Jaaropleiding Integrale Aanpak Ondermijning

Namen:        Eric Wobbes & Willem van Driel
Opleiding:   Jaaropleiding integrale aanpak ondermijning

“De opleiding bestaat grotendeels uit specialisten die allemaal vanuit hun expertise het onderwerp ondermijning belichten en toelichten. Dat is interessant en overal zitten wel elementen in die vertaalbaar zijn naar mijn werkveld.” - Willem van Driel

Het doel van de jaaropleiding Integrale Aanpak Ondermijning

De deelnemers Eric Wobbes en Willem van Driel van de jaaropleiding integrale aanpak ondermijning hebben voorafgaand aan de eerste lesdag enkele leerdoelen opgesteld. Dit zijn onder andere de volgende doelen: 
 • Een brede aanpak van ondermijning realiseren aan de hand van inzichten en handvaten.
 • De opdrachten van de jaaropleiding integrale aanpak ondermijning toepassen in de praktijk.
 • Inzichtelijk krijgen hoe stakeholders elkaar kunnen versterken in de strijd tegen ondermijning.
 • Een draaiboek opstellen om de integrale aanpak tegen ondermijning handen en voeten te geven. 
 • De informatiepositie tussen alle stakeholders professionaliseren. 
De programmamaker van SBO heeft deze doelen vervolgens verwerkt in het lesprogramma, zodat de deelnemers ook daadwerkelijk hun doelen bereiken.
 

Hoe de jaaropleiding de deelnemers helpt om hun doelstellingen te bereiken

De jaaropleiding integrale aanpak ondermijning bestaat uit twaalf modules die stuk voor stuk helpen om de doelen van de deelnemers te bereiken. Deze modules behandelen de volgende onderwerpen:
 • Intensivering van de aanpak, deelnemers leren de rollen van stakeholders kennen en leren met hen samenwerken om effectief de strijd aan te gaan tegen ondermijning. 
 • Integrale aanpak van ondermijning, deze module staat in het teken van het inhoudelijk en organisatorisch realiseren van een georganiseerde integrale aanpak tegen ondermijning.
 • Lokale en regionale aanpak, deelnemers leren hoe de maatschappelijke weerbaarheid tegen ondermijning vergroot kan worden door effectief samen te werken met alle stakeholders.
 • Ondermijning kent geen grenzen, deelnemers leren samenwerken met alle stakeholders om samen internationale criminele netwerken aan te pakken en te adviseren over de aanpak.
 • Gebiedsgerichte aanpak, deelnemers leren door samen te werken met betrokken partijen een gebiedsgerichte aanpak ontwikkelen om ondermijning in kwetsbare gebieden te verminderen. 
 • Maatschappelijke & sociale weerbaarheid, samenwerken met stakeholders en adviseren over een geschikte aanpak om criminaliteit in de maatschappij te voorkomen komt aan bod.
 • Regie op de casuïstiek, deelnemers leren de regie te nemen over een strategisch plan om tot effectieve interventies tegen ondermijning te komen.
 • Procesregie, middels een praktijkopdracht leren deelnemers hun rol als regisseur binnen het plan van aanpak kennen en leren ze hoe zij de uitvoering en voortgang van het plan bewaken.
 • Informatiegestuurde aanpak, deelnemers leren hoe data kan bijdragen aan hun aanpak van ondermijning en hoe zij een goede informatiepositie tussen alle stakeholders realiseren.
 • Informatie-uitwisseling, informatie delen is cruciaal voor een sterke informatiepositie, maar welke informatie mag je wel én niet delen? Deze module geeft het antwoord.
 • Implementatie plan van aanpak, deelnemers leren hoe zij hun draaiboek in de praktijk brengen om tot de gewenste resultaten te komen.
 • Verantwoording aanpak, deze module leert de deelnemers hoe zij hun aanpak verantwoorden tegenover de stakeholders waar zij mee te maken hebben.

Het resultaat van de opleiding

De jaaropleiding integrale aanpak ondermijning binnen het vakgebied veiligheid is een toegevoegde waarde binnen het werkveld, aldus de deelnemers. Eric Wobbes geeft aan dat hij na de jaaropleiding inziet dat samenwerken de succesfactor is bij de aanpak van ondermijning. Hij denkt dan ook dat een integrale aanpak enkel te realiseren is door samen te werken, en hier is volharding in kleine stappen voor nodig. Dankzij dit besef durft hij te investeren in een integrale aanpak, waarbij een gezamenlijke voorbereiding, uitvoering en tussentijdse bijsturing centraal staat.
Willem van Driel noemt de lessen van hoofddocent Frank van Summeren waarbij projectmatig werken, het plan van aanpak, de verschillende rollen, het structureren en het rijker verantwoorden aan bod komen het nuttigst in zijn werkveld. Deze elementen uit de jaaropleiding vertaalt hij dan ook naar zijn eigen werkveld. De collega’s van Willem reageren bijvoorbeeld erg enthousiast op rijker verantwoorden. Willem noemt het een goede opleiding waar hij de nodige praktische handvaten uitgehaald heeft, hij kan hierdoor direct aan de slag met bouwstenen, zoals verantwoordingsmodellen en –mixen.
 

Onderscheidende factoren van de jaaropleiding

 • Deelnemers gaan zowel aan de slag met persoonlijke ontwikkeling als de groei van hun organisatie.
 • De jaaropleiding is ingericht voor mensen met een drukke baan, waardoor er geen wekelijkse zelfstudie verwerkt is.
 • Deelnemers kunnen het geleerde direct toepassen in de praktijk doordat opdrachten gemaakt worden tijdens opleidingsdagen, waardoor er ook direct kennis en ervaring uitgewisseld kan worden.
 • Deelnemers leren niet alleen van docenten, maar ook van andere deelnemers. De jaaropleiding bevat een intervisiemoment waarbij deelnemers een kijkje in de keuken krijgen bij andere deelnemers.

Schrijf je in voor de jaaropleiding

Ben jij geïnteresseerd in de jaaropleiding integrale aanpak ondermijning? Schrijf je dan direct in via het inschrijfformulier of neem contact op met onze opleidingsadviseur Tonnie van Zanten door te bellen naar 040 – 2972 780 of stuur een e-mail naar tonnie.van.zanten@sbo.nl. Willen meerdere mensen in jouw organisatie de jaaropleiding volgen? Kies dan voor een incompany-traject op maat.