Cursus Inzicht in de Verslavingszorg

Organiseer de opvang en hulpverlening voor personen met een verslaving

 • Werk aan verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten
 • Krijg antwoord op al uw vragen gegeven door experts en ervaringsdeskundigen
 • Inclusief een excursie naar Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven
 • Ontvang checklisten, modellen en casussen, zodat u direct in uw eigen praktijk aan de gang kan

Organiseer de opvang en hulpverlening voor personen met een verslaving

Verslaving aan onder andere alcohol en drugs is een veelvoorkomend probleem in Nederland. Veel personen met een verslaving hebben te maken met verschillende beperkingen (psychische stoornis, verstandelijke beperkt) en verschillende problemen (schulden, dakloosheid). Zij hebben de voortdurende, dwangmatige drang om middelen te gebruiken, ondanks de (toekomstige) negatieve gevolgen die dit mogelijk met zich meebrengt. Met hun gedrag zorgen ze niet alleen voor overlast, maar kunnen ze ook een gevaar vormen voor zich zelf en hun omgeving.


Bekijk het programma


Tijdens deze cursus leert u:

 • Wat kan worden verstaan onder een verslaving
 • Welke verschijningsvormen van een verslaving er zijn te onderscheiden
 • Wat de kenmerken zijn van problematisch middelengebruik
 • Op welke manier iemand met een verslaving kan worden behandeld
 • Hoe u de opvang en hulpverlening organiseert voor een persoon met een verslaving
 • Welke voorzieningen en begeleiding nodig is voor iemand met een verslaving

Download de brochure in PDF


Deze cursus geeft u:

 • Antwoord op al uw vragen gegeven door experts en ervaringsdeskundigen
 • Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het werkveld
 • Diverse checklisten, modellen en casussen, zodat u direct in uw eigen praktijk aan de slag kunt
 • Toegang tot een online leeromgeving, waar u ook na afloop van de cursus contact kunt onderhouden met uw medecursisten en docenten
 • Een certificaat van deelname

Ook interessant voor u:

Programma van de cursus Inzicht in de Verslavingszorg

Module 1

Verslaving

Introductie en kennismaking

Frans van Beuningen, hoofddocent van de cursus Inzicht in de Verslavingszorg, de opleiding procesregisseur personen met verward gedrag en de opleiding regisseur multi probleemgezinnen, werkzaam bij Slachtofferhulp Nederland, supervisor bij de Hogeschool Arnhem Nijmegen en voorheen werkzaam bij William Schrikker Groep en de Pompestichting Forensische Psychiatrie, heeft ruime ervaring in het coachen en begeleiden van medewerkers binnen de GGZ en de Forensische Psychiatrie

Verslaving

 • Wat kan worden verstaan onder een verslaving?
 • Welke verschijningsvormen van een verslaving zijn er te onderscheiden?
 • Hoe herkent u personen met een verslaving?
 • Wat zijn veel voorkomende groepen (dak- en thuislozen, psychiatrische patiënten, personen met een verstandelijke beperking) met een verslaving?

Elly Helsloot, verslavingstherapeut, medeoprichter van Consistent VOF en voormalig gespecialiseerd maatschappelijk werker bij het consultatiebureau voor alcohol en drugs te Haarlem

 

Het leven van een persoon met een verslaving

 • Hoe ziet het leven van een persoon met een verslaving eruit?
 • Welke factoren spelen een rol bij het ontstaan van een verslaving?
 • Op welke manier is een verslaving te herkennen en te voorkomen?
 • Welke hulpverlening en (na)zorg heeft een persoon met een verslaving nodig?
 • Hoe kan de weerbaarheid van een persoon worden vergroot om een verslaving (in de toekomst) te voorkomen?

Toon Walraven, ervaringsdeskundige bij de Woenselse Poort, initiatiefnemer van de Stichting Herstel en Terugkeer, ambassadeur bij GroeiRijk GGzE, lid van het schakelteam Personen met verward gedrag, adviseur bij het Centrum voor Justitiepastoraat en auteur van het boek Toon W. is hersteld


Module 2

Middelengebruik

Middelengebruik

 • Welke middelen zijn er te onderscheiden? En wat zijn de kenmerken?
 • Wat zijn veelvoorkomende middelen en tot welke groep middelen behoren ze?
 • Wat zijn de eigenschappen van deze middelen? En wat is de werking van deze middelen op de hersenen?
 • Wat zijn de effecten en risico's van middelengebruik (alcohol, drugs en/of medicatie) op de korte en lange termijn?
 • Wat is het effect van het gecombineerd gebruik van alcohol, drugs en/of medicatie?
 • Wat zijn de kenmerken van problematisch middelengebruik? En wat zijn de gevaren hiervan?
 • Welke middelen zijn vrij verkrijgbaar? En welke niet?
 • Wat is strafbaar (bezit, bereiding, verkoop en export) en wat niet (gebruik) bij illegale middelen?
 • Hoe kan het middelengebruik het leven van iemand drastisch beïnvloeden?
 • Wanneer is iemand verslaafd aan bepaalde middelen?

 

Herkennen van middelengebruik

 • Hoe herkent u aan het gedrag en uiterlijke kenmerken van welk middel een gebruiker mogelijk onder invloed is?
 • Welke omgangsvormen moeten in acht worden genomen in contact met een gebruiker als deze onder invloed is?

Harry Rienmeijer, directeur van Trafieq en docent op de opleiding Overlastcoördinator en de opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden, adviseert instellingen over middelengebruik


Module 3

Behandeling

Behandeling

 • Hoe beïnvloedt overmatig middelengebruik het gedrag van een persoon?
 • Wat is overmatig gebruik, afhankelijkheid en verslaving?
 • Wat zijn de gevolgen van overmatig middelengebruik voor het functioneren van een persoon?
 • Wat betekent overmatig middelengebruik voor de omgeving van de persoon met een verslaving? En hoe houdt de omgeving mogelijk ongewild de afhankelijkheid/verslaving in stand?
 • Hoe kan middels een behandeling verder disfunctioneren worden voorkomen?
 • Op welke manier wordt iemand met een verslaving behandeld?
 • Welke kosten zijn aan een behandeling verbonden?
 • Welk resultaat kunt u van een behandeling verwachten?

Elly Helsloot, verslavingstherapeut, medeoprichter van Consistent VOF en voormalig gespecialiseerd maatschappelijk werker bij het consultatiebureau voor alcohol en drugs te Haarlem

 

Controle

 • Waar moet een controle aan voldoen (privacy, betrouwbaarheid, validiteit)?
 • Welke wijze van controleren (urine, bloed, transpiratievocht, speeksel) hanteert u?
 • Welke apparatuur gebruikt u voor de controle? En welke opties heeft u?
 • Wat zijn de grenswaardes bij een controle?

Gerard van Dongen, manager bij Drager, internationaal innovatief bedrijf en ontwikkelaar van apparatuur voor controles van middelengebruik


Module 4

Opvang en hulpverlening

Opvang en hulpverlening

 • Op welke manier organiseert u de opvang en hulpverlening van personen met een verslaving?
 • Welke voorzieningen en begeleiding is nodig op de opvang van personen met een verslaving?
 • Op welke manier kunt u personen met een verslaving zo snel mogelijk doorverwijzen naar passende (langdurige) zorg?
 • Hoe kunt u het verblijf van personen met een verslaving zo kort mogelijk houden?

Danny Jacksteit, ervaringsdeskundige bij GGZ Noord-Holland-Noord, ambassadeur voor Samen Sterk zonder Stigma en docent op de opleiding procesregisseur personen met verward gedrag

 

Hulpverlening in de sociale omgeving

 • Welke positie neemt de persoon met een verslaving en zijn of haar omgeving in ten opzichte van de problematiek en de mogelijke oplossing?
 • Op welke manier werkt u aan een oplossing in plaats van te blijven hangen in het zoeken van oorzaken?
 • Hoe vindt u aansluiting op de eigen mogelijkheden van de persoon met een verslaving en zijn of haar netwerk om tot oplossingen te komen?
 • In hoeverre is de persoon met een verslaving en zijn of haar omgeving in staat om een verandering in de situatie te bewerkstelligen?

Paut Kromkamp, zelfstandig organisatieadviseur bij Stichting Vraagkracht en spreker op het congres Personen met verward gedrag


Excursie - Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven

(Na)zorg

 • Hoe kan een verslaving het dagelijkse functioneren van een persoon ernstig in de weg staan?
 • Welke onderliggende oorzaken liggen ten grondslag achter de verslaving?
 • Welke begeleiding, hulpverlening, behandeling en (na)zorg kan de GGzE bieden?

Toon Walraven, ervaringsdeskundige bij de Woenselse Poort, initiatiefnemer van de Stichting Herstel en Terugkeer, ambassadeur bij GroeiRijk GGzE, lid van het schakelteam Personen met verward gedrag, adviseur bij het Centrum voor Justitiepastoraat en auteur van het boek Toon W. is hersteld

Uw docenten:

 • Frans van Beuningen, hoofddocent van de cursus Inzicht in de Verslavingszorg, de opleiding procesregisseur personen met verward gedrag en de opleiding regisseur multi probleemgezinnen, werkzaam bij Slachtofferhulp Nederland, supervisor bij de Hogeschool Arnhem Nijmegen en voorheen werkzaam bij William Schrikker Groep en de Pompestichting Forensische Psychiatrie, heeft ruime ervaring in het coachen en begeleiden van medewerkers binnen de GGZ en de Forensische Psychiatrie
 • Elly Helsloot, verslavingstherapeut, medeoprichter van Consistent VOF en voormalig gespecialiseerd maatschappelijk werker bij het consultatiebureau voor alcohol en drugs te Haarlem
 • Toon Walraven, ervaringsdeskundige bij de Woenselse Poort, initiatiefnemer van de Stichting Herstel en Terugkeer, ambassadeur bij GroeiRijk GGzE, lid van het schakelteam Personen met verward gedrag, adviseur bij het Centrum voor Justitiepastoraat en auteur van het boek Toon W. is hersteld
 • Harry Rienmeijer, directeur van Trafieq en docent op de opleiding Overlastcoördinator en de opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden, adviseert instellingen over middelengebruik
 • Gerard van Dongen, manager bij Drager, internationaal innovatief bedrijf en ontwikkelaar van apparatuur voor controles van middelengebruik
 • Danny Jacksteit, ervaringsdeskundige bij GGZ Noord-Holland-Noord, ambassadeur voor Samen Sterk zonder Stigma en docent op de opleiding procesregisseur personen met verward gedrag
 • Paut Kromkamp, zelfstandig organisatieadviseur bij Stichting Vraagkracht en spreker op het congres Personen met verward gedrag

Algemene informatie over de Cursus Inzicht in de Verslavingszorg

 

Data & locatie cursus:

5, 12, 19 en 26 maart 2019

La Vie Utrecht
Sint Jacobsstraat 61
3511BP Utrecht
Tel. 030 234 0088

Routebeschrijving

Excursie:

27 maart 2019

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven
Dr. Poletlaan 40
5626 ND Eindhoven
T. 040 297 01 70
Routebeschrijving

 

Tijdschema

09:00 uur - Ontvangst
09:30 uur - Aanvang ochtendprogramma met tussentijdse koffie- en theepauze
12:30 uur - Lunchpauze
13:30 uur - Aanvang middagprogramma met tussentijdse koffie- en theepauze
16:30 uur - Afsluiting van de module

 

Voor wie bestemd?

Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor: coördinatoren, regisseurs, procesmanagers, casemanagers, wijkmanagers, gebiedsmanagers, projectleiders, beleidsmakers en adviseurs op het gebied van maatschappelijke ontwikkeling, sociale domein, zorg, leefbaarheid, veiligheid, toezicht en handhaving bij:

 • Gemeenten
 • Veiligheidshuizen
 • GGZ instellingen
 • Reclasseringsorganisaties
 • Jeugdinrichtingen en gevangeniswezen
 • Instellingen in de verslavingszorg
 • Woningcorporaties
 • Politie
 • Openbaar Ministerie
 • Sociale Wijkteams
 • Zorg- en welzijnsinstellingen
 • Veilig Thuis organisaties
 • Centra voor Jeugd en Gezin

Uw investering

De investering voor deze dagen bedraagt € 2.999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

Persoonlijk opleidingsadvies 

Tonnie van Zanten
Opleidingsadviseur 
Tel. 040 - 2 972 780


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vindt u (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video’s, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Cursus Inzicht in de Verslavingszorg

Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips


Incompany training

Heeft u, samen met uw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op uw organisatie, uw situatie en uw wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met u mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van u en uw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Cursus Inzicht in de Verslavingszorg

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Cursus Inzicht in de Verslavingszorg start op 5, 12, 19 en 26 maart 2019 Excursie: 27 maart 2019 in La Vie Utrecht!

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 4-daagse cursus
Prijs: €2999,- excl. btw
Datum: 5, 12, 19 en 26 maart 2019 Excursie: 27 maart 2019
Locatie: La Vie Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780