Opleiding Personen met onbegrepen gedrag

 • Herken signalen vroegtijdig en regisseer de juiste hulp
 • Wissel informatie uit en weet wat je mag delen met partners
 • Creëer een veilige leefomgeving voor de terugkeer na escalatie
 • Zorg voor de juiste preventie ter voorkoming van overlast
 • Met excursie naar GGZ instelling

Wil jij de kennis in jouw hele organisatie vergroten? Meer informatie

Voorkom escalatie door effectief georganiseerde opvang en hulpverlening

 • 5-daagse opleiding
 • 10 september - 8 oktober 2024
 • BCN Utrecht (Daltonlaan)
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Onbegrepen gedrag blijft toenemen

Het aantal meldingen van incidenten van mensen met onbegrepen gedrag stijgt onverminderd. De politie registreerde van 2017 tot en met 2021 886.000 gevallen van dit soort overlast. In 2022 steeg het aantal volgens CBS-cijfers verder naar bijna 12.000 per maand. De mensen waarover de meldingen ‘verward gedrag’ gaan, hebben een acute zorgbehoefte. Voorkom dat zij zichzelf en hun omgeving belasten of zelfs in gevaar brengen.

Dit vraagt om een geregisseerde inzet van zorg en veiligheid!
Jij voorkomt escalatie door deze personen de juiste ondersteuning te bieden. Je organiseert een goede samenwerking met partners en een gedeelde informatiepositie. Maak een sluitende aanpak voor een goedlopend proces. Met deze opleiding regisseer jij de route voor een persoon met onbegrepen gedrag naar een gewoon bestaan.


Download de brochure


De 5 modules van de opleiding:


Tijdens deze opleiding leer je:

 • Hoe je personen met onbegrepen gedrag signaleert
 • Hoe je onveilige situaties en overlast in de openbare ruimte voorkomt
 • Op welke manier je samenwerkt met partners aan de aanpak
 • Hoe je informatie uitwisselt met partners
 • Op welke manier je de opvang en hulpverlening organiseert in jouw gemeente

Bekijk het programma


 

In samenwerking met:

Programma opleiding Personen met onbegrepen gedrag


Module 1

Leefwijze en juridische kaders

Het leven van personen met onbegrepen gedrag

 • Hoe ziet het leven van een persoon met onbegrepen gedrag eruit?
 • Welke factoren spelen een rol bij het ontstaan van onbegrepen gedrag?
 • Welke hulpverlening en (na)zorg heeft een persoon met onbegrepen gedrag nodig?
 • Hoe kan de weerbaarheid van een kwetsbaar persoon worden vergroot om onbegrepen gedrag te voorkomen?

Wet- en regelgeving rond de aanpak van personen met onbegrepen gedrag

 • Wat is de belangrijkste wet- en regelgeving op het terrein van de aanpak van personen met onbegrepen gedrag?
 • Welke bestuurlijke en juridische instrumenten zijn beschikbaar voor de aanpak?
 • Hoe treedt je op tegen personen met onbegrepen gedrag die onveilige situaties en overlast veroorzaken voor zichzelf en/of hun omgeving?
 • Welke bevoegdheden heeft een burgemeester om personen met onbegrepen gedrag in jouw gemeente aan te pakken?

Module 2 

Regie voorkomt escalatie

Uitgangspunten voor informatiedeling

 • Hoe kom je tot een goede informatiepositie als regisseur?
 • Op welke manier behoud en versterk je jouw informatiepositie in samenwerking met partners?
 • Welke rol speelt een integrale informatievoorziening in de organisatie van een sluitende aanpak van personen met onbegrepen gedrag?
 • Hoe krijg je zicht op personen met onbegrepen gedrag in jouw gemeente?
 • Welke informatie heb je nodig over personen met onbegrepen gedrag?
 • Op welke manier wissel je informatie uit over personen met onbegrepen gedrag?

Opvang regisseren

 • Hoe organiseer je de opvang en hulpverlening van personen met onbegrepen gedrag in jouw gemeente?
 • Welke voorzieningen en begeleiding moeten aanwezig zijn op de opvang?
 • Op welke manier kun je personen met onbegrepen gedrag zo snel mogelijk doorverwijzen naar passende (langdurige) zorg?
 • Hoe houd je het verblijf in de opvang zo kort mogelijk?

Tip: Download de brochure voor een compleet overzicht!


Module 3 

Regie voeren

Praktijkgerichte aanpak van woonoverlast/hoarding en vervuiling

 • Welke gereedschappen (escalatiemodel, convenant, protocol, werkgroep) heb je tot jouw beschikking?
 • Wat zijn de rollen van de gemeente, woningcorporatie, hulpverlening, bewoner(s), inwoners, zorg, politie, brandweer en private partijen (installateur, schoonmaakbedrijf, aannemer)?
 • Wat is het juridisch kader?

Procesregie met partners

 • Hoe werkt invloed binnen procesregie?
 • Hoe vergader je gestructureerd in multidisciplinair verband?
 • Hoe behandel je escalatie en de-escalatie binnen procesregie?
 • Hoe verbind je procesregie en beleidsregie?

Module 4

Opvang en hulpverlening

Hulpverlening in de sociale omgeving

 • Hoe staan de persoon met onbegrepen gedrag en diens omgeving in verhouding tot de problematiek en de mogelijke oplossing?
 • Hoe werk je oplossingsgericht in plaats van te focussen op het zoeken naar oorzaken?
 • Hoe vind je aansluiting op de eigen mogelijkheden van de persoon met onbegrepen gedrag en diens netwerk om tot oplossingen te komen?
 • In hoeverre zijn de persoon met onbegrepen gedrag en diens omgeving in staat om de situatie te veranderen?

Hoe werk ik samen met partners? 

 • Hoe vul je de regierol bij samenwerken in?
 • Welke partijen zijn betrokken?
 • Welke bevoegdheden heb je om invulling te geven aan jouw regierol?
 • Welke andere partijen voeren ook regie en wat zijn hun bevoegdheden?

Excursie

De praktijk bij GGZ 

Tijdens deze excursie ondervind je hoe de transformatie van een persoon met onbegrepen gedrag naar een gewoon bestaan kan lopen.

 • Op welke manier kun je personen met (ernstige) psychiatrische en/of verslavingsproblematiek in combinatie met (zware) sociale problematiek behandelen?
 • Hoe kom je tot een integrale aanpak van multi problematiek bestaande uit ambulante psychiatrische behandeling en sociaalmaatschappelijke hulpverlening?
 • Wat is de werking van het FACT-team?
 • Welke praktijkontwikkelingen spelen in de forensiche zorg?

Docenten:

img-Carl Steinmetz

Carl Steinmetz
psycholoog, victimoloog en directeur van Expats & Immigrants

Tevens voormalig directeur van het Instituut voor Psychotrauma

img-Prof. Mr. Dr. Jan Brouwer

Prof. Mr. Dr. Jan Brouwer
Hoogleraar-directeur Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid aan de Rijksuniversiteit Groningen

Jan publiceert regelmatig over vraagstukken in de sfeer van openbare orde, veiligheid en rampenbestrijding.

img-Joost Vos

Joost Vos
Adviseur bij RONT Management Consultants

Gepromoveerd op een onderzoek naar ketensamenwerking rond complexe meervoudige problematiek en auteur van de publicatie Voorkoming Escalatie.

img-Margreet Groen

Margreet Groen
Partner RONT Management Consultants

Margreet is Partner bij RONT Management Consultants (voorheen onderdeel van TNO). Ze verzorgt als hoofddocent ook de opleiding Kwalteit & Veiligheid van het SBO. Ze ondersteunt zorgorganisaties bij hun richtings- en inrichtingsvraagstukken, onder andere op het gebied van besturing, meerjarenstrategie en jaarplanning en kwaliteit en veiligheid.

img-Jolanda van Boven

Jolanda van Boven
Jurist en directeur van Van Boven juridische adviespraktijk

Expert op het gebied van het beroepsgeheim en gegevensuitwisseling

img-Douwe Oosterveen

Douwe Oosterveen
Jurist, mediator en adviseur bij Oosterveen & De groot

img-Fleuranne de Groot

Fleuranne de Groot
Jurist, mediator en adviseur bij Oosterveen & De groot

img-Fiona Doornbos

Fiona Doornbos
Ervaringsdeskundige, GGZ Noord-Holland Noord

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor:

Coördinatoren, regisseurs, proces-, case-, wijk-, gebiedsmanagers, projectleiders, beleidsmakers en adviseurs op het gebied van maatschappelijke ontwikkeling, sociale domein, leefbaarheid en veiligheid bij:

 • Gemeenten
 • Woningcorporaties
 • Politie
 • Veiligheidshuizen
 • Zorg- en welzijnsinstellingen
 • Veilig Thuis
 • Jeugdinrichtingen en gevangeniswezen
 • Verslavingszorg
 • Veiligheidsregio’s

 

Deze opleiding werd eerder bezocht door deelnemers werkzaam bij:

 • Gemeente Vaals
 • Gemeente Hoorn
 • Gemeente Den Haag
 • Gemeente Amsterdam
 • GGD Groningen
 • Gemeente Steenwijkerland
 • Gemeente Velzen
 • Gemeenten Alphen aan den Rijn
 • De Kompanjie
 • Gemeente ’s-Hertogenbosch
 • GGD Drenthe
 • Vestia
 • Gemeente Veenendaal
 • Gemeente Hattem
 • Stichting Reggewoon
 • Koninklijke Marechaussee
 • Vivare
 • De goede woning
 • Gemeente Leusden
 • Gemeente Gemert-Bakel
 • Gemeente Texel

Algemene Informatie

Deze 5-daagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij BCN Utrecht (Daltonlaan) te Utrecht en de Excursie bij GGZ Noord-Holland-Noord. Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 10 september 2024 09:30 - 16:30 BCN Utrecht (Daltonlaan)
Dag 2 17 september 2024 09:30 - 16:30 BCN Utrecht (Daltonlaan)
Dag 3 24 september 2024 09:30 - 16:30 BCN Utrecht (Daltonlaan)
Dag 4 1 oktober 2024 09:30 - 16:30 BCN Utrecht (Daltonlaan)
Excursie 8 oktober 2024 09:30 - 16:30 GGZ instelling

BCN Utrecht (Daltonlaan)
Daltonlaan 100
3584 BJ Utrecht
tel: 030 - 256 73 91

 


 

Jouw investering

De investering voor deze 5-daagse Cursus/Training bedraagt € 3099,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Ga gericht aan de slag binnen jullie eigen praktijk

Dit traject is ook volledig op maat te volgen. De theorie en praktijkvoorbeelden worden in dat geval volledig afgestemd op de leerdoelen en praktijk van jouw organisatie. Jullie ervaren hierdoor verschillende voordelen:

Inhoud op maat

Het programma sluit exact aan op jullie leerdoelen en praktijk.

Borging van kennis

Kennis blijft beter behouden in de organisatie.

Kostenefficiënt

Efficiënte investering in het kennisniveau van de organisatie.

Binnen jullie schema

Opleiding binnen jullie planning en op jullie locatie.

Bespreek de mogelijkheden

Plan een vrijblijvend adviesgesprek om het programma op maat te bespreken.

Onder andere deze opdrachtgevers gingen je voor:

Download brochure

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 2 972 780 tonnie.van.zanten@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Veiligheid

Onze privacy-policy