Opleiding Datamanagement binnen de Publieke Sector

Maak data binnen jouw organisatie optimaal beschikbaar

 • Leer hoe je kansen van data benut en écht waarde creëert
 • Hoor hoe je data op een goede en veilige manier beschikbaar en inzichtelijk maakt
 • Krijg inzicht in hoe je de data-organisatie bestuurt
 • Na afloop heb je een concreet Plan van Aanpak voor het inrichten van datamanagement

Ook interessant:
Opleiding Datagedreven werken binnen de publieke sector

 

Toegankelijke data voor betere dienstverlening en besluitvorming!

De Corona-crisis maakt duidelijk hoe belangrijk het is dat organisaties kunnen werken met actuele en accurate informatie en hun data op orde hebben. Hoe kun je anders zonder fysiek contact met collega’s en burgers snel schakelen en informatie delen? En er zeker van zijn dat je in de uitvoering de juiste beslissingingen neemt? Tevens is Data het fundament voor veel innovaties in de publieke sector. Maar hoe maak je data inzichtelijk en beschikbaar voor alle relevante partijen? En wat zijn de wettelijke kaders aangaande privacy en de randvoorwaarden waarmee je rekening moet houden?

Leer tijdens deze 5-daagse opleiding Datamanagement de hands-on hoe je de kansen van data benut en krijg de bouwstenen voor datagedreven werken geleverd. Leer hoe je Datamanagement organiseert waardoor jouw organisatie slimmer gebruik kan maken van beschikbare overheidsinformatie en meer denk- en rekenkracht mobiliseert. Kortom je creëert straks echt waarde met data binnen jouw organisatie/afdeling!

Bekijk het programma

 

Het resultaat na de opleiding Datamanagement:

 • Je weet hoe je de kansen van data benut en echt waarde creëert
 • Je kunt data op een goede en veilige manier beschikbaar en inzichtelijk maken
 • Je weet wat de bouwstenen voor Datagedreven Werken zijn
 • Je hebt inzicht in hoe je de data-organisatie bestuurt
 • Je hebt een concreet Plan van Aanpak voor het inrichten van datamanagement binnen jouw organisatie/afdeling ontwikkeld

Tip: download de brochure (pdf) voor een compleet overzicht

 

Herken je deze vragen?

 • Wat moet ik doen om te beginnen met data governance?
 • Hoe bepaal ik indicatoren bij datagedreven werken binnen een gemeentelijk uitvoeringsgebied.
 • Hoe bepaal ik welke databronnen relevant zijn en of de data voldoende geschikt is voor het doel?
 • De organisatie vraagt steeds om data aan mij. Hoe kan ik deze data ontsluiten?
 • Hoe draagt het inrichten van datagovernance bij aan het verbeteren van samenwerken (intern en met partners)
 • Wat is nodig voordat we aan de slag gaan met data analytics? (e.g. technisch, juridisch organisatorisch)
 • De toegang tot onze data is niet georganiseerd. Daarvoor is de ICT afdeling verantwoordelijk, maar zij zeggen van niet. Wat moet ik doen?

Dan is deze opleiding een must voor jou!

 

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor:

 • beleidsanalisten
 • data-analisten
 • teamleiders
 • middenkader
 • informatiemanagers
 • project- en programmamanagers
 • data-quality experts
 • controllers
 • juridisch adviseurs
 • proces coördinatoren

Werkzaam binnen het publieke domein

 

Programma van de opleiding Datamanagement

 

Module 1

Werken met data toepassingen

Je gaat in op de trends & actuele toepassingen op het gebied van data en de gebruikte begrippen. Ook verdiep je je in informatievragen waarbij het onderscheid helder wordt tussen procesgedreven- en datagedreven vraagarticulatie. We behandelen architecturen voor opslag en functionaliteiten voor informatiegebruik. We diepen verder uit wat Business Intelligence ,-Analytics en Data Science is en staan stil bij de bijbehorende methodieken en grondstof zoals gestructureerde en ongestructureerde data voor het ontwikkelen van inzicht.

Tijdens de eerste dag formuleer je tevens de doelstelling en indeling van je eigen case met hulp van de docent. Hiermee ga je tijdens het vervolg van de opleiding aan de slag.

Na deze dag :

 1. Begrijp je de basisvoorwaarden voor:
  • Datagedreven werken
  • Business Analytics/ Bedrijfsanalyse & Data Science
  • Business Intelligence / Bedrijfsinformatie
  • Document management (gestructureerd en ongestructureerde informatie) en kun je de verschillen tussen deze disciplines duiden en aanwijzen in hun eigen gebied
 2. Weet je hoe jij om kan gaan met de veranderingen in jouw organisatie en hoe data jou daarbij kan helpen op strategisch, tactisch en operationeel niveau.
 3. Kan je vraagarticulatie inzetten bij het gebruiken en verkrijgen van data
 4. Ken je de basis architectuur van een Data warehouse en Data lake
 5. Heb je de doelstelling en bijbehorende indeling /vraagstukken van je eigen praktijkcase geformuleerd waarmee je tijdens de opleiding aan de slag gaat.

Het programma uitprinten?

Download de brochure Datamanagement!


Module 2 

Datamanagement en de impact op informatiemanagement

Hoe kan jij jouw datamanagement processen ondersteunen? Welke technieken zet je daar voor in. Je krijgt een holistische kijk op datamanagement en leert de taal van datamanagement. Je leert de verschillende modellen voor datamanagement kennen.

De centrale rol van data governance wordt besproken en je leert hoe je datamanagement kunt beheren en wat daarbij komt kijken. Je krijgt een nieuwe kijk op het vakgebied van informatiemanagement en leert hoe je een Datamanagement advies opstelt. Samen definiëren wij een data architectuur voor jouw organisatie om de juiste data op het juiste tijdstip bij de gebruikers te krijgen

Na deze dag:

 1. Ken je de verschillende modellen om data management in je organisatie te organiseren
 2. Heb je een nieuwe kijk op het vakgebied van informatiemanagement en weet je hoe je een Datamanagement advies opstelt.
 3. Definieer je een data architectuur voor jouw organisatie om de juiste data op het juiste tijdstip bij de gebruikers te krijgen
 4. Ken je de concepten achter de opslag en operationele verwerking van data: Data architectuur, Data modeling, Interoperability, Data Security & Privacy
 5. Kun je data gebruiken in de gebruikersgebieden en architectuur concepten en deze toepassen op het vlak van Data Warehousing & BI, Data Science – Big data, Document & Content Management

 


Module 3

Voorwaarden en uitdagingen bij data toepassingen in de publieke sector

We gaan in op de randvoorwaarden om data op een goede en veilige manier te delen en te benutten. Je leert van best practices en praktijkvoorbeelden wat kan, mag en werkt. Je kunt juridische en beleidskaders toepassen en de discussie te voeren over privacy, ethiek en beveiliging. Na deze dag ben je in staat om zelf aan de slag te gaan binnen je organisatie met data en waar te beginnen vanuit een integrale aanpak. Je vormt een concrete datastrategie voor je eigen praktijk waarbij je de eisen aan randvoorwaarden die gesteld worden aan de organisatie en de mensen in kaart brengt.

Na deze dag:

 1. Kun je theorie vertalen naar praktijk door een datastrategie op te stellen voor de eigen organisatie waarbij je de eisen aan randvoorwaarden die gesteld worden aan de organisatie en de mensen in kaart brengt
 2. Ken je de belangrijkste juridische en beleidskaders op het gebied van (open) data, privacy en beveiliging
 3. Ben je in staat om kritisch te reflecteren op de ethische aspecten van data toepassingen
 4. Weet je hoe je datadeling en interoperabiliteit kunt organiseren en standaardiseren binnen organisaties en met (keten)partners.
 5. Leer je de volwassenheidsniveaus van datagedreven werken en ben je in staat je eigen organisatie hierop te plotten

 


Module 4 (online)

Organisatie en implementatie van Data

In deze module staat de uitvoering centraal. Je leert hoe je komt tot een gedegen organisatie van datamanagement als voorwaarde om “datagedreven’ te gaan sturen. Je bespreekt de rollen, knelpunten en de organisatiestructuur en zet vervolgens een stappenplan op voor de implementatie. Je staat stil bij het belang van succes- en risicofactoren en de verbinding met het centrale- en gebiedsbeleid.

Na deze dag:

 1. Beheers je een tweevoudige aanpak voor het ontwikkelen van informatieproducten:
  • Van innovatie tot resultaat
  • Van vraagarticulatie tot resultaat
 2. Kan je de resultaten uit de datalabs & analytics hoek implementeren in je organisatie
 3. Kun je KPI’s en succesfactoren formuleren
 4. Ken je de verschillende verschijningsvormen van de organisatie van intelligence en bijbehorende rollen, taken en verantwoordelijkheden
 5. Kun je risico’s en succesfactoren in kaart brengen voor data gedreven werken en ben je in staat deze te waarderen

 


Module 5 (online)

Praktijkcase & verdieping

 

Nu is het moment om het geleerde om te zetten naar de praktijk! Doel van de laatste opdracht is dat je jouw praktijkcase/vraagstuk omzet naar een een diagnose van de huidige situatie, een geconcretiseerde visie ( inclusief roadmap & uitvoeringsstrategie) of referentie architectuur, zoals de docenten vanuit hun eigen adviespraktijk ook zouden doen. Denk hierbij aan:

 • het concretiseren van de wens van innovatie naar een Data Lab
 • het ontwikkelen van een Data strategie
 • het inrichten van CDO-Office
 • het samenbrengen van innovatietrechter met lijnactiviteiten zoals een BICC 

Tijdens deze online module bespreken we de praktijkcase onder begeleiding van en met coaching van de docenten. Ook kun je alle vragen die jij tegenkomt in de praktijk, direct voorleggen aan de docent en medecursisten en krijg je direct een podium. Ook is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en leren van anderen.


Online Intervisie

In groepjes van 2-3 cursisten werk je na afloop van iedere Module verder aan je praktijkcase. Je bespreekt onderling de resultaten. Deze online sessies worden gehouden in virtual break-out rooms.

Docenten

De docenten zijn allen werkzaam als consultant/adviseur binnen de publieke sector. Zij geven een kijkje in de keukens van Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND), Nationale Politie, Gemeenten zoals Rotterdam, Den Haag & Veenendaal, Belastingdienst, Openbaar Ministerie, Gemeentelijke voorspelmodellen (zoals WMO), CBS, Raad voor de Rechtspraak.

 

 • Edward Blom, Intelligence Professional bij QualityAhead en Associate bij Verdonck, Klooster & Associates
  Edward creëert toegevoegde waarde door het aanpakken van Intelligence vraagstukken bij organisaties. Daarbij combineert hij mens en informatie met de technische mogelijkheden. Hij heeft ervaring bij oa G4 gemeenten en de veiligheidsinstanties. Edward is interimmanager en business consultant in het vakgebied Datamanagement en Veranderkunde.

 

 • Peter Vieveen, VP Chapter Services International Data Management Association (DAMA) & Lecturer Datamanagement, Privacy, Law, Security, Analytics Skills bij Hogeschool Utrecht
  Peter heeft 30 jaar ervaring met het verbinden van datamanagement met data science. Via complexe multi-linguale en multi-culturele internationale programma’s heeft dat geresulteerd in overzichtelijke, geïntegreerde en beheersbare oplossingen voor zijn opdrachtgevers. Als mathematische besliskundige ondersteund hij organisaties bij het beslissen op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

 

 • Christian Verhagen, Senior Consultant Data & Analytics bij Verdonck, Klooster & Associates
  Christian adviseert al ruim 12 jaar over het succesvol inzetten van data en digitale innovaties in de publieke sector. Hij helpt hij overheden om waarde te halen uit data en technologie, rekening houdend met (wettelijke) kaders, zoals privacy en ethiek en in politiek-bestuurlijke omgevingen.

Algemene informatie over de opleiding Datamanagement

 

Datum en locatie

 • Lesdagen op locatie bij La Vie Utrecht:
  28 oktober, 11 november en 25 november 2020
 • Lesdagen online:
  9 december 2020 en 13 januari 2021
 • Online intervisie:
  4 & 18 november en 2 & 16 december 2020

 

La Vie Utrecht
St Jacobsstraat 61
3511 BP Utrecht
Tel: 030 - 234 00 88
Routebeschrijving

 

Programmatijden op locatie bij La Vie Utrecht:

09.30 - Ontvangst met koffie/thee
10.00 - Start ochtendprogramma
13.15 - Lunchpauze
14.00 - Start middagprogramma
18.00 - Afsluiting van de dag
Zowel het ochtend- als het middagprogramma zal onderbroken worden voor een korte koffiepauze van 15 minuten.

 

Jouw investering

De Investering voor de gehele opleiding bedraagt € 3499,- (ex BTW). Dit bedrag is inclusief 5 modules op locatie of online, 4 intervisies en 2 jaar toegang tot de digitale leeromgeving..

 

smaple image

Blended opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden.

De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

 

Lees meer over de blended opzet

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven of Nancy Kager:


Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Opleiding Datamanagement binnen de Publieke Sector inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Datamanagement binnen de Publieke Sector start op Start 28 oktober 2020 in La Vie Utrecht!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse opleiding
Prijs: €3499,- excl. btw
Datum: Start 28 oktober 2020
Locatie: La Vie Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Sandra Donkers

Opleidingsadviseur
Sandra Donkers

  

040 - 2 972 770