Cursus Brandveiligheid van gebouwen

Al 19 jaar dé cursus voor brandveiligheid!

 • Alles over nieuwe landelijke regelgeving brandveiligheid
 • 33e editie! Gemiddeld beoordeeld met een 8.1
 • Gegeven door dé experts in brandveiligheid en brandpreventie
 • Ook geschikt om incompany te organiseren!
 • Opleidingspunten: SKO-HVK: 4 punten, SKO-AH: 4 punten, SKO-MVK: 4 punten
 • Download de gratis online proefles

Ook interessant voor jou of jouw collega: Opleiding veiligheid van gebouwen

Deze opleiding of cursus heeft reeds plaatsgevonden.

Wil je meer informatie over een eventuele nieuwe editie?
Laat dan je gegevens achter en wij je dan graag.
Deze opleiding of cursus incompany volgen? Bekijk hier meer informatie over onze incompany cursussen.

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Voorkom gevaarlijke situaties met deze opleiding brandpreventie!

Ben je de eigenaar of de gebruiker van een gebouw? Dan ben je verantwoordelijk voor de brandveiligheid van dat bouwwerk. Met de juiste maatregelen voldoe je aan de wet- en regelgeving, verklein je de kans op brandgevaarlijke situaties en voorkom je aansprakelijkheidsclaims.

Bekijk het programma


 

 

Belangrijke wet- en regelgeving op het terrein van brandveiligheid

In deze brandveiligheid cursus leer je:

 • Aan welke wetten, regels en voorschriften jouw bouwwerk moet voldoen op het terrein van brandveiligheid
 • Hoe je de brandveiligheid van jouw gebouw waarborgt
 • Wat jouw taken en verantwoordelijkheden zijn bij beheer, verbouw, nieuwbouw en gebruik van bouwwerken
 • Hoe erop wordt toegezien dat bouwregelgeving wordt uitgevoerd en nageleefd
 • Welke aspecten voor jou van belang zijn bij het afdekken van risico’s en het verzekeren tegen brandschade
 • Hoe je gevaarlijke situaties kunt voorkomen als er toch een brand uitbreekt

 

De cursus Brandveiligheid van gebouwen geeft jou:

 • Antwoorden op al jouw vragen gegeven door ervaringsdeskundigen
 • Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het werkveld
 • Diverse checklisten, modellen en casussen, zodat je direct in jouw eigen praktijk aan de slag kunt
 • Toegang tot de digitale leeromgeving
 • Een certificaat van deelname

Download de brochure (pdf)

 

Gratis proefles

Om een beter beeld te krijgen van de cursus brandveiligheid van gebouwen kunt u, geheel vrijblijvend, een proefles downloaden!

Ja, download de proefles!

Programma van de cursus Brandveiligheid van gebouwen

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigt om 16.30 uur.

 

Module 1

Totaaloverzicht voor een brandveilig gebouw

 

Introductie en kennismaking

Inleiding in brandveiligheid

 • Wat is brandveiligheid?
 • Waarom is het van het grootste belang dat jouw bouwwerk brandveilig is?
 • Wat is de belangrijkste wet- en regelgeving op het terrein van brandveiligheid? En nog belangrijker: hoe kun je hieraan voldoen?

Gerrit Hagen, directeur van (Brand-)Veiligheid & Opleidingen en hoofddocent tijdens de opleiding Fire Safety Manager, gespecialiseerd in brandveiligheidszorg/brandpreventie.

Brandveiligheid in het Bouwbesluit

 • Wat schrijft het Bouwbesluit voor over brandveiligheid?
 • Aan welke eisen en brandveiligheidsvoorschriften moet jouw gebouw voldoen volgens het Bouwbesluit? En hoe kun je hieraan voldoen?
 • Hoe ziet de gemeente erop toe dat de bouwregelgeving wordt uitgevoerd en nageleefd?

Kitty Haas, adviseur brandbeveiliging bij European Fire Protection Consultants en medeontwikkelaar van het brandveiligheidsconcept "Beheersbaarheid van brand", adviseert over brandveiligheid bij nieuwbouwprojecten en onderzoeken naar bestaande bouwwerken.

Brandveiligheid in Arbowetgeving

 • Wat schrijft de Arbowet voor over brandveiligheid?
 • Aan welke regels en brandveiligheidsvoorschriften moet jouw gebouw voldoen volgens de Arbowet?
 • Hoe voorkom je dat aanwezige medewerkers in het gebouw worden blootgesteld aan brandgevaarlijke situaties?
 • Hoe organiseer je de bedrijfshulpverlening voor als zich toch een brand voordoet?

Gerrit Hagen, directeur van (Brand-)Veiligheid & Opleidingen en hoofddocent tijdens de opleiding Fire Safety Manager, gespecialiseerd in brandveiligheidszorg/brandpreventie.


Module 2

Inzicht in (brand)veiligheidsinstallaties en juridische aansprakelijkheid

 

(Brand)veiligheidsinstallaties

 • Welke soorten (brand)veiligheidsinstallaties zijn er?
 • Aan welke normen moeten  (brand)veiligheidsinstallaties voldoen?
 • Hoe gebruik je (brand)veiligheidsinstallaties bij een brand?
 • Op welke wijze vindt het onderhoud van (brand)veiligheidsinstallaties plaats?

Gerrit Hagen, directeur van (Brand-)Veiligheid & Opleidingen en hoofddocent tijdens de opleiding Fire Safety Manager, gespecialiseerd in brandveiligheidszorg/brandpreventie.

Aan de slag met jouw casuïstiek

Voorafgaand aan de cursus vul je een uitgebreide intake in, waarbij je ook de gelegenheid krijgt om jouw eigen praktijkcase in te brengen. Jouw vragen en praktijkcase worden tijdens dit onderdeel behandeld.

Strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheden voor schade veroorzaakt door brand

 • Wat zijn de regels voor aansprakelijkheid met betrekking tot brandveiligheid?
 • Welke aspecten zijn van belang bij het afdekken van risico’s en het verzekeren tegen brandschade?
 • Wanneer kan de verzekeraar de schade op je verhalen als de brand is ontstaan door onzorgvuldig handelen?
 • Aan welke brandveiligheidsvoorschriften moet je voldoen om schadeclaims te voorkomen?

Marco Swart, advocaat en eigenaar van Swart & Legal Advocaten, expert op het gebied van aansprakelijkheidsrecht, pprocedeert regelmatig over kwesties tegen verzekeraars, waaronder brandzaken.

Toekomstige ontwikkelingen

 • Wat gaat er (in de toekomst) veranderen op het terrein van brandveiligheid?
 • Wat zijn de consequenties van deze veranderingen?
 • Hoe kun je op deze veranderingen anticiperen?

Gerrit Hagen, directeur van (Brand-)Veiligheid & Opleidingen en hoofddocent tijdens de opleiding Fire Safety Manager, gespecialiseerd in brandveiligheidszorg/brandpreventie.


Het complete programma in één handig overzicht? Download de brochure!


Module 3

Brandveilig bouwen volgens het Bouwbesluit

 

Het Bouwbesluit en brandveiligheid

 • Aan welke eisen en brandveiligheidsvoorschriften moet jouw bouwwerk voldoen? En welke aanvullende eisen gelden er voor een bouwaanvraag?
 • Hoe verricht je een grondige analyse van jouw bouwwerk en het gebruik ervan?
 • Welke gebruikersfuncties heeft jouw gebouw?
 • Wat is de bezetting van jouw gebouw?
 • Gaat het om nieuwbouw of om bestaande bouw?
 • Wanneer kom je in aanmerking voor uitzonderingsregels en hoe ga je om met het principe van gelijkwaardigheid?

Compartimentering

 • Hoe bevorder je met brandcompartimentering de brandveiligheid van jouw gebouw?
 • Op welke manier deel je een brandcompartiment in bestaande uit meerdere subbrandcompartimenten?

Vluchten

 • Welke soorten vluchtroutes zijn er te onderscheiden? En waar moeten deze aan voldoen?
 • Hoe bepaal je de draairichting van deuren?
 • Op welke manier bevorder je de doorstroomcapaciteit van vluchtwegen?

Kitty Haas, adviseur brandbeveiliging bij European Fire Protection Consultants en medeontwikkelaar van het brandveiligheidsconcept "Beheersbaarheid van brand", adviseert over brandveiligheid bij nieuwbouwprojecten en onderzoeken naar bestaande bouwwerken.

Het toepassen van brandveiligheidsvoorschriften in de praktijk
De docent gaat verder in op de verantwoordelijkheden van de eigenaar/ de gebruiker voor brandveiligheid. Gedurende de dag wordt gewerkt met diverse oefeningen, zodat je de materie leert toepassen in de praktijk.


Module 4

Brandveilig gebruiken volgens het Bouwbesluit

 

Wet- en regelgeving voor brandveilig gebruik

 • Wat is de wettelijke basis van het bouwbesluit met betrekking tot het brandveilig gebruik van jouw gebouw?
 • Wat is de relatie met andere wetgeving op het terrein van brandveiligheid?
 • Wat zijn jouw verantwoordelijkheden als de eigenaar/ de gebruiker ten aanzien van het brandveilig gebruik van een gebouw?

Brandveilig gebruik

 • Hoe waarborg je als gebruiker/ eigenaar de brandveiligheid van jouw bouwwerk?
 • Op welke manier kun je brand voorkomen dan wel bestrijden?
 • Hoe signaleer je tijdig een brand?
 • Hoe zorg je ervoor dat aanwezigen bij een brand jouw gebouw veilig kunnen ontvluchten?

Gerrit Hagen, directeur van (Brand-)Veiligheid & Opleidingen en hoofddocent tijdens de opleiding Fire Safety Manager, gespecialiseerd in brandveiligheidszorg/ brandpreventie.

Het toepassen van brandveiligheidsvoorschriften in de praktijk
De docent gaat in op de verantwoordelijkheden van de eigenaar/ de gebruiker ten aanzien van het brandveilig gebruik van gebouwen. Gedurende de dag ben je bezig met het zelfstandig of in groepen uitwerken van oefeningen waarbij jouw eigen situatie veelal ingebracht kan worden.

Jouw docenten:

 

 • Gerrit Hagen is directeur van (Brand-)Veiligheid & Opleidingen te Harderwijk. Hij is gespecialiseerd in (brand-)veiligheid, in het bijzonder ten aanzien van brandpreventie, bedrijfshulpverlening en bedrijfsnoodplannen voor grote bedrijven en instellingen. Hij is in dit vakgebied begonnen bij de Brandveiligheidsdienst van Philips te Eindhoven en heeft van daaruit de Brandweeracademie doorlopen. Na 12 jaar Philips is hij gaan werken bij het Veiligheidsinstituut te Amsterdam en is daar opgeleid tot Hogere Veiligheidskundige. Bij de fusie van het Veiligheidsinstituut en de Stichting CCOZ tot het Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden is hij in Harderwijk begonnen met Arboforum. Sinds februari 2011 verzorgt hij onder de naam BVO (Brand-) Veiligheid & Opleidingen, naast advieswerk, opleidingen voor specialisten uit de Elektrobranche, ten aanzien van brandmeld- en ontruimingsinstallaties. Daarnaast verzorgt hij opleidingen voor Veiligheidskundigen en is hij hoofddocent van de opleiding Fire Safety Manager.

 • Ing. Kitty Haas is werkzaam als adviseur brandbeveiliging bij European Fire Protection Consultants BV (EFPC) te Bilthoven. Vanuit die functie is zij betrokken bij de advisering van verschillende nieuwbouwprojecten en onderzoeken naar bestaande bouwwerken. Zij is onder andere werkzaam geweest bij Bouw- en Woningtoezicht Den Haag en het Ministerie van VROM waar zij betrokken is geweest bij het opstellen van de bouwregelgeving. Kitty Haas is, in samenwerking met SAVE en 2BO, betrokken bij de update van het brandbeveiligingsconcept “Beheersbaarheid van brand”.

 • Marco Swart is sinds 1996 advocaat en heeft sinds 2007 zijn eigen kantoor. In zijn civiele praktijk ligt de nadruk op arbeidsrecht en aansprakelijkheden. Hij behandelt dagelijks kwesties tegen verzekeraars, waaronder brandzaken.

 

Algemene informatie over de cursus brandveiligheid van gebouwen

 

Data en locatie

 • 2, 9, 16 en 23 juni 2020

(Brand-)Veiligheid & Opleidingen (BVO)
Marie Curiestraat 53
3846 BW Harderwijk
Tel.: 0341 - 43 34 22

 

Voor wie bestemd?

De cursus Brandveiligheid van gebouwen is speciaal ontwikkeld voor iedereen die verantwoordelijkheid draagt voor een brandveilig gebruik van gebouwen:

 • Facility managers
 • Gebouwbeheerders
 • Veiligheidsfunctionarissen
 • Brandveiligheidsadviseurs
 • BHV coördinatoren
 • Hoofden technisch beheer
 • Arbo deskundigen
 • Arbeidshygiënisten
 • Bouwprofessionals
 • Architecten
 • Projectontwikkelaars
 • Huurders en kopers van (tijdelijke) accommodaties

 

Jouw investering

De kosten van deze cursus bedragen 2999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

 

Persoonlijk Opleidingsadviseur

Tonnie van Zanten
Opleidingsadviseur
Tel: 040 - 2 972 780

Verantwoordelijk voor deze opleiding

Liz Boeren
Congres- en Opleidingsmanager Veiligheid

 

smaple image

Blended opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden.

De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

 

Lees meer over de blended opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Cursus Brandveiligheid van gebouwen


Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven of Nancy Kager:


Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Cursus Brandveiligheid van gebouwen

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Cursus Brandveiligheid van gebouwen start op 2, 9, 16, 23 juni 2020 in (Brand-)Veiligheid & Opleidingen (BVO)!

Cursus brandveiligheid gebouwen

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Vraag een proefles aan

Om een goede indruk te krijgen van dit programma raden wij je aan om de proefles te downloaden. Ter informatie: Cursus Brandveiligheid van gebouwen start op 2, 9, 16, 23 juni 2020 in (Brand-)Veiligheid & Opleidingen (BVO)!

Cursus brandveiligheid gebouwen

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 4-daagse cursus
Prijs: €2999,- excl. btw
Datum: 2, 9, 16, 23 juni 2020
Beoordeling (9):
8,1 / 10
Locatie: (Brand-)Veiligheid & Opleidingen (BVO)

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780

In samenwerking met: