Opleiding Succesvol Projectmanagement bij Bouwprojecten

 • Werken met beheersaspecten zoals de GROTIK-methode: Geld, Risico’s, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit;
 • Hoe effectief om te gaan met met verschillende belangen binnen je bouwproject;
 • Projectmanagement speciaal voor opdrachtgevers;
 • Raak vertrouwd met relevante regelgeving, wetten en juridische aspecten;

Weet jij al hoe je je bouwprojecten succesvol kunt realiseren?

 • 5 oktober - 23 november 2021
 • Aristo Meeting Plaza Utrecht
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Weet jij wat je moet weten én doen om bouwplannen optimaal gerealiseerd te krijgen!

Vanuit de opdrachtgeverskant ben jij de projectleider van een bouwproject. Jij bent het aanspreekpunt en de schakel tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Maar projectmatig werken is een complexe en allesomvattende manier van werken binnen de bouw.

Je leert in deze opleiding hoe je het overzicht in je project houdt, wat er van je verwacht wordt, welke fases je in een bouwproject hebt, welke technieken je hierin het beste toe kunt passen en hoe jij ervoor zorgt dat je team ook echt een team vormt! Raak vertrouwd met de inhoud van bouwprojectmanagement en leer hoe je goed leiding kunt geven aan jouw projectteam.

In 6 modules leer je:

 • Werken met beheersaspecten zoals de GROTIK-methode: Geld, Risico’s, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit 
 • Effectief omgaan met verschillende belangen binnen je project
 • Vertrouwd te raken met relevante regelgeving, wetten en juridische aspecten
 • Werken met de basisprincipes van projectfinanciering, budgetbewaking en kostenbeheersing
 • Jouw persoonlijk leiderschap te verbeteren
 • Wat je als opdrachtgever moet weten en doen om bouwplannen optimaal gerealiseerd te krijgen

Na deze opleiding:

 • Ben je volledig op de hoogte van de beheersaspecten van de GROTIKmethode
 • Weet je hoe je de beginselen van projectfinanciering, budgetbewaking en kostenbeheersing toepast
 • Begrijp je de essentie van de verschillende fasen van het bouwproces
 • Heb je een overzicht van de begrippen, methoden en gewoonten in de bouw (de do’s en don’ts)
 • Heb je geleerd hoe belangrijk persoonlijk leiderschap en effectief beïnvloeden is en hoe je dit toepast
 • Weet je met welke regels en aandachtspunten je rekening moet houden bij het selecteren en contracteren van bouwpartners
 • Heb je inzicht in de relavante regelgeving en wetten. Inclusief een doorkijk naar de nabije toekomstige ontwikkelingen
 • Kun je effectief en creatief omgaan met risico’s
 • Kun je zakelijke, juridische en organisatorische verhoudingen met en tussen partners analyseren en een positieve samenwerking creëren

Programma 

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigt om 17.00 uur.

Module 1

Tijdens de eerste dag van deze opleiding krijg je een inleiding in het projectmatig werken binnen een bouwproject. Je vergaart kennis over de basistechnieken van bouwprojectmanagement die je de rest van de opleiding verder uitbouwt. Naast de basistechnieken leer je waar de taken en verantwoordelijkheden liggen van een projectleider binnen een bouwproject.

Inleiding bouwproject management

 • Hoe zit het bouwproces in elkaar?
 • Wat houden de beheersaspecten GROTIK precies in?
 • Hoe werk je met faseren, beheersen en beslissen?
 • Hoe bepaal je je projectresultaat SMART?

Taken en verantwoordelijkheden

 • Wie zijn de belanghebbende bij je project?
 • Hoe gebruik je het beleid als uitgangspunt?
 • Wat is het belang van een goede voorbereiding?
 • Hoe geef je goede sturing aan alle betrokkenen?
 • Wat zijn de taken van de opdrachtgever en de projectleider?

Procesmanagement

 • Welke rol spelen macht en krachtvelden rondom jouwproject?
 • Hoe behartig je alle verschillende belangen?
 • Wat zijn de stappen in het besluitvormingsproces?
 • En hoe kun je invloed op deze stappen uitoefenen?

Budgetbeheersing

 • Welke kostensoorten zijn er?
 • Hoe ga je om met bouwkostenmanagement?
 • Wat zijn de oorzaken van budgetoverschrijdingen?

Docent: Johan van Aalten 


Module 2

In module 2 leer je wat het inhoudt om een goede projectleider te zijn voor je projectteam. Als opdrachtgever is het belangrijk om samen te werken met verschillende bedrijven en persoonlijkheden. Je leert vandaag hoe belangrijk communicatie, persoonlijk leiderschap en het omgaan met weerstanden zijn.

Effectief beïnvloeden

 • Welke beïnvloedingstechnieken zet je in voor je team?
 • Hoe werk je samen met verschillende persoonlijkheden binnen je team?
 • Hoe leer je het gedrag van je team te begrijpen en effectief te beïnvloeden?

Communicatie

 • Hoe zet je commercieel relatiemanagement zo slim mogelijk in?
 • Hoe zet je beïnvloedings- en communicatiestijlen in binnen je project?
 • Welke presentatie – en adviesvaardigheden zijn belangrijk als opdrachtgever?

Persoonlijk leiderschap

 • Wat zijn de voordelen van samenwerken met anderen partijen?
 • Hoe creëer je de beste teambuilding binnen een project?
 • Welke interactiestijlen zijn het meest succesvol binnen een team?

Omgaan met weerstanden

 • Hoe onderhandel je zonder weerstanden?
 • Hoe buig je conflicten en weerstanden om door het inzetten van conflict technieken?
 • Welke stakeholders kunnen je helpen bij weerstanden?

Docent: Mark Egging


Module 3 (online module)

Na dag 3 weet je hoe de verbanden en processen binnen jouw project werken en hoe jij hier het beste mee om kunt gaan. Je leert hoe belangrijk budgetbeheersing en time management zijn binnen jouw bouwproject en hoe je hier mee moet werken. Als laatste ga je deze dag aan de slag met het programma van eisen. Met als afsluiting het in elkaar zetten van een stappenplan voor je eigen programma van eisen.

Time management

 • Hoe creëer je een leidraad voor het opstellen van een planning?
 • Hoe maak je tijd onderdeel van het sturingsproces?
 • Hoe werk je met voortgangsbewaking en prognoses in je project?
 • Welke planningsmethoden- en systemen zijn er?

Programma van eisen

 • Wat is een PvE?
 • Wat is de inhoud van een PvE?
 • Door wie wordt het PvE opgesteld?
 • Hoe wordt het PvE opgesteld en beheerd?

Voorbereiding van een case Ingeleid door de docent. Vervolgens ga je in groepjes aan de slag.

Docent: Johan van Aalten


Module 4 (online module)

Zelfstudie: Case

In deze case studie gaan we verder met elkaar in groepjes aan de slag met het uitwerken van een project. We maken een voorstel voor de projectorganisatie, een plan van aanpak, de fasering en beheersaspecten. We bespreken dit in kleine groepjes en tussendoor met de docent.

Online Intervisie

Tijdens deze online intervisie zullen de cases besproken worden. Hierin zal Johan de verschillende kanten van Projectmanagement in de Bouw toelichten aan de hand van de persoonlijke plannen. Op deze manier kun je specifieke vragen bespreken en je eigen project in kaart brengen door middel van een stappenplan voor het Programma van Eisen.

Docent: Johan van Aalten

Module 5

Tijdens module 5 ga je aan de slag met samenwerkingsvormen en het selecteren van een contract. Je leert welke soorten contractvormen er zijn en hoe je meer interactie creëert binnen jouw project en de omgeving. Op deze manier leer je samenwerken tijdens je projectontwikkelingen.

Samenwerkingsvormen en regelingen

 • Wat houdt de traditionele samenwerkingsvorm in?
 • Hoe creëer je interactie tussen je project en de omgeving?
 • Welke soorten geïntrigeerde contracten zijn er?
 • Wat is de beste samenwerking tijdens de projectontwikkeling?

Selectie en contractering van adviseurs

 • Op basis waarvan maak je de selectie van adviseurs?
 • Hoe gaat het contracteren van architecten en adviseurs?

Selectie en contractering van uitvoerende partijen

 • Wat is de aanbestedingsregeling?
 • Welke soorten contractvormen zijn er?
 • Wat is het verschil tussen een traditionele en een geïntegreerde contractvormen?

Docent: Johan van Aalten

Module 6

Met module 6 sluiten we de opleiding af  je krijgt deze dag meer inzicht in de risico’s, wetten en regelgevingen. De diepte in op het gebied van risicomanagement, bouwbesluiten, het bouwrecht, verzekeringen en waar welke verantwoordelijkheden liggen. Deze kennis is vooral belangrijk om je bouwproject succesvol tot het eind te brengen met jouw team. De dag sluiten we af met het tekenen van de NIB-Certificaten.

Risicomanagement

 • Wat houdt risicomanagement precies in?
 • Hoe analyseer je de risico’s van je project?
 • Hoe zit risicomanagement in het bouwproces verweven?
 • Hoe creëer je een goede samenwerking met de projectomgeving?

Wet en regelgeving

 • Wat is het bouwbesluit en de omgevingsvergunning?
 • Wat houdt de Arbeidsomstandighedenwet in?
 • Wat is de rolverdeling van de opdrachtgever
 • Welke verantwoordelijkheden liggen bij de opdrachtgever?
 • Hoe gebruik je het V&G-plan, dossier en de rol van de coördinator in je project?

Praktische en juridische adviezen

 • Wat zijn de algemene juridische uitgangspunten?
 • Welke aspecten zijn specifiek voor bouwrecht?
 • Waar ligt de aansprakelijkheid bij diverse partijen?
 • Wie is verantwoordelijk voor productaansprakelijkheid en bouwschade?
 • Wat doet een CAR-verzekering?

Docenten: Johan van Aalten en Florian Plate

 

Docenten:

img-Johan van Aalten

Johan van Aalten
Senior projectmanager en adviseur bij bbn adviseurs

Johan van Aalten heeft namens vele opdrachtgevers bouw- en huisvestingsprojecten begeleid.Vaak al vanaf de haalbaarheidsstudie en tot en met de oplevering. Hij heeft ervaring met scholen, gemeentehuizen, podiumgebouwen, musea, zorgcomplexen, MFA’s, kantoren, winkels en woningen. Hij is leidend c.q. betrokken geweest bij projecten met diverse organisatievormen en contracten. En heeft vele ontwerp-, bouw- en gebruikersteams aangestuurd en begeleid. Daarnaast heeft hij bij bbn adviseurs de afdeling projectmanagement geleid.

img-Mark Egging

Mark Egging
Trainer, coach en spreker, Egging Training & Advies

Heeft een achtergrond als docent bewegingsonderwijs. In de gymzaal heeft hij leren kijken naar mensen. Inmiddels is hij al geruime tijd actief als trainer/coach en werkt hij onder andere voor gerenomeerde opleidingsinstituten. Hij heeft verschillende soorten opleidingen en trainingen gevolgd om succesvol te kunnen werken met groepen en individuen. Zo werkt hij bijvoorbeeld met Rationeel Emotieve Therapie, Systemisch werk, en Transaktionele Analyse. Daarnaast is Mark gecertificeerd als NLP practitioner en video-interactiebegeleider. Zijn aanpak laat zich kenmerken door de volgende begrippen: dynamisch, verrassend, creatief, doelgericht, persoonlijk en uitdagend.

img-Florian Plate

Florian Plate
Adviseur / Contractmanager / Jurist | Aanbestedingen & Geïntegre

Florian Plate heeft als advocaat en projectjurist gespecialiseerd in het (Europees) aanbestedingsrecht en civiele bouw/contractenrecht ruim tien jaar ervaring met (grote) bouwprojecten. Hij is in diverse bouwprojecten betrokken geweest als aanbestedings-/contractjurist en/of contractmanager in alle
verschillende fasen van een project: planvoorbereiding, contractvoorbereiding, aanbesteding, en in de realisatie- en onderhoudsfase. Florian maakt in die projecten veelal ook onderdeel uit van het projectteam van de opdrachtgever. Vanuit die ervaring weet Florian welke impact wet- en regelgeving kan hebben op de dagelijkse gang van zaken binnen een bouwproject, maar ook hoe het projectteam hier op een verstandige en praktisch manier mee om kan gaan zodat het project tot een succesvol einde wordt gebracht.

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor opdrachtgevers:

 • Dienstverleners
 • Bouwmanagers en beheerders
 • Gemeentelijke beleidsambtenaren
 • Directeuren bouwzaken en hoofden technische dienst
 • Adviseurs in de bouw
 • Beleggers en projectontwikkelaars
 • Architecten en bouwadviseurs
 • Projectleiders – en managers
 • Facility managers

Werkzaam bij o.a.: ingenieurs- en architecten bureaus, adviesbureaus, woningbouwverenigen, bouwbedrijven, banken, verzekeringsmaatschappijen, zorginstellingen en openbare gebouwen.

Algemene Informatie

Deze 5-daagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij Aristo Meeting Plaza Utrecht te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

Aristo Meeting Plaza Utrecht
Godebaldkwartier 357
3511 DT
Utrecht
tel: 030 - 2301036

Dag Datum Tijd Locatie
5 oktober 2021 09:00 - 16:30 Aristo Meeting Plaza Utrecht
12 oktober 2021 09:00 - 16:30 Aristo Meeting Plaza Utrecht
Dag 3 - online 2 november 2021 09:00 - 12:30 online (of n.t.b.)
Dag 4 - online 9 november 2021 09:00 - 12:30 online (of n.t.b.)
16 november 2021 09:00 - 16:30 Aristo Meeting Plaza Utrecht
23 november 2021 09:00 - 16:30 Aristo Meeting Plaza Utrecht

Jouw investering

De investering voor deze 5-daagse Cursus/Training bedraagt € 3599,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

Gratis handboek:

Bij deelname aan de opleiding Succesvol Projectmanagement bij Bouwprojecten ontvang je het HANDBOEK VOOR COMPLEXE BOUWPROJECTEN.

hybride Learning

Hybride opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden. De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

Lees meer over de hybride opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Opleiding op maat

Zou jij samen met jouw collega's één van onze opleidingen willen volgen, maar dan gericht op de eigen organisatie, situatie en wensen? Dan is Incompany zeker interessant! Samen stellen we een programma op en bepalen we datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Waarom Incompany

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie en leerbehoeften
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze Incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje Verhoeven

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: guusje.verhoeven@sbo.nl
Tel: 040 – 2 974 980

Download brochure

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 2 972 751 mariska.korewijk@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Vastgoed & Infra

Onze privacy-policy