Cursus Big Data en Beleid in vrede, recht en veiligheid

Big Data en Beleid in vrede, recht en veiligheid

 • Creëer een succesvol Big Data ecosysteem!
 • Met vooraanstaande docenten uit het werkveld
 • U krijgt vooruitstrevende praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland
 • Praktisch en direct toepasbaar
 • Inclusief certificaat van deelname

Deze opleiding of cursus heeft reeds plaatsgevonden.

Wil je meer informatie over een eventuele nieuwe editie?
Laat dan je gegevens achter en wij je dan graag.
Deze opleiding of cursus incompany volgen? Bekijk hier meer informatie over onze incompany cursussen.

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Big Data en Beleid in vrede, recht en veiligheid

Het voorkomen van (toekomstige) veiligheidsproblemen is velen malen effectiever dan het bestrijden van incidenten. Om te zorgen dat veiligheidsproblemen uitblijven moet u wel eerst de risico’s kennen en weten hoe u deze risico’s kunt voorkomen of beperken. Big Data kan een belangrijke rol spelen bij het voorspellen van veiligheidsrisico’s en het voorkomen van veiligheidsproblemen. Om een compleet beeld te krijgen van potentiële veiligheidsrisico’s is een gedegen analyse vereist van de beschikbare data naar de aard en oorzaken van de veiligheidsproblematiek.

 

Tijdens de cursus Big Data in vrede, recht en veiligheid leert u:

 • Op welke manier u uw informatiepositie versterkt met behulp van Big Data
 • Hoe u Big Data gebruikt bij het oplossen van vrede-, recht en veiligheidsvraagstukken
 • Op welke manier u data verzamelt, veredelt, verrijkt, analyseert en visualiseert
 • Hoe u rechtmatig en doelmatig omgaat met Big Data
 • Wat u kunt leren van vooruitstrevende praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland

Bekijk het volledige cursusprogramma

 

U gaat naar huis met:

 • Antwoorden op al uw vragen gegeven door experts en ervaringsdeskundigen
 • Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het werkveld
 • Diverse checklisten, modellen en casussen, zodat u direct in uw eigen praktijk aan de slag kunt
 • Toegang tot de online leeromgeving, waar u contact kunt onderhouden met uw vakgenoten
 • Het boek Social media: het nieuwe DNA, over de rol van social media in de opsporing
 • Een certificaat van deelname

 

Ook interessant voor u:

Programma van de cursus Big Data en Beleid in vrede, recht en veiligheid

 

Module 1

Big Data in vrede, recht en veiligheid

 

Big Data toepassingen

 • Wat is Big Data en waarvoor kan het worden gebruikt?
 • Waarvoor kan Big Data een oplossing bieden?
 • Waarom wordt Big Data steeds belangrijker? En wat brengt deze Big Data revolutie teweeg?
 • Welke technologische mogelijkheden zijn nu al werkelijkheid?
 • Hoe kan Big Data bijdragen aan een vreedzame, rechtvaardige en veilige wereld?
 • Wat zijn goede en slechte voorbeelden van de toepassing van Big Data?
 • Welke dilemma’s doen zich voor met betrekking tot de toepassing van Big Data?
 • Wat kunt u leren van vooruitstrevende praktijkvoorbeelden van elders uit de wereld?
 • Wat zijn de ingrediënten van een succesvol Big Data ecosysteem?

Victor Klos, senior innovator bij TNO, ondersteunt, begeleidt en adviseert overheden en bedrijven bij de toepassing van Big Data voor de oplossing van complexe vraagstukken

Praktijkcase: Humanity X

 • Op welke manier kan Humanity X hulporganisaties bijstaan bij complexe humanitaire operaties?
 • Hoe kan de toepassing van Big Data bijdragen aan het snel of de juiste plaats leveren van de benodigde (nood)hulp?
 • Op welke manier kunnen nieuwe data technologieën de hulpverlening op moeilijk begaanbare plaatsen (bijvoorbeeld in rampgebieden of ontwikkelingslanden) verbeteren?
 • Hoe verzamelt u externe geografische data en deelt u deze met de hulpverleners ter plaatse?
 • Wat zijn de voor- en mogelijke nadelen van het gebruik van Big Data bij het organiseren van humanitaire acties?

Josje Spierings, projectleider bij het Centre for Innovation van de Leiden University Faculty of Governance and Global Affairs

Praktijkcase: European Counter Terrorism Centre van Europol

 • Op welke manier werkt u grensoverschrijdend samen aan de aanpak van terrorisme?
 • Hoe kunt u met behulp van Big Data radicale ideologische groeperingen die zich aan het zicht van de overheid onttrekken in kaart brengen?
 • Welke rol speelt het European Counter Terrorisme Centre bij het uitwisselen van informatie over radicale ideologische groeperingen?

Paul Minnebo, strategisch analist bij Europol en verbonden aan het European Counter Terrorism Centre


Module 2

Toepassing van Big Data

 

Het verzamelen, veredelen, analyseren en verrijken van Big Data

 • Welke data heeft u nodig voor de oplossing van uw vrede-, recht- of veiligheidsvraagstuk?
 • Hoe verzamelt u de juiste data voor de realisatie van uw veiligheidsopgave?
 • Op welke manier veredelt en analyseert u de verkregen data?
 • Hoe kunt u data ontsluiten en betekenis geven?
 • Welke mogelijkheden heeft u om data te verrijken?
 • Wat levert de koppeling van grote hoeveelheden data en geavanceerde modellen op aan (nieuwe) inzichten?
 • Hoe kunt u verbanden en trends herkennen?
 • Hoe kunt u aan de hand van de beschikbare data situaties analyseren en hier adequaat op anticiperen?

Victor Klos, senior innovator bij TNO, ondersteunt, begeleidt en adviseert overheden en bedrijven bij de toepassing van Big Data voor de oplossing van complexe vraagstukken

Praktijkcase: Shinto Labs

 • Hoe kunt u bronnen en signalen combineren om veiligheidsproblematiek zichtbaar te maken en vandaaruit een effectieve aanpak te ontwikkelen?
 • Op welke manier kunt u patronen herkennen en analyseren en op basis van de uitkomsten interventies formuleren?

Jurriaan Souer, initiatiefnemer van Shinto Labs, ontwikkelaar van data analyse oplossingen voor de overheid

Praktijkcase: CityDeal

 • Op welke manier verkrijgt u met behulp van Big Data zicht op criminele netwerken?
 • Hoe kunt u met Big Data criminele netwerken in kaart brengen en gericht aanpakken?

Marc Noordhoek, programmamanager City Deal bij het ministerie van Binnenlandse Zaken


Alles bij elkaar in een handig overzicht? Download de brochure!


Module 3

Visualisatie van Big Data

 

Het visualiseren van Big Data

 • Hoe kan visualisatie u helpen bij de interpretatie van data?
 • Hoe maakt u met de visualisatie van Big Data strategische besluitvorming mogelijk?
 • Op welke manier visualiseert u relevante bevindingen in een collectie van data?
 • Hoe houdt u hierbij rekening met specifieke eigenschappen van data en de verbanden tussen die data?
 • Wat zijn geschikte methoden om data te visualiseren?

Jan Willem Tulp, data experience designer, ondersteunt overheden en bedrijven bij het visualiseren van data

Praktijkcase: Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst

 • Welke rol speelt de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst bij het opsporen van criminele netwerken?
 • Hoe zitten criminele netwerken in elkaar?
 • Op welke manier kunt u criminele netwerken in kaart brengen met behulp van Big Data?
 • Hoe kunt u criminele netwerken het beste aanpakken?
 • Welke interventiestrategieën werken wanneer en onder welke omstandigheden?

Paul Duijn, strategisch analist bij de FIOD opsporingsdienst van de Belastingdienst en voormalig strategisch analist bij Europol en de Nationale Politie eenheid Den Haag, verricht aan de hand van Big Data onderzoek naar de aanpak van criminele netwerken

Praktijkcase: Regionaal Informatie en Expertise Centrum

 • Wat zijn de taken en bevoegdheden van het RIEC?
 • Op welke manier bepaalt u een strategie voor de aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit?
 • Hoe komt u tot een goede informatiepositie op het terrein van ondermijning en georganiseerde criminaliteit?
 • Op welke manier behoudt en versterkt u uw informatiepositie in samenwerking met uw partners?
 • Welke rol speelt een integrale informatievoorziening in de organisatie van een sluitende aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit?
 • Hoe zet uw organisatie en haar samenwerkingspartners haar capaciteit en middelen zo goed mogelijk in om ondermijning en georganiseerde criminaliteit effectief aan te pakken?

Ton Slingerland, projectleider bij het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Zuid-West Nederland, waar gemeenten, de provincie, het Openbaar Ministerie, de Nationale Politie, de Belastingdienst en de Douane samenwerken aan de aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit


Module 4

Gebruik van Big Data

 

Dilemma's bij het gebruik van Big Data in vrede, recht en veiligheid

 • Welke ethische en juridische dilemma’s doen zich voor bij het gebruik van Big Data?
 • Welke grenzen hanteert u bij het toepassen van Big Data?
 • Hoe bewaakt u de grenzen voor het gebruik van Big Data en voorkomt u dat deze worden overschreden?

Mark Albers, adviseur veiligheid en innovatie bij van Aetsveld en hoofddocent van de cursus Big Data en Beleid in vrede, recht en veiligheid

Praktijkcase: The Hague Institute for Innovation of Law

 • Welke rol speelt The Hague Institute for Innovation of Law bij de innovatie van wet- en regelgeving om (juridische) misstanden en conflicten (waar mogelijk) te voorkomen?
 • Welke rol kan Big Data spelen bij het inzichtelijk maken van (juridische) misstanden?
 • Hoe kan Big Data bijdragen aan de oplossing van (juridische) misstanden?

Martijn Kind, data analist bij The Hague Institute for Innovation of Law

Praktijkcase: Veiligheidsregio

 • Hoe werkt u met hulpverleningsdiensten en crisispartners samen onder één dak?
 • Hoe komt u gezamenlijk tot een effectieve voorbereiding op en bestrijding van crisis en rampen?
 • Welke rol speelt de Veiligheidsregio bij de uitwisseling van informatie?

Marjolijn de Jong, coördinator van het Veiligheidsinformatiecentrum bij de Veiligheidsregio Utrecht, waar gemeenten, politie, brandweer en de GHOR samenwerken aan het voorkomen en bestrijden van crises rampen


Module 5

Wet- en regelgeving voor Big Data

 

Wet- en regelgeving voor gebruik van Big Data

 • Welke data heeft u nodig? Welke bronnen wilt u raadplegen? En waar kunt u deze data vinden?
 • Wie beschikt over de benodigde data? Welke data mag u opvragen? En hoe verkrijgt u deze data?
 • Wat schrijft de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor over het gebruik van data?
 • Wat is privacy? Wat zijn persoonsgegevens? En wanneer is privacy wet- en regelgeving van toepassing?
 • Hoe kunt u rechtmatig en doelmatig omgaan met data?
 • Aan welke criteria (proportionaliteit, subsidiariteit en rechtsbescherming) moet u voldoen?
 • Op welke wijze gaat u om met zeer vertrouwelijke data? En hoe zorgt u ervoor dat deze data veilig wordt behandeld en opgeborgen?

Lucien Stopler, directeur van Justice in Practice en voormalig analist bij de Nationale Politie

Praktijkcase: Real Time Intelligence Center

 • Wat is het doel van het Real Time Intelligence Center?
 • Hoe beschikt u over de juiste informatie, op het juiste moment op de juiste plaats?
 • Welke openbare en gesloten informatiebronnen worden geraadpleegd?
 • Welke (aanvullende) informatie is voor u en uw veiligheidspartners van toegevoegde waarde?

Gert de Mooijen Gabrielle Hober, operationeel experts intelligence bij het Real Time Intelligence Centre van de Nationale Politie eenheid Den Haag, zorgt 24 uur per dag, zeven dagen per week voor actuele informatie voor de aanpak van grootschalige incidenten en calamiteiten

Praktijkcase: Regionale Omgevingsdienst

 • Op welke manier werkt u regionaal samen op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving?
 • Hoe organiseert u (keten)toezicht binnen de Regionale Omgevingsdienst?
 • Hoe zorgt u ervoor dat u signalen binnenkrijgt? En hoe weegt u deze signalen (Informatie Gestuurde Handhaving)?
 • Hoe komt u tot een interventiestrategie? Welke interventie zet u wanneer en onder welke voorwaarden in?

Jacco Lievaart, programmamanager Omgevingsdienst Rivierenland, waar gemeenten en de provincie Gelderland samenwerken op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving


Uw docenten:

Victor Klos, senior innovator bij TNO, ondersteunt, begeleidt en adviseert overheden en bedrijven bij de toepassing van Big Data voor de oplossing van complexe vraagstukken

Josje Spierings, projectleider bij het Centre for Innovation van de Leiden University Faculty of Governance and Global Affairs

Paul Minnebo, strategisch analist bij Europol en verbonden aan het European Counter Terrorism Centre

Jurriaan Souer, initiatiefnemer van Shinto Labs, ontwikkelaar van data analyse oplossingen voor de overheid

Marc Noordhoek, programmamanager City Deal bij het ministerie van Binnenlandse Zaken

Jan Willem Tulp, data experience designer, ondersteunt overheden en bedrijven bij het visualiseren van data

Paul Duijn, strategisch analist bij de FIOD opsporingsdienst van de Belastingdienst en voormalig strategisch analist bij Europol en de Natoinale Politie eenheid Den Haag, verricht aan de hand van Big Data onderzoek naar de aanpak van criminele netwerken

Ton Slingerland, projectleider bij het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Zuid-West Nederland, waar gemeenten, de provincie, het Openbaar Ministerie, de Nationale Politie, de Belastingdienst en de Douane samenwerken aan de aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit

Mark Albers, adviseur veiligheid en innovatie bij van Aetsveld en hoofddocent van de cursus Big Data en Beleid in vrede, recht en veiligheid

Martijn Kind, data analist bij The Hague Institute for Innovation of Law

Marjolijn de Jong, coördinator van het Veiligheidsinformatiecentrum bij de Veiligheidsregio Utrecht, waar gemeenten, politie, brandweer en de GHOR samenwerken aan het voorkomen en bestrijden van crises rampen

Lucien Stopler, directeur van Justice in Practice en voormalig analist bij de Nationale Politie

Gert de Mooij en Gabrielle Hobers, operationeel experts intelligence bij het Real Time Intelligence Centre van de Nationale Politie eenheid Den Haag, zorgt 24 uur per dag, zeven dagen per week voor actuele informatie voor de aanpak van grootschalige incidenten en calamiteiten

Jacco Lievaart, programmamanager Omgevingsdienst Rivierenland, waar gemeenten en de provincie Gelderland samenwerken op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving

Data en locatie

6, 13 en 20 december 2018, 10 en 17 januari 2019 

The Hague Humanity Hub
Fluwelen Burgwal 58
2511 CJ Den Haag
070 - 217 10 80

Routebeschrijving

De cursus Big Data en Beleid in vrede, recht en veiligheid vindt plaats op The Hague Humanity Hub, een verzamelplek waar wetenschap, bedrijfsleven en hulporganisaties samenkomen om innovatieve oplossingen voor humanitaire vraagstukken te ontwikkelen, waarbij gebruik wordt gemaakt van openbaar toegankelijke data.

 

Voor wie bestemd?

Deze praktijkcursus is speciaal ontwikkeld voor:
Analisten, informatiespecialisten, (programma)managers, teamleiders, projectleiders, beleidsmedewerkers, coördinatoren, regisseurs en adviseurs werkzaam bij non-gouvernementele organisaties, overheden, semi-overheden en bedrijven actief in vrede, recht en veiligheid waaronder:

 • Gemeenten
 • Provincies
 • Rijksoverheid
 • Politie
 • Openbaar Ministerie
 • Regionale Informatie en Expertise Centra
 • Veiligheidshuizen
 • Veiligheidsregio's
 • Regionale Omgevingsdiensten
 • Bijzondere opsporings- en inlichtingendiensten
 • Toezichthouders
Download de brochure

Uw investering

Uw investering voor deze cursus bestaande uit 5 dagdelen bedraagt € 2.499,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

 

Opleidingsadvies

Tonnie van Zanten
Tel.: 040 – 2 972 780

 

Verantwoordelijk voor deze cursus

Frank van Summeren
Opleidingsmanager

Sandra van der Burgt
Project CoördinatorIncompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven of Nancy Kager:


Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Cursus Big Data en Beleid in vrede, recht en veiligheid

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Cursus Big Data en Beleid in vrede, recht en veiligheid start op 6, 13 en 20 december 2018, 10 en 17 januari 2019 in The Hague Humanity Hub!

Cursus Big Data en Beleid in vrede, recht en veiligheid

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse cursus
Prijs: €2499,- excl. btw
Datum: 6, 13 en 20 december 2018, 10 en 17 januari 2019
Locatie: The Hague Humanity Hub

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780

Ben jij onze STAR?

Dan kan je sparen voor een gratis opleidingsbudget bij ons!

Bekijk de voorwaarden

In samenwerking met