Cursus Veiligheid met technologie in de openbare ruimte

Veiligheid in de openbare ruimte

 • Inclusief het boek Veiligheidsverleiding
 • Een certificaat van deelname
 • U leert hoe u een veilige omgeving realiseert
 • Antwoord op uw vragen gegeven door experts en ervaringsdeskundigen

Bevorder de veiligheid in de omgeving met technologische toepassingen

Hinderlijk gedrag van hangjongeren, vandalisme, woninginbraken, straatroof en overvallen hebben een negatieve invloed op de veiligheid  in de openbare ruimte en op de subjectieve veiligheidsbeleving van burgers. De inrichting van de openbare ruimte en het gebruik van technologische toepassingen kunnen een bijdrage leveren aan het bevorderen van de (ervaren) veiligheid.

Tijdens deze cursus leert u:

 • Hoe u een veilige omgeving realiseert
 • Welke technologische toepassingen kunnen bijdragen aan de veiligheid in de openbare ruimte
 • Wat het effect is van de inrichting van een omgeving op de veiligheid
 • Hoe u een openbare ruimte ontwerpt en inricht die de veiligheid bevordert
 • Wat u kunt leren van vooruitstrevende voorbeelden uit de praktijk uit binnen- en buitenland

Wat levert de cursus u op?

 • Antwoord op al uw vragen gegeven door experts en ervaringsdeskundigen
 • Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het werkveld
 • Diverse checklisten, modellen en casussen, zodat u direct in uw eigen praktijk aan de slag kunt
 • Toegang tot een online leeromgeving, waar u ook na afloop van de cursus contact kunt onderhouden met uw medecursisten en docenten
 • Een certificaat van deelname
 • Het boek Veiligheidsverleiding van uw docent Sten Meijer

Programma van de cursus Veiligheid met technologie in de openbare ruimte

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigt 17:00 uur.

 

Module 1

Veiligheid in de openbare ruimte

Veilige omgeving

 • Hoe realiseert u een veilige omgeving?
 • Wat is de aard en omvang van de veiligheidsproblematiek in uw omgeving?
 • Wat zijn veel voorkomende veiligheidsproblemen? En wat zijn hiervan de gevolgen voor de omgeving?

Lucien Stöpler , directeur van Justice in Practice en hoofddocent van de cursus Veiligheid met technologie in de openbare ruimte en de cursus Burgerparticipatie in het veiligheidsdomein, helpt gemeenten, politie en justitie bij het samenwerken met burgers aan veiligheidsvraagstukken

Veilig Ontwerp en Beheer

 • Wat zijn de basisprincipes van Veilig Ontwerp en Beheer en van Crime Prevention trough Environmental Design?
 • Hoe kan het ontwerp en het beheer van gebouwen en ruimten bijdragen aan de veiligheid van een omgeving?
 • Wat zijn goede en slechte voorbeelden van het ontwerp en beheer van gebouwen en ruimten? En wat kunt u hiervan leren?

Paul van Soomeren, oprichter DSP groep, bestuurslid van de Stichting Veilig Ontwerp en Beheer, director of the board van de  International CPTED Association, management committee van de EU COST (Cooperation in Science and Technology) action Crime Prevention through Urban Design, Planning and Management

Veiligheid met gedragsbeïnvloeding in de openbare ruimte: inzet van ‘Veiligheidsverleiding'

 • Hoe pakt u veiligheidsproblematiek in uw omgeving aan met behulp van gedrags- en zintuigbeïnvloeding?
 • Op welke manier kunnen technologische toepassingen dan bijdragen aan de veiligheid in de openbare ruimte?
 • Welke toepassingen zijn er?
 • Wat werkt wanneer onder welke omstandigheden? Uitleg van een aantal voorbeelden
 • Aan de slag! Inzet van ‘veiligheidsverleiding' in een (fictieve) casus.

Sten Meijer, adviseur Overlast- en Veiligheidsbeleving bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, toonaangevend kenniscentrum dat instrumenten ontwikkelt en implementeert om de veiligheid te vergroten

Voorkomen van onveiligheid met Big Data

 • Op welke manier kunt u met Big Data voorspellen waar en wanneer veiligheidsproblematiek plaatsvindt?
 • Waar en wanneer vindt de veiligheidsproblematiek veelal plaats? En welke factoren spelen hierbij een rol?
 • Op welke manier kunt u aan de hand van de beschikbare data veiligheidsproblematiek gericht aanpakken?
 • Met welke technologische innovaties kan veiligheidsproblematiek worden voorkomen?

Willem van Es, adviseur bij Addwhere en docent op de cursus Big Data in het veiligheidsdomein, ondersteunt en adviseert  veiligheidspartners bij het verzamelen, veredelen en analyseren van informatiebronnen


Het complete programma in één handig overzicht? Download de brochure (pdf)


Module 2

Inrichting van de openbare ruimte

Inrichting van de omgeving

 • Hoe ziet de openbare ruimte in uw omgeving eruit?
 • Met welke veiligheidsproblematiek heeft u in uw omgeving te maken?
 • Welke rol speelt de inrichting van de openbare ruimte bij het ontstaan van de veiligheidsproblematiek?
 • Hoe ontwerpt u een openbare ruimte die de veiligheid bevordert?
 • Welke dilemma's op het terrein van veiligheid doen zich voor bij het ontwerpen, bouwen en inrichten van een openbare ruimte?

Jan van der Windt , directeur van Zonneveld Ingenieurs, toonaangevend internationaal ingenieursbureau dat gespecialiseerd is in het  ontwerpen, bouwen en inrichten van een veilige omgeving

Veiligheidsbeleving

 • Wat is het effect van de inrichting van de openbare ruimte op de veiligheidsbeleving van aanwezigen?
 • Hoe kunt u het veiligheidsgevoel van aanwezigen in de openbare ruimte verbeteren?

Marnix Eysink Smeets, lector Publiek Vertrouwen in Veiligheid bij de Hogeschool Inholland en voorzitter van de Landelijke  Expertisegroep Veiligheidspercepties

Praktijkcase: Veilig uitgaan op het Rembrandtplein

 • Hoe kan de inrichting van een uitgaansgebied bijdragen aan de veiligheid?
 • Op welke manier kunt u de sfeer en kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren en tegelijkertijd geweld en overlast reduceren?

Randy Bloeme, onderzoeker bij DSP Groep, verricht onderzoek naar gedragsbeïnvloeding in uitgaansgebieden


Module 3

Technologische toepassingen

Cameratoezicht in de openbare ruimte

 • Op welke plaatsen en onder welke omstandigheden mag u cameratoezicht toepassen?
 • Welke (nieuwe) regels gelden voor kortstondig en mobiel cameratoezicht?
 • Wat staat er in de Wet bescherming persoonsgegevens over cameratoezicht?

Hein Molenaar, project consultant bij VCS Observation, gespecialiseerd in  observatie door middel van cameratoezicht om de veiligheid in de openbare ruimte te waarborgen

Signalering van afwijkend gedrag in de openbare ruimte

 • Hoe brengt u de openbare ruimte in beeld en signaleert u afwijkend gedrag?
 • Op welke manier krijgt u een beter inzicht in de situatie ter plekke?

Het voorspellen van spanningen op basis van geluid

 • Hoe kunt u geluid registreren en visualiseren in een openbare ruimte?
 • Op welke manier kunt u met geluidscamera's nagaan waar spanningen dreigen te ontstaan?
 • Hoe kunt u op basis van de verzamelde data voorspellingen doen? En hoe kunt u op basis van deze voorspellingen de inzet van capaciteit en middelen bepalen?

Hugo Koopmans, Chief Data Scientist bij DIKW, gespecialiseerd in het registreren en visualiseren van geluid in de openbare ruimte
Jan-Kees Schakel, eigenaar van Sensing Clues, ontwikkelaar van early warning en fast-response intelligence

Efficiënt toezicht met real-time video analyse

 • Waarom wordt video analyse nog steeds maar mondjesmaat toegepast?
 • Wat is de stand der techniek voor real-time toepassing?
 • Is menselijke observatie nog steeds nodig?
 • Wat is er mogelijk en wat zijn de beperkingen?

Egbert Jaspers, directeur en oprichter van ViNotion, ontwikkelde de laatste jaren binnen zijn bedrijf slimme systemen om mensen, fietsers en voertuigen te analyseren met behulp van machine learning technologie


Tijdschema modules cursus

09.00 Ontvangst met koffie en thee
09.30 Aanvang ochtendprogramma, met tussentijdse koffie- en theepauze
12.30 Lunchpauze
13.30 Aanvang middagprogramma, met tussentijdse koffie- en theepauze
16.30 Afsluiting van de module

 

 

Uw trainers

Lucien Stöpler
directeur van Justice in Practice en hoofddocent van de cursus Veiligheid met technologie in de openbare ruimte en de  cursus Burgerparticipatie in het veiligheidsdomein, helpt gemeenten, politie en justitie bij het samenwerken met burgers aan veiligheidsvraagstukken

Paul van Soomeren
oprichter DSP groep, bestuurslid van de Stichting Veilig Ontwerp en Beheer, director of the board van de International  CPTED Association, management committee van de EU COST (Cooperation in Science and Technology) action Crime Prevention through Urban Design, Planning and Management

Sten Meijer
adviseur Overlast- en Veiligheidsbeleving bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, toonaangevend  kenniscentrum dat instrumenten ontwikkelt en implementeert om de veiligheid te vergroten

Willem van Es
adviseur bij Addwhere en docent op de cursus Big Data in het veiligheidsdomein, ondersteunt en adviseert veiligheidspartners bij het verzamelen, veredelen en analyseren van informatiebronnen

Jan van der Windt
directeur van Zonneveld Ingenieurs, toonaangevend internationaal ingenieursbureau dat gespecialiseerd is in het ontwerpen, bouwen en inrichten van een veilige omgeving

Marnix Eysink Smeets
lector Publiek Vertrouwen in Veiligheid bij de Hogeschool Inholland en voorzitter van de Landelijke Expertisegroep
Veiligheidspercepties

Randy Bloeme
onderzoeker bij DSP Groep, verricht onderzoek naar gedragsbeïnvloeding in uitgaansgebieden

Hein Molenaar
project consultant bij VCS Observation, gespecialiseerd in observatie door middel van cameratoezicht om de veiligheid in de openbare ruimte te waarborgen

Hugo Koopmans
Chief Data Scientist bij DIKW, gespecialiseerd in het registreren en visualiseren van geluid in de openbare ruimte

Jan-Kees Schakel
eigenaar van Sensing Clues, ontwikkelaar van early warning en fast-response intelligence

Egbert Jaspers

directeur en oprichter van ViNotion, ontwikkelde de laatste jaren binnen zijn bedrijf slimme systemen om mensen, fietsers en voertuigen te analyseren met behulp van machine learning technologie

Algemene informatie cursus Veiligheid met technologie in de openbare ruimte

Data & locatie

 • 13, 20 en 27 maart 2018

La Vie Utrecht
Lange Viestraat 351
3511 BK Utrecht
T: 030-2340088
Routebeschrijving

Tijdschema modules cursus

09.00 Ontvangst met koffie en thee
09.30 Aanvang ochtendprogramma, met tussentijdse koffie- en theepauze
12.30 Lunchpauze
13.30 Aanvang middagprogramma, met tussentijdse koffie- en theepauze
16.30 Afsluiting van de module

Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor:

Coördinatoren, regisseurs, wijkmanagers, gebiedsmanagers, stedenbouwkundigen, planologen, projectleiders, beleidsmakers en
adviseurs op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, wonen, wijkontwikkeling, toezicht en handhaving bij:

 • Gemeenten
 • Woningcorporaties
 • Provincies
 • Veiligheidshuizen
 • Regionale Informatie en Expertise Centra
 • Regionale Omgevingsdiensten
 • Veiligheidsregio's
 • Rijksoverheid
 • Beveiligingsbedrijven
 • Vitale infrastructuur
 • Adviesbureaus
 • Ingenieursbureaus
 • Projectontwikkelaars

Persoonlijk Opleidingsadvies

Tonnie van Zanten
040 - 2 972 780

Uw investering

De kosten van deze cursus bedragen €2.499,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.


Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips


Incompany training

Heeft u, samen met uw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op uw organisatie, uw situatie en uw wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met u mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van u en uw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Cursus Veiligheid met technologie in de openbare ruimte

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan om de brochure te downloaden. Cursus Veiligheid met technologie in de openbare ruimte start op 13, 20 en 27 maart 2018 in La Vie Utrecht!

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 3-daagse cursus
Prijs: €2499,- excl. btw
Datum: 13, 20 en 27 maart 2018
Locatie: La Vie Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780

Relevant aanbod

31 Okt

Veiligheid in de wijk

Congres Veiligheid in de wijk. Voorkom onveiligheid in de wijk. Leer op welke manier u samenwerkt met ondernemers en burgers bij de aanpak van delicten als woninginbraak, straatroof en overvallen in uw wijk. Lees meer Lees meer
Type: Cursus met verdiepingsdag | | Lokatie:RAI Amsterdam (Congres)
2 Nov

Opleiding bibob coördinator

Voorkom dat uw gemeente criminele organisaties faciliteert! Leer in 5 dagen alles over de wet Bibob. Lees meer
Type: 5-daagse opleiding | | Lokatie:La Vie Utrecht
2 Nov

Opleiding Beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid

Tijdens de opleiding Beleidsmedewerker Openbare orde en Veiligheid ontwikkelt u zichzelf in 7 dagen tot veiligheidsregisseur. U hoort alles over de nieuwe taken en verantwoordelijkheden op het terrein van veiligheid. Lees meer
Type: Opleiding | | Lokatie:Regardz La Vie Utrecht
28 Nov

Congres Veiligheid bij Evenementen

Jaarlijks vinden er in Nederland duizenden grote en kleine evenementen plaats. Niet zelden doen zich gevaarlijke situaties voor op evenementen, soms met fatale incidenten tot gevolg. Als organisator, vergunningverlener bij de gemeente, evenementencoördinator bij de politie, brandweer of GHOR, bent u verantwoordelijk voor de veiligheid op een evenement in uw regio. Hoe zorgt u ervoor dat een tragisch incident (zoals een mogelijke terroristische aanslag) op uw evenement uitblijft? Lees meer
Type: Congres | | Lokatie:Vasim Fabriek Nijmegen
5 Dec

Cursus Aanpak van financieel-economische criminaliteit

Voorkom het witwassen van crimineel vermogen met deze 3-daagse cursus Aanpak van financieel-economische criminaliteit! Lees meer
Type: 3-daagse cursus | | Lokatie:BCN Utrecht (Daltonlaan)

Alle events