Ons aanbod binnen het vakgebied: Zorg

12 maart 2019

Opleiding Adviseur Kwaliteit en Veiligheid in de zorg

Verbeter de kwaliteit binnen uw organisatie: op weg naar veilige zorg! Leer binnen 4 dagen om op eenvoudige wijze de kwaliteit en veiligheid van zorg te borgen en wordt opgeleid tot een adviseur kwaliteit en veiligheid in de zorg.
Type: 4-daagse opleiding | Lokatie: BCN Daltonlaan Utrecht & Heidelberglaan 100 Utrecht UMC
17 april 2019

Cursus Actueel inzicht in de Gezondheidszorg

Leer in slechts 2 dagen alle ins en outs van de Nederlandse Gezondheidszorg. Speciaal ontwikkeld voor iedereen die zich verder wil verdiepen in de gezondheidszorg of intensief samenwerkt met organisaties uit de gezondheidszorg.
Type: 2-daagse cursus | Lokatie: BCN Utrecht (Daltonlaan)
9 mei 2019

Opleiding eHealth

Van de makers van Mobile Healthcare congres: de 5-daagse opleiding eHealth! Leer in slechts 5 dagen hoe u eHealth succesvol implementeert in uw organisatie.
Type: 5-daagse opleiding | Lokatie: BCN Utrecht CS
19 september 2019

Verkorte opleiding voor de Jurist in de Zorg

De wet- en regelgeving in de gezondheidszorg is complex. Tijdens deze 5-daagse verkorte opleiding krijgt u een totaalbeeld van de wettelijke mogelijkheden en kaders op het gebied van onder andere cure, care, patiëntrechten, zorgplichten en privacy!
Type: 5-daagse opleiding | Lokatie: BCN Utrecht CS
23 september 2019

Jaaropleiding Bedrijfskundig Zorgmanagement

Al ruim 16 jaar dé zorgmanagement opleiding die u in 1 jaar klaarstoomt voor de hogere functies in de gezondheidszorg. Na afloop heeft u de kennis en inzichten om dagelijkse incidenten te vertalen naar strategisch beleid. Inclusief erkend Hogeschool Post Bachelor Diploma.
Type: Opleiding | Lokatie: Fontys Hogescholen Utrecht

Ons aanbod binnen het vakgebied: Veiligheid

29 januari 2019

Congres Personen met verward gedrag

Organiseer de opvang en hulpverlening aan verwarde personen en voorkomen onveiligheid en overlast in uw gemeente door verwarde personen.
Type: Congres | Lokatie: Cultuurkoepel Heiloo
7 februari 2019

Cursus bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme

In Nederland zijn verschillende radicale (religieuze) groepen actief die zich aan het zicht van de overheid onttrekken en zich schuldig maken aan misstanden in binnen- en buitenland (zoals opruien, ronselen en het beraden van een terroristische aanslag). Hoe pakt u deze misstanden aan in uw gemeente?
Type: 5-daagse cursus | Lokatie: La Vie Utrecht
14 februari 2019

Congres Milieucriminaliteit

Voorkom ontwrichtende en schadelijke gevolgen van milieucriminaliteit! Kom er achter hoe u een strategie bepaalt voor de aanpak van milieucriminaliteit en wat de belangrijkste wet- en regelgeving is op dit terrein.
Type: Congres met masterclass | Lokatie: The Hague Security Delta Campus
5 maart 2019

Opleiding QHSE Manager

Bevorder de kwaliteit, gezondheid, veiligheid en het milieu!
Type: 3-daagse cursus | Lokatie: BCN Utrecht (Daltonlaan)
5 maart 2019

Opleiding regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling

Jaarlijks telt Nederland tussen de 160.000 en 200.000 slachtoffers en 100.000 daders van huiselijk geweld en kindermishandeling. Voorkom huiselijk geweld en kindermishandeling in uw gemeente!
Type: 5-daagse opleiding | Lokatie: BCN Utrecht (Daltonlaan)

Ons aanbod binnen het vakgebied: Onderwijs

22 januari 2019

Congres Gepersonaliseerd Onderwijs

Future-proof uw onderwijs en sluit aan bij de behoefte van de student! Congres met alles over o.a. flexibilisering, learning analytics, internationalisering, onderwijslogistiek en blended learning. Leer digitale onderwijs innovatie in te zetten om gepersonaliseerd leren mogelijk te maken.
Type: Congres
25 januari 2019

Basisopleiding Taalcoördinator PO

5-daagse post-bachelor basisopleiding Taalcoördinator PO. Til uzelf, uw leerlingen en uw school met behulp van de opleiding Taalcoördinator Basisonderwijs naar een hoger niveau!
Type: 5-daagse opleiding | Lokatie: Meeting Plaza Utrecht
6 februari 2019

Verkorte opleiding tot i-Coach

Verkorte opleiding tot i-Coach in het PO & VO. Een praktijkgerichte opleiding waarin verschillende vaardigheden aan bod komen.
Type: 4-daagse opleiding | Lokatie: BCN Utrecht (Daltonlaan)
7 februari 2019

Opleiding Onderwijskundig e-Learning Ontwerper

Hoe maakt u uw huidige e-Learning beter? Hoe kunt u informeel en formeel leren optimaal inzetten? Hoe ontwerpt en organiseert u een krachtige leerbeleving? Dit en meer leert u tijdens deze 4-daagse opleiding.
Type: 6-daagse opleiding | Lokatie: BCN Utrecht (Daltonlaan)
14 februari 2019

Opleiding Protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie

Tijdens deze opleiding leren we diagnosticerend onderwijzen; lesgeven op spoor 2 en daarmee rekenproblemen voorkomen in de klas. Daar waar ondanks alles toch problemen zijn ontstaan leren we ze herkennen en aanpakken. Dit doen we met behulp van de drie modellen uit het protocol ERWD.
Type: Opleiding | Lokatie: Meeting Plaza Utrecht

Ons aanbod binnen het vakgebied: Milieu & Ro

24 januari 2019

Basiscursus Omgevingsrecht

Basiscursus Omgevingsrecht, In drie dagen op de hoogte van alle basiskennis omgevingsrecht. Consequenties nieuwe omgevingswet: bijblijven of afhaken? Lees meer
Type: 3-daagse cursus | Lokatie: La Vie Utrecht
30 januari 2019

Woning Congres

Hét event voor alle stakeholders op het gebied van Woningbouw en -Beheer & (Volks)Huisvesting
Type: Congres | Lokatie: Circl Amsterdam
12 maart 2019

Cursus Waterwetgeving

Speciaal voor gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk. Weet u alle (nieuwe) wet- en regelgeving in de watersector correct toe te passen?
Type: 3-daagse cursus | Lokatie: BCN Utrecht CS
19 maart 2019

Opleiding Afval/Grondstoffen management

Intensieve 5-daagse opleiding die u alle benodigde kennis en inzicht in de afvalmarkt geeft. Speciaal voor medewerkers van gemeenten en afvalbedrijven (HBO denk- en werkniveau).
Type: 5-daagse opleiding | Lokatie: BCN Rotterdam
2 april 2019

Opleiding Bodem expert

Binnen 5 dagen de complexe bodemwereld compleet in kaart! Deze praktische opleiding geeft u volledig inzicht in de wisselwerking tussen bodem, omgeving en andere externe factoren.
Type: 5-daagse opleiding | Lokatie: La Vie Utrecht

Ons aanbod binnen het vakgebied: Overheid

14 maart 2019

Opleiding Beleidsadviseur Economische Zaken

Creëer een gunstig ondernemingsklimaat in uw gemeente!
Type: 5-daagse opleiding | Lokatie: BCN Utrecht CS
8 april 2019

Opleiding Beleidstalent

Het succes van beleidontwikkelaars en hun teams wordt vooral bepaald door snelheid waarmee zij tot de kern van de zaak komen, succesvol beleid ontwikkelen en daarbij effectief leiding geven.
Type: 3-daagse cursus | Lokatie: La Vie Utrecht
9 april 2019

Praktische toepassing AVG & Uitvoeringswet UAVG

Leer hoe u informatie veilig kunt gebruiken én delen tijdens de cursus Praktische toepassing AVG & uitvoeringswet UAVG
Type: 2-daagse cursus | Lokatie: La Vie Utrecht
14 mei 2019

Cursus Wet- en regelgeving in het sociaal domein

In slechts 6 dagen een compleet overzicht van de 8 juridische kernthema’s uit het Sociaal Domein
Type: 6-daagse cursus | Lokatie: La Vie Utrecht
23 mei 2019

Opleiding Wijk- en Gebiedsmanager

Financiële investeringen worden beperkt door bezuinigingen, terwijl wijken verslechten en problemen toenemen. Deze opleiding leert u om uw nieuwe taken en verantwoordelijkheden succesvol vorm te geven.
Type: 5-daagse opleiding | Lokatie: BCN Utrecht (Daltonlaan)

Ons aanbod binnen het vakgebied: Facility Management

Ons aanbod binnen het vakgebied: Financieel

14 maart 2019

Programma Management voor overheid en non-profit

De opleiding Programma Management voor overheid en non-profit biedt een solide theoretische en praktische basis voor het werken in of leiding geven aan een programma. Bekijk het programma.
Type: 5-daagse cursus | Lokatie: BCN Utrecht CS
16 mei 2019

Opleiding Risicomanagement en Gedragsverandering voor de overheid en non-profit

Risicomanagement is meer dan ooit aan de orde! Tijdens deze intensieve opleiding krijgt u binnen 5 dagen alle kennis die noodzakelijk is om risicomanagement optimaal vorm te geven binnen uw organisatie.
Type: 5-daagse opleiding | Lokatie: BCN Utrecht CS
10 september 2019

Opleiding Controller in de Zorg

Word dé ideale sparringpartner van management en directie. Na deze opleiding bent u volledig op de hoogte van alle cruciale topics van control in de zorg. Lees meer...
Type: 5-daagse opleiding | Lokatie: BCN CS Utrecht
12 september 2019

Cursus Effectief subsidies verwerven

De 4-daagse cursus Effectief subsidies verwerven leert u hoe u subsidies (en andere financieringsvormen) vindt, aanvraagt, verkrijgt én behoudt!
Type: 4-daagse cursus | Lokatie: Meeting Plaza Utrecht
17 september 2019

Opleiding Netwerk- en Ketenregie

De opleiding Netwerk- en Ketenregie leert u binnen 5 dagen hoe u effectief samenwerkt in de onverwachte dynamiek van ketens en netwerken.
Type: 5-daagse opleiding | Lokatie: BCN Utrecht CS

Ons aanbod binnen het vakgebied: Data