Programma Management voor overheid en non-profit

Vormgegeven vanuit de principes van programmatisch creëren

 • Casussen en voorbeelden uit úw eigen praktijk
 • Aandacht voor structuur, omgevingsmanagement, samenwerking en leiderschap
 • Veel praktische tips om uw programma te verbeteren lees alvast deze 5 tips
 • Incl. E-coaching na de opleiding
 • Beoordeeld met een 9,6

De editie in maart is vol! Wilt u deelnemen in het najaar?
Neem contact op met: Tonnie van Zanten - 040 - 2 972 780

Over de cursus programma management

De opleiding Programma Management voor overheid en non-profit biedt een solide theoretische en praktische basis voor het werken in of leidinggeven aan een programma.

Bekijk direct het programma

 

U krijgt:

 1. Alles om een professioneel programma uit te kunnen voeren
 2. Vele praktische tips om direct uw programma te verbeteren
 3. Aandacht voor alle aspecten van het programma: structuur, omgevingsmanagement, samenwerking en persoonlijk leiderschap
 4. Een aansprekende mix van theorie en praktijk
 5. Het boek Programmatisch Creëren

Interview met hoofddocent Jo Bos

Tijdens de opleiding Programma Management wordt er gewerkt aan de hand van casussen en voorbeelden uit uw eigen praktijk.

Download de brochure (pdf)

 

Ontvang het boek Programmatisch Creëren

Bij deelname aan deze cursus ontvangt u gratis het boek Programmatisch Creëren. Dit boek geeft een heel nieuw perspectief op de sturing van programma’s. De basis van succes in een programma ligt in het commitment aan een gedeelde visie, niet zozeer in vormen van sturing en beheersing. In Programmatisch Creëren wordt die visie vertaald in allerlei handzame werkvormen en instrumenten. Het boek zal ook het uitgangspunt zijn van de cursus.

De auteurs zijn Jo Bos, Hans Licht en Anne Jette van Loon. Ze hebben allen een lange ervaring in het leiden en begeleiden van programma’s.

 

E-coaching

Heeft u na de opleiding nog een onbeantwoorde vraag? Stel deze dan online aan uw hoofddocent Jo Bos en ontvang zijn persoonlijke reactie/visie op uw vraagstuk

 

Jo Bos, docent van de opleiding, aan het woord 

"Elke organisatie heeft te maken met een omgeving die steeds sneller verandert. Nieuwe vraagstukken komen snel op en verdwijnen weer van de agenda. Het samenwerken met anderen, om tot duurzamere oplossingen van problemen of creatieve en innovatieve ideeën te komen, is aan de orde van de dag.

Vooral de overheid en non-profit sector heeft veel te maken met situaties waar Programma Management zeer goed kan helpen. Denk bijvoorbeeld aan al dan niet veranderende samenwerkingsverbanden, het digitaliseringproces en de grote veranderslag bij gemeenten omtrent het opnemen van taken die niet langer of juist weer wel gemeentelijk of provinciaal geregeld zijn.

Deze ontwikkelingen vragen van elke organisatie een steeds grotere flexibiliteit. Het snel en flexibel kunnen aanpassen van de organisatie, afhankelijk van wat de omgeving en de vraagstukken van ons vragen, wordt daarmee een van de kerncompetenties voor de toekomst. En daarbij is het belangrijk dat dit gebeurt zonder dat er telkens veel energie verloren gaat in discussies over de aanpak.

"Werken in projecten en programma's wordt dagelijkse kost"

Het werken in projecten en programma’s wordt daarmee voor alle organisaties dagelijkse kost. En de professionaliteit om daarin te kunnen werken of er leiding aan te kunnen geven wordt voor veel medewerkers in een bedrijf of organisatie een belangrijke competentie.

Programma Management is een uitdagend vakgebied, een manier van werken van de toekomst. Competenties op dit gebied horen in ieders CV thuis.

Ik hoop u te mogen ontmoeten tijdens deze inspirerende opleiding."

Jo geeft in een blog deze 5 tips voor programmamanagers.

Programma van de cursus programma management voor overheid en non-profit

Iedere dag start om 09.15 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigt om 17.00 uur.

 

Dag 1

Programma management, de basis

We maken kennis met elkaar, en kijken naar de basis van programmamanagement, programmatisch creëren en de vraag wanneer je een programma-aanpak moet kiezen. In deze dag leggen we de basis voor het verdere programma.

De volgende onderwerpen staan centraal:

 • Kennismaking
 • Introductie op het programma van de cursus
 • Kiezen voor een tijdelijke werkstructuur
 • Project of programma?
 • Essenties van programmatisch creëren
 • Andere visie op programmamanagement
 • Varianten van programma’s
 • Sturen op commitment en resultaat

Case:
U hebt van uw manager een complexe opdracht gekregen. Hoe moet u die nu aanpakken, als project, programma of op andere manier?


Dag 2

Het bouwen van een programma

Programmamanagement is meer dan de structuur, de “het” kant. Maar die moet natuurlijk wel in orde zijn. Op dag 2 kijken we naar alle elementen die nodig zijn voor het opzetten van een goed programma: van visie tot en met beschreven activiteiten.

De volgende onderwerpen staan centraal:

 • Levensfasen in een programma
 • Het programmacontract 
 • Visievorming
 • Creatieve werkvormen voor het maken van een visie 
 • Van visie naar doelen 
 • Van doelen naar inspanningen 
 • DIN: doelen-inspanningen-netwerk

Case:
U neemt uw eigen programmaplan mee. In de training doen we een review op de doelenboom en Doelen-inspanningen netwerk.


Het complete programma in één handig overzicht? Download de brochure (pdf)


Dag 3

Monitoren, sturen, risico’s en de programmaorganisatie

De programmamanager is niet verantwoordelijk voor de directe uitvoering van projecten en andere activiteiten, maar hij moet wel het programma realiseren binnen budgetten en tijdsafspraken. Hoe stuur je dan, hoe houd je in de gaten of zaken lopen en op schema liggen. En waar liggen risico’s? En hoe maak je een goede programmaorganisatie?

De volgende onderwerpen staan centraal:

 • Beheersen, sturen of monitoren; wat kan de programmamanager?
 • De relatie tussen programma en projecten in het programma
 • Voortgangsrapportages
 • De kwaliteit in een programma
 • Risicomanagement
 • De audit van een programma
 • De governance van een programma
 • De programmaorganisatie
 • Programmamanager en opdrachtgever

Case:
U bent manager van een programma met gemiddeld zo’n 30 projecten en inspanningen. Wat moet u allemaal afspreken om alles in goede banen te leiden?


 

Dag 4

Strategisch omgevingsmanagement, programmacommunicatie

Programma’s worden vrijwel altijd uitgevoerd in een complex krachtenveld van rollen en belangen. Voor de programmamanager is omgevingsmanagement een van de belangrijkste competenties. Daarbij spelen veel aspecten van communicatie en het spelen van het spel tussen programma en de lijnorganisaties. Deze vraagstukken krijgen
aandacht op dag 4.

De volgende onderwerpen staan centraal:

 • Strategisch omgevingsmanagement
 • Het maken van een krachtenveldanalyse
 • Verschillende omgevingsanalyses
 • Programma’s en de lijnorganisatie
 • Van analyse naar sturen op de omgeving
 • Programmacommunicatie
 • Competenties van een programmamanager

Case:
Uw programma wordt uitgevoerd in een complexe omgeving, met veel spelers en belangen. Door middel van een krachtenveldanalyse krijgt u snel inzicht in risico’s en kansen.


Dag 5

Persoonlijk leiderschap en teamsturing

In vrijwel alle programma’s heeft de programmamanager veel verantwoordelijkheid en nauwelijks bevoegdheden. Het gaat dus om sturen zonder macht. Dat betekent een groot beroep op persoonlijke leiderschapsaspecten.

De volgende onderwerpen staan centraal:

 • Sturen zonder macht
 • Stijlen van leidinggeven
 • Jouw persoonlijke dominante leiderschapsstijl
 • Hoe creëer je een topteam?
 • Leiding geven aan het team
 • Professionaliseren van programmamanagement
 • Een verbeterplan voor het eigen programma
 • Afsluiten van de cursus en evalueren van uw leerdoelen

Case:
Door middel van een quick scan, bieden we u de gelegenheid om een analyse te maken van sterkte en zwakte van uw team. Ook kijken we hoe u persoonlijke voorkeursstijl hier invloed op heeft.

Uw trainer:

Jo Bos - Programmamanagement

Jo Bos

Jo Bos is zelfstandig adviseur en trainer(Jo Bos & Co) en al meer dan 25 jaar actief op het gebied van de professionalisering van project- en programma-management in organisaties. Hij heeft een groot aantal opleiding verzorgd voor beginnend en ervaren programma-managers. Als auteur van het boek Programmatisch Creëren heeft hij aan de basis van het ontwikkelen van deze spraakmakende visie op het vakgebied gestaan. In dat kader is hij onder andere trendwatcher van het IPMA, de beroepsvereniging voor project- en programmamanagers. Hij is kerndocent voor een postacademische cursus Strategisch Programmamanagement van de Rijksuniversiteit Groningen.

Algemene informatie over de cursus Programma management voor overheid en non-profit

 

Data & locatie

 • 14, 28 maart, 18 april, 16 mei en 6 juni 2019

 

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48 
3511 GC Utrecht
Routebeschrijving

 

Voor wie bestemd?

De cursus is bedoeld voor (aankomend) programmamanagers, afdelingshoofden, beleidsmedewerkers, projectleiders en managers van overheid en non-profit organisaties. Cursisten zijn of worden actief betrokken bij het opstellen en uitvoeren van programma’s en willen hun vaardigheden hierin verder verbreden.

 

Uw investering

De investering voor deze 5-daagse cursus bedraagt € 3.999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee en lunches. Daarnaast heeft u toegang tot de online leeromgeving. Bij deelname aan deze cursus ontvangt u gratis het boek Programmatisch Creëren. Dit boek geeft een heel nieuw perspectief op de sturing van programma’s en het model Programmatisch Creëren (PGMC) zal ook het uitgangspunt zijn van de opleiding.

 

Programmatijden alle dagen

09.00 uur - Ontvangst
09.15 uur - Start ochtendprogramma
12.30 uur - Lunchpauze
13.30 uur - Start middagprogramma
17.00 uur - Afsluiting van de dag

 

Persoonlijk Opleidingsadvies

Tonnie van Zanten
040 -2 972 780

Verantwoordelijk voor het programma

Bianca Bendriss
Opleidingsmanager

 

Extra! Interactieve leeromgeving

Tijdens de opleiding maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van een online leeromgeving. Hier vindt u (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video’s, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. De leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken.

Voor aanvang van de opleiding ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken.


Wat is programmamanagement?

Een programma

Een programma is een tijdelijke werkorganisatie voor het realiseren van een strategische doelstelling, vaak gericht op een proces van meerdere jaren.

Programmatisch Creëren

De cursus wordt vorm gegeven vanuit de principes van programmatisch creëren (PGMC). PGMC is een van de vernieuwende visies op het gebied van programmamanagement. Deze visie gaat ervan uit dat programmamanagement meer is dan een slimme manier van sturen/organiseren en daarmee grip houden op de zaak. Dat heeft alles te maken met onze overtuiging dat mensen vanuit commitment verantwoordelijkheid willen nemen voor hun bijdragen. Werken vanuit een gemeenschappelijke visie en aan gezamenlijke doelen is daarbij het startpunt. Veel programma’s zijn vooral gericht op beheersing, sturing en controle.

Programmatisch Creëren - ontmoet de auteurs

Natuurlijk zijn een goed plan, een heldere organisatie en goede sturing essentieel. Programmanagement gaat echter om ‘visie én plan’, om ‘beelden én in de vorm zetten’, om ‘verbinden en beheersen’. Om de balans tussen de zij-, ik-, wij- en het-kant. Ontbreekt dat evenwicht, dan wordt het proces moeizaam en gaan partijen hun eigen gang.

Opbouw van de cursus Programma Management voor overheid en non-profit

De cursus biedt een solide theoretische en praktische basis voor het werken in of leiding geven aan een programma en is daarmee geschikt voor iedereen die zich op dit gebied wil ontwikkelen. Voorkennis over het onderwerp is niet noodzakelijk. In de training zijn de meest actuele inzichten op het gebied van programmamanagement verwerkt.

Werkwijze

In elke module wordt theorie afgewisseld met cases en de eigen praktijk. Als deelnemer krijgt u een groot aantal praktische tips die u direct kunt toepassen in uw eigen programma’s. Daarmee is de praktische toepassing van alles wat u leert zeer groot. U ontmoet deelnemers vanuit allerlei organisaties. Juist deze mix aan ervaring maakt dat u ook veel leert van uw collega deelnemers.Cursisten over de opleiding Programma Management: 

 

 
  “De opleiding programmamanagement, programmatisch creëren, is een must voor iedereen die zich bezighoudt met veranderingen in organisaties als het gaat om verbinden van onderwerpen en daarbij de kracht van mensen te benutten.”
Marga Driessens, Senior Staffunctionaris Raad van Bestuur, MCL
    “De opleiding geeft inzicht in het reilen en zeilen binnen een programma en de rol die de programmanager daarin speelt!”
Ivette Groenendijk, Project Manager, Human European Consultancy
  “Zeer zinvol, leerzaam, interactief, theorie en praktijk verbindend!”
Glenda Huisjes, Innovatie-en Accountmanager, LIMOR
  “Een uitstekende opleiding met nauwe aansluiting bij de praktijk door zowel de docent die vanuit zijn ruime kennis en ervaring kan delen als door de deelnemers die vanuit hun diversiteit aan werkomgevingen heel veel kennis en ervaring hebben uitgewisseld.”
Harry Verheij, Afdelingshoofd, Gemeente Oost Gelre
  “Inspirerend en toepasbaar.”
Judith de Bruijn, Programmamanager, Stichting Zuidwester
    “Zeer zinvol, vooral goede verdeling en de combinatie tussen praktijk (oefeningen) en theorie.”
Ellen Goossens, Projectleider, Gemeente Schouwen-Duiveland
  “Leuk en leerzaam, veel nieuwe inzichten en meteen toepasbaar in de praktijk!”
Christel Heijmans, Programmaregisseur Preventie, Gemeente Hoeksche Waard
  Mooie compacte opleiding. Het biedt veel handvatten voor in de dagelijkse werkpraktijk.
Boukje Nijdeken, Organisatie Adviseur, Gemeente Houten

Incompany training

Heeft u, samen met uw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op uw organisatie, uw situatie en uw wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met u mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van u en uw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Programma Management voor overheid en non-profit

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Programma Management voor overheid en non-profit start op 14 maart & 28 maart, 18 april, 16 mei en 6 juni 2019 in BCN Utrecht CS!

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse cursus
Prijs: €3.999,- excl. btw
Datum: 14 maart & 28 maart, 18 april, 16 mei en 6 juni 2019
Beoordeling (12):
9,6 / 10
Locatie: BCN Utrecht CS

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780