Opleiding Datagedreven werken binnen de Publieke Sector

 • Krijg inzicht in de toegevoegde waarde van (big)data bij besluit- en beleidsvorming
 • Praktijkgerichteinsteek met inbreng van eigen casussen
 • Online contact in de online leeromgeving met docenten en deelnemers
 • Hoe maak je de omslag van procesgericht naar zaakgericht werken?
 • Maximaal 16 deelnemers. Verzeker jezelf van deelname en schrijf je in

Zet grote stappen in de digitalisering van de (semi-) overheid!

Helaas, deze productie heeft al plaatsgevonden.

Een volgende datum is nog niet bekend. Wanneer je interesse hebt neem dan contact via de chat of via email met de adviseur.

Datagedreven werken binnen de publieke sector

De druk op de Publieke Sector om de dienstverlening datagedreven in te richten neemt toe. De maatschappij is veranderd in een informatie- en netwerksamenleving. De Wet Digitale Overheid gaat binnenkort van kracht en de Wet Modernisering Elektronisch Bestuur zal snel volgen. Wetgeving die gericht is op het versnellen en bevorderen van de digitalisering van overheidsdiensten. Ook zijn de verwachtingen en de eisen van de burger ten opzichte van de kwaliteit van de dienstverlening van (semi-)overheid veranderd.

Dat je aan de slag moet met de omslag naar datagedreven werken staat vast! Maar hoe realiseer je dit? Deze opleiding Datagedreven werken is speciaal bestemd voor business professionals werkzaam binnen de (semi-)overheid die data- ofwel informatie gedreven werken willen implementeren. Tijdens deze opleiding leer je hoe je de omslag moet maken van procesgericht werken naar zaakgericht werken en welke randvoorwaarden je hierbij kunnen helpen.
 

Wat levert datagedreven werken concreet op?

 1. Je reageert sneller en adequater op gebeurtenissen in de omgeving in contacten met burgers en bedrijven of daarbuiten; je bouwt aan wendbaarheid
 2. Je kan motieven, acties en beslissingen beter onderbouwen je zorgt voor transparantie
 3. Je stuurt op resultaten en op samenhang, in plaats van op inspanning per onderdeel; je wint aan effectiviteit
 4. Je levert dienstverlening tegen veel lagere kosten en met een kortere doorlooptijd; je realiseert efficiëntie
 5. Je kunt beter inspelen op verwachtingen en individuele verschillen; je bent persoonlijker
   

Na deze opleiding:

 • Heb je inzicht in de toegevoegde waarde van (big)data bij besluit- en beleidsvorming en de toepassing van data voor slimmere dienstverlening en effectievere bedrijfsvoering
 • Formuleer je de juiste (data)vraagstukken en creëer je maatschappelijke waarde uit publieke data en informatie
 • Ben je op de hoogte van de mogelijkheden/uitdagingen van de actuele wet- en regelgeving op gebied van ethiek en privacy
 • Weet je hoe je beslissingen en beleid wendbaarder, transparanter, efficiënter & effectiever in kan zetten, je verbetert de kwaliteit van de dienstverlening
 • Leg je de verbinding tussen beleid, strategie en informatiemanagement en ben je een gesprekspartner & sparringpartner voor zowel de bestuurder als IT-manager
 • Weet je wat er nodig is om invulling te geven aan datagedreven werken in je eigen organisatie, en hoe je een succesvolle start kunt maken
   

Je krijgt:

 • Een certificaat van deelname
 • 2 jaar toegang tot de online leeromgeving met (extra) lesmateriaal wat aansluit bij de trainingsdagen
 • De mogelijkheid om via de online leeromgeving een persoonlijk digitaal naslagwerk samen te stellen.
 • Online contact in de online leeromgeving met docenten en deelnemers vooraf, tijdens en na de opleiding
   

Persoonlijke aanpak & gericht op jouw praktijk

Tijdens deze opleiding werk je met concrete vraagstukken uit je eigen organisatie. Op voorhand formuleer je met ondersteuning -en indien gewenst met 1-op-1 begeleiding- een concrete case. Tijdens de lesdagen wordt deze vanuit de verschillende elementen van het datagedreven werken belicht en uitgewerkt. Zo kun je het geleerde direct in de praktijk toepassen.
 

Programma van de opleiding Datagedreven werken

 

Module 1

De Digitale Organisatie 

Na deze dag ken je de huidige ontwikkelingen met betrekking tot de (verplichte) digitalisering en de invloed hiervan op de dienstverlening van de (semi-)overheid.

Op de agenda o.a.:

 • Inleiding beleid/bestuur in de digitale wereld
 • De relevantie en de waarde van data en datagedreven werken in het publieke domein: maatschappelijke, politieke, wettelijke, technologische en organisatorische factoren.
 • Technologische ontwikkelingen en de invloed ervan op de maatschappij en de Publieke sector zoals: Blockchain, Machine Learning, Smart Government & AI
 • De inrichting van de publieke informatievoorziening en bewegingen als Common Ground
 • De toegevoegde waarde van (big)data bij besluit- en beleidvorming
 • Hoe creëer je slimmer beleid en een hoogwaardige uitvoering met data?
 • Hoe draagt informatiemanagement bij aan snellere en betere besluitvorming?
 • Welke alternatieven zijn er voor de technische en functionele inrichting voor datagedreven werken?
 • Praktijkcases over datagedreven werken vanuit o.a.gemeenten Roermond, Oss, ’s-Hertogenbosch, Gennep en Overbetuwe en provincie Overijssel

Module 2 (online)

De Data-gedreven Organisatie

Na deze dag weet je de juiste (data)vraagstukken te formuleren en heb je inzicht in de manier waarop informatie- en datamanagementmodellen waarde kunnen creëren uit data.

Op de agenda o.a.: 

 • Hoe begin je in je eigen organisatie met datagedreven werken?
 • Hoe kun je het succesvol agenderen? Hoe stroomlijn je de kaders voor informatie & datamanagement?
 • Welke Informatie Management modellen bestaan er en wat kun je ermee?
 • Hoe waarborg je de kwaliteit van data?
 • Linked Data: koppeling van publieke databestanden en externe bronnen
 • Ontsluiten van data, hoe haal je waarde uit data en informatie?
 • Data visualisatie
 • Sturing, monitoring en verantwoording
 • Werken met Casuïstiek & Hypothese
 • Implementatiestrategieën: hoe kun je datagedreven werken daadwerkelijk
  implementeren?

Module 3

De Ethische Organisatie 

Na deze dag ken je de actuele ethische kaders, met name het ‘moreel kompas’ in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de komende EU-verordening over algoritmes en kunstmatige intelligentie. Dit helpt om als (semi-) overheidsorganisatie werkelijk ‘mens centraal’ te handelen. Zo voorkom je toeslagenaffaire-achtige debacles 

Op de agenda o.a.:

 • Wat is data ethiek?
 • Lessen uit de toeslagenaffaire: hoe (on)ethisch is geautomatiseerde besluitvorming. Al, big data, profiling, smart city of andere iOverheidstoepassingen?
 • Hanteert jouw organisatie de AVG correct en wat bedoelen we eigenlijk met‘privacy’?
 • Welke stappen moet je nemen voor een zinnige risico-analyse (‘DPIA’)?
 • Wat heeft jouw organisatie nodig?
 • Wat betekent dat voor jouw eigen rol?

Deze dag levert je praktische handvatten op. Verwacht geen theorisch verhaal. Het gaat om lessen uit de praktijk en hoe je vertaalt naar concrete oplossingen.

Als je zelf met dilemma’s zit, ben je van harte uitgenodigd om deze bij de docent aan te brengen voor bespreking.


Module 4

De klantgerichte Organisatie

Na deze dag ben je in staat zelfstandig publieke dienstverlening te verbeteren op basis van data. Je kunt inzichten uit data omzetten in acties die de ervaring van de dienstverlening erbeteren. Je bent in staat methodisch te werken aan het verbeteren van publieke dienstverlening.

Op de agenda o.a.: 

 • Dienstverlening en de overheid: inwoners, ondernemers en hun rollen
 • Klantreis als instrument om inzicht te krijgen in behoeften
 • Datagedreven werken koppelen aan de klantbeleving
 • Waar staat jouw organisatie op het gebied van data volwassenheid?
 • Welke stappen ga jij nemen om data volwassener te worden?
 • Aan de slag met je eigen casus: datagedreven tot een betere klantervaring komen’s-Hertogenbosch, Gennep en Overbetuwe en provincie Overijssel

Module 5

Online

Nadat de 4 elementen van Datagedreven Werken uitgebreid aan bod zijn gekomen zal tijdens een 2-urige online sessie met de docenten en overige deelnemers de gelegenheid worden geboden om verdiepende vragen te stellen. Tevens is er gelegenheid een persoonlijke case te bespreken en onderling ervaringen uit te wisselen.

Voor wie is deze cursus bestemd?

Specifiek ontwikkeld voor de Publieke Sector en gericht op:

 • Beleidsmakers en –adviseurs op het vlak van Publiekzaken/ Dienstverlening / Sociale Zaken / Welzijn / Sociale domein/ Ruimtelijk Domein/Veiligheidsdomein
 • Beleidsadviseurs Data, Informatie, Kwaliteit
 • Beleidsonderzoekers en -analisten
 • Programmamanagers
 • Financieel Managers
 • Managers Bedrijfsvoering
 • Informatiemanagers

Werkzaam bij Gemeenten, Provincies, Sociaal Domein, Politie, Openbare Veiligheid, Belastingdienst, Uitkeringsinstanties, Ministeries, RWD, Regionale Omgevingsdiensten, Toezichthouders, Rijkswaterstaat

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Ga gericht aan de slag binnen jullie eigen praktijk

Dit traject is ook volledig op maat te volgen. De theorie en praktijkvoorbeelden worden in dat geval volledig afgestemd op de leerdoelen en praktijk van jouw organisatie. Jullie ervaren hierdoor verschillende voordelen:

Inhoud op maat

Het programma sluit exact aan op jullie leerdoelen en praktijk.

Borging van kennis

Kennis blijft beter behouden in de organisatie.

Kostenefficiënt

Efficiënte investering in het kennisniveau van de organisatie.

Binnen jullie schema

Opleiding binnen jullie planning en op jullie locatie.

Bespreek de mogelijkheden

Plan een vrijblijvend adviesgesprek om het programma op maat te bespreken.

Onder andere deze opdrachtgevers gingen je voor:

Houd mij op de hoogte

Onze privacy-policy

Download het e-book inclusief brochure

Onze privacy-policy

Inschrijven is (nog) niet mogelijk. Via onderstaand formulier houden we je graag op de hoogte.

 

Onze privacy-policy

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 297 27 40 nicole.vonk@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Data

Onze privacy-policy