Verkorte opleiding Public Control

Speciaal voor de ervaren (concern) controller

 • Wees goed voorbereid als controller in spilfunctie
 • Uw professionaliteit versterken door verdieping op strategisch en bestuurlijk terrein
 • Inzicht in actuele controllersvraagstukken
 • Leer van vakgenoten uit de overheid en non-profit sector
 • Interactieve lesdagen met afwisseling tussen theorie en praktijk

Vervolgopleiding van de Controllersopleiding voor overheid en non-profit

Er wordt veel van u als controller gevraagd

Nieuwe regelgeving, veranderde aansprakelijkheden en verschuiving van verantwoordelijkheden zorgen voor veel uitdaging voor u als (concern) controller. Als ervaren (concern)controller wordt uw visie gevraagd bij steeds meer vraagstukken en integrale thema’s zoals risicomanagement en de organisatie cultuur. U speelt een cruciale rol binnen alle strategische vraagstukken!

Bekijk direct het programma

 

Verdieping op strategisch en bestuurlijk niveau

Deze opleiding biedt u verdieping op strategisch en bestuurlijk terrein, waardoor uw professionaliteit wordt versterkt. Het programma is speciaal ontwikkeld voor ervaren (concern)controllers werkzaam binnen gemeenten, provincies, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, woningcorporaties etc. Kortom: voor de controllers die de strategische en moeilijke vragen voorgeschoteld krijgen. Op compacte en interactieve wijze biedt deze opleiding inzicht in de meest actuele controllersvraagstukken specifiek voor ervaren (concern) controllers die aan de slag willen gaan met het efficiënt (her)inrichten van de controllersfunctie

 

Deze controllersopleiding is onmisbaar voor:

 • een controller die mee doet of mee wil doen bij de oplossing van strategische en lastige vraagstukken van uw organisatie
 • een ervaren (concern) controller maar op zoek naar verdieping van uw vakgebied
 • een controller die de strategische rol wil versterken met nieuwe onderwerpen
 • werkzaam als concerncontroller, maar heeft u nooit de tijd gehad een controller opleiding te doorlopen
 • Oud deelnemer van de opleiding Verkorte Controllersopleiding voor Overheid & Non-Profit van SBO

Download de brochure (pdf)

 

Leer van vakgenoten uit de overheid en non-profit sector

Wat deze opleiding uniek maakt is dat deze speciaal ontwikkeld is voor ervaren public controllers en dóór ervaren controllers. Hierdoor wordt er gericht ingegaan op de actuele thema’s die bij de overheid en de non-profit sector van belang zijn. Tevens haalt u veel leerrendement door de uitwisseling van praktijkervaringen met medecursisten die ook werkzaam zijn binnen de overheid of een non-profit organisatie.


Uw praktijksituatie staat centraal

De lesdagen zijn interactief, met een goede afwisseling tussen theorie en praktijk. Daarnaast is er volop ruimte om uw eigen praktijkcase in te brengen waarover u advies op maat ontvangt. Na inschrijving ontvangt u een intakeformulier. Hiermee kunt u aangeven wat concreet uw leerdoelen zijn, wat uw verwachtingen zijn van deze opleiding en welke concrete vragen uit de praktijk u wellicht al heeft. Om het interactieve karakter te kunnen waarborgen laten wij maximaal 20 deelnemers toe. Heeft u nog vragen achteraf? De docenten zijn graag bereid om na de opleiding met u mee te denken over vraagstukken waar u in de praktijk tegenaan loopt.

 

Uw resultaat na de verkorte opleiding Public Control

 • U bent volledig bijgeschoold hoe u aan de slag kan met actuele vraagstukken; zoals verandermanagement, risicomanagement
 • U bent gegroeid van ervaren controller tot adviserende (concern) controller
 • U heeft de inzichten en handvatten om uw organisatie vanuit uw (concern)controllersrol tot een hoger niveau te tillen

 

Na het succesvol afronden van deze opleiding ontvangt u:

 • Opleidingspunten: 33 PE-uren
 • Opleidingscertificaat
  Het certificaat van het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid is een waardevolle aanvulling op uw kwalificaties als financial. Na afronding van de ‘Verkorte opleiding Public Controller voor de ervaren concerncontroller’ bent u een financieel expert met maatschappelijke meerwaarde. U verbindt economische principes met het eigen karakter van de sector.
 • NBA-VRC
 • European Institute of Certified Public Controllers (EICPC)
  Deze opleiding valt onder het vakgebied controlling en draagt bij aan het onderhouden van noodzakelijke kennis voor controllers. Derhalve komt deze opleiding in aanmerking voor PE-uren van het NBA-VRC en het EICPC. Het is de verantwoordelijkheid van de controller om deze punten aan te vragen.
 • Interactieve leeromgeving
  Tijdens de opleiding maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van een online leeromgeving. Hier vindt u (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video’s, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. De leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken.

 

Reactie van oud-deelnemers:

“De opleiding gaf een mooi overzicht van de actualiteiten in de non-profit sector.” 
Door dhr. Weening, manager bedrijfsvoering & control, Stichting Cardia-Duinrust.

“De opleiding is inhoudelijk zeer zinvol geweest. Het eigen handelen en de positie van de controller zijn goed aan de orde gekomen.” 
Door dhr. Van der Grift, Concerncontroller Gemeente Soest

“Ik heb de opleiding als erg positief ervaren omdat de opleiding gericht is op de ontwikkeling van het vakgebied en de veranderende rol voor de ervaren controller.” 
Door dhr. Foederer, controller Provincie Noord-Brabant. 

Programma van de Verkorte opleiding Public Control

Iedere dag start om 09.15 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigt om 17.00 uur.

 

Opleidingsdag 1

Governance & de toekomst van control

Tijdens deze module hoort u de meest recente inzichten en ontwikkelingen op het terrein van governance voor non-profit organisaties. Welke rol speelt governance in het nieuwe speelveld en wat betekent dit voor uw organisatie en de functie van control? Tevens krijgt u de laatste ontwikkelingen ten aanzien van Verbonden Partijen en welke invloed deze hebben op uw eigen werkveld.

U gaat aan de slag met de volgende vraagstukken:

 • Wat wordt de rol van de toezichthouder op het gebied van: strategie, toezicht en verantwoording?
  • Waar ligt de scheidslijn tussen de verantwoordelijkheden van RvT en RvB?
  • Aspecten van verantwoording en verantwoordelijkheid
  • Taakverdeling intern toezicht en extern toezicht, inclusief overlap
  • Integraliteit van toezicht als probleemstelling
 • Nieuwe problemen in control en governance
  • Network governance
  • Hoe richt je governance in binnen een tijdperk van veranderende organisaties
  • Wat zijn de laatste trends en inzichten rondom Verbonden Partijen–sturingsvragen en verantwoording
  • Hoe past u hard en soft controls in sturing toe?
  • Formele sturing en professionele processen

Docent: Prof.dr. Goos Minderman, Hoogleraar Public Goverance Universiteit Stellenbosch, Raad van Commissarissen Stichting Parteon, en Woonstichting Vooruitgang, Directeur van The Midfield (denkdank)


Opleidingsdag 2

Analyse & herinrichting controllersfunctie

Als afsluitende dag komt u nu dichterbij de vraag hoe u de juiste analyse maakt voor de herinrichting van de controlfunctie in uw eigen organisatie. Deze dag geeft u tools en inzichten om het verander proces naar de toekomst in te zetten.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

 • De kernwaarden van controllers in het komende decennium;
 • Ontwikkeling van nieuwe strategie voor control
 • Het effectief vormgeven van nieuwe samenwerkingsrelaties binnen en buiten de organisatie
 • Nieuwe bedrijfsmodellen en concepten die uit de nieuwe ontwikkelingen voortvloeien
 • Inrichten van publieke organisaties ten einde nieuwe modellen van performance measurement (m.n. ten aanzien van publieke meerwaarde) weer te geven.
 • Hoe organiseert u de spanning tussen regievoering, control en strategie?

Docent: Prof.dr. Hans Bossert, Lector Finance & Accountancy Inholland, Hoogleraar Universiteit Stellenbosch, School of Public Leadership


Het complete programma handig in één overzicht? Download de brochure (pdf)


Opleidingsdag 3

Integrated reporting

Integrated reporting is een vaste innovatie in de bedrijfsvoering van organisaties, ook in de non-profit en publieke sector. In dit vraagstuk komen vernieuwingen in bedrijfsconcepten, verantwoording en de maatschappelijke impact van organisaties samen. Tijdens deze dag krijgt u inzicht in het toegenomen belang van integrated reporting binnen uw organisatie. U krijgt kennis en handvatten om dit onderwerp vorm te geven.

U gaat aan de slag met de volgende vraagstukken:

 • Starten met Integrated Reporting?
 • International Integrated Reporting Framework
 • Wat is de relatie met GRI Sustainability Reporting Standards (GRI)
 • De rol van geïntegreerde management informatie: focus in verslaglegging
 • Sturen op strategische doelstellingen
 • Samenhang met duurzaamheidsopgaven en overheidsbeleid
 • De toekomstige ontwikkeling van GRI

Docent: Lianne Dijkstra, Sustainable Business Advisor at Sustainable Impact. Vanuit haar werkervaring als adviseur op gebied van organisatie ethiek, governance en risicomanagement, wordt ze gedreven door het creëren van zowel organisatie- als maatschappelijke waarde. Vanuit deze inspiratie en drive adviseert zij namens Sustainalize organisaties in het creëren van maatschappelijke waarde, door organisatiebelangen voldoende te laten aansluiten op maatschappelijke verantwoordelijkheid en milieuzorg. Haar specialisatie is het in lijn brengen van governance en processen met de CSR-strategie van organisaties.


Opleidingsdag 4

Verandermanagement; creëer een functionele positie en effectieve control-cultuur

Tijdens deze module wordt ingezoomd bij de veranderde functie van de controller binnen publieke organisaties. U krijgt handvatten om uw control-functie effectief te (her)positioneren en af te bakenen binnen de organisatie. U leert op welke wijze u vanuit uw functie een cultuurverandering kan realiseren.

U gaat aan de slag met de volgende vraagstukken:

 • Op welke manier kan ik de controlfunctie (her)positioneren in de organisatie? actief en integraal
  • Publieke organisaties in een governance-tijdperk
  • Stappen van organisatieverandering
  • Integraliteit van organisaties en rol van Control
  • Functionele meerwaarde van moderne Public Control
  • Effectief werken aan verandering van de functionele positie Control
  • Integriteit en inzet van soft controls en soft skills
 • Hoe kan u vanuit uw functie een verandering binnen de gehele organisatie cultuur teweegbrengen?
  • Zoeken naar effectief gedrag in modern Public Control
  • Stappen van veranderen van organisatiecultuur
  • Organisatieculturen: herkennen, gebruiken & veranderen
  • Effectieve Control-cultuur: controleren, opvoeden, straffen, verleiden
  • Botsende waarden: Control versus ‘de rest’
  • Effectief werken aan cultuurverandering van Control (en de rest van de organisatie)

Docent: Dr. Eelco van Hout, Academic Director Leiderschap en Strategie in de publieke sector aan TIAS School for Business and Society. Tevens is hij als kerndocent verbonden aan de executive Master of Public en Non-profit Management van TIAS


Opleidingsdag 5

ICT & control (ochtend) en risicomanagement (middag)

Tijdens deze opleidingsdag krijgt u de nieuwste inzichten op het gebied van ICT, management control en risicomanagement. U gaat concreet aan de slag over de volgende thema’s:

U gaat concreet aan de slag over de volgende thema’s:

 1. Data science: context, definitie en relevantie voor de controller;
  • Data gestuurd werken in de control functie van de publieke en non profitsector
  • Wat zijn de belangrijke aandachtspunten als het gaat om privacy, dataveiligheid en ethiek?
  • Wat betekent Smart Government en hoe gaan we daarin verder?
  • Wat is volgens meest actuele onderzoeken en kennis de visie op risicomanagement?
  • Koppeling resultaatsturing aan risicomanagement
 2. Waarschuwingssignalen in netwerken
  • Op welke manier kunt u een risicoanalyse uitvoeren en beoordelen?
  • Omgang met strategische en externe risico’s
  • Wat zijn verschillende risicomanagement modellen
  • Keuze meest efficiënte risicomanagement model

Docenten:
Jaring Hiemstra, (directeur Hiemstra en de Vries) heeft na een succesvolle carrière in het openbaar bestuur en een proefschrift op het gebied van besturing van gemeenten, een toonaangevend adviesbureau gestart in Utrecht.

Drs. R. ’t Hart, directeur van NARIS. Tevens is Robert docent voor de Master Risicomanagement van de Universiteit van Twente, de Haagse Hogeschool en lid van diverse commissies, waaronder de ISO norm.

Uw docenten:

 

 

Prof. dr. Goos Minderman

Goos Minderman is hoogleraar Public Governance, directeur van The Midfield (denktank voor non-profitorganisaties) en medeoprichter van de postgraduate controllersopleiding in de publieke sector en werkt al meer dan twintig jaar de positie en versterking van management control in de publieke en non-profitsector.

Zijn publicaties gaan veel over toezicht, openbare financiën en governance. Hij is een zeer ervaren toezichthouder/commissaris in de volkshuisvesting, zorg en onderwijs. Voormalig hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Public Controlling en auteur van toonaangevende boeken op het gebied van public controlling en governance. Hij is voorzitter van verschillende raden van commissarissen in het middenveld (woningcorporaties, zorg onderwijs).

>> Lees het interview met Goos Minderman over de opleiding Public Control

 

Dr. Eelco van Hout, Academic
Eelco van Hout is Director Leiderschap en Strategie in de publieke sector aan TIAS School for Business and Society en zelfstandig adviseur. Tevens is hij als kerndocent verbonden aan de executive Master of Public en Non-profit Management van TIAS.

 

Jaring Hiemstra
Docent Jaring Hiemstra (directeur Hiemstra en de Vries) heeft na een succesvolle carriere in het openbaar bestuur en een proefschrift op het gebied van besturing van gemeenten, een toonaangevend adviesbureau gestart in Utrecht. Vanuit deze ervaring en inzichten stimuleert hij denken over data science in de publieke sector als volgende grote stap van ‘smart government’.

 

Lianne Dijkstra
Lianne Dijkstra is werkzaam als Sustainable Business Advisor bij Sustainable Impact. Vanuit haar werkervaring als adviseur op gebied van organisatie ethiek, governance en risicomanagement, wordt ze gedreven door het creëren van zowel organisatie- als maatschappelijke waarde. Vanuit deze inspiratie en drive adviseert zij namens Sustainalize organisaties in het creëren van maatschappelijke waarde, door organisatiebelangen voldoende te laten aansluiten op maatschappelijke verantwoordelijkheid en milieuzorg. Haar specialisatie is het in lijn brengen van governance en processen met de CSR-strategie van organisaties.

 

Prof. dr. Hans Bossert
Hans Bossert heeft de afgelopen 30 jaar een ruime ervaring aan onderzoek en advisering opgedaan op het terrein ‘goed bestuur’ en effectief leiderschap in de publieke sector, semi-publiek en publiek-private samenwerkingsvormen. Met name de laatste jaren is hij gedreven door het concept van ‘tweebenig leiderschap’: maatschappelijk rendement én een goede economische performance. Hij is daarmee bezig in diverse rollen: als consultant, als expert, als toezichthouder en als wetenschapper. Hij werkt momenteel als onafhankelijk adviseur. Daarnaast is hij hoogleraar aan de Universiteit Stellenbosch – School of Public Leadership, Zuid-Afrika.

>> Lees het interview met Prof. dr. Hans Bossert

 

Drs. R. ’t Hart
Robert ‘t Hart is directeur van NARIS. Robert is een zeer ervaren docent en specialist op het gebied van implementatie van risicomanagement, corporate governance, projectrisico analyses en contractvorming. Hij heeft tientallen organisaties begeleid bij het vormgeven en de implementatie van risicomanagement beleid. Enkele organisaties en projecten waarvoor hij verantwoordelijk was voor het risicomanagement traject zijn: Gemeente Den Haag, Westerscheldetunnel, Gemeente Haarlem, Project Zuidas Amsterdam, Project Vroonermeer. Tevens is Robert docent voor de Master Risicomanagement van de Universiteit van Twente, de Haagse Hogeschool en lid van diverse commissies, waaronder de ISO norm.

Algemene informatie over de Verkorte Opleiding Public Control

 

Data en locatie

 • 8 en 29 oktober en 5, 12 en 19 november 2019

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht
Routebeschrijving

 

Uw investering

De verkorte Controllersopleiding kost €3.999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief, koffie, thee, lunches, studieboek en toegang tot de online leeromgeving met digitaal naslagwerk.

 

Programmatijden alle dagen

09.00 uur - Ontvangst met koffie/thee
09.15 uur - Start ochtendprogramma
12.30 uur - Lunchpauze
13.15 uur - Start middagprogramma
17.00 uur - Afsluiting van de dag

Zowel het ochtend- als het middagprogramma zal onderbroken worden voor een korte koffiepauze van 15 minuten.

 

De Verkorte opleiding Public Control is bestemd voor:

Ervaren (circa 5 jaar werkervaring) controllers, financieel managers, financiële beleidsmedewerkers en adviseurs werkzaam bij (lokale) overheden en non-profitorganisaties, zoals:

 • Rijksoverheden (incl. agentschappen en ZBO’s)
 • Provinciale en gemeentelijke overheden (incl. politie en brandweer)
 • Ziekenhuizen, medische centra, (thuis)zorginstellingen, GGZ-instellingen
 • Woningbouwstichtingen, woningcorporaties
 • Onderwijsinstellingen
 • Stichtingen en andere non-profitorganisaties
 • Waterschappen

 

Persoonlijk Opleidingsadvies

Heeft u vragen over de Verkorte Opleiding Public Control? Neem dan, geheel vrijblijvend, contact op met:

Sandra Donkers
T: 040 - 2 972 770


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Verkorte opleiding Public Control online leeromgeving

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Verkorte opleiding Public Control inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Verkorte opleiding Public Control start op 8 en 29 oktober en 5, 12 en 19 november 2019 in BCN Utrecht CS!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

 • Sandra Donkers-Habraken
 • Per telefoon: 040-2972770
 • Via een e-mail: s.donkers@sbo.nl

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse opleiding
Prijs: €3999,- excl. btw
Datum: 8 en 29 oktober en 5, 12 en 19 november 2019
Studiepunten: 33
Locatie: BCN Utrecht CS

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Sandra Donkers

Opleidingsadviseur
Sandra Donkers

  

040 - 2 972 770