiding bibob coördinator, verantwoordelijk voor het bibob beleid in de gemeente Den Haag. 

Ton Slingerland, projectleider bij het RIEC Zuid-West Nederland, waar gemeenten, de provincie, het Openbaar Ministerie, de Nationale Politie, de Belastingdienst en de Douane samenwerken aan de aanpak van georganiseerde misdaad.

Jan Janse, districtchef Zeehaven bij de Nationale Politie eenheid Rotterdam en docent op de cursus Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen, heeft ruim 30 jaar in verschillende functies gewerkt bij de politie ondermeer op het terrein
van intelligence.

Gerard Blonk, voormalig forensisch consultant en directeur van opleidingsorganisatie ForensicPlaza, oud -(plv.)- strafrechter en officier van justitie, voormalig directeur Rechercheschool Zutphen, oud-politiecommissaris, gespecialiseerd in forensische besliskunde binnen de publiekrechtelijke en private intelligence-, onderzoeks- en rechtshandhavingspraktijk, auteur van tientallen publicaties en boeken.

Jacco Lievaart, programmamanager bij de Omgevingsdienst Rivierenland, waar gemeenten en de provincie Gelderland samenwerken op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving

Paul van Duijn, strategisch analist bij de FIOD, docent op de cursus Big Data in het veiligheidsdomein en voormalig strategisch analist bij de Nationale Politie eenheid Den Haag en Europol, verricht aan de hand van Big Data onderzoek naar de aanpak van criminele netwerken

Romaike Zuidema, runt het trainingsbureau de FairWork Academie. Het gaat erom dat deelnemers na de training ook gaan dóen.  Zij traint ambtenaren met burgercontact in het leren signaleren, maar ook richt zij zich op beleidsmakers.

 

Algemene informatie over de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning

Datum en Plaats 2019

 
8, 15, 22, 29 januari, 5, 12 februari, 5 en 12 maart 2019  

La Vie Utrecht
Sint Jacobsstraat 61
3511BP Utrecht
Tel. 030 234 0088

Routebeschrijving
 

 

Tijdschema

09.00 uur - Ontvangst met koffie en thee
09.30 uur - Aanvang ochtendprogramma, met tussentijdse koffie- en theepauze
12.30 uur - Lunchpauze
13.30 uur - Aanvang middagprogramma, met tussentijdse koffie- en theepauze
17.00 uur - Afsluiting van de lesdag

 

Bestemd voor:

beleidsmakers, -medewerkers, teamleiders, (programma)managers, coördinatoren, adviseurs en juristen openbare orde en veiligheid, toezicht en handhaving bij:

 • Gemeenten
 • Rijk
 • Provincies
 • Politie
 • Openbaar Ministerie
 • Regionale Informatie en Expertise Centra
 • Belastingdienst
 • Koninklijke Marechaussee
 • FIOD
 • Douane

 

Uw investering

De kosten van deze cursus bedragen €3.999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

 

Persoonlijk Opleidingsadviseur

Tonnie van Zanten
Opleidingsadviseur
T: 040 - 2 972 789

 

Verantwoordelijk voor deze opleiding

Congres- en Opleidingsmanager Veiligheid 
 
Sandra van der Burgt
Projectcoördinator
 

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vindt u (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video’s, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning

Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips


Incompany

Wilt u deze opleiding met uw gehele afdeling volgen?

Vanaf 5 personen kunt u deze opleiding InCompany volgen. Het programma wordt specifiek afgestemd op uw organisatie, in overleg wordt een datum, locatie en tijdstip bepaald.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met onze adviseur:

Guusje Verhoeven incompany
Guusje Verhoeven
Email: g.verhoeven@sbo.nl
Telefoon: 040-2972729

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning start op 8, 15, 22, 29 januari, 5, 12 februari, 5 en 12 maart 2019 in La Vie Utrecht!

Brochure bestuurlijke aanpak van georganiseerde misdaad

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: Opleiding
Prijs: €3999,- excl. btw
Datum: 8, 15, 22, 29 januari, 5, 12 februari, 5 en 12 maart 2019
Beoordeling (6):
8,4 / 10
Locatie: La Vie Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780

Bent u onze STAR?

Dan kunt u sparen voor een gratis opleidingsbudget bij ons!

Bekijk de voorwaarden

Relevant aanbod

19 Sep

Congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit

Op 19 & 20 september 2018 komen ervaringsdeskundigen en experts (werkzaam bij de overheid, wetenschap en het bedrijfsleven) samen om kennis en ervaringen uit te wisselen over de aanpak van georganiseerde criminaliteit die de samenleving momenteel ondermijnt. Lees meer
Type: Congres met masterclass | | Lokatie:De Lik Utrecht
27 Sep

Opleiding Coördinator nazorg ex-gedetineerden

Effectief organiseren en regisseren van nazorg aan ex-gedetineerden. Inclusief unieke excursie naar de Pompekliniek Nijmegen. Lees meer
Type: 6-daagse opleiding | | Lokatie:La Vie Utrecht
2 Okt

Cursus Informatie-uitwisseling in de veiligheidsketen

Cursus informatie uitwisseling in de veiligheidsketen voor professionals in het veiligheidsdomein. Inclusief unieke excursie: Real Time Intelligence Center. Lees meer
Type: 5-daagse cursus | | Lokatie:BCN Utrecht (Daltonlaan)
9 Okt

Congres Radicalisering en terrorisme

Voorkom misstanden veroorzaakt door radicaliserende (religieuze) groepen! In Nederland zijn verschillende radicale (religieuze) groepen actief die zich aan het zicht van de overheid onttrekken en zich schuldig maken aan misstanden in binnen- en buitenland (zoals opruien, ronselen en het beraden van een terroristische aanslag). Op het seminar Radicalisering en terrorisme hoort u van ervaringsdeskundigen en experts werkzaam bij de overheid, wetenschap en het bedrijfsleven hoe u deze individuen signaleert en aanpakt. Lees meer
Type: Congres | | Lokatie:
1 Nov

Opleiding Bibob coördinator

Voorkom dat uw gemeente criminele organisaties faciliteert! Leer in 5 dagen alles over de wet Bibob. Lees meer
Type: 5-daagse opleiding | | Lokatie:La Vie Utrecht

Alle events