Opleiding Datagedreven werken

Zet grote stappen in de digitalisering van de (semi-) overheid!

 • Krijg inzicht in de toegevoegde waarde van (big)data bij besluit- en beleidsvorming
 • Praktijkgerichteinsteek met inbreng van eigen casussen
 • Online contact in de online leeromgeving met docenten en deelnemers
 • Hoe maak je de omslag van procesgericht naar zaakgericht werken
 • Maximaal 16 deelnemers. Verzeker jezelf van deelname en schrijf je in.

Ook interessant:
Opleiding Datamanagement binnen de publieke sector

Datagedreven werken binnen de publieke sector

De druk op de Publieke Sector om de dienstverlening datagedreven in te richten neemt toe. De maatschappij is veranderd in een informatie- en netwerksamenleving. De Wet Digitale Overheid is in 2019 van kracht gegaan en in 2021 zullen de Wet Modernisering Elektronisch Bestuur en de nieuwe Omgevingswet in werking treden. Wetgeving die gericht is op het versnellen en bevorderen van de digitalisering van overheidsdiensten. Ook zijn de verwachtingen en de eisen van de burger ten opzichte van de kwaliteit van de dienstverlening van (semi-)overheid veranderd.

Dat je aan de slag moet met de omslag naar datagedreven werken staat vast! Maar hoe realiseer je dit? Deze opleiding Datagedreven werken is speciaal bestemd voor business professionals werkzaam binnen de (semi-)overheid die data- ofwel informatie gedreven werken willen implementeren. Tijdens deze opleiding leer je hoe je de omslag moet maken van procesgericht werken naar zaakgericht werken en welke randvoorwaarden je hierbij kunnen helpen.

Download de brochure

 

Wat levert datagedreven werken concreet op?

 1. Je reageert sneller en adequater op gebeurtenissen in de omgeving in contacten met burgers en bedrijven of daarbuiten; je bouwt aan wendbaarheid
 2. Je kan motieven, acties en beslissingen beter onderbouwen je zorgt voor transparantie
 3. Je stuurt op resultaten en op samenhang, in plaats van op inspanning per onderdeel; je wint aan effectiviteit
 4. Je levert dienstverlening tegen veel lagere kosten en met een kortere doorlooptijd; je realiseert efficiëntie
 5. Je kunt beter inspelen op verwachtingen en individuele verschillen; je bent persoonlijker

Bekijk het volledige programma

 

Na deze opleiding:

 • Heb je inzicht in de toegevoegde waarde van (big)data bij besluit- en beleidsvorming en de toepassing van data voor slimmere dienstverlening en effectievere bedrijfsvoering
 • Formuleer je de juiste (data)vraagstukken en creëer je maatschappelijke waarde uit publieke data en informatie
 • Ben je op de hoogte van de mogelijkheden/uitdagingen van de actuele wet- en regelgeving op gebied van ethiek en privacy
 • Weet je hoe je beslissingen en beleid wendbaarder, transparanter, efficiënter & effectiever in kan zetten, je verbetert de kwaliteit van de dienstverlening
 • Leg je de verbinding tussen beleid, strategie en informatiemanagement en ben je een gesprekspartner & sparringpartner voor zowel de bestuurder als IT-manager
 • Weet je hoe je wat er nodig is om invulling te geven aan datagedreven werken in je eigen organisatie, en hoe je een succesvolle start kunt maken

 

Je krijgt:

 • Een certificaat van deelname
 • 2 jaar toegang tot de online leeromgeving met (extra) lesmateriaal wat aansluit bij de trainingsdagen
 • De mogelijkheid om via de online leeromgeving een persoonlijk digitaal naslagwerk samen te stellen.
 • Online contact in de online leeromgeving met docenten en deelnemers vooraf, tijdens en na de opleiding

 

Opleiding is persoonlijk & gericht op jouw Praktijk

Tijdens deze opleiding werk je met concrete vraagstukken uit je eigen organisatie. Op voorhand formuleer je met ondersteuning -en
indien gewenst met 1-op-1 begeleiding- een concrete case. Tijdens de lesdagen wordt deze vanuit de verschillende elementen van het
datagedreven werken belicht en uitgewerkt. Zo kun je het geleerde direct in de praktijk toepassen

 

 

Programma van de opleiding Datagredreven werken

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst om 09.00) en eindigt om 17.00 uur.

 

Module 1

De Digitale Organisatie 

Na deze dag ken je de huidige ontwikkelingen met betrekking tot de (verplichte) digitalisering en de invloed hiervan op de dienstverlening van de (semi-)overheid.

Op de agenda o.a.:

 • Inleiding beleid/bestuur in de digitale wereld
 • Op de eerste dag verkennen we de relevantie en de waarde van data en datagedreven werken in het publieke domein. We gaan in op maatschappelijke, politieke, wettelijke, technologische en organisatorische factoren.
 • Technologische ontwikkelingen en de invloed ervan op de maatschappij en de Publieke sector zoals: Blockchain, Machine Learning, Smart Government, AI
 • De inrichting van de publieke informatievoorziening en bewegingen als Common Ground
 • De toegevoegde waarde van (big)data bij besluit- en beleidvorming.
 • Hoe creëer je slimmer beleid en een hoogwaardige uitvoering met data?
 • Hoe draagt informatiemanagement bij aan snellere en betere besluitvorming?
 • Stakeholdermanagement: wie moet je zien te overtuigen van het nut en de noodzaak?
 • Praktijkcases over datagedreven werken vanuit o.a. Gemeente Roermond en de Gemeente Amersfoort

Het programma uitprinten?

Download de brochure Datagedreven werken!


Module 2 (online)

De Data-gedreven Organisatie

Na deze dag weet je de juiste (data)vraagstukken te formuleren en heb je inzicht in de manier waarop informatie- en datamanagementmodellen waarde kunnen creëren uit data. 

Op de agenda o.a.: 

 • Hoe begin je in je eigen organisatie met datagedreven werken?
 • Hoe kun je het succesvol agenderen? Hoe stroomlijn je de kaders voor informatie & datamanagement 
 • Welke Informatie Management modellen bestaan er en wat kun je ermee?
 • Hoe waarborg je de kwaliteit van data?
 • Linked Data: koppeling van publieke databestanden en externe bronnen
 • Ontsluiten van data, hoe haal je waarde uit data en informatie?
 • Data visualisatie
 • Predictive en Pescriptive Analysis
 • Werken met Casuïstiek & Hypothese 
 • Implementatiestrategieën: hoe kun je datagedreven werken daadwerkelijk implementeren?

Module 3

De Ethische Organisatie 

Na deze dag ken je de actuele ethische kaders, met name het 'moreel kompas' in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) waarbinnen je als (semi-) overheidsorganisatie kan handelen. 

Op de agenda o.a.:

 • Wat is data ethiek?
 • Wat heb je aan de AVG?
 • Hoe (on)ethisch is geautomatiseerde besluitvorming. Al, big data, profiling, smart city, kortom échte iOverheidstoepassingen? 
 • Hoe zit het dan met wetten zoals de Wet Digitalisering Overheid, de Algemene Wet Bestuursrecht, de Wet Politiegegevens of bijvoorbeeld Jeugdwet?
 • Wat betekent dat voor jouw organisatie?
 • Wat betekent dat voor jou?

Deze dag levert je praktische handvatten op. Verwacht geen theorisch verhaal. Het gaat om lessen uit de praktijk. Als je zelf met dilemma's zit, ben je van harte uitgenodigd om deze bij de docent aan te brengen voor bespreking. 


Module 4

De klantgerichte Organisatie

Na deze dag weet je hoe je de ervaring van publieke dienstverlening kunt verbeteren. Je weet hoe je ervaringen van klanten signaleert en hoe je methodisch werk aan het verbeteren van je publieke dienstverlening. 

Op de agenda o.a.: 

 • Dienstverlening en de overheid: klanten en hun rollen
 • Wat verwachten klanten?
 • Digitale dienstverlening: kan de burger het alleen?
 • Touchpoints en kanaalstrategie: (nieuwe)n vormen van online communicatie zoals chatbots, Twitter, Facebook
 • Customer Journey als project: methode, aanpak en verandermanagement 
 • Datagedreven de ervaring van de dienstverlening van jouw organisatie verbeteren
 • Datagedreven verbeteren van dienstverlening als organisatie-ontwikkeling

Extra Online Module (online)

Nadat de 4 elementen van Datagedreven Werken uitgebreid aan bod zijn gekomen zal een Online Module plaatsvinden met de docenten en overige deelnemers. Tijdens deze online meeting zal de uitgewerkte persoonlijke case besproken en behandeld worden. Ook is er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen.

 

Docenten 

 

Peter Ruijters werkt als adviseur op het vlak van digitalisering en informatiemanagement binnen de Publieke sector. Hij heeft gewerkt voor oa Gemeente Den Bosch, Rhenen, Maastricht, Veenendaal, Wijchen, Oisterwijk en vult zijn vakinhoudelijke kennis aan met  vele voorbeelden uit de praktijk.

 

Sergej Katus is partner bij Privacy Management Partners. Hij heeft ruim 25 jaar ervaring met (wettelijke) normen en waarden in relatie tot overheidsfunctioneren. Als functionaris voor gegevensbescherming begeleidt hij meerdere Nederlandse gemeenten. Hij is tevens de hoofddocent van onze vierdaagse opleiding tot Functionaris Gegevensbescherming.

 

Peter-August Keur is senior consultant bij Morgens wat klanten heeft als Altena, Gemeente Veenendaal, DJI en het Openbaar Ministerie. Hij heeft een passie voor de klantkant van publieke dienstverlening. Hij is dé expert op het gebied van klantreizen in publieke dienstverlening. Hij publiceerde o.a. over digitale dienstverlening en niet-digivaardige, klantreizen en formuledenken in publieke dienstverlening.

Algemene informatie over de opleiding Datagedreven werken

 

Datum en locatie 

14, 21, 28 september en 5 oktober 2021

12 oktober 2021 extra Online Module

La Vie Utrecht
St Jacobsstraat 61
3511 BP Utrecht
Routebeschrijving

 

Je investering

De kosten van deze verkorte opleiding bedragen €3.199,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches, toegang tot online leeromgeving en inclusief toegangsbewijs Event Beyond Data. 

Aanmelden

 

Voor wie is deze cursus bestemd?

Specifiek ontwikkeld voor de Publieke Sector en gericht op:

 • Beleidsmakers en –adviseurs op het vlak van Publiekzaken/ Dienstverlening / Sociale Zaken / Welzijn / Sociale domein/ Ruimtelijk Domein/Veiligheidsdomein
 • Beleidsadviseurs Data, Informatie, Kwaliteit
 • Beleidsonderzoekers en -analisten
 • Programmamanagers
 • Financieel Managers
 • Managers Bedrijfsvoering
 • Informatiemanagers


Werkzaam bij Gemeenten, Provincies, Sociaal Domein, Politie, Openbare Veiligheid, Belastingdienst, Uitkeringsinstanties, Ministeries, RWD, Regionale Omgevingsdiensten, Toezichthouders, Rijkswaterstaat

 

Tijdschema

09.00 uur - Ontvangst met koffie en thee
09.30 uur - Start ochtendprogramma
12.30 uur - Lunchpauze
13.30 uur - Start middagprogramma
17.00 uur - Afsluiting van de dag

Zowel het ochtend- als middagprogramma zal onderbroken worden voor een korte koffiepauze van 15 minuten.

extra Online Module - 09.00 - 11.00 uur

 

Persoonlijk Opleidingsadviseur 

Nicole Vonk
Opleindingsadviseur
Tel: 040 - 2 972 740  

 

smaple image

Blended opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden.

De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

 

Lees meer over de blended opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Opleiding Datagedreven werken online leeromgeving

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven.


Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Opleiding Datagedreven werken inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Datagedreven werken start op Start 14 september 2021 in La Vie Utrecht!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 4-daagse opleiding
Prijs: €3199,- excl. btw
Datum: Start 14 september 2021
Locatie: La Vie Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Nicole Vonk  

Opleidingsadviseur
Nicole Vonk

  

040 - 2 972 740

Meer informatie over incompany:

040 - 297 49 77

Incompany

Lees meer over incompany