Leertraject Opleidingskunde

 • Vertaal je strategisch beleid naar een concreet en innovatief opleidings- & trainingsaanbod!
 • Inclusief o.a. het actuele L&D-handboek Leren & Ontwikkelen in Organisaties
 • Ontwerp een (digitale) leeroplossing en versterk het leren in jouw organisatie
 • Onder begeleiding van experts op het gebied van leren en ontwikkelen en auteurs van actuele L&D boeken

Word dé specialist leren en ontwikkelen in jouw organisatie

 • 9 februari - 15 juni 2022
 • La Vie Utrecht
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Ben ik een 21e-eeuwse L&D-professional?

Organisaties krijgen te maken met veranderingen in klantgedag, werkmethoden, processen en technologie. De arbeidsmarkt wordt diverser en schaarse talenten zijn moeilijk te werven en te binden. Potentiële medewerkers beoordelen organisaties op duurzaamheid en inclusiviteit. Organisaties kunnen reageren op deze uitdagingen door een passend opleidingsbeleid, een aanbod van 21e-eeuwse leerinterventies en een aantrekkelijke digitale leerinfrastructuur. Via mobile learning pakken medewerkers regie op hun ontwikkeling en inzetbaarheid en leren zij tijd- en plaatsonafhankelijk. Het investeren in (duurzame) inzetbaarheid van werkenden heeft een enorme impact op de bedrijfsresultaten.

Neem jij jouw rol als L&D-professional om jouw organisatie bewust ontwikkelingsgericht te maken? Met het leertraject Opleidingskunde ben jij dé specialist leren en ontwikkelen in jouw organisatie!

Herken jij:

 • De behoefte bij jouw management aan opleidingsbeleid dat aantoonbaar bijdraagt aan het halen van organisatie- en HR-doelen?
 • De wensen van medewerkers om 24/7 en plaatsonafhankelijk te leren en zo regie te nemen op hun eigen ontwikkeling en inzetbaarheid?
 • De noodzaak om effectieve en digitale leerinterventies te ontwerpen of deze in te kopen?
 • De noodzaak om een (digitale) opleidingsafdeling in te richten, met een hoge klanttevredenheid en digitale selfserviceprocessen?
 • De urgentie om “real time” data op te leveren over opleiden en leren en om aan te tonen dat medewerkers bevoegd en bekwaam zijn?

Dan is dit leertraject echt iets voor jou!


Benieuwd waar jouw zwakke, sterke en ontwikkel punten liggen? Neem dan contact op met Sandra Donkersen vraag de L&D Zelfscan aan!


Na het Leertraject  Opleidingskunde heb je:

 1. Een persoonlijk ontwikkelplan op basis van de zelfscan “Ben ik een 21-eeuwse L&D-professional?”
 2. Een leerbeleid of opleidingsplan dat aansluit bij de strategie, context en uitdagingen van jouw organisatie
 3. Een (digitale) leeroplossing ontworpen en/of een checklist voor de inkoop van effectieve leerproducten
 4. Een evaluatie- en transfermodel voor jouw leerinterventie 5 Een optimalisatie- of digitaliseringsaanpak voor jouw opleidingsafdeling

Bij deelname ontvang je de boeken:

Programma van het Leertraject Opleidingskunde

 

Deel 1: De context van leren en ontwikkelen

De wereld om ons heen verandert enorm snel. Nieuwe technologieën zorgen ervoor dat mensen veel nieuwe kennis moeten verwerven en andere vaardigheden moeten ontwikkelen. Het afgelopen jaar heeft dat meer dan eens duidelijk gemaakt. Werknemers zullen zich een leven lang moeten blijven ontwikkelen. Dat vraagt om leerinterventies, bij- en omscholing, maar vooral om een lerende organisatie met een ontwikkelingsgerichte mindset bij werknemers. Hoe zorgt jouw organisatie dat werknemers duurzaam inzetbaar blijven in het digitale tijdperk?

 • MODULE 1: Jouw ontwikkelcontext: kennismaking & introductie
 • MODULE 2: Van organisatiestrategie naar een leerbeleid & opleidingsplan
 • MODULE 3: Het versterken van de leercultuur: regie op eigen ontwikkeling
 • MODULE 4: Opleidingsbeleid implementeren & monitoren

Opdrachten: Strategische analyse & organisatiecontext in kaart, vertaald naar een opleidingsplan of L&D-beleid en implementatieaanpak


Deel 2: Het vormgeven & inkopen van leerinterventies

De kerntaak van een opleidingskundige of L&D-specialist is het vertalen van een organisatieprobleem naar een leerprobleem, om vervolgens met passende leerinterventies te komen. Hierbij komen verschillende stappen kijken: het analyseren van de leerbehoefte en opleidingsnoodzaak, het ontwerpen en ontwikkelen of inkopen van een leeroplossing en vervolgens de implementatie en evaluatie van de interventie. Hiervoor is basiskennis van didactiek en leertheorieën nodig. De veelheid aan modellen en de systematische insteek ervan roept ook vragen op over de praktische bruikbaarheid. Het stap voor stap vormgeven van leerinterventies kan een langere tijd in beslag nemen, waardoor dit niet altijd past in de snel veranderende context. Ook werk je hierbij vaak intensief samen met leveranciers of ontwikkelaars, waarbij steeds meer technologie komt kijken. We zien de laatste jaren een opkomst van een pragmatische ontwerpbenadering waarbij snel ontwikkelen door middel van prototypes een grotere rol krijgt. Daarnaast speelt de opkomst van digitaal leren en leertechnologieën een rol bij het vormgeven van leerinterventies. Hoe geef je vorm aan hedendaagse leeroplossingen?

 • MODULE 5: Analyse van leerbehoeften & identificeren van opleidingsnoodzaak
 • MODULE 6: De belangrijkste principes van leren door medewerkers
 • MODULE 7: Ontwerpen of inkopen van een leerinterventie
 • MODULE 8: De kansen van digitaal en mobiel leren & leertechnologie
 • MODULE 9: Didactiek: krachtig leren met werkvormen
 • MODULE 10: Evaluatie & transfer

Opdrachten: Een ontworpen of ingekochte leerinterventie voor jouw organisatie, inclusief evaluatie- en transferplan


Deel 3: Management van de opleidingsfunctie

Medewerkers nemen steeds meer regie op hun eigen ontwikkeling en loopbaan en willen 24/7, tijd – en plaatsonafhankelijk leren. Door de technologie van mobile learning, apps, workpads en virtual reality, verschuift het leren steeds meer naar de werkplek. Medewerkers en managers hebben daardoor behoefte aan gepersonaliseerde leerportals die pro-actief inspelen op bestaande én toekomstige leerbehoeften van de gebruiker. De Netflix Experience staat daarbij centraal! Leren is niet vrijblijvend en organisaties moeten steeds via dashboards en rapportages real time aantonen dat medewerkers bevoegd en bekwaam zijn, of aan subsidieverstrekkers via rapportages verantwoording afleggen. De inzet van L&D big data en Learning Analytics is daarbij onmisbaar. Door deze ontwikkelingen moeten opleidingsafdelingen hun toegevoegde waarde opnieuw bewijzen, hun producten en diensten aanpassen en hun dienstverleningsmodel en processen vergaand digitaliseren. In dit onderdeel is aandacht voor veranderende klantwensen, systemen en data die daarvoor nodig zijn en inrichting en positionering van de afdeling in de organisatie. Je analyseert de afdeling en leert waar je deze kan optimaliseren en via digitale technologie kan omvormen tot een future proof L&D-functie.”

 • MODULE 11: Positie van de L&D afdeling
 • MODULE 12: Rapporteren over leren & learning analytics

Opdrachten: Een analyse van de bestaande opledingsafdeling (o.a. klanten, producten, processen, systemen, data) en een optimalisatie- of ditigaliseringsplan

Wat ga je leren? Bekijk de video's van de docenten:

Docenten:

Jouw docenten zijn absolute experts op het gebied van opleidingskunde.

img-Eric Mooijman

Eric Mooijman
Organisatieadviseur

Eric is organisatieadviseur en ondersteunt organisaties bij het optimaliseren en digitaliseren van hun HR- en opleidinsgsafdelingen en academies. Hij werkt o.a. in de telecom en energie- en productiebranche, maar vanwege Covid de laatste jaren veel voor ziekenhuizen, universitaire medische centra en zorginstellingen. Hij is co-auteur van de boeken Strategische opleiden in Organisaties (2010) en het Handboek leren en ontwikkelen in Organisaties (2018).

img-Laura van den Ouden

Laura van den Ouden
L&D-professional

Laura is een ervaren L&D-professional en expert op het gebied van impactvol leren, borging en transfer. Ze werd uitgeroepen tot NOBTRA Trainer van het Jaar 2019-2020. Ze schreef mee aan het Handboek leren en ontwikkelen in Organisaties (2018) en specialiseerde zich afgelopen jaar in online trainen. Hierover schreef ze het E-Book 100 online werkvormen: voor succesvol begeleiden van online sessies. Laura is op wereldreis met haar zeilboot en verzorgt haar modules online.

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor:

Iedereen die zich binnen een organisatie bezighoudt met opleidingen en het leren en ontwikkelen van werknemers, en iedereen die zich daarin verder wil professionaliseren. Je kunt hierbij denken aan:

 • HR-adviseurs of -medewerkers
 • Beleidsadviseurs of -medewerkers
 • Opleidingsadviseurs of -ontwikkelaars
 • Scholingscoördinatoren
 • (Zelfstandig) opleidingskundigen/onderwijskundigen
 • Trainers die zich willen verdiepen en organisatieleren
 • Kwaliteitsfunctionarissen

Algemene Informatie

Deze Leertraject zal plaatsvinden bij La Vie Utrecht te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

La Vie Utrecht
St Jacobsstraat 61
3511 BP
Utrecht
tel: +31 (0)30 234 00 88

Dag Datum Tijd Locatie
Module 1 (online) 9 februari 2022 09:00 - 12:00 online (of n.t.b.)
Module 2 + 3 (fysiek) 16 februari 2022 09:00 - 17:00 La Vie Utrecht
Module 4 (online) 9 maart 2022 09:00 - 12:00 online (of n.t.b.)
Module 5+6 (fysiek) 23 maart 2022 09:00 - 17:00 La Vie Utrecht
Module 7+8 (fysiek) 6 april 2022 09:00 - 17:00 La Vie Utrecht
Module 9 (online) 16 mei 2022 09:00 - 12:00 online (of n.t.b.)
Module 10 (online) 17 mei 2022 13:00 - 16:00 online (of n.t.b.)
Intervisie (online) 1 juni 2022 09:00 - 11:00 online (of n.t.b.)
Module 11 + 12 (fysiek) 15 juni 2022 09:00 - 17:00 La Vie Utrecht

Jouw investering

De investering voor deze Leertraject bedraagt € 3999,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

Studiewijze

Handboek
Het actuele L&D-handboek Leren & Ontwikkelen in Organisaties vormt de rode draad door de opleiding. De hoofdstukken dienen als voorbereiding en naslagwerk. De drie delen verbinden jouw verschillende verantwoordelijkheden als L&D-professional.

Action Learning
Tijdens de contactmomenten vertalen we modellen en theorieën uit het boek naar de praktijk. Je gaat aan de slag met eigen casussen over de volgende onderwerpen:

 1. Vertalen van de organisatiestrategie naar 21e-eeuws opleidingsbeleid en leercultuur
 2. Ontwikkelen of inkopen van (digitale) leerinterventies en inrichting van werkplekleren
 3. Effectmeting van leerinterventies en vergroten van leereffecten op de werkvloer
 4. Ontwerpen en inrichten van een klantgerichte, onderscheidende opleidingsafdeling
 5. Selecteren en toepassen van leersystemen
 6. Inzet van Learning Analytics, ontwikkelen van dashboards, trendanalyses en rapportages aan controlerende instanties en subsidieverstrekkers

Intensief leertraject
Elke module heeft een verwerkingsopdracht. Aan het begin van het traject volgen de contactmomenten elkaar snel op, het is belangrijk dat je jouw organisatievraagstuk helder krijgt en dat de docenten je hier intensief bij kunnen begeleiden. Reken op ongeveer 4-6 uur verwerking per module.

Certificaat van deelname
Hiermee maak je jouw ervaring en kennis zichtbaar: erg interessant voor je organisatie en CV.

hybride Learning

Hybride opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden. De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

Lees meer over de hybride opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Opleiding op maat

Zou jij samen met jouw collega's één van onze opleidingen willen volgen, maar dan gericht op de eigen organisatie, situatie en wensen? Dan is Incompany zeker interessant! Samen stellen we een programma op en bepalen we datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Waarom Incompany

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie en leerbehoeften
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze Incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje Verhoeven

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: guusje.verhoeven@sbo.nl
Tel: 040 – 2 974 980

Download brochure

Onze privacy-policy

Wil jij jezelf bekwamen als Learning & Development adviseur? Overweeg je een opleiding tot Opleidingskundige, waarbij je heel praktijkgericht leert hoe het vak van leren en ontwikkelen van de start van een leertraject tot en met evalueren en borging wordt uitgevoerd? Meld je dan aan voor de gratis voorlichting, op woensdagavond 15 december van 19:30-21:00, voor een kijkje in de keuken van dit leertraject dat in februari 2022 gaat starten. 

Docent Eric Mooijman vertelt wat je mag verwachten van dit leertraject met de 12 modules. Er is genoeg ruimte voor al jouw vragen. Docent Laura van den Ouden neemt je mee in een Opleidingskundige oefening die in dit leertraject wordt gehouden, zodat je meteen ervaart hoe we werken!

Voor wie is deze voorlichting?

Iedereen die werkzaam is in het vakgebied van leren en ontwikkelen (P&O, HRD, L&D) en zich bezighoudt met bedrijfsopleidingen of de ambitie heeft zich daarin te ontwikkelen. Wij denken aan Academie medewerkers, opleidingsadviseurs, opleidingskundigen, onderwijskundigen, trainers en HR-adviseurs.

Learning & Development heeft meer dan ooit een waardevolle rol, wij willen jou de meest waardevolle L&D Adviseur maken!

Meld je aan voor de gratis voorlichting

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Hoi, Ik ben Sandra en ben een specialist op dit vakgebied. Je kunt mij bereiken via onderstaande gegevens of via de chat.

040 2972 770 sandra.donkers@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Learning

Onze privacy-policy