Cursus Brandveiligheid van gebouwen

Nieuwe wetgeving; bereid je voor op de toekomst!

 • Alles over nieuwe landelijke regelgeving brandveiligheid
 • 34e editie! Gemiddeld beoordeeld met een 8.1
 • Gegeven door dé experts in brandveiligheid en brandpreventie
 • Ook geschikt om incompany te organiseren!
 • Opleidingspunten: SKO-HVK: 4 punten, SKO-AH: 4 punten, SKO-MVK: 4 punten
 • Download de gratis online proefles

Ook interessant voor jou of jouw collega: Opleiding veiligheid van gebouwen

Voorkom gevaarlijke situaties met deze opleiding brandpreventie!

Ben je de eigenaar of de gebruiker van een gebouw? Dan ben je verantwoordelijk voor de brandveiligheid van dat bouwwerk. Met de juiste maatregelen voldoe je aan de wet- en regelgeving, verklein je de kans op brandgevaarlijke situaties en voorkom je aansprakelijkheidsclaims.

Bekijk het programma


 

 

Belangrijke wet- en regelgeving op het terrein van brandveiligheid

In deze brandveiligheid cursus leer je:

 • Aan welke wetten, regels en voorschriften jouw bouwwerk moet voldoen op het terrein van brandveiligheid
 • Hoe je de brandveiligheid van jouw gebouw waarborgt
 • Wat jouw taken en verantwoordelijkheden zijn bij beheer, verbouw, nieuwbouw en gebruik van bouwwerken
 • Hoe erop wordt toegezien dat bouwregelgeving wordt uitgevoerd en nageleefd
 • Welke aspecten voor jou van belang zijn bij het afdekken van risico’s en het verzekeren tegen brandschade
 • Hoe je gevaarlijke situaties kunt voorkomen als er toch een brand uitbreekt

Na deze cursus kun je:

 • Wet- en regelgeving rondom de brandveiligheid van gebouwen vertalen naar een praktisch beleid voor jouw organisatie
 • Bepalen waar de verantwoordelijkheden en juridische aansprakelijkheid liggen die voortkomt uit de Wettelijke zorgplicht
 • Bepalen hoe een brandveilig gebouw er bouwkundig uitzien vanuit het BBL en BBGOP
 • Bepalen wat er moet gebeuren om een gebouw brandveilig te gebruiken
 • De veranderingen die de omgevingswet meebrengt m.b.t. brandveiligheidsvoorschriften vertalen naar jouw organisatie

 

De cursus Brandveiligheid van gebouwen geeft jou:

 • Antwoorden op al jouw vragen gegeven door ervaringsdeskundigen
 • Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het werkveld
 • Diverse checklisten, modellen en casussen, zodat je direct in jouw eigen praktijk aan de slag kunt
 • Toegang tot de digitale leeromgeving
 • Een certificaat van deelname

Download de brochure (pdf)

 

Gratis proefles

Om een beter beeld te krijgen van de cursus brandveiligheid van gebouwen kunt u, geheel vrijblijvend, een proefles downloaden!

Ja, download de proefles!

Programma van de cursus Brandveiligheid van gebouwen

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigt om 16.30 uur.

 

Module 1

Wet- en regelgeving brandveiligheid van gebouwen

In deze module leer je wet- en regelgeving rondom de brandveiligheid van gebouwen te vertalen naar een praktisch beleid voor jouw organisatie. Na deze module heb je inzicht in de verdeling van verantwoordelijkheden en juridische aansprakelijkheid die voortkomt
uit de wettelijke zorgplicht. 

Wet- en regelgeving brandveiligheid

 • Wat is brandveiligheid?
 • Waarom is het van het grootste belang dat jouw bouwwerk brandveilig is?
 • Wat is de belangrijkste wet- en regelgeving op het terrein van brandveiligheid?
 • Hoe kun je voldoen aan de wet- en regelgeving op het terrein van brandveiligheid?
 • Wat zijn jouw taken en verantwoordelijkheden bij het beheer van brandveiligheid?
 • Hoe help jij bij het definiëren van brandveiligheidsbeleid?

Gerrit Hagen, Directeur van (Brand-)Veiligheid & Opleidingen

Strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheden voor schade vweroorzaakt door brand

 • Wat is zorgplicht?
 • Wat zijn de regels voor aansprakelijkheid met betrekking tot brandveiligheid?
 • Welke aspecten zijn van belang bij het afdekken van risico’s en het verzekeren tegen brandschade?
 • Wanneer kan de verzekeraar de schade op jou verhalen als de brand is ontstaan door onzorgvuldig handelen?
 • Hoe voorkom je schadeclaims?

Marco Swart, Advocaat en eigenaar van Swart Legal

 


Module 2

Brandveilig bouwen volgens het Bouwbesluit

In deze module leer je het BBL (Besluit Bouwwerken Leefomgeving) en het BBGOP ( Besluit Brandveilig Gebruik Overige Plaatsen) te lezen en
van daaruit te bepalen hoe een brandveilig gebouw er bouwkundig uit ziet. Na deze module kun je het verschil bepalen tussen de huidige en
gewenste situatie op bouwkundig gebied. 

BBI en BGBOP

 • Wat schrijft het Bouwbesluit voor over brandveiligheid?
 • Hoe lees je het BBL en het BBGOP?
 • Aan welke eisen en brandveiligheidsvoorschriften moet jouw gebouw voldoen volgens het Bouwbesluit? En hoe kun je hieraan voldoen?
 • Hoe ziet de gemeente erop toe dat de bouwregelgeving wordt uitgevoerd en nageleefd?
 • Hoe verricht je een grondige analyse van het bouwwerk en het gebruik ervan?
 • Wanneer kom je in aanmerking voor uitzonderingsregels en hoe ga je om met het principe van gelijkwaardigheid?
 • Wat is het brandgedrag van bouwmaterialen en bouwconstructies?

Kitty Haas, Adviseur brandbeveiliging bij European Fire Protection Consultants

 

Bestaande bouw en nieuwbouw ‘veiligheid’

 • Welke gebruiksfuncties heeft jouw gebouw?
 • Wat is de bezetting van jouw gebouw?
 • Gaat het om nieuwbouw of om bestaande bouw?
 • Consultants

Kitty Haas, Adviseur brandbeveiliging bij European Fire Production Consultants

Het toepassen van brandveiligheidsvoorschriften in de praktijk

De docent gaat verder in op de verantwoordelijkheden van de eigenaar/gebruiker voor brandveiligheid. Gedurende de dag wordt gewerkt met diverse oefeningen, zodat je de materie leert toepassen in de praktijk.


Het complete programma in één handig overzicht? Download de brochure!


Module 3 (online module)

Brandveilig gebruik volgens het Bouwbesluit

In deze module leer je een gebouw of terrein brandveilig te ebruiken. Na deze module kun je vanuit het BBL en BBGOP bepalen wat er
moet gebeuren om een gebouw brandveilig te gebruiken (dus niet het bouwkundige deel). 

Wet- en regelgeving voor brandveilig gebruik

 • Wat moet je doen voor de aanvraag van een gebruiksvergunning/ melding?
 • Wat is de relatie met andere wetgeving op het terrein van brandveiligheid?
 • Wat zijn jouw verantwoordelijkheden als eigenaar/gebruiker ten aanzien van het brandveilig gebruik van een gebouw?

Gerrit Hagen, Directeur van (Brand-)Veiligheid & Opleidingen

Brandveilig gebruik

 • Hoe waarborg je als gebruiker/ eigenaar de brandveiligheid van jouw bouwwerk?
 • Op welke manier kun je brand voorkomen dan wel bestrijden?
 • Hoe signaleer je tijdig een brand?
 • Hoe bepaal je de eisen ten aanzien van hulpverlening?
 • Hoe bepaal je ontruimingstijden?
 • Hoe zorg je ervoor dat aanwezigen bij een brand het gebouw veilig kunnen ontvluchten?

Gerrit Hagen, Directeur van (Brand-)Veiligheid & Opleidingen

Het toepassen van brandveiligheidsvoorschriften in de praktijk

De docent gaat in op de verantwoordelijkheden van de eigenaar/ gebruiker ten aanzien van het brandveilig gebruik van gebouwen. Je gaat een eigen checklist invullen met voorschriften ten aanzien van brandveilig gebruik zodat je kunt bepalen in hoeverre uw gebouw al voldoet aan deze voorschriften.


Module 4

Brandveilig gebruik

In deze module gaan wij verder in op het brandveilig gebruiken van jouw gebouw/terrein. 

Vluchten

 • Welke eisen zijn er t.a.v. vluchtwegen en maximale loopafstanden?
 • Welke soorten vluchtroutes zijn er te onderscheiden? En waarmoeten deze aan voldoen?
 • Hoe bepaal je de draairichting van deuren? 
 • Op welke manier bevorder je de doorstroomcapaciteit van vluchtwegen?

(Brand)veiligheidsinstallaties en brandwerende doorvoeringen

 • Welke soorten (brand)veiligheidsinstallaties zijn er?
 • Aan welke normen moeten (brand)veiligheidsinstallaties voldoen?
 • Hoe gebruik je (brand)veiligheidsinstallaties bij een brand?
 • Op welke wijze vindt het onderhoud van (brand)veiligheidsinstallaties plaats?

Gerrit Hagen, directeur van (Brand-)Veiligheid & Opleidingen

 

Bereid je voor op toekomstige ontwikkelingen

Je krijgt inzicht in de veranderingen op het terrein van brandveiligheid zodat je leert op deze veranderingen te anticiperen en voorbereid bent op de toekomst.

Jouw docenten:

 

 • Gerrit Hagen is directeur van (Brand-)Veiligheid & Opleidingen te Harderwijk. Hij is gespecialiseerd in (brand-)veiligheid, in het bijzonder ten aanzien van brandpreventie, bedrijfshulpverlening en bedrijfsnoodplannen voor grote bedrijven en instellingen. Hij is in dit vakgebied begonnen bij de Brandveiligheidsdienst van Philips te Eindhoven en heeft van daaruit de Brandweeracademie doorlopen. Na 12 jaar Philips is hij gaan werken bij het Veiligheidsinstituut te Amsterdam en is daar opgeleid tot Hogere Veiligheidskundige. Bij de fusie van het Veiligheidsinstituut en de Stichting CCOZ tot het Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden is hij in Harderwijk begonnen met Arboforum. Sinds februari 2011 verzorgt hij onder de naam BVO (Brand-) Veiligheid & Opleidingen, naast advieswerk, opleidingen voor specialisten uit de Elektrobranche, ten aanzien van brandmeld- en ontruimingsinstallaties. Daarnaast verzorgt hij opleidingen voor Veiligheidskundigen en is hij hoofddocent van de opleiding Fire Safety Manager.

 • Ing. Kitty Haas is werkzaam als adviseur brandbeveiliging bij European Fire Protection Consultants BV (EFPC) te Bilthoven. Vanuit die functie is zij betrokken bij de advisering van verschillende nieuwbouwprojecten en onderzoeken naar bestaande bouwwerken. Zij is onder andere werkzaam geweest bij Bouw- en Woningtoezicht Den Haag en het Ministerie van VROM waar zij betrokken is geweest bij het opstellen van de bouwregelgeving. Kitty Haas is, in samenwerking met SAVE en 2BO, betrokken bij de update van het brandbeveiligingsconcept “Beheersbaarheid van brand”.

 • Marco Swart is sinds 1996 advocaat en heeft sinds 2007 zijn eigen kantoor. In zijn civiele praktijk ligt de nadruk op arbeidsrecht en aansprakelijkheden. Hij behandelt dagelijks kwesties tegen verzekeraars, waaronder brandzaken.

 

Algemene informatie over de cursus brandveiligheid van gebouwen

 

Data en locatie

 • 1, 8 en 22 juni 2021 > (Brand-)Veiligheid & Opleidingen (BVO)
 • 15 juni 2021 > Online Module

(Brand-)Veiligheid & Opleidingen (BVO)
Marie Curiestraat 53
3846 BW Harderwijk
Tel.: 0341 - 43 34 22

 

Voor wie bestemd?

De cursus Brandveiligheid van gebouwen is speciaal ontwikkeld voor iedereen die verantwoordelijkheid draagt voor een brandveilig gebruik van gebouwen:

 • Facility managers
 • Gebouwbeheerders
 • Veiligheidsfunctionarissen
 • Brandveiligheidsadviseurs
 • BHV coördinatoren
 • Hoofden technisch beheer
 • Arbo deskundigen
 • Arbeidshygiënisten
 • Bouwprofessionals
 • Architecten
 • Projectontwikkelaars
 • Huurders en kopers van (tijdelijke) accommodaties
 • Safety managers
 • KAM/HSE/QHSE managers

 

Jouw investering

De kosten van deze cursus bedragen 2999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

 

Persoonlijk Opleidingsadviseur

Tonnie van Zanten
Opleidingsadviseur
Tel: 040 - 2 972 780

Verantwoordelijk voor deze opleiding

Liz Boeren
Congres- en Opleidingsmanager Veiligheid

 

smaple image

Blended opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden.

De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

 

Lees meer over de blended opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Cursus Brandveiligheid van gebouwen


Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven.


Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Cursus Brandveiligheid van gebouwen

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Cursus Brandveiligheid van gebouwen start op 1, 8, 15, 22 juni 2021 in (Brand-)Veiligheid & Opleidingen (BVO)!

Cursus brandveiligheid gebouwen

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Vraag een proefles aan

Om een goede indruk te krijgen van dit programma raden wij je aan om de proefles te downloaden. Ter informatie: Cursus Brandveiligheid van gebouwen start op 1, 8, 15, 22 juni 2021 in (Brand-)Veiligheid & Opleidingen (BVO)!

Cursus brandveiligheid gebouwen

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 4-daagse cursus
Prijs: €2999,- excl. btw
Datum: 1, 8, 15, 22 juni 2021
Beoordeling (9):
8,1 / 10
Locatie: (Brand-)Veiligheid & Opleidingen (BVO)

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780

Meer informatie over incompany:

040 - 297 49 77

Incompany

Lees meer over incompany

In samenwerking met: