Leertraject Opleidingskunde

Word dé specialist leren en ontwikkelen in jouw organisatie

 • Vertaal je strategisch beleid naar een concreet en innovatief opleidings- & trainingsaanbod!
 • Inclusief o.a. het actuele L&D-handboek Leren & Ontwikkelen in Organisaties
 • Ontwerp een (digitale) leeroplossing en versterk het leren in jouw organisatie
 • Onder begeleiding van experts op het gebied van leren en ontwikkelen en auteurs van actuele L&D boeken

Wacht niet te lang! Reserveer jouw plaats bij opleidingsadviseur Sandra Donkers 
via 040 - 2 972 770.

Ben ik een 21e-eeuwse L&D-professional?

Organisaties krijgen te maken met veranderingen in klantgedag, werkmethoden, processen en technologie. De arbeidsmarkt wordt diverser en schaarse talenten zijn moeilijk te werven en te binden. Potentiële medewerkers beoordelen organisaties op duurzaamheid en inclusiviteit. Organisaties kunnen reageren op deze uitdagingen door een passend opleidingsbeleid, een aanbod van 21e-eeuwse leerinterventies en een aantrekkelijke digitale leerinfrastructuur. Via mobile learning pakken medewerkers regie op hun ontwikkeling en inzetbaarheid en leren zij tijd- en plaatsonafhankelijk. Het investeren in (duurzame) inzetbaarheid van werkenden heeft een enorme impact op de bedrijfsresultaten.

Neem jij jouw rol als L&D-professional om jouw organisatie bewust ontwikkelingsgericht te maken? Met het leertraject Opleidingskunde ben jij dé specialist leren en ontwikkelen in jouw organisatie!

Bekijk het programma


Benieuwd waar jouw zwakke, sterke en ontwikkel punten liggen? Neem dan contact op met Sandra Donkers en vraag de L&D Zelfscan aan!


Herken jij:

 • De behoefte bij jouw management aan opleidingsbeleid dat aantoonbaar bijdraagt aan het halen van organisatie- en HR-doelen?
 • De wensen van medewerkers om 24/7 en plaatsonafhankelijk te leren en zo regie te nemen op hun eigen ontwikkeling en inzetbaarheid?
 • De noodzaak om effectieve en digitale leerinterventies te ontwerpen of deze in te kopen?
 • De noodzaak om een (digitale) opleidingsafdeling in te richten, met een hoge klanttevredenheid en digitale selfserviceprocessen?
 • De urgentie om “real time” data op te leveren over opleiden en leren en om aan te tonen dat medewerkers bevoegd en bekwaam zijn?

Dan is dit leertraject echt iets voor jou!

Download de brochure (pdf) voor het volledige programma overzicht

 

Na het Leertraject  Opleidingskunde heb je:

 1. Een persoonlijk ontwikkelplan op basis van de zelfscan “Ben ik een 21-eeuwse L&D-professional?”
 2. Een leerbeleid of opleidingsplan dat aansluit bij de strategie, context en uitdagingen van jouw organisatie
 3. Een (digitale) leeroplossing ontworpen en/of een checklist voor de inkoop van effectieve leerproducten
 4. Een evaluatie- en transfermodel voor jouw leerinterventie 5 Een optimalisatie- of digitaliseringsaanpak voor jouw opleidingsafdeling

 

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor:

Iedereen die zich binnen een organisatie bezighoudt met opleidingen en het leren en ontwikkelen van werknemers, en iedereen die zich daarin verder wil professionaliseren. Je kunt hierbij denken aan:

 • HR-adviseurs of -medewerkers
 • Beleidsadviseurs of -medewerkers
 • Opleidingsadviseurs of -ontwikkelaars
 • Scholingscoördinatoren
 • (Zelfstandig) opleidingskundigen/onderwijskundigen
 • Trainers die zich willen verdiepen en organisatieleren
 • Kwaliteitsfunctionarissen

 

Bij deelname ontvang je de boeken:

 

Programma van het Leertraject Opleidingskunde

 

Deel 1: De context van leren en ontwikkelen

De wereld om ons heen verandert enorm snel. Nieuwe technologieën zorgen ervoor dat mensen veel nieuwe kennis moeten verwerven en andere vaardigheden moeten ontwikkelen. Het afgelopen jaar heeft dat meer dan eens duidelijk gemaakt. Werknemers zullen zich een leven lang moeten blijven ontwikkelen. Dat vraagt om leerinterventies, bij- en omscholing, maar vooral om een lerende organisatie met een ontwikkelingsgerichte mindset bij werknemers. Hoe zorgt jouw organisatie dat werknemers duurzaam inzetbaar blijven in het digitale tijdperk?

 • MODULE 1: Jouw ontwikkelcontext: kennismaking & introductie
 • MODULE 2: Van organisatiestrategie naar een leerbeleid & opleidingsplan
 • MODULE 3: Het versterken van de leercultuur: regie op eigen ontwikkeling
 • MODULE 4: Opleidingsbeleid implementeren & monitoren

Opdrachten: Strategische analyse & organisatiecontext in kaart, vertaald naar een opleidingsplan of L&D-beleid en implementatieaanpak


Deel 2: Het vormgeven & inkopen van leerinterventies

De kerntaak van een opleidingskundige of L&D-specialist is het vertalen van een organisatieprobleem naar een leerprobleem, om vervolgens met passende leerinterventies te komen. Hierbij komen verschillende stappen kijken: het analyseren van de leerbehoefte en opleidingsnoodzaak, het ontwerpen en ontwikkelen of inkopen van een leeroplossing en vervolgens de implementatie en evaluatie van de interventie. Hiervoor is basiskennis van didactiek en leertheorieën nodig. De veelheid aan modellen en de systematische insteek ervan roept ook vragen op over de praktische bruikbaarheid. Het stap voor stap vormgeven van leerinterventies kan een langere tijd in beslag nemen, waardoor dit niet altijd past in de snel veranderende context. Ook werk je hierbij vaak intensief samen met leveranciers of ontwikkelaars, waarbij steeds meer technologie komt kijken. We zien de laatste jaren een opkomst van een pragmatische ontwerpbenadering waarbij snel ontwikkelen door middel van prototypes een grotere rol krijgt. Daarnaast speelt de opkomst van digitaal leren en leertechnologieën een rol bij het vormgeven van leerinterventies. Hoe geef je vorm aan hedendaagse leeroplossingen?

 • MODULE 5: Analyse van leerbehoeften & identificeren van opleidingsnoodzaak
 • MODULE 6: De belangrijkste principes van leren door medewerkers
 • MODULE 7: Ontwerpen of inkopen van een leerinterventie
 • MODULE 8: De kansen van digitaal en mobiel leren & leertechnologie
 • MODULE 9: Didactiek: krachtig leren met werkvormen
 • MODULE 10: Evaluatie & transfer

Opdrachten: Een ontworpen of ingekochte leerinterventie voor jouw organisatie, inclusief evaluatie- en transferplan


 Wil je meer informatie en het volledige programma inzien? Download de brochure (pdf)


Deel 3: Management van de opleidingsfunctie

Medewerkers nemen steeds meer regie op hun eigen ontwikkeling en loopbaan en willen 24/7, tijd – en plaatsonafhankelijk leren. Door de technologie van mobile learning, apps, workpads en virtual reality, verschuift het leren steeds meer naar de werkplek. Medewerkers en managers hebben daardoor behoefte aan gepersonaliseerde leerportals die pro-actief inspelen op bestaande én toekomstige leerbehoeften van de gebruiker. De Netflix Experience staat daarbij centraal! Leren is niet vrijblijvend en organisaties moeten steeds via dashboards en rapportages real time aantonen dat medewerkers bevoegd en bekwaam zijn, of aan subsidieverstrekkers via rapportages verantwoording afleggen. De inzet van L&D big data en Learning Analytics is daarbij onmisbaar. Door deze ontwikkelingen moeten opleidingsafdelingen hun toegevoegde waarde opnieuw bewijzen, hun producten en diensten aanpassen en hun dienstverleningsmodel en processen vergaand digitaliseren. In dit onderdeel is aandacht voor veranderende klantwensen, systemen en data die daarvoor nodig zijn en inrichting en positionering van de afdeling in de organisatie. Je analyseert de afdeling en leert waar je deze kan optimaliseren en via digitale technologie kan omvormen tot een future proof L&D-functie.”

 • MODULE 11: Positie van de L&D afdeling
 • MODULE 12: Rapporteren over leren & learning analytics

Opdrachten: Een analyse van de bestaande opledingsafdeling (o.a. klanten, producten, processen, systemen, data) en een optimalisatie- of ditigaliseringsplan

Docenten:

Jouw docenten zijn absolute experts op het gebied van opleidingskunde.

Eric Mooijman
is organisatieadviseur en ondersteunt organisaties bij het optimaliseren en digitaliseren van hun HR- en opleidinsgsafdelingen en academies. Hij werkt o.a. in de telecom en energie- en productiebranche, maar vanwege Covid de laatste jaren veel voor ziekenhuizen, universitaire medische centra en zorginstellingen. Hij is co-auteur van de boeken Strategische opleiden in Organisaties (2010) en het Handboek leren en ontwikkelen in Organisaties (2018).

 

Laura van den Ouden
is een ervaren L&D-professional en expert op het gebied van impactvol leren, borging en transfer. Ze werd uitgeroepen tot NOBTRA Trainer van het Jaar 2019-2020. Ze schreef mee aan het Handboek leren en ontwikkelen in Organisaties (2018) en specialiseerde zich afgelopen jaar in online trainen. Hierover schreef ze het E-Book 100 online werkvormen: voor succesvol begeleiden van online sessies. Laura is op wereldreis met haar zeilboot en verzorgt haar modules online.

Data en locatie

 • 17 september, 4 oktober, 13 oktober & 17 december 2021 // 09.30 - 17:00// La Vie Utrecht

La Vie Utrecht
St Jacobsstraat 61
3511 BP Utrecht
Routebeschrijving

 

Online modules:

 • 10 en 29 september, 15 november 2021 // 09.00 - 12.00 //
 • 16 november 2021 //13.00 - 16.00//

Intervisie

 • 3 december 2021 //09.00 - 11.00//

 

Jouw investering

De investering voor één van deze opleidingen bedraagt € 3.999,- (excl. btw) per persoon.  Dit bedrag is inclusief de boeken: Handboek Leren & Ontwikkelen in Organisaties en 100 online werkvormenboek, koffie, thee, lunches en toegang tot een digitale leeromgeving.

 

Studiewijze

Handboek
Het actuele L&D-handboek Leren & Ontwikkelen in Organisaties vormt de rode draad door de opleiding. De hoofdstukken dienen als voorbereiding en naslagwerk. De drie delen verbinden jouw verschillende verantwoordelijkheden als L&D-professional.

Action Learning
Tijdens de contactmomenten vertalen we modellen en theorieën uit het boek naar de praktijk. Je gaat aan de slag met eigen casussen over de volgende onderwerpen:

 1. Vertalen van de organisatiestrategie naar 21e-eeuws opleidingsbeleid en leercultuur
 2. Ontwikkelen of inkopen van (digitale) leerinterventies en inrichting van werkplekleren
 3. Effectmeting van leerinterventies en vergroten van leereffecten op de werkvloer
 4. Ontwerpen en inrichten van een klantgerichte, onderscheidende opleidingsafdeling
 5. Selecteren en toepassen van leersystemen
 6. Inzet van Learning Analytics, ontwikkelen van dashboards, trendanalyses en rapportages aan controlerende instanties en subsidieverstrekkers

Intensief leertraject
Elke module heeft een verwerkingsopdracht. Aan het begin van het traject volgen de contactmomenten elkaar snel op, het is belangrijk dat je jouw organisatievraagstuk helder krijgt en dat de docenten je hier intensief bij kunnen begeleiden. Reken op ongeveer 4-6 uur verwerking per module.

Certificaat van deelname
Hiermee maak je jouw ervaring en kennis zichtbaar: erg interessant voor je organisatie en CV.

 

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor:

Iedereen die zich binnen een organisatie bezighoudt met opleidingen en het leren en ontwikkelen van werknemers, en iedereen die zich daarin verder wil professionaliseren. Je kunt hierbij denken aan:

 • HR-adviseurs of -medewerkers
 • Beleidsadviseurs of -medewerkers
 • Opleidingsadviseurs of -ontwikkelaars
 • Scholingscoördinatoren
 • (Zelfstandig) opleidingskundigen/onderwijskundigen
 • Trainers die zich willen verdiepen en organisatieleren
 • Kwaliteitsfunctionarissen

 

Vragen?

Voor vragen kun je direct contact opnemen met de opleidingsadviseur:
Sandra Donkers
Tel: 040 - 2 972 770

Voor vragen over incompany kun je direct contact opnemen met:
Guusje Verhoeven
Tel: 040 - 2 974 980

smaple image

Blended opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden.

De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

 

Lees meer over de blended opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Leertraject Opleidingskunde online leeromgeving

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven.


Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Leertraject Opleidingskunde inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Leertraject Opleidingskunde start op Start 10 september 2021 in La Vie Utrecht!

Leertraject Opleidingskunde

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: Opleiding
Prijs: €3999,- excl. btw
Datum: Start 10 september 2021
Locatie: La Vie Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Sandra Donkers

Opleidingsadviseur
Sandra Donkers

  

040 - 2 972 770

Meer informatie over incompany:

040 - 297 49 77

Incompany

Lees meer over incompany

Relevant aanbod

20 Jan

Verkorte opleiding Educational Leadership

De verkorte opleiding Educational Leadership is speciaal ontwikkeld voor leidinggevenden in het primair of voortgezet onderwijs die hun nascholing willen richten op een verdiepende professionalisering waarin resultaatgericht werken aan de ontwikkeling van jezelf en van jouw school centraal staan. Lees meer
Type: Opleiding | | Lokatie:La Vie Utrecht

Alle events