Opleiding Risicomanagement en Gedragsverandering voor de overheid en non-profit

Risicomanagement inzetten & organisatiedoelstellingen realiseren

 • Leer in 5 dagen risicomanagement optimaal vorm te geven in uw organisatie
 • Praktijksprekers van o.a. Avans Hogeschool, Alrijne Zorgroep en gemeente Arnhem
 • Concrete handvatten voor uw praktijk
 • Inclusief 31 PE Punten & opleidingscertificaat
 • Beoordeeld met een 8! Bekijk een aantal reacties

Al meer dan 200 professionals gingen je voor!

Actief risicomanagement cruciaal voor continuïteit organisatie

Verschuiving van verantwoordelijkheden en regelgeving vanuit toezichthouders (o.a. BBV, AW, Inspectie van Zorg en de Onderwijsinspectie) zorgen ervoor dat risicomanagement hoog op de agenda staat. Tijdens deze intensieve opleiding krijg je binnen 5 dagen alle kennis die noodzakelijk is om risicomanagement optimaal vorm te geven binnen jouw organisatie. Je krijgt concrete tools van experts en vakgenoten waardoor je bewustzijn creëert. Je leert relevante risico’s optimaal te beheersen zodat je jouw  organisatiedoelstellingen realiseert.

Bekijk het programma

 

Benieuwd naar de opzet van de opleiding? Download (gratis) de proefles

 

Kritische succesfactoren verankering risicomanagement

Aanvullend op risicomanagementmodellen en methodieken komen vooral het borgen van praktisch risicomanagement in uw organisatie uitvoerig aan bod. Niet zozeer het model, maar vooral de verankering ervan leidt in de praktijk vaak tot veel prangende vragen:

 • Hoe integreer je risicomanagement binnen uw huidige organisatiestructuur?
 • Hoe zorg je dat risicomanagement bijdraagt aan de organisatiedoelstellingen?
 • Hoe creëer je een aanspreek cultuur?
 • Hoe zorg je voor risicobewustzijn onder collega’s?
 • Hoe ga je om met weerstand en zorg je dat omgaan met risico’s op de agenda’s blijft staan?

Tip: Download de brochure voor een compleet overzicht

Concrete handvatten voor jouw dagelijkse praktijk

 • Functie risicomanagement bij organisatiedoelstellingen
 • Rol risicocultuur- en gedrag; het creëren van risicobewustzijn
 • Concrete risicoidentificatie, analyse en beheersing
 • Effectief beïnvloeden van collega’s
 • Positionering en borging risicomanagement voor continuïteit van uw organisatie

Na het volgen van deze 5 daagse opleiding weet je hoe je risicomanagement succesvol implementeert binnen jouw organisatie.

 

De juiste mix tussen theorie en praktijk

De opleiding risicomanagement is reeds gevolgd door meer dan 200 financiële professionals werkzaam bij gemeenten, provincies, zorg- en onderwijsinstellingen, woningcorporaties etc. Vooral de goede balans tussen de theorie en de praktijk wordt zeer hoog gewaardeerd. Je hebt de mogelijkheid om jouw eigen vraagstukken in te brengen.

Kennisdeling
Kennisdeling staat centraal, zowel van de docent naar jou, als tussen deelnemers onderling. Breng vooral jouw eigen praktijk in en spar met collega's om het rendement van jouw opleiding te verhogen. 

 


Inspiratie
Elke opleidingsdag komt er een praktijkspreker die vertelt en inspireert met een ervaringsverhaal uit hun eigen organisatie. Er zijn sprekers vanuit verschillende sectoren.

 

Aan de slag
Elke opleidingsdag ga je concreet aan de slag voor jouw eigen praktijk en werk je aan opdrachten. Je gaat naar huis met een volledig uitgewerkt dossier Risicomanagement toegespitst op jouw eigen organisatie bestaande uit:

     • Checklist risicomanagementproces
     • Risicoanalyse structuur
     • Risicobeheerstrategie
     • Protocol Gedragsverandering
     • Plan van aanpak borging risicomanagement

 

 

Programma Risicomanagement en Gedragsverandering voor overheid en non-profit

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst 09.00 uur) en eindigt om 17.00 uur.

 

Dag 1

Risicomanagement raamwerk

Kennisdeling

Tijdens deze module wordt het kader geschetst. Jouw docent brengt het containerbegrip ‘risicomanagement' terug tot praktische proporties.

De volgende onderwerpen staan centraal:

 • Risicomanagement actualiteiten en trends 
 • Enterprise Risk Management
 • Vertaling van standaarden en modellen naar uw praktijk 
 • Aansluiting houden bij uw dagelijkse bedrijfsvoering 
 • Rol risicomanagement bij organisatie doelstellingen
 • Ontwikkeling van een gemeenschappelijke ‘risicotaal’
 • Centrale rol van uw managementteam

Inspiratie

Praktijkspreker: Antoine Nikkessen, Gemeente Arnhem.
Antoine vertelt over het vergroten van risicobewustzijn in organisaties om afgewogen goede keuzes te kunnen maken om de doelstellingen te realiseren en het belang van kennis en vaardigheden bij managers en stafmedewerkers over (financieel) risicomanagement.

Aan de slag

Checklist: Jestelt gezamenlijk een checklist op van alle belangrijke elementen van een risicomanagement proces. Deze checklist zal je gebruiken gedurende de opleiding en in uw dagelijkse praktijk.
Martin van Staveren, Risicobureau VSRM, kerndocent Risicomanagement, Universiteit Twente


Dag 2

Risicoperceptie en Risico-identificatie en analyse

Kennisdeling

Je wil graag aan de slag met het  beheersen van jouw risico’s. Het is daarom noodzakelijk dat je jouw risico’s goed kent. Pas dan wordt het mogelijk effectieve beheersmaatregelen te treffen. Op deze dag leer je hoe je jouw risico’s in kaart brengt en prioriteert.

De volgende onderwerpen staan centraal:

 • Risicoperceptie
 • Identificeren en prioriteren van risico’s
 • Inschatten van kansen en gevolgen
 • Risk appetite, de bereidheid om risico’s te nemen
 • Koppeling risico’s en strategie

Inspiratie

Praktijkspreker: Joost de Vries, Stichting Intermaris.
Joost de Vries is in zijn huidige rol vooral gericht op het implementeren en ontwikkelen van een goed geïntegreerd ERM-framework met aandacht voor hard én soft controls. Een`must have’ in de corporatiesector als het gaat om transparante en weloverwogen besluitvorming en adequate beheersing. 

Aan de slag

Risico-analyse: Je werkt deze dag aan een risicoanalyse, waarbij je de risico’s binnen jouw eigen organisatie identificeert en prioriteert.
Annette van Driel, Risicomanagement en Compliance Advies


Tip: Download de brochure voor een compleet overzicht (pdf)


Dag 3

Risicobeheersing, evaluatie & rapportage

Kennisdeling

Een cruciale rol binnen risicomanagement is weggelegd voor beheersmaatregelen, maar ook de monitoring ervan. De adviseurs van Zanders, experts op het gebied van financieel risicomanagement, gaan met jou erover in discussie welke aanpak jij hierbij kunt hanteren.


De volgende onderwerpen staan centraal:

 • Risicobeheersstrategie
 • Risicotolerantie
 • Beleid en Rapportage
 • Integraal Financieel Risico Management
 • Omdenken van compliance ‘omdat het moet’ naar waarde gedreven ‘omdat ik het wil’

Inspiratie

Praktijkspreker

Aan de slag

Risicobeheersstrategie: Je gaat aan de slag met de inventarisatie en beoordeling van beheersmaatregelen en werkt aan een strategie om risico’s te volgen en evalueren.
Annette van Driel, Risicomanagement en Compliance Advies


Dag 4

Gedragsverandering en (aanspreek) cultuur

Kennisdeling

De cultuur van een organisatie is allesbepalend voor het al dan niet effectief omgaan met risico’s. Hoe creëer je een organisatie die intern transparant is over haar risico’s en waarin risicobewustzijn écht leeft onder collega’s? De volgende onderwerpen staan centraal:

 • De basiswetten van gedragsverandering en de ontdekkingen van Pavlov en Skinner
 • Hoe conditioneer je een parkiet om risico nemen? De basiswetten geïllustreerd met een hilarisch voorbeeld
 • Het ABC-model van gedragsverandering begrepen en toegepast op eigen complexe vraagstukken
 • Sturen op resultaat óf gedrag?
 • Protocol Gedragsverandering

Inspiratie

Praktijkspreker Hans Smulders, Avans Hogeschool. Hans vertelt waarom en op welke manier Avans Hogeschool communicatie en dialoog vooropstelt bij de inrichting van het risicomanagement proces.

Aan de slag

Checklist risicobewustzijn: Op basis van vraagstukken uit jouw eigen praktijk verdiep je jezelf in gedragsverandering. Je gaat aan de slag met Protocol Gedragsverandering; een 7-stappenplan om risicobewustzijn te creëren binnen jouw organisatie en collega’s stimuleert
risicomanagement op hun agenda te hebben en houden.
Marius Rietdijk, directeur van het Centrum voor Positieve gedragsverandering ADRIBA aan de VU


Benieuwd naar de opzet van de opleiding? Download (gratis) de proefles


Dag 5

Borging risicomanagement in jouw organisatie

Kennisdeling

Om de continuïteit te garanderen dient risicomanagement binnen de organisatie geborgd te worden. Tijdens deze dag ga je hiermee aan de slag.


De volgende onderwerpen staan centraal:

 • Positie van risicomanagement in jouw organisatie
 • Jouw rol en positie bij de borging
 • Hoe ga je om met weerstand en informele macht?
 • Continuïteit garanderen door risico gestuurd werken

Inspiratie

Praktijkspreker Esther Baars, Alrijne Zorggroep. Risico’s binnen zorginstellingen hebben invloed op de veiligheid van patiënten, kwaliteit van zorg en de financiën. Esther Baars, vertelt over de weg naar integraal risicomanagement geïllustreerd door voorbeelden uit de zorgsector.

Aan de slag

Plan borging risicomanagement: Je ontwerpt een bondig plan voor het verankeren van risicomanagement.

 • Positionering risicomanagement binnen de organisatie
 • Taken en verantwoordelijkheden
 • Samenhang met controls, audits, AO/IC, rechtmatigheid, kwaliteit- en verandertrajecten
 • Koppeling aan politieke en maatschappelijke doelstellingen
 • Faal- en succesfactoren
 • Welke instrumenten zijn beschikbaar?

Martin van Staveren, Risicobureau VSRM, kerndocent Risicomanagement, Universiteit Twente

Jouw professionele docenten

 

 • Martin van Staveren
  Dr. ir. Martin van Staveren MBA is gepromoveerd op risicomanagement en staat voor ánders omgaan met risico's. Vanuit zijn risicobureau VSRM ondersteunt hij bedrijven en publieke organisaties met vernieuwend risicogestuurd werken. Martin is daarnaast kerndocent risicomanagement, Universiteit Twente, redacteur risicosturing, SigmaOnline, en auteur van Risicogestuurd Werken in de Praktijk (Vakmedianet, 2015).Martin daagt u uit! Doe mee aan een risicomanagement experiment; in 6 stappen naar resultaat
 • Annette van Driel
  Annette van Driel is specialist op het gebied van implementatie van risicomanagement, de In Control Statement, Corporate Governance en Compliance. Als zelfstandig adviseur heeft zij veel organisaties begeleid risicomanagement in te zetten bij de besluitvorming en prestaties van de organisatie. Annette is zowel werkzaam geweest binnen de financiële sector als de (semi) publieke sector, waardoor ze een geheel eigen kijk op risicomanagement heeft. Op dit moment is zij voornamelijk werkzaam voor gemeenten, woningcorporaties en onderwijsinstellingen.
 • Marius Rietdijk
  Marius Rietdijk is directeur van het Centrum voor positieve gedragsverandering ADRIBA aan de VU. Hij studeerde arbeids-, organisatie, klinische en sociale psychologie en promoveerde in de bedrijfskunde op het onderwerp Organisaties Conditioneren. Hij heeft ruime ervaring met interactief doceren en toepassen van gedragsveranderingstechnieken in het beïnvloeden van uiteenlopende bedrijfsprestaties, waaronder risicobeheersing in de financiële wereld, de bouw en industrie.
 • Antoine Nikkessen
  Antoine is senior auditor en risicomanager bij Gemeente Arnhem. Antoine Nikkessen is na ruim 25 jaar management-ervaring zich gaan verdiepen in risicomanagement binnen de publieke sector.
 • Esther Baars
  Esther is senior adviseur in Alrijne Zorggroep en verantwoordelijk voor de coördinatie van het integraal risicomanagement. Esther is in 2012 afgestudeerd als master risicomanagement.
 • Joost de Vries
  Joost is concerncontroller bij Stichting Intermaris in Hoorn en verantwoordelijk voor de aandachtsgebieden risk management, audit en compliance. In de afgelopen twintig jaar heeft hij zijn ervaring in finance & control opgedaan bij bedrijven als Rabobank, KLM, Martinair, Gemeente Zaanstad en sinds een aantal jaar ook binnen de corporatie sector.
 • Hans Smulders BEc QC
  Hans is sinds 1 februari 2017 werkzaam bij Avans Hogeschool als risk officer en senior auditor beleidsevaluatie. Hij vervult een 'trekkersrol' bij het ontwerp, inrichting en implementatie van het risicomanagement proces op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Daarvoor was hij 28 jaar werkzaam in diverse Control functies binnen de Rabobank organisatie
 • Annemieke Jutte
  Annemieke heeft ruim 15 jaar ervaring met implementatie van integraal risicomanagement, vooral bij lokale overheden en in de zorg. In 2005 gestart bij de gemeente Amersfoort, heeft zij risicomanagement opgezet en verder uitgebouwd. Zij geeft trainingen en adviseert, vanuit haar eigen adviesbureau, ook andere organisaties.  Op dit moment is zij strategisch risicomanager bij Amsterdam UMC.

Algemene informatie Risicomanagement en Gedragsverandering voor overheid en non-profit

 

Data & locatie

28 mei, 4, 11, 18 en 25 juni 2020

 

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht
Routebeschrijving

 

Programmatijden alle dagen

09.00 Ontvangst met koffie/thee
09.15 Start ochtendprogramma
12.30 Lunchpauze
13.30 Start middagprogramma
17.00 Afsluiting van de dag

Zowel het ochtend- als het middagprogramma zal onderbroken worden voor een korte koffiepauze van 15 minuten.

 

Voor wie bestemd?

 • Risicomanagers
 • Controllers
 • Auditors
 • Financieel Directeuren
 • Financieel Managers
 • Hoofden en Managers Bedrijfsvoering
 • Juridisch medewerkers

En andere managers met werkzaamheden of interesse op het gebied van risicomanagement.

Werkzaam bij overheden en non-profit organisaties:

 • Rijksoverheden, Gemeenten en Provincies
 • Waterschappen, brandweer, politie
 • Ziekenhuizen en zorginstellingen
 • Onderwijsinstellingen, UWV
 • Woningbouwcorporaties
 • Stichtingen en verenigingen
 • Maatschappelijke- en welzijnsorganisaties

Uw investering

De investering voor deze 5-daagse opleiding bedraagt  € 3.999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

 

Opleidingsadvies

Sandra Donkers
T: 040 - 2 972 770
E: s.donkers@sbo.nl


Reacties van deelnemers

 

 • Dhr. Van Nieuwenhuizen, financieel adviseur Ministerie van Justitie & Veiligheid
  "Ik heb de opleiding als nuttig ervaren."
 • Mevr. Idsinga, adviseur concern control Provincie Friesland
  "Het was nuttig om in de training zelf bezig te zijn met risico’s uit de praktijk en deze te koppelen aan de theorie."
 • Dhr. Nicolaas, adviseur projectbeheersing Gemeente Alphen aan den Rijn
  "Deze training heeft aan al mijn verwachtingen voldaan, was pittig en zeer enerverend."
 • Dhr. Alberts, projectleider Gemeente Haarlemmermeer
  "Ik vond de opleiding leerzaam en aanbevelingswaardig."
 • Dhr. M. Boukens, Controller, Vereniging de Zonnebloem
  "Handvatten en instrumenten aangereikt gekregen om een volgende stap te zetten in het risicomanagement proces. Veel praktische hulpmiddelen en discussie gehad."
 • Dhr. E. Freekstra, Controller, Gemeente Stede Broec
  "Nuttig en een goede visie gekregen wat ik wil met risicomanagement. Goed bruikbaar voor opzet in de gemeente."
 • Mw. H. Gruijs-Bax, Bureauchef Salarissen, Politie Amsterdam Amstelland
  "Zeer bruikbaar direct in de praktijk."
 • Drs. R.E. van Staveren, Adviseur Kwaliteit UWV
  "De ruimte voor discussie en gesprekken is mij zeer goed bevallen."

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Opleiding Risicomanagement en Gedragsverandering voor de overheid en non-profit inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Risicomanagement en Gedragsverandering voor de overheid en non-profit start op 28 mei, 4, 11, 18 & 25 juni 2020 in BCN Utrecht CS!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

 • Sandra Donkers-Habraken
 • Per telefoon: 040-2972770
 • Via een e-mail: s.donkers@sbo.nl

Onze privacy-policy

Vraag een proefles aan

Om een goede indruk te krijgen van dit programma raden wij je aan om de proefles te downloaden. Ter informatie: Opleiding Risicomanagement en Gedragsverandering voor de overheid en non-profit start op 28 mei, 4, 11, 18 & 25 juni 2020 in BCN Utrecht CS!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

 • Sandra Donkers-Habraken
 • Per telefoon: 040-2972770
 • Via een e-mail: s.donkers@sbo.nl

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse opleiding
Prijs: €3.999,- excl. btw
Datum: 28 mei, 4, 11, 18 & 25 juni 2020
Beoordeling (11):
8,0 / 10
Studiepunten: 31
Locatie: BCN Utrecht CS

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Sandra Donkers

Opleidingsadviseur
Sandra Donkers

  

040 - 2 972 770