Opleiding Veiligheid van gebouwen

 • Richt jouw gebouw in conform de nieuwe 1.5 meter richtlijnen
 • Leer op de juiste manier te handelen zonder zelf expert te zijn
 • Ontvang praktische tips om de veiligheid van jouw medewerkers en klanten te borgen
 • Werk samen met ervaren docenten uit het werkveld
 • Ontvang na deelname een certificaat voor Veiligheid van gebouwen
 • Incl. SKO-opleidingspunten: HVK | MVK | VK: 5 punten!

Deze opleiding op maat voor het hele team? Download de incompany flyer

Zorg voor een veilig gebouw voor jouw medewerkers, klanten en leveranciers!

 • 6 oktober - 11 november 2022
 • BCN Utrecht (Daltonlaan)
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Het afgelopen jaar is duidelijk geworden waarom veiligheid van gebouwen van groot belang is. Door de coronacrisis moeten we onze panden opnieuw inrichten volgens de 1,5 meter economie. Maar hoe pak je dit aan?

Een aantal andere recente gebeurtenissen laten zien waarom de veiligheid van een gebouw zo belangrijk is; De brand in een flat in Londen in juni 2017 waarbij meer dan 79 doden vielen, heeft veel gebouweigenaren wakker geschud. Dichterbij huis hebben we te maken gehad met de parkeergarage in Eindhoven die eind mei 2017 in elkaar stortte. Gelukkig zijn daar geen slachtoffers gevallen, maar desalniettemin is de schade groot. Als gebouwbeheerder is het cruciaal om op de hoogte te zijn van de actuele regelgeving rond de veiligheid van jouw gebouw.

Tijdens deze opleiding leer je:

 • Aan welke veiligheidswetten, regels en voorschriften jouw gebouw moet voldoen
 • Hoe je het bouwbesluit eenvoudig vertaalt naar jouw praktijk
 • Op welk wijze je de bouwkundige en installatietechnische risico’s van jouw vastgoed identificeert en kwalificeert
 • Welke aspecten van belang zijn bij het afdekken van risico’s en verzekeren tegen schade

Koolstofmonoxide is een stille sluipmoordenaar, dat blijkt maar weer uit de uitzending van Radar. In de opleiding 'Veiligheid van gebouwen' leer je hoe het risico op een CO-vergiftiging in jouw gebouw verkleind kan worden. Meer weten? Bekijk de video en lees meer over dit belangrijke onderwerp!

Je gaat naar huis met:

 • De laatste update van de actuele wet- en regelgeving op het gebied van gebouwbeheer;
 • Tools en handvatten om risico’s te beheersen binnen jouw gebouw;
 • Praktische tips om de veiligheid van jouw medewerkers, klanten, bezoekers en leveranciers te borgen;
 • Verschillende praktijkcases van docenten uit het werkveld om van elkaar te leren;
 • Actuele casuïstiek zodat je direct in je eigen praktijk aan de slag kunt;
 • Een certificaat van deelname.

Ook interessant voor jou:

 

In samenwerking met: 

Programma opleiding Veiligheid van gebouwen

 
Module 1: Organisatorisch 

Veiligheid van gebouwen

 • Welke soorten gebouw gebonden grote incidenten hebben zich de afgelopen 5 jaar voor gedaan?
 • Hoe groot is het risico dat deze incidenten zich in uw gebouw voordoen?
 • Waarom is veiligheid van een gebouw zo belangrijk?
 • Welke gebruikersfuncties heeft jouw gebouw?
 • Wanneer is het geen incident, maar een crisis?

Risicomanagement

 • Hoe zorg je ervoor dat je in de lead bent als het gaat om het identificeren en beheersen van risico’s?
 • Wat zijn je verantwoordelijkheden ten aanzien van een veilig gebruik van een gebouw?
 • Hoe kun je zwakke punten identificeren en een plan van aanpak maken?
 • Hoe kun je gevaren identificeren die te maken hebben met de veiligheid en gezondheid van gebruikers, omwonenden en werknemers?
 • Waar stopt jouw verantwoordelijkheid als het bijvoorbeeld gaat om integrale & multidisciplinaire samenwerkingen in verzamelgebouwen?
 • Hoe ga je om met de korte, middel en lange termijn risico’s?

Erik de Vries
Directeur Dutchrisk

Crowdmanagement in je gebouw i.v.m. de 1.5m samenleving

 • Hoe analyseer je jouw gebouw of locatie voor de toekomst in de 1,5m samenleving?
 • Hoe realiseer je de veiligheid in je gebouw in de 1.5m samenleving?
 • Hoe waarborg je vervolgens de 1.5m afstand binnen jouw gebouw? 
 • Hoe organiseer je bezoekersstromen conform de 1.5m richtlijn in jouw gebouw?

Roelf Pot
Adviseur Crowdprofessionals


Module 2: Bouwkundige risico’s 

Asbest

 • Wat zijn veelvoorkomende toepassingen van asbest?
 • Op welke manier signaleert en beoordeel je het gebruik van asbest in jouw pand?
 • In welke gevallen is asbest schadelijk?
 • Hoe dien je hierop te anticiperen?
 • Waarom moet jouw organisatie zich voorbereiden op een mogelijk incident met asbest?
 • Aan welke wetten, regels en voorschriften moet je voldoen op het gebied van asbest?

Ingmar Scheiberlich
Projectmanager & Consultant asbestvraagstukken, AT Osborne

Legionella

 • Wat is een legionella risico?
 • Wat is legionellabeheersing?
 • In welke gevallen moet een legionella risico analyse en beheersplan opgesteld worden?
 • Hoe stel je een legionella risico analyse op?
 • Hoe stel je een legionella beheersplan op?

Vocht- en schimmelproblematiek

 • Welke vormen van vochtproblematiek zijn er?
 • Wat is het risico van vocht- en schimmelproblematiek?
 • Hoe kunnen vochtproblemen en schimmels in jouw gebouw ontstaan?
 • Welke invloed heeft vocht op de gezondheid van gebouwgebruikers?
 • Hoe zorg je ervoor dat het vochtpercentage binnen jouw gebouw beheersbaar is?

Ruud Hennep
Binnenmilieu & Legionella specialist, BCW Advies

Bouwbesluit

 • Hoe zit het stelsel van de bouwregelgeving in elkaar?
 • Welke gebruikersfuncties zijn er en wat zijn de verschillen in eisen?
 • Wat houdt het Bouwbesluit in en wat is het doel ervan?
 • Wat is het doel van het Bouwbesluit?
 • Waarop is het Bouwbesluit 2012 van toepassing?
 • Wat is het verschil tussen nieuwbouw, verbouw en bestaande bouw?
 • Hoe kun je het Bouwbesluit 2012 toepassen?

Arbowet

 • Wat is het belang van gebouwenbeheer voor de Arbowet?
 • Op welke manier zorgt de Arbowet voor een gezonde en veilige omgeving?
 • Wat schrijft de Arbowet voor over gebouwveiligheid?
 • Aan welke regels en veiligheidsvoorschriften moet jouw gebouw voldoen volgens de Arbowet?
 • Wat houdt de NEN 8112:2017 Bedrijfsnoodorganisatie en bedrijfshulpverlening in en wanneer kun je dit toepassen?

Overige wet- en regelgeving

 • Aan welke overige wetten, regels en voorschriften moet jouw gebouw voldoen om de veiligheid te waarborgen?
 • Wat is de nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van ‘overige plaatsen’ die per 1 januari 2018 in werking is getreden?
 • Welke veiligheidsregels zijn er gebonden aan de verschillende typen gebruik van een gebouw?

Module 3: Installatietechnische risico’s 

Brandveiligheid

 • Welke brandveiligheid risico’s zijn er?
 • Hoe dien je om te gaan met brandmeld- en ontruimingsinstallaties?
 • Hoe kun je voldoen aan de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van brandveiligheid?
 • Op welke manier richt je vluchtwegen, nooduitgangen en noodverlichting in?
 • Hoe bevorder je met brandcompartimentering de brandveiligheid van jouw gebouw?
 • Waar dienen vluchtwegen aan te voldoen?
 • Hoe dien je om te gaan met overslag en doorslag?
 • Aan welke wet- en regelgeving dienen jouw gebouwinstallaties te voldoen?

CO uitstoot

 • Wat is het risico van CO/Koolstofmonoxide?
 • Hoe ontstaat een CO-vergiftiging?
 • Op welke manier kan het risico op een CO-vergiftiging verkleind worden?

Installaties

In deze module krijg je per soort installatie antwoord op de volgende vragen:

 • Aan welke wet- en regelgeving moet je voldoen?
 • Wat zijn aandachtspunten bij het aanschaffen van een nieuwe installatie?
 • Hoe ga je om met beheer en onderhoud?
 • Welk type onderhoudscontracten zijn er?
 • Welke risico’s kunnen zich voordoen?
 • Welke type storingen zijn er?
 • Hoe ga je om met storingen?

Module 4: Business continuity management 

Crisismanagement

 • Op welke manier zorg je ervoor dat de continuïteit van de business gewaarborgd blijft wanneer zich een incident voordoet?
 • Wat zijn de gevolgen van een incident voor jou?
 • In welke gevallen kan een ontruiming plaatsvinden?
 • Wat is een business impact analyse en hoe doe je dat in de praktijk?
 • Hoe neem je in een kort tijdsbestek met veel onzekerheden de juiste beslissingen in een crisissituatie?
 • Hoe ga je om met het informeren van omwonenden, pers en gebouwgebruikers in geval van een crisis? En wie moet je allemaal informeren?
 • Op welke manier kan de imagoschade voor jouw bedrijf zoveel mogelijk ingeperkt worden?
 • Wordt afgesloten met een korte crisisoefening

Erik de Vries
Directeur Dutchrisk

Juridisch kader

 • Welke aspecten zijn van belang bij het afdekken van risico’s en het verzekeren van jouw gebouw?
 • Wie is aansprakelijk voor de veiligheid van een gebouw; de eigenaar, bedrijfsmatige gebruiker of wellicht allebei?
 • Wat houdt die aansprakelijkheid in?
 • Welke invloed kun je uitoefenen op afspraken m.b.t. aansprakelijkheid met huurders/gebruikers over schade die bijvoorbeeld derden (hun bezoekers) aan het gebouw maken?
 • Wat is de positie van vrijwilligers of ZZP-ers m.b.t. aansprakelijkheid?
 • Aan welke veiligheidsvoorschriften moet je voldoen om schadeclaims te voorkomen in geval van een calamiteit?
 • Aan de hand van verschillende scenariocases wordt bepaald wie er wanneer aansprakelijk is. De aannemer, eigenaar of huurder/gebruiker?
 • Wat is de juridische impact wanneer zich een calamiteit heeft voorgedaan?

Fokko Oldenhuis
Honorair hoogleraar Religie en Recht, Rijksuniversiteit Groningen

img-Erik de Vries

Erik de Vries
Directeur Dutchrisk

Erik heeft meer dan twintig jaar internationale ervaring in security- en crisismanagement. Hij adviseert en ondersteunt organisaties en security teams over de aanpak van beveiliging en crisismanagement met als doel een optimale balans tussen risico's en beveiliging te vinden. Erik is daarnaast actief als Senior Regional Vice President Europa van ASIS International.

img-Ingmar Scheiberlich

Ingmar Scheiberlich
Projectmanager & Consultant asbestvraagstukken, AT Osborne

Ingmar heeft een ruime ervaring in asbestvraagstukken en is tevens docent op de opleiding Toezicht en handhaving op asbest.

img-Roelf Pot

Roelf Pot
Adviseur, Crowdprofessionals

Crowdprofessionals werkt internationaal aan veiligheid in menigten. Begonnen met veiligheid in stadions en tijdens grote evenementen, zijn daar de laatste jaren hotels, musea en onderwijsinstellingen bij gekomen. In het bijzondere jaar 2020 hebben strandtenten en theaters een beroep op onze kennis gedaan om corona-proof te kunnen openen. In deze opleiding
geeft Crowdprofessionals een inkijk in hun wijze van benaderen van “crowdmanagement in gebouwen” en welke knelpunten zij de afgelopen jaren tegen zijn gekomen. Uiteraard met de bijbehorende praktische oplossingen.

img-Ruud Hennep

Ruud Hennep
Adviseur, BCW Advies

Ruud is gespecialiseerd in risico- en compliance management op het gebied van binnenmilieu en legionella.

img-Fokko Oldenhuis

Fokko Oldenhuis
Honorair hoogleraar Religie en Recht, Rijksuniversiteit Groningen

Fokko was als universitair hoofddocent vermogensrecht meer dan 40 jaar verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Zijn expertise ligt op het gebied van letselschade zowel ten behoeve van de slachtofferkant als ten behoeve van verzekeraars. Hij is thans nog als honorair hoogleraar Religie en Recht aan de RUG verbonden.

Bestemd voor:

 • Gebouwbeheerders / property managers
 • Technisch gebouw beheerders
 • Vastgoedbeheerders
 • Facility managers
 • Medewerkers risicobeheersing
 • (Brand)preventiemedewerkers
 • Controleurs, adviseurs en (bouw)inspecteurs
 • Veiligheidsfunctionarissen en beleidsmakers
 • Medewerker of manager beheer, huisvesting en services
 • Iedereen die bouwkundig verantwoordelijk is binnen uw organisatie 

Algemene Informatie

Deze 5-daagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij BCN Utrecht (Daltonlaan) te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

BCN Utrecht (Daltonlaan)
Daltonlaan 100
3584 BJ
Utrecht
tel: 030 - 256 73 91

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 6 oktober 2022 09:30 - 16:30 BCN Utrecht (Daltonlaan)
Dag 2 13 oktober 2022 09:30 - 16:30 online (of n.t.b.)
Dag 3 3 november 2022 09:30 - 16:30 online (of n.t.b.)
Dag 4 10 november 2022 09:30 - 16:30 BCN Utrecht (Daltonlaan)
Dag 5 - excursie 11 november 2022 10:00 - 16:30 online (of n.t.b.)

Jouw investering

De investering voor deze 5-daagse Cursus/Training bedraagt € 2999,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

hybride Learning

Hybride opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden. De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

Lees meer over de hybride opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Opleiding op maat

Zou jij samen met jouw collega's één van onze opleidingen willen volgen, maar dan gericht op de eigen organisatie, situatie en wensen? Dan is Incompany zeker interessant! Samen stellen we een programma op en bepalen we datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Waarom Incompany

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie en leerbehoeften
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze Incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje Verhoeven

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: guusje.verhoeven@sbo.nl
Tel: 040 – 2 974 980

Download brochure

Onze privacy-policy

Excursie - 12 november 2021

Risicobeheersing en incidenten management bij TU/e


 • Ontruimen bij brand (praktijkcase)
 • Menselijk (groeps-)gedrag bij ontruimen
 • Beveiliging vs Incident management
 • Beveiliging & gedrag: Security profiling en Red Teaming

Gijs Spiele, Campus Manager Safety & Security, Technische Universiteit Eindhoven

Rondleiding

Rondleiding bij de Technische Universiteit in Eindhoven (TU/e). Het beheer van het TU/e terrein omvat ruim 85 hectare met daarop meer dan 40 gebouwen met diverse gebruiksfuncties (o.a. wonen, werken, onderwijs en horeca). De campus ligt midden in de stad Eindhoven en kenmerkt zich door het open karakter. Dagelijks zijn er ruim 20.000 mensen aanwezig op de campus, daarnaast vinden er veel evenementen plaats. Hoe ga je als bedrijf om met deze verantwoordelijkheid? Tijdens deze excursie word je meegenomen in het gebouwbeheer en de daarbij behorende risico’s van zo’n complex terrein.

Proefles downloaden

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 2 972 780 tonnie.van.zanten@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Veiligheid

Onze privacy-policy