Opleiding Datagedreven werken binnen de Publieke Sector

 • Krijg inzicht in de toegevoegde waarde van (big)data bij besluit- en beleidsvorming
 • Praktijkgerichteinsteek met inbreng van eigen casussen
 • Online contact in de online leeromgeving met docenten en deelnemers
 • Hoe maak je de omslag van procesgericht naar zaakgericht werken
 • Maximaal 16 deelnemers. Verzeker jezelf van deelname en schrijf je in

Zet grote stappen in de digitalisering van de (semi-) overheid!

 • 13 september - 11 oktober 2022
 • La Vie Utrecht
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Datagedreven werken binnen de publieke sector

De druk op de Publieke Sector om de dienstverlening datagedreven in te richten neemt toe. De maatschappij is veranderd in een informatie- en netwerksamenleving. De Wet Digitale Overheid is in 2019 van kracht gegaan en in 2021 zullen de Wet Modernisering Elektronisch Bestuur en de nieuwe Omgevingswet in werking treden. Wetgeving die gericht is op het versnellen en bevorderen van de digitalisering van overheidsdiensten. Ook zijn de verwachtingen en de eisen van de burger ten opzichte van de kwaliteit van de dienstverlening van (semi-)overheid veranderd.

Dat je aan de slag moet met de omslag naar datagedreven werken staat vast! Maar hoe realiseer je dit? Deze opleiding Datagedreven werken is speciaal bestemd voor business professionals werkzaam binnen de (semi-)overheid die data- ofwel informatie gedreven werken willen implementeren. Tijdens deze opleiding leer je hoe je de omslag moet maken van procesgericht werken naar zaakgericht werken en welke randvoorwaarden je hierbij kunnen helpen.

Wat levert datagedreven werken concreet op?

 1. Je reageert sneller en adequater op gebeurtenissen in de omgeving in contacten met burgers en bedrijven of daarbuiten; je bouwt aan wendbaarheid
 2. Je kan motieven, acties en beslissingen beter onderbouwen je zorgt voor transparantie
 3. Je stuurt op resultaten en op samenhang, in plaats van op inspanning per onderdeel; je wint aan effectiviteit
 4. Je levert dienstverlening tegen veel lagere kosten en met een kortere doorlooptijd; je realiseert efficiëntie
 5. Je kunt beter inspelen op verwachtingen en individuele verschillen; je bent persoonlijker

Na deze opleiding:

 • Heb je inzicht in de toegevoegde waarde van (big)data bij besluit- en beleidsvorming en de toepassing van data voor slimmere dienstverlening en effectievere bedrijfsvoering
 • Formuleer je de juiste (data)vraagstukken en creëer je maatschappelijke waarde uit publieke data en informatie
 • Ben je op de hoogte van de mogelijkheden/uitdagingen van de actuele wet- en regelgeving op gebied van ethiek en privacy
 • Weet je hoe je beslissingen en beleid wendbaarder, transparanter, efficiënter & effectiever in kan zetten, je verbetert de kwaliteit van de dienstverlening
 • Leg je de verbinding tussen beleid, strategie en informatiemanagement en ben je een gesprekspartner & sparringpartner voor zowel de bestuurder als IT-manager
 • Weet je hoe je wat er nodig is om invulling te geven aan datagedreven werken in je eigen organisatie, en hoe je een succesvolle start kunt maken

Je krijgt:

 • Een certificaat van deelname
 • 2 jaar toegang tot de online leeromgeving met (extra) lesmateriaal wat aansluit bij de trainingsdagen
 • De mogelijkheid om via de online leeromgeving een persoonlijk digitaal naslagwerk samen te stellen.
 • Online contact in de online leeromgeving met docenten en deelnemers vooraf, tijdens en na de opleiding

Opleiding is persoonlijk & gericht op jouw Praktijk

Tijdens deze opleiding werk je met concrete vraagstukken uit je eigen organisatie. Op voorhand formuleer je met ondersteuning -en indien gewenst met 1-op-1 begeleiding- een concrete case. Tijdens de lesdagen wordt deze vanuit de verschillende elementen van het datagedreven werken belicht en uitgewerkt. Zo kun je het geleerde direct in de praktijk toepassen

Ook interessant voor jou:

Opleiding Datamanagement binnen de publieke sector

Programma van de opleiding Datagredreven werken

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst om 09.00) en eindigt om 17.00 uur.

Module 1

De Digitale Organisatie 

Na deze dag ken je de huidige ontwikkelingen met betrekking tot de (verplichte) digitalisering en de invloed hiervan op de dienstverlening van de (semi-)overheid.

Op de agenda o.a.:

 • Inleiding beleid/bestuur in de digitale wereld
 • Op de eerste dag verkennen we de relevantie en de waarde van data en datagedreven werken in het publieke domein. We gaan in op maatschappelijke, politieke, wettelijke, technologische en organisatorische factoren.
 • Technologische ontwikkelingen en de invloed ervan op de maatschappij en de Publieke sector zoals: Blockchain, Machine Learning, Smart Government, AI
 • De inrichting van de publieke informatievoorziening en bewegingen als Common Ground
 • De toegevoegde waarde van (big)data bij besluit- en beleidvorming.
 • Hoe creëer je slimmer beleid en een hoogwaardige uitvoering met data?
 • Hoe draagt informatiemanagement bij aan snellere en betere besluitvorming?
 • Stakeholdermanagement: wie moet je zien te overtuigen van het nut en de noodzaak?
 • Praktijkcases over datagedreven werken vanuit o.a. Gemeente Roermond en de Gemeente Amersfoort

Module 2 (online)

De Data-gedreven Organisatie

Na deze dag weet je de juiste (data)vraagstukken te formuleren en heb je inzicht in de manier waarop informatie- en datamanagementmodellen waarde kunnen creëren uit data. 

Op de agenda o.a.: 

 • Hoe begin je in je eigen organisatie met datagedreven werken?
 • Hoe kun je het succesvol agenderen? Hoe stroomlijn je de kaders voor informatie & datamanagement 
 • Welke Informatie Management modellen bestaan er en wat kun je ermee?
 • Hoe waarborg je de kwaliteit van data?
 • Linked Data: koppeling van publieke databestanden en externe bronnen
 • Ontsluiten van data, hoe haal je waarde uit data en informatie?
 • Data visualisatie
 • Predictive en Pescriptive Analysis
 • Werken met Casuïstiek & Hypothese 
 • Implementatiestrategieën: hoe kun je datagedreven werken daadwerkelijk implementeren?

Module 3

De Ethische Organisatie 

Na deze dag ken je de actuele ethische kaders, met name het 'moreel kompas' in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) waarbinnen je als (semi-) overheidsorganisatie kan handelen. 

Op de agenda o.a.:

 • Wat is data ethiek?
 • Wat heb je aan de AVG?
 • Hoe (on)ethisch is geautomatiseerde besluitvorming. Al, big data, profiling, smart city, kortom échte iOverheidstoepassingen? 
 • Hoe zit het dan met wetten zoals de Wet Digitalisering Overheid, de Algemene Wet Bestuursrecht, de Wet Politiegegevens of bijvoorbeeld Jeugdwet?
 • Wat betekent dat voor jouw organisatie?
 • Wat betekent dat voor jou?

Deze dag levert je praktische handvatten op. Verwacht geen theorisch verhaal. Het gaat om lessen uit de praktijk. Als je zelf met dilemma's zit, ben je van harte uitgenodigd om deze bij de docent aan te brengen voor bespreking. 


Module 4

De klantgerichte Organisatie

Na deze dag weet je hoe je de ervaring van publieke dienstverlening kunt verbeteren. Je weet hoe je ervaringen van klanten signaleert en hoe je methodisch werk aan het verbeteren van je publieke dienstverlening. 

Op de agenda o.a.: 

 • Dienstverlening en de overheid: klanten en hun rollen
 • Wat verwachten klanten?
 • Digitale dienstverlening: kan de burger het alleen?
 • Touchpoints en kanaalstrategie: (nieuwe)n vormen van online communicatie zoals chatbots, Twitter, Facebook
 • Customer Journey als project: methode, aanpak en verandermanagement 
 • Datagedreven de ervaring van de dienstverlening van jouw organisatie verbeteren
 • Datagedreven verbeteren van dienstverlening als organisatie-ontwikkeling

Extra Online Module (online)

Nadat de 4 elementen van Datagedreven Werken uitgebreid aan bod zijn gekomen zal een Online Module plaatsvinden met de docenten en overige deelnemers. Tijdens deze online meeting zal de uitgewerkte persoonlijke case besproken en behandeld worden. Ook is er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen.

Jouw docenten:

img-Peter Ruijters

Peter Ruijters
Adviseur op het vlak van digitalisering en informatiemanagement

Hij heeft gewerkt voor oa Gemeente Den Bosch, Rhenen, Maastricht, Veenendaal, Wijchen, Oisterwijk en vult zijn vakinhoudelijke kennis aan met  vele voorbeelden uit de praktijk.

img-Sergej Katus

Sergej Katus
Partner bij Privacy Management Partners

Hij heeft ruim 25 jaar ervaring met (wettelijke) normen en waarden in relatie tot overheidsfunctioneren. Als functionaris voor gegevensbescherming begeleidt hij meerdere Nederlandse gemeenten. Hij is tevens de hoofddocent van onze vierdaagse opleiding tot Functionaris Gegevensbescherming.

img-Peter Keur

Peter Keur
Senior consult bij Morgens

Peter heeft klanten als Altena, Gemeente Veenendaal, DJI en het Openbaar Ministerie. Hij heeft een passie voor de klantkant van publieke dienstverlening. Hij is dé expert op het gebied van klantreizen in publieke dienstverlening. Hij publiceerde o.a. over digitale dienstverlening en niet-digivaardige, klantreizen en formuledenken in publieke dienstverlening.

img-Lianka Bruijnen

Lianka Bruijnen
Consultant bij Morgens

Dit adviesbureau ondersteunt organisaties in zorg, onderwijs en overheid om zich klaar te maken voor de toekomst. Zij heeft een passie voor het verbeteren van dienstverlening op basis van data en innovatie, waarbij de klant centraal staat. Dit deed zij onder andere in opdrachten voor de VNG, gemeenten en diverse universiteiten. Zij is expert op het gebied van datagedreven werken en procesverbetering in publieke dienstverlening.

Voor wie is deze cursus bestemd?

Specifiek ontwikkeld voor de Publieke Sector en gericht op:

 • Beleidsmakers en –adviseurs op het vlak van Publiekzaken/ Dienstverlening / Sociale Zaken / Welzijn / Sociale domein/ Ruimtelijk Domein/Veiligheidsdomein
 • Beleidsadviseurs Data, Informatie, Kwaliteit
 • Beleidsonderzoekers en -analisten
 • Programmamanagers
 • Financieel Managers
 • Managers Bedrijfsvoering
 • Informatiemanagers

Werkzaam bij Gemeenten, Provincies, Sociaal Domein, Politie, Openbare Veiligheid, Belastingdienst, Uitkeringsinstanties, Ministeries, RWD, Regionale Omgevingsdiensten, Toezichthouders, Rijkswaterstaat

Algemene Informatie

Deze 4-daagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij La Vie Utrecht te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

La Vie Utrecht
St Jacobsstraat 61
3511 BP
Utrecht
tel: +31 (0)30 234 00 88

Dag Datum Tijd Locatie
Module 1 13 september 2022 09:30 - 17:00 La Vie Utrecht
Module 2 20 september 2022 09:30 - 17:00 La Vie Utrecht
Module 3 27 september 2022 09:30 - 17:00 La Vie Utrecht
Module 4 4 oktober 2022 09:30 - 17:00 La Vie Utrecht
online sessie 11 oktober 2022 09:30 - 11:00 online (of n.t.b.)

Jouw investering

De investering voor deze 4-daagse Cursus/Training bedraagt € 3199,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

hybride Learning

Hybride opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden. De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

Lees meer over de hybride opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Opleiding op maat

Zou jij samen met jouw collega's één van onze opleidingen willen volgen, maar dan gericht op de eigen organisatie, situatie en wensen? Dan is Incompany zeker interessant! Samen stellen we een programma op en bepalen we datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Waarom Incompany

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie en leerbehoeften
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze Incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje Verhoeven

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: guusje.verhoeven@sbo.nl
Tel: 040 – 2 974 980

Download brochure

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 297 27 40 nicole.vonk@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Data

Onze privacy-policy