Opleiding Rekendiagnostiek

Het vervolg op Protocol ERWD óf de opleiding Rekencoördinator!

 • Voorkennis vereist!
 • Leer diagnosticerend onderzoek voorbereiden en uitvoeren
 • Reflecteer op je eigen rekenonderzoek

Rekenonderzoek volgens het protocol ERWD

 • 4-daagse opleiding
 • 11 september 2024 - 5 juni 2025
 • Aristo Meeting Center Utrecht CS
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Goede rekendiagnostiek volgens het Protocol ERWD

In opdracht van het Ministerie van OCW is in de afgelopen jaren het protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie (ERWD) ontwikkeld. Leraren worden in alle leerjaren geconfronteerd met leerlingen die niet goed mee kunnen met de groep. De NVORWO (Nederlandse Vereniging voor de Ontwikkeling van RekenWiskunde- Onderwijs ) wil stimuleren dat op een eenduidige manier omgegaan wordt met de aanpak rond leerlingen met rekenwiskunde-problemen.

Met de 4-daagse opleiding Rekendiagnostiek leer je goede rekendiagnostiek vormgeven volgens de uitgangspunten van het ERWD protocol.

Wat kan jij verwachten tijdens deze opleiding?

Leer in 4 dagen:

 • Hoe je diagnosticerend onderzoek voorbereid
 • Het uitvoeren van eigen diagnosticerend rekenonderzoek
 • Reflecteren op het (eigen) rekenonderzoek
 • Benoemen van de opbrengsten van rekendiagnostiek
 • Concrete begeleidingsadviezen op te stellen

Vraag de brochure aan voor een handig programmaoverzicht

img-Oud-deelnemer

Oud-deelnemer
Opleiding Rekendiagnostiek

“Een interactieve opleiding waarbij m.b.v. praktijkvoorbeelden de theorie voor rekendiagnostiek onderbouwd wordt.”

img-Oud-deelnemer

Oud-deelnemer
Opleiding Rekendiagnostiek

"Zowel praktisch als informatief heeft de opleiding een meerwaarde voor het rekenonderwijs in zijn geheel en voor “ de specifieke hulp aan zwakke rekenaars in het bijzonder"

Optioneel: ondersteunend materiaal NVORWO

Indien je aan alle eisen van de opleiding Rekendiagnostiek hebt voldaan, dan heb je de mogelijkheid om toegang te krijgen tot een speciale website van de NVORWO met ondersteunende informatie zoals:

 • Onderzoeksmateriaal
 • Videofragmenten waarbij onderzoeksmateriaal in beeld wordt gebracht (praktijkvoorbeelden)

Kosten voor toegang tot speciale website van NVORWO en lidmaatschap:

 • NVORWO-leden betalen € 30,-
 • lid worden van NVORWO kost € 42,-
  (incl. abonnement Volgens Bartjens) + € 30,-
 • geen lid zijn en ook niet worden € 50,-

Nadere informatie en mogelijkheden tot aanmelding volgt tijdens de opleiding Rekendiagnostiek door hoofddocent Ceciel Borghouts.

De stappen die in de opleiding aan de orde komen, zijn:

 • Voorbereiden van een eigen diagnostisch rekenonderzoek m.b.v. aangereikt diagnostisch onderzoeksmateriaal.
 • Uitvoeren van een eigen diagnostisch rekenonderzoek.
 • Reflecteren op het (eigen) rekenonderzoek (feedback en video analyse).
 • Benoemen van de opbrengsten van de rekendiagnostiek.
 • Benoemen van concrete begeleidingsadviezen.

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst vanaf 09.00) en eindigt om 16.30 uur.
Tijdens de opleiding Rekendiagnostiek komen de volgende onderwerpen aan de orde:


 Dag 1

 • De uitgangspunten van de ERWD- diagnostiek worden besproken. Het betreft handelingsgerichte diagnostiek.
 • Tijdens de basisopleiding is een aantal modellen uit het protocol ERWD uitgebreid aan de orde geweest. Deze modellen vormen het uitgangspunt voor deze dag
 • Voor de ERWD-diagnostiek is onderzoeksmateriaal ontwikkeld
 • Dit materiaal wordt besproken en uitgedeeld
 • Na deze dag ben je in staat om met het uitgedeelde materiaal een eigen rekenonderzoek te doen bij een leerling: onderdeel delen of rekenen t/m 100
 • Ten slotte bekijken we wat er in het protocol ERWD aan algemene aanvullende informatie staat over diagnostiek

Dag 2

 • We bekijken welke leerlingkenmerken een rol spelen bij kinderen met dyscalculie
 • Analyse filmfragmenten. Het gaat hierbij om een micro-analyse van filmfragmenten. Zowel van aangedragen fragmenten als de fragmenten van het eigen onderzoeken
 • Bredere Toepassing: je leert reflecteren op onderzoek van een collega (casus)

Dag 3

Opbrengst externe diagnostiek Diagnosestelling:

 1. Samenhangend beeld van de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling
 2. Indicatiestelling; Formuleren van aanbevelingen
 • Beschrijving perspectief op langere termijn (koersbepaling)
 • Aanpak en aanknopingspunten voor de begeleiding (korte termijn)

Dag 4

Het is de bedoeling dat de deelnemers na dag 3 ervaring gaan opdoen met het aangereikte onderzoeksmateriaal (de onderleggers). Dat betekent dus zoveel mogelijk diagnostische rekenonderzoeken gaan uitvoeren aan de hand van de onderleggers. Daarom zit er ook ruim een half jaar tussen dag 3 en dag 4.

Voor dag 4 staat een praktijkopdracht:

 • Uitvoeren van een diagnostisch rekenonderzoek a.h.v. de onderleggers (onderdeel Rekenen t/m 20 of vermenigvuldigen) en het daarbij invullen van de kijkwijzer
 • Ingevulde kijkwijzer meenemen.

Op de dag zelf komt aan de orde:

 • Video analyse videobeelden, microanalyse (beelden aangedragen door opleider)
 • Bespreken praktijkopdracht • Onderleggers Rekenen t/m 20 en vermenigvuldigen

Docenten:

img-Ceciel Borghouts

Ceciel Borghouts
Rekenspecialist

Ceciel is als rekenspecialist al bijna 25 jaar actief binnen het rekenonderwijs. Zij is mede auteur van het protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie. Zij verzorgt landelijke trainingen over het protocol en over rekendiagnostiek in de lijn van het protocol. Daarnaast is zij ontwikkelaar van rekenmethoden en materialen. Zij geeft vele workshops, lezingen en masterclasses voor o.a. School aan Zet over diverse rekenonderwerpen. Ook verzorgt zij als zelfstandige vele rekenverbetertrajecten.

"Ceciel heeft kennis van zaken en brengt op een heel leuke, enthousiaste manier.
Je blijft van het begin tot eind geboeid"

Cursist over de docent

img-Arlette Buter

Arlette Buter
Zelfstandig onderwijsadviseur en conceptauteur

Na het afronden van de pabo studeerde Arlette Buter onderwijskunde en specialiseerde zich daarbij in het reken-wiskundeonderwijs op de basisschool waarin ze nu ruim 25 jaar werkzaam voor is. Sinds 2009 heeft Arlette haar eigen adviesbureau, ze is conceptauteur van de nieuwe rekenmethoden Pluspunt, de Wereld in Getallen en van Rekenroute en Rekenplein. Ook begeleidt zij schoolteams bij het verbeteren van het reken‑wiskundeonderwijs.

Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor:

 • leerlingbegeleiders
 • interne begeleiders
 • rekencoördinatoren
 • rekenbegeleiders en opleiders rekenen
 • remedial teachers
 • orthopedagogen/psychologen werkzaam voor het basisonderwijs

“Een interactieve opleiding waarbij m.b.v. praktijkvoorbeelden de theorie voor rekendiagnostiek onderbouwd wordt.”

“Een zeer leerzame en verrijkende opleiding die iedere rekencoordinator zou moeten volgen.”

“Zowel praktisch als informatief heeft de opleiding een meerwaarde voor het rekenonderwijs in zijn geheel en voor de specifieke hulp aan zwakke rekenaars in het bijzonder.”

“Heldere theorie die goed is toegespitst op de onderwijspraktijk van het rekenen en praktische tools en voorbeelden om zelf rekenproblemen op te sporen en aan te pakken.

Algemene Informatie

Deze 4-daagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij Aristo Meeting Center Utrecht CS te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

Aristo Meeting Center Utrecht CS
Godebaldkwartier 357
3511 DT
Utrecht
tel: 088 - 2301036

Dag Datum Tijd Locatie
Module 1 11 september 2024 09:30 - 16:30 Aristo Meeting Center Utrecht CS
Module 2 10 oktober 2024 09:30 - 16:30 Aristo Meeting Center Utrecht CS
Module 3 13 november 2024 09:30 - 16:30 Aristo Meeting Center Utrecht CS
Module 4 5 juni 2025 09:30 - 16:30 Aristo Meeting Center Utrecht CS

Jouw investering

De investering voor deze 4-daagse opleiding bedraagt € 2599,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

Studiebelastingsuren

Het aantal studiebelastingsuren voor deze opleiding bedraagt ongeveer 40 uren inclusief contacturen.

Werkmateriaal en certificaat

De deelnemers krijgen na afloop (indien zij aan alle eisen van de opleiding hebben voldaan) een certificaat. Hiermee maak je jouw ervaring en kennis zichtbaar: erg interessant voor je organisatie en CV.


Voorwaarde voor deelname / instroomeisen:

 • Eerdere deelname aan de cursus Diagnosticerend onderwijzen; Protocol ERWD in de praktijk; (SBO*) óf
 • Eerdere deelname aan de verkorte opleiding Rekencoördinator PO bij het SBO.
 • Van de deelnemers wordt verwacht dat zij voorafgaand aan de tweede dag een diagnostisch rekenonderzoek uitvoeren (onderdeel rekenen t/m 100 of delen) en dit op video te nemen.

* Indien u elders in het land de cursus Diagnosticerend onderwijzen; Protocol ERWD in de praktijk heeft gevolgd bij Ceciel Borghouts dan voldoet u ook aan de voorwaarde. Cursussen gevolgd bij derden zijn niet geldig als voorwaarde voor deelname aan de cursus diagnostiek. Neem bij twijfel overleg op met de organisatie.

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Ga gericht aan de slag binnen jullie eigen praktijk

Dit traject is ook volledig op maat te volgen. De theorie en praktijkvoorbeelden worden in dat geval volledig afgestemd op de leerdoelen en praktijk van jouw organisatie. Jullie ervaren hierdoor verschillende voordelen:

Inhoud op maat

Het programma sluit exact aan op jullie leerdoelen en praktijk.

Borging van kennis

Kennis blijft beter behouden in de organisatie.

Kostenefficiënt

Efficiënte investering in het kennisniveau van de organisatie.

Binnen jullie schema

Opleiding binnen jullie planning en op jullie locatie.

Bespreek de mogelijkheden

Plan een vrijblijvend adviesgesprek om het programma op maat te bespreken.

Onder andere deze opdrachtgevers gingen je voor:

Download brochure

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 2 972 751 mariska.korewijk@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Onderwijs

Onze privacy-policy