Ons aanbod binnen het vakgebied: Zorg

12 september 2019

Opleiding Adviseur Kwaliteit en Veiligheid in de zorg

Verbeter de kwaliteit binnen uw organisatie: op weg naar veilige zorg! Leer binnen 4 dagen om op eenvoudige wijze de kwaliteit en veiligheid van zorg te borgen en wordt opgeleid tot een adviseur kwaliteit en veiligheid in de zorg.
Type: 4-daagse opleiding | Lokatie: NBC Nieuwegein
19 september 2019

Verkorte opleiding voor de Jurist in de Zorg

De wet- en regelgeving in de gezondheidszorg is complex. Tijdens deze 5-daagse verkorte opleiding krijgt u een totaalbeeld van de wettelijke mogelijkheden en kaders op het gebied van onder andere cure, care, patiëntrechten, zorgplichten en privacy!
Type: 5-daagse opleiding | Lokatie: BCN Utrecht CS
23 september 2019

Jaaropleiding Bedrijfskundig Zorgmanagement

Al ruim 16 jaar dé zorgmanagement opleiding die u in 1 jaar klaarstoomt voor de hogere functies in de gezondheidszorg. Na afloop heeft u de kennis en inzichten om dagelijkse incidenten te vertalen naar strategisch beleid. Inclusief erkend Hogeschool Post Bachelor Diploma.
Type: Opleiding | Lokatie: Fontys Hogescholen Utrecht
2 oktober 2019

Cursus Zicht op ziekenhuizen

2-daagse cursus over de complexe organisatie van ziekenhuizen. Zowel financiële als organisatorische aspecten komen aan bod. Voor iedereen die met of in een ziekenhuis werkt!
Type: 2-daagse cursus | Lokatie: BCN Utrecht CS
11 oktober 2019

Cursus Financieel management voor non-financials in de zorg

Deze zeer goed gewaardeerde cursus biedt non-financials in de zorg in korte tijd de basiskennis en goede handvatten om inzicht en grip te krijgen op alle financiële zaken waarvoor ze binnen de zorgorganisatie, afdeling of het team verantwoordelijk voor zijn.
Type: 2-daagse cursus | Lokatie: BCN Utrecht CS

Ons aanbod binnen het vakgebied: Veiligheid

4 juni 2019

Cursus Procesregisseur personen met verward gedrag

Cursus Procesregisseur personen met verward gedrag. Organiseer de opvang en hulpverlening van personen met verward gedrag in uw gemeente.
Type: 5-daagse cursus | Lokatie: BCN Utrecht (Daltonlaan)
11 juni 2019

Cursus Brandveiligheid van gebouwen

Brandveiligheid van gebouwen. Al 18 jaar dé cursus voor bouwmanagers, facilitymanagers en veiligheidsfunctionarissen. Voorkom brandgevaarlijke situaties in uw gebouw!
Type: 4-daagse cursus | Lokatie: (Brand-)Veiligheid & Opleidingen (BVO)
4 september 2019

Opleiding Coördinator evenementenveiligheid

Voorkom tragische incidenten op uw evenement! Deze opleiding leidt u op tot veiligheidsregisseur voor uw evenement.
Type: 4-daagse opleiding | Lokatie: BCN Utrecht (Daltonlaan)
12 september 2019

Cursus Information Security Officer

Voor zowel grote als kleine bedrijven is de kans dat bedrijfsgevoelige informatie lekt steeds groter. De 6-daagse cursus Information Security Officer zorgt dat u goed voorbereid bent op een mogelijke datalek.
Type: 6-daagse cursus | Lokatie: BCN Utrecht CS
17 september 2019

Cursus Drones in de openbare ruimte

Bevorder de veiligheid met drones
Type: 4-daagse cursus | Lokatie: BCN Utrecht (Daltonlaan)

Ons aanbod binnen het vakgebied: Onderwijs

23 mei 2019

Cursus Taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie HO

Bij de 3-daagse cursus Taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie HO staan kennis, inspiratie en doen centraal! U krijgt een overzicht van alle wettelijke taken en actuele ontwikkelingen, zodat uw kennis up-to-date is.
Type: 3-daagse cursus | Lokatie: Meeting Plaza Utrecht
20 juni 2019

Cursus Financieel management voor non-financials in het onderwijs

Verhoog uw onderwijsrendement door het optimaliseren van uw financiële inzicht met de cursus Financieel Management voor non-financials in het onderwijs.
Type: 2-daagse cursus | Lokatie: BCN CS Utrecht
11 september 2019

Opleiding Onderwijskundig e-Learning Ontwerper

Hoe maakt u uw huidige e-Learning beter? Hoe kunt u informeel en formeel leren optimaal inzetten? Hoe ontwerpt en organiseert u een krachtige leerbeleving? Dit en meer leert u tijdens deze 4-daagse opleiding.
Type: 6-daagse opleiding | Lokatie: BCN Utrecht (Daltonlaan)
11 september 2019

Opleiding Rekencoördinator PO II

Hét vervolg op de opleiding Rekencoördinator PO voor rekencoördinatoren die op zoek zijn naar meer verdieping.
Type: Opleiding | Lokatie: Meeting Plaza Utrecht
12 september 2019

Opleiding Rekendiagnostiek

Deze opleiding is gericht op het kunnen vormgeven van goede rekendiagnostiek volgens de bedoeling van het protocol ERWD.
Type: Opleiding | Lokatie: Meeting Plaza Utrecht

Ons aanbod binnen het vakgebied: Milieu & Ro

10 september 2019

Opleiding Afval/Grondstoffen management

Intensieve 5-daagse opleiding die u alle benodigde kennis en inzicht in de afvalmarkt geeft. Speciaal voor medewerkers van gemeenten en afvalbedrijven (HBO denk- en werkniveau).
Type: 5-daagse opleiding | Lokatie: BCN Rotterdam
19 september 2019

Cursus Natuurwet- en regelgeving in de praktijk

Na 2-dagen bent u voorzien van alle benodigde kennis over de systematiek van soortenbescherming en gebiedsbescherming onder de Wet natuurbescherming
Type: 2-daagse cursus | Lokatie: BCN Utrecht CS
3 oktober 2019

Opleiding Milieurecht

Er zijn veel ontwikkelingen gaande binnen het vakgebied milieu en ruimtelijke ordening. Nieuwe natuurwet- en regelgeving, wijzigingen binnen het waterbeleid, etc. Daarnaast is inmiddels de Omgevingswet aangenomen, die waarschijnlijk in 2021 in werking treedt. De doelen zijn helder en hangen samen met enorme wijzigingen, die in continue stroom op u afkomen. Actuele kennis is juist voor u nu van belang!
Type: 5-daagse opleiding | Lokatie: La Vie Utrecht
5 november 2019

Actueel inzicht in waterbeheer en -beleid

Opleiding Water management. Leer in 5 dagen wegwijs in de essentie van het waterbeheer!
Type: Opleiding | Lokatie: BCN Utrecht CS
23 januari 2020

Basiscursus Omgevingsrecht

Basiscursus Omgevingsrecht, In drie dagen op de hoogte van alle basiskennis omgevingsrecht. Consequenties nieuwe omgevingswet: bijblijven of afhaken? Lees meer
Type: 3-daagse cursus | Lokatie: La Vie Utrecht

Ons aanbod binnen het vakgebied: Overheid

23 mei 2019

Opleiding Wijk- en Gebiedsmanager

Financiële investeringen worden beperkt door bezuinigingen, terwijl wijken verslechten en problemen toenemen. Deze opleiding leert u om uw nieuwe taken en verantwoordelijkheden succesvol vorm te geven.
Type: 5-daagse opleiding | Lokatie: BCN Utrecht (Daltonlaan)
17 september 2019

Opleiding Beleidsadviseur sociaal domein 3.0

Gewijzigd competentieprofiel door veranderingen in Participatiewet, Wmo en Jeugdwet!
Type: 5-daagse opleiding | Lokatie: BCN Utrecht CS
7 oktober 2019

Opleiding Beleidstalent

Het succes van beleidontwikkelaars en hun teams wordt vooral bepaald door snelheid waarmee zij tot de kern van de zaak komen, succesvol beleid ontwikkelen en daarbij effectief leiding geven.
Type: 3-daagse cursus | Lokatie: La Vie Utrecht
31 oktober 2019

Bedrijfsvoering in het sociaal domein

Leer hoe u het juiste advies kunt blijven geven én met effectieve sturing resultaten kunt behalen.
Type: 4-daagse opleiding | Lokatie: BCN Utrecht CS
23 januari 2020

Cursus Praktische toepassing AVG & Uitvoeringswet UAVG

Leer hoe u informatie veilig kunt gebruiken én delen tijdens de cursus Praktische toepassing AVG & uitvoeringswet UAVG
Type: 2-daagse cursus | Lokatie: La Vie Utrecht

Ons aanbod binnen het vakgebied: Facility Management

Ons aanbod binnen het vakgebied: Financieel

10 september 2019

Opleiding Controller in de Zorg

Word dé ideale sparringpartner van management en directie. Na deze opleiding bent u volledig op de hoogte van alle cruciale topics van control in de zorg. Lees meer...
Type: 5-daagse opleiding | Lokatie: BCN CS Utrecht
12 september 2019

Cursus Effectief subsidies verwerven

De 4-daagse cursus Effectief subsidies verwerven leert u hoe u subsidies (en andere financieringsvormen) vindt, aanvraagt, verkrijgt én behoudt!
Type: 4-daagse cursus | Lokatie: Meeting Plaza Utrecht
17 september 2019

Opleiding Netwerk- en Ketenregie

De opleiding Netwerk- en Ketenregie leert u binnen 5 dagen hoe u effectief samenwerkt in de onverwachte dynamiek van ketens en netwerken.
Type: 5-daagse opleiding | Lokatie: BCN Utrecht CS
19 september 2019

Programma Management voor overheid en non-profit

De opleiding Programma Management voor overheid en non-profit biedt een solide theoretische en praktische basis voor het werken in of leiding geven aan een programma. Bekijk het programma.
Type: 5-daagse cursus | Lokatie: BCN Utrecht CS
2 oktober 2019

Jaarrekeningactualiteiten Gemeenten en Provincies 2019

De wet- en regelgeving ten aanzien van de jaarrekening is voortdurend aan verandering onderhevig. Houd uw jaarrekening kennis up-to-date!
Type: Congres | Lokatie: Green Village Nieuwegein

Ons aanbod binnen het vakgebied: Data