Verkorte opleiding Concern Controller

 • Leer alles over actualiteiten binnen de publieke sector en de toekomst van control
 • Hoor meer over hoe digitalisering, dataficatie en AI jou kansen bieden om meer grip te krijgen op de performance
 • Analyseer en beïnvloed de dynamiek van besluitvorming
 • Creëer een functionele positie en effectieve control cultuur
 • Word een stevige sparringpartner in je organisatie

Voor de ervaren controller in overheid en non-profit

 • 6-daagse opleiding
 • 10 oktober - 12 december 2024
 • BCN Utrecht CS
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Nieuwe regelgeving, veranderde aansprakelijkheden en verschuiving van verantwoordelijkheden zorgen dat je als (concern) controller voor veel uitdagingen staat. Je visie wordt meer en meer gevraagd bij vraagstukken en integrale thema’s zoals risicomanagement en de organisatiecultuur. Je speelt een cruciale rol binnen strategische vraagstukken.

Download de brochure

Verdieping op strategisch en bestuurlijk niveau

Deze opleiding geeft verdieping op strategisch en bestuurlijk terrein en versterkt daardoor je professionaliteit. Het programma is speciaal samengesteld voor ervaren (concern)controllers die strategische en moeilijke vragen voorgeschoteld krijgen. Op compacte en interactieve wijze geeft deze opleiding inzicht in de meest actuele controllersvraagstukken.

 

Leer van vakgenoten uit de overheid en non-profit sector

De opleiding is speciaal voor ervaren (concern) controllers binnen overheid en non-profit. Door het uitwisselen van praktijkervaringen met medecursisten haal je veel leerrendement. De lesdagen zijn interactief, met een goede afwisseling tussen theorie en praktijk. Daarnaast is er volop ruimte om je eigen praktijkcase in te brengen.

Bekijk het programma

 

Je leert:

 • Alles over actualiteiten binnen de publieke sector en de toekomst van control
 • Data science en datagestuurd werken: de betekenis en relevantie voor jou als controller
 • Boardroom dynamics: je rol en positie als controller en hoe je effectief beïnvloedt
 • Hoe je een functionele positie en effectieve control cultuur creëert
 • Hoe je een stevige sparringpartner wordt in je organisatie

 

Het resultaat na de verkorte opleiding Concern Controller

 • Je bent volledig bijgeschoold en gaat aan de slag met actuele vraagstukken; zoals verandermanagement, risicomanagement en big data
 • Je bent gegroeid van ervaren controller naar adviserende (concern) controller
 • Je hebt de inzichten en handvatten om de organisatie vanuit je (concern)controllersrol naar een hoger niveau te tillen

 

Ben je:

 • een controller die mee doet of mee wilt doen bij de oplossing van strategische en lastige vraagstukken van je organisatie?
 • een ervaren (concern) controller maar op zoek naar verdieping in je vakgebied?
 • een controller die de strategische rol wil versterken met nieuwe onderwerpen?
 • werkzaam als concern controller, maar heb je nooit de tijd gehad een controllersopleiding te doorlopen?

Dan is deze controllersopleiding onmisbaar voor jou!

 

Na het succesvol afronden van de opleiding ontvang je:

 • Opleidingscertificaat
  Het certificaat van het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid is een waardevolle aanvulling op jouw kwalificaties als financial. Na afronding van de ‘Verkorte opleiding Concern Controller’ ben je een financieel expert met maatschappelijke meerwaarde. Jij verbindt economische principes met het eigen karakter van de sector.
 • Interactieve leeromgeving
  Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van een online leeromgeving. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video’s, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. De leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Leer van vakgenoten

Door het uitwisselen van praktijkervaringen met medecursisten haal je veel leerrendement. De lesdagen zijn interactief, met een goede afwisseling tussen theorie en praktijk. Daarnaast is er volop ruimte om je eigen praktijkcase in te brengen.

Programma van de Verkorte opleiding Concern Controller


Dag 1

Governance & de toekomst van control

Tijdens deze module hoor je de meest recente inzichten en ontwikkelingen op het terrein van governance voor non-profit organisaties. Welke rol speelt governance in het nieuwe speelveld en wat betekent dit voor je organisatie en de functie van control? Tevens krijg je de laatste ontwikkelingen ten aanzien van Verbonden Partijen en welke invloed deze hebben op je eigen werkveld.

Je gaat aan de slag met de volgende vraagstukken: 

 • Wat wordt de rol van de toezichthouder op het gebied van: strategie, toezicht en verantwoording?
 • Waar ligt de scheidslijn tussen de verantwoordelijkheden van RvT en RvB?
 • Aspecten van verantwoording en verantwoordelijkheid
 • Besturingsmodellen
 • Aansprakelijkheid en control
 • VUCA-wereld
 • Verschillen tussen business control en concern control in de praktijk
 • Waardegedreven toezicht

Docent: Dr. Arno Geurtsen RC 


Dag 2

Verandermanagement, functionele positie & effectieve control cultuur

Tijdens deze dag wordt ingezoomd op de veranderde functie van de controller binnen publieke organisaties. Je krijgt handvatten om je controlfunctie effectief te (her)positioneren en af te bakenen binnen de organisatie. Je leert hierbij op welke wijze je vanuit je functie een cultuurverandering realiseert.

Je gaat aan de slag met de volgende vraagstukken:

 • Het actief en integraal (her)positioneren van de controlfunctie
 • Publieke organisaties in een governance-tijdperk
 • Integraliteit van organisaties en rol van Control
 • Roos van Leary
 • Effectief werken aan verandering van de functionele positie Control
 • Integriteit en inzet van soft controls en soft skills
 • Zoeken naar effectief gedrag in modern Concern Control
 • Organisatieculturen: herkennen, gebruiken & veranderen
 • Effectieve Control-cultuur: controleren, opvoeden, straffen, verleiden
 • Botsende waarden: Control versus ‘de rest’
 • Effectief werken aan cultuurverandering van Control (en de rest van de organisatie)
 • Omgaan met toenemende veranderingen
 • DISC model: wat zijn jouw voorkeuren en hoe zit jij hierin?
 • Communicatiestijlen

Docent: Indra Balwant Gir MEd


Tip: Download de brochure voor een compleet overzicht!


Dag 3

Boardroom dynamics

Concern controllers zijn een essentiële gesprekspartner geworden voor de boardroom. Soms in de rol van CFO en steeds vaker voor Raden van Toezicht of Commissarissen. Deze dag helpt concern controllers om de dynamiek van de besluitvorming en vergaderingen te analyseren. Ook leert het hen te kijken naar de formele en informele posities van de leden in de board en daarop zijn of haar adviesinstrumentarium aan te passen of daaraan toe te voegen. Door de bestuursvormen beter te begrijpen, vergroot de controller de eigen effectiviteit in bestuurlijke en politieke besluitvorming. Een sterke invloed uitoefenen terwijl er geen formele macht bestaat!

Onderwerpen die aan de orde komen, zijn:

 • De controller in de boardroom: rol en positie
 • Analyse van de boardroom: bestuur, toezicht en politieke besluitvorming
 • Bespreken van de relevante modellen en vervolgens het gewenste gedrag en rol bepalen met bijbehorende instrumenten
 • Effectiviteit van controller in de dynamiek van besluitvorming
 • Invloed op de groep en laten besluiten zonder macht
 • Adviseren: Inhoudelijke overtuigingskracht en organisatie van processen van besluitvorming
 • Effectief beïnvloeden in netwerken

Docent: Drs. Ed van den Berg MBA


Dag 4

AI, Data Analytics & Data Science

Lukt het jou om met behulp van AI 25% tijdwinst te boeken in je werk als controller? Heb jij al de juiste ChatGPT vaardigheden, zoals prompting? Ben je bekend met MS Copilot? Controllers die meegaan in deze nieuwste ontwikkeling weten zich beter te manifesteren als partner in de business. Deze module biedt praktische handvatten voor concern controllers voor datagedreven control. We gaan in op actuele ontwikkelingen, bespreken de mogelijkheden van data analytics en behandelen de dilemma’s en randvoorwaarden. Hierbij wordt duidelijk wat dit betekent voor de rol en de ontwikkelrichting van de controller

Onderwerpen die aan de orde komen, zijn:

 • Start vanuit (strategisch) business probleem, specifiek binnen de publieke sector 
 • Kwaliteit en gebruik van (nieuwe) databronnen, intern en extern
 • Overleg met domeinexperts
 • Data analyse en (AI) model technieken: van traditionele regressie tot de meest recente AI en neurale netwerk analyses als XG-Boost en Random Forest.
 • Visualiseren en communiceren data analytics conclusies 
 • De balans tussen data privacy, ethiek en transparantie.
 • De belangrijke rol van de controller bij het beoordelen van de kwaliteit van data analytics projecten en het voorkomen van bekende valkuilen

Alle onderwerpen worden behandeld aan de hand van concrete praktijkcases binnen de overheid. Je kan hierbij denken aan onder andere hoe werkt ChatGPT, fraude modellen, het dokter dilemma en digital twin in het overheidsdomein..

Docent: Fred van der Werff


Dag 5

Analyse & herinrichting controllersfunctie

Als afsluiting kom je nu dichterbij de vraag hoe je de juiste analyse maakt voor de herinrichting van de controlfunctie in je eigen organisatie. Je ontvangt tools en inzichten om het veranderproces naar de toekomst in te zetten.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

 • De kernwaarden van controllers in het komende decennium
 • Ontwikkeling van nieuwe strategie voor control
 • Het effectief vormgeven van nieuwe samenwerkingsrelaties binnen en buiten de organisatie
 • Nieuwe bedrijfsmodellen en concepten die uit de nieuwe ontwikkelingen voortvloeien
 • Inrichten van publieke organisaties ten einde nieuwe modellen van performance measurement (m.n. ten aanzien van publieke meerwaarde) weer te geven.
 • Hoe organiseer je de spanning tussen regievoering, control en strategie?

Docenten: Dr. Arno Geurtsen RC en Mathijs Dik QC MFC


Dag 6

Praktijkgericht Insteek

Deze praktijkgerichte module heeft als doel om jouw opgedane kennis en vaardigheden blijvend te verankeren in je controllersrol. Tijdens deze ochtend heb je de mogelijkheid om jouw praktijkervaringen te delen en zo te leren van elkaar.

 • Wat gaat goed?
 • Waar loop je tegenaan in je eigen praktijk?
 • Welke vragen roept dit nog op waar je concrete handvatten voor nodig hebt?
 • Waar wil je nog verder in groeien?

Je deelt je praktijkervaringen, waarbij de docent je voorziet van persoonlijk advies waar je direct mee aan de slag kunt. Daarnaast wordt de integratie case behandeld waarbij diverse aspecten vanuit verschillende modules worden besproken. Zo ontvang je concrete tips, waarmee je de planning & control cyclus direct kunt optimaliseren in je eigen praktijk. 

Dr. Arno Geurtsen RC


Aanvulling op de opleiding Interne Auditor VIC (optioneel te volgen)

Verdieping Soft Skills voor Controllers en Financials

In je werk krijg je te maken met verschillende lagen van de organisatie, zoals het management, collega’s, medewerkers en stakeholders. Aan jou als finance professional de taak om financiële informatie op een duidelijke en begrijpbare manier aan hen over te brengen. Effectieve communicatie skills zijn daarbij cruciaal.

In slechts 2 dagen leer je alles over:

 • Communicatieve vaardigheden: wat is jouw stijl?
 • Gedragsvoorkeuren sterktes, zwaktes en uitdagingen
 • Inzicht in jouw kwaliteiten en valkuilen
 • Actieplan, jouw leerbehoefte in kaart
 • De wisselwerking tussen gedrags- en communicatiestijlen
 • Omgaan met belemmerende gedachten en je boodschap goed overbrengen
 • Jouw persoonlijke vaardigheden succesvol in zetten
 • Oefenen, Pro-actief handelen aan de hand van casuïstiek

Docenten:

img-Dr. Arno Geurtsen RC

Dr. Arno Geurtsen RC
Bedrijfseconoom

Dr. Arno Geurtsen RC is gepromoveerd bedrijfseconoom. Hij is gespecialiseerd in governance en bedrijfsvoerings-vraagstukken. Arno is senior managing consultant bij GBG adviesgroep en wetenschappelijk en algemeen directeur van de Registercontrollersopleiding van de EUR. Daarnaast is hij toezichthouder bij verschillende grote organisaties en voorzitter van Stichting The Midfield, waar wetenschappers en toezichthouders bijdragen aan het doorontwikkelen van de kwaliteit van het toezicht in Nederland.

img-Indra Balwant Gir MEd

Indra Balwant Gir MEd
Pedagoog

Indra Balwant Gir MEd is afgestudeerd pedagoog. Zij heeft ruime ervaring met verander-vraagstukken, interventietechnieken en organisatieveranderprocessen. Vanuit het perspectief van gedrag weet zij veranderingen op een innovatieve manier in gang te zetten. Indra heeft inclusief denken tot haar speerpunt gemaakt, en daarvoor heeft zij een inclusie scan ontwikkeld in samenspraak met toonaangevende organisaties in het publieke domein.

img-Fred van der Werff

Fred van der Werff
Docent bij de Erasmus Universiteit voor het vak Business Intelligence en Data Science, binnen de post-master opleiding Registercontroller, en social impact ondernemer.

Fred heeft veel ervaring met vraagstukken op het gebied van data science, machine learning, data management en business intelligence. Ook heeft hij ruime ervaring met het aansturen van (datagedreven) teams.

img-Drs. Ed van den Berg MBA

Drs. Ed van den Berg MBA
Concerncontroller Talland College

Drs. Ed van den Berg MBA is een concern controller, bestuurssecretaris en adviseur. Hij heeft ervaring in projectmanagement, verander-, samenwerkings- en organisatiekunde en heeft meerdere control posities gehad. Ed analyseert snel, geeft richting aan mogelijke oplossingen voor organisatieverbetering en bedrijfsvoering. Hij heeft meerdere ervaringen met veranderkundige opstellingen in complexe organisaties en kan vanuit ervaring goed meepraten met en vertellen over de boardroom dynamiek.

img-Mathijs Dik QC MFC

Mathijs Dik QC MFC
Programmamanager transformatie Finance & Control, gemeente Den Haag

Mathijs heeft ruim 20 jaar ervaring in finance en control functies in zowel de private als de publieke sector. Hij heeft in diverse middelgrote en grote organisaties, leidinggevende, projectmatige en inhoudelijke functies bekleed. De laatste jaren houdt hij zich als programmamanager bij de gemeente Den Haag bezig met de transformatie van finance en control. Ook levert hij als gastdocent bij de Erasmus School of Accounting & Assurance een bijdrage over de politiek rondom budgetteren.

De Verkorte opleiding Concern Controller is bestemd voor:

Ervaren (circa 5 jaar werkervaring) controllers, financieel managers, financiële beleidsmedewerkers en adviseurs werkzaam bij (lokale) overheden en non-profitorganisaties, zoals:

 • Rijksoverheden (incl. agentschappen en ZBO’s)
 • Provinciale en gemeentelijke overheden (incl. politie en brandweer)
 • Ziekenhuizen, medische centra, (thuis)zorginstellingen en GGZ-instellingen
 • Woningbouwstichtingen, woningcorporaties
 • Onderwijsinstellingen
 • Stichtingen en andere non-profitorganisaties
 • Waterschappen

“De opleiding gaf een mooi overzicht van de actualiteiten in de non-profit sector.” 
Door dhr. Weening, manager bedrijfsvoering & control, Stichting Cardia-Duinrust.

“De opleiding is inhoudelijk zeer zinvol geweest. Het eigen handelen en de positie van de controller zijn goed aan de orde gekomen.” 
Door dhr. Van der Grift, Concerncontroller Gemeente Soest

“Ik heb de opleiding als erg positief ervaren omdat de opleiding gericht is op de ontwikkeling van het vakgebied en de veranderende rol voor de ervaren controller.” 
Door dhr. Foederer, controller Provincie Noord-Brabant. 

Algemene Informatie

Deze Meerdaagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij BCN Utrecht CS te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC
Utrecht
tel: 030 - 256 73 91

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 10 oktober 2024 09:15 - 17:00 BCN Utrecht CS
Dag 2 17 oktober 2024 09:15 - 17:00 BCN Utrecht CS
Dag 3 7 november 2024 09:15 - 17:00 BCN Utrecht CS
Dag 4 14 november 2024 09:15 - 17:00 BCN Utrecht CS
Dag 5 21 november 2024 09:15 - 17:00 BCN Utrecht CS
Dag 6 12 december 2024 09:15 - 17:00 BCN Utrecht CS

Jouw investering

De investering voor deze 6-daagse opleiding bedraagt € 4599,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

PE-Portfolio

Met het nieuwe PE-model geef je zelf vorm aan je beroepsontwikkeling. Je stelt zelf je PE-portfolio samen waarin je aangeeft hoe je je kennis en vaardigheden ontwikkelt. Deze opleiding draagt hieraan bij! Om je te ondersteunen, hebben we alvast een aantal mogelijke leerdoelen voor je geformuleerd:

 • Ik wil leren hoe ik door digitalisering en dataficatie meer grip krijg op performance
 • Ik wil de netwerken, rolmodellen en instrumenten in de boardroom beter leren begrijpen, zodat ik mijn eigen effectiviteit in bestuurlijke en politieke besluitvorming kan vergroten
 • Ik kan vanuit mijn rol een cultuurverandering realiseren
 • Ik weet hoe ik de juiste analyse maak voor een effectieve herinrichting van mijn controlfunctie
 • Ik weet hoe ik vanuit mijn functie bij kan dragen aan de oplossingen van strategische en lastige vraagstukken in de organisatie
 • Ik kan het management adviseren over strategische vraagstukken
 • Ik kan nieuwe samenwerkingsrelaties binnen en buiten de organisatie effectief vormgeven

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Ga gericht aan de slag binnen jullie eigen praktijk

Dit traject is ook volledig op maat te volgen. De theorie en praktijkvoorbeelden worden in dat geval volledig afgestemd op de leerdoelen en praktijk van jouw organisatie. Jullie ervaren hierdoor verschillende voordelen:

Inhoud op maat

Het programma sluit exact aan op jullie leerdoelen en praktijk.

Borging van kennis

Kennis blijft beter behouden in de organisatie.

Kostenefficiënt

Efficiënte investering in het kennisniveau van de organisatie.

Binnen jullie schema

Opleiding binnen jullie planning en op jullie locatie.

Bespreek de mogelijkheden

Plan een vrijblijvend adviesgesprek om het programma op maat te bespreken.

Onder andere deze opdrachtgevers gingen je voor:

Download brochure

Onze privacy-policy

Download de proefles

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Hoi, Ik ben Sandra en ben een specialist op dit vakgebied. Je kunt mij bereiken via onderstaande gegevens of via de chat.

040 2972 770 sandra.donkers@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Financieel

Onze privacy-policy