Verkorte opleiding Public Control

Speciaal voor de ervaren (concern) controller

 • Wees goed voorbereid als controller in spilfunctie
 • Uw professionaliteit versterken door verdieping op strategisch en bestuurlijk terrein
 • Inzicht in actuele controllersvraagstukken
 • Leer van vakgenoten uit de overheid en non-profit sector
 • Interactieve lesdagen met afwisseling tussen theorie en praktijk

Vervolgopleiding van de Controllersopleiding voor overheid en non-profit

Er wordt veel van u als controller gevraagd

Nieuwe regelgeving, veranderde aansprakelijkheden en verschuiving van verantwoordelijkheden zorgen voor veel uitdaging voor u als (concern) controller. Als ervaren (concern)controller wordt uw visie gevraagd bij steeds meer vraagstukken en integrale thema’s zoals risicomanagement en de organisatie cultuur. U speelt een cruciale rol binnen alle strategische vraagstukken!

Bekijk direct het programma

 

Verdieping op strategisch en bestuurlijk niveau

Deze opleiding biedt u verdieping op strategisch en bestuurlijk terrein, waardoor uw professionaliteit wordt versterkt. Het programma is speciaal ontwikkeld voor ervaren (concern)controllers werkzaam binnen gemeenten, provincies, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, woningcorporaties etc. Kortom: voor de controllers die de strategische en moeilijke vragen voorgeschoteld krijgen. Op compacte en interactieve wijze biedt deze opleiding inzicht in de meest actuele controllersvraagstukken specifiek voor ervaren (concern) controllers die aan de slag willen gaan met het efficiënt (her)inrichten van de controllersfunctie

 

Deze controllersopleiding is onmisbaar voor:

 • een controller die mee doet of mee wil doen bij de oplossing van strategische en lastige vraagstukken van uw organisatie
 • een ervaren (concern) controller maar op zoek naar verdieping van uw vakgebied
 • een controller die de strategische rol wil versterken met nieuwe onderwerpen
 • werkzaam als concerncontroller, maar heeft u nooit de tijd gehad een controller opleiding te doorlopen
 • Oud deelnemer van de opleiding Verkorte Controllersopleiding voor Overheid & Non-Profit van SBO

Download de brochure (pdf)

 

Leer van vakgenoten uit de overheid en non-profit sector

Wat deze opleiding uniek maakt is dat deze speciaal ontwikkeld is voor ervaren public controllers en dóór ervaren controllers. Hierdoor wordt er gericht ingegaan op de actuele thema’s die bij de overheid en de non-profit sector van belang zijn. Tevens haalt u veel leerrendement door de uitwisseling van praktijkervaringen met medecursisten die ook werkzaam zijn binnen de overheid of een non-profit
organisatie.


Uw praktijksituatie staat centraal

De lesdagen zijn interactief, met een goede afwisseling tussen theorie en praktijk. Daarnaast is er volop ruimte om uw eigen praktijkcase in te brengen waarover u advies op maat ontvangt. Na inschrijving ontvangt u een intakeformulier. Hiermee kunt u aangeven wat concreet uw leerdoelen zijn, wat uw verwachtingen zijn van deze opleiding en welke concrete vragen uit de praktijk u wellicht al heeft. Om het interactieve karakter te kunnen waarborgen laten wij maximaal 20 deelnemers toe. Heeft u nog vragen achteraf? De docenten zijn graag bereid om na de opleiding met u mee te denken over vraagstukken waar u in de praktijk tegenaan loopt.

 

Uw resultaat na de verkorte opleiding Public Control

 • U bent volledig bijgeschoold hoe u aan de slag kan met actuele vraagstukken; zoals verandermanagement, risicomanagement
 • U bent gegroeid van ervaren controller tot adviserende (concern) controller
 • U heeft de inzichten en handvatten om uw organisatie vanuit uw (concern)controllersrol tot een hoger niveau te tillen

 

Na het succesvol afronden van deze opleiding ontvangt u:

 • Een opleidingscertificaat
  Het certificaat van het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid is een waardevolle aanvulling op uw kwalificaties als financial. Na afronding van de ‘Verkorte opleiding Public Controller voor de ervaren concerncontroller’ bent u een financieel expert met maatschappelijke meerwaarde. U verbindt economische principes met het eigen karakter van de sector.
 • Opleidingspunten: 33 PE Uren
 • NBA-VRC
 • European Institute of Certified Public Controllers (EICPC)
  Deze opleiding valt onder het vakgebied controlling en draagt bij aan het onderhouden van noodzakelijke kennis voor controllers. Derhalve komt deze opleiding in aanmerking voor PE-uren van het NBA-VRC en het EICPC. Het is de verantwoordelijkheid van de controller om deze punten aan te vragen.
 • Toegang tot de interactieve leeromgeving
  Tijdens de opleiding maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van een online leeromgeving. Hier vindt u (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video’s, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. De leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken.

 

Reactie van oud-deelnemers:

“De opleiding gaf een mooi overzicht van de actualiteiten in de non-profit sector.” 
Door dhr. Weening, manager bedrijfsvoering & control, Stichting Cardia-Duinrust.

“De opleiding is inhoudelijk zeer zinvol geweest. Het eigen handelen en de positie van de controller zijn goed aan de orde gekomen.” 
Door dhr. Van der Grift, Concerncontroller Gemeente Soest

“Ik heb de opleiding als erg positief ervaren omdat de opleiding gericht is op de ontwikkeling van het vakgebied en de veranderende rol voor de ervaren controller.” 
Door dhr. Foederer, controller Provincie Noord-Brabant. 

Programma van de Verkorte opleiding Public Control

Iedere dag start om 09.15 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigt om 17.00 uur.

 

Module 1

Governance & Sturing


Tijdens deze module hoort u de meest recente inzichten en ontwikkelingen op het terrein van governance voor non-profit organisaties. Welke rol speelt governance in het nieuwe speelveld en wat betekent dit voor uw organisatie en de functie van control? Tevens krijgt u de laatste ontwikkelingen ten aanzien van Verbonden Partijen en welke invloed deze hebben op uw eigen werkveld.

U gaat aan de slag met de volgende vraagstukken:

 • Wat wordt de rol van de toezichthouder op het gebied van: strategie, toezicht en verantwoording?
  • Waar ligt de scheidslijn tussen de verantwoordelijkheden van RvT en RvB?
  • Aspecten van verantwoording en verantwoordelijkheid
  • Taakverdeling intern toezicht en extern toezicht, inclusief overlap
  • Integraliteit van toezicht als probleemstelling
 • Nieuwe problemen in control en governance
  • Network governance
  • Hoe richt je governance in binnen een tijdperk van veranderende organisaties
  • Wat zijn de laatste trends en inzichten rondom Verbonden Partijen–sturingsvragen en verantwoording
  • Hoe past u hard en soft controls in sturing toe?
  • Formele sturing en professionele processen

Docent: Prof.dr. Goos Minderman, Directeur van The Midfield, Multi-commissaris en Hoogleraar Public Governance Universiteit Stellenbosch

 


Module 2

Analyse & herinrichting controllersfunctie


Als afsluitende dag komt u nu dichterbij de vraag hoe u de juiste analyse maakt voor de herinrichting van de controlefunctie in uw eigen
organisatie. Deze dag geeft u tools en inzichten om het verander proces naar de toekomst in te zetten. Centraal staat hierbij: “Hoe organiseert u de spanning tussen regievoering, control en strategie?” Dit alles ten einde nieuwe modellen van controllership (m.n. ten aanzien van publieke meerwaarde) weer te geven.

De volgende onderwerpen staan hierbij centraal:

 • De kernwaarden van controllers in het komende decennium;
 • Ontwikkeling van nieuwe strategie voor control
 • Het effectief vormgeven van nieuwe samenwerkingsrelaties binnen en buiten de organisatie
 • Nieuwe bedrijfsmodellen en concepten die uit de nieuwe ontwikkelingen voortvloeien
 • Inrichten van publieke organisaties ten einde nieuwe modellen van performance measurement (met namen ten aanzien van publieke meerwaarde) weer te geven.

Docent: Prof.dr. Hans Bossert, Hoogleraar, Universiteit Stellenbosch- School of Public Leadership, Zuid-Afrika, onafhankelijk adviseur


Het complete programma handig in één overzicht? Download de brochure (pdf)


Module 3

Data science, ICT en control; de kansen, mogelijkheden en beperkingen voor de controller

Data gestuurd werken wordt gezien als dé driver voor veel veranderingen in de publieke sector. Tijdens deze opleidingsdag krijg je de nieuwste inzichten en toepassingen op het gebied van data science te horen. 

U gaat concreet aan de slag over de volgende thema’s:

 • Data science: context, definitie en relevantie voor de controller;
 • Onder de motorkap: Data Science wat zijn veel gebruikte technieken en toepassingen?
 • Data Veiligheid en omgaan met Persoonsgegevens. Wat zijn technieken en aanpakken die leiden tot adequate data veiligheid en bescherming van persoonsgegevens?
 • Welke voorbeelden kan ik gebruiken om in mijn omgeving de impact maar ook de mogelijkheden van datagedreven werken inzichtelijk te maken?
 • Welke consequenties heeft Data Science voor de controller en voor de organisatie als geheel?

Docent: Jaring Hiemstra, Directeur Ynformed en oprichter/adviseur Hiemstra & De Vries. Jaring heeft ruime ervaring in het openbaar bestuur en onderzoek gedaan naar besturing van gemeenten. Met behulp van deze kennis en ervaring is hij een toonaangevend adviesbureau gestart in Utrecht, waarbij hij de publieke sector wil stimuleren na te denken over Data Science


Module 4

Verandermanagement; creëer een functionele positie en effectieve control-cultuur


Tijdens deze module wordt ingezoomd bij de veranderde functie van de controller binnen publieke organisaties. U krijgt handvatten om uw control-functie effectief te (her)positioneren en af te bakenen binnen de organisatie. U leert op welke wijze u vanuit uw functie een cultuurverandering kan realiseren.


U gaat aan de slag met de volgende vraagstukken:

 • Op welke manier kan ik de controlfunctie (her)positioneren in de organisatie? actief en integraal
  • Publieke organisaties in een governance-tijdperk
  • Stappen van organisatieverandering
  • Integraliteit van organisaties en rol van Control
  • Functionele meerwaarde van moderne Public Control
  • Effectief werken aan verandering van de functionele positie Control
  • Integriteit en inzet van soft controls en soft skills
 • Hoe kan u vanuit uw functie een verandering binnen de gehele organisatie cultuur teweegbrengen?
  • Zoeken naar effectief gedrag in modern Public Control
  • Stappen van veranderen van organisatiecultuur
  • Organisatieculturen: herkennen, gebruiken & veranderen
  • Effectieve Control-cultuur: controleren, opvoeden, straffen, verleiden
  • Botsende waarden: Control versus ‘de rest’
  • Effectief werken aan cultuurverandering van Control (en de rest van de organisatie)

Docent: Dr. Eelco van Hout, Academic, Director Leiderschap en Strategie in de publieke sector aan TIAS School for Business and Society en zelfstandig adviseur. Tevens is hij als kerndocent verbonden aan de executive Master of Public en Non-profit Management van TIAS)


Module 5

Sterk risicomanagement in complexe organisaties


Tijdens deze dag krijgt u inzicht in het toegenomen belang van risicomanagement binnen uw organisatie. U krijgt kennis en handvatten
om sterk risicomanagement vorm te geven.

De volgende onderwerpen staan hierbij centraal:

 • Wat is volgens meest actuele onderzoeken en kennis de visie op risicomanagement?
  • Koppeling resultaatsturing aan risicomanagement
  • Waarschuwingssignalen in netwerken
 • Op welke manier kunt u een risicoanalyse uitvoeren en beoordelen?
  • Omgang met strategische en externe risico’s
  • Wat zijn verschillende risicomanagement modellen
  • Keuze meest efficiënte risicomanagement model
 • Op welke wijze communiceert u zowel intern als extern over risicomanagement?

Docent: Drs. R. ’t Hart, directeur van NARIS. Tevens is Robert docent voor de Master Risicomanagement van de Universiteit van Twente, de Haagse Hogeschool en lid van diverse commissies, waaronder de ISO norm

Praktijkspreker: Dirk de Groot, Concerncontroller, Gemeente Breda zal zijnpraktijkervaring delen

Uw docenten:

 

 • Prof. dr. Goos Minderman
  Goos Minderman is hoogleraar Public Governance, directeur van The Midfield (denktank voor non-profitorganisaties) en medeoprichter van de postgraduate controllersopleiding in de publieke sector en werkt al meer dan twintig jaar de positie en versterking van management control in de publieke en non-profitsector.

  Zijn publicaties gaan veel over toezicht, openbare financiën en governance. Hij is een zeer ervaren toezichthouder/commissaris in de volkshuisvesting, zorg en onderwijs. Voormalig hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Public Controlling en auteur van toonaangevende boeken op het gebied van public controlling en governance. Hij is voorzitter van verschillende raden van commissarissen in het middenveld (woningcorporaties, zorg onderwijs).

  >> Lees het interview met Goos Minderman over de opleiding Public Control

 • Dr. Eelco van Hout, Academic
  Eelco van Hout is Director Leiderschap en Strategie in de publieke sector aan TIAS School for Business and Society en zelfstandig adviseur. Tevens is hij als kerndocent verbonden aan de executive Master of Public en Non-profit Management van TIAS.

 • Jaring Hiemstra
  Docent is Jaring Hiemstra (directeur Hiemstra en de Vries) heeft na een succesvolle carriere in het openbaar bestuur en een proefschrift op het gebied van besturing van gemeenten, een toonaangevend adviesbureau gestart in Utrecht. Vanuit deze ervaring en inzichten stimuleert hij denken over data science in de publieke sector als volgende grote stap van ‘smart government’.

 • Prof. dr. Hans Bossert
  Hans Bossert heeft de afgelopen 30 jaar een ruime ervaring aan onderzoek en advisering opgedaan op het terrein ‘goed bestuur’ en effectief leiderschap in de publieke sector, semi-publiek en publiek-private samenwerkingsvormen. Met name de laatste jaren is hij gedreven door het concept van ‘tweebenig leiderschap’: maatschappelijk rendement én een goede economische performance. Hij is daarmee bezig in diverse rollen: als consultant, als expert, als toezichthouder en als wetenschapper. Hij werkt momenteel als onafhankelijk adviseur. Daarnaast is hij hoogleraar aan de Universiteit Stellenbosch – School of Public Leadership, Zuid-Afrika.

  >> Lees het interview met Prof. dr. Hans Bossert

 • Drs. R. ’t Hart
  Robert ‘t Hart is directeur van NARIS. Robert is een zeer ervaren docent en specialist op het gebied van implementatie van risicomanagement, corporate governance, projectrisico analyses en contractvorming. Hij heeft tientallen organisaties begeleid bij het vormgeven en de implementatie van risicomanagement beleid. Enkele organisaties en projecten waarvoor hij verantwoordelijk was voor het risicomanagement traject zijn: Gemeente Den Haag, Westerscheldetunnel, Gemeente Haarlem, Project Zuidas Amsterdam, Project Vroonermeer. Tevens is Robert docent voor de Master Risicomanagement van de Universiteit van Twente, de Haagse Hogeschool en lid van diverse commissies, waaronder de ISO norm.
 • Dirk de Groot
  Sinds 2000 is Dirk de Groot werkzaam in diverse financiële en controlfuncties binnen de (Rijks)overheid. Als Inspecteur van de Inspectie der Rijksfinanciën (Ministerie van Financiën) beoordeelde hij de budgettaire inpasbaarheid van departementale beleids- en wetsvoorstellen. Tevens deed hij ruime ervaring op met doelmatigheidsonderzoek en werkte als afdelingshoofd van de Directie Middelen & Control bij de Gemeente Rotterdam. Momenteel is Dirk concerncontroller van de Gemeente Breda.

Algemene informatie over de Verkorte Opleiding Public Control

 

Data en locatie

 • 1, 8, 15, 22 en 29 november 2018

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht
Routebeschrijving

 

Uw investering

De verkorte Controllersopleiding kost €3.999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief, koffie, thee, lunches, studieboek en toegang tot de online leeromgeving met digitaal naslagwerk.

 

Programmatijden alle dagen

09.00 uur - Ontvangst met koffie/thee
09.15 uur - Start ochtendprogramma
12.30 uur - Lunchpauze
13.15 uur - Start middagprogramma
17.00 uur - Afsluiting van de dag

Zowel het ochtend- als het middagprogramma zal onderbroken worden voor een korte koffiepauze van 15 minuten.

 

De Verkorte opleiding Public Control is bestemd voor:

Ervaren (concern) controllers, werkzaam bij (lokale) overheden en non-profitorganisaties, zoals:

 • Rijksoverheden (incl. agentschappen en ZBO’s)
 • Provinciale en gemeentelijke overheden (incl. politie en brandweer)
 • Ziekenhuizen, medische centra, (thuis)zorginstellingen, GGZ-instellingen
 • Woningbouwstichtingen, woningcorporaties
 • Onderwijsinstellingen
 • Stichtingen en andere non-profitorganisaties
 • Waterschappen

 

Persoonlijk Opleidingsadvies

Heeft u vragen over de Verkorte Opleiding Public Control? Neem dan, geheel vrijblijvend, contact op met:

Sandra Donkers
T: 040 - 2 972 770


Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips

Incompany training

Heeft u, samen met uw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op uw organisatie, uw situatie en uw wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met u mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van u en uw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze opleiding. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Verkorte opleiding Public Control inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan om de brochure te downloaden. Verkorte opleiding Public Control start op 1, 8, 15, 22 en 29 november 2018 in Meeting Plaza Utrecht!

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

 • Sandra Donkers-Habraken
 • Per telefoon: 040-2972770
 • Via een e-mail: s.donkers@sbo.nl

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse opleiding
Prijs: €3999,- excl. btw
Datum: 1, 8, 15, 22 en 29 november 2018
Studiepunten: 33
Locatie: Meeting Plaza Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Sandra Donkers

Opleidingsadviseur
Sandra Donkers

  

040 - 2 972 770