Opleiding Netwerk- en Ketenregie

 • Leer hoe je effectief regisseert zonder formele macht
 • Stuur jouw keten/netwerk in de concrete aanpak van maatschappelijke opgaven
 • Creëer energie, beweging en verantwoording in jouw netwerk
 • Faciliteer vlotte, onderbouwde en gemeenschappelijke besluitvorming
 • Vergroot de efficiëntie en effectiviteit in het aansturen en samenwerken

Til de samenwerking in jouw dynamische omgeving naar een hoger niveau

 • 5-daagse opleiding
 • 20 mei - 17 juni 2025
 • La Vie Utrecht
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Word dé aanjager van jouw succesvolle netwerk

 • Je werkt samen met veel verschillende partners binnen een netwerk of keten
 • Je maakt een duidelijke rolverdeling en afspraken tussen partners over het samenwerkingsproces 
 • Je wil snel en effectief een proces doorlopen 
 • Je faciliteert een soepele samenwerking voor alle partners 
 • Je hebt de sleutelpositie om waarde te creëren binnen een samenwerkingsverband

De samenwerking binnen jouw keten is een kluwen van verbindingen, afhankelijkheden en belangen. Hierbij kan overbodige overlap zijn in processen en signalen. Om te voorkomen dat de processen stroperig worden door de verschillende partners is het van belang om deze netwerk/ketens te regisseren.

 

Bereik samen het gemeenschappelijke doel

Na deze opleiding weet je hoe je jouw samenwerkingsverband aanstuurt zonder formele macht: van losse actoren naar een verbonden netwerk. Je werkt optimaal samen in de netwerken om jullie gemeenschappelijke doel te bereiken.

Download de brochure

 

Tijdens deze opleiding leer je:

 1. Hoe je verantwoordelijkheid kunt dragen voor de resultaten van een samenwerkingsverband zonder formele macht
 2. Hoe je zorgt dat je organisatie zich committeert aan de afspraken die in de samenwerking zijn gemaakt
 3. Hoe je mensen constructief aanspreekt op hun verantwoordelijkheden
 4. Hoe je iedereen in een samenwerkingsstand krijgt in plaats van een arena met belangenvertegenwoordiging en onderhandelingen

 

Van theorie naar praktijk

Neem je eigen praktijkcase mee bij deze opleiding. Tijdens de opleidingsdagen werk je hier meteen aan door de theorie en de opdrachten.

Leestip: Hoe boek je resultaat in netwerken en ketens als ‘je er niet over gaat’?

 

Waarom zou je deelnemen?

 1. Focus op vakspecifieke cases voor overheid, maatschappelijke organisaties en partners
 2. Toelichting van hedendaagse maatschappelijke vraagstukken
 3. Je ontvangt concrete praktische handvatten en to do’s
 4. Diepgang in strategie & werkwijze: je werkt aan je actuele praktijk
 5. Praktijkgerichte training op professioneel handelen en persoonlijke ontwikkeling
 6. Uitwisseling met andere deelnemers uit het werkveld

Programma van de opleiding Netwerk- en Ketenregie

 

Module 1

Belang van samenwerken

Tijdens deze eerste lesdag maak je kennis met jouw hoofddocent en de andere deelnemers. Daarna begint de introductie van netwerk- en ketenregie. Je leert:

Vernieuwing van participatie

 • Waarom is participatie zo belangrijk in netwerk- en ketenregie? 
 • Wat is de invloed van de transitie van een dominante overheid naar samenwerking en participatie?
 • Wat is de invloed van het maatschappelijk belang op doelgericht samenwerken?

Essentie van regievoeren

 • Wat is het verschil tussen sturen, regisseren en faciliteren?
 • Wat is de basis van regievoeren binnen een samenwerking?
 • Hoe benader je de handelswijze met je partners op een nieuwe manier?
Opdracht
Start met de analyse van je eigen samenwerkingsverband en de formulering van verbeterkansen.

 

Module 2

Organiseren en reguleren

Tijdens deze tweede lesdag ga je dieper in op de inrichting van jouw samenwerking en hoe je hier op kunt sturen. Je leert:

Het samenwerkingsverband

 • Hoe gaan je partners om met verantwoordelijkheden?
 • Hoe creëer je motivatie voor de samenwerking en bij de deelnemers?
 • Hoe kan je besluitvorming organiseren en hier actief op sturen?

Borgen van netwerkregie

 • Hoe zet je een netwerk op en hoe loopt de communicatie?
 • Hoe ga je om met verschillende standpunten binnen één samenwerkingsverband?
 • Hoe kun je effectief evalueren en aanspreken binnen de samenwerking?
Opdracht
Beschrijf de verwachtingen van jouw partners van het samenwerkingsverband, de andere partners en hun vertegenwoordigers. Hoe veranker je dit in de samenwerking?

 

Module 3

Het gemeenschappelijke doel

Tijdens deze derde lesdag ga je kijken naar de verhoudingen binnen jouw samenwerking. Hoe versterk je ieders rol en zorg je voor resultaat in jullie gemeenschappelijk gestelde doel? Je leert:

De leiderschapsrol

 • Wanneer is er sprake van samenwerking of onderhandeling?
 • Hoe richt je dienend leiderschap in binnen jouw samenwerking?
 • Hoe balanceer je tussen resultaat en draagvlak?
 • Hoe verbind je partners op verschillende niveaus?

Effectief samenwerken

 • Hoe betrek je de juiste stakeholders?
 • Hoe zorg je voor actieve en effectieve toewijding van je partners
 • Welke manieren zijn er om mijn samenwerkingsrelaties te versterken?
 • Hoe vergroot je de efficiëntie en effectiviteit in het aansturen en samenwerken?
Opdracht
Beschrijf jouw leiderschapsstijl en de andere leiderschapsstijlen in jouw casus. Wat zijn de verbeterpunten in jouw samenwerkingsproces?

 

Tip - Download de brochure voor een compleet overzicht

 

Module 4

Het speelveld

Tijdens deze vierde lesdag bekijk je het speelveld van jouw samenwerking: hoe stuur je hier op zonder formele macht? Daarnaast ga je in op de communicatieprocessen van jouw samenwerking. Je leert:

Synergetisch samenwerken

 • Hoe krijg je inzicht in het speelveld van jouw samenwerkingsverband?
 • Hoe regisseer je de samenwerking zonder formele macht?
 • Hoe zorg je dat er plek is voor verschillende standpunten in één samenwerkingsverband?
 • Hoe creëer je synergie tussen verbonden partijen?

Communicatie regisseren en beïnvloeden

 • Welke communicatie- en organisatiestructuren werken goed voor jouw netwerk?
 • Hoe doorbreek je communicatiepatronen en kun je deze juist versterken?
 • Hoe ga je om met weerstand in de samenwerking?
Opdracht
Beschrijf het speelveld in jouw cases en benoem interventies die passen bij jouw positie als regisseur van het samenwerkingsverband versterken.

 

Module 5

Planmatig participeren

Op deze laatste lesdag gaan we in op participatie. Daarnaast reflecteren we op de lesstof van de afgelopen lesdagen in verhouding tot jouw casus. Je leert:

Participatie

 • Hoe definieer je de belangen van de samenwerking in concrete en haalbare doelstellingen?
 • Hoe kan participatie worden ingezet om de gezamenlijke en individuele doelstellingen te behalen?
 • Hoe maak je een participatieplan dat de effectieve inzet van deelnemer stimuleert?
 • Wat zijn de kansen en beperkingen van participatie?
 • Hoe leid je succesvolle en productieve bijeenkomsten?
 • Hoe wordt participatie gestimuleerd door middel van de Omgevingswet?
 • Wat gaat de Omgevingswet betekenen voor de regie van jouw netwerken en ketens?
Opdracht
Beschrijf een maatschappelijk relevante casus en werk enkele relevante punten uit het participatieplan verder uit.

Docenten:

img-Amos Gomes de Mesquita

Amos Gomes de Mesquita
Project- en verandermanager

Als manager houdt hij zich bezig met thema’s als samenwerking, ethisch leidinggeven en participatie. Hij begeleidt organisaties bij het realiseren van veranderingen. Zijn specifieke aandacht gaat daarbij uit naar het creëren van synergie tussen project-, verander- en communicatiemanagement. Amos was al eerder werkzaam bij de Nationale Politie, het Openbaar Ministerie, universiteiten, banken, gemeentes, waterschappen en de zorg.

Je praktijkdocenten

De lesstof wordt aangevuld door praktijkdocenten uit relevante sectoren als de overheid en zorg. De docenten vertellen vanuit hun praktijk over:

 • Hoe zij vanuit hun standpunt samenwerkingen creëren.
 • Zonder formeel mandaat partijen meenemen in maatschappelijke opgaven.
 • Verantwoordelijkheid nemen in een netwerk.
img-Mariska Rijneveld

Mariska Rijneveld
Coördinator Veiligheidsnetwerk Oost Nederland

img-Ellen Ophoff

Ellen Ophoff
Projectleider Digitalisering Netwerkzorg

Ellen begeleidt implementatieprojecten op het gebied van digitale zorg en netwerksamenwerking. Opgeleid als Klinisch Informaticus werkt ze graag op het snijvlak van zorg en ICT. In de rol van projectmanager of informatieadviseur verbindt ze de partijen en helpt bij het vertalen van de strategie naar techniek en de samenwerking in de dagelijkse praktijk.

img-Marije Bierlaagh

Marije Bierlaagh
Gebiedsmanager Indische Buurt en Oostelijk Havengebied bij Gemeente Amsterdam.

Is deze opleiding voor jou bestemd?

 

Deze opleiding is gericht op overheid en maatschappelijke organisaties: zorg en welzijn, milieu en duurzaamheid, energietransitie, jeugd & onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, leefomgeving, veiligheid & openbare orde, woondiensten, etc.

 • Implementatiemanagers
 • Keten en-netwerkontwikkelaars
 • Beleidsmedewerkers
 • Projectleiders
 • Lijnmanagers
 • Proces- en programma managers
 • Informatiemanagers
 • Verandermanagers
 • Strategisch adviseurs

Deze opleiding leert je om soepel een verbonden netwerk op te zetten, te onderhouden en aan te sturen zonder formele macht. 

Algemene Informatie

Deze 5-daagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij La Vie Utrecht te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

La Vie Utrecht
St Jacobsstraat 61
3511 BP
Utrecht
tel: 030-2340088

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 20 mei 2025 09:30 - 16:30 La Vie Utrecht
Dag 2 27 mei 2025 09:30 - 16:30 La Vie Utrecht
Dag 3 3 juni 2025 09:30 - 16:30 La Vie Utrecht
Dag 4 10 juni 2025 09:30 - 16:30 La Vie Utrecht
Dag 5 17 juni 2025 09:30 - 16:30 La Vie Utrecht

Jouw investering

De investering voor deze 5-daagse opleiding bedraagt € 3999,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Ga gericht aan de slag binnen jullie eigen praktijk

Dit traject is ook volledig op maat te volgen. De theorie en praktijkvoorbeelden worden in dat geval volledig afgestemd op de leerdoelen en praktijk van jouw organisatie. Jullie ervaren hierdoor verschillende voordelen:

Inhoud op maat

Het programma sluit exact aan op jullie leerdoelen en praktijk.

Borging van kennis

Kennis blijft beter behouden in de organisatie.

Kostenefficiënt

Efficiënte investering in het kennisniveau van de organisatie.

Binnen jullie schema

Opleiding binnen jullie planning en op jullie locatie.

Bespreek de mogelijkheden

Plan een vrijblijvend adviesgesprek om het programma op maat te bespreken.

Onder andere deze opdrachtgevers gingen je voor:

Download brochure

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 2 972 780 tonnie.van.zanten@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Financieel

Onze privacy-policy