Opleiding Controller in de Zorg

Opleiding voor de (Business-) Controller in de zorg

 • Til in 5 dagen jouw kennis als zorgfinancial naar een hoger niveau
 • Volledig op de hoogte van actuele vraagstukken en bijbehorende oplossingen
 • Handvatten om te groeien als sparringpartner en beïnvloeder algemeen beleid
 • Hoogwaardig docententeam met o.a.: Bestuurder Flevoziekenhuis en Hoogleraar Public Goverance > bekijk alle docenten

De nieuwe (business) controller in de zorg

Beleidsveranderingen, nieuwe financieringsstromen, implementatie én strakker toezicht op bestuur zorgen voor een zware uitdaging voor de financiën van je organisatie. De maatschappij vraagt om betere zorg en (regionale) samenwerking, terwijl tegelijkertijd de concurrentie steeds heftiger wordt als gevolg van de marktwerking in de sector. Dit vereist ondernemerschap van iedereen in je organisatie, dus ook van jou!


Daarnaast wordt van controllers in de zorg steeds meer verwacht dat zij een strategisch sparringpartner worden voor management en  bestuur. Maar het besturen van het financiële wel en wee van je instelling of afdeling vergt vaak al een groot deel van je tijd. Hoe zorg je ervoor dat je naast de financiële onderbouwing ook de strategische vertaalslag maakt? Leer hoe je als financial een proactieve rol vervult binnen je organisatie om kwalitatieve en betaalbare zorg te realiseren.

Bekijk het programma

 

Wat kun je verwachten tijdens deze opleiding?

Tijdens deze 5-daagse opleiding speciaal voor controllers binnen de zorg worden de meest actuele ontwikkelingen behandeld, die van directe invloed zijn op je vak. En wat de meest effectieve manier is om hiermee om te gaan. Daarnaast krijg je concrete handvatten hoe je als controller verder kunt groeien als sparringpartner en beïnvloeder van het algemene beleid. Een zeer hoogwaardig team van docenten, geeft je een afwisseling tussen theorie en praktijk. Je gaat aan de slag met concrete cases en heeft ruim de gelegenheid om je eigen vraagstukken voor te leggen.

Basiskennis van of ervaring met financieel management is een vereiste voor deelname aan de cursus.

Download de brochure (pdf)

 

Je neemt mee naar huis:

 • Certificaat ‘Controller in de Zorg’
  Een waardevolle aanvulling op jouw kwalificaties als controller!
 • Toegang tot digitale leeromgeving
  Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van een online leeromgeving. Hier vind je (extra) lesmaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten zoals video’s, artikelen en huiswerk. De leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie met de docenten en deelnemers. Eveneens kun je hier uw persoonlijke vraagstuk uploaden. Voor aanvang van de cursus ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Word de ideale sparringpartner van management en directie

 • Na de opleiding ben je op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingenbinnen de zorg
 • Je krijgt concrete handvatten hoe je verder kunt groeien als sparringpartner en beïnvloeder
 • Een team van Topdocenten biedt je afwisseling tussen theorie en praktijk
 • je hoort diverse praktijkdocenten

 

Met ervaringsverhalen van onder andere:

 • Academisch Medisch Centrum Amsterdam • Máxima Medisch Centrum • Artsenfederatie KNMG • St. Anna Boxmeer • Vereniging HEAD

Gericht op:

 • Ben je werkzaam als (business-) controller of (financieel) manager en heb je de ambitie om de rol van controller op- of uit te bouwen?
 • Ben je werkzaam in een financiële functie in een andere sector en wil je de stap maken naar het vak van controller in de zorg?
 • Ben je al jaren werkzaam als controller of financieel adviseur in de zorg en wil je bijgepraat worden over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van control?

Dan is deze opleiding bij uitstek geschikt voor jou!

 

Tip! ben je op zoek naar een meer algemene Finance opleiding? 

Neem dan zeker even een kijkje bij de volgende 2 opleidingen:

Programma van de opleiding Controller in de zorg

Iedere dag start om 09.15 uur (ontvangst 09.00 uur) en eindigt om 17.30 uur.

 

Module 1

Management Control

Op deze dag staat de verdieping op control centraal: de modellen en concepten, visies en vertalingen. 

 • Wat is de huidige stand van de wetenschap en welke vraagstukken worden thans in het bijzonder behandeld?
 • Welke dilemma’s zijn relevant en welke theorievorming is actueel in het vakgebeid?

Kernwoorden van deze dag:

 • Management control als vakgebied
 • Management control in de semi-publieke sector: specifieke uitdagingen
 • Concepten en modellen: Balanced Score card, Simons, Aardema, van Egten, Merchant en anderen
 • Verhouding control en governance
 • Basismechanismen van marktwerking en control
 • Ontwikkelingen op het gebied van performance management en Public Value theory

Module 2

Bestuurlijke Informatie Voorziening

 

Ochtend > Kernthema’s van bestuurlijke informatieverzorging

De informatiefunctie is een cruciaal onderdeel van het werk van de controller. Het belang wordt in de komende jaren alleen maar groter: andere informatieverstrekkers en andere informatiegebruikers stellen andere eisen aan de informatiehuishouding. Deze module is gericht op de wijze waarop de informatieverzorging in de organisatie, zowel intern als extern, is vormgegeven. De belangrijkste aspecten van BIV komen aan bod. Ook aspecten van governance komen aan bod, voor zover dit de rol van de controller betreft. Een tweede onderwerp in deze module is risicomanagement. Afgesloten wordt met de veranderende rol van de controller.

De volgende onderwerpen staan hierbij centraal:

 • Effectief inrichten van informatievoorziening en governance
 • Risicomanagement - De veranderende rol van de controller
 • Actuele ontwikkelingen in het vakgebied. Welke informatie wordt voor welke doelen en doelgroepen gebruikt?
 • Hoe zorgt u voor een verantwoord gebruik van deze informatie?
 • Hoe vertaalt u stuurinformatie tot concrete acties?
 • Wat zijn de effecten van deze informatie op gebruikers en organisatie?

 

Middag > Control in ziekenhuizen

(verzekeringsgefinancierde sector, Wet Langdurige Zorg, zorgverzekeringswet)

Welke vraagstukken zijn actueel in deze zorgsector en welke oplossingen dienen zich hierbij aan? Hoe werkt de financiering in de praktijk en hoe sluiten externe financiering en interne control op elkaar aan? Welke maatregelen en systemen komen bij deze instelling naar boven en hoe voert de controller de discussie daarover?

Kernthema’s zijn:

 • Wetgeving, systemen en vertaling naar de praktijk
 • Dilemma’s en vraagstukken in control
 • Modellen en oplossingen
 • Een case uit de praktijk: Flevoland Ziekenhuis

 


Het complete programma handig in één overzicht? Download de brochure! (pdf)


Module 3

Positionering en control

 

Ochtend > De positionering van de controller: De optimale invulling en inzet van de rol van de public controller in besluitvorming

Op de ochtend staat de positionering en de toegevoegde waarde van de controller in de organisatie centraal. Deze module is gericht op de veranderde rol van controller binnen en buiten de individuele organisatie. Controllers breiden zich steeds meer uit naar niet-financiële processen en strategische besluitvorming.

De volgende onderwerpen staan hierbij centraal:

 • Bestuurlijke context van de (business) controller
 • Public governance
 • Versterking bestuur & toezicht
 • Positionering van de controller
 • Nieuwe uitdagingen van de controller: naar een adviserende business controllers rol

 

Middag > Control in de Wmo-sector

De Wmo-gefinancierde sector is sterk in beweging en dat vertaalt zich ook in nieuwe vraagstukken in de financieringsstromen. Een nieuwe governance stelt nieuwe vragen in de verantwoording. Hoe sluit de interne control aan bij de externe financiering en verwachtingen? Welke vraagstukken en dilemma's spelen hierbij een rol en hoe worden die in de praktijk opgelost?

Kernthema’s:

 • Werking van de Wmo-gefinancierde sector
 • Aansluiting tussen externe financiering en interne control
 • Vraagstukken en dilemma’s uit de praktijk

Module 4

Accounting, processen en control

Een heldere planning en control biedt op alle niveaus binnen de zorgorganisatie houvast om op een juiste wijze (bij)sturing te kunnen geven aan de (financiële) processen. Maar in hoeverre stata het primaire proces anno 2018 nog voorop? Tijdens deze module wordt verder ingegaan op management control en de planningen controlcyclus in de zorg en wordt een casus uit de praktijk besproken.

 • De werking van een organisatie in de zorg- organisatie in termen van geld- en goederenstromen
 • Basismechanismen van control en marktwerking
 • Ontwikkelingen op het gebied van Performance management
 • Doorvoeren van veranderende financieringsstromen in de bedrijfsvoering
 • Kosten-batenanalyse: Hoe wordt deze gemaakt en hoe worden effecten en baten bepaald?
 • Beproefde methodieken en technieken voor kostprijs en tariefberekeningen
 • Actuele ontwikkelingen op het gebied van verslaggeving binnen de zorg

Module 5

Actualiteiten en toekomstvisie voor de controller in de zorg

Deze dag nemen onze topdocenten je mee langs recente ontwikkelingen en trends op het gebied van financiering van cure en care en ondernemerschap in de zorg. Wat is de toekomstvisie op financiering van de zorgsector en welke wet- en regelgeving staat de zorgfinancial de komende tijd te wachten? 

Een deel van de ochtend worden actualiteiten besproken waar je mogelijk mee te maken krijgt zoals:

 • Spreiding en concentratie in de zorg: Op welke manier kan focus bijdragen aan een kwaliteitsstijging en een kostenverlaging per behandeling?
 • Afwaardering van vastgoed: Het afwaarderen van vastgoed is met name in de care sector een groot issue; herbestemming vinden en organiseren blijft een multistakeholder uitdaging
 • Private equity: Wat zijn belangrijke randvoorwaarden voor private equity om te investeren in de zorg? Hoe kan stabiliteit op termijn worden geborgd, door een grotere onafhankelijkheid van de korte termijn politiek van de verzekeraars en langdurigere contracten?

Je persoonlijk ingebrachte vraagstuk centraal

De afsluitende dag wordt mede samengesteld door je specifieke vraagstukken en de actualiteiten van het moment. Hierbij wordt ruimte geboden om te leren van de groep en de know how van de docenten. Het netwerk biedt je de mogelijkheid om actuele kennis en ervaringen uit te wisselen met collega’s van andere organisaties die voor soortgelijke uitdagingen staan.

 

Jouw Hoofddocent:

 

Dr. A (Arno) Geurtsen RC is gepromoveerd bedrijfseconoom. Hij is gespecialiseerd in governance en bedrijfsvoeringsvraagstukken. Naast zijn functie als managing partner van Nextthinking is hij wetenschappelijk en algemeen directeur van de Registercontrollersopleiding van de EUR. Daarnaast is hij toezichthouder bij verschillende grote organisaties, en voorzitter van Stichting The Midfield, waar wetenschappers en toezichthouders gezamenlijk bijdragen aan het doorontwikkelen van de kwaliteit van het toezicht in Nederland.

 

Algemene informatie over de opleiding Controller in de zorg

 

Data en locatie

 • 4, 11 en 2 december 2021 | La Vie Utrecht
 • 18 en 25 november 2021 | Virtuele bijeenkomst

 

La Vie Utrecht
St Jacobsstraat 61
3511 BP Utrecht

Routebeschrijving


Tijdschema alle lesdagen

09.00 uur - Ontvangst en koffie
09.15 uur - Aanvang ochtendprogramma
12.30 uur - Lunchpauze
13.15 uur - Aanvang middagprogramma
17.30 uur - Afsluiting

Het programma is inclusief een koffie en theepauze van 15 minuten gedurende het ochtend- en het middagprogramma.

 

Deze opleiding is bestemd voor:

 • (Business) controllers
 • (Financieel) managers en adviseurs
 • Accountants in business

Werkzaam bij gezondheidsinstellingen, zoals ziekenhuizen, medische centra, verpleeg- en verzorgingstehuizen, thuiszorginstellingen, GGZ-instellingen, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg en andere zorgaanbieders.

Deze opleiding is ook zeer geschikt voor iedereen die zich verder wil ontwikkelen op het gebied van control en financieel management in de gezondheidszorg.

 

Je investering

De investering voor deze 5-daagse opleiding bedraagt € 3.999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief een persoonlijkheidstest en toegang tot de digitale leeromgeving. Daarnaast zijn koffie, thee en lunches tijdens de opleiding (op fysieke lesdagen) inbegrepen.

 

Persoonlijk opleidingsadvies

Opleidingsadviseur
Sandra Donkers
040 - 2 972 770

smaple image

Blended opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden.

De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

 

Lees meer over de blended opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Opleiding Controller in de Zorg online leeromgeving

Voorgaande deelnemers over de opleiding Controller in de Zorg:

 

"Interessante presentaties/informatie waarbij je genoeg de ruimte krijgt voor discussie."
Anita Van der Staak, Business Controller, Jeroen Bosch Ziekenhuis

 

"Actuele onderwerpen komen aan bod met ruimte voor eigen inbreng. Met behulp van deskundige docenten heb ik zowel nieuwe vaktechnische inzichten gekregen als nieuwe skills geleerd die nodig zijn voor de controller in de zorg."
Dhr. R. de Vries, Controller, Stichting Triversum

 

"Specifieke financiële vraagstukken in de zorg worden vanuit verschillende gezichtspunten behandeld. Met name de koppeling tussen theorie en voorbeelden uit de praktijk zijn mij enorm goed bevallen."
Jos de Block, Hoofd administratie, Nucleas Zorg

 

“De praktische handleiding m.b.t. Planning & Control en de concrete rapportage inzichten heb ik zelf al direct toegepast in mijn eigen werkomgeving.”

 

“De inzichten ten aanzien van de driehoek verzekeraar, zorgaanbieder en overheid heb ik als zeer nuttig, specifiek en handzaam ervaren, om zelf binnen de eigen organisatie uit te dragen.”

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven.


Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Opleiding Controller in de Zorg inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Controller in de Zorg start op Start 4 november 2021 in La Vie Utrecht!

Opleiding Controller in de zorg

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse opleiding
Prijs: €3.999,- excl. btw
Datum: Start 4 november 2021
Beoordeling (33):
8,3 / 10
Locatie: La Vie Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Sandra Donkers

Opleidingsadviseur
Sandra Donkers

  

040 - 2 972 770

Meer informatie over incompany:

040 - 297 49 77

Incompany

Lees meer over incompany