Verkorte opleiding Specialist het jonge kind

 • Geef optimaal vorm aan kleuteronderwijs
 • Inzichten in gedrag van het jonge kind en manieren om hiermee om te gaan
 • Hoor over de nieuwste inzichten rondom de ontwikkeling van jonge kinderen
 • Uniek: leer vanuit de praktijk én in de praktijk en bepaal je eigen ontwikkelkracht!
 • Maak een keuze tussen een fysieke- of digitale editie!
 • Vraag het gratis e-book over leerkrachtvaardigheden aan

Word de specialist over het jonge kind binnen jouw school!

 • Opleiding
 • 12 september - 4 december 2024
 • BCN Utrecht (Daltonlaan)
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Specialist jonge kind: wat vraagt dit van jou?

Het leren van jonge kinderen gaat niet “gelijkmatig”, maar loopt via sprongen, stappen en in verschillende gebieden. Van de leerkracht vraagt dat een aanbod wat recht doet aan al die verschillende ontwikkelingsfasen en interesses van het jonge kind. De kunst van het onderwijs verzorgen aan jonge kinderen is het aanwakkeren van die belangstelling en die vervolgens vertalen in leerzame activiteiten, waarin de kinderen een actieve rol hebben in de invulling van die activiteiten.

De verkorte opleiding Specialist het jonge kind bestaat uit een 5-daagse opleiding (basis) en een 5-daagse opleiding (verdieping). Wil jij beide volgen? Neem dan contact op met Nicole Vonk (040 - 297 27 40) om beide opleidingen te volgen voor een gereduceerd tarief.

Wat leer jij in 5 dagen (basis)?

 • Een aanbod ontwikkelen voor het jonge kind
 • Alles over de werking van het brein: executieve functies
 • Een rijke speelleeromgeving creëren in jouw klas
 • Welke leer- en gedragsproblemen het jonge kind heeft en hoe hiermee om te gaan

Wat leer jij in 5 dagen (verdieping)?

 • Periodedoelen vertalen naar een dagplanning
 • Het team meekrijgen in onderwijsveranderingen
 • Wat te doen wanneer je stuit op weerstand binnen jouw team/directie m.b.t. gewenste onderwijsveranderingen
 • Verdieping aanbrengen in een thema
Download de brochure voor een handig programmaoverzicht

Wat zeggen oud-deelnemers?

img-Deelnemer specialist het jonge kind

Deelnemer specialist het jonge kind
Leerkracht groep 1 & 2

Het was een feestje om iedere keer naar Utrecht te rijden. Vooral dat je de theorie gelijk in de praktijk kan uitvoeren vond ik heel fijn!

img-Deelnemer specialist het jonge kind

Deelnemer specialist het jonge kind
Leerkracht groep 1 & 2

Eindelijk!!! Ik word weer geprikkeld om van alles te gaan doen! Maar wel op een manier dat het opbouwend is. Ik haal er echt wel onderwerpen uit die ik kan gebruiken. 

Ook interessant voor jou

Wil je meer leren over gedragsproblematiek, hoogbegaafdheid of pestgedrag? Kijk dan eens naar de volgende opleidingen:

Ben je op zoek naar een volgende stap? Kijk dan eens naar de volgende opleiding: 

Programma van de verkorte opleiding Specialist het jonge kind

Basismodule 1 

Het jonge kind

Deze dag gaan we verkennen wat er nodig is om de ontwikkeling van jonge kinderen goed in beeld te krijgen. Wat zien we jonge kinderen doen en welke ontwikkelingsdomeinen kunnen we linken aan de gedragingen en handelingen die zij vertonen? Hoe komen we de behoeften van kinderen tegemoet in grote groepen of kunnen we beter werken in bijvoorbeeld kleine kringen? We verkennen als professional onze eigen vaardigheden; nemen we voldoende tijd om de kinderen echt te zien? Daarnaast bespreken we het belang om te werken vanuit een stevige visie. Eentje die start vanuit een gezamenlijke overtuiging over hoe kinderen zich optimaal ontwikkelen.

De onderwerpen die aan bod zullen komen:

 • Zicht op ontwikkelen
 • Van peuter naar kleuter
 • Ontwikkelingslijnen en leerlijnen
 • Observeren!
 • Basisvoorwaarden: welbevinden en betrokkenheid
 • De 7 brein principes
 • Werken vanuit een visie

Basismodule 2

Het jonge brein, executieve functies

Jonge kinderen kunnen ons voor grote uitdagingen plaatsen, zeker wanneer zij op jonge leeftijd al flink internaliserend of externaliserend gedrag vertonen. Maar de gemiddelde doorsnee peuter of kleuter kan net zo goed een echte energievreter zijn waardoor zelfs sommige professionals afbranden op het werk met jonge kinderen. Vandaar dat we deze dag het brein van het jonge kind nader bestuderen. Op welke gedragingen hebben we als professional nou eigenlijk invloed? En hoe plaatsen we deze kennis in onze praktijk van alle dag?

De onderwerpen die aan bod zullen komen:

 • Kennis van het jonge brein
 • De sociaal emotionele ontwikkeling
 • Executieve functies nader bekeken
 • Executieve functies leren zien
 • Executieve functies herkennen in jouw groep

Tip! Download de brochure voor een compleet overzicht


Basismodule 3

De zone van de naaste ontwikkeling, een beredeneerd aanbod

Dat ieder kind zich op zijn eigen tempo ontwikkelt is algemeen bekend maar toch hebben we als professionals vaak nogmoeite om kinderen te voorzien van een passend aanbod. Hoeveel kinderen werken er in jouw groep op dagelijkse basis echt binnen de zone van hun naaste ontwikkeling? Hoeveel tijd hebben jonge kinderen in jouw organisatie eigenlijk om te spelen?

De onderwerpen die aan bod zullen komen:

 • Een kijk op de verschillende kindvolgsystemen
 • Methodisch werken vs doelgericht werken
 • Het creëren van een beredeneerd aanbod
 • Werken vanuit doelen in de praktijk (werkvormen en spelhoeken)

Basismodule 4

Een rijke speelleeromgeving: inrichten geeft richting

Een rijke speelleeromgeving kan als een verlengstuk van de professional dienen. Wie een ruimte met visie, doelgericht weet in te richten kan het gedrag van kinderen sturen en kinderen onbewust in hun ontwikkeling stimuleren.

De onderwerpen die aan bod zullen komen:

 • Inrichten geeft richting
 • De basishoeken
 • Thematisch spel
 • Spelinstructie
 • Speelklaar
 • Meespelen
 • Spelscripts

Basismodule 5

Het jonge kind en gedrag- en leerproblemen 

Soms gaat ontwikkelen even niet vanzelf. Deze dag gaan we samen bestuderen welke ontwikkelingsproblemen we in de praktijk veel observeren. Aan de hand van de casuïstiek van de deelnemers bespreken we gezamenlijk welke interventies helpend kunnen zijn om de ontwikkeling weer op gang te krijgen. Op basis van de inhoud van de eerdere lesdagen proberen we tevens de casuïstiek beter te begrijpen door deze te analyseren (en dus niet te diagnosticeren).

De onderwerpen die aan bod komen:

 • Terugkoppeling naar executieve functies
 • Sociaal-emotioneel leren expliciete aandacht geven in jouw groep
 • Gedrag thuis en op school
 • Oppervlakkige gedragsproblemen en structurelegedragsproblemen
 • Ingrijpen op gedrag met een visie

Verdiepingsmodule 6

Online intervisie

In de eerste intervisie presenteer je de ontwikkelvragen m.b.t. het jonge kind van jouw school. Je mag Mt- leden en Ib laten deelnemen.

Daarnaast ga je in groepjes van 4 deelnemers aan de hand van opdrachten metelkaar uitwisselen en van elkaar leren. De docent begeleid steeds korte momenten.


Verdiepingsmodule 7

Samen werken aan samenwerking

Een verandering teweeg willen brengen binnen jouw school vraagt wat van jou als professional. In deze module krijg je instrumenten aangereikt om beter zicht te krijgen op je teamleden en te onderzoeken hoe je hen wellicht beter mee kunt nemen in een veranderingsproces op jouw school.

De onderwerpen die aan bod zullen komen:

 • Werken met een jaarplan met strategische doelstellingen
 • Het team meekrijgen in onderwijsveranderingen
 • Wat te doen wanneer je stuit op weerstand binnen jouw team/ directie mbt tot gewenste onderwijsveranderingen
 • Je teamleden beter leren begrijpen

Verdiepingsmodule 8

Het beredeneerde aanbod: puntjes op de i

Hoe maak je jouw beredeneerde aanbod PDCA-proof en hoe zorg je ervoor dat jouw aanbod voldoet aan alle kwaliteitsnormen? Dat leer je in deze module!

De onderwerpen die aan bod zullen komen:

 • Toetsing van jouw beredeneerde aanbod conform de referentieniveaus van jouw school
 • Toetsing van jouw beredeneerde aanbod adhv de kwaliteitscyclus (inspectie proof)
 • Van periodedoelen naar dagplanning naar het takenbord
 • Monitoren van het beredeneerde aanbod in alle groepen gedurende het jaar

Verdiepingsmodule 9

Online intervisie

In groepjes van 4 gaan de deelnemers met elkaar uitwisselen en van elkaar leren. De docent begeleid steeds korte momenten.


Verdiepingsmodule 10

De speelleeromgeving als derde leerkracht & afronding van de opleiding

Wanneer het beredeneerde aanbod eenmaal staat als een huis en je de speelleeromgeving hebt voorzien van een sterke basis kun je de speelleeromgeving in gaan zetten als een verlengstuk van jezelf. Dit vraagt een sterke didactiek op spel, kennis van de doelen en inzicht in het speelklaar maken van de omgeving ten bate van een hoge betrokkenheid. Kortom, in deze bijeenkomst vallen alle puzzelstukjes op zijn plaats.

De onderwerpen die aan bod zullen komen:

 • Thematisch werken als middel
 • Het juiste thema kiezen
 • Verdieping aanbrengen in een thema
 • Woordenschat in de speelleeromgeving
 • Geïntegreerd werken aan doelen
 • Afronding opleiding en uitreiken certificaat

Tijdschema fysieke bijeenkomsten:

09.00 - Inloop
09.30 - Start ochtendprogramma
12.30 - Lunchpauze
13.30 - Start middagprogramma
16.30 - Afronding opleidingsdag

Docent Basis:

img-Anouk Brouns

Anouk Brouns
Docent en oprichter kleuterrevolutie

Anouk Brouns heeft 15 jaar lang haar hart mogen ophalen als groepsleerkracht en intern begeleider op een prachtige school in de Haagse Schilderwijk. Anouk houdt van alle kinderen maar kleuters hebben echt haar hart gestolen. Eerder was zij ook werkzaam voor onderwijsadviesbureau Edux en vertelt met passie over haar vak. Daarnaast geeft ze graag tips over hoe verdieping aan te brengen in je vak als leerkracht groep 1 en 2. Anouk combineert altijd theorie met praktijk en ondersteunt de deelnemers waar nodig is. De eigen ervaringen van studenten krijgen dan ook een belangrijke plaats in deze leergang.

Docent Verdieping:

img-Mike Nijskens

Mike Nijskens
Zelfstandig onderwijsadviseur en ontwikkelaar bij Topwijs.nl.

Mike is zelfstandig onderwijsadviseur en ontwikkelaar bij Topwijs.nl. Soms wordt hij ook nog meester Mike genoemd en staat hij zelf weer voor een kleutergroep. Het liefst combineert hij al deze rollen zoveel mogelijk, zodat hij de binding met de praktijk niet kwijtraakt. Vanaf het moment dat hij in 2000 afstudeerde aan de Pabo, heeft hij altijd de voorkeur gehad voor de wereld van het jonge kind. Als kleutermeester heeft Mike onder andere ervaring opgedaan in Maastricht, Rotterdam, Curaçao en Singapore. Als onderwijsadviseur jonge kind begeleid hij voornamelijk pedagogisch professionals in de kinderopvang en de onderbouw (groep 1 t/m 3) van de basisschool. Naast zijn werkzaamheden als onderwijsadviseur is hij zeer actief op social media waar hij anderen probeert te inspireren met zijn praktijkvoorbeelden en onderwijsposters.

Deze opleiding is speciaal bestemd voor:

 • Docenten werkzaam in groep 1 en 2 binnen het basisonderwijs
 • Intern begeleiders & Schooldirecteuren die meer kennis willen hebben over het jonge kind

 • De eerste, de tweede en ook de derde keer heb ik écht zin in de dag. en daarin wordt ik beslist niet teleurgesteld! Wow...actie, mee leven, in leven en door leven zijn de woorden die mij als eerste binnen schieten bij het volgen van elke studiedag opnieuw. Ook , binnen teams, de mogelijkheid om met kleine, verschillende groepjes te sparren, werkt actief en inspirerend. Dus al met al....een zeer tevreden studente. Zelfs nu, in corona tijd, de lessen online volgen, is niet erg!  
 • De cursusleidster sprak vol passie en kennis en dit zorgde ervoor dat ik geboeid bleef en zin heb in de volgende bijeenkomst.
 • Fijn dat ze ook even checkte wat onze bevindingen waren zodat ze de volgende keer haar werkwijze hier op aan kan passen.
 • Erg fijne eerste les! Ruimte voor eigen ervaringen en inbreng, hier wordt goed op gereageerd/op in gegaan.
 • Door een bruisende docent is je brein geprikkeld voor de toekomst, een missie!
 • Anouk was zeer inspirerend en probeerde iedere cursist haar aandacht te geven. Top!
 • Een zeer waardevolle opleiding, waar je als professional veel kan halen
 • De weg ligt open naar spelend leren
 • Ik ga elke keer weer vol inspiratie weg. Echt blij dat ik deze opleiding doe. Lesgeven wordt zo nog leuker. Maar ook heel veel informatie, veel indrukken, veel om te verwerken. Druk bezig om hieruit te halen wat voor mij en mijn school zal werken. 
 • Ik ben na de lesdagen heel blij met de opleiding. Ik ga met een vol hoofd en meer energie naar huis. Fijn om geïnspireerd te worden en Anouk zet mij aan tot denken en te komen tot een eigen verhaal. Het is duidelijk dat Anouk een eigen visie heeft op het onderwijs aan het Jonge Kind en een sterke persoonlijkheid heeft. Ik vind dat fijn en voel ook niet dat Anouk de waarheid wil verkondigen. Maar juist ons eigen denken en visie wil aanwakkeren. 
 • We zijn uitermate tevreden over het aanbod. In praktische zin kunnen we van veel aangeboden items direct gebruik maken. De docent ( Anouk) weet te boeien en betrokkenheid te creëren. Het geeft ook aan mij als leidinggevende voldoende handvatten om in de school aan te kunnen sturen.
 • Het is een goede aanvulling van de Pabo, daar besteden ze te weinig aandacht aan het jonge kind.
 • Mijn leerlingen zijn gemiddeld van een D score naar B gegaan.

Basis of verdieping? Aan jou de keuze!

De verkorte opleiding Specialist het jonge kind bestaat uit een 5-daagse opleiding (basis) en een 5-daagse opleiding (verdieping). Wil jij beide volgen? Neem dan contact op met Nicole Vonk - 040 297 27 40 om beide opleidingen te volgen voor een gereduceerd tarief.

Digitale editie: Specialist het jonge kind

Laatste dag is fysiek:

BCN Utrecht (Daltonlaan)
Daltonlaan 100
3584 BJ Utrecht
tel: 030 - 256 73 91

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 (Basis) 31 mei 2024 09:00 - 16:30 Online
Dag 2 (Basis) 13 juni 2024 09:00 - 16:30 Online
Dag 3 (Basis) 25 juni 2024 09:00 - 16:30 Online
Dag 4 (Basis) 4 juli 2024 09:00 - 16:30  Online
Dag 5 (Basis) 5 september 2024 09:00 - 16:30 BCN Utrecht (Daltonlaan)

Fysieke editie: Basis

BCN Utrecht (Daltonlaan)
Daltonlaan 100
3584 BJ Utrecht
tel: 030 - 256 73 91

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 (Basis) 12 september 2024 09:00 - 16:30 BCN Utrecht (Daltonlaan)
Dag 2 (Basis) 3 oktober 2024 09:00 - 16:30 BCN Utrecht (Daltonlaan)
Dag 3 (Basis) 17 oktober 2024 09:00 - 16:30 BCN Utrecht (Daltonlaan)
Dag 4 (Basis) 11 november 2024 09:00 - 16:30  BCN Utrecht (Daltonlaan)
Dag 5 (Basis) 4 december 2024 09:00 - 16:30 BCN Utrecht (Daltonlaan)

Fysieke editie: Verdieping

BCN Utrecht (Daltonlaan)
Daltonlaan 100
3584 BJ Utrecht
tel: 030 - 256 73 91

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 (Verdieping) 12 september 2024 09:00 - 16:30 BCN Utrecht (Daltonlaan)
Intervisie 3 oktober 2024 09:00 - 16:30 Online
Dag 2 (Verdieping) 17 oktober 2024 09:00 - 16:30 BCN Utrecht (Daltonlaan)
Intervisie 14 november 2024 09:00 - 16:30  Online
Dag 3 (Verdieping) 10 december 2024 09:00 - 16:30 BCN Utrecht (Daltonlaan)

Jouw investering

 • De kosten van de 5-daagse basisopleiding (fysiekbedragen € 2.699,- (excl. btw) per persoon.
 • De kosten van de 5-daagse verdiepingsopleiding bedragen € 1.999,- (excl. btw) per persoon.*
 • De kosten van de 5-daagse basisopleiding (digitaalbedragen € 2.499,- (excl. btw) per persoon.

De bedragen zijn inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving. Tevens ontvang je na afronding van deze opleiding een certificaat van deelname.

Wil je de basis en verdieping volgen? Neem dan contact op met Nicole Vonk - 040 297 27 40.

Studiebelastingsuren

Het aantal studiebelastingsuren voor deze opleiding bedraagt ongeveer 40 uren inclusief contacturen.

Fysieke editie: februari volgeboekt

BCN Utrecht (Daltonlaan)
Daltonlaan 100
3584 BJ Utrecht
tel: 030 - 256 73 91

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 (Basis) 1 februari 2024 09:00 - 16:30 BCN Utrecht (Daltonlaan)
Dag 2 (Basis) 28 februari 2024 09:00 - 16:30 BCN Utrecht (Daltonlaan)
Dag 3 (Basis) 20 maart 2024 09:00 - 16:30 BCN Utrecht (Daltonlaan)
Dag 4 (Basis) 17 april 2024 09:00 - 16:30  BCN Utrecht (Daltonlaan)
Dag 5 (Basis) 22 mei 2024 09:00 - 16:30 BCN Utrecht (Daltonlaan)

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Ga gericht aan de slag binnen jullie eigen praktijk

Dit traject is ook volledig op maat te volgen. De theorie en praktijkvoorbeelden worden in dat geval volledig afgestemd op de leerdoelen en praktijk van jouw organisatie. Jullie ervaren hierdoor verschillende voordelen:

Inhoud op maat

Het programma sluit exact aan op jullie leerdoelen en praktijk.

Borging van kennis

Kennis blijft beter behouden in de organisatie.

Kostenefficiënt

Efficiënte investering in het kennisniveau van de organisatie.

Binnen jullie schema

Opleiding binnen jullie planning en op jullie locatie.

Bespreek de mogelijkheden

Plan een vrijblijvend adviesgesprek om het programma op maat te bespreken.

Onder andere deze opdrachtgevers gingen je voor:

Download brochure

Onze privacy-policy

Fysiek of digitaal? Aan jou de keuze!

Woon je ver uit de buurt van Utrecht en/of wil je reistijd besparen en daarnaast comfortabel vanuit huis deze opleiding volgen? Dit kan vanaf nu ook! Vind je het fijner om face-to-face elkaar te ontmoeten en kennis op te doen? Kies dan voor de fysieke editie.

Digitale editie: Specialist het jonge kind

Laatste dag is fysiek:

BCN Utrecht (Daltonlaan)
Daltonlaan 100
3584 BJ Utrecht
tel: 030 - 256 73 91

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 (Basis) 31 mei 2024 09:00 - 16:30 Online
Dag 2 (Basis) 13 juni 2024 09:00 - 16:30 Online
Dag 3 (Basis) 25 juni 2024 09:00 - 16:30 Online
Dag 4 (Basis) 4 juli 2024 09:00 - 16:30  Online
Dag 5 (Basis) 5 september 2024 09:00 - 16:30 BCN Utrecht (Daltonlaan)

Vraag het gratis e-book aan

Maak aub een keuze

Onze privacy-policy

Jouw investering

 • De kosten van de 5-daagse basisopleiding (fysiekbedragen € 2.699,- (excl. btw) per persoon.
 • *De kosten van de 5-daagse verdiepingsopleiding bedragen € 1.999,- (excl. btw) per persoon.*
 • De kosten van de 5-daagse basisopleiding (digitaalbedragen € 2.499,- (excl. btw) per persoon.

De bedragen zijn inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving. Tevens ontvang je na afronding van deze opleiding een certificaat van deelname.

*De 10-daagse opleiding (basis + verdieping) en de 5-daagse opleiding (verdieping) zijn uitsluitend te volgen in het najaar.

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 297 27 40 nicole.vonk@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Onderwijs

Onze privacy-policy