Opleiding Risicogestuurd werken

 • Risicomanagement inzetten & organisatiedoelstellingen realiseren
 • Leer in 5 dagen vernieuwend risicomanagement te ontwikkelen in je organisatie!
 • Zet binnen je rol en als organisatie formeel en informeel risicoleiderschap in
 • Zet gedragsverandering en het durven aanspreken in als succesfactoren
 • Inclusief het boek Iedereen Risicoleider van Martin van Staveren en opleidingscertificaat

Realistische risicobenaderingen voor je dagelijkse praktijk

 • 5-daagse opleiding
 • 5 november - 3 december 2024
 • Bar Beton Rijnsweerd
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Zet vernieuwend risicomanagement in via gedragsverandering

In een dynamische, onzekere en complexe context wordt dagelijks veel gevraagd van organisaties. Het is gebruikelijk dat er hoge verwachtingen zijn en dat er voortdurend moet worden ingespeeld op veranderingen om efficiënt met middelen om te gaan. Transparante verantwoording aan belanghebbenden is hierbij vanzelfsprekend.. En natuurlijk transparante verantwoording aan toezichthouders en de rest van de maatschappij.

Hierbij is het van belang dat iedereen in de organisatie effectief omgaat met strategische en operationele onzekerheden, risico’s en kansen. Vernieuwende vormen van risicomanagement, via risicogestuurd werken en risicoleiderschap, zijn daarom essentieel om effectief en kosten-efficiënt doelen te realiseren.

 

Mix van hedendaagse inzichten & toepasbare tips

Tijdens de opleiding Risicogestuurd werken ontvang je alle actuele kennis die noodzakelijk is om vernieuwend risicomanagement optimaal te (laten) ontwikkelen binnen je organisatie. Je krijgt een mix van hedendaagse inzichten en direct toepasbare tips van experts uit de praktijk. Hiermee leer je expliciet, realistisch en gestructureerd om te gaan met de relevante risico’s én kansen binnen je organisatie.
 

Na deze opleiding kun je:

 • Omgaan met risico’s én kansen in een dynamische organisatie-omgeving
 • Terug naar de essentie: risicomanagement in 6 stappen en 3 vragen
 • Vanuit kernwaarden en organisatiedoelen omgaan met onzekerheden
 • Binnen je rol en als organisatie formeel en informeel risicoleiderschap inzetten
 • Gedragsverandering en durven aanspreken als succesfactoren

Na het volgen van deze opleiding weet je hoe je met vernieuwend risicomanagement kunt bijdragen aan het realiseren van de publieke en bedrijfsmatige doelen van je organisatie.
 

Oud-deelnemer over de opleiding

 

Kennis, inspiratie en praktijk

Elke opleidingsdag biedt een geheel eigen mix van 3 leerprincipes: kennisdeling, inspiratie geven en de vertaling van theorie naar de eigen praktijk. In de interactieve bijeenkomsten heb je de mogelijkheid om je eigen vraagstukken in te brengen. Gedurende de opleiding wordt gewerkt met concrete praktijkvoorbeelden.

 • Kennisdeling
  Kennisdeling staat centraal, zowel van de docent naar jou, als tussen de deelnemers onderling. Breng vooral jouw eigen praktijk in en spar met mededeelnemers om zo het rendement van jouw opleiding te maximaliseren.
 • Inspiratie
  Kennis landt niet zonder inspiratie. Daarom vertelt elke docent ook zijn of haar eigen praktijkervaringen en –lessen: wat ging goed of wat juist niet, en waarom? Daarnaast worden inspirerende filmfragmenten getoond.
 • Aan de slag
  Elke opleidingsdag ga je zelf of in groepen aan de slag voor je eigen praktijk en werk je aan opdrachten. Je maakt aan het eind van de opleiding een concreet actieplan voor het (door)ontwikkelen van vernieuwend risicomanagement in je organisatie.

 

Programma van de opleiding Risicogestuurd werken


Dag 1

Nieuw Risicomanagement

Tijdens deze eerste opleidingsdag worden de context en de rode lijnen van de opleiding geschetst. De docent brengt het containerbegrip ‘risicomanagement’ in een dynamische wereld terug tot vernieuwende en werkbare proporties. Dit vormt de basis voor risicogestuurd werken met risicoleiderschap.

We bespreken deze dag:

 • De organisatie in de VUCAwereld: volatiel, uncertain of onzeker,complex en ambigue
 • Waarden en doelen in relatie tot risico en risicoperceptie: helderheid gevraagd
 • Terug naar de essentie: nieuw risicomanagement in 6 stappen en 3 vragen
 • Via risicomanagement naar risicogestuurd werken
 • Van enkele risicomanagers naar vele risicoleiders
 • Introductie: vaardigheden voor risicoleiders

Je gaat in groepen aan de slag met de risicocarrousel om de essentie van de fundamentele risicostappen vanuit je eigen praktijk te doorgronden, inclusief de rol van risicoperceptie.
 

Docent: Martin van Staveren


Dag 2 

Governance, Risk & Compliance in een snel veranderende wereld

Hoe doe je dat: vernieuwend risicomanagement ontwikkelen en toepassen in de bestaande structuren van governance, risk en compliance? En hoe sluit het aan bij bestaande managementsystemen, en het gedrag van een organisatie als geheel? Dit zijn essentiële vragen waarmee je tijdens lesdag 2 aan de slag gaat.

De volgende onderwerpen staan centraal:

 • GRC: Governance, Risk & Compliance in de VUCA-wereld: hoe werkt dat?
 • Risicogestuurd denken en werken in bestaande bedrijfsvoeringsystemen
 • Risicogestuurd auditen voor het krijgen van geïnformeerd vertrouwen
 • Positionering, taken en rollen: wie doet wat (niet) voor effectief GRC in een VUCA-omgeving?

Je ontwikkelt met je docent een aantal praktijktips voor de inrichting van Governance, Risk & Compliance in een dynamische organisatieomgeving. Dit aan de hand van een universeel 8-model om de ‘juiste dingen te doen’ en ‘de dingen juist te doen’ en het visualiseren (verbeelden) van de GRC in je organisatie.

Docent: Robert 't Hart


Dag 3

Gedrag én de verandering ervan

Gedrag en de daaruit volgende cultuur in de organisatie: allesbepalend voor de wijze waarop leidinggevenden en medewerkers dagelijks omgaan met onzekerheden, risico’s en kansen. Hoe herken je het en verander je niet-functioneel gedrag? Hoe creëer je hiermee een organisatie waarin realistisch risicobewustzijn leeft en blijft leven? Deze vragen staan centraal in dag 3.


We gaan deze dag aan de slag met:

 • De basiswetten van gedragsverandering, de ontdekkingen van Pavlov en Skinner
 • Hoe conditioneer je een parkiet om risico te nemen? Ofwel, de basiswetten van gedragsverandering via een hilarisch voorbeeld
 • Het ABC-model van gedragsverandering begrepen en toegepast op de eigen, complexe, vraagstukken
 • Risicosturing: op resultaat of op gedrag? Hoe doe je dat?

Je gaat aan de slag met een praktische handreiking: het Protocol Gedragsverandering. Dit is een 7- stappenplan om risicobewustzijn te creëren binnen je organisatie. Het stimuleert collega’s om vernieuwend risicomanagement op hun agenda te hebben, en te houden.

Docent: Marius Rietdijk


Dag 4

Gedrag voor effectief omgaan met risico’s en kansen

Welk gedrag vraagt effectief omgaan met risico’s en kansen? Welk type gesprekken stimuleren dergelijk gedrag? Hoe voer je dergelijke gesprekken met collega’s en ook met het (hogere) management? Welke rol speelt ons brein en onze emoties hierbij? Hiermee staat of valt de effectiviteit van vernieuwend risicomanagement. Ofwel, lef en risicoleiderschap gevraagd.

De volgende onderwerpen staan centraal:

 • Hoe voer je effectieve risico-dialogen met collega’s en het hogere management?
 • Hoe kun je de organisatiecontext van deze gesprekken optimaliseren?
 • Welke rol spelen ons brein en onze emoties hierbij?
 • Hoe ontwikkel je basisvaardigheden voor effectief risicogedrag van jezelf en anderen
 • De kansen van appreciative inquiry

Je ontwikkelt met de docenten een aantal praktijktips voor het herkennen en ontwikkelen van gedrag voor écht effectief omgaan met onzekerheden, risico’s en kansen.

Docenten:

Ochtend: Arthur Izeboud
Middag: Martin van Staveren


Dag 5

Nieuw risicomanagement ontwikkelen

Nieuw risicomanagement vraagt nogal wat van jou en de organisatie. Specifieke voorwaarden in de organisatie, accenten en vaardigheden helpen hierbij. Tijdens deze laatste dag gaan we aan de slag met haalbare en praktische stappen om nieuw risicomanagement te ontwikkelen.

Deze dag gaat in op:

 • Nieuw risicomanagement: accenten voor een nieuwe balans
 • Risico, innovatie en verandering: een trio voor het borgen van nieuw risicomanagement in je organisatie met specifieke voorwaarden
 • Vaardigheden voor risicoleiders. Welke gaan jou en je collega’s helpen, met welke aandachtspunten?

Je ontwerpt enkele haalbare en praktische stappen voor de ontwikkeling van nieuw risicomanagement in je organisatie, die we gezamenlijk bespreken om maximaal van elkaar te leren.

Docent: Martin van Staveren

Docenten:

img-Martin van Staveren

Martin van Staveren
Docent & Auteur

Martin van Staveren studeerde techniek en bedrijfskunde. Hij promoveerde op risicomanagement in organisaties aan de Universiteit Twente. Vanuit risicobureau VSRM helpt hij organisaties anders omgaan met onzekerheden, risico's én kansen. Daarnaast doceert hij binnen diverse executive opleidingen, onder andere bij Universiteit Twente, Avans Hogeschool en Business Universiteit Nyenrode. Martin is auteur van de boeken Risicogestuurd Werken in de Praktijk (2015) en Risicoleiderschap: Doelgericht omgaan met onzekerheden (2018).
Doe mee aan Martin zijn risicomanagement experiment; in 6 stappen naar resultaat

img-Marius Rietdijk

Marius Rietdijk
Directeur, Centrum voor positieve gedragsverandering ADRIBA aan de VU

Marius Rietdijk is directeur van het Centrum voor positieve gedragsverandering ADRIBA aan de VU. Hij studeerde arbeids-, organisatie, klinische en sociale psychologie en promoveerde in de bedrijfskunde op het onderwerp Organisaties Conditioneren. Hij heeft ruime ervaring met interactief doceren en toepassen van gedragsveranderingstechnieken in het beïnvloeden van uiteenlopende bedrijfsprestaties, waaronder risicobeheersing in de financiële wereld, de bouw en industrie.

img-Robert ‘t Hart

Robert ‘t Hart
Docent risicomanagement en ondernemer, specialist governance, risicomanagement en compliance

Ondernemer & board room advisor, met een brede ervaring op het gebied van strategische dillema’s, risk appetite en disruptie. Altijd op zoek naar de balans tussen risico’s nemen en beheersen. Brengt het liefst complexe problematiek rondom stakeholders, technologie en compliance terug naar de kern. Confronterend & creatief.

img-Arthur Izeboud

Arthur Izeboud
Lecturer en GRC Professional bij Vanberkel & RiskJourney Academy, Rijksacademie & Nyenrode Business Universiteit

Arthur helpt professionals en organisaties bij het verder professionaliseren en het verbeteren van hun beheers-competenties in de brede zin des woords. Hij is begonnen als openbaar accountant bij Deloitte, ging in 2005 verder als adviseur bij RGP, Practiceleader Governance Risk & Compliance en is sinds 2016 director en riskcoach bij Riskjourney B.V. Daarnaast is Arthur sinds 2005 verbonden aan Nyenrode Business Universiteit als lecturer voor de Accountantsopleiding Faculteit Corporate Governance en lid van het Nyenrode Governance Instituut.

Voor wie bestemd?

 • Risicomanagers en risico-adviseurs
 • Controllers en auditors
 • Financieel Directeuren
 • Financieel Managers
 • Hoofden en Managers
 • Bedrijfsvoering
 • Kwaliteitsmanagers
 • Juridisch medewerkers

En alle andere managers en professionals met werkzaamheden of interesse op het gebied van omgaan met risico’s.

Algemene Informatie

Deze 5-daagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij Bar Beton Rijnsweerd te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

Bar Beton Rijnsweerd
Pythagoraslaan 101
3584 BB
Utrecht
tel: 085-8882211

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 5 november 2024 09:30 - 17:00 Bar Beton Rijnsweerd
Dag 2 12 november 2024 09:30 - 17:00 Bar Beton Rijnsweerd
Dag 3 19 november 2024 09:30 - 17:00 Bar Beton Rijnsweerd
Dag 4 26 november 2024 09:30 - 17:00 Bar Beton Rijnsweerd
Dag 5 3 december 2024 09:30 - 17:00 Bar Beton Rijnsweerd

Jouw investering

De investering voor deze 5-daagse opleiding bedraagt € 4599,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

Inclusief boek

Bij deelname ontvang je het boek ‘Iedereen Risicoleider’ van Martin van Staveren.

 

PE-Portfolio

Met het nieuwe PE-model geef je zelf vorm aan je beroepsontwikkeling. Je stelt zelf je PE-portfolio samen waarin je aangeeft hoe je je kennis en vaardigheden ontwikkelt. Deze opleiding draagt hieraan bij! Om je te ondersteunen, hebben we alvast een aantal mogelijke leerdoelen voor je geformuleerd:

 • Ik weet hoe ik effectief risicogestuurd werken kan toepassen in de organisatie, om zo succesvol om te kunnen gaan met onzekerheden, risico’s en kansen
 • Ik wil leren hoe ik vernieuwend risicomanagement ontwikkel en toepas in bestaande structuren van governance, risk en compliance
 • Ik kan niet-functioneel gedrag herkennen en veranderen
 • Ik weet hoe ik via gedrag en cultuur een organisatie kan creëren die realistisch risicobewust is en blijft
 • Ik weet hoe ik, aan de hand van een bondig actieplan, nieuw risicomanagement kan ontwikkelen en in de organisatie kan verankeren om de publieke en bedrijfsmatige doelen van de organisatie te realiseren

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Ga gericht aan de slag binnen jullie eigen praktijk

Dit traject is ook volledig op maat te volgen. De theorie en praktijkvoorbeelden worden in dat geval volledig afgestemd op de leerdoelen en praktijk van jouw organisatie. Jullie ervaren hierdoor verschillende voordelen:

Inhoud op maat

Het programma sluit exact aan op jullie leerdoelen en praktijk.

Borging van kennis

Kennis blijft beter behouden in de organisatie.

Kostenefficiënt

Efficiënte investering in het kennisniveau van de organisatie.

Binnen jullie schema

Opleiding binnen jullie planning en op jullie locatie.

Bespreek de mogelijkheden

Plan een vrijblijvend adviesgesprek om het programma op maat te bespreken.

Onder andere deze opdrachtgevers gingen je voor:

Download brochure

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Hoi, Ik ben Sandra en ben een specialist op dit vakgebied. Je kunt mij bereiken via onderstaande gegevens of via de chat.

040 2972 770 sandra.donkers@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Financieel

Onze privacy-policy