Omgevingsmanager in de Bouw & Infra

Tijdens deze opleiding leer je:

 • Hoe om te gaan met ‘dwarsliggers’, schade en hinder die je project kunnen vertragen
 • Alles over de transitie naar de participatiesamenleving
 • Het opbouwen en onderhouden van duurzame relaties
 • Welke communicatie instrumenten het beste ingezet kunnen worden
 • Relevante wet-en regelgeving

Lees ook het blog: 5 tips voor de omgevingsmanagers

Vraag hier het STAP-budget aan voor deze opleiding

De Omgevingswet zet jouw rol centraal: participatie noodzaak!

 • 5-daagse opleiding
 • 9 januari - 5 maart 2024
 • La Vie Utrecht
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Succesvol samenwerken met de omgeving

De regels wijzigen, het speelveld verandert!
Als omgevingsmanager ben je de spin in het web. Je houdt rekening met de belangen van alle betrokken stakeholders binnen en buiten je organisatie. Dit kan zeer complexe situaties opleveren waarbij vertraging en kostenoverschrijding op de loer liggen. Het speelveld is in grote mate aan verandering onderhevig. Waar het omgevingsmanagement voorheen de taak was van overheden, komt dit nu in toenemende mate te liggen bij opdrachtnemende partijen. Daarnaast is de samenleving in transitie, burgers zijn mondiger en participeren. Dit vraagt om een nieuwe manier van samenwerken, met nieuwe taken en verantwoordelijkheden. Bereid
je optimaal voor op je nieuwe werkzaamheden.

Vroegtijdig belangen, meningen en creativiteit op tafel krijgen zijn tijdens de participatieperiode van groot belang. In deze opleiding leer je ‘hoe’.

Concrete handvatten voor meer controle over jouw project

De opleiding Omgevingsmanager in de Bouw & Infra geeft je dé handvatten om goed voorbereid aan de slag te gaan met strategisch omgevingsmanagement (SOM). De opleiding is geschikt voor professionals die nieuw zijn in het vakgebied, maar ook voor omgevingsmanagers die al langere tijd meelopen en hun kennis en vaardigheden up-to-date willen houden. Daarnaast is deze opleiding ontwikkeld voor zowel omgevingsmanagers bij opdrachtnemende partijen als bij overheden.

Download de brochure

Na het volgen van deze opleiding Omgevingsmanager in de bouw en infra

 • Weet je alle stakeholders en hun belangen in kaart te brengen, en kun je deze belangen verenigen
 • Heb je inzicht in de manieren om in contact te komen met jouw omgeving en hier een duurzame relatie mee op te bouwen
 • Weet je hoe je succesvol kunt communiceren
 • Leer je wat voor omgevingsmanager je bent en welke stijlen het beste bij je passen
 • Heb je inzicht in alle relevante wettelijke kaders

Bekijk het programma

Deelnemer vorige editie aan het woord:

“Een interessante cursus waar je door de verschillende visies van docenten een duidelijk beeld krijgt van alle aspecten binnen het omgevingsmanagement” - Tom; oud deelnemer

Programma opleiding Omgevingsmanager in de bouw & infra 

Blended learning opzet:
5 fysieke modules, 2 online modules (waarvan 1 online intervisie) én 1 excursiedag

Module 1 (Klassikaal 09.00 - 16.30u)

Omgevingsmanagement

Krijg antwoord op de volgende vragen:

 • Het toenemende belang van (strategisch) omgevingsmanagement
 • Hoe ziet het speelveld van omgevingsmanagement eruit?
 • Welke trends en actuele ontwikkelingen doen zich voor op het terrein van omgevingsmanagement?
 • Hoe kan goed omgevingsmanagement je (concurrentie)positie versterken?
 • Een introductie in Strategisch Omgevingsmanagement (SOM)
 • Alles over standpunten, belangen, issues en het bouwen van vertrouwen
 • Wat kun je leren van praktijkcases van elders uit het land?

Docent: Patrick Kamperman

 

Hinder & Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie

 • Wat is hinder eigenlijk?
 • Wat is het verschil tussen fysieke hinder en belevingshinder?
 • Hoe stel je een omgevingsscan op?
 • Welke beheersmaatregelen tref je om overlast te voorkomen en hoe meet je het effect?
 • Wat is een BLVC-plan en hoe werkt dit in de praktijk?
 • Hoe borg je Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie in de uitvoering?
 • Welke aspecten hebben een verhoogd veiligheidsrisico voor de omgeving?
 • Hoe stel je een communicatiestrategie op?

Docent: Franke Smidstra


Module 2 (Klassikaal 9.00 - 16.30u)

Participatie en de Omgevingswet

Participatie betekent actieve deelname. Als omgevingsmanager is het belangrijk hoe,
wanneer en welke personen en/of organisaties je moet betrekken. Deze dag leer je:

 • Wat houdt de omgevingswet in?
 • Wat is participatie?
 • Hoe kan je participatie toepassen in je werk?
 • Verschillende werkvormen die kan gebruiken als omgevingsmanager
 • Wanneer moet/kan je participatie inzetten?
 • Ervaringen van participatie met elkaar delen
 • Hoe kan je participatie vorm geven?
 • Hoe kan je met participatie zorgen voor meer draagvlak?

Docent: Aimée Mostert


Tip: Download de brochure voor een compleet overzicht!


Module 3 (Online 09.00 - 16.30u)

Strategiebepaling


Krijg antwoord op de volgende vragen:

 • Wat is de meerwaarde en opbrengst van een goede issue- en stakeholdersanalyse?
 • Wat zijn goede voorbeelden van verschillende aanpakken, methoden en technieken om alle issues, betrokken stakeholders en diens belangen effectief in kaart te brengen?
 • Op welke manier integreer je de issue- en stakeholdersanalyse in het projectmanagement?
 • Hoe organiseer je het omgevingsmanagement in je eigen organisatie en project?
 • Hoe ga je om met de dynamiek in de omgeving?
 • Hoe bepaal je een strategie? En hoe vertaal je die strategie naar de praktijk?
 • Welke beheersmaatregelen tref je?

Bouwen aan een duurzame relatie met de omgeving

 • Aan de hand van twee succesvolle voorbeeldprojecten.

Docent: Jeroen Maas


Module 4 / Online Intervisie (09.30 - 11.30u)

Leren van elkaars expertise

Tijdens een opleiding zijn er vaak een paar onderwerpen of specifieke vragen waar deelnemers het graag over willen hebben, aanvullend op het aangeboden programma en de onderwerpen. Ook kan er behoefte zijn om onderwerpen en specifieke vragen verder uit te diepen. Deze opleiding creëert daarvoor een mogelijkheid in de vorm van een online intervisie. Voor alle deelnemers wordt een online omgeving gecreëerd waar zij gezamenlijke gedurende 2 uur deze onderwerpen en vragen kunnen bespreken. Die onderwerpen en vragen kunnen in de voorgaande modules, bijvoorbeeld in overleg met de docenten, worden opgehaald en geagendeerd. Op deze manier kunnen de deelnemers gebruik maken van elkaars expertise en ervaringen. Bespreek jouw vragen met docent van module 1 Franke.

Docent: Franke Smidstra


Module 5 (Klassikaal 09:00 - 16.30u)

Vergunningen- en proceduremanagement bij complexe projecten

 • Vergunningen en proceduremanagement is noodzakelijk maar zeker leuk!
 • Hoe krijg je je project tijdig vergund zonder verrassingen?
 • Wil je een gecoördineerde procedure, wat brengt je dat?
 • Hoe houd je rekening met de gewenste contractvorm (D&C etc.) bij de vergunningen?
 • Hoe zit het met de risico’s in de project fasering?
 • Hoe neem je het projectteam mee in de afwegingen? Hoe ga je om met hun vragen en weerstand?
 • Hoe doorloop je soepel en voorspelbaar het vergunningenproces en neem daarbij de omgeving en het bevoegd gezag mee?
 • Actueel: hoe ga je om met stikstof? Wat brengt de nieuwe omgevingswet ons?

Docent: Jeroen de Bode

Communicatie

 • Hoe ga je aan de slag met de positionering van je project?
 • Welke handvatten kun je hanteren voor het bouwen aan een sterke reputatie van je project?
 • Welke rol speelt issuemanagement als onderdeel van je communicatiestrategie?
 • Hoe communiceert je in je project in tijden van een crisissituatie?
 • Online communicatie en sociale media: welke plek geef je het in de overall communicatie?

Docent: Isabelle Prohn


Module 6 (Online 9.30 - 16.30u)

Drie grondvormen van samenwerken

We onderscheiden drie vormen van samenwerken. Dit noemen we coalities. coalitie kan hiërarchisch, gelijkwaardig of informeel zijn. Iedere vorm kent andere spelregels, rollen en spanningen. Een veel voorkomend probleem is dat er verwarring ontstaat over de vorm van samenwerking en bijbehorende spelregels. De grondvormen bieden je inzicht en handelingsrichtingen voor jouw rol binnen een bepaalde vorm. Tijdens deze interactieve sessie word je aan het denken gezet hoe je verwarring over de afspraken kunt benoemen en veranderen.

 • Regisseren in de directieve coalitie
 • Partneren in collectieve coalities
 • Faciliteren van collectieve coalities

Docent: Jeroen de Bode

In de online training hebben jullie al kennis gemaakt met de basisconcepten van samenwerken. Vandaag gaan we samen aan de slag en gaan we dieper in op deze concepten. We maken het toepasbaar op jouw praktijk. Samenwerken kan namelijk lastig zijn: in de praktijk bestaan er verschillende opvattingen, belangen, taal en gewoontes. Hoe ga je om met verschil? Of nog beter, hoe zorg je dat verschil meerwaarde oplevert in plaats van conflict?

In deze module staan we stil bij twee belangrijke elementen:

 • Hoe is de samenwerking waarbinnen jouw project draait georganiseerd? Zijn de spelregels duidelijk? En passen ze bij de opgave van het project? Hoe werk jij samen, en de ander? Je neemt jezelf onvermijdelijk mee. Waarop verbind jij graag? En welke stijl hebben anderen?
 • We bieden je 5 stijlen en concrete handvatten om met een stijl die ver van jou af staat om te gaan.

Docent: Patrick Kemperman


Module 7 / (09.30 - 11.30u)

Online Intervisie

Leren van elkaars expertise

Tiijdens een opleiding zijn er vaak een paar onderwerpen of specifieke vragen waar deelnemers het graag over willen hebben, aanvullend op
het aangeboden programma en de onderwerpen. Ook kan er behoefte zijn om onderwerpen en specifieke vragen verder uit te diepen. Deze opleiding creëert daarvoor een mogelijkheid in de vorm van een online intervisie. Voor alle deelnemers wordt een online omgeving gecreëerd waar zij gezamenlijke gedurende 2 uur deze onderwerpen en vragen kunnen bespreken. Die onderwerpen en vragen kunnen in de voorgaande modules, bijvoorbeeld in overleg met de docenten, worden opgehaald en geagendeerd. Op deze manier kunnen de deelnemers gebruik maken van elkaars expertise en ervaringen. Ook bestaat de mogelijkheid om in de afsluitende pitch (zie module 6) verder te bouwen op jouw eigen specifieke
intervisiethema, of juist een ander onderwerp te kiezen. Met de intervisie en de pitch willen we zoveel mogelijk ruimte creëren voor ieders leerdoel.

Docent: Jeroen Maas


Module 8 / Excursie (09:00 - 16:30u)

Omgevingsmanagement in de praktijk

Aan de slag!
Je gaat aan de slag met een concrete probleemstelling of vraagstelling die je zelf inbrengt! Die verwerk je in een korte ‘pitch’ waarbij je bijvoorbeeld in kunt gaan op de volgende leervragen:

 • En dan gaat het bijna mis.. vertraging en hogere kosten liggen op de loer. Wat nu?
 • Ik zie enorme kansen bij dit project maar hoe pak ik dit aan en waar begin ik?
 • Ik wil mijn rol binnen de eigen projectorganisatie versterken, hoe pak ik dat aan en hoe kan ik mijn eigen organisatie overtuigen?
 • Hoe kan ik de samenwerking tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en de omgeving het beste vormgeven en verbeteren?

Presentatie aan de groep
Je presenteert in een korte pitch aan de groep en aan de docenten die je helpen zelf op zoek te gaan naar antwoorden op jouw vragen. Je ontvangt tips& tricks die je morgen direct in je praktijk kunt toepassen!

Excursie

Als omgevingsmanager krijg je in verschillende fasen van een project te maken met steeds nieuwe en andere vraagstukken, knelpunten maar ook kansen. Elke omgevingsmanager heeft zo zijn eigen uitdagingen. Daarom wordt je op deze locatiedag uitgedaagd om met de docenten en de deelnemers in gesprek te gaan over een thema, probleem, leerdoel of vraag die jou het meest bezighoudt. Alles wat je hebt geleerd in de voorgaande modules, en wat voor jou van belang is, kun je daarbij verwerken en toepassen.

Docent: Jeroen Maas


 

Jouw hoofddocent

img-Jeroen Maas

Jeroen Maas
Omgevingsmanager

Rijkswaterstaat, Omgevingsmanager bij Projectbureau A2 Maastricht, Projectmanager A2 Vonderen-Kerensheide, A73 Zaarderheiken en A67 Leenderheide-Geldrop. Als omgevingsmanager verantwoordelijk voor het stakeholdersmanagement, conditionering en communicatie.

Jouw docenten

img-Jeroen de Bode

Jeroen de Bode
Strategisch adviseur omgevingszaken bij RoyalHaskoningDHV

Jeroen heeft voor verschillende grote en complexe projecten het vergunningen en proceduremanagement succesvol vormgegeven zoals bijvoorbeeld Marker Wadden, Dijkversterking van de Houtribdijk en Ontpoldering van de Noordwaard.

img-Isabelle Prohn

Isabelle Prohn
Zelfstandig ondernemer en communicatiestrateeg. Teamleider communicatie SmartwayZ.NL.

Isabelle heeft brede ervaring op het gebied van communicatie, stakeholder- en issuemanagement bij o.a. gemeenten, provincie, projectontwikkelaars en Rabobank. Focus op de domeinen vestigingsklimaat en duurzaamheid.

img-Franke Smidstra

Franke Smidstra
eigenaar van Accelleratii en omgevingsmanager Houthaven bij Gemeente Amsterdam en omgevingsmanager bij Dura Vermeer

img-Patrick Kemperman

Patrick Kemperman
BAM Infra NL Commercial Business Development, Afdelingshoofd Omgevingsmanagement, Vergunningen en Ecologie

Patrick is betrokken geweest bij o.a. A12 Lunnetten - Veenendaal, Omgevingsmanger N65 en Extra Sneltrein Groningen - Leeuwarden

img-Sophie Drescher

Sophie Drescher
Manager Communicatie bij D. van der Steen B.V. en omgevingsmanager van o.a. Utrechtse singel, Groot asfaltonderhoud gemeente Arnhem en LVO Provincie Noord Brabant.

Sophie is gespecialiseerd in communicatie, gedrag en heldere taal.

img-Aimée Mostert

Aimée Mostert
omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat, medeoprichter en (oud)bestuurslid van het Platform Omgevingsmanagement Jarenlang organisator van de Landelijke Omgevingsmanagementdag

Deze opleiding is speciaal voor:

Omgevingsmanagers werkzaam bij zowel opdrachtgevende als opdrachtnemende partijen!

Deze opleiding werd eerder bezocht door professionals werkzaam bij:

GRONTMIJ NEDERLAND B.V.
WITTEVEEN + BOS
ZAAN PRIMAIR
GEMEENTE NEERIJNEN
GEMEENTE HAARLEMMERMEER
CEENGINEERING
TRIODE
BONOTRAFFICS BV
MOVARES NEDERAND B.V.
WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA
HOOGHEEMRAADSCHAP DE STICHTSE
RIJNLANDEN
DE KLERK WERKENDAM

ANTEA GROUP
GEMEENTE NIJMEGEN
GEMEENTE GOES
PROVINCIE LIMBURG
GEMEENTE BEUNINGEN
PROVINCIE UTRECHT
PROVINCIE GELDERLAND
GEMEENTE LINGEWAARD
PROVINCIE GRONINGEN
PROVINCIE OVERIJSEL
AKERTECH ADIVISEURS
COMMISSIE VOOR DE MER

Algemene Informatie

Deze 5-daagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij La Vie Utrecht te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

La Vie Utrecht
St Jacobsstraat 61
3511 BP
Utrecht
tel: 030-2340088

Dag Datum Tijd Locatie
Module 1 9 januari 2024 09:30 - 16:30 La Vie Utrecht
Module 2 16 januari 2024 09:30 - 16:30 La Vie Utrecht
Module 3 23 januari 2024 09:30 - 16:30 La Vie Utrecht
Module 4 - Intervisie online 30 januari 2024 09:30 - 11:30 online (of n.t.b.)
Module 5 6 februari 2024 09:30 - 16:30 La Vie Utrecht
Module 6 20 februari 2024 09:30 - 16:30 La Vie Utrecht
Dag 7 - Intervisie 27 februari 2024 09:30 - 11:30 online (of n.t.b.)
Module 8 - Excursie 5 maart 2024 09:30 - 16:30 online (of n.t.b.)

Jouw investering

De investering voor deze 5-daagse Cursus/Training bedraagt € 4099,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

STAP-Budget

Je kunt het STAP-budget voor deze opleiding aanvragen. Jij krijgt dan een aantrekkelijke subsidie van maximaal € 1.000,- van de overheid.

Neem contact op met onze adviseur voor de mogelijkheden:
Mariska Korewijk
040 - 2 972 751
mariska.korewijk@sbo.nl

Meer weten over het Stap-budget
 online leeromgeving
hybride Learning

Hybride opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden. De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

Lees meer over de hybride opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Opleiding op maat

Zou jij samen met jouw collega's één van onze opleidingen willen volgen, maar dan gericht op de eigen organisatie, situatie en wensen? Dan is Incompany zeker interessant! Samen stellen we een programma op en bepalen we datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Waarom Incompany

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie en leerbehoeften
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze Incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje Verhoeven

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: guusje.verhoeven@sbo.nl
Tel: +31 40 29 74 980

Download brochure

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 2 972 751 mariska.korewijk@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Vastgoed & Infra

Onze privacy-policy