Gebouwbeheer en veiligheid

 • Leer alle ins en outs van de nieuwe omgevingswet en specifiek het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL)
 • Hoor hoe je asbest, chroom-6, legionella, brandveiligheid, constructie- en installatietechnische risico’s in kaart moet brengen en beheersen
 • Leer wie er aansprakelijk is voor de veiligheid van je gebouw
 • Kom te weten hoe je gedegen advies kan leveren aan gemeenten, inspecties, brandweer en de gebouweigenaar

Alle juridische, technische en organisatorische aspecten voor een veilige inrichting en gebruik van je gebouw(en)

 • 5-daagse opleiding
 • 3 oktober - 8 november 2024
 • BCN Utrecht (Daltonlaan)
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Zorg voor een veilig gebouw voor jouw medewerkers, klanten, bezoekers en leveranciers!

De veiligheid van gebouwen blijft van het grootste belang. Recente incidenten in Nederland met moeilijk te blussen branden vanwege zonnepanelen, risico’s met elektrische auto’s in parkeergarages en de mix van kantoor- en thuiswerken vormen voortdurende uitdagingen voor gebouweigenaren. Gecombineerd met nieuwe certificeringsschema’s en de nieuwe omgevingswet hebben gebouwbeheerders hun handen vol om aan de eisen te blijven voldoen en gebouweigenaren, inspecties, gemeenten en de brandweer de juiste adviezen te geven.

Als gebouwbeheerder is het daarom cruciaal om op de hoogte te zijn van de actuele regelgeving rond de veiligheid van jouw gebouw. Het grote web aan wet- en regelgeving maakt het echter vaak moeilijk door de grote hoeveelheid aan bouwregels en de juridische schrijfwijze. In je vakgebied heb je vaak te maken met adviseurs en onderaannemers. Maar hoe blijf je als opdrachtgever nu echt in control?

In deze opleiding leer je op een praktische wijze om de veiligheid van je gebouw in kaart te brengen en de risico’s te beheersen. Na deze opleiding kun je in jouw gebouw(en) verantwoord veilig verblijven, werken, bezoeken en indien nodig vluchten.

Onlangs in het nieuws:

Een deelnemer aan het woord

“Opleiding zeer geschikt voor veiligheidsmanagers, die behoefte hebben aan handvaten om hun functie/beter uit te kunnen oefenen”

Je gaat naar huis met:

 • Tools om risico’s te beheersen binnen het gebouw
 • Praktische tips om de veiligheid van de medewerkers, klanten, bezoekers en leveranciers te borgen
 • Praktijkcases van docenten uit het werkveld om van elkaar te leren
 • Actuele casuïstiek zodat je direct in de eigen praktijk aan de slag kunt

Programma 

Module 1: Organisatorische en wettelijke veiligheidsrisico's 

 

Risicomanagement

 • Waarom is veiligheid van een gebouw zo belangrijk?
 • Wat zijn je verantwoordelijkheden ten aanzien van een veilig gebruik van een gebouw?
 • Hoe zorg je ervoor dat je in de lead bent als het gaat om het identificeren en beheersen van risico’s?
 • Wat zijn jouw verantwoordelijkheden ten aanzien van een veilig gebruik van een gebouw?
 • Hoe kun je gevaren identificeren die te maken hebben met de veiligheid en gezondheid van gebruikers, omwonenden en werknemers?
 • Waar houd je verantwoordelijkheid op als het bijvoorbeeld gaat om integrale & multidisciplinaire samenwerkingen in verzamelgebouwen?

Erik de Vries
Directeur, Dutchrisk

Globaal overzicht Besluit Bouwwerken Leefomgeving
(BBL), Arbeidsomstandighedenwet en overige relevante
wet- en regelgeving

 • Hoe zit het stelsel van de veiligheidsregelgeving globaal in elkaar en wat is er veranderd?
 • Hoe is het BBL opgebouwd en wat is belangrijk voor gebouwbeheerders?
 • Welke belangrijke punten staan er in het BBL over het gebruik van bouwwerken?
 • Hoe is de Arbeidsomstandighedenwet opgebouwd en wat is belangrijk voor gebouwbeheerders?
 • Welke andere normen, regels en wetten zijn van toepassing voor gebouwbeheerders?

Monika Jansen
Senior Adviseur Veiligheid, Young Safety Professionals


Module 2: Bouwkundige risico’s 

Asbest

 • Wat zijn veelvoorkomende toepassingen van asbest?
 • Op welke manier signaleert en beoordeel je het gebruik van asbest in jouw pand?
 • Aan welke wetten, regels en voorschriften moet je voldoen op het gebied van asbest?

Chroom-6:

 • Wat zijn chroom-6 houdende producten?
 • Wat is het beheersregime van chroom-6?
 • Welke verantwoordelijkheid heb je als opdrachtgever/eigenaar?
 • Wat te doen met chroom-6 houdende metalen?
Marijn Villerius
Adviseur Asbest, Chroom-6 & Sloop, Enforcement


Legionella

 • Wat is een legionella risico?
 • Wat is legionellabeheersing?
 • In welke gevallen moet een legionella risico analyse en beheersplan opgesteld worden?
 • Welke vormen van vochtproblematiek zijn er?
 • Wat is het risico van vocht- en schimmelproblematiek?
 • Welke invloed heeft vocht op de gezondheid van gebouwgebruikers?

Ruud Hennep
Binnenmilieu & Legionella specialist, BGW Advies

Anticiperen op incidenten 

 • Hoe ga je om met crisismanagement in jouw gebouw? 
 • Hoe zorg je dat bezoekersstromen goed lopen binnen het gebouw?

Roelf Pot
Adviseur, Crowdprofessionals


Module 3: Organiseren van brandveiligheid 

Arbowet

 • Wat schrijft de Arbowet voor over gebouwveiligheid?
 • Op welke manier zorgt de Arbowet voor een gezonde en veilige omgeving?
 • Aan welke regels en veiligheidsvoorschriften moet jouw gebouw voldoen volgens de Arbowet?
 • Wat houdt de NEN 8112:2017 Bedrijfsnoodorganisatie en bedrijfshulpverlening in en wanneer kun je dit toepassen?

Brandveiligheid en ontruiming

 • Welke brandveiligheid risico’s zijn denkbaar?
 • Welke rol spelen brandmeld- en ontruimingsinstallaties in je gebouw?
 • Hoe gaat een ontruiming in zijn werk?
 • Hoe kun je de organisatie goed voorbereiden op een brand en ontruiming?
 • Op welke manier richt je vluchtwegen, nooduitgangen en noodverlichting in?
 • Hoe bevorder je met brandcompartimentering de brandveiligheid van jouw gebouw?

Monika Jansen
Senior Adviseur Veiligheid, Young Safety Professionals

Installatieveiligheid

 • Aan welke wet- en regelgeving moet je voldoen?
 • Wat zijn aandachtspunten bij het aanschaffen van een nieuwe installatie?
 • Hoe ga je om met beheer en onderhoud?
 • Welke risico’s kunnen zich voordoen?

Erik de Vries
Directeur, Dutchrisk


Module 4: Business continuity management 

Crisismanagement

 • Hoe zorg je dat je in een crisis de continuïteit van je organisatie waarborgt?
 • Wat is eigenlijk het onderscheid tussen een incident en een cisis?
 • In welke gevallen is een ontruiming noodzakelijk?
 • Waar moet je rekening mee houden bij een ontruiming vanwege een dreigende situatie?
 • Wat is een business impact analyse en hoe doe je dat in de praktijk?
 • Hoe ga je om met het informeren van omwonenden, pers en gebouwgebruikers in geval van een crisis? En wie moet je allemaal informeren?
 • Op welke manier kan de imagoschade voor het bedrijf zoveel mogelijk ingeperkt worden?

Erik de Vries
Directeur, Dutchrisk

Veiligheid, aansprakelijkheid en casuïstiek

 • Welke aspecten zijn van belang bij het afdekken van risico’s en het verzekeren van het gebouw?
 • Wie is aansprakelijk voor de veiligheid van een gebouw; de eigenaar, bedrijfsmatige gebruiker of wellicht allebei?
 • Wat houdt die aansprakelijkheid in?
 • Is het een schuld – of een risicoaansprakelijkheid?
 • Wat is de positie van vrijwilligers of ZZP-ers m.b.t. aansprakelijkheid?
 • Zijn er ook situaties, waarin je als bedrijf aansprakelijk wordt voor door ZZP-ers gemaakte fouten?
 • Aan welke veiligheidsvoorschriften moet je voldoen

Fokko Oldenhuis
Honorair hoogleraar Religie en Recht, Rijksuniversiteit Groningen


Excursie: Risicobeheersing en incidenten management bij TU/e

Excursie bij de Technische Universiteit in Eindhoven (TU/e). Het beheer van het TU/e terrein omvat ruim 85 hectare met daarop meer dan 40 gebouwen met diverse gebruiksfuncties (o.a. wonen, werken, onderwijs
en horeca). De campus ligt midden in de stad Eindhoven en kenmerkt zich door het open karakter. Dagelijks zijn er ruim 20.000 mensen aanwezig op de campus, daarnaast vinden er veel evenementen plaats. Hoe ga je als bedrijf om met deze verantwoordelijkheid? Tijdens deze excursie word je meegenomen in het gebouwbeheer en de daarbij behorende risico’s van zo’n complex terrein.

>> Inclusief: crisismanagement oefening!

Gijs Spiele
Campus Manager Safety & Security, TU Eindhoven

Docenten

img-Erik de Vries

Erik de Vries
Directeur, Dutchrisk

Erik heeft meer dan twintig jaar internationale ervaring in security- en crisismanagement. Hij adviseert en ondersteunt organisaties en security teams over de aanpak van beveiliging en crisismanagement met als doel een optimale balans tussen risico's en beveiliging te vinden. Erik is daarnaast actief als Senior Regional Vice President Europa van ASIS International.

img-Marijn Villerius

Marijn Villerius
Adviseur Asbest, Chroom-6 & Sloop, Enforcement

img-Roelf Pot

Roelf Pot
Adviseur, Crowdprofessionals

Crowdprofessionals werkt internationaal aan veiligheid in menigten. Begonnen met veiligheid in stadions en tijdens grote evenementen, zijn daar de laatste jaren hotels, musea en onderwijsinstellingen bij gekomen. In het bijzondere jaar 2020 hebben strandtenten en theaters een beroep op onze kennis gedaan om corona-proof te kunnen openen. In deze opleiding
geeft Crowdprofessionals een inkijk in hun wijze van benaderen van “crowdmanagement in gebouwen” en welke knelpunten zij de afgelopen jaren tegen zijn gekomen. Uiteraard met de bijbehorende praktische oplossingen.

img-Ruud Hennep

Ruud Hennep
Adviseur, BGW Advies

Ruud is gespecialiseerd in risico- en compliance management op het gebied van binnenmilieu en legionella.

img-Fokko Oldenhuis

Fokko Oldenhuis
Honorair hoogleraar Religie en Recht, Rijksuniversiteit Groningen

Fokko was als universitair hoofddocent vermogensrecht meer dan 40 jaar verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Zijn expertise ligt op het gebied van letselschade zowel ten behoeve van de slachtofferkant als ten behoeve van verzekeraars. Hij is thans nog als honorair hoogleraar Religie en Recht aan de RUG verbonden.

img-Monika Jansen

Monika Jansen
Senior Adviseur Veiligheid, Young Safety Professionals

img-Carolien de Vries

Carolien de Vries
Directeur, Young Safety Professionals

img-Gijs Spiele,

Gijs Spiele,
Campus Manager Safety & Security, TU Eindhoven

Deze opleiding is bestemd voor:

 • Gebouwbeheerders / property managers
 • Technisch gebouw beheerders
 • Vastgoedbeheerders
 • Facility managers
 • Medewerkers risicobeheersing
 • (Brand)preventiemedewerkers
 • Controleurs, adviseurs en (bouw)inspecteurs
 • Veiligheidsfunctionarissen en beleidsmakers
 • Medewerker of manager beheer, huisvesting en services
 • Hoger veiligheidskundigen
 • Specialist Compliance Gebouw & installaties
 • BHV-ers
 • Adviseurs Arbo en veiligheid
 • Bouwcoordinatoren
 • Coördinatoren technische dienst

Algemene Informatie

Deze 5-daagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij BCN Utrecht (Daltonlaan) te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

BCN Utrecht (Daltonlaan)
Daltonlaan 100
3584 BJ
Utrecht
tel: 030 - 256 73 91

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 3 oktober 2024 09:30 - 16:30 BCN Utrecht (Daltonlaan)
Dag 2 10 oktober 2024 09:00 - 16:30 BCN Utrecht (Daltonlaan)
Dag 3 17 oktober 2024 09:00 - 16:30 BCN Utrecht (Daltonlaan)
Dag 4 7 november 2024 09:30 - 16:30 BCN Utrecht (Daltonlaan)
Dag 5 - excursie 8 november 2024 10:00 - 16:30 online (of n.t.b.)

Jouw investering

De investering voor deze 5-daagse opleiding bedraagt € 3599,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Ga gericht aan de slag binnen jullie eigen praktijk

Dit traject is ook volledig op maat te volgen. De theorie en praktijkvoorbeelden worden in dat geval volledig afgestemd op de leerdoelen en praktijk van jouw organisatie. Jullie ervaren hierdoor verschillende voordelen:

Inhoud op maat

Het programma sluit exact aan op jullie leerdoelen en praktijk.

Borging van kennis

Kennis blijft beter behouden in de organisatie.

Kostenefficiënt

Efficiënte investering in het kennisniveau van de organisatie.

Binnen jullie schema

Opleiding binnen jullie planning en op jullie locatie.

Bespreek de mogelijkheden

Plan een vrijblijvend adviesgesprek om het programma op maat te bespreken.

Onder andere deze opdrachtgevers gingen je voor:

Download brochure

Onze privacy-policy

Excursie - 12 november 2021

Risicobeheersing en incidenten management bij TU/e


 • Ontruimen bij brand (praktijkcase)
 • Menselijk (groeps-)gedrag bij ontruimen
 • Beveiliging vs Incident management
 • Beveiliging & gedrag: Security profiling en Red Teaming
 • Inclusief: crisismanagement oefening!

Gijs Spiele, Campus Manager Safety & Security, Technische Universiteit Eindhoven

Rondleiding

Rondleiding bij de Technische Universiteit in Eindhoven (TU/e). Het beheer van het TU/e terrein omvat ruim 85 hectare met daarop meer dan 40 gebouwen met diverse gebruiksfuncties (o.a. wonen, werken, onderwijs en horeca). De campus ligt midden in de stad Eindhoven en kenmerkt zich door het open karakter. Dagelijks zijn er ruim 20.000 mensen aanwezig op de campus, daarnaast vinden er veel evenementen plaats. Hoe ga je als bedrijf om met deze verantwoordelijkheid? Tijdens deze excursie word je meegenomen in het gebouwbeheer en de daarbij behorende risico’s van zo’n complex terrein.

Proefles downloaden

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 2 972 780 tonnie.van.zanten@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Veiligheid

Onze privacy-policy