Milieu in de Omgevingswet voor het Rijksvastgoedbedrijf

Opleiding:    Milieu in de Omgevingswet
Bedrijf:         Rijksvastgoedbedrijf

“De koppeling naar de praktijk was waardevol en krijgt een follow-up.”

Het doel van de opleiding Milieu in de Omgevingswet

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft SBO benaderd met de vraag om de opleiding Milieu in de Omgevingswet op maat te maken. Het doel hiervan is om de bestaande kennis van de milieuwetgeving te vergroten, met een focus op milieubelastende activiteiten onder de nieuwe Omgevingswet. Deelnemers van het Rijksvastgoedbedrijf hebben zelf ook enkele leerdoelen opgesteld voor hun deelname aan de opleiding Milieu in de Omgevingswet, bijvoorbeeld:
 • De bestaande kennis van de Omgevingswet en het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) vergroten.
 • De gevolgen van de nieuwe milieuwetgeving voor vergunningsaanvragen leren kennen.
 • Leren omgaan met meldings- en vergunningsplichtige milieubelastende activiteiten. 
 • Kennismaken met de milieuwetgeving binnen de Omgevingswet.
 • Aan de hand van praktische voorbeelden leren wat de rol van de Omgevingswet, het Bal en de bruidsschat is in de eigen praktijksituatie.

De opbouw van de opleiding Milieu in de Omgevingswet

In samenspraak met de docent en opdrachtgever is er uiteindelijk een programma samengesteld dat de deelnemers in staat stelt om hun leerdoelen te bereiken. De opleiding Milieu in de Omgevingswet heeft uiteindelijk de volgende opbouw:
 • Korte herhaling, de bestaande kennis over de Omgevingswet, het Bal en de veranderingen hierin opfrissen.
 • Milieubelastende activiteiten onder het Bal, de deelnemers leren verschillende activiteiten onder het Bal onderscheiden.
 • Regelgeving omtrent milieubelastende activiteiten onder het Bal, deze module omvat de inhoudelijke regels met betrekking tot milieubelastende activiteiten onder het Bal, waaronder de functie van de bruidsschat.
 • Regelgeving voor milieubelastende activiteiten die niet onder het Bal vallen, deelnemers ontdekken het omgevingsplan en de bruidsschat voor activiteiten die niet onder het Bal vallen.
 • Maatwerk onder het Bal, deze module bevat maatwerkregels, –voorschriften en andere uitzonderingen voor de milieuregels onder het Bal. 
 • Omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit, deelnemers leren wanneer er sprake is van een vergunningsplicht en waar de vergunningsaanvraag aan moet voldoen.
 • Beoordelingsregels voor de vergunningsaanvraag, deelnemers maken kennis met de regels met betrekking tot een vergunningsaanvraag voor milieubelastende activiteiten.
 • Procedures, het verloop van procedures wordt besproken in combinatie met een toelichting over wat er is veranderd binnen de vernieuwde milieuwetgeving.

Het resultaat van de opleiding

De deelnemers van het Rijksvastgoedbedrijf hebben tijdens de opleiding Milieu in de Omgevingswet veel geleerd over de vernieuwde milieuwetgeving. Zij zeggen bijvoorbeeld: “veel informatie ontvangen, waaronder ook artikelen die prettig zijn als naslagwerk.” Daarnaast geven de deelnemers ook aan dat de interactie erg fijn is, zeker omdat de diepgang is gemaakt naar de milieubelastende activiteiten waar zij specifiek mee te maken krijgen: “blijft prikkelend om juridische argumenten op te slaan en te gebruiken voor milieubelastende activiteiten.” Deelnemers zeggen daarnaast: “de opleiding is uitdagend, maar goed georganiseerd en to the point, er wordt heel veel kennis gedeeld” en “de opleiding is zeer compleet, breed, informatief en interessant.”
De uiteindelijke conclusie van de deelnemers is als volgt: “veel informatie over milieuwetgeving en de Omgevingswet, gekoppeld met praktijkwerkzaamheden. De koppeling naar de praktijk was waardevol en krijgt een follow-up.”
 

Onderscheidende factoren van de opleiding

 • Docent Eveline Sillevis Smitt is een advocaat gespecialiseerd in het omgevingsrecht. Zij is in 2012 benoemd tot ‘Leading Lawyer’ binnen het vakgebied milieurecht en ruimtelijke ordening.
 • Actuele kennis over het constant veranderende vakgebied milieu & RO en de milieuwetgeving.

Laat een traject op maat samenstellen

Wil jij de opleiding Milieu in de Omgevingswet ook graag organiseren binnen jouw organisatie om de kennis van de milieuwetgeving te vergroten? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven door te bellen naar +31 40 29 74 980 of door een e-mail te sturen naar guusje.verhoeven@sbo.nl. Wij vertellen je graag meer over de mogelijkheden van een incompany-opleiding.