Verkorte opleiding Specialist het jonge kind

 • Geef optimaal vorm aan kleuteronderwijs
 • Inzichten in gedrag van het jonge kind en manieren om hiermee om te gaan
 • Hoor over de nieuwste inzichten rondom de ontwikkeling van jonge kinderen
 • Uniek: leer vanuit de praktijk én in de praktijk en bepaal je eigen ontwikkelkracht!

Deze opleiding op maat voor jouw hele team? Download de incompany flyer.

Word de specialist over het jonge kind binnen jouw school!

 • 3 februari - 14 juni 2022
 • BCN Utrecht (Daltonlaan)
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Geef optimaal vorm aan kleuteronderwijs

Jonge kinderen leren en spelen de hele dag, waarvan ze een groot deel van hun tijd op school doorbrengen. Het leren van jonge kinderen gaat niet “gelijkmatig”, maar loopt via sprongen, stappen en in verschillende gebieden. In een gemiddelde onderbouwklas zitten kinderen van bijna 4 tot ongeveer 8 jaar; een periode waarin heel veel veranderingen plaatsvinden in de ontwikkeling van kinderen.

Van de leerkracht vraagt dat een aanbod wat recht doet aan al die verschillende ontwikkelingsfasen en interesses van het jonge kind. In elke onderbouwklas is te zien dat kinderen leren vanuit hun belangstelling om de wereld te leren kennen. De kunst van het onderwijs verzorgen aan jonge kinderen is het aanwakkeren van die belangstelling en die vervolgens vertalen in leerzame activiteiten, waarin de kinderen een actieve rol hebben in de invulling van die activiteiten.

Download de brochure

Speciaal voor docenten van groep 1 en 2, intern begeleiders & schoolleiders

In deze verkorte opleiding leer je kijken naar het jonge kind in al zijn ontwikkelingsfacetten. Via praktische werkvormen in de eigen werkomgeving gaan we ons eigen beeld op jonge kinderen completer maken en vervolgens de opgedane kennis vertalen naar een rijke leeromgeving in de groep. In de laatste lesdag gaan de studenten via een presentatie hun eigen leerproces presenteren aan de groep; om zo ook de opgedane kennis en ervaringen te delen.

Door de hele opleiding staat het praktisch uitwerken van kennis en vaardigheden en het uitwisselen van “good practices” centraal in de werkvormen.

Na de opleiding kan je een inspirerend, rijk en leerzaam aanbod voor alle kinderen in jouw groep uitwerken rondom zelf gekozen thema’s. De nieuwste inzichten rondom de ontwikkeling van jonge kinderen worden daarin meegenomen.

Bekijk het programma

In deze opleiding leer je o.a.:

 1. Een beredeneerd aanbod te ontwikkelen voor het jonge kind
 2. Alles over de werking van het brein: executieve functies
 3. Een rijke speelleeromgeving te creëren in de klas
 4. Collega’s enthousiast te maken voor onderwijsveranderingen
 5. Welke leer- en gedragsproblemen het jonge kind heeft en hoe hiermee om te gaan

Lerarenportfolio

Deze cursus is geregistreerd bij lerarenportfolio: 00401-05422

Ook interessant voor jou

Wil je meer leren over gedragsproblematiek, hoogbegaafdheid of pestgedrag? Kijk dan eens naar de volgende opleidingen:

Ben je op zoek naar een volgende stap? Kijk dan eens naar de volgende opleiding: 

Programma van de verkorte opleiding Specialist het jonge kind

Module 1 

Het jonge kind, zicht op ontwikkelen

Deze dag gaan we verkennen wat er nodig is om de ontwikkeling van jonge kinderen goed in beeld te krijgen. Wat zien we jonge kinderen doen en welke ontwikkelingsdomeinen kunnen we linken aan de gedragingen en handelingen die zij vertonen? Hoe komen we de behoeften van kinderen tegemoet in grote groepen of kunnen we beter werken in bijvoorbeeld kleine kringen? We verkennen als professional onze eigen vaardigheden; nemen we voldoende tijd om de kinderen echt te zien? Daarnaast bespreken we het belang om te werken vanuit een stevige visie. Eentje die start vanuit een gezamenlijke overtuiging over hoe kinderen zich optimaal ontwikkelen.

De onderwerpen die aan bod zullen komen:

 • Zicht op ontwikkelen. Ontwikkelen versus leren, is er een verschil?
 • Van peuter naar kleuter; van ervaringsdoelen naar concrete einddoelen.
 • Ontwikkelingslijnen en leerlijnen. Observeren of toetsen?
 • Basisvoorwaarden: welbevinden en betrokkenheid
 • Observeren!

Module 2

Het jonge brein, executieve functies

Jonge kinderen kunnen ons voor grote uitdagingen plaatsen, zeker wanneer zij op jonge leeftijd al flink internaliserend of externaliserend gedrag vertonen. Maar de gemiddelde doorsnee peuter of kleuter kan net zo goed een echte energievreter zijn waardoor zelfs sommige professionals afbranden op het werk met jonge kinderen. Vandaar dat we deze dag het brein van het jonge kind nader bestuderen. Op welke gedragingen hebben we als professional nou eigenlijk invloed? En hoe plaatsen we deze kennis in onze praktijk van alle dag?

De onderwerpen die aan bod zullen komen:

 • Kennis van het jonge brein
 • De sociaal emotionele ontwikkeling
 • Executieve functies nader bekeken
 • Executieve functies leren zien
 • Executieve functies herkennen in jouw groep

Tip! Download de brochure voor een compleet overzicht


Module 3

De zone van de naaste ontwikkeling, een beredeneerd aanbod

Dat ieder kind zich op zijn eigen tempo ontwikkelt is algemeen bekend maar toch hebben we als professionals vaak nogmoeite om kinderen te voorzien van een passend aanbod. Hoeveel kinderen werken er in jouw groep op dagelijkse basis echt binnen de zone van hun naaste ontwikkeling? Hoeveel tijd hebben jonge kinderen in jouw organisatie eigenlijk om te spelen?

De onderwerpen die aan bod zullen komen:

 • Een kijk op de verschillende kindvolgsystemen
 • Methodisch werken vs doelgericht werken
 • Het creëren van een beredeneerd aanbod
 • Werken vanuit doelen in de praktijk (werkvormen en spelhoeken)

Module 4

Een rijke speelleeromgeving, inrichten geeft richting

Een rijke speelleeromgeving kan als een verlengstuk van de professional dienen. Wie een ruimte met visie, doelgericht weet in te richten kan het gedrag van kinderen sturen en kinderen onbewust in hun ontwikkeling stimuleren.

De onderwerpen die aan bod zullen komen:

 • Inrichten geeft richting
 • De basishoeken
 • Thematisch spel
 • Spelinstructie
 • Speelklaar
 • Meespelen
 • Spelscripts

Module 5

Het jonge kind en gedrag- en leerproblemen 

Soms gaat ontwikkelen even niet vanzelf. Deze dag gaan we samen bestuderen welke ontwikkelingsproblemen we in de praktijk veel observeren. Aan de hand van de casuïstiek van de deelnemers bespreken we gezamenlijk welke interventies helpend kunnen zijn om de ontwikkeling weer op gang te krijgen. Op basis van de inhoud van de eerdere lesdagen proberen we tevens de casuïstiek beter te begrijpen door deze te analyseren (en dus niet te diagnosticeren).

De onderwerpen die aan bod komen:

 • Terugkoppeling naar executieve functies
 • Sociaal-emotioneel leren expliciete aandacht geven in jouw groep
 • Gedrag thuis en op school
 • Oppervlakkige gedragsproblemen en structurelegedragsproblemen
 • Ingrijpen op gedrag met een visie

Tijdschema:

09.00 - Inloop
09.30 - Start ochtendprogramma
12.30 - Lunchpauze
13.30 - Start middagprogramma
16.30 - Afronding opleidingsdag

Hoofddocent:

img-Anouk Brouns

Anouk Brouns
Docent, onderwijsadviesbureau Edux

Anouk Brouns heeft 15 jaar lang haar hart mogen ophalen als groepsleerkracht en intern begeleider op een prachtige school in de Haagse Schilderwijk. Anouk houdt van alle kinderen maar kleuters hebben echt haar hart gestolen. Op dit moment is zij alweer enkele jaren werkzaam voor onderwijsadviesbureau Edux en vertelt met passie over haar vak. Daarnaast geeft ze graag tips over hoe verdieping aan te brengen in je vak als leerkracht groep 1 en 2. Anouk combineert altijd theorie met praktijk en ondersteunt de deelnemers waar nodig is. De eigen ervaringen van studenten krijgen dan ook een belangrijke plaats in deze leergang.

Deze opleiding is speciaal bestemd voor:

 • Docenten van groep 1 en 2
 • Intern begeleiders & Schooldirecteuren die meer kennis willen hebben over het jonge kind

 • De eerste, de tweede en ook de derde keer heb ik écht zin in de dag. en daarin wordt ik beslist niet teleurgesteld! Wow...actie, mee leven, in leven en door leven zijn de woorden die mij als eerste binnen schieten bij het volgen van elke studiedag opnieuw. Ook , binnen teams, de mogelijkheid om met kleine, verschillende groepjes te sparren, werkt actief en inspirerend. Dus al met al....een zeer tevreden studente. Zelfs nu, in corona tijd, de lessen online volgen, is niet erg!  
 • De cursusleidster sprak vol passie en kennis en dit zorgde ervoor dat ik geboeid bleef en zin heb in de volgende bijeenkomst.
 • Fijn dat ze ook even checkte wat onze bevindingen waren zodat ze de volgende keer haar werkwijze hier op aan kan passen.
 • Erg fijne eerste les! Ruimte voor eigen ervaringen en inbreng, hier wordt goed op gereageerd/op in gegaan.
 • Door een bruisende docent is je brein geprikkeld voor de toekomst, een missie!
 • Anouk was zeer inspirerend en probeerde iedere cursist haar aandacht te geven. Top!
 • Een zeer waardevolle opleiding, waar je als professional veel kan halen
 • De weg ligt open naar spelend leren
 • Ik ga elke keer weer vol inspiratie weg. Echt blij dat ik deze opleiding doe. Lesgeven wordt zo nog leuker. Maar ook heel veel informatie, veel indrukken, veel om te verwerken. Druk bezig om hieruit te halen wat voor mij en mijn school zal werken. 
 • Ik ben na de lesdagen heel blij met de opleiding. Ik ga met een vol hoofd en meer energie naar huis. Fijn om geïnspireerd te worden en Anouk zet mij aan tot denken en te komen tot een eigen verhaal. Het is duidelijk dat Anouk een eigen visie heeft op het onderwijs aan het Jonge Kind en een sterke persoonlijkheid heeft. Ik vind dat fijn en voel ook niet dat Anouk de waarheid wil verkondigen. Maar juist ons eigen denken en visie wil aanwakkeren. 
 • We zijn uitermate tevreden over het aanbod. In praktische zin kunnen we van veel aangeboden items direct gebruik maken. De docent ( Anouk) weet te boeien en betrokkenheid te creëren. Het geeft ook aan mij als leidinggevende voldoende handvatten om in de school aan te kunnen sturen.

Algemene Informatie

Deze 5-daagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij BCN Utrecht (Daltonlaan) te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

BCN Utrecht (Daltonlaan)
Daltonlaan 100
3584 BJ
Utrecht
tel: 030 - 256 73 91

Dag Datum Tijd Locatie
3 februari 2022 09:30 - 16:30 BCN Utrecht (Daltonlaan)
24 maart 2022 09:30 - 16:30 BCN Utrecht (Daltonlaan)
19 april 2022 09:00 - 16:30 BCN Utrecht (Daltonlaan)
19 mei 2022 09:30 - 16:30 BCN Utrecht (Daltonlaan)
14 juni 2022 09:00 - 16:30 BCN Utrecht (Daltonlaan)

Jouw investering

De investering voor deze 5-daagse Cursus/Training bedraagt € 2199,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

Jouw investering

 • De kosten van de 5-daagse basisopleiding bedragen € 2.199,- (excl. btw) per persoon. 
 • De kosten van de volledige opleiding bedragen € 3499,- (excl.BTW) per persoon. 

Studiebelastingsuren

Het aantal studiebelastingsuren voor deze opleiding bedraagt ongeveer 40 uren inclusief contacturen.

Lerarenportfolio

Deze cursus is geregistreerd bij lerarenportfolio: 00401-05422

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Opleiding op maat

Zou jij samen met jouw collega's één van onze opleidingen willen volgen, maar dan gericht op de eigen organisatie, situatie en wensen? Dan is Incompany zeker interessant! Samen stellen we een programma op en bepalen we datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Waarom Incompany

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie en leerbehoeften
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze Incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje Verhoeven

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: guusje.verhoeven@sbo.nl
Tel: 040 – 2 974 980

Download brochure

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 297 27 40 nicole.vonk@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Onderwijs

Onze privacy-policy