Opleiding Netwerk- en Ketenregie

 • Praktische training op professioneel handelen en persoonlijke ontwikkeling
 • Ontvang bij deelname (gratis) het boek Netwerkregie
 • Diepgang in strategie & werkwijze: direct werken aan jouw actuele praktijk
 • Focus op cases voor overheid, maatschappelijke organisaties en partners
 • Leer hoe je effectief samenwerkt in de overwachte dynamiek van ketens en netwerken
 • Het STAP-budget is voor deze opleiding beschikbaar!
Vraag hier het STAP-budget aan voor deze opleiding

Leer optimaal samenwerken en verbinden

Helaas heeft deze productie al plaatsgevonden. Een volgende datum is nog niet bekend. Wanneer je interesse hebt neem dan contact via de chat of via email met de adviseur.

Tijd voor een nieuwe aanpak!

Het werken in netwerken en ketens is voortaan de standaard om maatschappelijke doelen te behalen. Als aanjager van een keten of netwerk binnen in een overheids- of maatschappelijke organisatie heb je te maken met interne en externe druk. Je dient een complex en bewegend krachtenveld aan te sturen. Er wordt verwacht dat je efficiëntie bereikt in doorlooptijden en kosten en dat je partners aan een zaak bindt.

Na het volgen van de 5-daagse opleiding Netwerk- en Ketenregie weet je hoe je activiteiten van verschillende samenwerkingspartners aanstuurt zonder formele macht: van losse schakels naar een geschakeld netwerk.

Hou de regierol om maatschappelijke doelstellingen te behalen!
 

Tijdens deze opleiding leer je:

 1. Hoe je verantwoordelijkheid kunt dragen voor de resultaten van een samenwerkingsverband zonder formele macht
 2. Hoe je zorgt dat je organisatie zich committeert aan de afspraken die in de samenwerking zijn gemaakt
 3. Hoe je mensen constructief aanspreekt op hun verantwoordelijkheden
 4. Hoe je iedereen in een samenwerkingsstand krijgt in plaats van een arena met belangenvertegenwoordiging en onderhandelingen

Na iedere lesdag ontvang je praktische opdrachten die je direct in de praktijk kunt toepassen. De uitkomsten van deze opdrachten worden tijdens volgende lesdagen behandeld en geanalyseerd.
 

De opleiding Netwerk- en Ketenregie geeft je:

 • Praktische tips om effectief te regisseren zonder formele macht
 • Handvatten om maatschappelijke kwesties effectief aan te pakken
 • Sturing voor de praktijkkoppeling op jouw organisatie
 • Training op professioneel handelen & persoonlijke ontwikkeling
 • Alle ins en outs voor het creëren van energie, beweging en verantwoordelijkheid in een netwerk
   

Waarom deelnemen aan de opleiding Netwerk- en Ketenregie?

 1. Focus op vakspecifieke cases voor overheid, maatschappelijke organisaties en partners
 2. Je hedendaagse maatschappelijke vraagstukken worden toegelicht
 3. Je ontvangt concrete praktische handvatten en to do’s
 4. Diepgang in strategie & werkwijze: direct werken aan jouw actuele praktijk
 5. Praktijkgerichte training op professioneel handelen en persoonlijke ontwikkeling
   

Het onderscheid tussen Netwerk- en Ketenregie en Programma Management

De opleiding Netwerk- en ketenregie geeft je sturingscompetenties die ook voor de programmamanager belangrijk zijn. Deze opleiding richt zich op de sturing van alle samenwerkingsverbanden, zoals projecten, programma’s, processen en structurele samenwerkingsverbanden. De training Programma Management stelt de organisatie en de sturingssystemen centraal, waar in de training Netwerk- en Ketenregie de persoonlijke beïnvloeding van het samenwerkingsverband centraal staat.

 

Programma van de opleiding Netwerk- & Ketenregie

Dag 1

Introductie

Tijdens de eerste module ontvang je een introductie over de essenties van regievoeren. Met deze basis analyseer je je eigen netwerkorganisatie. Deze kennis vormt het uitgangspunt voor de opleiding.

 • Kennismaking
 • Introductie van het cursusprogramma
 • Waarom werken in Netwerken en Ketens?
 • Welke vorm van samenwerken past het beste in welke situatie?
 • Wat is het verschil tussen sturen, regisseren en faciliteren?
 • De transitie van een dominante overheid naar samenwerking
 • Hoe ziet het samenwerkingsverband eruit?
 • Waarom doelen in een netwerk belangrijk zijn
 • Welke vormen van macht kun je (niet) inzetten?
 • Een gezamenlijke opgave formuleren

Opdracht

Tijdens de eerste dag analyseer je je eigen samenwerkingsverband qua karakter en formuleer je de verbetervraagstukken die je in de opleiding uitwerkt


Dag 2 - INTERACTIEVE ONLINE BIJEENKOMST

Samenwerking en leiderschap

Samenwerking vormt de hoofdzaak voor werken in netwerken en ketens. Tijdens deze dag leer je hoe je een samenwerkingsproces creëert en hoe je partners op verschillende niveaus verbindt:

 • Het betrekken van de juiste stakeholders (partners, media en burgers)
 • Het effectief organiseren en onderhouden van een netwerk
 • Belangen en het krachtenveld in kaart brengen
 • Doelstellingen & haalbaarheid (opgave van het samenwerkingsnetwerk)
 • Drie niveaus van afspraken maken met commitment
 • Het netwerk als onderdeel van een systemtisch geheel
 • Het dienende leiderschap van de netwerkregisseur
 • Hoe te komen tot gezonde relaties
 • Het netwerk als een levend systeem (in- en uittreden)
 • Wat kun je leren als je kijkt vanuit het perspectief van andere partijen?
 • Samenwerken of onderhandelen
 • Versterken van samenwerkingsrelaties

Opdracht

Vandaag nodigen we je uit om te reflecteren op je eigen stijl, eigenschappen en kwaliteiten en nieuwe wegen te zoeken voor je praktijk buiten je comfortzone


 Dag 3

Intervisie en beïnvloeding

Het vormen van een samenwerking is een uitdaging. Maar hoe bereik je doelen zonder formele macht? Dag 3 gaat in op de sturingsfilosofie van netwerkregie zonder macht en op basis van gelijkwaardigheid.

 • Uitwisselen van en reflecteren op de praktijk met een gastdocent
 • Beïnvloeden en grenzen aan de invloed herkennen
 • Hoe kun je je invloed vergroten?
 • Het kiezen van effectieve beïnvloedingstijlen
 • Communicatie en beïnvloeding
 • Synergie creëren tussen verbonden partijen
 • Omgaan met weerstand
 • Het leiden van succesvolle bijeenkomsten
 • Reflectie op eigen stijl en regiekwaliteiten
 • Macht & onmacht van de netwerkregisseur
 • Dramadriehoek en versterkingsdynamiek

Opdracht

We kijken deze dag naar de ervaringen van een praktijkspreker met als kernthema hoe je aan de hand van de principes van netwerkend werken een succesvolle samenwerking kunt bereiken.


Dag 4 - INTERACTIEVE ONLINE BIJEENKOMST

Fases van netwerkregie en interventies

Om effectief regie te voeren is het belangrijk om het systeem te kennen, inzicht te hebben in jezelf en moet je in staat zijn om effectieve interventies te kiezen. Daar gaan we vandaag mee aan de slag!

 • Initiatief nemen en grijpen
 • Zes stappen voor het opbouwen van een netwerk
 • Groepsdynamiek
 • Wanneer intervenieren en op welke manier
 • Onderhandelen en samenwerken
 • Patronen van het spaak lopen van samenwerking en wat je daaraan kunt doen
 • Realisatie van commitment
 • Besturingsrollen en stijlen
 • Balanceren op resultaat en draagvlak
 • Regie voeren zonder formele macht
 • Communicatie en organisatie in het netwerk

Opdracht

Ook op deze dag gebruiken we je eigen praktijk als case om het geleerde toe te passen.


Dag 5

Terugkoppeling en borging binnen je eigen organisatie

Om effectief regie te voeren is het belangrijk om waardepatronen te herkennen en daar op aan te sluiten, te weten om te gaan met weerstand. Vandaag kijken we ook naar je praktijkcasus

 • Wat kom je tegen? Verstorende factoren en het omgaan met weerstand
 • Reflectie op de praktijk met een externe spreker
 • Rolopvattingen en waardensystemen expliciteren
 • De rol van waarden bij samenwerking en/of uitdieping van een onderwerp naar keuze
 • Het omgaan met verantwoordelijkheden
 • Gelijkwaardigheid in publiek-private samenwerking
 • Uitdragen van beleid

Opdracht

Tijdens dag 5 kijken we terug op je eigen casus. De kernvraag hierbij is hoe je eigenaarschap binnen je eigen organisatie creëert.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Overheid en maatschappelijke organisaties:
gezondheidszorg, milieu & duurzaamheid, jeugd & onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, leefomgeving, veiligheid & openbare orde, woondiensten, etc.

 • Implementatiemanagers
 • Keten en-netwerkontwikkelaars
 • Beleidsmedewerkers
 • Projectleiders
 • Lijnmanagers
 • Proces- en programma managers
 • Informatiemanagers
 • Verandermanagers
 • Strategisch adviseurs

Deze opleiding leert je om moeiteloos een geschakeld netwerk op te zetten, te onderhouden en aan te sturen zonder formele macht

Algemene Informatie

 

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 29 september 2022 09:00 - 16:30 BCN Utrecht Daltonlaan
Dag 2 10 oktober 2022 09:15 - 16:30 Online
Dag 3 3 november 2022 09:00 - 16:30 BCN Utrecht CS
Dag 4 17 november 2022 09:15 - 16:30 Online
Dag 5 1 december 2022 09:00 - 16:30 BCN Utrecht CS

 

BCN (Daltonlaan) Utrecht
Daltonlaan 100
3584 BJ Utrecht
tel: +31 30 256 7390

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht
tel: 030 - 256 73 91

hybride Learning

Hybride opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden. De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

Lees meer over de hybride opzet

Opleiding op maat

Zou jij samen met jouw collega's één van onze opleidingen willen volgen, maar dan gericht op de eigen organisatie, situatie en wensen? Dan is Incompany zeker interessant! Samen stellen we een programma op en bepalen we datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Waarom Incompany

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie en leerbehoeften
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze Incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje Verhoeven

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: guusje.verhoeven@sbo.nl
Tel: +31 40 29 74 980

Houd mij op de hoogte

Onze privacy-policy

Inschrijven is (nog) niet mogelijk. Via onderstaand formulier houden we je graag op de hoogte.

 

Onze privacy-policy

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 2 972 780 tonnie.van.zanten@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Financieel

Onze privacy-policy