Cursus Brandveiligheid van gebouwen

 • Wet- en regelgeving rondom de brandveiligheid van gebouwen vertalen naar een praktisch beleid
 • Bepalen waar de verantwoordelijkheden en juridische aansprakelijkheid liggen
 • Bepalen hoe een brandveilig gebouw er bouwkundig uitziet vanuit het BBL en BGBOP
 • Bepalen wat er moet gebeuren om een gebouw brandveilig te gebruiken
 • De veranderingen die de Omgevingswet meebrengt vertalen naar jouw organisatie
 • Incl. SKO-opleidingspunten: HVK | MVK | AH: 4 punten!

Wil jij de kennis in jouw hele organisatie vergroten? Bekijk meer informatie

Voorkom brandgevaarlijke situaties in jouw gebouw!

Helaas, deze productie heeft al plaatsgevonden.

Een volgende datum is nog niet bekend. Wanneer je interesse hebt neem dan contact via de chat of via email met de adviseur.

Voorkom gevaarlijke situaties met deze opleiding brandpreventie!

Ben je de eigenaar of de gebruiker van een gebouw? Dan ben je verantwoordelijk voor de brandveiligheid van dat bouwwerk. Met de juiste maatregelen voldoe je aan de wet- en regelgeving, verklein je de kans op brandgevaarlijke situaties en voorkom je aansprakelijkheidsclaims.

Download de brochure

Belangrijke wet- en regelgeving op het terrein van brandveiligheid

In deze brandveiligheid cursus leer je:

 • Aan welke wetten, regels en voorschriften jouw bouwwerk moet voldoen op het terrein van brandveiligheid
 • Hoe je de brandveiligheid van jouw gebouw waarborgt
 • Wat jouw taken en verantwoordelijkheden zijn bij beheer, verbouw, nieuwbouw en gebruik van bouwwerken
 • Hoe erop wordt toegezien dat bouwregelgeving wordt uitgevoerd en nageleefd
 • Welke aspecten voor jou van belang zijn bij het afdekken van risico’s en het verzekeren tegen brandschade
 • Hoe je gevaarlijke situaties kunt voorkomen als er toch een brand uitbreekt

Na deze cursus kun je:

 • Wet- en regelgeving rondom de brandveiligheid van gebouwen vertalen naar een praktisch beleid voor jouw organisatie
 • Bepalen waar de verantwoordelijkheden en juridische aansprakelijkheid liggen die voortkomt uit de Wettelijke zorgplicht
 • Bepalen hoe een brandveilig gebouw er bouwkundig uitzien vanuit het BBL en BGBOP
 • Bepalen wat er moet gebeuren om een gebouw brandveilig te gebruiken
 • De veranderingen die de Omgevingswet meebrengt m.b.t. brandveiligheidsvoorschriften vertalen naar jouw organisatie

Bekijk het programma

De cursus Brandveiligheid van gebouwen geeft jou:

 • Antwoorden op al jouw vragen gegeven door ervaringsdeskundigen
 • Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het werkveld
 • Diverse checklisten, modellen en casussen, zodat je direct in jouw eigen praktijk aan de slag kunt
 • Toegang tot de digitale leeromgeving
 • Een certificaat van deelname

Programma van de cursus Brandveiligheid van gebouwen

Module 1

Wet- en regelgeving brandveiligheid van gebouwen

In deze module leer je wet- en regelgeving rondom de brandveiligheid van gebouwen te vertalen naar een praktisch beleid voor jouw organisatie. Na deze module heb je inzicht in de verdeling van verantwoordelijkheden en juridische aansprakelijkheid die voortkomt
uit de wettelijke zorgplicht. 

Wet- en regelgeving brandveiligheid

 • Waarom is het van het grootste belang dat jouw gebouw brandveilig is?
 • Wat is de belangrijkste brandveiligheid wet- en regelgeving?
 • Hoe kun je voldoen aan deze wet- en regelgeving?
 • Wat zijn jouw taken en verantwoordelijkheden bij het beheer van brandveiligheid?
 • Hoe maak je een brandveiligheidsbeleid?

Strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheden voor schade veroorzaakt door brand

 • Wat is zorgplicht?
 • Wat zijn de regels voor aansprakelijkheid met betrekking tot brandveiligheid?
 • Welke aspecten zijn van belang bij het afdekken van risico’s en het verzekeren tegen brandschade?
 • Wanneer kan de verzekeraar de schade op jou verhalen als de brand is ontstaan door onzorgvuldig handelen?
 • Hoe voorkom je schadeclaims?

Module 2

Brandveilig bouwen volgens het Bouwbesluit

In deze module leer je het BBL (Besluit Bouwwerken Leefomgeving) en het BGBOP (Brandveilig Gebruik en Basishulpverlening Overige Plaatsen) te lezen en van daaruit te bepalen hoe een brandveilig gebouw er bouwkundig uit ziet. Na deze module kun je het verschil bepalen tussen de huidige en gewenste situatie op bouwkundig gebied. 

BBL en BGBOP

 • Wat schrijfven het BBL en BGBOP voor over brandveiligheid?
 • Hoe lees je het BBL en het BGBOP?
 • Aan welke eisen en brandveiligheidsvoorschriften moet jouw gebouw voldoen volgens het Bouwbesluit? En hoe kun je hieraan voldoen?
 • Hoe ziet de gemeente erop toe dat de bouwregelgeving wordt uitgevoerd en nageleefd?
 • Hoe verricht je een grondige analyse van het bouwwerk en het gebruik ervan?
 • Wanneer kom je in aanmerking voor uitzonderingsregels en hoe ga je om met het principe van gelijkwaardigheid?
 • Wat is het brandgedrag van bouwmaterialen en bouwconstructies?

Bestaande bouw en nieuwbouw ‘veiligheid’

 • Welke gebruiksfuncties heeft jouw gebouw?
 • Wat is de bezetting van jouw gebouw?
 • Gaat het om nieuwbouw of om bestaande bouw?

Tip: Download de brochure voor een compleet overzicht!


Module 3 (online module)

Brandveilig gebruik volgens het Bouwbesluit

In deze module leer je een gebouw of terrein brandveilig te gebruiken. Na deze module kun je vanuit het BBL en BGBOP bepalen wat er moet gebeuren om een gebouw brandveilig te gebruiken (dus niet het bouwkundige deel). 

Wet- en regelgeving voor brandveilig gebruik

 • Wat moet je doen voor de aanvraag van een gebruiksvergunning/ melding?
 • Wat is de relatie met andere wetgeving op het terrein van brandveiligheid?
 • Wat zijn jouw verantwoordelijkheden als eigenaar/gebruiker ten aanzien van het brandveilig gebruik van een gebouw?

Brandveilig gebruik

 • Hoe waarborg je als gebruiker/ eigenaar de brandveiligheid van jouw bouwwerk?
 • Op welke manier kun je brand voorkomen dan wel bestrijden?
 • Hoe signaleer je tijdig een brand?
 • Hoe bepaal je de eisen ten aanzien van hulpverlening?
 • Hoe bepaal je ontruimingstijden?
 • Hoe zorg je ervoor dat aanwezigen bij een brand het gebouw veilig kunnen ontvluchten?

Praktijkopdracht: Toepassen van brandveiligheidsvoorschriften in de praktijk

De docent gaat in op de verantwoordelijkheden van de eigenaar/ gebruiker ten aanzien van het brandveilig gebruik van gebouwen. Je gaat een eigen checklist invullen met voorschriften ten aanzien van brandveilig gebruik zodat je kunt bepalen in hoeverre uw gebouw al voldoet aan deze voorschriften.


Module 4

Brandveilig gebruik

In deze module gaan wij verder in op het brandveilig gebruiken van jouw gebouw/terrein. 

Vluchten

 • Welke eisen zijn er t.a.v. vluchtwegen en maximale loopafstanden?
 • Welke soorten vluchtroutes zijn er te onderscheiden? En waar moeten deze aan voldoen?
 • Hoe bepaal je de draairichting van deuren? 
 • Op welke manier bevorder je de doorstroomcapaciteit van vluchtwegen?
   

(Brand)veiligheidsinstallaties en brandwerende doorvoeringen

 • Welke soorten (brand)veiligheidsinstallaties zijn er?
 • Aan welke normen moeten (brand)veiligheidsinstallaties voldoen?
 • Hoe gebruik je (brand)veiligheidsinstallaties bij een brand?
 • Op welke wijze vindt het onderhoud van (brand)veiligheidsinstallaties plaats?

Bereid je voor op toekomstige ontwikkelingen

Je krijgt inzicht in de veranderingen op het terrein van brandveiligheid zodat je leert op deze veranderingen te anticiperen en voorbereid bent op de toekomst.

Voor wie bestemd?

De cursus Brandveiligheid van gebouwen is speciaal ontwikkeld voor iedereen die verantwoordelijkheid draagt voor een brandveilig gebruik van gebouwen:

 • Facility managers
 • Gebouwbeheerders
 • Veiligheidsfunctionarissen
 • Brandveiligheidsadviseurs
 • BHV coördinatoren
 • Hoofden technisch beheer
 • Arbo deskundigen
 • Arbeidshygiënisten
 • Bouwprofessionals
 • Architecten
 • Projectontwikkelaars
 • Huurders en kopers van (tijdelijke) accommodaties
 • Safety managers
 • KAM/HSE/QHSE managers
hybride Learning

Hybride opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden. De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

Lees meer over de hybride opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Opleiding op maat

Zou jij samen met jouw collega's één van onze opleidingen willen volgen, maar dan gericht op de eigen organisatie, situatie en wensen? Dan is Incompany zeker interessant! Samen stellen we een programma op en bepalen we datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Waarom Incompany

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie en leerbehoeften
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze Incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje Verhoeven

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: guusje.verhoeven@sbo.nl
Tel: +31 40 29 74 980

Houd mij op de hoogte

Onze privacy-policy

eBook Brandveiligheid van Gebouwen

De brandveiligheid van gebouwen is (nog steeds) een hot topic;

 • Jaarlijks zijn er zo’n 337 stalbranden doordat gebouwen vaak verouderd zijn of niet meer aan de laatste wet- en regelgeving voldoen.
 • Het aantal woningbranden is de afgelopen jaren toegenomen, vermoedelijk doordat mensen vanwege corona meer hebben thuisgewerkt.
 • Het risico op brand in parkeergarages is door de komst van elektrische auto’s alleen maar groter geworden.

Verklein de kans op brand en voorkom schadeclaims

Met de juiste brandveiligheidsmaatregelen voldoe je aan de wet- en regelgeving, verklein je de kans op brandgevaarlijke situaties en voorkom je aansprakelijkheidsclaims. Actuele kennis over brandveiligheid is hierbij wel van cruciaal belang. 

In dit e-book lees je de meest gelezen blogs over brandveiligheid van dit moment. Veel leesplezier!

E-book

Onze privacy-policy

Inschrijven is (nog) niet mogelijk. Via onderstaand formulier houden we je graag op de hoogte.

 

Onze privacy-policy

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 2 972 780 tonnie.van.zanten@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Veiligheid

Onze privacy-policy