Cursus Openbare Orde, Rampen en Noodbevoegdheden

Voorkom dreigende verstoringen en handhaaf de openbare orde in uw gemeente!

 • Voor beleidsadviseurs en juristen OOV
 • Uw juridische experts: Jan Brouwer en Adriaan Wierenga
 • Antwoorden op al uw vragen gegeven door juridische experts
 • In slechts 3 dagen volledig op de hoogte
 • Inclusief certificaat van deelname

 

Noodbevoegdheden in openbare orde

Noodbevoegdheden maken deel uit van het instrumentarium van de burgemeester om de openbare orde te handhaven.  Er gaan weinig weken voorbij dat ze niet ergens in Nederland worden ingezet. Bij de Project X-rellen probeerde de burgemeester van Haren in een noodverordening de alcoholconsumptie aan banden te leggen. In Luttelgeest trachtte de burgemeester met een noodbevel de pers bij een vergadering over een extra asielzoekerscentrum weg te houden. Regelmatig worden de noodbevoegdheden ingezet tegen activiteiten van Outlaw Motorcycle Clubs. Komen er hoogwaardigheidsbekleders op bezoek dan wordt er standaard een bevoegdheid tot preventief fouilleren in een noodverordening geïntroduceerd. Kan dit eigenlijk allemaal wel?

Download de brochure (pdf)

 

Tijdens deze cursus leert u:

 • Wanneer er sprake is van een verstoring van de openbare orde
 • Wat de bevoegdheden en taken zijn van de burgemeester bij de openbare orde handhaving
 • Hoe de burgemeester kan optreden om de openbare orde te herstellen
 • Hoe de noodbevoegdheden ingezet kunnen worden bij een (dreigende) ramp of crisis
 • Onder welke omstandigheden een noodbevel of een noodverordening kan worden toegepast
 • Hoe de noodbevoegdheden praktisch het beste kunnen worden ingezet

Bekijk het volledige programma


Na de cursus Openbare Orde, Rampen en Noodbevoegdheden gaat u naar huis met:

 • Antwoorden op al uw vragen gegeven door juridische experts
 • Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door docenten uit het werkveld
 • Toegang tot de online leeromgeving met actuele casuïstiek, jurisprudentie en praktische tips zodat u direct in uw eigen praktijk aan de slag kunt
 • Een certificaat van deelname

Programma van de cursus Openbare Orde, Rampen en Noodbevoegdheden

 

Module 1

Algemene bevoegdheden openbare orde

 

Openbare orde

 • Wat is openbare orde?
 • Wanneer is er sprake van een verstoring van de openbare orde?
 • Hoe kan de burgemeester optreden om de openbare orde te herstellen?
 • Wat zijn de wettelijke bevoegdheden van de burgemeester op het terrein van openbare orde?

Algemene bevoegdheid tot handhaving openbare orde

 • Wat zijn de algemene bevoegdheden van de burgemeester op het terrein van openbare orde?
 • Hoe kan de gemeenteraad een verordening opstellen voor de uitoefening van de bevoegdheden van de burgemeester?
 • Onder welke omstandigheden kan de burgemeester zelfstandig handelen (zonder tussenkomst van de gemeenteraad) als de situatie daarom vraagt en snel optreden gewenst is?
 • Op welke manier kan de burgemeester (na afloop) verantwoording afleggen over zijn optreden op het terrein van openbare orde?
 • Hoe kan de burgemeester overtredingen die leiden tot een verstoring van de openbare orde beletten of beëindigen?
 • Wanneer kan de burgemeester bij een (dreigende) verstoring van de openbare orde alle bevelen geven die noodzakelijk worden geacht voor de handhaving van de openbare orde?
 • Onder welke omstandigheden (plotseling opkomende dreiging) kan de burgemeester een verblijfsontzegging of een gebiedsverbod opleggen aan één of meerdere personen die de openbare orde (dreigen te) verstoren?


Het complete programma in één handig overzicht? Download de brochure (pdf)


Module 2

 

Noodbevelbevoegdheden bij ernstige wanordelijkheden en rampen (theorie)

 • In welke uitzonderlijke situaties (oproer, wanordelijkheden, rampen of zware ongevallen) mag een noodbevel of noodverordening worden toegepast?
 • Wat zijn de bevoegdheden en taken (gezag, opperbevel, informatievoorziening) van de burgemeester bij een ramp of dreiging daarvan?
 • Wat zijn de bijzondere aandachtspunten tijdens ernstige wanordelijkheden (openbare-ordehandhaving) en rampen?
 • Wanneer kiest de burgemeester voor een noodbevel en wanneer is een noodverordening het geschikte middel?
 • Hoe kan een noodbevel dienen als een overbrugging naar een noodverordening?
 • Waar moeten een noodbevel en een noodverordening aan voldoen?
 • Hoe zorgt de burgemeester ervoor dat de maatregelen niet verder strekken dan strikt noodzakelijk is (proportionaliteit)?
 • Op welke manier bepaalt u of minder ingrijpende bevoegdheden tekortschieten (subsidiariteit)?
 • Welke grondrechten (vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vergadering) kan een noodbevoegdheid onder welke omstandigheden inperken?
 • Hoe zit het met de bekendmaking van noodbevelen en noodverordeningen?
 • Op welke manier wordt de noodverordening ter kennis gebracht van de gemeenteraad, de Commissaris van de Koning en van de hoofdofficier van justitie?
 • Hoe trekt de burgemeester alle voorschriften weer in wanneer de buitengewone omstandigheden die tot de noodverordening noopten zijn opgeheven?
 • Op welke manier moet de noodverordening door de gemeenteraad worden bekrachtigd?

Module 3

Noodbevelbevoegdheden bij ernstige wanordelijkheden en rampen (praktijk)

 • Wat zijn de best practices bij het gebruik van noodbevoegdheden?
 • Waar moet op gelet worden bij het formuleren van noodbevelen en noodverordeningen?
 • Wat zijn de aandachtspunten voor de handhaafbaarheid van de maatregelen?
 • Wat zijn nuttige en wat zijn overbodige voorschriften?
 • Wat zijn ontoelaatbare voorschriften?
 • In welke buitengewone omstandigheden worden de noodbevoegdheden in de praktijk vaak gebruikt (bijvoorbeeld ontruiming van gebouwen en gebieden, dijkdoorbraken, brand, rellen, demonstraties)?
 • Wat zijn tijdens de verschillende noodsituaties de bijzondere aandachtspunten bij het opstellen van een noodbevel of een noodverordening?

Uw docenten:

 

 • Jan Brouwer, hoogleraar Algemene rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen, directeur van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid en docent op de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid.

 • Adriaan Wierenga, docent en onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen en noodrecht specialist bij het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid.

Algemene informatie over de cursus Openbare Orde, Rampen en Noodbevoegdheden

 

Datum en locatie

5, 12 en 19 maart 2019

La Vie Utrecht
Sint Jacobsstraat 61
3511BP Utrecht
Tel. 030 234 0088

Routebeschrijving

 

Voor wie is deze cursus bestemd?

Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor: beleidsmakers, -medewerkers, teamleiders, (programma)managers, coördinatoren, adviseurs en juristen openbare orde en veiligheid bij:

 • Gemeenten
 • Rijk en Provinciale overheden
 • Politie
 • Openbaar Ministerie
 • Lokale/regionale samenwerkingsverbanden
  (o.a. Veiligheidshuis, Veiligheidsregio, Omgevingsdienst, Regionale Informatie en Expertise Centra)

Tijdschema

09.00 - Ontvangst met koffie en thee
09.30 - Aanvang ochtendprogramma, met tussentijdse koffie- en theepauze
12.30 - Lunchpauze
13.30 - Aanvang middagprogramma, met tussentijdse koffie- en theepauze
16.30 - Afsluiting van de module

 

Uw investering

De kosten van deze cursus bedragen €2.499,- (excl. btw) per persoon.
Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

 

Meer informatie

Persoonlijk Opleidingsadviseur

Tonnie van Zanten
Opleidingsadviseur
Tel: 040 - 2 972 780


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vindt u (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video’s, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Cursus Openbare Orde, Rampen en Noodbevoegdheden

Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips


Incompany training

Heeft u, samen met uw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op uw organisatie, uw situatie en uw wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met u mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van u en uw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Cursus Openbare Orde, Rampen en Noodbevoegdheden

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Cursus Openbare Orde, Rampen en Noodbevoegdheden start op 5, 12 en 19 maart 2019 in Regardz La Vie Utrecht!

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 3-daagse cursus
Prijs: €2499,- excl. btw
Datum: 5, 12 en 19 maart 2019
Locatie: Regardz La Vie Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780

Bent u onze STAR?

Dan kunt u sparen voor een gratis opleidingsbudget bij ons!

Bekijk de voorwaarden

Relevant aanbod

20 Nov

Course Humanitarian Innovation

The application of new technology and data solutions in development cooperation and humanitarian aid Lees meer
Type: 5-daagse cursus | | Lokatie:The Hague Humanity Hub
27 Nov

Congres Drones in het publieke domein

De technologie ontwikkelt zich razend snel waardoor er steeds nieuwe mogelijkheden ontstaan. Leer wat de technologische mogelijkheden zijn van drones en voor welke doeleinden drones kunnen worden ingezet. Lees meer
Type: Congres | | Lokatie:RAI Amsterdam
29 Nov

Congres Veiligheid bij Evenementen

Jaarlijks vinden er in Nederland duizenden grote en kleine evenementen plaats. Niet zelden doen zich gevaarlijke situaties voor op evenementen, soms met fatale incidenten tot gevolg. Als organisator, vergunningverlener bij de gemeente, evenementencoördinator bij de politie, brandweer of GHOR, bent u verantwoordelijk voor de veiligheid op een evenement in uw regio. Hoe zorgt u ervoor dat een tragisch incident (zoals een mogelijke terroristische aanslag) op uw evenement uitblijft? Lees meer
Type: Congres | | Lokatie:RAI Amsterdam
4 Dec

Cursus Inzicht in Criminologie

Voorkom criminaliteit door te begrijpen wat de oorzaken zijn. Lees meer
Type: 3-daagse cursus | | Lokatie:BCN Utrecht (Daltonlaan)
4 Dec

Cursus Crisismanagement in de praktijk

Zorg dat u goed voorbereid bent op een mogelijke crisis waarmee u te maken kunt of zult krijgen! Lees meer
Type: 3-daagse cursus | | Lokatie:BCN Utrecht (Daltonlaan)

Alle events