Cursus Effectief subsidies verwerven

Leer hoe u zelf subsidies verwerft voor uw eigen project

 • Subsidiekansen benutten ondanks de bezuinigingen
 • Actuele kennis m.b.t. Nederlandse en Europese subsidiespelregels
 • Praktisch en deskundig!
 • Mét verdiepende dag over Europese Subsidies

"Meer doen met minder geld"

Deze uitspraak staat op de agenda van elke zorg-, onderwijs- of overheidsinstelling. Hoe kunt u daarvoor effectief subsidies, fondsen
en andere vormen van financiering inzetten? Geld dat bijdraagt aan de doelen van uw organisatie? Tijdens deze 4-daagse cursus, inclusief de speciale Europadag, geven ervaren subsidieverwervers antwoord op deze vragen.  

 

Subsidies vinden, aanvragen, verkrijgen, benutten en behouden

 • Nieuwe Europese subsidies
  De cursus presenteert een actueel overzicht van Europese (en nationale/regionale) subsidiekansen voor uw sector.
 • Financiering ontwikkelen
  U leert hoe u slimme financiering kunt ontwikkelen, ook als er geen subsidies zijn. Fondsen en crowd funding worden steeds populairder. Hoe kunt ook ú deze kansen benutten?
 • Samenwerking optimaal benutten
  Samenwerking met andere organisaties en innovatie zijn steeds meer een sleutel voor succes met subsidies en projectfinanciering.
 • Correct besteden van subsidies als sleutel voor succes
  Hoe voorkomt u dat geld verloren gaat tijdens de uitvoering van een subsidieproject? Dit geld is het gemakkelijkst verdiend!
 • Subsidieverwerving effectief organiseren
  Wat is de rol van de subsidiecoördinator/fondsenwerver? Hoe zorgt u ervoor dat iedereen in uw organisatie effectief samenwerkt
  om van subsidies een succes te maken?

Bekijk het programma

 

De opleiding Effectief subsidies verwerven leert u:

 • Subsidiekansen vinden en benutten
 • Wat de actuele Nederlandse en Europese subsidiespelregels zijn
 • De financieringskansen, trends en ontwikkelingen in úw sector kennen (subsidies, fondsen, financiering en crowd funding)
 • Wat uw rechten en plichten in een subsidieproces zijn
 • Hoe u subsidieverstrekkers overtuigt door middel van effectieve schrijfvaardigheden

 

Persoonlijk en op maat

Tijdens de cursus is ruime aandacht voor het ontwikkelen van uw vaardigheden in oefeningen. Daarnaast kunt u na afloop van de cursus een persoonlijk advies krijgen van uw hoofddocent over een vraag op het gebied van subsidies. Subsidies en fondsbijdragen aanvragen is goed uitvoerbaar en bijzonder effectief, mits u de spelregels kent. Deze cursus leert u direct hoe u het traject optimaal kunt doorlopen!
Download de brochure (pdf)

 

Reacties eerdere deelnemers:

 • “Veel concrete aanwijzingen hoe structuren te versterken” (S. Leijs, DRVSA)
 • ”Goed opgezet, zeer interactief en de sprekers/docenten kennen hun vak. De tips en trucs waren ook erg welkom.” (deelnemer editie 2013)
 • “Geeft een totaalbeeld van subsidieland” (A.l. Bakema, Gemeente Delfzijl, Hoofd afdeling projecten)
 • “De multiple choice vragen om meteen te toetsen en door te denken over wat je hebt geleerd zijn mij bijzonder goed bevallen” (B. Ramlakhan, ministerie OCW, coördinator & beleidsmedewerker)

Programma van de cursus Effectief subsidie verwerven

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst 09.00 uur) en eindigt om 17.00 uur.

 

Cursusdag 1

Inzicht in subsidieland

 

Voorafgaand aan deze eerste cursusdag krijgt u informatie over ‘Effectief subsidies verwerven’ toegezonden. Hiermee kunt u zich voorbereiden op de eerste cursusdag.

Kennismaking: Inzicht in de wereld van subsidies

 • Wat is een subsidie en wat moet u er voor doen?
 • Waarvoor zijn subsidies bedoeld en waarvoor kunt u ze gebruiken?
 • Waarvoor kunt u bijdragen van fondsen gebruiken?
 • Waar vindt u informatie over subsidies en fondsbijdragen?
 • Hoe krijgt u uw eigen organisatie mee met subsidies en fondsen?
 • Welke stappen doorloopt u in het proces van verwerving en na de toezegging?
 • Wat kan de subsidiecoördinator betekenen voor collega’s?

Oefening:
Informatie over subsidieregelingen zoeken en gebruiken.

 

Opstap naar succesvolle subsidieaanvragen schrijven

Een goed subsidieproject is één ding. De kunst is om de subsidieverstrekker hier ook van te overtuigen. Dat vraagt om een goede schrijfvaardigheid. Deze middag biedt u, met do’s en don’ts, een opstap naar het schrijven van heldere en bondige subsidieaanvragen.

 

Hoe overtuig ik de subsidieverstrekker?

 • Stem de inhoud af op de regeling: wat is belangrijk en wat laat ik weg?
 • Staat de juiste informatie op de juiste plek?
 • Is de rode draad in het verhaal helder?

 

Bondig formuleren

 • Korte, actieve zinnen gebruiken
 • Welk taalgebruik kunt u beter vermijden?

Oefening:
Aan de slag met de praktische do’s and don’ts uit deze workshop.


Het complete programma handig in één overzicht? Download de brochure (pdf)


Cursusdag 2

Subsidies vinden en organiseren

 

Kansen en trends per sector

In subgroepen worden de kansen, trends  en belangrijke ontwikkelingen voor specifieke sectoren besproken. Ga aan de slag in de subgroep van uw eigen sector: onderwijs/onderzoek, overheid, zorg of arbeidsmarkt. Sectorspecialisten geven u inzicht in de subsidiekansen die voor u relevant zijn. 

 • Overzicht provinciale, nationale en Europese subsidies per sector
 • Beleidsontwikkelingen bij subsidieverstrekkers
 • Specifieke aandacht voor nieuwe nationale subsidies
 • Belang van het vormen van publiek-private samenwerking

Oefening:
Creëren van subsidiekansen en een plek verwerven in een financieringsprogramma. U ontwikkelt met uw medecursisten een kansrijk subsidieproject. Interactieve paneldiscussie met ervaren sectorsubsidiespecialisten over de resultaten van de oefening.

 

Succesfactoren bij creëren van subsidiekansen

Aan de hand van een praktijkcase (het toonaangevende project de Hollandse Waterlinie) leert u hoe u subsidiekansen kunt creëren:

 • Creëren en presenteren van een onderscheidend project
 • Opbouw van samenwerking met subsidieverstrekkers, PR en lobby
 • Subsidiestrategie van uw organisatie afstemmen op de subsidieverstrekker

Oefening:
Nieuw! Ontwikkelen van een kansrijke subsidiestrategie – hoe doet u dat?

 

Subsidies en management vanuw projectenportefeuille

Hoe gaat u alle subsidiekansen samen met uw collega’s organiseren? Hoe wordt u op uw eigen werkplek een effectieve aanjager van subsidiekansen en andere financieringsmiddelen? Een ervaren subsidiecoördinator gaat met u in op de volgende thema’s:

 • Succesvoorwaarden voor uw organisatie
 • Succesvol aanjagen en organiseren van subsidieverwerving
 • Effectieve verdeling van verantwoordelijkheden
 • Uw inzet en de opbrengst in evenwicht brengen en houden

Oefening:
In 3 stappen naar een effectieve organisatie van de subsidieverwerving.

 

 


Cursusdag 3

Verwerven en verantwoorden

Rechten en plichten

 • Subsidiebegrip in de Algemene wet bestuursrecht
 • Voldoen aan de juridische spelregels van het subsidieproces
 • Subsidiebeslissingen en overeenkomsten
 • Bezwaar en beroep als u het niet eens bent met een beslissing van een subsidieverstrekker

Oefening: 
Hoe voldoet u aan de juridische spelregels: de 5 belangrijkste juridische do's en don'ts om niet te vergeten.

 

Fondsbijdragen

 • Gebruik maken van bijdragen van fondsen, zoals bijv. VSB-fonds, Stichting Doen, Innovatiefonds Zorgverzekeraars en Jantje Beton
 • Zelf aanvragen of initiatieven uit de samenleving aanmoedigen?
 • Fondsen voor onderwijs, onderzoek, overheid en zorg

Oefening:
Zelf aan de slag met fondsenwerving.


De subsidie is verworven – wat nu?

 • Europese subsidies verantwoorden
 • Succesvol managen en administreren van projecten met subsidies
 • Nieuw! Beheersen van de subsidieadministratie
 • Inzicht in de echte waarde van uw subsidies
 • Nederlandse en Europese subsidieprojecten

Oefening:
Hoe krijgt u grip op administratie en verantwoording? Herkent u de valkuilen?


Slimme financiering en alternatieven voor subsidies

 • Nieuw! Slimme financiering voor uw projecten ontwikkelen
 • Overzicht van financieringsconstructies
 • Financiering vinden in uw eigen organisatie en project
 • Praktijkcase: ondernemers betalen mee aan project

Oefening:
Hoe creëert u slimme financiering voor uw project.

 


Cursusdag 4

Europese subsidies en lobby

 

Subsidies in 7-jarige programmaperiodes

Deze dag biedt u inzicht in de subsidies die de EU rechtstreeks vanuit Brussel verstrekt alsmede in de regionale EU-subsidies die u kunt
aanvragen bij de Nederlandse overheid (b.v. EFRO, ESF en POP) of bij regionale programmabureaus (b.v. Interreg). U krijgt een actueel overzicht
van Europese subsidies en u leert hoe u de subsidies in kunt zetten voor uw activiteiten en projecten. U leert waar het grote geld zit. Subsidieexperts
en een medewerker van een grote EU-subsidieregeling nemen u mee. U krijgt een overzicht van actuele Europese subsidiekansen en inspirerende voorbeelden van succesvolle Europese aanvragen. Subsidie-experts en medewerkers van EU-subsidieregelingen nemen u mee:

 • U krijgt een overzicht van actuele Europese subsidiekansen
 • Hoe overtuigt u een Europese subsidieverstrekker en werkt u aan uw kansen om een EU-subsidie te verwerven?
 • Het belang van publiek-private samenwerking om EU-subsidies te verwerven
 • BB Inspirerende voorbeelden van succesvolle Europese aanvragen van overheden, zorginstellingen, onderwijs- en onderzoeksinstellingen

Oefening:
Maak van uw eigen project een Europees subsidieproject.

 

Nieuw! Lobby

Een ervaren Brusselse lobbyist legt u uit hoe u lobby aanpakt. U leert hoe u een Europese subsidieverstrekker overtuigt en hoe u werkt aan uwkansen om een EU-subsidie te verwerven. De docent bespreekt met u:

 • Wanneer is lobby effectief?
 • Hoe vindt u een lobbyist?
 • Onderscheid tussen lobby voor subsidieaanvraag en beleid

Oefening:
Succes met lobby.

 

Maak een goede afweging

 • Wanneer is een centrale Brusselse subsidie geschikt voor uw organisatie?
 • Hoeveel werk kost het?
 • Wat levert het op?
 • Over welke deskundigheden dient u te beschikken?
 • Hoe pakt u samenwerkingsprojecten aan?
 • Wat zijn de succesvoorwaarden? 
 • De kwaliteit van de aanvraag is vaak de meest onderscheidende succesvoorwaarde van centrale EU-subsidies.
 • Hoe zorgt u voor kwaliteit?

 

Succesvol project

 • Waarom legt Europa sterk de nadruk op innovatie, CO2, MKB en samenwerking?
 • Succes van idee tot en met afgerond project:
  Aan de hand van een Europees subsidieprogramma nemen de docenten u stap voor stap mee in het traject van idee en aanvraag tot en met verantwoording.

Oefening:
U doorloopt de aanvraagprocedure van de EU-subsidie stap voor stap.

 

Uw hoofddocent:

Gert Jan van ’t Land Subsidiespecialist

Gert Jan heeft meer dan 20 jaar ervaring met het verwerven van subsidies voor publieke en nonprofit instellingen. Hij werkt vanuit Grantz bv als adviseur op het gebied van subsidieverwerving en subsidiestrategie. Al meer dan 10 jaar is Gert Jan hoofddocent voor de cursus effectief subsidies verwerven. Lees ook het artikel van Gert Jan over het binnenhalen van grote subsidies of het blog 'Leveren die subsidies al wat op?'

 

Uw deskundig docenten

 • Piet van Erp, Funding manager Waterschap Vechtstromen,subsidieadviseur van het jaar in 2011
 • Haye Folkertsma, Senior Adviseur Afdeling Bestuurlijke,Internationale en Subsidiezaken en City Marketing Gemeente Utrecht
 • Jacqueline de Groot, oud lobbyist in Brussel voor de Zuid Nederlandse provincies
 • Dennis van de Ham, adviseur financiering arbeidsmarktvraagstukken bij Wecreate Consulting
 • Hans Hofman, Manager AA Baker Tilly Berk Subsidy Compliance, Baker Tilly Berk
 • Gé Huismans, Contactpersoon Interreg Noord-West Europa, Rijksdienstvoor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Leona Koster, Partner 2MakeItHappen, fondsenwerving,marketing en communicatie voor non-profits en goede doelen - docent fondsen
 • Freek Lagerweij, Ervaren ontwikkelaar van subsidieprojecten, subsidiecoördinator waterschap Noorderzijlvest
 • Bregje De Lannoy-Walenkamp, Ervaren trainer en eigenaar van DeLanWa Training & Tekst
 • Stijn van Liefland, Milieukundige, specialist alternatieve verdienmodellen en duurzame financiering (LieflandMilieu) en blogger www.slimmefinanciering.nl
 • Frank van Oorschot, Beleidsmedewerker Subsidies, Gemeente Capelle aan den IJssel
 • Peter Ros, Programmamanager Internationaal bij de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
 • Marion Serné, Partner 2MakeItHappen, fondsenwerving, marketing en communicatie voor non-profits en goede doelen - docent fondsen
 • Dennis van Tilborg, Advocaat Praktijkgroep Overheid en Onderneming, AKD advocaten en notarissen, specialistsubsidierecht, expert zorgsubsidies
 • Barbara van der Vaart, adviseur subsidies en fondsen in zorg en welzijn, adviesbureau Een Goed Verhaal/www.barbaravandervaart.nl

 

Algemene informatie over de cursus Effectief subsidie verwerven

 

Data & Locatie

12 & 26 september en 10 & 31 oktober 2019

Meeting Plaza Utrecht
Godebaldkwartier 20
3511DX Utrecht
Tel: 030-2337010
Routebeschrijving

 

Uw investering

 • 4-daagse praktijkcursus € 2.499,-

Alle bedragen zijn exclusief btw en per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches, toegang tot de online leeromgeving en 3 maanden gratis toegang tot Fundingcontrol.

*Je maakt (3 maanden) gratis kennis met de database van Vindsubsidies. Met deze database zoek je eenvoudig naar subsidiemogelijkheden of word je gewaarschuwd als er nieuwe kansen zijn voor jouw project

 

Voor wie bestemd?

 • Beleids- en stafmedewerkers
 • Subsidiecoördinatoren en andere interne subsidieprofessionals
 • Financiële, economische en controlmedewerkers
 • Juristen
 • Managers op het gebied van beleid, projecten, financiën en subsidies
 • Onderzoekers en beheerders 3e geldstroom
 • Functionarissen economie, duurzaamheid, financiën, gezondheidszorg, innovatie, milieu, onderwijs, planeconomie, openbare werken, ruimtelijke ontwikkeling, sociale zaken, veiligheid, stedelijke ontwikkeling, werkgelegenheid, wonen, zorgvernieuwing en andere terreinen met subsidiemogelijkheden.

 

Werkzaam bij:

 • Gemeenten, gemeentelijke bedrijven, politie, brandweer
 • Onderwijsinstellingen
 • Overheidsbedrijven
 • Provincies en regionale samenwerkingsorganen
 • Universiteiten
 • Waterschappen
 • Woningcorporaties
 • Zorginstellingen 

 

Tijdschema

09.00 uur - Ontvangst
09.30 uur - Start ochtendprogramma
12.30 uur - Lunchpauze
14.00 uur - Start middagprogramma
17.00 uur - Einde

De ochtend en middag worden onderbroken door koffie- en theepauze

 

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de cursus maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van een online leeromgeving. Hier vindt u (extra) leermaterialen
die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video’s, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. De leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de cursus ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken.

 De SBO cursus ‘Effectief Subsidies Verwerven’ een jaar later

 

Gert Jan van ’t Land, hoofddocent cursus ‘Effectief Subsidies Verwerven’

De cursisten van de SBO cursus ‘Effectief Subsidies Verwerven’ kwamen een jaartje na de training nog een keer bij elkaar. Het doel: kennis, ervaring en subsidietips uitwisselen. Het was een inspirerende middag met cursisten die nog steeds enthousiast zijn over de SBO-subsidiecursus.

Op de 'terugkom-middag' bleken alle deelnemers nog steeds actief met subsidies bezig te zijn: hoofdzakelijk op het gebied van subsidiekansen ontwikkelen en subsidies aanvragen. Maar enkele cursisten houden zich in grote organisaties vooral bezig met het management van de subsidiestromen. Niet onbelangrijke conclusie: de basisfinanciering van je organisatie (ook een soort subsidie) kan soms meer opleveren door deze effectief aan te sturen en alle kansen te benutten.

De terugkommiddag was natuurlijk een moment om terug te kijken op de training van een jaar eerder. Niet alleen de kennis over subsidies bleek achteraf waardevol, maar ook onderwerpen die het verwerven van subsidies in een breder kader plaatsen, de ‘horizonverbreders’ in de cursus. Een goed voorbeeld volgens de cursisten was het onderdeel ‘slimme financiering’ dat je leert om anders (en creatief) te denken over geldstromen waarmee je een project kunt realiseren. En de ontmoeting met allerlei docenten uit de werkpraktijk van subsidies is belangrijk – van subsidieverwervers bij kleine en grote organisaties tot vertegenwoordigers van Europese subsidieregelingen. Dat geldt ook voor de ontmoeting met de medecursisten. De kans om subsidiespecialisten te spreken is voor veel cursisten waardevol omdat  subsidiespecialist vaak een ‘stand-alone’-baan is. Kortom – de cursus bleek niet alleen goed voor kennis maar ook voor netwerk en support.

Er was tijd voor inhoudelijke tips. De belangrijkste tip: er zijn nog steeds voldoende interessante subsidiekansen voor overheden, scholen en zorginstellingen. Sommige subsidies zijn gemakkelijk aan te vragen (bijvoorbeeld op het gebied van energiebesparing of personeelszaken), andere vragen een grondige voorbereiding en projectontwikkeling (zoals sommige Europese subsidies). Een benadering waarbij je zowel naar subsidies kijkt als naar bijdragen van fondsen lijkt het meest kansrijk te zijn. Particuliere geldgevers nemen steeds meer de rol over die eerder uitsluitend door overheden werd ingevuld. Een eyeopener. Verder waren we van mening dat grote subsidies en de financiering van grote projecten steeds meer een netwerkkarakter krijgt – de financiering voor zulke uitdagingen vind je in samenwerkingsverbanden. Het loont volgens de cursisten dan ook om niet alleen te letten op formele subsidieregelingen maar ook te investeren in netwerkontwikkeling en het zoeken van partners met wie je samen projecten kunt realiseren.

Voor mij als hoofddocent was de terugkommiddag een goudmijntje. En de resultaten van de middag zal ik vanzelfsprekend verwerken in de SBO-cursus ‘Effectief Subsidies Verwerven’, editie 2017. Deze training begint op 28 september 2017. Er is nog ruimte voor aanmeldingen.

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Cursus Effectief subsidies verwerven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Cursus Effectief subsidies verwerven start op 12 & 26 september en 10 & 31 oktober 2019 in Meeting Plaza Utrecht!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

 • Nicole Vonk
 • Per telefoon: 040–2972740
 • Via een e-mail: n.vonk@sbo.nl

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 4-daagse cursus
Prijs: €2499,- excl. btw
Datum: 12 & 26 september en 10 & 31 oktober 2019
Locatie: Meeting Plaza Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Nicole Vonk  

Opleidingsadviseur
Nicole Vonk

  

040 - 2 972 740

Ook interessant voor u:

"Leveren die subsidies al wat op?"

Door Gert Jan van ‘t Land, subsidiespecialist en hoofddocent van de cursus Effectief subsidies verwerven.

Partners