Verkorte opleiding voor de zorgcoördinator VO & MBO

 • Over o.a. Passend Onderwijs en opbrengstgericht werken
 • Al ruim 500 zorgcoördinatoren gingen je voor
 • Unieke bijdrage van docent Maarten Jiskoot
 • Een verdiepingsopdracht naar keuze!

Deze opleiding op maat voor het hele team? Download de incompany brochure!

Geef leerlingzorg optimaal vorm op jouw school

 • 24 maart - 23 juni 2022
 • La Vie Utrecht
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Jouw rol als zorgcoördinator is cruciaal bij de uitvoering van Passend Onderwijs

De invoering van Passend Onderwijs heeft consequenties voor de inrichting van het onderwijs en heeft gevolgen voor het functioneren van de zorgcoördinator. Daarnaast heeft de school ook te maken met de invoering van de referentieniveaus en het opbrengstgericht werken. Deze ontwikkelingen in het onderwijs hebben invloed op jouw functioneren als zorgcoördinator. Uitgaan van onderwijsbehoeften, handelingsgericht werken, het opstellen van groepsplannen en het werken met ontwikkelingsperspectieven van leerlingen zijn voor een deel nieuwe facetten in je werk als zorgcoördinator. Maar wat doet een zorgcoördinator nu precies?

Download de brochure

Wat je leert tijdens deze 4-daagse opleiding Zorgcoördinator

Je leert effectief invulling te geven aan je taken en verantwoordelijkheden, waarbij de focus ligt op je rollen binnen de schoolorganisatie.

Als zorgcoördinator heb je ook de rol om collega’s te ondersteunen en aan te sturen. Hoe verloopt de communicatie en hoe krijg je jouw collega’s mee in de veranderingen die nodig zijn met de invoering van Passend Onderwijs?

De opleiding Zorgcoördinator biedt jou handvatten en technieken die je in kunt zetten in je eigen school. Door reflectie op je eigen functioneren, maken van opdrachten en kritisch met elkaar meekijken in de opleiding maak je een stap in je ontwikkeling. Vanzelfsprekend kunnen de cursisten met eigen inbreng komen en wordt de opleiding aangepast als er nieuwe ontwikkelingen zijn die van belang zijn voor de zorgcoördinator.

Vergroot je kennis en vaardigheden en versterk jouw positie als zorgcoördinator

Bekijk het programma

De kernthema’s die tijdens de opleiding Zorgcoördinator aan bod komen zijn

 • Profiel van de zorgcoördinator en de rol, taken en verantwoordelijkheden
 • Communicatie vanuit verschillende rollen, rol naar interne- en externe partners
 • Passend Onderwijs en de mogelijke bijdrage van de zorgcoördinator daaraan
 • Handelingsgericht werken
 • Opbrengstgericht werken, hoe versterkt dit Passend Onderwijs
 • Oplossingsgericht werken
 • Omslag van zorg naar ondersteuning

Tijdens de opleiding Zorgcoördinator leer je in slechts 4 dagen hoe je de leerlingzorg optimaal vormgeeft op jouw school!

Unieke opzet

De opleiding heeft een praktijkgerichte insteek en biedt handvatten en technieken die je in kunt zetten in jouw eigen school. Door reflectie op jouw eigen functioneren, het maken van opdrachten en kritisch met elkaar meekijken in de opleiding maak je een stap in je ontwikkeling. Door onderwijsprofessionals uit het VO én MBO samen te brengen ontstaat er een actieve uitwisseling. De blended opzet maakt extra ruimte voor feedback, intervisie en supervisie op jouw opdrachten, waardoor je niet alleen leert van elkaar, maar ook mét elkaar.

Maximaal 20 plaatsen

Om het interactieve karakter te kunnen waarborgen worden maximaal 20 deelnemers per opleiding toegelaten. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, dus wij verzoeken je om je tijdig aan te melden. De vorige opleidingen waren snel volgeboekt.

Lerarenportfolio

Deze opleiding is geregistreerd bij lerarenportfolio: 00601-05129.

Ook interessant voor je

Wil je meer leren over hoogbegaafdheid, gedragsproblematiek en pestgedrag? Bekijk dan onderstaande opleidingen:

Ben je op zoek naar meer uitdaging? Kijk ook eens naar de volgende opleiding:

Programma van de Verkorte Opleiding voor de Zorgcoördinator

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigt om 16.30 uur.

Dag 1 

Passend Onderwijs

Er is veel gaande op het gebied van Passend Onderwijs en de zorgcoördinator is de aangewezen persoon om hiervan zeer goed op de hoogte te zijn. Wat gaat komen en hoe kan dat binnen de eigen school worden uitgewerkt? Wat is de rol en positie van de zorgcoördinator in de ontwikkelingen van Passend Onderwijs op de eigen school?

 • Overzicht van ontwikkelingen op het gebied van Passend Onderwijs
 • De omslag in denken: van zorg naar ondersteuning en van probleem naar onderwijsbehoefte
 • Veranderende relatie van de school met het samenwerkingsverband
 • De positie van de zorgcoördinator binnen en buiten de school
 • Het schoolondersteuningsprofiel en de inzet van middelen en expertise
 • Ondersteuningsstructuren en -processen
 • Visie op leerlingondersteuning

Dag 2

Profiel van de zorgcoördinator

Zorgcoördinatoren blijken een zeer verschillende taakinvulling te hebben. We kijken naar het profiel van de zorgcoördinator om aan de hand daarvan te onderzoeken wat de eigen positie is binnen de school. Wat moet de zorgcoördinator weten, wat moet de zorgcoördinator kunnen en waar liggen de uitvoerende taken.

 • Het profiel van de zorgcoördinator
 • Verantwoordelijkheden van de zorgcoördinator
 • Persoonlijke competenties in relatie tot de functie als zorgcoördinator
 • Taakstelling van een zorg- en adviesteam en de relatie met externe partners
 • Basisafspraken in het kader van privacy
 • Zorg dragen voor een effectieve overlegstructuur
 • Hoe zorg je voor goed timemanagement?

Tip: Download de brochure voor een compleet overzicht!


Dag 3 (online)

En nu in de praktijk, hoe hou je het werkbaar?

We hebben behandeld wat de verschillende landelijke ontwikkelingen zoals Passend Onderwijs voor invloed hebben op het functioneren van de zorgcoördinator en we hebben het profiel, de positionering en de taakstelling van de zorgcoördinator belicht.

In deze module gaan we aan de slag met de praktijk. We gaan hierbij uit van handelingsgericht werken en vragen de deelnemers voorbeeld situaties uit hun eigen werk mee te nemen. Dit wordt gelinkt aan de visie van de school op zorg en ondersteuning.

 • Uitgangspunten van handelingsgericht werken
 • Werken vanuit onderwijsbehoeften van leerlingen
 • Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
 • Het handelingsplan vs het groepsplan
 • Handelingsgericht werken en leerling-besprekingen
 • Intervisie & feedback

Dag 4

Het managen van de zorg

De primaire taak van de zorgcoördinator is het coördineren van de ondersteuningsprocessen in de school. Deze processen zijn in module 1 en 2 aan bod gekomen. In module 3 zijn we met de praktijk aan de slag gegaan. In deze laatste module komt aan de orde hoe de processen op elkaar kunnen worden afgestemd, hoe deze zonodig kunnen worden bijgestuurd en welke invloed de zorgcoördinator heeft op het beleid rondom de zorg. Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar blijft het zorgplan? Hoe worden afspraken bindend? Hoe kun je omgaan met weerstanden en tegengestelde belangen? Hierbij wordt geoefend met oplossingsgerichte gesprekstechnieken.

 • Verandermanagement en planmatig werken bij veranderingen
 • Samenwerken met het management
 • Omgaan met weerstanden en tegengestelde belangen
 • Oplossingsgericht werken
 • De rol van de zorgcoördinator bij de ambities van de school
 • Effectieve gesprekstechnieken

Docenten:

img-Maarten Jiskoot

Maarten Jiskoot
Adviseur docenten(teams)

Maarten Jiskoot adviseert docenten(teams), schoolleiders en schooldirecties in vo en mbo. Zijn aanpak is activerend en zijn expertise ligt op het vlak van passend onderwijs en zorgcoördinatie. Maarten is een adviseur met zijn voeten in de dagelijkse praktijk!

Interview met de docent 

Kun je een probleem noemen waar veel deelnemers tijdens de Verkorte opleiding Zorgcoördinator tegen aan lopen?

Veel deelnemers aan de opleiding geven aan dat zij moeite hebben in hun school met de werkzaamheden en de beschikbare tijd die zij daarvoor krijgen. Door bezig te zijn met hun taakopvatting en taakbeschrijving wordt hen duidelijk dat zij prioriteiten moeten stellen, moeten afstemmen met het management en een meer hun taakopvatting duidelijk moeten maken in heel hun team.

Wat is de belangrijkste boodschap die je deelnemers wilt meegeven nadat ze de Verkorte opleiding Zorgcoördinator hebben afgerond?

Stel heel kleine doelen binnen je taak van zorgcoördinator om systematisch zaken te verbeteren, zoek daar draagvlak bij zowel docenten als management, maak het zichtbaar voor alle collega’s, en ga volgens jouw actieplan te werk.

Op welke manier haal jij plezier uit het geven van de opleiding?

De diversiteit van deelnemers, beginners, gevorderden, vo en mbo, werkzaam in heel kleine of juist in heel grote scholen en opleidingen, ervaren dat zij op een heel professionele manier naar hun eigen functioneren kunnen kijken en wel degelijk in staat zijn tot veranderingen in hun functioneren. De uitwisseling van alle deelnemers, de nieuwe inzichten die zij opdoen maken dit werk erg aantrekkelijk.

 

Wil je jouw functie als zorgcoördinator succesvol vormgeven?

Neem dan deel aan de opleiding zorgcoördinator en leer in slechts 4 dagen hoe je jouw rol succesvol vervult binnen je school en in je regio! 

"Ik vond de online interactie met verschillende deelnemers leerzaam. Het samenwerken aan opdrachten en samen dingen uitzoeken gaf nieuwe inzichten in verschillende onderwerpen. Docent kon goed schakelen vanuit de klas naar de online leeromgeving."

"Pakkend, duidelijk en gestructureerd. Goed voorbeeld over leraargedrag. De docent is goed voorbereid en heeft veel kennis, ook vanuit de praktijk."

"Veel afwisseling in werkvormen en goede informatie."

"Prima uitleg, goede informatie en artikelen. Plezierige en veilige werksituatie."

"Docent reageert zeer adequaat op vragen in de groep."

"Veel ruimte voor eigen inbreng van de cursisten."

"Docent heeft veel kennis. Goede balans tussen informeren, interactie en discussie. Goede praktijkvoorbeelden, zeer praktisch."

"Strakke tijdsplanning, overzichtelijke sheets, veel ruimte voor eigen inbreng."

"Prettige manier van presenteren."

"Zeer prettige opleiding. Fijn dat er ruimte is om naar voorbeelden uit de praktijk te luisteren van anderen."

Algemene Informatie

Deze 4-daagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij La Vie Utrecht te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

La Vie Utrecht
St Jacobsstraat 61
3511 BP
Utrecht
tel: +31 (0)30 234 00 88

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 24 maart 2022 09:00 - 16:30 La Vie Utrecht
Dag 2 7 april 2022 09:00 - 16:30 La Vie Utrecht
Dag 3 Online 19 mei 2022 09:00 - 16:30 online (of n.t.b.)
Dag 4 23 juni 2022 09:00 - 16:30 La Vie Utrecht

Jouw investering

De investering voor deze 4-daagse Cursus/Training bedraagt € 2999,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

Studiebelastinguren

Het aantal studiebelastingsuren voor deze opleiding bedraagt ongeveer 45 uren inclusief contacturen. Het materiaal wordt speciaal voor deze opleiding gemaakt en is dus gegarandeerd actueel. 

Lerarenportfolio

Deze cursus is geregistreerd bij lerarenportfolio: 00601-05129

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Opleiding op maat

Zou jij samen met jouw collega's één van onze opleidingen willen volgen, maar dan gericht op de eigen organisatie, situatie en wensen? Dan is Incompany zeker interessant! Samen stellen we een programma op en bepalen we datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Waarom Incompany

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie en leerbehoeften
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze Incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje Verhoeven

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: guusje.verhoeven@sbo.nl
Tel: 040 – 2 974 980

Download brochure

Onze privacy-policy

Herken je dit?

Je bent van plan om de leerling-bespreking van leerjaar 1 goed voor te bereiden, maar net wanneer je het digitale lvs bij de juiste klas hebt opgestart komt een mentor van een tweede klas binnen met een vraag over één van zijn leerlingen.
Wanneer je deze vraag hebt afgehandeld en verder wil gaan met je werk, staat de moeder van een leerling voor de deur, de telefoon gaat en de teamleider wil je spreken over één van de klassen.

Wanneer de dag voorbij is heb je de leerling-bespreking eigenlijk niet voldoende kunnen voorbereiden...

 

Werktijdplanner

Als Zorgcoördinator krijg je veel op je bord en word je vaak gestoord tijdens je werk. Met behulp van onderstaand overzicht kan je een dag lang je activiteiten bijhouden.

NB. De P-tijd is geplande tijd, bijvoorbeeld een vergadering of een gepland gesprek. De A-tijd is ad-hoc tijd, dus alles wat tussendoor komt.

Voorbeeld-planning Zorgcoördinator

Met behulp van deze planning krijg je inzicht in je P-tijd en A-tijd. Inzicht in jouw eigen functioneren helpt je als zorgcoördinator het werk goed te doen. Download het Excel bestand hier, om meteen aan de slag te kunnen: 

Voorbeeldplanning_Zorgcoordinator.xlsx (9,3 KB)

Dit en nog veel meer komt aan bod tijdens de verkorte Opleiding Zorgcoördinator. Tijdens deze opleiding analyseren we de resultaten en ontwikkel je een plan van aanpak om meer grip te houden op je werkdag.

Word de baas over je eigen agenda!

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 297 27 40 nicole.vonk@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Onderwijs

Onze privacy-policy