Opleiding Risicomanager

Waarborg de continuïteit, voorkom fatale incidenten

 • Ontdek welke risico's uw organisatie loopt!
 • Reduceer het aantal potentiële dreigingen en kwetsbaarheden
 • Leer hoe u een risicoanalyse uitvoert en krijg inzicht in risico’s en mogelijke maatregelen
 • Vertaal de risicoanlayse naar een concreet plan van aanpak
 • Opleidingspunten: SKO-HVK: >5 punten, SKO-AH: >5 punten, SKO-MVK: >5 punten

Deze opleiding of cursus heeft reeds plaatsgevonden.

Wil je meer informatie over een eventuele nieuwe editie?
Laat dan je gegevens achter en wij je dan graag.
Deze opleiding of cursus incompany volgen? Bekijk hier meer informatie over onze incompany cursussen.

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Voorkom gevaarlijke situaties en fatale incidenten in uw organisatie!

Uw organisatie staat dagelijks bloot aan diverse risico's die de continuïteit van de bedrijfsvoering kunnen verstoren. Om te zorgen dat  incidenten in uw organisatie uitblijven zijn maatregelen nodig. Daarvoor moet u dan wel eerst de risico's kennen en weten hoe u deze risico's kunt voorkomen of beperken.

Bekijk het programma

 

De opleiding Risicomanager verdient zichzelf ruimschoots terug!

 • Minimaliseer risico's voor uw organisatie
 • Reduceer het aantal potentiële dreigingen en kwetsbaarheden
 • Waarborg de continuïteit van uw organisatie
 • Vergroot het risicobewustzijn onder uw medewerkers
 • Voorkom aansprakelijkheidsclaims, boetes en imagoschade

Download de brochure (pdf)

 

Ontwikkel uzelf tot dé specialist in risicomanagement

Tijdens deze opleiding leert u:

 • Welke risico's uw organisatie loopt
 • Hoe uw organisatie omgaat met potentiële dreigingen en kwetsbaarheden
 • Hoe u een risicoanalyse verricht om inzicht te krijgen in risico's en mogelijke maatregelen
 • Op welke manier u een risicoanalyse vertaalt naar een concreet plan van aanpak
 • Welke acties u kunt ondernemen als er toch een incident plaatsvindt in uw organisatie

 

 

Programma van de cursus Risicomanager

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigt om 16.30 uur. 

 

Module 1

Risicomanagement

 • Wat is risicomanagement en waarvoor dient het?
 • Waarom wordt risicomanagement steeds belangrijker?
 • Welke rol speelt risicomanagement in uw organisatie?
 • Welke eisen worden er gesteld aan uw organisatie waardoor risicomanagement noodzakelijk is?
 • Wat zijn goede en slechte voorbeelden op het terrein van risicomanagement?

Richard Franken, directeur van The Hague Security Delta, het grootste veiligheidscluster van Europa, waar bedrijven, overheden en kennisinstellingen samenwerken om producten, diensten en kennis te ontwikkelen voor een veilige wereld

Risicomanagement in uw organisatie

 • Hoe komt u tot een risicostrategie voor uw organisatie?
 • Welke stakeholders betrekt u in het risicomanagement van uw organisatie?
 • Wat zijn de verschillende rollen, verantwoordelijkheden en belangen van stakeholders? En hoe kunt u deze beïnvloeden?
 • Op welke manier verankert u risicomanagement systematisch in uw organisatie?

Herbert Eppinga, adviseur bij Cataly Partners, adviseert overheden en bedrijven op gebied van procesmanagement en risicobeheersing


Module 2

Risicoanalyse

 

Risicoanalyse en risicoprofiel voor uw organisatie

 • Wat is het doel van het verrichten van een risicoanalyse en het opstellen van een risicoprofiel voor uw organisatie?
 • Op welke manier brengt u aanwezige risico's in uw organisatie in kaart?
 • Welke dreigingen kunnen uw organisatie treff en?
 • Hoe beoordeelt u potentiele dreigingen en kwetsbaarheden?
 • Wat zijn de meest aannemelijke risico's voor uw organisatie? En onder welke omstandigheden kunnen deze risico's zich voordoen
  in uw organisatie?
 • Wat is kans op deze risico's? En wat is de mogelijke (materiële en immateriële) schade voor uw organisatie als gevolg daarvan?
 • Risico's kennen kans en gevolg: hoe weegt u kleine kansen met grote gevolgen versus grote kansen met kleine gevolgen?
 • Hoe beoordeelt u of er sprake is van aanvaardbare risico's?

Pepijn van den Broek, adviseur risicomanagement bij International Safety Research Europe BV, een multidisciplinair adviesbureau dat
publieke en private organisaties adviseert over risk management, safety & (CBRN) security management, crisis management en
business continuity management

Human Factors bij incidenten

 • Welke rol spelen Human Factors bij het ontstaan van incidenten?
 • Wat is hierbij de verhouding tussen mens, techniek en organisatie?
 • Hoe kunnen incidenten die ontstaan door Human Factors worden voorkomen?

Gert-Jan Kamps, adviseur bij INTERGO, onafhankelijk ontwerp- en adviesbureau in Human Factors & Ergonomie


Het complete programma in één handig overzicht? Download de brochure (pdf)


 

Module 3

Plan van aanpak

Selectie van maatregelen

 • Hoe vertaalt u de risicoanalyse naar een concreet plan van aanpak?
 • Op welke manier betrekt u stakeholders bij de selectie van maatregelen?
 • Welke maatregelen treft u om de kans op het ontstaan van risico's te beperken en de mogelijke (materiële en immateriële) schade te
  reduceren?
 • Welke risico's blijven er over voor uw organisatie nadat deze maatregelen zijn getroffen?
 • Wat is het gewenste risiconiveau?
 • Welke risico's accepteert u? En hoe kunt u de restrisico's verkleinen of op een aanvaardbaar niveau houden?

Implementatie van maatregelen

 • Hoe implementeert u maatregelen in uw organisatie?
 • Welke stakeholders zijn er betrokken bij de implementatie van maatregelen?
 • Hoe zorgt u voor urgentiebesef bij management en middenkader?
 • Hoe stelt u een plan van aanpak op om tot een succesvolle implementatie van de voorgenomen maatregelen te komen?

Peter Coort, adviseur veiligheid en risicomanagement bij Tebodin, internationaal opererend advies- en ingenieursbureau op het terrein
van industrie, chemie, milieu en infrastructuur


Module 4

Crisismanagement

 

Crisismanagement

 • Waarom moet u zich voorbereiden op een mogelijk incident dat zich kan voordoen in uw organisatie?
 • Met welke dreigingen kan uw organisatie te maken krijgen?
 • Waarop dient u zich voor te bereiden?
 • Op welke manier bereidt u zich voor op een reëel denkbare dreiging?
 • Hoe beperkt u de impact van een mogelijk incident voor uw organisatie?

Leo Mulder, adviseur hoog risico bij Securitas, toonaangevend beveiligingsbedrijf dat wereldwijd overheid en bedrijfsleven adviseert
en bediend met integrale veiligheidsoplossingen

Bescherming van vitale bedrijfsprocessen

 • Welke vitale bedrijfsprocessen zijn van essentieel belang voor de continuïteit van uw organisatie?
 • Op welke manier kunt u de vitale bedrijfsprocessen bij een incident zekerstellen?
 • Hoe voorkomt u een domino effect waarbij gelijktijdig meerdere vitale bedrijfsprocessen van uw organisatie worden getroffen?
 • Welke voorbereidingen kunnen worden getroffen zodat vitale bedrijfsprocessen onder alle denkbare omstandigheden kunnen
  blijven functioneren?

Joost van Eekhout, partner van het National Security Advisory Centre en voormalig programmamanager bij het Nationaal Adviescentrum
Vitale Infrastructuur, ondersteunt overheid en bedrijfsleven bij de bescherming van vitale infrastructuur

Crisismanagement bij een incident in uw organisatie

 • Wat komt er op u af bij een incident?
 • Hoe kunt u hierop anticiperen?
 • Wat gaat er vanzelf goed en wat niet?
 • Hoe pakt u het incident aan?
 • Met welke mogelijkheden en beperkingen heeft u te maken? En hoe gaat u daarmee om?
 • Hoe neemt u in een kort tijdsbestek met veel onzekerheden de juiste beslissingen in een (dreigende) crisissituatie?
 • Op welke manier gaat u om met de crisis na een mogelijk incident?

Pepijn van den Broek, adviseur risicomanagement bij International Safety Research Europe BV, een multidisciplinair adviesbureau dat publieke en private organisaties adviseert over risk management, safety & (CBRN) security management, crisis management en
business continuity management


Module 5

Incidentenonderzoek

 

Risicoaansprakelijkheid bij incidenten

 • Wat zijn de regels voor risicoaansprakelijkheid? En wat betekent dit voor u en uw organisatie?
 • Wie is er wanneer verantwoordelijk als er een incident plaatsvindt in uw organisatie?
 • Waar komt de rekening te liggen bij (materiële en immateriële) schade?
 • Met welke kosten kunt u geconfronteerd worden bij een incident?
 • Hoe gaat u om met aansprakelijkheidsclaims?

Armin Vorsselman, advocaat bij PlasBossinade Advocaten en Notarissen, expert op het terrein van aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

Het uitvoeren van een onderzoek naar incidenten

 • Hoe ontstaan incidenten?
 • Wat is het doel van een incidentenonderzoek en aan welke voorwaarden moet deze voldoen?
 • Welke verschillende soorten onderzoek zijn er te onderscheiden?
 • Wat zijn noodzakelijke onderdelen van een onderzoek?
 • Op welke manier kunt u deskundige ondersteuning inzetten bij incidentenonderzoek? Hoe voorkomt u aansprakelijkheid in juridische procedures, boetes en claims?
 • Op welke manier beperkt u imagoschade door een onderzoek?

Leren van incidenten en ongewenste gebeurtenissen

 • Op welke wijze registreert en analyseert u incidenten?
 • Hoe vertaalt u de uitkomsten van een incidentenonderzoek naar een concreet plan van aanpak om risico's structureel aan te pakken en risicovolle situaties gericht te voorkomen?
 • Welke directe oorzaken en basisoorzaken hebben een rol gespeeld? En welke correctieve maatregelen neemt u om vergelijkbare incidenten in de toekomst te voorkomen?
 • Hoe bewaakt u de voortgang van genomen maatregelen en adviseert u het management hierover?

Marc Lathouwers, Gezagvoerder en eigenaar Blauw Boven, training & consultancy

Uw docenten:

 

 • Herbert Eppinga, adviseur bij Cataly Partners, adviseert overheden en bedrijven op gebied van procesmanagement en risicobeheersing
 • Pepijn van den Broek, adviseur risicomanagement bij International Safety Research Europe BV, een multidisciplinair adviesbureau dat publieke en private organisaties adviseert over risk management, safety & (CBRN) security management, crisis management en
  business continuity management
 • Gert-Jan Kamps, adviseur bij INTERGO, onafhankelijk ontwerp- en adviesbureau in Human Factors & Ergonomie
 • Peter Coort, adviseur veiligheid en risicomanagement bij Tebodin, internationaal opererend advies- en ingenieursbureau op het terrein van industrie, chemie, milieu en infrastructuur
 • Leo Mulder, adviseur hoog risico bij Securitas, toonaangevend beveiligingsbedrijf dat wereldwijd overheid en bedrijfsleven adviseert en bediend met integrale veiligheidsoplossingen
 • Joost van Eekhout, partner van het National Security Advisory Centre en voormalig programmamanager bij het Nationaal Adviescentrum Vitale Infrastructuur, ondersteunt overheid en bedrijfsleven bij de bescherming van vitale infrastructuur
 • Armin Vorsselman, advocaat bij PlasBossinade Advocaten en Notarissen, expert op het terrein van aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht
 • Marc Lathouwers, Gezagvoerder en eigenaar Blauw Boven, training & consultancy
 • Richard Franken, directeur van The Hague Security Delta, het grootste veiligheidscluster van Europa, waar bedrijven, overheden en kennisinstellingen samenwerken om producten, diensten en kennis te ontwikkelen voor een veilige wereld

 

Algemene informatie van de cursus Risicomanager

 

Datum & locatie

29 maart, 5, 12, 19 en 26 april 2018

BCN Utrecht (Daltonlaan)
Daltonlaan 100
3584 BJ Utrecht
Routebeschrijving

 

Uw investering

De kosten van deze opleiding bedragen €3.499,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

Tijdschema modules opleiding

09.00 uur - Ontvangst met koffie en thee
09.30 uur - Aanvang ochtendprogramma, met tussentijdse koffie- en theepauze
12.30 uur - Lunchpauze
13.30 uur - Aanvang middagprogramma, met tussentijdse koffie- en theepauze
16.30 uur - Afsluiting van de module

 

Bestemd voor:

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor:

 • Veiligheidskundigen
 • Managers, MT -leden, PZ-functionarissen
 • HSE professionals
 • Preventiemedewerkers

 

Persoonlijk opleidingsadvies

Voor inhoudelijke vragen kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met:

Suzanne van Kol
Opleidingsadviseur
Tel: 040 - 2 972 797

 

 Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven of Nancy Kager:


Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Opleiding Risicomanager

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Risicomanager start op 29 maart, 5, 12, 19 en 26 april 2018 in BCN Utrecht (Daltonlaan)!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse opleiding
Prijs: €3499,- excl. btw
Datum: 29 maart, 5, 12, 19 en 26 april 2018
Locatie: BCN Utrecht (Daltonlaan)

In samenwerking met:

   

 

Relevant aanbod

29 Okt

Opleiding Security Manager

Verdiep je tijdens de opleiding in de nieuwste trends en ontwikkelingen op het terein van security management. Leer op welke manier je jouw organisatie beschermt tegen terrorisme en (computer)criminaliteit en hoe je de toegangsverlening organiseert in jouw organisatie. Lees meer
Type: 5-daagse opleiding | | Lokatie:BCN Utrecht (Daltonlaan)
14 Jan

Opleiding QHSE Manager

Bevorder de kwaliteit, gezondheid, veiligheid en het milieu! Lees meer
Type: 4-daagse opleiding | | Lokatie:BCN Utrecht (Daltonlaan)
23 Sep

Opleiding Safety Manager

In 6 volledige modules leg je moeiteloos verbanden tussen de strategische veiligheidsprocessen en krijgt je inzicht in organisatie- en veiligheidscultuur. Lees meer
Type: 6-daagse opleiding | | Lokatie:BCN Utrecht (Daltonlaan)
8 Okt

Opleiding Veiligheid van gebouwen

In deze opleiding leer je op een praktische wijze om de veiligheid van jouw gebouw in kaart te brengen en de risico’s te beheersen. Hoe waarborg je de veiligheid van jouw gebouw voor de medewerkers, klanten, bezoekers en leveranciers? Lees meer
Type: 5-daagse opleiding | | Lokatie:BCN Daltonlaan Utrecht

Alle events