Opleiding Controller in de Zorg

Word dé ideale sparringpartner van management & directie

 • Volledig op de hoogte van de cruciale topics van control in de zorg
 • Groei als sparringpartner en beïnvloeder van het algemene beleid.
 • Ontvang 35 PE uren voor de opleiding Controller in de Zorg
 • Een team van topdocenten bieden u afwisseling tussen theorie en praktijk
 • Praktijkdocenten: UMC Utrecht, AMC Amsterdam, Maxima Medisch Centrum en UMC St. Radboud Nijmegen

De nieuwe (Business) Controller in de zorg

Beleidsveranderingen, nieuwe financieringsstromen, implementatie én strakker toezicht op bestuur zorgen voor een zware uitdaging voor de financiën van uw organisatie. De maatschappij vraagt om betere zorg en (regionale) samenwerking, terwijl tegelijkertijd de concurrentie steeds heftiger wordt als gevolg van de marktwerking in de sector. Dit vereist ondernemerschap van iedereen in uw organisatie, dus ook van u! 

Daarnaast wordt van (business-) controllers in de zorg steeds meer verwacht dat zij een strategisch sparringpartner worden voor management en bestuur. Maar het besturen van het financiële wel en wee van uw instelling of afdeling vergt vaak al een groot deel van uw tijd. Hoe zorgt u ervoor dat u naast de financiële onderbouwing ook de strategische vertaalslag maakt? Leer hoe u als financial een proactieve rol vervult binnen uw organisatie om kwalitatieve en betaalbare zorg te realiseren.

Bekijk direct het programma van de Opleiding Controller in de Zorg

 

Wat kunt u verwachten tijdens deze opleiding?

Tijdens deze opleiding speciaal voor (business) controllers binnen de zorg worden de meest actuele ontwikkelingen behandeld, die van directe invloed zijn op uw vak. En wat de meest effectieve manier is om hiermee om te gaan. Daarnaast krijgt u concrete handvatten hoe u als controller verder kunt groeien als sparringpartner en beïnvloeder van het algemene beleid. Een zeer hoogwaardig team van docenten, geeft u een afwisseling tussen theorie en praktijk. U gaat aan de slag met concrete cases en heeft ruim de gelegenheid om uw eigen vraagstukken voor te leggen.

Basiskennis van of ervaring met financieel management is een vereiste voor deelname aan de cursus. Neem voor meer informatie contact op met onze opleidingsadviseur Sandra Donkers via e-mail of via tel: 040 - 297 27 70.

 

Uw resultaat na de opleiding Controller in de Zorg:

 • U bent volledig op de hoogte van de cruciale topics van control in de zorg
 • U beschikt over inzichten en praktische handvatten om uw positie als controller en strategisch partner van management en bestuur van uw zorgorganisatie verder te optimaliseren

 

Tevens neemt u mee naar huis:

 • Certificaat ‘Controller in de Zorg’
  Een waardevolle aanvulling op uw kwalificaties als controller!
 • Persoonlijkheidstest
  Bij deelname aan de opleiding krijgt u de gelegenheid om de elemententest in te vullen. Deze test maakt uw persoonlijkheidsprofiel, uw voorkeursgedrag en uw valkuilen zichtbaar.
 • PE uren
  U ontvangt 35 PE uren voor deze opleiding. Deze opleiding valt onder het vakgebied controlling en draagt bij aan het onderhouden van noodzakelijke kennis voor controllers. Derhalve kan deze opleiding in aanmerking komen voor PE uren van het NBA-VRC.
 • Toegang tot digitale leeromgeving
  Tijdens de opleiding maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van een online leeromgeving. Hier vindt u (extra) lesmaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten zoals video’s, artikelen en huiswerk. De leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie met de docenten en deelnemers. Eveneens kunt u hier uw persoonlijke vraagstuk uploaden. Voor aanvang van de cursus ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken.

 

Word de ideale sparringpartner van management en directie

Wat kunt u verwachten?

 • Na de opleiding bent op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen binnen de zorg
 • U krijgt concrete handvatten hoe u verder kunt groeien als sparringpartner en beïnvloeder
 • Een team van Topdocenten bieden u afwisseling tussen theorie en praktijk
 • U hoort praktijkdocenten van UMC Utrecht, AMC Amsterdam, Maxima Medisch Centrum en UMC St. Radboud Nijmegen
 • Ontvang 35 PE uren
 • Inclusief Opleidings Certificaat, digitaal naslagwerk, persoonlijkheidstest en toegang tot digitale leeromgeving

 

Met ervaringsverhalen van onder andere:

 • Academisch Medisch Centrum Amsterdam • Máxima Medisch Centrum • Artsenfederatie KNMG • St. Anna Boxmeer • Vereniging HEAD

Gericht op:

 • Bent u werkzaam als (business-) controller of (financieel) manager en heeft u de ambitie om de rol van controller op- of uit te bouwen?
 • Bent u werkzaam in een financiële functie in een andere sector en wilt u de stap maken naar het vak van controller in de zorg?
 • Bent u al jaren werkzaam als controller of financieel adviseur in de zorg en wilt u bijgepraat worden over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van control?

Dan is deze opleiding bij uitstek geschikt voor u!

 

35 PE uren

U ontvangt 35 PE uren voor deze controlersopleiding in de zorg. Deze opleiding valt onder het vakgebied controlling en draagt bij aan het onderhouden van noodzakelijke kennis voor controllers. Derhalve kan deze opleiding in aanmerking komen voor PE uren van het Controllers Instituut en het EICPC.

Programma van opleiding Controller in de zorg

Iedere dag start om 09.15 uur (ontvangst 09.00 uur) en eindigt om 17.30 uur.

 

Module 1

De rol van de controller in de zorg

Tijdens deze module staat de veranderende rol en positie van de controller, binnen én buiten de individuele zorgorganisatie centraal. Er wordt gekeken naar strategievorming en besluitvorming, alsook naar de sturingsvraagstukken die daarmee samenhangen.

 

Het veranderende landschap van de gezondheidszorg

Bestuur, structuur en organisatie van de gezondheidszorg

 • Actualiteit en beleidsontwikkeling
 • De rol van de overheid en gemeenten
 • Principes van zorgordening en sturing
 • Relevante wet- en regelgeving
 • Impact op voorzieningen, instellingen en praktijken

 

Het zorgstelsel: financiering en bekostiging van de gezondheidszorg

 • Rol politiek en Ministerie van VWS: kostenbeheersing en Budgettair Kader Zorg
 • Het stelsel van marktwerking: zorgverzekeraars-zorgaanbiederszorgvragers
 • Financiering in samenhang in de praktijk: Zorgverzekeringswet, Wet Langdurige Zorg en Wet Maatschappelijke ondersteuning
 • Producten en prijzen van zorg: DBC’s en ZZP’s in cure en care

 

De veranderende rol van de controller in de zorg

Rol en positionering van de controller

 • Positionering en professionalisering
 • De zorgfinancial als strategische business partner van management en bestuur
 • Taken en verantwoordelijkheden van de controller in de zorg

 

Besluit- en beleidsvorming binnen zorgorganisaties

 • Besluitvorming, beleidsontwikkelingen en doelstellingenbepaling
 • Scenarioplanning als fundament voor strategisch beleid
 • Het spanningsveld tussen maatschappelijk relevantie en in control zijn

 

Bestuurlijke context binnen de zorg

 • Versterking van bestuur en toezicht: integriteit en transparantie in control
 • Nieuwe uitdagingen van de brede controller in de zorg
 • Ontwikkeling van eigen visie en sturingsmogelijkheden

 

Jan Maarten Boot was jarenlang werkzaam in het post-academische onderwijs vanwege zijn hoofddocentschap bij het UMC Utrecht en the Netherlands School of Public and Occupational Health. Hij startte zijn carrière in het ziekenhuismanagement en vervolgde zijn loopbaan bij het instituut voor Ziekenhuiswetenschappen van de Universiteit Utercht, waar hij onderzoek deed naar samenwerking en fusies van intramurale instellingen. Jan Maarten is auteur van het handboek De Nederlandse Gezondheidszorg.

Prof. dr. Hans Bossert heeft de afgelopen 30 jaar een ruime ervaringen aan onderzoek en advisering opgedaan op het terrein ‘goed bestuur’ en effectief leiderschap in de publieke sector, semi-publiek en publiek-private samenwerkingsvormen. Met name de laatste jaren is hij gedreven door het concept van ‘tweebenig leiderschap’: maatschappelijk rendement én een goede economische performance. Hij is daarmee bezig in diverse rollen: als consultant, als expert, als toezichthouder en als wetenschapper. Hij werkt momenteel als onafhankelijk adviseur. Daarnaast is hij hoogleraar aan de Universiteit Stellenbosch – School of Public Leadership, Zuid-Afrika.


Module 2

Soft skills en effectief beïnvloeden: naast inhoudelijke kennis een must voor iedere financial / controller

Als controller moet u communiceren met diverse uiteenlopende partijen en stakeholders, zoals de toezichthouder, bestuurders, specialisten en management van uw organisatie. De controller is de financial die, als geen ander, de cijfers kan vertalen in een taal die door de belanghebbenden verstaan wordt. Het vereist belangrijke vaardigheden van de controller om effectieve invloed uit te oefenen op zijn/haar organisatie en de besluitvorming. Tijdens deze dag wordt aandacht besteed aan deze vaardigheden. Wat zijn uw eigen tools en hoe wordt u effectief?

Interne en externe organisatie

 • Wie zijn belangrijke partijen en stakeholders en hoe kijken zij tegen de controller aan?
 • Welke rol vervult de controller aan de MT tafel?

Ontwikkeling soft skills en effectief beïnvloeden

 • Ontwikkeling soft skills: Wat zijn uw individuele sterkten en zwakten?
  Hoe kunt u deze vaardigheden ontwikkelen?
 • Effectief beïnvloeden: Optimaliseer uw persoonlijke impact

U zult meer inzicht krijgen in uw eigen kwaliteiten en de wijze waarop u dat nu doet en wat de gevolgen daarvan (kunnen) zijn. En u zult vooral inzicht, vaardigheden en een strategie aangereikt krijgen om met lastige personen en met weerstand om te gaan. Kortom, u krijgt praktische handvatten aangeboden om uw persoonlijke impact aan de MT tafel te vergroten.

Anna de Boer is sinds 1982 werkzaam als adviseur/ trainer. In 1988 was zij mede-oprichter van de associate Effective Change Consultants, waarvan zij nu eigenaar/ directeur is. Deze associatie stelt zich ten doel mensen op het spoor te zetten van hun eigen succesfactoren. Haar jarenlange ervaring als trainer staat garant voor een vakkundige en inspirerende voordracht.


Het complete programma handig in één overzicht? Download de brochure! (pdf)


Module 3

Accounting, control en marktwerking in de gezondheidszorg

Een heldere planning en control biedt op alle niveaus binnen de zorgorganisatie houvast om op een juiste wijze (bij)sturing te kunnen geven aan de (financiële) processen. Maar in hoeverre staat het primaire proces anno 2016 nog voorop? Tijdens deze module wordt verder ingegaan op management control en de planningen controlcyclus in de zorg en wordt een casus uit de praktijk besproken.

Planning & control cyclus

Hoe ziet een efficiënt controlsysteem van een zorginstelling er uit? Zowel de huidige situatie als verwachte trends worden besproken. Ook de ontwikkelingen op het gebied van Performance management komen aan bod.

 • De werking van een organisatie in de zorg- organisatie in termen van geld- en goederenstromen
 • Basismechanismen van control en marktwerking
 • Ontwikkelingen op het gebied van Performance management
 • Doorvoeren van veranderende financieringsstromen in de bedrijfsvoering

 

Case: Een informatiesysteem in de praktijk van het AMC

Het AMC heeft een informatiesysteem ontwikkeld om zowel medisch als financieel management te ondersteunen bij het maken van portfoliokeuzes, planning & monitoring, procesoptimalisatie en onderhandelingen met verzekeraars.

 

Bij deze praktijkcase wordt ingegaan op onderwerpen als:

 • Welke informatie wordt voor welke doelen en doelgroepen gebruikt?
 • Hoe zorgt u voor een verantwoord gebruik van deze informatie?
 • Hoe vertaalt u stuurinformatie tot concrete acties?
 • Wat zijn de effecten van deze informatie op gebruikers en organisatie?

Prof. dr. Ed Vosselman is hoogleraar management control voor de publieke en non-profit sector aan de Vrije Universiteit van Amsterdam én Hoogleraar Accounting aan de Radboud Universiteit. Ed heeft zeer uitgebreide onderzoek- en onderwijservaring. Met name op de terreinen ‘accounting en control’ en ‘performance management’ binnen zowel profit als private organisaties. Hij heeft veel gepubliceerd in bladen zoals the Journal of Accounting & Organizational Change en the Journal of Organizational Change Management.

Franck Asselman is bedrijfseconoom en als senior stafadviseur strategie werkzaam in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. In januari 2008 verscheen zijn boek ‘Kostprijzen in ziekenhuizen’ dat tot veel aandacht heeft geleid in de landelijke media en positieve recensies in diverse vaktijdschriften. Daarna was hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van stuurinformatie in het AMC. Hij verwacht dit jaar tevens op dit onderwerp te kunnen promoveren.


Module 3

Zorgmanagement en Financial Accounting

Tijdens deze module komen methoden en technieken van management en financial accounting aan bod. U krijgt zicht op waar de kosten zitten, maar de nadruk ligt vooral op waar de winst te boeken is.

Strategisch management

Essentieel voor strategisch zorgmanagement is het vaststellen van de huidige positie en de gewenste positie van de zorgorganisatie, hoe daar te komen en hoe progressie te meten. De controller vervult hierin een onmisbare schakel als sparringpartner van management en bestuur van de zorgorganisatie.

 • De rol van accounting informatie in strategisch management
 • De koppeling tussen strategie en de P&C cyclus

 

Management en Financial Accounting

Voor de beheersing van (financiële) processen en besturingsactiviteiten in de organisatie, is gedegen kennis nodig van management en financial\ accounting, specifiek voor de zorg. Tijdens deze module komen methoden en technieken hiervan aan bod. Daarnaast wordt stilgestaan bij kostprijs- en tariefberekeningen. Hierbij worden de cursisten nadrukkelijk ook uitgenodigd hun eigen casuïstiek in te brengen. Ten slotte wordt behandeld welke ontwikkelingen er spelen op het gebied van verslaggeving binnen de zorg, waarbij ook best practices de revue passeren.

 • Kosten-batenanalyse: Hoe wordt deze gemaakt en hoe worden effecten en baten bepaald?
 • Beproefde methodieken en technieken voor kostprijs en tariefberekeningen
 • Actuele ontwikkelingen op het gebied van verslaggeving binnen de zorg

 

Case: Principes van interne sturing. De zoektocht naar een bij de organisatie passende inrichting van de P&C cyclus

De inrichting van de P&C cyclus is maatwerk en per organisatie verschillend. Aan de hand van de heroverwegingen bij Máxima Medisch Centrum legt u de relatie met uw eigen praktijksituatie. U vormt zich een oordeel over de effectiviteit daarvan. Tijdens deze case wordt inzicht gegeven in:

 • De afhankelijkheid van de wijze waarop externe opbrengsten worden verkregen
 • De afhankelijkheid van keuzes in interne besturing/ governance

 

dr. Tjerk Budding is hoofddocent Accounting aan de Postgraduate opleiding tot public controller aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarnaast is hij universitair docent Management Accounting aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van de VU. Zijn onderzoeksinteresse is met name gelegen in cost accounting en performance measurement vraagstukken bij overheids- en non-profit organisaties.

Gerard van Berlo, Gerard van Berlo is lid Raad van Bestuur van het Máxima Medisch Centrum en Lid Raad van Toezicht van het St. Anna woonzorgcentrum in Boxmeer. Voorheen is hij als manager financiën werkzaam geweest bij ziekenhuis Rijnstate in Arnhem en het UMC St. Radboud in Nijmegen. Daarnaast is Gerard voormalig Voorzitter van Vereniging HEAD.


Module 5

Actualiteiten en toekomstvisie voor de controller in de zorg

Deze dag nemen onze topdocenten u mee langs recente ontwikkelingen en trends op het gebied van financiering van cure en care en ondernemerschap in de zorg. Wat is de toekomstvisie op financiering van de zorgsector en welke wet- en regelgeving staat de zorgfinancial de komende tijd te wachten? 

Een deel van de ochtend worden actualiteiten besproken waar u mogelijk mee te maken krijgt zoals:

 • Spreiding en concentratie in de zorg: Op welke manier kan focus bijdragen aan een kwaliteitsstijging en een kostenverlaging per behandeling?
 • Afwaardering van vastgoed: Het afwaarderen van vastgoed is met name in de care sector een groot issue; herbestemming vinden en organiseren blijft een multistakeholder uitdaging
 • Private equity: Wat zijn belangrijke randvoorwaarden voor private equity om te investeren in de zorg? Hoe kan stabiliteit op termijn worden geborgd, door een grotere onafhankelijkheid van de korte termijn politiek van de verzekeraars en langdurigere contracten?
 • Samenwerking tussen toezicht en bestuur: Hoe wordt continuïteit in toezicht geborgd en welke rol speelt de aangescherpte wet- en regelgeving hierin?
 • Winstuikeringen in de zorg e.d.

 

Uw persoonlijk ingebrachte vraagstuk centraal

De afsluitende dag wordt mede samengesteld door uw specifieke vraagstukken en de actualiteiten van het moment. Hierbij wordt ruimte geboden om te leren van de groep en de know how van de docenten. Het netwerk biedt u de mogelijkheid om actuele kennis en ervaringen uit te wisselen met collega’s van andere organisaties die voor soortgelijke uitdagingen staan.

 

Dr. Sjoerd de Blok MMC CMC is als executive development director verbonden aan de Nyenrode Business University. Zijn specialisaties zijn: Healthcare, Change management, Leadership, Organizational Development, Strategy, Lean and Process Innovation en Executive Development. Sjoerd heeft in zijn jarenlange ervaring als gyneacoloog, opleider/trainer/coach en consultant een gevestigde internationale naam opgebouwd. Tevens is hij bestuurslid van het KNMG Amsterdam.

Prof. dr. Hans Bossert heeft de afgelopen 30 jaar een ruime ervaringen aan onderzoek en advisering opgedaan op het terrein ‘goed bestuur’ en effectief leiderschap in de publieke sector, semi-publiek en publiek-private samenwerkingsvormen. Met name de laatste jaren is hij gedreven door het concept van ‘tweebenig leiderschap’: maatschappelijk rendement én een goede economische performance. Hij is daarmee bezig in diverse rollen: als consultant, als expert, als toezichthouder en als wetenschapper. Hij werkt momenteel als onafhankelijk adviseur. Daarnaast is hij hoogleraar aan de Universiteit Stellenbosch – School of Public Leadership, Zuid-Afrika.

Uw docenten:

 

Prof. dr. J. (Hans) Bossert heeft de afgelopen 30 jaar een ruime ervaringen aan onderzoek en advisering opgedaan op het terrein ‘goed bestuur’ en effectief leiderschap in de publieke sector, semi-publiek en publiek-private samenwerkingsvormen. Met name de laatste jaren is hij gedreven door het concept van ‘tweebenig leiderschap’:  maatschappelijk rendement én een goede economische performance. Hij is daarmee bezig in diverse rollen: als consultant, als expert, als toezichthouder en als wetenschapper. Hij werkt momenteel als onafhankelijk adviseur. Daarnaast is hij hoogleraar aan de Universiteit Stellenbosch – School of Public Leadership, Zuid-Afrika.

Lees ook:


Gerard van Berlo
, Gerard van Berlo is lid Raad van Bestuur van het Máxima Medisch Centrum en Lid Raad van Toezicht van
het St. Anna woonzorgcentrum in Boxmeer. Voorheen is hij als manager financiën werkzaam geweest bij ziekenhuis Rijnstate in Arnhem en het UMC St. Radboud in Nijmegen. Daarnaast is Gerard voormalig Voorzitter van Vereniging HEAD.

Prof. dr. Ed Vosselman, Ed Vosselman is Hoogleraar Management Control voor de publieke en non-profit sector aan de Vrije Universiteit van Amsterdam én Hoogleraar Accounting aan de Radboud Universiteit. Ed heeft zeer uitgebreide onderzoek- en onderwijservaring. Met name op de terreinen ‘accounting en control’ en ‘performance management’ binnen zowel profit als private organisaties. Hij heeft veel gepubliceerd in bladen zoals the Journal of Accounting & Organizational Change en the Journal of Organizational Change Management.

Franck Asselman, Franck Asselman is bedrijfseconoom en als senior stafadviseur strategie werkzaam in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. In januari 2008 verscheen zijn boek ‘Kostprijzen in ziekenhuizen’ dat tot veel aandacht heeft geleid in de landelijke media en positieve recensies in diverse vaktijdschriften. Daarna was hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van stuurinformatie in het AMC. Hij verwacht dit jaar tevens op dit onderwerp te kunnen promoveren.


Anna de Boer
is sinds 1982 werkzaam als adviseur/ trainer. In 1988 was zij mede-oprichter van de associate Effective
Change Consultants, waarvan zij nu eigenaar/ directeur is. Deze associatie stelt zich ten doel mensen op het spoor te zetten van hun
eigen succesfactoren. Haar jarenlange ervaring als trainer staat garant voor een vakkundige en inspirerende voordracht.

Dr. Sjoerd de Blok MMC CMC, Sjoerd de Blok is als Executive Development Director verbonden aan de Nyenrode Business University. Zijn specialisaties zijn: Healthcare, Change management, Leadership, Organizational Development, Strategy, Lean and Process Innovation en Executive Development. Sjoerd heeft in zijn jarenlange ervaring als gyneacoloog, opleider/trainer/coach en consultant een gevestigde internationale naam opgebouwd. Tevens is hij bestuurslid van het KNMG Amsterdam.

Jan Maarten Boot was jarenlang werkzaam in het post-academische onderwijs vanwege zijn hoofddocentschap bij het UMC Utrecht en the Netherlands School of Public and Occupational Health. Hij startte zijn carrière in het ziekenhuismanagement en vervolgde zijn loopbaan bij het instituut voor Ziekenhuiswetenschappen van de Universiteit Utercht, waar hij onderzoek deed naar samenwerking en fusies van intramurale instellingen. Jan Maarten is auteur van het handboek De Nederlandse Gezondheidszorg.

dr. Tjerk Budding is hoofddocent Accounting aan de Postgraduate opleiding tot public controller aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarnaast is hij universitair docent Management Accounting aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van de VU. Zijn onderzoeksinteresse is met name gelegen in cost accounting en performance measurement vraagstukken bij overheids- en non-profit organisaties.

Algemene informatie over de opleiding Controller in de zorg

 

Data en locatie

 • 30 oktober, 6, 11, 13, 20 & 27 november 2018


BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht
030 - 2 348 300
Routebeschrijving


Tijdschema alle dagen

09.00 uur - Ontvangst en koffie
09.15 uur - Aanvang ochtendprogramma
12.30 uur - Lunchpauze
13.15 uur - Aanvang middagprogramma
17.30 uur - Afsluiting

Het programma is inclusief een koffie en theepauze van 15 minuten gedurende het ochtend- en het middagprogramma.

 

Deze opleiding is bestemd voor:

 • (Business) controllers
 • (Financieel) managers en adviseurs
 • (Medische) bestuurders van zorgorganisaties
 • Accountants in business

Werkzaam bij gezondheidsinstellingen, zoals ziekenhuizen, medische centra, verpleeg- en verzorgingstehuizen, thuiszorginstellingen, GGZinstellingen, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg en andere zorgaanbieders.

Deze opleiding is ook zeer geschikt voor iedereen die zich verder wil ontwikkelen op het gebied van control en financieel management in de gezondheidszorg.

 

Uw investering

De investering voor deze 5-daagse opleiding bedraagt € 3.999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief een persoonlijkheidstest en toegang tot de digitale leeromgeving, Daarnaast zijn koffie, thee, lunches en een borrel tijdens de opleiding inbegrepen.

 

35 PE uren

U ontvangt 35 PE uren voor deze opleiding. Deze opleiding valt onder het vakgebied controlling en draagt bij aan het onderhouden van noodzakelijke kennis voor controllers. Derhalve kan deze opleiding in aanmerking komen voor PE uren van het Controllers Instituut en het EICPC.

 

Toegang tot digitale leeromgeving

Tijdens de opleiding maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van een online leeromgeving. Hier vindt u (extra) lesmaterialen die
aansluiten bij de lesbijeenkomsten zoals video’s, artikelen en huiswerk. De leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie met de docenten en deelnemers. Eveneens kunt u hier uw persoonlijke vraagstuk uploaden. Voor aanvang van de cursus ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken.

 

Persoonlijk opleidingsadvies

Opleidingsadviseur
Sandra Donkers
040 - 2 972 770

 

Verantwoordelijk voor het programma

Producer
Patricia Maas

Opleidingscoordinator
Jany van Esch

 


Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips

Voorgaande deelnemers over de opleiding Controller in de Zorg:

 

"Interessante presentaties/informatie waarbij je genoeg de ruimte krijgt voor discussie."
Anita Van der Staak, Business Controller, Jeroen Bosch Ziekenhuis

 

"Actuele onderwerpen komen aan bod met ruimte voor eigen inbreng. Met behulp van deskundige docenten heb ik zowel nieuwe vaktechnische inzichten gekregen als nieuwe skills geleerd die nodig zijn voor de controller in de zorg."
Dhr. R. de Vries, Controller, Stichting Triversum

 

"Specifieke financiële vraagstukken in de zorg worden vanuit verschillende gezichtspunten behandeld. Met name de koppeling tussen theorie en voorbeelden uit de praktijk zijn mij enorm goed bevallen."
Jos de Block, Hoofd administratie, Nucleas Zorg

 

“De praktische handleiding m.b.t. Planning & Control en de concrete rapportage inzichten heb ik zelf al direct toegepast in mijn eigen werkomgeving.”

 

“De inzichten ten aanzien van de driehoek verzekeraar, zorgaanbieder en overheid heb ik als zeer nuttig, specifiek en handzaam ervaren, om zelf binnen de eigen organisatie uit te dragen.”

Incompany training

Heeft u, samen met uw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op uw organisatie, uw situatie en uw wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met u mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van u en uw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze opleiding. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Opleiding Controller in de Zorg inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan om de brochure te downloaden. Opleiding Controller in de Zorg start op 30 oktober, 6, 11, 13, 20 & 27 november 2018 in BCN CS Utrecht !

Opleiding Controller in de zorg

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

 • Sandra Donkers-Habraken
 • Per telefoon: 040-2972770
 • Via een e-mail: s.donkers@sbo.nl

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse opleiding
Prijs: €3.999,- excl. btw
Datum: 30 oktober, 6, 11, 13, 20 & 27 november 2018
Studiepunten: 35
Locatie: BCN CS Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Sandra Donkers

Opleidingsadviseur
Sandra Donkers

  

040 - 2 972 770

Ook interessant voor u: