Next Step in Higher Education

8 december 2020

Op de hoogte gehouden worden van nieuwe ontwikkelingen?

Wens je meer informatie over een eventuele nieuwe editie?
Laat dan je gegevens achter en wij je dan graag.

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Veilig & inspirerend

Het congres Next step in Higher Education is alweer achter de rug. We kijken terug op een bijzondere maar vooral veilige en inspirerende editie. Wij gaan aan de slag met het programma voor volgend jaar.

Wil je op de hoogte gehouden worden? Vul dan het formulier in.

 

 


Werk jij mee aan duurzame onderwijsontwikkeling?


Het onderwijs moet wendbaarder zijn dan ooit. Dit jaar kenmerkt zich als het jaar van snelle verandering, doen en experimenteren. Beïnvloed door technologie en de veranderende vraag van student en maatschappij zien we ook de afgelopen jaren vele onderwijsvernieuwingen
voorbij komen, maar maken deze vernieuwingen het onderwijs ook beter?

Tijdens de 23ste editie van Next step in Higher Education staat duurzame onderwijsontwikkeling centraal. Het gaat niet om meebewegen met elke verandering, maar juist het vermogen om kritisch te kijken naar of die verandering iets zou moeten betekenen voor de strategie, organisatie, mensen, curricula en leerprocessen. Door verbetering centraal te stellen in plaats van disruptie of vernieuwing zijn we niet alleen wendbaar, maar ook weerbaar.

Toekomstbestendig zijn vraagt om onderwijsprofessionals die zichzelf, hun team, de omgeving én hun onderwijs continu
blijven onderzoeken en verbeteren. Onderwijs is altijd work in progress.

Meld je direct aan! Download de brochure!Interactief online programma


Van 8 tot 15 december ontmoet je online experts en praktijksprekers: hoe wil jij jezelf, je team en je onderwijs blijven ontwikkelen?

Tijdens interactieve sessies ga je aan de slag met de vertaling naar jouw praktijk. Je wisselt ervaring uit, krijgt handvatten en werkt aan een plan van aanpak.

Bekijk het programma


Laat je inspireren:

 

Pedro de Bruyckere

Pedagoog en onderzoeker
Arteveldehogeschool en Universiteit Leiden

Sandra
Beugel

Expert flexibilisering bij CINOP

Boy
Koning

Senior inspecteur en analist bij de inspectie hoger onderwijs

Bekijk alle sprekers


Heb je vragen?

Wil je meer weten over het congres, het programma en het aanmeldproces? Of wil je juist meewerken aan het programma? Neem dan contact op met onze congresadviseur of congresmanager.


Mariska Korewijk

Congresadviseur

mariska.korewijk@sbo.nl

📞040 - 297 27 51

Sam van der Schans

Congresmanager

s.van.der.schans@sbo.nl


Van 8 tot 15 december ontmoet je online experts en praktijksprekers: hoe wil jij jezelf, je team en je onderwijs blijven ontwikkelen?

Tijdens de interactieve sessies ga je aan de slag met de vertaling naar jouw praktijk. Je wisselt ervaring uit, krijgt handvatten en werkt aan een plan van aanpak.

Heb jij je aangemeld voor dit congres? Klik dan op onderstaande button om naar de Zoom links van de sessies te gaan. Het wachtwoord heb je in de mail ontvangen. Heb je deze niet gehad en heb je de spam folder gecheckt? Neem dan contact op met mariska.korewijk@sbo.nl of via 040 - 297 27 51.

Deelnemen aan de sessies

Download

Voor een compleet overzicht van het programma raden we je aan de brochure te downloaden

Download (PDF)

Dinsdag 8 december

10.00
Welkom

 

10.15-11:15
Hoger onderwijs in tijden van crisis

Pedro de Bruyckere, Pedagoog, onderzoeker & schrijver

 

11.30-12:15
Wat te doen als onderwijsvernieuwing lastig blijkt?

Hans Vermaak, Adviseur, docent en onderzoeker complexe veranderopgaven

 

13.00-14:30
Interactieve sessies - luister & wissel uit

Update versnellingsplan flexibilisering

Paul den Hertog, Aanvoerder Versnellingsplan SURF & innovatieconsultant HvA

Van strategie naar praktijk: drie perspectieven op innovatie

Ton Zondervan, Hoofddocent & onderzoeker Windesheim
Hans Baltjes, Manager Windesheim Business College
Ellen Kloet, Hoofddocent & onderzoeker Windesheim

Studiesucces door onderwijskwaliteit

Klaas Visser, Onderwijsdirecteur & auteur Studiesucces door onderwijskwaliteit
Martine Pol, Inspecteur Hoger Onderwijs


15.00-16:00
Interactieve sessies - luister & wissel uit

Toetsen op afstand: de ins en outs van online proctoring

Annette Peet, Projectmanager Online en blended onderwijs SURF

Flexibilisering deeltijdonderwijs: need to know, nice to know en de next step

Rianne Versluis, Senior-adviseur Hobéon & expert flexibilisering
Perry Coppiëns, Senior inspecteur hoger onderwijs
Jan Willem Baten, Inspecteur Hoger Onderwijs

Organiseren van vrijheid zonder vrijblijvendheid

Jochem Goedhals, Eindbaas Fontys PulsedWoensdag 9 december

14.00-15:30
Digitale competenties: van thermometer,via het kompas naar leerroute met DigCompEdu!

Katrien Bernaerts, Coördinator Technologie Ondersteund levenslang Leren (TOLL-net)
Inge Donkervoort, Expert online leren DLearning & Stichting Passend Leren

 


Donderdag 10 december

08.45-10:15
Duurzaam leiderschap: mindset en inclusief luisteren en handelen

Hajo de Boer, Bewustmaker Changekitchen
Thijs Vink, Bewuste veroorzaker Changekitchen

 

15.30-17:00
Flexibiliseren aan de hand van de student journey: gaan voor kwaliteit en hoge studenttevredenheid

Sandra Beugel, Expert flexibilisering CINOP
Ronald Ferket, Data scientist CINOP

 


Vrijdag 11 december

10.00-11:30
Leergerichte feedback geven (online)

Wessel Peeters, Onderwijskundige en mede-oprichter Vernieuwenderwijs

 


Dinsdag 15 december

09.30-11:00
Wendbaarheid in onderwijsorganisaties: zicht en invloed op je eigen krachten

Heleen Hanssens, Onderwijskundige, veranderkundige & adviseur Hobéon
Inge Ville, Senior-adviseur Hobéon met ruime ervaring in het Onderwijs

 

Pedro de Bruyckere

Biografie

Pedro is pedagoog en onderzoeker aan de Arteveldehogeschool en Universiteit Leiden. Als onderwijs mythbuster bekend van Jongens zijn Slimmer dan Meisjes en Juffen zijn Toffer dan Meesters. Actieve blogger op XyofEinstein.be en TheEconomyOfMeaning.com
Keynote

Gebaseerd op het nieuwe boek “Serieuzeneuzen, opvoeden in tijden van crisissen”, bekijkt Pedro De Bruyckere welke echte en valse crises er bestaan die relevant zijn voor hoger onderwijs én hoe er mee kan omgegaan worden.

Hans Vermaak

Biografie

Hans Vermaak is zelfstandig adviseur, docent en onderzoeker. Hij is tevens associate partner van Sioo en van Twynstra Gudde en senior research fellow bij NSOB. Hij is vooral actief rond complexe veranderopgaven, vaak met een maatschappelijk tintje. Hij is onder meer bekend als auteur van de boeken ‘Leren veranderen’, ‘Plezier beleven aan taaie vraagstukken’ en ‘Iedereen verandert’. Zijn laatste publicatie gaat over ‘Experimenten en opschalen’.
Keynote

Onderwijsvernieuwing is vaak makkelijker te bedenken dan te realiseren. Je loopt tegen van alles op: andersdenkende collegae, klemmende systemen, verslaving aan helderheid, geloof in maakbaarheid en zo meer. De vernieuwing gaat daarmee niet alleen over onderwijs maar ook over hoe we organiseren en leren. Dat neem je meteen mee. Dat lukt pas goed op menselijke maat en al doende: het laat zich lastig inregelen en uitrollen. Maar hoe zorg je ervoor dat vele lokale vernieuwingen geen los zootje wordt? Hoe zorg je dat die vernieuwing scherp genoeg worden? Hoe leer je af wat niet werkt en leer je bij wat wel werkt? We verkennen het in een combinatie van theorie en casuïstiek.

Inge Ville

Biografie

Inge heeft na haar studie Nederlands en postdoctorale lerarenopleiding bij de Universiteit Utrecht gewerkt als docent in het VO en daarna als hogeschooldocent en afdelingshoofd bij de Hogeschool Utrecht. Vervolgens heeft zij gewerkt bij de als beleidsadviseur onderwijs. Daarna is zij manager geweest bij ISBW Hogeschool, Hogeschool Rotterdam en het Leids Universitair Medisch Centrum. Inmiddels werkt ze als senior adviseur bij Hobéon.
Workshop

In deze sessie kijken we met behulp van het Kwaliteit Plus model van Hobéon naar verschillende krachten die invloed hebben op de wendbaarheid van de onderwijsorganisatie. De centrale vraag is hoe je kwaliteitsverbeteringen kunt realiseren door onderwijsinnovatie succesvol te organiseren. In vier fasen doorlopen we een casus waarin we steeds een stapje dieper de krachten identificeren die samenhangen met scenario’s voor wendbaarheid van de organisatiestructuur en -cultuur.

Klaas Visser

Biografie

Klaas was tot 2015 onderwijsdirecteur Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en was tevens vanaf 2008 voorzitter van de universitaire werkgroep studiesucces van de UvA. Daarnaast is hij mede-auteur van het boek ‘Studiesucces door onderwijskwaliteit’.
Workshop

Wat zeggen studiesuccescijfers over de kwaliteit van een opleiding? Kan het rendement alleen omhoog door de lat lager te leggen? Welke curriculumfactoren spelen een rol bij de verschillen in studiesucces? En vallen studenten terecht uit of doen we aan “blaming the victim”? Deze vragen staan centraal en worden gekoppeld aan het boek “Studiesucces door onderwijskwaliteit”, waarin de vier kwaliteitsstandaarden van de NVAO zijn gekoppeld aan onderzoeksinzichten. De focus ligt op standaard 2 en de aansluiting tussen vooropleiding en het eerste studiejaar. De workshop is een verdieping op “Rendementsverschillen tussen opleidingen” op 8 december, maar kan ook los daarvan worden gevolgd.

Sandra Beugel

Biografie

Sandra is manager flexibilisering bij CINOP en adviseert scholen op strategisch, tactisch en operationeel niveau hoe de omslag te maken naar flexibel onderwijs.
Workshop

We gaan aan de slag met de vertaling van de 7 aspecten van flexibilisering. We slaan een brug naar de eigen praktijk en wisselen interactief uit over innovatieve oplossingen voor blended leren, stimuleren van zelfregulerend leren en de kracht van data science technieken om effecten van flexibilisering van onderwijs te monitoren.

Ronald Ferket

Biografie

Ronald is data-analyst bij CINOP en helpt scholen de omslag te maken naar data-ondersteund-onderwijs. Denk hierbij aan curriculum/leerweg optimalisatie, de student beter op zijn plek of uitval (vsv) vermindering met behulp van gedetailleerde student journey data.
Workshop

We gaan aan de slag met de vertaling van de 7 aspecten van flexibilisering. We slaan een brug naar de eigen praktijk en wisselen interactief uit over innovatieve oplossingen voor blended leren, stimuleren van zelfregulerend leren en de kracht van data science technieken om effecten van flexibilisering van onderwijs te monitoren.

Martine Pol

Biografie

Martine is senior inspecteur van het hoger onderwijs en als projectleider betrokken bij de stelselbrede evaluaties. Vanuit deze rol vindt zij het belangrijk om het open gesprek met hoger onderwijsprofessionals te voeren.
Workshop

De kans dat studenten met succes hun opleiding afronden verschilt tussen instellingen, ook als we rekening houden met studentkenmerken. Dat schrijft de inspectie in de Staat van het Onderwijs 2020. Hoe komt de inspectie aan deze cijfers? En hoe zorg je dat je weg blijft van een eenzijdige kwantitatieve benadering, ook wel rendementsdenken genoemd? De inspectie laat samen met de VU zien hoe inspectiedata een nuttige aanvulling kunnen zijn op de data die instellingen al beschikbaar hebben. Hoe zet je deze data in op de reflecteren op de kwaliteit van onderwijs?
Workshop 2

Wat zeggen studiesuccescijfers over de kwaliteit van een opleiding? Kan het rendement alleen omhoog door de lat lager te leggen? Welke curriculumfactoren spelen een rol bij de verschillen in studiesucces? En vallen studenten terecht uit of doen we aan “blaming the victim”? Deze vragen staan centraal en worden gekoppeld aan het boek “Studiesucces door onderwijskwaliteit”, waarin de vier kwaliteitsstandaarden van de NVAO zijn gekoppeld aan onderzoeksinzichten. De focus ligt op standaard 2 en de aansluiting tussen vooropleiding en het eerste studiejaar. De workshop is een verdieping op “Rendementsverschillen tussen opleidingen” op 8 december, maar kan ook los daarvan worden gevolgd.

Boy Koning

Biografie

Boy is senior inspecteur en analist bij de inspectie hoger onderwijs. Hij is onder andere betrokken bij de inspectiedata over rendementensverschillen waarbij rekening wordt gehouden met studentkenmerken zoals gepubliceerd in de Staat van het Onderwijs 2020. Hij is altijd op zoek naar het verhaal achter de cijfers.
Workshop

De kans dat studenten met succes hun opleiding afronden verschilt tussen instellingen, ook als we rekening houden met studentkenmerken. Dat schrijft de inspectie in de Staat van het Onderwijs 2020. Hoe komt de inspectie aan deze cijfers? En hoe zorg je dat je weg blijft van een eenzijdige kwantitatieve benadering, ook wel rendementsdenken genoemd? De inspectie laat samen met de VU zien hoe inspectiedata een nuttige aanvulling kunnen zijn op de data die instellingen al beschikbaar hebben. Hoe zet je deze data in op de reflecteren op de kwaliteit van onderwijs?

Theo Bakker

Biografie

Theo is teamleider van VU analytics. Zijn expertise ligt bij verbetering van studiesucces, analyse van onderwijsgegevens en IT-strategie in het hoger onderwijs. Hij gelooft dat de kunst van studiesucces niet gaat over nieuwe dingen doen op gevoel, maar bestaande praktijken beter aan te pakken op basis van op feiten gebaseerde inzichten.
Workshop

De kans dat studenten met succes hun opleiding afronden verschilt tussen instellingen, ook als we rekening houden met studentkenmerken. Dat schrijft de inspectie in de Staat van het Onderwijs 2020. Hoe komt de inspectie aan deze cijfers? En hoe zorg je dat je weg blijft van een eenzijdige kwantitatieve benadering, ook wel rendementsdenken genoemd? De inspectie laat samen met de VU zien hoe inspectiedata een nuttige aanvulling kunnen zijn op de data die instellingen al beschikbaar hebben. Hoe zet je deze data in op de reflecteren op de kwaliteit van onderwijs?

Rianne Versluis

Biografie

Rianne heeft een achtergrond als leerkracht en teamleider in het onderwijs. Sinds 2006 werkt zij als senior-adviseur bij Hobéon, waar zij met name nauw betrokken is bij het uitvoeren van audits in het hbo in de rol van procescoördinator en secretaris. Rianne voerde in 2019 en 2020 diverse audits uit bij opleidingen die participeren in het experiment leeruitkomsten.
Workshop

Hobéon heeft door zijn nauwe contact met hogescholen en audits bij opleidingen die deelnemen aan de pilot experiment leeruitkomsten goed zicht op de huidige stand van zaken, de (verschillende) keuzes die opleidingen hebben gemaakt bij flexibilisering van hun onderwijs en de thema’s en uitdagingen die hen op dit moment (nog) bezig houden. Ook de Inspectie van het Onderwijs participeert actief in het experiment met het oog op de toekomstige ontwikkelingen in het hoger onderwijs. Zij is goed op de hoogte van de (eerste) bevindingen en volgt de pilots met grote belangstelling.

Paul den Hertog

Biografie

Paul werkt als innovatieconsultant bij de Hogeschool van Amsterdam en is expert op het gebied van Flexibel Onderwijs en technologie. Daarnaast is hij aanvoerder van het Versnellingsteam Flexibilsering bij VH, VSNU en SURF.
Workshop

In deze update geeft de aanvoerder van het Versnellingsplan Flexibilisering een kijkje in de keuken. Voor schooljaar 2020-2021 staan er verschillende experimenten, publicaties en onderzoeken gepland. Er wordt stilgestaan bij de resultaten tot dusver, de plannen voor de komende periode en de betekenis daarvan voor de student.

Ton Zondervan

Biografie

Ton is hoofddocent en onderzoeker van de faculteit Bewegen & Educatie van Windesheim. Hij is mede-ontwikkelaar van het Windesheim Teachers College, waarin innovatieve docenten worden opgeleid vanuit een onderwijsconcept waarin flexibilisering vergaand is vorm gegeven. Ton doet ook onderzoek dat onderwijsinnovatie ondersteunt, bijvoorbeeld rond transformatief leren, zelfsturing in het leren en persoonsvorming van studenten.
Workshop

'Een persoonlijke, uitdagende en flexibele leerroute voor elke student' is een ambitie uit de strategische koers van Hogeschool Windesheim. We presenteren kort 'brandende kwesties' vanuit drie perspectieven op onderwijsinnovatie in het HBO, namelijk (1) samenwerking met het werkveld, dat enerzijds wil dat we meer 'toekomstbestendige' generalisten opleiden, maar anderzijds wel vergaande en specifieke eisen stelt aan wat studenten moeten leren, (2) opleidingen, die worstelen met leerwegonafhankelijker werken en aanpassen van de bedrijfsvoering en (3) studenten: wat vraagt het studeren in zo'n persoonlijke leerroute van hen? Daarna kies je één perspectief en schuif je aan voor een goed gesprek.

Katrien Bernaerts

Biografie

Katrien is gestart als leraar. In 2008 was ze in Vlaanderen één van de pioniers in afstandsonderwijs. Katrien werkt sinds 2011 voor Toll-net (Technologie Ondersteund levenslang Leren). Toll-net maakt deel uit van KlasCement binnen het departement Onderwijs & Vorming. Toll-net organiseert professionaliseringstrajecten in scholen, centra & organisaties op basis van DigCompEdu. Katrien is tevens ook coördinator van het Future Teacher project.
Workshop

We bespreken het Europees referentiekader voor de digitale competenties van docenten (DigCompEdu). Eind 2017 lanceerde het Joint Research Centre van de Europese Commissie DigCompEdu. In het framework stellen ze 22 competenties voor waar de docent op vlak van ICT & Leren aan zou moeten voldoen. Vervolgens stellen we ons Future Teacher project voor waar je kennis maakt met onze thermometer, het kompas en bijhorende leerroute om de competenties te vergroten. In de tweede sessie willen we graag jullie feedback horen over de thermometer en het kompas en bouw je jouw journey met 19 gratis e-modules die zijn gekoppeld aan het DigCompEdu framework.

Inge Donkervoort

Biografie

Inge Donkervoort komt van oorsprong uit het onderwijs en is naast directeur van het bedrijf DLearning, voorzitter van de Stichting Passend Leren. Ze adviseert en ontwikkelt al vele jaren over online leren voor een breed scala aan organisaties. Ze was één van de partners in het Europese Future Teacher project wat gebaseerd is op de pijlers van het DigCompEdu Framework.
Workshop

We bespreken het Europees referentiekader voor de digitale competenties van docenten (DigCompEdu). Eind 2017 lanceerde het Joint Research Centre van de Europese Commissie DigCompEdu. In het framework stellen ze 22 competenties voor waar de docent op vlak van ICT & Leren aan zou moeten voldoen. Vervolgens stellen we ons Future Teacher project voor waar je kennis maakt met onze thermometer, het kompas en bijhorende leerroute om de competenties te vergroten. In de tweede sessie willen we graag jullie feedback horen over de thermometer en het kompas en bouw je jouw journey met 19 gratis e-modules die zijn gekoppeld aan het DigCompEdu framework.

Ellen Kloet

Biografie

Ellen werkt bij de lerarenopleidingen algemeen vormende vakken als hoofddocent curriculum waarin onder meer het Samen Opleiden met het werkveld vormgegeven wordt. Daarnaast doet Ellen onderzoek naar innovatie in het hoger beroepsonderwijs. In het onderzoek wordt gekeken naar de invloed van het bestaande rollenspel (in de driehoek student-werkveld-opleiding) op de stagnatie of energie binnen een onderwijsinnovatie.
Workshop

'Een persoonlijke, uitdagende en flexibele leerroute voor elke student' is een ambitie uit de strategische koers van Hogeschool Windesheim. We presenteren kort 'brandende kwesties' vanuit drie perspectieven op onderwijsinnovatie in het HBO, namelijk (1) samenwerking met het werkveld, dat enerzijds wil dat we meer 'toekomstbestendige' generalisten opleiden, maar anderzijds wel vergaande en specifieke eisen stelt aan wat studenten moeten leren, (2) opleidingen, die worstelen met leerwegonafhankelijker werken en aanpassen van de bedrijfsvoering en (3) studenten: wat vraagt het studeren in zo'n persoonlijke leerroute van hen? Daarna kies je één perspectief en schuif je aan voor een goed gesprek.

Hans Baltjes

Biografie

Hans geeft samen met 6 collegae vorm en inhoud aan de ontwikkeling én uitvoering van leerwegonafhankelijk en curricula ongebonden leren voor lerenden aan 9 economische opleidingen van Windesheim. De Windesheim Business College aanpak is als onderdeel van het domein Business, Media en Recht gebaseerd op eigen leerroutes waarmee de leeruitkomsten van een croho door lerenden eveneens worden gerealiseerd
Workshop

'Een persoonlijke, uitdagende en flexibele leerroute voor elke student' is een ambitie uit de strategische koers van Hogeschool Windesheim. We presenteren kort 'brandende kwesties' vanuit drie perspectieven op onderwijsinnovatie in het HBO, namelijk (1) samenwerking met het werkveld, dat enerzijds wil dat we meer 'toekomstbestendige' generalisten opleiden, maar anderzijds wel vergaande en specifieke eisen stelt aan wat studenten moeten leren, (2) opleidingen, die worstelen met leerwegonafhankelijker werken en aanpassen van de bedrijfsvoering en (3) studenten: wat vraagt het studeren in zo'n persoonlijke leerroute van hen? Daarna kies je één perspectief en schuif je aan voor een goed gesprek.

Annette Peet

Biografie

Annette is projectmanager online en blended onderwijs bij SURF. Ze richt zich op het innoveren van hoger onderwijs met ICT. Dit doet ze door het uitvoeren van stimuleringsregelingen en het ontwikkelen en actief delen van kennis. Ze onderhoudt verschillende professionele communities rond SURF, waaronder de Special Interest Group Digitaal Toetsen, waarin diverse experts rondom online proctoring betrokken zijn.
Workshop

Om toetsen op afstand mogelijk te maken kiezen steeds meer instellingen ervoor om online proctoring in te zetten. Op deze manier is het mogelijk een student op afstand te monitoren tijdens een toets. In deze sessie leggen we kort uit wat online proctoring is en welke vormen en systemen er zijn. Vervolgens gaan we in op verschillende aspecten van online proctoring: privacy, fraudepreventie en praktische beperkingen. Tenslotte staan we stil bij organisatie en communicatie rondom het inzetten van online proctoring. SURF verzorgt deze sessie samen met een expert uit de praktijk.

Perry Coppiëns

Biografie

Perry is werkzaam als inspecteur bij de Directie Hoger Onderwijs van de Onderwijsinspectie. Hij is vanaf het begin als projectleider betrokken bij de pilots flexibilisering. De inspectie monitort en beoordeelt in samenwerking met OCW en de NVAO de uitvoering van het experiment leeruitkomsten, met bijzondere aandacht voor de zorgplicht en informatievoorziening van instellingen.
Workshop

Hobéon heeft door zijn nauwe contact met hogescholen en audits bij opleidingen die deelnemen aan de pilot experiment leeruitkomsten goed zicht op de huidige stand van zaken, de (verschillende) keuzes die opleidingen hebben gemaakt bij flexibilisering van hun onderwijs en de thema’s en uitdagingen die hen op dit moment (nog) bezig houden. Ook de Inspectie van het Onderwijs participeert actief in het experiment met het oog op de toekomstige ontwikkelingen in het hoger onderwijs. Zij is goed op de hoogte van de (eerste) bevindingen en volgt de pilots met grote belangstelling.

Jan Willem Baten

Biografie

Jan Willem Baten is werkzaam als inspecteur hoger onderwijs en sinds kort ook als inspecteur middelbaar beroepsonderwijs. Hij neemt vanuit de inspectie hoger onderwijs deel aan het project Leven Lang Ontwikkelen samen met zijn collega Perry Coppiëns en collega’s van de NVAO en OCW. In dit project zijn ‘vinger-aan-de-pols’-gesprekken gevoerd met hogescholen, die gestart zijn met de implementatie in het kader van het experiment leeruitkomsten.
Workshop

Hobéon heeft door zijn nauwe contact met hogescholen en audits bij opleidingen die deelnemen aan de pilot experiment leeruitkomsten goed zicht op de huidige stand van zaken, de (verschillende) keuzes die opleidingen hebben gemaakt bij flexibilisering van hun onderwijs en de thema’s en uitdagingen die hen op dit moment (nog) bezig houden. Ook de Inspectie van het Onderwijs participeert actief in het experiment met het oog op de toekomstige ontwikkelingen in het hoger onderwijs. Zij is goed op de hoogte van de (eerste) bevindingen en volgt de pilots met grote belangstelling.

Wessel Peeters

Biografie

Wessel is onderwijskundige op de HAN University of Applied Sciences (Academie Organisatie en Ontwikkeling), mede-oprichter van het platform Vernieuwenderwijs en 9 jaar werkzaam geweest als docent in het VO. Hij houdt zich actief bezig met onderwijs en leren, in het bijzonder met didactiek, toetsing en curriculumontwerp.
Workshop

Feedback is belangrijk om te leren. Maar hoe zorg je er voor dat feedback leerzaam is? Hoe zorg je er voor dat feedback actief verwerkt wordt? Tijdens deze webinar leer je over effectieve feedback geven, feedback geletterdheid van studenten en krijg je een reeks concrete werkvormen om (online) hier mee aan de slag te gaan.

Hajo de Boer

Biografie

Met 20 jaar werkervaring in het bedrijfsleven kan Hajo zich goed verplaatsen in wat er nodig is. Met ruime ervaring als leidinggevende, leiderschapstrainer en facilitator. Wat Hajo kenmerkt, is een no-nonsense aanpak. Scherpte én een balans tussen lichtheid en diepgang. Woorden én daden. Met humor, energie en gebaseerd op een wederzijdse intentie om te groeien.
Workshop

De wereld verandert continu. Leiderschap gaat dan ook niet meer om controle, sturing en korte termijn rendement alleen. Alles draait om bewustzijn en verbinding maken. We kijken hoe je bewust wordt van je eigen mindset: hoe bepaal je wat er voor jouzelf en je onderwijsinstelling écht toe doet? Tegelijkertijd is het belangrijk om je open te stellen voor de perspectieven van vele anderen, binnen en buiten je eigen organisatie. Hoe kun je inclusief kunt luisteren én handelen?

Thijs Vink

Biografie

Thijs is partner bij Changekitchen. Hij werkt aan complexe verandertrajecten binnen onderwijs, gezondheidszorg, vervoer en openbaar bestuur. Hij heeft een brede ervaring als ondernemer, organisatieadviseur en trainer op het gebied van Duurzaam Veranderen, Leiderschap, Inclusie en Communicatie. Wat Thijs kenmerkt? Energie, humor en een focus op de mogelijkheden en kansen die er zijn. En vooral: resultaatgericht vertragen.
Workshop

De wereld verandert continu. Leiderschap gaat dan ook niet meer om controle, sturing en korte termijn rendement alleen. Alles draait om bewustzijn en verbinding maken. We kijken hoe je bewust wordt van je eigen mindset: hoe bepaal je wat er voor jouzelf en je onderwijsinstelling écht toe doet? Tegelijkertijd is het belangrijk om je open te stellen voor de perspectieven van vele anderen, binnen en buiten je eigen organisatie. Hoe kun je inclusief kunt luisteren én handelen?

Jochem Goedhals

Biografie

Jochem is onderwijsinnovator bij de Fontys Hogescholen. Als teamleider of ‘eindbaas’ van een multidisciplinair en intercultureel team (Pulsed) dat nieuwe onderwijsprogramma’s ontwikkelt werkt hij vanuit het mantra: “wie leert van gister maar werkt aan morgen, díe ontwikkelt zich”. Daarnaast is hij oprichter van de Educational Design Expedition, een driedaagse (her)ontwerp expeditie waarbij onderwijsprofessionals uit Nederland van praten naar doen gaan.
Workshop

De gemiddelde boekhandel heeft meters boekenplank ingeruimd voor managementboeken. Boeken waarin theoretisch gezien best aardige onderwerpen en tools worden besproken en toch ‘zo werkt het niet in het onderwijs’. We doen mensenwerk en dat heeft een dubbele bodem. In mijn ogen moeten we niet zo gek veel anders doen als leidinggevende in het onderwijs dan onze docenten doen met hun studenten. Kortom het draait om het organiseren van de cultuur en structuur waarbinnen zij zich maximaal kunnen ontwikkelen als professional. Als ‘eindbaas’ van Fontys Pulsed heb ik vele dingen geprobeerd, verkeerd gedaan en verbeterd. Binnen een bestaande hiërarchische en bureaucratische structuur werk ik er elke dag aan om te laten zien dat het ook anders kan. Makkelijk is dat niet, leuk en leerzaam echter zeker wel.

Heleen Hanssens

Biografie

Heleen is onderwijskundige en veranderkundige en adviseert onderwijsinstellingen bij de vormgeving van kwalitatief onderwijs. Heleen heeft gewerkt als onderwijskundig adviseur, trainer, hogeschooldocent, projectleider, hogeschooldocent, auditor, accountmanager, themaleider ontwerpen en opleidingsmanager en in het mbo en hbo. Heleen streeft in haar werk naar het in co-creatie creëren van nieuwe concepten met een optimale balans tussen de structurele, systemische en strategische aspecten enerzijds en de culturele, ontwikkelingsgerichte en mensgerichte kant anderzijds.
Workshop

In deze sessie kijken we met behulp van het Kwaliteit Plus model van Hobéon naar verschillende krachten die invloed hebben op de wendbaarheid van de onderwijsorganisatie. De centrale vraag is hoe je kwaliteitsverbeteringen kunt realiseren door onderwijsinnovatie succesvol te organiseren. In vier fasen doorlopen we een casus waarin we steeds een stapje dieper de krachten identificeren die samenhangen met scenario’s voor wendbaarheid van de organisatiestructuur en -cultuur.

Datum

Online dagprogramma: 8 december

Interactieve online sessies op: 9, 10, 11 en 15 december

Investering


Meld je direct aan!


Heb je vragen?

Wil je meer weten over het congres, het programma en het aanmeldproces? Of wil je juist meewerken aan het programma? Neem dan contact op met onze congresadviseur of congresmanager.


Mariska Korewijk

Congresadviseur

mariska.korewijk@sbo.nl

📞040 - 297 27 51

Sam van der Schans

Congresmanager

s.van.der.schans@sbo.nlStudent meets Professional

Op de SBO onderwijscongressen gaat de student in gesprek met de onderwijsprofessional. In onderwijsland werken we hard aan innovatie, maar wat merkt de student hier eigenlijk van? En wat vindt de student hiervan?


Onderweg naar flexibel onderwijs

Paul van Hertog

Aanvoerder van het versnellingsteam flexibilisering van Surf

Beluister de podcast


Onderwijsinnovatie met ICT

Felix Kuijpers

Programmamanager Onderwijsinnovatie met ICT bij Avans Hogeschool

Beluister de podcast

Curriculum
ontwerpen

Jochem Goedhals en Frank van de Ende

Onderwijsinnovator bij de Fontys en Practor activerende didactiek bij Summa

Beluister de podcast

Personaliseren en enthousiasmeren met ICT

Irene van der Spoel

Docent en lerarenopleider bij Hogeschool Utrecht

Beluister de podcast


Gepersonaliseerd onderwijs & het experiment flexstuderen

Henk Hagoort

Voorzitter college van bestuur Hogeschool Windesheim

Beluister de podcast

Digitale en pedagogische transformatie in het hoger onderwijs

Gideon Shimshon

Director digital learning & innovation, Imperial College

Beluister de podcast

Samenwerking student, werkgever en het hoger onderwijs

Herman de Mosselaer

Project manager education research, AP Hogeschool Antwerpen

Beluister de podcast


Gepersonaliseerd onderwijs in Finland

Auli Toom

Phd, professor of Higher Education, University of Helskini

Beluister de podcast

Pilot flexibilisering: flexibel onderwijs bij de HAN

Carola Doumen

Projectleider deeltijd flexibilisering en maatwerk HAN

Beluister de podcast

De toekomst van het nieuwe accreditatiekader

Paul Zeevenbergen

lid dagelijks bestuur
NVAO

Beluister de podcast


Agora Onderwijs

Sjef Drummen

Onderwijskunstenaar, directielid en co-founder Niekée en Agora

Beluister de podcast

Ubiquity University

Peter Merry

Chief Innovation Officer at Ubiquity University

Beluister de podcast

De Bildung Academie

Michiel Tolman

Directeur en onderwijsontwikkelaar van De Bildung Academie

Beluister de podcast

 


The future of technology in learning

Ashley Wheaton

Principal and Chief Executive Officer UCEM

Beluister de podcast

Pilot flexibilisering (HAN)

Fokke Aukema

Sectorhoofd Staf Politie academie

Beluister de podcast

Knowmads alternative business school

Pieter Spinder

Initiator & Storyteller Knowmads

Beluister de podcast

 


 

Meld je direct aan!

 

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Next Step in Higher Education start op 8 december 2020 in Online!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode: