Opleiding Doelgericht werken vanuit je schoolambitie

Werk aan hogere leerlingresultaten!

 • Inzicht in hoe te werken met doelenplanners
 • Stel een gezamenlijke schoolambitie op en vertaal dit direct naar je aanbod
 • Leer alles over implementeren, borgen en de kwaliteitskaart
 • Je ontvangt gratis bij deelname de bijbehorende TIBTool! 

Ook interessant voor jou; Verkorte opleiding Middenmanagement.

Deze opleiding of cursus heeft reeds plaatsgevonden.

Wil je meer informatie over een eventuele nieuwe editie?
Laat dan je gegevens achter en wij je dan graag.
Deze opleiding of cursus incompany volgen? Bekijk hier meer informatie over onze incompany cursussen.

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Stem het aanbod beter af op schoolambitie en didactische middenmoot

Steeds meer basisscholen gaan werken vanuit leerlijnen en/of doelen om zoveel mogelijk aan te kunnen sluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Dit vraagt gedegen kennis van vakspecifieke leerlijnen en een sterke organisatiestructuur. Keer op keer blijkt dat de basis stevig op orde moet zijn om welke ontwikkeling dan ook door te kunnen maken. Binnen deze opleiding doelgericht werken vanuit je schoolambitie bieden de docenten vanuit praktijkervaring en onderbouwde kennis handvaten om scholen beredeneerd doelgericht te laten werken, passend bij de schoolpopulatie en bijhorende schoolambitie. Deze manier van werken heeft zich in de praktijk meerdere malen bewezen om o.a. leerlingresultaten omhoog te krijgen.

Binnen dit hele gedachtegoed is het belangrijkste uitgangspunt: het hebben van hoge verwachtingen naar álle leerlingen. Doelen worden geïntensiveerd en langer aangeboden indien nodig, maar niet naar beneden bijgesteld. Vanuit de hoge verwachtingen zal de leerkracht altijd blijven reflecteren op zijn eigen handelen: hoe zorg ik ervoor dat deze leerlingen zoveel mogelijk groeien? 

 

Vakspecifieke kennis en zo min mogelijke administratieve last

IB’ers, bouwcoördinatoren en directeuren krijgen tijdens deze opleiding theoretische onderbouwing, praktische tips, formats, voorbeelden en handvaten om op beredeneerde wijze doelgericht te gaan werken binnen de school. Hierbij staan vakspecifieke kennis en zo min mogelijke administratieve last voorop om goed aan te sluiten bij de didactische middenmoot en onderwijsbehoeften van de leerlingen.

Bekijk het programma

 

Dit leer je:

 • Uitleg onderwijsresultaten en referentieniveaus
 • Hulp bij en vaststellen van de schoolambitie per vakgebied
 • Tips voor het voeren van een schoolbespreking
 • Analyseren van tussen- en eindresultaten

 

Opbrengsten en inhoud opleiding:

Om het gedachtegoed doelgericht werken vanuit je schoolambitie te implementeren kun je als IB’er, bouwcoördinator en directeur samen met het team de onderstaande modules op chronologische volgorde doorlopen. Je start met het opstellen van een gezamenlijke schoolambitie en gaat deze vervolgens vertalen naar je aanbod. Dit doe je door het team te professionaliseren in kennis van leerlijnen (start hierbij met één leerlijn), om vervolgens beredeneerd een keuze te kunnen maken voor een (methode) leerlijn. Deze methodeleerlijn moet doelgericht ingezet worden om de schoolambities te halen en aan te sluiten bij de didactische middenmoot. Hiervoor moeten leerkrachten zicht krijgen op wat de didactische middenmoot is en moeten ze kennis maken met doelgericht werken en dit kunnen uitvoeren. Hierbij zijn doelenplanners ondersteunend. Deze helpen leerkrachten om vooraf het blok voor te bereiden en dus zo preventief mogelijk interventies in te plannen. Tot slot moeten leerkrachten doelgerichte lessen gaan geven waarbij sterke instructies en controleren van begrip centraal staan.

Als IB’er, bouwcoördinator of directeur word je tijdens deze opleiding geschoold in het doelgerichte gedachtegoed en om de vertaalslag te gaan maken naar feedback geven op handelen van leerkrachten. Daarnaast zal het doelgerichte gedachtegoed een plekje krijgen in de groeps- en leerlingbesprekingen op jouw school.

Download de brochure (pdf)

 

Gratis bij aanmelding van deze opleiding

De werkwijze ‘Werk doelgericht vanuit je schoolambitie’ staat beschreven in de TIBtool Werk doelgericht vanuit je schoolambitie. Deze ontvang je gratis bij aanmelding voor deze opleiding.

Programma van de opleiding Doelgericht werken vanuit je schoolambitie

 

Module 1

Schoolambitie en schoolbespreking

 • Uitleg onderwijsresultaten en referentieniveaus
 • Hulp bij en vaststellen van de schoolambitie per vakgebied
 • Tips voor het voeren van een schoolbespreking
 • Analyseren van tussen- en eindresultaten 

Je krijgt kennis van:

 • het nieuwe onderwijsresultatenmodel en kan deze vertalen naar jouw eigen school

Je leert:

 • hoe je een (ambitieuze) schoolambitie vaststelt op lezen, taalverzorging en rekenen voor je eigen school
 • hoe je een schoolbespreking kunt voeren met je team
 • wat de didactische middenmoot is en hoe je deze per groep voor je eigen school in beeld brengt
 • je team mee te nemen in het doelgericht gedachtegoed vanuit hoge verwachtingen

Module 2

Aanbod laten aansluiten bij schoolambitie en didactische middenmoot

 • Vaststellen didactische middenmoot
 • Kennis van essentiële leerdoelen
 • Onderscheid aanbods- en beheersingsdoelen
 • Vergroot het curriculair bewustzijn van je team

Je leert:

 • hoe je op schoolniveau het aanbod kunt afstemmen op je schoolambitie
 • hoe je op groepsniveau het aanbod kunt afstemmen op de didactische middenmoot per groep
 • hoe je kunt werken met essentiële leerdoelen
 • het verschil tussen aanbods- en beheersingsdoelen en daarmee beredeneerd keuzes te maken in het leerstofaanbod
 • hoe je het curriculair bewustzijn van jezelf en van je team kunt vergroten

Het programma in één handig overzicht? Download de brochure (pdf)  


Module 3

Leerlijn kiezen en vakdidactische kennis

 • Kale leerlijn versus methodeleerlijn
 • Vakdidactische uitgangspunten: rekenen, taal, lezen
 • Doorgaande lijn groep 1 t/m 8
 • Instructievaardigheden (expliciete directe instructie)

Je leert:

 • het verschil tussen een kale leerlijn en een methodeleerlijn en om onderbouwd een keuze te maken voor een leerlijn
 • hoe je een (didactische) doorgaande lijn creëert van groep 1 t/m 8, waarbij vakdidactische afspraken centraal staan
 • hoe je de instructievaardigheden van je team kunt versterken

Je maakt kennis met:

 • Vakdidactische uitgangspunten van rekenen, taal en lezen

Module 4

Doelenplanners en HGW

 • Werk vanuit de handelingsgerichte cyclus: preventief en doelgericht
 • Doelenplanners als vervanging van het halfjaarlijks groepsplan
 • Doelgerichte groeps- en leerlingbesprekingen
 • Leerkrachten begeleiden in het werken met doelenplanners (keuzes maken in het aanbod)

Je leert:

 • hoe je doelenplanners kunt inzetten om doelgericht te werken en het aanbod af te stemmen op de didactische middenmoot
 • hoe je doelenplanners kunt inzetten als vervanging van het halfjaarlijks groepsplan binnen de HGW cyclus, en hoe deze gebruikt kunnen worden in groeps- en leerlingbesprekingen
 • hoe je je kunt verantwoorden als school zonder onnodige administratie op didactisch vlak
 • hoe je leerkrachten kunt begeleiden in het doelgericht werken met doelenplanners
 • hoe je schoolbreed flexibele niveaugroepen kunt implementeren

Module 5

Implementatie, borging en kwaliteitskaart

 • Benodigde kennis en vaardigheden van het team
 • Stap voor stap & jaarplanning
 • Facilitering en begeleiding
 • Borging
 • Invullen kwaliteitskaart ‘Werk doelgericht vanuit je schoolambitie’

Je leert:

 • hoe je het doelgericht gedachtegoed gedegen kunt implementeren en borgen bij jou op school
 • je team mee te nemen in het doelgericht gedachtegoed vanuit hoge verwachtingen
 • te werken met de kwaliteitskaart ‘werk doelgericht vanuit je schoolambitie’

De docenten

 

Nicolette Simons

Nicolette is werkzaam als adviseur bij Edux. In haar werk begeleidt zij basisscholen in verbeteren professionaliseringstrajecten op het gebied van instructie, rekenen en doelgericht werken.

 

Marcel Peters

Nadat Marcel voor de klas heeft gestaan, is hij 7 jaar directeur geweest van basisschool de Springplank in Etten-Leur. Deze school werd in 4 jaar tijd van een zwakke school, benoemd tot een ‘excellente school’ met als profiel ‘oog voor elk kind’. Inmiddels werkt Marcel bij Edux als adviseur. Hier begeleidt hij scholen die de ambitie hebben om hun onderwijs meer doelgericht vorm te geven. Marcel heeft oog voor het beleid op schoolniveau maar kijkt ook altijd naar de praktijk van de klas!

Algemene informatie van de opleiding Doelgericht werken vanuit je schoolambitie

 

Speciaal bestemd voor

 • Schooldirecteuren
 • Intern begeleiders
 • Bouwcoordinatoren
werkzaam in het PO

 

Tijdschema

09.00 - Ontvangst met koffie en thee
09.30 - Aanvang ochtendprogramma met tussentijds koffie- en theepauze
12.30 - Lunchpauze
13.30 - Aanvang middagprogramma met tussentijds koffie- en theepauze
16.00 - Afsluiting van de dag 

 

Jouw investering

De kosten van deze cursus bedragen €2.199,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

Bij jouw inschrijvng ontvang je de werkwijze ‘Werk doelgericht vanuit je schoolambitie’ deze staat beschreven in de TIBtool Werk doelgericht vanuit je schoolambitie. Deze ontvang je gratis bij aanmelding voor deze opleiding.

 

Persoonlijk Opleidingsadvies

Heb je inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan gerust, geheel vrijblijvend, contact op met:

Mariska Korewijk
Opleidingsadviseur
Tel: 040 - 297 27 51

 

smaple image

Blended opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden.

De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

 

Lees meer over de blended opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Opleiding Doelgericht werken vanuit je schoolambitie online leeromgeving

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven.


Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Opleiding Doelgericht werken vanuit je schoolambitie inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Doelgericht werken vanuit je schoolambitie start op Start 19 mei 2021 in BCN Utrecht (Daltonlaan)!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Mariska Korewijk  

Opleidingsadviseur
Mariska Korewijk

  

040 - 297 27 51

Meer informatie over incompany:

040 - 297 49 77

Incompany

Lees meer over incompany

In samenwerking met: