Ons aanbod binnen het vakgebied: Zorg

3 december 2020

MDR-Masterclass

De Masterclass MDR is de ontmoetingsplek voor marktpartijen in de zorgsector met als doel meer ervaringen, kennis en tips and tricks te geven omtrent MDR. Hier hoor je alles over de MDR, de impact op medtech en de zorgketen. Wij informeren je o.a. over de komende verplichtingen op het gebied van UDI.
Type: Congres | Lokatie: Jaarbeurs Utrecht
5 januari 2021

Opleiding Adviseur Kwaliteit en Veiligheid in de zorg

Verbeter de kwaliteit binnen jouw organisatie: op weg naar veilige zorg! Leer binnen 4 dagen om op eenvoudige wijze de kwaliteit en veiligheid van zorg te borgen en wordt opgeleid tot een adviseur kwaliteit en veiligheid in de zorg.
Type: 4-daagse opleiding | Lokatie: BCN Daltonlaan Utrecht
8 maart 2021

Verkorte opleiding voor de Jurist in de Zorg

De wet- en regelgeving in de gezondheidszorg is complex. Tijdens deze 5-daagse verkorte opleiding krijg je een totaalbeeld van de wettelijke mogelijkheden en kaders op het gebied van onder andere cure, care, patiëntrechten, zorgplichten en privacy!
Type: 5-daagse opleiding | Lokatie: BCN Utrecht CS
2 juni 2021

Cursus Zicht op ziekenhuizen

2-daagse cursus over de complexe organisatie van ziekenhuizen. Zowel financiële als organisatorische aspecten komen aan bod. Voor iedereen die met of in een ziekenhuis werkt!
Type: 2-daagse cursus | Lokatie: BCN Utrecht Daltonlaan
23 september 2021

Cursus Actueel inzicht in de Gezondheidszorg

Een 2-daagse cursus over de complexe Nederlandse gezondheidszorg. Een must voor iedereen die in of samenwerkt met de gezondheidszorg.
Type: 2-daagse cursus

Ons aanbod binnen het vakgebied: Veiligheid

3 december 2020

Cursus Waarheidsvinding

Als alleen de waarheid telt, Waarheidsvinding. Om een einde te maken aan een ongewenste situatie is het doorgaans van cruciaal belang om de waarheid te achterhalen. Alleen op deze manier kan een oplossing worden gevonden om de oorzaak van een ongewenste situatie ongedaan te maken.
Type: 3-daagse cursus | Lokatie: BCN Utrecht (Daltonlaan)
5 januari 2021

Cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning

Hoe voorkom jij dat criminele organisaties zich vestigen in jouw gemeente? Leer in 8 dagen alles over de bestuurlijk aanpak van ondermijning!
Type: Opleiding | Lokatie: La Vie Utrecht
14 januari 2021

Opleiding QHSE Manager

Bevorder de kwaliteit, gezondheid, veiligheid en het milieu!
Type: 4-daagse opleiding | Lokatie: BCN Utrecht (Daltonlaan)
9 februari 2021

Jaaropleiding Integrale aanpak ondermijning

Met de jaaropleiding integrale aanpak ondermijning ontwikkel jij je tot succesvol regievoerder voor een effectieve aanpak van georganiseerde criminaliteit!
Type: Opleiding | Lokatie: La Vie Utrecht
8 maart 2021

Congres Polarisatie, Radicalisering en Terrorisme

Voorkom misstanden veroorzaakt door radicaliserende (religieuze) groepen! In Nederland zijn verschillende radicale (religieuze) groepen actief die zich aan het zicht van de overheid onttrekken en zich schuldig maken aan misstanden in binnen- en buitenland (zoals opruien, ronselen en het beraden van een terroristische aanslag). Op het seminar Radicalisering en terrorisme hoort u van ervaringsdeskundigen en experts werkzaam bij de overheid, wetenschap en het bedrijfsleven hoe u deze individuen signaleert en aanpakt.
Type: Congres | Lokatie: The Hague Security Delta Campus

Ons aanbod binnen het vakgebied: Onderwijs

8 december 2020

Next Step in Higher Education

Next Higher Education. 23e editie: dé jaarlijkse update met alle bestuurders en managers uit het Hoger Onderwijs.
Type: Congres | Lokatie: Online
8 januari 2021

Leerlijn Digitale didactiek

Vergroot het leerrendement van jouw onderwijs tijdens de 8 daagse leerlijn Digitale didactiek.
Type: Opleiding | Lokatie: BCN Daltonlaan Utrecht
19 januari 2021

Cursus Vertrouwenspersoon in het onderwijs

Leer tijdens de 3-daagse cursus Vertrouwenspersoon in het onderwijs om te gaan met klachten, het juiste advies geven en de optimale ondersteuning te bieden.
Type: 3-daagse cursus | Lokatie: Meeting Plaza Utrecht
19 januari 2021

Verkorte opleiding Gedragsexpert

Met de 4-daagse opleiding Gedragsexpert leer je gedragsproblemen te signaleren, te herkennen en aan te pakken binnen jouw school!
Type: 4-daagse cursus | Lokatie: BCN Utrecht CS
26 januari 2021

Verkorte Opleiding voor de Zorgcoördinator

In deze opleiding leer je als zorgcoördinator effectief invulling te geven aan jouw taken en verantwoordelijkheden, waarbij de focus ligt op jouw rollen binnen de schoolorganisatie.
Type: 4-daagse opleiding | Lokatie: La Vie Utrecht

Ons aanbod binnen het vakgebied: Milieu & Ro

21 januari 2021

Basiscursus Omgevingsrecht

Basiscursus Omgevingsrecht, In drie dagen op de hoogte van alle basiskennis omgevingsrecht. Consequenties nieuwe omgevingswet: bijblijven of afhaken? Lees meer
Type: 3-daagse cursus | Lokatie: La Vie Utrecht
3 maart 2021

Opleiding Afval/Grondstoffen management

Intensieve 5-daagse opleiding die je alle benodigde kennis en inzicht in de afvalmarkt geeft. Speciaal voor medewerkers van gemeenten en afvalbedrijven (HBO denk- en werkniveau).
Type: 5-daagse opleiding | Lokatie: BCN Utrecht CS
9 maart 2021

Cursus Waterwetgeving

Speciaal voor gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk. Weet u alle (nieuwe) wet- en regelgeving in de watersector correct toe te passen?
Type: 4-daagse cursus | Lokatie: BCN Utrecht CS
18 maart 2021

Cursus Natuurwet- en regelgeving in de praktijk

Na 2-dagen ben je voorzien van alle benodigde kennis over de systematiek van soortenbescherming en gebiedsbescherming onder de Wet natuurbescherming
Type: 2-daagse cursus | Lokatie: BCN Utrecht CS
5 oktober 2021

Opleiding Milieu in de Omgevingswet

Er zijn veel ontwikkelingen gaande binnen het vakgebied milieu en ruimtelijke ordening. Nieuwe natuurwet- en regelgeving, wijzigingen binnen het waterbeleid, etc. Daarnaast is inmiddels de Omgevingswet aangenomen, die waarschijnlijk in 2021 in werking treedt. De doelen zijn helder en hangen samen met enorme wijzigingen, die in continue stroom op jou afkomen. Actuele kennis is juist voor jou nu van belang!
Type: 5-daagse opleiding | Lokatie: La Vie Utrecht

Ons aanbod binnen het vakgebied: Overheid

19 januari 2021

Cursus Praktische toepassing AVG & UAVG

Leer hoe je informatie veilig kunt gebruiken én delen tijdens de cursus Praktische toepassing AVG & UAVG
Type: 2-daagse cursus | Lokatie: La Vie Utrecht
11 maart 2021

Opleiding Beleidsmedewerker Economische Zaken

Creëer een gunstig ondernemingsklimaat in jouw gemeente!
Type: 5-daagse opleiding | Lokatie: BCN Utrecht CS
8 april 2021

Opleiding Wijk- en Gebiedsmanager

Financiële investeringen worden beperkt door bezuinigingen, terwijl wijken verslechten en problemen toenemen. Deze opleiding leer je om jouw nieuwe taken en verantwoordelijkheden succesvol vorm te geven.
Type: 5-daagse opleiding | Lokatie: BCN Utrecht (Daltonlaan)
12 april 2021

Opleiding Beleidstalent

Het succes van beleidontwikkelaars en hun teams wordt vooral bepaald door snelheid waarmee zij tot de kern van de zaak komen, succesvol beleid ontwikkelen en daarbij effectief leiding geven.
Type: 4-daagse cursus | Lokatie: La Vie Utrecht

Ons aanbod binnen het vakgebied: Facility Management

Ons aanbod binnen het vakgebied: Financieel

4 maart 2021

Programma Management voor overheid en non-profit

De opleiding Programma Management voor overheid en non-profit biedt een solide theoretische en praktische basis voor het werken in of leiding geven aan een programma. Bekijk het programma.
Type: Opleiding | Lokatie: BCN Utrecht Daltonlaan & Virtuele Classroom
20 mei 2021

Opleiding Risicomanagement via Gedragsverandering

Risicomanagement is meer dan ooit aan de orde! Tijdens deze intensieve opleiding krijg je binnen 5 dagen alle kennis die noodzakelijk is om risicomanagement optimaal vorm te geven binnen jouw organisatie.
Type: 5-daagse opleiding | Lokatie: BCN Utrecht CS
16 september 2021

Cursus Effectief subsidies verwerven

De 4-daagse cursus Effectief subsidies verwerven leer jij hoe je subsidies (en andere financieringsvormen) vindt, aanvraagt, verkrijgt én behoudt!
Type: 4-daagse cursus | Lokatie: La Vie Utrecht
30 september 2021

Opleiding Netwerk- en Ketenregie

De opleiding Netwerk- en Ketenregie leer je binnen 5 dagen hoe je effectief samenwerkt in de onverwachte dynamiek van ketens en netwerken.
Type: 5-daagse opleiding | Lokatie: BCN Utrecht CS & Interactieve online les
5 oktober 2021

Verkorte opleiding Concern Controller

Tijdens de opleiding Concern Controller - speciaal ontwikkeld voor de ervaren controller - ga je aan de slag om jouw strategisch rol binnen de organisatie nog verder te versterken.
Type: 5-daagse opleiding | Lokatie: La Vie Utrecht

Ons aanbod binnen het vakgebied: Data

15 april 2021

Opleiding Datamanagement binnen de Publieke Sector

Leer tijdens de 5-daagse cursus Datamanagement hoe je data binnen jouw organisatie optimaal beschikbaar & toegankelijk maakt voor betere dienstverlening en besluitvorming!
Type: 5-daagse opleiding | Lokatie: La Vie Utrecht