Cursus Taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie

Actuele wettelijke taken van de examencommissie op een rij

 • Slim oppakken van aanbevelingen uit inspectierapport: Verdere Versterking
 • Praktijkvoorbeelden voor een effectieve uitvoering van uw taken
 • Fraude: richtlijnen voorschrijven en handhaven
 • Persoonlijke feedback van de docent
 • Theorie, praktijkopdracht, best practices, naslagwerk

Deze opleiding of cursus heeft reeds plaatsgevonden.

Wenst u meer informatie over een eventuele nieuwe editie?
Laat uw gegevens achter en wij u graag.
Deze opleiding of cursus incompany volgen? Bekijk hier meer informatie over onze incompany cursussen.

Taken van de examencommissie

Men moet blindelings kunnen vertrouwen op de waarde van diploma´s. Dat is uw taak als lid van de examencommissie in het Hoger Onderwijs. Het vertrouwen in diploma's heeft echter deuken opgelopen de laatste jaren. Als examencommissie is het uw taak om de kwaliteit van de toetsing en het eindniveau te borgen door hiervoor een kwaliteitssysteem in te richten.

 

Onafhankelijke positie examencommissie

Met diverse wetswijzigingen is de onafhankelijkheid van de examencommissie verder vergroot. Bent u in staat om invulling te geven aan deze onafhankelijke positie? En heeft uw examencommissie de aanbevelingen van de Inspectie al opgevolgd?

Bekijk het programma

 

Inhoud én aanpak

In de cursus Taken en Verantwoordelijkheden van de Examencommissie staan kennis, inspiratie en doen centraal. U krijgt een overzicht van alle wettelijke taken en actuele ontwikkelingen, zodat uw kennis up-todate is. Aan de hand van best practices krijgt u handvatten aangereikt om uw taken effectief in te vullen. Tot slot krijgt u ruime gelegenheid om eigen casuïstiek in te brengen.

 

U gaat naar huis met:

 • Kennis van al uw actuele taken als examencommissielid
 • Inzicht in actuele ontwikkelingen
 • Voorbeelden van manieren waarop u uw taken binnen de wettelijke kaders van de WHW en binnen de aanbevelingen van de Inspectie in de praktijkkunt uitvoeren
 • Waardevolle praktijkopdracht met persoonlijke feedback
 • Het handboek ‘Samenwerken aan toetskwaliteit in het Hoger Onderwijs’, door o.a. onze gastsprekers Els van Zijl en Mieke Jaspers (Fontys Hogescholen)
 • Het handboek ‘Toetskwaliteit in de praktijk. Hoe maak ik goede toetsen metgesloten en open vragen?’

Deze cursus legt een gedegen fundament voor een examencommissie die de goede taken op een effectieve manier uitvoert. 

Download de brochure (pdf)

 

Reactie deelnemers:

 • “Waardevolle kennis die goed past in de dagelijkse praktijk van de examencommissie”
 • "Goede samenvattingen. Er werd goed geluisterd naar de cursisten. Veel geleerd."
 • "Fijne & Leerzame cursus!"

Programma van de cursus Taken en Verantwoordelijkheden van de examencommissie

Iedere dag start om 09.30 uur en eindigt om 17.00 uur.

 

Wet- en regelgeving

Een groot deel van de taken van de examencommissie zijn formeel geregeld in wet- en regelgeving. Daarnaast wordt uw werk beïnvloed door allerlei andere ontwikkelingen en publicaties, zoals het Inspectierapport Verdere Versterking en de Handreiking Examencommissies.

Casus ‘Druk baasje’: Als examencommissie komt er soms veel op u af. Hoe voorkomt u dat u leeft in de waan van de dag en zorgt u dat u tijd hebt voor structurelere zaken?

 

Best Practice

In het rapport Verdere Versterking (2015) beveelt de inspectie aan dat alle betrokkenen binnen een instelling gezamenlijk zorg dragen voor
een heldere en transparante positionering van de examencommissie. Essentieel hierbij is dat alle actoren met elkaar samenwerken met als
gemeenschappelijk doel toetskwaliteit te leveren en te garanderen dat elke individuele student het vereiste eindniveau heeft behaald. In deze good practice wordt geschetst hoe die samenwerking optimaal vorm kan krijgen vanuit de wettelijke taakstelling die de examencommissie heeft.

Door: Els van Zijl en Mieke Jaspers, Auteurs van ‘Samenwerken aan toetskwaliteit in het Hoger Onderwijs’, september 2014.

 

Werkwijze en positie examencommissie

U maakt kennis met verschillende benaderingen van kwaliteitsdenken. Vragen die daarbij centraal staan zijn:

 • Wat is borgen?
 • Hoe verwerft en behoudt uw examencommissie een onafhankelijke positie?
 • Afhandelen van verzoeken
 • Voorbeelden uit de praktijk: Wat zou u doen?

 

Best Practice

Bij iedere opleidingsvisitatie wordt gesproken met én over de examencommissie. In dit onderdeel is er aandacht voor:

 • Een korte inleiding over visitaties in het Hoger Onderwijs
 • Hoe kijkt een panel naar een examencommissie, wat wil het weten?
 • Wat is het belang van de examencommissie bij de beoordeling van de standaard ‘toetsing en gerealiseerd eindniveau’?
 • Goede en minder goede voorbeelden uit de visitatiepraktijk

Door: Marga Dekker, Senior Auditor bij NQA (Netherlands Quality Agency)


Het complete programma in één overzicht? Download de brochure


Dag 2

Terugblik dag 1 en bespreken praktijkopdrachten

 • Voorbeelden uit de praktijk: Bespreek uw eigen dilemma’s en leer van uw collega’s

 

Instrumenten van de examencommissie

U leert welke instrumenten u kunt inzetten om de toetskwaliteit en het eindniveau te borgen. Daarnaast krijgt u tips en trucs om uw borgingstaak uit te voeren.

 

De examencommissie bij fraude, bezwaar en beroep

Kaders bij fraude, bezwaar en beroep:

 • rechtsbescherming van studenten
 • interne en externe procedure
 • voorbeelden van fraude in de praktijk
 • Fraude voorkomen en bestraffen

Reflectie: wat kan uw examencommissie verbeteren

 

De examencommissie als professioneel team

 • Casus: Extern lid
 • Deskundigheden examencommissie
 • Opdracht: hoe zit het met uw toetsdeskundigheid?
 • Het jaarverslag als verantwoordingsdocument, bewijsdocument en als weerslag van de reflectie op het eigen functioneren
 • Activiteitenplan
 • Opdracht: de toegevoegde waarde van een extern lid

 

Waardevolle, vrijwillige praktijkopdracht:

Afhankelijk van uw persoonlijke leervraag kiest u bijvoorbeeld uit:

 1. Het opstellen van een document dat de examencommissie gebruikt, zoals rolprofielen, jaarverslag, checklist voor beoordelen van toetsen en examens, aanstellingsbrief voor examinatoren, handboek examencommissies, etc.
 2. Beoordelen van het werk van uw toetscommissie
 3. Schrijven van een onderdeel van het toetsbeleid(advies)
 4. Plannen voor het versterken van uw examencommissie

Elke opdracht wordt bekeken en beoordeeld door de hoofddocent.

U krijgt de opdracht tijdens dag 2 terug, voorzien van feedback en advies.

Uw docent:

 

Drs. Marnie Wouters

Toetsdeskundige, trainer en adviseur bij Teelen Kennismanagement.

Naast ervaringsdeskundige binnen het Hoger Onderwijs (o.a. coach, docent, vicevoorzitter examencommissie) heeft Marnie Wouters veel ervaring als trainster binnen professionaliseringstrajecten op het gebied van toetsing en toetskwaliteit. Als lid van een toetsteam heeft zij zeer uiteenlopende toetsvormen beoordeeld op kwaliteit. Ze heeft in haar loopbaan veel samengewerkt met docenten, managers en bestuurders. Marnie is extern lid bij twee examencommissies van de Universiteit Utrecht, departement Rechtsgeleerdheid.

 

Samenwerkingspartner: Teelen Kennismanagement

Teelen Kennismanagement maakt toetstechnische kennis op een praktijkgerichte wijze toegankelijk. Dat doen zij bijvoorbeeld met het boek 'Toetskwaliteit in de praktijk: Hoe maak ik goede toetsen met gesloten en open vragen?', inmiddels een bestseller in het hoger onderwijs. Daarnaast hebben reeds duizenden docenten deelgenomen aan hun cursussen op toetsgebied. Ook ondersteunen zij diverse organisaties bij het opstellen van een doordacht toetsbeleid: en bij het inrichten van BKE- en SKE-trajecten.

 

 

Kort interview met docent Drs. Marnie Wouters

Kun je een probleem noemen waar veel deelnemers tijdens de opleiding Examencommissie: verdere versterking van uw samenwerking & Taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie tegenaan lopen?

Wat veel wordt genoemd bij de cursus Taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie is het borgen van de kwaliteit. Voor veel examencommissies roept dat ‘borgen’ vragen op. Wat betekent het precies? Wat kun je dan doen? Welke handvatten heb je daarvoor? Waar houdt de verantwoordelijkheid van de examencommissie precies op en begint de verantwoordelijkheid van het opleidingsmanagement? Bij verdere versterking van uw samenwerking blijkt vooral het kiezen van de belangrijke zaken waarin je als examencommissie je poot stijf wil houden een belangrijk onderwerp. Ook het fenomeen van de ‘dubbele petten’ roept vaak veel discussie op. 

Wat is de belangrijkste boodschap die je deelnemers wilt meegeven nadat ze de opleiding Examencommissie: verdere versterking van uw samenwerking & Taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie hebben afgerond?

Een van de belangrijkste boodschappen uit de cursus Taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie is dat een examencommissies zich realiseert dat ze misschien meer doet dan wat, wettelijk gezien, haar taken zijn. Bij de cursus verdere versterking van uw samenwerking laten we zien dat de huidige manier van samenwerking ook omgebouwd kan worden en dat je daarin als examencommissie kunt sturen. 

 Op welke manier haal jij plezier uit het geven van de opleiding?

Als oud vicevoorzitter van een examencommissie herken ik (helaas) veel van de door de deelnemers ingebrachte casuïstiek. Ik merk dat deelnemers het heel prettig vinden om hun eigen ervaringen te delen met anderen om op die manier te leren van elkaar. Ik draag daar graag mijn steentje aan bij.   

Algemene informatie van de cursus Taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie

 

Data en locatie

16 februari en 9 maart 2017

Meeting Plaza
Godebaldkwartier 20
3511 DX Utrecht
Tel: 030 - 233 7010

Routebeschrijving

 

Voor wie bestemd?

 • Voorzitters, secretarissen en leden van de examencommissie
 • Leden MT met verantwoordelijkheid voor toets- en examenfunctie
 • Examencoördinatoren
 • Beleidsmedewerkers
 • Kwaliteitscoördinatoren
 • Opleidingscoördinatoren met verantwoordelijkheid voor examinering
 • Opleidingscommissies

En anderen die betrokken zijn bij examinering in het Hoger Onderwijs

 

Uw investering

De kosten van deze cursus bedragen €1799,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

 

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van een online leeromgeving. Hier vindt u (extra) leermaterialen
die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video’s, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. De leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken.

 

Meer informatie

Persoonlijk Opleidingsadviseur

Dina Abbou
Opleidingsadviseur
Tel: 040 - 2 972 740

Verantwoordelijk voor deze opleiding

José Kolk
Opleidingsmanager

Ingeborg de Vos
Senior Opleidingscoördinator
 
 

Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips


Incompany training

Heeft u, samen met uw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op uw organisatie, uw situatie en uw wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met u mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van u en uw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Cursus Taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan om de brochure te downloaden. Cursus Taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie start op 16 februari en 9 maart 2017 in Meeting Plaza Utrecht!

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 2-daagse cursus
Prijs: €1799,- excl. btw
Datum: 16 februari en 9 maart 2017
Locatie: Meeting Plaza Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Dina Abbou  

Opleidingsadviseur
Dina Abbou

  

040 - 2 972 740

Bent u onze STAR?

Dan kunt u sparen voor een gratis opleidingsbudget bij ons!

Bekijk de voorwaarden

In samenwerking met: