Cursus Aanpak woonoverlast

Voorkom verloedering en ernstige overlast in jouw wijk!

 • Inzicht in hoe je hardnekkige woonoverlast in jouw wijk voorkomt en bestrijdt
 • Krijg antwoord op al jouw vragen gegeven door experts en ervaringsdeskundigen
 • Mogelijkheid tot het inbrengen van een eigen praktijkcase
 • Toegang tot de online leeromgeving
 • Ontvang na het volgen van de cursus een certificaat van deelname

Aanpak verloedering en ernstige woonoverlast

In verschillende wijken in Nederland, die zich aan het zicht van de overheid onttrekken, vinden misstanden plaats zoals drugsoverlast, illegale prostitutie en illegale bewoning. Deze misstanden resulteren in ernstige overlast en onveiligheidsgevoelens bij bewoners.

 

Tijdens deze cursus leer je:

 • Hoe je hardnekkige woonoverlast in jouw wijk voorkomt en bestrijdt
 • Samen te werken met de gemeente, woningcorporatie, de politie en wijkbewoners aan de aanpak van ernstige woonoverlast
 • Hoe je met de Wet aanpak woonoverlast overlastplegers gedragsaanwijzingen oplegt
 • Op welke manier je met de Wet Bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Rotterdamwet) bepaalde doelgroepen in een gebied weert
 • Hoe je met de inzet van sociale herstructurering overlast in de wijk tegengaat

Bekijk het programma

 

Deze cursus geeft jou:

 Antwoord op al jouw vragen gegeven door experts en ervaringsdeskundigen

 • Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het werkveld
 • Toegang tot een online leeromgeving, waar je ook na afloop van de cursus contact kunt onderhouden met jouw medecursisten
 • Een certificaat van deelname

Download de brochure (pdf) 

 

Bekijk de proefles:


 

Stel jouw eigen praktijk centraal!

Na inschrijving krijg je de gelegenheid om jouw eigen praktijkcase in te brengen. De docenten gaan hier gericht mee aan de slag. Zo haal je het maximale uit de cursus. Heb je nog vragen achteraf? De docenten zijn graag bereid om na de cursus met jou mee te denken over vraagstukken waar je in de praktijk tegenaan loopt.

Programma van de cursus Aanpak woonoverlast

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigt om 16.30 uur.

 

Module 1

Aanpak woonoverlast

Samenwerken aan de aanpak van hardnekkige woonoverlast en verloedering

 • Hoe voorkom en bestrijd je hardnekkige woonoverlast (geluidsoverlast, vandalisme, agressief gedrag) en bevorder je de veiligheid in jouw wijk?
 • Op welke manier werk je samen met de gemeente, woningcorporatie, politie en wijkbewoners bij de aanpak van hardnekkige woonoverlast en verloedering?
 • Welke maatregelen neem je voor de aanpak van hardnekkige woonoverlast en verloedering?
 • Op welke manier ga je om met huishoudens waar sprake is van complexe meervoudige problematiek (huiselijk geweld, kindermishandeling, schulden, drugsverslaving)?
 • Hoe kun je dwangmiddelen en zorg combineren om een gedragsverandering af te dwingen bij de overlastpleger?
 • Hoe grijp je in als de situatie stagneert?
 • Wat zijn goede en slechte voorbeelden van de aanpak van hardnekkige woonoverlast en verloedering? En nog belangrijker: wat kun je hiervan leren?

Riet van Loon, projectleider woonoverlast en initiatiefnemer van het Landelijk Platform Woonoverlast
Johan Mandemaker, procesregisseur (woon) overlast bij de gemeente Amsterdam

Wet- en regelgeving op het terrein van woonoverlast en verloedering

 • Wat is de belangrijkste wet- en regelgeving op het terrein van woonoverlast?
 • Welke juridische instrumenten (bestuursrecht, strafrecht en privaatrecht) heb je tot jouw beschikking voor de aanpak van woonoverlast?
 • Op welke manier kun je met de Wet aanpak woonoverlast specifieke gedragsaanwijzingen geven aan overlastplegers?
 • Op welke wijze kun je met de wet Victoria overlastpanden sluiten?
 • Hoe pas je de Wet Victor toe om (overlast)panden in beheer te nemen of te onteigenen?
 • Op welke manier pas je de Wet Damocles toe wanneer er wordt gehandeld in drugs vanuit woningen?
 • Hoe kun je met de Wet Bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Rotterdamwet) bepaalde doelgroepen in een gebied weren?
 • Welke bevoegdheden ontleent de burgemeester aan de Wet Maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast?
 • Wat schrijft de Wet Cameratoezicht op openbare plaatsen voor over de toepassing van kortstondig en/of mobiel cameratoezicht in jouw wijk?

Jan Brouwer, hoogleraar Algemene rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen, directeur van het Centrum voor
Openbare Orde en Veiligheid en docent op de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid

 


 Het programma in één handig overzicht? Download de brochure (pdf)


Module 2

Aanpak misstanden

Sociale herstructurering

 • Wat is het doel van sociale herstructurering in wijken?
 • Hoe bevorder je door middel van sociale herstructurering de diversiteit (inkomens, huishoudtypen en etniciteit) van een wijk?
 • Op welke manier kun je met in de inzet van sociale herstructurering overlast in de wijk tegengaan?
 • Hoe om te gaan met waterbedeffect naar andere omliggende wijken?

Marij Tiemessen, directeur bij Verder Recherche & Woondiensten en docent op de opleiding gebiedsregisseur

Een integrale aanpak van woonoverlast in Vlaanderen

 • Woonoverlast kent vele verschijningsvormen en oorzaken: hoe maak je strategische analyses op stedelijke niveau?
 • Welke componenten zijn onmisbaar in een integraal beleid van woningoverlast?
 • Ondermijning en woningoverlast: twee zijden van één medaille?
 • Op welke manier kun je de samenwerking tussen partijen in jouw wijk organiseren en regisseren?
 • Op welke wijze adviseer je de politie, justitie en gemeentelijke diensten daar waar nodig?
 • Hoe kun je bewoners betrekken bij de aanpak van veiligheidsproblematiek in jouw wijk?

Kris Renckens, directeur veiligheid bij de gemeente Antwerpen

 


Module 3

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling als middel om woonoverlast te reduceren

 • Hoe kun je buurtbemiddeling inzetten om conflicten tussen buurtbewoners op te lossen en woonoverlast in jouw wijk te reduceren?
 • Wanneer is buurtbemiddeling gewenst?
 • Voor welke soorten overlast is buurtbemiddeling een geschikt middel?

Petra Verschoor, coördinator buurtbemiddeling bij Sterker Sociaal Werk, zet zich in om woonoverlast in de gemeente Nijmegen te reduceren

Gesprekstechniek en conflicthantering

 • Hoe ga je in gesprek met vermeende overlastplegers en omwonenden?
 • Op welke wijze stel je de goede vragen en hoe krijg je de juiste antwoorden?
 • Hoe vraag je door om de juiste informatie boven tafel te krijgen?
 • Op welke wijze anticipeer je op lastige situaties?
 • Hoe breng je structuur aan in het gesprek?
 • Wat kun je afleiden uit non-verbale communicatie?

Mathijs Zwinkels,interventiespecialist bij het RIEC

 

Download de brochure (pdf)

 

 

 

Hoofddocent:

 • Frank van Summeren, adviseur veiligheid bij RONT Management Consultants

 

Het docententeam:

 • Riet van Loon, projectleider woonoverlast en initiatiefnemer van het Landelijk Platform Woonoverlast

 • Johan Mandemaker, procesregisseur (woon) overlast bij de gemeente Amsterdam

 • Marij Tiemessen, directeur bij Verder Recherche & Woondiensten en docent op de opleiding gebiedsregisseur

 • Kris Renckens, directeur veiligheid bij de gemeente Antwerpen

 • Petra Verschoor, coördinator buurtbemiddeling bij Sterker Sociaal Werk, zet zich in om woonoverlast in de gemeente Nijmegen te reduceren

 • Mathijs Zwinkels, interventiespecialist bij het RIEC

 • Jan Brouwer, hoogleraar Algemene rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen, directeur van het Centrum voor
  Openbare Orde en Veiligheid en docent op de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid

Algemene informatie van de cursus Aanpak woonoverlast

 

Datum en Plaats

14, 21 en 28 januari 2021

La Vie Utrecht
St Jacobsstraat 61
3511 BP Utrecht 

Routebeschrijving

 

Bestemd voor

Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor coördinatoren, regisseurs, wijkmanagers, gebiedsmanagers, stedenbouwkundigen, planologen, projectleiders, beleidsmakers en adviseurs op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, wonen,
wijkontwikkeling, toezicht en handhaving bij:

• Gemeenten
• Woningcorporaties
• Ontwikkelingsmaatschappijen
• Provincies
• Veiligheidshuizen
• Regionale Informatie en Expertise Centra
• Regionale Omgevingsdiensten

 

Tijdschema

09.00 - Ontvangst met koffie en thee
09.30 - Aanvang ochtendprogramma met tussentijds koffie- en theepauze
12.30 - Lunchpauze
13.30 - Aanvang middagprogramma met tussentijds koffie- en theepauze
16.30 - Afsluiting van de dag

 

Jouw investering

De kosten van deze cursus bedragen €2.499,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

 

Persoonlijk Opleidingsadvies

Heb je inhoudelijke vragen over deze cursus? Neem dan gerust, geheel vrijblijvend, contact op met:

Tonnie van Zanten
Opleidingsadviseur
Tel: 040 - 297 27 80

 

Ook interessant voor jou:

smaple image

Blended opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden.

De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

 

Lees meer over de blended opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Cursus Aanpak woonoverlast


Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven of Nancy Kager:


Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Cursus Aanpak woonoverlast

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Cursus Aanpak woonoverlast start op 14, 21 en 28 januari 2021 in La Vie Utrecht!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 3-daagse cursus
Prijs: €2.499,- excl. btw
Datum: 14, 21 en 28 januari 2021
Locatie: La Vie Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780

In samenwerking met: