Opleiding Datamanagement Publieke Sector

Maak data binnen jouw organisatie optimaal beschikbaar

Helaas heeft deze productie al plaatsgevonden. Een volgende datum is nog niet bekend. Wanneer je interesse hebt neem dan contact via de chat of via email met de adviseur.

Toegankelijke data voor betere dienstverlening en besluitvorming!

De coronacrisis benadrukt hoe belangrijk het is dat organisaties kunnen werken met actuele en accurate informatie en hun data op orde hebben. Hoe kun je anders zonder fysiek contact met collega’s en burgers snel schakelen en informatie delen? En er zeker van zijn dat je in de uitvoering de juiste beslissingen neemt? Tevens is Data hét fundament voor veel innovaties in de publieke sector. Maar hoe maak je data inzichtelijk en beschikbaar voor alle relevante partijen? En wat zijn de wettelijke kaders aangaande privacy en de randvoorwaarden waarmee je rekening moet houden?

Leer tijdens deze 5-daagse opleiding Datamanagement de hands-on hoe je de kansen van data benut en krijg de bouwstenen voor datagedreven werken geleverd. Leer hoe je Datamanagement organiseert waardoor jouw organisatie slimmer gebruik kan maken van beschikbare overheidsinformatie en meer denk- en rekenkracht mobiliseert. 
Kortom, je creëert straks echt waarde met data binnen jouw organisatie/afdeling.

Download de brochure voor een compleet overzicht van het programma

 

Herken je deze vragen?

 • Wat moet ik doen om te beginnen met data governance?
 • Hoe bepaal ik indicatoren bij datagedreven werken binnen een gemeentelijk uitvoeringsgebied.
 • Hoe bepaal ik welke databronnen relevant zijn en of de data voldoende geschikt is voor het doel?
 • De organisatie vraagt steeds om data aan mij. Hoe kan ik deze data ontsluiten?
 • Hoe draagt het inrichten van datagovernance bij aan het verbeteren van samenwerken (intern en met partners)
 • Wat is nodig voordat we aan de slag gaan met data analytics? (e.g. technisch, juridisch organisatorisch)
 • De toegang tot onze data is niet georganiseerd. Daarvoor is de ICT afdeling verantwoordelijk, maar zij zeggen van niet. Wat moet ik doen?

Dan is deze opleiding een must voor jou!
 

Het resultaat na de opleiding Datamanagement:

 • Je weet hoe je de kansen van data benut en echt waarde creëert
 • Je kunt data op een goede en veilige manier beschikbaar en inzichtelijk maken
 • Je weet wat de bouwstenen voor Datagedreven Werken zijn
 • Je hebt inzicht in hoe je de data-organisatie bestuurt
 • Je hebt een concreet Plan van Aanpak voor het inrichten van datamanagement binnen jouw organisatie/afdeling ontwikkeld
Bekijk het programma

Programma van de opleiding Datamanagement

Alle dagen starten om 09.30 uur en eindigen om 16.30 uur.

Module 1

Werken met data toepassingen

Je gaat in op de trends & actuele toepassingen op het gebied van data en de gebruikte begrippen. Ook verdiep je je in informatievragen waarbij het onderscheid helder wordt tussen procesgedreven- en datagedreven vraagarticulatie. We behandelen architecturen voor opslag en functionaliteiten voor informatiegebruik. We diepen verder uit wat Business Intelligence ,-Analytics en Data Science is en staan stil bij de bijbehorende methodieken en grondstof zoals gestructureerde en ongestructureerde data voor het ontwikkelen van inzicht.

Tijdens de eerste dag formuleer je tevens de doelstelling en indeling van je eigen case met hulp van de docent. Hiermee ga je tijdens het vervolg van de opleiding aan de slag.
 

Na deze dag :

 1. Begrijp je de basisvoorwaarden voor:
  • Datagedreven werken
  • Business Analytics/ Bedrijfsanalyse & Data Science
  • Business Intelligence / Bedrijfsinformatie
  • Document management (gestructureerd en ongestructureerde informatie)
 2. Weet je hoe jij om kan gaan met de veranderingen in jouw organisatie en hoe data jou daarbij kan helpen op strategisch, tactisch en operationeel niveau.
 3. Kan je vraagarticulatie inzetten bij het gebruiken en verkrijgen van data
 4. Ken je de basis architectuur van een Data warehouse en Data lake
 5. Heb je de doelstelling en bijbehorende indeling/vraagstukken van je eigen praktijkcase geformuleerd waarmee je tijdens de opleiding aan de slag gaat.

Module 2 

Datamanagement en de impact op informatiemanagement

Hoe kan jij jouw datamanagement processen ondersteunen? Welke technieken zet je daar voor in. Je krijgt een holistische kijk op datamanagement en leert de taal van datamanagement. Je leert de verschillende modellen voor datamanagement kennen.

De centrale rol van data governance wordt besproken en je leert hoe je datamanagement kunt beheren en wat daarbij komt kijken. Je krijgt een nieuwe kijk op het vakgebied van informatiemanagement en leert hoe je een Datamanagement advies opstelt. Samen definiëren wij een data architectuur voor jouw organisatie om de juiste data op het juiste tijdstip bij de gebruikers te krijgen.
 

Na deze dag:

 1. Ken je de verschillende modellen om data management in je organisatie te organiseren
 2. Heb je een nieuwe kijk op het vakgebied van informatiemanagement en weet je hoe je een Datamanagement advies opstelt.
 3. Definieer je een data architectuur voor jouw organisatie om de juiste data op het juiste tijdstip bij de gebruikers te krijgen
 4. Ken je de concepten achter de opslag en operationele verwerking van data: Data architectuur, Data modeling, Interoperability, Data Security & Privacy
 5. Kun je data gebruiken in de gebruikersgebieden en architectuur concepten en deze toepassen op het vlak van Data Warehousing & BI, Data Science – Big data, Document & Content Management

Tip: Download de brochure voor een compleet overzicht!

Module 3

Voorwaarden en uitdagingen bij data toepassingen

We gaan in op de randvoorwaarden om data op een goede en veilige manier te delen en te benutten. Je leert van best practices en praktijkvoorbeelden wat kan, mag en werkt. Je kunt juridische en beleidskaders toepassen en de discussie te voeren over privacy, ethiek en beveiliging. Na deze dag ben je in staat om zelf aan de slag te gaan binnen je organisatie met data en waar te beginnen vanuit een integrale aanpak. Je vormt een concrete datastrategie voor je eigen praktijk waarbij je de eisen aan randvoorwaarden die gesteld worden aan de organisatie en de mensen in kaart brengt.
 

Na deze dag:

 1. Kun je theorie vertalen naar praktijk door een datastrategie op te stellen voor de eigen organisatie waarbij je de eisen aan randvoorwaarden die gesteld worden aan de organisatie en de mensen in kaart brengt
 2. Ken je de belangrijkste juridische en beleidskaders op het gebied van (open) data, privacy en beveiliging
 3. Ben je in staat om kritisch te reflecteren op de ethische aspecten van data toepassingen
 4. Weet je hoe je datadeling en interoperabiliteit kunt organiseren en standaardiseren binnen organisaties en met (keten)partners.
 5. Leer je de volwassenheidsniveaus van datagedreven werken en ben je in staat je eigen organisatie hierop te plotten

Module 4 

Organisatie en implementatie van Data

In deze module staat de uitvoering centraal. Je leert hoe je komt tot een gedegen organisatie van datamanagement als voorwaarde om “datagedreven’ te gaan sturen. Je bespreekt de rollen, knelpunten en de organisatiestructuur en zet vervolgens een stappenplan op voor de implementatie. Je staat stil bij het belang van succes- en risicofactoren en de verbinding met het centrale- en gebiedsbeleid.
 

Na deze dag:

 1. Beheers je een tweevoudige aanpak voor het ontwikkelen van informatieproducten:
  • Van innovatie tot resultaat
  • Van vraagarticulatie tot resultaat
 2. Kan je de resultaten uit de datalabs & analytics hoek implementeren in je organisatie
 3. Kun je KPI’s en succesfactoren formuleren
 4. Ken je de verschillende verschijningsvormen van de organisatie van intelligence en bijbehorende rollen, taken en verantwoordelijkheden
 5. Kun je risico’s en succesfactoren in kaart brengen voor data gedreven werken en ben je in staat deze te waarderen

Module 5 (online)

Praktijkcase & verdieping

Nu is het moment om het geleerde om te zetten naar de praktijk! Doel van de laatste opdracht is dat je jouw praktijkcase/vraagstuk omzet naar een een diagnose van de huidige situatie, een geconcretiseerde visie ( inclusief roadmap & uitvoeringsstrategie) of referentie architectuur, zoals de docenten vanuit hun eigen adviespraktijk ook zouden doen. Denk hierbij aan:

 • het concretiseren van de wens van innovatie naar een Data Lab
 • het ontwikkelen van een Data strategie
 • het inrichten van CDO-Office
 • het samenbrengen van innovatietrechter met lijnactiviteiten zoals een BICC 

Tijdens deze online module bespreken we de praktijkcase onder begeleiding van en met coaching van de docenten. Ook kun je alle vragen die jij tegenkomt in de praktijk, direct voorleggen aan de docent en medecursisten en wissel je ervaringen uit.


Online Intervisie

In groepjes van 2-3 cursisten werk je na afloop van iedere Module verder aan je praktijkcase. Je bespreekt onderling de resultaten. Deze online sessies worden gehouden in virtual break-out rooms.

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor:

 • beleidsanalisten
 • data-analisten
 • teamleiders
 • middenkader
 • informatiemanagers
 • project- en programmamanagers
 • data-quality experts
 • controllers
 • juridisch adviseurs
 • proces coördinatoren
 • datamanagers

Werkzaam binnen het publieke domein

hybride Learning

Hybride opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden. De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

Lees meer over de hybride opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Opleiding op maat

Zou jij samen met jouw collega's één van onze opleidingen willen volgen, maar dan gericht op de eigen organisatie, situatie en wensen? Dan is Incompany zeker interessant! Samen stellen we een programma op en bepalen we datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Waarom Incompany

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie en leerbehoeften
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze Incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje Verhoeven

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: guusje.verhoeven@sbo.nl
Tel: +31 40 29 74 980

Houd mij op de hoogte

Onze privacy-policy

Inschrijven is (nog) niet mogelijk. Via onderstaand formulier houden we je graag op de hoogte.

 

Onze privacy-policy

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 297 27 40 nicole.vonk@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Data

Onze privacy-policy