Opleiding Effectief subsidies verwerven

 • Hoe benut je subsidiekansen ondanks de bezuinigingen?
 • Actuele kennis m.b.t. Nederlandse en Europese subsidiespelregels
 • Praktisch en deskundig!
 • Mét verdiepende dag over Europese Subsidies
 • Verdiepingscases over overheid, non-profit en profit

Leer hoe jij zelf subsidies verwerft voor jouw eigen project

 • 15 september - 3 november 2022
 • La Vie Utrecht
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

"Meer doen met minder geld"

Deze uitspraak staat op de agenda van elke zorg-, onderwijs- of overheidsinstelling. Hoe kun je daarvoor effectief subsidies, fondsen en andere vormen van financiering inzetten? Geld dat bijdraagt aan de doelen van jouw organisatie? Tijdens deze 5-daagse opleiding, geven ervaren subsidieverwervers antwoord op deze vragen.  

Subsidies vinden, aanvragen, verkrijgen, benutten en behouden

 • Nieuwe Europese subsidies
  De opleiding presenteert een actueel overzicht van Europese (en nationale/regionale) subsidiekansen voor jouw sector.
 • Financiering ontwikkelen
  Je leert hoe je slimme financiering kunt ontwikkelen, ook als er geen subsidies zijn. Fondsen en crowd funding worden steeds populairder. 
 • Samenwerking optimaal benutten
  Samenwerking met andere organisaties en innovatie zijn steeds meer een sleutel voor succes met subsidies en projectfinanciering.
 • Correct besteden van subsidies als sleutel voor succes
  Hoe voorkom jij dat geld verloren gaat tijdens de uitvoering van een subsidieproject? Dit geld is het gemakkelijkst verdiend!
 • Subsidieverwerving effectief organiseren
  Wat is de rol van de subsidiecoördinator/fondsenwerver? Hoe zorg je ervoor dat iedereen in jouw organisatie effectief samenwerkt om van subsidies een succes te maken?

De opleiding Effectief subsidies verwerven leert je:

 • Subsidiekansen vinden en benutten
 • Wat de actuele Nederlandse en Europese subsidiespelregels zijn
 • De financieringskansen, trends en ontwikkelingen in je sector kennen (subsidies, fondsen, financiering en crowd funding)
 • Wat je rechten en plichten in een subsidieproces zijn
 • Hoe je subsidieverstrekkers overtuigt door middel van effectieve schrijfvaardigheden

Persoonlijk en op maat

Tijdens de opleiding is ruime aandacht voor het ontwikkelen van jouw vaardigheden in oefeningen. Daarnaast kun je na afloop van de opleiding een persoonlijk advies krijgen van je hoofddocent over een vraag op het gebied van subsidies. Subsidies en fondsbijdragen aanvragen is goed uitvoerbaar en bijzonder effectief, mits je de spelregels kent. Deze opleiding leer je direct hoe je het traject optimaal kunt doorlopen!

 

In samenwerking met:

Programma van de opleiding Effectief subsidie verwerven

Module 1

Inzicht in subsidieland

Kennismaking: Inzicht in de wereld van subsidies

 • Wat is een subsidie en wat moet je er voor doen?
 • Waarvoor zijn subsidies bedoeld en waarvoor kun je ze gebruiken?
 • Waarvoor kun je bijdragen van fondsen gebruiken?
 • Waar vind je informatie over subsidies en fondsbijdragen?
 • Hoe krijgt je je eigen organisatie mee met subsidies en fondsen?
 • Welke stappen doorloop je in het proces van verwerving en na de toezegging?
 • Wat kan de subsidiecoördinator betekenen voor collega’s?

Oefening:
Informatie over subsidieregelingen zoeken en gebruiken.

Opstap naar succesvolle subsidieaanvragen schrijven

Een goed subsidieproject is één ding. De kunst is om de subsidieverstrekker hier ook van te overtuigen. Dat vraagt om een goede schrijfvaardigheid. Deze middag ontvang je via do’s en don’ts, een opstap naar het schrijven van heldere, overtuigende en bondige subsidieaanvragen.

Hoe overtuig ik de subsidieverstrekker?

 • Stem de inhoud af op de regeling: wat is belangrijk en wat laat ik weg?
 • Staat de juiste informatie op de juiste plek?
 • Is de rode draad in het verhaal helder?

Bondig formuleren

 • Korte, actieve zinnen gebruiken
 • Welk taalgebruik kun je beter vermijden?

Oefening:
Aan de slag met de praktische do’s and don’ts uit deze workshop.


Module 2

Subsidies vinden en met succes inzetten

Kansen en trends per sector

Bespreek met een groep subsidie-experts met verschillende achtergronden de actuele subsidiekansen. Hierdoor krijg je een overzicht van provinciale, nationale en Europese subsidies per sector, inzicht in de beleidsontwikkelingen bij subsidieverstrekkers en ben je op de hoogte van de nationale en Europese subsidiekansen.

Oefening:

Bespreek met de subsidie-expert de subsidies die jij kansrijk vindt voor je organisatie.

Succesfactoren bij creëren van subsidiekansen

Aan de hand van een praktijkcase (het toonaangevende project de Hollandse Waterlinie) leer jehoe je subsidiekansen kunt creëren:

 • Creëren en presenteren van een onderscheidend project
 • Opbouw van samenwerking met subsidieverstrekkers, PR en lobby
 • Subsidiestrategie van je organisatie afstemmen op de subsidieverstrekker

Oefening:
Ontwikkelen van een kansrijke subsidiestrategie – hoe doe je dat?

Fondsbijdragen

 • Gebruik maken van bijdragen van fondsen, zoals bijv. VSB-fonds
 • Stichting Doen, Innovatiefonds Zorgverzekeraars en Jantje Beton
 • Zelf aanvragen of initiatieven uit de samenleving aanmoedigen?
 • Fondsen voor onderwijs, onderzoek, overheid en zorg

Oefening:
Aan de slag met fondswerving


Module 3 (online)

Verwerven en verantwoorden - interactieve virtuele bijeenkomst

Rechten en plichten

 • Subsidiebegrip in de Algemene wet bestuursrecht
 • Voldoen aan de juridische spelregels van het subsidieproces
 • Subsidiebeslissingen en overeenkomsten
 • Bezwaar en beroep als je het niet eens bent met een beslissing van een subsidieverstrekker

Oefening: 
Hoe voldoe je aan de juridische spelregels: de 5 belangrijkste juridische do's en don'ts om niet te vergeten.

De subsidie is verworven – wat nu?

 • Europese subsidies verantwoorden
 • Succesvol managen en administreren van projecten met subsidies
 • Beheersen van de subsidieadministratie
 • Inzicht in de echte waarde van jouw subsidies
 • Nederlandse en Europese subsidieprojecten

Oefening:
Hoe krijg je grip op administratie en verantwoording? Herken je de valkuilen?

Slimme financiering en alternatieven voor subsidies

 • Slimme financiering voor uw projecten ontwikkelen
 • Overzicht van financieringsconstructies
 • Financiering vinden in je eigen organisatie en project
 • Praktijkcase: ondernemers betalen mee aan project

Oefening:

Hoe creëer je slimme financiering voor je project?


Module 4

Europese subsidies

Subsidies in 7-jarige programmaperiodes

Deze dag geef je inzicht in de subsidies die de EU rechtstreeks vanuit Brussel verstrekt en in de regionale EU-subsidies die je kunt aanvragen
bij de Nederlandse overheid (b.v. EFRO, ESF en POP) of bij regionale programmabureaus (b.v. Interreg).

Subsidie-experts en medewerkers van EU-subsidieregelingen nemen je mee:

 • Je krijgt een overzicht van actuele Europese subsidiekansen
 • Hoe overtuig je een Europese subsidieverstrekker en werk je aan je kansen om een EU-subsidie te verwerven?
 • Het belang van publiek-private samenwerking om EU-subsidies te verwerven
 • Inspirerende voorbeelden van succesvolle Europese aanvragen van overheden, zorginstellingen, onderwijs- en onderzoeksinstellingen

Oefening:
Maak van je eigen project een Europees subsidieproject.

Het aanvraagformulier

Welke vragen kun je verwachten?

Succesvol project

 • Waarom legt Europa sterk de nadruk op innovatie, CO2 en internationale samenwerking?
 • Succes van idee tot en met afgerond project:

Aan de hand van een Europees subsidieprogramma word je meegenomen in het traject van idee en aanvraag tot en met verantwoording.

Oefening:
De aanvraagprocedure van de EU-subsidie stap voor stap.


Module 5

Samenwerken aan succes met subsidies

Europese subsidies en lobby

Een ervaren Brusselse lobbyist leg je uit hoe je lobby aanpakt. Je leert hoe je een Europese subsidieverstrekker overtuigt en hoe je werkt aan je kansen om een EU-subsidie te verwerven.

 • Wanneer is lobby effectief?
 • Hoe vind je een lobbyist?
 • Onderscheid tussen lobby voor subsidieaanvraag en beleid

Oefening:
Lobbyen.

Kennismaken met een EU-subsidieverstrekker

Wat verwacht een subsidieverstrekker van jou? Hoe probeert een medewerker van een Europese subsidieregeling jou te ondersteunen om een aanvraag te ontwikkelen? En een kijkje achter de schermen: wat gebeurt er aan de andere kant van de tafel? Hoe wordt jouw idee beoordeeld en wanneer is jouw voorstel interessant voor de subsidieverstrekker?

Subsidies en management van je projectenportefeuille

 • Hoe organiseer je alle subsidiekansen samen met je collega’s?
 • Hoe word je op je eigen werkplek een effectieve aanjager van subsidiekansen?
 • Hoeveel werk kost het en wat levert het op?
 • Over welke deskundigheden dien je te beschikken?
 • Hoe pak je samenwerkingsprojecten aan? 

Een ervaren subsidiecoördinator gaat met je in op de volgende thema’s:

 • Succesvoorwaarden voor je organisatie
 • Succesvol aanjagen en organiseren van subsidieverwerving
 • Effectieve verdeling van verantwoordelijkheden
 • Je inzet en de opbrengst in evenwicht brengen en houden

Oefening:
In een rollenspel leer je begrijpen hoe je effectief met je collega’s en management kunt samenwerken aan subsidiesucces.

Jouw Hoofddocent:

img-Gert Jan van 't Land

Gert Jan van 't Land
Subsidiespecialist

Als subsidiespecialist (www.gertjanvantland.nl) heeft hij meer dan 25 jaar ervaringmet het verwerven van subsidies voor publieke en nonprofit instellingen. Hij werkt bij de gemeente Oldambt samen met collega’s aan grote subsidieprojecten en hij is vanuit Grantz BV adviseur en trainer op het gebied van subsidiewervingen subsidiestrategie. Al meer dan 15 jaar is Gert Jan hoofddocent voor de opleiding Effectief
Subsidies Verwerven.

Deskundige docenten

Naast de hoofddocent wordt de lesstof aangevuld door deskundigedocenten, waaronder: subsidiecoördinatoren, subsidie-experts van EU subsidiegroepen en subsidierecht specialisten die jarenlange ervaring hebben binnen het subsidieland.

img-Femke During

Femke During
Beleidsmedewerker Onderzoek, Hoogeschool Utrecht Grant Office

img-Piet van Erp

Piet van Erp
Strateeg externe financiering bij Waterschap Vechtstromen

img-Haye Folkertsma

Haye Folkertsma
Coordinator European Affairs, Senior Adviseur Afdeling Bestuurlijke, Internationale en Subsidiezaken en City Marketing, Gemeente Utrech

img-Sophie Groeneveld

Sophie Groeneveld
Advocaat bestuursrecht, specialist subsidierecht bij AKD advocaten en notarissen

img-Jacqueline de Groot

Jacqueline de Groot
Senior advisor Provincie Limburg en strategisch adviseur externe betrekkingen bij ITEM juridische faculteit UM (tot 2016 EU lobbyist in Brussel voor de provincie Limburg)

img-Dennis van der Ham

Dennis van der Ham
Adviseur financiering arbeidsmarktvraagstukken bij Wecreate Consulting

img-Hans Hofman

Hans Hofman
Senior Manager Audit Special Audit Services, KPMB

img-Gé Huismans

Gé Huismans
Contactpersoon Interreg Noord-West Europa, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

img-Johan Janssen

Johan Janssen
Adviseur subsidies, ERAC, Adviesbureau voor regionale ontwikkeling door middel van Europese samenwerking

img-Leona Kosters

Leona Kosters
Partner 2MakeItHappen, fondsenwerving, marketing en communicatie voor non-profits en goede doelen

img-Freek Lagerweij

Freek Lagerweij
Ervaren ontwikkelaar van subsidieprojecten, subsidiecoördinator waterschap Noorderzijlvest

img-Stijn van Liefland

Stijn van Liefland
Adviseur duurzame ontwikkeling en slimme financiering bij LieflandMilieu

img-Frank van Oorschot

Frank van Oorschot
Senior Beleidsadviseur Financiën - Subsidies, Gemeente Capelle aan den IJssel

img-Rolf Pullens

Rolf Pullens
managing director Hezelburcht BV en expert subsidies voor bedrijven

img-Peter Ros

Peter Ros
Programmamanager Internationaal bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

img-Marion Serné

Marion Serné
Partner 2MakeItHappen, fondsenwerving, marketing en communicatie voor non-profits en goede doelen

img-Barbara van der Vaart

Barbara van der Vaart
adviseur subsidies en fondsen in de zorg

img-Bregje De Lannoy-Walenkamp

Bregje De Lannoy-Walenkamp
Ervaren trainer en eigenaar van DeLanWa Training & Tekst

Voor wie bestemd?

 • Beleids- en stafmedewerkers

 • Subsidiecoördinatoren en andere interne subsidieprofessionals
 • Financiële, economische en controlmedewerkers
 • Juristen
 • Managers op het gebied van beleid, projecten, financiën en subsidies
 • Onderzoekers en beheerders 3e geldstroom
 • Functionarissen economie, duurzaamheid, financiën, gezondheidszorg, innovatie, milieu, onderwijs, planeconomie, openbare werken, ruimtelijke ontwikkeling, sociale zaken, veiligheid, stedelijke ontwikkeling,werkgelegen-heid, wonen, zorgvernieuwing en andere terreinen met subsidiemogelijkheden.

Werkzaam bij Onder andere:

 • Gemeenten, gemeentelijke bedrijven, politie, brandweer
 • Onderwijsinstellingen
 • Overheidsbedrijven
 • Provincies en regionale samenwerkingsorganen
 • Universiteiten
 • Waterschappen
 • Woningcorporaties
 • Zorginstellingen
 • Profit organisaties

 • “Veel concrete aanwijzingen hoe structuren te versterken” 
 • ”Goed opgezet, zeer interactief en de sprekers/docenten kennen hun vak. De tips en trucs waren ook erg welkom.” 
 • “Geeft een totaalbeeld van subsidieland”
 • “De multiple choice vragen om meteen te toetsen en door te denken over wat je hebt geleerd zijn mij bijzonder goed bevallen” 

Algemene Informatie

Deze 5-daagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij La Vie Utrecht te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

La Vie Utrecht
St Jacobsstraat 61
3511 BP
Utrecht
tel: +31 (0)30 234 00 88

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 15 september 2022 09:00 - 17:00 La Vie Utrecht
Dag 2 29 september 2022 09:00 - 16:45 La Vie Utrecht
Dag 3 13 oktober 2022 09:00 - 16:00 online (of n.t.b.)
Dag 4 27 oktober 2022 10:00 - 16:00 online (of n.t.b.)
Dag 5 3 november 2022 10:00 - 16:00 La Vie Utrecht

Jouw investering

De investering voor deze 5-daagse Cursus/Training bedraagt € 2999,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

*Je maakt (3 maanden) gratis kennis met de database van Vindsubsidies. Met deze database zoek je eenvoudig naar subsidiemogelijkheden of word je gewaarschuwd als er nieuwe kansen zijn voor jouw project.

hybride Learning

Hybride opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden. De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

Lees meer over de hybride opzet

Opleiding op maat

Zou jij samen met jouw collega's één van onze opleidingen willen volgen, maar dan gericht op de eigen organisatie, situatie en wensen? Dan is Incompany zeker interessant! Samen stellen we een programma op en bepalen we datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Waarom Incompany

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie en leerbehoeften
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze Incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje Verhoeven

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: guusje.verhoeven@sbo.nl
Tel: 040 – 2 974 980

Download brochure

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 297 27 40 nicole.vonk@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Financieel

Onze privacy-policy