Ons aanbod binnen het vakgebied: Zorg

20 mei 2015

Opleiding Lean in de zorg

In de zorg is het altijd zoeken naar een juiste balans tussen financiën en kwaliteit. Verbeter uw organisatie, verhoog de kwaliteit van processen en reduceer uw kosten met Lean Management.
Type: Opleiding | Lokatie: BCN Utrecht CS
2 juni 2015

Verkorte opleiding voor de Jurist in de Zorg

In slechts 4 dagen volledig inzicht in de wet- en regelgeving in de gezondheidszorg.
Type: 4-daagse opleiding | Lokatie: La Vie Utrecht
3 juni 2015

Cursus Zicht op Ziekenhuizen

2-daagse cursus over de complexe organisatie van ziekenhuizen. Zowel financiële als organisatorische aspecten komen aan bod. Voor iedereen die met of in een ziekenhuis werkt!
Type: 2-daagse cursus | Lokatie: NBC Nieuwegein
23 juni 2015

Cursus Inzicht in de gezondheidszorg

2-daagse cursus over de complexe Nederlandse gezondheidszorg. Een must voor iedereen die in of samenwerkt met de gezondheidszorg.
Type: 2-daagse cursus | Lokatie: Meeting Plaza Utrecht
28 september 2015

Jaaropleiding Bedrijfskundig Zorgmanagement

Al ruim 10 jaar dé zorgmanagement opleiding die u in 1 jaar klaarstoomt voor de hogere functies in de gezondheidszorg. Na afloop heeft u de kennis en inzichten om dagelijkse incidenten te vertalen naar strategisch beleid. Inclusief erkend Hogeschool Post Bachelor Diploma.
Type: Opleiding | Lokatie: Fontys Hogescholen Utrecht

Ons aanbod binnen het vakgebied: Veiligheid

19 mei 2015

Cursus Projectmanagement in het veiligheidsdomein

Voor projectleiders, programmamanagers en regisseurs. Ontwikkel een plan van aanpak voor uw veiligheidsproject.
Type: 4-daagse cursus | Lokatie: Van Aetsveld Amersfoort
4 juni 2015

Cursus Toezicht op veiligheid in de openbare ruimte

Het organiseren en regisseren van toezicht en handhaving in uw gemeente
Type: 4-daagse cursus | Lokatie: Bureau Lokale Zaken
4 juni 2015

Opleiding Criminaliteits- en Veiligheidsbeleid

Ontwikkel u tot een veiligheidsregisseur in uw gemeente. Na deze 8-daagse leergang gaat u naar huis met handvatten voor een criminaliteits- en veiligheidsbeleid voor uw gemeente.
Type: Opleiding | Lokatie: Regardz La Vie Utrecht
16 juni 2015

Cursus Brandveiligheid van gebouwen

Brandveiligheid van gebouwen. Al 15 jaar dé cursus voor bouwmanagers, facilitymanagers en veiligheidsfunctionarissen. Vanaf 2014 is de kans veel groter dat u aansprakelijk wordt gesteld bij brandschade.
Type: 4-daagse cursus | Lokatie: Regardz Meeting Center Eenhoorn Amersfoort
16 juni 2015

Cursus Wetgeving & Security

De cursus Wetgeving & Security geeft u inzicht in de juridische aspecten van toegangsverlening en toegangsbeheer. Onder deskundige leiding van Dhr. mr. F. Olijslager, juridisch beleidsadviseur veiligheid.
Type: 2-daagse cursus | Lokatie: La Vie Utrecht

Ons aanbod binnen het vakgebied: Onderwijs

21 april 2015

Opleiding Rekencoördinator Primair Onderwijs

Een belangrijk onderdeel van de opleiding is dat u leert om het rekenonderwijs te analyseren. De praktijkopdracht is een analyse van het rekenonderwijs van uw school.
Type: 5-daagse opleiding | Lokatie: Jacobikerk Utrecht
22 april 2015

Congres Next Learning 2015

Leren gaat niet om de techniek. Het besef groeit dat het leren écht anders moet! Maar hoe? Dat leer je tijdens hét event voor de learning-professional!
Type: Congres | Lokatie: 1931 Brabanthallen
20 mei 2015

Cursus Financieel management voor non-financials in het onderwijs

Verhoog uw onderwijsrendement door het optimaliseren van uw financiële inzicht met de cursus Financieel Management voor non-financials in het onderwijs.
Type: 2-daagse cursus | Lokatie: La Vie Utrecht
27 mei 2015

Didactische en activerende werkvormen plannen en organiseren met ICT

In de training “Didactische en activerende werkvormen plannen en organiseren met ICT” helpen we je bij het inzetten van digitale middelen om je les te ondersteunen en aantrekkelijker te maken. Belangrijk hierbij is het idee dat ICT een middel is; geen doel.
Type: 1-daagse cursus | Lokatie: Meeting Plaza Utrecht
27 mei 2015

Leren werken met de vertaalcirkel

Doel van de training is dat de leerkracht de principes van de vertaalcirkel kent en er in de praktijk mee kan werken. Voor de leerlingen heeft dat tot effect dat ze minder problemen hebben met contextopgaven.
Type: 1-daagse cursus | Lokatie: Meeting Plaza Utrecht

Ons aanbod binnen het vakgebied: Milieu & Ro

21 mei 2015

Opleiding Omgevingsrecht

Opleiding Omgevingsrecht. Dé opleiding die u in slechts vijf dagen tijd alle benodigde kennis biedt van het complexe omgevingsrecht!
Type: 5-daagse opleiding | Lokatie: BCN Utrecht (Daltonlaan)
24 september 2015

Cursus Natuurwet- en regelgeving in de praktijk

Na 2-dagen bent u voorzien van alle benodigde kennis over de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet.
Type: 2-daagse cursus | Lokatie: BCN Utrecht (Daltonlaan)
29 september 2015

Cursus Waterwetgeving

Speciaal voor gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk. Weet u alle (nieuwe) wet- en regelgeving in de watersector correct toe te passen?
Type: 3-daagse cursus | Lokatie: BCN Utrecht (Daltonlaan)
6 oktober 2015

Opleiding Afval/Grondstoffen management

Intensieve 5-daagse opleiding die u alle benodigde kennis en inzicht in de afvalmarkt geeft. Speciaal voor medewerkers van gemeenten en afvalbedrijven (HBO denk- en werkniveau).
Type: 5-daagse opleiding | Lokatie: BCN Rotterdam
6 oktober 2015

Opleiding Milieurecht

In het milieurecht zijn vele ontwikkelingen. Verdiep uw kennis en leer hoe u alle actuele en gewijzigde wet- en regelgeving toepast in de praktijk.
Type: 5-daagse opleiding | Lokatie: BCN Rotterdam

Ons aanbod binnen het vakgebied: Overheid

12 mei 2015

5-daagse training Wmo-consulent van de toekomst

Het gehele sociale domein is sterk in ontwikkeling. 3 decentralisaties, nieuwe AWBZ-doelgroepen... Zorg dat u mee verandert als (intake) Wmo-consulent!
Type: 5-daagse cursus | Lokatie: BCN Utrecht CS
2 juni 2015

Werken in een politiek gestuurde omgeving

Krijg inzicht in de politieke processen en versterk uw positie in de politiek bestuurlijke overheids. Speciaal voor iedereen die werkt binnen de overheid of juist veel werkt voor de overheid.
Type: 3-daagse cursus | Lokatie: La Vie Utrecht
2 juni 2015

Opleiding Wijk- en Gebiedsmanagers

Financiële investeringen worden beperkt door bezuinigingen, terwijl wijken verslechten en problemen toenemen. Deze opleiding leert u om uw nieuwe taken en verantwoordelijkheden succesvol vorm te geven.
Type: 5-daagse opleiding | Lokatie: La Vie Utrecht
2 juni 2015

Opleiding Informatie-uitwisseling in het sociaal domein

Dicht de kloof tussen beleid en informatiemanagement! Leer welke gevolgen beleidskeuzes hebben op informatie uitwisseling.
Type: 5-daagse opleiding | Lokatie: La Vie Utrecht
4 juni 2015

5-daagse opleiding Wmo als onderdeel van het sociaal domein

Een beleidsgerichte opleiding over het stimuleren van de zelf-redzaamheid, participatie en verantwoordelijkheid van de burger. U krijgt alle onmisbare kennis om de decentralisatie AWBZ-Wmo in uw regio optimaal vorm te geven.
Type: 5-daagse cursus | Lokatie: NBC Nieuwegein

Ons aanbod binnen het vakgebied: Facility Management

16 juni 2015

Opleiding Facility Manager in de zorg

Beweeg mee met de enorme veranderingen in de zorgsector!
Type: 6-daagse opleiding | Lokatie: Zoetermeer, Apeldoorn, Amersfoort en Den Bosch
23 juni 2015

Strategisch vastgoedmanagement voor de Facility Manager

Door de dynamische wereld waarbinnen uw organisatie zicht bevindt is het van groot belang dat uw huisvesting blijft voldoen aan de veranderende eisen en wensen van uw klanten, gasten en collega's.
Type: 4-daagse opleiding | Lokatie: Twynstra Gudde Amersfoort
22 september 2015

Verdiepingsopleiding voor de Facility Manager

Leer in 6 dagen hoe en met welk beleid u als FM professional kunt excelleren in uw praktijksituatie!
Type: 6-daagse opleiding | Lokatie: BCN Utrecht CS
10 november 2015

Cursus Facility Management

Vergroot het bedrijfsresultaat met de cursus Facility Management. U leert binnen de randvoorwaarden en strategische lijnen van uw organisatie de facilitaire dienstverlening in te zetten.
Type: 2-daagse cursus | Lokatie: Meeting Plaza Utrecht

Ons aanbod binnen het vakgebied: Financieel

28 mei 2015

Controllersopleiding voor overheid en non-profit

Controller opleiding voor public controllers: in 5 dagen wegwijs in de essentie van Public Controlling! U krijgt nieuwe inzichten en actuele kennis in public controlling.
Type: 5-daagse opleiding | Lokatie: BCN Utrecht Daltonlaan
2 juni 2015

Cursus VPB voor overheidsbedrijven

Overheidsactiviteiten worden per 1 januari 2016 belast met vennootschapsbelasting (Vpb), tenzij deze een vrijstelling kunnen genieten. In welke situaties leveren de nieuwe regels straks daadwerkelijk belastingplicht op? En wat heeft de eventuele belastingplicht voor praktische gevolgen, voor bijvoorbeeld de administratie?
Type: 3-daagse cursus | Lokatie: BCN Utrecht (Daltonlaan)
9 juni 2015

Cursus BTW voor non-profit instellingen, gemeenten & provincies

Deze 2-daagse cursus btw biedt u kennis en inzicht in het btw-systeem van gemeenten en provincies. Er wordt diep ingegaan op bijzondere regelingen en een scala aan uitzonderingen.
Type: 2-daagse cursus | Lokatie: BCN Utrecht (Daltonlaan)
17 september 2015

Programmamanagement voor overheid en non-profit

De opleiding Programmamanagement voor overheid en non-profit biedt een solide theoretische en praktische basis voor het werken in of leiding geven aan een programma.
Type: 5-daagse cursus | Lokatie: BCN Utrecht (Daltonlaan)
17 september 2015

Verkorte opleiding Risicomanagement en Gedragsverandering voor de overheid en non-profit

Risicomanagement is meer dan ooit aan de orde! Tijdens deze intensieve opleiding krijgt u binnen 5 dagen alle kennis die noodzakelijk is om risicomanagement optimaal vorm te geven binnen uw organisatie.
Type: 5-daagse opleiding | Lokatie: La Vie Utrecht