Verkorte opleiding Middenmanagement PO & VO

Uw rol is cruciaal voor het succesvol functioneren van de onderwijsinstelling

 • Leer u als middenmanager goed te positioneren binnen uw school
 • De opleiding is een opstap naar een leidinggevende functie
 • Praktische handvatten voor uw onderwijsinstelling
 • Met aansluiting op Post/HBO opleiding van Via Vinci Academy
 • Gratis boek 'Als leidinggeven in het onderwijs je vak is'

Eerste editie volgeboekt. Wegens succes extra editie ingepland!

De succesvolle middenmanager

Als middenmanager bent u het aanspreekpunt voor medewerkers die in de school werkzaam zijn. U zorgt samen met de directie voor de (organisatorische) aansturing die het functioneren van de school aangaan en verbeteren. Steeds belangrijker wordt de medezorg voor de pedagogische en onderwijsinhoudelijke voortgang.

Bekijk het programma 

 

Uw rol is cruciaal voor het succesvol functioneren van de onderwijsinstelling 

Welke middenmanager ben ik? Wat voor middenmanager wil ik zijn en waar heeft de school behoefte aan? Welke ontwikkelingen zijn er en wat staat ons te wachten voor de toekomst? Hoe ga ik om met weerstand vanuit collega’s en hoe creëer ik draagvlak onder mijn collega’s? In de opleiding Middenmanagement PO & VO worden antwoorden en praktische handvatten geboden om aan de slag te gaan met deze vragen in de praktijk. Deze opleiding is tevens een mooie opstap naar een leidinggevende functie.

 

Na de opleiding Middenmanager in het onderwijs:

 • Weet u zich als middenmanager goed te positioneren binnen uw school
 • Kunt u leiderschap individueel en met het bestuur vormgeven binnen en buiten de school
 • Zorgt u ervoor dat vergaderingen effectief en efficiënt zijn
 • Weet u hoe u ouders en collega’s vakkundig te woord kan staan met het gebruik van de juiste gesprekstechnieken
 • Kunt u met praktische handvatten aan de slag om de kwaliteit van uw huidige en toekomstige onderwijs te verbeteren
 • Hebt u kennis over hoe u onderwijsinnovaties implementeert en het proces eromheen begeleid

Download de brochure (pdf)

 

Opleiding Middenmanagment PO & VO heeft 4 modules

 1. De positie van de middenmanager
 2. Coachen en gesprekstechnieken
 3. Kwaliteitszorg
 4. Verandermanagement en leiderschap 

 

Aansluiting Post-HBO

U kunt ervoor kiezen na deze verkorte opleiding een gecertificeerd Post-HBO diploma te behalen. Hiertoe biedt Via Vinci Academy een 1-jarige opleiding voor Schoolleider Primair Onderwijs Basisbekwaam. Na het volgen van deze opleiding komt u in aanmerking voor een korting en vrijstelling voor een aantal modules.

 

Gratis boek voor alle deelnemers

Iedere deelnemer aan de verkorte opleiding Middenmanagement PO & VO ontvangt gratis het boek 'Als leidinggeven in het onderwijs je vak is' van Anton van den Dungen, Coen Dirkx en Brigit van Rossum. 

 

Programma van de opleiding Middenmanagement PO en VO

 

Module 1

De positie van de middenmanager

Achtergrond
De middenmanager heeft binnen een onderwijsinstelling een belangrijke en waardevolle rol welke soms als lastig wordt ervaren. Hoe gaat u om met de bekende ‘sandwich’ positie? Als middenmanager bent u zowel deel van het management als nauw betrokken bij het team. Hoe kunt u de ogen en oren van het management zijn en het vertrouwen van uw collega’s behouden? Hoe kunt u hier als middenmanager zo goed mogelijk mee om gaan?

Volgens Peter Thuis (Thuis, 2010) is een organisatie een menselijke samenwerking die doelgericht en blijvend is. Om dat samenwerken
daadwerkelijk doelgericht te laten verlopen, is coördinatie of management nodig. EEr is een bestuurder en er zijn directieleden, waaronder middenmanagers. De term middenmanager bestaat officieel niet in het basisonderwijs, u kunt hierbij denken aan teamleiders of bouwcoördinatoren.

Activiteiten van de middenmanager kunnen globaal worden ondergebracht in drie categorieën: Richten, Inrichten en Verrichten. Als alle activiteiten binnen deze categorieën optimaal verlopen, is het voor een school niet moeilijk te doen wat van haar verwacht wordt.

Inhoudelijke thema’s

 • Functieprofiel van de middenmanager
 • Profilering en positionering binnen de schoolorganisatie
 • Leiderschapsstijlen
 • Leerstijlen
 • Managementrollen
 • Timemanagement en persoonlijke effectiviteit

Tijdens deze module leert u

 • De meerwaarde van de middenmanager en de voorwaarden waar binnen de school aan voldaan moet zijn om als leidinggevend middenmanager optimaal van waarde te kunnen zijn
 • Diverse leiderschapsstijlen en u heeft kennis in welke situatie(s) bepaalde stijlen effectief zijn
 • De effectiviteit van het leiderschap binnen de eigen school analyseren en voorstellen doen voor optimalisering daarvan
 • Uitvoeren van meerdere stijlen leidinggeven, voornamelijk een coachende stijl op een passende manier in praktijk brengen

Het complete programma in één handig overzicht? Download de brochure (pdf) 

Module 2

Coachen en gesprekstechnieken

Achtergrond
In moderne organisaties is samenwerken een dagelijkse bezigheid; dat geldt ook voor het onderwijs. Door gezamenlijk aan doelen te werken, bereiken onderwijsprofessionals meer dan door alleen te werken. Gezamenlijk kunnen ook grotere projecten en doelen worden gerealiseerd. Om samenwerking tussen leerkrachten goed te organiseren en in goede banen te leiden, is het belangrijk te weten hoe dit proces tot stand komt en wat daar precies voor nodig is.

Als middenmanager bent u veel in gesprek met uw collega’s, de directie maar ook met ouders en leerlingen. Deze gesprekken kunnen plaats vinden in zowel de persoonlijke setting als in vergadersetting. In beide gevallen is het erg belangrijk om kennis van gesprekstechnieken te hebben en de vaardigheid om ze in de praktijk toe te passen. Het is hierbij nodig om uw team te kennen en de aanwezige talenten in uw team optimaal te benutten.

Inhoudelijke thema’s

 • Teamrollen
 • Teamontwikkeling & groepsdynamica
 • Coaching als attitude en vaardigheid
 • Gesprekstechnieken
 • Vergadertechnieken

Tijdens deze module leert u

 • De belangrijkste voorwaarden voor teamvorming kennen
 • De teameffectiviteit van het eigen team analyseren en evalueren op basis van één model
 • Teamprocessen optimaliseren door middel van passende interventies gebaseerd op een model 

 


Module 3

Kwaliteitszorg

Achtergrond
Het fenomeen kwaliteitszorg in het onderwijs gaat een nieuwe fase in. Het kunnen definiëren van de eigen kwaliteitsnormen is nu definitief een belangrijke taak voor bestuur, directie en team. In de opeenvolgende toezichtkaders van de inspectie is die tendens al enkele jaren waarneembaar en dat biedt zowel ruimte als verantwoordelijkheid. Het is steeds beter mogelijk om uw eigen kwaliteitsprofiel op te bouwen, maar daar staat wel tegenover dat u dan ook die beoogde kwaliteit gaat leveren en daarover verantwoording aflegt. 

Er is veel gaande op het gebied van onderwijsvernieuwingen en de middenmanager heeft een belangrijke rol om hiervan goed op de hoogte te blijven. Wat gaat er komen en hoe kan dat binnen de eigen school worden uitgewerkt? Hoe voeren we als team onderwijsvernieuwingen door en wat is mijn rol daar in? Wat kan ik doen als ik op weerstand van mijn collega’s stuit? Wat is de relatie tussen uw rol en de gewenste veranderingen in de school?


Inhoudelijke thema’s

 • Onderwijskwaliteit en inspectierapport
 • Werken aan kwaliteit en kwaliteitsverbetering; doelen stellen in het jaarplan
 • PDCA-cyclus van Deming, SWOT en het INK A3 model
 • Actuele onderwijs/maatschappelijke ontwikkelingen

Tijdens deze module leert u

 • Samen met het team de visie op de wenselijke kwaliteit van het onderwijs formuleren
 • Kansen en bedreigingen met betrekking tot de kwaliteitszorg uit de omgeving van de school betrekken en deze om te zetten in strategie en beleid
 • Vanuit visie en doelen de uitvoering van het werk door leraren te observeren en te evalueren om leraren te stimuleren in hun professionele ontwikkeling
 • Leraren ondersteunen bij hun werk door inzet van actuele kennis op onderwijskundig, vakinhoudelijk en vakdidactisch gebied

 


 Het complete programma in één handig overzicht? Download de brochure (pdf) 


Module 4

Verandermanagement en leiderschap

Achtergrond
Algemeen wordt aangenomen dat zeventig procent van alle trajecten voor organisatieverandering niet het gewenste resultaat oplevert. Over de oorzaken daarvan is al veel geschreven. Vaak betreft het gemakkelijk verteerbare literatuur met titels als ‘Gedoe krijg je toch’ en ‘Hoe krijg ik ze mee?’. Succesvolle organisatieverandering vraagt echter een gedegen, multidisciplinaire aanpak met bijdragen uit onder meer de organisatiekunde, psychologie en sociologie; en dat alles evidence based. Hoe meer de verandermanager weet over bewezen benaderingswijzen en interventies, hoe groter de kans dat de gewenste veranderdoelen gehaald worden.


Inhoudelijke thema’s

 • Verschillende benaderingen in de veranderkunde
 • Welk gedrag kiezen mensen en hoe krijgt u ze in beweging?
 • Wat betekent een bepaalde samenstelling in een team of organisatie voor verandering of ontwikkeling?
 • Eigenaarschap
 • Veranderdramatiek: Hoe blijft u uit de dramadriehoek?
 • Ladder of inference

Tijdens deze module leert u

 • Alles over de belangrijkste strategieën voor organisatieverandering en –ontwikkeling
 • Kritisch analyseren en evalueren van de veranderhistorie van de eigen school
 • Hoe mensen tot (ander) gedrag komen en op basis hiervan overeenstemming bereiken met medewerkers over de wenselijkheid van verandering of ontwikkeling

 

 

Tijdschema van de opleiding


09.30 Ontvangst met koffie en thee
10.00 Aanvang ochtendprogramma met tussentijds koffie- en theepauze
12.30 Lunchpauze
13.30 Aanvang middagprogramma met tussentijds koffie- en theepauze
16.30 Afsluiting van de dag

Docent: Jose Breekveldt

José Breekveldt is werkzaam als docent, trainer en begeleider bij C-LION. Zij volgde na de Pabo diverse opleidingen.

José heeft zeer ruime ervaring als leerkracht, intern begeleider, schoolleider en trainer van professionals. Zij is deels verantwoordelijk voor de studiebegeleiding en lesmodulen van Via Vinci Academy.

Algemene informatie over de opleiding Middenmanagement PO en VO

 

Datum & Locatie

7, 13 maart , 4 en 25 april 2018


BCN Utrecht Daltonlaan
Daltonlaan 100
3584 BJ Utrecht
Tel: 030 - 2567391
Routebeschrijving

 

Bestemd voor:

 • Docenten
 • Bouwcoördinator
 • Teamleider
 • Unitleider
 • MT-leden

Werkzaam in het:

 • Primair Onderwijs
 • Voortgezet Onderwijs

 

Gratis boek voor alle deelnemers

Iedere deelnemer aan de verkorte opleiding Middenmanagement PO & VO ontvangt gratis het boek 'Als leidinggeven in het onderwijs je vak is' van Anton van den Dungen, Coen Dirkx en Brigit van Rossum. 

 

 

Aansluiting Post-HBO

U kunt ervoor kiezen na deze verkorte opleiding een gecertificeerd Post-HBO diploma te behalen. Hiertoe biedt Via Vinci Academy een 1-jarige opleiding voor Schoolleider Primair Onderwijs Basisbekwaam. Na het volgen van deze opleiding komt u in aanmerking voor een korting en vrijstelling voor een aantal modules.

 

Uw investering

De investering voor deze verkorte 4-daagse opleiding bedragen €1.999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

 

Contact

Heeft u inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan gerust, geheel vrijblijvend, contact op met:

Wendy Bekkers
Opleidingsadviseur
040 - 2 972 760

 

 


Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips

Incompany training

Heeft u, samen met uw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op uw organisatie, uw situatie en uw wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met u mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van u en uw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze opleiding. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Verkorte opleiding Middenmanagement PO & VO inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan om de brochure te downloaden. Verkorte opleiding Middenmanagement PO & VO start op 7, 13 maart, 4 en 25 april 2018 in BCN Utrecht Daltonlaan!

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 4-daagse opleiding
Prijs: €1999,- excl. btw
Datum: 7, 13 maart, 4 en 25 april 2018
Locatie: BCN Utrecht Daltonlaan

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Wendy Bekkers  

Opleidingsadviseur
Wendy Bekkers

  

040 - 297 27 60

Relevant aanbod

18 Jan

Verkorte opleiding tot i-Coach

Verkorte opleiding tot i-Coach in het PO & VO. Een praktijkgerichte opleiding waarin verschillende vaardigheden aan bod komen. Lees meer
Type: 4-daagse opleiding | | Lokatie:la Vie Utrecht
20 Mrt

Opleiding Talentbegeleider BO

Haal het maximale leerresultaat uit getalenteerde leerlingen met deze 4-daagse opleiding. Leer hoe u talenten herkent en effectief begeleidt. Zo voldoet u aan de norm voor cognitief talentvolle leerlingen. Lees meer
Type: 4-daagse opleiding | | Lokatie:Novilo Churchilllaan 11 (13e verdieping)

Alle events