Verkorte opleiding Middenmanagement PO & VO

Verbind docent en Management

 • Word in 5 dagen een effectieve middenmanager
 • Leer je als middenmanager goed te positioneren binnen jouw school
 • De opleiding is een opstap naar een leidinggevende functie
 • Met aansluiting op Post/HBO opleiding van Via Vinci Academy
 • + gratis boek. 'Valueframing'

Zoek jij een opleiding met als resultaat: een Mastertitel, praktische plannen voor jouw eigen organisatie en sterker Authentiek Leiderschap? Kijk dan ook  eens naar de Verkorte Opleiding Educational Leadership. 12 modules afgerond binnen één schooljaar!

De succesvolle middenmanager

Als middenmanager ben je het aanspreekpunt voor medewerkers die in de school werkzaam zijn. Je zorgt samen met de directie voor de (organisatorische) aansturing die het functioneren van de school aangaan en verbeteren. Steeds belangrijker wordt de medezorg voor de pedagogische en onderwijsinhoudelijke voortgang.

Bekijk het programma 

 

Jouw rol is cruciaal voor het succesvol functioneren van de onderwijsinstelling 

Welke middenmanager ben ik? Wat voor middenmanager wil ik zijn en waar heeft de school behoefte aan? Welke ontwikkelingen zijn er en wat staat ons te wachten voor de toekomst? Hoe ga ik om met weerstand vanuit collega’s en hoe creëer ik draagvlak onder mijn collega’s? In de opleiding Middenmanagement PO & VO worden antwoorden en praktische handvatten geboden om aan de slag te gaan met deze vragen in de praktijk. Deze opleiding is tevens een mooie opstap naar een leidinggevende functie.

 

Na de opleiding Middenmanager in het onderwijs

 • Weet je jezelf als middenmanager goed te positioneren binnen de school
 • Kan je leiderschap individueel en met de directie vormgeven binnen en buiten de school
 • Heb je inzicht in jouw persoonlijke waarden en drijfveren
 • Kan je het gedrag van je collega’s beter begrijpen en groei, afstemming en ontwikkeling binnen het team in gang zetten
 • Zorg je ervoor dat vergaderingen effectief en efficiënt zijn
 • Weet je hoe je jouw ouders en collega’s vakkundig te woord kan staan met het gebruik van de juiste gesprekstechnieken
 • Kan je met praktische handvatten aan de slag om de kwaliteit van je huidige en toekomstige onderwijs te verbeteren
 • Heb je kennis over hoe je onderwijsinnovaties implementeert en het proces eromheen begeleidt

Download de brochure (pdf)

 

Opleiding Middenmanagment PO & VO heeft 5 modules

 1. Verbeter je communicatie
 2. Teamontwikkeling en coaching
 3. De positie van de middenmanager
 4. Kwaliteitszorg
 5. Verandermanagement en leiderschap

Voor de start van de opleiding ga je aan de slag met de MMI test. Een persoonlijke telefonische of skype intake en bespreking van het MMI-rapport. Krijg zicht op jouw drijfveren. Lees meer over de MMI test.

 

Aansluiting Post-HBO

Je kunt ervoor kiezen na deze verkorte opleiding een gecertificeerd Post-HBO diploma te behalen. Hiertoe biedt Via Vinci Academy een 1-jarige opleiding voor Schoolleider Primair Onderwijs Basisbekwaam. Na het volgen van deze opleiding komt u in aanmerking voor een korting en vrijstelling voor een aantal modules.

 

Gratis boek voor alle deelnemers

Iedere deelnemer aan de verkorte opleiding Middenmanagement PO & VO ontvangt gratis het boek 'Valueframing' van Floor de Ruiter.

 

Ook interessant voor jou:

Ben jij al een ambitieuze leidinggevende, manager of directeur en wil je je verder ontwikkelen tot excellent (school)leider? Kijk dan eens bij onze verkorte jaaropleiding Educational Leadership met mogelijkheid tot in etappes doorstuderen naar een master-titel. Indien gewenst ook met optie van een korte pauze van ±1 jaar voor een goede werk & privébalans.

Programma van de opleiding Middenmanagement PO en VO

 

Module 1

Verbeter je communicatie

Achtergrond

De gewoontes en leidende denkpatronen van mensen komen voort uit onderliggende waarden en drijfveren. Deze spelen een belangrijke rol bij het begrijpen van gedrag. Waarom reageert iedereen verschillend op dezelfde situatie? En waardoor is het met sommige mensen heel lastig samenwerken, terwijl het met anderen vlekkeloos loopt? De antwoorden liggen vaak in een verschil in drijfveren, dat ervoor zorgt dat dezelfde situatie op verschillende manieren wordt geïnterpreteerd.

Want drijfveren bepalen sterk hoe een individu, team of organisatie functioneert. Wat iemand drijft, voorspelt zijn gedrag en bepaalt zijn motivatie om dingen wel of niet te doen. Zicht op de verschillende dominante drijfveren, maakt het mogelijk om individuen in hun kracht te zetten en teams of organisaties verder te ontwikkelen.

Met behulp van de kennis van Valueframing leer je jezelf en je collega’s beter te begrijpen en is persoonlijke ontwikkeling mogelijk, maar ook groei, afstemming en ontwikkeling binnen het team. Dit leidt tot verbeterde communicatie, verbeterde werkrelaties en een competente en effectieve onderwijscultuur. Je bent als middenmanger veel in gesprek met collega’s, de directie maar ook met ouders en leerlingen. Om deze gesprekken constructief te laten verlopen, is het belangrijk om kennis van gesprekstechnieken te hebben en vaardigheden om ze in de praktijk toe te passen.

Inhoudelijke thema’s

 • Waardensystemen en drijfveren
 • Communicatiestijlen
 • Gesprekstechnieken
 • Valueframing

 


Het complete programma in één handig overzicht? Download de brochure (pdf) 

Module 2

Teamontwikkeling en coaching

Achtergrond

Teams doorlopen diverse stadia van ontwikkeling. Elk stadium stelt nieuwe eisen. Het dwingt de teamleden om zich, naarmate ze groeien in hun ontwikkeling en omstandigheden veranderen, aan nieuwe behoeften aan te passen. Teams zijn als sociale systemen conservatief en daardoor volharden ze als vanzelf in het vertrouwde als zich veranderingen in ontwikkeling voordoen. Weerstand van een team is vanuit systeemdenken geen onwil, weerstand is een gewoonte.

In moderne organisaties is samenwerken een dagelijkse bezigheid; dat geldt ook voor het onderwijs. Door gezamenlijk aan doelen te werken, bereiken onderwijsprofessionals meer dan door alleen te werken. Gezamenlijk kunnen ook grotere projecten en doelen worden gerealiseerd. Om samenwerking tussen leerkrachten goed te organiseren en in goede banen te leiden, is het belangrijk te weten hoe dit proces tot stand komt en wat daar precies voor nodig is.

Inhoudelijke thema’s

 • Teamontwikkeling en groepsdynamica
 • Teamrollen
 • Coaching: attitude en vaardigheid

 


Module 3

De positie van de middenmanager

Achtergrond

De middenmanager heeft binnen een onderwijsinstelling een belangrijke en waardevolle rol welke soms als lastig wordt ervaren. Hoe ga je om met de bekende ‘sandwich’ positie? Als middenmanager ben je zowel deel van het management als nauw betrokken bij het team. Hoe kan je de ogen en oren van het management zijn maar ook het vertrouwen van collega’s behouden? Hoe kan je hier als middenmanager zo goed mogelijk mee om gaan?

Volgens Peter Thuis (Thuis, 2010) is een organisatie een menselijke samenwerking die doelgericht en blijvend is. Om dat samenwerken daadwerkelijk doelgericht te laten verlopen, is coördinatie of management nodig. EEr is een bestuurder en er zijn directieleden, waaronder middenmanagers. De term middenmanager bestaat officieel niet in het basisonderwijs, je kan hierbij denken aan teamleiders of bouwcoördinatoren.

Activiteiten van de middenmanager kunnen globaal worden ondergebracht in drie categorieën: Richten, Inrichten en Verrichten. Als alle activiteiten binnen deze categorieën optimaal verlopen, is het voor een school niet moeilijk te doen wat van haar verwacht wordt.


Inhoudelijke thema’s

 • Functieprofiel van de middenmanager
 • Profilering en positionering binnen de schoolorganisatie
 • Leiderschapsstijlen
 • Leerstijlen
 • Managementrollen
 • Timemanagement en persoonlijke effectiviteit

 


 Het complete programma in één handig overzicht? Download de brochure (pdf) 


Module 4

Kwaliteitszorg

Achtergrond

Het fenomeen kwaliteitszorg in het onderwijs gaat een nieuwe fase in. Het kunnen definiëren van de eigen kwaliteitsnormen is nu definitief een belangrijke taak voor bestuur, directie en team. In de opeenvolgende toezichtkaders van de inspectie is die tendens al enkele jaren waarneembaar en dat biedt zowel ruimte als verantwoordelijkheid. Het is steeds beter mogelijk om jouw eigen kwaliteitsprofiel op te bouwen, maar daar staat wel tegenover dat je dan ook die beoogde kwaliteit gaat leveren en daarover verantwoording aflegt.

Er is veel gaande op het gebied van onderwijsvernieuwingen en de middenmanager heeft een belangrijke rol om hiervan goed op de hoogte te blijven. Wat gaat er komen en hoe kan dat binnen de eigen school worden uitgewerkt? Hoe voeren we als team onderwijsvernieuwingen door en wat is mijn rol daar in? Wat kan ik doen als ik op weerstand van mijn collega’s stuit? Wat is de relatie tussen uw rol en de gewenste veranderingen in de school?


Inhoudelijke thema’s

 • Onderwijskwaliteit en inspectierapport
 • Werken aan kwaliteit en kwaliteitsverbetering; doelen stellen in het jaarplan
 • PDCA-cyclus van Deming, SWOT en het INK A3 model
 • Actuele onderwijs/maatschappelijke ontwikkelingen

 


Module 5

Verandermanagement en leiderschap

Algemeen wordt aangenomen dat zeventig procent van alle trajecten voor organisatieverandering niet het gewenste resultaat oplevert. Over de oorzaken daarvan is al veel geschreven. Vaak betreft het gemakkelijk verteerbare literatuur met titels als ‘Gedoe krijg je toch’ en ‘Hoe krijg ik ze mee?’. Succesvolle organisatieverandering vraagt echter een gedegen, multidisciplinaire aanpak met bijdragen uit onder meer de organisatiekunde, psychologie en sociologie; en dat alles evidence based. Hoe meer de verandermanager weet over bewezen benaderingswijzen en interventies, hoe groter de kans dat de gewenste veranderdoelen gehaald worden.

Inhoudelijke thema’s

 • Verschillende benaderingen in de veranderkunde
 • Welk gedrag kiezen mensen en hoe krijg je ze in beweging?
 • Wat betekent een bepaalde samenstelling in een team of organisatie voor verandering of ontwikkeling?
 • Eigenaarschap
 • Veranderdramatiek: Hoe blijf je uit de dramadriehoek?
 • Ladder of inference

 


 

Tijdschema van de opleiding


09.00 Ontvangst met koffie en thee
09.30 Aanvang ochtendprogramma met tussentijds koffie- en theepauze
12.30 Lunchpauze
13.30 Aanvang middagprogramma met tussentijds koffie- en theepauze
16.30 Afsluiting van de dag

Docenten:

Bert Peene

Bert  was jarenlang opleider van schoolleiders, zowel in het po als het vo en mbo. Tegenwoordig werkt hij als freelance docent. Hij is vooral goed thuis in organisatiekunde – met name organisatiecultuur - en verandermanagement. Daarnaast schrijft hij regelmatig over managementliteratuur voor Managementboek Magazine, de VO Raad (VO Magazine) en de VO Academie. (Actuele) theorie en praktijk vormen door dit alles steeds een hechte en vooral functionele twee-eenheid in zijn lessen.

 

 

 

Margreet Pols

Margreet studeerde onder meer ‘orthopedagogisch muziekbeoefenaar’ en ‘docent muziek’ aan het conservatorium in Maastricht en Rotterdam. Na 8 jaar onderwijservaring in het PO en VO maakte ze de overstap naar het trainen en coachen van onderwijs- en opleidingsprofessionals. Ze verzorgt opleidingen en trainingen over communicatie, coaching, activerende didactiek, en multimediaal onderwijs.

 

 

 

 

 

 

Algemene informatie over de opleiding Middenmanagement PO en VO

 

Datum & Locatie

 • 23 september, 4 & 18 november, 9 december 2020 en 20 januari 2021


BCN Utrecht Daltonlaan
Daltonlaan 100
3584 BJ Utrecht
Tel: 030 - 2567391
Routebeschrijving

 

Bestemd voor:

 • Docenten
 • Bouwcoördinator
 • Teamleider
 • Unitleider
 • MT-leden

Werkzaam in het:

 • Primair Onderwijs
 • Voortgezet Onderwijs

 

Gratis boek voor alle deelnemers

Iedere deelnemer aan de verkorte opleiding Middenmanagement PO & VO ontvangt gratis het boek 'Valueframing' van Floor de Ruiter

 

 

Aansluiting Post-HBO Schoolleider Basisbekwaam (‘Leidinggeven 1’)

Je kan ervoor kiezen om na deze verkorte SBO-opleiding een gecertificeerd Post-HBO diploma te behalen. Hiertoe biedt Via Vinci Academy een 1-jarige opleiding voor Schoolleider Primair Onderwijs Basisbekwaam. Onderdelen van de Verkorte Opleiding Middenmanagement van SBO kan je inbrengen in de Via Vinci Post-HBO opleiding. Wat je exact inbrengt wordt in een persoonlijke intake vastgesteld. Dit leidt tot een korte route naar het gewenste diploma, zonder dubbelingen.

 

Herregistratie Schoolleidersregister PO

Onderdelen van de Verkorte Opleiding Middenmanagement van SBO kan je inbrengen in de gecertificeerde SRPO-nascholingstrajecten van Via Vinci Academy. Daarmee ben je al op weg naar je herregistratie in het Schoolleidersregister PO (herregistratie is verplicht 1 maal per 4 jaar). Korter en zonder dubbelingen.

 

Aansluiting Post-HBO Middenmanagement VO

Je kan er voor kiezen om na deze verkorte SBO-opleiding een gecertificeerd Post-HBO diploma te behalen. Hiertoe biedt Via Vinci Academy een 1 jarige opleiding Middenmanagement VO. Onderdelen van de Verkorte Opleiding Middenmanagement van SBO kan je inbrengen in de Via Vinci Post-HBO opleiding. Wat je exact inbrengt wordt in een persoonlijke intake vastgesteld. Dit leidt tot een korte route naar het gewenste diploma, zonder dubbelingen.

 

Investering

De investering voor deze verkorte 4-daagse opleiding bedragen €2.999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

 

Studiebelastinguren

Het aantal studiebelastinguren voor deze opleiding bedraagt ongeveer 55 uren inclusief contacturen.

 

Ook interessant voor jou:

Ben jij al een ambitieuze leidinggevende, manager of directeur en wil je je verder ontwikkelen tot excellent (school)leider? Kijk dan eens bij onze verkorte jaaropleiding Educational Leadership met mogelijkheid tot in etappes doorstuderen naar een master-titel. Indien gewenst ook met optie van een korte pauze van ±1 jaar voor een goede werk & privébalans.

 

Contact

Heb je inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan gerust, geheel vrijblijvend, contact op met:

Sandra Donkers 
Opleidingsadviseur
Tel: 040 - 297 27 70

 

 


Voorbereiding > MMI test: krijg zicht op jouw drijfveren!

MMI staat voor ‘My Motivation Insights’. Een instrument om zicht te krijgen op drijfveren van onderwijsprofessionals en onderwijsteams en hoe deze doorwerken in het professioneel handelen en in samenwerkingsrelaties. Op basis van het gedachtegoed van Jung, Beck, Cowan en Graves is de My Motivation Insights test ontwikkeld. Zeven kleuren representeren zeven waardenclusters die voor ieder mens tot een unieke combinatie van waarden, persoonlijke normen, motieven en drijfveren leiden. Daardoor wordt het mogelijk om beter zicht te krijgen op het ‘waarom’ achter je eigen gedrag in professionele situaties.

 

Dit en nog veel meer wordt inzichtelijk en bespreekbaar gemaakt door middel van de test. Enorm belangrijk voor het vergroten van je persoonlijke professionele effectiviteit, en erg toepasselijk voor versterking van samenwerkingsrelaties.

Een persoonlijke telefonische of skype intake en bespreking van het MMI-rapport. De volgende aspecten besproken:

 • Bespreken MMI-rapport
 • Verzenden MMI-rapport aan deelnemer na de bespreking
 • Ambitie tot het volgen van een eventuele vervolgopleiding

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven of Nancy Kager:


Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Verkorte opleiding Middenmanagement PO & VO inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Verkorte opleiding Middenmanagement PO & VO start op 23 september, 4 & 18 november, 9 december 2020 en 20 januari 2021 in BCN Utrecht Daltonlaan!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse opleiding
Prijs: €2999,- excl. btw
Datum: 23 september, 4 & 18 november, 9 december 2020 en 20 januari 2021
Locatie: BCN Utrecht Daltonlaan

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Sandra Donkers

Opleidingsadviseur
Sandra Donkers

  

040 - 2 972 770

In samenwerking met:

Relevant aanbod

24 Nov

Opleiding Talentbegeleider BO

Haal het maximale leerresultaat uit getalenteerde leerlingen met deze 4-daagse opleiding. Leer hoe u talenten herkent en effectief begeleidt. Zo voldoet u aan de norm voor cognitief talentvolle leerlingen. Lees meer
Type: 4-daagse opleiding | | Lokatie:La Vie Utrecht

Alle events