Cursus Betere Performance met Werkplekleren

 • Definiëring van Werkplekleren
 • Analyse van werkplekleren in jouw organisatie
 • Hanteren modellen: 5MoN™, CARE, 70-20-10
 • Invloed werkplekleren op prestaties, kwaliteit en gedrag
 • Zet de eerste stap naar een nieuwe aanpak in jouw organisatie!

Een resultaatgerichte aanpak van leren

 • Leergang
 • 16 maart - 13 april 2022
 • La Vie Utrecht
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Van leren naar presteren en performance    

Werkplekleren wordt vanuit een onderwijskundige blik vaak geassocieerd met het praktijkdeel van opleidingen. Dit terwijl leren op de werkplek altijd een dagelijks onderdeel van je werk is, ook als je geen opleiding volgt. Leren is onlosmakelijk verbonden met je performance (prestatie, kwaliteit, gedrag) op de werkvloer.
Op welke wijze beïnvloedt werkplekleren de prestaties, kwaliteit en gedrag in jouw organisatie. En kun je hierop sturen?

Een nieuwe manier van kijken en ontwerpen

Leer tijdens de cursus hoe je op een gestructureerde manier de omslag maakt van het ontwerpen voor leerdoelen naar het ontwerpen van leren voor performance. We oefenen met de aanpak, met tools die je kunt gebruiken in je eigen organisatie en je krijgt voorbeelden te zien.

5 Moments of Need™ en nog veel meer:

Tijdens de cursus Betere performance met werkplekleren komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • 5 Moments of Need™ (5MoN)
 • CARE: Connect to business needs, Apply a performance mindset, Respond to performance needs, Enable level of supports 
 • Leren ondergeschikt maken aan Performance
 • Werkplekleren in de dagelijkse praktijk  

De cursus geeft inzicht in:

 • Analyse van werkplekleren in jouw organisatie
 • Hanteren modellen: 5 Moments of Need™, CARE, 70-20-10
 • Invloed werkplekleren op prestaties, kwaliteit en gedrag

Strategische aanpak voor werkplekleren in 3 stappen

De cursus Betere performance met werkplekleren legt de basis voor een strategische aanpak van een performancegerichte aanpak van werkplekleren. Hiermee kun je verder om werkplekleren verder te ontwikkelen en te implementeren.

 1. Je krijgt inzicht in werkplekleren (Definiëring);
 2. Je leert hoe je werkplekleren kunt organiseren en benutten in jouw organisatie (Analyse);
 3. Je maakt inzichtelijk wat werkplekleren kan toevoegen aan prestaties, kwaliteit en gedrag in jouw organisatie (Meten).

Kortom, de eerste stap naar een nieuwe aanpak in jouw organisatie!

Ben je werkzaam in de zorg, de overheid of het bedrijfsleven?

Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor professionals met verantwoordelijkheid voor leren en ontwikkelen en/of performance-ontwikkeling. Je wilt werkplekleren sterker neer zetten in de organisatie. Je bent werkzaam in de zorg, de overheid of het bedrijfsleven.

 • Je bent op zoek naar meer achtergronden over werkplekleren voor de medewerkers van je organisatie
 • Je wil graag eens anders naar kijken naar leren in je organisatie en buiten bestaande kaders denken
 • Je wilt kennis maken met een beproefde aanpak om de performance met werkplekleren in je organisatie te verbeteren

Ook interessant voor jou: 

Programma cursus Betere performance met Werkplekleren

 

Voorbereidende opdracht

 • Wat wil jij met werkplekleren?
 • Heb je al een leer- of performance onderwerp die je wilt oppakken?

Beschrijf het kort om te kunnen delen/bespreken met andere deelnemers en de docent.


Online lesbijeenkomst 1

Inleiding

 • Kennismaking
 • Verwachtingen en uitwisseling leerdoelen
 • Presenteren/pitchen casus (leer- of performance onderwerp)
 • Opzet en resultaat programma

Lesbijeenkomst op locatie 1

Ontwerp van Werkplekleren

Wat is werkplekleren en welke vormen kom je tegen? Meningsvorming op basis van stellingen uit de theorie over werkplekleren.

 • Wat is performance en hoe verhoudt zich dat met o.a. leren
 • Leren onderschikt aan performance: dat vraagt om een andere inrichting van je lesmateriaal, lesopzet, intervisie etc. Voorbeelden van hoe je dat kunt versterken.
 • Je kan niet alleen aan werkplekleren doen. Werkplekleren is de 70.
 • Wat is 70-20-10 en hoe past werkplekleren daarin?
 • Hoe geef je 70-20-10 vorm: dus drie momenten van leren, waarwerkplekleren (70) er ook een is. Met voorbeelden uit de praktijk.
 • Hoe verhoudt formeel leren zich tot werkplekleren?
 • Rummler en performance
 • Ontwerpprincipes werkplekleren (CARE)
 • Performance Support en Formeel leren, een gouden combinatie
 • Engage: eerste stap in de 5 Moments of Need Methode.
 • Hoe kun je leren een strategische plek geven in de prestaties van mijn organisatie?
 • Hoe overtuig je het management dat de leerstrategie wérkelijk bijdraagt aan de performance van de organisatie?
 • 5 Moments of NeedTM Methode en Performance Support, een praktijkcasus
  • Rapid Workflow Analyse
  • Critical Skills Analyse
  • Learning Experience & Performance Plan

Online lesbijeenkomst 2

Voorbeelden van werkplekleren

 • Introductie: 5 Moments of Need-methodeTM en Performance Support
  Gastspreker: Caroline Luijbregts, Opleidingsadviseur Alrijne Zorggroep
 • Voorbeelden met techniek:
  • QR
  • Video
  • Adaptief leren
  • AI
  • QRC
  • Performance
 • Support
 • Rijk gevulde leeromgeving met tools en voorbeelden als basis voor zelfstudie

Individuele opdracht thuis

Maak een ontwerp voor je eigen organisatie


Lesbijeenkomst op locatie 2

Presentatie en feedbacksessie

 • Feedback en aanvullingen op je ontwerp
 • Tools om werkplekleren nog verder inhoud te geven

Leerdoel:

Introductie op de 5 Moment of Need™ Methode en Performance Support.
Je maakt kennis met de stappen van de 5 Moment of Need™ methode en de inzet van Performance Support. Na deze dag ben je in staat om een inschatting te maken hoe deze werkwijze past in de eigen organisatie/context en je kunt de eerste stappen naar implementatie zetten.

Werkwijze en opzet:

De 2e lesdag staat in het teken van de 5 Moments of Need™ Methode en het ontwikkelen van Performance Support. Oftewel: hoe kun je op een gestructureerde wijze werkplekleren ondersteunen?

Gastdocent:

Caroline Luijbregts, Opleidingsadviseur Alrijne Zorggroep

Docenten:

img-Peter van Overbruggen

Peter van Overbruggen
Hoofddocent

Peter is van oorsprong (wijk)verpleegkundige. Hij heeft aan den lijve ervaren wat ontwikkelen en leren in de praktijk betekent. Het ondersteunen van deze ontwikkeling bij collega’s heeft hij eerst als manager en de laatste 20 jaar als L&D-expert mee vorm gegeven. Peter heeft zich hierin ontwikkeld tot een expert op het gebied van het integreren van performance ondersteuning op de werkvloer o.a met de inzet van HPI en de 5 Moments of Need™ methode. Peter werkt samen met de Europese vertegenwoordiger van het gedachtengoed van 5 MoN en begeleidt o.a. opleiders bij hun ontwikkeling naar 5 MoN en Performance Support designers.

Lees het blog van Peter: 7 Principes van een Integrale Benadering van Werkplekleren.

img-Caroline Luijbegts

Caroline Luijbegts
Gastspreker

Opleidingsadviseur Alrijne Zorggroep | Implementatie 5 Moments of Need-methodeTM (5MoN) Alrijne

Deze opleiding is speciaal bestemd voor:

Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor professionals met verantwoordelijkheid voor leren en ontwikkelen en/of performance-ontwikkeling. Je wilt werkplekleren sterker neer zetten in de organisatie. Je bent werkzaam in de zorg, de overheid of het bedrijfsleven.

 • Je bent op zoek naar meer achtergronden over werkplekleren voor de medewerkers van je organisatie
 • Je wil graag eens anders naar kijken naar leren in je organisatie en buiten bestaande kaders denken
 • Je wilt kennis maken met een beproefde aanpak om de performance met werkplekleren in je organisatie te verbeteren

 • Ik heb genoten van deze training en het smaakt naar meer. Ik ben heel erg geïnspireerd om er in de praktijk mee aan de slag te gaan!
 • Het heeft me aan het denken gezet en zeker de voorbeelden van de andere cursisten helpen me om helder te krijgen hoe ik, samen met mijn collega's, kan zorgen dat er meer kan worden geleerd, door veel meer naar de werkplek te kijken en dit te faciliteren. Heel leuk! Ik vond wel de 2e dag erg vol en het heeft even gekost voordat al die informatie landde.  De eindopdracht heeft hier goed bij geholpen. De stof was zeker genoeg voor nog een dag. De laatste dag was echt van meerwaarde, ook voor het met elkaar uitwisselen.
 • Inspirerend om met deelnemers vanuit verschillende organisaties met het onderwerp aan de slag te gaan!
 • Ik heb erg genoten van de opleiding. Veel informatie en zeker inspirerend om te gebruiken.  Ik ben ermee aan de slag gegaan en hoop mijn manager (s) te overtuigen om werkplekleren te integreren in onze leerprogramma's.  iedereen moet zich meer bewust worden wat er mogelijk is tijdens het werkproces. Met deze berg aan informatie heb ik er vertrouwen in.

 

Algemene Informatie

Deze Leertraject zal plaatsvinden bij La Vie Utrecht te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

La Vie Utrecht
St Jacobsstraat 61
3511 BP
Utrecht
tel: +31 (0)30 234 00 88

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 online 16 maart 2022 09:00 - 11:00 online (of n.t.b.)
23 maart 2022 09:00 - 16:30 La Vie Utrecht
Dag 3 online 30 maart 2022 09:00 - 12:00 online (of n.t.b.)
13 april 2022 09:30 - 13:30 La Vie Utrecht

Informatie over de opdrachten: 

Voorbereidende opdracht:

Thuis van 9 tot 15 maart 2022

Individuele opdracht:

Thuis van 1 april tot 12 april 2022

Blended Learning

Blended opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden. De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

Lees meer over de blended opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Opleiding op maat

Zou jij samen met jouw collega's één van onze opleidingen willen volgen, maar dan gericht op de eigen organisatie, situatie en wensen? Dan is Incompany zeker interessant! Samen stellen we een programma op en bepalen we datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Waarom Incompany

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie en leerbehoeften
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze Incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje Verhoeven

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: guusje.verhoeven@sbo.nl
Tel: 040 – 2 974 980

Download brochure

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Hoi, Ik ben Sandra en ben een specialist op dit vakgebied. Je kunt mij bereiken via onderstaande gegevens of via de chat.

040 2972 770 sandra.donkers@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Learning

Onze privacy-policy