Cursus Financieel management voor non-financials in het onderwijs

 • Al ruim 11 jaar dé cursus voor financiën in het onderwijs
 • Intake voorafgaand aan de cursus, je leerbehoeften staan centraal!
 • Jouw strategie en beleid financieel verantwoorden
 • Juist interpreteren van financiële informatie en effectief budgetteren
 • Interpreteren en opstellen van begrotingen en jaarrekeningen
 • Vraag het gratis e-book over Financieel Management in het Onderwijs aan

Verhoog jouw onderwijsrendement door beter financieel inzicht!

 • 3-daagse cursus
 • 15 mei - 26 juni 2024
 • BCN Utrecht (Daltonlaan)
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Verbeter je financieel inzicht!

De onderwijsinspectie houdt continu toezicht: heeft jouw onderwijsinstelling de financiën op orde?

Voldoende bekostiging en het op orde hebben van de financiën is een voorwaarde voor goed onderwijs voor leerlingen. Hoeveel personeel in dienst kan worden genomen, welke lesmethodes worden gebruikt en wanneer deze kunnen worden vervangen, wordt mede bepaald door het geld dat het schoolbestuur beschikbaar heeft. De onderwijsinspectie houdt dit continu in de gaten. Zorg daarom dat jouw onderwijsinstelling alle financiële zaken op orde heeft!
Lees de blogs van Hoofddocent Hinrich Slobbe.

Wat kan jij verwachten tijdens deze cursus? 

Belang van financiële kennis

Om de beste financiële beslissingen te nemen over onderwijs, personeel en faciliteiten, dien je financiële overzichten te kunnen lezen, interpreteren en toe te passen in jouw dagelijkse praktijk. Daarnaast ben jij dé gesprekspartner van het bestuur, de controller, de accountant en andere financieel deskundigen. Deze zeer goed gewaardeerde cursus biedt non-financials in het onderwijs in korte tijd de basiskennis en goede handvatten om inzicht en grip te krijgen op alle financiële zaken waarvoor ze binnen de school, afdeling of het team verantwoordelijk voor zijn. Verhoog je kennis en inzicht in financiën tijdens deze 3-daagse cursus!

In slechts 3 dagen leer je alles over:

 • Juist interpreteren van financiële informatie
 • Jouw strategie en beleid financieel verantwoorden
 • Vaststellen van het onderwijsrendement
 • Effectief budgetteren
 • Interpreteren en opstellen van begrotingen en jaarrekeningen

Praktijkgerichte en effectieve aanpak

De cursus heeft een zeer praktisch karakter. Je bent in gesprek met andere deelnemers en kunt leren van elkaars ervaringen. Om uitdagend en activerend onderwijs te kunnen bieden met een positieve bijdrage aan de leeropbrengst, wordt deze cursus op een blended manier verzorgd.

Resultaat van de cursus Financieel management voor non-financials in het onderwijs

De zeer ervaren docent Hinrich Slobbe informeert je over dé cruciale thema’s. Je leert:

 • Hoe jij financiële informatie op de juiste manier interpreteert
 • Hoe jij jouw onderwijsrendement bepaalt en behaalt
 • Op welke manier jij jouw strategie vertaalt naar concrete budgetten
 • Hoe je een goede financiële gesprekpartner bent

Programma van de cursus Financieel management voor non-financials in onderwijs

Voor aanvang van de cursus vindt er een intake plaats, waarbij jij jouw leerbehoefte kunt aangeven. De docent zal hier rekening mee houden tijdens de cursus.

Dag 1

Financiële basisbegrippen: Waardecreatie in het onderwijs 

 • Waardecreatie in het onderwijs: het verband tussen onderwijs en financiële resultaten
 • De vijf dimensies van waardecreatie, van cash naar identiteit
 • De relatie tussen cultuur en control
 • Lezen van jaarcijfers, balans, exploitatie, kasstroomoverzichten
 • Toepassen van de belangrijkste ratio’s: solvabiliteit, liquiditeit, rendement en overige financiële ratio’s
 • Weerstandsvermogen en flexibiliteit in het onderwijs

Vaststellen van jouw onderwijsrendement: Zichtbaar maken van Waardecreatie in het Onderwijs

 • Gebruik van INK-model en Balanced Scorecard
 • Bepaling van de kritieke succesfactoren in een onderwijsomgeving
 • De financiële en niet-financiële kengetallen in het onderwijs: Op zoek naar de Derde Dimensie van Waardecreatie.
 • Stuur- en kengetallen die bepalend zijn voor het vaststellen van onderwijsrendement en succes in het behalen van de doelstellingen van jouw onderwijsorganisatie

Dag 2

Budgetteren in het onderwijs: Beleidsrijk Budgetteren

 • Van input- naar output-budgettering
 • Doelen van budgettering, de valkuilen van verkeerd budgetteren
 • Categoriale en functionele budgettering
 • Vaste en variabele budgetten en de Flexibiliteit in het Onderwijs
 • Directe en indirecte budgetten; welke normen zijn normaal voor Overhead?
 • Kerntakenbudgetteren, zero-based budgetting, activity-based budgetting, overhead value analysis
 • Naar LEAN management in het onderwijs
 • Investeren in onderwijs; competentiemanagement en de resultaten voor het onderwijs

Dag 3 (online)

Sturing en beheer, managementrapportages in het onderwijs: Zichtbaar maken van de Derde Dimensie!

 • Op basis van managementinformatie en analyse bijsturen
 • Lezen van rapportages, exploitatieoverzichten, prestatie-indicatoren en pro-actief bijsturen in het onderwijs
 • Financieel beheersen van personeel: personeelsbeleid en kostenbeheersing-opbrengstenbeheersing

Tijdes deze intensieve online module leer je hoe je gericht en correct rapportages leest én interpreteert vanaf een scherm. Daarnaast ga je in dit laatste onderdeel dieper in op de vragen die voor jou nog open staan.

Jouw docent:

img-Drs. Hinrich Slobbe

Drs. Hinrich Slobbe
Trainer

Hinrich traint en adviseert managers en managementteams op het gebied van financieel management voor zowel profit als non-profit organisaties en is directeur van Wizfiz. De combinatie onderwijs & financiën is al ruim 25 jaar onderdeel van zijn dagelijkse praktijk. Hinrich is in staat om groepen te informeren en inspireren. 
De kennis van docent Hinrich Slobbe is de afgelopen editie met een 8,7 beoordeeld!

Lees de blogs van Hoofddocent Hinrich Slobbe.

Kun je een probleem noemen waar veel deelnemers tijdens de opleiding Financieel management voor non-financials in het onderwijs tegenaan lopen?

Het grootste probleem waar veel deelnemers tegenaan lopen is de afstand tussen Onderwijs en de Financiële Afwikkeling ervan. Dit wordt versterkt door het gegeven dat de financiële mensen weinig in aanraking komen met de onderwijsmensen.

De geldstromen raken zo te weinig aan de werkelijke waardecreatie op de onderwijsvloer. De communicatie vanuit financiën en de dagelijkse vraagstukken van onderwijsmanagers lijken zo weinig met elkaar te maken te hebben maar de werkelijkheid is anders. De allocatie (verdeling) van middelen raakt rechtstreeks aan het onderwijsproces vanwege de inzet van mensen en middelen. In feite is het maken van roosters het bepalen hoe geld uitgegeven gaat worden. De kwaliteit die een onderwijsmanager wil bereiken met de inspanningen voor de klas wordt in hoge mate beïnvloed door de financiële keuzes die gemaakt worden.

Wat is de belangrijkste boodschap die je deelnemers wilt meegeven nadat ze de cursus Financieel management voor non-financials in het onderwijs hebben afgerond?

De belangrijkste boodschap is dat de school pas "in control" is als de derde dimensie van waardecreatie "in control" is. Die derde dimensie is de waardepropositie van een school. Waardepropositie is de reden waarom klanten (studenten, leerlingen, ouders) voor een school kiezen. Dat hangt samen met de kwaliteit van onderwijs, de inspiratie van docenten, de mate van vakbekwaamheid en het didactische klimaat op een school. Die elementen moeten "in control" zijn om te spreken van een succesvolle school. Dat gaat dus veel verder dan de financiële huishouding van de school.

Op welke manier haal jij plezier uit het geven van de opleiding?

Ik vind het geweldig om te zien dat het kwartje valt. Speciaal als het gaat over beleidsrijk budgetteren. Als de deelnemers zien hoe anders het ook kan door het zien van voorbeelden van andere organisaties. Men gaat geïnspireerd naar huis met tientallen tips om hun organisatie op een hoger plan te brengen. Dan begint het werk natuurlijk pas maar ik ben altijd weer heel gelukkig als de managers, directeuren, afdelingsleiders de handvatten meenemen om hun organisatie te laten groeien met waardevol onderwijs.

Deze cursus is speciaal bestemd voor

Eenieder die zijn financiële kennis wil vergroten zoals:

 • Directieleden
 • Onderwijsmanagers
 • Afdelingsleiders
 • Opleidingsdirecteuren
 • Teammanagers
 • Staf- en beleidsmedewerkers
 • Schoolleiders

Werkzaam in het:

 • Primair onderwijs
 • Voortgezet onderwijs
 • Beroeps- en volwasseneducatie
 • Hoger beroepsonderwijs
 • Universitair onderwijs 

 • "Van toegevoegde waarde om te volgen omdat het je de financiële basis geeft om je onderwijskundige gerichtheid binnen je school te realiseren."
 • "Interessant, snel en praktijkgericht."
 • "Aanrader!"
 • 'Zeer informatief en de naam van de opleiding dekt perfect de lading waardoor je verwachtingen worden waargemaakt.'
 • “Rode lijn wordt aangehouden, herhalingen waar nodig, snelheid, humor” - Peter Boone, Zeldenrust-Steelantcollege, afdelingsdirecteur
 • “Zeer inspirerend, weet vragen direct te plaatsen, geeft het idee dat elke vraag belangrijk is” - H.A. van den Hout, Hotelschool Den Haag, onderwijsmanager
 • “Goede variatie, aan de praktijk gelieerd” - Bert van Straten, ISW, unitdirecteur
 • "In 2 dagen een ontzettende energieboost opdoen"
 • "Leerzaam en een stuk interessanter dan ik (een financiële nitwit) had verwacht!"
 • "Praktisch en door de docent gebracht met passie en enthousiasme."
 • "Nuttige en praktische toepasbare kennis"
 • "Alles wat je nu altijd al wilde weten over financiën en dan uitgelegd door iemand die je ook begrijpt"

Algemene Informatie

Deze 3-daagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij BCN Utrecht (Daltonlaan) te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

BCN Utrecht (Daltonlaan)
Daltonlaan 100
3584 BJ
Utrecht
tel: 030 - 256 73 91

Dag Datum Tijd Locatie
Module 1 - locatie 15 mei 2024 09:30 - 16:00 BCN Utrecht (Daltonlaan)
Module 2 - locatie 5 juni 2024 09:30 - 16:00 BCN Utrecht (Daltonlaan)
Module 3 - online 26 juni 2024 10:00 - 12:00 online (of n.t.b.)

Jouw investering

De investering voor deze 3-daagse Cursus/Training bedraagt € 2099,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Ga gericht aan de slag binnen jullie eigen praktijk

Dit traject is ook volledig op maat te volgen. De theorie en praktijkvoorbeelden worden in dat geval volledig afgestemd op de leerdoelen en praktijk van jouw organisatie. Jullie ervaren hierdoor verschillende voordelen:

Inhoud op maat

Het programma sluit exact aan op jullie leerdoelen en praktijk.

Borging van kennis

Kennis blijft beter behouden in de organisatie.

Kostenefficiënt

Efficiënte investering in het kennisniveau van de organisatie.

Binnen jullie schema

Opleiding binnen jullie planning en op jullie locatie.

Onder andere deze opdrachtgevers gingen je voor:

Download brochure

Onze privacy-policy

Vraag het gratis e-book aan

Maak aub een keuze

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 297 27 40 nicole.vonk@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Onderwijs

Onze privacy-policy