Opleiding Netwerk- en Ketenregie

 • Leer hoe je effectief regisseert zonder formele macht
 • Stuur jouw keten/netwerk in de concrete aanpak van maatschappelijke opgaven
 • Creëer energie, beweging en verantwoording in jouw netwerk
 • Faciliteer vlotte, onderbouwde en gemeenschappelijke besluitvorming
 • Vergroot de efficiëntie en effectiviteit in het aansturen en samenwerken

Til de samenwerking in jouw dynamische omgeving naar een hoger niveau

 • 5-daagse opleiding
 • 4 juni - 2 juli 2024
 • BCN Utrecht CS
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Word dé aanjager van jouw netwerk

 • Je werkt samen met veel verschillende partners binnen een netwerk of keten
 • Je maakt een duidelijke rolverdeling en afspraken tussen partners over het samenwerkingsproces 
 • Je wil snel en effectief een proces doorlopen 
 • Je faciliteert een soepele samenwerking voor alle partners 
 • Je hebt de sleutelpositie om waarde te creëren binnen een samenwerkingsverband

De samenwerking binnen jouw keten is een kluwen van verbindingen, afhankelijkheden en belangen. Hierbij kan overbodige overlap zijn in processen en signalen. Om te voorkomen dat de processen stroperig worden door de verschillende partners is het van belang om deze netwerk/ketens te regisseren. Je wil optimaal samenwerken in de netwerken om jullie gemeenschappelijke doel te bereiken.

Volg de 5-daagse opleiding Netwerk- en Ketenregie!

Na deze opleiding weet je hoe je jouw samenwerkingsverband aanstuurt zonder formele macht: van losse actoren naar een verbonden netwerk. Werk met deze opleiding direct aan jouw eigen casus met de opdrachten tussen de opleidingsdagen.

Tijdens deze opleiding leer je:

 1. Hoe je verantwoordelijkheid kunt dragen voor de resultaten van een samenwerkingsverband zonder formele macht
 2. Hoe je zorgt dat je organisatie zich committeert aan de afspraken die in de samenwerking zijn gemaakt
 3. Hoe je mensen constructief aanspreekt op hun verantwoordelijkheden
 4. Hoe je iedereen in een samenwerkingsstand krijgt in plaats van een arena met belangenvertegenwoordiging en onderhandelingen

Na iedere lesdag ontvang je praktische opdrachten die je direct in de praktijk kunt toepassen. De uitkomsten van deze opdrachten worden tijdens volgende lesdagen behandeld en geanalyseerd.
 

Waarom deelnemen aan de opleiding Netwerk- en Ketenregie?

 1. Focus op vakspecifieke cases voor overheid, maatschappelijke organisaties en partners
 2. Je hedendaagse maatschappelijke vraagstukken worden toegelicht
 3. Je ontvangt concrete praktische handvatten en to do’s
 4. Diepgang in strategie & werkwijze: direct werken aan jouw actuele praktijk
 5. Praktijkgerichte training op professioneel handelen en persoonlijke ontwikkeling

Programma van de opleiding Netwerk- & Ketenregie

Module 1

Belang van samenwerken

Tijdens deze eerste lesdag zul je kennismaken met jouw hoofddocent en de andere deelnemers. Daarna begint de introductie van netwerk- en ketenregie.

Tijdens deze dag leer je:

Vernieuwing van participatie

 • Waarom is participatie zo belangrijk in netwerk- en ketenregie? 
 • Wat is de invloed van de transitie van een dominante overheid naar samenwerking en participatie?
 • Wat is de invloed van het maatschappelijk belang op doelgericht samenwerken?

Essentie van regievoeren

 • Wat is het verschil tussen sturen, regisseren en faciliteren?
 • Wat is de basis van regievoeren binnen een samenwerking?
 • Hoe benader je de handelswijze met je partners op een nieuwe manier?

Opdracht
Start met de analyse van je eigen samenwerkingsverband en de formulering van verbeterkansen.


Module 2 

Organiseren en reguleren

Tijdens deze tweede lesdag zul je dieper ingaan op de inrichting van jouw samenwerking en hoe je hier op kunt sturen. Tijdens deze dag leer je:

Het samenwerkingsverband

 • Hoe gaan je partners om met verantwoordelijkheden?
 • Hoe creëer je motivatie voor de samenwerking en bij de deelnemers?
 • Hoe kan je besluitvorming organiseren en hier actief op sturen?

Borgen van netwerkregie

 • Hoe zet je een netwerk op en hoe loopt de communicatie?
 • Hoe ga je om met verschillende standpunten binnen één samenwerkingsverband?
 • Hoe kun je effectief evalueren en aanspreken binnen de samenwerking?

Opdracht
Beschrijf de verwachtingen van jouw partners van het samenwerkingsverband, de andere partners en hun vertegenwoordigers. Hoe veranker je dit in de samenwerking?


 Module 3

Het gemeenschappelijke doel

Tijdens deze derde lesdag ga je kijken naar de verhoudingen binnen jouw samenwerking. Hoe versterk je ieders rol en zorg je voor resultaat in jullie gemeenschappelijk gestelde doel? Tijdens deze dag leer je:

De leiderschapsrol

 • Wanneer is er sprake van samenwerking of onderhandeling?
 • Hoe richt je dienend leiderschap in binnen jouw samenwerking?
 • Hoe balanceer je tussen resultaat en draagvlak?
 • Hoe verbind je partners op verschillende niveaus?

Effectief samenwerken

 • Hoe betrek je de juiste stakeholders?
 • Hoe zorg je voor actieve en effectieve toewijding van je partners
 • Welke manieren zijn er om mijn samenwerkingsrelaties te versterken?
 • Hoe vergroot je de efficiëntie en effectiviteit in het aansturen en samenwerken?

Opdracht
Beschrijf jouw leiderschapsstijl en de andere leiderschapsstijlen in jouw casus. Wat zijn de verbeterpunten in jouw samenwerkingsproces?


Module 4 

Het speelveld

Tijdens deze vierde lesdag bekijk je het speelveld van jouw samenwerking: hoe stuur je hier op zonder formele macht? Daarnaast ga je in op de communicatieprocessen van jouw samenwerking. Tijdens deze dag leer je:

Synergetisch samenwerken

 • Hoe krijg je inzicht in het speelveld van jouw samenwerkingsverband?
 • Hoe regisseer je de samenwerking zonder formele macht?
 • Hoe zorg je dat er plek is voor verschillende standpunten in één samenwerkingsverband?
 • Hoe creëer je synergie tussen verbonden partijen?

Communicatie regisseren en beïnvloeden

 • Welke communicatie- en organisatiestructuren werken goed voor jouw netwerk?
 • Hoe doorbreek je communicatiepatronen en kun je deze juist versterken?
 • Hoe ga je om met weerstand in de samenwerking?

Opdracht
Beschrijf het speelveld in jouw casus en benoem interventies die passen bij die jouw positie als regisseur van het samenwerkingsverband versterken.


Module 5

Planmatig participeren

Op deze laatste lesdag gaan we in op participatie. Daarnaast reflecteren we op de lesstof van de afgelopen lesdagen in verhouding tot jouw casus. Tijdens deze dag leer je:

Participatie

 • Hoe definieer je de belangen van de samenwerking in concrete en haalbare doelstellingen?
 • Hoe kan participatie worden ingezet om de gezamenlijke en individuele doelstellingen te behalen?
 • Hoe maak je een participatieplan dat de effectieve inzet van deelnemer stimuleert?
 • Wat zijn de kansen en beperkingen van participatie?
 • Hoe leid je succesvolle en productieve bijeenkomsten?
 • Hoe wordt participatie gestimuleerd door middel van de Omgevingswet?
 • Wat gaat de Omgevingswet betekenen voor de regie van jouw netwerken en ketens?

Opdracht
Beschrijf een maatschappelijk relevante casus en werk enkele relevante punten uit het participatieplan verder uit.

Docenten:

img-Amos Gomes de Mesquita

Amos Gomes de Mesquita
Project- en verandermanager

Amos is project- en verandermanager en hoofddocent van de opleiding Netwerk- en Ketenregie. Als manager houdt hij zich bezig met thema’s als samenwerking, ethisch leidinggeven en participatie. Hij begeleidt organisaties bij het realiseren van veranderingen. Zijn specifieke aandacht gaat daarbij uit naar het creëren van synergie tussen project-, verander- en communicatiemanagement. Amos was al eerder werkzaam bij de Nationale Politie, het Openbaar Ministerie, universiteiten, banken, gemeentes, waterschappen en de zorg.

Je praktijkdocenten

De lesstof wordt aangevuld door praktijkdocenten uit relevante sectoren als de overheid en zorg. De docenten vertellen vanuit hun praktijk over:

 • Hoe zij vanuit hun standpunt samenwerkingen creëren.
 • Zonder formeel mandaat partijen meenemen in maatschappelijke opgaven.
 • Verantwoordelijkheid nemen in een netwerk.
img-Mariska Rijneveld

Mariska Rijneveld
Coördinator Veiligheidsnetwerk Oost Nederland

img-Ellen Ophoff

Ellen Ophoff
Projectleider Digitalisering Netwerkzorg

Ellen begeleidt implementatieprojecten op het gebied van digitale zorg en netwerksamenwerking. Opgeleid als Klinisch Informaticus werkt ze graag op het snijvlak van zorg en ICT. In de rol van projectmanager of informatieadviseur verbindt ze de partijen en helpt bij het vertalen van de strategie naar techniek en de samenwerking in de dagelijkse praktijk.

img-Marije Bierlaagh

Marije Bierlaagh
Gebiedsmanager Indische Buurt en Oostelijk Havengebied bij Gemeente Amsterdam.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Overheid en maatschappelijke organisaties:
zorg en welzijn, milieu en duurzaamheid, energietransitie, jeugd & onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, leefomgeving, veiligheid & openbare orde, woondiensten, etc.

 • Implementatiemanagers
 • Keten en-netwerkontwikkelaars
 • Beleidsmedewerkers
 • Projectleiders
 • Lijnmanagers
 • Proces- en programma managers
 • Informatiemanagers
 • Verandermanagers
 • Strategisch adviseurs

Deze opleiding leert je om soepel een verbonden netwerk op te zetten, Opdracht te onderhouden en aan te sturen zonder formele macht.

Algemene Informatie

Deze 5-daagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij BCN Utrecht CS te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC
Utrecht
tel: 030 - 256 73 91

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 4 juni 2024 09:30 - 16:30 BCN Utrecht CS
Dag 2 11 juni 2024 09:30 - 16:30 BCN Utrecht CS
Dag 3 18 juni 2024 09:30 - 16:30 BCN Utrecht CS
Dag 4 25 juni 2024 09:30 - 16:30 BCN Utrecht CS
Dag 5 2 juli 2024 09:30 - 16:30 BCN Utrecht CS

Jouw investering

De investering voor deze 5-daagse Cursus/Training bedraagt € 4199,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Opleiding op maat

Zou jij samen met jouw collega's één van onze opleidingen willen volgen, maar dan gericht op de eigen organisatie, situatie en wensen? Dan is Incompany zeker interessant! Samen stellen we een programma op en bepalen we datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Waarom Incompany

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie en leerbehoeften
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze Incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje Verhoeven

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: guusje.verhoeven@sbo.nl
Tel: +31 40 29 74 980

Inschrijven is (nog) niet mogelijk. Via onderstaand formulier houden we je graag op de hoogte.

 

Onze privacy-policy

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 2 972 780 tonnie.van.zanten@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Financieel

Onze privacy-policy