Opleiding Controller in de Zorg

 • In 5 dagen weet je zorgprocessen te optimaliseren
 • Volledig op de hoogte van recente ontwikkelingen in de zorgsector
 • Leer de nieuwste analysetechnieken effectief toe te passen
 • Handvatten om te groeien als sparringpartner en beïnvloeder algemeen beleid
 • Hoogwaardig docententeam

Opleiding voor de (Business-) Controller in de zorg

 • 15 september - 9 november 2022
 • La Vie Utrecht
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

De nieuwe controller in de zorg

Beleidsveranderingen, nieuwe financieringsstromen, implementatie én strakker toezicht op bestuur zorgen voor een zware uitdaging voor de financiën van je organisatie. De maatschappij vraagt om betere zorg en (regionale) samenwerking, terwijl tegelijkertijd de concurrentie steeds heftiger wordt als gevolg van de marktwerking in de sector. Dit vereist ondernemerschap van iedereen in je organisatie, dus ook van jou!

Daarnaast wordt van controllers in de zorg steeds meer verwacht dat zij een strategisch sparringpartner worden voor management en bestuur.
Maar het besturen van het financiële wel en wee van je instelling of afdeling vergt vaak al een groot deel van je tijd. Hoe zorg je ervoor dat je naast de financiële onderbouwing ook de strategische vertaalslag maakt? 

Tijdens deze opleiding leer je hoe je als financial een proactieve rol vervult binnen je organisatie om kwalitatieve en betaalbare zorg te realiseren.

Download de brochure

Wat kun je verwachten tijdens deze opleiding?

Tijdens deze 5-daagse opleiding speciaal voor controllers binnen de zorg krijg je concrete handvatten hoe je als controller verder kunt groeien als sparringpartner en beïnvloeder van het algemene beleid. Een hoogwaardig team van docenten, geeft afwisseling tussen theorie en praktijk. Je gaat aan de slag met praktijkcases en kunt eigen vraagstukken voorleggen.

Basiskennis van of ervaring met financieel management is een vereiste voor deelname aan de cursus.

Bekijk het programma

Je neemt mee naar huis:

 • Certificaat ‘Controller in de Zorg’
  Een waardevolle aanvulling op jouw kwalificaties als controller!
 • Toegang tot digitale leeromgeving
  Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van een online leeromgeving. Hier vind je (extra) lesmaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten zoals video’s, artikelen en huiswerk. De leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie met de docenten en deelnemers. Eveneens kun je hier uw persoonlijke vraagstuk uploaden. Voor aanvang van de cursus ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Je resultaat na deze opleiding Controller in de Zorg:

 • Je bent op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen binnen de zorg
 • Je hebt concrete handvatten hoe je verder kunt groeien als sparringpartner en beïnvloeder
 • Een team van topdocenten biedt je afwisseling tussen theorie en praktijk
 • Je hoort diverse praktijkdocenten
 • Inclusief Opleidingscertificaat, digitaal naslagwerk en toegang tot digitale leeromgeving

Met ervaringsverhalen van onder andere:

 • Academisch Medisch Centrum Amsterdam
 • Máxima Medisch Centrum
 • Artsenfederatie KNMG
 • St. Anna Boxmeer
 • Vereniging HEAD

Gericht op:

 • Ben je werkzaam als (business-) controller of (financieel) manager en heb je de ambitie om de rol van controller op- of uit te bouwen?
 • Ben je werkzaam in een financiële functie in een andere sector en wil je de stap maken naar het vak van controller in de zorg?
 • Ben je al jaren werkzaam als controller of financieel adviseur in de zorg en wil je bijgepraat worden over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van control?

Dan is deze opleiding bij uitstek geschikt voor jou!

Tip! ben je op zoek naar een meer algemene Finance opleiding? 

Neem dan zeker even een kijkje bij de volgende 2 opleidingen:

Programma van de opleiding Controller in de zorg

Module 1

Management Control in de hedendaagse gedigitaliseerde samenleving

Op deze dag staat de verdieping op control centraal: de modellen en concepten, visies en vertalingen. Wat is de huidige stand van de wetenschap en welke vraagstukken worden in het bijzonder behandeld? Welke dilemma’s zijn relevant en welke theorievorming is actueel in het vakgebied?

Kernwoorden van deze dag:

 • Management control in de digitale samenleving (DBA, RPA, Process mining)
 • Management control in de semi-publieke sector: verschillende besturingsmodellen
 • Verhouding control en governance
 • Prestatiemeting en planning & control
 • Beslissingsondersteuning en business cases
 • Ethiek en waarden

Dr. Arno Geurtsen RC, gepromoveerd bedrijfseconoom, managing partner, Nextthinking, wetenschappelijk en algemeen directeur van de Registercontrollersopleiding van de EUR & voorzitter, The Midfield


Module 2

Control in Ziekenhuizen en Financiering en bekostiging

Ochtend > Control in ziekenhuizen en andere zorginstellingen

Welke vraagstukken zijn actueel in deze zorgsector en welke oplossingen dienen zich aan? Hoe werkt de financiering in de praktijk en hoe sluiten externe financiering en interne control op elkaar aan? Daarover leer je meer in de ochtend.

Kernthema’s zijn:

 • Wetgeving, systemen en vertaling naar de praktijk
 • Dilemma’s en vraagstukken in control
 • Modellen en oplossingen
 • Een case uit de praktijk

Ir. Arjan van der Bijl, Lid RvT & voorzitter Auditcommissie, Sophia Scholen en Manager Control & Business Intelligence, HagaZiekenhuis van Den Haag

 

Middag > Financiering en bekostiging

In de middag nemen we je mee langs recente ontwikkelingen en trends op het gebied van financiering. Wat is de toekomstvisie op financiering van de zorgsector en welke wet- en regelgeving staat de zorgfinancial de komende tijd te wachten?

 • Kennis van actuele ontwikkelingen rondom bekostiging en budgettering in de zorg
 • Spreiding en concentratie in de zorg: Op welke manier kan focus bijdragen aan een kwaliteitsstijging en een kostenverlaging per behandeling?
 • Afwaardering van vastgoed
 • Private equity: Wat zijn belangrijke randvoorwaarden om te investeren in de zorg?
 • Samenwerking tussen toezicht en bestuur: Hoe wordt continuïteit in toezicht geborgd?

Gert van den Burg, Coach van CFO’s en Business Controllers, CFO Consult


Tip: Download de brochure voor een compleet overzicht!


Module 3 (Interactieve online bijeenkomst)

Bestuurlijke Informatievoorziening en Business Intelligence

Ochtend > Bestuurlijke informatieverzorging

De informatiefunctie is een cruciaal onderdeel van het werk van de controller. Het belang wordt alleen maar groter: andere informatieverstrekkers en andere informatiegebruikers stellen andere eisen aan de informatiehuishouding. Deze ochtend is gericht op de wijze waarop de informatieverzorging in de organisatie, intern en extern, is vormgegeven.

De volgende onderwerpen staan centraal:

 • Effectief inrichten van informatievoorziening en governance
 • Risicomanagement - De veranderende rol van de controller
 • Actuele ontwikkelingen in het vakgebied. Welke informatie wordt voor welke doelen en doelgroepen gebruikt?
 • Hoe zorg je voor verantwoord gebruik van deze informatie?
 • Hoe vertaal je stuurinformatie tot concrete acties?
 • Wat zijn de effecten van deze informatie op gebruikers en organisatie?

Middag > Business Intelligence

Sturen op data is essentieel voor doelmatige zorg. Als controller heb je te maken met gigantische datastromen. Het slimmer en beter gebruikmaken van data stelt je in staat om beter beslissingen te nemen en betere kwaliteit te leveren tegen lagere kosten. Maar hoe begin je daarmee?

 • Dataedreven werken: wat betekent dit voor de controller in de zorg?
 • Wat kan digitalisering betekenen voor jouw dagelijkse praktijk?
 • Kennis van het toepassen van data-analyses binnen zorginstellingen
 • Toepassen van voorspellende modellen
 • Op welke risico’s moet je alert zijn bij data-gedreven sturen?
 • Het beter inrichten van processen in relatie tot IT
 • Robotisering in finance

Johan Posseth, Managing Partner, Kurtosis, onderzoek- en adviesbureau voor data-gedreven werken


Module 4 (Interactieve online bijeenkomst)

Processen en control

Een heldere planning en control biedt op alle niveaus binnen de zorgorganisatie houvast om op een juiste wijze (bij)sturing te kunnen geven aan de (financiële) processen. Maar in hoeverre staat het primaire proces anno 2021 nog voorop? Tijdens deze module wordt verder ingegaan op management control en de planningen controlcyclus in de zorg en wordt een casus uit de praktijk besproken.

 • Inrichting van control voor zorgorganisaties gericht op implementatie van strategie
 • De werking van een organisatie in de zorgorganisatie in termen van geld- en goederenstromen
 • Basismechanismen van control en marktwerking
 • Ontwikkelingen op het gebied van Performance management
 • Doorvoeren van veranderende financieringsstromen in de bedrijfsvoering
 • Kosten-batenanalyse: Hoe wordt deze gemaakt en hoe worden effecten en baten bepaald?
 • Beproefde methodieken en technieken voor kostprijs en tariefberekeningen
 • Actuele ontwikkelingen op het gebied van verslaggeving binnen de zorg

Dr. Arno Geurtsen RC, gepromoveerd bedrijfseconoom, managing partner, Nextthinking, wetenschappelijk en algemeen directeur van de Registercontrollersopleiding van de EUR & voorzitter, The Midfield

Ir. Arjan van der Bijl, Lid RvT & voorzitter Auditcommissie, Sophia Scholen en Manager Control & Business Intelligence, HagaZiekenhuis van Den Haag


Module 5

Control en besluitvorming: inclusief soft skills

Deze dag is gericht op de veranderde rol van de controller binnen en buiten de individuele organisatie. Controllers breiden zich steeds meer uit naar niet-financiële processen en strategische besluitvorming. Impact hebben aan een MT tafel of bij de bestuurders is essentieel. Daarom besteden we ook aandacht aan de vaardigheden die je nodig hebt om effectief invloed uit te oefenen in je organisatie en de besluitvorming.

 • Nieuwe uitdagingen van de controller: naar een adviserende business controllers rol
 • Welke vaardigheden zijn belangrijk voor de Controller in de Zorg?
 • Kennis en vaardigheden om impactvol te kunnen adviseren
 • Wat zijn jouw individuele sterkten en zwakten als het gaat om softskills?
 • Hoe kun je deze vaardigheden verder ontwikkelen om effectief te zijn in gesprekken?

Indra Balwant Gir, Consultant, Nextthinking en Owner, Coach & Trainer, The Positivity Factory

Docenten:

img-Dr. A (Arno) Geurtsen RC

Dr. A (Arno) Geurtsen RC
Bedrijfseconoom

Dr. A (Arno) Geurtsen RC is gepromoveerd bedrijfseconoom. Hij is gespecialiseerd in governance en bedrijfsvoeringsvraagstukken. Naast zijn functie als managing partner van Nextthinking is hij wetenschappelijk en algemeen directeur van de Registercontrollersopleiding van de EUR. Daarnaast is hij toezichthouder bij verschillende grote organisaties, en voorzitter van Stichting The Midfield, waar wetenschappers en toezichthouders gezamenlijk bijdragen aan het doorontwikkelen van de kwaliteit van het toezicht in Nederland.

img-Indra Balwant Gir MEd

Indra Balwant Gir MEd
Pedagoog

Indra Balwant Gir MEd is afgestudeerd pedagoog. Zij heeft ruime ervaring met verander-vraagstukken, interventietechnieken en organisatieveranderprocessen. Vanuit het perspectief van gedrag weet zij veranderingen op een innovatieve manier in gang te zetten. Indra heeft inclusief denken tot haar speerpunt gemaakt, en daarvoor heeft zij een inclusie scan ontwikkeld in samenspraak met toonaangevende organisaties in het publieke domein.

img-Dr. Johan Posseth MMC

Dr. Johan Posseth MMC
Partner, databureau Kurtosis

Dr. Johan Posseth MMC heeft ruim 15 jaar ervaring als management adviseur en onderzoeker. Johan is partner bij databureau Kurtosis en gespecialiseerd in vraagstukken op het snijvlak van strategie, bedrijfsvoering en datagedreven werken in de publieke sector. Hij is gepromoveerd op prestatiemanagement en heeft zeer ruime ervaring met organisatie-analyse, financiële doorlichtingen en business intelligence. Tevens is Johan docent ”data driven control” aan de EUR.

img-Drs. G. (Gert) van den Burg RC

Drs. G. (Gert) van den Burg RC
Bedrijfseconoom & Coach

Drs. G. (Gert) van den Burg RC is bedrijfseconoom en coach van CFO’s en business controllers. Hij helpt financieel professionals zich te ontwikkelen tot strategisch business partner. Daarnaast ondersteunt hij organisaties met het snel scherp en meetbaar maken van de strategie. Gert is al meer dan dertig jaar actief als organisatie-adviseur, trainer en coach en heeft veel ervaring met strategie executie, governance- en bedrijfsvoeringsvraagstukken. Naast eigenaar van CFO Consult en CFO College is hij een ervaren toezichthouder bij verschillende maatschappelijke organisaties.

img-Ir. Arjan van der Bijl

Ir. Arjan van der Bijl
Manager Control & BI, HagaZiekenhuis Den Haag

Arjan van der Bijl is Manager Control & BI, HagaZiekenhuis Den Haag en Lid RvT & voorzitter Auditcommissie, Sophia Scholen. Arjan is een strategische en analytische manager & adviseur met een stevige finance & control/ bedrijfsvoeringsachtergrond. Zijn kracht is snel te schakelen en verbindingen te leggen op zowel de werkvloer als bij het bestuur. Daarbij is hij inhoudelijk en procesmatig sterk. Gedegen ervaring heeft hij opgedaan met (re)organisatie-, ontwikkel-, en finance & control opgaven in complexe en dynamische omgevingen waar bestuurlijke sensitiviteit vereist is.

Deze opleiding is bestemd voor:

 • (Business) controllers
 • (Financieel) managers en adviseurs
 • Accountants in business

Werkzaam bij gezondheidsinstellingen, zoals ziekenhuizen, medische centra, verpleeg- en verzorgingstehuizen, thuiszorginstellingen, GGZ-instellingen, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg en andere zorgaanbieders.

Deze opleiding is ook zeer geschikt voor iedereen die zich verder wil ontwikkelen op het gebied van control en financieel management in de gezondheidszorg.

 • "Interessante presentaties/informatie waarbij je genoeg de ruimte krijgt voor discussie." - Anita Van der Staak, Business Controller, Jeroen Bosch Ziekenhuis
 • "Actuele onderwerpen komen aan bod met ruimte voor eigen inbreng. Met behulp van deskundige docenten heb ik zowel nieuwe vaktechnische inzichten gekregen als nieuwe skills geleerd die nodig zijn voor de controller in de zorg." - Dhr. R. de Vries, Controller, Stichting Triversum
 • "Specifieke financiële vraagstukken in de zorg worden vanuit verschillende gezichtspunten behandeld. Met name de koppeling tussen theorie en voorbeelden uit de praktijk zijn mij enorm goed bevallen." - Jos de Block, Hoofd administratie, Nucleas Zorg
 • “De praktische handleiding m.b.t. Planning & Control en de concrete rapportage inzichten heb ik zelf al direct toegepast in mijn eigen werkomgeving.”
 • “De inzichten ten aanzien van de driehoek verzekeraar, zorgaanbieder en overheid heb ik als zeer nuttig, specifiek en handzaam ervaren, om zelf binnen de eigen organisatie uit te dragen.”

Algemene Informatie

Deze 5-daagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij La Vie Utrecht te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

La Vie Utrecht
St Jacobsstraat 61
3511 BP
Utrecht
tel: +31 (0)30 234 00 88

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 15 september 2022 09:30 - 17:00 La Vie Utrecht
Dag 2 - Online 22 september 2022 09:30 - 12:30 online (of n.t.b.)
Dag 3 - Online 29 september 2022 09:30 - 12:30 online (of n.t.b.)
Dag 4 - Online 6 oktober 2022 09:30 - 12:30 online (of n.t.b.)
Dag 5 - Online 13 oktober 2022 09:30 - 12:30 online (of n.t.b.)
Dag 6 2 november 2022 09:30 - 17:00 La Vie Utrecht
Dag 7 9 november 2022 09:30 - 17:00 La Vie Utrecht

Jouw investering

De investering voor deze 5-daagse Cursus/Training bedraagt € 3999,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

PE-Portfolio

Met het nieuwe PE-model geef je zelf vorm aan je beroepsontwikkeling. Je stelt zelf je PE-portfolio samen waarin je aangeeft hoe je je kennis en vaardigheden ontwikkelt. Deze opleiding draagt hieraan bij! Om je te ondersteunen, hebben we alvast een aantal mogelijke leerdoelen voor je geformuleerd:

 • Ik weet hoe ik digitale management control toepas
 • Ik weet welke actuele vraagstukken spelen in de zorg, welke oplossingen er zijn en hoe ik deze vertaal naar onze organisatie
 • Ik kan door spreiding en concentratie bijdragen aan een kwaliteitsstijging en kostenverlaging per behandeling
 • Ik weet hoe ik externe financiering en interne control op elkaar aan kan laten sluiten
 • Ik weet hoe ik de informatievoorziening en governance in onze organisatie effectief in kan richten
 • Ik weet hoe ik stuurinformatie kan vertalen tot concrete acties
 • Ik weet hoe ik slimmer en beter gebruik kan maken van data om zo beter beslissingen te nemen en betere kwaliteit te leveren tegen lagere kosten
 • Ik wil mij bekwamen in de strategische vaardigheden van de controller, zodat ik het management en bestuur effectief kan adviseren
hybride Learning

Hybride opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden. De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

Lees meer over de hybride opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Opleiding op maat

Zou jij samen met jouw collega's één van onze opleidingen willen volgen, maar dan gericht op de eigen organisatie, situatie en wensen? Dan is Incompany zeker interessant! Samen stellen we een programma op en bepalen we datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Waarom Incompany

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie en leerbehoeften
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze Incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje Verhoeven

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: guusje.verhoeven@sbo.nl
Tel: 040 – 2 974 980

Download brochure

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Hoi, Ik ben Sandra en ben een specialist op dit vakgebied. Je kunt mij bereiken via onderstaande gegevens of via de chat.

040 2972 770 sandra.donkers@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Financieel

Onze privacy-policy