Verkorte opleiding Rekencoördinator PO

 • Topdocente: Ceciel Borghouts. Ruim 25 jaar ervaring. Door de cursisten beoordeeld met een 8,7!
 • Alles omtrent het protocol “Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie” (ERWD)
 • De opleiding wordt gemiddeld beoordeeld met een 8,2!
 • + gratis boek TIBtools - Voorkom ernstige rekenproblemen

Word dé rekenspecialist op jouw school!

 • 5-daagse opleiding
 • 15 januari - 28 mei 2025
 • Aristo Meeting Center Utrecht CS
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Rekenonderwijs op jouw school

Een belangrijk onderdeel van de opleiding is dat je leert om (onderdelen van) het rekenonderwijs te analyseren. De praktijkopdracht is het maken van een analyse van het rekenonderwijs van jouw eigen school. Aan de hand van huiswerkopdrachten breng je de schoolsituatie in kaart (analyse) en geef je per onderdeel aan hoe de huidige situatie is, wat je daar van vindt en waarom je dat vindt. Vervolgens trek je bij elk onderdeel een conclusie: wat zou er in jouw ogen nog gedaan moeten worden op dit terrein / onderdeel. Dit geheel mondt uit in een plan van aanpak voor de komende jaren: een meerjarenplan. Dat plan stel je op in overleg met jouw directeur en presenteer je op de laatste middag aan de medecursisten. Maak nu een professionaliseringsslag in het rekenonderwijs!

Download de brochure

Van theorie naar praktijk

De Post-Bachelor opleiding Rekencoordinator kenmerkt zich door een praktijkgerichte insteek. Met behulp van literatuur, diverse huiswerkopdrachten en je praktijkopdracht ga je direct aan de slag met de vertaalslag van theorie naar praktijk. Tegelijk verbeter je het rekenonderwijs binnen je eigen onderwijsinstelling.

Til jezelf, je leerlingen en je school met behulp van de opleiding Rekencoördinator Basisonderwijs naar een hoger niveau! 

Bekijk het programma

Resultaat van de opleiding Rekencoördinator PO

 • Je bent in staat een analyse te maken van het rekenonderwijs op jouw school (praktijkopdracht!). Je kunt daarbij aangeven waar het rekenonderwijs sterk is en waar het rekenonderwijs nog aandacht behoeft. Op basis daarvan kun je een aanzet maken voor het rekenbeleid binnen jouw school
 • Je ontvangt uitgebreide feedback van de docent op jouw analyseplan
 • Je hebt kennis van verschillende leerlijnen, modellen en materialen die gebruikt worden bij goed rekenonderwijs
 • Je weet wat het werken met de referentieniveaus en passende perspectieven inhoudt
 • Je weet hoe je moet omgaan met leerlingen met rekenproblemen

Beperkt deelnemersaantal

Omdat wij een interactieve en leerzame omgeving willen faciliteren, is de groepsgrootte maximaal 18. In het verleden zijn de inschrijvingen erg snel gegaan, het is dan ook aan te raden tijdig in te schrijven.

Wil je Rekencoördinator of Rekendiagnosticus worden?

Zie hieronder welke opleidingen je hiervoor kunt volgen:

 Rekencoordinator  Rekendiagnosticus
 Rekencoordinator PO +
Rekencoordinator PO II
 Rekencoordinator PO +
 Rekendiagnostiek 
   

 

Op zoek naar meer verdieping?

De Opleiding Rekencoördinator PO II is geschikt voor rekencoördinatoren die op zoek zijn naar meer verdieping! Tijdens deze opleiding leer je o.a. een onderzoekende houding bij jonge kinderen te bevorderen, meer over de Vertaalcirkel en leerlijnen breuken en procenten.

Een oefenopdracht

Op veel scholen spelen toetsen een grote rol bij de monitoring van het (reken)onderwijs. In de documentaire Tussen meten en weten, Onderwijs met filosoof Jan Bor (28 november 2017, NPO 2), staat ter discussie of al dat toetsen nodig is om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen. Het hoeft ook niet van de inspectie.

Ook in de opleiding staat het ter discussie en worden alternatieven bekeken. Hoe gaat de monitoring rekenen bij jou op school?
Breng in kaart hoe de rekenontwikkeling van de kinderen bij jou op school wordt gevolgd.

Programma verkorte opleiding Rekencoördinator PO

 

Module 1

Protocol Ernstige RekenWiskundeprobleme en dyscalculie

Deze dag maken we een start met het Protocol Ernstige RekenWiskundeproblemen
en dyscalculie.

 • Visie en uitgangspunten
 • Drieslagmodel

Je maakt uitgebreid kennis met het drieslagmodel en het is de bedoeling dat je er na deze dag ervaring mee gaat opdoen in de eigen praktijk. Voor het beleidsplan wordt gevraagd een analyse te maken hoever jouw team al is bij het werken met dit model. De andere twee modellen uit het protocol (handelingsmodel en hoofdfasenmodel) komen later aan de orde. Goed gebruik van de modellen kan een grote bijdrage leveren in het vergroten van de kwaliteit van het rekenonderwijs. Dit is de reden dat we er veel aandacht aan besteden en er een praktische invulling aan geven.


Module 2

Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en dyscalculie

Vervolg van het protocol:

 • Vervolg drieslagmodel
 • Handelingsmodel
 • Vier hoofdfasen per leerlijnen

Elke leerlijn is opgebouwd uit vier hoofdfasen. Een goede leerkracht herkent deze vier fasen en kan op basis daarvan gerichter werken. Hij volgt dan niet meer strak de methode, maar kiest activiteiten uit de juiste fase die passen bij de onderwijsbehoeften van de leerling. Dit klinkt eenvoudiger dan het in de praktijk is. Tijdens dag 2 maken we kennis met dit principe en later in de opleiding (dag 3 en 4) komen we hier bij de uitwerking van de leerlijnen weer op terug. We zoeken bij de leerlijn vermenigvuldigen bij elke fase activiteiten zodat helder wordt wat de opbouw van de leerlijn zou moeten zijn. Vervolgens krijg je als huiswerk de opdracht om te kijken of je deze opbouw ook terug kunt vinden in jouw methode.


Tip: Download de brochure voor een compleet overzicht!


Module 3

Referentieniveaus en monitoring

Ochtend: In de ochtend bekijken we wat de referentieniveaus rekenen voor je betekenen. Wat betekent dit voor de betere, gemiddelde en zwakke rekenaars?

Middag: In de middag bespreken we de (analyse van) de leerlijn vermenigvuldigen. De leerlijn wordt besproken volgens de vier hoofdfasen.

Na deze dag weet je wat je moet doen om eind groep 4 alle tafels geautomatiseerd te hebben. En wat betreft de referentieniveaus weet je precies wat er op het niveau van 1F en 1S van de leerlingen wordt verwacht en wat dat voor de rekenlessen betekent. Ook weet je wanneer je de passende perspectieven mag inzetten en hoe dat werkt.


Module 4

Leerlijnen

De leerlijnen rekenen t/m 100 en delen worden besproken volgens de vier hoofdfasen van het protocol. Dit aan de hand van praktijkvoorbeelden en jouw vragen. De leerlijnen worden weer besproken volgens de vier hoofdfasen.

Ook is er aandacht voor reflectie op en samenhang tussen de modellen: wat zie je bij een team dat goed werkt met de modellen?


Dag 5

Materiaalgebruik en presentatie eindopdracht

Ochtend: Materiaalgebruik: welke rekenmaterialen zijn geschikt om in te zetten bij het rekenonderwijs? Bij welke leerlijn en op welk moment van de rekenontwikkeling? Hoe moet het materiaal worden gebruikt en hoe bouw je het gebruik van het materiaal weer af? Deze en meer vragen zullen we behandelen in de ochtend.

Middag: In de middag in groepjes aan elkaar presenteren van de praktijkopdracht.

Na afloop van deze opleiding ben je meer bekwaam om goed rekenonderwijs te verzorgen en krijg je het certificaat voor deze verkorte opleiding tot rekencoördinator: rekenexpert binnen je school!

Docent:

img-Ceciel Borghouts

Ceciel Borghouts
Rekenspecialist

Ceciel Borghouts is als rekenspecialist al bijna 25 jaar actief binnen het rekenonderwijs. Zij is mede auteur van het protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie. Ceciel verzorgt landelijke trainingen over het protocol en over rekendiagnostiek in de lijn van het protocol. Daarnaast is zij ontwikkelaar van rekenmethoden en materialen.

Ceciel geeft workshops, lezingen en masterclasses over diverse rekenonderwerpen. Ook verzorgt zij als zelfstandige rekenverbetertrajecten.

“Rekenen is een prachtig vak, maar in de praktijk weerbarstig. De leerkracht speelt een heel belangrijke rol bij de kwaliteit van het rekenonderwijs.”

Interview met Ceciel Borghouts

Kun je een probleem benoemen waar veel deelnemers tijdens de opleiding Rekencoördinator PO tegenaan liepen?

Deelnemers geven aan dat zij een heel andere kijk op het rekenonderwijs krijgen. Zij zien helemaal voor zich dát en hoe het echt anders moet in de rekenlessen en raken daar enthousiast over. Maar ze vinden het heel lastig om dat over te brengen naar het team: waar moet ik dan beginnen, hoe krijg ik mijn collega's net zo enthousiast als ik zelf ben, in welk tempo ga ik alle veranderingen doorvoeren? Allemaal vragen die leven en waar ze tegenaan lopen. Vaak wordt gezegd: was ik hier maar met 2 personen van de school om de opleiding te volgen, dan konden we het samen aanpakken.

Wat is de belangrijkste boodschap die je deelnemers wilt meegeven nadat ze de Opleiding Rekencoördinator PO hebben afgerond?

De belangrijkste boodschap die ik de deelnemers zou willen meegeven bij hun plannen na de Opleiding Rekencoördinator Primair Onderwijs: leg de lat hoog (hoge ambities), maar neem wel de tijd voor elke stap. Vaak wil men veel te veel veranderen in heel korte tijd. Gedragsverandering (en daar hebben we het tijdens de opleiding veel over) kost tijd. Daarnaast wil ik ze graag meegeven dat hun eigen plezier en enthousiasme als een olievlek kan werken in een team. Begin gewoon! Je krijgt steeds meer mensen mee.

Op welke manier haal jij plezier uit het geven van de opleiding?

Ik haal zelf plezier uit de opleiding doordat ik altijd heel erg leuke groepen heb met mensen die open staan en flexibel zijn van geest. Ze weten al veel van het rekenonderwijs, maar ik neem ze mee en laat ze nadenken over een aantal zaken binnen het rekenonderwijs die niet goed werken maar die we al wel jarenlang op een bepaalde manier doen. In vind het erg leuk om te merken dat in een setting waarin mensen vrij kunnen denken over goed rekenonderwijs zo weinig 'ja maar' te horen is. Mensen enthousiast maken, dat is leuk. Zelf mensen die rekenen niet zo leuk vinden geven aan er plezier in te krijgen. Dit maakt mij ook blij!

De opleiding is speciaal bestemd voor:

 • Leerkrachten
 • Interne begeleiders
 • Rekencoördinatoren (die kennis willen opfrissen)

Zorg met de cursus Rekencoordinator voor kwalitatief goed rekenonderwijs binnen je onderwijsinstelling!

 • De diversiteit aan cursisten maakt het interessant. Veel verschillende invalshoeken.
 • Fijne en boeiende cursus. Veel nieuwe handvaten en het wordt op een enthousiaste manier overgebracht. Op het eind van de dag zit je hoofd vol maar je kakt zeker nier in.

 • Lekker tempo in de les. Prettige afwisseling tussen luisteren en actief aan de slag. Fijn dat er korte pauzes zijn. Goed verzorgde dag, boordevol inspiratie.

 • Het is een interessante opleiding waarin je goed en kritisch leert kijken naar rekenonderwijs.

 • Zeer leerzaam en direct toe te passen in de praktijk. Je kunt ook met al je vragen terecht bij Ceciel.

 • Inspirerend; de cursus geeft handvatten om in de praktijk bewuster rekenonderwijs te geven. Veel praktijk, waar je mee aan de slag kunt.

 • Korte zeer praktische rekenopleiding welke grote impact kan hebben op je eigen school

 • Met een uitdagende en persoonlijke benadering wordt je verleid tot en geënthousiasmeerd voor rekenonderwijs met nieuwe en prima toepasbare theorieën en handelswijzen.

 • Ik ben vakbekwamer dan dat ik ooit was. Heel inspirerend, gemotiveerd om met de rest aan de slag te gaan

 • Twee jaar geleden vroeg mijn directeur aan mij of ik de opleiding rekencoördinator wilde volgen. Ik zei dat ik daar over zou nadenken en in april 2018 heb ik aangegeven dat ik dat wel wilde. Binnen een week was alles rond, waarbij ik vanuit de stichting Ante met talent vooruit financieel ondersteunt word.

  Als je dan begint aan de zoveelste cursus of opleiding, begin je met enige terughoudendheid, omdat ik  opleidingen die ik inmiddels gevolgd heb niet altijd als even zinvol heb ervaren.

  Hoe anders is het allemaal verlopen. Voor mijzelf had ik wel het gevoel dat ik een aardige rekenles kon geven. Na de eerste keer in Utrecht geweest te zijn, had ik al snel door dat ik terecht ben gekomen bij een docent rekenen, Ceciel Borghouts, die mij heel veel zou kunnen aanreiken. Ik herinner nog de  eerste terugreis in de auto. Samen met mijn studiemaat Theo Waninge raakten we niet uitgepraat over de eerste dag. Veel nieuwe dingen werden besproken in een hoog tempo en mijn hoofd duizelde enorm. Lang geleden dat mijn hoofd propvol met nieuwe informatie naar huis ging. De volgende dag moest ik alles rustig verwerken. Ik bleef elke bijeenkomst heel erg enthousiast over de behandelde onderwerpen om zodoende beter rekenonderwijs te kunnen geven. In de klas heb ik diverse dingen besproken met de kinderen van mijn groep. Het mooiste compliment van de groep die ik kreeg was: “Nou meester, je kunt wel merken dat je een opleiding rekenen volgt”. 

Algemene Informatie

Deze 5-daagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij Aristo Meeting Center Utrecht CS te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

Aristo Meeting Center Utrecht CS
Godebaldkwartier 357
3511 DT
Utrecht
tel: 088 - 2301036

Dag Datum Tijd Locatie
Module 1 15 januari 2025 09:30 - 16:30 Aristo Meeting Center Utrecht CS
Module 2 12 februari 2025 09:00 - 15:30 Aristo Meeting Center Utrecht CS
Module 3 12 maart 2025 09:00 - 15:30 Aristo Meeting Center Utrecht CS
Module 4 9 april 2025 09:30 - 16:30 Aristo Meeting Center Utrecht CS
Module 5 28 mei 2025 09:30 - 16:30 Aristo Meeting Center Utrecht CS

Jouw investering

De investering voor deze 5-daagse opleiding bedraagt € 2799,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

November editie (volgeboekt)

Aristo Meeting Centre Utrecht CS
Godebaldkwartier 357
3511 DT
Utrecht
tel: 088 - 2301036

 

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 5 november 2024 09:00 - 16:30 Aristo Meeting Centre Utrecht CS
Dag 2 26 november 2024 09:00 - 15:30 Aristo Meeting Centre Utrecht CS
Dag 3 14 januari 2025 08:30 - 15:30 Aristo Meeting Centre Utrecht CS
Dag 4 4 februari 2025 09:00 - 16:30 Aristo Meeting Centre Utrecht CS
Dag 5 4 maart 2025 09:00 - 16:30 Aristo Meeting Centre Utrecht CS

September editie (volgeboekt)

Aristo Meeting Centre Utrecht CS
Godebaldkwartier 357
3511 DT
Utrecht
tel: 088 - 2301036

 

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 12 september 2024 09:00 - 16:30 Aristo Meeting Centre Utrecht CS
Dag 2 3 oktober 2024 09:00 - 15:30 Aristo Meeting Centre Utrecht CS
Dag 3 7 november 2024 08:30 - 15:30 Aristo Meeting Centre Utrecht CS
Dag 4 28 november 2024 09:00 - 16:30 Aristo Meeting Centre Utrecht CS
Dag 5 16 januari 2025 09:00 - 16:30 Aristo Meeting Centre Utrecht CS

Gratis boek

Bij deelname aan de opleing ontvang je gratis het boek TIBtools - Voorkom ernstige rekenproblemen van Ceciel Borghouts.

 

Studiebelastingsuren

Het aantal studiebelastingsuren voor deze opleiding bedraagt ongeveer 100 uren inclusief contacturen.

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Ga gericht aan de slag binnen jullie eigen praktijk

Dit traject is ook volledig op maat te volgen. De theorie en praktijkvoorbeelden worden in dat geval volledig afgestemd op de leerdoelen en praktijk van jouw organisatie. Jullie ervaren hierdoor verschillende voordelen:

Inhoud op maat

Het programma sluit exact aan op jullie leerdoelen en praktijk.

Borging van kennis

Kennis blijft beter behouden in de organisatie.

Kostenefficiënt

Efficiënte investering in het kennisniveau van de organisatie.

Binnen jullie schema

Opleiding binnen jullie planning en op jullie locatie.

Bespreek de mogelijkheden

Plan een vrijblijvend adviesgesprek om het programma op maat te bespreken.

Onder andere deze opdrachtgevers gingen je voor:

Download brochure

Onze privacy-policy

Interview met Barbara Tetrode, oud-deelnemer van de opleidingen Rekencoördinator PO, PO II en Rekendiagnostiek

“Betrokken, eerlijk en iemand die het rekenonderwijs echt wil veranderen”. Zo omschrijft Barbara Tetrode onze docent Ceciel Borghouts. Barbara werkt als groepsleerkracht en rekencoördinator bij de Groenling. Zij heeft de opleidingen rekencoördinator PO, PO II én Rekendiagnostiek gevolgd bij SBO. Wij interviewden haar over motivatie, de docente en wat zij geleerd heeft tijdens deze opleidingen.

Wat was voor jou de reden om te starten met de opleiding Rekencoördinator PO?

In januari 2015 kwam er een uitnodiging binnen op onze school voor deelname aan de Pilot training ERWD die Ceciel Borghouts zou verzorgen. Ik had al eens een opleiding Rekencoach elders gevolgd en binnen de school werd direct aan mij gedacht, omdat ik de meeste affiniteit had met rekenen. Ik ging zonder verwachtingen naar deze pilot. Ik werd echter tijdens deze pilottraining zo geïnspireerd dat ik direct heb geïnformeerd of er ook een opleiding was.

Wat sprak je precies aan tijdens deze pilottraining, waardoor je besloot je te verdiepen in een vervolgopleiding?

Ik had echt het gevoel dat er nieuwe dingen werden gezegd, er voortschrijdend inzicht was en kwam erachter dat dit bij mij en op onze school stilstond. Bijvoorbeeld de methode alleen is niet voldoende om les te kunnen geven. Als je puur de methode volgt, sluit die vaak onvoldoende aan en als starter durf je ook niet teveel hiervan af te wijken. Toch merkte ik al dat ik zelf steeds meer afweek van de rekenmethode, omdat deze soms te snel of te langzaam ging. Ook kwamen bepaalde onderdelen te weinig aan bod. Het sprak mij daarnaast tijdens de training ook erg aan dat Ceciel zeer betrokken overkomt, eerlijk zegt wat ze denkt en daadwerkelijk het rekenonderwijs wil veranderen. Ze heeft hier haar eigen ideeën over.

Wat voor verwachtingen had je voordat je aan de opleiding Rekencoördinator PO begon?

Ik wist natuurlijk al dat deze opleiding door Ceciel werd gegeven, dus ik wist wat ik kon verwachten. De opleiding Rekencoördinator PO was een uitbreiding van de pilot die ik eerder dat jaar had gedaan.

Heb je ook voldoende handvatten gekregen?

Ik voelde mij zeker competent na afloop. Wat ik ook heel leuk vond was dat het heel intensief was, veel informatie in betrekkelijk korte tijd. Dat vond ik erg prettig. Je komt boordevol informatie weer thuis. En het was zeer praktisch, ik kon er direct mee aan de slag.

Wat heb je vooral geleerd dat je nu nog toepast in je dagelijkse praktijk?

Dat is heel veel! Hieronder een opsomming:

 1. Soms moet je kinderen laten aanmodderen. Niet alles direct gaan uitleggen, maar gewoon laten proberen. Ze moeten zelf leren nadenken!
 2. De hoofdfasen van de leerlijnen hebben mij veel inzichten gegeven. Als het niet lukt, ga je een stapje terug en start je daar.
 3. De kennis van leerlijnen kwam op de Pabo bij mij erg weinig aan bod en het drieslagmodel helemaal niet. Deze modellen gebruik ik eigenlijk dagelijks. Rekenspellen worden op school wel ingezet, maar zonder er goed over na te denken wanneer je dit inzet en of dit wel past. Nu denk ik veel meer na over of het past in het moment. Ik weet precies wanneer ik welke spellen in kan zetten en maak er meer tijd voor vrij, omdat ik de meerwaarde er ook van zie. Voor andere klassen heb ik het nu ook uitgezocht en voor mijn collega’s een lijstje gemaakt wanneer ze welk spel kunnen inzetten.
 4. Wat ik nog steeds gebruik is eigen regie; het nemen van vrijheid in de methode.
 5. Toetsing speelt ook een belangrijke rol. Bij de methode van de bloktoetsen dacht ik altijd: “lijkt mij goed want ik zie dan of ze het kunnen of niet”. Nu ik het drieslagmodel gebruik, zie ik de beperking van toetsen en ga ik er anders mee om. Als iemand het gehaald heeft betekent dit niet automatisch dat degene het goed kan. Mijn eigen observatie laat ik een grotere rol spelen. Soms merk ik dat een leerling er nog niet helemaal is. Dan besteed ik er extra aandacht aan.
 6. Ik kijk kritischer naar artikelen die ik lees en heb geleerd hier mijn eigen mening over te vormen. Ik neem niet alles klakkeloos aan wat er geschreven wordt.
 7. Na de opleiding rekencoördinator PO heb ik de opleiding Rekendiagnostiek gevolgd. Deze kennis gebruik ik erg vaak. De essentie van diagnostiek heb ik in mijn hoofd zitten, dus op het moment dat ik diagnostische gesprekken voer pas ik deze kennis veelvuldig toe.

Welke ambitie heb je jezelf nog ingesteld binnen jouw functie?

Ik heb inmiddels ook rekencoördinator deel 2 gevolgd, dus heb ik alles gevolgd, wat er vanuit het SBO op dit moment aangeboden wordt. Op korte termijn wil ik op de school waar ik nu werk het rekenonderwijs verbeteren en nog verder uitwerken, mijn vakkennis bijhouden middels artikelen en conferenties. En op de langere termijn zou ik het leuk vinden om andere leerkrachten of scholen te helpen het rekenonderwijs te verbeteren. Daarnaast lijkt het mij leuk om meer individuele leerlingen te begeleiden. Ik heb nu een leerling 1 jaar begeleid buiten mijn werk om en deze ging met sprongen vooruit.

Wat zou jij zeggen tegen een collega over de opleidingen die je hebt gevolgd?

Ik zou eigenlijk zeggen: dit is een opleiding waar je in de praktijk echt direct iets mee kan. Vooral dat je zelf leert nadenken, eigen regie gaat nemen, een helikopterview ontwikkelt. Je leert hoe je een rekenmethode kan gebruiken zonder dat je hem moet volgen, wat je toe moet voegen/weg kan laten en hoe je rekenproblemen kunt voorkomen. Het is een opleiding waarbij je je daarna deskundig voelt. Je ziet snel resultaat van kleine aanpassingen en dat de kinderen daardoor veel enthousiaster en meer betrokken zijn bij de les!

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 2 972 751 mariska.korewijk@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Onderwijs

Onze privacy-policy