Congres Drones in het publieke domein

28 november 2018 | RAI Amsterdam

Excursie 27 november 2018 | NLR Noordoostpolder

Onbemande luchtvaartuigen kennen vele professionele toepassingen, van inspectie van gebouwen tot het monitoren van evenementen en het in kaart brengen van overstromingsrisico’s. De technologie ontwikkelt zich razend snel waardoor er steeds nieuwe mogelijkheden ontstaan. Welke kansen maar ook risico’s brengt dit met zich mee?

U hoort:

 • Wat de technologische mogelijkheden zijn van drones?
 • Voor welke doeleinden drones kunnen worden ingezet?
 • Wat de wet- en regelgeving voorschrijft over het gebruik van drones?
 • Wat de mogelijke risico’s zijn van drones?
 • Welke contra drone maatregelen kunnen worden getroffen?

Amsterdam Drone Week

Het congres vindt plaats in de RAI Amsterdam tijdens de Amsterdam Drone Week (26-30 November 2018), het officiële Europese platform van de UAV-industrie! De nieuwste technologie op het gebied van drones wordt getoond. Ook biedt het platform een scala aan netwerkmogelijkheden met de internationale drone branche. De ideale gelegenheid om hier een kijkje te komen nemen dus!

Download de Brochure


Word geïnspireerd door:

Klaas Litjens

Adviseur veiligheid en innovatie bij Van Aetsveld, hoofddocent van de cursus Drones in de openbare ruimte

Wiebe de Jager

Trendwatcher op het terrein van drones, initiatiefnemer van Dronewatch, docent op de cursus Drones in de openbare ruimte en auteur van diverse boeken over drones

Guido de Vos

Advocaat bij AKD advocaten en docent op de cursus Drones in de openbare ruimte, gespecialiseerd in wet- en regelgeving omtrent drones

Casper Steenstra-Praamsma

Landelijke projectleider Onbemande Luchtvaartuigen (RPAS) bij de Nationale Politie

 

Ook interessant voor u:

Cursus Drones in de openbare ruimte

De afgelopen jaren is de populariteit van drones enorm toegenomen. Doordat de ontwikkelingen omtrent drones in hoog tempo zijn gegaan, zijn ze de afgelopen jaren steeds beter, kleiner, autonomer en goedkoper geworden. Met deze ontwikkeling neemt het veelvuldiger gebruik van drones voor allerlei publieke, recreatieve en commerciële toepassingen toe. Naast heel veel kansen, brengt dit ook risico’s met zich mee. De kansen (gebruik door bijvoorbeeld hulpdiensten) moeten worden omarmt, de risico’s (gebruik door bijvoorbeeld kwaadwillenden) moeten zoveel mogelijk uitgesloten worden. Meer informatie over het programma, de docenten en deelname aan de cursus Drones in de openbare ruimte is te vinden op www.sbo.nl/drones.

Download

Voor een compleet overzicht van het programma raden we je aan de brochure te downloaden

Download (PDF)

10.00

Ophalen badge met info dagprogramma

10.30

Opening door de dagvoorzitter

Klaas Litjens, adviseur veiligheid en innovatie bij Van Aetsveld, hoofddocent van de cursus Drones in de openbare ruimte

10.45

Trends en ontwikkelingen rond drones
 • Hoe en waar dragen drones bij aan een betere samenleving?
 • Waarom worden drones steeds belangrijker? En wat betekent de opkomst van drones voor onze samenleving?
 • Welke technologische mogelijkheden zijn nu al werkelijkheid?
 • Wat kunt u leren van vooruitstrevende praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland?

Wiebe de Jager, trendwatcher op het terrein van drones, initiatiefnemer van Dronewatch, docent op de cursus Drones in de openbare ruimte en auteur van diverse boeken over drones

11.15

Koffie- en theepauze

Netwerken en inspiratie opdoen tijdens de
Amsterdam Drone Week

De netwerkmomenten van het congres Drones in het publieke domein vinden plaats op de beursvloer van de Amsterdam Drone Week, hier vindt u de nieuwste technologieën en ontmoet u vooruitstrevende innovatieve bedrijven op het terrein van drones.

11.45

Wet- en regelgeving rond drones
 • Welke (toekomstige) wet- en regelgeving is van toepassing op het gebruik van drones?
 • Waar moeten de verschillende gebruikers (overheden, bedrijven, particulieren) van drones aan voldoen (opleiding, vergunning, registratie, keuring)?
 • Wat kunt u leren van jurisprudentie met betrekking tot drones?

Guido de Vos, advocaat bij AKD advocaten en docent op de cursus Drones in de openbare ruimte, gespecialiseerd in wet- en regelgeving omtrent drones


12.15

Handhaving bij drones
 • In welke gedeelte van het luchtruim mogen drones vliegen?
 • Waarom moeten drones een veilige afstand bewaren met aaneengesloten bebouwing, mensenmenigten en andere luchtvaartuigen?
 • Op welke manier vindt het toezicht plaats op het gebruik van drones?
 • Hoe wordt er gehandhaafd bij misbruik van drones?

Casper Steenstra-Praamsma, landelijke projectleider Onbemande Luchtvaartuigen (RPAS) bij de Nationale Politie12.45

Lunchpauze


Interactieve sessies

Op het congres Drones in het publieke domein worden verschillende sessies aangeboden. U kunt kiezen welk topic of welke spreker u het meest aanspreekt en deelnemen aan de desbetreffende sessie om kennis en ervaringen uit te wisselen. Er vinden drie sessierondes plaats.

13.30
Sessieronde 1
Bekijk de Sessies
1. Drones bij de opsporing van strafbare feiten
 • Hoe kunnen drones worden ingezet om strafbare feiten op te sporen?
 • Op welke manier kunnen drones de heterdaadkracht van de politie vergroten?

Frank Ostendorf, commandant van een Raventeam bij Defensie, kleine drones die surveillance- en verkenningstaken kunnen uitvoeren

 

evalueren
2. Flexibel cameratoezicht en de inzet van drones
 • Wat betekent de inwerkingtreding van de Wet Flexibel Cameratoezicht voor de inzet van drones met een camera?
 • Wanneer en onder welke omstandigheden mag met drones worden gefilmd?

Franc Pommer, advocaat bij Hekkelman Advocaten & Notarissen en hoofddocent van de cursus Cameratoezicht in de openbare ruimte, gespecialiseerd in openbare orderecht

 

evalueren
3. Gevaren van drones
 • Welke gevaren kan een drone opleveren?
 • Wat zijn de veiligheidsrisico’s als een drone door kwaadwillenden wordt ingezet voor criminele of terroristische activiteiten?

Ryan McCready, directeur van Hex Horus, gespecialiseerd in contra drone interventies

 

evalueren
4. Detecteren van drones
 • Hoe kunt u drones detecteren?
 • Op welke manier kunnen met slimme software algoritmes en geavanceerde doppler technieken de rotorbladen van een drone worden herkend?
 • Hoe onderscheidt u drones van vogels en voorkomt u valse meldingen?

Erik van Wilsum,, Manager Business Development bij Robin Radar Systems, gespecialiseerd in radarsystemen die kleine doelen detecteert

 

evalueren
5. Weren van drones
 • Hoe kunt u achterhalen wat een drone boven uw terrein/gebouw doet?
 • Op welke manier krijgt u een drone weg?
 • Welke mogelijkheden heeft u om een drone te verwijderen?

Edwin Kluiters, projectmanager electronic defense bij TNO

 

evalueren
6. Drones bij toezicht en handhaving op de weg, water en in de lucht
 • Hoe kunnen drones worden ingezet bij toezicht en handhaving op de weg, water en in de lucht?
 • Welke rol kunnen drones spelen bij het monitoren van incidenten?

Mark Wiebes, innovatiemanager en kwartiermaker bij het Kennis- en Leercentrum bij de Nationale Politie landelijke eenheid

 

evalueren
7. Contra drone interventies
 • Hoe kan een drone onklaar worden gemaakt bij een acute dreiging?
 • Welke interventies (roofvogel, hacken) kunnen worden ingezet op een drone onklaar te maken?
 • Welke interventie werkt wanneer? En wanneer mag u deze inzetten?

Dick Bouwhuis, stafofficier countering drones bij het Airforce Innovation Centre van Defensie

 

evalueren
8. Drones bij calamiteiten
 • Hoe kunnen drones worden ingezet bij calamiteiten?
 • Welke rol kunnen drones spelen bij het waar mogelijk voorkomen en waar nodig bestrijden van crises en rampen?

Martijn Zagwijn, projectleider Drones bij de Brandweer Twente

 

evalueren
9. Drone van de toekomst
 • Hoe ziet de drone van de toekomst eruit?
 • Welke technologische mogelijkheden zijn nu al werkelijkheid?
 • Wat kan er nog worden verwacht?

Martin Joosse, onderzoeker bij de afdeling Helikopter & Onbemande luchtvaart bij het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum


14.10
Sessieronde 2
Bekijk de Sessies
1. Drones bij de opsporing van strafbare feiten
 • Hoe kunnen drones worden ingezet om strafbare feiten op te sporen?
 • Op welke manier kunnen drones de heterdaadkracht van de politie vergroten?

Frank Ostendorf, commandant van een Raventeam bij Defensie, kleine drones die surveillance- en verkenningstaken kunnen uitvoeren

 

evalueren
2. Flexibel cameratoezicht en de inzet van drones
 • Wat betekent de inwerkingtreding van de Wet Flexibel Cameratoezicht voor de inzet van drones met een camera?
 • Wanneer en onder welke omstandigheden mag met drones worden gefilmd?

Franc Pommer, advocaat bij Hekkelman Advocaten & Notarissen en hoofddocent van de cursus Cameratoezicht in de openbare ruimte, gespecialiseerd in openbare orderecht

 

evalueren
3. Gevaren van drones
 • Welke gevaren kan een drone opleveren?
 • Wat zijn de veiligheidsrisico’s als een drone door kwaadwillenden wordt ingezet voor criminele of terroristische activiteiten?

Ryan McCready, directeur van Hex Horus, gespecialiseerd in contra drone interventies

 

evalueren
4. Detecteren van drones
 • Hoe kunt u drones detecteren?
 • Op welke manier kunnen met slimme software algoritmes en geavanceerde doppler technieken de rotorbladen van een drone worden herkend?
 • Hoe onderscheidt u drones van vogels en voorkomt u valse meldingen?

Erik van Wilsum,, Manager Business Development bij Robin Radar Systems, gespecialiseerd in radarsystemen die kleine doelen detecteert

 

evalueren
5. Weren van drones
 • Hoe kunt u achterhalen wat een drone boven uw terrein/gebouw doet?
 • Op welke manier krijgt u een drone weg?
 • Welke mogelijkheden heeft u om een drone te verwijderen?

Edwin Kluiters, projectmanager electronic defense bij TNO

 

evalueren
6. Drones bij toezicht en handhaving op de weg, water en in de lucht
 • Hoe kunnen drones worden ingezet bij toezicht en handhaving op de weg, water en in de lucht?
 • Welke rol kunnen drones spelen bij het monitoren van incidenten?

Mark Wiebes, innovatiemanager en kwartiermaker bij het Kennis- en Leercentrum bij de Nationale Politie landelijke eenheid

 

evalueren
7. Contra drone interventies
 • Hoe kan een drone onklaar worden gemaakt bij een acute dreiging?
 • Welke interventies (roofvogel, hacken) kunnen worden ingezet op een drone onklaar te maken?
 • Welke interventie werkt wanneer? En wanneer mag u deze inzetten?

Dick Bouwhuis, stafofficier countering drones bij het Airforce Innovation Centre van Defensie

 

evalueren
8. Drones bij calamiteiten
 • Hoe kunnen drones worden ingezet bij calamiteiten?
 • Welke rol kunnen drones spelen bij het waar mogelijk voorkomen en waar nodig bestrijden van crises en rampen?

Martijn Zagwijn, projectleider Drones bij de Brandweer Twente

 

evalueren
9. Drone van de toekomst
 • Hoe ziet de drone van de toekomst eruit?
 • Welke technologische mogelijkheden zijn nu al werkelijkheid?
 • Wat kan er nog worden verwacht?

Martin Joosse, onderzoeker bij de afdeling Helikopter & Onbemande luchtvaart bij het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum14.50

Koffie- en theepauze


15.20
Sessieronde 3
Bekijk de Sessies
1. Drones bij de opsporing van strafbare feiten
 • Hoe kunnen drones worden ingezet om strafbare feiten op te sporen?
 • Op welke manier kunnen drones de heterdaadkracht van de politie vergroten?

Frank Ostendorf, commandant van een Raventeam bij Defensie, kleine drones die surveillance- en verkenningstaken kunnen uitvoeren

 

evalueren
2. Flexibel cameratoezicht en de inzet van drones
 • Wat betekent de inwerkingtreding van de Wet Flexibel Cameratoezicht voor de inzet van drones met een camera?
 • Wanneer en onder welke omstandigheden mag met drones worden gefilmd?

Franc Pommer, advocaat bij Hekkelman Advocaten & Notarissen en hoofddocent van de cursus Cameratoezicht in de openbare ruimte, gespecialiseerd in openbare orderecht

 

evalueren
3. Gevaren van drones
 • Welke gevaren kan een drone opleveren?
 • Wat zijn de veiligheidsrisico’s als een drone door kwaadwillenden wordt ingezet voor criminele of terroristische activiteiten?

Ryan McCready, directeur van Hex Horus, gespecialiseerd in contra drone interventies

 

evalueren
4. Detecteren van drones
 • Hoe kunt u drones detecteren?
 • Op welke manier kunnen met slimme software algoritmes en geavanceerde doppler technieken de rotorbladen van een drone worden herkend?
 • Hoe onderscheidt u drones van vogels en voorkomt u valse meldingen?

Erik van Wilsum,, Manager Business Development bij Robin Radar Systems, gespecialiseerd in radarsystemen die kleine doelen detecteert

 

evalueren
5. Weren van drones
 • Hoe kunt u achterhalen wat een drone boven uw terrein/gebouw doet?
 • Op welke manier krijgt u een drone weg?
 • Welke mogelijkheden heeft u om een drone te verwijderen?

Edwin Kluiters, projectmanager electronic defense bij TNO

 

evalueren
6. Drones bij toezicht en handhaving op de weg, water en in de lucht
 • Hoe kunnen drones worden ingezet bij toezicht en handhaving op de weg, water en in de lucht?
 • Welke rol kunnen drones spelen bij het monitoren van incidenten?

Mark Wiebes, innovatiemanager en kwartiermaker bij het Kennis- en Leercentrum bij de Nationale Politie landelijke eenheid

 

evalueren
7. Contra drone interventies
 • Hoe kan een drone onklaar worden gemaakt bij een acute dreiging?
 • Welke interventies (roofvogel, hacken) kunnen worden ingezet op een drone onklaar te maken?
 • Welke interventie werkt wanneer? En wanneer mag u deze inzetten?

Dick Bouwhuis, stafofficier countering drones bij het Airforce Innovation Centre van Defensie

 

evalueren
8. Drones bij calamiteiten
 • Hoe kunnen drones worden ingezet bij calamiteiten?
 • Welke rol kunnen drones spelen bij het waar mogelijk voorkomen en waar nodig bestrijden van crises en rampen?

Martijn Zagwijn, projectleider Drones bij de Brandweer Twente

 

evalueren
9. Drone van de toekomst
 • Hoe ziet de drone van de toekomst eruit?
 • Welke technologische mogelijkheden zijn nu al werkelijkheid?
 • Wat kan er nog worden verwacht?

Martin Joosse, onderzoeker bij de afdeling Helikopter & Onbemande luchtvaart bij het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum16.00

Afsluiting met borrel


Onze dagvoorzitter:

Klaas Litjens

Dagvoorzitter

Biografie

Klaas is adviseur veiligheid en innovatie bij Van Aetsveld en hoofddocent van de cursus Drones in de openbare ruimte

Wiebe de Jager

Trendwatcher op het terrein van drones, initiatiefnemer van Dronewatch, docent op de cursus Drones in de openbare ruimte en auteur van diverse boeken over drones


Guido de Vos

Advocaat bij AKD advocaten en docent op de cursus Drones in de openbare ruimte, gespecialiseerd in wet- en regelgeving omtrent drones

Casper Steenstra-Praamsma

Landelijke projectleider Onbemande Luchtvaartuigen (RPAS) bij de Nationale Politie
Frank Ostendorf

Commandant van een Raventeam bij Defensie, kleine drones die surveillance- en verkenningstaken kunnen uitvoeren


Franc Pommer

Advocaat bij Hekkelman Advocaten & Notarissen en hoofddocent van de cursus Cameratoezicht in de openbare ruimte, gespecialiseerd in openbare orderecht

Ryan McCready

Directeur van Hex Horus, gespecialiseerd in contra drone interventies
Erik van Wilsum

Manager Business Development bij Robin Radar Systems, gespecialiseerd in radarsystemen die kleine doelen detecteert


Edwin Kluiters

Projectmanager electronic defense bij TNO

Mark Wiebes

Innovatiemanager en kwartiermaker bij het Kennis- en Leercentrum bij de Nationale Politie landelijke eenheid
Dick Bouwhuis

Stafofficier countering drones bij het Airforce Innovation Centre van Defensie


Martijn Zagwijn

Projectleider Drones bij de Brandweer Twente

Martin Joosse

Onderzoeker bij de afdeling Helikopter & Onbemande luchtvaart bij het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum
Datum en locatie

Congres: 28 november 2018

RAI Amsterdam
Europaplein 2-22
1078 GZ Amsterdam
Routebeschrijving

Excursie: 27 november 2018

NLR Marknesse
Voorsterweg 31
8316 PR Marknesse
Routebeschrijving 


Uw investering

 

 Werkzaam in de publieke sector      

 

Congres € 499,-
Excursie € 499,-
Congres + excursie € 899,-
 Werkzaam voor de publieke sector

 

Congres € 799,-
Excursie € 799,-
Congres + excursie € 1.599,-

 

Direct inschrijven

 


Bestemd voor:

Beleidsmedewerkers, teamleiders, (programma)managers, coördinatoren, adviseurs en juristen Toezicht en Handhaving, Openbare Orde en Veiligheid, Bijzondere Wetten, Crisisbeheersing en Rampenbestrijding bij:

 • Gemeenten
 • Provincies
 • Rijksoverheid
 • Politie
 • Openbaar ministerie
 • Regionale Informatie en Expertise Centra
 • Regionale Uitvoeringsdienste
 • Veiligheidshuizen
 • Veiligheidsregio’s
 • Waterschappen
 • Rijkswaterstaat
 • Defensie
 • Publieke en private toezichthouders organisaties
 • Douane
 • Koninklijke Marechaussee
 • Inlichtingen- en veiligheidsdiensten
 • Beveiligings- en recherchebureaus
 • Onderzoeksbureaus
 • Mediabedrijven
 • Havens
 • Luchthavens
 • Treinstations
 • Evenementenorganisatoren


Programma excursie - 27 november 2018

 

Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum Noordoostpolder

 

Ontwikkel-, opleiding- en testcentrum voor drones

 • Welke faciliteiten zijn er voor het ontwikkelen en testen van drones?

 • Hoe kunnen simulatievluchten met drones worden ondersteund?

 • Op welke manier vindt de vereiste praktijkopleiding van drones plaats?

Martin Joosse, onderzoeker bij de afdeling Helikopter & Onbemande luchtvaart bij het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum

Partners

  

Participeren aan het congres?

Wij zijn op zoek naar partners die een (inhoudelijke) bijdrage willen leveren aan het congres Drones in het publieke domein, bijvoorbeeld door een interessant project of vernieuwende aanpak te presenteren op deze dag.

Partnership

Op het congres Drones in het publieke domein bieden wij u een platform om uw organisatie te tonen. Er zijn verschillende mogelijkheden om uw organisatie te laten zien. Wat kunt u als partner verwachten?

Uw aanwezigheid op het congres Drones in het publieke domein

Wij bieden u een platform op het congres Drones in het publieke domein, waar u in contact komt met deelnemers. Zo kunt u een sessie leiden of aanwezig zijn met uw eigen stand.

 

Geïnteresseerd in een samenwerking?

Wilt u als partner een bijdrage leveren aan het congres? (bijvoorbeeld door een sessie te verzorgen of met een stand aanwezig te zijn op de beursvloer) dan kunt u contact opnemen met:

Bas de Kroon
Tel: 06 - 83 38 68 64

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor dit congres. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Congres Drones in het publieke domein

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Congres Drones in het publieke domein start op 28 november 2018 Excursie: 27 november 2018 in RAI Amsterdam!

Congres Drones in het publieke domein

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:
Contact

Meer informatie

Heb je vragen of wil je meer informatie over het congres Drones in het publieke domein?
Neem dan contact op met onze adviseur

Tonnie van Zanten
Tel: 040-29 72 780
E-mail: t.van.zanten@sbo.nl

Congres | 2018-11-27