Opleiding Netwerk- en Ketenregie

Leer optimaal samenwerken en verbinden

 • Praktische training op professioneel handelen en persoonlijke ontwikkeling
 • Ontvang bij deelname (gratis) het boek Netwerkregie
 • Diepgang in strategie & werkwijze: direct werken aan jouw actuele praktijk
 • Focus op cases voor overheid, maatschappelijke organisaties en partners
 • Leer hoe je effectief samenwerkt in de overwachte dynamiek van ketens en netwerken

Tijd voor een nieuwe aanpak!

Het werken in netwerken en ketens is voortaan de standaard om maatschappelijke doelen te behalen. Als aanjager van een keten of netwerk binnen in een overheids- of maatschappelijke organisatie heb je te maken met interne en externe druk. Je dient een complex en bewegend krachtenveld aan te sturen. Er wordt verwacht dat je efficiëntie bereikt in doorlooptijden en kosten en dat je partners aan een zaak bindt.

Na het volgen van de 5-daagse opleiding Netwerk- en Ketenregie weet je hoe je activiteiten van verschillende samenwerkingspartners aanstuurt zonder formele macht: van losse schakels naar een geschakeld netwerk.

Hou de regierol om maatschappelijke doelstellingen te behalen!

Bekijk het programma

 

Tijdens deze opleiding leer je:

 1. Hoe je verantwoordelijkheid kunt dragen voor de resultaten van een samenwerkingsverband zonder formele macht
 2. Hoe je zorgt dat je organisatie zich committeert aan de afspraken die in de samenwerking zijn gemaakt
 3. Hoe je mensen constructief aanspreekt op hun verantwoordelijkheden
 4. Hoe je iedereen in een samenwerkingsstand krijgt in plaats van een arena met belangenvertegenwoordiging en onderhandelingen

Na iedere lesdag ontvang je praktische opdrachten die je direct in de praktijk kunt toepassen. De uitkomsten van deze opdrachten worden tijdens volgende lesdagen behandeld en geanalyseerd.

 Tip: download de brochure voor een compleet overzicht

 

De opleiding Netwerk- en Ketenregie geeft je:

 • Praktische tips om effectief te regisseren zonder formele macht
 • Handvatten om maatschappelijke kwesties effectief aan te pakken
 • Sturing voor de praktijkkoppeling op jouw organisatie
 • Training op professioneel handelen & persoonlijke ontwikkeling
 • Alle ins en outs voor het creëren van energie, beweging en verantwoordelijkheid in een netwerk

 

Waarom deelnemen aan de opleiding Netwerk- en Ketenregie?

 1. Focus op vakspecifieke cases voor overheid, maatschappelijke organisaties en partners
 2. Je hedendaagse maatschappelijke vraagstukken worden toegelicht
 3. Je ontvangt concrete praktische handvatten en to do’s
 4. Diepgang in strategie & werkwijze: direct werken aan jouw actuele praktijk
 5. Praktijkgerichte training op professioneel handelen en persoonlijke ontwikkeling

 

Het onderscheid tussen Netwerk- en Ketenregie en Programma Management

De opleiding Netwerk- en ketenregie geeft je sturingscompetenties die ook voor de programmamanager belangrijk zijn. Deze opleiding richt zich op de sturing van alle samenwerkingsverbanden, zoals projecten, programma’s, processen en structurele samenwerkingsverbanden als in wijkteams en veiligheidshuizen. De training Programma Management stelt de organisatie en de sturingssystemen centraal, waar in de training Netwerk- en Ketenregie de persoonlijke beïnvloeding van het samenwerkingsverband centraal staat.

 

Programma van de opleiding Netwerk- & Ketenregie

Iedere dag start om 09:30 uur (ontvangst om 09:15 uur) en eindigt om 16:30 uur. 

 

Dag 1

Introductie netwerk- en ketenregie

Tijdens de eerste module ontvangt je een introductie over de essenties van regievoeren. Met deze basis analyseer je je eigen netwerkorganisatie. Deze kennis vormt het uitgangspunt voor de opleiding.

 • Kennismaking
 • Introductie van het cursusprogramma
 • Waarom werken in Netwerken en Ketens?
 • Wat is het verschil tussen sturen, regisseren en faciliteren
 • Wat is regievoeren en hoe doe je dat als samenwerkingspartner?
 • De transitie van een dominante overheid naar samenwerking
 • Hoe ziet het samenwerkingsverband er uit?
 • Een andere handelswijze met je partners
 • Een gezamenlijke opgave
 • Welke verschillende rollen heb je?

Tijdens de eerste dag analyseer je je eigen samenwerkingsverband qua karakter en formuleer je de verbetervraagstukken die je in de opleiding uitwerkt.


Dag 2 - INTERACTIEVE ONLINE BIJEENKOMST

Samenwerking en leiderschap

Concepten in relatie tot netwerk en ketenregie

Samenwerking vormt de hoofdzaak voor werken in netwerken en ketens. Tijdens deze dag leer je hoe je een samenwerkingsproces creëert en hoe je partners op verschillende niveaus verbindt:

 • Bouwen aan netwerken, ketens en partnerships
 • Het betrekken van de juiste stakeholders (partners, media en burgers)
 • Het effectief organiseren en onderhouden van een netwerk
 • Doelstellingen & haalbaarheid (Opgave van het samenwerkingsverband)
 • Het netwerk als een levend systeem (in- en uittreden)
 • Wat kun je leren als je kijkt vanuit het perspectief van andere partijen?
 • Samenwerken of onderhandelen
 • Versterken van samenwerkingsrelaties

Vandaag nodigen we je uit om te reflecteren op je eigen stijl, eigenschappen en kwaliteiten en nieuwe wegen te zoeken voor je praktijk buiten je comfortzone.


 Tip: download de brochure voor een compleet overzicht


Dag 3

Intervisie en beïnvloeding

Het vormen van een samenwerking is een opgave. Maar hoe bereik je doelen zonder formele macht? Dag 3 gaat in op de sturingsfilosofie van netwerkregie zonder macht en op basis van gelijkwaardigheid.

 • Dienend leiderschap
 • Rolopvattingen en waardensystemen expliciteren
 • Synergie creëren tussen verbonden partijen
 • Omgaan met weerstand
 • Het leiden van succesvolle bijeenkomsten
 • Reflectie op eigen stijl en regiekwaliteiten
 • Macht & onmacht van de netwerkregisseur
 • Dramadriehoek en versterkingsdynamiek

We kijken deze dag naar de ervaringen van een praktijkspreker met als kernthema hoe je aan de hand van de principes van netwerkend werken een succesvolle samenwerking kunt bereiken.


Dag 4 - INTERACTIEVE ONLINE BIJEENKOMST

Fases van netwerkregie en interventies

Om effectief regie te voeren is het belangrijk om het systeem te kennen, inzicht te hebben in jezelf en moet je in staat zijn om  effectieve interventies te kiezen. Daar gaan we vandaag mee aan de slag!.

 • Initiatief nemen en grijpen
 • Realisatie van commitment
 • Besturingsrollen en stijlen
 • Balanceren op resultaat en draagvlak
 • Regie voeren zonder formele macht
 • Communicatie en organisatie in het netwerk
 • Hantering praktische tools en instrumenten

Praktijkcase

Op deze dag kijken we via een praktijkvoorbeeld hoe je zonder formeel mandaat en machtsmiddelen partijen mee krijgt in een maatschappelijke opgave.


Dag 5

Terugkoppeling en borging binnen je eigen organisatie

Hoe wordt het proces daadwerkelijk in gang gezet? En wat zijn de praktische stappen om te starten? Hoe zorg je ervoor dat je een samenwerking borg? Na de laatste module weet je hoe je de samenwerkingsverbanden binnen je eigen organisatie kunt verankeren.

 • Het omgaan met verantwoordelijkheden
 • Gelijkwaardigheid in publiek-private samenwerking
 • Uitdragen van beleid
 • Inrichting en organiseren van besluitvorming
 • Het proces praktisch in gang zetten: uitvoering organiseren
 • Borging van netwerkregie
 • Evalueren en aanspreken

Praktijkcase

Tijdens dag 5 staat je eigen casus volledig centraal. De kernvraag hierbij is hoe je eigenaarschap binnen je eigen organisatie creëert.

Je hoofddocent

 

Martine Willemstein, organisatieadviseur, trainer & coach, Meer Waardering

Vanuit Meer Waardering help ik mensen en organisaties vooruit in het kunnen en durven. Dit doe ik middels coaching, training en organisatie advies ten aanzien van (persoonlijk) leiderschap, professionele communicatie, reflectie, sturing, structurering en procesoptimalisatie.

In Meer Waardering zit allereerst Meer Waarde. Ik denk graag met organisaties mee hoe zij meer van waarde kunnen zijn voor de samenleving en/of hun klanten. Want een organisatie die haar missie, visie en doelen scherp en duidelijk heeft geformuleerd en naleeft is doelgericht, authentiek en herkenbaar. In de naam zit ook Meerwaarde. Enerzijds doel ik hiermee op de toename in waarde van mensen/personeel door hen te ondersteunen, trainen of coachen. De toename van waarde van de organisatie wanneer processen goed zijn ingericht en efficiëntie wordt vergroot. Anderzijds doelt dit op de toegevoegde waarde die ik persoonlijk kan leveren aan de organisatie die ik ondersteun. Ik vraag mezelf altijd af of ik voldoende van toegevoegde waarde kan zijn voor ik een opdracht accepteer. Last but not least de gehele naam... Meer Waardering. Ik ben ervan overtuigd en heb de afgelopen jaren ervaren dat wanneer personeel zich mag en kan ontwikkelen, alle personen in de organisatie besef hebben van de missie en visie en dit naleven, processen goed en efficiënt zijn ingericht, er een positieve organisatiecultuur ontstaat waar waardering en plezier centraal staan. Wanneer het als organisatie lukt om deze cultuur te creëren en behouden levert dat weer meer waarde op! Ik heb van 2006 tot 2013 en van 2016 tot 2020 gewerkt als strategisch consultant vanuit BMC, een landelijk adviesbureau. Opdrachtgevers destijds waren voornamelijk gemeenten, sportbonden en de sportkoepel NOC*NSF. Van 2013 tot 2016 ben ik directeur geweest bij het Nederlands Genootschap voor Sportmassage.

 

Julius Duijts, Senior Adviseur, BMC

Ik heb vele jaren ervaring als adviseur en integraal verandermanager waarbij de inhoudelijke verbinding tussen vakgebieden een belangrijke rol speelt. Vaak is dit een regisserende rol waarin ik zonder formele macht resultaten te behalen met mensen binnen en buiten de organisatie van de opdrachtgever. In het publieke domein heb ik opdrachten uitgevoerd voor zorginstellingen, gemeenten, onderwijsinstellingen en de centrale overheid. Ik heb meer dan twintig jaar ervaring met het geven van diverse trainingen en heb een achtergrond in NLP en TA.

 

Je praktijkdocenten

De lesstof wordt aangevuld door praktijkdocenten die vanuit de praktijk vertellen over: het creëren van samenwerkingen, zonder formeel mandaat partijen meenemen in maatschappelijke opgaven en het nemen van verantwoordelijkheid in een netwerk.

 

Algemene informatie over de opleiding Netwerk- en Ketenregie

 

Data en locatie

30 september, 4 & 25 november 2021 | BCN Utrecht CS
14 oktober & 11 november 2021 | Interactieve online les

 

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht
Routebeschrijving

 

Programmatijden alle dagen

09.00 uur - Ontvangst
09.15 uur - Start ochtendprogramma
12.30 uur - Lunchpauze
13.30 uur - Start middagprogramma
17.00 uur - Afsluiting van de dag

 

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Overheid en maatschappelijke organisaties:
gezondheidszorg, milieu & duurzaamheid, jeugd & onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, leefomgeving, veiligheid & openbare orde, woondiensten, etc.

 • Implementatiemanagers
 • Keten en-netwerkontwikkelaars
 • Beleidsmedewerkers
 • Projectleiders
 • Lijnmanagers
 • Proces- en programma managers
 • Informatiemanagers
 • Verandermanagers
 • Strategisch adviseurs

Deze opleiding leert je om moeiteloos een geschakeld netwerk op te zetten, te onderhouden en aan te sturen zonder formele macht

 

Jouw investering

De investering voor deze 5-daagse opleiding bedraagt € 3.999,- (excl. btw) per persoon. Inclusief koffie, thee en lunches. Daarnaast heb je toegang tot de digitale leeromgeving en ontvang je het boek Netwerkregie van Hans Licht.

Let op: om de kwaliteit van de opleiding te waarborgen worden er maximaal 16 deelnemers toegelaten.

 

Inclusief online leeromgeving

Tijdens de opleiding maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van een online leeromgeving. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video’s, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. De leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om je profiel aan te maken.

 

Persoonlijk opleidingsadvies

Tonnie van Zanten
T: 040 -2 972 780

smaple image

Blended opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden.

De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

 

Lees meer over de blended opzet

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven.


Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Opleiding Netwerk- en Ketenregie inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Netwerk- en Ketenregie start op 30 september, 14 oktober, 4, 11 & 25 november 2021 in BCN Utrecht CS & Interactieve online les!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse opleiding
Prijs: €3999,- excl. btw
Datum: 30 september, 14 oktober, 4, 11 & 25 november 2021
Locatie: BCN Utrecht CS & Interactieve online les

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780

Meer informatie over incompany:

040 - 297 49 77

Incompany

Lees meer over incompany

Relevant aanbod

23 Sep

Programma Management voor overheid en non-profit

De opleiding Programma Management voor overheid en non-profit biedt een solide theoretische en praktische basis voor het werken in of leiding geven aan een programma. Bekijk het programma. Lees meer
Type: Opleiding | | Lokatie:BCN Utrecht Daltonlaan & Virtuele Classroom

Alle events