Opleiding Netwerk- en Ketenregie

Optimaal samenwerken en verbinden

 • Focus op cases voor overheid, maatschappelijke organisaties en partners
 • Uw hedendaagse maatschappelijke vraagstukken worden toegelicht
 • U ontvangt concrete praktische handvatten en to do’s lees alvast deze tips
 • Diepgang in strategie & werkwijze: direct werken aan uw actuele praktijk
 • Praktische training op professioneel handelen en persoonlijke ontwikkeling

Leer hoe u effectief samenwerkt in de onverwachte dynamiek van ketens en netwerken

De opleiding Netwerk- en Ketenregie richt zich op de sturing van alle samenwerkingsverbanden, zoals projecten, programma’s, processen en structurele samenwerkingsverbanden als in wijkteams en veiligheidshuizen. Hierbij staat persoonlijke beïnvloeding van het samenwerkingsverband centraal. Na deze opleiding weet u hoe u activiteiten van verschillende samenwerkingspartners aanstuurt zonder formele macht: van losse schakels naar een geschakeld netwerk. Bent u voorbereid op deze taak?

 Bekijk het programma

 

Tijdens deze opleiding leert u:

 1. Hoe u verantwoordelijkheid kunt dragen voor de resultaten van een samenwerkingsverband zonder formele macht
 2. Hoe u zorgt dat uw eigen organisatie zich committeert aan de afspraken die in de samenwerking zijn gemaakt
 3. Hoe u mensen constructief aanspreekt op hun verantwoordelijkheden
 4. Hoe u iedereen in een samenwerkingsstand krijgt in plaats van een arena met belangenvertegenwoordiging en onderhandelingen 

Na iedere lesdag ontvangt u praktische opdrachten die u direct in de praktijk kunt toepassen. De uitkomsten van deze opdrachten worden tijdens volgende lesdagen behandeld en geanalyseerd.

 Tip: download de brochure voor een compleet overzicht

 

De opleiding Netwerk- en Ketenregie geeft u:

 • Praktische tips om effectief te regisseren zonder formele macht
 • Handvatten om maatschappelijke kwesties effectief aan te pakken
 • Aandacht voor de praktijkkoppeling op uw organisatie
 • Training op professioneel handelen & persoonlijke ontwikkeling
 • Alle ins en outs voor het creëren van energie, beweging en verantwoordelijkheid in een netwerk

 

Ontvang (gratis) het boek: Netwerkregie

Bij deelname aan deze cursus ontvangt u het boek Netwerkregie. Het laat zien dat de rollen en verantwoordelijkheden van samenwerkingspartners veranderen. Hoe kun je zonder machtspositie effectief samenwerken? Het boek zal worden toegepast tijdens de opleiding.

 

Programma van de opleiding Netwerk- & Ketenregie

Iedere dag start om 09:15 uur (ontvangst om 09:00 uur) en eindigt om 17:00 uur. 

 

Dag 1

Introductie netwerk- en ketenregie

Tijdens de eerste module ontvangt u een introductie over de essenties van regievoeren. Met deze basis analyseert u uw eigen netwerkorganisatie. Deze kennis vormt het uitgangspunt voor de opleiding.

 • Kennismaking
 • Introductie van het cursusprogramma
 • Waarom werken in Netwerken en Ketens?
 • Wat is het verschil tussen sturen, regisseren en faciliteren
 • Wat is regievoeren en hoe doet u dat als samenwerkingspartner?
 • De transitie van een dominante overheid naar samenwerking
 • Hoe ziet het samenwerkingsverband er uit?
 • Een andere handelswijze met uw partners
 • Een gezamenlijke opgave
 • Welke verschillende rollen heeft u?

Tijdens de eerste dag analyseert u uw eigen samenwerkingsverband qua karakter en formuleert u de verbetervraagstukken die u in de opleiding uitwerkt.


Dag 2

Samenwerking

Samenwerking vormt de hoofdzaak voor werken in netwerken en ketens. Tijdens deze dag leert u hoe u een samenwerkingsproces creëert en hoe u partners op verschillende niveaus verbindt:

 • Bouwen aan netwerken, ketens en partnerships
 • Het betrekken van de juiste stakeholders (partners, media en burgers)
 • Het effectief organiseren en onderhouden van een netwerk
 • Doelstellingen & haalbaarheid (Opgave van het samenwerkingsverband)
 • Het netwerk als een levend systeem (in- en uittreden)
 • Wat kunt u leren als u kijkt vanuit het perspectief van andere partijen?
 • Samenwerken of onderhandelen
 • Versterken van samenwerkingsrelaties

Praktijkcase

We kijken deze dag naar de ervaringen van de Aanpak Eenzaamheid in Amsterdam met als kernthema de vraag hoe de stad verantwoordelijkheid kan nemen voor de aanpak. Daarnaast zal de casusregisseur van een veiligheidshuis uitleggen hoe zij samenwerking tussen verschillende organisaties creëert.


 Tip: download de brochure voor een compleet overzicht


Dag 3

Leiderschap

Het vormen van een samenwerking is een opgave. Maar hoe bereikt u doelen zonder formele macht? Dag 3 gaat in op de sturingsfilosofie van netwerkregie zonder macht en op basis van gelijkwaardigheid.

 • Dienend leiderschap
 • Rolopvattingen en waardensystemen expliciteren
 • Synergie creëren tussen verbonden partijen
 • Omgaan met weerstand
 • Het leiden van succesvolle bijeenkomsten
 • Reflectie op eigen stijl en regiekwaliteiten
 • Macht & onmacht van de netwerkregisseur
 • Dramadriehoek en versterkingsdynamiek

Tijdens dag 3 wordt u uitgenodigd om te reflecteren op uw eigen stijl, eigenschappen en kwaliteiten en nieuwe wegen te zoeken voor uw praktijk buiten uw comfortzone.


Dag 4

Effectief beïnvloeden

Beïnvloeden en manipuleren liggen soms dicht bij elkaar. Het verschil zit in de integriteit. Beïnvloeding wordt gelegitimeerd door de gezamenlijke opgave. Maar het is een kunst om overtuiging, passie en energie te creëren zonder te overtuigen of gelijk te hebben.

 • Initiatief nemen en grijpen
 • Realisatie van commitment
 • Besturingsrollen en stijlen
 • Balanceren op resultaat en draagvlak
 • Regie voeren zonder formele macht
 • Communicatie en organisatie in het netwerk
 • Hantering praktische tools en instrumenten

Praktijkcase

In deze dag kijken we naar een praktijkvoorbeeld van een provinciale gebiedsregisseur die zonder formeel mandaat en machtsmiddelen partijen meekrijgt in een maatschappelijke opgave.


Dag 5

Terugkoppeling en borging binnen uw eigen organisatie

Hoe wordt het proces daadwerkelijk in gang gezet? En wat zijn de praktische stappen om te starten? Hoe zorg ik ervoor dat ik een samenwerking borg? Na de laatste module weet u hoe u de samenwerkingsverbanden binnen uw eigen organisatie kunt verankeren.

 • Het omgaan met verantwoordelijkheden
 • Gelijkwaardigheid in publiek-private samenwerking
 • Uitdragen van beleid
 • Inrichting en organiseren van besluitvorming
 • Het proces praktisch in gang zetten: uitvoering organiseren
 • Borging van netwerkregie
 • Evalueren en aanspreken

Uw eigen praktijkcase

In dag 5 staat uw eigen casus volledig centraal. De kernvraag hierbij is hoe u eigenaarschap binnen uw eigen organisatie creëert.

Uw docent

 

Hans Licht 

Hans Licht is zelfstandig adviseur (Organisatieregie) en heeft meer dan 35 jaar ervaring op het gebied van de sturing van complexe samenwerking in het publieke domein. Hij is (co-)auteur van diverse boeken over project- en programmamanagement, zoals Programmatisch Creëren (2013). Zijn expertise ligt vooral bij regievoeren, zoals blijkt uit zijn boeken Regievoeren zonder macht (2013) en Netwerkregie (2016). Als coach begeleidt hij diverse programma’s en vernieuwende werkwijzen, zoals de Aanpak Eenzaamheid in Amsterdam. Verder verzorgt hij presentaties en maatwerktrainingen en is hij kerndocent van de Mastercourse Regievoeren zonder macht van de Rijksuniversiteit Groningen.  >> Lees ook de zeven tips bij Netwerk- en Ketenregie van Hans Licht

Hans Licht: “Ik werk vooral voor klanten in complexe krachtenvelden, als overheden, maatschappelijke organisaties, internationale samenwerkingsverbanden en grote (multinationale) bedrijven. “Ik geloof dat mensen een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de samenleving en hun organisatie als zij bereid en in staat zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor de opgaven waar de organisatie voor staat. Dat betekent dat je het speelveld moet begrijpen en dat je een goed gevulde rugzak moet hebben met kennis en kunde, maar bovenal moet je jezelf kennen en accepteren met je krachten en je zwaktes.”

"De netwerkregisseur heeft een expliciete macht nodig: creatiemacht. Hans Licht definieert creatiemacht als ‘het vermogen om gezamenlijk te creëren: mensen kiezen zelf om mee te doen. De uitdaging voor de netwerkregisseur is hoe je de verantwoordelijkheid voor een betere samenwerking neemt zonder formele macht."

E-coaching: Vragen kunt u tijdens, maar ook na de opleiding, stellen aan uw hoofddocent Hans Licht. U ontvangt dan zijn visie en/of advies.

 

Uw praktijkdocenten

 1. Een expert binnen het regieteam van het project Aanpak Eenzaamheid Amsterdam presenteert hoe de stad verantwoordelijkheid kan nemen voor deze aanpak
 2. De casusregisseur van een veiligheidshuis legt uit hoe u samenwerkingen creëert tussen verschillende organisaties
 3. Een provinciale gebiedsregisseur vertelt hoe zij zonder formeel mandaat partijen meeneemt in een maatschappelijke opgave

Algemene informatie over de opleiding Netwerk- en Ketenregie

 

Data en locatie

17 september, 8 & 29 oktober, 19 november, 10 december 2019

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht
Routebeschrijving

 

Programmatijden

09.00 uur - Ontvangst
09.15 uur - Start ochtendprogramma
12.30 uur - Lunchpauze
13.30 uur - Start middagprogramma
17.00 uur - Afsluiting van de dag

 

Voor wie is deze opleiding bestemd?

U werkt in een overheids- of maatschappelijke organisatie aan multidimensionale vraagstukken binnen: gezondheidszorg, milieu & duurzaamheid, jeugd & onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, leefomgeving, veiligheid & openbare orde, woondiensten, etc.

Om uw doelen te bereiken is het aansluiten op initiatieven van de samenleving noodzakelijk. Deze opleiding leert u om moeiteloos een geschakeld netwerk op te zetten, te onderhouden en aan te sturen zonder formele macht.

 

Uw investering

De investering voor deze 5-daagse opleiding bedraagt € 3.999,- (excl. btw) per persoon. Inclusief koffie, thee en lunches. Daarnaast heeft u toegang tot de digitale leeromgeving en ontvangt u het boek Netwerkregie van Hans Licht.

Let op: om de kwaliteit van de opleiding te waarborgen worden er maximaal 16 deelnemers toegelaten.

 

Inclusief online leeromgeving

Tijdens de opleiding maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van een online leeromgeving. Hier vindt u (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video’s, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. De leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken.

 

Persoonlijk opleidingsadvies

Tonnie van Zanten
T: 040 -2 972 780


Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Opleiding Netwerk- en Ketenregie inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Netwerk- en Ketenregie start op 17 september, 8 & 29 oktober, 19 november, 10 december 2019 in BCN Utrecht CS!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse opleiding
Prijs: €3999,- excl. btw
Datum: 17 september, 8 & 29 oktober, 19 november, 10 december 2019
Locatie: BCN Utrecht CS

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780

Relevant aanbod

12 Nov

Programma Management voor overheid en non-profit

De opleiding Programma Management voor overheid en non-profit biedt een solide theoretische en praktische basis voor het werken in of leiding geven aan een programma. Bekijk het programma. Lees meer
Type: 5-daagse cursus | | Lokatie:Park Plaza Utrecht

Alle events