Next Higher Education

6 & 7 december 2016 | Media Plaza, Utrecht | In 2017 op 13 & 14 december!Op de hoogte gehouden worden van nieuwe ontwikkelingen?

Wenst u meer informatie over een eventuele nieuwe editie?
Laat uw gegevens achter en wij u graag.

Next Higher Education 2017

Next Higher Education 2016 was een groot succes! In 2017 vindt het congres plaats op 13 en 14 december. Wilt u op de hoogte blijven van programma ontwikkelingen? Laat dan hiernaast uw gegevens achter.


Reacties op Twitter


Terugblik Next Higher Education 2016

Benieuwd naar de sfeerimpressie van Next Higher Education? Bekijk de video waarin sprekers en deelnemers over hun congres ervaring vertellen.


Next Higher Education zet dé actuele ontwikkelingen
in het Hoger Onderwijs op de agenda:

innovatiever - flexibeler - persoonlijker onderwijs, verbeteren van leerrendement, internationalisering en aansluiting onderwijs-bedrijfsleven

Het is tijd voor The Next Step in Higher Education!

Inschrijven

In 2 dagen volledig op de hoogte!

De 20e editie van Next Higher Education 2016 bestond uit twee inspirerende dagen


140x140
Masterclasses

Verdiep uw kennis. Maak uw keuze uit de masterclass High Impact Learning en leer impact bij opleidingen creëren of de masterclass Schoolsysteem Finland met alles over het Fins onderwijs.

Bekijk het programma

140x140
Hoofdcongres

Tijdens het hoofdcongres Next Higher Education krijgt u een compleet overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het Hoger Onderwijs. Onder leiding van de experts gaat u de diepte in.

Bekijk het programma


Thema's


Tijdens Next Higher Education 2016 leert u meer over o.a.:

 • Internationalisering
 • Onderwijs en bedrijfsleven
 • Professionalisering
 • Leerrendement en kwaliteit
 • Excellentie, diversiteit en 'op maat'
 • Innovatieve onderwijsvormen

Bekijk het volledige programma

logo next higher education


Ook zo'n zin om lekker te innoveren?

frans nauta next higher education"Zo, terug van vakantie, we zijn allemaal eindelijk weer aan de slag. Ook zo’n zin om lekker te innoveren? Nee, natuurlijk niet. We zijn razend druk met achterstallige emails wegwerken, de jaarlijkse POP cyclus inplannen, brandjes blussen omdat er mensen zijn uitgevallen of gelazer met IT die niet goed werkt. En laten we de managementteamheidag niet te vergeten. Wie kan redelijkerwijs geacht worden tijd en energie te besteden aan nieuwe ontwikkelingen terwijl we tot onze oren in het dagelijkse werk zitten? Niemand toch?"

Lees Frans Nauta's volledige column


Sprekers 2016

Deze experts staan voor u op het podium

Zij gaan in op de laatste ontwikkelingen en geven hun advies en gaan in op de toekomst van het hoger onderwijs.


Jari Lavonen Next Higher Education
Jari Lavonen

University of Finland

Filip Dochy Next Higer Education
Filip Dochy

Universiteit Maastricht & KU Leuven

Joris Volkers Next Higher Education
Jorrit Volkers

Dean Deloitte University

Thom de Graaf Next Higher Education
Thom de Graaf

Vereniging Hogescholen

Bekijk alle sprekers
Het laatste onderwijs nieuws

Blijf op de hoogte van alle onderwijs actualiteiten die ook aan bod komen op Next Higher Education. Breng een bezoekje aan ons blog en lees o.a. inspirerende interviews met sprekers, een column van dagvoorzitter Frans Nauta en download een handig eBook Toetsen!

Naar het blog  


Wij zoeken gastbloggers!

Wij zijn op zoek naar gastbloggers! Wilt u graag uw kennis, resultaten uit uw (promotie)onderzoek, best practice, probleem of ervaring over dit onderwerp delen met vakgenoten? Meer informatie


Partners van het congres 

Next Higher Education zou nooit zo een succes kunnen zijn zonder onze partners. Wij werken samen met:

Nationaal Onderwijsgids                         

De 20e editie van Next Higher Education 2016 bestond uit twee dagen: Op dag 1 (6 december) de masterclasses en dag 2 (7 december) het hoofdcongres.

Bekijk hier het programma van de masterclasses of bekijk hieronder het programma van het hoofdcongres. Of download hiernaast de congresbrochure!


 

Download

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan de brochure te downloaden

Download (PDF)

Programma hoofdcongres Next Higher Education 2016

9.30 uur | Start congres

9.30 - 9.50 uur | Opening van Next Higher Education door dagvoorzitter/ moderator Frans Nauta 

Scherp de geest in 7 minuten!

Frans Nauta kaart graag een paar belangrijke onderwerpen met u aan. Dit doet hij in ‘brein-snacks’ van 7 minuten. Tijdens deze brein-snack: Moeten we ons schrap zetten voor de Uberfication van het onderwijs? Frans gaat het gesprek met u aan.

>>> Lees Frans Nauta's column: Ook zo'n zin om lekker te innoveren?


9.50 - 10.20 uur

KEYNOTE - De toekomst van het onderwijs

 • Is het HO toekomstproof?
 • Hoe ziet het HBO en de Universiteit van de toekomst eruit?

Door: Dirk van Damme, OECD - Head of the Innovation and Measuring Progress (IMEP) Division Directorate for Education and Skills


10.20 - 10.50 uur 

Debat

Dirk van Damme gaat in debat met o.a.:

 • Jarmo Berkhout, voorzitter LSVB
 • Hans Schutte, DG Ministerie OCW
 • Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen
 • Mirjam Bult, Vicevoorzitter CvB UTwente >>> Lees het interview met Mirjam Bult over het verschil maken door goede onderwijsondersteuning

De thema's van het debat zijn:

 • Zouden we het onderwijs niet beter de-institutionaliseren?
 • Flexibilisering in het onderwijs... Nut? Noodzaak?

 10.50 - 11.20 uur | Koffiebreak


11.20 - 11.35 uur 

Scherp de geest in 7 minuten

Waarom iedereen wil veranderen en dat toch zo langzaam gaat in het onderwijs. Frans Nauta gaat in gesprek met u.


11.35 - 11.50 uur

Nieuwe toetreders in het Hoger Onderwijs - de Deloitte University

Het hoger onderwijs heeft te maken met nieuwe toetreders, ook vanuit het bedrijfsleven. Zo bouwt Deloitte bijvoorbeeld in ramp tempo aan haar eigen 'university'. In 2013 is de Deloitte University officieel van start gegaan. Het biedt de Deloitte medewerkers uit Europa, Midden Oosten en Afrika trainingsprogramma’s aan gericht op Leiderschap en zogenaamde Business skills. De trainingen worden verzorgd door eigen ervaren high level medewerkers die de studenten de nodige kennis, bagage en handreikingen meegeven om te kunnen inspelen op de steeds veranderende beroepsvereisten en markt. Tevens biedt het een unieke mogelijkheid om een netwerk op te bouwen met Deloitte collega’s uit andere landen.

Door: Jorrit Volkers, Dean Deloitte University, geeft graag een nadere toelichting over de totstandkoming en de toekomstplannen van de Deloitte University EMEA. 


11.50 - 12.00 uur 

Zijn de bedrijfsuniversities een kans of een bedreiging voor Leven Lang Leren?

 • Vervult Deloitte een behoefte die het hoger onderwijs niet kan bieden?
 • Zouden bedrijfsleven en HO meer samen kunnen (moeten?) werken in onderwijs en onderzoek? 
 • Is het een kans of een bedreiging voor het onderwijs? Speelt economische waarde een (te grote) rol?
 • Hebben we een nieuw level playing field in HO nodig?

Door: Jan Henk van der Werff, Manager Business Development TU Delft Open & Online Education | Extension School 


12.00 - 12.15 uur 

Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven elkaar versterken?

In gesprek met de zaal en:

 • Marco Waas, Director RD&I and Technology AkzoNobel, VM decaan Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen TU Delft en aanjager van Young Entrepreneurs Society Delft (YES!Delft). Ook was Marco namens de TU een van de trekkers van Science Port Holland, een initiatief van de universiteit en de gemeentes Delft en Rotterdam voor de ontwikkeling van een biotechpark tussen Delft en Rotterdam.
 • Stef Weijers, lector Logistiek en Allianties aan de HAN - Kenniscentrum Business Development & Co-creation en Directeur KennisDC Logistiek Gelderland 

12.15 - 12.30 uur

Scherp de geest in 7 minuten

Brein-snack over innovatieve onderwijsvormen. De aard van het leren verandert en vraagt om innovatieve onderwijsvormen. In welke richting moeten we denken bij innovatief onderwijs dat past bij de toekomst?  Wat zijn de bepalende factoren die dit innovatieve onderwijs tot een succes maken? Wat betekent dat voor studenten, docenten en het onderwijsbedrijf? Frans Nauta in gesprek met u!

>>> Lees Frans Nauta's column: Ook zo'n zin om lekker te innoveren?


12.30 - 13.30 uur | Lunch


13.30 - 16.30 uur (met tussendoor korte pauzes waarbij u drinken en een snack kan pakken)

Gesprektafels, Workshops en Interactieve lezingen

Er zijn 5 stromingen (Werken in een internationale onderwijs- en arbeidsmarktcontext, Verbeteren van leerrendement en kwaliteit, Excellentie, diversiteit en flexibiliteit, Professionalisering en visie op onderwijs en Innovatieve onderwijsvormen). Tijdens deze 5 stromingen komen de volgende werkvormen voorbij in 3 sessierondes:

 • Gesprekstafel: Aan de gesprekstafel leert u over een bijzondere visie, sterk beleid, een succesvolle aanpak – werkbaar in de praktijk.
 • Workshop: In de workshop gaat u aan de slag met de concrete uitwerking, een aanpak
 • Interactieve lezing: Tijdens dit onderdeel prikkelt een ‘vooroploper’ u met een nieuwe visie of aanpak. Deze early adaptor gaat uiteraard ook graag met u in gesprek! 

Kort voor het congres krijgt u de gelegenheid om uw sessiekeuze bekend te maken. 

 

Klik op de tabbladen en bekijk het bijbehorende programma van een van de 5 stromingen. Of klik hier voor een overzicht met tijden

 


Stroming | Werken in een internationale onderwijs- en arbeidsmarktcontext

 • Hoe is Nederland te vergelijken met de wereld (kwaliteit, branding & positionering)
 • Wat is het effect van digitaal onderwijs op internationalisering van het HO (MOOCs, blended onderwijs, plaatsonafhankelijk leren)
 • Hoe ontwikkelt u een visie op taalbeleid en versterkt u de beheersing van vreemde talen?
 • Hoe versterkt u de samenwerking met internationale bedrijven?
 • Hoe leidt u op voor de internationale arbeidsmarkt?

13.30
Gesprekstafel | Implementeren van 'collaborative online international learning'(COIL) voor cross-cultureel leren en internationalisatie

Nadere informatie volgt

Door: Rajash Rawal, Directeur Faculteit Management & Organisatie, Haagse Hogeschool


14.20
Workshop | Internationalisation at Home: veel beleid maar weinig instrumenten

De meeste Nederlandse universiteiten en hogescholen hebben Internationalisation at Home inmiddels in hun beleid opgenomen maar als het op instrumenten voor de implementatie aankomt, is de situatie minder rooskleurig. Zo zijn er maar weinig voorbeelden te vinden van gerichte training voor internationalisering. Dit leidt ertoe dat op het niveau van opleidingen een gemengd beeld ontstaat met veel activiteiten maar weinig zicht op de uitkomsten daarvan.
In deze workshop verkennen we beleidselementen op instellingsniveau die effect sorteren in individuele opleidingen. Een van de toverwoorden is in ieder geval: context.

Door: Jos Beelen, Senior policy advisor, Researcher and consultant on internationalisation, Hogeschool van Amsterdam


15.25
Interactieve lezing | Internationalisering en de rol van de docent en het onderwijs zelf

Docenten maken een hogeschool of universiteit internationaal: zij internationaliseren leeruitkomsten en curricula; zij doceren in internationale en multiculturele groepen; zij helpen studenten bij een buitenlandse studie of stage; zij maken opdrachten voor werkgroepen; zij gebruiken internationale literatuur en voorbeelden. Docenten werken internationaal samen in onderzoek, in studentenuitwisseling en gezamenlijke lesstofontwikkeling. Elke poging tot internationaliseren valt of staat met gemotiveerde docenten, die de benodigde training krijgen en passend beloond worden voor hun extra inspanningen. Leer over de visie en aanpak van de Haagse Hogeschool.

Door: Jos Walenkamp, Lector International Cooperation Haagse Hogeschool

Sessiestroom | Verbeteren van leerrendement en kwaliteit

 • Het maken van gedegen toetsbeleid, toetsprogramma en toetsplan
 • Kwalificatie privaat en publiek
 • Rol van registers en beroepsgroepen
 • Alternatieven voor klassiek toetsen
 • Welke vormen van toetsen bevorderen het leren?
 • Hoe stimuleer je studenten te leren zonder dat dit voor een toets is?
 • Learning analytics - hoe krijg je inzicht in leerproces en leerresultaat?

13.30
Interactieve lezing | Vernieuwing accreditatiestelsel (3.0), flexibilisering, vernieuwde instellingsaccreditatie ('op maat') en modulariseren van curricula

Door: Paul Zevenbergen, Bestuurder NVAO


14.20
Workshop | Studenten motiveren om te leren én betrekken bij het toetsen

De meeste studenten leren kort voor een tentamen. Onderzoek wijst uit dat de meeste stof al weer na een maand is verdwenen. Bovendien werkt een student niet voor elk vak even hard. Hij/zij maakt de keuze welk vak het belangrijkste is. Hoe maken studenten deze keuzes en wat u kunt veranderen om die keuzes te beïnvloeden?
Jongerenspecialist Marjolein de Jong van Young Inspiration daagt u als deelnemer uit om door de ogen van studenten naar studentparticipatie te kijken. U gaat in deze workshop met studenten in gesprek en hebt de kans aan hen uw vragen te stellen. U krijgt concrete handvatten voor verbetering van uw toetsaanpak en weet na afloop welke vormen van participatie voor u werken en welke niet. We laten u zien wat studentenparticipatie oplevert voor uw toetsaanpak en hoe u studenten kunt motiveren om te leren (zonder en mét toetsing).

Door: Marjolein de Jong, eigenaar Young Inspiration - dé Jongerenspecialist & 3 studenten


15.25
Interactieve lezing | Next Generation Assessment

In deze interactieve sessie zal dr. ir. Silvester Draaijer met u bespreken wat de ontwikkelingen zijn geweest rondom digitalisering van toetsing in het hoger onderwijs in de afgelopen decennia en een beeld schetsen van mogelijke toekomsten. Welke innovatieve toetsvormen komen beschikbaar om studenten adequater te bevragen op hun capaciteit om problemen op te lossen of diagnoses te stellen. Welke alternatieven worden onderzocht voor klassieke toetsing? Hoe kan toetsing aantrekkelijker worden voor studenten? In hoeverre gaan BYOD, MOOCs, badges en gaming aan belang toenemen? Wat voor rol speelt toetsing in toepassingen voor learning analytics? Welke ontwikkelingen zijn te verwachten rondom systemen om het toetsproces verder te digitaliseren? Wat is hier allemaal voor nodig? Dat zijn de vragen die aan bod komen om deelnemers, die niet perse toetsdeskundig zijn, een blik te geven in de toekomst van toetsing in het hoger onderwijs.

Door: Silvester Draaijer, Educational Technologist aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Sessiestroom | Excellentie, diversiteit en flexibiliteit

 • Sterk excellentiebeleid
 • Succesvolle Associate Degrees
 • Ontwikkelen en stimuleren van nieuwe competenties van de docent
 • Op maat inspelen op internationale instroom – een andere aanpak
 • Welk beleid is te verwachten mbt flexibilisering hoger onderwijs?
 • Wat is de status van de pilots flexibilisering hoger onderwijs?

13.30
Workshop | Universal Design for Learning (UDL) - Diversiteit beïnvloedt studiesucces; hoe daar mee om te gaan?

Uit onderzoek blijkt dat diversiteit de kans op studiesucces beïnvloedt. In deze workshop gaan we hier dieper op in en leggen we link naar Universal Design for Learning (UDL), een pedagogisch-didactisch framework dat uitgaat van diversiteit als norm. Hierbij hanteren we een brede definitie van diversiteit: èlke student is uniek, dit geldt voor zaken als vooropleiding, vaardigheden, talenten, achtergrond, maar ook voor de hersenen zelf. Door heldere doelen te stellen en flexibel te zijn in hoe de student die doelen haalt haal je onnodige barrières voor studiesucces weg. UDL geeft praktische handvatten om lessen en het curriculum zo te ontwerpen dat de kans op studiesucces voor alle studenten zo groot mogelijk is zonder de kwaliteit van het onderwijs te verlagen.

Door: Irma van Slooten (Msc), trainer en coach UDL Nederland. Irma begeleidt ook UDL implementatietrajecten en UDL Professional Learning Communities.


14.20
Workshop | Innovatie - hulpmiddel en katalysator voor flexibilisering onderwijs

We staan aan de vooravond van een grote ontwikkeling in het digitaal onderwijs. Het digitaal leren gaat de wereld veroveren en het onderwijs kan daarin een voorhoedepositie en een voorbeeldfunctie in nemen. Bovendien biedt digitalisering het onderwijs heel veel kansen: het organiseren van maatwerk, gepersonaliseerd leren en flexibilisering van het onderwijs.

Kees Versteeg is met zijn Zulubook de nieuwe ‘Uber’ van het onderwijs. ZuluBook is een open en onafhankelijk platform voor digitaal onderwijs. Het is een tool om eenvoudig content te maken en om bestaande content te verrijken en interactief te maken. Tevens kun je met deze tool content arrangeren uit verschillende bronnen. Met ZuluBook kunt u het onderwijs flexibeler organiseren, efficiënter inrichten en financieel goedkoper uitvoeren. Bovendien liggen de verdiensten bij de individuele contentmaker en kunt u onafhankelijk van methodes werken (die u nu in het keurslijf dwingen). Van basisonderwijs tot en met Universiteit. Kees Versteeg is initiatiefnemer van dit concept en directeur van ZuluBook. Tot voor kort was hij directeur-bestuurder van het Hondsrug College waar hij de aanjager was van maatwerk in onderwijs en zorg, continue streven naar kwaliteitsverbetering en focus op techniek, ondernemerschap en meerbegaafdheid. Zijn school was de afgelopen jaren een landelijk voorbeeld op het gebied van onderwijsvernieuwing en digitale lesmethodes.

Door: Kees Versteeg, initiatiefnemer ZuluBook - de Uber van het onderwijs

Lees Kees artikel over Onderwijs na de informatierevolutie!

15.25
Interactieve lezing | Excellentie als kloppend hart van het hoger (beroeps)onderwijs

Docenten en bestuurders halen alles uit de kast om studenten voor te bereiden op een snel veranderende beroepspraktijk. Tegelijkertijd lijken studenten vooral te leren om zich binnen de comfortzone van het toetsbare onderwijs te bewegen. Excellentie zou dan betekenen dat studenten hoge cijfers voor de toetsen halen, in plaats van dat ze kritisch en innovatief zijn. Dat is ronduit een absurde situatie. Zolang excellentie zich aan de randen van de curricula afspeelt, blijft het een (onmogelijke) uitdaging om alle studenten te leren streven naar beter in een wereld waar ‘wat beter is’ continu verandert. Henriëtta Joosten biedt u een andere kijk op excellentie - een student excelleert wanneer hij oude routines in denken en doen achter zich laat en nieuwe omarmt. De vergelijking met anderen speelt geen rol. Aan de hand van concrete onderwijspraktijken uit het reguliere hoger onderwijs laat ze zien wat dit door Nietzsche geïnspireerde perspectief kan betekenen voor de onderwijspraktijk en het beleid. Selectie en maatwerk lijken hierbij contraproductieve maatregelen te zijn: excellentie vergt juist diversiteit en openheid.

Door: Henriëtta Joosten, filosoof en hogeschooldocent IT & Design aan de Haagse Hogeschool. Auteur van Streven naar beter. Nietzsche als gids voor het hbo

Stroming | Professionalisering en visie op onderwijs

 • Een nieuw model voor onderwijsontwikkeling voor onderwijs van de toekomst
 • Ontwikkelen en ondersteunen van professionalisering docenten
 • De waarde van open onderwijs en professionele leergemeenschappen
 • Welke competenties voor de toekomst en de vertaling naar curricula
 • De kracht van netwerkleren
 • De innovatieve onderwijsorganisatie
 • Ontwikkelen van innovatieve onderwijsvormen

13.30
Gesprekstafel 1 | Studenten meer verantwoordelijkheid geven - wat levert dat op voor het hoger onderwijs?

Hoeveel verantwoordelijkheid kunnen studenten aan als het gaat om hun eigen studie? Die vraag wordt in het onderwijs nog wel eens gesteld bij het ontwikkelen van onderwijsprogramma’s en curricula. Dat je als instelling heel ver kan gaan toont coördinator Studium Generale Joost de Bruin (Hogeschool Utrecht) aan deze gesprekstafel. Binnen de minor Leiderschap voor Bestuurlijk Actieve Studenten coachen docenten volgende generaties bij het halen van maximaal rendement uit hun bestuursjaar. Het gevolg: zowel de individuele student, de studie- of studentenvereniging, maar ook de opleiding, onderwijsinstelling en steden profiteren optimaal van de inzet die studenten tijdens zo’n jaar leveren. Dat de werkwijze effectief is, blijkt uit het feit dat inmiddels studenten uit het hele land de minor weten te vinden en dat verschillende hogescholen en universiteiten overwegen het concept lokaal over te nemen.

Door: Joost de Bruin, Coördinator Studium Generale Hogeschool Utrecht


Gesprekstafel 2 | Verdraaid goed leren zonder programma

Zelfsturing/organiseren is hot. Maar, is zelf-sturend/-organiserend leren binnen een formeel leertraject mogelijk? Ja, het is! Binnen de opleiding Management in de Zorg (Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid) hebben we ontdekt, dat studenten (als deelnemer van een leergroep) hun formele toets kunnen behalen zonder een uitgestippeld lesprogramma en huiswerk. De leergroep bepaalt zelf hoe zij (persoonlijke) leeruitkomsten, diensten en producten gaan realiseren. Dit maakt de integratie van formeel en informeel leren mogelijk, waarin wij niet meer spreken over doceren, opleiden of trainen, maar het faciliteren van leren. Het wetenschappelijk onderzoeken van onze praktijk leert ook dat dit een verandering vergt in perspectieven op docentschap.

 • Wat zijn de uitgangsprincipes van faciliteren van leren?
 • Wat vraagt de transitie van docent/opleider/trainer naar facilitator van leren?
 • Wat levert het op voor studenten?

Door: Ronald de Pijper, Docent Management in de Zorg en Shaun Cardiff, Docent en programmaleider professionele ontwikkeling, Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid


14.20
Workshop | Escape room van de curriculumontwikkeling - De ondersteunende diensten net zo flexibel als de docent?

Opleidingen werken aan het onderwijs van de toekomst, maar dan staat de onderwijsondersteuning op de rem. Kruip in de huid van een collega in de zinderende “Escape room van de curriculumontwikkeling”.

Onderwijs is de ontmoeting tussen docent en student in al haar vormen. Dat onderwijs moet flexibeler, er moet ruimte zijn voor het experiment en de student moet worden uitgedaagd. Terwijl docenten en onderwijsontwikkelaars helemaal losgaan in het creatieve proces, kunnen ondersteunende diensten de neiging hebben om op de rem te staan. Hoe zorg je ervoor dat dromen niet stranden op het moment dat het onderwijs daadwerkelijk georganiseerd moet worden? Hoe kunnen alle verschillende rollen in de curriculumontwikkeling een stem krijgen, met vernieuwend én organiseerbaar onderwijs als resultaat?

In deze serious game verplaatst u zich in één van de rollen die betrokken zijn tijdens curriculumontwikkeling. In een zinderende escape room moet uw team een nieuw onderwijsconcept opleveren. Hoe zorgt u er samen voor dat dit het vernieuwende onderwijs is waar iedereen warm voor loopt?

Deze workshop is vooral geschikt voor managers in het onderwijs die werken aan curriculumontwikkeling en daarin willen en moeten samenwerken met veel partijen.

Door: Susanne Nieuwland, Onderwijslogistiek Adviseur bij Omix, Kees van Wijngaarden, Onderwijslogistiek Adviseur bij Omix en Ansfrida Vreeburg Manager van de Omix Academie


15.25
Interactieve lezing | Anders kijken naar onderwijsontwikkeling

Vertrekkend vanuit de drie doeldomeinen van onderwijs kwalificatie, socialisatie en subjectwording (Biesta) verken ik met u een model voor onderwijsontwikkeling dat mensen in staat stelt om levensregie te voeren en in elke fase van hun leven van betekenis te kunnen zijn. Daar horen andere vaardigheden, inhouden en opdrachten voor het onderwijs bij. Kortom Next Education. Jan Heijmans is een veranderaar. Hij begint vaak waar anderen het even niet meer weten. De rode draad in zijn werk en leven: mensen in beweging krijgen. Door alle lagen van een organisatie te motiveren tot actie en een duidelijke focus te kiezen, weet hij verbinding en samenwerking tussen mensen en relevante partijen binnen en buiten de organisatie tot stand te brengen. Zo ontstaan meet-, merk- en werkbare resultaten. Hij kan bogen op ruime lesgevende, leidinggevende en bestuurlijke ervaring in het onderwijs en de educatieve infrastructuur. Momenteel is hij bestuurder van de Katholieke Pabo Zwolle. Zijn specialismen liggen op het terrein van regievoering, toekomstdenken en onderwijsinnovatie.

Door: Jan Heijmans, bestuurder Katholieke Pabo Zwolle. Jan's specialismen liggen op het terrein van regievoering, toekomstdenken en onderwijsinnovatie.

Stroming | Innovatieve onderwijsvormen

 • Een onderwijskundige kijk op blended learning
 • Alles over MOOCs
 • Gaming in het onderwijs als motivator
 • Nieuwe onderwijsopzet, nieuwe rollen van docenten
 • Gepersonaliseerd onderwijs

13.30
Gesprekstafel | So you think you can Blend?

Theorie
De kracht van Blended Learning, wat weten wij daar nu werkelijk van? Luuk Terbeek presenteert zijn belangrijkste onderzoeksresultaten naar aanleiding van zijn metastudie (100 publicaties, gepubliceerd in internationale peer-reviewed journals) gericht op de kracht van Blended Learning in het Hoger Onderwijs.

Praktijk
Luuk verbindt theorie en praktijk door deze resultaten te relateren aan zijn dagelijks werk waarin hij ook docenten teams begeleid bij het concretiseren en realiseren van effectieve Blended Learning.

Interactie
Daarnaast is er volop ruimte voor discussie, zodat wij kunnen leren van ook jouw ervaringen en ideeën. Prikkelende stellingen en een snufje technologie voeden stevige discussies.

Takeaways

 • Inzicht in onderzoek naar blended learning
 • Vertaling theorie naar onderwijspraktijk
 • Een duidelijk beeld over hoe andere deelnemers denken over de (on)mogelijkheden van blended learning
 • Er mogen dingen mis gaan
 • Er is altijd directe feedback

Door: Luuk Terbeek, Onderwijsadviseur, Vrije Universiteit Amsterdam en initiator en kernlid van de SURF Special Interest Group Blended Learning


14.20
Workshop | Herontwerp onderwijs t.b.v. 21st Century Skills

Het huidige onderwijssysteem voldoet niet meer. En hoewel we onderwijs al veel (inter-)actiever maken, is er nog een wereld te winnen. Want hoe stimuleer je bijvoorbeeld 21st century skills, zoals creatief en analytisch vermogen? Hoe ziet onderwijs er uit waarbij studenten zelf aan de slag gaan, ieder op hun eigen manier en niveau?

Evert Hoogendoorn heeft voor deze doelen een nieuwe onderwijsaanpak ontworpen door spelprincipes te gebruiken. Stimulerend onderwijs voldoet volgens Evert aan vijf kenmerken:

 • De lerende wordt nieuwsgierig
 • De lerende bepaalt mede wat hij leert
 • De docent kan gaan koffiedrinken
 • Er mogen dingen mis gaan
 • Er is altijd directe feedback

Nieuwe rol docent
Bij dit ontwerp krijgt ook de docent een andere rol. Of beter gezegd, er ontstaan 3 soorten docentrollen. Zoals we beginnen in te zien dat niet elke leerling in hetzelfde vakje past, geldt dat ook voor de docent. Kijkend naar de motivatie van docenten kun je die grofweg indelen in drie groepen: Degenen die docent zijn geworden omdat ze dan de hele dag met hun vakonderwerp bezig kunnen zijn (curator), zij die hun motivatie halen uit de ontwikkeling van de leerling (coach) en de mensen met een fascinatie voor didactiek (ontwerper). In de praktijk geldt uiteraard dat vrijwel iedereen iets van deze drie rollen in zich combineert, maar de meesten hebben ook een voorkeur. In een goed docententeam heb je diversiteit aan deze rollen nodig. Deze drie docentenrollen geven anders invulling aan hun onderwijs, leveren verschillende bijdragen aan de waarde van de school en zouden ook andere doorgroei mogelijkheden moeten krijgen.
Ga in gesprek met Evert Hoogendoorn en stel al uw vragen: hoe past deze aanpak in een curriculum? Hoe meet je kwaliteit? Gaat de inspectie akkoord met dit soort onderwijs?

Door: Evert Hoogendoorn, gamedesigner bij IJsfontein en verbonden aan het expertisecentrum educatie van de HKU


15.25
Interactieve lezing | Universiteitsbreed veranderen voor de student/werknemer van de 21e eeuw (UU)

Met het onderwijsinnovatieprogramma Educate-it geeft de Universiteit Utrecht universiteitsbreed handen en voeten aan docentprofessionalisering, herontwerpen van onderwijs, ondersteuning docenten, infrastructuur en structureel onderzoek naar het effect van onderwijs met IT tools.

Door: Jan Haarhuis, programmamanager Educate-it


16.30 - 17.00 uur | Borrel


Wilt u het congres Next Higher Education niet missen?
Reserveer dan alvast, geheel vrijblijvend, uw plaats!
Reserveren

Sprekers 2016

Experts van de masterclasses

Filip Dochy
Filip Dochy

Masterclass High Impact Learning

Filip is hoogleraar Corporate Learning & Development (Universiteit Maastricht & KU Leuven) en founder van EAPRIL European Association for Practitioner Research on Improving Learning. Daarnaast is Filip auteur van het boek “Bouwstenen van HILL – High Impact Learning that lasts”.

>>> Lees het interview van David Jan van Stolk, redactielid tijdschrift MD, met Filip Dochy!

 

Jari Lavonen
Jari Lavonen

Masterclass Schoolsysteem Finland

Jari is Head of Department, Department of Teacher Education bij University of Helsinki in Finland.

>>> Bekijk alvast een sneak peak van 7 waardevolle, Finse lessen voor het Nederlandse onderwijs

 


Inspirerende sprekers en debaters tijdens het hoofdcongres

Frans Nauta
Frans Nauta

Dagvoorzitter

Frans Nauta is een innovator in hart en nieren. Hij is de founder van ClimateLaunchpad, 's werelds grootste business ideeën competitie ter voorkoming van klimaatverandering. Ook is hij verbonden aan Climate-KIC, het EU innovatieprogramma voor klimaatverandering. Daarnaast werkt hij als visiting scholar aan de Haas School of Business UC Berkeley in Californië en hij is verbonden als fellow aan het Copernicus Instituut van de UU. Hij was eerder onder andere de oprichter van Stichting Nederland Kennisland, secretaris van het Innovatieplatform en lector Innovatie aan de HAN.

>>> Lees Frans Nauta's column: Ook zo'n in om te innoveren?


Hans Schutte
Hans Schutte

DG Ministerie OCW


Jarmo Berkhout
Jarmo Berkhout

Voorzitter, LSVB


Dirk van Damme
Dirk van Damme

OECD


Thom de Graaf
Thom de Graaf

Vereniging Hogescholen


Mirjam Bult
Mirjam Bult

Vicevoorzitter CvB UTwente

>>> Lees het interview van Mirjam Bult. Mirjam vertelt meer over het verschil maken met goede onderwijsondersteuning.

Jos Walenkamp

Lector International Cooperation, Haagse Hogeschool

Jan Heijmans

Bestuurder, Katholieke Pabo Zwolle.

Jorrit Volkers

Dean Deloitte University.

Jan Henk van der Werff

Manager Business Development TU Delft Open & Online Education | Extension School.

Marco Waas

Director RD&I and Technology AkzoNobel, VM decaan Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen TU Delft en aanjager van Young Entrepreneurs Society Delft (YES!Delft). Ook was Marco namens de TU een van de trekkers van Science Port Holland, een initiatief van de universiteit en de gemeentes Delft en Rotterdam voor de ontwikkeling van een biotechpark tussen Delft en Rotterdam.

Stef Weijers

lector Logistiek en Allianties aan de HAN - Kenniscentrum Business Development & Co-creation en Directeur KennisDC Logistiek Gelderland.

Silvester Draaijer

Educational Technologist aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Marjolein de Jong

Eigenaar Young Inspiration, dé Jongerenspecialist.

Henriëtta Joosten

Filosoof en hogeschooldocent IT & Design aan de Haagse Hogeschool. Auteur van Streven naar beter. Nietzsche als gids voor het hbo.

Kees Versteeg

Initiatiefnemer ZuluBook, de Uber van het onderwijs.

Lees Kees artikel over Onderwijs na de informatierevolutie!
Joost de Bruin

Coördinator Studium Generale Hogeschool Utrecht.

Evert Hoogendoorn

Gamedesigner bij IJsfontein en verbonden aan het expertisecentrum educatie van de HKU.

Luuk Terbeek

Onderwijsadviseur, Vrije Universiteit Amsterdam en initiator en kernlid van de SURF Special Interest Group Blended Learning.

Paul Zevenbergen

Bestuurder, NVAO.

Jos Beelen

Senior policy advisor, Researcher and consultant on internationalisation Hogeschool van Amsterdam.

Rajash Rawal

Directeur Faculteit Management & Organisatie, Haagse Hogeschool.

Jan Haarhuis

Programmamanager, Educate-it.

Irma van Slooten (MSc)

trainer en coach Universal Design for Learning (UDL) bij UDL Nederland. Irma begeleidt ook UDL implementatietrajecten en UDL Professional Learning Communities.

Susanne Nieuwland

Onderwijslogistiek Adviseur, Omix

Ansfrida Vreeburg

Manager, Omix Academie

Kees van Wijngaarden

Onderwijslogistiek Adviseur, Omix

Data & locatie

13 & 14 december 2017

 • 13 december: Congres
 • 14 december: Masterclass

Media Plaza, Jaarbeurs
Croeselaan 6
3521 CA Utrecht

Media Plaza

 


Dit congres is speciaal bestemd voor:

 • (Afdelings)directeuren
 • Beleidsmedewerker
 • Bestuurders
 • Docenten
 • Lectoren
 • Onderwijskundigen
 • Opleidingscoördinatoren
 • Opleidingsmanagers
 • Teamleiders
 • En andere professionals werkzaam bij hogescholen en universiteiten die volledig op de hoogte willen zijn van dé actualiteiten, opinies en (toekomst)visies mbt het Hoger Onderwijs in Nederland. • Op Next Higher Education 2016 waren o.a. aanwezig:

  Hogeschool Rotterdam, Universiteit Utrecht, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, TriamFloat, De Haagse Hogeschool, Hogeschool Windesheim, Fontys Hogeschool, Hogeschool Utrecht, Vrije Universiteit Amsterdam, Rabobank, Universiteit Maastricht, Hogeschool van Amsterdam, NHL Hogeschool, Saxion, CEA, Hogeschool Inholland, Avans Hogeschool, Anton de Kom Universiteit, NHTV, HKU en Politieacademie.


  Uw investering

  Masterclass (6 december 2016)
    € 699,-
  Hoofdcongres (7 december 2016)
    € 799,-
  Masterclass en Hoofdcongres (6 & 7 december 2016)
    € 1299,-

  De investering voor deelname aan dit congres is inclusief koffie en thee, lunch en borrel.

   

  Direct inschrijven  Reserveer uw plaats

     Belastingvoordeel

  N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips

  Tijdens Next Higher Education 2016 zijn er op 6 december 2  interessante masterclasses die u bij kunt wonen!

   

  Masterclass 1 | Schoolsysteem Finland

  Tijdens de masterclass van Jari Lavonen krijgt u een kijkje in de wereld van het Finse onderwijs. Jari vertelt u meer over het schoolsysteem in Finland en geeft u 7 waardevolle lessen.

  Meer info over de masterclass Schoolsysteem Finland

  Masterclass 2 | High Impact Learning

  Bij de masterclass van Filip Dochy krijgt u de kans om uw kennis te verdiepen op het gebied van High Impact Learning. Filip Dochy vertelt u tijdens de masterclass o.a. meer over de 7 bouwstenen van High Impact Learning that Lasts (HILL).

  Meer info over de masterclass High Impact Learning

   

  Masterclass Schoolsyteem Finland
  7 waardevolle lessen voor Nederland

  6 december | 12.30 tot 16.30 uur


  De masterclass Schoolsysteem Finland wordt gegeven door Jari Lavonen. Jari is Head of Department, Department of Teacher Education bij University of Helsinki in Finland.

  Het Finse onderwijssysteem wordt door velen gezien als het beste systeem ter wereld. Nederland kan hier dus veel van leren. Jari Lavonen werkt intensief samen met Pasi Sahlberg en heeft vele instellingen geholpen om de successen van het Finse concept ter vertalen. Ook in Nederland! Tijdens de masterclass leert u hoe u de Finse lessen vertaalt naar uw eigen onderwijs. 

  De 7 lessen:

  1. Focussen op talentontwikkeling
  2. Imago van leraren verbeteren
  3. Niet testen
  4. Lesgeven beperken
  5. Autonomie leraren bevorderen
  6. Niet differentiëren t/m 16 jaar
  7. Docenten ontwikkelingmogelijkheden bieden 

  >>> Lees als voorproefje alvast het blog 7 waardevolle, Finse lessen voor het Nederlandse onderwijs

  Fins Onderwijs

  >>>> LEUK! Alle deelnemers aan deze masterclass ontvangen het boek: Finnish Lessons van Pasi Sahlberg. 

  Pasi analyseert in het boek Finnish Lessons vlijmscherp wat de geheimen van en de uitdagingen voor het Finse onderwijs zijn en geeft vijf redenen waarom Finland een voorbeeld voor de rest van de wereld kan zijn.

  Hij gaat in op de rol van de leerkracht en de relatie tussen onderwijshervorming en verschillende sectoren van de samenleving. Kijken we naar onze samenleving in Nederland, dan zien we aan de ene kant een open samenleving, waarin we internationaal georiënteerd zijn en graag leren van andere landen, waaronder Finland.

  Als we in Nederland de juiste interventies plegen, is het ook hier mogelijk om het onderwijs naar een hoger plan te tillen! Sahlberg geeft ons daarvoor vijf waardevolle aanknopingspunten. Als we ons er daarnaast bewust van worden dat een uitdaging niet een dilemma of keuzevraagstuk is, maar een paradox waar we wat mee kunnen, kunnen we komen tot EN-EN-oplossingen.

  Inschrijven voor de masterclass

   

   

  Masterclass High Impact Learning anno 2022
  7 bouwstenen

  6 december | 12.30 - 16.30 uur

  De masterclass High Impact Learning anno 2022 wordt gegeven door Filip Dochy. Filip is hoogleraar Corporate Learning & Development (Universiteit Maastricht & KU Leuven) en founder van EAPRIL European Association for Practitioner Research on Improving Learning. Daarnaast is Filip auteur van het boek “Bouwstenen van HILL – High Impact Learning that lasts”. Download een preview van dit boek!

  Vragen die worden beantwoord tijdens de masterclass High Impact Learning zijn:

  • Als u een opleiding zou reduceren tot de kernzaken die impact hebben op de lerende, hoe zou die er dan uit zien?
  • Welke kenmerken zijn aanwezig om die impact te realiseren?
  • Welke rol spelen docenten/trainers?

  Filip geeft toelichting op twee concrete opleidingen die zijn ontworpen volgens het HILL-principe. Hij behandelt ontwikkelingen, pijnpunten en de 7 HILL bouwstenen. 

  De 7 HILL bouwstenen 

  High Impact Learning that Lasts gaat uit van een model gebaseerd op 25 jaar wetenschappelijk onderzoek waarin 7 bouwstenen worden beschreven en geïllustreerd die echt zorgen voor impact bij opleidingen. De 7 HILL bouwstenen zijn:

  • Urgentie, hiaat, probleem als uitgangspunt
  • Learner agency en zelfmanagement
  • Coöperatie en coaching
  • Hybride leren
  • Actie en kennisdeling
  • Flexibiliteit: formeel  en informeel leren
  • Assessment as Learning

  Tijdens de masterclass High Impact Learning anno 2022 geeft Filip Dochy u inzicht in wat u moet doen om de 7 HILL bouwstenen voor elkaar te krijgen. Na deze toelichting gaat u tijdens de masterclass in teams aan de slag om de bouwstenen te operationaliseren naar de praktijk. 

  Inschrijven voor de masterclass

   


  Interview met Filip Dochy

  David Jan van Stolk, redactielid van het tijdschrift MD, bestudeerde het nieuwe boek van Filip Dochy, “Bouwstenen voor High Impact Learning – het leren van de toekomst in onderwijs en organisaties”. Hij verwonderde zich en reisde af naar Maastricht waar hij de auteur een aantal van zijn vragen voorlegde.

  Lees het interview 


  Inkijk exemplaar boek Bouwstenen van HILL – High Impact Learning that lasts

  Wij mogen u een gratis preview aanbieden van Filip Dochy's boek

   

  Download de preview

  Partners van het congres 

  Next Higher Education zou nooit zo een succes kunnen zijn zonder onze partners. Wij werken samen met:

  Nationaal Onderwijsgids                         


  Ook uw organisatie in de spotlights?

  Veel organisaties erkennen dat het meedoen aan een relevant congres van hoog niveau met goede sprekers en goede deelnemers een wezenlijk onderdeel kan zijn van hun marketingstrategie om verschillende redenen; naamsbekendheid generen of vergroten, netwerken, ontmoeten van nieuwe prospects, en het uitdragen van een bedrijfsvisie of filosofie. In plaats van een advertentie in een vakblad kan een directe benadering en contact met relaties en potentiële klanten meer opleveren, zeker in deze uitdagende tijden. 

  Tijdens Next Higher Education kunt uw expertise tonen en op inhoudelijke wijze in contact komen met potentiële klanten en opdrachtgevers. Zij zien u als expert en gesprekspartner. Een aantal mogelijkheden om uw naam te verbinden aan het event en uw doelgroep te ontmoeten liggen nu voor u. 

  Mocht u op een andere manier in contact willen komen met deze doelgroep? Neem dan contact op. Uiteraard kunnen we een voorstel maken dat volledig volgens uw wensen is vormgegeven. Hierbij spelen de doelstellingen van uw organisatie een belangrijke rol. We bepalen dan samen op welke wijze we kunnen samenwerken om uw doelstellingen te behalen.

  Meer informatie en maatwerkoplossingen?

  Neem contact op met:

  Sharon van Rooij
  Sales Manager Next Higher Education
  Tel: 040 - 2 974 846

   

  Blog Next Higher Education

   

  5 essentiële kwaliteiten van professionals in een snel veranderende wereld

  Docenten en bestuurders in het hoger onderwijs halen alles uit de kast om studenten voor te bereiden op een snel veranderende beroepspraktijk. Tegelijkertijd lijken studenten vooral te leren om zich binnen de comfortzone van het toetsbare onderwijs te bewegen. Excellentie zou dan betekenen dat studenten hoge cijfers voor de toetsen halen, in plaats van dat ze kritisch en innovatief zijn. Dat is ronduit een absurde situatie. Lees verder

  Henriëtta Joosten, filosoof en hogeschooldocent IT&Design, de Haagse Hogeschool

   


  Vijf tips voor hulp aan studenten bij het leren van een toets

  “De meeste studenten leren kort voor een tentamen. Onderzoek wijst uit dat de meeste stof al weer na een maand is verdwenen. Bovendien werkt een student niet voor elk vak even hard. Studenten maken de keuze welk vak het belangrijkste is. Wat kun jij doen om die keuze te beïnvloeden? Hoe zorg je dat leren makkelijk wordt en je de stof beter onthoudt. Young Inspiration geeft 5 tips die je in de smiezen moet hebben als je studenten wilt helpen bij het leren voor een toets. Lees verder

  Marjolein de Jong van Young Inspiration

   


  Meer aandacht voor onderwijskwaliteit

  “Zo zijn Nederlanders een beetje, suggesties in een NVAO-rapport dat iets misschien iets beter kan worden meteen gelezen als: ‘dus nu is het niet goed’. Daar wilden wij vanaf.” Voorzitter van de NVAO, Anne Flierman licht het nieuwe accreditatiekader toe waar meer aandacht is gekomen voor verbetering. Lees verder

  Artikel van Frans van Heest, ‘Meer aandacht voor onderwijskwaliteit’, ScienceGuide 

   


  Ook zo'n zin om lekker te innoveren in het hoger onderwijs?

  blog next higher education innovatie onderwijs

  Zo, terug van vakantie, we zijn allemaal eindelijk weer aan de slag. Ook zo’n zin om lekker te innoveren? Nee, natuurlijk niet. We zijn razend druk met achterstallige emails wegwerken, de jaarlijkse POP cyclus inplannen, brandjes blussen omdat er mensen zijn uitgevallen of gelazer met IT die niet goed werkt. En laten we de managementteamheidag niet te vergeten. Wie kan redelijkerwijs geacht worden tijd en energie te besteden aan nieuwe ontwikkelingen terwijl we tot onze oren in het dagelijkse werk zitten? Niemand toch? Lees verder

  Column van dagvoorzitter Frans Nauta


  Buitenstaander in onderwijs

  Op de Deloitte University worden jaarlijks duizenden medewerkers geschoold. Deloitte is een van de voorlopers, maar steeds vaker ontwikkelen multinationals hun eigen onderwijs. Deloitte geeft een kijkje in eigen keuken en legt uit waarom zij voor deze oplossing hebben gekozen. Lees verder

  Interview met spreker Jorrit Volkers, Dean Deloitte University

   


  Verschil maken door goede onderwijsondersteuning

  Mirjam Bult vindt onderwijsondersteuning niet alleen belangrijk voor het primaire proces (onderwijs en onderzoek) op zich, maar ook voor de aantrekkelijkheid van onderwijsinstellingen. “Je kunt je als onderwijsinstelling onderscheiden door een goede onderwijsondersteuning." Lees verder

  Interview met spreker Mirjam Bult, Universiteit Twente

   


  Filip Dochy: High Impact Learning that Lasts (HILL)

  David Jan van Stolk, redactielid van het tijdschrift MD, bestudeerde het nieuwe boek van Filip Dochy, “Bouwstenen voor High Impact Learning – het leren van de toekomst in onderwijs en organisaties”. Hij verwonderde zich en reisde af naar Maastricht waar hij de auteur een aantal van zijn vragen voorlegde. Lees verder

  Interview met Filip Dochy, Universiteit Maastricht en KU Leuven

   


  Schoolsysteem Finland: 7 waardevolle lessen voor Nederland

  Het Finse onderwijssysteem wordt door velen gezien als het beste systeem ter wereld. Onderzoeker Pasi Sahlberg (uit Finland) merkt een verandering in het Nederlandse onderwijssysteem. Eerst stond ons systeem zowat gelijk aan het Finse systeem, maar we zijn steeds verder van het pad af geraakt. Lees verder

   

   


  eBook Toetsen

  Voor het verbeteren van leerrendement en de kwaliteit van onderwijs is toetsen steeds belangrijker. Daarom hebben wij alle tips en inspiratie m.b.t. innovatief toetsen gebundeld in het mini-eBook Toetsen. Download het eBook!

   

   

   


  Onderwijs na de informatierevolutie

  Twee zaken staan ter discussie, namelijk: of de doelen en middelen in ons onderwijs nog wel aansluiten bij de eisen die deze tijd stelt én hoe een verandering in het onderwijs tot stand kan komen. Lees verder

  Artikel van spreker Kees Versteeg, ZuluBook

   

   


  Verslag van Next Higher Education 2015

  Luuk Terbeek, spreker Next Higher Education 2015 én 2016, deelt met jullie zijn ervaringen van Next Higher Education 2015. Wat kunt u verwachten? Lees verder

   

   


  Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor dit congres. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

   

  Leg uw deelname vast!
  Next Higher Education

  Brochure Download


  Inlogcode:

  Contact

  Meer informatie

  Wil u meer informatie over Next Higher Education? Neem dan gerust contact op met onze congresadviseur:

  Mitch Verkuil
  Tel: 040 - 2 972 740
  E: m.verkuil@sbo.nl