Cursus Cameratoezicht in de openbare ruimte

Juridische kennis op peil over het gebruik van cameratoezicht

 • Inzicht in wanneer en onder welke voorwaarden cameratoezicht mogelijk is
 • Antwoord op al uw vragen gegeven door juridische experts en ervaringsdeskundigen
 • Verschillende praktijkcases, actuele jurisprudentie en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het werkveld
 • Diverse checklisten, modellen en casussen, zodat u direct in uw praktijk aan de slag kunt

Bevorder de veiligheid in de omgeving met cameratoezicht

Hinderlijk gedrag van hangjongeren, vandalisme, woninginbraken, straatroof en overvallen hebben een negatieve invloed op de veiligheid in de openbare ruimte en op de subjectieve veiligheidsbeleving van burgers. Toezicht met camera's in een gebouw, gebied of op (een groep) personen kan een bijdrage leveren aan het bevorderen van de (ervaren) veiligheid. Er zijn verschillende doelen voor cameratoezicht mogelijk, zoals handhaving van de openbare orde en veiligheid, maar ook verkeerstoezicht, tellingen van personen of voertuigen of crowd-control. Opgenomen beelden kunnen door de politie en het Openbaar Ministerie worden gebruikt voor opsporing en vervolging.

Tijdens deze cursus leert u:

 • Welke bevoegdheden gemeenten, politie, justitie en particulieren hebben op het gebied van cameratoezicht
 • Voor welke doeleinden cameratoezicht mag worden ingezet
 • Op welke plaatsen cameratoezicht mag worden toegepast
 • Wie er wanneer verantwoordelijk is voor het cameratoezicht
 • Wanneer de Algemene Verordening Gegevensbescherming geldt bij cameratoezicht


Wat levert de cursus u op?

 • Antwoord op al uw vragen gegeven door experts en ervaringsdeskundigen
 • Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het werkveld
 • Diverse checklisten, modellen en casussen, zodat u direct in uw eigen praktijk aan de slag kunt
 • Toegang tot een online leeromgeving, waar u ook na afloop van de cursus contact kunt onderhouden met uw medecursisten en docenten
 • Een certificaat van deelname


Ook interessant voor u:

Programma van de cursus Cameratoezicht in de openbare ruimte

Module 1

Gemeentelijk cameratoezicht

Bevoegdheden en actualiteiten

 • Welke bevoegdheden hebben gemeenten op het gebied van cameratoezicht?
 • Met welk doel mag cameratoezicht worden toegepast?
 • Welke bestuursorganen zijn bij cameratoezicht betrokken?
 • Hoe dient cameratoezicht geregeld te worden?
 • Is mobiel/flexibel cameratoezicht mogelijk en welke regels gelden hiervoor?
 • Wanneer en onder welke omstandigheden mogen gemeenten publiek cameratoezicht invoeren?
 • Welke eisen en beperkingen zijn er aan gemeentelijk cameratoezicht verbonden?
 • Welke (nieuwe) regels gelden voor kortstondig en mobiel cameratoezicht?
 • Op welke plaatsen mogen gemeenten cameratoezicht toepassen?
 • Hoe lang mag gemeentelijk cameratoezicht plaatsvinden?
 • Wie voert het cameratoezicht feitelijk uit?
 • Wat zegt de rechtspraak over gemeentelijk cameratoezicht?

Franc Pommer, advocaat bij Hekkelman Advocaten & Notarissen en hoofddocent van de cursus Cameratoezicht in de openbare ruimte, gespecialiseerd in openbare orderecht.


Praktijkcase

Cameraschild van de gemeenten Vught & Heusden

 • De politiek-bestuurlijke dimensie: hoe creëert u draagvlak voor cameratoezicht in een gemeente?
 • Wat zijn de verschillende rollen, verantwoordelijkheden en belangen van de gemeenteraad, het collega van B&W en de burgemeester?
 • Criminaliteit en onveiligheid stopt niet bij de gemeentegrens; wanneer werkt u lokaal of regionaal samen rond cameratoezicht?
 • Met welk doel (smal: alleen op prioriteit of breed: bijvoorbeeld inzet op aanpak ondermijning) zet u cameratoezicht in?
 • Planvorming: wie neemt regie? Wie doet wat? En wie draagt zorg voor de benodigde financiën?
 • Communicatie: wat moet, mag en kan?
 • Evaluatie cameratoezicht: hoe doet u dit en met wie?
 • Toekomstperspectief: hoe creëert u ruimte in de APV en veiligheidsnota's?

Pieter van den Broek, adviseur Openbare orde & Veiligheid bij de
gemeente Vught.


Module 2

Politieel en justitieel cameratoezicht

Bevoegdheden en actualiteiten

 • Wat wordt verstaan onder de ‘lokale driehoek' en hoe gaat dit in zijn werk?
 • Hoe kunnen camera's ingezet worden als opsporingsmiddel?
 • Welke bevoegdheden hebben politie en justitie bij de inzet van camera's als opsporingsmiddel?
 • Voor welke doeleinden kunnen camerabeelden ingezet worden?
 • Wie is verantwoordelijk voor het cameratoezicht en welke verantwoordelijkheden gelden er voor de cameratoezichthouder?
 • Welke instantie is verantwoordelijk voor het verwerken van de beelden?
 • Welke eisen worden gesteld aan de camerabeeldkwaliteit?
 • Wat gebeurt er als een incident op beeld komt? Wie beslist over de vervolgstappen?
 • Wat gebeurt er met de ANPR op rijkswegen? Bewaartermijn, doelbinding? etc.
 • Wanneer en onder welke voorwaarden mogen camera's in de woning worden geplaatst? Wat geldt er voor stelselmatige observatie?

Frans Pommer, senior-officier van justitie bij het openbaar ministerie.


Het complete programma handig in één overzicht? Download de brochure! (pdf)


Module 3

Privaat cameratoezicht

Bevoegdheden en actualiteiten

 • Welke bevoegdheden hebben particulieren op het gebied van cameratoezicht?
 • Voor welke doeleinden kunnen camerabeelden ingezet worden?
 • Wat mogen particulieren wel of niet filmen?
 • Wat kunnen particulieren met de camerabeelden?
 • Hoe zit het met particulieren die openbare wegen en ruimtes filmen?
 • Wie is verantwoordelijk voor het cameratoezicht?

Anne van Wijk-Driessen, advocaat bij Hekkelman Advocaten & Notarissen, gespecialiseerd in privaat vastgoedrecht.


Publiek- private samenwerking op het gebied van
cameratoezicht

 • Hoe kunnen gemeenten en ondernemers samenwerken bij cameratoezicht?
 • Op welke manier kunnen particulieren betrokken worden bij het bereiken van effectief cameratoezicht?
 • Gegevens uitwisseling, hoe gaat dat in zijn werk?

Module 4

Privacy en de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Wetgeving en borging van privacy

 • Wanneer geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming bij cameratoezicht?
 • Wat zijn de consequenties van de beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens?
 • Wanneer mogen camerabeelden opgevraagd worden en welke beelden mogen intern en extern uitgewisseld worden?
 • Hoe zit het met kentekenherkenning, drones, dashcams en bodycams?
 • Hoe lang mogen de vastgelegde beelden worden bewaard?
 • Moet het cameratoezicht kenbaar zijn?
 • Hoe wordt omgegaan met heimelijk cameratoezicht?
 • Hoe zit het met particulieren die openbare wegen en ruimtes filmen?
 • Welke gegevens worden geregistreerd met cameratoezicht? Hoe kunnen camerabeelden correct geïnterpreteerd worden?

Marieke Thijssen, advocaat bij Hekkelman Advocaten & Notarissen,
gespecialiseerd in privacyrecht

Uw docenten:

 • Franc Pommer, advocaat bij Hekkelman Advocaten & Notarissen en hoofddocent van de cursus Cameratoezicht in de openbare ruimte, gespecialiseerd in openbare orderecht

 • Pieter van den Broek, adviseur Openbare orde & Veiligheid bij de gemeente Vught

 • Frans Pommer, senior-officier van justitie bij het openbaar ministerie

 • Anne van Wijk-Driessen, advocaat bij Hekkelman Advocaten & Notarissen, gespecialiseerd in privaat vastgoedrecht

 • Marieke Thijssen, advocaat bij Hekkelman Advocaten & Notarissen, gespecialiseerd in privacyrecht

Algemene informatie over de cursus Cameratoezicht

 

Data en locatie

5, 12, 19 en 26 november 2019

BCN Utrecht 
Daltonlaan 100
3584 BJ  Utrecht
030 - 256 73 91
Routebeschrijving

 

Tijdschema van de modules

09.00 - Ontvangst met koffie en thee
09.30 - Aanvang ochtendprogramma, met tussentijdse koffie- en theepauze
12.30 - Lunchpauze
13.30 - Aanvang middagprogramma, met tussentijdse koffie- en theepauze
16.30 - Afsluiting van de module

 

Voor wie bestemd?

De cursus Cameratoezicht is speciaal ontwikkeld voor:

Beleidsmedewerkers, teamleiders, (programma)managers, coördinatoren, adviseurs en juristen Toezicht en Handhaving en Openbare Orde en Veiligheid bij:

 • Gemeenten
 • Provincies
 • Rijksoverheid
 • Politie
 • Openbaar ministerie
 • Regionale Informatie en Expertise Centra
 • Regionale Uitvoeringsdiensten
 • Veiligheidshuizen
 • Veiligheidsregio's
 • Publieke en private toezichthouders organisaties
 • Douane
 • Koninklijke Marechaussee
 • Beveiligingsbureaus
 • Recherchebureaus
 • Havens
 • Luchthavens
 • Treinstations
 • Woningcorporaties
 • Openbaar vervoerbedrijven
 • Evenementenorganisatoren
 • Onderwijsinstellingen
 • Zorginstellingen
 • Winkelcentra
 • Attractieparken

Uw investering

De kosten van deze cursus bedragen €2.999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

 

Contact

Tonnie van Zanten
Opleidingsadviseur
Tel: 040 - 2 972 780

Frank van Summeren
Opleidingsmanager


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Cursus Cameratoezicht in de openbare ruimte


Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Cursus Cameratoezicht in de openbare ruimte

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Cursus Cameratoezicht in de openbare ruimte start op 5, 12, 19 en 26 november 2019 in BCN Utrecht (Daltonlaan)!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 4-daagse cursus
Prijs: €2999,- excl. btw
Datum: 5, 12, 19 en 26 november 2019
Locatie: BCN Utrecht (Daltonlaan)

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780

In samenwerking met: