Verkorte opleiding Concern Controller

 • Wees goed voorbereid als controller in spilfunctie
 • Versterk je professionaliteit door verdieping op strategisch en bestuurlijk terrein
 • Inzicht in actuele controllersvraagstukken
 • Leer van vakgenoten uit de overheid en non-profit sector
 • Interactieve lesdagen met afwisseling tussen theorie en praktijk

Speciaal voor de ervaren (concern) controller

 • 3 november - 1 december 2022
 • La Vie Utrecht
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Nieuwe regelgeving, veranderde aansprakelijkheden en verschuiving van verantwoordelijkheden zorgen dat je als (concern) controller voor veel uitdagingen staat. Je visie wordt meer en meer gevraagd bij vraagstukken en integrale thema’s zoals risicomanagement en de organisatiecultuur. Je speelt een cruciale rol binnen strategische vraagstukken!

Download de brochure

 

Verdieping op strategisch en bestuurlijk niveau

Deze opleiding geeft verdieping op strategisch en bestuurlijk terrein en versterkt daardoor je professionaliteit. Het programma is speciaal samengesteld voor ervaren (concern)controllers die strategische en moeilijke vragen voorgeschoteld krijgen. Op compacte en interactieve wijze geeft deze opleiding inzicht in de meest actuele controllersvraagstukken.

Bekijk het programma

Deze controllersopleiding is onmisbaar voor:

 • een controller die mee doet of mee wilt doen bij de oplossing van strategische en lastige vraagstukken van je organisatie
 • een (concern) controller die ervaren is maar op zoek is naar verdieping in het vakgebied of die de strategische rol wil versterken met nieuwe onderwerpen
 • Als je werkzaam bent als concern controller maar nooit de tijd hebt gehad om een controllersopleiding te doorlopen

Leer van vakgenoten uit de overheid en non-profit sector

De opleiding is speciaal voor ervaren (concern) controllers binnen overheid en non-profit. Door het uitwisselen van praktijkervaringen met medecursisten haal je veel leerrendement. De lesdagen zijn interactief, met een goede afwisseling tussen theorie en praktijk. Daarnaast is er volop ruimte om je eigen praktijkcase in te brengen.

Het resultaat na de verkorte opleiding Concern Controller

 • Je bent volledig bijgeschoold en gaat aan de slag met actuele vraagstukken; zoals verandermanagement, risicomanagement en big data
 • Je bent gegroeid van ervaren controller naar adviserende (concern) controller
 • Je hebt de inzichten en handvatten om de organisatie vanuit je (concern)controllersrol naar een hoger niveau te tillen

Na het succesvol afronden van de opleiding ontvang je:

 • Opleidingscertificaat
  Het certificaat van het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid is een waardevolle aanvulling op jouw kwalificaties als financial. Na afronding van de ‘Verkorte opleiding Concern Controller’ ben je een financieel expert met maatschappelijke meerwaarde. Jij verbindt economische principes met het eigen karakter van de sector.
 • Interactieve leeromgeving
  Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van een online leeromgeving. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video’s, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. De leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Programma van de Verkorte opleiding Concern Controller

Dag 1

Governance & de toekomst van control

Tijdens deze module hoor je de meest recente inzichten en ontwikkelingen op het terrein van governance voor non-profit organisaties. Welke rol speelt governance in het nieuwe speelveld en wat betekent dit voor je organisatie en de functie van control? Tevens krijg je de laatste ontwikkelingen ten aanzien van Verbonden Partijen en welke invloed deze hebben op je eigen werkveld.

Je gaat aan de slag met de volgende vraagstukken: 

 • Wat wordt de rol van de toezichthouder op het gebied van: strategie, toezicht en verantwoording?
 • Waar ligt de scheidslijn tussen de verantwoordelijkheden van RvT en RvB?
 • Aspecten van verantwoording en verantwoordelijkheid
 • Toezicht in het digitale tijdperk
 • Wet bestuur en toezicht rechtspersonen en de rol van de controller
 • Aansprakelijkheid en control

Docent: Dr. Arno Geurtsen RC 


Dag 2

Data science en datagestuurd werken in de controllersfunctie

Tijdens deze opleidingsdag krijg je de nieuwste inzichten op het gebied van ICT, datascience en datagestuurd werken. Je leert hoe je datagestuurd werken in de praktijk brengt.

Data science: context, definitie en relevantie voor de controller;

 • Data science in de control functie van de publieke en non-profitsector
 • Hoe voeg je als controller nog meer waarde toe in je organisatie met de hulp van data science?
 • Wat zijn de belangrijke aandachtspunten als het gaat om privacy, dataveiligheid en ethiek?
 • Wat betekent Smart Government en hoe gaan we daarin verder?

Datagestuurd werken als controller

 • Wat verstaan we onder het begrip data-gestuurd werken?
 • Wat zijn belangrijke bouwstenen voor het invoeren van datagestuurd werken?
 • Wat zijn verwachtingen van bestuurders en lijnmanagers?
 • Hoe zorg je dat data en informatie ook leidt tot daadwerkelijke sturing? 
 • Hoe zet je datagestuurd werken in om opgavegericht en toekomstgericht te opereren?
 • Wat vraagt datagestuurd werken van de samenwerking tussen control, bedrijfsvoering en de lijn?

Docent: dr. Johan Posseth MMC


Tip: Download de brochure voor een compleet overzicht!


Dag 3

Boardroom dynamics voor de controller

Concern controllers komen steeds vaker in de boardroom en bij vergaderingen van raden van toezicht of raden van commissarissen. Deze dag helpt controllers om de dynamiek van deze besluitvorming en vergaderingen te analyseren door niet naar deelnemers te kijken maar naar de dynamiek in de organisatie eromheen en de netwerken die daarin actief zijn. Door deze netwerken, rolmodellen en instrumenten beter te begrijpen, vergroot de controller de eigen effectiviteit in bestuurlijke en politieke besluitvorming. Een sterke invloed uitoefenen terwijl er geen formele macht bestaat!

 • De controller in de boardroom: rol en positie
 • Analyse van de boardroom: bestuur, toezicht en politieke besluitvorming
 • Analyseren van netwerken, gedrag en de rol van modellen en instrumenten
 • Effectiviteit van controller in de dynamiek van besluitvorming
 • Invloed op de groep en de besluiten zonder macht
 • Adviseren: Inhoudelijke overtuigingskracht en organisatie van processen van besluitvorming
 • Effectief beïnvloeden in netwerken

Docent: Drs. Pieter Jellema CPC


Dag 4

Verandermanagement, creëer een functionele positie en effectieve control cultuur

Deze dag wordt ingezoomd op de veranderde functie van de controller binnen publieke organisaties. Je krijgt handvatten om je controlfunctie effectief te (her) positioneren en af te bakenen binnen de organisatie. Je leert op welke wijze je vanuit je functie een cultuurverandering realiseert.

Je gaat aan de slag met de volgende vraagstukken:

 • Het actief en integraal (her)positioneren van de controlfunctie
 • Publieke organisaties in een governance-tijdperk
 • Integraliteit van organisaties en rol van Control
 • Functionele meerwaarde van moderne Concern Controller
 • Effectief werken aan verandering van de functionele positie Control
 • Integriteit en inzet van soft controls en soft skills
 • Zoeken naar effectief gedrag in modern Concern Control
 • Organisatieculturen: herkennen, gebruiken & veranderen
 • Effectieve Control-cultuur: controleren, opvoeden, straffen, verleiden
 • Botsende waarden: Control versus ‘de rest’
 • Effectief werken aan cultuurverandering van Control (en de rest van de organisatie) 

Docent: Indra Balwant Gir MEd


Dag 5

Analyse & herinrichting controllersfunctie

Als afsluitende dag kom je nu dichterbij de vraag hoe je de juiste analyse maakt voor de herinrichting van de controlfunctie in je eigen organisatie. Deze dag geeft je tools en inzichten om het veranderproces naar de toekomst in te zetten.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

 • De kernwaarden van controllers in het komende decennium;
 • Ontwikkeling van nieuwe strategie voor control
 • Het effectief vormgeven van nieuwe samenwerkingsrelaties binnen en buiten de organisatie
 • Nieuwe bedrijfsmodellen en concepten die uit de nieuwe ontwikkelingen voortvloeien
 • Inrichten van publieke organisaties ten einde nieuwe modellen van performance measurement (m.n. ten aanzien van publieke meerwaarde) weer te geven.
 • Hoe organiseer je de spanning tussen regievoering, control en strategie?

Docenten: Dr. Arno Geurtsen RC en Mathijs Dik QC MFC


Inclusief dagelijkse praktijkcases

Tijdens elke module wordt de theorie ondersteund door concrete praktijkcases.

Docenten:

img-Dr. A (Arno) Geurtsen RC

Dr. A (Arno) Geurtsen RC
Bedrijfseconoom

Dr. A (Arno) Geurtsen RC is gepromoveerd bedrijfseconoom. Hij is gespecialiseerd in governance en bedrijfsvoeringsvraagstukken. Naast zijn functie als managing partner van Nextthinking is hij wetenschappelijk en algemeen directeur van de Registercontrollersopleiding van de EUR. Daarnaast is hij toezichthouder bij verschillende grote organisaties, en voorzitter van Stichting The Midfield, waar wetenschappers en toezichthouders gezamenlijk bijdragen aan het doorontwikkelen van de kwaliteit van het toezicht in Nederland.

img-Indra Balwant Gir MEd

Indra Balwant Gir MEd
Pedagoog

Indra Balwant Gir MEd is afgestudeerd pedagoog. Zij heeft ruime ervaring met verander-vraagstukken, interventietechnieken en organisatieveranderprocessen. Vanuit het perspectief van gedrag weet zij veranderingen op een innovatieve manier in gang te zetten. Indra heeft inclusief denken tot haar speerpunt gemaakt, en daarvoor heeft zij een inclusie scan ontwikkeld in samenspraak met toonaangevende organisaties in het publieke domein.

img-Dr. Johan Posseth MMC

Dr. Johan Posseth MMC
Partner, databureau Kurtosis

Dr. Johan Posseth MMC heeft ruim 15 jaar ervaring als management adviseur en onderzoeker. Johan is partner bij databureau Kurtosis en gespecialiseerd in vraagstukken op het snijvlak van strategie, bedrijfsvoering en datagedreven werken in de publieke sector. Hij is gepromoveerd op prestatiemanagement en heeft zeer ruime ervaring met organisatie-analyse, financiële doorlichtingen en business intelligence. Tevens is Johan docent ”data driven control” aan de EUR.

img-Drs. Pieter Jellema CPC

Drs. Pieter Jellema CPC
Directeur Corporate Planning & Control, de Erasmus Universiteit

Pieter Jellema is directeur Corporate Planning & Control aan de Erasmus Universiteit. Vanuit die functie heeft hij veel te maken met de dynamiek in en rond de boardroom. Bij de gemeente Den Haag heeft Pieter veel ervaring opgedaan in (politieke) besluitvormingsprocessen bij de tot standkoming, organisatie en governance van shared service centra. Op dit onderwerp is hij ook gepromoveerd. Hij is gastdocent bij het Zijlstra Center aan de VU en geeft daar o.a. college over de rol van de controller in een politiek-bestuurlijk dynamische context.

img-Mathijs Dik QC MFC

Mathijs Dik QC MFC
Programmamanager transformatie Finance & Control, gemeente Den Haag

Mathijs heeft ruim 20 jaar ervaring in finance en control functies in zowel de private als de publieke sector. Hij heeft in diverse middelgrote en grote organisaties, leidinggevende, projectmatige en inhoudelijke functies bekleed. De laatste jaren houdt hij zich als programmamanager bij de gemeente Den Haag bezig met de transformatie van finance en control. Ook levert hij als gastdocent bij de Erasmus School of Accounting & Assurance een bijdrage over de politiek rondom budgetteren.

De Verkorte opleiding Concern Controller is bestemd voor:

Ervaren (circa 5 jaar werkervaring) controllers, financieel managers, financiële beleidsmedewerkers en adviseurs werkzaam bij (lokale) overheden en non-profitorganisaties, zoals:

 • Rijksoverheden (incl. agentschappen en ZBO’s)
 • Provinciale en gemeentelijke overheden (incl. politie en brandweer)
 • Ziekenhuizen, medische centra, (thuis)zorginstellingen, GGZ-instellingen
 • Woningbouwstichtingen, woningcorporaties
 • Onderwijsinstellingen
 • Stichtingen en andere non-profitorganisaties
 • Waterschappen

“De opleiding gaf een mooi overzicht van de actualiteiten in de non-profit sector.” 
Door dhr. Weening, manager bedrijfsvoering & control, Stichting Cardia-Duinrust.

“De opleiding is inhoudelijk zeer zinvol geweest. Het eigen handelen en de positie van de controller zijn goed aan de orde gekomen.” 
Door dhr. Van der Grift, Concerncontroller Gemeente Soest

“Ik heb de opleiding als erg positief ervaren omdat de opleiding gericht is op de ontwikkeling van het vakgebied en de veranderende rol voor de ervaren controller.” 
Door dhr. Foederer, controller Provincie Noord-Brabant. 

Algemene Informatie

Deze 5-daagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij La Vie Utrecht te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

La Vie Utrecht
St Jacobsstraat 61
3511 BP
Utrecht
tel: +31 (0)30 234 00 88

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 3 november 2022 09:15 - 17:00 La Vie Utrecht
Dag 2 10 november 2022 09:15 - 17:00 La Vie Utrecht
Dag 3 17 november 2022 09:15 - 17:00 La Vie Utrecht
Dag 4 24 november 2022 09:15 - 17:00 La Vie Utrecht
Dag 5 1 december 2022 09:00 - 17:00 La Vie Utrecht

Jouw investering

De investering voor deze 5-daagse Cursus/Training bedraagt € 4099,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

PE-Portfolio

Met het nieuwe PE-model geef je zelf vorm aan je beroepsontwikkeling. Je stelt zelf je PE-portfolio samen waarin je aangeeft hoe je je kennis en vaardigheden ontwikkelt. Deze opleiding draagt hieraan bij! Om je te ondersteunen, hebben we alvast een aantal mogelijke leerdoelen voor je geformuleerd:

 • Ik wil leren hoe ik door data en informatie daadwerkelijke sturing in de organisatie kan realiseren
 • Ik wil de netwerken, rolmodellen en instrumenten in de boardroom beter leren begrijpen, zodat ik mijn eigen effectiviteit in bestuurlijke en politieke besluitvorming kan vergroten
 • Ik kan vanuit mijn rol een cultuurverandering realiseren
 • Ik weet hoe ik de juiste analyse maak voor een effectieve herinrichting van mijn controlfunctie
 • Ik weet hoe ik vanuit mijn functie bij kan dragen aan de oplossingen van strategische en lastige vraagstukken in de organisatie
 • Ik kan het management adviseren over strategische vraagstukken
 • Ik kan nieuwe samenwerkingsrelaties binnen en buiten de organisatie effectief vormgeven

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Opleiding op maat

Zou jij samen met jouw collega's één van onze opleidingen willen volgen, maar dan gericht op de eigen organisatie, situatie en wensen? Dan is Incompany zeker interessant! Samen stellen we een programma op en bepalen we datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Waarom Incompany

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie en leerbehoeften
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze Incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje Verhoeven

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: guusje.verhoeven@sbo.nl
Tel: 040 – 2 974 980

Download brochure

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Hoi, Ik ben Sandra en ben een specialist op dit vakgebied. Je kunt mij bereiken via onderstaande gegevens of via de chat.

040 2972 770 sandra.donkers@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Financieel

Onze privacy-policy