Opleiding Effectief subsidies verwerven

 • Hoe benut je subsidiekansen ondanks de bezuinigingen?
 • Actuele kennis m.b.t. Nederlandse en Europese subsidiespelregels
 • Praktisch en deskundig!
 • Mét verdiepende dag over Europese Subsidies
 • Verdiepingscases over overheid, non-profit en profit

Leer hoe jij zelf subsidies verwerft voor jouw eigen project

 • 5-daagse opleiding
 • 12 september - 14 november 2024
 • Seats2MeetUtrecht
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

"Meer doen met minder geld"

Deze uitspraak staat op de agenda van elke zorg-, onderwijs- of overheidsinstelling. Hoe kun je daarvoor effectief subsidies, fondsen en andere vormen van financiering inzetten? Geld dat bijdraagt aan de doelen van jouw organisatie? Tijdens deze 5-daagse opleiding, geven ervaren subsidieverwervers antwoord op deze vragen.  

Subsidies vinden, aanvragen, verkrijgen, benutten en behouden

 • Nieuwe Europese subsidies
  De opleiding presenteert een actueel overzicht van Europese (en nationale/regionale) subsidiekansen voor jouw sector.
 • Financiering ontwikkelen
  Je leert hoe je slimme financiering kunt ontwikkelen, ook als er geen subsidies zijn. Fondsen en crowd funding worden steeds populairder. 
 • Samenwerking optimaal benutten
  Samenwerking met andere organisaties en innovatie zijn steeds meer een sleutel voor succes met subsidies en projectfinanciering.
 • Correct besteden van subsidies als sleutel voor succes
  Hoe voorkom jij dat geld verloren gaat tijdens de uitvoering van een subsidieproject? Dit geld is het gemakkelijkst verdiend!
 • Subsidieverwerving effectief organiseren
  Wat is de rol van de subsidiecoördinator/fondsenwerver? Hoe zorg je ervoor dat iedereen in jouw organisatie effectief samenwerkt om van subsidies een succes te maken?

De opleiding Effectief subsidies verwerven leert je:

 • Subsidiekansen vinden en benutten
 • Wat de actuele Nederlandse en Europese subsidiespelregels zijn
 • De financieringskansen, trends en ontwikkelingen in je sector kennen (subsidies, fondsen, financiering en crowd funding)
 • Wat je rechten en plichten in een subsidieproces zijn
 • Hoe je subsidieverstrekkers overtuigt door middel van effectieve schrijfvaardigheden

Persoonlijk en op maat

Tijdens de opleiding is ruime aandacht voor het ontwikkelen van jouw vaardigheden in oefeningen. Daarnaast kun je na afloop van de opleiding een persoonlijk advies krijgen van je hoofddocent over een vraag op het gebied van subsidies. Subsidies en fondsbijdragen aanvragen is goed uitvoerbaar en bijzonder effectief, mits je de spelregels kent. Deze opleiding leer je direct hoe je het traject optimaal kunt doorlopen!

 

In samenwerking met:

Programma van de opleiding Effectief subsidie verwerven

Module 1

Inzicht in subsidieland

Inzicht in de wereld van subsidies

 • Wat is een subsidie en wat moet je er voor doen?
 • Waarvoor zijn subsidies bedoeld en waarvoor kun je ze gebruiken?
 • Waarvoor kun je bijdragen van fondsen gebruiken?
 • Waar vind je informatie over subsidies en fondsbijdragen?
 • Hoe krijgt je je eigen organisatie mee met subsidies en fondsen?
 • Welke stappen doorloop je in het proces van verwerving en na de toezegging?
 • Wat kan de subsidiecoördinator betekenen voor collega’s?

Oefening:
Informatie over subsidieregelingen zoeken en gebruiken.

Opstap naar succesvolle subsidieaanvragen schrijven

Een goed subsidieproject is één ding. De kunst is om de subsidieverstrekker hier ook van te overtuigen. Dat vraagt om een goede schrijfvaardigheid. Deze middag ontvang je via do’s en don’ts, een opstap naar het schrijven van heldere, overtuigende en bondige subsidieaanvragen.

Hoe overtuig ik de subsidieverstrekker?

 • Stem de inhoud af op de regeling: wat is belangrijk en wat laat ik weg?
 • Staat de juiste informatie op de juiste plek?
 • Is de rode draad in het verhaal helder?
 • Welke schrijfstijl gebruik je?

Oefening:
Aan de slag met de praktische do’s and don’ts uit deze workshop.


Module 2

Subsidies vinden en met succes inzetten

Kansen en trends per sector

Bespreek met een groep subsidie-experts met verschillende achtergronden de actuele subsidiekansen. Hierdoor krijg je een overzicht van provinciale, nationale en Europese subsidies per sector, inzicht in de beleidsontwikkelingen bij subsidieverstrekkers en ben je op de hoogte van de nationale en Europese subsidiekansen.

Oefening:
Bespreek met de subsidie-expert de subsidies die jij kansrijk vindt voor je organisatie.

Succesfactoren bij creëren van subsidiekansen

Aan de hand van een praktijkcase leer je hoe je subsidiekansen kunt creëren:

 • Creëren en presenteren van een onderscheidend project
 • Opbouw van samenwerking met subsidieverstrekkers, PR en lobby
 • Subsidiestrategie van je organisatie afstemmen op de subsidieverstrekker

Oefening:
Ontwikkelen van een kansrijke subsidiestrategie

Fondsbijdragen

 • Gebruik maken van bijdragen van fondsen, zoals bijv. VSB-fonds
 • Stichting Doen, Innovatiefonds Zorgverzekeraars en Jantje Beton
 • Zelf aanvragen of initiatieven uit de samenleving aanmoedigen?
 • Fondsen voor onderwijs, onderzoek, overheid en zorg

Oefening:
Aan de slag met fondswerving


Module 3 (online)

Europese subsidies & Rechten en plichten

Subsidies in 7-jarige programmaperiodes

Je krijgt inzicht in de subsidies die de EU rechtstreeks vanuit Brussel verstrekt en in de regionale EU-subsidies die je kunt aanvragen bij de Nederlandse overheid (b.v. EFRO, ESF en POP) of bij regionale programmabureaus.

Europese subsidies: waarom en waarvoor

 • Waarom zet de EU subsidies in? Hoe kun je die kennis gebruiken?
 • Wie verstrekt Europese subsidies, waar vraag je ze aan?
 • Welke beleidsthema’s krijgen geld?
 • Wat zijn succesvoorwaarden?
 • Voorbeelden van EU-subsidieprojecten die je inspireren!

Oefening:
Je gaat in gesprek met een EU-subsidie expert.

Rechten en plichten

 • Subsidiebegrip in de Algemene wet bestuursrecht
 • Voldoen aan de juridische spelregels van het subsidieproces
 • Subsidiebeslissingen en overeenkomsten
 • Bezwaar en beroep als je het niet eens bent met een beslissing van
  een subsidieverstrekker

Oefening:
Hoe voldoe je aan de juridische spelregels: de 5 belangrijkste juridische
do’s en don´ts om niet te vergeten


Module 4 (online)

Verwerven, verantwoorden en kansen

De subsidie is verworden - wat nu? 

 • Europese subsidies verantwoorden
 • Succesvol managen en administreren van projecten met subsidies
 • Beheersen van de subsidieadministratie
 • Inzicht in de echte waarde van uw subsidies
 • Nederlandse en Europese subsidieprojecten

Oefening: 
Hoe krijg je grip op administratie en verantwoording? Herken je de valkuilen?

Kansen en organiseren en ontwikkelen

 • Hoe ‘kantel’ je een project zodat het interessant wordt voor een subsidieverstrekker?
 • Hoe werk je samen met collega’s om hier een succes van te maken?
 • Wat is subsidiemanagement? Hoe houd je zicht op meerdere subsidies in je organisatie?
 • Praktijktcase: ondernemers en overheden betalen samen mee aan een project.

Oefening:
Leer om je project te ‘kantelen’.


Module 5

Samenwerken aan succes met subsidies

Kennismaken met een EU-subsidieverstrekker 

Wat verwacht een subsidieverstrekker van jou? Hoe probeert een medewerker van een Europese subsidieregeling jou te ondersteunen om een aanvraag te ontwikkelen? En een kijkje achter de schermen: wat gebeurt er aan de andere kant van de tafel? Hoe wordt jouw idee beoordeeld en wanneer is jouw voorstel interessant voor de subsidieverstrekker?

Samenwerken met de subsidieverstrekker

 • Op welke manier onderhoud je contact met de subsidieverstrekker?
 • Wat kun je van een subsidieverstrekker leren?
 • Hoe bereid je je voor op een gesprek met een subsidieverstrekker?

Oefening:
Je gaat in gesprek met een subsidieverstrekker.

Succesvol project

 • Waarom legt Europa sterk de nadruk op innovatie, CO2 en internationale samenwerking?
 • Succes van idee tot en met afgerond project:

Aan de hand van een Europees subsidieprogramma word je meegenomen in het traject van
idee en aanvraag tot en met verantwoording.

Oefening:
De aanvraagprocedure van de EU-subsidie stap voor stap.

Jouw Hoofddocent:

img-Gert Jan van 't Land

Gert Jan van 't Land
Subsidiespecialist

Als subsidiespecialist (www.gertjanvantland.nl) heeft hij meer dan 25 jaar ervaringmet het verwerven van subsidies voor publieke en nonprofit instellingen. Hij werkt bij de gemeente Oldambt samen met collega’s aan grote subsidieprojecten en hij is vanuit Grantz BV adviseur en trainer op het gebied van subsidiewervingen subsidiestrategie. Al meer dan 15 jaar is Gert Jan hoofddocent voor de opleiding Effectief subsidies verwerven.

Deskundige docenten

Naast de hoofddocent wordt de lesstof aangevuld door deskundigedocenten, waaronder: subsidiecoördinatoren, subsidie-experts van EU subsidiegroepen en subsidierecht specialisten die jarenlange ervaring hebben binnen het subsidieland.

img-Bregje De Lannoy-Walenkamp

Bregje De Lannoy-Walenkamp
Ervaren trainer en eigenaar van DeLanWa Training & Tekst

Voor wie bestemd?

 • Beleids- en stafmedewerkers
 • Subsidiecoördinatoren en andere interne subsidieprofessionals
 • Financiële, economische en controlmedewerkers
 • Juristen
 • Managers op het gebied van beleid, projecten, financiën en subsidies
 • Onderzoekers en beheerders 3e geldstroom
 • Functionarissen economie, duurzaamheid, financiën, gezondheidszorg, innovatie, milieu, onderwijs, planeconomie, openbare werken, ruimtelijke ontwikkeling, sociale zaken, veiligheid, stedelijke ontwikkeling,werkgelegen-heid, wonen, zorgvernieuwing en andere terreinen met subsidiemogelijkheden.

Werkzaam bij onder andere:

 • Gemeenten, gemeentelijke bedrijven, politie, brandweer
 • Onderwijsinstellingen
 • Overheidsbedrijven
 • Provincies en regionale samenwerkingsorganen
 • Universiteiten
 • Waterschappen
 • Woningcorporaties
 • Zorginstellingen
 • Profit organisaties

 • “Veel concrete aanwijzingen hoe structuren te versterken” 
 • ”Goed opgezet, zeer interactief en de sprekers/docenten kennen hun vak. De tips en trucs waren ook erg welkom.” 
 • “Geeft een totaalbeeld van subsidieland”
 • “De multiple choice vragen om meteen te toetsen en door te denken over wat je hebt geleerd zijn mij bijzonder goed bevallen” 

Algemene Informatie

Deze 5-daagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij Seats2MeetUtrecht te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

Seats2MeetUtrecht
Moreelsepark 65
3511 EP
Utrecht
tel: 030 - 2 393 838

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 12 september 2024 09:30 - 17:00 Seats2MeetUtrecht
Dag 2 26 september 2024 09:30 - 17:00 Seats2MeetUtrecht
Dag 3 10 oktober 2024 10:00 - 16:00 Seats2MeetUtrecht
Dag 4 7 november 2024 10:00 - 16:00 Seats2MeetUtrecht
Dag 5 14 november 2024 10:00 - 16:00 Seats2MeetUtrecht

Jouw investering

De investering voor deze 5-daagse opleiding bedraagt € 3699,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

*Je maakt (3 maanden) gratis kennis met de database van Vindsubsidies. Met deze database zoek je eenvoudig naar subsidiemogelijkheden of word je gewaarschuwd als er nieuwe kansen zijn voor jouw project.

Ga gericht aan de slag binnen jullie eigen praktijk

Dit traject is ook volledig op maat te volgen. De theorie en praktijkvoorbeelden worden in dat geval volledig afgestemd op de leerdoelen en praktijk van jouw organisatie. Jullie ervaren hierdoor verschillende voordelen:

Inhoud op maat

Het programma sluit exact aan op jullie leerdoelen en praktijk.

Borging van kennis

Kennis blijft beter behouden in de organisatie.

Kostenefficiënt

Efficiënte investering in het kennisniveau van de organisatie.

Binnen jullie schema

Opleiding binnen jullie planning en op jullie locatie.

Bespreek de mogelijkheden

Plan een vrijblijvend adviesgesprek om het programma op maat te bespreken.

Onder andere deze opdrachtgevers gingen je voor:

Download brochure

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 297 27 40 nicole.vonk@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Financieel

Onze privacy-policy