Omgevingsmanager in de Bouw & Infra

 • Rollen en taken in de transitie naar de participatiesamenleving
 • In contact komen, een duurzame relatie opbouwen en samen komen tot betere oplossingen
 • Instrumenten in communicatie, je leert welke stijl het beste bij je past
 • Relevante wet- en regelgeving
 • Hoe om te gaan met ‘dwarsliggers’, schade en hinder die je project kunnen vertragen

Lees ook het blog: 5 tips voor de omgevingsmanagers

Optimaliseer de controle over je projecten

 • 10 januari - 14 maart 2023
 • La Vie Utrecht
 • ,- (excl. btw)
 • Contact
Benut lokale kennis, werk samen, kom tot creatievere oplossingen, stuur op win-win situaties en voorkom stagnatie- en overschrijdingskosten!

Omgevingsmanagers opgelet; de regels wijzigen, het speelveld verandert!

Als omgevingsmanager ben je de spin in het web. Je houdt rekening met de belangen van alle betrokken stakeholders binnen en buiten jouw organisatie. Dit kan zeer complexe situaties opleveren waarbij vertraging en kostenoverschrijding op de loer liggen. Het speelveld is in grote mate aan verandering onderhevig. Waar het omgevingsmanagement voorheen de taak was van overheden, komt dit nu in toenemende mate te liggen bij opdrachtnemende partijen. Daarnaast is de samenleving in transitie, burgers zijn mondiger en participeren. Dit vraagt om een nieuwe manier van samenwerken, met nieuwe taken en verantwoordelijkheden. Ben je al voorbereid op jouw nieuwe werkzaamheden?

Concrete handvatten voor meer controle over jouw project

De opleiding Omgevingsmanager in de Bouw & Infra geeft je dé handvatten om goed voorbereid aan de slag te gaan met strategisch omgevingsmanagement (SOM). De opleiding is geschikt voor professionals die nieuw zijn in het vakgebied, maar ook voor omgevingsmanagers die al langere tijd meelopen en hun kennis en vaardigheden up-to-date willen houden. Daarnaast is deze opleiding ontwikkeld voor zowel omgevingsmanagers bij opdrachtnemende partijen als bij overheden.

Download de brochure

Na het volgen van deze opleiding Omgevingsmanager in de bouw en infra

 • Weet je alle stakeholders en hun belangen in kaart te brengen, en kun je deze belangen verenigen
 • Heb je inzicht in de manieren om in contact te komen met jouw omgeving en hier een duurzame relatie mee op te bouwen
 • Weet je hoe je succesvol kunt communiceren
 • Leer je wat voor omgevingsmanager je bent en welke stijlen het beste bij je passen
 • Heb je inzicht in alle relevante wettelijke kaders

Bekijk het programma

Reacties deelnemers vorige editie:

 • "De opleiding is mij er goed bevallen: de vele praktijkvoorbeelden, rollenspellen en discussies. Heel fijn dat de opleiding gegeven wordt door mensen uit de praktijk. Wat ook heel waardevol is, is de combinatie (bij zowel docenten als cursisten) tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Goed om vanuit verschillende zienswijzen e.e.a. te benaderen."
 • "Door de bekendheid sprak het erg aan. Veel geleerd. Leuke gemotiveerde groep."
 • "Ik vond het erg leuk dat de docenten allemaal vanuit hun eigen praktijkervaring vertelden. Dat maakt dat de gepresenteerde theorie meteen heel erg gaat leven."

Programma opleiding Omgevingsmanager in de bouw & infra 

Blended learning opzet:
3 fysieke modules, 2 online modules en 2 online intervisie momenten en een excursie dag! 

Module 1 (Klassikaal 09.00 - 16.30u)

Inleiding in het omgevingsmanagement

Krijg antwoord op de volgende vragen:

 • Het toenemende belang van (strategisch) omgevingsmanagement
 • Hoe ziet het speelveld van omgevingsmanagement eruit?
 • Welke trends en actuele ontwikkelingen doen zich voor op het terrein van omgevingsmanagement?
 • Hoe kan goed omgevingsmanagement je (concurrentie)positie versterken?
 • Een introductie in Strategisch Omgevingsmanagement (SOM)
 • Alles over standpunten, belangen, issues en het bouwen van vertrouwen
 • Wat kun je leren van praktijkcases van elders uit het land?

Hinder en BLVC

 • Wat is hinder eigenlijk?
 • Wat is het verschil tussen fysieke hinder en belevingshinder?
 • Hoe stel je een omgevingsscan op?
 • Welke beheersmaatregelen tref je om overlast te voorkomen en hoe meet je het effect?
 • Wat is een BLVC-plan en hoe werkt dit in de praktijk?
 • Hoe borg je Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie in de uitvoering?
 • Welke aspecten hebben een verhoogd veiligheidsrisico voor de omgeving?
 • Hoe stel je een communicatiestrategie op?

Docenten: Tom Leest en Marie Louise Gasseling


Module 2 (Klassikaal 9.00 - 16.30u)

Strategiebepaling

Krijg antwoord op de volgende vragen:

 • Wat is de meerwaarde en opbrengst van een goede issue- en stakeholdersanalyse?
 • Wat zijn goede voorbeelden van verschillende aanpakken, methoden en technieken om alle issues, betrokken stakeholders en diens belangen effectief in kaart te brengen?
 • Op welke manier integreer je de issue- en stakeholdersanalyse in het projectmanagement?
 • Hoe organiseer je het omgevingsmanagement in je eigen organisatie en project?
 • Hoe ga je om met de dynamiek in de omgeving?
 • Hoe bepaal je een strategie? En hoe vertaal je die strategie naar de praktijk?
 • Welke beheersmaatregelen tref je?

Bouwen aan een duurzame relatie met de omgeving

 • Aan de hand van twee succesvolle voorbeeldprojecten.

Docenten: Patrick Voet en Jeroen Maas


Tip: Download de brochure voor een compleet overzicht!


Module 3 (Online 09.30 - 12.30u)

Samenwerking van publieke, maatschappelijke en private partijen: op weg naar de participatiesamenleving!

In module 3 ga je zelfstandig aan de slag met de online lesstof. Na een opening en uitleg door docent Mijke kun je in de online leeromgeving de modules vinden.

Belangrijk dat je alle modules behandelt hebt voordat je aan module 5 begint!

 • Van publieksparticipatie tot overheidsparticipatie en de doe democratie: wat betekent dit voor jou en je organisatie?
 • Hoe werkt, beweegt en opereer je op het grensvlak tussen bestaande organisaties en netwerken?
 • Hoe ga je een coalitie aan? En voor welke coalitievorm (besluitvormingsgerichte, samenwerkingsgerichte of netwerkgerichte coalitie) kies je?
 • Welke verschillende rollen en aanpakken (die passen in de participatiesamenleving) zijn er te onderscheiden?
 • Onder welke voorwaarden is participatie mogelijk?
 • Verwachtingenmanagement: hoe leg je verantwoording af richting burgers over het besluitvormingsproces en de bereikte resultaten?
 • Welke toets kun je hanteren voor een succesvolle participatie?

Docent: Mijke van de Noort (Twynstra Gudde)


Module 4 / Online Intervisie (09.30 - 12.30u)

Leren van elkaars expertise

Tijdens een opleiding zijn er vaak een paar onderwerpen of specifieke vragen waar deelnemers het graag over willen hebben, aanvullend op het aangeboden programma en de onderwerpen. Ook kan er behoefte zijn om onderwerpen en specifieke vragen verder uit te diepen. Deze opleiding creëert daarvoor een mogelijkheid in de vorm van een online intervisie. Voor alle deelnemers wordt een online omgeving gecreëerd waar zij gezamenlijke gedurende 2 uur deze onderwerpen en vragen kunnen bespreken. Die onderwerpen en vragen kunnen in de voorgaande modules, bijvoorbeeld in overleg met de docenten, worden opgehaald en geagendeerd. Op deze manier kunnen de deelnemers gebruik maken van elkaars expertise en ervaringen. Bespreek jouw vragen met docent van module 1 Marie-Louise.


Module 5 (Klassikaal 09:00 - 16.30u)

Vergunningen- en proceduremanagement bij complexe projecten

 • Vergunningen en proceduremanagement is noodzakelijk maar zeker leuk!
 • Hoe krijg je je project tijdig vergund zonder verrassingen?
 • Wil je een gecoördineerde procedure, wat brengt je dat?
 • Hoe houd je rekening met de gewenste contractvorm (D&C etc.) bij de vergunningen?
 • Hoe zit het met de risico’s in de project fasering?
 • Hoe neem je het projectteam mee in de afwegingen? Hoe ga je om met hun vragen en weerstand?
 • Hoe doorloop je soepel en voorspelbaar het vergunningenproces en neem daarbij de omgeving en het bevoegd gezag mee?
 • Actueel: hoe ga je om met stikstof? Wat brengt de nieuwe omgevingswet ons?

Communicatie

 • Hoe ga je aan de slag met de positionering van je project?
 • Welke handvatten kun je hanteren voor het bouwen aan een sterke reputatie van je project?
 • Welke rol speelt issuemanagement als onderdeel van je communicatiestrategie?
 • Hoe communiceert je in je project in tijden van een crisissituatie?
 • Online communicatie en sociale media: welke plek geef je het in de overall communicatie?

Docent: Jeroen de Bode en Isabelle Prohn


Module 6 (Online 9.30 - 12.30u)

Wat voor een omgevingsmanager ben je?

Tijdens deze online lesdag ga je samen met docent Mijke aan de slag met de stijlen van omgevingsmanagers en kun je je vragen stellen over de
online modules.

 • Hoe kun je zelf het beste invulling geven aan je werkzaamheden als omgevingsmanager in het contact met je omgeving?
 • Signaturen in de vorm van een opdracht: welke stijl past het beste bij jou en het project?

Docent: Mijke van de Noort


Module 7 / Online Intervisie (09.30 - 11.30u)

Leren van elkaars expertise

Tiijdens een opleiding zijn er vaak een paar onderwerpen of specifieke vragen waar deelnemers het graag over willen hebben, aanvullend op
het aangeboden programma en de onderwerpen. Ook kan er behoefte zijn om onderwerpen en specifieke vragen verder uit te diepen. Deze opleiding creëert daarvoor een mogelijkheid in de vorm van een online intervisie. Voor alle deelnemers wordt een online omgeving gecreëerd waar zij gezamenlijke gedurende 2 uur deze onderwerpen en vragen kunnen bespreken. Die onderwerpen en vragen kunnen in de voorgaande modules, bijvoorbeeld in overleg met de docenten, worden opgehaald en geagendeerd. Op deze manier kunnen de deelnemers gebruik maken van elkaars expertise en ervaringen. Ook bestaat de mogelijkheid om in de afsluitende pitch (zie module 6) verder te bouwen op jouw eigen specifieke
intervisiethema, of juist een ander onderwerp te kiezen. Met de intervisie en de pitch willen we zoveel mogelijk ruimte creëren voor ieders leerdoel.

Docent: Patrick Voet of Jeroen Maas


Module 8 (klassikaal 09:00 - 16:30u)

Aan de slag!

De laatste moduledag staat de praktijk weer centraal. Als omgevingsmanager krijg je in verschillende fasen van een project te maken met steeds nieuwe en andere vraagstukken, knelpunten maar ook kansen. Elke omgevingsmanager heeft zo zijn eigen uitdagingen. Daarom wordt je op locatie uitgedaagd om met de docenten en de andere deelnemers in gesprek te gaan over een thema, probleem, leerdoel of vraag die jou het meest bezig houdt. Alles wat je hebt geleerd in de voorgaande modules, en wat voor jou van belang is, kun je daarbij verwerken en toepassen.

Je gaat aan de slag met een concrete probleemstelling of vraagstelling die je zelf inbrengt! Die verwerk je in een korte ‘pitch’ waarbij je bijvoorbeeld in kunt gaan op de volgende leervragen:

 • En dan gaat het bijna mis.. vertraging en hogere kosten liggen op de loer. Wat nu?
 • Ik zie enorme kansen bij dit project maar hoe pak ik dit aan en waar begin ik?
 • Ik wil mijn rol binnen de eigen projectorganisatie versterken, hoe pak ik dat aan en hoe kan ik mijn eigen organisatie overtuigen?
 • Hoe kan ik de samenwerking tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en de omgeving het beste vormgeven en verbeteren?

Presentatie aan de groep

Je presenteert je pitch aan de groep en de docenten die je helpen zelf op te zoek te gaan naar de antwoorden op je vragen en leerdoelen. Door de brede samenstelling van de groep en de ruime ervaringen van de docenten met zowel de publieke als private praktijk, ontvang je tips & tricks uit meerdere invalshoeken. Kortom: Je gaat naar huis met waardevolle feedback die je direct in je praktijk kan toepassen!uit meerdere invalshoeken. Kortom: Je gaat naar huis met waardevolle feedback die je direct in je praktijk kan toepassen!

Docenten: Patrick Voet, Jeroen Maas en Hetty Messchaert


Tijdschema van de opleiding omgevingsmanager in de bouw & infra:

Klassikale lesdagen:*

09.00 uur - Ontvangst met koffie
09.30 uur - Start ochtendprogramma
12.30 uur - Lunch
13.30 uur - Start middagprogramma
16.30 uur - Einde programma

De ochtend en middag zullen worden onderbroken door een koffie- en theepauze.

*Online modules en intervisies hebben een eigen tijdschema

Jouw Docenten

img-Jeroen de Bode

Jeroen de Bode
Strategisch adviseur omgevingszaken bij RoyalHaskoningDHV

Jeroen heeft voor verschillende grote en complexe projecten het vergunningen en proceduremanagement succesvol vormgegeven zoals bijvoorbeeld Marker Wadden, Dijkversterking van de Houtribdijk en Ontpoldering van de Noordwaard. Hij heeft onlangs succesvol een beroepsprocedure bij Raad van State over stikstof doorlopen. De derde verleende stikstofvergunning sinds het sneuvelen van het PAS.

img-Tom Leest

Tom Leest
Zelfstandig adviseur en trainer

Tom is gespecialiseerd in strategisch omgevingsmanagement, betrokken bij grote en complexe infraprojecten als de A15 Maasvlakte-Vaanplein en de A16 Rotterdam

img-Mijke van de Noort

Mijke van de Noort
Adviseur samenwerkingen bij Twynstra Gudde

Mijke adviseert, traint en coacht partijen over samenwerken in actuele opgaven.

img-Jeroen Maas

Jeroen Maas
Omgevingsmanager

Rijkswaterstaat, Omgevingsmanager bij Projectbureau A2 Maastricht, Projectmanager A2 Vonderen-Kerensheide, A73 Zaarderheiken en A67 Leenderheide-Geldrop. Als omgevingsmanager verantwoordelijk voor het stakeholdersmanagement, conditionering en communicatie.

img-Isabelle Prohn

Isabelle Prohn
Zelfstandig ondernemer en communicatiestrateeg. Teamleider communicatie SmartwayZ.NL.

Isabelle heeft brede ervaring op het gebied van communicatie, stakeholder- en issuemanagement bij o.a. gemeenten, provincie, projectontwikkelaars en Rabobank. Focus op de domeinen vestigingsklimaat en duurzaamheid.

img-Hetty Messchaert

Hetty Messchaert
Strategisch omgevingsmanager en communicatiespecialist, BAM Infraconsult.

Hetty ontving eind 2016 van de gemeente Amsterdam een award voor goed samenwerken en goed omgevingsmanagement als voorbeeld voor de nieuwe marktvisie. Daarbij werd met name het project Mahlerplein genoemd. Hetty verzorgt de excursie naar het project herinrichting en ondergronds bouwen Gustav Mahlerplein,midden in het hart van het duurste stukje Nederland: de Zuidas.

img-Franke Smidstra

Franke Smidstra
Ondernemer omgevingsmanagement

Franke is een positief gedreven omgevingsmanager die door zijn grote mensenkennis, mensen weet te activeren, motiveren en te verbinden. Hierdoor is hij in staat om een duidelijke koers uit te zetten, deze te communiceren en te bewaken binnen een multidisciplinair project waarbij hij de verschillende belangen in acht neemt. Werkzaamheden voor Amsterdamse gebiedsontwikkeling en adviseur omgevingsmanagement voor diverse projecten binnen Dura Vermeer.

Deze opleiding is speciaal voor:

Omgevingsmanagers werkzaam bij zowel opdrachtgevende als opdrachtnemende partijen!

Deze opleiding werd eerder bezocht door professionals werkzaam bij:

GRONTMIJ NEDERLAND B.V.
WITTEVEEN + BOS
ZAAN PRIMAIR
GEMEENTE NEERIJNEN
GEMEENTE HAARLEMMERMEER
CEENGINEERING
TRIODE
BONOTRAFFICS BV
MOVARES NEDERAND B.V.
WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA
HOOGHEEMRAADSCHAP DE STICHTSE
RIJNLANDEN
DE KLERK WERKENDAM

ANTEA GROUP
GEMEENTE NIJMEGEN
GEMEENTE GOES
PROVINCIE LIMBURG
GEMEENTE BEUNINGEN
PROVINCIE UTRECHT
PROVINCIE GELDERLAND
GEMEENTE LINGEWAARD
PROVINCIE GRONINGEN
PROVINCIE OVERIJSEL
AKERTECH ADIVISEURS
COMMISSIE VOOR DE MER

Algemene Informatie

Deze 5-daagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij La Vie Utrecht te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

La Vie Utrecht
St Jacobsstraat 61
3511 BP
Utrecht
tel: 030-2340088

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 10 januari 2023 09:30 - 16:30 La Vie Utrecht
Dag 2 17 januari 2023 09:30 - 16:30 La Vie Utrecht
Dag 3 Zelfstudie in deze week 24 januari 2023 09:30 - 12:30 online (of n.t.b.)
Dag 4 - Intervisie 31 januari 2023 09:30 - 11:30 online (of n.t.b.)
Dag 5 7 februari 2023 09:30 - 16:30 La Vie Utrecht
Dag 6 14 februari 2023 09:30 - 12:30 online (of n.t.b.)
Dag 7 - Intervisie 7 maart 2023 09:30 - 11:30 online (of n.t.b.)
Dag 8 - Excursie 14 maart 2023 09:30 - 16:30 online (of n.t.b.)

Jouw investering

De investering voor deze 5-daagse Cursus/Training bedraagt € 3699,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

hybride Learning

Hybride opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden. De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

Lees meer over de hybride opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Opleiding op maat

Zou jij samen met jouw collega's één van onze opleidingen willen volgen, maar dan gericht op de eigen organisatie, situatie en wensen? Dan is Incompany zeker interessant! Samen stellen we een programma op en bepalen we datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Waarom Incompany

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie en leerbehoeften
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze Incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje Verhoeven

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: guusje.verhoeven@sbo.nl
Tel: +31 40 29 74 980

Bence Berki

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: bence.berki@sbo.nl
Tel: +31 40 29 74 980

Download brochure

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 2 972 751 mariska.korewijk@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Vastgoed & Infra

Onze privacy-policy