Verkorte opleiding Specialist het jonge kind

Word de specialist over het jonge kind binnen jouw school!

 • Geef optimaal vorm aan kleuteronderwijs
 • Inzichten in gedrag van het jonge kind en manieren om hiermee om te gaan
 • Hoor over de nieuwste inzichten rondom de ontwikkeling van jonge kinderen
 • Ontvang na deelname een certificaat Specialist Jonge Kind

Uniek: leer vanuit de praktijk én in de praktijk en bepaal je eigen ontwikkelkracht!

Ben je op zoek naar een volgende stap? Kijk dan eens naar de verkorte opleiding voor de intern begeleider.

Geef optimaal vorm aan kleuteronderwijs

Jonge kinderen leren en spelen de hele dag, waarvan ze een groot deel van hun tijd op school doorbrengen. Het leren van jonge kinderen gaat niet “gelijkmatig”, maar loopt via sprongen, stappen en in verschillende gebieden. In een gemiddelde onderbouwklas zitten kinderen van bijna 4 tot ongeveer 8 jaar; een periode waarin heel veel veranderingen plaatsvinden in de ontwikkeling van kinderen.

Van de leerkracht vraagt dat een aanbod wat recht doet aan al die verschillende ontwikkelingsfasen en interesses van het jonge kind. In elke onderbouwklas is te zien dat kinderen leren vanuit hun belangstelling om de wereld te leren kennen. De kunst van het onderwijs verzorgen aan jonge kinderen is het aanwakkeren van die belangstelling en die vervolgens vertalen in leerzame activiteiten, waarin de kinderen een actieve rol hebben in de invulling van die activiteiten.

 

Speciaal voor docenten van groep 1 en 2, intern begeleiders & schoolleiders

In deze verkorte opleiding leer je kijken naar het jonge kind in al zijn ontwikkelingsfacetten. Via praktische werkvormen in de eigen werkomgeving gaan we ons eigen beeld op jonge kinderen completer maken en vervolgens de opgedane kennis vertalen naar een rijke leeromgeving in de groep. In de laatste lesdag gaan de studenten via een presentatie hun eigen leerproces presenteren aan de groep; om zo ook de opgedane kennis en ervaringen te delen.

Door de hele opleiding staat het praktisch uitwerken van kennis en vaardigheden en het uitwisselen van “good practices” centraal in de werkvormen.

Na de opleiding kan je een inspirerend, rijk en leerzaam aanbod voor alle kinderen in jouw groep uitwerken rondom zelf gekozen thema’s. De nieuwste inzichten rondom de ontwikkeling van jonge kinderen worden daarin meegenomen.

Bekijk het programma

 

In deze opleiding leer je o.a.:

 1. Een beredeneerd aanbod te ontwikkelen voor het jonge kind
 2. Alles over de werking van het brein: executieve functies
 3. Een rijke speelleeromgeving te creëren in de klas
 4. Collega’s enthousiast te maken voor onderwijsveranderingen
 5. Welke leer- en gedragsproblemen het jonge kind heeft en hoe hiermee om te gaan

 

Lerarenportfolio

Deze cursus is geregistreerd bij lerarenportfolio: 00401-05422

 

Ook interessant voor jou

Wil je meer leren over gedragsproblematiek, hoogbegaafdheid of pestgedrag? Kijk dan eens naar de volgende opleidingen:

Ben je op zoek naar een volgende stap? Kijk dan eens naar de volgende opleiding: 

Programma van de verkorte opleiding Specialist het jonge kind

Basismodule 1 

Het jonge kind, zicht op ontwikkelen

Deze dag gaan we verkennen wat er nodig is om de ontwikkeling van jonge kinderen goed in beeld te krijgen. Wat zien we jonge kinderen doen en welke ontwikkelingsdomeinen kunnen we linken aan de gedragingen en handelingen die zij vertonen? Hoe komen we de behoeften van kinderen tegemoet in grote groepen of kunnen we beter werken in bijvoorbeeld kleine kringen? We verkennen als professional onze eigen vaardigheden; nemen we voldoende tijd om de kinderen echt te zien? Daarnaast bespreken we het belang om te werken vanuit een stevige visie. Eentje die start vanuit een gezamenlijke overtuiging over hoe kinderen zich optimaal ontwikkelen.

De onderwerpen die aan bod zullen komen:

 • Zicht op ontwikkelen. Ontwikkelen versus leren, is er een verschil?
 • Van peuter naar kleuter; van ervaringsdoelen naar concrete einddoelen.
 • Ontwikkelingslijnen en leerlijnen. Observeren of toetsen?
 • Basisvoorwaarden: welbevinden en betrokkenheid
 • Observeren!

Basismodule 2

Het jonge brein, executieve functies

Jonge kinderen kunnen ons voor grote uitdagingen plaatsen, zeker wanneer zij op jonge leeftijd al flink internaliserend of externaliserend gedrag vertonen. Maar de gemiddelde doorsnee peuter of kleuter kan net zo goed een echte energievreter zijn waardoor zelfs sommige professionals afbranden op het werk met jonge kinderen. Vandaar dat we deze dag het brein van het jonge kind nader bestuderen. Op welke gedragingen hebben we als professional nou eigenlijk invloed? En hoe plaatsen we deze kennis in onze praktijk van alle dag?

De onderwerpen die aan bod zullen komen:

 • Kennis van het jonge brein
 • De sociaal emotionele ontwikkeling
 • Executieve functies nader bekeken
 • Executieve functies leren zien
 • Executieve functies herkennen in jouw groep

Basismodule 3

De zone van de naaste ontwikkeling, een beredeneerd aanbod

Dat ieder kind zich op zijn eigen tempo ontwikkelt is algemeen bekend maar toch hebben we als professionals vaak nogmoeite om kinderen te voorzien van een passend aanbod. Hoeveel kinderen werken er in jouw groep op dagelijkse basis echt binnen de zone van hun naaste ontwikkeling? Hoeveel tijd hebben jonge kinderen in jouw organisatie eigenlijk om te spelen?

De onderwerpen die aan bod zullen komen:

 • Een kijk op de verschillende kindvolgsystemen
 • Methodisch werken vs doelgericht werken
 • Het creëren van een beredeneerd aanbod
 • Werken vanuit doelen in de praktijk (werkvormen en spelhoeken)

Basismodule 4

Een rijke speelleeromgeving, inrichten geeft richting

Een rijke speelleeromgeving kan als een verlengstuk van de professional dienen. Wie een ruimte met visie, doelgericht weet in te richten kan het gedrag van kinderen sturen en kinderen onbewust in hun ontwikkeling stimuleren.

De onderwerpen die aan bod zullen komen:

 • Inrichten geeft richting
 • De basishoeken
 • Thematisch spel
 • Spelinstructie
 • Speelklaar
 • Meespelen
 • Spelscripts

Basismodule 5

Het jonge kind en gedrag- en leerproblemen 

Soms gaat ontwikkelen even niet vanzelf. Deze dag gaan we samen bestuderen welke ontwikkelingsproblemen we in de praktijk veel observeren. Aan de hand van de casuïstiek van de deelnemers bespreken we gezamenlijk welke interventies helpend kunnen zijn om de ontwikkeling weer op gang te krijgen. Op basis van de inhoud van de eerdere lesdagen proberen we tevens de casuïstiek beter te begrijpen door deze te analyseren (en dus niet te diagnosticeren).

De onderwerpen die aan bod komen:

 • Terugkoppeling naar executieve functies
 • Sociaal-emotioneel leren expliciete aandacht geven in jouw groep
 • Gedrag thuis en op school
 • Oppervlakkige gedragsproblemen en structurelegedragsproblemen
 • Ingrijpen op gedrag met een visie

Verdiepingsmodule 6 (online)

Online intervisie

In de eerste intervisie presenteer je de ontwikkelvragen m.b.t. het jonge kind van jouw school. Je mag Mt- leden en Ib laten deelnemen. 

Daarnaast ga je in groepjes van 4 deelnemers aan de hand van opdrachten met elkaar uitwisselen en van elkaar leren. De docent begeleid steeds korte momenten.


Verdiepingsmodule 7

Samen werken aan samenwerking

Een verandering teweeg willen brengen binnen jouw school vraagt wat van jou als professional. In deze module krijg je instrumenten aangereikt om beter zicht te krijgen op je teamleden en te onderzoeken hoe je hen wellicht beter mee kunt nemen in een veranderingsproces op jouw school.

De onderwerpen die aan bod zullen komen:

 • Werken met een jaarplan met strategische doelstellingen
 • Het team meekrijgen in onderwijsveranderingen
 • Wat te doen wanneer je stuit op weerstand binnen jouw team/ directie mbt tot gewenste onderwijsveranderingen
 • Je teamleden beter leren begrijpen

Verdiepingsmodule 8

Het beredeneerde aanbod: puntjes op de i 

Hoe maak je jouw beredeneerde aanbod PDCA-proof en hoe zorg je ervoor dat jouw aanbod voldoet aan alle kwaliteitsnormen? Dat leer je in deze module!

De onderwerpen die aan bod zullen komen:

 • Toetsing van jouw beredeneerde aanbod conform de referentieniveaus van jouw school
 • Toetsing van jouw beredeneerde aanbod adhv de kwaliteitscyclus (inspectie proof)
 • Van periodedoelen naar dagplanning naar het takenbord
 • Monitoren van het beredeneerde aanbod in alle groepen gedurende het jaar

Verdiepingsmodule 9 (online)

Online intervisie

In groepjes van 4 gaan de deelnemers met elkaar uitwisselen en van elkaar leren. De docent begeleid steeds korte momenten.


Verdiepingsmodule 10

De speelleeromgeving als derde leerkracht & afronding van de opleiding

Wanneer het beredeneerde aanbod eenmaal staat als een huis en je de speelleeromgeving hebt voorzien van een sterke basis kun je de speelleeromgeving in gaan zetten als een verlengstuk van jezelf. Dit vraagt een sterke didactiek op spel, kennis van de doelen en inzicht in het speelklaar maken van de omgeving ten bate van een hoge betrokkenheid. Kortom, in deze bijeenkomst vallen alle puzzelstukjes op zijn plaats.

De onderwerpen die aan bod zullen komen:

 • Thematisch werken als middel
 • Het juiste thema kiezen
 • Verdieping aanbrengen in een thema
 • Woordenschat in de speelleeromgeving
 • Geïntegreerd werken aan doelen
 • Afronding opleiding en uitreiken certificaat

Hoofddocent

 

Anouk Brouns

Anouk Brouns heeft 15 jaar lang haar hart mogen ophalen als groepsleerkracht en intern begeleider op een prachtige school in de Haagse Schilderwijk. Anouk houdt van alle kinderen maar kleuters hebben echt haar hart gestolen. Op dit moment is zij alweer enkele jaren werkzaam voor onderwijsadviesbureau Edux en vertelt met passie over haar vak. Daarnaast geeft ze graag tips over hoe verdieping aan te brengen in je vak als leerkracht groep 1 en 2. Anouk combineert altijd theorie met praktijk en ondersteunt de deelnemers waar nodig is. De eigen ervaringen van studenten krijgen dan ook een belangrijke plaats in deze leergang.

Algemene informatie  

Datum   

Basismodules: 13 september, 4 & 25 oktober, 15 november & 7 december 2021
Verdiepingsmodules: 15 (online) & 20 september, 12 & 19 (online) oktober en 9 november 2021

 

Plaats

BCN Utrecht
Daltonlaan 100 
3584 BJ Utrecht 

 

Bestemd voor:

 • Docenten van groep 1 en 2
 • Intern begeleiders & Schooldirecteuren die meer kennis willen hebben over het jonge kind

 

Tijdschema:

09.00 - Inloop
09.30 - Start ochtendprogramma
12.30 - Lunchpauze
13.30 - Start middagprogramma
16.30 - Afronding opleidingsdag

 

Jouw investering

 • De kosten van de 5-daagse basisopleiding bedragen € 2.199,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving. Tevens ontvang je na afronding van deze opleiding een certificaat van deelname.
 • De kosten van de volledige opleiding bedragen € 3499,- (excl.BTW) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving. Tevens ontvang je na afronding van deze opleiding een certi

 

Studiebelastingsuren

Het aantal studiebelastingsuren voor deze opleiding bedraagt ongeveer 60 uren inclusief contacturen.

 

Lerarenportfolio

Deze cursus is geregistreerd bij lerarenportfolio: 00401-05422

 

Ook interessant voor jou

Wil je meer leren over gedragsproblematiek, hoogbegaafdheid of pestgedrag? Kijk dan eens naar de volgende opleidingen:

Ben je op zoek naar een volgende stap? Kijk dan eens naar de verkorte opleiding voor de intern begeleider.

 

Persoonlijk Opleidingsadvies

Heb je inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan gerust, geheel vrijblijvend, contact op met:

Nicole Vonk
Opleidingsadviseur
Tel: 040 - 297 27 40

 

Verantwoordelijk voor deze opleiding
Jose Kolk
Opleidingsmanager

 

smaple image

Blended opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden.

De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

 

Lees meer over de blended opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Verkorte opleiding Specialist het jonge kind


Reacties van cursisten

 • De cursusleidster sprak vol passie en kennis en dit zorgde ervoor dat ik geboeid bleef en zin heb in de volgende bijeenkomst.
 • Fijn dat ze ook even checkte wat onze bevindingen waren zodat ze de volgende keer haar werkwijze hier op aan kan passen.
 • Erg fijne eerste les! Ruimte voor eigen ervaringen en inbreng, hier wordt goed op gereageerd/op in gegaan.
 • Door een bruisende docent is je brein geprikkeld voor de toekomst, een missie!
 • Anouk was zeer inspirerend en probeerde iedere cursist haar aandacht te geven. Top!
 • Een zeer waardevolle opleiding, waar je als professional veel kan halen
 • De weg ligt open naar spelend leren
 • Ik ga elke keer weer vol inspiratie weg. Echt blij dat ik deze opleiding doe. Lesgeven wordt zo nog leuker. Maar ook heel veel informatie, veel indrukken, veel om te verwerken. Druk bezig om hieruit te halen wat voor mij en mijn school zal werken. 
 • Ik ben na de lesdagen heel blij met de opleiding. Ik ga met een vol hoofd en meer energie naar huis. Fijn om geïnspireerd te worden en Anouk zet mij aan tot denken en te komen tot een eigen verhaal. Het is duidelijk dat Anouk een eigen visie heeft op het onderwijs aan het Jonge Kind en een sterke persoonlijkheid heeft. Ik vind dat fijn en voel ook niet dat Anouk de waarheid wil verkondigen. Maar juist ons eigen denken en visie wil aanwakkeren. 
 • We zijn uitermate tevreden over het aanbod. In praktische zin kunnen we van veel aangeboden items direct gebruik maken. De docent ( Anouk) weet te boeien en betrokkenheid te creëren. Het geeft ook aan mij als leidinggevende voldoende handvatten om in de school aan te kunnen sturen.

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven.


Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Verkorte opleiding Specialist het jonge kind

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Verkorte opleiding Specialist het jonge kind start op Start 13 september 2021 in BCN Utrecht Daltonlaan!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: Opleiding
Prijs: €2199,- excl. btw
Datum: Start 13 september 2021
Locatie: BCN Utrecht Daltonlaan

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Nicole Vonk  

Opleidingsadviseur
Nicole Vonk

  

040 - 2 972 740

Meer informatie over incompany:

040 - 297 49 77

Incompany

Lees meer over incompany