Programma Management voor overheid en non-profit

Wegens grote belangstelling is de opleiding die in september start volgeboekt!
Wil je op de wachtlijst komen of zeker zijn van een plaats tijdens de volgende editie? Neem contact op met adviseur Tonnie van Zanten | Tel: 040-2972780

Vormgegeven vanuit de principes van programmatisch creëren

 • Opleiding
 • 5 november 2024 - 4 februari 2025
 • Aristo Meeting Center Utrecht CS
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Over de opleiding Programma Management

De opleiding Programma Management voor overheid en non-profit biedt een solide theoretische en praktische basis voor het werken in of leidinggeven aan een programma. Een programma is een tijdelijke werkorganisatie voor het realiseren van een strategische doelstelling, vaak gericht op een proces van meerdere jaren.

Door het bekijken van onderstaande video krijg je een goede indruk van de opleiding. Zowel docenten als deelnemers komen aan het woord en leggen uit waarom deze opleiding zo waardevol is.

 

Programmatisch Creëren

De cursus Programma Management wordt vormgegeven vanuit de principes van programmatisch creëren (PGMC). PGMC is een van de vernieuwende visies op het gebied van programmamanagement. Deze visie gaat ervan uit dat programmamanagement meer is dan een slimme manier van sturen/organiseren en daarmee grip houden op de zaak. Dat heeft alles te maken met onze overtuiging dat mensen vanuit commitment verantwoordelijkheid willen nemen voor hun bijdragen.

Werken vanuit een gemeenschappelijke visie en aan gezamenlijke doelen is daarbij het startpunt. Veel programma’s zijn vooral gericht op beheersing, sturing en controle. Natuurlijk zijn een goed plan, een heldere organisatie en goede sturing essentieel. Programmanagement gaat echter om ‘visie én plan’, om ‘beelden én in de vorm zetten’, om ‘verbinden én beheersen’. Om de balans tussen de zij-, ik-, wij- en het-kant. Ontbreekt dat evenwicht, dan wordt het proces moeizaam en gaan partijen hun eigen gang.

Download de brochure
 

 Je krijgt:

 1. Alles om een professioneel programma uit te kunnen voeren
 2. Vele praktische tips om direct je programma te verbeteren
 3. Aandacht voor alle aspecten van het programma: structuur, omgevingsmanagement, samenwerking en persoonlijk leiderschap
 4. Een aansprekende mix van theorie en praktijk
 5. De boeken Programmatisch Creëren en Leiderschap van de Programma Manager

Tijdens de cursus Programma Management wordt er gewerkt aan de hand van casussen en voorbeelden uit je eigen praktijk.
 

Docent en oud-deelnemers aan het woord over de opleiding programma management


Werkwijze van de cursus Programma Management

In elke module wordt theorie afgewisseld met cases en de eigen praktijk. Als deelnemer krijg je een groot aantal praktische tips die je direct kunt toepassen in je eigen programma’s. Daarmee is de praktische toepassing van alles wat je leert zeer groot. Je ontmoet deelnemers vanuit allerlei organisaties. Juist deze mix aan ervaring maakt dat je ook veel leert van je collega deelnemers.
 

Ontvang de boeken Programmatisch Creëren en Leiderschap van de Programma Manager
Bij deelname aan deze cursus ontvang je gratis de boeken Programmatisch Creëren en Leiderschap van de Programma Manager.

Programmatisch Creëren
Dit boek geeft een heel nieuw perspectief op de sturing van programma’s. De basis van succes in een programma ligt in het commitment aan een gedeelde visie, niet zozeer in vormen van sturing en beheersing. In Programmatisch Creëren wordt die visie vertaald in allerlei handzame werkvormen en instrumenten. Het boek zal ook het uitgangspunt zijn van de cursus. De auteurs zijn Jo Bos, Hans Licht en Anne Jette van Loon. Ze hebben allen een lange ervaring in het leiden en begeleiden van programma’s.

Leiderschap van de Programma Manager

De manier waarop een programmamanager zijn leiderschap vormgeeft, maakt in belangrijke mate het verschil tussen programma’s die slagen en programma’s die mislukken.

In dit boek zijn 14 thema’s uitgewerkt die het fundament vormen onder het leiderschap van een programmamanager. Per thema zijn theorie en praktische handvatten opgenomen. Daarmee willen de auteurs je aanzetten tot gerichte reflectie op je eigen rolopvatting en rolinvulling.

De auteurs zijn Björn Prevaas, Jo Bos en Helmuth Stoop.
 

E-coaching

Heb je na de cursus nog een onbeantwoorde vraag? Stel deze dan online aan de hoofddocent Jo Bos en ontvang zijn persoonlijke reactie/visie op je vraagstuk.

Programma: Programma Management voor overheid en non-profit

 

Module 1

Programma management, de basis

We maken kennis met elkaar, en kijken naar de basis van programmamanagement, programmatisch creëren en de vraag wanneer je een programma-aanpak moet kiezen. In deze dag leggen we de basis voor het verdere programma.
 

De volgende onderwerpen staan centraal:

 • Kennismaking
 • Introductie op het programma van de cursus
 • Kiezen voor een tijdelijke werkstructuur
 • Project of programma?
 • Essenties van programmatisch creëren
 • Andere visie op programmamanagement
 • Varianten van programma’s
 • Sturen op commitment en resultaat

Case:
Je hebt van je manager een complexe opdracht gekregen. Hoe moet je die nu aanpakken, als project, programma of op andere manier?


Module 2

Het bouwen van een programma

Programmamanagement is meer dan de structuur, de “het” kant. Maar die moet natuurlijk wel in orde zijn. Op dag 2 kijken we naar alle elementen die nodig zijn voor het opzetten van een goed programma: van visie tot en met beschreven activiteiten.
 

De volgende onderwerpen staan centraal:

 • Levensfasen in een programma
 • Het programmacontract 
 • Visievorming
 • Creatieve werkvormen voor het maken van een visie 
 • Van visie naar doelen 
 • Van doelen naar inspanningen 
 • DIN: doelen-inspanningen-netwerk

Case:
Je neemt je eigen programmaplan mee. In de training doen we een review op de doelenboom en Doelen-inspanningen netwerk.


Tip: Download de brochure voor een compleet overzicht!


Module 3

Monitoren, sturen, risico’s en de programmaorganisatie

De programmamanager is niet verantwoordelijk voor de directe uitvoering van projecten en andere activiteiten, maar hij moet wel het programma realiseren binnen budgetten en tijdsafspraken. Hoe stuur je dan, hoe houd je in de gaten of zaken lopen en op schema liggen. En waar liggen risico’s? En hoe maak je een goede programmaorganisatie?
 

De volgende onderwerpen staan centraal:

 • Beheersen, sturen of monitoren; wat kan de programmamanager?
 • De relatie tussen programma en projecten in het programma
 • Voortgangsrapportages
 • De kwaliteit in een programma
 • Risicomanagement
 • De audit van een programma
 • De governance van een programma
 • De programmaorganisatie
 • Programmamanager en opdrachtgever

Case:
Je bent manager van een programma met gemiddeld zo’n 30 projecten en inspanningen. Wat moet je allemaal afspreken om alles in goede banen te leiden?


Module 4

Strategisch omgevingsmanagement, programmacommunicatie

Programma’s worden vrijwel altijd uitgevoerd in een complex krachtenveld van rollen en belangen. Voor de programmamanager is omgevingsmanagement een van de belangrijkste competenties. Daarbij spelen veel aspecten van communicatie en het spelen van het spel tussen programma en de lijnorganisaties. Deze vraagstukken krijgen aandacht op dag 4.
 

De volgende onderwerpen staan centraal:

 • Strategisch omgevingsmanagement
 • Het maken van een krachtenveldanalyse
 • Verschillende omgevingsanalyses
 • Programma’s en de lijnorganisatie
 • Van analyse naar sturen op de omgeving
 • Programmacommunicatie
 • Competenties van een programmamanager

Case:
Je programma wordt uitgevoerd in een complexe omgeving, met veel spelers en belangen. Door middel van een krachtenveldanalyse krijg je snel inzicht in risico’s en kansen.


Module 5

Persoonlijk leiderschap en teamsturing

In vrijwel alle programma’s heeft de programmamanager veel verantwoordelijkheid en nauwelijks bevoegdheden. Het gaat dus om sturen zonder macht. Dat betekent een groot beroep op persoonlijke leiderschapsaspecten.

De volgende onderwerpen staan centraal:

 • Sturen zonder macht
 • Stijlen van leidinggeven
 • Jouw persoonlijke dominante leiderschapsstijl
 • Hoe creëer je een topteam?
 • Leiding geven aan het team
 • Professionaliseren van programmamanagement
 • Een verbeterplan voor het eigen programma
 • Afsluiten van de cursus en evalueren van je leerdoelen

Case:
Door middel van een quick scan, bieden we je de gelegenheid om een analyse te maken van sterkte en zwakte van je team. Ook kijken we hoe je persoonlijke voorkeursstijl hier invloed op heeft.

Docent:

img-Mirella Jacobs

Mirella Jacobs

Mirella is zelfstandig adviseur en trainer voor verandertrajecten, project- en programmamanagement en werkt daarnaast al ruim 22 jaar als adviseur voor de gemeentelijke overheid. Binnen de overheid heeft zij ruim 12 jaar ervaring opgebouwd als project- en programmamanager en trainer/procesbegeleider. Zij heeft het programmamanagement geïmplementeerd binnen de organisatie volgens de methode van Programmatisch Creëren. 

Co-trainers:

img-Lauren Algra

Lauren Algra

Lauren is zelfstandig adviseur, trainer en (team)coach en is ruim 14 jaar actief op het gebied van professionalisering van project- en programmamanagement in organisaties. Zij heeft ervaring als project- en programmamanager binnen de overheid en verzorgt een groot aantal trainingen voor beginnend en ervaren programmamanagers, de procesbegeleiding bij het opstarten van nieuwe programma’s en ondersteunt bij de ontwikkeling van programmateams.

img-Maaike van Meerten

Maaike van Meerten

Maaike is een ervaren programmamanager en begeleider die veel energie haalt uit bouwen en verbinden in complexe omgevingen. Ze geloof in de kracht van mensen en werkt graag aan de maatschappij en de maatschappelijke opgaven die nu en in de toekomst spelen. Samen bijdragen aan de samenleving! Een duidelijke visie met herkenbare waarden, heldere kaders en ambitieuze doelen, door data onderbouwde keuzes, vastgelegde rolverdeling en goed uitgesproken belangen zijn in haar werk belangrijk. Die maken dat we weten waar we voor werken en wat het werken oplevert zodat we kunnen sturen, schakelen, remmen of juist gas geven. 
Met haar oog voor verbindingen en resultaatgerichtheid heeft Maaike projecten, programma's en teams in complexe omgevingen opgezet en begeleid. Daarbij zoekt ze altijd naar de vraag achter de vraag en de mens achter het gezicht. 

"Ik geloof in de kracht van mensen en werk graag aan de maatschappij en de maatschappelijke opgaven die nu en in de toekomst spelen. Samenbouwen en verbinden in complexe omgevingen om bij te dragen aan de samenleving, dat is waar ik energie van krijg!"

img-Jo Bos

Jo Bos

Jo Bos is zelfstandig adviseur en trainer en al meer dan 25 jaar actief op het gebied van de professionalisering van programma management in organisaties. Hij heeft een groot aantal opleidingen verzorgd voor beginnend en ervaren programma-managers. Als auteur van het boek Programmatisch Creëren heeft hij aan de basis van het ontwikkelen van deze spraakmakende visie op het vakgebied gestaan. In dat kader is hij onder andere trendwatcher van het IPMA, de beroepsvereniging voor project- en programmamanagers

Voor wie bestemd? 

De cursus is bedoeld voor (aankomend) programmamanagers, afdelingshoofden, beleidsmedewerkers, projectleiders en managers van overheid en non-profit organisaties. Cursisten zijn of worden actief betrokken bij het opstellen en uitvoeren van programma’s en willen hun vaardigheden hierin verder verbreden.

De cursus biedt een solide theoretische en praktische basis voor het werken in of leiding geven aan een programma en is daarmee geschikt voor iedereen die zich op dit gebied wil ontwikkelen. Voorkennis over het onderwerp is niet noodzakelijk. In de training zijn de meest actuele inzichten op het gebied van programmamanagement verwerkt.

Algemene Informatie

Deze 5-daagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij Aristo Meeting Center Utrecht CS te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

Aristo Meeting Center Utrecht CS
Godebaldkwartier 357
3511 DT
Utrecht
tel: 088 - 2301036

Dag Datum Tijd Locatie
Module 1 5 november 2024 09:15 - 17:00 Aristo Meeting Center Utrecht CS
Module 2 26 november 2024 09:15 - 17:00 Aristo Meeting Center Utrecht CS
Module 3 17 december 2024 09:15 - 17:00 Aristo Meeting Center Utrecht CS
Module 4 14 januari 2025 09:15 - 17:00 Aristo Meeting Center Utrecht CS
Module 5 4 februari 2025 09:15 - 17:00 Aristo Meeting Center Utrecht CS

Jouw investering

De investering voor deze Opleiding bedraagt € 4399,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

Editie september 2024 volgeboekt!

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 26 september 2024 09:15 - 17:00 Aristo Meeting Center Utrecht CS
Dag 2 17 oktober 2024 09:15 - 17:00 Aristo Meeting Center Utrecht CS
Dag 3 7 november 2024 09:15 - 17:00 Aristo Meeting Center Utrecht CS
Dag 4 28 november 2024 09:15 - 17:00 Aristo Meeting Center Utrecht CS
Dag 5 12 december 09:15 - 17:00 Aristo Meeting Center Utrecht CS

Locatie: 

Aristo Meeting Center Utrecht CS
Godebaldkwartier 357
3511 DT Utrecht
tel: 088 - 2301036


 

Het aantal deelnemers per editie is beperkt zodat je alle gelegenheid hebt jouw (praktijk)vragen te stellen. Wil je weten of er nog plaatsen beschikbaar zijn of wil je vrijblijvend reserveren?
Neem contact op met opleidingsadviseur Tonnie van Zanten, T: 040 - 2 972 780

 

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Ga gericht aan de slag binnen jullie eigen praktijk

Dit traject is ook volledig op maat te volgen. De theorie en praktijkvoorbeelden worden in dat geval volledig afgestemd op de leerdoelen en praktijk van jouw organisatie. Jullie ervaren hierdoor verschillende voordelen:

Inhoud op maat

Het programma sluit exact aan op jullie leerdoelen en praktijk.

Borging van kennis

Kennis blijft beter behouden in de organisatie.

Kostenefficiënt

Efficiënte investering in het kennisniveau van de organisatie.

Binnen jullie schema

Opleiding binnen jullie planning en op jullie locatie.

Bespreek de mogelijkheden

Plan een vrijblijvend adviesgesprek om het programma op maat te bespreken.

Onder andere deze opdrachtgevers gingen je voor:

Download brochure

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 2 972 780 tonnie.van.zanten@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Financieel

Onze privacy-policy