Gedragsexpert voor BC Broekhin

Opleiding:  Gedragsexpert
Bedrijf:        BC Broekhin
Namen:       Samira Ben Brahim & Katja J.
Functie:      Trajectcoach

“Mijn verwachtingen zijn ruimschoots overtroffen, ik heb veel meer geleerd!” - Katja J.

Het doel van de opleiding Gedragsexpert

De zorgcoördinator van BC Broekhin heeft SBO benaderd om de opleiding Gedragsexpert voor hun op maat te maken door middel van een incompany-traject. Hiermee vergroten zij het kennisniveau op het gebied van gedrag en handelen in de klas, en leren de deelnemers omgaan met bijzonder gedrag en de behoeftes van leerlingen. Deelnemers Samira Ben Brahim en Katja J. hebben voorafgaand aan de opleiding zelf ook enkele doelen opgesteld, waaronder: 
 • Bepaald gedrag signaleren, herkennen waar het vandaan komt en hier adequaat mee omgaan. 
 • Collega’s ondersteunen en adviseren zodat zij een genuanceerd beeld van leerlingen krijgen en weten hoe zij om moeten gaan met bepaald gedrag.
 • Leerlingen begeleiden om het pedagogisch klimaat te waarborgen.
 • Begeleidingsgesprekken voeren om tot de kern van het gedrag van een leerling te komen.
 • Handvatten opdoen waarmee de omgang met leerlingen met gedragsproblematiek makkelijker wordt.

De opbouw van de opleiding Gedragsexpert

De opleiding Gedragsexpert is opgebouwd in samenspraak met de docent en de aanvrager, zodat de benodigde informatie om de leerdoelen te bereiken, ook daadwerkelijk aan bod komt. Het resultaat is een incompany-opleiding op maat, die bestaat uit de volgende modules:
 • Mindset gedrag, hierbij staat het gedrag van een kind centraal. Wat zit hierachter en hoe ga jij hier handelingsgericht mee om? De deelnemers leren daarnaast om een handelingsplan op te stellen om groepsvorming en sociaal-emotioneel leren te stimuleren.
 • Gedrag: Internaliserend en externaliserend gedrag, deelnemers leren om alert te zijn op angst, Autisme Spectrum Stoornis of agressie en hier adequaat en gepast op te reageren. De docent introduceert handvatten om leerlingen te begeleiden om internaliserend en externaliserend gedrag te voorkomen of tegen te gaan. 
 • Vertaalslag naar de praktijk, de informatie uit de eerste twee modules wordt vertaald naar de organisatie om tot een concreet plan van aanpak voor BC Broekhin te komen. Daarnaast is er ruimte voor verdieping.

Het resultaat van de opleiding

De deelnemers van BC Broekhin zijn enthousiast over de opleiding Gedragsexpert die zij bij hun op locatie hebben gevolgd. Katja J. zegt bijvoorbeeld dat al haar verwachtingen zijn overtroffen, ze heeft veel meer geleerd dan gedacht. Zij geeft daarnaast aan veel aan de informatie te hebben: “Ik kan eigenlijk alle kennis toepassen in mijn werk, mede omdat ik meerdere rollen vervul: ik ben docent, mentor, trainer en coach op sociaal-emotioneel gebied.” Katja J. heeft de opgedane kennis dan ook direct toegepast: “Een collega-mentor heeft een leerling die graag de controle wil en haar heb ik tips kunnen geven. De groepsdynamiek was niet zo prettig in mijn klas, tot ik me realiseerde dat ze na de lockdown en quarantaine in de storming-fase waren gekomen. Daar kan ik nu bewust mee aan de slag.

Samira Ben Brahim geeft daarnaast aan dat zij nieuwe invalshoeken heeft gekregen om gesprekken met leerlingen beter voor te bereiden en hierin een kwaliteitsslag te slaan. Samira zegt ook inzicht te hebben gekregen in haar eigen aannames. “Deze opleiding heeft mij vraagtechnieken bijgebracht die mij en de leerling meer ruimte bieden in een begeleidingsgesprek. Ik bereid mijn begeleidingsgesprekken enerzijds beter voor door beter na te denken over de vragen die ik de leerling kan stellen. Anderzijds heeft de training ruimte in mezelf gebracht om beter de angsten bij de leerlingen te accepteren. Ik mag in hun proces iets betekenen.” Ze zegt dan ook dat de opleiding haar verwachtingen heeft overtroffen! 

Deelnemer Anne V. noemt Marcel van As een fijne docent die open is in zijn communicatie en goed de verbinding tussen theorie en praktijk weet te maken. Zij heeft hierdoor fijne handvatten opgedaan, zowel voor startende collega’s als voor zichzelf als orthopedagoog. Samira Ben Brahim is ook zeer tevreden over de docent van deze opleiding: “Heel veel dank aan Marcel. Met humor, mildheid en diepgang heeft hij deze drie dagen een interessante en prettige invulling gegeven."
 

Onderscheidende factoren van de opleiding

 • Je leert gedragsproblemen signaleren, herkennen en effectief ondersteunen.
 • De eigen praktijk is het uitgangspunt, waardoor handvatten direct toepasbaar zijn.
 • Je krijgt inzicht in de achtergronden van bijzonder gedrag en leert dit meenemen in je plan van aanpak.
 • Je leert samenwerken met ouders om gedragsverandering te realiseren.

Laat een traject op maat samenstellen

Ben jij geïnteresseerd in de opleiding Gedragsexpert of een andere opleiding binnen het vakgebied onderwijs en wil je deze net als BC Broekhin op maat laten maken voor jouw organisatie? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven door te bellen naar +31 40 29 74 980 of stuur een e-mail naar guusje.verhoeven@sbo.nl. Wij gaan graag het gesprek met je aan!