Verkorte opleiding Specialist het jonge kind

Word de specialist over het jonge kind binnen uw school!

 • Inzichten in gedrag van het jonge kind en manieren om hiermee om te gaan
 • Leer in 5 dagen op post-HBO niveau een inspirerend, rijk en leerzaam aanbod voor alle jonge kinderen uit te werken
 • Hoor over de nieuwste inzichten rondom de ontwikkeling van jonge kinderen
 • Ontvang na deelname een certificaat Specialist Jonge Kind

Bent u op zoek naar een volgende stap? Kijk dan eens naar de verkorte opleiding voor de intern begeleider.

 

Jong kind specialist: wat vraagt dit van u?

Jonge kinderen leren en spelen de hele dag, waarvan ze een groot deel van hun tijd op school doorbrengen. Het leren van jonge kinderen gaat niet “gelijkmatig”, maar loopt via sprongen, stappen en in verschillende gebieden. In een gemiddelde onderbouwklas zitten kinderen van bijna 4 tot ongeveer 8 jaar; een periode waarin heel veel veranderingen plaatsvinden in de ontwikkeling van kinderen. Van de leerkracht vraagt dat een aanbod wat recht doet aan al die verschillende ontwikkelingsfasen en interesses van het jonge kind. In elke onderbouwklas is te zien dat kinderen leren vanuit hun belangstelling om de wereld te leren kennen. De kunst van het onderwijs verzorgen aan jonge kinderen is het aanwakkeren van die belangstelling en die vervolgens vertalen in leerzame activiteiten, waarin de kinderen een actieve rol hebben in de invulling van die activiteiten.

 

Wat leert u tijdens deze opleiding?

In deze verkorte opleiding leert u kijken naar het jonge kind in al zijn ontwikkelingsfacetten. Via praktische werkvormen in de eigen werkomgeving gaan we ons eigen beeld op jonge kinderen completer maken en vervolgens de opgedane kennis vertalen naar een rijke leeromgeving in de groep. In de laatste lesdag gaan de studenten via een presentatie hun eigen leerproces presenteren aan de groep; om zo ook de opgedane kennis en ervaringen te delen.

Door de hele opleiding staat het praktisch uitwerken van kennis en vaardigheden en het uitwisselen van “good practices” centraal in de werkvormen.

Na de opleiding kunt u een inspirerend, rijk en leerzaam aanbod voor alle kinderen in uw groep uitwerken rondom zelf gekozen thema’s. De nieuwste inzichten rondom de ontwikkeling van jonge kinderen worden daarin meegenomen.

Bekijk het programma.

 

Ook interessant voor u:

Wilt u meer leren over gedragsproblematiek, hoogbegaafdheid of pestgedrag? Kijk dan eens naar de volgende opleidingen:

Bent u op zoek naar een volgende stap? Kijk dan eens naar de verkorte opleiding voor de intern begeleider.

Programma van de verkorte opleiding Specialist het jonge kind

 

Module 1 

Tijdens deze module leert u: 

In deze module kijken we naar de meest recente inzichten over de ontwikkeling van jonge kinderen en wat dat betekent voor het onderwijs. Daarnaast zullen we aandacht besteden aan de laatste maatschappelijke ontwikkelingen. De vraag die daarbij centraal staat is;

“Wat kunnen wij doen om het jonge kind toe te rusten voor de uitdagingen die de maatschappij straks van hem of haar verwacht?”.

De verschillende zienswijzen worden naast elkaar behandeld en studenten krijgen de gelegenheid hun eigen visie op het onderwijs aan het jonge kind verder vorm te geven.

Deze module heeft de volgende inhoudelijke thema’s:

 • Ontwikkelingsfasen van het jonge kind kennen en herkennen.
 • Ontwikkelingsbehoeften van jonge kinderen.
 • Passende begeleiding in het onderwijs aan jonge kinderen.
 • Maatschappelijke ontwikkelingen herkennen en evalueren in het licht van het onderwijs.
 • Visie ontwikkelen op het onderwijs aan jonge kinderen.

 

Module 2

Tijdens deze module leert u: 

In het onderwijs willen we graag dat kinderen kennis maken met de wereld om hen heen.Vanaf het moment dat kinderen kunnen lezen kunnen zij de wereld om zich heen ook in teksten verkennen.

Voor die fase is het echter wezenlijk dat kinderen in hun leeromgeving een goede afspiegeling zien van die “wereld om je heen”. In een rijke, wisselende en uitdagende leeromgeving worden kinderen uitgedaagd nieuwe ervaringen op te doen. Veel leerkrachten beseffen nog onvoldoende dat die omgeving de basis van hun onderwijs is; vaak wordt de omgeving het sluitstuk in de voorbereidingen op een thema of project. In de praktijk zien we dat leerkrachten heel veel aandacht besteden aan de voorbereiding van de activiteiten die kinderen gaan doen binnen een thema; deze zijn veelal bedacht en geregisseerd door de leerkracht.

In deze module gaan we veel aandacht besteden aan de rijke, uitnodigende leeromgeving. In die omgeving ontstaan spontaan, via spel en gesprek, de activiteiten vanuit de belangstelling van de kinderen. Op die manier sluit de gekozen activiteit per definitie aan bij de betrokkenheid van de kinderen. In een goede leeromgeving is er voor elk kind, voor elk zintuig, voor elk ontwikkelingsgebied en voor elk leerdoel een betekenisvolle activiteit te ontdekken.

Voor het ontwerpen van deze leeromgevingen is het wezenlijk eerst naar de doelen binnen het project te kijken, en van daaruit verder te gaan ontwerpen. Ook staan we op deze lesdag uitgebreid stil bij de begeleiding van de kinderen in de leeromgeving. Aan het einde van deze module bent u in staat om een rijke, uitdagende leeromgeving te ontwerpen via onderbouwing vanuit de kennis over jonge kinderen en hun ontwikkeling.

Deze module heeft de volgende inhoudelijke thema’s:

 • Voorwaarden voor een succesvolle inrichting van de groep.
 • Leren via de verschillende zintuigen en intelligenties.
 • Ontwerpen van een betekenisvolle en leerzame leeromgeving binnen een thema.
 • Praktische tips voor een levensechte leeromgeving.
 • Evalueren van de eigen leeromgeving.

 

Module 3

Tijdens deze module leert u: 

 • Spel is de basis van al het leren van kinderen.
 • Spel is geen bijproduct van onderwijs.
 • Spel is niet “dat wat de kinderen tussendoor doen voordat ze in de verlengde instructie kennis op mogen doen.”
 • Spel is de essentie!

Kinderen spelen de hele dag; ze spelen om de wereld om hen heen te begrijpen. Dat begrijpen begint letterlijk bij “grijpen”; materialen, voorwerpen en speelgoed vastpakken, voelen, manipuleren en op die manier leren kennen. We kennen allemaal de plaatjes van jonge kinderen die onophoudelijk met water en zand spelen. In opperste concentratie verkennen de kinderen de eigenschappen van het zand en van het water; kan het vallen? Past het in je hand? Kan je ermee bouwen? Plakt het aan elkaar? Kun je er meer of minder van maken?

Op al deze vragen vindt het kind een antwoord door te experimenteren, voelen, bouwen en fantaseren. Het vraagt niet veel fantasie om te zien dat hier belangrijke kennis voor alle andere schoolse vaardigheden wordt opgedaan. Die schoolse vaardigheden zijn voor het kind echter nooit het doel op zich.

Spel is het doel! De drang om te spelen bij kinderen is enorm; ze spelen de hele dag en kunnen van “niets” een spel maken. De kunst van de begeleiding is het faciliteren en begeleiden van betekenisvol, betrokken en constructief spelen, aangezien de nieuwe kennis op deze manier wordt geconstrueerd.

In deze module gaan we bekijken hoe de begeleider speelrijke omgevingen kan maken, en op verschillende manieren het vrije, begeleide, sociale en rollenspel kan verrijken. Tijdens de werkles en het buitenspel zou een belangrijk deel van de aandacht van de leerkracht aan spel besteedt besteed moeten worden.

Deze module heeft de volgende inhoudelijke thema’s:

 • Verschillende vormen van spel en spelen.
 • Begeleiden van spel in de klas.
 • Observeren van spel en de spelkwaliteit in de groep.
 • Verrijken van vrij spel en rollenspel in de hoeken in de klas.
 • Geschikte spelmaterialen die elke onderbouwgroep nodig heeft.
 • Praktische suggesties voor spel in de eigen groep.

 

Module 4

Tijdens deze module leert u: 

Op veel scholen wordt momenteel volop gewerkt aan de 21st century skills. Kritisch denken, creatief zijn, samenwerken en jezelf presenteren zijn een aantal van deze vaardigheden. Van oudsher hebben veel kleuterklassen veel aandacht voor een aantal van deze vaardigheden, zoals het samenwerken.Maar hoe geef je vaardigheden als “kritisch denken” een plek in je onderbouwgroep? Hoe ga ik die vaardigheden begeleiden?

Op deze en andere vragen gaan we in deze module een antwoord zoeken. De studenten gaan aan de slag met een quickscan om hun eigen praktijk in beeld te brengen. Daarna gaan we zelf een visie ontwikkelen op de 21st century skills voor jonge kinderen.

Vervolgens gaan we via praktijkvoorbeelden verkennen hoe der verschillende vaardigheden betekenisvol ingezet kunnen worden in de eigen groep.

Deze module heeft de volgende inhoudelijke thema’s:

 • De 21st century skills en het jonge kind.
 • Uw eigen vaardigheden in de begeleiding van deze vaardigheden.
 • Onderbouwde keuzes maken voor passende, effectieve activiteiten.
 • Aansluiten bij de vaardigheden die in de volgende groepen van de kinderen worden verwacht.

 

Module 5

Tijdens deze module leert u: 

Het werken met een onderzoek is een manier om kinderen in een rijke leeromgeving tot activiteiten en leren uit te nodigen. Een onderzoek kan zich in de klas beperken tot een dagdeel, maar ook een volledig thema kan in het teken staan van een onderzoek.

Via een onderzoekscyclus gaan de kinderen samen met de leerkracht op weg om nieuwe kennis te ontdekken en meer te weten te komen over een onderwerp. De leerkracht treedt coachend op om dit onderzoek te begeleiden. Belangrijk daarbij is dat de kinderen eigenaar blijven van het leerproces en de leerkracht “van de zijlijn” met de kinderen meekijkt.

Hoe stel je je als leerkracht coachend en nieuwsgierig op in een onderzoek? Hoe zorg je dat de rode draad in het onderzoek helder blijft voor kinderen en leerkracht? Hoe hoe houd je de kinderen betrokken in de verschillende stappen van een onderzoek? Hoe doe je verslag van het onderzoek zodat de kennis voor kinderen zichtbaar blijft? Deze en andere vragen krijgen een plek in de laatste module van deze leergang. Daarnaast besteden we in de laatste lesdag aandacht aan de eindpresentaties van de deelnemers.

Deze module heeft de volgende inhoudelijke thema’s:

 • De onderzoekscyclus in de praktijk.
 • Begeleiden en coachen van jonge kinderen bij ontdekkend en onderzoekend leren.
 • Opzetten en volgen van een onderzoek in de groep.
 • Verslaglegging en delen van kennis van een onderzoek met de groep.
 • Delen van “good practices” en opgedane kennis van de opleiding in de groep.

 

Uw docent

 

Charlotte van de Oudenalder

Charlotte van de Oudenalder is als onderwijsadviseur en praktijkdocent verbonden aan Schoolyard en Via Vinci Academy. Vanuit haar rol heeft ze inmiddels tientallen scholen begeleid in het verrijken van hun onderwijs, waarbij “Het jonge kind” haar specialiteit is. In het verleden heeft Charlotte ook een tiental jaar zelf voor de klas gestaan in de onderbouw op meerdere scholen. Vanuit verschillende concepten neemt zij invalshoeken en werkvormen mee in haar training, die altijd nauw verbonden zijn met de praktijk. De eigen ervaringen van studenten krijgen dan ook een belangrijke plek in deze leergang.

Algemene informatie

 

Datum en Plaats

13 & 27 maart, 10 & 24 april en 8 mei 2019

Meeting Plaza Utrecht
Godebaldkwartier 20
3511 DX Utrecht

Routebeschrijving

Bestemd voor:

Docenten werkzaam in groep 1 en 2 binnen het basisonderwijs

 

Tijdschema:

09.00 - Inloop
09.30 - Start ochtendprogramma
12.30 - Lunchpauze
13.30 - Start middagprogramma
16.30 - Afronding opleidingsdag

 

Uw investering

De kosten van deze cursus bedragen €2.199,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

 

Studiebelastinguren

Het aantal studiebelastinguren voor deze opleiding bedraagt ongeveer 60 uren inclusief contacturen.

 

Ook interessant voor u:

Wilt u meer leren over gedragsproblematiek, hoogbegaafdheid of pestgedrag? Kijk dan eens naar de volgende opleidingen:

Bent u op zoek naar een volgende stap? Kijk dan eens naar de verkorte opleiding voor de intern begeleider.

 

Persoonlijk Opleidingsadvies

Heeft u inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan gerust, geheel vrijblijvend, contact op met:

Mariska Korewijk
Opleidingsadviseur
Tel: 040 - 297 27 51

 

Verantwoordelijk voor deze opleiding
Jose Kolk
Opleidingsmanager

 


Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips


Incompany training

Heeft u, samen met uw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op uw organisatie, uw situatie en uw wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met u mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van u en uw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Verkorte opleiding Specialist het jonge kind

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Verkorte opleiding Specialist het jonge kind start op 13 & 27 maart, 10 & 24 april en 8 mei 2019 in Meeting Plaza Utrecht!

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse opleiding
Prijs: €2199,- excl. btw
Datum: 13 & 27 maart, 10 & 24 april en 8 mei 2019
Locatie: Meeting Plaza Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Mariska Korewijk  

Opleidingsadviseur
Mariska Korewijk

  

040 - 297 27 51