Ons aanbod binnen het vakgebied: Zorg

17 april 2019

Cursus Actueel inzicht in de Gezondheidszorg

Leer in slechts 2 dagen alle ins en outs van de Nederlandse Gezondheidszorg. Speciaal ontwikkeld voor iedereen die zich verder wil verdiepen in de gezondheidszorg of intensief samenwerkt met organisaties uit de gezondheidszorg.
Type: 2-daagse cursus | Lokatie: BCN Utrecht (Daltonlaan)
9 mei 2019

Opleiding eHealth

Van de makers van Mobile Healthcare congres: de 5-daagse opleiding eHealth! Leer in slechts 5 dagen hoe u eHealth succesvol implementeert in uw organisatie.
Type: 5-daagse opleiding | Lokatie: BCN Utrecht CS
12 september 2019

Opleiding Adviseur Kwaliteit en Veiligheid in de zorg

Verbeter de kwaliteit binnen uw organisatie: op weg naar veilige zorg! Leer binnen 4 dagen om op eenvoudige wijze de kwaliteit en veiligheid van zorg te borgen en wordt opgeleid tot een adviseur kwaliteit en veiligheid in de zorg.
Type: 4-daagse opleiding | Lokatie: NBC Nieuwegein
19 september 2019

Verkorte opleiding voor de Jurist in de Zorg

De wet- en regelgeving in de gezondheidszorg is complex. Tijdens deze 5-daagse verkorte opleiding krijgt u een totaalbeeld van de wettelijke mogelijkheden en kaders op het gebied van onder andere cure, care, patiëntrechten, zorgplichten en privacy!
Type: 5-daagse opleiding | Lokatie: BCN Utrecht CS
23 september 2019

Jaaropleiding Bedrijfskundig Zorgmanagement

Al ruim 16 jaar dé zorgmanagement opleiding die u in 1 jaar klaarstoomt voor de hogere functies in de gezondheidszorg. Na afloop heeft u de kennis en inzichten om dagelijkse incidenten te vertalen naar strategisch beleid. Inclusief erkend Hogeschool Post Bachelor Diploma.
Type: Opleiding | Lokatie: Fontys Hogescholen Utrecht

Ons aanbod binnen het vakgebied: Veiligheid

4 juni 2019

Cursus Procesregisseur personen met verward gedrag

Cursus Procesregisseur personen met verward gedrag. Organiseer de opvang en hulpverlening van personen met verward gedrag in uw gemeente.
Type: 5-daagse cursus | Lokatie: BCN Utrecht (Daltonlaan)
4 juni 2019

Opleiding Sociaal Rechercheur

De 3-daagse opleiding Sociaal Rechercheur leert u fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik van verstrekte voorzieningen te voorkomen
Type: 3-daagse cursus | Lokatie: BCN Utrecht (Daltonlaan)
6 juni 2019

Cursus Inzicht in de Jeugdbescherming en Jeugdreclassering

Organiseer de opvang en hulpverlening aan jeugdigen in uw gemeente
Type: 3-daagse cursus | Lokatie: La Vie Utrecht
6 juni 2019

Opleiding Coördinator eenzaamheid en sociaal isolement

Bevorder de sociale cohesie en doorbreek eenzaamheid en sociaal isolement.
Type: 5-daagse opleiding | Lokatie: La Vie Utrecht
11 juni 2019

Cursus Brandveiligheid van gebouwen

Brandveiligheid van gebouwen. Al 18 jaar dé cursus voor bouwmanagers, facilitymanagers en veiligheidsfunctionarissen. Voorkom brandgevaarlijke situaties in uw gebouw!
Type: 4-daagse cursus | Lokatie: (Brand-)Veiligheid & Opleidingen (BVO)

Ons aanbod binnen het vakgebied: Onderwijs

26 maart 2019

Congres Toetsen en Examineren in het Hoger Onderwijs

Hét jaarlijkse toetscongres voor Hogescholen en Universiteiten waar je een totaaloverzicht van de laatste ontwikkelingen en visies over toetsen & examineren krijgt. Tijdens dit congres leer je hoe je een kwaliteitsslag kunt maken met jouw toets- en beoordelingsbeleid.
Type: 2-daags congres | Lokatie: Jaarbeurs Beatrixgebouw Utrecht
4 april 2019

Cursus Anti-pestcoördinator

Voldoet uw school al aan de nieuwe pestwet? Deze cursus stoomt u klaar als anti-pestcoördinator, een rol die verplicht is gesteld door staatssecretaris Dekker, zodat u het pesten bij u op school nóg beter kunt bestrijden.
Type: 2-daagse cursus | Lokatie: BCN Utrecht CS
23 mei 2019

Cursus Taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie HO

Bij de 3-daagse cursus Taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie HO staan kennis, inspiratie en doen centraal! U krijgt een overzicht van alle wettelijke taken en actuele ontwikkelingen, zodat uw kennis up-to-date is.
Type: 3-daagse cursus | Lokatie: Meeting Plaza Utrecht
23 mei 2019

Verkorte opleiding voor de intern begeleider

Dé opleiding voor de succesvolle intern begeleider. Uw rol is cruciaal in de nieuwe wet Passend Onderwijs.
Type: Opleiding | Lokatie: BCN Daltonlaan Utrecht
4 juni 2019

Congres Toetsen en Beoordelen in het VO

Hoe bereiden we onze leerlingen door middel van de juiste toetscultuur voor op de ongrijpbare toekomst? Hoe leren we onze leerlingen essentiële vaardigheden die nodig zijn als voorbereiding op de maatschappij waarin zij gaan werken?
Type: Congres | Lokatie: Jaarbeurs Beatrixgebouw Utrecht

Ons aanbod binnen het vakgebied: Milieu & Ro

16 mei 2019

Opleiding Duurzame Stadslogistiek

Duurzame stadslogistiek omvat vele terreinen met veel verschillende stakeholders. Deze opleiding leert u via welke wegen u duurzame stadslogistiek kunt beïnvloeden.
Type: 5-daagse opleiding | Lokatie: BCN Utrecht CS
10 september 2019

Opleiding Afval/Grondstoffen management

Intensieve 5-daagse opleiding die u alle benodigde kennis en inzicht in de afvalmarkt geeft. Speciaal voor medewerkers van gemeenten en afvalbedrijven (HBO denk- en werkniveau).
Type: 5-daagse opleiding | Lokatie: BCN Rotterdam
19 september 2019

Cursus Natuurwet- en regelgeving in de praktijk

Na 2-dagen bent u voorzien van alle benodigde kennis over de systematiek van soortenbescherming en gebiedsbescherming onder de Wet natuurbescherming
Type: 2-daagse cursus | Lokatie: BCN Utrecht CS
3 oktober 2019

Opleiding Milieurecht

Er zijn veel ontwikkelingen gaande binnen het vakgebied milieu en ruimtelijke ordening. Nieuwe natuurwet- en regelgeving, wijzigingen binnen het waterbeleid, etc. Daarnaast is inmiddels de Omgevingswet aangenomen, die waarschijnlijk in 2021 in werking treedt. De doelen zijn helder en hangen samen met enorme wijzigingen, die in continue stroom op u afkomen. Actuele kennis is juist voor u nu van belang!
Type: 5-daagse opleiding | Lokatie: La Vie Utrecht
5 november 2019

Actueel inzicht in waterbeheer en -beleid

Opleiding Water management. Leer in 5 dagen wegwijs in de essentie van het waterbeheer!
Type: Opleiding | Lokatie: BCN Utrecht CS

Ons aanbod binnen het vakgebied: Overheid

9 april 2019

Praktische toepassing AVG & Uitvoeringswet UAVG

Leer hoe u informatie veilig kunt gebruiken én delen tijdens de cursus Praktische toepassing AVG & uitvoeringswet UAVG
Type: 2-daagse cursus | Lokatie: La Vie Utrecht
23 mei 2019

Opleiding Wijk- en Gebiedsmanager

Financiële investeringen worden beperkt door bezuinigingen, terwijl wijken verslechten en problemen toenemen. Deze opleiding leert u om uw nieuwe taken en verantwoordelijkheden succesvol vorm te geven.
Type: 5-daagse opleiding | Lokatie: BCN Utrecht (Daltonlaan)
17 september 2019

Opleiding Beleidsadviseur sociaal domein 3.0

Gewijzigd competentieprofiel door veranderingen in Participatiewet, Wmo en Jeugdwet!
Type: 5-daagse opleiding | Lokatie: BCN Utrecht CS
7 oktober 2019

Opleiding Beleidstalent

Het succes van beleidontwikkelaars en hun teams wordt vooral bepaald door snelheid waarmee zij tot de kern van de zaak komen, succesvol beleid ontwikkelen en daarbij effectief leiding geven.
Type: 3-daagse cursus | Lokatie: La Vie Utrecht
31 oktober 2019

Bedrijfsvoering in het sociaal domein

Leer hoe u het juiste advies kunt blijven geven én met effectieve sturing resultaten kunt behalen.
Type: 4-daagse opleiding | Lokatie: BCN Utrecht CS

Ons aanbod binnen het vakgebied: Facility Management

Ons aanbod binnen het vakgebied: Financieel

16 mei 2019

Opleiding Risicomanagement en Gedragsverandering voor de overheid en non-profit

Risicomanagement is meer dan ooit aan de orde! Tijdens deze intensieve opleiding krijgt u binnen 5 dagen alle kennis die noodzakelijk is om risicomanagement optimaal vorm te geven binnen uw organisatie.
Type: 5-daagse opleiding | Lokatie: BCN Utrecht CS
10 september 2019

Opleiding Controller in de Zorg

Word dé ideale sparringpartner van management en directie. Na deze opleiding bent u volledig op de hoogte van alle cruciale topics van control in de zorg. Lees meer...
Type: 5-daagse opleiding | Lokatie: BCN CS Utrecht
12 september 2019

Cursus Effectief subsidies verwerven

De 4-daagse cursus Effectief subsidies verwerven leert u hoe u subsidies (en andere financieringsvormen) vindt, aanvraagt, verkrijgt én behoudt!
Type: 4-daagse cursus | Lokatie: Meeting Plaza Utrecht
17 september 2019

Opleiding Netwerk- en Ketenregie

De opleiding Netwerk- en Ketenregie leert u binnen 5 dagen hoe u effectief samenwerkt in de onverwachte dynamiek van ketens en netwerken.
Type: 5-daagse opleiding | Lokatie: BCN Utrecht CS
19 september 2019

Programma Management voor overheid en non-profit

De opleiding Programma Management voor overheid en non-profit biedt een solide theoretische en praktische basis voor het werken in of leiding geven aan een programma. Bekijk het programma.
Type: 5-daagse cursus | Lokatie: BCN Utrecht CS

Ons aanbod binnen het vakgebied: Data