Programma Management voor overheid en non-profit

Vormgegeven vanuit de principes van programmatisch creëren

 • Casussen en voorbeelden uit je eigen praktijk
 • Aandacht voor structuur, omgevingsmanagement, samenwerking en leiderschap
 • Veel praktische tips om je programma te verbeteren lees alvast deze 5 tips
 • Incl. E-coaching na de cursus
 • Beoordeeld met een 9,6

De november editie is vol! Schrijf je nu in voor de cursus van februari 2020
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Tonnie van Zanten, tel: 040-2 972 780 of e-mail t.van.zanten@sbo.nl

Over de cursus programma management

De cursus Programma Management voor overheid en non-profit biedt een solide theoretische en praktische basis voor het werken in of leidinggeven aan een programma. Een programma is een tijdelijke werkorganisatie voor het realiseren van een strategische doelstelling, vaak gericht op een proces van meerdere jaren.

 

Programmatisch Creëren

De cursus Programma Management wordt vormgegeven vanuit de principes van programmatisch creëren (PGMC). PGMC is een van de vernieuwende visies op het gebied van programmamanagement. Deze visie gaat ervan uit dat programmamanagement meer is dan een slimme manier van sturen/organiseren en daarmee grip houden op de zaak. Dat heeft alles te maken met onze overtuiging dat mensen vanuit commitment verantwoordelijkheid willen nemen voor hun bijdragen.

Werken vanuit een gemeenschappelijke visie en aan gezamenlijke doelen is daarbij het startpunt. Veel programma’s zijn vooral gericht op beheersing, sturing en controle. Natuurlijk zijn een goed plan, een heldere organisatie en goede sturing essentieel. Programmanagement gaat echter om ‘visie én plan’, om ‘beelden én in de vorm zetten’, om ‘verbinden én beheersen’. Om de balans tussen de zij-, ik-, wij- en het-kant. Ontbreekt dat evenwicht, dan wordt het proces moeizaam en gaan partijen hun eigen gang.

Bekijk direct het programma

 

 Je krijgt:

 1. Alles om een professioneel programma uit te kunnen voeren
 2. Vele praktische tips om direct je programma te verbeteren
 3. Aandacht voor alle aspecten van het programma: structuur, omgevingsmanagement, samenwerking en persoonlijk leiderschap
 4. Een aansprekende mix van theorie en praktijk
 5. De boeken Programmatisch Creëren en Leiderschap van de Programma Manager

Tijdens de cursus Programma Management wordt er gewerkt aan de hand van casussen en voorbeelden uit je eigen praktijk.

Download de brochure (pdf)

 

Werkwijze van de cursus Programma Management

In elke module wordt theorie afgewisseld met cases en de eigen praktijk. Als deelnemer krijg je een groot aantal praktische tips die je direct kunt toepassen in je eigen programma’s. Daarmee is de praktische toepassing van alles wat je leert zeer groot. Je ontmoet deelnemers vanuit allerlei organisaties. Juist deze mix aan ervaring maakt dat je ook veel leert van je collega deelnemers.

 

Interview met hoofddocent Jo Bos

Interview met Gabriëlle Sogelée

 

Ontvang de boeken Programmatisch Creëren en Leiderschap van de Programma Manager

Bij deelname aan deze cursus ontvang je gratis de boeken Programmatisch Creëren en Leiderschap van de Programma Manager.

Programmatisch Creëren

Dit boek geeft een heel nieuw perspectief op de sturing van programma’s. De basis van succes in een programma ligt in het commitment aan een gedeelde visie, niet zozeer in vormen van sturing en beheersing. In Programmatisch Creëren wordt die visie vertaald in allerlei handzame werkvormen en instrumenten. Het boek zal ook het uitgangspunt zijn van de cursus.

De auteurs zijn Jo Bos, Hans Licht en Anne Jette van Loon. Ze hebben allen een lange ervaring in het leiden en begeleiden van programma’s.

Leiderschap van de Programma Manager

De manier waarop een programmamanager zijn leiderschap vormgeeft, maakt in belangrijke mate het verschil tussen programma’s die slagen en programma’s die mislukken.

In dit boek zijn 14 thema’s uitgewerkt die het fundament vormen onder het leiderschap van een programmamanager. Per thema zijn theorie en praktische handvatten opgenomen. Daarmee willen de auteurs je aanzetten tot gerichte reflectie op je eigen rolopvatting en rolinvulling.

De auteurs zijn Björn Prevaas, Jo Bos en Helmuth Stoop.

 

E-coaching

Heb je na de cursus nog een onbeantwoorde vraag? Stel deze dan online aan de hoofddocent Jo Bos en ontvang zijn persoonlijke reactie/visie op je vraagstuk.

 

Jo Bos, docent van de cursus, aan het woord 

"Elke organisatie heeft te maken met een omgeving die steeds sneller verandert. Nieuwe vraagstukken komen snel op en verdwijnen weer van de agenda. Het samenwerken met anderen, om tot duurzamere oplossingen van problemen of creatieve en innovatieve ideeën te komen, is aan de orde van de dag.

Vooral de overheid en non-profit sector heeft veel te maken met situaties waar Programma Management zeer goed kan helpen. Denk bijvoorbeeld aan al dan niet veranderende samenwerkingsverbanden, het digitaliseringproces en de grote veranderslag bij gemeenten omtrent het opnemen van taken die niet langer of juist weer wel gemeentelijk of provinciaal geregeld zijn.

Deze ontwikkelingen vragen van elke organisatie een steeds grotere flexibiliteit. Het snel en flexibel kunnen aanpassen van de organisatie, afhankelijk van wat de omgeving en de vraagstukken van ons vragen, wordt daarmee een van de kerncompetenties voor de toekomst. En daarbij is het belangrijk dat dit gebeurt zonder dat er telkens veel energie verloren gaat in discussies over de aanpak.

"Werken in projecten en programma's wordt dagelijkse kost"

Het werken in projecten en programma’s wordt daarmee voor alle organisaties dagelijkse kost. En de professionaliteit om daarin te kunnen werken of er leiding aan te kunnen geven wordt voor veel medewerkers in een bedrijf of organisatie een belangrijke competentie.

Programma Management is een uitdagend vakgebied, een manier van werken van de toekomst. Competenties op dit gebied horen in ieders CV thuis.

Ik hoop je te mogen ontmoeten tijdens deze inspirerende cursus."

- Jo geeft in een blog deze 5 tips voor programmamanagers.

logo 

Programma van de cursus programma management voor overheid en non-profit

Iedere dag start om 09.15 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigt om 17.00 uur.

 

Dag 1

Programma management, de basis

We maken kennis met elkaar, en kijken naar de basis van programmamanagement, programmatisch creëren en de vraag wanneer je een programma-aanpak moet kiezen. In deze dag leggen we de basis voor het verdere programma.

De volgende onderwerpen staan centraal:

 • Kennismaking
 • Introductie op het programma van de cursus
 • Kiezen voor een tijdelijke werkstructuur
 • Project of programma?
 • Essenties van programmatisch creëren
 • Andere visie op programmamanagement
 • Varianten van programma’s
 • Sturen op commitment en resultaat

Case:
Je hebt van je manager een complexe opdracht gekregen. Hoe moet je die nu aanpakken, als project, programma of op andere manier?


Dag 2

Het bouwen van een programma

Programmamanagement is meer dan de structuur, de “het” kant. Maar die moet natuurlijk wel in orde zijn. Op dag 2 kijken we naar alle elementen die nodig zijn voor het opzetten van een goed programma: van visie tot en met beschreven activiteiten.

De volgende onderwerpen staan centraal:

 • Levensfasen in een programma
 • Het programmacontract 
 • Visievorming
 • Creatieve werkvormen voor het maken van een visie 
 • Van visie naar doelen 
 • Van doelen naar inspanningen 
 • DIN: doelen-inspanningen-netwerk

Case:
Je neemt je eigen programmaplan mee. In de training doen we een review op de doelenboom en Doelen-inspanningen netwerk.


Het complete programma in één handig overzicht? Download de brochure (pdf)


Dag 3

Monitoren, sturen, risico’s en de programmaorganisatie

De programmamanager is niet verantwoordelijk voor de directe uitvoering van projecten en andere activiteiten, maar hij moet wel het programma realiseren binnen budgetten en tijdsafspraken. Hoe stuur je dan, hoe houd je in de gaten of zaken lopen en op schema liggen. En waar liggen risico’s? En hoe maak je een goede programmaorganisatie?

De volgende onderwerpen staan centraal:

 • Beheersen, sturen of monitoren; wat kan de programmamanager?
 • De relatie tussen programma en projecten in het programma
 • Voortgangsrapportages
 • De kwaliteit in een programma
 • Risicomanagement
 • De audit van een programma
 • De governance van een programma
 • De programmaorganisatie
 • Programmamanager en opdrachtgever

Case:
Je bent manager van een programma met gemiddeld zo’n 30 projecten en inspanningen. Wat moet je allemaal afspreken om alles in goede banen te leiden?


Dag 4

Strategisch omgevingsmanagement, programmacommunicatie

Programma’s worden vrijwel altijd uitgevoerd in een complex krachtenveld van rollen en belangen. Voor de programmamanager is omgevingsmanagement een van de belangrijkste competenties. Daarbij spelen veel aspecten van communicatie en het spelen van het spel tussen programma en de lijnorganisaties. Deze vraagstukken krijgen
aandacht op dag 4.

De volgende onderwerpen staan centraal:

 • Strategisch omgevingsmanagement
 • Het maken van een krachtenveldanalyse
 • Verschillende omgevingsanalyses
 • Programma’s en de lijnorganisatie
 • Van analyse naar sturen op de omgeving
 • Programmacommunicatie
 • Competenties van een programmamanager

Case:
Je programma wordt uitgevoerd in een complexe omgeving, met veel spelers en belangen. Door middel van een krachtenveldanalyse krijg je snel inzicht in risico’s en kansen.


Dag 5

Persoonlijk leiderschap en teamsturing

In vrijwel alle programma’s heeft de programmamanager veel verantwoordelijkheid en nauwelijks bevoegdheden. Het gaat dus om sturen zonder macht. Dat betekent een groot beroep op persoonlijke leiderschapsaspecten.

De volgende onderwerpen staan centraal:

 • Sturen zonder macht
 • Stijlen van leidinggeven
 • Jouw persoonlijke dominante leiderschapsstijl
 • Hoe creëer je een topteam?
 • Leiding geven aan het team
 • Professionaliseren van programmamanagement
 • Een verbeterplan voor het eigen programma
 • Afsluiten van de cursus en evalueren van uw leerdoelen

Case:
Door middel van een quick scan, bieden we je de gelegenheid om een analyse te maken van sterkte en zwakte van je team. Ook kijken we hoe je persoonlijke voorkeursstijl hier invloed op heeft.

De trainers:

Jo Bos - Programmamanagement

Jo Bos

Jo Bos is zelfstandig adviseur en trainer(Jo Bos & Co) en al meer dan 25 jaar actief op het gebied van de professionalisering van project- en programma-management in organisaties. Hij heeft een groot aantal opleiding verzorgd voor beginnend en ervaren programma-managers. Als auteur van het boek Programmatisch Creëren heeft hij aan de basis van het ontwikkelen van deze spraakmakende visie op het vakgebied gestaan. In dat kader is hij onder andere trendwatcher van het IPMA, de beroepsvereniging voor project- en programmamanagers. Hij is kerndocent voor een postacademische cursus Strategisch Programmamanagement van de Rijksuniversiteit Groningen.

 

 


Jo Bos - Programmamanagement

Lauren Algra

Lauren heeft ruime ervaring op het gebied van project-/programmamanagement en HR, zowel in de marktsector als in de publieke omgeving. Zij weet op een daadkrachtige manier samenhang en verbinding aan te brengen op zowel inhoud, emotie, proces en met/tussen mensen. Haar kracht zit in het concreet maken van (strategische) vraagstukken, het verhelderen van de vraag achter de vraag en het creëren van overzicht om de vertaling te maken naar concrete acties en/of praktische tools.

“De combinatie van mijn nieuwsgierigheid, enthousiasme, praktische instelling, het gebruik van mijn gezond verstand en mijn goed ontwikkelde Intuïtie leiden tot trajecten die resultaat sorteren en mensen en organisaties in beweging zetten”.

 

 

 Lauren is gespecialiseerd in:

 • Project- en programmamanagement
 • Organisatie- en teamontwikkeling
 • Leiderschapsontwikkeling

Algemene informatie over de cursus Programma management voor overheid en non-profit

 

Data & locatie

 • 12, 26 november, 17 december 2019, 14 januari en 4 februari 2020 (Vol!)
 • 13 februari, 5, 19 maart, 9 en 23 april 2020
Locatie startdatum 12 november: Locatie startdatum 13 februari:

Park Plaza Utrecht
Westplein 50
3531 BL Utrecht
Routebeschrijving

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48 
3511 GC Utrecht
Routebeschrijving

 

Voor wie bestemd?

De cursus is bedoeld voor (aankomend) programmamanagers, afdelingshoofden, beleidsmedewerkers, projectleiders en managers van overheid en non-profit organisaties. Cursisten zijn of worden actief betrokken bij het opstellen en uitvoeren van programma’s en willen hun vaardigheden hierin verder verbreden.

De cursus biedt een solide theoretische en praktische basis voor het werken in of leiding geven aan een programma en is daarmee geschikt voor iedereen die zich op dit gebied wil ontwikkelen. Voorkennis over het onderwerp is niet noodzakelijk. In de training zijn de meest actuele inzichten op het gebied van programmamanagement verwerkt.

 

Je investering

De investering voor deze 5-daagse cursus bedraagt € 3.999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee en lunches. Daarnaast heb je toegang tot de online leeromgeving. Bij deelname aan deze cursus ontvang je gratis de boeken Programmatisch Creëren en Leiderschap van de Programma Manager.

 

Opleidingspunten aanvragen

De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) kent 12 punten toe aan deze opleiding. Om gebruik te maken van de opleidingspunten dien je tijdens de opleidingsdagen de registratielijst te tekenen. SBO zorgt voor aanvullende informatie om bij NVR aan te tonen, namelijk: certificaat van deelname en het opleidingsprogramma.

 

Programmatijden alle dagen

09.00 uur - Ontvangst
09.15 uur - Start ochtendprogramma
12.30 uur - Lunchpauze
13.30 uur - Start middagprogramma
17.00 uur - Afsluiting van de dag

 

Extra! Interactieve leeromgeving

Tijdens de cursus maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van een online leeromgeving. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video’s, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. De leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken.

Voor aanvang van de cursus ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om je profiel aan te maken.

 

Persoonlijk Opleidingsadvies

Tonnie van Zanten
040 -2 972 780

Verantwoordelijk voor het programma

Bianca Bendriss
Opleidingsmanager


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Programma Management voor overheid en non-profit


Deelnemers over de opleiding Programma Management: 

 

 

“Fijne, werkbare combinatie van praktische voorbeelden, formats, praktijkoefeningen in de groep en theorie, waar je in elke stap van het programmatisch werken direct mee aan de slag kunt!”.
Marieke Groot-Fokkert, Regisseur Recreatie en Toerisme, Gemeente Ede

 

“Met deze training krijg je een compleet beeld van het vak programmamanagement.”
Jeroen Korte, Programmamanager Klimaatneutraal Oldebroek, Gemeente Oldebroek

   

“De opleiding biedt handvatten en inspiratie voor wat er nu en in de toekomst gevraagd wordt, een nieuwe manier van werken in samenwerking met anderen, flexibel en helpt om focus te houden bij de inspanningen”.
Diana van der Kroon, Wijkcoördinator, Gemeente Vlaardingen

 

“Zeer leerzaam mede door de intensieve interactie met medecursisten en de docenten en concrete toepassingsmogelijkheden in de praktijk.”
Josien Oosterhoff, Programmamanager/Hoofd Afdeling Ontwikkeling, Instituut Fysieke Veiligheid

 

“Boeiende en afwisselende training met een trainer met een schat aan ervaring die hij op een leuke wijze weet over te brengen”.
Ramona Gal, Strategisch Adviseur Advies & Service, Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden

 
  “De opleiding programmamanagement, programmatisch creëren, is een must voor iedereen die zich bezighoudt met veranderingen in organisaties als het gaat om verbinden van onderwerpen en daarbij de kracht van mensen te benutten.”
Marga Driessens, Senior Staffunctionaris Raad van Bestuur, MCL
    “De opleiding geeft inzicht in het reilen en zeilen binnen een programma en de rol die de programmanager daarin speelt!”
Ivette Groenendijk, Project Manager, Human European Consultancy
  “Zeer zinvol, leerzaam, interactief, theorie en praktijk verbindend!”
Glenda Huisjes, Innovatie-en Accountmanager, LIMOR
  “Een uitstekende opleiding met nauwe aansluiting bij de praktijk door zowel de docent die vanuit zijn ruime kennis en ervaring kan delen als door de deelnemers die vanuit hun diversiteit aan werkomgevingen heel veel kennis en ervaring hebben uitgewisseld.”
Harry Verheij, Afdelingshoofd, Gemeente Oost Gelre

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Programma Management voor overheid en non-profit

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Programma Management voor overheid en non-profit start op 13 februari, 5, 19 maart, 9 en 23 april 2020 in BCN Utrecht CS!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse cursus
Prijs: €3.999,- excl. btw
Datum: 13 februari, 5, 19 maart, 9 en 23 april 2020
Beoordeling (12):
9,6 / 10
Locatie: BCN Utrecht CS

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780