Ons aanbod binnen het vakgebied: Zorg

19 september 2019

Verkorte opleiding voor de Jurist in de Zorg

De wet- en regelgeving in de gezondheidszorg is complex. Tijdens deze 5-daagse verkorte opleiding krijgt u een totaalbeeld van de wettelijke mogelijkheden en kaders op het gebied van onder andere cure, care, patiëntrechten, zorgplichten en privacy!
Type: 5-daagse opleiding | Lokatie: BCN Utrecht CS
2 oktober 2019

Cursus Zicht op ziekenhuizen

2-daagse cursus over de complexe organisatie van ziekenhuizen. Zowel financiële als organisatorische aspecten komen aan bod. Voor iedereen die met of in een ziekenhuis werkt!
Type: 2-daagse cursus | Lokatie: BCN Utrecht CS
11 oktober 2019

Cursus Financieel management voor non-financials in de zorg

Deze zeer goed gewaardeerde cursus biedt non-financials in de zorg in korte tijd de basiskennis en goede handvatten om inzicht en grip te krijgen op alle financiële zaken waarvoor ze binnen de zorgorganisatie, afdeling of het team verantwoordelijk voor zijn.
Type: 2-daagse cursus | Lokatie: BCN Utrecht CS
28 oktober 2019

Opleiding Bedrijfsvoering in de Gezondheidszorg

Een succesvolle, stabiele en duurzame zorgorganisatie inrichten en runnen is een complexe uitdaging. Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor iedereen die zijn kennis wil vergroten en de lange termijn bedrijfsvoering wil verbeteren.
Type: 5-daagse opleiding | Lokatie: BCN Utrecht CS
28 oktober 2019

Opleiding eHealth

Van de makers van Mobile Healthcare congres: de 5-daagse opleiding eHealth! Leer in slechts 5 dagen hoe u eHealth succesvol implementeert in uw organisatie.
Type: 5-daagse opleiding | Lokatie: BCN Utrecht CS

Ons aanbod binnen het vakgebied: Veiligheid

11 september 2019

Opleiding Coördinator evenementenveiligheid

Voorkom tragische incidenten op uw evenement! Deze opleiding leidt u op tot veiligheidsregisseur voor uw evenement.
Type: 4-daagse opleiding | Lokatie: BCN Utrecht (Daltonlaan)
12 september 2019

Cursus Information Security Officer

Voor zowel grote als kleine bedrijven is de kans dat bedrijfsgevoelige informatie lekt steeds groter. De 6-daagse cursus Information Security Officer zorgt dat u goed voorbereid bent op een mogelijke datalek.
Type: 6-daagse cursus | Lokatie: BCN Utrecht CS
18 september 2019

Congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit

Op 18 & 19 september 2019 komen ervaringsdeskundigen en experts (werkzaam bij de overheid, wetenschap en het bedrijfsleven) samen om kennis en ervaringen uit te wisselen over de aanpak van georganiseerde criminaliteit die de samenleving momenteel ondermijnt.
Type: Congres | Lokatie: LocHal Tilburg
19 september 2019

Opleiding Gebiedsregisseur

Bevorder de bedrijvigheid, leefbaarheid en veiligheid in uw gebied. Om optimaal resultaat binnen uw gebied te behalen is uw actuele kennis over gebiedsontwikkeling van cruciaal belang. U moet voldoen aan hoge eisen als gebiedsregisseur.
Type: 4-daagse opleiding | Lokatie: La Vie Utrecht
26 september 2019

Opleiding Coördinator nazorg ex-gedetineerden

Effectief organiseren en regisseren van nazorg aan ex-gedetineerden. Inclusief unieke excursie naar de Pompekliniek Nijmegen.
Type: 6-daagse opleiding | Lokatie: La Vie Utrecht

Ons aanbod binnen het vakgebied: Onderwijs

11 september 2019

Opleiding Onderwijskundig e-Learning Ontwerper

Hoe maakt u uw huidige e-Learning beter? Hoe kunt u informeel en formeel leren optimaal inzetten? Hoe ontwerpt en organiseert u een krachtige leerbeleving? Dit en meer leert u tijdens deze 4-daagse opleiding.
Type: 6-daagse opleiding | Lokatie: BCN Utrecht (Daltonlaan)
12 september 2019

Opleiding Rekendiagnostiek

Deze opleiding is gericht op het kunnen vormgeven van goede rekendiagnostiek volgens de bedoeling van het protocol ERWD.
Type: Opleiding | Lokatie: Meeting Plaza Utrecht
12 september 2019

Opleiding Toetsdeskundige

Een toetsdeskundige heeft een diverse en veelomvattende taak. In deze opleiding wordt u opgeleid én gecertificeerd als toetsdeskundige. We sluiten volledig aan bij het functieprofiel Toetsdeskundige van de Nederlandse Vereniging voor Examens (NVE), zodat u zich kunt inschrijven bij het NVE Register.
Type: 4-daagse opleiding | Lokatie: Meeting Plaza Utrecht
19 september 2019

Verkorte opleiding Educational Leadership

De verkorte opleiding Educational Leadership is speciaal ontwikkeld voor leidinggevenden in het primair of voortgezet onderwijs die hun nascholing willen richten op een verdiepende professionalisering waarin resultaatgericht werken aan de ontwikkeling van uzelf en van uw school centraal staan.
Type: Opleiding | Lokatie: La Vie Utrecht
19 september 2019

Opleiding Learning Design @ Work

We willen het leren op de werkplek zó ontwerpen dat het onze collega’s op de werkvloer direct helpt om beter te worden in hun vak. Zo ontwikkelt elke professional zich én wordt de gehele organisatie beter.
Type: 5-daagse opleiding | Lokatie: BCN Utrecht

Ons aanbod binnen het vakgebied: Milieu & Ro

19 september 2019

Cursus Natuurwet- en regelgeving in de praktijk

Na 2-dagen bent u voorzien van alle benodigde kennis over de systematiek van soortenbescherming en gebiedsbescherming onder de Wet natuurbescherming
Type: 2-daagse cursus | Lokatie: BCN Utrecht CS
3 oktober 2019

Opleiding Milieurecht

Er zijn veel ontwikkelingen gaande binnen het vakgebied milieu en ruimtelijke ordening. Nieuwe natuurwet- en regelgeving, wijzigingen binnen het waterbeleid, etc. Daarnaast is inmiddels de Omgevingswet aangenomen, die waarschijnlijk in 2021 in werking treedt. De doelen zijn helder en hangen samen met enorme wijzigingen, die in continue stroom op u afkomen. Actuele kennis is juist voor u nu van belang!
Type: 5-daagse opleiding | Lokatie: La Vie Utrecht
5 november 2019

Actueel inzicht in waterbeheer en -beleid

Opleiding Water management. Leer in 5 dagen wegwijs in de essentie van het waterbeheer!
Type: Opleiding | Lokatie: BCN Utrecht CS
23 januari 2020

Basiscursus Omgevingsrecht

Basiscursus Omgevingsrecht, In drie dagen op de hoogte van alle basiskennis omgevingsrecht. Consequenties nieuwe omgevingswet: bijblijven of afhaken? Lees meer
Type: 3-daagse cursus | Lokatie: La Vie Utrecht
10 maart 2020

Cursus Waterwetgeving

Speciaal voor gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk. Weet u alle (nieuwe) wet- en regelgeving in de watersector correct toe te passen?
Type: 3-daagse cursus | Lokatie: BCN Utrecht CS

Ons aanbod binnen het vakgebied: Overheid

17 september 2019

Opleiding Beleidsadviseur sociaal domein 3.0

Gewijzigd competentieprofiel door veranderingen in Participatiewet, Wmo en Jeugdwet!
Type: 5-daagse opleiding | Lokatie: BCN Utrecht CS
7 oktober 2019

Opleiding Beleidstalent

Het succes van beleidontwikkelaars en hun teams wordt vooral bepaald door snelheid waarmee zij tot de kern van de zaak komen, succesvol beleid ontwikkelen en daarbij effectief leiding geven.
Type: 3-daagse cursus | Lokatie: La Vie Utrecht
31 oktober 2019

Bedrijfsvoering in het sociaal domein

Leer hoe u het juiste advies kunt blijven geven én met effectieve sturing resultaten kunt behalen.
Type: 4-daagse opleiding | Lokatie: BCN Utrecht CS
23 januari 2020

Cursus Praktische toepassing AVG & Uitvoeringswet UAVG

Leer hoe u informatie veilig kunt gebruiken én delen tijdens de cursus Praktische toepassing AVG & uitvoeringswet UAVG
Type: 2-daagse cursus | Lokatie: La Vie Utrecht
12 maart 2020

Opleiding Beleidsadviseur Economische Zaken

Creëer een gunstig ondernemingsklimaat in uw gemeente!
Type: 5-daagse opleiding | Lokatie: BCN Utrecht CS

Ons aanbod binnen het vakgebied: Facility Management

Ons aanbod binnen het vakgebied: Financieel

10 september 2019

Opleiding Controller in de Zorg

Word dé ideale sparringpartner van management en directie. Na deze opleiding bent u volledig op de hoogte van alle cruciale topics van control in de zorg. Lees meer...
Type: 5-daagse opleiding | Lokatie: BCN CS Utrecht
12 september 2019

Cursus Effectief subsidies verwerven

De 4-daagse cursus Effectief subsidies verwerven leert u hoe u subsidies (en andere financieringsvormen) vindt, aanvraagt, verkrijgt én behoudt!
Type: 4-daagse cursus | Lokatie: Meeting Plaza Utrecht
17 september 2019

Opleiding Netwerk- en Ketenregie

De opleiding Netwerk- en Ketenregie leert u binnen 5 dagen hoe u effectief samenwerkt in de onverwachte dynamiek van ketens en netwerken.
Type: 5-daagse opleiding | Lokatie: BCN Utrecht CS
2 oktober 2019

Jaarrekeningactualiteiten Gemeenten en Provincies 2019

De wet- en regelgeving ten aanzien van de jaarrekening is voortdurend aan verandering onderhevig. Houd uw jaarrekening kennis up-to-date!
Type: Congres | Lokatie: Green Village Nieuwegein
3 oktober 2019

Controllersopleiding voor overheid en non-profit

Controllersopleiding voor public controllers: in 5 dagen wegwijs in alle cruciale topics van public control!
Type: 5-daagse opleiding | Lokatie: BCN Utrecht CS

Ons aanbod binnen het vakgebied: Data