Verkorte opleiding Middenmanagement PO & VO

Verbind docent en Management

 • Leer je als middenmanager goed te positioneren binnen jouw school
 • De opleiding is een opstap naar een leidinggevende functie
 • Praktische handvatten voor jouw onderwijsinstelling
 • Met aansluiting op Post/HBO opleiding van Via Vinci Academy
 • + gratis boek. 'Valueframing'

De succesvolle middenmanager

Als middenmanager ben je het aanspreekpunt voor medewerkers die in de school werkzaam zijn. Je zorgt samen met de directie voor de (organisatorische) aansturing die het functioneren van de school aangaan en verbeteren. Steeds belangrijker wordt de medezorg voor de pedagogische en onderwijsinhoudelijke voortgang.

Bekijk het programma 

 

Jouw rol is cruciaal voor het succesvol functioneren van de onderwijsinstelling 

Welke middenmanager ben ik? Wat voor middenmanager wil ik zijn en waar heeft de school behoefte aan? Welke ontwikkelingen zijn er en wat staat ons te wachten voor de toekomst? Hoe ga ik om met weerstand vanuit collega’s en hoe creëer ik draagvlak onder mijn collega’s? In de opleiding Middenmanagement PO & VO worden antwoorden en praktische handvatten geboden om aan de slag te gaan met deze vragen in de praktijk. Deze opleiding is tevens een mooie opstap naar een leidinggevende functie.

 

Na de opleiding Middenmanager in het onderwijs

 • Weet je jezelf als middenmanager goed te positioneren binnen de school
 • Kan je leiderschap individueel en met de directie vormgeven binnen en buiten de school
 • Heb je inzicht in jouw persoonlijke waarden en drijfveren
 • Kan je het gedrag van je collega’s beter begrijpen en groei, afstemming en ontwikkeling binnen het team in gang zetten
 • Zorg je ervoor dat vergaderingen effectief en efficiënt zijn
 • Weet je hoe je jouw ouders en collega’s vakkundig te woord kan staan met het gebruik van de juiste gesprekstechnieken
 • Kan je met praktische handvatten aan de slag om de kwaliteit van je huidige en toekomstige onderwijs te verbeteren
 • Heb je kennis over hoe je onderwijsinnovaties implementeert en het proces eromheen begeleidt

Download de brochure (pdf)

 

Opleiding Middenmanagment PO & VO heeft 5 modules

 1. Verbeter je communicatie
 2. Teamontwikkeling en coaching
 3. De positie van de middenmanager
 4. Kwaliteitszorg
 5. Verandermanagement en leiderschap 

 

Voorbereiding > MMI test: krijg zicht op jouw drijfveren!

MMI staat voor ‘My Motivation Insights’. Een instrument om zicht te krijgen op drijfveren van onderwijsprofessionals en onderwijsteams en hoe deze doorwerken in het professioneel handelen en in samenwerkingsrelaties. Op basis van het gedachtegoed van Jung, Beck, Cowan en Graves is de My Motivation Insights test ontwikkeld. Zeven kleuren representeren zeven waardenclusters die voor ieder mens tot een unieke combinatie van waarden, persoonlijke normen, motieven en drijfveren leiden. Daardoor wordt het mogelijk om beter zicht te krijgen op het ‘waarom’ achter je eigen gedrag in professionele situaties.

 

Dit en nog veel meer wordt inzichtelijk en bespreekbaar gemaakt door middel van de test. Enorm belangrijk voor het vergroten van je persoonlijke professionele effectiviteit, en erg toepasselijk voor versterking van samenwerkingsrelaties.

Een persoonlijke telefonische of skype intake en bespreking van het MMI-rapport. De volgende aspecten besproken:

 • Bespreken MMI-rapport
 • Verzenden MMI-rapport aan deelnemer na de bespreking
 • Ambitie tot het volgen van een eventuele vervolgopleiding

 

Aansluiting Post-HBO

Je kunt ervoor kiezen na deze verkorte opleiding een gecertificeerd Post-HBO diploma te behalen. Hiertoe biedt Via Vinci Academy een 1-jarige opleiding voor Schoolleider Primair Onderwijs Basisbekwaam. Na het volgen van deze opleiding komt u in aanmerking voor een korting en vrijstelling voor een aantal modules.

 

Gratis boek voor alle deelnemers

Iedere deelnemer aan de verkorte opleiding Middenmanagement PO & VO ontvangt gratis het boek 'Valueframing' van Floor de Ruiter.

 

Programma van de opleiding Middenmanagement PO en VO

 

Module 1

Verbeter jouw communicatie

Achtergrond

De gewoontes en leidende denkpatronen van mensen komen voort uit onderliggende waarden en drijfveren. Deze spelen een belangrijke rol bij het begrijpen van gedrag. Waarom reageert iedereen verschillend op dezelfde situatie? En waardoor is het met sommige mensen heel lastig samenwerken, terwijl het met anderen vlekkeloos loopt? De antwoorden liggen vaak in een verschil in drijfveren, dat ervoor zorgt dat dezelfde situatie op verschillende manieren wordt geïnterpreteerd.

Want drijfveren bepalen sterk hoe een individu, team of organisatie functioneert. Wat iemand drijft, voorspelt zijn gedrag en bepaalt zijn motivatie om dingen wel of niet te doen. Zicht op de verschillende dominante drijfveren, maakt het mogelijk om individuen in hun kracht te zetten en teams of organisaties verder te ontwikkelen.

Met behulp van de kennis van Valueframing leer je jezelf en je collega’s beter te begrijpen en is persoonlijke ontwikkeling mogelijk, maar ook groei, afstemming en ontwikkeling binnen het team. Dit leidt tot verbeterde communicatie, verbeterde werkrelaties en een competente en effectieve onderwijscultuur. Je bent als middenmanger veel in gesprek met collega’s, de directie maar ook met ouders en leerlingen. Om deze gesprekken constructief te laten verlopen, is het belangrijk om kennis van gesprekstechnieken te hebben en vaardigheden om ze in de praktijk toe te passen.

Inhoudelijke thema’s

 • Waardensystemen en drijfveren
 • Communicatiestijlen
 • Gesprekstechnieken

 


Het complete programma in één handig overzicht? Download de brochure (pdf) 

Module 2

Teamontwikkeling en coaching

Achtergrond

Teams doorlopen diverse stadia van ontwikkeling. Elk stadium stelt nieuwe eisen. Het dwingt de teamleden om zich, naarmate ze groeien in hun ontwikkeling en omstandigheden veranderen, aan nieuwe behoeften aan te passen. Teams zijn als sociale systemen conservatief en daardoor volharden ze als vanzelf in het vertrouwde als zich veranderingen in ontwikkeling voordoen. Weerstand van een team is vanuit systeemdenken geen onwil, weerstand is een gewoonte.

In moderne organisaties is samenwerken een dagelijkse bezigheid; dat geldt ook voor het onderwijs. Door gezamenlijk aan doelen te werken, bereiken onderwijsprofessionals meer dan door alleen te werken. Gezamenlijk kunnen ook grotere projecten en doelen worden gerealiseerd. Om samenwerking tussen leerkrachten goed te organiseren en in goede banen te leiden, is het belangrijk te weten hoe dit proces tot stand komt en wat daar precies voor nodig is.

Inhoudelijke thema’s

 • Teamontwikkeling en groepsdynamica
 • Teamrollen
 • Coaching: attitude en vaardigheid

 


Module 3

De positie van de middenmanager

Achtergrond

De middenmanager heeft binnen een onderwijsinstelling een belangrijke en waardevolle rol welke soms als lastig wordt ervaren. Hoe ga je om met de bekende ‘sandwich’ positie? Als middenmanager ben je zowel deel van het management als nauw betrokken bij het team. Hoe kan je de ogen en oren van het management zijn maar ook het vertrouwen van collega’s behouden? Hoe kan je hier als middenmanager zo goed mogelijk mee om gaan?

Volgens Peter Thuis (Thuis, 2010) is een organisatie een menselijke samenwerking die doelgericht en blijvend is. Om dat samenwerken daadwerkelijk doelgericht te laten verlopen, is coördinatie of management nodig. EEr is een bestuurder en er zijn directieleden, waaronder middenmanagers. De term middenmanager bestaat officieel niet in het basisonderwijs, je kan hierbij denken aan teamleiders of bouwcoördinatoren.

Activiteiten van de middenmanager kunnen globaal worden ondergebracht in drie categorieën: Richten, Inrichten en Verrichten. Als alle activiteiten binnen deze categorieën optimaal verlopen, is het voor een school niet moeilijk te doen wat van haar verwacht wordt.


Inhoudelijke thema’s

 • Functieprofiel van de middenmanager
 • Profilering en positionering binnen de schoolorganisatie
 • Leiderschapsstijlen
 • Leerstijlen
 • Managementrollen
 • Timemanagement en persoonlijke effectiviteit

 


 Het complete programma in één handig overzicht? Download de brochure (pdf) 


Module 4

Kwaliteitszorg

Achtergrond

Het fenomeen kwaliteitszorg in het onderwijs gaat een nieuwe fase in. Het kunnen definiëren van de eigen kwaliteitsnormen is nu definitief een belangrijke taak voor bestuur, directie en team. In de opeenvolgende toezichtkaders van de inspectie is die tendens al enkele jaren waarneembaar en dat biedt zowel ruimte als verantwoordelijkheid. Het is steeds beter mogelijk om jouw eigen kwaliteitsprofiel op te bouwen, maar daar staat wel tegenover dat je dan ook die beoogde kwaliteit gaat leveren en daarover verantwoording aflegt.

Er is veel gaande op het gebied van onderwijsvernieuwingen en de middenmanager heeft een belangrijke rol om hiervan goed op de hoogte te blijven. Wat gaat er komen en hoe kan dat binnen de eigen school worden uitgewerkt? Hoe voeren we als team onderwijsvernieuwingen door en wat is mijn rol daar in? Wat kan ik doen als ik op weerstand van mijn collega’s stuit? Wat is de relatie tussen uw rol en de gewenste veranderingen in de school?


Inhoudelijke thema’s

 • Onderwijskwaliteit en inspectierapport
 • Werken aan kwaliteit en kwaliteitsverbetering; doelen stellen in het jaarplan
 • PDCA-cyclus van Deming, SWOT en het INK A3 model
 • Actuele onderwijs/maatschappelijke ontwikkelingen

 


Module 5

Verandermanagement en leiderschap

Algemeen wordt aangenomen dat zeventig procent van alle trajecten voor organisatieverandering niet het gewenste resultaat oplevert. Over de oorzaken daarvan is al veel geschreven. Vaak betreft het gemakkelijk verteerbare literatuur met titels als ‘Gedoe krijg je toch’ en ‘Hoe krijg ik ze mee?’. Succesvolle organisatieverandering vraagt echter een gedegen, multidisciplinaire aanpak met bijdragen uit onder meer de organisatiekunde, psychologie en sociologie; en dat alles evidence based. Hoe meer de verandermanager weet over bewezen benaderingswijzen en interventies, hoe groter de kans dat de gewenste veranderdoelen gehaald worden.

Inhoudelijke thema’s

 • Verschillende benaderingen in de veranderkunde
 • Welk gedrag kiezen mensen en hoe krijg je ze in beweging?
 • Wat betekent een bepaalde samenstelling in een team of organisatie voor verandering of ontwikkeling?
 • Eigenaarschap
 • Veranderdramatiek: Hoe blijf je uit de dramadriehoek?
 • Ladder of inference

 


 

Tijdschema van de opleiding


09.30 Ontvangst met koffie en thee
10.00 Aanvang ochtendprogramma met tussentijds koffie- en theepauze
12.30 Lunchpauze
13.30 Aanvang middagprogramma met tussentijds koffie- en theepauze
16.30 Afsluiting van de dag

Docenten:

Jose Breekveldt

José Breekveldt is werkzaam als docent, trainer en begeleider bij C-LION. Zij volgde na de Pabo diverse opleidingen.

José heeft zeer ruime ervaring als leerkracht, intern begeleider, schoolleider en trainer van professionals. Zij is deels verantwoordelijk voor de studiebegeleiding en lesmodulen van Via Vinci Academy.

 

 

 

 

 

Martine van Metelen

Martine van Metelen bij C-LION. Zij volgde na de Pabo, de opleiding onderwijskunde en een coachopleiding.

Martine heeft een ruime ervaring als leerkracht, unitleider, I-coach en schoolleider. Zij is o.a. verantwoordelijk voor leiderschap coaching en lesmodulen van Via Vinci Academy.

Algemene informatie over de opleiding Middenmanagement PO en VO

 

Datum & Locatie

25 september, 30 oktober en 4 december 2019 en 15 januari en 12 februari 2020


BCN Utrecht Daltonlaan
Daltonlaan 100
3584 BJ Utrecht
Tel: 030 - 2567391
Routebeschrijving

 

Bestemd voor:

 • Docenten
 • Bouwcoördinator
 • Teamleider
 • Unitleider
 • MT-leden

Werkzaam in het:

 • Primair Onderwijs
 • Voortgezet Onderwijs

 

Gratis boek voor alle deelnemers

Iedere deelnemer aan de verkorte opleiding Middenmanagement PO & VO ontvangt gratis het boek 'Valueframing' van Floor de Ruiter

 

 

Aansluiting Post-HBO Schoolleider Basisbekwaam (‘Leidinggeven 1’)

Je kan ervoor kiezen om na deze verkorte SBO-opleiding een gecertificeerd Post-HBO diploma te behalen. Hiertoe biedt Via Vinci Academy een 1-jarige opleiding voor Schoolleider Primair Onderwijs Basisbekwaam. Onderdelen van de Verkorte Opleiding Middenmanagement van SBO kan je inbrengen in de Via Vinci Post-HBO opleiding. Wat je exact inbrengt wordt in een persoonlijke intake vastgesteld. Dit leidt tot een korte route naar het gewenste diploma, zonder dubbelingen.

 

Herregistratie Schoolleidersregister PO

Onderdelen van de Verkorte Opleiding Middenmanagement van SBO kan je inbrengen in de gecertificeerde SRPO-nascholingstrajecten van Via Vinci Academy. Daarmee ben je al op weg naar je herregistratie in het Schoolleidersregister PO (herregistratie is verplicht 1 maal per 4 jaar). Korter en zonder dubbelingen.

 

Aansluiting Post-HBO Middenmanagement VO

Je kan er voor kiezen om na deze verkorte SBO-opleiding een gecertificeerd Post-HBO diploma te behalen. Hiertoe biedt Via Vinci Academy een 1 jarige opleiding Middenmanagement VO. Onderdelen van de Verkorte Opleiding Middenmanagement van SBO kan je inbrengen in de Via Vinci Post-HBO opleiding. Wat je exact inbrengt wordt in een persoonlijke intake vastgesteld. Dit leidt tot een korte route naar het gewenste diploma, zonder dubbelingen.

 

Uw investering

De investering voor deze verkorte 4-daagse opleiding bedragen €2.999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

 

Studiebelastinguren

Het aantal studiebelastinguren voor deze opleiding bedraagt ongeveer 55 uren inclusief contacturen.

 

Contact

Heb je inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan gerust, geheel vrijblijvend, contact op met:

Wendy Bekkers
Opleidingsadviseur
040 - 2 972 760

 

 


Incompany training

Heeft u, samen met uw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op uw organisatie, uw situatie en uw wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met u mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van u en uw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze opleiding. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Verkorte opleiding Middenmanagement PO & VO inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Verkorte opleiding Middenmanagement PO & VO start op 25 september, 30 oktober, 4 december 2019 en 15 januari en 12 februari 2020 in BCN Utrecht Daltonlaan!

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse opleiding
Prijs: €2999,- excl. btw
Datum: 25 september, 30 oktober, 4 december 2019 en 15 januari en 12 februari 2020
Locatie: BCN Utrecht Daltonlaan

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Wendy Bekkers  

Opleidingsadviseur
Wendy Bekkers

  

040 - 297 27 60

Relevant aanbod

3 Okt

Opleiding Talentbegeleider BO

Haal het maximale leerresultaat uit getalenteerde leerlingen met deze 4-daagse opleiding. Leer hoe u talenten herkent en effectief begeleidt. Zo voldoet u aan de norm voor cognitief talentvolle leerlingen. Lees meer
Type: 4-daagse opleiding | | Lokatie:Novilo

Alle events