Aanpak complexe woonoverlast

 • Leer hoe je een gedragsaanwijzing inzet op grond van de Wet aanpak woonoverlast
 • Leer in welke situaties je moet inzetten op zorg bij kwetsbare overlastgevers
 • Hoe bouw je een goed overlastdossier voor het escalatiemodel?
 • Na de cursus weet je de mogelijkheden van de Wet Victoria en Wet Damocles effectief in te zetten!
 • Kom tot een gezamenlijke aanpak met gemeente, woningcorporatie, politie, zorg- en welzijnsinstellingen en wijkbewoners!

Breng woongenot terug en werk aan een duurzame oplossing voor de overlastgever

 • 3-daagse cursus
 • 6 - 20 juni 2024
 • BCN Utrecht CS
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Hoe ga je om met complexe, structurele overlast?

Sinds de coronacrisis is het aantal meldingen van woonoverlast elk jaar met ruim twintig procent gestegen. Voorbeelden hiervan zijn;

 • Geluidsoverlast
 • Agressief gedrag of intimidatie
 • Vervuilde woningen
 • Hoarding
 • Verloederde of vervallen panden
 • (Ondermijnende) criminaliteit in het pand/de omgeving
 • Overlast door drugshandel
 • Overlast door mensen met verward gedrag

Deze vormen van woonoverlast bedreigen het woongenot en vergroten het gevoel van onveiligheid. Gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen, politie, woningcorporaties en buurtbewoners zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de aanpak van woonoverlast. Hoe pak je dit aan?
In deze cursus aanpak complexe woonoverlast leer je het woongenot terug te brengen en te werken aan een duurzame oplossing voor de overlastgever.

Download de brochure

Tijdens deze cursus leer je: 

 • Hoe je een gedragsaanwijzing inzet op grond van de Wet aanpak woonoverlast
 • In welke situaties je moet inzetten op zorg bij kwetsbare overlastgevers
 • Het opbouwen van een goed overlastdossier voor het escalatiemodel
 • De mogelijkheden van de Wet Victoria en Wet Damocles effectief inzetten
 • Samen met gemeente, woningcorporatie, politie, zorg- en welzijnsinstellingen en wijkbewoners tot een gezamenlijke aanpak komen

Bekijk het programma


Ook interessant voor jou? 

Programma:

 

Module 1:

Omgaan met kwetsbare overlastgevers

Om overlast aan te pakken, is het belangrijk om te onderzoeken hoe de overlast ontstaat. Overlastgevers kunnen een achterliggende aandoening hebben zoals (licht) verstandelijke beperking, een trauma, psychische problemen of dementie. Of zij hebben levensproblemen zoals een verslaving of schulden. In deze module leer je met de complexe problematiek van veel overlastgevers om te gaan.

Onveiligheid en overlast veroorzaakt door personen met verward gedrag

 • Wat zijn verschijningsvormen van woonoverlast door mensen met verward gedrag?
 • Wat kun je doen aan personen met verward gedrag die onveilige situaties en overlast veroorzaken voor zichzelf en/of hun omgeving?
 • Op welke manier werk je aan een oplossing in plaats van te blijven hangen in het analyseren van oorzaken?
 • Hoe kun je de verwarde persoon mobiliseren om samen met zijn of haar netwerktot een oplossing te komen? 
 • Hoe ga je om met zorgmijders?

Aanpak van hoarding en vervuiling

 • Wat zijn de taken, rollen en verantwoordelijkheden bij hoarding en vervuiling? (Van de gemeente, woningcorporatie, hulpverlening, bewoner(s), inwoners, zorg, politie, brandweer en private partijen (installateur, schoonmaakbedrijf, aannemer)
 • Welke gereedschappen (escalatiemodel, convenant, protocol, werkgroep) heb je tot jouw beschikking om hoarding en vervuiling aan te pakken?
 • Wat is het juridisch kader in geval van hoarding?

Douwe Oosterveen, jurist, Oosterveen & de Groot
Fleuranne de Groot, jurist, Oosterveen & de Groot


Module 2

Samenwerken aan zorg en veiligheid

Samenwerking tussen zorg- en veiligheidspartners en het inschakelen van de juiste hulpverlening op het juiste moment is essentieel voor een duurzame aanpak van woonoverlast. In deze module leer je met partners tot een gezamenlijke aanpak te komen.

Regie op samenwerking

 • Hoe werk je in een vroeg stadium (preventief) samen met gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen, politie en woningcorporatie?
 • Hoe betrek je buurtbewoners bij deze samenwerking?
 • Hoe werk je aan een gezamenlijke aanpak vanuit verschillende perspectieven?
 • Hoe voorkom je situaties waarin de hulpverlening eindeloos “bezig” is met een casus, zonder dat de overlast afneemt?
 • Hoe pak je meervoudige overlast aan en bevorder je de leefbaarheid in de buurt?

Francis Saathof-Mulder, trainer en adviseur, Bureau WoonTalent

Informatie-uitwisseling

 • Welke mogelijkheden zijn er voor het uitwisselen van informatie met zorg- en veiligheidspartners?
 • Hoe voorkom je praktische en organisatorische problemen bij informatieuitwisseling?
 • Wat zijn voorbeelden van een modelconvenant om in te zetten met jouw samenwerkingspartners?
 • Op welke manier behoud en versterk je jouw informatiepositie in samenwerking met partners?

Jolanda van Boven, directeur, VAN BOVEN Juridisch Adviesbureau


Tip! Download de brochure voor een compleet overzicht


Module 3

Escalatieladder en juridische maatregelen

Je kunt verschillende stappen nemen om (ernstige) overlast te stoppen. In deze module krijg je inzicht in de instrumenten die je tot je beschikking hebt om woonoverlast aan te pakken. Daarnaast leer je een dossier op te bouwen zodat je later in het proces juridische stappen kunt nemen

Overlastdossier opbouwen 

 • Welke stappen kun je nemen richting de overlastgever (escalatieladder)?
 • Wanneer schaal je op en hoe maak je duidelijk dat je moest opschalen?
 • Hoe bouw je een gedegen dossier op?
 • Hoe leg je vast welke acties richting de overlastgever je al genomen hebt?
 • Welke stukken moet een overlastdossier bevatten voordat er juridische stappen genomen kunnen worden?

Francis Saathof-Mulder, trainer en adviseur, Bureau WoonTalent

Wanneer woonoverlast aanhoudt en gespreksvoering niet meer werkt, wordt er ingezet op zwaardere interventies zoals gedragsaanwijzingen. Deze middag leer je welke juridische maatregelen je kunt nemen.

Aanpak woonoverlast door middel van gedragsaanwijzing of door middel van sluiting van de woning

 • Wat is de belangrijkste wet- en regelgeving op het terrein van woonoverlast?
 • Welke juridische instrumenten (bestuursrecht, strafrecht en privaatrecht) heb je tot jouw beschikking?
 • Hoe kun je met de Wet aanpak woonoverlast specifieke gedragsaanwijzingen geven aan overlastplegers?
 • Hoe kun je met de Wet Victoria overlastpanden sluiten?
 • Hoe pas je de Wet Damocles toe wanneer er wordt gehandeld in drugs?
 • Hoe pak je woonoverlast aan m.b.v. de woningwet?

Jan Brouwer, hoogleraar Algemene rechtswetenschap, Rijksuniversiteit Groningen

Docenten:

img-Douwe Oosterveen

Douwe Oosterveen
Jurist, mediator en adviseur bij Oosterveen & De groot

img-Fleuranne de Groot

Fleuranne de Groot
Jurist, mediator en adviseur bij Oosterveen & De groot

img-Jolanda van Boven

Jolanda van Boven
Directeur, VAN BOVEN Juridisch Adviesbureau

img-Francis Saathof-Mulder

Francis Saathof-Mulder
Trainer en adviseur, Bureau WoonTalent

img-Jan Brouwer

Jan Brouwer
Hoogleraar Algemene rechtswetenschap

Directeur van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid, toonaangevend kenniscentrum dat onderzoek verricht op het terrein van openbare- orderecht. 

Deze cursus is bestemd voor:

Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor experts wonen, juristen, regisseurs, wijkmanagers, gebiedsmanagers, wijkagenten, beleidsmakers
en adviseurs op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, wonen, wijkontwikkeling, toezicht en handhaving bij:

 • Gemeenten
 • Woningcorporaties
 • Politie
 • Veiligheidshuizen
 • Regionale Informatie en Expertise Centra
 • Zorg- en welzijnsin

Algemene Informatie

Deze 3-daagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij BCN Utrecht CS te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC
Utrecht
tel: 030 - 256 73 91

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 6 juni 2024 09:30 - 16:30 BCN Utrecht CS
Dag 2 13 juni 2024 09:30 - 16:30 BCN Utrecht CS
Dag 3 20 juni 2024 09:30 - 16:30 BCN Utrecht CS

Jouw investering

De investering voor deze 3-daagse cursus bedraagt € 2899,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Ga gericht aan de slag binnen jullie eigen praktijk

Dit traject is ook volledig op maat te volgen. De theorie en praktijkvoorbeelden worden in dat geval volledig afgestemd op de leerdoelen en praktijk van jouw organisatie. Jullie ervaren hierdoor verschillende voordelen:

Inhoud op maat

Het programma sluit exact aan op jullie leerdoelen en praktijk.

Borging van kennis

Kennis blijft beter behouden in de organisatie.

Kostenefficiënt

Efficiënte investering in het kennisniveau van de organisatie.

Binnen jullie schema

Opleiding binnen jullie planning en op jullie locatie.

Bespreek de mogelijkheden

Plan een vrijblijvend adviesgesprek om het programma op maat te bespreken.

Onder andere deze opdrachtgevers gingen je voor:

Download brochure

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 2 972 780 tonnie.van.zanten@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Veiligheid

Onze privacy-policy