Cursus Financieel management voor non-financials in het onderwijs

 • Al ruim 11 jaar dé cursus voor financiën in het onderwijs
 • Intake voorafgaand aan de cursus, je leerbehoeften staan centraal!
 • Jouw strategie en beleid financieel verantwoorden
 • Juist interpreteren van financiële informatie en effectief budgetteren
 • Interpreteren en opstellen van begrotingen en jaarrekeningen
 • Vraag het gratis e-book over Financieel Management in het Onderwijs aan

Verhoog jouw onderwijsrendement door beter financieel inzicht!

Helaas, deze productie heeft al plaatsgevonden.

Een volgende datum is nog niet bekend. Wanneer je interesse hebt neem dan contact via de chat of via email met de adviseur.

Verbeter je financieel inzicht!

De onderwijsinspectie houdt continu toezicht: heeft jouw onderwijsinstelling de financiën op orde?

Voldoende bekostiging en het op orde hebben van de financiën is een voorwaarde voor goed onderwijs voor leerlingen. Hoeveel personeel in dienst kan worden genomen, welke lesmethodes worden gebruikt en wanneer deze kunnen worden vervangen, wordt mede bepaald door het geld dat het schoolbestuur beschikbaar heeft. De onderwijsinspectie houdt dit continu in de gaten. Zorg daarom dat jouw onderwijsinstelling alle financiële zaken op orde heeft!
Lees de blogs van Hoofddocent Hinrich Slobbe.

Wat kan jij verwachten tijdens deze cursus? 

Belang van financiële kennis

Om de beste financiële beslissingen te nemen over onderwijs, personeel en faciliteiten, dien je financiële overzichten te kunnen lezen, interpreteren en toe te passen in jouw dagelijkse praktijk. Daarnaast ben jij dé gesprekspartner van het bestuur, de controller, de accountant en andere financieel deskundigen. Deze zeer goed gewaardeerde cursus biedt non-financials in het onderwijs in korte tijd de basiskennis en goede handvatten om inzicht en grip te krijgen op alle financiële zaken waarvoor ze binnen de school, afdeling of het team verantwoordelijk voor zijn. Verhoog je kennis en inzicht in financiën tijdens deze 3-daagse cursus!

In slechts 3 dagen leer je alles over:

 • Juist interpreteren van financiële informatie
 • Jouw strategie en beleid financieel verantwoorden
 • Vaststellen van het onderwijsrendement
 • Effectief budgetteren
 • Interpreteren en opstellen van begrotingen en jaarrekeningen

Praktijkgerichte en effectieve aanpak

De cursus heeft een zeer praktisch karakter. Je bent in gesprek met andere deelnemers en kunt leren van elkaars ervaringen. Om uitdagend en activerend onderwijs te kunnen bieden met een positieve bijdrage aan de leeropbrengst, wordt deze cursus op een blended manier verzorgd.

Resultaat van de cursus Financieel management voor non-financials in het onderwijs

De zeer ervaren docent Hinrich Slobbe informeert je over dé cruciale thema’s. Je leert:

 • Hoe jij financiële informatie op de juiste manier interpreteert
 • Hoe jij jouw onderwijsrendement bepaalt en behaalt
 • Op welke manier jij jouw strategie vertaalt naar concrete budgetten
 • Hoe je een goede financiële gesprekpartner bent

Programma van de cursus Financieel management voor non-financials in onderwijs

Voor aanvang van de cursus vindt er een intake plaats, waarbij jij jouw leerbehoefte kunt aangeven. De docent zal hier rekening mee houden tijdens de cursus.

Dag 1

Financiële basisbegrippen: Waardecreatie in het onderwijs 

 • Waardecreatie in het onderwijs: het verband tussen onderwijs en financiële resultaten
 • De vijf dimensies van waardecreatie, van cash naar identiteit
 • De relatie tussen cultuur en control
 • Lezen van jaarcijfers, balans, exploitatie, kasstroomoverzichten
 • Toepassen van de belangrijkste ratio’s: solvabiliteit, liquiditeit, rendement en overige financiële ratio’s
 • Weerstandsvermogen en flexibiliteit in het onderwijs

Vaststellen van jouw onderwijsrendement: Zichtbaar maken van Waardecreatie in het Onderwijs

 • Gebruik van INK-model en Balanced Scorecard
 • Bepaling van de kritieke succesfactoren in een onderwijsomgeving
 • De financiële en niet-financiële kengetallen in het onderwijs: Op zoek naar de Derde Dimensie van Waardecreatie.
 • Stuur- en kengetallen die bepalend zijn voor het vaststellen van onderwijsrendement en succes in het behalen van de doelstellingen van jouw onderwijsorganisatie

Dag 2

Budgetteren in het onderwijs: Beleidsrijk Budgetteren

 • Van input- naar output-budgettering
 • Doelen van budgettering, de valkuilen van verkeerd budgetteren
 • Categoriale en functionele budgettering
 • Vaste en variabele budgetten en de Flexibiliteit in het Onderwijs
 • Directe en indirecte budgetten; welke normen zijn normaal voor Overhead?
 • Kerntakenbudgetteren, zero-based budgetting, activity-based budgetting, overhead value analysis
 • Naar LEAN management in het onderwijs
 • Investeren in onderwijs; competentiemanagement en de resultaten voor het onderwijs

Dag 3 (online)

Sturing en beheer, managementrapportages in het onderwijs: Zichtbaar maken van de Derde Dimensie!

 • Op basis van managementinformatie en analyse bijsturen
 • Lezen van rapportages, exploitatieoverzichten, prestatie-indicatoren en pro-actief bijsturen in het onderwijs
 • Financieel beheersen van personeel: personeelsbeleid en kostenbeheersing-opbrengstenbeheersing

Tijdes deze intensieve online module leer je hoe je gericht en correct rapportages leest én interpreteert vanaf een scherm. Daarnaast ga je in dit laatste onderdeel dieper in op de vragen die voor jou nog open staan.

Deze cursus is speciaal bestemd voor

Eenieder die zijn financiële kennis wil vergroten zoals:

 • Directieleden
 • Onderwijsmanagers
 • Afdelingsleiders
 • Opleidingsdirecteuren
 • Teammanagers
 • Staf- en beleidsmedewerkers
 • Schoolleiders

Werkzaam in het:

 • Primair onderwijs
 • Voortgezet onderwijs
 • Beroeps- en volwasseneducatie
 • Hoger beroepsonderwijs
 • Universitair onderwijs 

 • "Van toegevoegde waarde om te volgen omdat het je de financiële basis geeft om je onderwijskundige gerichtheid binnen je school te realiseren."
 • "Interessant, snel en praktijkgericht."
 • "Aanrader!"
 • 'Zeer informatief en de naam van de opleiding dekt perfect de lading waardoor je verwachtingen worden waargemaakt.'
 • “Rode lijn wordt aangehouden, herhalingen waar nodig, snelheid, humor” - Peter Boone, Zeldenrust-Steelantcollege, afdelingsdirecteur
 • “Zeer inspirerend, weet vragen direct te plaatsen, geeft het idee dat elke vraag belangrijk is” - H.A. van den Hout, Hotelschool Den Haag, onderwijsmanager
 • “Goede variatie, aan de praktijk gelieerd” - Bert van Straten, ISW, unitdirecteur
 • "In 2 dagen een ontzettende energieboost opdoen"
 • "Leerzaam en een stuk interessanter dan ik (een financiële nitwit) had verwacht!"
 • "Praktisch en door de docent gebracht met passie en enthousiasme."
 • "Nuttige en praktische toepasbare kennis"
 • "Alles wat je nu altijd al wilde weten over financiën en dan uitgelegd door iemand die je ook begrijpt"

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Ga gericht aan de slag binnen jullie eigen praktijk

Dit traject is ook volledig op maat te volgen. De theorie en praktijkvoorbeelden worden in dat geval volledig afgestemd op de leerdoelen en praktijk van jouw organisatie. Jullie ervaren hierdoor verschillende voordelen:

Inhoud op maat

Het programma sluit exact aan op jullie leerdoelen en praktijk.

Borging van kennis

Kennis blijft beter behouden in de organisatie.

Kostenefficiënt

Efficiënte investering in het kennisniveau van de organisatie.

Binnen jullie schema

Opleiding binnen jullie planning en op jullie locatie.

Bespreek de mogelijkheden

Plan een vrijblijvend adviesgesprek om het programma op maat te bespreken.

Onder andere deze opdrachtgevers gingen je voor:

Houd mij op de hoogte

Onze privacy-policy

Vraag het gratis e-book aan


Onze privacy-policy

Inschrijven is (nog) niet mogelijk. Via onderstaand formulier houden we je graag op de hoogte.

 

Onze privacy-policy

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 297 27 40 nicole.vonk@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Onderwijs

Onze privacy-policy