Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid

Naam:           Robert Oudraad
Opleiding:    Opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid
Bedrijf:         Gemeente Opmeer
Functie:        Adviseur Openbare Orde en Veiligheid

“De opleiding heeft mijn verwachtingen overtroffen. Ik was vooral te spreken over de handige praktische handvaten die je krijgt en de inspirerende gastdocenten die je goed vanuit de praktijk konden adviseren.” – Robert Oudraad

Het doel van de opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid

De deelnemers van de opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid hebben diverse doelen gesteld, afhankelijk van hun ervaring binnen de functie. Robert Oudraad had voorafgaand aan de opleiding de volgende doelen opgesteld:
 • Zijn rol als veiligheidsregisseur binnen de gemeente Opmeer beter leren kennen, om hiermee een basis te leggen voor zijn werkzaamheden. 
 • Het lokale veiligheidsnetwerk en de rollen en taken van ketenpartners leren kennen, zodat hij de burgemeester beter kan adviseren. 
Andere deelnemers van de opleiding hebben de volgende doelen benoemd:
 • Meer inzicht in het vakgebied openbare orde en veiligheid.
 • Het opstellen en efficiënt doorvoeren van een beleidsplan met het oog op diverse stakeholders. 

Hoe de opleiding de deelnemers helpt om hun doelstellingen te bereiken

Binnen SBO is een programmamaker verantwoordelijk voor de inhoud van de opleiding, zodat alle deelnemers hun doelen bereiken. De opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid is opgesplitst in zes modules:
 • Openbare orde en veiligheid, deze module bevat de basis van de functie als beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid. De deelnemers leren hun rol en de bijbehorende taken kennen.
 • Integraal veiligheidsbeleid, de deelnemers leren de veiligheidsrisico’s binnen de gemeente kennen en krijgen handvaten om een goede informatiepositie te realiseren in het lokaal veiligheidsnetwerk. 
 • Vormgeven van de veiligheidsaanpak in jouw gemeente, aan de hand van een praktijkcase doen deelnemers kennis op om veiligheidsadviezen op te stellen en te onderbouwen.
 • Samenwerking in regionale veiligheidsnetwerken, deelnemers leren hoe Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC) en Het Veiligheidshuis hun gemeente kan ondersteunen.
 • De burgemeester en openbare orde en veiligheid, deelnemers leren aan de hand van een praktijkcase hoe de burgemeester kan optreden om de openbare orde te herstellen, om zo de burgemeester beter te kunnen adviseren.
 • Crisisbeheersing en rampenbestrijding, tijdens deze dag leren deelnemers om samen te werken met de veiligheidsregio, om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op crises en rampen.

Het resultaat van de opleiding

De opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid binnen het vakgebied veiligheid van SBO krijgt van de deelnemers gemiddeld een 9 op een schaal van 1 tot 10. Robert Oudraad is positief over de opleiding, met name omdat hij de kennis direct kan toepassen in zijn eigen werkveld. Hij heeft de volgende leerpunten direct meegenomen in zijn eigen praktijksituatie:
 • Doordat hij de politiek-bestuurlijke omgeving van de gemeente beter begrijpt, weet hij zijn werk beter te organiseren. 
 • Hij kent zijn rol in het netwerk nog beter, waardoor hij weet wanneer hij bijvoorbeeld de rol van adviseur, regisseur of crisismanager moet aannemen in de samenwerking met stakeholders. 
 • Hij is in staat om prioriteiten en doelen te stellen en zo een goed veiligheidsbeleid op te stellen.
 • Hij kan de burgemeester nog beter adviseren over zijn rol en zijn bevoegdheden binnen de handhaving van de openbare orde en veiligheid. 
Robert vond de sfeer ook erg prettig omdat de deelnemers ruimte krijgen om eigen knelpunten aan te brengen en te bespreken binnen de groep. De opleiding is mede hierdoor zeer geschikt om de benodigde kennis en competenties als beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid (verder) te ontwikkelen. Robert geeft daarnaast aan dat zijn netwerk is verbeterd, omdat je met collega’s uit het hele land in gesprek gaat
 

Onderscheidende factoren van de opleiding

 • De opleiding bevat lezingen van burgemeesters over crisissituaties die zij hebben meegemaakt, bijvoorbeeld over het schietdrama in Alphen aan den Rijn en het ongeluk met de Stint.
 • Verschillende invalshoeken, je leert de rol van de burgemeester kennen, maar ook de rol van de beleidsmedewerker en de politie bijvoorbeeld. Zelfs de juridische kant van het vak komt ter sprake.
 • Ruimte om kennis en ervaringen met elkaar uit te wisselen, waardoor je jouw eigen praktijk in kan brengen en bespreken met docenten en andere deelnemers.

Ben jij ook geïnteresseerd in deze opleiding?

Wil jij de opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid ook volgen om jouw inhoudelijke kennis over het vakgebied te verbeteren en om praktische handvaten op te doen? Kijk dan voor meer informatie op de website of neem voor meer informatie contact op met opleidingsadviseur Tonnie van Zanten door te bellen naar +31 40 29 74 980, of stuur een e-mail naar tonnie.van.zanten@sbo.nl. Bestaat er een gezamenlijke opleidingsbehoefte binnen jouw organisatie? Kies dan voor een incompany-traject