Opleiding Risicomanagement via Gedragsverandering

Speciaal voor overheid en non-profit

 • Risicomanagement inzetten & organisatiedoelstellingen realiseren
 • Leer in 5 dagen risicomanagement optimaal vorm te geven in je organisatie
 • Concrete handvatten voor jouw praktijk
 • Inclusief 31 PE Punten, het boek Iedereen Risicoleider van Martin van Staveren en opleidingscertificaat

Vernieuwd programma!

Nieuw risicomanagement via gedragsverandering: cruciaal voor publieke organisaties

In een dynamische, onzekere en complexe context wordt dagelijks veel gevraagd van (semi) publieke organisaties. Hoge verwachtingen en continue inspelen op veranderingen gaan hand in hand met een doelmatige besteding van publieke middelen. En natuurlijk transparante verantwoording aan toezichthouders en de rest van de maatschappij.

Effectief kunnen omgaan met strategische en operationele onzekerheden, risico’s en kansen is een vereiste in de hedendaagse dynamische, onzekere en complexe context waarin veel gevraagd wordt van (semi) publieke organisaties. Niet alleen door controllers en risicomanagers, maar door iederéén in de organisatie. Effectief en kosten-efficiënt realiseren van publieke waarden en doelen vraagt om het ontwikkelen van vernieuwende vormen van risicomanagement, via risicogestuurd werken en risicoleiderschap.

 

Mix van hedendaagse inzichten & toepasbare tips

Tijdens deze opleiding ontvang je alle actuele kennis die noodzakelijk is om vernieuwend risicomanagement optimaal te (laten) ontwikkelen binnen je organisatie. Je krijgt een mix van hedendaagse inzichten en direct toepasbare tips van experts uit de publieke praktijk. Hiermee leer je expliciet, realistisch en gestructureerd om te gaan met de relevante risico’s én kansen binnen je organisatie.

Bekijk het programma

 

Realistische risicobenaderingen voor je dagelijkse praktijk

 • Omgaan met risico’s én kansen in een dynamische organisatie-omgeving
 • Terug naar de essentie: risicomanagement in 6 stappen en 3 vragen
 • Kernwaarden en organisatiedoelen: basis voor omgaan met onzekerheden
 • Formeel en informeel risicoleiderschap: voor iedereen in de organisatie
 • Gedragsverandering en durven aanspreken als succesfactoren

Na het volgen van deze opleiding weet je hoe je met vernieuwend risicomanagement kunt bijdragen aan het realiseren van de publieke en bedrijfsmatige doelen van je organisatie.

Tip: Download de brochure voor een compleet overzicht

 

Benieuwd naar de opzet van de opleiding? Maak de (gratis) proefles

 

Kennis, inspiratie en praktijk

Elke opleidingsdag biedt een geheel eigen mix van 3 leerprincipes: kennisdeling, inspiratie geven en de vertaling van theorie naar de eigen praktijk. In de interactieve bijeenkomsten heb je de mogelijkheid om je eigen vraagstukken in te brengen. Gedurende de opleiding wordt gewerkt met concrete praktijkvoorbeelden.

Kennisdeling
Kennisdeling staat centraal, zowel van de docent naar jou, als tussen de deelnemers onderling. Breng vooral jouw eigen praktijk in en spar met mededeelnemers om zo het rendement van uw opleiding te maximaliseren.

 


Inspiratie
Kennis landt niet zonder inspiratie. Daarom vertelt elke docent ook zijn of haar eigen praktijkervaringen en –lessen: wat ging goed of wat juist niet, en waarom? Daarnaast worden inspirerende filmfragmenten getoond.

 

Aan de slag
Elke opleidingsdag ga je zelf of in groepen aan de slag voor je eigen praktijk en werk je aan opdrachten. Je maakt aan het eind van de opleiding een concreet actieplan voor het (door)ontwikkelen van vernieuwend risicomanagement in je organisatie.

 

Programma Risicomanagement en Gedragsverandering voor overheid en non-profit

Iedere dag start om 09.15 uur (ontvangst 09.00 uur) en eindigt om 17.00 uur.

 

Dag 1

Nieuw Risicomanagement

Tijdens deze eerste opleidingsdag worden de context en de rode lijnen van de opleiding geschetst. De docent brengt het containerbegrip ‘risicomanagement’ in een dynamische wereld terug tot vernieuwende en werkbare proporties. Dit vormt de basis voor risicogestuurd werken met risicoleiderschap.

We bespreken deze dag:

 • De publieke organisatie in de VUCAwereld: volatiel, uncertain of onzeker,complex en ambigue
 • Publieke waarden en doelen in relatie tot risico en risicoperceptie: helderheid gevraagd
 • Terug naar de essentie: nieuw risicomanagement in 6 stappen en 3 vragen
 • Via risicomanagement naar risicogestuurd werken
 • Van enkele risicomanagers naar vele risicoleiders
 • Introductie: vaardigheden voor risicoleiders

Je gaat in groepen aan de slag met de risicocarrousel om de essentie van de fundamentele risicostappen vanuit je eigen praktijk te doorgronden, inclusief de rol van risicoperceptie.

Docent: Martin van Staveren, studeerde techniek en bedrijfskunde. Hij promoveerde op risicomanagement in organisaties aan de Universiteit Twente. Vanuit risicobureau VSRM helpt hij organisaties anders omgaan met onzekerheden, risico's én kansen. Daarnaast doceert hij binnen diverse executive opleidingen, onder andere bij Universiteit Twente, Avans Hogeschool en Business Universiteit Nyenrode. Martin is auteur van de boeken Risicogestuurd Werken in de Praktijk (2015) en Risicoleiderschap: Doelgericht omgaan met onzekerheden (2018).


Dag 2 - Interactieve online bijeenkomst

Governance, Risk & Compliance in een snel veranderende wereld

Hoe doe je dat: vernieuwend risicomanagement ontwikkelen en toepassen in de bestaande structuren van governance, risk en compliance? En hoe sluit het aan bij bestaande managementsystemen, en het gedrag van een organisatie als geheel? Dit zijn essentiële vragen waarmee in dag 2 aan de slag gaat

De volgende onderwerpen staan centraal:

 • GRC: Governance, Risk & Compliance in de VUCA-wereld: hoe werkt dat?
 • Risicogestuurd denken en werken in bestaande bedrijfsvoeringsystemen
 • Risicogestuurd auditen voor het krijgen van geïnformeerd vertrouwen
 • Positionering, taken en rollen: wie doet wat (niet) voor effectief GRC in een VUCA-omgeving?

Je ontwikkelt met je docent een aantal praktijktips voor de inrichting van Governance, Risk & Compliance in een dynamische (semi)publieke organisatieomgeving. Dit aan de hand van een universeel 8-model om de ‘juiste dingen te doen’ en ‘de dingen juist te doen’ en het visualiseren (verbeelden) van de GRC in je organisatie.

Docent: Edwin Martherus, senior professional die organisaties inspireert en begeleid in hun ontwikkeling om de regie te nemen over hun eigen potentieel.

 


Tip: Download de brochure voor een compleet overzicht (pdf)


Dag 3

Gedrag én de verandering ervan

Gedrag en de daaruit volgende cultuur in de organisatie: allesbepalend voor de wijze waarop leidinggevenden en medewerkers dagelijks omgaan met onzekerheden, risico’s en kansen. Hoe herken je het en verander je niet-functioneel gedrag? Hoe creëer je hiermee een organisatie waarin realistisch risicobewustzijn leeft en blijft leven? Deze vragen staan centraal in dag 3.


We gaan deze dag aan de slag met:

 • De basiswetten van gedragsverandering, de ontdekkingen van Pavlov en Skinner
 • Hoe conditioneer je een parkiet om risico te nemen? Ofwel, de basiswetten van gedragsverandering via een hilarisch voorbeeld
 • Het ABC-model van gedragsverandering begrepen en toegepast op de eigen, complexe, vraagstukken
 • Risicosturing: op resultaat of op gedrag?
 • Hoe doe je dat?

Je gaat aan de slag met een praktische handreiking: het Protocol Gedragsverandering. Dit is een 7- stappenplan om risicobewustzijn te creëren binnen uw organisatie. Het stimuleert collega’s om vernieuwend risicomanagement op hun agenda te hebben, en te houden.

Docent: Marius Rietdijk, Directeur van het Centrum voor positieve gedragsverandering ADRIBA aan de VU


Dag 4 - Interactieve online bijeenkomst

Gedrag voor effectief omgaan met risico’s en kansen

Welk gedrag vraagt effectief omgaan met risico’s en kansen? Welk type gesprekken stimuleren dergelijk gedrag? Hoe voer je dergelijke gesprekken met collega’s en ook met het (hogere) management? Welke rol speelt ons brein en onze emoties hierbij? Hiermee staat of valt de effectiviteit van vernieuwend risicomanagement. Ofwel, lef en risicoleiderschap gevraagd.

De volgende onderwerpen staan centraal:

 • Welke rol speelt gedrag bij omgaan met risico’s?
 • Welke type gesprekken stimuleren dergelijk gedrag?
 • Hoe voer je die gesprekken met collega’s en het hogere management?
 • Hoe kun je de organisatiecontext van deze gesprekken optimaliseren?
 • Welke rol speelt ons brein en onze emoties hierbij?
 • Hoe ontwikkel je basisvaardigheden voor effectief risicogedrag van jezelf en anderen


Je ontwikkelt met de docenten een aantal praktijktips voor het herkennen en ontwikkelen van gedrag voor écht effectief omgaan met onzekerheden, risico’s en kansen.

Docenten:

Ochtend: Marlies Ypma, executive coach en facilitator, docent en expert organisatiegedrag en -cultuur bij de Rijksoverheid.
Marlies is een senior expert bij de Rijksoverheid op het gebied van organisatiegedrag en -cultuur. Ze helpt topmanagers binnen het Rijk met de reflectie op strategie-risico's, organisatieontwikkeling en leiderschap, zodat zij vanuit wijsheid en verbinding besluiten kunnen
nemen. Zij doet dit in verschillende rollen als executive coach, facilitator, onderzoeker en adviseur.

Middag: Martin van Staveren


Benieuwd naar de opzet van de opleiding? Download (gratis) de proefles


Dag 5

Nieuw risicomanagement ontwikkelen

Nieuw risicomanagement vraagt nogal wat: flexibiliteit vanwege de dynamiek van de VUCA-wereld, terug naar de essentie, heldere waarden en doelen, aansluiting op bestaande werkprocessen, gedrag kunnen veranderen en elkaar daarop durven aanspreken. Specifieke voorwaarden in de organisatie, accenten en vaardigheden helpen hierbij. Tijdens deze laatste dag gaan we aan de slag met een haalbare en praktische stap voor stap ontwikkeling van nieuw risicomanagement.

Deze dag gaat in op:

 • Nieuw risicomanagement: accenten voor een nieuwe balans
 • Risico, innovatie en verandering: een trio voor het borgen van nieuw risicomanagement in uw organisatie met specifieke voorwaarden
 • Vaardigheden voor risicoleiders. Welke ga jou en je collega’s helpen, met welke aandachtspunten?

Je ontwerpt een bondig actieplan voor het verankeren van nieuw risicomanagement in je organisatie. Ofwel: wat ga je gelijk na de opleiding zelf doen of laten doen. Je ontwerpt enkele haalbare en praktische stappen voor de ontwikkeling van nieuw risicomanagement in je organisatie, die we gezamenlijk bespreken om maximaal van elkaar te kunnen leren.

Docent: Martin van Staveren, studeerde techniek en bedrijfskunde. Hij promoveerde op risicomanagement in organisaties aan de Universiteit Twente. Vanuit risicobureau VSRM helpt hij organisaties anders omgaan met onzekerheden, risico's én kansen. Daarnaast doceert hij binnen diverse executive opleidingen, onder andere bij Universiteit Twente, Avans Hogeschool en Business Universiteit Nyenrode. Martin is auteur van de boeken Risicogestuurd Werken in de Praktijk (2015) en Risicoleiderschap: Doelgericht omgaan met onzekerheden (2018).

Jouw professionele docenten

 

 • Martin van Staveren
  Martin van Staveren studeerde techniek en bedrijfskunde. Hij promoveerde op risicomanagement in organisaties aan de Universiteit Twente. Vanuit risicobureau VSRM helpt hij organisaties anders omgaan met onzekerheden, risico's én kansen. Daarnaast doceert hij binnen diverse executive opleidingen, onder andere bij Universiteit Twente, Avans Hogeschool en Business Universiteit Nyenrode. Martin is auteur van de boeken Risicogestuurd Werken in de Praktijk (2015) en Risicoleiderschap: Doelgericht omgaan met onzekerheden (2018).
  Doe mee aan Martin zijn risicomanagement experiment; in 6 stappen naar resultaat

 • Marius Rietdijk
  Marius Rietdijk is directeur van het Centrum voor positieve gedragsverandering ADRIBA aan de VU. Hij studeerde arbeids-, organisatie, klinische en sociale psychologie en promoveerde in de bedrijfskunde op het onderwerp Organisaties Conditioneren. Hij heeft ruime ervaring met interactief doceren en toepassen van gedragsveranderingstechnieken in het beïnvloeden van uiteenlopende bedrijfsprestaties, waaronder risicobeheersing in de financiële wereld, de bouw en industrie.

 • Edwin Martherus
  Edwin is een ondernemende senior professional die organisaties inspireert en begeleid in hun ontwikkeling om de regie te nemen over hun eigen potentieel. Dit door het sturen op kansen en risico’s en gedragsverandering. Hij wordt blij en krijg energie als mensen gemotiveerd raken, beter samenwerken en verwachtingen overtreffen. Edwin is technisch, bedrijfskundig en gedragskundig opgeleid. Tot zijn vorige werkgevers behoren het Ministerie van Defensie alsmede adviesorganisaties als Aon, KPMG en Deloitte, waar vanuit hij veel opdrachten heeft mogen uitvoeren binnen de (non-)profit sector.

 • Marlies Ypma
  Marlies is een senior expert bij de Rijksoverheid op het gebied van organisatiegedrag en -cultuur. Ze helpt topmanagers binnen het Rijk met de reflectie op strategie-risico's, organisatieontwikkeling en leiderschap, zodat zij vanuit wijsheid en verbinding besluiten kunnen nemen. Zij doet dit in verschillende rollen als executive coach, facilitator, onderzoeker en adviseur.

Algemene informatie Risicomanagement en Gedragsverandering voor overheid en non-profit

 

Data & locatie

20 mei, 3 & 17 juni 2021 > BCN Utrecht cs
27 mei en 10 juni 2021 > Interactieve online bijeenkomst

 

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht
Routebeschrijving

 

Programmatijden alle dagen

09.00 - Ontvangst met koffie/thee
09.15 - Start ochtendprogramma
12.30 - Lunchpauze
13.30 - Start middagprogramma
17.00 - Afsluiting van de dag

Zowel het ochtend- als het middagprogramma zal onderbroken worden voor een korte koffiepauze van 15 minuten.

 

Voor wie bestemd?

 • Risicomanagers
 • Controllers
 • Auditors
 • Financieel Directeuren
 • Financieel Managers
 • Hoofden en Managers Bedrijfsvoering
 • Bedrijfsvoering
 • Kwaliteitsmanagers
 • Juridisch medewerkers

En … alle andere managers en professionals met werkzaamheden of interesse op het gebied van omgaan met risico’s

Werkzaam bij overheden en non-profit organisaties:

 • Rijksoverheden, Gemeenten en Provincies
 • Waterschappen, brandweer, politie
 • Ziekenhuizen en zorginstellingen
 • Onderwijsinstellingen, UWV
 • Woningbouwcorporaties
 • Stichtingen en verenigingen
 • Maatschappelijke- en welzijnsorganisaties

Je investering

De investering voor deze 5-daagse opleiding bedraagt  € 3.999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

 

Deze opleiding biedt jou:

Een ‘Dossier Risicomanagement’ van je eigen organisatie bestaande uit:

 • Checklist risicomanagementproces
 • Risicoanalyse structuur
 • Risicobeheerstrategie
 • Protocol Gedragsverandering
 • Plan van aanpak borging risicomanagement
   

 

Opleidingsadvies

Sandra Donkers
T: 040 - 2 972 770
E: Sandra.donkers@sbo.nl

smaple image

Blended opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden.

De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

 

Lees meer over de blended opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Opleiding Risicomanagement via Gedragsverandering online leeromgeving

Deelnemers over de opleiding Risicomanagement via Gedragsverandering:

 

 

Inspirerend, leerzaam, interactief.
Meander Medisch Centrum

 

De opleiding heeft mij veel handvatten gegeven om verder te gaan, het heeft een denkproces getriggerd.
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeven

   

Zinvol, heel erg genoten van de opleiding en inzicht gekregen in risicomanagement en gedragsverandering
Provincie Utrecht

 

Risicomanagement teruggebracht tot de kern waar het om draait
Gemeente Hilversum

 

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven.


Je investering

De investering voor deze 5-daagse opleiding bedraagt  € 3.999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Opleiding Risicomanagement via Gedragsverandering inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Risicomanagement via Gedragsverandering start op 20 & 27 mei, 3, 10 & 17 juni 2021 in BCN Utrecht CS!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Vraag een proefles aan

Om een goede indruk te krijgen van dit programma raden wij je aan om de proefles te downloaden. Ter informatie: Opleiding Risicomanagement via Gedragsverandering start op 20 & 27 mei, 3, 10 & 17 juni 2021 in BCN Utrecht CS!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse opleiding
Prijs: €3.999,- excl. btw
Datum: 20 & 27 mei, 3, 10 & 17 juni 2021
Beoordeling (11):
8,0 / 10
Locatie: BCN Utrecht CS

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Sandra Donkers

Opleidingsadviseur
Sandra Donkers

  

040 - 2 972 770

Meer informatie over incompany:

040 - 297 49 77

Incompany

Lees meer over incompany