Werk jij mee aan duurzame onderwijsontwikkeling?


Het onderwijs moet wenbaarder zijn dan ooit. Dit jaar kenmerkt zich als het jaar van snelle verandering, doen en experimenteren: in no-time omschakelen naar afstandsonderwijs, een spoedcursus digitale vaardigheden en aan de slag met het herontwerpen van blended onderwijs.

Beïnvloed door technologie en de veranderende vraag van student en maatschappij zien we ook de afgelopen jaren vele onderwijsvernieuwingen voorbij komen. Van flipping the classroom tot directe instructie en van gepersonaliseerd onderwijs tot MOOC’s. Altijd vanuit de ambitie om het onderwijs nóg beter te maken. Maar is vernieuwing ook altijd verbetering?

Tijdens de 23ste editie van Next step in Higher Education staat duurzame onderwijsontwikkeling centraal: niet het meebewegen met elke verandering, maar het vermogen om kritisch te kijken naar of die verandering iets zou moeten betekenen voor de strategie, organisatie, mensen, curricula en leerprocessen. Door verbetering centraal te stellen in plaats van disruptie of vernieuwing zijn we niet alleen wendbaar, maar ook weerbaar.

De toekomstbestendige onderwijsprofessional blijft zichzelf, het team, de omgeving én het onderwijs continu onderzoeken en verbeteren. Onderwijs is altijd work in progress.


Meld je direct aan! Download de brochure!


Hybride opzet voor meer impact


Vol inspiratie en goede ideëen vertrek je van een congres, maar in de waan van de dag verdwijnen alle plannen snel naar de achtergrond. Herkenbaar?

Dat is niet gek. Leren doe je namelijk niet alleen en de vertaling naar de praktijk is moeilijk. Dit jaar heeft Next step in Higher Education daarom een unieke opzet.

Lees meer over de veiligheid

Laat je inspireren:

 

Pedro de Bruyckere

Pedagoog en onderzoeker
Arteveldehogeschool en Universiteit Leiden

Irene
van der Spoel

Expert online onderwijs, hogeschooldocent & expertiseleider HU

Sandra
Beugel

Expert flexibilisering bij CINOP

Boy
Koning

Senior inspecteur en analist bij de inspectie hoger onderwijs

Bekijk alle sprekers


Heb je vragen?

Wil je meer weten over het congres, het programma en het aanmeldproces? Of wil je juist meewerken aan het programma? Neem dan contact op met onze congresadviseur of congresmanager.


Mariska Korewijk

Congresadviseur

mariska.korewijk@sbo.nl

📞040 - 297 27 51

Sam van der Schans

Congresmanager

s.van.der.schans@sbo.nl


Vol inspiratie en goede ideeën vertrek je van een congres, maar in de waan van de dag verdwijnen alle plannen snel naar de achtergrond. Herkenbaar? Dat is niet gek. Leren doe je namelijk niet alleen en de vertaling naar de praktijk is moeilijk. Dit jaar heeft Next step in Higher Education daarom een unieke opzet.

Download

Voor een compleet overzicht van het programma raden we je aan de brochure te downloaden

Download (PDF)

 

En weet je wat het leuke is? Ook als je het nog niet prettig vindt om het live event te bezoeken kun je meedoen. Schrijf je in voor het online programma en ga aan de slag met jouw ontwikkeling.

Download de brochure!

Pedro de Bruyckere

Biografie

Pedro is pedagoog en onderzoeker aan de Arteveldehogeschool en Universiteit Leiden. Als onderwijs mythbuster bekend van Jongens zijn Slimmer dan Meisjes en Juffen zijn Toffer dan Meesters. Actieve blogger op XyofEinstein.be en TheEconomyOfMeaning.com
Keynote

Gebaseerd op het nieuwe boek “Serieuzeneuzen, opvoeden in tijden van crisissen”, bekijkt Pedro De Bruyckere welke echte en valse crises er bestaan die relevant zijn voor hoger onderwijs én hoe er mee kan omgegaan worden.

Irene van der Spoel

Biografie

Irene van der Spoel is docent en expertiseleider bij Hogeschool Utrecht en is daarnaast eigenaar van de website Today’s Teaching Tools. Met deze website ondersteunt zij docenten om technologie in het onderwijs in te zetten, om zo het onderwijs persoonlijker en flexibeler te maken.
Keynote

Door de coronacrisis moesten veel organisaties verplicht online werken. Naast de grote druk die dit op docenten, teams en studenten heeft gelegd, heeft het ook zichtbaar gemaakt wat mogelijk is en waar kansen voor flexibilisering en personalisering met behulp van technologie liggen.

Hans Vermaak

Biografie

Hans Vermaak is zelfstandig adviseur, docent en onderzoeker. Hij is tevens associate partner van Sioo en van Twynstra Gudde en senior research fellow bij NSOB. Hij is vooral actief rond complexe veranderopgaven, vaak met een maatschappelijk tintje. Hij is onder meer bekend als auteur van de boeken ‘Leren veranderen’, ‘Plezier beleven aan taaie vraagstukken’ en ‘Iedereen verandert’. Zijn laatste publicatie gaat over ‘Experimenten en opschalen’.
Keynote

Onderwijsvernieuwing is vaak makkelijker te bedenken dan te realiseren. Je loopt tegen van alles op: andersdenkende collegae, klemmende systemen, verslaving aan helderheid, geloof in maakbaarheid en zo meer. De vernieuwing gaat daarmee niet alleen over onderwijs maar ook over hoe we organiseren en leren. Dat neem je meteen mee. Dat lukt pas goed op menselijke maat en al doende: het laat zich lastig inregelen en uitrollen. Maar hoe zorg je ervoor dat vele lokale vernieuwingen geen los zootje wordt? Hoe zorg je dat die vernieuwing scherp genoeg worden? Hoe leer je af wat niet werkt en leer je bij wat wel werkt? We verkennen het in een combinatie van theorie en casuïstiek.
Online

Donderdag 14 januari 2021 09.00 - 11.00 In gesprek over Iedereen Verandert. We praten met elkaar vaak over formele veranderingen, van bovenaf ingezet, met stevige omvang en een projectmatige aanpak. Feitelijk zijn de meeste veranderingen echter informeel, lokaal ingezet, op menselijke maat en morsig. Maar hoe doe je dat soort veranderingen goed binnen een formele context en wat moet je daarvoor in huis hebben? Als voorbereiding lees je vooraf dunste boek over verandertheorie en je verzamelt lessen en vragen. Die neem je mee naar de workshop: daar krijg je geen lezing, maar voeren we een goed gesprek om inzichten te verdiepen en te verbinden met de praktijk.

Inge Ville

Biografie

Inge heeft na haar studie Nederlands en postdoctorale lerarenopleiding bij de Universiteit Utrecht gewerkt als docent in het VO en daarna als hogeschooldocent en afdelingshoofd bij de Hogeschool Utrecht. Vervolgens heeft zij gewerkt bij de als beleidsadviseur onderwijs. Daarna is zij manager geweest bij ISBW Hogeschool, Hogeschool Rotterdam en het Leids Universitair Medisch Centrum. Inmiddels werkt ze als senior adviseur bij Hobéon.
Workshop

In deze sessie kijken we met behulp van het Kwaliteit Plus model van Hobéon naar verschillende krachten die invloed hebben op de wendbaarheid van de onderwijsorganisatie. De centrale vraag is hoe je kwaliteitsverbeteringen kunt realiseren door onderwijsinnovatie succesvol te organiseren. In vier fasen doorlopen we een casus waarin we steeds een stapje dieper de krachten identificeren die samenhangen met scenario’s voor wendbaarheid van de organisatiestructuur en -cultuur.
Online

Donderdag 10 december 10.00 - 11.00 Dinsdag 15 december 10.00 - 11.00 In twee online sessies krijg je zicht op de krachten die jouw organisatie wendbaar maken. Hoe breng je organisatiestructuur en – cultuur samen? Aan de hand van een voorbeeldcasus identificeren we verschillende scenario’s. In de tweede sessie maken we de vertaling naar jouw eigen praktijk, we bespreken casuistiek en je komt tot een plan van aanpak.

Sandra Beugel

Biografie

Sandra is manager flexibilisering bij CINOP en adviseert scholen op strategisch, tactisch en operationeel niveau hoe de omslag te maken naar flexibel onderwijs.
Workshop

Scholen ontwikkelen in rap tempo, mede onder invloed van corona, oplossingen voor het meer blended aanbieden van leertrajecten. Flexibiliseren van het curriculum komt hiermee in stroomversnelling, maar hoe zit het met de flexibilisering van andere aspecten die ook nodig zijn? Zoals informatievoorziening, toetsing en begeleiding. Het trendonderzoek FlexScan 2017-2020 uitgevoerd door CINOP/ecbo geeft zicht op deze ontwikkeling. Ervaar zelf hoe dit instrument vanuit de integrale student journey helpt bij het oplossen van flexibiliseringsvragen.
Online

Donderdag 10 december 15.30 - 16.30 Dinsdag 17 december 15.30 - 16.30 In twee online sessies gaan we aan de slag met de vertaling van de 7 aspecten van flexibilisering. We slaan een brug naar de eigen praktijk en wisselen interactief uit over innovatieve oplossingen voor blended leren, stimuleren van zelfregulerend leren en de kracht van data science technieken om effecten van flexibilisering van onderwijs te monitoren.

Ronald Ferket

Biografie

Ronald is data-analyst bij CINOP en helpt scholen de omslag te maken naar data-ondersteund-onderwijs. Denk hierbij aan curriculum/leerweg optimalisatie, de student beter op zijn plek of uitval (vsv) vermindering met behulp van gedetailleerde student journey data.
Workshop

Scholen ontwikkelen in rap tempo, mede onder invloed van corona, oplossingen voor het meer blended aanbieden van leertrajecten. Flexibiliseren van het curriculum komt hiermee in stroomversnelling, maar hoe zit het met de flexibilisering van andere aspecten die ook nodig zijn? Zoals informatievoorziening, toetsing en begeleiding. Het trendonderzoek FlexScan 2017-2020 uitgevoerd door CINOP/ecbo geeft zicht op deze ontwikkeling. Ervaar zelf hoe dit instrument vanuit de integrale student journey helpt bij het oplossen van flexibiliseringsvragen.
Online

Donderdag 10 december 15.30 - 16.30 Dinsdag 17 december 15.30 - 16.30 In twee online sessies gaan we aan de slag met de vertaling van de 7 aspecten van flexibilisering. We slaan een brug naar de eigen praktijk en wisselen interactief uit over innovatieve oplossingen voor blended leren, stimuleren van zelfregulerend leren en de kracht van data science technieken om effecten van flexibilisering van onderwijs te monitoren.

Martine Pol

Biografie

Martine is senior inspecteur van het hoger onderwijs en als projectleider betrokken bij de stelselbrede evaluaties. Vanuit deze rol vindt zij het belangrijk om het open gesprek met hoger onderwijsprofessionals te voeren.
Workshop

De kans dat studenten met succes hun opleiding afronden verschilt tussen instellingen, ook als we rekening houden met studentkenmerken. Dat schrijft de inspectie in de Staat van het Onderwijs 2020. Hoe komt de inspectie aan deze cijfers? En hoe zorg je dat je weg blijft van een eenzijdige kwantitatieve benadering, ook wel rendementsdenken genoemd? De inspectie laat samen met de VU zien hoe inspectiedata een nuttige aanvulling kunnen zijn op de data die instellingen al beschikbaar hebben. Hoe zet je deze data in op de reflecteren op de kwaliteit van onderwijs?
Online

Donderdag 10 december 14.00-15.00 Dinsdag 15 december 14.00-15.00 Wat zeggen studiesuccescijfers over de kwaliteit van een opleiding? Kan het rendement alleen omhoog door de lat lager te leggen? Welke curriculumfactoren spelen een rol bij de verschillen in studiesucces? En vallen studenten terecht uit of doen we aan “blaming the victim”? Deze vragen staan centraal en worden gekoppeld aan het boek “Studiesucces door onderwijskwaliteit”, waarin de vier kwaliteitsstandaarden van de NVAO zijn gekoppeld aan onderzoeksinzichten. De focus ligt op standaard 2 en de aansluiting tussen vooropleiding en het eerste studiejaar. De workshop is een verdieping op “Rendementsverschillen tussen opleidingen” op 8 december, maar kan ook los daarvan worden gevolgd.

Boy Koning

Biografie

Boy is senior inspecteur en analist bij de inspectie hoger onderwijs. Hij is onder andere betrokken bij de inspectiedata over rendementensverschillen waarbij rekening wordt gehouden met studentkenmerken zoals gepubliceerd in de Staat van het Onderwijs 2020. Hij is altijd op zoek naar het verhaal achter de cijfers.
Workshop

De kans dat studenten met succes hun opleiding afronden verschilt tussen instellingen, ook als we rekening houden met studentkenmerken. Dat schrijft de inspectie in de Staat van het Onderwijs 2020. Hoe komt de inspectie aan deze cijfers? En hoe zorg je dat je weg blijft van een eenzijdige kwantitatieve benadering, ook wel rendementsdenken genoemd? De inspectie laat samen met de VU zien hoe inspectiedata een nuttige aanvulling kunnen zijn op de data die instellingen al beschikbaar hebben. Hoe zet je deze data in op de reflecteren op de kwaliteit van onderwijs?

Theo Bakker

Biografie

Theo is teamleider van VU analytics. Zijn expertise ligt bij verbetering van studiesucces, analyse van onderwijsgegevens en IT-strategie in het hoger onderwijs. Hij gelooft dat de kunst van studiesucces niet gaat over nieuwe dingen doen op gevoel, maar bestaande praktijken beter aan te pakken op basis van op feiten gebaseerde inzichten.
Workshop

De kans dat studenten met succes hun opleiding afronden verschilt tussen instellingen, ook als we rekening houden met studentkenmerken. Dat schrijft de inspectie in de Staat van het Onderwijs 2020. Hoe komt de inspectie aan deze cijfers? En hoe zorg je dat je weg blijft van een eenzijdige kwantitatieve benadering, ook wel rendementsdenken genoemd? De inspectie laat samen met de VU zien hoe inspectiedata een nuttige aanvulling kunnen zijn op de data die instellingen al beschikbaar hebben. Hoe zet je deze data in op de reflecteren op de kwaliteit van onderwijs?

Rianne Versluis

Biografie

Rianne heeft een achtergrond als leerkracht en teamleider in het onderwijs. Sinds 2006 werkt zij als senior-adviseur bij Hobéon, waar zij met name nauw betrokken is bij het uitvoeren van audits in het hbo in de rol van procescoördinator en secretaris. Rianne voerde in 2019 en 2020 diverse audits uit bij opleidingen die participeren in het experiment leeruitkomsten.
Workshop

Hobéon heeft door zijn nauwe contact met hogescholen en audits bij opleidingen die deelnemen aan de pilot experiment leeruitkomsten goed zicht op de huidige stand van zaken, de (verschillende) keuzes die opleidingen hebben gemaakt bij flexibilisering van hun onderwijs en de thema’s en uitdagingen die hen op dit moment (nog) bezig houden. Ook de Inspectie van het Onderwijs participeert actief in het experiment met het oog op de toekomstige ontwikkelingen in het hoger onderwijs. Zij is goed op de hoogte van de (eerste) bevindingen en volgt de pilots met grote belangstelling.

Paul den Hertog

Biografie

Paul werkt als innovatieconsultant bij de Hogeschool van Amsterdam en is expert op het gebied van Flexibel Onderwijs en technologie. Daarnaast is hij aanvoerder van het Versnellingsteam Flexibilsering bij VH, VSNU en SURF.
Workshop

In deze update geeft de aanvoerder van het Versnellingsplan Flexibilisering een kijkje in de keuken. Voor schooljaar 2020-2021 staan er verschillende experimenten, publicaties en onderzoeken gepland. Er wordt stilgestaan bij de resultaten tot dusver, de plannen voor de komende periode en de betekenis daarvan voor de student.

Ton Zondervan

Biografie

Ton is hoofddocent en onderzoeker van de faculteit Bewegen & Educatie van Windesheim. Hij is mede-ontwikkelaar van het Windesheim Teachers College, waarin innovatieve docenten worden opgeleid vanuit een onderwijsconcept waarin flexibilisering vergaand is vorm gegeven. Ton doet ook onderzoek dat onderwijsinnovatie ondersteunt, bijvoorbeeld rond transformatief leren, zelfsturing in het leren en persoonsvorming van studenten.
Workshop

'Een persoonlijke, uitdagende en flexibele leerroute voor elke student' is een ambitie uit de strategische koers van Hogeschool Windesheim. We presenteren kort 'brandende kwesties' vanuit drie perspectieven op onderwijsinnovatie in het HBO, namelijk (1) samenwerking met het werkveld, dat enerzijds wil dat we meer 'toekomstbestendige' generalisten opleiden, maar anderzijds wel vergaande en specifieke eisen stelt aan wat studenten moeten leren, (2) opleidingen, die worstelen met leerwegonafhankelijker werken en aanpassen van de bedrijfsvoering en (3) studenten: wat vraagt het studeren in zo'n persoonlijke leerroute van hen? Daarna kies je één perspectief en schuif je aan voor een goed gesprek.

Katrien Bernaerts

Biografie

Katrien is gestart als leraar. In 2008 was ze in Vlaanderen één van de pioniers in afstandsonderwijs. Katrien werkt sinds 2011 voor Toll-net (Technologie Ondersteund levenslang Leren). Toll-net maakt deel uit van KlasCement binnen het departement Onderwijs & Vorming. Toll-net organiseert professionaliseringstrajecten in scholen, centra & organisaties op basis van DigCompEdu. Katrien is tevens ook coördinator van het Future Teacher project.
Online

Woensdag 9 december 14.00 - 15.00 Woensdag 16 december 14.00 - 15.00 We bespreken het Europees referentiekader voor de digitale competenties van docenten (DigCompEdu). Eind 2017 lanceerde het Joint Research Centre van de Europese Commissie DigCompEdu. In het framework stellen ze 22 competenties voor waar de docent op vlak van ICT & Leren aan zou moeten voldoen. Vervolgens stellen we ons Future Teacher project voor waar je kennis maakt met onze thermometer, het kompas en bijhorende leerroute om de competenties te vergroten. In de tweede sessie willen we graag jullie feedback horen over de thermometer en het kompas en bouw je jouw journey met 19 gratis e-modules die zijn gekoppeld aan het DigCompEdu framework.

Inge Donkervoort

Biografie

Inge Donkervoort komt van oorsprong uit het onderwijs en is naast directeur van het bedrijf DLearning, voorzitter van de Stichting Passend Leren. Ze adviseert en ontwikkelt al vele jaren over online leren voor een breed scala aan organisaties. Ze was één van de partners in het Europese Future Teacher project wat gebaseerd is op de pijlers van het DigCompEdu Framework.
Online

Woensdag 9 december 14.00 - 15.00 Woensdag 16 december 14.00 - 15.00 We bespreken het Europees referentiekader voor de digitale competenties van docenten (DigCompEdu). Eind 2017 lanceerde het Joint Research Centre van de Europese Commissie DigCompEdu. In het framework stellen ze 22 competenties voor waar de docent op vlak van ICT & Leren aan zou moeten voldoen. Vervolgens stellen we ons Future Teacher project voor waar je kennis maakt met onze thermometer, het kompas en bijhorende leerroute om de competenties te vergroten. In de tweede sessie willen we graag jullie feedback horen over de thermometer en het kompas en bouw je jouw journey met 19 gratis e-modules die zijn gekoppeld aan het DigCompEdu framework.

Ellen Kloet

Biografie

Ellen werkt bij de lerarenopleidingen algemeen vormende vakken als hoofddocent curriculum waarin onder meer het Samen Opleiden met het werkveld vormgegeven wordt. Daarnaast doet Ellen onderzoek naar innovatie in het hoger beroepsonderwijs. In het onderzoek wordt gekeken naar de invloed van het bestaande rollenspel (in de driehoek student-werkveld-opleiding) op de stagnatie of energie binnen een onderwijsinnovatie.
Workshop

'Een persoonlijke, uitdagende en flexibele leerroute voor elke student' is een ambitie uit de strategische koers van Hogeschool Windesheim. We presenteren kort 'brandende kwesties' vanuit drie perspectieven op onderwijsinnovatie in het HBO, namelijk (1) samenwerking met het werkveld, dat enerzijds wil dat we meer 'toekomstbestendige' generalisten opleiden, maar anderzijds wel vergaande en specifieke eisen stelt aan wat studenten moeten leren, (2) opleidingen, die worstelen met leerwegonafhankelijker werken en aanpassen van de bedrijfsvoering en (3) studenten: wat vraagt het studeren in zo'n persoonlijke leerroute van hen? Daarna kies je één perspectief en schuif je aan voor een goed gesprek.

Hans Baltjes

Biografie

Hans geeft samen met 6 collegae vorm en inhoud aan de ontwikkeling én uitvoering van leerwegonafhankelijk en curricula ongebonden leren voor lerenden aan 9 economische opleidingen van Windesheim. De Windesheim Business College aanpak is als onderdeel van het domein Business, Media en Recht gebaseerd op eigen leerroutes waarmee de leeruitkomsten van een croho door lerenden eveneens worden gerealiseerd
Workshop

'Een persoonlijke, uitdagende en flexibele leerroute voor elke student' is een ambitie uit de strategische koers van Hogeschool Windesheim. We presenteren kort 'brandende kwesties' vanuit drie perspectieven op onderwijsinnovatie in het HBO, namelijk (1) samenwerking met het werkveld, dat enerzijds wil dat we meer 'toekomstbestendige' generalisten opleiden, maar anderzijds wel vergaande en specifieke eisen stelt aan wat studenten moeten leren, (2) opleidingen, die worstelen met leerwegonafhankelijker werken en aanpassen van de bedrijfsvoering en (3) studenten: wat vraagt het studeren in zo'n persoonlijke leerroute van hen? Daarna kies je één perspectief en schuif je aan voor een goed gesprek.

Annette Peet

Biografie

Annette is projectmanager online en blended onderwijs bij SURF. Ze richt zich op het innoveren van hoger onderwijs met ICT. Dit doet ze door het uitvoeren van stimuleringsregelingen en het ontwikkelen en actief delen van kennis. Ze onderhoudt verschillende professionele communities rond SURF, waaronder de Special Interest Group Digitaal Toetsen, waarin diverse experts rondom online proctoring betrokken zijn.
Workshop

Om toetsen op afstand mogelijk te maken kiezen steeds meer instellingen ervoor om online proctoring in te zetten. Op deze manier is het mogelijk een student op afstand te monitoren tijdens een toets. In deze sessie leggen we kort uit wat online proctoring is en welke vormen en systemen er zijn. Vervolgens gaan we in op verschillende aspecten van online proctoring: privacy, fraudepreventie en praktische beperkingen. Tenslotte staan we stil bij organisatie en communicatie rondom het inzetten van online proctoring. SURF verzorgt deze sessie samen met een expert uit de praktijk.

Perry Coppiëns

Biografie

Perry is werkzaam als inspecteur bij de Directie Hoger Onderwijs van de Onderwijsinspectie. Hij is vanaf het begin als projectleider betrokken bij de pilots flexibilisering. De inspectie monitort en beoordeelt in samenwerking met OCW en de NVAO de uitvoering van het experiment leeruitkomsten, met bijzondere aandacht voor de zorgplicht en informatievoorziening van instellingen.
Workshop

Hobéon heeft door zijn nauwe contact met hogescholen en audits bij opleidingen die deelnemen aan de pilot experiment leeruitkomsten goed zicht op de huidige stand van zaken, de (verschillende) keuzes die opleidingen hebben gemaakt bij flexibilisering van hun onderwijs en de thema’s en uitdagingen die hen op dit moment (nog) bezig houden. Ook de Inspectie van het Onderwijs participeert actief in het experiment met het oog op de toekomstige ontwikkelingen in het hoger onderwijs. Zij is goed op de hoogte van de (eerste) bevindingen en volgt de pilots met grote belangstelling.

Jan Willem Baten

Biografie

Jan Willem Baten is werkzaam als inspecteur hoger onderwijs en sinds kort ook als inspecteur middelbaar beroepsonderwijs. Hij neemt vanuit de inspectie hoger onderwijs deel aan het project Leven Lang Ontwikkelen samen met zijn collega Perry Coppiëns en collega’s van de NVAO en OCW. In dit project zijn ‘vinger-aan-de-pols’-gesprekken gevoerd met hogescholen, die gestart zijn met de implementatie in het kader van het experiment leeruitkomsten.
Workshop

Hobéon heeft door zijn nauwe contact met hogescholen en audits bij opleidingen die deelnemen aan de pilot experiment leeruitkomsten goed zicht op de huidige stand van zaken, de (verschillende) keuzes die opleidingen hebben gemaakt bij flexibilisering van hun onderwijs en de thema’s en uitdagingen die hen op dit moment (nog) bezig houden. Ook de Inspectie van het Onderwijs participeert actief in het experiment met het oog op de toekomstige ontwikkelingen in het hoger onderwijs. Zij is goed op de hoogte van de (eerste) bevindingen en volgt de pilots met grote belangstelling.

Wessel Peeters

Biografie

Wessel is onderwijskundige op de HAN University of Applied Sciences (Academie Organisatie en Ontwikkeling), mede-oprichter van het platform Vernieuwenderwijs en 9 jaar werkzaam geweest als docent in het VO. Hij houdt zich actief bezig met onderwijs en leren, in het bijzonder met didactiek, toetsing en curriculumontwerp.
Workshop

De Curriculumkit is een tool (kaartspel) waarmee je met een groep stap voor stap, spelenderwijs een nieuw curriculum ontwerpt. Hierbij komen onderwerpen als leeruitkomsten, toetsing en didactiek voorbij. Er is al een VO versie, nu wordt er gewerkt aan een HBO versie. Tijdens deze sessie krijg je, naast uitleg over de kit, verschillende praktische (online) werkvormen gepresenteerd die je in zelf kan inzetten of zou kunnen verwerken in het curriculum.
Online

Vrijdag 11 december 10.00-11.00 Donderdag 17 december 10.00-11.00 De Curriculumkit is een tool (kaartspel) waarmee je met een groep stap voor stap, spelenderwijs een nieuw curriculum ontwerpt. Hierbij komen onderwerpen als leeruitkomsten, toetsing en didactiek voorbij. Er is al een VO versie, nu wordt er gewerkt aan een HBO versie. Tijdens de eerste sessie krijg je verschillende praktische (online) werkvormen gepresenteerd die je in zelf kan inzetten of zou kunnen verwerken in het curriculum. De tweede sessie is een intervisiemomenten waarin we de eerste stappen bespreken en er ruimte is voor vragen.

Hajo de Boer

Biografie

Met 20 jaar werkervaring in het bedrijfsleven kan Hajo zich goed verplaatsen in wat er nodig is. Met ruime ervaring als leidinggevende, leiderschapstrainer en facilitator. Wat Hajo kenmerkt, is een no-nonsense aanpak. Scherpte én een balans tussen lichtheid en diepgang. Woorden én daden. Met humor, energie en gebaseerd op een wederzijdse intentie om te groeien.
Workshop

De wereld verandert continu. Meer dan ooit zijn thema’s als inclusie, groeiende sociale ongelijkheid en duurzaamheid, bepalend voor onze realiteit. Ze bonzen op de deur van onze levens en onze organisaties. Leiderschap gaat dan ook niet meer om controle, sturing en korte termijn rendement alleen. Alles draait om bewustzijn en verbinding maken: je zult moeten bepalen wat er voor jouzelf en je onderwijsinstelling écht toe doet en je tegelijkertijd openstellen voor de perspectieven van vele anderen. Binnen en buiten je eigen organisatie.
Online

Donderdag 10 december 8.45 – 9.45 Donderdag 17 december 8.45 – 9.45 De wereld verandert continu. Leiderschap gaat dan ook niet meer om controle, sturing en korte termijn rendement alleen. Alles draait om bewustzijn en verbinding maken. In de eerste sessie kijken we hoe je bewust wordt van je eigen mindset: hoe bepaal je wat er voor jouzelf en je onderwijsinstelling écht toe doet? Tegelijkertijd is het belangrijk om je open te stellen voor de perspectieven van vele anderen, binnen en buiten je eigen organisatie. In de tweede sessie bespreken we hoe je inclusief kunt luisteren én handelen.

Thijs Vink

Biografie

Thijs is partner bij Changekitchen. Hij werkt aan complexe verandertrajecten binnen onderwijs, gezondheidszorg, vervoer en openbaar bestuur. Hij heeft een brede ervaring als ondernemer, organisatieadviseur en trainer op het gebied van Duurzaam Veranderen, Leiderschap, Inclusie en Communicatie. Wat Thijs kenmerkt? Energie, humor en een focus op de mogelijkheden en kansen die er zijn. En vooral: resultaatgericht vertragen.
Workshop

De wereld verandert continu. Meer dan ooit zijn thema’s als inclusie, groeiende sociale ongelijkheid en duurzaamheid, bepalend voor onze realiteit. Ze bonzen op de deur van onze levens en onze organisaties. Leiderschap gaat dan ook niet meer om controle, sturing en korte termijn rendement alleen. Alles draait om bewustzijn en verbinding maken: je zult moeten bepalen wat er voor jouzelf en je onderwijsinstelling écht toe doet en je tegelijkertijd openstellen voor de perspectieven van vele anderen. Binnen en buiten je eigen organisatie.
Online

Donderdag 10 december 8.45 – 9.45 Donderdag 17 december 8.45 – 9.45 De wereld verandert continu. Leiderschap gaat dan ook niet meer om controle, sturing en korte termijn rendement alleen. Alles draait om bewustzijn en verbinding maken. In de eerste sessie kijken we hoe je bewust wordt van je eigen mindset: hoe bepaal je wat er voor jouzelf en je onderwijsinstelling écht toe doet? Tegelijkertijd is het belangrijk om je open te stellen voor de perspectieven van vele anderen, binnen en buiten je eigen organisatie. In de tweede sessie bespreken we hoe je inclusief kunt luisteren én handelen.

Jochem Goedhals

Biografie

Jochem is onderwijsinnovator bij de Fontys Hogescholen. Als teamleider of ‘eindbaas’ van een multidisciplinair en intercultureel team (Pulsed) dat nieuwe onderwijsprogramma’s ontwikkelt werkt hij vanuit het mantra: “wie leert van gister maar werkt aan morgen, díe ontwikkelt zich”. Daarnaast is hij oprichter van de Educational Design Expedition, een driedaagse (her)ontwerp expeditie waarbij onderwijsprofessionals uit Nederland van praten naar doen gaan.
Workshop

De gemiddelde boekhandel heeft meters boekenplank ingeruimd voor managementboeken. Boeken waarin theoretisch gezien best aardige onderwerpen en tools worden besproken en toch ‘zo werkt het niet in het onderwijs’. We doen mensenwerk en dat heeft een dubbele bodem. In mijn ogen moeten we niet zo gek veel anders doen als leidinggevende in het onderwijs dan onze docenten doen met hun studenten. Kortom het draait om het organiseren van de cultuur en structuur waarbinnen zij zich maximaal kunnen ontwikkelen als professional. Als ‘eindbaas’ van Fontys Pulsed heb ik vele dingen geprobeerd, verkeerd gedaan en verbeterd. Binnen een bestaande hiërarchische en bureaucratische structuur werk ik er elke dag aan om te laten zien dat het ook anders kan. Makkelijk is dat niet, leuk en leerzaam echter zeker wel.

Heleen Hanssens

Biografie

Heleen is onderwijskundige en veranderkundige en adviseert onderwijsinstellingen bij de vormgeving van kwalitatief onderwijs. Heleen heeft gewerkt als onderwijskundig adviseur, trainer, hogeschooldocent, projectleider, hogeschooldocent, auditor, accountmanager, themaleider ontwerpen en opleidingsmanager en in het mbo en hbo. Heleen streeft in haar werk naar het in co-creatie creëren van nieuwe concepten met een optimale balans tussen de structurele, systemische en strategische aspecten enerzijds en de culturele, ontwikkelingsgerichte en mensgerichte kant anderzijds.
Workshop

In deze sessie kijken we met behulp van het Kwaliteit Plus model van Hobéon naar verschillende krachten die invloed hebben op de wendbaarheid van de onderwijsorganisatie. De centrale vraag is hoe je kwaliteitsverbeteringen kunt realiseren door onderwijsinnovatie succesvol te organiseren. In vier fasen doorlopen we een casus waarin we steeds een stapje dieper de krachten identificeren die samenhangen met scenario’s voor wendbaarheid van de organisatiestructuur en -cultuur.
Online

Donderdag 10 december 10.00 - 11.00 Dinsdag 15 december 10.00 - 11.00 Hoe krijg je zicht op de krachten die jouw organisatie wendbaar maken? En hoe breng je organisatiestructuur en – cultuur samen? Aan de hand van een voorbeeldcasus identificeren we verschillende scenario’s. In de tweede sessie maken we de vertaling naar jouw eigen praktijk, we bespreken casuistiek en je komt tot een plan van aanpak.

Klaas Visser

Biografie

Klaas was tot 2015 onderwijsdirecteur Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en was tevens vanaf 2008 voorzitter van de universitaire werkgroep studiesucces van de UvA. Daarnaast is hij mede-auteur van het boek ‘Studiesucces door onderwijskwaliteit’.
Online

Donderdag 10 december 14.00 – 15.00 Dinsdag 15 december 14.00 – 15.00 Wat zeggen studiesuccescijfers over de kwaliteit van een opleiding? Kan het rendement alleen omhoog door de lat lager te leggen? Welke curriculumfactoren spelen een rol bij de verschillen in studiesucces? En vallen studenten terecht uit of doen we aan “blaming the victim”? Deze vragen staan centraal en worden gekoppeld aan het boek “Studiesucces door onderwijskwaliteit”, waarin de vier kwaliteitsstandaarden van de NVAO zijn gekoppeld aan onderzoeksinzichten. De focus ligt op standaard 2 en de aansluiting tussen vooropleiding en het eerste studiejaar. De workshop is een verdieping op “Rendementsverschillen tussen opleidingen” op 8 december, maar kan ook los daarvan worden gevolgd.

Datum

Dinsdag 8 december 2020

Locatie

Jaarbeurs Utrecht
Beatrixgebouw – Media Plaza
Jaarbeursplein 6
3521 AL Utrecht

Routebeschrijving

Veiligheid voorop

Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM zodat iedereen het congres op een veilige en gastvrije manier kan bezoeken.
Is jouw situatie in december veranderd? Dan boeken we je om naar het online programma!*

Lees meer over de veiligheid

 

Investering


Meld je direct aan!

 

*Tot een maand voor het event kun je jouw ticket kosteloos annuleren. We leven in bijzondere tijden dus het zou best kunnen dat daarna blijkt dat het voor jou toch niet mogelijk is om deel te nemen aan het live event. Je kunt dan in jouw plaats een collega laten komen óf we boeken je met korting om naar het online programma. Je betaalt dan slechts €149 in plaats van €199. Voor het resterende bedrag ontvang je een voucher ter waarde van €550. Dit bedrag kun je besteden aan al onze opleidingen en congressen.

 


Heb je vragen?

Wil je meer weten over het congres, het programma en het aanmeldproces? Of wil je juist meewerken aan het programma? Neem dan contact op met onze congresadviseur of congresmanager.


Mariska Korewijk

Congresadviseur

mariska.korewijk@sbo.nl

📞040 - 297 27 51

Sam van der Schans

Congresmanager

s.van.der.schans@sbo.nlStudent meets Professional

Op de SBO onderwijscongressen gaat de student in gesprek met de onderwijsprofessional. In onderwijsland werken we hard aan innovatie, maar wat merkt de student hier eigenlijk van? En wat vindt de student hiervan?


Onderweg naar flexibel onderwijs

Paul van Hertog

Aanvoerder van het versnellingsteam flexibilisering van Surf

Beluister de podcast


Onderwijsinnovatie met ICT

Felix Kuijpers

Programmamanager Onderwijsinnovatie met ICT bij Avans Hogeschool

Beluister de podcast

Curriculum
ontwerpen

Jochem Goedhals en Frank van de Ende

Onderwijsinnovator bij de Fontys en Practor activerende didactiek bij Summa

Beluister de podcast

Personaliseren en enthousiasmeren met ICT

Irene van der Spoel

Docent en lerarenopleider bij Hogeschool Utrecht

Beluister de podcast


Gepersonaliseerd onderwijs & het experiment flexstuderen

Henk Hagoort

Voorzitter college van bestuur Hogeschool Windesheim

Beluister de podcast

Digitale en pedagogische transformatie in het hoger onderwijs

Gideon Shimshon

Director digital learning & innovation, Imperial College

Beluister de podcast

Samenwerking student, werkgever en het hoger onderwijs

Herman de Mosselaer

Project manager education research, AP Hogeschool Antwerpen

Beluister de podcast


Gepersonaliseerd onderwijs in Finland

Auli Toom

Phd, professor of Higher Education, University of Helskini

Beluister de podcast

Pilot flexibilisering: flexibel onderwijs bij de HAN

Carola Doumen

Projectleider deeltijd flexibilisering en maatwerk HAN

Beluister de podcast

De toekomst van het nieuwe accreditatiekader

Paul Zeevenbergen

lid dagelijks bestuur
NVAO

Beluister de podcast


Agora Onderwijs

Sjef Drummen

Onderwijskunstenaar, directielid en co-founder Niekée en Agora

Beluister de podcast

Ubiquity University

Peter Merry

Chief Innovation Officer at Ubiquity University

Beluister de podcast

De Bildung Academie

Michiel Tolman

Directeur en onderwijsontwikkelaar van De Bildung Academie

Beluister de podcast

 


The future of technology in learning

Ashley Wheaton

Principal and Chief Executive Officer UCEM

Beluister de podcast

Pilot flexibilisering (HAN)

Fokke Aukema

Sectorhoofd Staf Politie academie

Beluister de podcast

Knowmads alternative business school

Pieter Spinder

Initiator & Storyteller Knowmads

Beluister de podcast

 


Jong zijn in tijden van crisissen

Pedro De Bruyckere

Rationeel optimistische kijk op jongeren vandaag

Werd maar eens geboren na 2000... Hoeveel crisissen maakte je niet mee? Je was misschien te jong voor 9/11, maar er volgden aanslagen genoeg om je schrik aan te jagen. Er was de wereldwijde financiële crisis vanaf 2008, SARS en corona, en de klimaatcrisis, zeker ook die mag je niet vergeten. Of misschien lag je wel wakker van de migratiecrisis? Ondertussen deelden je ouders je foto's op Facebook en dat was nog het minste van je privacyzorgen.

Of nee wacht...
Geboren worden in de jaren negentig van vorige eeuw, dat is pas erg. Je moest werk beginnen zoeken net in die financiële crisis, je zat thuis met je jonge kinderen tijdens corona, en al de rest.

Of nee wacht...
Het lijkt wel alsof jongeren constant geconfronteerd worden met crisissen en dat hen helpen opgroeien moeilijker wordt. In dit boek staan we stil bij wat de impact is ten goede en ten kwade van de huidige samenleving op onze jongeren en vooral hoe je als ouder, opvoeder, leraar en beleidsmaker hier goed kan op inspelen.
Misschien zijn de echte crisissen die we moeten aanpakken wel andere dan je dacht...

Hybride opzet voor meer impact

Vol inspiratie en goede ideeën vertrek je van een congres, maar in de waan van de dag verdwijnen alle plannen snel naar de achtergrond. Herkenbaar? Dat is niet gek. Leren doe je namelijk niet alleen en de vertaling naar de praktijk is moeilijk. Dit jaar heeft Next step in Higher Education daarom een unieke opzet.

Kies jij voor het congres met als aanvulling online sessies of ga je voor de online sessies?

Meld je direct aan!

 

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Next Step in Higher Education start op 8 december 2020 in MediaPlaza - Utrecht!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Congres | 2020-12-08