Ons aanbod binnen het vakgebied: Zorg

24 maart 2020

MDR-Masterclass

De Masterclass MDR is de ontmoetingsplek voor marktpartijen in de zorgsector met als doel meer ervaringen, kennis en tips and tricks te geven omtrent MDR. Hier hoor je alles over de MDR, de impact op medtech en de zorgketen. Wij informeren je o.a. over de komende verplichtingen op het gebied van UDI.
Type: Congres | Lokatie: Maastoren Rotterdam
15 april 2020

Cursus Actueel inzicht in de Gezondheidszorg

Leer in slechts 2 dagen alle ins en outs van de Nederlandse Gezondheidszorg. Speciaal ontwikkeld voor iedereen die zich verder wil verdiepen in de gezondheidszorg of intensief samenwerkt met organisaties uit de gezondheidszorg.
Type: 2-daagse cursus | Lokatie: BCN Utrecht (Daltonlaan)
10 september 2020

Opleiding Adviseur Kwaliteit en Veiligheid in de zorg

Verbeter de kwaliteit binnen jouw organisatie: op weg naar veilige zorg! Leer binnen 4 dagen om op eenvoudige wijze de kwaliteit en veiligheid van zorg te borgen en wordt opgeleid tot een adviseur kwaliteit en veiligheid in de zorg.
Type: 4-daagse opleiding | Lokatie: BCN Utrecht (Daltonlaan)
28 september 2020

Jaaropleiding Bedrijfskundig Zorgmanagement

Al ruim 16 jaar dé zorgmanagement opleiding die je in 1 jaar klaarstoomt voor de hogere functies in de gezondheidszorg. Na afloop heb je de kennis en inzichten om dagelijkse incidenten te vertalen naar strategisch beleid. Inclusief erkend Hogeschool Post Bachelor Diploma.
Type: Opleiding | Lokatie: Fontys Hogescholen Utrecht
28 september 2020

Verkorte opleiding voor de Jurist in de Zorg

De wet- en regelgeving in de gezondheidszorg is complex. Tijdens deze 5-daagse verkorte opleiding krijg je een totaalbeeld van de wettelijke mogelijkheden en kaders op het gebied van onder andere cure, care, patiëntrechten, zorgplichten en privacy!
Type: 5-daagse opleiding | Lokatie: BCN Utrecht CS

Ons aanbod binnen het vakgebied: Veiligheid

12 maart 2020

Cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid

Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid. Geeft u een compleet overzicht van de belangrijkste wetswijzigingen in openbare orde en veiligheid.
Type: 6-daagse cursus | Lokatie: Regardz La Vie Utrecht
2 april 2020

Opleiding Nieuw beleidskader woonwagen- en standplaatsenbeleid

Met de 3-daagse opleiding Nieuw beleidskader woonwagen- en standplaatsenbeleid leer je hoe je van uitsterfbeleid naar nieuw beleidskader gaat en de uitvoering te vertalen naar de praktijk!
Type: 3-daagse cursus | Lokatie: La Vie Utrecht
12 mei 2020

Cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning

Hoe voorkom jij dat criminele organisaties zich vestigen in jouw gemeente? Leer in 8 dagen alles over de bestuurlijk aanpak van ondermijning!
Type: Opleiding | Lokatie: La Vie Utrecht
2 juni 2020

Cursus Brandveiligheid van gebouwen

Brandveiligheid van gebouwen. Al 18 jaar dé cursus voor bouwmanagers, facilitymanagers en veiligheidsfunctionarissen. Voorkom brandgevaarlijke situaties in jouw gebouw!
Type: 4-daagse cursus | Lokatie: (Brand-)Veiligheid & Opleidingen (BVO)
2 juni 2020

Opleiding Procesregisseur personen met verward gedrag

Cursus Procesregisseur personen met verward gedrag. Organiseer de opvang en hulpverlening van personen met verward gedrag in jouw gemeente.
Type: 5-daagse opleiding | Lokatie: BCN Utrecht (Daltonlaan)

Ons aanbod binnen het vakgebied: Onderwijs

3 maart 2020

Opleiding Leerlingen Motiveren

Tijdens deze 3-daagse opleiding leer je het eigenschap en leerplezier van jouw leerlingen te stimuleren en vergroten!
Type: 3-daagse training | Lokatie: Meeting Plaza Utrecht
6 maart 2020

Opleiding Taalcoördinator PO II

3-daagse verdiepende opleiding Taalcoördinator PO. Zorg voor kwalitatief goed basisonderwijs op uw school en wordt een expert in lees- en taalonderwijs!
Type: Opleiding | Lokatie: Meeting Plaza Utrecht
19 maart 2020

Opleiding Toetsdeskundige

Een toetsdeskundige heeft een diverse en veelomvattende taak. In deze opleiding word je opgeleid én gecertificeerd als toetsdeskundige. We sluiten volledig aan bij het functieprofiel Toetsdeskundige van de Nederlandse Vereniging voor Examens (NVE), zodat jij je kunt inschrijven bij het NVE Register.
Type: 4-daagse opleiding | Lokatie: Meeting Plaza Utrecht
24 maart 2020

Congres Toetsen en Examineren in het Hoger Onderwijs

Hét jaarlijkse toetscongres voor Hogescholen en Universiteiten waar je een totaaloverzicht van de laatste ontwikkelingen en visies over toetsen & examineren krijgt. Tijdens dit congres leer je hoe je een kwaliteitsslag kunt maken met jouw toets- en beoordelingsbeleid.
Type: 2-daags congres | Lokatie: Jaarbeurs Beatrixgebouw Utrecht
26 maart 2020

Cursus Anti-pestcoördinator

Voldoe in 2 of 3 dagen aan de pestwet en voorkom, herken en reken af met pestgedrag. Bekijk het uitgebreide programma.
Type: 3-daagse cursus | Lokatie: BCN Utrecht (Daltonlaan)

Ons aanbod binnen het vakgebied: Milieu & Ro

10 maart 2020

Cursus Waterwetgeving

Speciaal voor gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk. Weet u alle (nieuwe) wet- en regelgeving in de watersector correct toe te passen?
Type: 3-daagse cursus | Lokatie: BCN Utrecht CS
14 mei 2020

Cursus Natuurwet- en regelgeving in de praktijk

Na 2-dagen bent u voorzien van alle benodigde kennis over de systematiek van soortenbescherming en gebiedsbescherming onder de Wet natuurbescherming
Type: 2-daagse cursus | Lokatie: BCN Utrecht CS
8 september 2020

Basiscursus Omgevingsrecht

Basiscursus Omgevingsrecht, In drie dagen op de hoogte van alle basiskennis omgevingsrecht. Consequenties nieuwe omgevingswet: bijblijven of afhaken? Lees meer
Type: 3-daagse cursus | Lokatie: La Vie Utrecht
10 september 2020

Opleiding Afval/Grondstoffen management

Intensieve 5-daagse opleiding die je alle benodigde kennis en inzicht in de afvalmarkt geeft. Speciaal voor medewerkers van gemeenten en afvalbedrijven (HBO denk- en werkniveau).
Type: 5-daagse opleiding | Lokatie: BCN Utrecht CS
1 oktober 2020

Opleiding Milieurecht

Er zijn veel ontwikkelingen gaande binnen het vakgebied milieu en ruimtelijke ordening. Nieuwe natuurwet- en regelgeving, wijzigingen binnen het waterbeleid, etc. Daarnaast is inmiddels de Omgevingswet aangenomen, die waarschijnlijk in 2021 in werking treedt. De doelen zijn helder en hangen samen met enorme wijzigingen, die in continue stroom op jou afkomen. Actuele kennis is juist voor jou nu van belang!
Type: 5-daagse opleiding | Lokatie: La Vie Utrecht

Ons aanbod binnen het vakgebied: Overheid

12 maart 2020

Opleiding Beleidsmedewerker Economische Zaken

Creëer een gunstig ondernemingsklimaat in jouw gemeente!
Type: 5-daagse opleiding | Lokatie: BCN Utrecht CS
7 april 2020

Opleiding Beleidstalent

Het succes van beleidontwikkelaars en hun teams wordt vooral bepaald door snelheid waarmee zij tot de kern van de zaak komen, succesvol beleid ontwikkelen en daarbij effectief leiding geven.
Type: 3-daagse cursus | Lokatie: La Vie Utrecht
9 april 2020

Opleiding Wijk- en Gebiedsmanager

Financiële investeringen worden beperkt door bezuinigingen, terwijl wijken verslechten en problemen toenemen. Deze opleiding leer je om jouw nieuwe taken en verantwoordelijkheden succesvol vorm te geven.
Type: 5-daagse opleiding | Lokatie: BCN Utrecht (Daltonlaan)
29 oktober 2020

Bedrijfsvoering in het sociaal domein

Leer hoe je het juiste advies kunt blijven geven én met effectieve sturing resultaten kunt behalen.
Type: 4-daagse opleiding | Lokatie: La Vie Utrecht
29 oktober 2020

Opleiding Beleidsadviseur sociaal domein 3.0

Gewijzigd competentieprofiel door veranderingen in Participatiewet, Wmo en Jeugdwet!
Type: 5-daagse opleiding | Lokatie: La Vie Utrecht

Ons aanbod binnen het vakgebied: Facility Management

Ons aanbod binnen het vakgebied: Financieel

28 mei 2020

Opleiding Risicomanagement via Gedragsverandering

Risicomanagement is meer dan ooit aan de orde! Tijdens deze intensieve opleiding krijg je binnen 5 dagen alle kennis die noodzakelijk is om risicomanagement optimaal vorm te geven binnen jouw organisatie.
Type: 5-daagse opleiding | Lokatie: BCN Utrecht CS
10 september 2020

Cursus Effectief subsidies verwerven

De 4-daagse cursus Effectief subsidies verwerven leer jij hoe je subsidies (en andere financieringsvormen) vindt, aanvraagt, verkrijgt én behoudt!
Type: 4-daagse cursus | Lokatie: Meeting Plaza Utrecht
15 september 2020

Opleiding Netwerk- en Ketenregie

De opleiding Netwerk- en Ketenregie leer je binnen 5 dagen hoe je effectief samenwerkt in de onverwachte dynamiek van ketens en netwerken.
Type: 5-daagse opleiding | Lokatie: BCN Utrecht CS
17 september 2020

Programma Management voor overheid en non-profit

De opleiding Programma Management voor overheid en non-profit biedt een solide theoretische en praktische basis voor het werken in of leiding geven aan een programma. Bekijk het programma.
Type: 5-daagse cursus | Lokatie: BCN Utrecht CS
1 oktober 2020

Controllersopleiding voor overheid en non-profit

Controllersopleiding voor public controllers: in 5 dagen wegwijs in alle cruciale topics van public control!
Type: 5-daagse opleiding | Lokatie: La Vie Utrecht

Ons aanbod binnen het vakgebied: Data