Cursus Effectief subsidies verwerven

Leer hoe u zelf subsidies verwerft voor uw eigen project

 • Subsidiekansen benutten ondanks de bezuinigingen
 • Actuele kennis m.b.t. Nederlandse en Europese subsidiespelregels
 • Praktisch en deskundig!
 • Mét verdiepende dag over Europese Subsidies
 • 3 maanden gratis toegang tot subsidiedatabase Fundingcontrol

   

"Meer doen met minder geld"

Deze uitspraak staat op de agenda van elke zorg-, onderwijs- of overheidsinstelling. Hoe kunt u daarvoor effectief subsidies, fondsen
en andere vormen van financiering inzetten? Geld dat bijdraagt aan de doelen van uw organisatie? Tijdens de 4-daagse cursus en masterclass Effectief subsidies verwerven geven ervaren subsidieverwervers antwoord op deze vragen.

 

Subsidies vinden, aanvragen, verkrijgen, benutten en behouden

 • Nieuwe Europese subsidies
  De cursus presenteert een actueel overzicht van Europese (en nationale/regionale) subsidiekansen voor uw sector.
 • Financiering ontwikkelen
  U leert hoe u slimme financiering kunt ontwikkelen, ook als er geen subsidies zijn. ‘Revolving funds’, fondsen en crowd funding worden steeds populairder. Hoe kunt ook ú deze kansen benutten?
 • Samenwerking optimaal benutten
  Samenwerking met andere organisaties en innovatie zijn steeds meer een sleutel voor succes met subsidies en projectfinanciering.
 • Correct besteden van subsidies als sleutel voor succes
  Hoe voorkomt u dat geld verloren gaat tijdens de uitvoering van een subsidieproject? Dit geld is het gemakkelijkst verdiend!
 • Subsidieverwerving effectief organiseren
  Wat is de rol van de subsidiecoördinator/fondsenwerver? Hoe zorgt u ervoor dat iedereen in uw organisatie effectief samenwerkt
  om van subsidies een succes te maken?

Bekijk het programma

 

De opleiding Effectief subsidies verwerven leert u:

 • Subsidiekansen benutten ondanks de bezuinigingen
 • Wat de actuele Nederlandse en Europese subsidiespelregels zijn
 • De financieringskansen, trends en ontwikkelingen in úw sector kennen (zoals revolving funds, fondsen en crowd funding)
 • Wat uw rechten en plichten in een subsidieproces zijn
 • Hoe u subsidieverstrekkers overtuigt door middel van effectieve schrijfvaardigheden

 

Persoonlijk en op maat

Tijdens de cursus is ruime aandacht voor het ontwikkelen van uw vaardigheden in oefeningen. Daarnaast kunt u na afloop van de cursus een persoonlijk advies krijgen van uw hoofddocent over een vraag op het gebied van subsidies. Subsidies en fondsbijdragen aanvragen is goed uitvoerbaar en bijzonder effectief, mits u de spelregels kent. Deze cursus leert u direct hoe u het traject optimaal kunt doorlopen!
Download de brochure (pdf)

 

Naslag en documentatie:

Iedere deelnemer aan de cursus krijgt documentatie die het werken met subsidies eenvoudiger maakt.

 • U maakt (3 maanden) gratis kennis met Fundingcontrol - een nieuwe standaard in subsidie databases. Fundingcontrol helpt
  subsidieadviseurs en subsidie coördinatoren actueel en volledig te blijven op een slimme, gebruiks vriendelijke manier
 • Maak gebruik van de online leeromgeving

 

Reacties eerdere deelnemers:

 • “Veel concrete aanwijzingen hoe structuren te versterken” (S. Leijs, DRVSA)
 • ”Goed opgezet, zeer interactief en de sprekers/docenten kennen hun vak. De tips en trucs waren ook erg welkom.” (deelnemer editie 2013)
 • “Geeft een totaalbeeld van subsidieland” (A.l. Bakema, Gemeente Delfzijl, Hoofd afdeling projecten)
 • “De multiple choice vragen om meteen te toetsen en door te denken over wat je hebt geleerd zijn mij bijzonder goed bevallen” (B. Ramlakhan, ministerie OCW, coördinator & beleidsmedewerker)

Programma van de cursus Effectief subsidie verwerven

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst 09.00 uur) en eindigt om 17.00 uur.

 

Cursusdag 1

Inzicht in subsidieland

 

Voorafgaand aan deze eerste cursusdag krijgt u informatie over ‘Effectief subsidies verwerven’ toegezonden. Hiermee kunt u zich voorbereiden op de eerste cursusdag.

Kennismaking: Inzicht in de wereld van subsidies

 • Wat is een subsidie en wat moet u er voor doen?
 • Waarvoor zijn subsidies bedoeld en waarvoor kunt u ze gebruiken?
 • Waarvoor kunt u bijdragen van fondsen gebruiken?
 • Waar vindt u informatie over subsidies en fondsbijdragen?
 • Hoe krijgt u uw eigen organisatie mee met subsidies en fondsen?
 • Welke stappen doorloopt u in het proces van verwerving en na de toezegging?
 • Wat kan de subsidiecoördinator betekenen voor collega’s?

Oefening:
Informatie over subsidieregelingen zoeken en gebruiken.

 

Opstap naar succesvolle subsidieaanvragen schrijven

Een goed subsidieproject is één ding. De kunst is om de subsidieverstrekker hier ook van te overtuigen. Dat vraagt om een goede schrijfvaardigheid. Deze middag biedt u, met do’s en don’ts, een opstap naar het schrijven van heldere en bondige subsidieaanvragen.

 

Hoe overtuig ik de subsidieverstrekker?

 • Stem de inhoud af op de regeling: wat is belangrijk en wat laat ik weg?
 • Staat de juiste informatie op de juiste plek?
 • Is de rode draad in het verhaal helder?

 

Bondig formuleren

 • Korte, actieve zinnen gebruiken
 • Welk taalgebruik kunt u beter vermijden?

Oefening:
Aan de slag met de praktische do’s and don’ts uit deze workshop.


Het complete programma handig in één overzicht? Download de brochure (pdf)


Cursusdag 2

Subsidietrends

 

Kansen en trends per sector

In subgroepen worden de kansen, trends  en belangrijke ontwikkelingen voor specifieke sectoren besproken. Ga aan de slag in de subgroep van uw eigen sector: onderwijs/onderzoek, overheid of zorg

 • Overzicht provinciale, nationale en Europese subsidies per sector
 • Beleidsontwikkelingen bij subsidieverstrekkers
 • Belang van het vormen van publiek-private samenwerking

Oefening:
Creëren van subsidiekansen en een plek verwerven in een financieringsprogramma. Interactieve paneldiscussie met ervaren sector-subsidiespecialisten.

Succesfactoren bij creëren van subsidiekansen

Aan de hand van een praktijkcase (het toonaangevende project de Hollandse Waterlinie) leert u hoe u subsidiekansen kunt creëren:

 • Creëren en presenteren van een onderscheidend project
 • Opbouw van samenwerking met subsidieverstrekkers, PR en lobby
 • Subsidiestrategie van uw organisatie afstemmen op de subsidieverstrekker

 

Oefening:
Ontwikkelen van een kansrijke aanvraag – hoe doet u dat?

 

Fondsbijdragen

 • Gebruik maken van bijdragen van fondsen, zoals bijv. VSB-fonds, Stichting Doen, Innovatiefonds Zorgverzekeraars en Jantje beton
 • Zelf aanvragen of initiatieven uit de samenleving aanmoedigen?
 • Nieuw! Fondsen voor onderwijs, onderzoek, overheid en zorg

 

Alternatieven voor subsidies: revolving funds en crowd funding

Aan de hand van de praktijkcasus ‘ondernemers betalen mee aan stadsvernieuwing’ leert u hoe u anderen bereid kunt vinden om geld in uw initiatieven te steken.

 • Initiatieven ontwikkelen als er onvoldoende eigen geld is
 • Inspelen op de kansen die ‘revolving funds’ bieden
 • Waarom de overheid degene helpt die zichzelf helpt

Oefening:
Discussie over toepassing in uw specifieke sector.


Cursusdag 3

Subsidieproces

 

Rechten en plichten

 • Subsidiebegrip in de Algemene wet bestuursrecht
 • Voldoen aan de juridische spelregels van het subsidieproces
 • Subsidiebeslissingen en overeenkomsten
 • Bezwaar en beroep als u het niet eens bent met een beslissing van een subsidieverstrekker

Oefening:
Hoe voldoet u aan de juridische spelregels: de 5 belangrijkste juridische do's en don´ts om niet te vergeten.

 

Slimme financiering

 • Waarom een revolving fund gebruiken
 • Nieuw! Slimme financiering voor uw projecten ontwikkelen
 • Overzicht van financieringsconstructies
 • Financiering vinden in uw eigen organisatie en project

Oefening:
Hoe creëert u slimme financiering voor uw project.

 

De subsidie is verworven – wat nu?

 • Europese subsidies verantwoorden
 • Succesvol managen en administreren van projecten met subsidies
 • Beheersen van de subsidieadministratie
 • Inzicht in de echte waarde van uw subsidies

Oefening:
Hoe krijgt u greep op administratie en verantwoording? Herkent u de valkuilen?

 

Subsidies en management van uw projectenportefeuille

 • Succesvoorwaarden voor uw organisatie
 • Succesvol aanjagen en organiseren van subsidieverwerving
 • Effectieve verdeling van verantwoordelijkheden
 • Uw inzet en de opbrengst in evenwicht brengen en houden

Oefening: 
In 3 stappen naar een effectieve organisatie van de subsidieverwerving.


Cursusdag 4

Europese subsidies

 

Subsidies in 7-jarige programmaperiodes

Deze dag biedt u inzicht in de subsidies die de EU rechtstreeks vanuit Brussel verstrekt alsmede in de regionale EU-subsidies die u kunt aanvragen bij de Nederlandse overheid (b.v. EFRO, ESF en POP) of bij regionale programmabureaus (b.v. Interreg). De docenten geven u een actueel overzicht van Europese subsidies en leren u hoe u de subsidies in kunt zetten voor uw activiteiten en projecten. Europese subsidies zijn uitvoerbaar en aantrekkelijk. Tijdens deze cursusdag leert u hoe en waarom!

Subsidie-experts en medewerkers van EU-subsidieregelingen nemen u mee:

 • U krijgt een overzicht van actuele Europese subsidiekansen
 • Welke subsidies kunt u rechtstreeks bij de Europese Unie aanvragen?
 • Welke subsidies worden verstrekt door nationale en regionale overheden?
 • Nieuw! Waar zit het “grote geld”?
 • Hoe overtuigt u een Europese subsidieverstrekker en werkt u aan uw kansen om een EU-subsidie te verwerven?
 • Het belang van publiek-private samenwerking om EU-subsidies te verwerven
 • Inspirerende voorbeelden van succesvolle Europese aanvragen van overheden, zorginstellingen, onderwijs- en onderzoeksinstellingen

Oefening:
Maak van uw eigen project een Europees subsidieproject.

 

Maak een goede afweging

 • Wanneer is een centrale Brusselse subsidie geschikt voor uw organisatie?
 • Hoeveel werk kost het?
 • Wat levert het op?
 • Over welke deskundigheden dient u te beschikken?
 • Hoe pakt u samenwerkingsprojecten aan?
 • De kwaliteit van de aanvraag is vaak de meest onderscheidende succesvoorwaarde van centrale EU-subsidies. Hoe zorgt u voor kwaliteit?

 

Succesvol project

 • Waarom legt Europa sterk de nadruk op innovatie, MKB en revolving
  funds?
 • Succes van idee tot en met afgerond project:
  Aan de hand van een Europees subsidieprogramma nemen de docenten u stap voor stap mee in het traject van idee en aanvraag tot en met verantwoording.

Oefening:
U doorloopt de aanvraagprocedure van de EU-subsidie stap voor stap.

De meerwaarde van deze dag voor u?
De cursusdag garandeert een intensieve kennisverdieping over EU-subsidies.

Uw hoofddocent:

 

Gert Jan van ‘t Land, subsidiespecialist

Subsidiespecialist Gert Jan van ’t Land (www.gertjanvantland.nl) heeft meer dan 15 jaar ervaring met het verwerven van subsidies
voor publieke en non-profit instellingen. Hij werkt onder de naam ‘Grantz’ als zelfstandig adviseur op het gebied van subsidieverwerving en subsidiestrategie. Al meer dan 10 jaar treedt Gert Jan op als hoofddocent voor de cursus effectief subsidies verwerven. Lees ook het artikel van Gert Jan over het binnenhalen van grote subsidies of het blog 'Leveren die subsidies al wat op?'

 

Algemene informatie over de cursus Effectief subsidie verwerven

 

Data & Locatie

27 september 11 oktober, 1, 15 november 2018

Meeting Plaza Utrecht
Godebaldkwartier 20
3511DX Utrecht
Tel: 030-2337010
Routebeschrijving

 

Uw investering

 • 4-daagse praktijkcursus € 2.499,-

Alle bedragen zijn exclusief btw en per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches, toegang tot de online leeromgeving en 3 maanden gratis toegang tot Fundingcontrol.

 

Voor wie bestemd?

 • Beleids- en stafmedewerkers
 • Subsidiecoördinatoren en andere interne subsidieprofessionals
 • Financiële, economische en controlmedewerkers
 • Juristen
 • Managers op het gebied van financiën en subsidies
 • Onderzoekers en beheerders 3e geldstroom
 • Planeconomen
 • Functionarissen stedelijke ontwikkeling, openbare werken, sociale zaken, werkgelegenheid, onderwijs, gezondheidszorg, financiën, ruimtelijke ordening, milieu en veiligheid en andere terreinen met subsidiemogelijkheden.

 

Werkzaam bij:

 • Gemeenten, gemeentelijke bedrijven, politie, brandweer
 • Provincies en regionale samenwerkingsorganen
 • Waterschappen
 • Woningcorporaties
 • Universiteiten
 • Onderwijsinstellingen
 • Zorginstellingen
 • Overheidsbedrijven

 

Tijdschema

09.00 uur - Ontvangst
09.30 uur - Start ochtendprogramma
12.30 uur - Lunchpauze
14.00 uur - Start middagprogramma
17.00 uur - Einde

De ochtend en middag worden onderbroken door koffie- en theepauze

 

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de cursus maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van een online leeromgeving. Hier vindt u (extra) leermaterialen
die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video’s, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. De leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de cursus ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken.

 

Persoonlijk opleidingsadvies

Dina Abbou
Tel. 040 – 2 972 740

Verantwoordelijk voor het programma

Marloes Hogervorst
Opleidingsmanager

Judith Bijnen
Opleidingscoördinator

 


Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips


De SBO cursus ‘Effectief Subsidies Verwerven’ een jaar later

 

Gert Jan van ’t Land, hoofddocent cursus ‘Effectief Subsidies Verwerven’

De cursisten van de SBO cursus ‘Effectief Subsidies Verwerven’ kwamen een jaartje na de training nog een keer bij elkaar. Het doel: kennis, ervaring en subsidietips uitwisselen. Het was een inspirerende middag met cursisten die nog steeds enthousiast zijn over de SBO-subsidiecursus.

Op de 'terugkom-middag' bleken alle deelnemers nog steeds actief met subsidies bezig te zijn: hoofdzakelijk op het gebied van subsidiekansen ontwikkelen en subsidies aanvragen. Maar enkele cursisten houden zich in grote organisaties vooral bezig met het management van de subsidiestromen. Niet onbelangrijke conclusie: de basisfinanciering van je organisatie (ook een soort subsidie) kan soms meer opleveren door deze effectief aan te sturen en alle kansen te benutten.

De terugkommiddag was natuurlijk een moment om terug te kijken op de training van een jaar eerder. Niet alleen de kennis over subsidies bleek achteraf waardevol, maar ook onderwerpen die het verwerven van subsidies in een breder kader plaatsen, de ‘horizonverbreders’ in de cursus. Een goed voorbeeld volgens de cursisten was het onderdeel ‘slimme financiering’ dat je leert om anders (en creatief) te denken over geldstromen waarmee je een project kunt realiseren. En de ontmoeting met allerlei docenten uit de werkpraktijk van subsidies is belangrijk – van subsidieverwervers bij kleine en grote organisaties tot vertegenwoordigers van Europese subsidieregelingen. Dat geldt ook voor de ontmoeting met de medecursisten. De kans om subsidiespecialisten te spreken is voor veel cursisten waardevol omdat  subsidiespecialist vaak een ‘stand-alone’-baan is. Kortom – de cursus bleek niet alleen goed voor kennis maar ook voor netwerk en support.

Er was tijd voor inhoudelijke tips. De belangrijkste tip: er zijn nog steeds voldoende interessante subsidiekansen voor overheden, scholen en zorginstellingen. Sommige subsidies zijn gemakkelijk aan te vragen (bijvoorbeeld op het gebied van energiebesparing of personeelszaken), andere vragen een grondige voorbereiding en projectontwikkeling (zoals sommige Europese subsidies). Een benadering waarbij je zowel naar subsidies kijkt als naar bijdragen van fondsen lijkt het meest kansrijk te zijn. Particuliere geldgevers nemen steeds meer de rol over die eerder uitsluitend door overheden werd ingevuld. Een eyeopener. Verder waren we van mening dat grote subsidies en de financiering van grote projecten steeds meer een netwerkkarakter krijgt – de financiering voor zulke uitdagingen vind je in samenwerkingsverbanden. Het loont volgens de cursisten dan ook om niet alleen te letten op formele subsidieregelingen maar ook te investeren in netwerkontwikkeling en het zoeken van partners met wie je samen projecten kunt realiseren.

Voor mij als hoofddocent was de terugkommiddag een goudmijntje. En de resultaten van de middag zal ik vanzelfsprekend verwerken in de SBO-cursus ‘Effectief Subsidies Verwerven’, editie 2017. Deze training begint op 28 september 2017. Er is nog ruimte voor aanmeldingen.

Incompany training

Heeft u, samen met uw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op uw organisatie, uw situatie en uw wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met u mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van u en uw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Cursus Effectief subsidies verwerven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan om de brochure te downloaden. Cursus Effectief subsidies verwerven start op 27 september, 11 oktober, 1 en 15 november 2018 in Meeting Plaza Utrecht!

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 4-daagse cursus
Prijs: €2499,- excl. btw
Datum: 27 september, 11 oktober, 1 en 15 november 2018
Locatie: Meeting Plaza Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Dina Abbou  

Opleidingsadviseur
Dina Abbou

  

040 - 2 972 740

Ook interessant voor u:

"Leveren die subsidies al wat op?"

Door Gert Jan van ‘t Land, subsidiespecialist en hoofddocent van de cursus Effectief subsidies verwerven.

Partners