Opleiding Risicogestuurd werken binnen overheid en non-profit

Realistische risicobenaderingen voor je dagelijkse praktijk

Helaas, deze productie heeft al plaatsgevonden.

Een volgende datum is nog niet bekend. Wanneer je interesse hebt neem dan contact via de chat of via email met de adviseur.

Zet vernieuwend risicomanagement in via gedragsverandering

In een dynamische, onzekere en complexe context wordt dagelijks veel gevraagd van (semi) publieke organisaties. Hoge verwachtingen en continue inspelen op veranderingen gaan hand in hand met een doelmatige besteding van publieke middelen. En natuurlijk transparante verantwoording aan toezichthouders en de rest van de maatschappij.

Hierbij is het van belang dat iedereen in de organisatie effectief omgaat met strategische en operationele onzekerheden, risico’s en kansen. Vernieuwende vormen van risicomanagement, via risicogestuurd werken en risicoleiderschap, zijn daarom essentieel om effectief en kosten-efficiënt publieke waarden en doelen te realiseren.

 

Mix van hedendaagse inzichten & toepasbare tips

Tijdens de opleiding Risicogestuurd werken ontvang je alle actuele kennis die noodzakelijk is om vernieuwend risicomanagement optimaal te (laten) ontwikkelen binnen je organisatie. Je krijgt een mix van hedendaagse inzichten en direct toepasbare tips van experts uit de publieke praktijk. Hiermee leer je expliciet, realistisch en gestructureerd om te gaan met de relevante risico’s én kansen binnen je organisatie.
 

Na deze opleiding kun je:

 • Omgaan met risico’s én kansen in een dynamische organisatie-omgeving
 • Terug naar de essentie: risicomanagement in 6 stappen en 3 vragen
 • Vanuit kernwaarden en organisatiedoelen omgaan met onzekerheden
 • Binnen je rol en als organisatie formeel en informeel risicoleiderschap inzetten
 • Gedragsverandering en durven aanspreken als succesfactoren

Na het volgen van deze opleiding weet je hoe je met vernieuwend risicomanagement kunt bijdragen aan het realiseren van de publieke en bedrijfsmatige doelen van je organisatie.
 

Oud-deelnemer over de opleiding

 

Kennis, inspiratie en praktijk

Elke opleidingsdag biedt een geheel eigen mix van 3 leerprincipes: kennisdeling, inspiratie geven en de vertaling van theorie naar de eigen praktijk. In de interactieve bijeenkomsten heb je de mogelijkheid om je eigen vraagstukken in te brengen. Gedurende de opleiding wordt gewerkt met concrete praktijkvoorbeelden.

 • Kennisdeling
  Kennisdeling staat centraal, zowel van de docent naar jou, als tussen de deelnemers onderling. Breng vooral jouw eigen praktijk in en spar met mededeelnemers om zo het rendement van jouw opleiding te maximaliseren.
 • Inspiratie
  Kennis landt niet zonder inspiratie. Daarom vertelt elke docent ook zijn of haar eigen praktijkervaringen en –lessen: wat ging goed of wat juist niet, en waarom? Daarnaast worden inspirerende filmfragmenten getoond.
 • Aan de slag
  Elke opleidingsdag ga je zelf of in groepen aan de slag voor je eigen praktijk en werk je aan opdrachten. Je maakt aan het eind van de opleiding een concreet actieplan voor het (door)ontwikkelen van vernieuwend risicomanagement in je organisatie.

 

Programma van de opleiding Risicogestuurd werken binnen overheid en non-profit


Dag 1

Nieuw Risicomanagement

Tijdens deze eerste opleidingsdag worden de context en de rode lijnen van de opleiding geschetst. De docent brengt het containerbegrip ‘risicomanagement’ in een dynamische wereld terug tot vernieuwende en werkbare proporties. Dit vormt de basis voor risicogestuurd werken met risicoleiderschap.

We bespreken deze dag:

 • De publieke organisatie in de VUCAwereld: volatiel, uncertain of onzeker,complex en ambigue
 • Publieke waarden en doelen in relatie tot risico en risicoperceptie: helderheid gevraagd
 • Terug naar de essentie: nieuw risicomanagement in 6 stappen en 3 vragen
 • Via risicomanagement naar risicogestuurd werken
 • Van enkele risicomanagers naar vele risicoleiders
 • Introductie: vaardigheden voor risicoleiders

Je gaat in groepen aan de slag met de risicocarrousel om de essentie van de fundamentele risicostappen vanuit je eigen praktijk te doorgronden, inclusief de rol van risicoperceptie.
 

Docent: Martin van Staveren


Dag 2 

Governance, Risk & Compliance in een snel veranderende wereld

Hoe doe je dat: vernieuwend risicomanagement ontwikkelen en toepassen in de bestaande structuren van governance, risk en compliance? En hoe sluit het aan bij bestaande managementsystemen, en het gedrag van een organisatie als geheel? Dit zijn essentiële vragen waarmee je tijdens lesdag 2 aan de slag gaat.

De volgende onderwerpen staan centraal:

 • GRC: Governance, Risk & Compliance in de VUCA-wereld: hoe werkt dat?
 • Risicogestuurd denken en werken in bestaande bedrijfsvoeringsystemen
 • Risicogestuurd auditen voor het krijgen van geïnformeerd vertrouwen
 • Positionering, taken en rollen: wie doet wat (niet) voor effectief GRC in een VUCA-omgeving?

Je ontwikkelt met je docent een aantal praktijktips voor de inrichting van Governance, Risk & Compliance in een dynamische (semi)publieke organisatieomgeving. Dit aan de hand van een universeel 8-model om de ‘juiste dingen te doen’ en ‘de dingen juist te doen’ en het visualiseren (verbeelden) van de GRC in je organisatie.

Docent: Robert 't Hart


Dag 3

Gedrag én de verandering ervan

Gedrag en de daaruit volgende cultuur in de organisatie: allesbepalend voor de wijze waarop leidinggevenden en medewerkers dagelijks omgaan met onzekerheden, risico’s en kansen. Hoe herken je het en verander je niet-functioneel gedrag? Hoe creëer je hiermee een organisatie waarin realistisch risicobewustzijn leeft en blijft leven? Deze vragen staan centraal in dag 3.


We gaan deze dag aan de slag met:

 • De basiswetten van gedragsverandering, de ontdekkingen van Pavlov en Skinner
 • Hoe conditioneer je een parkiet om risico te nemen? Ofwel, de basiswetten van gedragsverandering via een hilarisch voorbeeld
 • Het ABC-model van gedragsverandering begrepen en toegepast op de eigen, complexe, vraagstukken
 • Risicosturing: op resultaat of op gedrag? Hoe doe je dat?

Je gaat aan de slag met een praktische handreiking: het Protocol Gedragsverandering. Dit is een 7- stappenplan om risicobewustzijn te creëren binnen je organisatie. Het stimuleert collega’s om vernieuwend risicomanagement op hun agenda te hebben, en te houden.

Docent: Marius Rietdijk


Dag 4

Gedrag voor effectief omgaan met risico’s en kansen

Welk gedrag vraagt effectief omgaan met risico’s en kansen? Welk type gesprekken stimuleren dergelijk gedrag? Hoe voer je dergelijke gesprekken met collega’s en ook met het (hogere) management? Welke rol speelt ons brein en onze emoties hierbij? Hiermee staat of valt de effectiviteit van vernieuwend risicomanagement. Ofwel, lef en risicoleiderschap gevraagd.

De volgende onderwerpen staan centraal:

 • Hoe voer je effectieve risico-dialogen met collega’s en het hogere management?
 • Hoe kun je de organisatiecontext van deze gesprekken optimaliseren?
 • Welke rol spelen ons brein en onze emoties hierbij?
 • Hoe ontwikkel je basisvaardigheden voor effectief risicogedrag van jezelf en anderen
 • De kansen van appreciative inquiry

Je ontwikkelt met de docenten een aantal praktijktips voor het herkennen en ontwikkelen van gedrag voor écht effectief omgaan met onzekerheden, risico’s en kansen.

Docenten:

Ochtend: Arthur Izeboud
Middag: Martin van Staveren


Dag 5

Nieuw risicomanagement ontwikkelen

Nieuw risicomanagement vraagt nogal wat van jou en de organisatie. Specifieke voorwaarden in de organisatie, accenten en vaardigheden helpen hierbij. Tijdens deze laatste dag gaan we aan de slag met haalbare en praktische stappen om nieuw risicomanagement te ontwikkelen.

Deze dag gaat in op:

 • Nieuw risicomanagement: accenten voor een nieuwe balans
 • Risico, innovatie en verandering: een trio voor het borgen van nieuw risicomanagement in je organisatie met specifieke voorwaarden
 • Vaardigheden voor risicoleiders. Welke gaan jou en je collega’s helpen, met welke aandachtspunten?

Je ontwerpt enkele haalbare en praktische stappen voor de ontwikkeling van nieuw risicomanagement in je organisatie, die we gezamenlijk bespreken om maximaal van elkaar te leren.

Docent: Martin van Staveren

Voor wie bestemd?

 • Risicomanagers en risico-adviseurs
 • Controllers en auditors
 • Financieel Directeuren
 • Financieel Managers
 • Hoofden en Managers
 • Bedrijfsvoering
 • Kwaliteitsmanagers
 • Juridisch medewerkers

En alle andere managers en professionals met werkzaamheden of interesse op het gebied van omgaan met risico’s.

Werkzaam bij overheden en non-profit organisaties:

 • Rijksoverheden, Gemeenten en Provincies
 • Waterschappen, brandweer, politie
 • Ziekenhuizen en zorginstellingen
 • Onderwijsinstellingen en instanties
 • Woningbouwcorporaties
 • Stichtingen en verenigingen
 • Maatschappelijke- en welzijnsorganisaties

Inclusief boek

Bij deelname ontvang je het boek ‘Iedereen Risicoleider’ van Martin van Staveren.

 

PE-Portfolio

Met het nieuwe PE-model geef je zelf vorm aan je beroepsontwikkeling. Je stelt zelf je PE-portfolio samen waarin je aangeeft hoe je je kennis en vaardigheden ontwikkelt. Deze opleiding draagt hieraan bij! Om je te ondersteunen, hebben we alvast een aantal mogelijke leerdoelen voor je geformuleerd:

 • Ik weet hoe ik effectief risicogestuurd werken kan toepassen in de organisatie, om zo succesvol om te kunnen gaan met onzekerheden, risico’s en kansen
 • Ik wil leren hoe ik vernieuwend risicomanagement ontwikkel en toepas in bestaande structuren van governance, risk en compliance
 • Ik kan niet-functioneel gedrag herkennen en veranderen
 • Ik weet hoe ik via gedrag en cultuur een organisatie kan creëren die realistisch risicobewust is en blijft
 • Ik weet hoe ik, aan de hand van een bondig actieplan, nieuw risicomanagement kan ontwikkelen en in de organisatie kan verankeren om de publieke en bedrijfsmatige doelen van de organisatie te realiseren

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Ga gericht aan de slag binnen jullie eigen praktijk

Dit traject is ook volledig op maat te volgen. De theorie en praktijkvoorbeelden worden in dat geval volledig afgestemd op de leerdoelen en praktijk van jouw organisatie. Jullie ervaren hierdoor verschillende voordelen:

Inhoud op maat

Het programma sluit exact aan op jullie leerdoelen en praktijk.

Borging van kennis

Kennis blijft beter behouden in de organisatie.

Kostenefficiënt

Efficiënte investering in het kennisniveau van de organisatie.

Binnen jullie schema

Opleiding binnen jullie planning en op jullie locatie.

Bespreek de mogelijkheden

Plan een vrijblijvend adviesgesprek om het programma op maat te bespreken.

Onder andere deze opdrachtgevers gingen je voor:

Houd mij op de hoogte

Onze privacy-policy

Inschrijven is (nog) niet mogelijk. Via onderstaand formulier houden we je graag op de hoogte.

 

Onze privacy-policy

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Hoi, Ik ben Sandra en ben een specialist op dit vakgebied. Je kunt mij bereiken via onderstaande gegevens of via de chat.

040 2972 770 sandra.donkers@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Financieel

Onze privacy-policy