Congres Gepersonaliseerd Leren

Futureproof onderwijs: sluit aan bij behoefte van de individuele student

23 januari 2018 | Jaarbeurs, Utrecht

Op de hoogte gehouden worden van nieuwe ontwikkelingen?

Wenst u meer informatie over een eventuele nieuwe editie?
Laat uw gegevens achter en wij u graag.

Onze privacy-policyDe 1e editie van het Congres Gepersonaliseerd Leren stond in het teken van onderwijsinnovatie om gepersonaliseerd onderwijs mogelijk te maken. Het was een zeer geslaagde dag met inspirerende keynotes en sessies. Bekijk hieronder de terugblik.

Wilt u op de hoogte gehouden worden van nieuwe ontwikkelingen en een nieuwe editie? Vul het formulier in en wij informeren u graag.


Terugblik Gepersonaliseerd Leren 2018

Samen kijken wij terug op een zeer geslaagde en inspirerende dag. Bekijk hier alle foto's, beluister de podcasts of lees meer over het congres Gepersonaliseerd Leren 2018Congres Gepersonaliseerd Leren

Zet (digitale) onderwijsinnovatie in om gepersonaliseerd leren mogelijk te maken in uw onderwijsorganisatie. Bereid u voor op een verandering om het onderwijs aan te passen aan de individuele behoefte van de student. 

De vraag van leerlingen en studenten is in ontwikkeling en blijft zich ontwikkelen. De reactie van het onderwijs is essentieel om tegemoet te komen aan de vraag van de student! Prikkel, stimuleer, daag leerlingen en studenten uit en bereid ze voor op werken in de 21e eeuw. Ontwikkel persoonlijke talenten en creëer een omgeving waarin de student en de docent het onderwijs samen (verder) ontwikkelen. Kortom: innoveer het onderwijs en maak gepersonaliseerd leren realiteit!


Waar gaat dit congres precies over?


Gepersonaliseerd Leren is een term die veel wordt gebruikt in het onderwijs; een ideaalbeeld waar aan een onderwijsinstelling aan moet werken om interessant te blijven voor de huidige student. Denk hierbij aan:

 • Is het onderwijs flexibel genoeg?
 • Hoe kunnen we technologie inzetten t.b.v. gepersonaliseerd leren
 • Hoe sluiten we aan bij de talenten van onze leerlingen en studenten?
 • Hoe realiseren we deze grootschalige verandering in het onderwijs?

Op al deze vragen krijgt u tijdens het congres antwoord.

Bekijk het volledige programma

logo gepersonaliseerd leren


Thema's Congres Gepersonaliseerd Leren 2018

Futureproof onderwijs
Veranderen in de onderwijsorganisatie
Learning Analytics in het onderwijs
Rol van docent & student

Inspirerende sprekers 2018Martijn Meeter

Hoogleraar Onderwijskunde VU


Evert Hoogendoorn

Docent & programmaleider ‘Ludodidacktiek’ HKU


Raymond van Kerkvoorden

Founder Kunskapsskolan Nederland


Pieter Spinder

Initiator & Storyteller Knowmads

Bekijk alle sprekers


Programma highlights:

 • Ga in gesprek met studenten die gepersonaliseerde trajecten hebben gevolgd!
  • Wat heeft het deze studenten opgeleverd?
  • Hoe ziet deze student zijn onderwijs?
 • Inspiratie vanuit succesvolle praktijkvoorbeelden
 • Overzicht van onderwijsontwikkelingen in de wereld
 • Kans om interessante connecties op te doen

Bekijk het programma

Voor wie interessant:

 • Opleidingsmanagers en -coördinatoren
 • Programmamanagers
 • Onderwijsontwikkelaars
 • Teamleiders
 • Onderwijskundigen
 • Beleidsmedewerkers
 • Docenten
 • Iedereen met een hart voor onderwijs

Partners

 
     

Download

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan de brochure te downloaden

Download (PDF)
9.30

Opening door uw dagvoorzitter Martijn Meeter

Hoogleraar Onderwijskunde aan de VU. Sinds 2015 directeur van LEARN! Een onderzoeksinstituut op het gebied van onderwijswetenschappen die zich focust op onder andere gepersonaliseerd leren en gedifferentieerd doceren.

9.40

Evert Hoogendoorn
Inspirational Speech: gepersonaliseerd onderwijs met de inzet van Gametechnologie

We streven naar onderwijs waarbij studenten zelf en met elkaar aan de slag gaan, ieder op hun eigen manier en niveau. Hoe ziet dit gepersonaliseerd onderwijs eruit? Hoe stimuleer je 21’st century skills, zoals creatief en analytisch vermogen? Hoe kan je game en gamedesign hiervoor inzetten?

Evert Hoogendoorn Docent & programmaleider ‘Ludodidacktiek’ Hogeschool voor de Kunsten Utrecht


10.30

Peter Merry
Futureproof Education | Ubiquity University - A new kind of education, for a new kind of world

The 1700 CEOs interviewed by IBM agreed. The world is hypercomplex and the graduates they get are ill-prepared to deal with it. They need creativity, complex problem-solving, collaboration and communication. Developing these competencies requires a whole person approach, beyond simply cognitive intelligence. The UN’s Sustainable Development Goals lay out the challenges before humanity. Education needs to equip and empower our young people to connect their passion and skills to the needs of the world. Ubiquity enables them to navigate the worlds of learning and social innovation, creating their own personal pathway to the future, connecting and collaborating with others along the way.

Peter Merry, Chief Innovation Officer at Ubiquity University


11.10
Break: Personal snack

11.30
Expert Sessions
Bekijk de Expert Sessions
veranderen in de onderwijsorganisatie

Gepersonaliseerd leren realiseren voor een grote groep studenten

In deze sessie krijgt u een praktijkvoorbeeld van gepersonaliseerd leren zoals dat in bij MBO Landstede al 10 jaar wordt toegepast.

 • Verandermanagement, benodigde competenties van de instelling om de verandering naar gepersonaliseerd leren (talentvol ontwikkelen) te maken
 • Korte toelichting op het curriculumontwerp (Wat zijn trajectlijnen, hoe werk je in een ETO, de leeromgeving, wat is een LWP/TWIXX, hoe ontwerp je die, waar op zijn deze gebaseerd?)
 • Succesfactoren, wat zijn de opbrengsten?
 • Wat zijn de randvoorwaarden voor de school om dit succesvol door te zetten?
 • Toekomstvisie

Dennis van Oeveren, Onderwijsinnovatie expert, MBO Landstede & KPZ

Futureproof onderwijs

Internationaal overzicht van Gepersonaliseerd Leren in het onderwijs, waar staat Nederland?

 • Onderwijsontwikkelingen waar technologie onlosmakelijk meer verbonden is
 • De essentiële rol van technologie om het onderwijs te personaliseren
 • Succesverhalen en geleerde lessen, wat kunnen we mee nemen in Nederland?

Frans Schouwenburg, strategisch adviseur Kennisnet

Learning analytics

Wensdroom of een Nachtmerrie?

Learning analytics (leerinformatie uit data) staat meer en meer in de belangstelling, maar wat kan je er mee, wat wil je er mee én wat mag je er mee. In deze workshop worden de ontwikkelingen op dit terrein geschetst. Er wordt ingegaan op feedback- en leerstofverbetering op basis van digitale data als aanvulling op zintuiglijke data. Daarnaast wordt een pilot die het Noorderpoort samen met SURF uitvoert vanaf september 2017 besproken.

Albert Vlaardingerbroek, Directeur bestuursdienst en bestuurssecretaris Noorderpoort

Rol van de docent

HAN bevordert Gepersonaliseerd Leren door inzet ‘Student as Partner’ (SAP)

 • De essentie van het onderwijs: leren ontstaat in een samenwerking tussen student en docent, feitelijk zijn student en docent elkaars natuurlijke bondgenoten.
 • Hoe krijg je studenten actief betrokken bij curriculum ontwerpen? Liever: hoe komen we vervolgens met z’n allen dichterbij zo’n partnerschap, zodat wellicht ook een curriculum samen ontworpen wordt, studenten bijdragen aan toetsing etc.
 • Good practice: De Delta stroom van Fysiotherapie. Studenten zijn los van het curriculum; studenten richten vanuit persoonlijke behoeftes het onderwijs in.

Frits Roelofs, Beleidsmedewerker Studievoortgang en Aansluiting Faculteit GGM at Han

veranderen in de onderwijsorganisatie

Gepersonaliseerd leren gaat over ‘ikke’. Maar wie is ‘ikke’?

De ‘ikken’ in een leergroep verschillen onderling zeer sterk. In gesproken en geschreven taal niet alleen, maar ook in het hoe, waarom en met wie ze (willen) leren. Hun ontwikkelingspaden zijn uniek en verdienen echte aandacht. Hun leren dwingt personalisering en vraagsturing af. Het vraaggericht leren en werken versterkt de positie van de lerende ‘ikken’, maar alles erom heen moet mee veranderen. Het beoordelen, het begeleiden, het personeelsbeleid. Ook het als team samen leren, de kwaliteitzorg en de visie-ontwikkeling moeten eraan geloven. Kort samengevat een meer holistische en systeemgerichte aanpak is vereist. In alle gevallen stuk voor stuk onderwerpen waar ik mee te maken heb (gehad) en ontwikkelingen in heb doorgemaakt. Makkelijk? Neen, een zware opgave. Het onderwijssysteem is nu eenmaal buitengewoon weerbarstig. Weerbarstig vanwege zijn vele verschillende stakeholders. Stakeholders die tegenstrijdig belangen vertegenwoordigen. Bent u nieuwsgierig of en hoe deze vraaggestuurde aanpak gelukt is?

Theodor van der Velde, Ondernemer in startups, hbo-acreditatie panellid, business developer en curriculum designer

Futureproof onderwijs

Pilot Nr 1 Flexibilisering Hoger Onderwijs – De aanpak van de HAN

 • Hoe verhoogt de instroom van deeltijdstudenten van 1500 naar 2500 deeltijdstudenten per jaar?
 • Verandermanagement in de organisatie: naar een cultuur van gepersonaliseerd leren.
 • Een leerwegonafhankelijk curriculum op basis van leeruitkomsten
 • Modularisering van het opleidingsportfolio.
 • Het gebruik van online leren en werkplekleren om flexibilisering mogelijk te maken.
 • De centrale rol van onderwijs logistieke processen bij flexibilisering.

Fokke Aukema, Sectorhoofd Staf Politie academie

Learning analytics

Gepersonaliseerd Leren realiseren door middel van Learning Analytics

Hoe kun je gepersonaliseerd leren vormgeven zodat het leren geheel past bij jouw persoonlijke behoeften? Hoe kan je aan de hand van bestaande leerinterventies binnen en buiten de organisatie je eigen leerpaden creëren? Hoe kan je op maat content en leerpaden aangeboden krijgen d.m.v. het gebruik van Learning Analytics en xAPI? In de sessie van François Walgering gaan we aan de hand van best practices in "Red Panda” in op deze onderwerpen!

François Walgering, Learning Innovator at MOOC Factory

Rol van de docent

Workshop Flexibel onderwijs ontwerpen en realiseren: praktijkervaringen

Flexibel onderwijs houdt in dat studenten of cursisten hun eigen leerroute kunnen volgen op weg naar vaste leerwegonafhankelijke leeruitkomsten. Een mooi idee waar iedereen het nut en de noodzaak van inziet. 2Blearning ondersteunt een aantal onderwijsinstellingen met de realisatie van flexibel onderwijs. Hierbij komen we voor vraagstukken te staan als:
 • de opzet van het onderwijsarsenaal: hoe zorgen we voor een goede variatie in leeractiviteiten? Hoe ontwerpen we en beschrijven we leeractiviteiten op zo’n manier dat ze handig in een leeromgeving geplaatst kunnen worden en daar als het ware een “Playbook” vormen waaruit cursisten of studenten vrij kunnen kiezen en snel kunnen zien wat de aard en inhoud van de activiteit is?
 • de realisatie van verschillende journeys of leerwegen: hoe zorg je voor afstemming op verschillende niveaus van zelfstandigheid van studenten?
 • de aansluiting op en invulling van contacttijd: hoe flexibel en vraaggestuurd om te gaan met contacttijd die voor docenten altijd netjes werd geroosterd in lessen op vaste tijden?
 • In de workshop delen we onze kennis en opgedane ervaringen om samen verder te leren!

  Marja Bakker en Johan de Bruin, onderwijskundig adviseurs van 2Blearning


12.30
Lunch

13.15

Ashley Wheaton
Future vision | The role of Time and Technology in a Personalized Learning System

We are living in a world where studying is connected to the most limited resource we have: time

 • Why should students study for a prescribed number of years, when they are ready to demonstrate their learning earlier?
 • How can we use technology and future technology to support a personalized learning system, not restricted by time?
 • How can we deploy technology to build an online campus and community where social relationships are maximised and optimized?

Ashley Wheaton, Principal and Chief Executive Officer | University College of Estate Management


13.55
College Tour | Introductie In Depth Learning Sessions

Visie van de student: een interview met studenten en workshopleiders vanuit Kunskapsskolan Nederland, Bildung Academie, Agora onderwijs & Knowmads


14.25
Break: Personal snack

14.45
In Depth Learning Sessions
Bekijk de In Depth Learning Sessions

Raymond van Kerkvoorden

Zweeds onderwijsconcept Kunskapsskolan in Nederland - Gepersonaliseerd Onderwijs het Nieuwe Normaal

Veranderen binnen de gestelde kaders van het Nederlandse onderwijs, hoe pakt Kunskapsskolan het aan? Een actieve en praktijk gerichte workshop onder leiding van Raymond van Kerkvoorden (mede-oprichter van Kunskapsskolan Nederland) en studenten van het Kunskapsskolan onderwijs.

 • Betaalbaar, uitvoerbaar & behapbaar gepersonaliseerd onderwijs
 • Iedere leerling heeft recht op uitdagend en uniek onderwijs
 • Leerlingen nemen eigenaarschap voor eigen leren
 • Raymond van Kerkvoorden, Founder Kunskapsskolan Nederland


Michiel Tolman

Revival van Bildung: Student als motor van het onderwijs

In deze workshop gaat u met Michiel Tolman (directeur en onderwijsontwikkelaar van De Bildung Academie) en studenten van de Bildung Academie in gesprek. Een actieve en creatieve workshop waar samen met jullie wordt gewerkt aan een plan om morgen met een gepersonaliseerd curriculum te starten. Aansluiten bij de behoefte van de student is essentieel voor de toekomst van het onderwijs.

Michiel Tolman, De Bildung Academie

Pieter Spinder

Empower & Facilitate de Student – Let them Create Their Own Story.

Knowmads is een half jaar programma waarin veel persoonlijk initiatief en potentie ontwikkeld wordt. Hoe kunnen we dit inzetten in het reguliere onderwijs? Hoe kunnen de persoonlijke aspecten van studenten het startpunt worden in het MBO & HO? Hoe creëer je eigenaarschap van een leerweg, wat zijn de waarde-systemen van mensen en hoe kun je die gebruiken als startpunt op school? Vanuit de definitie van het woord School: Het woord 'school' is afgeleid van het Griekse 'σχολή', dat 'vrije tijd' betekent.

Pieter Spinder, Initiator & Storyteller Knowmads

Sjef Drummen

Agora onderwijs: Gepersonaliseerd Leren in Vrijheid

“ But to live outside the law, you must be honest” ( Bob Dylan)

Leren moet altijd betekenisvol zijn voor de lerende. Agora kent geen schoolvakken, leesmethodes, lesroosters, toetsen, leraren voor de klas, klassen & klaslokalen. Agoria is een heterogene leefgemeenschap van 11- tot 18-jarigen , van vmbo tot en met gymnasium. Leerlingen leren vanuit hun gepersonaliseerde leerplek. Een onderwijsbenadering (geen concept!), die wetenschappelijke en evidence based inzichten combineert vanuit het uitgangspunt dat we alleen nog doen wat goed is voor de ontwikkeling van kinderen. Leerlingen ontdekken vrij de wereld middels een supergestructureerde analyse van hun leerproces. Daarvoor is een totaal andere organisatie nodig. Een voorbeeld: de Agoriaanse meesters hebben al vier jaar lang minimaal 2 uur overleg als team, per dag! Niekée werkt net als Agora gepersonaliseerd . Een school met 600 leerlingen met 600 verschillende leerroutes. En gegarandeerd diploma op instroomniveau.

Sjef Drummen, Onderwijskunstenaar, directielid en co-founder Niekée en Agora

Frum van Egmond

Hersenen en leren als startpunt voor innovatie

Vaak hebben scholen de indruk dat ze hun hele onderwijs om moeten gooien om te kunnen innoveren. Ook in traditionele schoolsettings en binnen de binnen de bestaande kaders kun je een enorm verschil maken! Tijdens deze workshop maak je kennis met het Fundamenteel Leer Model, dat handvatten biedt om studenten en docenten optimale vrijheid in leren te bieden vanuit duidelijke structuren. Vanuit kennis over hersenen en leren stap je door naar de doelen die je wilt bereiken. Van nieuwe inspiratie ga je naar het aanleren van kritische denkstrategieën en 21st century skills. Een methodeboek kun je altijd nog pakken...

Leren moet altijd betekenisvol zijn voor de lerende. Agora kent geen schoolvakken, leesmethodes, lesroosters, toetsen, leraren voor de klas, klassen & klaslokalen. Agoria is een heterogene leefgemeenschap van 11- tot 18-jarigen , van vmbo tot en met gymnasium. Leerlingen leren vanuit hun gepersonaliseerde leerplek. Een onderwijsbenadering (geen concept!), die wetenschappelijke en evidence based inzichten combineert vanuit het uitgangspunt dat we alleen nog doen wat goed is voor de ontwikkeling van kinderen. Leerlingen ontdekken vrij de wereld middels een supergestructureerde analyse van hun leerproces. Daarvoor is een totaal andere organisatie nodig. Een voorbeeld: de Agoriaanse meesters hebben al vier jaar lang minimaal 2 uur overleg als team, per dag! Niekée werkt net als Agora gepersonaliseerd . Een school met 600 leerlingen met 600 verschillende leerroutes. En gegarandeerd diploma op instroomniveau.

Frum van Egmond , Founder van De Noordwijkse Methode

Frum van Egmond

Challenge Based Learning

Hoe maak je maximaal gebruik van de interne motivatie van studenten… je daagt ze uit! Challenges zijn belangrijke maatschappelijke thema’s die overal in de wereld spelen maar lokaal worden aangepakt in samenwerking met verschillende werkveldpartners. Het is een open vorm van onderwijs waarbij gewerkt wordt in learning communities. Studenten solliciteren op een challenge waar ze gepassioneerd over zijn en het verschil in willen maken. Challenges zijn complex en niet in je eentje op te lossen, studenten en werkveldpartners hebben elkaar nodig om verder te komen en het is van belang dat iedereen iets nieuws leert. Iedere community bedenkt zijn eigen idee die bijdraagt bij aan het geheel, de Global goals. Rollen van ieder lid in de community staan niet op voorhand vast maar zijn gebaseerd op zijn of haar talenten. Innovatie, creativiteit en out of de box denken worden gestimuleerd en dat betekent dat de uitkomsten van de projecten niet worden voorgeschreven. De projecten klein of groot worden beoordeeld aan de hand van hun maatschappelijke impact. In deze workshop krijgt u een challenge-opdracht. Studenten van de challenges helpen u daarbij. Daarna bespreken en analyseren we wat de kracht is van challenge based learning en de kritische succesfactoren.

Max Merkx

Flexibilisering: Van ‘one size fits all naar one size fits one’

 • Waar komt eigenlijk al die regeldruk vandaan waar we allemaal zo over klagen?
 • Stimuleert het ‘experiment leeruitkomsten’ wel de vernieuwing die we willen?
 • Past gepersonaliseerd onderwijs wel binnen de vaste kaders van onze onderwijsorganisaties?
 • Wat zouden we moeten in onze organisaties doen om gepersonaliseerd onderwijs de ruimte te bieden die nodig is?

Max Merkx, Adviseur en bestuurder onderwijsorganisaties

Sandra Verbruggen

Het talent van de docent

We spreken veel over het benutten van de specifieke talenten van leerlingen en dat we vinden dat die tot hun recht zouden moeten komen. Om iedere leerling te kunnen zien als individu met een eigen verhaal en een eigen leerweg, is het nodig dat we het parallelproces zien met de docent. Docenten zijn ook individuen met een eigen verhaal, eigen talenten en een eigen leerweg. Hoe kunnen we deze twee wegen naast elkaar zetten en elkaar laten versterken?

Sandra Verbruggen, Zelfstandig adviseur


16.30
Borrelen

Sessies

Verschillende inspirerende sessies over de volgende thema's:

Futureproof onderwijs: wat houdt het in?
Veranderen als onderwijsorganisatie
Inzet van Learning Analytics in het onderwijs
Rol van docent: van 'professor' naar 'coach'
 
 

Ook interessant: Tijdens het congres gaat u in gesprek met studenten!

 • Wat betekent gepersonaliseerd leren voor de student?
 • Hoe ziet de student zijn onderwijs?

Meer informatie over de thema's
 • Futureproof Onderwijs
  • Internationale vergelijking: waar staat Nederland ten opzichte van de rest van de wereld?
  • Flexibilisering van deeltijd en voltijd opleidingen
  • Faciliteren van persoonlijke trajecten bij grote aantallen
  • Blended Learning: voorbeelden van succesvol online & synchroon online leren
  • Alternatief gepersonaliseerd onderwijs en de mogelijkheden voor regulier onderwijs

 • Stap-voor-stap veranderen in een onderwijsorganisatie
  • Onderwijslogistiek: wat komt er bij kijken om opleidingen te personaliseren?
  • Hoe geeft u goed leiderschap in een transitie periode?
  • Gepersonaliseerd Leren ondersteunen met alternatieve manieren van toetsen
 • Learning Analytics toegepast in het onderwijs
  • Studiesucces, data vertalen naar begeleiding van mijn student
  • Risicostudenten analyseren en begeleiden door middel van data
  • Feedbacksystemen

 • De rol van docent & student
  • Wat verwachten we van de student in termen van eigenaarschap?
  • De rol van de docent; hoe komt de leraar in de positie van begeleider/coach?
  • Hoe kunnen studenten online betrekken
  • Welke onderwijskundige modellen werken bij afstandsonderwijs?

Mis het niet!

Wilt u dit congres niet missen? Leg dan nu uw deelname vast!

Leg uw deelname vast!

Dagvoorzitter

 
Martijn Meeter

Hoogleraar Onderwijskunde VU

Martijn Meeter is hoogleraar onderwijskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU).

Meer over Martijn Meter

Hij promoveerde in de psychologie aan de UvA. Zijn onderzoek focust op leren en maakt gebruik van zowel de klassieke onderwijskunde als technieken uit de neurowetenschappen zoals computationeel modelleren en EEG.

Daarnaast is hij opleidingsdirecteur van de universitaire lerarenopleidingen van de VU en sinds 2015 directeur van LEARN! LEARN! is een onderzoeksinstituut op het gebied van onderwijswetenschappen en focust zich onder andere op gepersonaliseerd leren en gedifferentieerd doceren.

Keynote

 
Evert Hoogendoorn

Docent & programmaleider ‘Ludodidacktiek’ HKU

Evert heeft ruim twintig jaar ervaring in het onderwijs. Zowel als ontwikkelaar als docent en in het PO, VO, HBO en WO en buitenschools; met leerlingen in achterstandswijken rond Amsterdam, verstandelijk gehandicapten, kunstenaars, ambtenaren, nerds en met docenten.

Meer over Evert Hoogendoorn

Daarnaast is hij programmaleider “Ludodidactiek” bij het Expertisecentrum Educatie va de Hogeschool voor de kunsten. Hier onderzoekt en ontwikkelt hij, samen met collega’s, de inzet van gameprincipes binnen het onderwijs en vooral het kunstonderwijs.

Evert kijkt als ontwerper, vanuit de principes die aan games en het ontwerpproces daarvan, naar leren en leergedrag. Dit leidt tot nieuwe didactische inzichten en oplossingen die kunnen worden toegepast in allerlei onderwijscontexten.

 

 
Ashley Wheaton

Principal and Chief Executive Officer UCEM

Ashley joined UCEM in 2013 as Principal and Chief Executive Officer. Ashley is responsible for all aspects of UCEM’s academic and business operations.

As Principal of UCEM he works directly with the Chairman, the Board of Trustees and the Senior Leadership Team to ensure that UCEM delivers against the key objectives of its strategic plan - ensuring both the highest quality of education and the best student experience.

Ashley has previously held senior roles as Director of Global Learning Services for Microsoft, and Chief Executive Officer of InfoBasis Ltd, a global Talent Management software company. He holds a BA (Hons) in Economics from University of London.

 
Peter Merry

Chief Innovation Officer at Ubiquity University

Peter has worked in and across different sectors. As well as co-founding and leading various organisations, his experience includes facilitating integral change processes in multinational corporations, and government ministries, and in multistakeholder initiatives with global stakeholders. He has also spent many years in the not-for-profit sector. He is a recognised expert in the field of evolutionary systems dynamics and Spiral Dynamics Integral in particular. He has had his first book published in English and Dutch (Evolutionary Leadership). He is currently researching the application of noetic science and energetics to whole systems transitions. In this context, he has completed a Ph.D. on volution theory with Ubiquity’s Wisdom School. For more information, see www.petermerry.org, www.volutiontheory.net and CV on LinkedIn.

Sprekers

 
Raymond van Kerkvoorden

Founder Kunskapsskolan Nederland

Raymond van Kerkvoorden (48) is mede-oprichter van Kunskapsskolan Nederland.

Meer over Raymond van Kerkvoorden

Hij begon zijn carrière begin jaren '90 op het Ministerie van Onderwijs, waar hij onder meer meeschreef aan de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. Daarna werkte hij als adviseur in het onderwijs, waarbij hij vooral werkte op het snijvlak tussen bestuur en beleid enerzijds en docenten en leerlingen in de onderwijspraktijk anderzijds.

In 2006 richtte hij SENS op. Vanuit de formule p=p x p (prestatie = persoonlijke aandacht x plezier), ontwierp SENS blended leertrajecten voor leerlingen en docenten en ondersteunde SENS docenten en leidinggevenden bij het ontwikkelen van hun doelgerichte coachvaardigheden.

In 2015 richtte hij samen met zijn partner binnen SENS Tycho van den Born en de Zweedse eigenaren van Kunskapsskolan International Kunskapsskolan Nederland op.

 

 
Frum van Egmond

Founder De Noordwijkse Methode, een innovatieve onderwijsfilosofie

Frum van Egmond (1972) is de founder van De Noordwijkse Methode, een innovatieve onderwijsfilosofie

Meer over Frum van Egmond

Tijdens Frum's zoektocht naar de ideale school verzamelde ze overal puzzelstukjes. Toen ze daarna de puzzel ging leggen, kwam ze uit op een heel andere manier van leren dan gebruikelijk op de meeste scholen. En hier hoorde ook een andere manier van organiseren en denken bij. De Noordwijkse Methode is gebaseerd op inzichten over hersenen en leren en het besef dat het traditionele onderwijs niet meer past. Uiteindelijk kwam Frum uit bij universele leerprincipes die los van tijd of mode overeind blijven.

De Noordwijkse Methode kenmerkt zich doordat deze steigers biedt waarmee leerkrachten èn leerlingen optimale vrijheid hebben in hun leren, terwijl toch duidelijk blijft dat zij aan de kerndoelen van de overheid werken. Kennis maken met de wereld om je heen, kritisch leren denken, ontwerpend en onderzoekend leren, talentontwikkeling en sociale vaardigheden en zelfkennis zijn belangrijke onderwerpen binnen De Noordwijkse Methode. Leraren ontwerpen zelf lessen, met of zonder onderliggende methode. Frum begeleid scholen en organisaties die hun onderwijs willen vernieuwen op alle niveaus: van kinderdagverblijven tot universiteiten. Onderdelen van De Noordwijkse Methode worden ingezet bij innovatieprojecten door heel Nederland en sinds kort ook in Tsjechië, Slovenië en Hongkong. Steeds vaker wordt Frum ook benaderd door partijen buiten het onderwijs om innovaties te begeleiden.

 

 
Michiel Tolman

Directeur en onderwijsontwikkelaar van De Bildung Academie

Parallel aan de Maagdenhuisbezetting richtten zestig studenten en docenten in februari 2015 De Bildung Academie op. Als oprichter leid ik onze onderwijsbeweging en hou ik mijzelf bezig met het implementeren van bildungsonderwijs in (hoger) onderwijsinstellingen in o.a. Amsterdam (VU), Utrecht (HU). In mijn eigen studie heb ik aandacht voor persoonlijke vorming en maatschappelijke vernieuwing gemist. Die ervaring heb ik samen met anderen omgezet in de creatie van deze bottom-up beweging. Wil je me beter leren kennen? Klik Hier!

 

 
Pieter Spinder

Initiator & Storyteller Knowmads

Driven, positive, motivator, spontaneous, quick and free thinker, storyteller, sincere, experienced in marketing and entrepreneurship, creative, innovative, do-er, experienced facilitator and lecturer, 49 years old, living together in Haarlem, The Netherlands, with Ruti, artist, son Jelte and daughters Meïra and Ya’ara.

 

 
Sjef Drummen

Onderwijskunstenaar, directielid en co-founder Niekée en Agora

Sjef (1953) kan terugkijken op 40 jaar fulltime onderwijservaring als docent, middenmanagement en schoolleiderschap. Hij is beeldend kunstenaar. Vanuit zijn kunstenaarschap heeft hij een andere perceptie van de werkelijkheid. Kunstenaars werken procesmatig en krijgen energie in het onderzoek van het onbekende en hebben hun verbeeldingskracht als moter. Onzekerheid is de basis van elk artistiek proces. Dat staat haaks op de overgestructureerde benadering van het onderwijs. In 2007 startte Niekée in Roermond. Een VO-school die sinds die tijd overladen is met prijzen. Zowel architectonisch als onderwijskundig. In 2013 werd gestart met het meest baanbrekende onderwijsbenadering van Nederland en zelfs daarbuiten, Agora. Alle ogenschijnlijke onderwijszekerheden zijn verlaten.

 

 
Albert Vlaardingerbroek

Directeur Bestuursdienst en Bestuurssecretaris Noorderpoort

Albert is toegepast wiskundige met interesse in IT. Binnen zijn functie als directeur Bestuursdienst en Bestuurssecretaris bij het Noorderpoort is hij verantwoordelijk voor het strategisch ICT-beleid. Op dit moment is hij betrokken bij experimenten blended learning en learning analytics.

 

 
Frans Schouwenburg

Strategisch adviseur Kennisnet

Strategisch adviseur bij Kennisnet en verantwoordelijk voor het thema "Onderwijsvernieuwing".

Meer over Frans Schouwenburg

Bij zijn werk hoort bijvoorbeeld het adviseren van besturen die met radicale vernieuwingen bezig zijn en het publiceren, in 2015, van het boek Scholen om van te Leren, waarin 8 portretten van po- en vo-scholen die het roer omgooiden. In 2016 volgde het boek Dat kan bij ons niet!, met 8 portretten uit het mbo. Hoofdonderwerp bij dit alles: Wat kunnen we leren van de voorhoedescholen als het om effectieve inzet van ict gaat bij vernieuwingstrajecten?

 

 
Dennis van Oeveren

Onderwijs expert & innovator, MBO Landstede/ KPZ Zwolle & Windesheim

Inspirator en ontwikkelaar van een blended en persoonlijk onderwijs maar ook regelmatig betrokken bij de uitvoering; ''met de voeten in klei''. Verzorg onderwijs bij het MBO (Landstede) en het HBO (KPZ Zwolle en Windesheim Zwolle)

 

 
Frits Roelofs

Beleidsmedewerker Studievoortgang en Aansluiting Faculteit GGM at Han

Na ruim dertig jaar in het Voortgezet Onderwijs en nu bijna 10 jaar in het Hbo gewerkt te hebben durf ik te zeggen dat onderwijs over leren moet gaan en zou moeten gaan. Ooit ben ik afgestudeerd op onderzoek naar wat jongeren, leerlingen uit zichzelf zouden willen onderzoeken, ook binnen de muren van de school. Nu ruim 40 jaar later is nog steeds mijn thema ‘Leergierigheid’, nu niet meer alleen van de leerling, maar ook van de student, ook van de leraar en daarmee van een ieder die in het onderwijs actief is.

 

 
Theodor van der Velde

Ondernemer in startups, hbo-acreditatie panellid, business developer en curriculum designer

Oprichter en mede-eigenaar van WeAddVentures waar hij de best bewezen e-startup methodiek in de markt zet, in de vorm van een www.startupwerkboek.nl. Hij heeft jarenlang experimenten ontwikkeld op het snijvlak onderwijs en bedrijfsleven.Voorbeelden zijn duaal onderwijs, innovatie projecten en complete bachelorsopleidingen zoals de Small Business opleiding in Enschede. Een hbo nieuwe stijl en in vele opzichten zijn tijd vooruit.

 

 
Fokke Aukema

Sectorhoofd Staf Politie academie

Fokke Aukema staat in de top 10 van meest bepalende persoonlijkheden in het HO: http://www.scienceguide.nl/201709/de-top-10-van-2017.aspx. Hij geeft ruim twintig jaar leiding aan projecten en programma’s, variërend van internationale (subsidie)projecten tot het ontwikkelen van een Science Park. Sinds 2011 is Fokke programmamanager deeltijdonderwijs aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). In opdracht van het College van Bestuur geeft hij leiding aan de programmaorganisatie die zich richt op het toekomstbestendig maken van het opleidingsportoflio met onderwijs voor werkenden. Een programma voor 60 opleidingen met ca 6500 studenten en een meerjarig budget van €20 miljoen.

 

 
Marja Bakker

onderwijskundig adviseurs van 2Blearning

2Blearning begeleidt (teams van) opleidingsmanagers, beleidsadviseurs en docenten bij ontwerp en realisatie van vernieuwende leertrajecten: blended, flexibel en activerend leren.

 

 
Johan de Bruin

onderwijskundig adviseurs van 2Blearning

2Blearning begeleidt (teams van) opleidingsmanagers, beleidsadviseurs en docenten bij ontwerp en realisatie van vernieuwende leertrajecten: blended, flexibel en activerend leren.

 

 
François Walgering

Learning Innovator at MOOC Factory

François houdt zich bezig als Learning Innovator met het adviseren van organisaties en onderwijsinstellingen op het gebied van innovatief leren zoals Learning Landscapes, Personalized Learning, Learning Record Stores (LRS), MOOCs, SPOCs, Content Curation en Gamification. François is afkomstig uit het bedrijfsleven en defensie en beschikt over een groot internationaal netwerk in de L&D wereld.

 

 
Lucita Couto Gestal

Docent

Docent met een achtergrond in conflict resolution, communicatie en opleidingskunde. Overtuigd van de waarde en noodzaak van experiment en speelruimte in een opleiding. Echt leren begint bij echte vraagstukken.

 

 
Linda Kruese

Docent en onderwijskundige.

Ik wordt enthousiast van onderwijs dat uitgaat van talenten van studenten. Het startpunt van deze onderwijsvorm zijn succesverhalen en het groeien in een richting die voor studenten een intrinsieke waarde heeft.

 

 
Memon Boukiour

Docent en epidemioloog.

Ik ben aanhanger van de community-gedachte. School is niet alleen een plek waar je iets leert, maar ook een plek waar je onderdeel uitmaakt van een ambitie en leert samenwerken met anderen.

 

 
Max Merkx

Adviseur en bestuurder onderwijsorganisaties.

Max is op dit moment voorzitter van het College van Bestuur van de Hotelschool den Haag en was tot eind december vorig jaar voorzitter van de stuurgroep flexibilsering deeltijdonderwijs van Fontys Hogescholen. Hij heeft een achtergrond als organisatieadviseur (Berenschot) en werkt al ruim 20 jaar voornamelijk in het Hoger Onderwijs. Hij verbaast zicht dagelijks over de drang in het onderwijs om zaken complexer te maken.

 
Sandra Verbruggen

Zelfstandig adviseur

Sandra Verbruggen was twintig jaar werkzaam in het VO en hield zich daar vooral bezig, naast lesgeven, met de ontwikkeling van leerlingen en docenten. Voor OMO deed ze een groot project rondom professionele personeelsontwikkeling. Ze werkte vier jaar samen met prof. Jan Rotmans bij Nederland Kantelt , is voorzitter van de denktank bij de Bildung Academie en zelfstandig adviseur.Sandra studeerde Duits en religiewetenschappen.

Data en locatie

Let op: wegens interesse nieuwe (grotere) locatie!

23 januari 2018

Jaarbeurs, Media Plaza
Entree Oost
Croeselaan 6
3521 CA Utrecht
Tel: 030 - 295 5911
Routebeschrijving

 


Voor wie?

Voor wie is het congres Gepersonaliseerd Leren interessant?

 • Opleidingscoördinatoren
 • Opleidingsmanagers
 • Programmamanagers
 • Onderwijsontwikkelaars
 • Teamleiders
 • Onderwijskundigen
 • Beleidsmedewerkers
 • Docenten
 • Iedereen met een hart voor onderwijs wat aansluit bij de behoefte van de leerling en student

Werkzaam in het MBO, HO en WO. 


Inschrijven

 
   
Congres € 599,-

 Deze prijs is exclusief BTW en inclusief koffie, thee, en lunch.

 

Inschrijven

 

 Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips

Terugblik Gepersonaliseerd Leren 2018

Samen kijken wij terug op een zeer geslaagde en inspirerende dag. Bekijk hier alle foto's, beluister de podcasts of lees meer over het congres Gepersonaliseerd Leren 2018


Futureproof Education with Peter Merry

Peter Merry on the state of the world and the kind of education needed to respond adequately.
He describes Ubiquity University as an example of an institute forged from the future. At the Dutch congress on personalised education in Utrecht, 23 January 2018.

Student meets Professional

Op het congres gaat de student in gesprek met de onderwijsprofessional. In het onderwijs werken we hard aan innovatie, maar wat merkt de student hier eigenlijk van? Of misschien nog wel belangrijker, wat vindt de student van de innovatieve ideeën? Luister hier naar verschillende gesprekken omtrent het thema gepersonaliseerd onderwijs!

Sjef Drummen

Agora Onderwijs 

Onderwijskunstenaar, directielid en co-founder Niekée en Agora

Beluister de podcast

Sandra Verbruggen

Talent van de docent

Voorzitter van de denktank bij de Bildung Academie en zelfstandig adviseur

Beluister de podcast

Peter Merry

Ubiquity University

Chief Innovation Officer at Ubiquity University


Beluister de podcast

Frits Roelofs

Student as partner (SAP)

Ruim 40 jaar onderwijsprofessional in VO en HO

Beluister de podcast

 


Theodor van der Velde

Ondernemer in startups, hbo-acreditatie panellid, business developer en curriculum designer

Beluister de podcast

Albert Vlaardingerbroek

Learning analytics

Directeur Bestuursdienst en Bestuurssecretaris Noorderpoort


Beluister de podcast

Michiel
Tolman

De Bildung Academie

Directeur en onderwijsontwikkelaar van De Bildung Academie


Beluister de podcast

Frum
van Egmond

De Noordwijkse Methode

Founder van De Noordwijkse Methode, een innovatieve onderwijsfilosofie


Beluister de podcast

 


Ashley Wheaton

The future of technology in learning

Principal and Chief Executive Officer UCEM

Beluister de podcast

Fokke Aukema

Pilot flexibilisering
(HAN)

Sectorhoofd Staf Politie academie

Beluister de podcast

Pieter Spinder

Knowmads alternative business school

Initiator & Storyteller Knowmads

Beluister de podcast

 


Terugblik: congres Gepersonaliseerd leren

Waar aan de ene kant technologie meer en meer zijn intrede in het onderwijs lijkt te doen en waar aan de andere kant de persoon en persoonlijke ontplooiing van de student de focus en het uitgangspunt lijkt te worden, is het voor nu voor al de vraag welke van de benaderingen daadwerkelijk in het onderwijs van de toekomst aanwezig zal blijven. De persoonlijke, coachende aanpak of toch de cijfermatige en analytische?
Lees meer over de terugblik van het congres Gepersonaliseerd Leren

Kunskapsskolan. Gepersonaliseerd Leren overgevlogen uit Zweden.

Ieder kind is anders en leert anders. Ieder kind heeft eigen ambities en talenten. En ieder kind heeft het recht om hier persoonlijk op te worden uitgedaagd. Kunskapsskolan betekent Kennisschool in het Nederlands en is van oorsprong een Zweeds onderwijsconcept waarbij het draait om persoonlijke uitdaging en zelfstandigheid. Bij Kunskapsskolan werken leerlingen allemaal op een andere manier en een ander tempo met behulp van een eigen coach aan persoonlijke leerdoelen. Lees verder...

Door: Dorien Rijkers, Online Marketeer

Agora onderwijs. Onderwijs, maar dan anders.

Een school zonder vakken, huiswerk en waar je leraar je coach is. Agora is een nieuw onderwijssysteem waarin het gepersonaliseerd leren is doorgevoerd. Bij Agora onderwijs heeft iedere leerling zijn eigen unieke leerlijn gericht op het kind. Iedere leerling maakt, samen met de coach en ouders, vanuit zijn eigen wensen, vragen en interesse een persoonlijke leerroute. Lees verder...

Door: Dorien Rijkers, Online Marketeer

 


 

Luister naar de student & maak het onderwijs persoonlijk!

Studenten leven in een snel veranderende wereld waar de mogelijkheden oneindig zijn en de verschillende manieren om te ontwikkelen al net zo breed. Het onderwijs speelt hier te weinig op in, studenten willen niet meer in een collegezaal zitten wachten tot de docent gaat vertellen hoe de komende vier jaar eruit gaat zien. Lees verder...

Door: Marit Spek, Congres Manager

 


Waarom rebellie en gepersonaliseerd leren alles met elkaar te maken hebben

Het onderwijs staat onder druk. Er staat iets op het spel, namelijk de bestaande wijze van leren. En als er iets op het spel staat wordt het interessant. Wat kan het onderwijs doen? Michiel Tolman, directeur en onderwijsontwikkelaar van De Bildung Academie, vertelt je hoe rebellen hierbij kunnen helpen. Lees verder...

Door: Michiel Tolman, directeur en onderwijsontwikkelaar van De Bildung Academie

 


Maatwerk voor de massa – Fontys-voorzitter Nienke Meijer over het belang van flexibilisering

‘Het bieden van inspirerend, uitdagend, hoogwaardig hoger beroepsonderwijs dat betekenisvol is voor de samenleving.’ Het is de missie van Fontys Hogescholen. De hogeschool formuleerde twee jaar geleden haar plannen op het gebied van talentontwikkeling van studenten, bijdragen aan de kennisagenda’s en het creëren van een lerende organisatie. Die plannen moeten nu werkelijkheid worden. Flexibilisering speelt daarin een belangrijke rol. Dat geeft energie, maar is niet zonder uitdagingen, zegt Fontys-voorzitter Nienke Meijer.  Lees verder...

Door: Judie Jaspers en Wim Kluvers

 


Het Congres Gepersonaliseerd Leren wordt mede mogelijk gemaakt door:  

      

Partner worden?

Wil je partner worden van het Congres Gepersonaliseerd Leren? Neem dan contact op met:

Marit Spek
m.spek@sbo.nl

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor dit congres. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Congres Gepersonaliseerd Leren

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Congres Gepersonaliseerd Leren start op 23 januari 2018 in Jaarbeurs, Media Plaza!

Congres Gepersonaliseerd Leren

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Onze privacy-policy

Inlogcode:
Contact

Meer informatie

Heb je vragen of wil je meer informatie over het congres Gepersonaliseerd Leren?
Neem dan contact op met onze adviseur

Wendy Bekkers
Tel: 040-297 27 60
E-mail: w.bekkers@sbo.nl