Ons aanbod binnen het vakgebied: Zorg

9 september 2020

Cursus Actueel inzicht in de Gezondheidszorg

Leer in slechts 2 dagen alle ins en outs van de Nederlandse Gezondheidszorg. Speciaal ontwikkeld voor iedereen die zich verder wil verdiepen in de gezondheidszorg of intensief samenwerkt met organisaties uit de gezondheidszorg.
Type: 2-daagse cursus | Lokatie: BCN Utrecht (Daltonlaan)
10 september 2020

Opleiding Adviseur Kwaliteit en Veiligheid in de zorg

Verbeter de kwaliteit binnen jouw organisatie: op weg naar veilige zorg! Leer binnen 4 dagen om op eenvoudige wijze de kwaliteit en veiligheid van zorg te borgen en wordt opgeleid tot een adviseur kwaliteit en veiligheid in de zorg.
Type: 4-daagse opleiding | Lokatie: BCN Utrecht (Daltonlaan)
28 september 2020

Verkorte opleiding voor de Jurist in de Zorg

De wet- en regelgeving in de gezondheidszorg is complex. Tijdens deze 5-daagse verkorte opleiding krijg je een totaalbeeld van de wettelijke mogelijkheden en kaders op het gebied van onder andere cure, care, patiëntrechten, zorgplichten en privacy!
Type: 5-daagse opleiding | Lokatie: BCN Utrecht CS
28 september 2020

Jaaropleiding Bedrijfskundig Zorgmanagement

Al ruim 16 jaar dé zorgmanagement opleiding die je in 1 jaar klaarstoomt voor de hogere functies in de gezondheidszorg. Na afloop heb je de kennis en inzichten om dagelijkse incidenten te vertalen naar strategisch beleid. Inclusief erkend Hogeschool Post Bachelor Diploma.
Type: Opleiding | Lokatie: Fontys Hogescholen Utrecht
5 oktober 2020

Opleiding eHealth

Van de makers van Mobile Healthcare congres: de 5-daagse opleiding eHealth! Leer in slechts 5 dagen hoe je eHealth succesvol implementeert in jouw organisatie.
Type: 5-daagse opleiding | Lokatie: BCN Utrecht CS

Ons aanbod binnen het vakgebied: Veiligheid

8 september 2020

Opleiding Nieuw beleidskader woonwagen- en standplaatsenbeleid

Met de 3-daagse opleiding Nieuw beleidskader woonwagen- en standplaatsenbeleid leer je hoe je van uitsterfbeleid naar nieuw beleidskader gaat en de uitvoering te vertalen naar de praktijk!
Type: 3-daagse cursus | Lokatie: La Vie Utrecht
9 september 2020

Opleiding Coördinator evenementenveiligheid

Leer in 4 dagen hoe je tragische incidenten kunt voorkomen op jouw evenement en ontwikkel jezelf tot Veiligheidsregisseur op jouw evenement.
Type: 4-daagse opleiding | Lokatie: BCN Utrecht (Daltonlaan)
10 september 2020

Opleiding (Chief) Information Security Officer

Voor zowel grote als kleine bedrijven is de kans dat bedrijfsgevoelige informatie lekt steeds groter. De 6-daagse cursus Information Security Officer zorgt dat je goed voorbereid bent op een mogelijke datalek.
Type: 6-daagse opleiding | Lokatie: BCN Utrecht (Daltonlaan)
16 september 2020

Congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit

Congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit - Door grensoverschrijdende samenwerking naar een effectieve aanpak! Lees meer...
Type: Congres | Lokatie: Antwerpen / Breda
24 september 2020

Opleiding Coördinator nazorg ex-gedetineerden

Effectief organiseren en regisseren van nazorg aan ex-gedetineerden. Inclusief unieke excursie naar de Pompekliniek Nijmegen.
Type: 6-daagse opleiding | Lokatie: La Vie Utrecht

Ons aanbod binnen het vakgebied: Onderwijs

3 september 2020

Verkorte opleiding Gedragsexpert

Met de 4-daagse opleiding Gedragsexpert leer je gedragsproblemen te signaleren, te herkennen en aan te pakken binnen jouw school!
Type: 4-daagse cursus | Lokatie: BCN Utrecht CS
7 september 2020

Opleiding (Her-)Ontwerpen van F2F leren naar leren op afstand

Deze opleiding gaat bewust over leren op afstand; een sterke mix van online én offline.
Type: Opleiding | Lokatie: Online
10 september 2020

Opleiding Onderwijskundig e-Learning Ontwerper

De technologie maakt dat we op verschillende manieren kunnen leren. Maar wat bepaalt nu of er ook effectief geleerd wordt? Dat leer je tijdens deze interactieve opleiding, waarin je zelf actief aan de slag gaat.
Type: Verkorte opleiding | Lokatie: BCN Utrecht (Daltonlaan)
10 september 2020

Opleiding Rekendiagnostiek

Deze opleiding is gericht op het kunnen vormgeven van goede rekendiagnostiek volgens de bedoeling van het protocol ERWD.
Type: Opleiding | Lokatie: Meeting Plaza Utrecht
15 september 2020

Congres Next Learning

Hoor én ervaar alles over het (nieuwe) leren in organisaties. Thema 2018: Game Changers. Bekijk het programma en bepaal je eigen route!
Type: Congres | Lokatie: 1931 Congrescentrum ’s-Hertogenbosch

Ons aanbod binnen het vakgebied: Milieu & Ro

10 september 2020

Opleiding Afval/Grondstoffen management

Intensieve 5-daagse opleiding die je alle benodigde kennis en inzicht in de afvalmarkt geeft. Speciaal voor medewerkers van gemeenten en afvalbedrijven (HBO denk- en werkniveau).
Type: 5-daagse opleiding | Lokatie: BCN Utrecht CS
1 oktober 2020

Opleiding Milieu in de Omgevingswet

Er zijn veel ontwikkelingen gaande binnen het vakgebied milieu en ruimtelijke ordening. Nieuwe natuurwet- en regelgeving, wijzigingen binnen het waterbeleid, etc. Daarnaast is inmiddels de Omgevingswet aangenomen, die waarschijnlijk in 2021 in werking treedt. De doelen zijn helder en hangen samen met enorme wijzigingen, die in continue stroom op jou afkomen. Actuele kennis is juist voor jou nu van belang!
Type: 5-daagse opleiding | Lokatie: La Vie Utrecht
27 oktober 2020

Actueel inzicht in waterbeheer en -beleid

Opleiding Water management. Leer in 5 dagen wegwijs in de essentie van het waterbeheer!
Type: Opleiding | Lokatie: BCN Utrecht CS
19 november 2020

Cursus Natuurwet- en regelgeving in de praktijk

Na 2-dagen ben je voorzien van alle benodigde kennis over de systematiek van soortenbescherming en gebiedsbescherming onder de Wet natuurbescherming
Type: 2-daagse cursus | Lokatie: BCN Utrecht CS
21 januari 2021

Basiscursus Omgevingsrecht

Basiscursus Omgevingsrecht, In drie dagen op de hoogte van alle basiskennis omgevingsrecht. Consequenties nieuwe omgevingswet: bijblijven of afhaken? Lees meer
Type: 3-daagse cursus | Lokatie: La Vie Utrecht

Ons aanbod binnen het vakgebied: Overheid

22 oktober 2020

Opleiding Beleidsadviseur sociaal domein 3.0

Gewijzigd competentieprofiel door veranderingen in Participatiewet, Wmo en Jeugdwet!
Type: 5-daagse opleiding | Lokatie: La Vie Utrecht
2 november 2020

Opleiding Beleidstalent

Het succes van beleidontwikkelaars en hun teams wordt vooral bepaald door snelheid waarmee zij tot de kern van de zaak komen, succesvol beleid ontwikkelen en daarbij effectief leiding geven.
Type: 3-daagse cursus | Lokatie: La Vie Utrecht
19 januari 2021

Cursus Praktische toepassing AVG & UAVG

Leer hoe je informatie veilig kunt gebruiken én delen tijdens de cursus Praktische toepassing AVG & UAVG
Type: 2-daagse cursus | Lokatie: La Vie Utrecht
11 maart 2021

Opleiding Beleidsmedewerker Economische Zaken

Creëer een gunstig ondernemingsklimaat in jouw gemeente!
Type: 5-daagse opleiding | Lokatie: BCN Utrecht CS
8 april 2021

Opleiding Wijk- en Gebiedsmanager

Financiële investeringen worden beperkt door bezuinigingen, terwijl wijken verslechten en problemen toenemen. Deze opleiding leer je om jouw nieuwe taken en verantwoordelijkheden succesvol vorm te geven.
Type: 5-daagse opleiding | Lokatie: BCN Utrecht (Daltonlaan)

Ons aanbod binnen het vakgebied: Facility Management

Ons aanbod binnen het vakgebied: Financieel

9 september 2020

Cursus Effectief subsidies verwerven

De 4-daagse cursus Effectief subsidies verwerven leer jij hoe je subsidies (en andere financieringsvormen) vindt, aanvraagt, verkrijgt én behoudt!
Type: 4-daagse cursus | Lokatie: Meeting Plaza Utrecht
10 september 2020

Opleiding Risicomanagement via Gedragsverandering

Risicomanagement is meer dan ooit aan de orde! Tijdens deze intensieve opleiding krijg je binnen 5 dagen alle kennis die noodzakelijk is om risicomanagement optimaal vorm te geven binnen jouw organisatie.
Type: 5-daagse opleiding | Lokatie: BCN Utrecht CS
15 september 2020

Opleiding Netwerk- en Ketenregie

De opleiding Netwerk- en Ketenregie leer je binnen 5 dagen hoe je effectief samenwerkt in de onverwachte dynamiek van ketens en netwerken.
Type: 5-daagse opleiding | Lokatie: BCN Utrecht CS & Interactieve online les
17 september 2020

Programma Management voor overheid en non-profit

De opleiding Programma Management voor overheid en non-profit biedt een solide theoretische en praktische basis voor het werken in of leiding geven aan een programma. Bekijk het programma.
Type: 5-daagse cursus | Lokatie: NBC Nieuwegein & Virtuele Classroom
1 oktober 2020

Controllersopleiding voor onderwijs en overheid

Controllersopleiding voor public controllers: in 5 dagen wegwijs in alle cruciale topics van public control!
Type: 5-daagse opleiding | Lokatie: La Vie Utrecht

Ons aanbod binnen het vakgebied: Data

28 oktober 2020

Opleiding Datagedreven werken

Leer tijdens de 4-daagse opleiding Datagedreven werken binnen de publieke sector grote stappen zetten in de digitalisering van de (semi-)overheid!
Type: 4-daagse opleiding | Lokatie: La Vie Utrecht
28 oktober 2020

Opleiding Datamanagement binnen de Publieke Sector

Leer tijdens de 5-daagse cursus Datamanagement hoe je data binnen jouw organisatie optimaal beschikbaar & toegankelijk maakt voor betere dienstverlening en besluitvorming!
Type: 5-daagse opleiding | Lokatie: La Vie Utrecht