Opleiding Veiligheid van gebouwen

Zorg voor een veilig gebouw voor uw medewerkers, klanten en leveranciers!

 • Leer op de juiste manier te handelen zonder zelf expert te zijn
 • Ontvang praktische tips om de veiligheid van uw medewerkers en klanten te borgen
 • Werk samen met ervaren docenten uit het werkveld
 • Ontvang na deelname een certificaat voor Veiligheid van gebouwen

Incl. SKO-opleidingspunten: SKO-HVK: 5 punten, SKO-MVK: 5 punten!
Ook interessant voor u of uw collega: Opleiding QHSE-manager

Zorg voor een veilig gebouw voor uw medewerkers, klanten, bezoekers en leveranciers!

Het afgelopen jaar is duidelijk geworden waarom veiligheid van gebouwen van groot belang is. De brand in een flat in Londen in juni 2017 waarbij meer dan 79 doden vielen, heeft veel gebouweigenaren wakker geschud. Dichterbij huis hebben we te maken gehad met de parkeergarage in Eindhoven die eind mei 2017 in elkaar stortte. Gelukkig zijn daar geen slachtoffers gevallen, maar desalniettemin is de schade groot. Als gebouwbeheerder is het daarom cruciaal om op de hoogte te zijn van de actuele regelgeving rond de veiligheid van uw gebouw.

Bekijk het programma

 

Tijdens deze opleiding leert u:

 • Aan welke veiligheidswetten, regels en voorschriften uw gebouw moet voldoen
 • Hoe u het bouwbesluit eenvoudig vertaalt naar uw praktijk
 • Op welk wijze u de bouwkundige en installatietechnische risico’s van uw vastgoed identificeert en kwalificeert
 • Welke aspecten van belang zijn bij het afdekken van risico’s en verzekeren tegen schade

Download de brochure (pdf)

 

Koolstofmonoxide is een stille sluipmoordenaar, dat blijkt maar weer uit de uitzending van Radar. In de opleiding 'Veiligheid van gebouwen' leert u hoe het risico op een CO-vergiftiging in uw gebouw verkleind kan worden. Meer weten? Bekijk de video en lees meer over dit belangrijke onderwerp!

 

U gaat naar huis met:

 • De laatste update van de actuele wet- en regelgeving op het gebied van gebouwbeheer;
 • Tools en handvatten om risico’s te beheersen binnen uw gebouw;
 • Praktische tips om de veiligheid van uw medewerkers, klanten, bezoekers en leveranciers te borgen;
 • Verschillende praktijkcases van docenten uit het werkveld om van elkaar te leren;
 • Actuele casuïstiek zodat u direct in uw eigen praktijk aan de slag kunt;
 • Een certificaat van deelname.

 

Ook interessant voor u:

Module 1: Organisatorisch

Veiligheid van gebouwen

 • Welke soorten gebouw gebonden grote incidenten hebben zich de afgelopen 5 jaar voor gedaan?
 • Hoe groot is het risico dat deze incidenten zich in uw gebouw voordoen?
 • Waarom is veiligheid van een gebouw zo belangrijk?
 • Welke gebruikersfuncties heeft uw gebouw?
 • Wanneer is het geen incident, maar een crisis?

Hoofddocent: Lynn de Vries
Directeur Dutchrisk

Risicomanagement

 • Hoe zorgt u ervoor dat u in de lead bent als het gaat om het identificeren en beheersen van risico’s?
 • Wat zijn uw verantwoordelijkheden ten aanzien van een veilig gebruik van een gebouw?
 • Hoe kunt u zwakke punten identificeren en een plan van aanpak maken?
 • Hoe kunt u gevaren identificeren die te maken hebben met de veiligheid en gezondheid van gebruikers, omwonenden en werknemers?
 • Waar houdt uw verantwoordelijkheid op als het bijvoorbeeld gaat om integrale & multidisciplinaire samenwerkingen in verzamelgebouwen?
 • Hoe gaat u om met de korte, middel en lange termijn risico’s?

Erik de Vries
Directeur Dutchrisk

Bouwbesluit

 • Hoe zit het stelsel van de bouwregelgeving in elkaar?
 • Welke gebruikersfuncties zijn er en wat zijn de verschillen in eisen?
 • Wat houdt het Bouwbesluit in en wat is het doel ervan?
 • Wat is het doel van het Bouwbesluit?
 • Waarop is het Bouwbesluit 2012 van toepassing?
 • Wat is het verschil tussen nieuwbouw, verbouw en bestaande bouw?
 • Hoe kunt u het Bouwbesluit 2012 toepassen?

Arbowet

 • Wat is het belang van gebouwenbeheer voor de Arbowet?
 • Op welke manier zorgt de Arbowet voor een gezonde en veilige omgeving?
 • Wat schrijft de Arbowet voor over gebouwveiligheid?
 • Aan welke regels en veiligheidsvoorschriften moet uw gebouw voldoen volgens de Arbowet?
 • Wat houdt de NEN 8112:2017 Bedrijfsnoodorganisatie en bedrijfshulpverlening in en wanneer kunt u dit toepassen?

Overige wet- en regelgeving

 • Aan welke overige wetten, regels en voorschriften moet uw gebouw voldoen om de veiligheid te waarborgen?
 • Wat is de nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van ‘overige plaatsen’ die per 1 januari 2018 in werking is getreden?
 • Welke veiligheidsregels zijn er gebonden aan de verschillende typen gebruik van een gebouw?

Gerrit Hagen
Directeur, (Brand-)Veiligheid & Opleidingen


 

Module 2: Bouwkundige risico’s

Asbest

 • Wat zijn veelvoorkomende toepassingen van asbest?
 • Op welke manier signaleert en beoordeelt u het gebruik van asbest in uw pand?
 • In welke gevallen is asbest schadelijk?
 • Hoe dient u hierop te anticiperen?
 • Waarom moet uw organisatie zich voorbereiden op een mogelijk incident met asbest?
 • Aan welke wetten, regels en voorschriften moet u voldoen op het gebied van asbest?

Ingmar Scheiberlich
Projectmanager & Consultant asbestvraagstukken, AT Osborne

Constructierisico’s

 • Welke soorten constructierisico’s zijn er te onderscheiden?
 • Hoe kunt u constructiefouten ontdekken?
 • Hoe gaat u om met de oplossing van een constructiefout?
 • In welke gevallen is gebruik van het pand niet meer mogelijk?
 • Hoe houdt u rekening met de constructie wanneer er een incident plaatsvindt?

Jan van der Windt
Voormalig directeur, Zonneveld Ingenieurs

Legionella

 • Wat is een legionella risico?
 • Wat is legionellabeheersing?
 • In welke gevallen moet een legionella risico analyse en beheersplan opgesteld worden?
 • Hoe stelt u een legionella risico analyse op?
 • Hoe stelt u een legionella beheersplan op?

Vocht- en schimmelproblematiek

 • Welke vormen van vochtproblematiek zijn er?
 • Wat is het risico van vocht- en schimmelproblematiek?
 • Hoe kunnen vochtproblemen en schimmels in uw gebouw ontstaan?
 • Welke invloed heeft vocht op de gezondheid van gebouwgebruikers?
 • Hoe zorgt u ervoor dat het vochtpercentage binnen uw gebouw beheersbaar is?

Ruud Hennep
Binnenmilieu & Legionella specialist, Kiwa Compliance


 Het programma handig in één overzicht? Download de brochure! (pdf)

 

Module 3: Installatietechnische risico’s

Brandveiligheid

 • Welke brandveiligheid risico’s zijn er?
 • Hoe dient u om te gaan met brandmeld- en ontruimingsinstallaties?
 • Hoe kunt u voldoen aan de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van brandveiligheid?
 • Op welke manier richt u vluchtwegen, nooduitgangen en noodverlichting in?
 • Hoe bevordert u met brandcompartimentering de brandveiligheid van uw gebouw?
 • Waar dienen vluchtwegen aan te voldoen?
 • Hoe dient u om te gaan met overslag en doorslag?
 • Aan welke wet- en regelgeving dienen uw gebouwinstallaties te voldoen?

CO uitstoot

 • Wat is het risico van CO/Koolstofmonoxide?
 • Hoe ontstaat een CO-vergiftiging?
 • Op welke manier kan het risico op een CO-vergiftiging verkleind worden?

Installaties

In deze module krijgt u per soort installatie antwoord op de volgende vragen:

 • Aan welke wet- en regelgeving moet u voldoen?
 • Wat zijn aandachtspunten bij het aanschaffen van een nieuwe installatie?
 • Hoe gaat u om met beheer en onderhoud?
 • Welk type onderhoudscontracten zijn er?
 • Welke risico’s kunnen zich voordoen?
 • Welke type storingen zijn er?
 • Hoe gaat u om met storingen?

Gerrit Hagen
Directeur, (Brand-)Veiligheid & Opleidingen


 

Module 4: Business continuity management

Crisismanagement

 • Op welke manier zorgt u ervoor dat de continuïteit van de business gewaarborgd blijft wanneer zich een incident voordoet?
 • Wat zijn de gevolgen van een incident voor u?
 • In welke gevallen kan een ontruiming plaatsvinden?
 • Wat is een business impact analyse en hoe doe je dat in de praktijk?
 • Hoe neemt u in een kort tijdsbestek met veel onzekerheden de juiste beslissingen in een crisissituatie?
 • Hoe gaat u om met het informeren van omwonenden, pers en gebouwgebruikers in geval van een crisis? En wie moet je allemaal informeren?
 • Op welke manier kan de imagoschade voor uw bedrijf zoveel mogelijk ingeperkt worden?
 • Wordt afgesloten met een korte crisisoefening

Erik de Vries
Directeur Dutchrisk

Juridisch kader

 • Welke aspecten zijn van belang bij het afdekken van risico’s en het verzekeren van uw gebouw?
 • Wie is aansprakelijk voor de veiligheid van een gebouw; de eigenaar, bedrijfsmatige gebruiker of wellicht allebei?
 • Wat houdt die aansprakelijkheid in?
 • Welke invloed kunt u uitoefenen op afspraken m.b.t. aansprakelijkheid met huurders/gebruikers over schade die bijvoorbeeld derden (hun bezoekers) aan het gebouw maken?
 • Wat is de positie van vrijwilligers of ZZP-ers m.b.t. aansprakelijkheid?
 • Aan welke veiligheidsvoorschriften moet u voldoen om schadeclaims te voorkomen in geval van een calamiteit?
 • Aan de hand van verschillende scenariocases wordt bepaald wie er wanneer aansprakelijk is. De aannemer, eigenaar of huurder/gebruiker?
 • Wat is de juridische impact wanneer zich een calamiteit heeft voorgedaan?

Fokko Oldenhuis
Honorair hoogleraar Religie en Recht, Rijksuniversiteit Groningen

 Uw hoofddocent:

Lynn de Vries
Directeur Dutchrisk

Met 20 jaar ervaring binnen de beveiligingsbranche, adviseert en ondersteunt Lynn organisaties over risicomanagement en crisismanagement binnen het safety en security domein. Uw docenten:

Erik de Vries
Directeur Dutchrisk

Erik heeft meer dan twintig jaar internationale ervaring in security- en crisismanagement. Hij adviseert en ondersteunt organisaties en security teams over de aanpak van beveiliging en crisismanagement met als doel een optimale balans tussen risico's en beveiliging te vinden. Erik is daarnaast actief als Senior Regional Vice President Europa van ASIS International.Gerrit Hagen
Directeur, (Brand-)Veiligheid & Opleidingen

Gerrit heeft ruim 30 jaar ervaring en is gespecialiseerd in (brand) veiligheidszorg en preventie. Daarnaast is zijn specialisme gericht op het controleren/inspecteren vangebouwen en installaties ten aanzien van het Bouwbesluit en (brand)veiligheid. Gerrit is hoofddocent van de cursus Brandveiligheid van gebouwen en de opleiding Fire Safety Manager.

 

Ingmar Scheiberlich
Projectmanager & Consultant asbestvraagstukken, AT Osborne

Ingmar heeft een ruime ervaring in asbestvraagstukken en is tevens docent op de opleiding Toezicht en handhaving op asbest.
Jan van der Windt
Voormalig directeur, Zonneveld Ingenieurs

Jan heeft 30 jaar ervaring in het vinden van oplossingen voor complexe constructieve vraagstukken. Zijn specialisme in constructie is gericht op nieuwbouw, herbouw en impact analyses van gebouwen met allerlei gebruiksfuncties.Ruud Hennep
Binnenmilieu & Legionella specialist, Kiwa Compliance

Ruud is gespecialiseerd in risico- en compliance management op het gebied van binnenmilieu en legionella.

Fokko Oldenhuis
Honorair hoogleraar Religie en Recht, Rijksuniversiteit Groningen

Fokko was als universitair hoofddocent vermogensrecht meer dan 40 jaar verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Zijn expertise ligt op het gebied van letselschade zowel ten behoeve van de slachtofferkant als ten behoeve van verzekeraars. Hij is thans nog als honorair hoogleraar Religie en Recht aan de RUG verbonden.

 

Algemene informatie van de cursus Veiligheid van gebouwen

 

Datum en Plaats:

10, 31 oktober, 7, 14 november 2019

BCN Utrecht (Daltonlaan)
Daltonlaan 100 
3584 BJ Utrecht
Routebeschrijving

Excursie: 21 november 2019

Technische Universiteit Eindhoven

Tijdschema:

09:00 uur - Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur - Aanvang ochtendprogramma
12:00 uur - Lunchpauze
13:00 uur - Aanvang middagprogramma
16:30 uur - Afsluiting module

Bestemd voor:

 • Gebouwbeheerders / property managers
 • Technisch gebouw beheerders
 • Vastgoedbeheerders
 • Facility managers
 • Medewerkers risicobeheersing
 • (Brand)preventiemedewerkers
 • Controleurs, adviseurs en (bouw)inspecteurs
 • Veiligheidsfunctionarissen en beleidsmakers
 • Medewerker of manager beheer, huisvesting en services
 • Iedereen die bouwkundig verantwoordelijk is binnen uw organisatie 

 

Uw investering:

De kosten van deze cursus bedragen €2.999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

 

Meer informatie?

Persoonlijk Opleidingsadviseur
Nancy Kager
Opleidingsadviseur
T: 040 - 2 972 774

 


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Opleiding Veiligheid van gebouwen online leeromgeving

 

Excursie - 21 november 2019

Risicobeheersing en incidenten management bij TU/e


 

Excursie bij de Technische Universiteit in Eindhoven (TU/e). Het beheer van het TU/e terrein omvat ruim 85 hectare met daarop meer dan 40 gebouwen met diverse gebruiksfuncties (o.a. wonen, werken, onderwijs en horeca). De campus ligt midden in de stad Eindhoven en kenmerkt zich door het open karakter. Dagelijks zijn er ruim 20.000 mensen aanwezig op de campus, daarnaast vinden er veel evenementen plaats. Hoe ga je als bedrijf om met deze verantwoordelijkheid?

Tijdens deze excursie wordt u meegenomen in het gebouwbeheer en de daarbij behorende risico’s van zo’n complex terrein.

 

Peter Bloemers

Manager Safety & Security and Location Management, Technische Universiteit Eindhoven

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Opleiding Veiligheid van gebouwen inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Veiligheid van gebouwen start op 10, 31 oktober, 7, 14 november 2019 Excursie: 21 november 2019 in BCN Daltonlaan Utrecht!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

 • Nancy Kager
 • Per telefoon: 040-2972774
 • Via een e-mail: n.kager@sbo.nl

Onze privacy-policy

Vraag een proefles aan

Om een goede indruk te krijgen van dit programma raden wij je aan om de proefles te downloaden. Ter informatie: Opleiding Veiligheid van gebouwen start op 10, 31 oktober, 7, 14 november 2019 Excursie: 21 november 2019 in BCN Daltonlaan Utrecht!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

 • Nancy Kager
 • Per telefoon: 040-2972774
 • Via een e-mail: n.kager@sbo.nl

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse opleiding
Prijs: €2999,- excl. btw
Datum: 10, 31 oktober, 7, 14 november 2019 Excursie: 21 november 2019
Locatie: BCN Daltonlaan Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Nancy Kager  

Opleidingsadviseur
Nancy Kager

  

040 - 2 972 774

In samenwerking met: