Congres Gepersonaliseerd Onderwijs

Futureproof: sluit aan bij de behoefte van de student & maatschappij

22 januari 2019 | Utrecht

Op de hoogte gehouden worden van nieuwe ontwikkelingen?

Wenst u meer informatie over een eventuele nieuwe editie?
Laat uw gegevens achter en wij u graag.

Onze privacy-policy

Maak gepersonaliseerd onderwijs realiteit!

De 2de editie van het congres Gepersonaliseerd Onderwijs was een groot succes met veel enthousiaste deelnemers en sprekers. Wij bedanken iedereen voor hun inzet!

We gaan weer aan de slag met het programma voor volgend jaar en hopen je dan (weer) te zien. Bekijk de foto's op LinkedIn.


Ga jij het experiment aan in jouw onderwijspraktijk?

Zet (digitale) onderwijsinnovatie in om gepersonaliseerd onderwijs mogelijk te maken in jouw onderwijsorganisatie. Bereid je voor op een verandering om het onderwijs aan te passen aan de behoefte van de student & de samenleving.

De vraag van leerlingen, studenten en de maatschappij is in ontwikkeling en blijft zich ontwikkelen. De reactie van het onderwijs is essentieel om hier aan tegemoet te komen! Prikkel, stimuleer, daag leerlingen en studenten uit en bereid ze voor op werken in de 21e eeuw. Ontwikkel persoonlijke talenten en creëer een omgeving waarin de student en de docent het onderwijs samen (verder) ontwikkelen. Kortom: innoveer jouw onderwijsorganisatie en maak gepersonaliseerd onderwijs realiteit!

Download de brochure!


De thema's van 2019:


Waarom je dit congres niet mag missen!


Wat maakt dit congres uniek?
 • Voice of students: ga in gesprek met studenten die gepersonaliseerde trajecten hebben gevolgd!
 • Inspiratie vanuit succesvolle praktijkvoorbeelden
 • Actief congres: ontdek jouw talent & ontdek het talent van je student!
 • Workshops vanuit het VO, MBO, HO & de wetenschap.

Meld je nu aan!


Laat je inspireren:

 

Sjef
Drummen

Directielid en co-founder Niekée en Agora


Bekijk alle sprekers

Monte
Königs

Spreker, adviseur en coach

 

Albert Vlaardingerbroek

Directeur bestuursdienst Noorderpoortcollege

Wouter
Hart

schrijver verdraaide organisaties


Heb je vragen?

Wil je meer weten over het congres, het programma en het aanmeldproces? Of wil je juist meewerken aan het programma? Neem dan contact op met onze congresadviseur of programmamanager.


Wendy Bekkers

Congresadviseur

w.bekkers@sbo.nl

📞040 - 297 27 60

Marit Spek

Programmamanager

m.spek@sbo.nl


Download

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan de brochure te downloaden

Download (PDF)

Waar gaat dit congres precies over?

Gepersonaliseerd Onderwijs is een brede term die momenteel veel wordt gebruikt in het onderwijs; een ideaalbeeld waar aan een onderwijsinstelling aan moet werken om interessant te blijven voor de huidige student. Maar, wat is gepersonaliseerd onderwijs eigenlijk en op welke manier is het interessant voor ons onderwijs?

Wil jij weten wat gepersonaliseerd onderwijs precies is en wat dit concept voor jouw onderwijsorganisatie zou kunnen betekenen? Op 22 januari 2019 dagen wij jou uit om na te denken wat gepersonaliseerd onderwijs voor jouw school kan betekenen en word je geïnspireerd door praktijkvoorbeelden, creatieve workshops en wetenschappelijke bijdragen.

De thema's van 2019:

Programma

08.45

Inloop en registratie

Ophalen badge met info dagprogramma


09.15
Start programma met dagvoorzitter Jorn Matena!

 

09.30
Gepersonaliseerd Onderwijs?


 • Wat is gepersonaliseerd onderwijs?
 • Welke rol gaat gepersonaliseerd onderwijs binnen jouw onderwijsinstelling krijgen?

Sjef Drummen – onderwijskunstenaar, directielid en co-founder Niekée en Agora

 

10.30
Pauze

 

11.00
Workshop ronde 1

Kies uit een van de volgende workshops!


Agora onderwijs: Gepersonaliseerd onderwijs in vrijheid!

“ But to live outside the law, you must be honest” ( Bob Dylan)
Leren moet altijd betekenisvol zijn voor de lerende. Agora kent geen schoolvakken, leesmethodes, lesroosters, toetsen, leraren voor de klas, klassen & klaslokalen. Agoria is een heterogene leefgemeenschap van 11- tot 18-jarigen , van vmbo tot en met gymnasium. Leerlingen leren vanuit hun gepersonaliseerde leerplek. Een onderwijsbenadering (geen concept!), die wetenschappelijke en evidence based inzichten combineert vanuit het uitgangspunt dat we alleen nog doen wat goed is voor de ontwikkeling van kinderen. Leerlingen ontdekken vrij de wereld middels een supergestructureerde analyse van hun leerproces. Daarvoor is een totaal andere organisatie nodig. Een voorbeeld: de Agoriaanse meesters hebben al vier jaar lang minimaal 2 uur overleg als team, per dag! Niekée werkt net als Agora gepersonaliseerd . Een school met 600 leerlingen met 600 verschillende leerroutes. En gegarandeerd diploma op instroomniveau.

Sjef Drummen, Onderwijskunstenaar, directielid en co-founder Niekée en Agora

Online & gepersonaliseerde huiswerkhulp!

Mr. Chadd verzorgt gepersonaliseerde studiebegeleiding via een app en een digitaal leer- en dataverzamelingsplatform aan middelbare scholieren, mbo- en hbo-studenten. Binnen 10 seconden heeft een leerling contact met een gescreende, universitair geschoolde coach. Inmiddels helpt Mr. Chadd 147.000 leerlingen in Nederland en België. Tijdens deze workshop vertelt de oprichter van Mr. Chadd, samen met de directeur van het Bestuursbureau van ROC Noorderpoort, hoe Mr. Chadd in de klas kan worden ingezet en hoe ROC Noorderpoort dit leerplatform gebruikt om te differentiëren in de klas en daarnaast ruimte schept om gepersonaliseerd onderwijs te kunnen bieden.

Kim van der Esch, oprichter Mr. Chadd
Albert Vlaardingerbroek, directeur bestuursdienst Noorderpoort

Studentenparticipatie in het onderwijs, geen luxe maar noodzaak

Studenten betrekken bij het onderwijs? Het klinkt als een open deur om studenten om hun mening te vragen, maar vaak genoeg ontbreken acties om het ook echt te doen of slaag je er niet in studenten echt te bereiken. Eigenaarschap, motivatie en betrokkenheid van de student bij het onderwijs zijn essentiële aspecten voor het slagen van studentparticipatie. Tijdens deze lezing geeft Marjolein de Jong van Young Inspiration inzicht over de randvoorwaarden die nodig zijn voor het succesvol betrekken van studenten. Hoe creëer je een omgeving waar betrokkenheid van de student vanzelfsprekend wordt? Voor welke vorm van participatie lopen mbo-studenten tegenwoordig nog warm? Je leert een palet aan vormen van participatie kennen en wordt uitgedaagd om door de ogen van de mbo’er naar studentparticipatie te kijken.

Marjolein de Jong, jongerenscialist & Founder van young Inspiration

Onderzoek EVC’s: herkennen, contextualiseren en valideren van persoonlijke leerervaringen

Erkenning van elders of eerder Verworven Competenties (EVC) betreft (1) het herkennen, contextualiseren en valideren van persoonlijke leerervaringen en (2) het adviseren over het verder ontwikkelen van iemands potentieel. Gepersonaliseerd leren is het leerconcept dat aansluit op deze dubbele functie van EVC omdat het de lerende centraal werkelijk centraal stelt en flexibel en zelfsturend leerarrangementen helpt aangaan. Waar EVC de waarde van iemands leerervaringen benadrukt, bouwt gepersonaliseerd leren voort op deze waarde bij het creëren van nieuw perspectief. In deze workshop bespreken we verschillende casussen waarin deze verbinding tussen EVC en gepersonaliseerd leren naar voren komt.

Ruud Duvekot, expert valideren van leren

Personalized learning in the MYP

The IB Middle Years Programme (MYP) is offered in over 1400 schools around the world. It is a flexible, inclusive framework that is designed to support schools and teachers in helping students to become life-long learners and active citizens. In this workshop, we will explore how the MYP framework encourages students to explore their identity and take ownership of their learning.

Sarah Phillips, Middle Years Programme Curriculum Manager

12.00
Workshop ronde 2

Kies uit een van de volgende workshops!


Kunskapsskolan Nederland: Het is hùn toekomst

Wij leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk. Een tijdperk waarin vele beroepen verdwijnen en nieuwe ontstaan. Waarin werkgevers bij sollicitaties niet meer selecteren op kennis en diploma’s, maar op basis van mentaliteit, verantwoordelijkheidsbesef, het vermogen om samen te werken en zichzelf te kunnen ontwikkelen. Daarmee is een belangrijke toegevoegde waarde van het onderwijs gedefinieerd. En is gepersonaliseerd onderwijs het omgekeerde van innovatie. Want het keert juist terug naar de essentie: het kind centraal, met het onderwijs daaromheen. In staat om letterlijk voor elke leerling het verschil te maken. Meer meegevend dan de exameneisen verlangen. Want het is hùn toekomst.

Madelief Keyser, zakelijk directeur Kunskapsskolan Nederland

Boost IT: de digitale en logistieke uitdagingen achter flexibel en geïndividualiseerd onderwijs

Het onderwijs georganiseerd vanuit de student. De student die zelf kan kiezen waar hij welk vak volgt. Gepersonaliseerde leerpaden, maar welke logistieke en digitale uitdagingen liggen hier aan ten grondslag voor een hogeschool? Een belangrijk onderdeel van Boost IT is het tijd- en plaats onaf¬hankelijk onderwijs: digitale colleges, keuzes tussen verschillende roosters en digitaal toetsen. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat een student zijn of haar eigenlijk persoonlijke leerroute kan uitstip¬pelen. Is een student binnen 4 of 6 weken klaar voor het tentamen, dan hoeft deze niet te wachten tot de rest van de studenten ook klaar is voor deze toets.

Felix Kuijpers, programmamanager Boost IT

Landstede MBO: Talentvol ontwikkelen

Talentvol ontwikkelen is een doordacht en uitgewerkt en leerconcept om de student zich talentvol te laten ontwikkelen. Centraal staat het bewust doorleven van belevenissen en deze te laten verbinden aan vakkennis en vakvaardigheid (of expertise en praktijk repertoire) door middel van reflectie en feedback om zich zodoende talentvol te ontwikkelen.

In deze sessie krijgt u een praktijkvoorbeeld van talentvol leren zoals dat in bij MBO Landstede al 10 jaar wordt toegepast.
 • Verandermanagement, benodigde competenties van de instelling om de verandering naar gepersonaliseerd leren (talentvol ontwikkelen) te maken.
 • Korte toelichting op het curriculumontwerp (Wat zijn trajectlijnen, hoe werk je in een eTO, de leeromgeving, wat is een LWP/TWIXX, hoe ontwerp je die, waar op zijn deze gebaseerd?)
 • Succesfactoren, wat zijn de opbrengsten?
 • Wat zijn de randvoorwaarden voor de school om dit succesvol door te zetten?

Dennis van Oeveren, Docent en Manager onderwijsmanagement en logistiek

Deze workshop is nog niet bekend. Houd de website in de gaten voor updates.

SEAL: Social Engaged Action Learning

Binnen de opleiding Toegepaste Gerontologie - Age-Friendly Design & Innovation van Fontys Hogescholen werken studenten vanaf de eerste studiedag aan realistische projecten in de beroepspraktijk. De opleiding hanteert hiervoor de SEAL-methode (Social Engaged Action Learning). Een nieuwe onderwijsvorm die zich laat zich kleuren door een dynamisch groepsproces, onverwachte situaties en gebeurtenissen, individuele en studentafhankelijke discussiepunten en flexibel werkterrein van studenten en docenten (binnen en buitenschools).
SEAL onderwijs levert nieuwe inzichten op het gebied over de rolinvulling van de docent op. Dit vraagt om het vermogen creatief en flexibel mee te kunnen bewegen met de begeleidingsbehoefte van de student(en).
De uitvoering van SEAL vraagt ook om een passende omgeving, inrichten van de fysieke en digitale omgeving en toetsprogramma dat niet enkel eindproducten toetst. Het vraagt van een opleiding en de docenten om ook SEAL te werken. Dit levert interessante leerpunten op.

Ronald de Pijper, Docent/Innovator van leren
Paul Gielen, Docent Toegepaste Gerontologie en Management in de Zorg

12.50
Lunch

 

13.45
Workshops Ronde 3

Kies uit een van de volgende workshops!


The University College approach as inspiration for personalized learning

University Colleges have a strong emphasize on the talent of students. How does this influence the way they cope with students in their curricula? How can students express their talents? In the university colleges there is space for students to create their own learning path but what does this mean for the educational institution?

Jennifer Herek, founding Dean of the UC Twente

Personaliseren met behulp van technologie

Er zijn inmiddels honderduizenden educatieve apps beschikbaar. Iedere dag ontdekken we weer nieuwe en nog betere ICT-toepassingen; een ontwikkeling die alleen maar sneller gaat. Maar welke kansen liggen er nou echt voor al deze technologische vernieuwingen, vooral in het beter kunnen differentiëren? In deze ‘Inspiratiereis’ neemt Sander van Acht je mee langs allerlei verschillende ICT-toepassingen. Hij laat je zien hoe ze jouw onderwijs zowel in kleine als grote mate verder kunnen verbeteren. Je ziet niet alleen concrete voorbeelden uit de praktijk, maar ervaart zelf vanuit het leerling- en docent-perspectief wat de impact van al deze technologie kan zijn. Een fascinerende reis met 100% inspiratie-garantie!

Sander van Acht, Eigenaar Flooow

Teach Like a Champion: Laat leerlingen excelleren in een convergente groepssituatie

Binnen de ontwikkelingen rond gepersonaliseerd leren, zullen groepsinstructies zeer waarschijnlijk deel uit blijven maken van persoonlijke leerprocessen. TLC biedt leraren voor groepslessen technieken om leerlingen te laten excelleren. Technieken die soms aansluiten bij bestaande en bekende leraarvaardigheden, maar vaak door kleine nuanceverschillen een groot effect hebben op de motivatie en de denk- en deelnameratio van leerlingen en studenten. Technieken waarmee leraren zich kunnen ontwikkelen ‘from good to great’ en waarmee zij de volgende dag aan de slag kunnen!

Frank Teunissen, Innovatie- en organisatieadviseur

Docent perspectief: individuele aandacht voor leerlingen in een groepssituatie

Differentiatie is, ondanks dat het zeer waardevol is, een complexe didactische aanpak. Ten gevolge van deze complexiteit wordt differentiatie nog maar weinig geïmplementeerd in het onderwijs, vinden onderzoekers en ook docenten zelf vaak. Om tot meer differentiatie te komen, is het van belang naar het huidige handelen te kijken en eigen leerbehoeften met betrekking tot differentiatie vast te stellen (Stollman, 2018). Tijdens de workshop zullen onderzoeksresultaten worden gedeeld die laten zien hoe docenten vaak al met differentiatie bezig zijn en zullen praktische handreikingen worden gedaan hoe op het eigen onderwijs te reflecteren en aanknopingspunten voor meer differentiatie te vinden.

Saskia Stollman, Postdoc onderzoeker, Eindhoven School of Education

Een leven lang leren: de inzet van mbo-certificaten als motor tot succes!

Leven Lang Ontwikkelen staat hoog op de politieke agenda. Het wordt als het middel gezien om aan de steeds (snellere) veranderende vraag in de arbeidsmarkt te kunnen voldoen en om mensen te versterken in hun loopbaan. Maar tussen zeggen en doen zit een gat. In deze workshop wordt ingegaan hoe de mbo-sector Leven Lang Ontwikkelen wil invullen met behulp van mbo-certificaten. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld uit de ouderenzorg wordt dieper ingegaan op de mogelijkheden en de kansen die mbo-certificaten bieden: niet alleen voor jongeren, maar juist ook voor ouderen en zij-instromers.

Flora van Eck, programmamanager innovatie, ROC Mondriaan

Marcel Touw, Senior beleidsadviseur SBB

14.35
Pauze

 

15.00
You know me: nieuwe technologie en personaliseren
Big Data, Artificial Intelligence, digitale assistenten, robotisering: de mogelijkheden om met nieuwe technologie onderwijs te personaliseren lijken oneindig. Maar hoe zit het met de menselijke kant? Hoe gaan deze technische ontwikkelingen ons gedrag beïnvloeden? Waar kunnen ze het leren verrijken en waar in de weg staan? En vooral: hoe zorgen we dat het onze studenten tot betere professionals, burgers en mensen maakt?

Monte Königs, Spreker, adviseur en coach

 

15.40
Change your Rhythm

Sophie Verdaasdonk, Movement expert & dansprofessional

 

15.55
Veranderen in de onderwijsorganisatie

Veranderen in het onderwijs is lastig. Hoe transformeer je het oude schoolsysteem tot een passende leeromgeving? Hoe creëer je een onderwijssituatie die leerlingen voorbereid op de huidige en veranderende samenleving? Volgens Wouter begint anders doen bij anders kijken: hoe kijk je naar leren? Hoe kijk je naar de school? Naar de rol van de leerkracht, de directeur en het systeem? En wat betekent dat voor hoe jij als docent, teamleider of directeur een verandering teweeg kunt brengen? Wouter nodigt je vanuit tal van voorbeelden, metaforen en filmpjes uit om terug te gaan naar de bedoeling van onderwijs en het verhaal van de verandering daarin te vinden.

Wouter Hart, schrijver verdraaide organisaties

 

16.30
Borrel

 

Heb je vragen?

Binnen enkele weken zal hier het voorlopige programma verschijnen. Heb je een vraag of wil je een bijdrage leveren aan dit programma, neem contact op met:

Wendy Bekkers

Congresadviseur

w.bekkers@sbo.nl

📞040 - 297 27 60

Marit Spek

Programmamanager

m.spek@sbo.nl


Wil jij onze sprekers alvast wat beter leren kennen? Hieronder delen zij een persoonlijke leerervaring met jou!

 

JornDagvoorzitter Jorn Matena

Mijn persoonlijke doel is om continu te blijven leren door buitenstaanders bij mijn werk te betrekken om tot nieuwe vragen en invalshoeken te komen.

 

 

SjefSjef Drummen - Onderwijskunstenaar, directielid en co-founder Niekée en Agora
Dat moment dat een super brutaal meisje van 14 niet meer naar school kwam. Ik had haar altijd uit de les gegooid. Toen bleek dat ze niet meer kwam omdat ze seksueel misbruikt werd! Vanaf toen heb ik nooit meer kinderen uit de les gezet of straf gegeven! Elk ongewenst gedrag heeft een psychologische oorzaak! Toen was ik nog een debiele leraar! Dat is nu 30 jaar geleden.

 

MonteMonte Königs - Spreker, adviseur en coach

Ik heb een maand lang in een surfkamp op Lombok gezeten. Hun theorie: Je leert het snelst en het best door gelijk de grote golven in te gaan. Nog nooit heb ik me zo lang en zo vaak ongemakkelijk, zenuwachtig en klein gevoeld. Maar, na die maand kon ik dingen die ik nooit voor mogelijk had gehouden. Echt leren gaat gepaard met ongemak en spanning. Als je dat accepteert, maak je de grootse stappen.

 

WouterWouter Hart - Auteur ‘Anders vasthouden’ en ‘Verdraaide organisaties’

Als vader kom ik er steeds weer achter hoe snel we oplossingen bedenken voor anderen, en hoe lastig het is echt naast de ander te staan en ze te helpen bij hun probleem.

 

 

SophieSophie Verdaasdonk

Leren doe ik altijd! Of dit nu op mijn werk is, op een podium of op een hagelwit strand in Zuid-Amerika: overal kun je tot mooie inzichten komen!

 

 

KimKim van der Esch - Oprichter Mr. Chadd

De jaren die ik zelf voor de klas heb gestaan vormen de basis voor Mr. Chadd: ik miste de ruimte voor mijn eigen input in de lessen en de ruimte om tijd te besteden aan de leerlingen die extra aandacht nodig hadden. Mr. Chadd creëert hiervoor ruimte.

 

 

AlbertAlbert Vlaardingerbroek - Directeur bestuursdienst Noorderpoortcollege

Tijdens een onderwijsconferentie in Berlijn verveelde ik me danig, omdat er veel studies op de vierkante centimeter werden besproken. Echter de voorlaatste spreker ging in op het boek ‘the end of average’. Mijn aandacht was getrokken en inmiddels gebruik ik (na lezing van het boek) de argumenten als een onderlegger voor gepersonaliseerd leren. Voldaan ging ik naar huis. Leren overkomt je soms op onverwachte momenten....

 

RuudRuud Duvekot - Expert valideren van leren

Op een gegeven moment kwam ik er achter dat je altijd leert, zelfs als je denkt dat dat niet zo is.

 

 

RonaldRonald de Pijper - Docent/ Innovator van leren

Tijdens mijn trainingen KravMaga ontvang ik bij het sparren directe feedback in de vorm van (meestal) een fysieke impact. De (leer-)ervaring van dat moment wordt beantwoord met feed forward vanuit de trainer, zodat ik mijn skills verder kan ontwikkelen en verbeteren.

 

 

PaulPaul Gielen - Docent Toegepaste Gerontologie en Management in de Zorg

Mijn kinderen zijn 19 en 21 jaar. De leeftijd van de voltijd studenten. Ruimte geven om fouten te mogen maken leidt soms tot situaties die je liever niet hebt, of zou willen voorkomen. Toch blijken deze grenssituaties achteraf de beste leerschool voor hun en de hele vriendengroep. Als ouder vraagt dat vertrouwen, geduld en gepaste nabijheid. Wat is het dan mooi als je naderhand hoort van de vrienden dat ze er veel van hebben geleerd.

 

DennisDennis van Oeveren - Docent en Manager onderwijsmanagement en logistiek

Mijn meest waardevolle leerervaring over leren is dat ik tijdens mijn werk als begeleider van verre looptochten en lange zeezeiltochten veel heb geleerd door het bewust te doorleven van de belevenissen en deze te verbinden aan vakkennis, vakvaardigheid, expertise en praktijk repertoire.

 

FelixFelix Kuijpers - Programmamanager BOOST IT, Avans Hogeschool

Alhoewel ik er bewust voor had gekozen docent te worden besefte ik me dat ik als programmamanager BOOST IT meer voor de studenten kon betekenen.

 

 

MarjoleinMarjolein de Jong - Jongerenspecialist & Founder van Young

In 2016 reisden ik met man en jonge dochters een half jaar door Azië. Mijn dochters lieten mij zien dat je om een ander te verstaan niet elkaars taal hoeft te spreken. Om elkaar te begrijpen moet je vooral nieuwsgierig zijn. Dan komt de rest vanzelf.

 

 

SaskiaSaskia Stollman - Postdoc onderzoeker, Eindhoven School of Education

Tijdens mijn promotie ontdekte ik dat iedereen een eigen manier van werken en onderzoek doen heeft, en dat zolang we op onze ‘eigen manier’ werken, we onszelf kunnen uitdagen op ons maximum te presteren.

 

 

MarcelMarcel Touw - Senior Beleidsadviseur SBB

Op mijn klimtochten in de bergen kom ik er elke keer weer achter dat vandaag mijn grens van gisteren achter mij ligt.

 

 

 

FloraFlora van Eck - Programmamanager innovatie, ROC Mondriaan

Ik leef met de uitspraak van Pippi Langkous: ‘ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan’ en dan denk ik aan de eerste keer zwembad, de 1e dag naar school, de eerste keer…vul maar aan! Leren op je eigen manier, door vallen en opstaan maar in het vertrouwen dat het goed komt: dat gun ik iedereen!

 

FrankFrank Teunissen - Innovatie- & Organisatieadviseur, CED-groep

Ik heb bij workshops en trainingen gemerkt dat wie echt iets wil, een weg vindt en dat wie iets niet echt wil, een reden vindt…

 

 

 

SanderSander van Acht - Eigenaar Flooow

Het moment dat een vorige onderneming van mij 'faalde'... nog nooit heb ik zoveel waardevolle lessen getrokken uit een ervaring; 'falen' is bij mij het nieuwe 'groeien' geworden!

 

Voor wie interessant:

 • Docenten
 • Opleidingsmanagers, coördinatoren & teamleiders
 • Programmamanagers
 • Onderwijsontwikkelaars & onderwijskundigen
 • Iedereen met een hart voor onderwijs

 

Locatie:

Jaarbeurs Utrecht
Jaarbeursplein  6 
3521 AL Utrecht

 

Investering

Congres Gepersonaliseerd onderwijs

€ 599,- excl. btw

Let op: collegakorting! Wil je dit congres met jouw collega bijwonen? Dan ontvangen jullie allebei 20% korting op je kaartje.

Meld je nu aan!

 

Heb je vragen?

Wil je meer weten over het congres, het programma en het aanmeldproces? Of wil je juist meewerken aan het programma? Neem dan contact op met onze congresadviseur of programmamanager.


Wendy Bekkers

Congresadviseur

w.bekkers@sbo.nl

📞040 - 297 27 60

Marit Spek

Programmamanager

m.spek@sbo.nlTerugblik Gepersonaliseerd Leren 2018

Samen kijken wij terug op een zeer geslaagde en inspirerende dag. Bekijk hier alle foto's, beluister de podcasts of lees meer over het congres Gepersonaliseerd Leren 2018


Futureproof Education with Peter Merry

Peter Merry on the state of the world and the kind of education needed to respond adequately.
He describes Ubiquity University as an example of an institute forged from the future. At the Dutch congress on personalised education in Utrecht, 23 January 2018.

Terugblik: congres Gepersonaliseerd leren

Waar aan de ene kant technologie meer en meer zijn intrede in het onderwijs lijkt te doen en waar aan de andere kant de persoon en persoonlijke ontplooiing van de student de focus en het uitgangspunt lijkt te worden, is het voor nu voor al de vraag welke van de benaderingen daadwerkelijk in het onderwijs van de toekomst aanwezig zal blijven. De persoonlijke, coachende aanpak of toch de cijfermatige en analytische?
Lees meer over de terugblik van het congres Gepersonaliseerd Leren

Kunskapsskolan. Gepersonaliseerd Leren overgevlogen uit Zweden.

Ieder kind is anders en leert anders. Ieder kind heeft eigen ambities en talenten. En ieder kind heeft het recht om hier persoonlijk op te worden uitgedaagd. Kunskapsskolan betekent Kennisschool in het Nederlands en is van oorsprong een Zweeds onderwijsconcept waarbij het draait om persoonlijke uitdaging en zelfstandigheid. Bij Kunskapsskolan werken leerlingen allemaal op een andere manier en een ander tempo met behulp van een eigen coach aan persoonlijke leerdoelen. Lees verder...

Door: Dorien Rijkers, Online Marketeer

Agora onderwijs. Onderwijs, maar dan anders.

Een school zonder vakken, huiswerk en waar je leraar je coach is. Agora is een nieuw onderwijssysteem waarin het gepersonaliseerd leren is doorgevoerd. Bij Agora onderwijs heeft iedere leerling zijn eigen unieke leerlijn gericht op het kind. Iedere leerling maakt, samen met de coach en ouders, vanuit zijn eigen wensen, vragen en interesse een persoonlijke leerroute. Lees verder...

Door: Dorien Rijkers, Online Marketeer

 


 

Luister naar de student & maak het onderwijs persoonlijk!

Studenten leven in een snel veranderende wereld waar de mogelijkheden oneindig zijn en de verschillende manieren om te ontwikkelen al net zo breed. Het onderwijs speelt hier te weinig op in, studenten willen niet meer in een collegezaal zitten wachten tot de docent gaat vertellen hoe de komende vier jaar eruit gaat zien. Lees verder...

Door: Marit Spek, Congres Manager

 


Waarom rebellie en gepersonaliseerd leren alles met elkaar te maken hebben

Het onderwijs staat onder druk. Er staat iets op het spel, namelijk de bestaande wijze van leren. En als er iets op het spel staat wordt het interessant. Wat kan het onderwijs doen? Michiel Tolman, directeur en onderwijsontwikkelaar van De Bildung Academie, vertelt je hoe rebellen hierbij kunnen helpen. Lees verder...

Door: Michiel Tolman, directeur en onderwijsontwikkelaar van De Bildung Academie

 


Maatwerk voor de massa – Fontys-voorzitter Nienke Meijer over het belang van flexibilisering

‘Het bieden van inspirerend, uitdagend, hoogwaardig hoger beroepsonderwijs dat betekenisvol is voor de samenleving.’ Het is de missie van Fontys Hogescholen. De hogeschool formuleerde twee jaar geleden haar plannen op het gebied van talentontwikkeling van studenten, bijdragen aan de kennisagenda’s en het creëren van een lerende organisatie. Die plannen moeten nu werkelijkheid worden. Flexibilisering speelt daarin een belangrijke rol. Dat geeft energie, maar is niet zonder uitdagingen, zegt Fontys-voorzitter Nienke Meijer.  Lees verder...

Door: Judie Jaspers en Wim Kluvers

 


Student meets Professional

Op het congres gaat de student in gesprek met de onderwijsprofessional. In het onderwijs werken we hard aan innovatie, maar wat merkt de student hier eigenlijk van? Of misschien nog wel belangrijker, wat vindt de student van de innovatieve ideeën? Luister hier naar verschillende gesprekken omtrent het thema gepersonaliseerd onderwijs!

Sjef Drummen

Agora Onderwijs 

Onderwijskunstenaar, directielid en co-founder Niekée en Agora

Beluister de podcast

Sandra Verbruggen

Talent van de docent

Voorzitter van de denktank bij de Bildung Academie en zelfstandig adviseur

Beluister de podcast

Peter Merry

Ubiquity University

Chief Innovation Officer at Ubiquity University


Beluister de podcast

Frits Roelofs

Student as partner (SAP)

Ruim 40 jaar onderwijsprofessional in VO en HO

Beluister de podcast

 


Theodor van der Velde

Ondernemer in startups, hbo-acreditatie panellid, business developer en curriculum designer

Beluister de podcast

Albert Vlaardingerbroek

Learning analytics

Directeur Bestuursdienst en Bestuurssecretaris Noorderpoort


Beluister de podcast

Michiel
Tolman

De Bildung Academie

Directeur en onderwijsontwikkelaar van De Bildung Academie


Beluister de podcast

Frum
van Egmond

De Noordwijkse Methode

Founder van De Noordwijkse Methode, een innovatieve onderwijsfilosofie


Beluister de podcast

 


Ashley Wheaton

The future of technology in learning

Principal and Chief Executive Officer UCEM

Beluister de podcast

Fokke Aukema

Pilot flexibilisering
(HAN)

Sectorhoofd Staf Politie academie

Beluister de podcast

Pieter Spinder

Knowmads alternative business school

Initiator & Storyteller Knowmads

Beluister de podcast

 


Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor dit congres. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Congres Gepersonaliseerd Onderwijs

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Congres Gepersonaliseerd Onderwijs start op 22 januari 2019 in

Congres Gepersonaliseerd Onderwijs

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Onze privacy-policy

Inlogcode: