Opleiding Talentbegeleider VO

De inspectie kijkt mee: wat doet u met talent?

 • Leer als talentbegeleider alles over omgaan met hoogbegaafdheid in het onderwijs
 • Gevalideerd door Registerleraar.nl!
 • U gaat naar huis met conrete handvatten voor het maken van een beleidsplan
 • Inclusief naslagwerk, online leeromgeving en praktische cases
 • Resultaat: betere scores, hogere uitstroom én minder werk voor de docent

Hoe haalt u het maximale leerresultaat uit getalenteerde leerlingen?

Nieuwsgierig naar de visie van hoofddocent Tijl Koenderink? Bekijk de video…


"De maatschappij accepteert een 6 niet meer en leerlingen moeten de kans krijgen te excelleren"

(Bestuursakkoord VO-raad en OCW).

Helpt u als talentbegeleider uw leerlingen om zich optimaal te ontwikkelen?

Download het programma

 

Doel en resultaat van de opleiding Talentbegeleider VO

Als docent met een groep van 25 of meer leerlingen wordt er steeds meer van u gevraagd. In het kader van passend onderwijs worden er steeds meer "zorgleerlingen" in de klas geplaatst. Een deel van deze leerlingen is meer- of hoogbegaafd: ze hebben veel capaciteiten, maar deze komen niet altijd tot uiting in de klas. Veel van deze leerlingen presteren onder hun kunnen of hebben sociale belemmeringen.

"Betere scores, hogere uitstroom én minder werk voor de docent"

Hoe u deze leerlingen herkent en effectief begeleidt, leert u tijdens de opleiding Talentbegeleider VO. Maar ook:

 • praktische tools om de volgende dag leerlingen te helpen;
 • getalenteerde leerlingen signaleren;
 • "compacten en verrijken" – een inhoudelijk passend aanbod geven;
 • structurele oplossingen voor problemen die in het verleden veel ad-hoc tijd kosten;
 • begeleiding in het opzetten van een HB-werkgroep;
 • afstemming binnen het team zodat er een gemeenschappelijke aanpak wat overgang van jaren en het (tijdelijk) overnemen van klassen makkelijker maakt.

Dit resulteert uiteindelijk in betere scores, hogere uitstroom én minder werk voor de docent

Bekijk het volledige programma

 

Scherp toezicht vanuit de Inspectie

Middelbare scholen worden scherper in de gaten gehouden door de inspectie, leerlingen moeten de kans krijgen te excelleren. Dit kunnen ze niet alleen: uit onderzoek van professor Hoogeveen (Leiden Universiteit) blijkt dat leerlingen waar gerichte aandacht aan wordt besteed, beter presteren. De docent en begeleider spelen hierin een cruciale rol. U kunt de verandering maken, gaat u de uitdaging aan? Volg dan de Opleiding Talentbegeleider VO!

 

Wat leert u tijdens de opleiding?

 

Reacties eerdere deelnemers

 • "Door de theorie en de opdrachten heb ik weer ervaren dat leren leuk is. Nu ik dit zelf heb ervaren is het zo veel makkelijker om dit uit te dragen naar het onderwijs."
 • "De opleiding is heel praktisch, alles is direct in de praktijk toe te passen. Na elke bijeenkomst was ik weer zeer geinspireerd om in mijn groep aan de slag te gaan met opgedane informatie."
 • "Omdat elke leerkracht in het onderwijs te maken krijgt met hoogbegaafde leerlingen, kan "de 7 uitdagingen" goed worden gebruikt door leerkrachten."
 • "Praktische tips, zodat je het gevoel hebt dat je de talentbegeleiding met voldoende concrete bagage kunt opzetten."

Programma van de Verkorte opleiding Talentbegeleider VO

Iedere dag start om 9.30 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigt om 16.30 uur.

 

Module 1

7 uitdagingen van getalenteerde leerlingen voor de talentbegeleider

Tijdens deze dag wordt u meegenomen door de geschiedenis van het ontstaan van de begrippen hoogbegaafdheid en talent en zullen de onderstaande 7 Uitdagingen uitgebreid aan bod komen.

 

7 Uitdagingen

 • Beperkende overtuigingen: "Ik ben niet goed in wiskunde, niemand bij ons thuis is goed in wiskunde."
 • Geheugen- of begripsleren: veel getalenteerde kinderen hebben in het bo nauwelijks of niet hun geheugen op leergebied hoeven te gebruiken. In het VO echter hebben ze een goed werkend geheugen zeker nodig!
 • Motivatie en verwachtingen: sommige getalenteerde leerlingen hangen verveeld in hun stoel en zijn zelfs niet (meer) met uitdagend onderwijs in beweging te krijgen. Wat is hiervan de oorzaak en belangrijker wat doe je er aan?
 • Zelfstandig werken: Hoe leer je een leerling langere tijd zelfstandig werken? We gaan in op omgaan met uitgestelde aandacht, faalangst/perfectionisme en executieve vaardigheden (taakinitiatie, concentratievermogen, iets af kunnen maken)
 • Samenwerken: waarom zou een getalenteerde leerling samenwerken? Hij kan toch alles sneller en beter? De valkuilen en oplossingen voor "samenwerken" bij en met hoogbegaafde kinderen.
 • Frustratietolerantie: onder- en overschatting liggen op de loer. Zelden ervaart een getalenteerde leerling een uitdaging als passend. "Saai" is dan de reactie. Saai betekent hier: te moeilijk of te makkelijk. Hoe leer je ze hiermee omgaan?
 • Hiaten in kennis: ondanks een citoscore van 550 kunnen veel getalenteerde leerlingen met grote kennishiaten beginnen in het vo. Door hun typische manier van leren, is de kans groot dat ze ook in het VO hiaten opbouwen en daardoor vastlopen. We kijken naar manieren om hiaten te voorkomen en te remediëren.

We ronden de dag af met een concreet toepassingsplan waarmee u de volgende dag aan de slag kunt. Ook krijgt u een praktijkopdracht mee.


Module 2

Klassenmanagement

 • Aandacht voor integrale leerlingbegeleiding via het model van Spiral Dynamics en verrijking op maat

 

Vastlopers en uitvallers

 • Hoe voorkomt u drop-outs?
 • Doorlopende leerlijnen
 • Hoe de beruchte breuk tussen onder- en bovenbouw te dichten?
 • Organisatie in en buiten de klas
 • Voorkom onderpresteren
 • Stimuleer de 'hoogvliegers' zoals staatssecretaris Dekker ze wil zien
 • Geen uit-of afstroom, maar opstroom
 • Twee sporenbeleid: warme begeleiding en regels met consequenties
 • Differentiëren voor getalenteerde leerlingen (zie brief Dekker)
 • Compacten en verrijken (verdiepen/verbreden/versnellen)
 • Docent en materiaal
 • Waar wordt een leerling gelukkig van?
 • Onder de 6, boven de 8
 • Situational leadership
 • Gelaagde instructie
 • Werken met studiewijzers en ELO

Na afloop van deze dag krijgt u een praktijkopdracht mee.


Het complete programma in één handig overzicht? Download de brochure van Talentbegeleider VO!


Module 3

Beleid en Passend Onderwijs

 

 • Doelstelling: hoe werkt uw school toe naar een goedgekeurd beleid?
 • Signaleren en selecteren
 • In de reguliere klas of aparte klas?
 • Rooster, lessen en lesinhoud
 • Docent en materiaal
 • Invulling verrijking: vaardigheid en inhoud
 • Wat is er nodig in de klas?
 • Wat buiten de klas?
 • Eigenaarschap
 • Wie zijn belanghebbenden?
 • Communicatie
 • Bijsturen en evalueren

We ronden de dag af met een voorbeeld beleidsplan wat we stap-voor-stap door lopen. Ook krijgt u een huiswerkopdracht mee


Module 4

Executieve functies, onderpresteren en casuïstiek

 

Executieve functies

 • Korte introductie hersenontwikkeling
 • Theorie executieve functies: executieve functies zijn vaardigheden als je kunnen concentreren, kunnen starten met iets, je emoties kunnen beheersen e.d.
 • Koppeling naar AD(H)D & ASS
 • Response-inhibitie

Waarom praat Floris voortdurend door iedereen heen en reageert hij op alles wat iedereen zegt?

 • Taakinitiatie

Anthony haalt de hele dag zijn pen uit elkaar om ‘m daarna weer in elkaar te zetten. Als de docent zegt dat hij moet beginnen met zijn werk, zegt hij dat hij eerst zijn pen moet maken. Na een uur heeft Anthony nog niks gedaan.

 • Organiseren & Plannen
 • Flexibiliteit

Op dinsdagmiddag krijgen de kinderen een extra ingeplande les van een gastspreker. Onno schrikt. ‘"We zijn op dinsdag altijd om 15.00 uur klaar!" zegt hij. Onno kan moeilijk met veranderingen in het dagelijkse ritme omgaan. Op deze dag staan cases centraal. Deze worden ondersteund door theorie over de materie. Uw eigen cases kunnen ook worden ingebracht via de online leeromgeving!

 • Case motivatieprobleem

Leerling in onderbouw vwo staat er dramatisch voor bij een aantal vakken. Hij is erg slim, maar de docenten vinden hem "lui". Wat te doen?

 • Case gedragsproblemen

Leerling uit de brugklas praat voortdurend door zijn klasgenoten en docenten heen. Zelfs waarschuwingen en het geven van straf helpt niet. Een gesprek met de ouders brengt aan het licht dat hij het thuis ook voortdurend doet. Ouders zien geen kans dit gedrag te veranderen. Wat kun je doen als docent?

 • Case leerproblemen

Slimme jongen in klas 2 gymnasium zegt voortdurend dat hij iets niet begrijpt. Vooral bij grote stukken lees- en leerwerk haakt hij onmiddellijk af met de mededeling: "Ik snap er niks van. Ik kan dus net zo goed iets anders gaan doen. Fout gaat het toch wel."

Wat is het werkelijke probleem van de leerling en hoe lossen we het op? We eindigen de opleiding Talentbegeleider met het opstellen van een ontwikkelingsplan.

 

We eindigen de opleiding met het opstellen van een ontwikkelingsplan

Uw docent:

 • Roland Louwerse
  Senior adviseur VO, productontwikkeling voortgezet onderwijs, hoogbegaafdheidsdeskundige, docent klassieke talen aan het Rijswijks Lyceum te Rijswijk en als docent en mentor betrokken bij het Leonardo-onderwijs, daarnaast mentor bovenbouw voortgezet onderwijs en schrijver.

Interview met hoofddocent Roland Louwerse

Wat is het meest voorkomende probleem waar cursisten tegenaan lopen op de opleiding?
Het signaleren en weer op niveau krijgen van onderpresteerders is een vaak voorkomend probleem, met als goede tweede het enthousiast krijgen van de collega's voor het onderwerp talentonderwijs. 

Wat is het belangrijkste dat je mee wilt geven aan de (toekomstige) cursisten?
Heb vertrouwen in je eigen expertise. Je weet niet alles, maar wel veel meer dan je collega's. Iets doen is altijd beter dan niets doen. 

Op welke manier haal jij zelf plezier uit het geven van de opleiding?
De grootste kick geeft het wanneer je mensen in de loop van de bijeenkomsten ziet groeien in kunde en enthousiasme. Dingen die eerst onmogelijk leken op school, (b)lijken nu opeens haalbaar. Je ziet mensen letterlijk helemaal opbloeien.


Bekijk de introductie van Tijl Koenderink als metafoor voor hoogbegaafde leerlingen!

Flash-plugin ontbreekt. Gelieve de laatste versie van Adobe Flash Player te downloaden:
Download Adobe Flash Player

Algemene informatie over de Verkorte opleiding Talentbegeleider VO

 

Data en locatie

25 maart, 15 april, 20 mei en 17 juni 2019

Novilo
Europalaan 400 
3526 KS Utrecht

Routebeschrijving

 

Voor wie bestemd:

 • Docenten
 • (Adjunct) directie
 • Teamleider
 • Coordinator

… werkzaam in het voortgezet onderwijs

De modules zijn gepland met ruim de tijd er tussen. Dit betekent dat het voor u mogelijk is om van te voren de lesuitval te plannen. Ook heeft u op deze manier tijd om de huiswerkopdrachten rustig te kunnen maken en toepassen op uw school en/of in uw klas(sen).

 

Beperkt aantal deelnemersplaatsen

Wij laten maximaal 25 deelnemers toe tot deze opleiding, zodat uw praktijkvragen ruimschoots aan bod komen.

 

Uw investering:

De kosten van deze cursus bedragen 1.999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving. Op deze leeromgeving vindt u alle hand-outs en aanvullende materialen.

U ontvangt ook de boeken: "Is het voor een cijfer?" en "de 7 uitdagingen", geschreven door Tijl Koenderink & docent Roland Louwerse.

 

Studiebelastinguren

Het aantal studiebelastinguren voor deze opleiding bedraagt ongeveer 40 uren inclusief contacturen.

 

Tijdschema

09.00 uur - Ontvangst met koffie en thee en uitreiking lesmaterialen
09.30 uur - Aanvang ochtendprogramma, tussentijds koffie- en theepauze
13.00 uur - Lunchpauze
14.00 uur - Aanvang middagprogramma, tussentijds koffie- en theepauze
16.30 uur - Afsluiting van de lesdag

 

Contact

Persoonlijk Opleidingsadviseur

Wendy Bekkers
Opleidingsadviseur
Tel: 040 - 2 972 760

Verantwoordelijk voor deze opleiding

Marit Spek
Opleidingsmanager
 
Mariska Hania
Projectcoordinator
 

Ondersteund door de online leeromgeving

Tijdens de opleiding maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van een online leeromgeving. Hier vindt u (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video’s, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken.
De leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken.
 
 

Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips


Beleidsplan en cases

Tijdens de opleiding krijgt u concrete handvatten om uw beleidsplan vorm te geven. Daarnaast behandelen we de door u aangedragen cases om te zorgen dat je meteen in de praktijk vooruit kunt.

Praktijkcoach

Kennis is één ding, dit in de praktijk toepassen is soms lastig. SBO biedt u, in samenwerking met Novilo, een coach aan die u altijd  kunt bereiken met uw vragen over talentbegeleiding.

Studiemateriaal

Als deelnemer van deze opleiding ontvangt u al het relevante studiemateriaal. Dit betreft toegang tot de online leeromgeving en de boeken "Is het voor een cijfer?" en "de 7 uitdagingen", geschreven door Tijl Koenderink & docent Roland Louwerse.

Uw dagelijkse praktijk centraal: de cases

In deze 4-daagse opleiding bieden wij u alle tools die helpen bij het begeleiden van uw getalenteerde leerlingen. Meerdere case-studies, gebaseerd op uw dagelijkse praktijk, passeren de revue. Heeft u een eigen praktijkcase die u graag behandeld ziet? Uw eigen cases kunnen ook worden ingebracht via de digitale leeromgeving!

Certificaat

Na afloop van de opleiding ontvangt u een certificaat van deelname.

Intakeprocedure

Ongeveer twee weken voor aanvang van de opleiding kunt u een intakeformulier invullen op de online leeromgeving. Hierop kunt u aangeven wat concreet uw leerdoelen zijn en wat uw verwachtingen zijn van deze opleiding. De docenten kunnen zich hierdoor optimaal voor u voorbereiden.

 

Reacties eerdere deelnemers:

Nooit eerder heb ik een opleiding gevolgd die zó aansloot bij mijn interesses, mijn eigen ervaringen van hoe het niet moet en hoe het ook kan. Een opleiding die zó aansluit bij mijn ‘zijn’! Wat heel prettig is, is dat deze opleiding heel praktisch is: geen eindeloos getheoretiseer, maar wel met veel diepgang op punten waar dat nodig is. 

Het allerbelangrijkste aan de verkorte opleiding tot talentbegeleider vind ik dat het welzijn van het kind echt centraal staat: er wordt hier gekozen voor een kindgerichte, flexibele aanpak en er wordt uitgegaan van dat wat werkt.

Vanaf de eerste minuut werd ik al bewust gemaakt van mijn motivatie om de opleiding te doen en welke doelen je je daarbij stelt. Het enthousiasme en de energieke manier van vertellen van de trainer over onderwerpen uit “De 7 uitdagingen”  (die vaak net zo inspirerend als confronterend zijn) werkt heel aanstekelijk. Het is sowieso heel stimulerend te merken dat ook je medestudenten allemaal enorm gemotiveerd zijn.

Wat ik ook heel waardevol vind, is dat er al vanaf de eerste dag ervaringen (zowel praktijk- als persoonlijke) uitgewisseld worden, zodat je ook met elkaar kunt meedenken. Na dag 1 kwam ik heel voldaan en boordevol energie en inspiratie thuis!

Tijdens deze opleiding krijg je een enorme schat aan waardevolle kennis en wijsheid aangeboden. Informatie die door zeer gemotiveerde trainers is verzameld en op inspirerende wijze wordt overgebracht. 

Verder ben ik erachter gekomen, dat ik mijn doelen zo concreet mogelijk moet maken (ik ben zó idealistisch ingesteld dat ik met de handvatten die de opleiding biedt het liefst het hele onderwijssysteem zou willen veranderen, maar dan loop ik waarschijnlijk te hard van stapel). Nog een les: dat studeren ècht leuk kan zijn!

En verder:

 • "Door de theorie en de opdrachten heb ik weer ervaren dat leren leuk is. Nu ik dit zelf hyeb ervaren is het zo veel makkelijker om dit uit te dragen naar het onderwijs."
 • "De opleiding is heel praktisch, alles is direct in de praktijk toe te passen. Na elke bijeenkomst was ik weer zeer geïnspireerd om in mijn groep aan de slag te gaan met opgedane informatie."
 • "Omdat elke leerkracht in het onderwijs te maken krijgt met hoogbegaafde leerlingen, kan 'de 7 uitdagingen' goed worden gebruikt door leerkrachten."
 • "Praktische tips, zodat je het gevoel hebt dat je de talentbegeleiding met voldoende concrete bagage kunt opzetten."

Incompany training

Heeft u, samen met uw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op uw organisatie, uw situatie en uw wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met u mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van u en uw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Opleiding Talentbegeleider VO

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Talentbegeleider VO start op 25 maart, 15 april, 20 mei en 17 juni 2019 in Novilo!

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 4-daagse cursus
Prijs: €1999,- excl. btw
Datum: 25 maart, 15 april, 20 mei en 17 juni 2019
Locatie: Novilo

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Wendy Bekkers  

Opleidingsadviseur
Wendy Bekkers

  

040 - 297 27 60

Bent u onze STAR?

Dan kunt u sparen voor een gratis opleidingsbudget bij ons!

Bekijk de voorwaarden

I.s.m.