Opleiding Controller in de Zorg

 • Leer hoe je de nieuwste analysetechnieken effectief toepast
 • Volledig op de hoogte van recente ontwikkelingen in de zorgsector
 • Het bestuur en andere stakeholders effectief leren beïnvloeden met soft skills
 • Optimalisatie van de planning-en control cyclus staat centraal!
 • Met praktijk casuïstiek van experts

De stap naar business partner in de zorg!

 • 6-daagse opleiding
 • 6 november - 18 december 2023
 • La Vie Utrecht
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Word de sparringpartner van management en directie

Beleidsveranderingen, nieuwe financieringsstromen, implementaties én strakker toezicht op bestuur vormen uitdagingen voor de financiën van je organisatie. De maatschappij vraagt om betere zorg en (regionale) samenwerking, terwijl concurrentie steeds heftiger wordt door de marktwerking in de sector. Dit vereist ondernemerschap van je collega’s en van jou. Daarnaast wordt van jou als controller in de zorg steeds meer verwacht dat je een strategisch sparringpartner wordt voor management en bestuur. Echter vergt het besturen van het financiële deel binnen je organisatie vaak al een groot deel van je tijd. Kortom, hoe zorg jij ervoor dat je de financiële onderbouwing & de strategische vertaalslag maakt?

Tijdens deze opleiding leer je hoe je als financial hier een proactieve rol in vervult binnen je organisatie. Zo kun jij bijdragen aan het realiseren van kwalitatieve en betaalbare zorg

Download de brochure voor een compleet overzicht
 

Dit leer je tijdens de opleiding Controller in de zorg:

 • Hoe je verder groeit als sparringpartner en beinvloeder van het algemene beleid
 • Hoe je aan de hand van concrete tips de planning & control cyclus direct optimaliseert in je eigen praktijk
 • Hoe je slimmer en beter gebruikmaakt van data om beter beslissingen te nemen
 • Welke ontwikkelingen er relevant zijn binnen de zorg en wat hiervan de impact is op jouw rol en organisatie

Bekijk het programma
 

Je resultaat na deze opleiding:

 • Je bent op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen binnen de zorg
 • Je hebt concrete handvatten hoe je verder kunt groeien als sparringpartner en beïnvloeder
 • Je hebt nieuwe inzichten verkregen door afwisseling tussen theorie en praktijk van het team van experts
 • Je kunt aan de hand van concrete tips de planning- en control cyclus optimaliseren in je eigen organisatie
 • Inclusief opleidingscertificaat, digitaal naslagwerk en toegang tot digitale leeromgeving

 

Leer van vakgenoten:

Door het uitwisselen van praktijkervaringen met medecursisten haal je veel leerrendement. De lesdagen zijn interactief, met een goede afwisseling tussen theorie en praktijk. Daarnaast is er volop ruimte om je eigen praktijkcase in te brengen.

Programma van de opleiding Controller in de zorg


Dag 1

Management Control in de gedigitaliseerde samenleving

Op deze dag staat de verdieping op control centraal: de modellen en concepten, visies en vertalingen. Wat is de huidige stand van de wetenschap en welke vraagstukken worden in het bijzonder behandeld? Welke dilemma’s zijn relevant en welke theorievorming is actueel in het vakgebied?

Kernwoorden van deze dag:

 • Management control in de digitale samenleving (Business Intelligence en
  Process Mining)
 • Management control in de semi-publieke sector: verschillende besturingsmodellen
 • Prestatiemeting en planning & control
 • Beslissingsondersteuning en business cases
 • De veranderende rol van de controller
 • Sturing & control
 • Control & complexity

Docent: Dr. Arno Geurtsen RC


Dag 2

Financiering, bekostiging & bedrijfsvoering

We nemen je mee in recente ontwikkelingen en trends op het gebied van financiering. Hoe speel je als zorgfinancial in op deze ontwikkelingen en trends? Welke initiatieven neem je? Waarop anticipeer je? Hoe neem je bestuur en management mee in de gevolgen voor de bedrijfsvoering?

De volgende onderwerpen staan centraal:

 • Het Nederlandse Zorgstelsel en de financiering daarvan
 • Bekostiging van de zorg – van budget bekostiging naar prestatie bekostiging inclusief actuele ontwikkelingen
 • Financiering: vermogensbehoefte en vermogensvorming in de zorg
 • De financiering van zorgvastgoed: aanpak, risico’s en alternatieve financieringsvormen
 • Cash – en liquiditeitsmanagement
 • Kostprijzen
 • Investeringselectie en besluitvorming

Docent: Drs. Gert van den Burg RC


Tip: Download de brochure voor een compleet overzicht!


Dag 3

Control en besluitvorming: inclusief soft skills

Deze dag is gericht op de veranderde rol van de controller binnen en buiten de individuele organisatie. Controllers breiden zich steeds meer uit naar niet-financiële processen en strategische besluitvorming. Impact hebben aan een MT tafel of bij de bestuurders is essentieel. Daarom besteden we ook aandacht aan de vaardigheden die je nodig hebt om effectief invloed uit te oefenen in je organisatie en de besluitvorming.

De volgende onderwerpen staan centraal:

 • Nieuwe uitdagingen van de controller: naar een adviserende business controllers rol
 • Welke vaardigheden zijn belangrijk voor de Controller in de Zorg?
 • Kennis en vaardigheden om impactvol te kunnen adviseren
 • Wat zijn jouw individuele sterkten en zwakten als het gaat om soft skills?
 • Hoe kun je deze vaardigheden verder ontwikkelen om effectief te zijn in gesprekken?
 • The trust equation van David Maister, uitleg Roos van Leary en toepassen in eigen context
 • DISC model: wat zijn jouw voorkeuren en hoe zit jij hierin?
 • Communicatiestijlen

Docent: Indra Balwant Gir MEd


Dag 4

Sturing in de Zorg: P&C en stuurinfo in de praktijk

Sturing wordt steeds belangrijker in de zorg. De zorgvraag neemt alleen maar toe, de bekostiging staat onder druk, er is grote arbeidsmarktkrapte, de inkoopkosten stijgen harder dan de inflatie en de risico’s nemen toe. Tegelijkertijd is er steeds meer informatie beschikbaar en doen ook data science ontwikkelingen zoals Big Data, Process Mining en AI hun intrede binnen de zorg. Wat vraagt dat van jou als controller en hoe kan jij als controller deze data gebruiken om bij te dragen aan een verbeterde sturing?

Tijdens deze module wordt verder ingegaan op management control, de planning en control cyclus en data(science) ontwikkelingen in de zorg en ook in relatie tot ontwikkelingen in de (semi)publieke sector. Zo ga je met casuïstiek aan de slag waarbij theorie en praktijk soms (ver) uit elkaar blijken te liggen

Kernthema’s zijn:

 • Inrichting van control voor zorgorganisaties gericht op implementatie van strategie
 • Ontwikkelingen op het gebied van performance management
 • Doorvoeren van veranderende financieringsstromen in de bedrijfsvoering
 • Kosten-batenanalyse: Hoe wordt deze gemaakt en hoe worden effecten en baten bepaald?
 • Beproefde methodieken en technieken voor kostprijs en tariefberekeningen
 • Welke vraagstukken zijn actueel in de zorgsector en welke oplossingen dienen zich aan?
 • Hoe werkt de financiering in de praktijk en hoe sluiten externe financiering en interne control op elkaar aan?
 • Wetgeving, systemen en vertaling naar de praktijk
 • Dilemma’s en vraagstukken in control
 • Modellen en oplossingen
 • Een case uit de praktijk

Docent: Ir. Arjan van der Bijl RC


Dag 5

Data Analytics & Data Science

De rol van de controller in de zorg sector is volop in ontwikkeling. Digitalisering en dataficatie bieden allerlei kansen om meer grip te krijgen op de performance. Controllers die meegaan in deze ontwikkeling weten zich beter te manifesteren als partner in de business. Deze module biedt praktische handvatten voor controllers in de zorg voor datagedreven control. We gaan in op actuele ontwikkelingen, bespreken de mogelijkheden van data analytics en behandelen de dilemma’s en randvoorwaarden. Hierbij wordt duidelijk wat dit betekent voor de rol en de ontwikkelrichting van de controller.

Onderwerpen die aan de orde komen, zijn:

 • Start vanuit (strategisch) business probleem, specifiek binnen de zorg
 • Kwaliteit en gebruik van (nieuwe) databronnen, intern en extern
 • Overleg met domeinexperts
 • Data analyse en model technieken: van traditionele regressie tot de meest recente AI en neurale netwerk analyses
 • Visualiseren en communiceren data analytics conclusies
 • De balans tussen data privacy, ethiek en transparantie.
 • De belangrijke rol van de controller bij het beoordelen van

Alle onderwerpen worden behandeld aan de hand van concrete praktijkcases binnen de zorg. Je kan hierbij denken aan onder andere fraude modellen, het dokter dilemma en digital twin in het overheidsdomein.

Docent: Fred van der Werff


Dag 6

Praktijkgerichte insteek

Deze praktijkgerichte module heeft als doel om jouw opgedane kennis en vaardigheden blijvend te verankeren in je controllersrol. Tijdens deze ochtend heb je de mogelijkheid om jouw praktijkervaringen te delen en zo te leren van elkaar.

 • Wat gaat goed?
 • Waar loop je tegenaan in je eigen praktijk?
 • Welke vragen roept dit nog op waar je concrete handvatten voor nodig hebt?
 • Waar wil je nog verder in groeien?

Je deelt je praktijkervaringen, waarbij de docent je voorziet van persoonlijk advies waar je direct mee aan de slag kunt. Daarnaast wordt de integratie case behandeld waarbij diverse aspecten vanuit verschillende modules worden besproken. Zo ontvang je concrete tips, waarmee je de planning & control cyclus direct kunt optimaliseren in je eigen zorgorganisatie. 

Docent: Dr. Arno Geurtsen RC

Docenten:

img-Dr. Arno Geurtsen RC

Dr. Arno Geurtsen RC
Bedrijfseconoom

Dr. Arno Geurtsen RC is gepromoveerd bedrijfseconoom. Hij is gespecialiseerd in governance en bedrijfsvoerings-vraagstukken. Arno is senior managing consultant bij GBG adviesgroep en wetenschappelijk en algemeen directeur van de Registercontrollersopleiding van de EUR. Daarnaast is hij toezichthouder bij verschillende grote organisaties en voorzitter van Stichting The Midfield, waar wetenschappers en toezichthouders bijdragen aan het doorontwikkelen van de kwaliteit van het toezicht in Nederland.

img-Indra Balwant Gir MEd

Indra Balwant Gir MEd
Pedagoog

Indra Balwant Gir MEd is afgestudeerd pedagoog. Zij heeft ruime ervaring met verander-vraagstukken, interventietechnieken en organisatieveranderprocessen. Vanuit het perspectief van gedrag weet zij veranderingen op een innovatieve manier in gang te zetten. Indra heeft inclusief denken tot haar speerpunt gemaakt, en daarvoor heeft zij een inclusie scan ontwikkeld in samenspraak met toonaangevende organisaties in het publieke domein.

img-Ir. Arjan van der Bijl RC

Ir. Arjan van der Bijl RC
Manager Financiën, Spaarne Gasthuis, Lid RvT & voorzitter Auditcommissie, Sophia Scholen

Arjan van der Bijl is Manager Financiën, Spaarne Gasthuis en Lid RvT & voorzitter Auditcommissie, Sophia Scholen. Arjan heeft jarenlange ervaring met het inrichten en verbeteren van control en business intelligence in de publieke en zorgsector. Zijn visie over de opgave voor de controller is dat hij de strategische en maatschappelijke ontwikkelingen in de zorg weet te vertalen naar wat dit betekent voor de rol en functie van de (business) controller van morgen.

img-Drs. Gert van den Burg RC

Drs. Gert van den Burg RC
Bedrijfseconoom & Coach

Drs. Gert van den Burg RC is bedrijfseconoom en coach van CFO’s en business controllers. Hij helpt financieel professionals zich te ontwikkelen tot strategisch business partner. Daarnaast ondersteunt hij organisaties met het snel scherp en meetbaar maken van de strategie. Gert is al meer dan dertig jaar actief als organisatie-adviseur, trainer en coach en heeft veel ervaring met strategie executie, governance- en bedrijfsvoeringsvraagstukken. Naast eigenaar van CFO Consult en CFO College is hij een ervaren toezichthouder bij verschillende maatschappelijke organisaties.

img-Fred van der Werff

Fred van der Werff
Docent bij de Erasmus Universiteit voor het vak Business Intelligence en Data Science, binnen de post-master opleiding Registercontroller, en social impact ondernemer.

Fred heeft veel ervaring met vraagstukken op het gebied van data science, machine learning, data management en business intelligence. Ook heeft hij ruime ervaring met het aansturen van (datagedreven) teams en in het bijzonder het gebruik van data analytics bij het maken van (strategische) beslissingen binnen de publieke en private sector.

Deze opleiding is bestemd voor:

 • (Business) controllers
 • (Financieel) managers en adviseurs
 • Accountants in business

Werkzaam bij gezondheidsinstellingen, zoals ziekenhuizen, medische centra, verpleeg- en verzorgingstehuizen, thuiszorginstellingen, GGZ-instellingen, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg en andere zorgaanbieders.

Deze opleiding is ook zeer geschikt voor iedereen die zich verder wil ontwikkelen op het gebied van control en financieel management in de gezondheidszorg.

Algemene Informatie

Deze Meerdaagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij La Vie Utrecht te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

La Vie Utrecht
St Jacobsstraat 61
3511 BP
Utrecht
tel: 030-2340088

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 6 november 2023 09:30 - 17:00 La Vie Utrecht
Dag 2 13 november 2023 09:30 - 17:00 La Vie Utrecht
Dag 3 27 november 2023 09:30 - 17:00 La Vie Utrecht
Dag 4 4 december 2023 09:30 - 17:00 La Vie Utrecht
Dag 5 11 december 2023 09:30 - 17:00 La Vie Utrecht
Dag 6 18 december 2023 09:30 - 17:00 La Vie Utrecht

Jouw investering

De investering voor deze Meerdaagse Cursus/Training bedraagt € 4399,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

Programmatijden

09.00 - Ontvangst met koffie/thee
09.30 - Start ochtendprogramma
17.00 - Afsluiting van de dag
Zowel het ochtend- als het middagprogramma zal onderbroken worden voor een korte koffiepauze van 15 min.

 

PE-Portfolio

Met het nieuwe PE-model geef je zelf vorm aan je beroepsontwikkeling. Je stelt zelf je PE-portfolio samen waarin je aangeeft hoe je je kennis en vaardigheden ontwikkelt.
Deze opleiding draagt hieraan bij! Om je te ondersteunen, hebben we alvast een aantal mogelijke leerdoelen voor je geformuleerd:

 • Ik weet welke actuele vraagstukken spelen in de zorg, welke oplossingen er zijn en hoe ik deze vertaal naar onze organisatie
 • Ik weet hoe ik anticipeer op de ontwikkelingen en trends op het gebied van financiering, bekostiging en daaraan gerelateerde bedrijfsvoering
 • Ik weet hoe ik door digitalisering en dataficatie meer grip krijg op de performance 
 • Ik weet hoe ik slimmer en beter gebruik kan maken van data om zo beter beslissingen te nemen en betere kwaliteit te leveren tegen lagere kosten
 • Ik weet hoe ik effectief invloed kan uitoefenen in de organisatie en het management en bestuur effectief kan adviseren
hybride Learning

Hybride opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden. De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

Lees meer over de hybride opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Opleiding op maat

Zou jij samen met jouw collega's één van onze opleidingen willen volgen, maar dan gericht op de eigen organisatie, situatie en wensen? Dan is Incompany zeker interessant! Samen stellen we een programma op en bepalen we datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Waarom Incompany

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie en leerbehoeften
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze Incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje Verhoeven

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: guusje.verhoeven@sbo.nl
Tel: +31 40 29 74 980

Download brochure

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Hoi, Ik ben Sandra en ben een specialist op dit vakgebied. Je kunt mij bereiken via onderstaande gegevens of via de chat.

040 2972 770 sandra.donkers@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Financieel

Onze privacy-policy