Opleiding Datagedreven werken

Zet grote stappen in de digitalisering van de (semi-) overheid!

 • Krijg inzicht in de toegevoegde waarde van (big)data bij besluit- en beleidsvorming
 • Toegangsbewijs voor de 11e editie van het event Beyond Data
 • Online contact in de online leeromgeving met docenten en deelnemers 
 • Specifiek ontwikkeld voor de Publieke Sector
 • Na afloop ontvang je een certificaat van deelname

Datagedreven werken binnen de publieke sector

De druk op de Publieke Sector om de dienstverlening datagedreven in te richten neemt toe. De maatschappij is veranderd in een informatie- en netwerksamenleving. De Wet Digitale Overheid is in 2019 van kracht gegaan en in 2021 zullen de Wet Modernisering Elektronisch Bestuur en de nieuwe Omgevingswet in werking treden. Wetgeving die gericht is op het versnellen en bevorderen van de digitalisering van overheidsdiensten. Ook zijn de verwachtingen en de eisen van de burger ten opzichte van de kwaliteit van de dienstverlening van (semi-)overheid veranderd.

Dat je aan de slag moet met de omslag naar datagedreven werken staat vast! Maar hoe realiseer je dit? Deze opleiding Datagedreven werken is speciaal bestemd voor business professionals werkzaam binnen de (semi-)overheid die data- ofwel informatie gedreven werken willen implementeren. Tijdens deze opleiding leer je hoe je de omslag moet maken van procesgericht werken naar zaakgericht werken en welke randvoorwaarden je hierbij kunnen helpen.

Download de brochure

 

Wat levert datagedreven werken concreet op?

 1. Je reageert sneller en adequater op gebeurtenissen in deomgeving in contacten met burgers en bedrijven of daarbuiten; je bouwt aan wendbaarheid
 2. Je kan motieven, acties en beslissingen beter onderbouwen je zorgt voor transparantie
 3. Je stuurt op resultaten en op samenhang, in plaats van op inspanning per onderdeel; je wint aan effectiviteit
 4. Je levert dienstverlening tegen veel lagere kosten en met een kortere doorlooptijd; je realiseert efficiëntie
 5. Je kunt beter inspelen op verwachtingen en individuele verschillen; je bent persoonlijker

 

Na dit leertraject:

 • Heb je inzicht in de toegevoegde waarde van (big)data bijbesluit- en beleidsvorming
 • Formuleer je de juiste (data)vraagstukken en creëer je maatschappelijke waarde uit publieke data en informatie
 • Ben je op de hoogte van de mogelijkheden/uitdagingen van de actuele wet- en regelgeving op gebied van ethiek en privacy
 • Weet je hoe je beslissingen en beleid wendbaarder, transparanter, efficiënter & effectiever in kan zetten, je verbetert de kwaliteit van de dienstverlening
 • Leg je de verbinding tussen beleid, strategie en informatiemanagement en ben je een gesprekspartner & sparringpartner voor zowel de bestuurder als IT-manager

Bekijk het volledige programma

 

Je krijgt 

 • Een certificaat van deelname
 • Toegangsbewijs voor de 11e editie van het eventBeyond Data (www.smart-circle.org/beyonddata)
 • 2 jaar toegang tot de online leeromgeving me (extra) lesmateriaal wat aansluit bij de trainingsdagen
 • De mogelijkheid om via de online leeromgeving een persoonlijk digitaal naslagwerk samen te stellen.
 • Online contact in de online leeromgeving met docenten en deelnemers vooraf, tijdens en na de opleiding

Programma van de opleiding Datagredreven werken

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst om 09.00) en eindigt om 17.00 uur.

 

Module 1

De Digitale Organisatie 

Na deze dag ken je de huidige ontwikkelingen met betrekking tot de (verplichte) digitalisering en de invloed hiervan op de dienstverlening van de (semi-)overheid.

Op de agenda o.a.:

 • Inleiding beleid/ bestuur in de digitale wereld
 • Sturende en relevante wetgeving: Wet Digitale Overheid, De Generieke Digitale Infrastructuur (GDI), Wet Modernisering Elektronische bestuur, Omgevingswet, Decentralisaties sociaal domein. Wat betekent dit voor jou? 
 • Technologische ontwikkelingen en de invloeden daarvan op de maatschappij en de publieke sector zoals Blockchain, Icloud en Al
 • Nieuwe samenwerkingsverbanden en initiatieven: Common Ground, DigiCampus
 • De toegevoegde waarde van (big)data bij besluit- en beleidsvorming. Wat zijn de mogelijkheden en de toegevoegde waarde van het gebruik van (big)data bij beleidvorming en -uitvoering?
 • Hoe creëer je slimmer beleid en een hoogwaardige uitvoering met data?
 • Hoe draagt informatiemanagement bij aan snellere en betere besluitvorming?
 • Overtuigen & Beïnvloeden van interne organisatie 
 • Praktijkcases over datagedreven werken vanuit o.a. Gemeente Roermond en de Gemeente Landgraaf
 • Stakeholdermanagement: wie moet je zien te overtuigen van het nut en de noodzaak? 

Het programma uitprinten?

Download de brochure Datagedreven werken!


Module 2 

De Data-gedreven Organisatie

Na deze dag weet je de juiste (data)vraagstukken te formuleren en heb je inzicht in de manier waarop informatie- en datamanagementmodellen waarde kunnen creëren uit data. 

Op de agenda o.a.: 

 • Hoe stroomlijn je de kaders voor informatie & datamanagement 
 • Welke Informatie Management modellen bestaan er en wat kun je ermee?
 • Hoe waarborg je de kwaliteit van data?
 • Linked Data: koppeling van publieke databestanden en externe bronnen
 • Ontsluiten van data, hoe haal je waarde uit data en informatie?
 • Data visualisatie
 • Predictive en Pescriptive Analysis
 • Werken met Casuïstiek & Hypothese 
 • Implementatiestrategieën: hoe kun je datagedreven werken daadwerkelijk implementeren?

Module 3

De Ethische Organisatie 

Na deze dag ken je de actuele ethische kaders, met name het 'moreel kompas' in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) waarbinnen je als (semi-) overheidsorganisatie kan handelen. 

Op de agenda o.a.:

 • Wat is data ethiek?
 • Wat heb je aan de AVG?
 • Hoe (on)ethisch is geautomatiseerde besluitvorming. Al, big data, profiling, smart city, kortom échte iOverheidstoepassingen? 
 • Hoe zit het dan met wetten zoals de Wet Digitalisering Overheid, de Algemene Wet Bestuursrecht, de Wet Politiegegevens of bijvoorbeeld Jeugdwet?
 • Wat betekent dat voor jouw organisatie?
 • Wat betekent dat voor jou?

Deze dag levert je praktische handvatten op. Verwacht geen theorisch verhaal. Het gaat om lessen uit de praktijk. Als je zelf met dilemma's zit, ben je van harte uitgenodigd om deze bij de docent aan te brengen voor bespreking. 


Module 4

De klantgerichte Organisatie

Na deze dag weet je hoe je de ervaring van publieke dienstverlening kunt verbeteren. Je weet hoe je ervaringen van klanten signaleert en hoe je methodisch werk aan het verbeteren van je publieke dienstverlening. 

Op de agenda o.a.: 

 • Dienstverlening en de overheid: klanten en hun rollen
 • Wat verwachten klanten?
 • Digitale dienstverlening: kan de burger het alleen?
 • Touchpoints en kanaalstrategie: (nieuwe)n vormen van online communicatie zoals chatbots, Twitter, Facebook
 • Customer Journey als project: methode, aanpak en verandermanagement 
 • Datagedreven de klantreis verbeteren: raamwerk voor metingen op basis van eigen, reeds beschikbare data
 • Excellente dienstverlening als transformatie: Betere dienstverlening als organisatie-ontwikkeling
 • Opgavegericht werken: voorbij transactionele dienstverlening

Docenten 

 

Peter Ruijters werkt als adviseur op het vlak van digitalisering en informatiemanagement binnen de Publieke sector. Hij heeft gewerkt voor oa Gemeente Den Bosch, Rhenen, Maastricht, Veenendaal, Wijchen, Oisterwijk en vult zijn vakinhoudelijke kennis aan met  vele voorbeelden uit de praktijk.

 

Sergej Katus is partner bij Privacy Management Partners. Hij heeft ruim 25 jaar ervaring met (wettelijke) normen en waarden in relatie tot overheidsfunctioneren. Als functionaris voor gegevensbescherming begeleidt hij meerdere Nederlandse gemeenten. Hij is tevens de hoofddocent van onze vierdaagse opleiding tot Functionaris Gegevensbescherming.

 

Peter-August Keur is senior consultant bij Morgens wat klanten heeft als Altena, Gemeente Veenendaal, DJI en het Openbaar Ministerie. Hij heeft een passie voor de klantkant van publieke dienstverlening. Hij is dé expert op het gebied van klantreizen in publieke dienstverlening. Hij publiceerde o.a. over digitale dienstverlening en niet-digivaardige, klantreizen en formuledenken in publieke dienstverlening.

Algemene informatie over de opleiding Datagedreven werken

 

Datum en locatie 

15, 22, 29 januari en 5 februari 2020

La Vie Utrecht
St Jacobsstraat 61
3511 BP Utrecht
Routebeschrijving

 

Je investering

De kosten van deze verkorte opleiding bedragen €3.499,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches, toegang tot online leeromgeving en inclusief toegangsbewijs Event Beyond Data. 

Aanmelden

 

Voor wie is deze cursus bestemd?

Specifiek ontwikkeld voor de Publieke Sector en gericht op:

 • Beleidsmakers en –adviseurs op het vlak van Publiekzaken/ Dienstverlening / Sociale Zaken / Welzijn / Sociale domein/ Ruimtelijk Domein/Veiligheidsdomein
 • Beleidsadviseurs Data, Informatie, Kwaliteit
 • Beleidsonderzoekers en -analisten
 • Programmamanagers
 • Financieel Managers
 • Managers Bedrijfsvoering
 • Informatiemanagers


Werkzaam bij Gemeenten, Provincies, Sociaal Domein, Politie, Openbare Veiligheid, Belastingdienst, Uitkeringsinstanties, Ministeries, RWD, Regionale Omgevingsdiensten, Toezichthouders, Rijkswaterstaat

 

Tijdschema

09.00 uur - Ontvangst met koffie en thee
09.30 uur - Start ochtendprogramma
12.30 uur - Lunchpauze
13.30 uur - Start middagprogramma
17.00 uur - Afsluiting van de dag

Zowel het ochtend- als middagprogramma zal onderbroken worden voor een korte koffiepauze van 15 minuten.

 

Ervaringen uitwisselen Event

Beyond Data

09.30-16.30 uur › 26 maart 2020

Op 26 maart 2020 vindt de 11e editie plaats van het Beyond Data Event. Al meer dan 10 jaar is dit het ontmoetingspunt waar jaarlijks meer dan 350 overheden samenkomen om te sparren en praktijkcases uit te wisselen rondom data projecten.
Als deelnemer van de opleiding Datagedreven werken binnen de Publieke Sector ontvang je een ticket om dit event te bezoeken om gezamelijk ervaringen uit te wisselen en nieuwe kennis op te doen.

Actuele informatie over het programma is te vinden op www.smart-circle.org/beyonddata

 

Persoonlijk Opleidingsadviseur 

Sandra Donkers
Opleindingsadviseur
Tel: 040 - 2 972 770  

 


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Opleiding Datagedreven werken online leeromgeving

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Opleiding Datagedreven werken inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Datagedreven werken start op 15, 22 en 29 januari en 5 februari 2020 in La Vie Utrecht!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

 • Sandra Donkers-Habraken
 • Per telefoon: 040-2972770
 • Via een e-mail: s.donkers@sbo.nl

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 4-daagse opleiding
Prijs: €3499,- excl. btw
Datum: 15, 22 en 29 januari en 5 februari 2020
Locatie: La Vie Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Sandra Donkers

Opleidingsadviseur
Sandra Donkers

  

040 - 2 972 770